SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder"

Transkript

1 SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

2 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911 och började då handla med aktier. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam inom Öhmangruppen.

3 Innehållsförteckning Vi vill understryka att samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder. VD har ordet... 4 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar... 5 Hjärt-Lungfond... 6 IT-fond... 9 Nordisk Miljöfond Fondbolagens Förening har antagit en Svensk kod för fondbolag. Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag. Sverigefond Varumärkesfond Aktieindexfonder Etiska Aktieindexfonder Nordnet Superfonder Nordnet Räntefonder Sverige Nordnet Fond-i-fonder SBAB Fri Den avgiftsfria fonden Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på SBAB Sparfonder Företagsobligationsfond Obligationsfond Realobligationsfond Penningmarknadsfond Skatteregler Redovisningsprinciper Fondbolaget

4 Bästa fondsparare, Det första halvåret 2014 var tveklöst händelserikt, framför allt på den geopolitiska arenan. Året inleddes allmänt skakigt då euforin från slutet av 2013 förbyttes i nervositet och riskaversion i spåren av ett flertal skeenden i flera så kallade tillväxtmarknader. Framför allt tilltog oron för en finanskris och/eller en ekonomisk hårdlandning i Kina och överlag hade många investerare relativt mycket portföljrisk att reducera. Detta skedde också under det första kvartalet; volatila och även i vissa fall sjunkande aktiemarknader och fallande långräntor blev de mest uppenbara konsekvenserna. Rysslands annektering av Krim spädde på den allmänna skepsisen mot tillväxtmarknader ur ett investerarperspektiv men de riktigt kännbara och långsiktiga konsekvenserna blir tveklöst de politiska - och vidden av dem är ännu okända - även om inbördeskriget i Ukraina är den mest uppenbara just nu. Investerares tillväxtmarknadsskepsis förbyttes dock till begynnande optimism någon gång under den tidiga våren då hoppet om och genomförandet av nödvändiga strukturreformer i flera länder fick kapitalet att börja återvända. Även kinesiska stimulansåtgärder fick oron för en akut finanskris att minska och tillväxtmarknader tog med avsevärd kraft fart uppåt under det andra kvartalet. De geopolitiska problemen i Mellanöstern ökade i omfattning och tonen i konflikten i Sydkinesiska sjön höjdes avsevärt mellan Kina och ett flertal andra länder men riskaptiten visade trots detta fortfarande en allmänt en stigande kurva när det första halvårets böcker stängdes, bland annat drivet av att företagsförvärvsvågen höll en fortsatt hög fart. Ur ett makroekonomiskt perspektiv var den globala tillväxten svag under det första kvartalet, bland annat på grund av lageruppbyggnad, svåra väderförhållanden och en viss ekonomisk avmattning i flera europeiska kärnländer. Även kvartalsrapporterna var en besvikelse för det första kvartalet men något bättre för det andra, dock utan att en tydlig positiv vinsttrend uppenbarade sig. Överlag blev det bättre både för tillväxt och vinster under det andra kvartalet. Undantaget var Japan där utvecklingen blev precis tvärtom på grund av en planerad momshöjning som genomfördes under det andra kvartalet och föregicks av kraftig konsumtion under det första kvartalet. Sammantaget var dock tillväxten inte speciellt stark under det första halvåret och trenderna för ledande makroindikatorer när det andra halvåret inleddes var ur vårt perspektiv mer dämpade när det gäller tillväxt och något starkare när det gäller inflationstakten. Med tanke på att det finns en allmän förväntan om en försiktig tillväxt och fortsatt låg inflation under resten av året finns ett visst utrymme för överraskningar, sett från vårt perspektiv. Utökat samarbete med Nordnet Öhman har fått förtroendet att förvalta ytterligare fonder under Nordnets varumärke. Under juni månad lanserade Nordnet fyra aktieindexfonder, med inriktning på Sverige, Norge, Danmark respektive Finland. Nordnet erbjuder sina kunder dessa fonder helt utan avgifter. förvaltar flera indexfonder sedan tidigare, bland annat på uppdrag av SBAB. Alla de fyra nordiska Nordnetfonderna distribueras nu i alla de fyra nordiska Lars Melander, VD för E. Öhman J:or Fonder AB länderna, och intresset för dessa fonder är stort. Utanför Sverige är dessa kostnadsfria fonder en nyhet för marknaden. Öhmans aktiva aktiefonder Våra aktiva fonder genomgår för närvarande en förändringsprocess, där syftet är att modernisera förvaltningen och uppdatera bland annat fondernas namn. Under våren har vi i Öhman Sverige genomfört förändringar av förvaltningsmetoden som syftar till att öka fondens avvikelse mot jämförelseindex och därigenom öka fondens möjlighet att överträffa index. Förvaltningen kommer fortsatt sträva efter att erbjuda en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden till en risknivå i linje med jämförelseindex. Vidare har Öhman IT-fond namnändrats till Öhman Global Growth samtidigt som fonden har fått ett bredare investeringsmandat och innehaven är nu koncentrerade mot teknikdrivna tillväxtbolag, inte bara inom IT-sektorn. Välkommen att kontakta oss! Hör gärna av dig omd u har frågor eller synpunkter. Enklast är att ringa oss kostnadsfritt på telefonnummer eller skicka ett e-brev till Lars Melander VD för E. Öhman J:or Fonder AB 4

5 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar Varje år föds tusen barn med hjärtfel i Sverige. För att rädda barns liv samlar Hjärt- Lungfonden in pengar till forskning om barnhjärtan. stödjer årligen Hjärt-Lungfondens arbete. Det kan du också göra genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond. Läs mer om aktiefonden på sidan 6. Medfödda hjärtfel är inte alls ovanliga. Bara i Sverige föds ungefär tre barn varje dag med ett hjärta som inte är helt friskt. Många barn med hjärtfel har forskningen att tacka för att de lever idag. För bara några decennier sedan överlevde endast drygt hälften av de barn som föddes med svåra hjärtfel. I dag är överlevnaden mer än 95 procent, tack vare bättre operationsteknik och effektivare sjukvård. De förbättrade resultaten är frukten av tusentals timmar av hängivet forskningsarbete. Genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond kan du också stödja den livsviktiga forskningen. Som fondsparare ger du ditt bidrag till forskningen utan att avstå en enda krona, eftersom varje år avstår en fjärdedel av aktiefondens förvaltningsintäkter till Hjärt-Lungfonden. Barn med hjärtsjukdomar har länge varit en bortglömd grupp och Hjärt-Lungfonden, tillsammans med, tar ansvar för att utveckla och stödja forskning som kan ge dem ett längre och friskare liv. Genombrott för forskning om barnhjärtan Hjärt-Lungfonden har sedan 2007 kunnat finansiera 28 forskningsprojekt och inrättat 14 forskartjänster för att trygga återväxten bland barnkardiologer. Ett av dessa forskningsprojekt handlar om säkrare läkemedelsanvändning för barn. Ett hundratal barn i Sverige behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran. I Sverige är medicinen vanligast i tablettform i en dos om 2,5 milligram. De minsta barnen behöver en mycket mindre dos än så. I praktiken betyder det att tabletten måste halveras eller delas i kvartar för de barn som kräver den minsta dosen. När Waran finns i varierade doser eller flytande form kan behandlingen bli säkrare och lättare att skräddarsy. En forskargrupp i Uppsala har nu tagit fram ett nytt datorbaserat verktyg för individanpassad dosinställning av Waran, ett genombrott med stor betydelse för de minsta barnen med hjärtfel. Andra stora forskningsutmaningar inom området barnkardiologi är till exempel att identifiera barn med hjärtsjukdom redan i fosterlivet för att kunna sätta in behandling omedelbart. En annan målsättning är att utveckla bättre behandlingsmetoder som kan öka livskvaliteten för barn som lever med hjärtsjukdom. Videosystemet Gertrud Ett annat stort genombrott, som finansierats genom gåvor till Hjärt-Lungfonden, är ett unikt videonätverk som gör att alla hjärtsjuka barn kan få hjälp av landets bästa experter på barnhjärtan. Videonätverket heter Gertrud och knyter samman 34 barnhjärtmottagningar, från Gällivare i norr till Malmö i söder, med hjälp av bredband och videokonferensteknik. Tack vare Gertrud kan alla barn med hjärtsjukdom få bästa möjliga hjälp även om det råkar vara 100 mil till närmaste specialist! Barnhjärtnätet gör att läkarna lättare kan dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling utan tidskrävande och kostsamma resor. Redan idag har Gertrud bidragit till att rädda många svårt hjärtsjuka barns liv. Ultraljudsmaskiner Hjärt-Lungfonden har även finansierat tre ultraljudsmaskiner som kan visa ett barns hjärta tredimensionellt. Maskinerna hjälper till att ställa en tidig och säker diagnos hos hjärtebarnen. Tack vare detta når allt fler hjärtebarn vuxen ålder. Maskinerna placerades i Lund, Göteborg och Stockholm. Läs mer om insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfondens livsviktiga arbete på 5

6 Hjärt-Lungfond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen med särskild inriktning mot läkemedel och medicinsk teknik. Investeringar kan även ske i andra branscher när så anses lämpligt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,18 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,3% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,60%* Utdelning Nej Förvaltare Tobias Övelius Jämförelseindex inkl. utdelning 50% OMXSBCAPGI och 50% MSCI Health Care Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer * Fondbolaget lämnar årligen en fjärdedel (efter provisioner till PPM) av förvaltningsintäkterna till Föreningen Hjärt-Lungfondens forskningsinsatser. Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under halvåret med 10,3 procent vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex (inklusive utdelning) som ökade med 11,8 procent. Fondens sämre utveckling än index beror på mångfacetterad skara över- och undervikter tvärs branscher och valutor visavi index. De fondinnehav som haft svagast utveckling relativt index är läkemedelsbolaget Orexo, ned 29,3 procent samt Doro, ned 30,3 procent, investmentbolaget Kinnevik som var ned 1,9 procent och konsumentelektronikföretaget Philips som var ned 6,9 procent. Samtliga av dessa fyra aktier bidrog positivt till fondavkastningen gentemot index förra året och vi anser att dessa aktier fortfarande har goda framtidsutsikter och behåller därför innehaven. Ett innehav i fonden som haft en spegelvänd utveckling är Novo Nordisk. Novo, som var förra årets underavkastare, är hittills i år det innehav som bidragit mest till fondens relativa avkastning med en uppgång på 31 procent. Fler innehav som haft positiv påverkan på fondavkastningen relativt index har varit läkemedelsbolaget Meda, som gått upp 45,3 procent, fastighetsbolaget Balder, upp 40,9 procent och medicinteknikbolaget Sectra som var upp 34,2 procent. På de internationella aktiemarknaderna så hade merparten av de utvecklade aktiemarknaderna en positiv utveckling. I MSCIs världsindex blev allmännyttiga tjänster och energi bästa branscher med uppgångar om 20,9 respektive 19,4 procent och läkemedel/hälsovård blev tredje bästa sektor med en uppgång på 15,3 procent. Svagast utveckling hade sällanköpsvaror med en uppgång på 5,5 procent. Samtliga ovanstående avkastningssiffror är uttryckta i svenska kronor. De största värdemässiga förändringarna i fondinnehaven är försäljningar på grund av uppköp, Scania och Coastal Contacts. Uppköpen medförde att båda bolagen fick en mycket bra utveckling under året, Scania var upp 57,7 procent och Coastal 39,2 procent. Fonden har under perioden investerat brett i flera sektorer och länder med en viss övervikt mot mindre bolag. Fonden har utökat innehaven i bland andra Axis, Cavotec, Doro och Roche. De fem största nya investeringarna i fonden har varit i Xvivo Perfusion AB, IFS, Tribona, Actavis och Hexpol. Xvivo Perfusion är ett svensk bolag som är specialiserade på produkter och metoder inom hjärt och lungtransplantationer. Med Xvivos produkter kommer mängden av tillgängliga organ som kan tas tillvara och användas för transplantationer öka kraftigt. IFS är ett svensk mjukvaruföretag där vi anser att marknaden undervärderar företagets tillväxtmöjligheter. Fastighetsbolaget Tribona är inriktat på logistikfastigheter i Sverige där vi tycker aktien haft för svag utveckling i relation till svenska fastighetsaktier generellt. Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag inom generika som haft en stark utveckling de senaste åren och där vi anser det finns goda möjligheter att företagets tillväxttakt kan komma att öka ytterligare. Hexpol är ett industribolag med unik kompetens inom polymera blandningar, dessa används till bland annat packningar, gummihjul och liknande men även till produkter inom medicinteknik. Hexpol har de senaste åren, genom en stark produktutveckling, varit mycket framgångsrika i att kunna förbättra sina marginaler vilket vi tror bolaget kan fortsätta med. Fonden har inte investerat i nyintroduktioner, som hanterats av närstående bolag, under perioden. Fondförmögenheten ökade under året från Mkr till Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att vara investerad i ett stort antal innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 5-6 där skalan går från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-6 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 10 procent men understigande 25 procent. Fondens framtidsstrategi förändring av fondens strategi planeras, förvaltningens inriktning kvarstår; att erhålla en god riskjusterad avkastning genom investeringar i internationella bolag verksamma inom läkemedel och hälsovård och dels bolag noterade på svensk börs. En mindre del av fondförmögenheten kan placeras tämligen fritt men där strävar förvaltningen att investera i företag där det finns en utvecklingspotential att växa inom läkemedel eller hälsovårdssektorn. 6

7 Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet ENERGI LUNDIN PETROLEUM , ,52% ,52% RÅVAROR & MATERIAL BOLIDEN , ,49% LUNDIN MINING , ,14% SCA B , ,34% SSAB B (utlånat) , ,07% ,03% VERKSTAD ABB LTD (SEK) , ,98% ALFA LAVAL , ,88% ASSA ABLOY , ,46% ATLAS COPCO A , ,69% ATLAS COPCO B , ,68% CAVOTEC SA , ,18% CONCENTRIC AB , ,08% HEXAGON B , ,61% HEXPOL B , ,13% LINDAB INTERNATIONAL , ,11% NIBE INDUSTRIER B , ,22% PEAB B AB , ,11% PHILIPS NV , ,40% SANDVIK , ,30% SKANSKA B , ,60% SKF B , ,82% VOLVO A , ,44% VOLVO B , ,60% ,29% SERVICE ÅNGPANNEFÖRENINGEN , ,21% ,21% FORDON AUTOLIV SDB , ,00% ,00% KONSUMENTKAP. VAROR ELECTROLUX B , ,46% HUSQVARNA B , ,14% JM BYGG B , ,29% ,05% KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE , ,09% BETSSON AB , ,11% NET ENTERTAINMENT , ,15% NET ENTERTAINMENT (utlånat) , ,02% ,36% MEDIA MTG B , ,18% XVIVO PERFUSION AB , ,23% ,41% DETALJHANDEL H&M B , ,17% MEKONOMEN , ,14% VALEANT PHARMA USD , ,11% ,43% LIVSMEDELSPROD BLACK EARTH FARMING , ,03% ,03% HÄLSOVÅRD AEROCRINE B , ,04% AEROCRINE B (utlånat) , ,03% AETNA INC , ,60% BAXTER INTL INC , ,69% BECTON DICKINSON , ,41% CARDINAL HEALTH , ,31% COVIDIEN PLC , ,66% ELEKTA B , ,68% ELEKTA KV 2 B , ,03% EPISURF MEDICAL AB , ,08% EPISURF MEDICAL AB (utlånat) , ,23% ESSILOR , ,34% EXPRESS SCRIPTS HOLD , ,85% FRESENIUS MED , ,19% FRESENIUS SE-PFD , ,21% GETINGE B , ,50% HUMANA , ,23% IMMUNICUM AB , ,09% INTUITIVE SURGICAL , ,22% MCKESSON CORP , ,78% MEDTRONIC , ,12% SECTRA B , ,40% ST JUDE , ,25% STRYKER , ,39% THERMO ELECTRON , ,72% UNITEDHEALTHGRP , ,41% WELLPOINT , ,84% ZIMMER HOLDINGS , ,35% ,65% LÄKEMEDEL ABBOTT LABS , ,91% ABBVIE INC , ,25% ALLERGAN , ,82% AMGEN , ,47% ASTELLA PHARMA , ,46% ASTRA ZENECA , ,00% ASTRA ZENECA (utlånat) , ,41% BAYER AG , ,88% BIOGEN IDEC , ,10% BIOINVENT , ,01% BIOVITRUM AB , ,19% BRISTOL MYERS , ,09% CELGENE , ,24% COLOPLAST , ,16% CSL LIMITED , ,59% DAIICHI SANKYO , ,20% EISAI , ,13% GILEAD SCIENCES , ,18% GLAXOSMITHKLINE , ,04% GRIFOLS SA , ,12% JOHNSON & J , ,22% LILLY ELI , ,90% MEDA A , ,69% MEDIVIR AB (utlånat) , ,22% MERCK , ,49% NOVARTIS N , ,07% NOVAVAX , ,25% NOVO-NORDISK B , ,69% OREXO (utlånat) , ,19% PFIZER INC , ,99% ROCHE BON , ,25% SANOFI-AVENTIS , ,83% SHIRE LTD , ,69% TAKEDA CHEMICAL , ,52% TEVA PHARMA IND ADR , ,62% WILLIAM DEMANT HOLD , ,07% ZOETIS INC , ,07% ,02% BANKER NORDEA BANK SEK , ,38% SEB A , ,76% SHB A , ,81% SWEDBANK A , ,84% ,79% FINANSFÖRETAG INDUSTRIV A , ,04% INDUSTRIV A (utlånat) , ,38% INVESTOR B , ,12% KINNEVIK B , ,68% NORDNET B , ,20% ,41% FASTIGHETER BALDER FASTIGHETS , ,04% BALDER FASTIGHETS (utlånat) , ,49% CASTELLUM , ,11% DIÖS FASTIGHETER , ,16% FABEGE , ,21% KLÖVERN , ,14% TRIBONA AB , ,17% ,31% MJUKVARA & TJÄNSTER IFS B , ,24% ,24% HÅRDVARA & TILLBEHÖR ACTAVIS INC , ,16% AGILENT TECH , ,21% AXIS , ,42% DORO , ,25% ERICSSON B , ,93% ,97% TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE , ,09% MILLICOM SDB , ,32% TELE2 B , ,15% TELIASONERA AB , ,33% ,88% Summa överlåtbara värdepapper ,60% Summa finansiella instrument ,60% Upplupen värdepappersränta ,00% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,40% Fondförmögenhet ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Fonden hade inga innehav av derivatinstrument vid halvårsskiftet. 7

8 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

9 IT-fond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen i företag som utvecklar informationsteknikologi och som dessutom visar goda möjligheter till hög vinsttillväxt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,50 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,0% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,80% Utdelning Nej Förvaltare Johan Nilke Jämförelseindex - Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under perioden med 13 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som ökade med 12,3 procent. Fondens positiva utveckling i förhållande till jämförelseindex beror främst på investeringen i mjukvaruleverantören Readsoft. Det kom under maj månad ett bud på bolaget från amerikanska Lexmark varpå brittiska Hyland la ett motbud. En budstrid uppstod som vid publiceringen av denna rapport ännu inte är avgjord. Readsoft har varit ett långsiktigt innehav som vi har haft nära kontakt med så det är glädjande att det finns stort intresse för bolaget. Vid publiceringen av denna rapport ligger budet på 57 kr per aktie. En budpremie på över 200 procent från stängningskursen dagen innan första budet kom från Lexmark. Readsoft är inte med i fondens jämförelseindex. Två andra bolag som haft en positiv påverkan på fonden jämfört med index är finska säkerhetsföretaget F-Secure och svenska hälsoteknologiföretaget Sectra. Tyvärr har fonden även haft två innehav inom e-handel som bidragit negativt i jämförelsen mot index. Det är främst amerikanska Amazon men även svenska CDON som fortsätter att göra marknaden besviken. Det har funnits en viss misstro till om marginalerna inom e-handeln någonsin kommer förbättras och om den tillväxt man hittills sett är uthållig. Under perioden har även hårdvarubolaget Apple haft en bra performance. Även om Apple är en av fondens största innehav gör fondreglerna så att fonden konstant har en undervikt i Apple mot index och fonden har således förlorat mot index på Apples uppgång. Däremot har Apple i absoluta tal bidragit positivt till fondens avkastning. Största förändringarna i portföljen under första halvåret utgjordes av försäljningar i Betsson, Hologic och Sectra samt köp i Axis, Samsung och Net Entertainment. Fonden har även nyinvesterat i Nokia och IFS. Nokia har fått en ny vd efter försäljningen av mobilenheten till Microsoft som presenterar ett renodlat företag där Nätverksdelen (NSN) visar viss tillväxt, man har en stark patentportfölj och en stark kassa som bäddar för nya intressanta investeringar. Nokia har också planerat sin första kapitalmark- nadsdag sedan 2009 nu i november där ledningen får ytterligare ett tillfälle att belysa vad de har för planer med det nya Nokia 7 månader efter affären med Microsoft. Affärssystemsleverantören IFS har visat bra marginalförbättringar, har lyckats öka sina återkommande intäkter och ses dessutom som en uppköpskandidat. I övrigt har fonden fortsatt att fokusera på de tillväxtområden som har identifierats, såsom e-handel, mobilitet, datatrafiktillväxt och generell digitalisering inom olika industrisegment. Vi har fortsatt varit något defensiva och hållit en mindre kassaposition vilket med stigande marknad varit negativt i jämförelsen mot index. Kassan ger dock fonden en möjlighet att vara flexibel och handla snabbt när nya möjligheter dyker upp. Fondförmögenheten ökade under halvåret från 769,2 Mkr till 855,3 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden är koncentrerad mot IT-sektorn specifikt vilket leder till branschmässig koncentrationsrisk. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för enskilda innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-7 motsvararande en årlig standardavvikelse överstigande 10. Fondens framtidsstrategi Senaste året har ett utvecklingsprojekt bedrivits för att se hur fonden kan moderniseras och avkastningspotentialen förbättras. Projektet mynnade ut i att fonden under juli månad byter namn från Öhman IT-fond till Öhman Global Growth. Fonden kommer fortsatt att vara en global aktiefond med fokus på teknikdrivna bolag men då IT blivit en allt större del av bolag oavsett sektor breddades fondens universum från att vara IT-bolag till att fonden nu investerar i teknikdrivna tillväxtbolag oavsett sektor. Det innebär att bolag med stort teknikberoende även fortsatt kommer att utgöra majoriteten av portföljen. Fondens portfölj kommer att vara utformad enligt en strategi som ger en variation av investeringar i olika geografiska marknader, i olika delbranscher, i både små- och stora företag, samt i bolag som bedöms ha starkt ledarskap och låg värdering relativt tillväxtpotential. Samtliga bolag har eller kommer att ha stor fördel av en marknadstillväxt inom respektive segment, vilket bör leda till en god avkastningspotential. Fokus för andra halvåret 2014 är fortsatt att identifiera lönsamma företag inom olika tillväxtområden som klarar att växa oavsett konjunkturläge. En investering i Öhman Global Growth 9

10 bör ses som en möjlighet att investera i en fond med fokus på teknikdriven tillväxt. Investeringar i tillväxtaktier är i stort sett alltid förknippade med hög risk och stor potential. Genom diversifiering av aktieportföljen eftersträvas att sänka risken i fonden jämfört med att investera i ett fåtal enskilda tillväxtaktier. Risken i fonden är dock fortsatt hög och potentialen stor. Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet KONSUMENTKAP.VAROR SAMSUNG KRW , ,94% ,94% KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE , ,05% COMPTEL OYJ , ,86% NET ENTERTAINMENT , ,83% UNIBET , ,78% ,52% MEDIA CDON GROUP , ,41% ,41% DETALJHANDEL AMAZON , ,83% ,83% HÄLSOVÅRD HOLOGIC , ,38% SECTRA B , ,14% ,52% MJUKVARA & TJÄNSTER ABSOLUTE SOFTWARE , ,52% ADOBE SYSTEMS , ,52% ASPIRO , ,33% ASPIRO BTA ,00 0 0,00% ASPIRO TR ,00 0 0,00% CITRIX SYSTEMS , ,42% EBAY , ,91% F-SECURE , ,58% GOOGLE A , ,56% GOOGLE C , ,51% HIQ , ,78% IFS B , ,30% MICROSOFT CORP , ,59% PTC , ,73% READSOFT , ,73% SYMANTEC , ,45% ,93% HÅRDVARA & TILLBEHÖR APPLE COMPUTER I , ,14% AXIS , ,89% EMC , ,23% RED HAT INC , ,32% ZTE , ,77% ,35% HALVLEDARE MICROCHIP , ,14% ,14% TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE , ,78% NOKIA A EUR , ,89% % Summa överlåtbara värdepapper ,33% Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Övriga tillgångar och skulder (netto) ,67% Fondförmögenhet ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Någon handel i dessa har inte skett under rapportperioden. 10

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Halvårsredogörelse 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSBERÄTTELSE. Öhman Fonder

HELÅRSBERÄTTELSE. Öhman Fonder HELÅRSBERÄTTELSE 2013 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911 och började

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer