E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E INITIALANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning West International (WINT) Marginalexpansion att vänta West International är ett bolag som genomgått en transformering från att ha varit en leverantör av hårdvara till att bli ett mer mjukvarufokuserat bolag. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 58 MSEK Information Technology Sten Karlsson Hans Johansson Affärsområdet Kortterminaler är där vi ser störst potential. Bolaget har snabbt vunnit marknadsandelar för att nu vara bland de största leverantörerna av kortterminaler i Sverige. Nästa steg är expansion till övriga nordiska länder. 4 3,5 3 OMXS 30 West International Framförallt finner vi att marknaden inte har fått upp ögonen för den starka tillväxtresa som West sannolikt har framför sig. Enligt våra bedömningar kommer en fortsatt stark tillväxt inom Kortterminaler leda till marginalexpansion och ökad lönsamhet. Förra året ökade segmentet försäljningen med närmare 87 procent. I vårt Base-Case ser vi ett motiverat värde på 3,7 SEK per aktie. I detta scenario förutsätter vi en lyckad expansion inom Norden och förbättrade marginaler genom en ökad andel försäljning inom Kortterminaler. 2,5 2 1, nov 20-feb 21-maj 19-aug 17-nov 15-feb Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 0,0 poäng 4,5 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 8% 53% 10% 23% 23% EBITDA EBITDA-marginal Neg 4% 5% 8% 11% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg 2% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg 2% 8% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA 0,00-0,11-0,10 0,09 0,46 P/E 0,0 Neg Neg 33,0 6,8 EV/S 0,0 0,7 0,8 0,7 0,5 EV/EBITDA 0,9 16,7 16,2 8,3 4,5 Fakta Aktiekurs (SEK) 3,1 Antal aktier (milj) 18,8 Börsvärde (MSEK) 58 Netto kassa (MSEK) 6 Free float (%) 30 Dagl oms. ( 000) 97 Analytiker: Kristoffer Lindström Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Innehållsförteckning Investment case... 4 En utmanare på frammarsch... 6 Management, styrelse och ägare Verksamhetsbeskrivning - Kortterminaler Marknadsbeskrivning - Kortterminaler Konkurrenssituation Konkurrensfördelar Slutsats - Kortterminaler Finansiell stabilitet och prognoser Värdering APPENDIX APPENDIX

4 Investment case West grundades 1988 och har sedan 2007 handlats på First North Från hårdvara till mjukvara West International grundades 1988 och har varit noterad på Nasdaq Stockholm First North sedan Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby där arbetar det omkring 20 anställda. West levererar transaktions- och betalningslösningar till näringsidkare, slutkunder av bolagets produkter är bland annat ÖoB, Polarn och Pyret och JC. Bolagets olika produkter hjälper till att effektivisera handeln i fysiska miljöer. 50% 20% 30% West International har utvecklas från att vara ett renodlat hårdvarubolag och distributör till att vara mer av ett mjukvarubolag genom smarta transaktions- och betallösningar. Detta ses tydligt på bruttomarginalen i bolaget som har ökat från 28 procent under 2010 till omkring 42 procent Verksamheten är indelad i tre segment: Kortterminaler, Självbetjäning och Kassautrustning. Vi ser Kortterminaler som det segment med bäst framtidsutsikter. West mål är att expandera till övriga nordiska länder. Självbetjäning Kassautrustning Kortterminaler Nordisk expansion under 2015, Finland och Norge finner vi som sannolika marknader Affärsområdet Kortterminaler driver tillväxten West är ett bolag som har förändrats kraftigt de senaste åren. Tack vare investeringar i segmentet Kortterminaler har bolaget kraftigt förbättrat sin lönsamhet i form av en bruttomarginalsexpansion. Bolaget har på tre år lyckats uppnå en marknadsandel på omkring 7 procent av nyförsäljningen av kortterminaler i Sverige. Vi uppskattar att den totalmarknaden i Sverige är värd närmare 320 MSEK på årsbasis. West:s Kortterminaler ligger i framkanten vad gäller teknik, säkerhet och funktion samt är konkurrenskraftigt prissatta. Vi anser att bolaget har goda möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar i Sverige. Bolaget ämnar lansera sina terminaler på ytterligare geografiska marknader. Vi ser främst Finland och Norge som de sannolika kandidaterna. När SEPA regelverket är sjösatt öppnas det upp ytterligare expansionsmöjligheter inom Europa. Idag står Kortterminaler för omkring 50 procent av omsättningen. Vi ser en marginalexpansion i takt med att Kortterminaler står för en allt större andel av intäkterna. Inom 3 år ser vi sannolikt att andelen uppgår till 75 procent. Uppköp inom betalsektor är relativt vanligt. Framförallt är det Ingencio och VeriFone som har konsoliderat branschen. Men även PSP:er (Payment- Service-Provider) så som Nets har förvärvat terminalleverantörer. Uppköp har historiskt skett till högre multiplar än vad West handlas till idag. Regulatoriska hinder och inlåsningseffekter skyddar och gynnar West Höga inträdesbarriärer skyddar mot nya aktörer I Sverige finns det förutom West enbart 3-4 andra aktörer på Kortterminalmarknaden. Störst aktör är VeriFone och Ingenico är nummer två. Världsmarknaden är starkt dominerad av dessa två spelare. En av de främsta anledningar till att det bara finns ett fåtal aktörer på en så pass stor marknad är att befintliga aktörer, så som West, skyddas av höga 4

5 inträdesbarriärer. De regulatoriska kraven på Kortterminaler är väldigt höga. Terminalerna måste godkännas enligt kortföretagens regelverk samt ett flertal regionala och internationella säkerhetsstandards. Detta skapar rejäla inträdesbarriärer. En ytterligare inträdesbarriär som vi har identifierat är en inlåsningseffekt hos kunder. Kunder till West är PSP:er. En PSP har en utvecklad mjukvara i form av en betalväxel som behöver integreras med mjukvaran i kortterminalen som tillhandahålls av West, därefter måste dessa certifieras tillsammans enligt olika säkerhetsstandards. Efter att en PSP, som säljer vidare Kortterminalen till näringsidkare, börjat sälja en terminal från en leverantör vill de därför helst undvika att byta. Detta leder till en inlåsningseffekt hos West:s kunder då de inte gärna byter leverantör av terminaler. Denna inlåsningseffekt skapar både tillväxtmöjligheter och lönsamhetspotential för West. Långsiktiga investeringar inom Kortterminaler har och kommer skapa värde för aktieägare Det finns alltid risk med ett dåligt utfall av en internationell expansion. Detta är något vi räknar med i vårt Bear-Case 130 procent potential till vårt Bull-case och -50 procent risk på nedsidan sett till vårt Bear-case Långsiktighet skapar värdetillväxt Bolaget drivs av en kompetent ledning och styrelse. VD Sten Karlsson har tidigare erfarenhet att transformera bolag från ett hårdvarufokus till mjukvarufokus. Alla i ledningen är aktieägare och likaså i styrelsen. Vi finner att det finns en tydlig långsiktigt aktieägarfokus i bolaget. West investerar i projekt som långsiktigt kommer gynna bolagets värdering, så som satsningen på Kortterminaler. Risker med en internationell expansion Bolaget har uttalat ett mål om en internationell expansion. Detta kommer att kosta pengar i form av investeringar i utveckling. Vi uppskattar att det kommer behövas omkring 3 MSEK i investeringar per land. Det finns naturligtvis en risk att den internationella expansionen inte faller väl ut. Sannolikt kommer ytterligare kapital behövas för denna expansion, antingen genom lånefinansiering eller genom att ta in externt kapital. Detta beror även givetvis på hur aggressivt bolaget väljer att etablera sig på nya marknader. West:s försäljning påverkas av konjunkturen i viss mån. Kassautrustning är mer känslig för konjunkturella svängningar än de övriga två segmenten. Skulle en konjunkturnedgång ske påverkar även detta försäljningen hos West negativt. Värderingen indikerar potential Vi anser att aktiemarknaden ännu inte har fått upp ögonen för hur stor försäljningspotentialen faktiskt är hos West. Bolaget är ännu relativt oupptäckt, framförallt har det gått många förbi att en av Sveriges största leverantör av kortterminaler är ett litet bolag noterat på First North. I vårt Base-case värderar vi West till 3,7 SEK per aktie. I Bull-case ser vi ett värde på 7,3 SEK per aktie och i Bear-case på närmare 1,5 SEK per aktie. Vi bedömer att det finns en större potential i aktien än risk på nedsidan. Katalysatorer som vi anser kan höja värdering för West är; Större annonserade affärer, nya strategiska kunder, genombrottsaffär i exempelvis Finland, Norge eller Sydafrika samt en ökad kommunikation med marknaden vilket borde leda till ett ökat intresse hos investerare. 5

6 En utmanare på frammarsch West International Verksamhetsbeskrivning West International grundades 1988 och har varit noterad på Nasdaq Stockholm First North sedan Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby där arbetar omkring 20 anställda. West levererar transaktions- och betalningslösningar till näringsidkare, slutkunder av bolagets produkter är bland annat ÖoB, Polarn och Pyret och JC. Bolagets olika produkter hjälper till att effektivisera handeln i fysiska miljöer. West International har utvecklas från att vara ett renodlat hårdvarubolag och distributör till att vara mer av ett mjukvarubolag genom smarta transaktions- och betallösningar. Detta ses tydligt på bruttomarginalen i bolaget som har ökat från 28 procent under 2010 till omkring 42 procent Wests terminaler återfinns bland annat på ÖoB, Polarn och Pyret PSP:er och kassasystemsleverantörer är West kunder inom Kortterminaler POS-leverantör West International är verksamma inom POS (Point-Of-Sales) industrin. Med POS menas alla komponenter som krävs för att näringsidkare skall kunna ta betalt av kunder vid ett köptillfälle. Detta inkluderar allt från kortterminaler, självutcheckning, mjukvara i kassasystemen, kvittorullar till kassabandet i kassorna. West är verksam inom tre underkategorier till POS industrin; Kortterminaler, Självbetjäning samt Kassautrustning. Terminalerna från West återfinns på bland annat Malmö Arena, ÖoB, Polarn och Pyret, JC för att nämna några. Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika segmenten, en mer utförlig beskrivning finns att läsa senare i analysen och i Appendix 2. Kortterminaler säljs traditionellt till en PSP (Payment-Service-Providers) som i sin tur förser slutkunderna med kompletta betaltjänster. Exempel på aktörer i Sverige är Payzone, Nets, Verifone, Babs Paylink, och Visma. West har utmanat den befintliga värdekedjan och säljer även kortterminalerna via kassasystemsleverantörer som ofta har en mycket stark relation med slutkunden. Kortterminalerna innehåller en egenutvecklad betalningsapplikation. I kortterminalerna är det framförallt mjukvaran som har ett stort värde för en PSP för den bygger unik och differentierande funktionalitet. Kortterminaler stod för omkring 50 procent av West:s omsättning Idag säljs West:s terminaler inom Sverige men även i Sydafrika till ABSA Bank (Sydafrikas största bank). Ambitionen från West:s sida är att utöka sitt erbjudande till övriga nordiska länder så som Norge och Finland samt utöka affären i Sydafrika med fler kunder. Utvecklingskostnaden inom segmentet har hittills legat på omkring 15 MSEK sedan Självbetjäningssegmentet innefattar diverse självbetjäningsautomater som automatiserar betalprocessen för näringsidkare. Exempel på sådana automater är Expresskassorna på snabbmatsrestaurang kedjan MAX, Servicestation hos Schenker samt Centre hos mindre handlare på 6

7 glesbygden. Försäljningen inom detta segment kan variera kraftigt då affärerna i stor utsträckning är projektdrivna. Genom att West har egen produktutveckling så bedöms segmentet ha goda marginaler. Redeye uppskattar att Självbetjäning stod för ungefär 20 procent av omsättningen under Kassautrustning stod för omkring 30 procent av försäljningen 2014 Kassautrustning innefattar försäljning av utrustningen som ingår i en kassaplats till distributörer och kassasystemsleverantörer. Exempel på sådan utrustning är kassadatorer, skrivare, scanners och kontrollenheter. West producerar inte komponenterna själv utan importerar tredjepartsprodukter som man kombinerar med egna värdeökande tjänster. Marknaden för kassautrustning är hårt konkurrensutsatt vilket leder till relativt låga marginaler. Branschen är även känslig för konjunkturella svängningar och förändringar i lagstiftning som kassalagen. Redeye uppskattar att segmentet stod för ungefär 30 procent av West:s omsättning Även om Kassautrustning är ett segment med relativt låg lönsamhet jämfört med exempelvis Kortterminaler så gynnas ändå bolaget av de affärskontakter som West har skapat genom segmentet, vilka går att nyttja för de övriga två. Uppskattad andel av försäljning per segment (2014) 20% 50% 30% Självbetjäning Kassautrustning Kortterminaler Källa: Redeye Research Nedan följer en historisk beskrivning med nyckelhändelser för bolaget under dess utveckling och mognad. 1988: West grundas som en importör och distributör av PC, PCkomponenter och kassautrustning 1999: Försäljning: 35,3 MSEK, bruttomarginal: 23 procent - PCverksamheten säljs till en av grundarna, fokus framöver på kassautrustning. 2002: Försäljning: 39,8 MSEK, bruttomarginal: 23 procent - Etablering i Sydafika genom sammarbete med Bullion software Solutions. 7

8 2005: Försäljning: 63 MSEK, bruttomarginal: 22 procent - De första självbetjäningsautomaterna för finansiella tjänster lanseras i partnerskap med några kasssystemsleverantörer. 2007: Försäljning: 67,9 MSEK, bruttomarginal: 23 procent- Nyemission på 20 MSEK och listning på OMX First North. Kortterminaler ser vi som det viktigaste segmentet framöver 2010: Försäljning: 61,2 MSEK, bruttomarginal: 28 procent - Leveranser till ABSA Bank i Sydafrika av kortterminaler samt samarbetsavtal med Schenker om Servicestationer. Den starka försäljningen beror på engångeffekter gällande förändringar i kassalagen vilket ledde till en väldigt hög efterfrågan inom Kassautrustningssegment under första kvartalet : Försäljning: 41,8 MSEK, bruttomarginal: 30 procent - Samarbete med Payzone om utveckling av nya kortterminaler inleds. Ytterligare leveranser till ABSA Bank. 2012: Försäljning: 41 MSEK, bruttomarginal: 38 procent - Tre ytterligare avtal slöts med PSP:er för kortterminaler, Centre lanseras på ett antal glesbygdsorter i Sverige. 2013: Försäljning: 44 MSEK, bruttomarginal: 42 procent - Slutgodkännande från Swedbank/BABS och EVRY för Wests kortterminaler. Fler order från Visma Retail och Payzone på terminaler. OpenSolution beställer terminaler med NFC-teknik. 2014: Försäljning: 68 MSEK, bruttomarginal: 42 procent - Ytterligare flera viktiga affärer inom Kortterminaler, även kassautrustningsleverantörer börjar sälja terminaler. I november stod orderstocken på all time high om 19 MSEK. Vi finner att utveckling för Kortterminaler är det enskilt viktigaste i framtiden för bolaget och det som är mest intressant för en investerare i bolaget att lära sig mer om. Vi kommer därför i denna analys framförallt att fokusera på att beskriva möjligheterna inom detta segment mer djupgående och behandla de andra två segmenten mer övergripande, beskrivingen utav Självbetjäning samt Kassautrustning finns att läsa i Appendix 2. 8

9 West har ökat sin bruttomarginal från 28 procent 2010 till 42 procent 2014, mer fokus på mjukvara är anledningen Från hårdvaru- till mjukvarubolag West har under de senaste åren genomfört den svåra resan att gå från att vara ett hårdvarubolag till att bli mer mjukvarufokuserad. Mycket talar för att denna resa kommer att fortsätta. Idag står Kortterminaler för omkring 50 procent av försäljningen, vi räknar med att inom 2-3 år så kommer segmentet att stå för en ännu större del vilket också kommer leda till ytterligare marginal expansion. Övergången från hårdvara till mjukvara syns relativt tydligt på bolagets bruttomarginaler (se graf nedan) som 2010 låg på omkring 28 procent och som har ökat till närmare 42 procent West har lagt ner ungefär 15 MSEK på utvecklingskostnader under dessa år för att göra denna transformation av bolaget möjlig samt rekryterat nyckelpersonal under resans gång vilket starkt har bidragit till den goda utvecklingen. Intäkter och bruttomarginal (MSEK, %) % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäkter Bruttomarginal Källa: Redeye Research & West International 9

10 Management, styrelse och ägare Stort ägande bland styrelse och ledning finner vi positivt West har under en relativt kort period gått från att vara ett hårdvarubolag till att vara ett mer mjukvarufokuserat. Som vi tidigare har skrivit är denna resa inte alltid lätt att göra för ett bolag då det kräver nysatsningar och omställningar inom företaget. En avgörande faktor för att lyckas med en sådan omställning ligger i att ha en kompetent och motiverad ledningsgrupp samt personal. Det vi finner positivt med West är att alla i management samt styrelse äger aktier i bolaget. Vi kommer beskriva de personer som sitter i ledning och i styrelsen, men störst fokus kommer ligga på bolagets VD Sten Karlsson. Vi kommer även att kommentera vår syn på ägarbilden i bolaget. VD Sten Karlsson Sten Karlsson, VD, rekryterades under 2010 Sten Karlsson rekryterades i juni 2010 med uppdrag att förändra West från en hårdvarudistributör till en systemleverantör. Under 2011 valde sedan West att satsa på Kortterminalsegmentet. Sten Karlsson har tidigare varit VD för CUB Handdatorsystem (idag CUB Business Systems) som gjort en liknande resa. Sten Karlsson var VD på CUB mellan Han var delaktig i att förflytta bolaget från att framförallt vara en distributör av handdatorer till att vara mer mjukvarufokuserade. Mellan perioden ökade bolagets bruttomarginal från 39 procent till 54 procent. Andra faktorer har givetvis påverkat detta men vi ser denna förbättring av bruttomarginalen som ett tecken på att Sten Karlsson, tillsammans med resten av bolaget, har bevisat att han klarar av att leda bolag i den typen av omställningar. Något han även har visat i West under de senaste åren. CUB Business Systems (MSEK) Försäljning 16,4 21,0 31,8 27,7 24,8 COGS -8,5-12,8-20,2-15,6-11,4 Bruttovinst 7,9 8,2 11,6 12,1 13,4 EBITDA 2,6 0,9 2,4 1,6 3,1 D&A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 2,6 0,9 2,4 1,5 3,1 Försäljningstillväxt 28% 51% -13% -10% Bruttomarginal 48% 39% 37% 44% 54% EBITDA marginal 16% 4% 8% 6% 13% EBIT marginal 16% 4% 8% 6% 12% Källa: Bolagsverket Utöver sitt senaste uppdrag har Sten Karlsson en lång och gedigen meritlista inom främst diverse mjukvarubolag. Sten har inga glapp i sin meritlista och har varit verksam inom industrin väldigt länge, allt detta finner vi som positiva drag hos en företagsledare. Vi bedömer att Sten Karlsson är en ledare med lång erfarenhet av branschen med god 10

11 kompetens och ett aktivt ägande motsvarande 3,7 procent av bolaget. Detta är egenskaper som motiverar en hög rating i vår bedömning av ledning. Sten Karlssons meritlista: nuvarande: VD West International : VD CUB Handdatorsystem : VP Europe Handmark INC : VD Mediabricks : VD och medgrundare Real Venture Group : Chef Ericsson Sten äger även en större mängd aktier i bolaget, stycken. Sten är enligt oss viktigt för att bolaget skall kunna fortsätta sin resa mot att vara mer utav ett mjukvarubolag och fortsatt satsning inom Kortterminaler. Stort aktieägande bland övriga i ledningen Övriga i management Göran Sparrdal: vice VD Göran är en av grundarna till West International. Göran har en lång erfarenhet inom bland annat affärsutveckling och systemförsäljning. Innan West arbetade Göran på Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter. Innehav i West International AB: aktier. Harald Börje: Försäljningschef - Har lång erfarenhet av IT inom servicebranschen. Harald kommer närmast från Micros Fidelio Sweden där han arbetade som Country Manager i nästan fem år. Harald har dessförinnan haft flera ledande positioner inom Hoist. Anställd på West International sedan Innehav i West International AB: aktier. Per Ersson:CFO Per kommer närmast från AlphaHelix där han också arbetade som CFO. Per har en finansiell bakgrund från industriell verksamhet (Allgon) och med investeringar inom venture capital. Anställd hos West sedan Innehav i West International AB: aktier. 11

12 Hans Johansson har mångårig erfarenhet att bygga tjänsteföretag Styrelsen Hans Johansson: Styrelsens ordförande sedan Hans är tidigare koncernchef, VD och en av entreprenörerna bakom Semcon. Semcon en av Sveriges främsta teknikkonsulter. Han var VD för bolaget mellan åren , varav 9 år som börsnoterat bolag. Hans är även grundare och huvudägare i Vinngroup AB som består av 14 innovativa specialistbolag. Även ledamot i Car-o-Liner AB. Hans har en mångårig erfarenhet vad det gäller att bygga tjänsteföretag och en väldigt djup kunskap inom konsultbranschen. Innehav i West International AB: aktier via bolag. Göran Nordlund har tidigare framgångshistorier som Opus och Hexatronic i bagaget Göran Nordlund: Styrelseledamot sedan 2007 Göran har en mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Göran har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telekom AB och en av medgrundarna till bolaget. Viking Telekom noterades på NASDAQ OMX Stockholm 2000 och förvärvades av Phonera Pågående uppdrag är följande: Styrelseordförande i Hexatronic Group AB, Opus Group AB och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot i Amago Capital AB och Partner Fondkommission AB. Därutöver styrelseuppdrag och VD i egna bolaget Fore C Investment AB och dess dotterbolag. Innehav i West International AB: aktier via bolag. Malte Roggentin: Styrelseledamot sedan 1995 Malte är en av grundare och ägare av Radar Electronics AB (tidigare REAB). Malte har arbetat på diverse teknikföretag som LM Ericsson, Ericsson SAAB och Svenska Försvaret. Tidigare VD i REAB AB, REAB Data AB och även tidigare VD i West International. Innehav i West International AB: aktier via bolag och privat. Jörgen Nordlund: Styrelseledamot sedan Jörgen Nordlund är tidigare varit vd för Maria Invest AB, Spero Online AB (PAF.se) och Redcyber. Han har även haft ledande befattningar inom Volvo och Ericsson. Jörgen har lång erfarenhet av tillväxtbolag och han har grundat flera framgångsrika bolag, såsom mariabingo.com och verajohn.com. Innehav i West International AB: aktier via bolag och privat. På det stora hela ser vi styrelsen som väldigt kompetent med lång erfarenhet att driva lönsamma mindre tillväxtbolag. Alla i styrelsen har ett relativt stort ägande av aktier i bolaget vilket vi finner väldigt positivt. 12

13 Ägarskap När Redeye bedömer ägarskapet i ett bolag använder vi oss av ett antal nyckelfrågor där fokus ligger på hur mycket aktier som bolagets ledning och styrelse äger och om det finns institutionella ägare. West har idag närmare 850 aktieägare med en free-float på omkring 30 procent. Bolagets free-float uppgår till omkring 30 procent Aktieägare Ägare Antal aktier Andel NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB % FAMILJEN ROGGENTIN MED BOLAG % AVANZA PENSION % JÖRGEN NORDLUND (PRIVAT OCH MED BOLAG) % GÖRAN SPARRDAL % LINDHEM INVEST AB (HANS JOHANSSON) % BP2S PARIS/NO CONVENTION % ROGER ANDERSSON % FORCE C INVESTMENT (GÖRAN NORDLUND) % ANDRA AKITEÄGARE (CA 850 ST) % Totalt Källa: West International Styrelsen i West är alla aktiva storägare som tillsammans representerar omkring 25 procent av kapitalet. Vi ser det som viktigt att styrelsen har ett stort ägarskap då detta i regel leder till att de tar aktieägarvänliga beslut som även gynnar övriga mindre aktieägare. Styrelsens ägarskap Antal aktier Värde (MSEK) Hans Johansson ,8 Göran Nordlund ,9 Malte Roggentin ,3 Jörgen Nordlund ,2 Totalt ,2 Källa: West International Ett stort ägande bland styrelsen ser vi som positivt Vi finner det positivt att alla i styrelsen äger så pass mycket aktier i bolaget. En annan faktor som vi tittar på när vi bedömer ägarna är att vi gärna ser att bolagets ordförande har ett ägande som överstiger dennes årsarvode. Sett till årsredovisningen uppskattar vi att Hans Johansson har ett arvode på ungefär 0,1 MSEK. Samtidigt har han ett ägande som värderas till närmare 2,75 MSEK, vilket är närmare 27,5x hans arvode. Styrelseordförande Värde (MSEK) Arvode (MSEK) Innehav/ arvode Hans Johansson 3 0,1 27,5x Källa: West International 13

14 Sten Karlsson äger aktier som motsvarar ett värde på ungefär 1,9 MSEK. Enligt våra bedömningar har Sten en årslön på närmare 1,35 MSEK. Detta innebär att Sten äger aktier som motsvara ungefär 1,4x årslöner. Vi finner det positivt att Sten äger aktier som motsvarar mer än en årslön men vi ser gärna ett ökat ägandeskap. Det ska dock sägas att Sten systematiskt har köpt aktier och ökat sitt innehav i bolaget sedan han tillträde som VD. Stens ägande uppgår till ungefär 1,5 gånger hans genomsnittsliga lön de senaste tre åren VD lön och ägande Antal aktier Värde (MSEK) Lön (MSEK) Innehav /Lön Sten Karlsson ,9 1,3 1,4x Lön ,4 Lön ,3 Lön ,4 Genomsnitt 1,3 Källa: West International Tillsammans äger VD, CFO och styrelsen närmare 30 procent av kapitalet i West. Enligt vår mening är detta positivt då det skapar ett aktieägarvänligt fokus för långsiktigt värdeskapande. Vi vill gärna se institutioner som storägare, detta händer dock ytterst sällan i bolaget av mindre karaktär som är listade på First North. VD, CFO & Styrelse ägarskap Antal aktier Del av kapital Sten Karlsson % Per Ersson % Styrelsen % Totalt % Källa: West International Vi finner West International:s ägarbild som god med stora innehav bland de anställda nyckelpersonerna samt styrelsen. Det är även positivt att många av de större ägarna är kapitalstarka individer som skulle kunna tillföra kapital om ett sådant behov skulle uppstå. 14

15 Insiderhandel Bolagets registrerade insiderpersoner är relativt aktiva vad det gäller aktieköp och försäljningar. Framförallt är Malte Roggentin och Sten Karlsson aktiva. Sten har inte minskat sitt innehav utan enbart köpt fler aktier medan Malte både köper och säljer. De stora nettoköpen som skedde när bolagets aktie handlades mellan 2-1,5 SEK är väldigt intressant att notera. Den senaste tidens uppvärdering av bolaget har lett till något mindre antal insiderköp. Vi finner att den framtida utvecklingen av insiderköp och försäljningar är värd att följa för en investerare. Aktiva insiders, VD Sten Karlsson har succesivt ökat sitt ägande i bolaget Insiderhandel 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Insider netto volym West International Källa: Bloomberg & West International 15

16 Verksamhetsbeskrivning - Kortterminaler West International Kortterminaler är det senaste av West:s produktområden och det segment som har de högsta marginalerna och den starkaste tillväxten inom bolaget. West tillhandahåller produkter för finansiell infrastruktur enligt de betalningstyper som marknaden efterfrågar. PSP:er är Wests kunder, slutkund är näringsidkare Egenutvecklad mjukvara skapar goda marginaler inom segmentet Bolagets kunder inom detta segment är PSP:er (Payment-Service- Providers) som i sin tur förser slutkunderna med kompletta betaltjänster. Exempel på aktörer i Sverige är Payzone, Nets, Verifone, Babs Paylink, och Visma. West säljer även kortterminalerna via kassasystemsleverantörer som ofta har en mycket stark relation med slutkunden. Slutkunder inom Kortterminaler är exempelvis: Malmö Arena, ÖoB, Polarn och Pyret, MIO, Gant, Gateau och Grand Hotel Stockholm och JC. Kortterminalerna innehåller en egenutvecklad betalapplikation, WestInt Payment Application (WPA). Betalapplikationen är integrerad med betalväxeln hos en PSP eller inlösare. I kortterminalerna är det framförallt denna mjukvara som har ett stort värde för en PSP eftersom man genom den åstadkommer unik och differentierande funktionalitet. West producerar inte terminalerna själva utan samarbetar med XAC, en taiwanesisk tillverkare som är en av de fem största tillverkarna i världen. Kortterminaler från West Källa: West International En skalbar affärsmodell West kan ses som en uppstickare på marknaden och har flera gånger varit först ut med nya funktioner. Mobila kortbetalningar är ett område som är på stark frammarsch. Här är West långt framme och har stöd för NFC (Near Field Communication) i hela produktprogrammet inklusive samtliga terminaler som levererats. NFC är den teknologi som krävs för s.k. kontaktlösa betalningar vilket krävs för Apple Pay. Skalbar affärsmodell då drift och support sköts centralt West:s terminaler är utvecklade så att man kan fjärruppkoppla dem för automatiserad drift och underhåll. Hos många konkurrenter krävs det en tekniker på plats för att utföra service. Detta är något som vi ser som en stor styrka för West då de inte behöver anställa fler tekniker i och med att deras 16

17 installeradebas av terminaler växer och även sänker underhållskostnader för slutanvändaren. Affärsmodellen är alltså mer skalbar jämfört med många konkurrenter. Även om West säljer en hårdvara, kortterminal, så ligger det största värdet för kunden i mjukvaran vilket leder till en god teknikhöjd i produkterna. Hård reglering skapar inträdesbarriärer Betallösningen (hårdvara + mjukvara) är hårt reglerad av kortindustrin (PCI) samt de inlösande banker som är verksamma inom respektive land. Den måste genomgå omfattande certifieringar för att kunna användas och kopplas in i banknätverket. Detta skapar höga inträdesbarriärer vilket är positivt för West. En stor andel av den rapporterade orderingången de senaste åren har varit relaterad till Kortterminaler, den ökade försäljningen inom segmentet har även lett till en ökad bruttomarginal för bolaget. De senaste åren har orderingången inom Kortterminaler stått för procent av den rapporterade stod segmentet för 40 procent av omsättningen vilket motsvarade 17,6 MSEK. Under 2014 stod segmentet för ungefär 50 procent av försäljning vilket motsvarar 33 MSEK. Detta innebär en tillväxt på hela 87 procent. Av allt att döma är detta det segment med bäst marginaler inom bolaget då den ökade försäljningen har lett till högre bruttomarginaler för hela bolaget. Kunder Payment-Service-Provider Kunder inom Kortterminaler är olika PSP:er samt några kassasystemsleverantörer som har börjat erbjuda terminaler från West. De främsta kunder bolaget har är PayZone, OpenSolution samt ABSA Bank i Sydafrika. Slutanvändare av West:s produkter är restauranger och butiker inom näringslivet. Terminalerna återfinns på Malmö Arena, ÖoB, Polarn och Pyret, MIO, Gant, Gateau och Grand Hotel Stockholm, JC för att nämna några. Det är högst sannolikt att du som boende i Sverige har använt dig av bolagets terminaler ett flertal gånger. West har framförallt försäljning i Sverige men även i Sydafrika En Kortterminal säljs för uppskattningsvis SEK/terminal West säljer framförallt inom Sverige men även till ABSA Bank i Sydafrika. Potentiellen i sydafrikaaffären är stor då detta är en tillväxtmarknad som inte alls är lika mogen som de nordiska länderna gällande utbredningen av den finansiella infrastrukturen för kortbetalningar. Enligt den sydafrikanska centralbanken finns det omkring aktiva terminaler vilket motsvarar ungefär 6 stycken per tusen invånare att jämföra med Sverige där det finns närmare 23 terminaler per tusen invånare. Enligt våra uppskattningar betalar en PSP som köper en terminal från West en engångskostnad på mellan SEK/terminal. Därefter betalar PSP:n en serviceavgift för löpande uppdateringar av mjukvaran och service av terminalerna. En ökad installerad bas av terminaler leder även till högre service relaterade intäkter för bolaget vilket är en stark affärsmodell. Vi uppskattar att denna serviceavgift uppgår till SEK/månad per installerad terminal. 17

18 West är verksam inom Point-Of-Sales industrin Värdekedja Kortterminaler West International är en underleverantör till PSP:er och kassasystemsleverantörer. West är en del av något som brukar benämnas med The payment ecosystem, detta ekosystem finns förklarat i Appendix 1 med en översiktlig beskrivning hur en betalning slussas i olika finansiella nätverk och vilka aktörer som är inblandade för att du som kund skall kunna betala med kort i en butik. Slutkunder av West kortterminaler är således olika typer av näringsidkare. West är verksam inom en industri som brukar benämnas Point-Of-Sales eller POS. Nedan följer en beskrivning av West International:s värdekedja och var de befinner sig i den. Värdekedja kortterminaler 2: Payment Service 3: POS-leverantör Provider/Kassasystemsleverantör 1: Köpställe Källa: Redeye Research 1) Köpstället: Köpstället är slutkunden för kortterminaler då dessa behöver kortterminaler för att konsumenter skal kunna betala för sina varor och tjänster. Som tidigare beskrivet har dessa näringsidkare i regel ett avtal med ett företag som tillhandahåller ett betalväxelavtal, alltså en PSP. Ett flertal uppköp har skett inom PSP branschen 2) PSP/Kassasystemsleverantör: West säljer framförallt sina terminaler till PSP:er och somliga kassasystemsleverantörer. Dessa tillhandahåller kortterminalen som en del i en komplett betaltjänst till näringsidkare. Denna kortterminal innehåller en betalningsapplikation som är integrerad med en betalväxel och hanterar transaktionen mot inlösare kortvarumärken och kortutgivare. För kortteminalen betalar i regel butiken/restaurangen en avgift runt SEK/månad och binder sig till abonnemanget genomsnittligen i cirka tre år. Totalkostnaden för butiken brukar ligga mellan SEK under denna period. En PSP tar framförallt betalt för att tillhandahålla betalväxeln genom kortterminalen då det kostar en PSP att upprätthålla sitt befintliga kortnätverk. Säkerhetsfrågan är också central för en PSP då de måste följa en rad olika branschstandarder för hur betalningar ska hanteras. En PSP köper sin terminal utav en POS-leverantör, som exempelvis West. Internationellt kan detta se lite annorlunda ut då banker kan agera som en PSP. Exempel på PSP:er verksamma i Sverige är Payzone, Verifone, Babs Paylink, VISMA, OpenSolution, PayEx, SIX, Samport och NETS. Uppköp inom denna sektor har blivit allt vanligare då exempelvis Nets har förvärvat PayZone och DIBS. Nordic Capital, som 2011 sålde Point till Verifone, har under 2014 gjort en ny satsning. Man har i rask takt förvärvat flera företag, 18

19 bl.a. inlösaren Euroline från SEB samt POS-leverantören Samport vilka nu är samlade i koncernen Cidron Superpay. Värdet ligger framförallt i mjukvaran i en kortterminal 3) POS-leverantör: En PSP köper in terminalen från en POS-leverantör. Terminalen innehåller en utvecklad betalningsapplikation som integreras in till en PSP:s eller inlösande banks betalväxel. Värdet ligger framförallt i programvaran och inte direkt i hårdvaran. Betalningsapplikationen skall vara lätt att integrera, ha hög säkerhet, stöd för de senaste betaltyperna och inte minst vara driftsäker. Många kortterminaler behöver en tekniker som servar och uppdaterar dem i fält. Detta är inte fallet med West:s då detta kan skötas centralt. Kundbehov och teknikhot En utomstående betraktare kanske ställer sig frågan om varför en kortterminal egentligen behövs och vad den egentligen fyller för syfte. Framförallt är kortterminaler till för att på ett säkert sätt kunna hantera den information som finns lagrad på kortet genom läsning av kortchipet eller magnetremsan. Terminalen behövs för autentiseringen av kortinformationen, clearing och settlement av betalningen samt kassaintegration. Någon typ av terminal kommer sannolikt krävas även i framtiden, framförallt av säkerhetskäl En kortterminal används för att säkerställa att känslig kortinformation inte kommer i orätta händer, många menar att framöver kommer vi inte använda oss av kort utan andra typer av betalningar. Dock är detta en sanning med modifikation då exempelvis olika e-wallets i grunden använder sig av samma kortnätverk som vanliga betalkort vilket gör att en terminal av något slag ändå behövs för att regelverket kring betalningar ska kunna följas. Det är mycket möjligt att vi kommer betala på andra sätt i framtiden, kanske genom fingeravtryck på en smartphone eller liknade, dock kommer det ändå behövas någon typ av säkerhetsterminal som kan hantera och bearbeta betalningsinformationen för att transaktionen ska kunna genomföras. West har som mål att minimera sina teknikhotsrisk och anpassar sig efter vad marknaden efterfrågar, exempelvis är alla terminaler från West utrustade med NFC tekniken för att kunder skall kunna utföra betalningar med smartphones och e-wallets. 19

20 West International Marknadsbeskrivning - Kortterminaler Konsumenters köp- samt penninghanteringsbeteende påverkar den underliggande efterfrågan av kortterminaler. Kontanter blir allt mer ovanliga i dagens samhälle då konsumenter allt mer väljer att betala med kort. De utestående kontanter som finns i Sverige utgör idag enbart omkring 2,3 procent av BNP. Andelen kontanter i förhållande till BNP har i princip varit konstant sjunkande de senaste 60 åren. Kontanter som andel av BNP har kraftigt minskat de senaste 60 åren Värde av sedlar och mynt i föhållande till BNP ,00% 10,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 0 Nominellt belopp, Sedlar och mynt (höger skala) Andel av BNP Källa: Riksbanken och SCB Att handla med kort är allt mer vanligt idag Att kunder väljer att handla med kort istället för kontanter kan även visualiseras genom att det genomsnittliga kortköpet blir allt mindre. År 2004 låg det genomsnittliga kortköpet på ungefär 560 kr medan idag ligger den närmare 375 kr. Även det faktum att vi idag i genomsnitt omkring 250 kortköp per år, år 2004 låg denna siffra på omkring 93 kortköp per år visar på denna utveckling mot mindre kontanter i samhället. 20

21 West International År 2004 skedde totalt omkring 171 miljoner korttransaktioner och ,24 miljarder stycken. Detta motsvarar en tillväxt i antalet transaktioner på procent vilket motsvarar en CAGR om 7,6 procent. Antal kortköp, snittvärde av kortköp, kortköp per capita Antalet korttransaktioner har vuxit med en CAGR om 7,6 procent de senaste 9 åren Antal kortköp Genomsnittsligt kortköp Kort köp/capita 0 Källa: Riksbanken och SCB Marknadsstorlek i Sverige I Sverige fanns det omkring installerade kortterminaler Mellan åren växte antalet aktiva terminaler med en CAGR på 6,6 procent. Anledningen till denna tillväxt är framförallt relaterad till en ökad användning av kort vid betalningar, alltså att kundpreferenserna förändrats. Vi anser dock att marknaden i Sverige börjar bli allt mer mogen då tillväxten har stannat av något de senaste åren. Mellan låg CAGR på närmare 1,9 procent. Dock syns det att tillväxten i antalet terminaler inte historiskt har varit direkt kännslig för konjunkturella svängningar, vilket vi finner positivt. Antal terminaler i Sverige I Sverige fanns det närmare installerade kortterminaler CAGR , 6,6% CAGR , 1,9% 20% 15% 10% 5% 0% % 0-10% Tillväxt Y/Y Antal terminaler i Sverige Källa: Riksbanken, BIS, Redeye Research 21

22 Mognadsgraden går även att mäta genom att se hur många aktiva terminaler det finns i landet i förhållande till antalet innevånare. Vi har valt att mäta antalet terminaler per 1000 invånare. Vi kan även här börja se en avmattning då antalet terminaler befinner sig över 20 per 1000 invånare. Per 2013 fanns det omkring 23 terminaler/ 1000 invånare. Tillväxten påverkas även av befolkningstillväxten vilket leder till något lägre tillväxttal än för totalt antal terminaler. Mellan låg CAGR på 6,1 procent och på 1,9 procent. Sverige räknar vi som en mogen marknad Antal terminaler per 1000 invånare CAGR , 6,1% CAGR , 1,9% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Tillväxt Y/Y Terminaler/1000 invånare Källa: Riksbanken, BIS, Redeye Research Överlag bedömer vi att marknaden i Sverige bör räknas som relativt mogen marknad vilket gör att vi anser att en framtida tillväxt av totala mängden aktiva terminaler i Sverige kommer växa i takt med BNP, alltså runt 3 procent långsiktigt. Dock är detta enbart tillväxttakten för den installerade basen terminaler. Kortterminaler byts ut kontinuerligt, främst pga slitage och teknikskifte Kortterminaler byts ut kontinuerligt på grund av teknikskifte och slitage. Vi uppskattar att en terminal har en ungefärlig livslängd på 5 år. Detta medför att runt 1/5 av den installerade basen byts ut årligen, vilket motsvarar omkring terminaler. Vi räknar som sagt att basen växer med ungefär 3 procent varje år, detta motsvarar en tillväxt av terminaler för 2014 med omkring stycken. Enligt våra bedömningar kostar en terminal i genomsnitt SEK. 22

23 Förutom engångkostnaden för att köpa terminaler betalar en PSP också en serviceavgift på ungefär 55 SEK/månad. Räknar på antalet terminaler 2013 som var omkring stycken och tillväxten på närmare stycken uppskattar vi att värdet av service avgiften uppgår till 142 MSEK för Totalt marknadsvärde i Sverige uppskattar vi till närmare 320 MSEK. Vi räknar vidare med en långsiktig årlig tillväxt på 3 procent av kortterminalsmarknaden. Vi uppskattar att marknaden i Sverige är värd närmare 320 MSEK Kortterminalmarknaden Sverige 2014 Kontanter andel av BNP (%) 2.3% Antal kortterminaler Antal per invånare 23 Tillväxt antal terminaler Terminaler som byts ut Uppskattat marknadsvärde nyförsälj. (MSEK) 173 Marknadsvärde serviceavgift / år 146 Totalt marknadsvärde 319 Källa: Redeye Research, BIS & Riksbanken NCF som en tillväxtfaktor Mobila betalningar kommer påverka tillväxten i marknaden Mobila betalningar är en trend på marknaden som växer sig allt starkare. Införandet av mobila kortbetalningar kommer kräva en uppgradering av den befintliga infrastrukturen. Detta pga att kortterminalerna kommer behöva ha stöd för kontaktlösa betalningar genom NFC (Near Field Communication). MasterCard har nyligen slagit fast en tidplan för denna konvertering i Europa som innebär att alla nya terminaler som säljs från 1 januari 2016 måste ha stöd för NFC och från 1 januari 2020 måste alla terminaler som ej har stöd för NFC vara utbytta. West har kommit långt inom detta område och har stöd för NFC i hela sitt produktprogram inklusive samtliga terminaler som man har levererat. 23

24 Konkurrenssituation Konkurrenter till West är framförallt terminaltillverkarna VeriFone (direkt) och Ingenico (indirekt). Dessa är två internationella jättar som uppskattningsvis står för omkring 80 procent av världsmarknaden för kortterminaler. Både Ingenico och VeriFone har förvärvat ett flertal bolag, bland de största affärerna var VeriFone:s köp av Hypercom och Point, båda under Dessa förvärv har inneburit ett kliv fram i värdekedjan vilket har medfört att de i ökande utsträckning konkurrerar med sina kunder (PSP:er). Detta skapar möjligheter för West då flera PSP:er önskar en neutral leverantör. VeriFone och Ingenico är West främsta konkurrenter En annan aktör internationell aktör är PAX med högkvarter i Hongkong, de har dock ingen direkt verksamhet i Sverige. Med undantag för Verifone behöver terminaltillverkarna en partner som utvecklar betalapplikationen för varje geografisk marknad. Somliga PSP:er har även tagit steg ner i kedjan och förvärvat verksamheter som gör att de kan utveckla sin egen betalapplikation eller breddat sig genom förvärv av e-handelsaktörer. Nets som köpte bland annat Ingenico Sweden 2005 och PayEx är två exempel på detta. Dessa båda aktörer är Ingenicos distributionspartners för den nordiska marknaden. VeriFone VeriFone har funnits sedan 1981 och är en av de största leverantörerna av elektroniska betalningslösningar i världen. Bolaget har sitt huvudkontor i USA och är noterad på Nasdaq. Bolaget säljer globalt och har två definierade segment, Payment Solutions och Services. VeriFone har även en utstakad förvärvsstrategi där bolaget köpt upp andra POSleverantörer och även PSP:er. VeriFone är störst i Sverige, men har på senare år tappat marknadsandelar Bolaget satsar mycket på expansion till nya marknader, tillväxtmarknader samt kompletterande förvärv i värdekedjan. I augusti 2011 avslutades ett av de största förvärven som skett inom POS-industrin då VeriFone förvärvade Hypercom Corporation en global leverantör av elektroniska betalningslösningar och mervärdestjänster inom POS, exklusive verksamheterna i USA, Storbritannien och Spanien som sedan köptes av Ingenico. Ett annat stort förvärv är Point International som förvärvades från Nordic Capital Point var tidigare en PSP och återförsäljare av Verifone och hade en dominerande ställning på den nordiska marknaden. I Sverige hade man en monopolliknande ställning. Detta i form av den egna verksamheten samt PSP:n Babs Paylink som man äger till 51% (49% ägs av Swedbank). Bolaget har även genomfört en rad andra förvärv så som; Destiny Electronic, EFTPOS Nya Zeeland Limited och Sector Payment Limited under

25 VeriFone har under de senaste åren haft en stark tillväxt som dels har varit förvärvsdriven. Bruttomarginalerna har historiskt legat omkring procent. Marginalen har varit ökande eftersom bolaget genererar allt mer Service relaterade intäkter samt intäkter från PSP-lösningar som bolaget har förvärvat. Redeye uppskattar att bolaget står för ungefär 65 procent av marknaden i Sverige, ned från närmare 90 procent VeriFone har historiskt haft en volatil EBITDA-marginal vilket gör att EV/EBITDA multipelvärderingen är något missvisande men legat mellan 12x-30x. EV/SALES har dock varit mer stabil och legat mellan 2x-3x historiskt. VeriFone (MUSD) Försäljning COGS Bruttovinst EBITDA D&A EBIT Försäljningstillväxt 19% 30% 43% -9% 10% Bruttomarginal 33% 37% 38% 40% 38% 39% EBITDA marginal -8% 15% 12% 17% 8% 12% EBIT marginal -15% 10% 8% 8% -4% 0% EV EV/SALES 1,5x 3,0x 3,3x 2,2x 1,9x 2,6x EV/EBITDA -- 19,9x 28,3x 12,6x 23,3x 22,3x EV/EBIT -- 29,0x 41,2x 27,7x ,0x Källa: VeriFone, Bloomberg, FactSet 25

26 Ingenico Ingenico grundades 1980 och lanserade sin första kortterminal Bolaget har sitt huvudkontor i Frankrike och aktien handlas på EURONEX, Paris. Ingenico är tillsammans med VeriFone den ledande aktören inom kortterminaler i världen. Ingenicos huvudpartners i Sverige är Nets och PayEx På den nordiska marknaden har Ingenico ingen egen betalapplikation utan har två huvudpartners, Nets och PayEx, som står för all försäljning. Även Ingenico har valt att ta steget upp i värdekedjan genom förvärv av PSP:er samt andra bolag. Under 2011 köpte Ingenico Hypercom:s amerikanska division då VeriFone inte fick förvärva denna på grund av konkurrenslagstiftning. Ingenico har även förvärvat en rad PSP:er så som Ogone, TransferTo och GlobalCollect allt för att kunna bredda sitt erbjudande. Bolaget har historiskt haft en väldigt stark tillväxt, organisk och förvärvsdriven samt goda marginaler. Ingenico har förvärvat ett flertal PSP:er Ingenico har historiskt haft en premiumvärdering jämfört med konkurrenten VeriFone, då EV/EBITDA historiskt legat mellan 14x-27x och EV/SALES 2x-4x. Enligt våra bedömningar har bolaget en marknadsandel som uppgår till omkring 20 procent i Sverige. TTM står för Trailing Twelve Month. Ingenico (MEUR) TTM Försäljning COGS Bruttovinst EBITDA D&A EBIT Försäljningstillväxt 29% 10% 21% 14% 3% Bruttomarginal 39% 40% 42% 42% 44% 46% EBITDA marginal 13% 17% 16% 18% 19% 21% EBIT marginal 7% 8% 11% 14% 14% 17% EV EV/SALES 1,8x 3,3x 4,3x 3,4x 2,4x 4,0x EV/EBITDA 14,3x 18,7x 26,8x 18,7x 12,8x 19,5x EV/EBIT 26,7x 40,3x 39,3x 24,9x 17,7x 24,3x Källa: Ingenico, Bloomberg, FactSet PAX Bolaget är betydligt mycket mindre spelare än VeriFone och Ingenico men ändå intressant som ett jämförelseobjekt. Då de har internationell försäljning. Pax är en internationell aktör med fokus på Asiatiska tillväxtmarknader Fokus hos bolaget ligger på asiatiska tillväxtmarknader. Bolaget har sitt huvudkontor i Hongkong och handlas på Hongkongbörsen. Pax har haft en väldigt stark tillväxtresa vilket har lett till en rejäl uppvärdering av bolaget. Bruttomarginalerna har historiskt legat mellan procent. 26

27 Bolaget har historiskt värderats lägre än VeriFone och Ingenico men har på senare tiden närmat sig värderingsnivåerna hos de internationella jättarna. Bolaget har historiskt värderats kring EV/EBITDA på 1x-19x samt EV/SALES mellan 0,2x-4x. PAX (MHKD) TTM Försäljning COGS Bruttovinst EBITDA D&A EBIT Försäljningstillväxt 47% 52% 19% 12% 25% Bruttomarginal 39% 40% 35% 35% 37% 38% EBITDA marginal 21% 24% 19% 17% 18% 19% EBIT marginal 20% 24% 19% 17% 18% 19% EV EV/SALES -- 2,5x 0,5x 0,2x 1,1x 3,7x EV/EBITDA -- 10,1x 2,8x 1,3x 5,8x 19,2x EV/EBIT -- 10,3x 2,8x 1,3x 5,9x 19,4x Källa: PAX, Bloomberg, FactSet Marknadsandel i Sverige Vi har uppskattat ett marknadsvärde av nyförsäljning av kortterminaler på omkring 319 MSEK i Sverige. Sett till våra bedömningar om försäljning inom Kortterminalsegmentet hade West en marknadsandel på omkring 7 procent av nyförsäljning under 2014, under 2013 låg bolagets andel på närmare 4 procent. West har tagit marknadsandelar väldigt snabbt och vi finner det sannolikt att bolaget kommer fortsätta på samma sätt. Bolaget startade sin försäljning i Sverige under 2011 och har lyckats nå en marknadsandel på runt 7 procent på enbart 3 år. West är i många fall mer snabbfotade än de stora konkurrenterna Verifone och Ingenico, samt att dessa två har flyttat sitt fokus från terminaler till betalväxellösningar och e- handel. Detta är något som West har utnyttjat och enligt våra bedömningar kommer fortsätta göra. Vi uppskattar att West har omkring 7 procent av den Svenska marknaden Uppskattad marknadsandel POS-leverantörer i Sverige 5% 7% 23% 65% West International VeriFone Ingencio Övriga Källa: Redeye Research 27

28 Konkurrensfördelar Framförallt har vi identifierat två uthålliga konkurrensfördelar som West gynnas av. En uthållig konkurrensfördel är något som inte är lätt att återskapa och något som skyddar bolagets intäkter och vinster. De två vi finner som West gynnas av är inträdesbarriärer för nya aktörer på grund av regulatoriska hinder samt inlåsningseffekter hos PSP kunder. De regulatoriska hindren gör att det är svårt för en ny aktör att slå sig in på marknaden vilket gynnar befintliga aktörer så som West. Regulatoriska hinder som starka inträdesbarriärer Regulatoriska hinder Godkännande från kortföretagen En terminal måste få ett godkännande från de stora kortföretagen MasterCard, VISA, AMEX och JCB. Detta är kritiskt för att dessa kort skall kunna användas i terminalerna och utan detta godkännande kan inte en kortterminal säljas eftersom användningsfunktionen då är strikt begränsad. Processen för godkännandet varierar i tidsåtagande. För West del handlade det om minst 2 år. Säkerhetskrav En kortterminal måste följa uppställda säkerhetskrav som ställs från diverse kortorganisationer. Exempel på dessa standarders är; Payment Application Data Security Standard (PA-DSS), tidigare kallad Payment Application Best Practices (PABP), är den globala säkerhetsstandard som skapats av Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC). PA- DSS genomfördes i ett försök att definiera en standard för programvaruleverantörer som utvecklar betalningsansökningar. Standarden syftar till att förhindra att kortdata sprids till tredjepart. I den processen, dikterar standarden också att programleverantörer utvecklar betalningsansökningar som är kompatibla med Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Andra typer av säkerhetskrav som behövs efterföljas är PNC E2EE, PNC SAC och BCA SEC. Andra godkännande och certifieringar Terminalerna och mjukvaran måste även gå igenom en mängd andra godkännande och certifieringar innan de får användas. Exempel kan vara godkännande från lokala kortinlösare, som exempelvis Swedbank/BABS i Sverige. SEPA kan förenkla en internationell expansion Vad innebär SEPA? SEPA betyder Single Euro Payment Area och syftar till att alla eurobetalningar skall hanteras likadant inom Europa. SEPA omfattar idag de 28 EU-länderna samt Liechtenstein, Norge, Monaco och Schweiz. SEPA medför att certifieringsprocessen inom de Europeiska länderna förenklas. Genom att en kortterminal är godkänt i ett SEPA land leder detta till att den kan denna användas i flera länder inom SEPA sammarbetet. Detta gynnar befintliga aktörer men leder även till ett de regulatoriska hindren minskar 28

29 något för nya aktörer. Målet är att SEPA regelverket skall träda i kraft under För West del kan detta medföra att internationell expansion förenklas och blir billigare då det inte kommer krävas lika mycket landsspecifika utvecklingskostander för att börja sälja terminalerna på nya marknader inom SEPA-området. Inlåsningseffekter En inlåsningseffekt syftar till den kostnad en kund upplever genom att byta produkt, om denna kostnad är hög minskar risken att kunden ska byta leverantör. Inlåsningseffekter hos PSP:er gynnar West När en PSP säljer en terminal från West så har detta förekommits av en längre utvecklingsprocess där PSP:s mjukvara har integrerats med West:s betalningsapplikation. Sedan måste PSP:n erhålla certifieringar gällande deras egen mjukvara i kombination med kortterminalens mjukvara. Detta gör att en PSP har genomfört ett kostsamt förarbete för att kunna sälja terminalerna, detta leder till att de inte gärna slutar sälja dessa. Detta kan synas genom att även många äldre typer av terminaler som inte tillverkas längre fortfarande säljs av PSP:er, då det kostar att byta leverantör i form av nya utvecklingskostnader. 29

30 Konkurrenssituation Intensiv Medel Svag Slutsats - Kortterminaler West International Vi ser Kortterminaler som det enskilt viktigaste segmentet för West, det är här en framtida lönsamhet för bolaget kan skapas. Bolaget har i Sverige en relativt god marknadsandel av nyförsäljning av terminaler och ser möjligheter att replikera detta i andra nordiska länder vilket kommer leda till tillväxt inom segmentet. Utvecklingen inom Kortterminaler som vital framöver Konkurrenterna är stora men konkurrenssituationen är ändå relativt svag, annars skulle West inte kunna ta den position som de har idag. Både Ingenico och VeriFone har flyttat sitt fokus upp i värdekedjan något, detta enligt oss är något som West kan utnyttja för att ta ytterligare marknadsandelar. Vi bedömer att det finns plats för en snabbfotad utmanare inom industrin. Långsiktiga konkurrensfördelar som regulatoriska hinder samt inlåsningseffekter gynnar segmentets försäljning. I takt med att den installerade basen av terminaler ökar för West kommer även andelen återkommande intäkter i form av serviceavgifter att öka i förhållande till intäkterna vilket vi finner positivt. Försäljningen påverkas inte heller nämnvärt av konjunkturen då terminaler hela tiden behöver bytas ut på grund av slitage eller på grund av nya säkerhetskrav. Möjligheter finns även för bolaget att göra en expansion till andra nordiska länder vilket kommer gynna marginalerna samt tillväxten i bolaget enligt våra bedömningar. Konkurrenssituation & konjunkturkänslighet Kortterminaler Hög Medel Låg Konjunkturkänslighet Källa: Redeye Research För att läsa om bolagets övriga segment hänvisar vi läsaren till Appendix 2. 30

31 Finansiell stabilitet och prognoser Finansiell stabilitet När Redeye bedömer ett bolags finansiella hälsa ser vi till ett antal nyckeltal som framförallt fokuserar på belåning och likviditeten i bolaget. Vi ser även över ett antal mer kvalitativa faktorer som nyemissionsrisker och hur diversifierad kundportföljen är. Historisk negativ EBIT påverkar vår bedömning negativt Räntetäckning, skuldsättning och likviditet De senaste åren har West rapporterat en negativ EBIT vilket påverkar vår bedömning av den finansiella styrkan i bolaget. De senaste åren har ränteutgifterna varit relativt små då bolaget inte har några större räntebärande skulder. Dock leder en negativ EBIT till en negativ räntetäckningsgrad. Sett till vår prognos om framtida skulder och EBIT räknar vi med en förbättrad räntetäckningsgrad framöver. Sett till bokslutet 2014 hade West en skuldsättningsgrad på 1,2x. Vi ser helst att detta mått ligger under 1x. Skuldsättningen i bolaget har varit något ökande under de senaste åren. Enligt våra beräkningar kommer denna skuldsättningsgrad att öka de närmaste åren då en allt större del av kapitalet finansieras med skulder. West presenterade ett positivt EBITDA 2014 på närmare 3 MSEK. Bolaget hade en nettokassa om 5,6 MSEK vilket begränsar den finansiella risken. Vi ser en ökad nettoskuld då vi i vår prognos antar en ökad finansiering med skulder. Dock så kommer ändå nettoskulden i förhållande till EBITDA vara låg, detta ser vi som positivt. Räntetäckning och skuldsättning e 2016e EBIT Fin Net -0,2-0,2-0,4-0,4-0,3 Ränteteckningsgrad Neg Neg Neg Neg 7,5x Skulder Eget Kapital Skuldsättningsgrad 0,9x 0,8x 1,2x 1,6x 1,9x EBITDA Nettoskuld 0,4-0,5-5,6 1,3 3,6 Nettoskuld/EBITDA -0,3x 0,9x -1,9x 0,4x 0,5x Källa: Redeye Research & West International Kassalikviditeten = (Omsättningstillgångar- Varulager+Outnyttjad kredit)/(kortfristiga skulder) Likviditetsmått Kassalikviditet samt balanslikvitet är två mått på likviditeten i bolaget som är viktigit att hålla koll på. För West uppgår kassalikviditeten till 1,2x. Vi vill gärna se att denna uppgår till minst 1x då det indikerar att bolaget kan täcka sina kortfristiga skulder med sina likvida tillgångar. Detta är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan hos bolaget. Balanslikviditeten i West uppgick till 1,6x Denna vill vi gärna ska vara över 2x men över 1,5x är gott nog. 31

32 Balanslikviditet = (Omsättningstillgångar- +Outnyttjad kredit)/(kortfristiga skulder) Balanslikviditet är väldigt likt kassalikviditeten men tar även hänsyn till varulagret. West har ett relativt litet varulager vilket är positivt för kassaflödet då de inte binder så mycket kapital i lagret. Överlag finner vi West likviditet god i nuläget, dock ser vi gärna en stigande kassalikviditet för att minska den finansiella risken i bolaget. Enligt våra prognoser kommer likviditetsmåtten påverkas något negativt de närmaste två åren men ändå hålla sig över en godkänd nivå. Likviditetsmått e 2016e Likvida medel Kortfristiga fordringar Outnyttjad Checkkredit Varulager Kortfristiga skulder Kassalikviditet 1,0x 1,4x 1,2x 1,1x 1,0x Balanslikviditet 1,3x 1,7x 1,6x 1,4x 1,3x Källa: Redeye Research & West International En diversifierad kundbas minskar den finansiella risken i bolaget West har idag tre olika segment vilka alla påverkas i olika grad av konjunkturen. Den största delen, Kortterminaler, är i princip konjunkturokänslig. De övriga två, Självbetjäning och Kassautrustning, är mer känsliga för konjunkturen. Dock är inte West intäkter koncentrerade till ett fåtal aktörer utan bolaget har en diversifierad kundbas vilket minskar de finansiella riskerna i bolaget enligt våra bedömningar. Vi finner det troligt att West kommer expandera inom den nordiska regionen. Beroende på hur aggressiv denna expansion blir finns det sannolikt ett ökat kapitalbehov för bolaget för att stärka balansräkningen under expansionen. 32

33 Nordisk expansion Vi finner det sannolikt att bolaget kommer välja att expandera internationellt genom att slå sig in i några av de nordiska länderna. Vi ser Norge samt Finland som de mest sannolika kandidaterna. Innan terminaler kan säljas på nya marknader måste de först godkännas enligt regionala regelverk. Denna utvecklingsprocess kommer att kosta pengar för bolaget. Enligt våra uppskattningar kommer det krävas omkring 3 MSEK per land i utvecklingskostnader. Detta baseras på de kostnader bolaget lagt ner på utveckling i Sverige. Utöver dessa investeringar räknar vi med underhållsinvesteringar i utveckling på omkring 2-3 MSEK per år. Norge och Finland som de mest sannolika Nordiska marknaderna Både Norge och Finland får räknas som mogna marknader. Antalet terminaler per invånare i Norge uppgår till 26 och i Finland till 38 per Marknadspotentialen beräknas genom ett antagande om försäljningsvärde på omkring SEK per terminal och att terminalerna har en livslängd på omkring 5 år vilket leder till att 20 procent av de installerade terminalerna behöver bytas ut. Vi räknar även med att den installerade basen växer med ungefär 3 procent per år. Vi adderar även med serviceavgiften i marknadsvärdet. Denna beräknas som 55 SEK/månad per terminal. Vi uppskattar att marknaden i Norge är värd runt 196 MSEK och i Finland 307 MSEK. Kortterminalmarknaden Norge, Finland Norge Finland Kontanter andel av BNP (%) 2.35% -- Antal kortterminaler Antal per invånare Tillväxt antal terminaler Terminaler som byts ut Uppskattat marknadsvärde nyförsälj. (MSEK) Marknadsvärde serviceavgift / år Totalt marknadsvärde Källa: Riksbanken & Redeye Research West har en stark position i Sydafrika Sydafrika Sydafrika är en marknad som inte är lika mogen som de nordiska länderna. West har en god affärsmässig kontakt med ABSA Bank vilket är den största banken i landet samt en av de största leverantörerna av betalväxeltjänster. Idag används West:s terminaler enbart på ungefär hälften av ABSA Banks egna kontor. Banken har dock över 800 bankkontor i landet så det finns fortfarande potentiell i affären. West:s relation till ABSA sträcker sig nu över 10 år och kan öppna upp för nya affär i landet och skapa god tillväxt. Om exempelvis ABSA skulle välja att även sälja West:s terminaler till sina kunder inom detaljhandeln skulle detta kunna leda till en väldigt hög tillväxt för West, vi har dock svårt att bedöma hur sannolikt detta är i dagsläget. 33

34 Försäljningsprognos Base-case West har en målsättning att nå årlig tillväxt på 20 procent mellan Vi finner det sannolikt att bolaget kommer kunna ta ytterligare marknadsandelar i Sverige inom kortterminaler, lansera deras terminaler i både Norge och Finland och att fortsätta sin tillväxtresa i Sydafrika. För bolagets övriga segment har vi antaget en mer cyklisk försäljningstillväxt i våra prognoser Försäljningstillväxt inom Kortterminaler leder till förbättrade marginaler West International resultaträkning Base-case MSEK e 2016e 2017e 2018e Försäljning COGS Bruttovinst SG&A EBITDA D&A EBIT Finans Net Resultat före skatt Skatt Nettovinst Tillväxt, marginaler och värdedrivare Försäljningstillväxt 53% 10% 23% 23% 24% Bruttomarginal 42% 42% 41% 43% 45% 45% EBITDA marginal 0% 4% 5% 7% 11% 10% EBIT marginal -12% -3% -2% 2% 8% 7% CAPEX NWC ROIC -31% -10% -11% 10% 37% 31% Källa: Redeye Research & West International Enligt våra bedömningar kommer försäljningstillväxten främst ske inom Kortterminaler genom inträde på nya marknader och ökad marknadsandel i Sverige. Vi finner det sannolikt med något vikande försäljning i Självbetjäning och fortsatt volatil försäljning inom Kassautrustning vilket drar ned tillväxten något mellan 2015/2016 men vägs upp utav bättre marginaler. West har även ett underskottsavdrag som uppgår till närmare 4,3 MSEK, detta leder till att ingen skatt kommer behöva betalas de närmaste åren. 34

35 I vår prognos räknar vi med att bolaget lyckas lansera sina kortterminaler i Finland och Norge under 2015 för att sedan uppnå en marknadsandel runt 7 procent år Våra antaganden om expansion och marknadsandel resulterar i en tillväxtprognos runt 10 procent för Vi räknar enbart med små intäkter i Övriga Norden under 2015/2016. Därefter ser vi en längre period med något högre tillväxt runt 20 procent per år då bolaget snabbt tar marknadsandelar på de nya marknaderna inom Kortterminaler. Vi finner det sannolikt att bolaget fortsätter växa i Sydafrika samt stabiliserar sig runt en marknadsandel i Sverige på 15 procent och i övriga Norden på 7-10 procent. Under mognadsfasen räknar vi med en tillväxt av FCF på omkring 4 procent. Vi räknar enbart med små intäker i övriga Norden under 2015 Kortterminaler försäljning per region MSEK e 2016e 2017e 2018e Sverige Marknadsandel % 4% 7% 9% 11% 15% 15% Övriga Norden Marknadsandel % 0% 0% 1% 3% 4% 7% Sydafrika Total Källa: Redeye Research Marginalexpansion Vi anser att den starka försäljningstillväxten inom Kortterminaler kommer leda till en marginalexpansion. Idag står Kortterminaler för ungefär 50 procent av försäljningen, per 2018 räknar vi med att den står för närmare 75 procent. Marginaler Base-case e 2016e 2017e 2018e Bruttomarginal 42% 42% 41% 43% 45% 45% EBITDA marginal 0% 4% 5% 7% 11% 10% EBIT marginal -12% -3% -2% 2% 8% 7% Källa: Redeye Research & West International Vi räknar med bruttomarginaler runt 47 procent i en mognadsfas Vi anser att bolaget står inför en marginalexpansion då den ökade försäljningen inom Kortterminaler leder till en förbättrad bruttomarginal. Långsiktigt anser vi att Kortterminaler kommer stå för närmare procent av den totala försäljningen, vilket resulterar i en bruttomarginal på närmare 47 procent. Vi ser EBITDA marginaler runt 17 procent i en mognadsfas Tack vare bolagets skalbara affärsmodell finner vi att bolaget inte kommer ha ett ökande behov av ytterligare personal under deras geografiska expansion. Detta tillsammans med den förbättrade bruttomarginalen leder till en ökad EBITDA marginal som vi räknar med att kommer uppgå till 10 procent vid utgången av Vi ser en gradvis förbättring av EBITDA 35

36 marginalen, tack vare skalbarheten i affärsmodellen. Vi räknar med att den kommer ligga runt 17 procent i en mognadsfas. Detta är i linje med de marginaler som Verifone, Ingenico och PAX har rapporterat under de senaste åren. CAPEX kan komma att variera övertid vid olika teknikskiften CAPEX, NWC och ROIC I regel sker ingen försäljningstillväxt utan investeringar. I West:s fall sker investeringar främst genom utvecklingskostnader för programutveckling. Bolagets expansion till Finland och Norge kommer kosta pengar. Vi räknar med CAPEX runt 8 MSEK under nästkommande år, av dessa ser vi mellan 2-3 MSEK som underhållsinvesteringar. Vi räknar med att CAPEX över tid kommer variera då det till och från uppkommer större behov för mjukvaruuppdateringar till följd av nya säkerhetsstandarder. Långsiktigt räknar vi med en CAPEX som ligger omkring 6-8 procent av försäljningen. Under 2014 hade bolaget ett lågt rörelsekapital i förhållande till försäljningen. Detta berodde främst på en ökning av de kortfristiga skulderna som i sin tur var en följd av det ökade varulagret. Vi anser att detta kommer normaliseras något nästkommande år vilket leder till en ökning av rörelsekapitalet i förhållande till försäljningen. Vidare räknar vi långsiktigt med ett rörelsekapitalbehov som uppgår till närmare 11 procent av försäljningen. Värdedrivare Base-case e 2016e 2017e 2018e CAPEX Capex % Sales 8% 3% 10% 7% 5% 5% Omsättningstillgångar Omsätttillg. % Sales 37% 55% 45% 45% 45% 45% Kortfristiga skulder Kort Skuld. % Sales 29% 38% 34% 34% 34% 34% NWC NWC % Sales 7% 16% 11% 11% 11% 11% ROIC -31% -10% -11% 10% 37% 31% Källa: Redeye Research & West International Vi räknar med en ROIC på 15 procent i bolagets mognadsfas Bolagets ROIC (Return On Invested Capital) räknar vi kommer variera något mellan åren beroende på investeringsbehovet. I genomsnitt räknar vi med att ROIC kommer ligga på 20 procent under vår prognosperiod samt ligga närmare 15 procent under bolagets mognadsfas vilket är i höjd med vår beräknade WACC för West. 36

37 Scenarioprognoser Redeye använder sig som bekant av en scenariobaserad analysmodell där vi ser till ett sannolikt Base-case, pessimistiskt Bear-case och ett optimistiskt Bull-case. Bull-, Bear-, Base-case prognoser I diagramet nedan kan ses de skillnader vi har gjort i våra antaganden om försäljning och EBITDA marginaler i våra olika scenarion. I vårt Bull-case räknar vi på en snabbare försäljningstillväxt som leder till en förbättrad marginalexpansion. Vårt Bear-case antar att den internationella expansionen inte faller så väl ut och att West:s framtida primärmarknad är enbart Sverige med måttlig tillväxt och lönsamhetsnivåer. Antaganden i vårt Base-case har vi redan diskuterat tidigare i analysen. Försäljningsprognos och EBITDA marginal olika case e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e Base-case försäljning Bull-case försäljning Bear-case försäljning Base-case EBITDA marginal Bull-case EBITDA marginal Bear-case EBITDA marginal 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Källa: Redeye Research 37

38 Värdering Marginal expansion och ökning av bolagets ROIC framöver DCF Base-case West International befinner sig i en stark expansionsfas där det framförallt är affärsområdet Kortterminaler som driver tillväxten. Vår försäljningsprognos baseras på att bolaget lyckas ta ytterligare marknadsandelar i Sverige samt expandera till både Finland och Norge i närtid för att sedan fortsätta sin expansion inom Europa samt Sydafrika. Vi anser att försäljningstillväxten inom Kortterminaler kommer leda till en marginalexpansion samt en ökning av bolagets ROIC. I vårt Base-case räknar vi med att bolaget lyckas väl med sin internationella expansion vilket driver på lönsamheten och tillväxten. Mellan räknar vi med en CAGR närmare 15 procent och en genomsnittlig EBITDAmarginal på runt 12 procent. Vi räknar här med att bolaget går in i en mognadsfas efter omkring 10 år och växer i nivå med BNP-tillväxten. En vital bit i värderingen av bolaget är den antagna ROIC:en under mognadsfasen. ROIC drivs i regel ned mot WACC på grund av konkurrens från befintliga eller nya aktörer. Vår värdering implicerar en ROIC under mognadsfasen som uppgår till omkring 15 procent vilket är i höjd med bolagets beräknade WACC som uppgår till 13,6 procent. Vi finner detta som ett sannolikt antagande. Vår WACC beräknas enligt Redeyes rating modell. Vårt motiverade värde i ett Base-case uppgår till 3,7 SEK per aktie, vilket är närmare 20 procent över dagens aktiepris. Detta motsvarar ett EV värde på omkring 64 MSEK. I ett Base-case ser vi ett motivera värde som uppgår till 3,7 SEK per aktie Base-case Antaganden: DCF-Värde CAGR Försäljning 14,8% WACC 13,6% EBITDA-marginal 11,9% Nuvärde FCF 12 Medel ROIC 22% Nuvärde terminal värde 52 Medel återinvesterings takt 39% EV 64 Mognadsfas > Nettokassa 6 Långsiktig tillväxt av FCF 4,0% DCF-värde 70 Återinvesterings takt i mognadsfas 27% Värde per aktie 3,7 ROIC mognadsfas 15% Aktiekurs idag 3,0 Potential 23% Multiplevärdering (Nuvarande och implicit) Nuvarande multipelvärdering Implicit multipelvärdering EV/SALES2015E 0,7x Implicit EV/SALES2015E 0,9x EV/EBIT2015E -- Implicit EV/EBIT2015E -- EV/EBITDA2015E 14x Implicit EV/EBITDA2015E 18x Källa: Redeye Research Vår värdering indikerar EV/SALES 15E multipel på 0,9x, och EV/EBITDA 15E på närmare 18x. Vi anser att West borde värderas lägre än VeriFone, Ingenico och PAX sett till försäljningen då West idag har lägre marginaler men på en jämförbar nivå sett till EV/EBITDA då bolaget ändå sannolikt har en stor tillväxtresa framför sig. I sektorn har uppköp skett för EV/EBITDA multiplar runt 13x-17x vilket vi finner stödjer vår värdering av bolaget. 38

39 Relativvärdering För vår relativvärdering har vi skapat två olika peer grupper, en för Kortterminaler och en för de övriga två segmenten. Värderingarna skiljer sig starkt åt för bolag som konkurrerar med Kortterminaler jämfört med de andra två. Peers till Kortterminaler handlas idag till närmare 3,7x rullander tolvmånaders försäljning (TTM SALES) och 2,3x gånger nästkommande års försäljning. Bolag som konkurrerar eller är jämförbara med West:s övriga segment har i regel en mycket lägre värdering i förhållande till försäljningen vilket sannolikt beror på att dessa bolag i regel har lägre marginaler. Denna peer grupp handlas idag till omkring 0,5x rullande tolvmånaders försäljning och 0,3x nästa års försäljning. Vi andänder peer multiplar som ett stöd till vår DCF värdering Vi har även valt att använda oss av jämförelsebolagens EBITDA, dels marknadens prognos för nästkommande år samt rullande tolvmånaders EBITDA. Även här går det att urskilja starka skillnader mellan peers till Kortterminaler som handlas runt 20x gånger TTM EBITDA och 12x gånger nästkommande års EBITDA. Bolag som är konkurrenter eller jämförbara med West:s övriga segment handlas till omkring 9x TTM EBITDA och 8x nästkommande års EBITDA. Vi använder oss av dessa multiplar som ett komplement och stöd till vår DCF värdering. Vårt motiverade värde i ett Base-case indikerar en EV/EBITDA 15E på 18x vilket är över båda peer grupperna. Detta med anledning av den snabba tillväxt som vi beräknar kommer ske för West de närmaste åren. West International peers Bolag Valuta Pris EV EV/SALES TTM EV/SALES 15E EV/EBITDA TTM EV/EBITDA 15E Kortterminaler VeriFone Systems, Inc. U.S. Dollar 36, ,5x 2,3x 16x 13x Ingenico SA Euro 93, ,0x 2,7x 20x 12x PAX Hong Kong Dollar 6, ,7x 2,0x 21x 10x Median 3,7x 2,3x 20x 12x Självbetjäning & Kassautrustning PSI Group ASA Norwegian Krone 8, ,7x - 10x - Cardtronics, Inc. U.S. Dollar 37, ,1x 1,9x 9x 8x Ingram Micro U.S. Dollar 26, ,1x 0,1x 7x 6x ScanSource, Inc. U.S. Dollar 37, ,3x 0,3x 8x 8x Median 0,5x 0,3x 9x 8x Källa: Redeye Reserach & Factset 39

40 M&A multiplar Uppköp i sektorn har skett på ungefär 13x-17x EBITDA POS-industrin har under en längre tid genomgått en konsolidering. Den senaste tiden har förvärv framförallt skett längre upp i värdekedjan då både VeriFone och Ingencio har förvärvar diverse PSP:er. I några transaktioner har köpeskillingen inte rapporterats. Så som Nets, dåvarande BBS, köp av Sagem Denmark och Ingenico Sweden. M&A multiplarna indikerar en EV/SALES värdering som sträcker sig från 0,2x-2,8x med en median runt 1,2x. EV/EBITDA multiplarna har dock varit mer stabila där spannet har legat mellan 13x-17x med en median på 16x. Detta är även i linje med de multiplar som VeriFone, Ingencio och PAX handlas på idag M&A POS-industri Bolag Köpare År Status Pris EV/SALES EV/EBITDA Gemalto VeriFone 2011 Genomförd 10,8 MEUR 0,2x 16x Ingenico Danaher Corp 2010 Avbryten 2082 MUSD 2,0x 13x Hypercom VeriFone 2010 Genomförd 489 MUSD 1,2x 17x Sagem Denmark Nets (BBS) 2009 Genomförd 39,1 4,6 Hypercom Ingencio 2009 Avbryten 255 MUSD 0,9x Fujian Landi Ingencio 2008 Genomförd 17 MUSD 1,2x Thales e-transc. Hypercom 2008 Genomförd 150 MUSD 0,8x Sagem Terminal Ingenico 2007 Genomförd 200 MEUR 1,7x 17x Lipman Electronics VeriFone 2006 Genomförd 660 MUSD 2,8x 15x Ingenico Sweden Nets (BBS) 2006 Genomförd Median 1,2x 16x Källa: Factset, Bolagssidor, Redeye Research 40

41 WACC WACC West International Känslighetsanalyser ett viktigt verktyg Känslighetsanalys Då en DCF värdering innehåller en mängd parametrar det är därför viktigt att utföra känslighetsanalyser för att se hur mycket det motiverade värdet varier när dessa antaganden förändras. Vi utför även en större omfattande känslighetsanalys för att förstå vilka antaganden som finns inprisat vid dagens aktiekurs. Värderingen är känslig för förändringar gällande framtida marginaler Bolagets värdering är känslig för antaganden om framtida marginaler. I vår modell räknar vi med att bolaget i genomsnitt kommer ha en EBITDAmarginal runt 12 procent, då det sker en marginalexpansion vid ökad försäljning inom Kortterminaler. Skulle bolagets marginaler öka med ytterligare 1 procentenhet jämfört med våra estimat indikerar detta en aktiekurs på 4,5 SEK. Alltså en uppgång på 20 procent jämfört med vårt motiverade värde. Värderingen är självklart även känslig för våra antaganden av WACC. Skulle en WACC runt 12 procent istället antas indikera detta ett aktiepris på 5,2 SEK, allt annat lika. Motiverat värde, SEK per aktie EBITDA marginal (pp förändring) 3,7-2% -1% 0% +1% +2% 12% 3,2 4,2 5,2 6,1 7,0 13% 2,5 3,4 4,3 5,2 6,0 13,6% 2,0 2,9 3,7 4,5 5,3 15% 1,7 2,4 3,2 3,9 4,6 16% 1,3 2,0 2,7 3,4 4,1 Källa: Redeye Research Vi finner att marknaden räknar med lägre tillväxt än våra estimat Det motiverade värdet är även känsligt mot förändringar i antagen tillväxt. Dock inte i lika stor grad som förändringar i marginalerna. Skulle våra tillväxtantagaden minska med 4 procentenheter skulle detta ändå indikera ett aktiepris i nivå med dagens aktiekurs. Detta indikerar att marknaden prisar in en lägre tillväxt än våra estimat. Motiverat värde, SEK per aktie Tillväxttakt (pp förändring årlig) 3,7-8% -4% 0% +4% +8% 12% 3,7 4,4 5,2 6,0 7,0 13% 3,1 3,7 4,3 5,1 5,9 13,6% 2,7 3,1 3,7 4,3 5,0 15% 2,3 2,7 3,2 3,7 4,3 16% 2,0 2,4 2,7 3,2 3,7 Källa: Redeye Research 41

42 Tillväxttakt (CAGR) West International Vi finner att dagens aktiekurs implicit visar på ett antagande om framtida EBITDA marginal runt 12 procent och en försäljnings CAGR på 7-9 procent Inprisade förväntningar Det är alltid värt att försöka förstå vilka förväntningar gällande framtida lönsamhet samt tillväxt som ligger inprisad i en aktiekurs. Vi finner det sannolikt att West kommer ha en väldigt god tillväxt tack vare en internationell expansion samt ökad marknadsandel på befintliga marknader och en förbättrad lönsamhet tack vare marginalexpansion. Sett till vår modell finner vi att vid dagens aktiekurs, som ligger runt 3 kronor att, att en framtida EBITDA marginal om 12 procent och en CAGR runt 7-9 procent inprisad. Motiverat värde, SEK per aktie EBITDA marginal (genomsnitt) 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% ## -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% 7% ## 0,4 0,9 1,5 2,1 2,7 3,3 3,8 4,4 4,9 9% ## 0,4 1,0 1,6 2,3 2,9 3,5 4,1 4,7 5,3 11% ## 0,4 1,1 1,8 2,5 3,1 3,8 4,5 5,1 5,7 13% ## 0,4 1,1 1,9 2,7 3,4 4,1 4,9 5,5 6,2 15% ## 0,4 1,2 2,0 2,9 3,7 4,5 5,3 6,0 6,7 17% ## 0,3 1,3 2,2 3,1 4,0 4,9 5,7 6,5 7,3 19% ## 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,1 7,0 7,9 21% ## 0,3 1,4 2,5 3,6 4,7 5,7 6,6 7,6 8,6 23% ## 0,2 1,5 2,7 3,9 5,0 6,1 7,2 8,2 9,3 Källa: Redeye Research 42

43 Att köpa ett Bull-case vid ett Bear-case Scenarioanalys: Bull-case och Bear-Case Redeye använder sig som tidigare nämnt av en scenario baserad värderingsmetod. Vi använder oss av ett sannolikt Base-case, pessimistiskt Bear-Case samt ett optimistiskt Bull-Case. Vi finner detta användbart för en investerare då dessa framförallt vill köpa bra bolag billigt. Detta går att göra när ett bolag kan köpas en vid en Bearcase värdering trots att bolaget borde värderas närmare Base-case. När ett bolag närmar sig Bull-case börjar förväntningarna som ligger inprisade i aktiekursen bli väldigt höga och försiktighetsåtgärder borde tas. Hög tillväxt och ännu bättre marginaler i Bullcase Bull-case Scenario antaganden: I vårt Bull-case antar vi att bolagets lyckas snabbare med att ta marknadsandelar på de nya Nordiska marknaderna samt att bolaget fortsätter med ytterligare expansion inom SEPA området. Detta scenario förutsätter högre CAPEX då denna expansion kostar pengar i form av utveckling men detta vägs upp av den snabba tillväxten och förbättrade marginaler. Vi räknar här med att West kan nå EBITDA-marginaler närmare 20 procent i sin mognadsfas vilket är i nivå med VeriFone, Ingenico och PAX. Vidare räknar vi med att West kan behålla sin ROIC något över West:s WACC under denna mognadsfas och växa med 4 procent per år. Motiverat värde i Bullcase uppgår till 7,3 SEK per aktie Bull-case Antaganden: DCF-Värde CAGR Försäljning 19,6% WACC 13,6% EBITDA-marginal 14,1% Nuvärde FCF 34 Medel ROIC 34% Nuvärde terminal värde 105 Medel återinvesterings takt 120% EV 139 Mognadsfas > Nettokassa 6 Långsiktig tillväxt av FCF 4,0% DCF-värde 145 Återinvesterings takt i mognadsfas 26% Värde per aktie 7,3 ROIC mognadsfas 15% Aktiekurs idag 3,0 Potential 142% Multiplevärdering (Nuvarande och implicit) Nuvarande multipelvärdering Implicit multipelvärdering EV/SALES2015E 0,6x Implicit EV/SALES2015E 1,8x EV/EBIT2015E 58x Implicit EV/EBIT2015E 161x EV/EBITDA2015E 8x Implicit EV/EBITDA2015E 24x Källa: Redeye Research Vårt motiverade värde i ett Bull-case uppgår till 7,3 SEK per aktie. Vilket indikerar en EV/SALES 15E multipel om 1,8x och EV/EBITDA 15E på närmare 24x och en potential sett till dagens aktiekurs på 140 procent. EV/SALES multiplarna i denna värdering är i linje med M&A multiplar så vi finner inte dessa värderingsnivåer allt för osannolikt då uppköp i sektorn har varit relativt vanligt. Vi finner det inte helt osannolikt att ett bud kan komma på West då både VeriFone och Ingencio konsoliderar branschen samt att PSP:er som Nets är aktiva bolagsköpare. I ett scenario med uppköp finner vi det sannolikt med ett pris i närheten av vårt Bull-case. 43

44 The first rule in investing is to never lose money. Rule number two is to not forget rule number one Bear-case Många investerare ser mer till uppsidan än nedsidan vid investering. För att citera Warren Buffett: The first rule in investing is to never lose money. Rule number two is to not forget rule number one. Vi finner det viktigt att skapa ett rimligt pessimistiskt scenario med ett sämre utfall än vi förväntar oss för att se hur detta påverkar det motiverade värdet av bolaget. I vårt Bear-case gör vi antagandet att bolagets internationella expansion går sämre än förväntat och bidrar bara till en modest tillväxt av försäljningen. Vi antar här att bolaget fortsätter växa något i Sverige för att sedan vid en 15 procentig marknadsandel mogna och växa med runt 4 procent per år. I detta case står Kassautrustning och Självbetjäningen för en relativt stor andel av framtida försäljningen vilket påverkar marginalerna och tillika värderingen negativt. Vidare antar vi att konkurrensen ökar vilket pressar marginalerna till runt 8 procent och bolagets ROIC ligger något under deras WACC i en mognadsfas. I vårt Bear-case faller inte expansionen väl ut Vårt motiverade värde i Bear-case uppgår till 1,5 SEK per aktie Bear-case Antaganden: DCF-Värde CAGR Försäljning 9,5% WACC 13,6% EBITDA-marginal 7,9% Nuvärde FCF 8 Medel ROIC 17% Nuvärde terminal värde 13 Medel återinvesterings takt -4% EV 22 Mognadsfas > Nettokassa 6 Långsiktig tillväxt av FCF 4,0% DCF-värde 27 Återinvesterings takt i mognadsfas 33% Värde per aktie 1,5 ROIC mognadsfas 12% Aktiekurs idag 3,0 Risk -52% Multiplevärdering (Nuvarande och implicit) Nuvarande multipelvärdering Implicit multipelvärdering EV/SALES2015E 0,7x Implicit EV/SALES2015E 0,3x EV/EBIT2015E -- Implicit EV/EBIT2015E -- EV/EBITDA2015E 33x Implicit EV/EBITDA2015E 14x Källa: Redeye Research Vårt motiverade värde i ett Bear-case uppgår till 1,5 SEK per aktie, detta indikerar en fallhöjd på närmare 50 procent sett till dagens aktiekurs. I detta fall värderas bolaget på EV/SALES 15E 0,3x och EV/EBITDA 15E kring 14x. EV/SALES multipeln är i linje med värderingsmultiplar för peer gruppen för Självbetjäning och Kassautrustning. 44

45 Sett till bolagets historiska värderingsnivåer är vårt Bear-case pessimistiskt men inte helt osannolikt. Bolagets värderades runt 0,3-0,4x rullande tolv månaders försäljning mellan perioden februari januari En stark uppvärdering har dock skett sedan West lyckats säkra allt fler affärer inom Kortterminaler. Tidigare EV/SALES nivåer i höjd med vårt Bear-case EV/SALES Rullande tolv månader West International 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Bear-case 0,2 0,0 J-11 O-11 F-12 J-12 O-12 F-13 J-13 O-13 F-14 J-14 O-14 EV/TTM Sales Källa: Bloomberg & Redeye Research 45

46 Värderingsslutsats Kortterminal satsning har ökat lönsamheten Tack vare att West snabbt har ökat sin försäljning inom Kortterminaler har bolagets lönsamhet i form av marginaler förbättras kraftigt under de senaste åren. Sett till värderingsmultiplar värderas West ännu inte i höjd med konkurrenter så som VeriFone, Ingenico och PAX. Detta är till viss del korrekt då Kortterminaler står för runt 50 procent av försäljningen och bolaget i sin helhet fortfarande är relativt litet. Vi ser ändå en stark marginalexpansion de närmaste åren och en mycket god tillväxt. I vårt Base-case uppgår vårt motiverade värde till 3,7 SEK per aktie, detta värde överstiger dagens aktiekurs med närmare 20 procent. I vårt Bull-case ser vi ett motiverat värde som uppgår till 7,3 SEK per aktie. Uppsidan sett till dagens aktiekurs uppgår till närmare 140 procent. I vårt Bear-case ser vi till ett dystrare utfall, här ser vi ett motiverat värde som uppgår till 1,5 SEK per aktie. Vårt Bear-case understiger dagens aktiekurs med omkring 50 procent. Vi ser större potential än risk på nedsidan Potential/Risk scenario värdering 200% 150% 143% 100% 50% 23% 0% -50% Bull-case Base-case Bear-case -100% -50% Källa: Redeye Research Vi ser möjligheter i West. Möjligheter som inte ligger inprisad i aktien. West drivs av en kompetent ledning och styrelse, är snabbfotade och har en skalbar affärsmodell. Sett till dagens aktiepris menar vi att marknaden framförallt underskattar den framtida tillväxten hos West. Vi bedömer riskrewarden i bolaget som god vid dagens nivåer. En första affär i övriga Norden som en katalysator Katalysatorer för värdeökning För West del ser vi de främsta katalysatorerna komma från större genombrottsaffärer med nya PSP:er. En uppstartsförsäljning i något av de andra nordiska länderna ser vi som en möjlig trigger för aktiekursen. Enligt våra bedömningar kan detta ske runt Q3-Q I övrigt finner vi West som oupptäckt. En mer aktiv kommunikation med marknaden ser vi som en potentiell katalysator då intresset för bolaget stiger vilket kan leda till en högre värdering. 46

47 Debit 100:- av kund Köp West International APPENDIX 1 West är en del i The payment ecosystem En betalnings ekosystem För att förstå vilka faktorer som påverkar West är det även viktigt att förstå vilka typer av aktörer som är inblandade då vi handlar med våra kort i en terminal i en butik eller restaurang. Vi kallar detta för The payment ecosystem. Vi ger en kort förklaring kring hur det fungerar vid en betalning för att sedan beskriva vilka aktörer som står för infrastrukturen kring de diverse system och applikationer som krävs för att en betalning skall kunna processas. Kortbetalning - Paymeny Ecosystem Erhåller vara/tjänst 1: Kund 2: Köpställe Besöker köpställe Switching 100:- Kreditering 99,10 :- 5: Kortutgivare Avgift till kortutgivare 0,50 :- Avgift till kortföretag 0,05:- 4: Inlösare Källa: Redeye Research 1) Kund: Idag handlar kunder via nätet eller besöker en fysisk butik/restaurang för att göra sina inköp av varor eller tjänster. 2) Köpställe: Köpstället utgörs av en näringsidkare. I butiken finns det finansiell infrastruktur som går att använda för att göra ett kortköp. Näringsidkaren har dels ett avtal med en Kassasystemsleverantör och ett betalväxelavtal, även kallad Payment-Service-Provider (PSP). Det är kassasystemsleverantörer, PSP:er och banker (utanför Sverige) som utgör West Internationals kunder. Efter att en transaktion har processerat bokförts transaktionen in i köpstället kassasystem. På köpstället finns det i regel en kortterminal. Dessa kortterminaler har en installerat betalapplikation (Payment Application, PA) som tillhandahålls av en PSP eller direkt från kassasystemsleverantör. En PA är certifierad och godkänt av inlösare tillsammans med utvalda terminaler. PA skickar sedan transaktionen till inlösaren. PA finns i tre huvudsakliga varianter: integrerad (till en PSP:s betalväxel vilket möjliggör avancerade statistik och 47

Aktieträff Norrköping. 3 mars 2016 Per Ersson West International AB

Aktieträff Norrköping. 3 mars 2016 Per Ersson West International AB West International AB Aktieträff Norrköping 3 mars 2016 Per Ersson Säkra betalningar - snabbare och enklare AFFÄRSMODELL Tjänster/ Partners Underleverantörer WEST Produktutveckling Återförsäljare Slutkund

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Nya order på kortterminaler efter slutgodkännande

Nya order på kortterminaler efter slutgodkännande West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-mars 2013 Nya order på kortterminaler efter slutgodkännande Första kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till 10,6 (10,2) Mkr, en ökning

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

53 procents tillväxt på helåret och positivt EBITDA

53 procents tillväxt på helåret och positivt EBITDA West International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2014 53 procents tillväxt på helåret och positivt EBITDA Fjärde kvartalet 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 30,9 (14,3) Mkr,

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Försäljningen har ökat med 22% och kraftigt ökad orderingång

Försäljningen har ökat med 22% och kraftigt ökad orderingång West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 2014 Försäljningen har ökat med 22% och kraftigt ökad orderingång Tredje kvartalet 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 9,6 (9,2)

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Genombrottsorder i Asien och lansering i Norge

Genombrottsorder i Asien och lansering i Norge West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 2015 Genombrottsorder i Asien och lansering i Norge Tredje kvartalet 2015 Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 (9,6) Mkr, en ökning

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014

Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014 West International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013 Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014 Fjärde kvartalet 2013 Rörelseintäkterna

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Hög tillväxt och positivt rörelseresultat

Hög tillväxt och positivt rörelseresultat West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Hög tillväxt och positivt rörelseresultat Andra kvartalet 2015 Rörelseintäkterna uppgick till 23,2 (19,6) Mkr, en ökning med 18%

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

ABSA Bank i Sydafrika väljer Wests kortterminaler

ABSA Bank i Sydafrika väljer Wests kortterminaler West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 2013 ABSA Bank i Sydafrika väljer Wests kortterminaler Tredje kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till 9,2 (8,5) Mkr, en ökning

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Fortsatt utrullning av Centre och ny nordisk kortterminalskund kontrakterad

Fortsatt utrullning av Centre och ny nordisk kortterminalskund kontrakterad West International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2012 Fortsatt utrullning av Centre och ny nordisk kortterminalskund kontrakterad Fjärde kvartalet 2012 Rörelseintäkterna uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Fördubblade intäkter och positivt EBITDA

Fördubblade intäkter och positivt EBITDA West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-mars 2015 Fördubblade intäkter och positivt EBITDA Första kvartalet 2015 Rörelseintäkterna uppgick till 16,7 (7,7) Mkr, en ökning med 117%

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 17 mars 216 Sammanfattning West International (WINT.ST) Tar stormsteg utomlands Wests Q4 rapport föll ut mer eller mindre som vi hade förväntat oss. Bolaget är nu mitt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Genomgång av snabbmatskedjor

Genomgång av snabbmatskedjor Genomgång av snabbmatskedjor Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför en amerkansk snabbmatskedja? - I och med det stora intresset för noteringen

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010 Delårsrapport jan sep AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september Koncernens nettoomsättning för perioden ökade med 47 % och uppgick till 13,7 (9,3) MSEK och för tredje kvartalet till 4,6

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 9 juni 216 Sammanfattning West International (WINT.ST) Ny affär med stor potential Wests rapport för första kvartalet 216 kom in i nivå med våra förväntningar. Att bolaget levererade en försäljningsnedgång

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Aktiespararna 2012-10-11. Styrelseordförande

Aktiespararna 2012-10-11. Styrelseordförande Aktiespararna 2012-10-11 Henrik Tjernberg Henrik Tjernberg Styrelseordförande Bolaget Grundades 1984 Flertal produkter genom åren inom mobil datakommunikation Noterades på SBI-listan 1999 nuvarande Nasdaq/OMX

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Förbättrade bruttomarginaler och framgångsrik lansering av Banken Nära Dig

Förbättrade bruttomarginaler och framgångsrik lansering av Banken Nära Dig West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2012 Förbättrade bruttomarginaler och framgångsrik lansering av Banken Nära Dig Andra kvartalet 2012 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Time People Group Aktiespararna 17 oktober 2017

Time People Group Aktiespararna 17 oktober 2017 Time People Group Aktiespararna 17 oktober 2017 MAGNUS LÖNN, KONCERNCHEF www.timepeoplegroup.com Specialistkonsultkoncern inom IT och verksamhetsförändring med idag fyra specialistbolag Byggt upp ett starkt

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011 Förvärv av lettisk distributör samt nya produkter ger intressanta möjligheter. En ökad investeringsvilja börjar skönjas hos Seamless traditionella kunder i Afrika

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer