SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder"

Transkript

1 SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

2 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911 och började då handla med aktier. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam inom Öhmangruppen.

3 Innehållsförteckning Vi vill understryka att samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder. VD har ordet... 4 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar... 5 Hjärt-Lungfond... 6 IT-fond... 9 Nordisk Miljöfond Fondbolagens Förening har antagit en Svensk kod för fondbolag. Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag. Sverigefond Varumärkesfond Aktieindexfonder Etiska Aktieindexfonder Nordnet Superfonder Nordnet Räntefonder Sverige Nordnet Fond-i-fonder SBAB Fri Den avgiftsfria fonden Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på SBAB Sparfonder Företagsobligationsfond Obligationsfond Realobligationsfond Penningmarknadsfond Skatteregler Redovisningsprinciper Fondbolaget

4 Bästa fondsparare, Det första halvåret 2014 var tveklöst händelserikt, framför allt på den geopolitiska arenan. Året inleddes allmänt skakigt då euforin från slutet av 2013 förbyttes i nervositet och riskaversion i spåren av ett flertal skeenden i flera så kallade tillväxtmarknader. Framför allt tilltog oron för en finanskris och/eller en ekonomisk hårdlandning i Kina och överlag hade många investerare relativt mycket portföljrisk att reducera. Detta skedde också under det första kvartalet; volatila och även i vissa fall sjunkande aktiemarknader och fallande långräntor blev de mest uppenbara konsekvenserna. Rysslands annektering av Krim spädde på den allmänna skepsisen mot tillväxtmarknader ur ett investerarperspektiv men de riktigt kännbara och långsiktiga konsekvenserna blir tveklöst de politiska - och vidden av dem är ännu okända - även om inbördeskriget i Ukraina är den mest uppenbara just nu. Investerares tillväxtmarknadsskepsis förbyttes dock till begynnande optimism någon gång under den tidiga våren då hoppet om och genomförandet av nödvändiga strukturreformer i flera länder fick kapitalet att börja återvända. Även kinesiska stimulansåtgärder fick oron för en akut finanskris att minska och tillväxtmarknader tog med avsevärd kraft fart uppåt under det andra kvartalet. De geopolitiska problemen i Mellanöstern ökade i omfattning och tonen i konflikten i Sydkinesiska sjön höjdes avsevärt mellan Kina och ett flertal andra länder men riskaptiten visade trots detta fortfarande en allmänt en stigande kurva när det första halvårets böcker stängdes, bland annat drivet av att företagsförvärvsvågen höll en fortsatt hög fart. Ur ett makroekonomiskt perspektiv var den globala tillväxten svag under det första kvartalet, bland annat på grund av lageruppbyggnad, svåra väderförhållanden och en viss ekonomisk avmattning i flera europeiska kärnländer. Även kvartalsrapporterna var en besvikelse för det första kvartalet men något bättre för det andra, dock utan att en tydlig positiv vinsttrend uppenbarade sig. Överlag blev det bättre både för tillväxt och vinster under det andra kvartalet. Undantaget var Japan där utvecklingen blev precis tvärtom på grund av en planerad momshöjning som genomfördes under det andra kvartalet och föregicks av kraftig konsumtion under det första kvartalet. Sammantaget var dock tillväxten inte speciellt stark under det första halvåret och trenderna för ledande makroindikatorer när det andra halvåret inleddes var ur vårt perspektiv mer dämpade när det gäller tillväxt och något starkare när det gäller inflationstakten. Med tanke på att det finns en allmän förväntan om en försiktig tillväxt och fortsatt låg inflation under resten av året finns ett visst utrymme för överraskningar, sett från vårt perspektiv. Utökat samarbete med Nordnet Öhman har fått förtroendet att förvalta ytterligare fonder under Nordnets varumärke. Under juni månad lanserade Nordnet fyra aktieindexfonder, med inriktning på Sverige, Norge, Danmark respektive Finland. Nordnet erbjuder sina kunder dessa fonder helt utan avgifter. förvaltar flera indexfonder sedan tidigare, bland annat på uppdrag av SBAB. Alla de fyra nordiska Nordnetfonderna distribueras nu i alla de fyra nordiska Lars Melander, VD för E. Öhman J:or Fonder AB länderna, och intresset för dessa fonder är stort. Utanför Sverige är dessa kostnadsfria fonder en nyhet för marknaden. Öhmans aktiva aktiefonder Våra aktiva fonder genomgår för närvarande en förändringsprocess, där syftet är att modernisera förvaltningen och uppdatera bland annat fondernas namn. Under våren har vi i Öhman Sverige genomfört förändringar av förvaltningsmetoden som syftar till att öka fondens avvikelse mot jämförelseindex och därigenom öka fondens möjlighet att överträffa index. Förvaltningen kommer fortsatt sträva efter att erbjuda en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden till en risknivå i linje med jämförelseindex. Vidare har Öhman IT-fond namnändrats till Öhman Global Growth samtidigt som fonden har fått ett bredare investeringsmandat och innehaven är nu koncentrerade mot teknikdrivna tillväxtbolag, inte bara inom IT-sektorn. Välkommen att kontakta oss! Hör gärna av dig omd u har frågor eller synpunkter. Enklast är att ringa oss kostnadsfritt på telefonnummer eller skicka ett e-brev till Lars Melander VD för E. Öhman J:or Fonder AB 4

5 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar Varje år föds tusen barn med hjärtfel i Sverige. För att rädda barns liv samlar Hjärt- Lungfonden in pengar till forskning om barnhjärtan. stödjer årligen Hjärt-Lungfondens arbete. Det kan du också göra genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond. Läs mer om aktiefonden på sidan 6. Medfödda hjärtfel är inte alls ovanliga. Bara i Sverige föds ungefär tre barn varje dag med ett hjärta som inte är helt friskt. Många barn med hjärtfel har forskningen att tacka för att de lever idag. För bara några decennier sedan överlevde endast drygt hälften av de barn som föddes med svåra hjärtfel. I dag är överlevnaden mer än 95 procent, tack vare bättre operationsteknik och effektivare sjukvård. De förbättrade resultaten är frukten av tusentals timmar av hängivet forskningsarbete. Genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond kan du också stödja den livsviktiga forskningen. Som fondsparare ger du ditt bidrag till forskningen utan att avstå en enda krona, eftersom varje år avstår en fjärdedel av aktiefondens förvaltningsintäkter till Hjärt-Lungfonden. Barn med hjärtsjukdomar har länge varit en bortglömd grupp och Hjärt-Lungfonden, tillsammans med, tar ansvar för att utveckla och stödja forskning som kan ge dem ett längre och friskare liv. Genombrott för forskning om barnhjärtan Hjärt-Lungfonden har sedan 2007 kunnat finansiera 28 forskningsprojekt och inrättat 14 forskartjänster för att trygga återväxten bland barnkardiologer. Ett av dessa forskningsprojekt handlar om säkrare läkemedelsanvändning för barn. Ett hundratal barn i Sverige behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran. I Sverige är medicinen vanligast i tablettform i en dos om 2,5 milligram. De minsta barnen behöver en mycket mindre dos än så. I praktiken betyder det att tabletten måste halveras eller delas i kvartar för de barn som kräver den minsta dosen. När Waran finns i varierade doser eller flytande form kan behandlingen bli säkrare och lättare att skräddarsy. En forskargrupp i Uppsala har nu tagit fram ett nytt datorbaserat verktyg för individanpassad dosinställning av Waran, ett genombrott med stor betydelse för de minsta barnen med hjärtfel. Andra stora forskningsutmaningar inom området barnkardiologi är till exempel att identifiera barn med hjärtsjukdom redan i fosterlivet för att kunna sätta in behandling omedelbart. En annan målsättning är att utveckla bättre behandlingsmetoder som kan öka livskvaliteten för barn som lever med hjärtsjukdom. Videosystemet Gertrud Ett annat stort genombrott, som finansierats genom gåvor till Hjärt-Lungfonden, är ett unikt videonätverk som gör att alla hjärtsjuka barn kan få hjälp av landets bästa experter på barnhjärtan. Videonätverket heter Gertrud och knyter samman 34 barnhjärtmottagningar, från Gällivare i norr till Malmö i söder, med hjälp av bredband och videokonferensteknik. Tack vare Gertrud kan alla barn med hjärtsjukdom få bästa möjliga hjälp även om det råkar vara 100 mil till närmaste specialist! Barnhjärtnätet gör att läkarna lättare kan dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling utan tidskrävande och kostsamma resor. Redan idag har Gertrud bidragit till att rädda många svårt hjärtsjuka barns liv. Ultraljudsmaskiner Hjärt-Lungfonden har även finansierat tre ultraljudsmaskiner som kan visa ett barns hjärta tredimensionellt. Maskinerna hjälper till att ställa en tidig och säker diagnos hos hjärtebarnen. Tack vare detta når allt fler hjärtebarn vuxen ålder. Maskinerna placerades i Lund, Göteborg och Stockholm. Läs mer om insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfondens livsviktiga arbete på 5

6 Hjärt-Lungfond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen med särskild inriktning mot läkemedel och medicinsk teknik. Investeringar kan även ske i andra branscher när så anses lämpligt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,18 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,3% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,60%* Utdelning Nej Förvaltare Tobias Övelius Jämförelseindex inkl. utdelning 50% OMXSBCAPGI och 50% MSCI Health Care Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer * Fondbolaget lämnar årligen en fjärdedel (efter provisioner till PPM) av förvaltningsintäkterna till Föreningen Hjärt-Lungfondens forskningsinsatser. Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under halvåret med 10,3 procent vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex (inklusive utdelning) som ökade med 11,8 procent. Fondens sämre utveckling än index beror på mångfacetterad skara över- och undervikter tvärs branscher och valutor visavi index. De fondinnehav som haft svagast utveckling relativt index är läkemedelsbolaget Orexo, ned 29,3 procent samt Doro, ned 30,3 procent, investmentbolaget Kinnevik som var ned 1,9 procent och konsumentelektronikföretaget Philips som var ned 6,9 procent. Samtliga av dessa fyra aktier bidrog positivt till fondavkastningen gentemot index förra året och vi anser att dessa aktier fortfarande har goda framtidsutsikter och behåller därför innehaven. Ett innehav i fonden som haft en spegelvänd utveckling är Novo Nordisk. Novo, som var förra årets underavkastare, är hittills i år det innehav som bidragit mest till fondens relativa avkastning med en uppgång på 31 procent. Fler innehav som haft positiv påverkan på fondavkastningen relativt index har varit läkemedelsbolaget Meda, som gått upp 45,3 procent, fastighetsbolaget Balder, upp 40,9 procent och medicinteknikbolaget Sectra som var upp 34,2 procent. På de internationella aktiemarknaderna så hade merparten av de utvecklade aktiemarknaderna en positiv utveckling. I MSCIs världsindex blev allmännyttiga tjänster och energi bästa branscher med uppgångar om 20,9 respektive 19,4 procent och läkemedel/hälsovård blev tredje bästa sektor med en uppgång på 15,3 procent. Svagast utveckling hade sällanköpsvaror med en uppgång på 5,5 procent. Samtliga ovanstående avkastningssiffror är uttryckta i svenska kronor. De största värdemässiga förändringarna i fondinnehaven är försäljningar på grund av uppköp, Scania och Coastal Contacts. Uppköpen medförde att båda bolagen fick en mycket bra utveckling under året, Scania var upp 57,7 procent och Coastal 39,2 procent. Fonden har under perioden investerat brett i flera sektorer och länder med en viss övervikt mot mindre bolag. Fonden har utökat innehaven i bland andra Axis, Cavotec, Doro och Roche. De fem största nya investeringarna i fonden har varit i Xvivo Perfusion AB, IFS, Tribona, Actavis och Hexpol. Xvivo Perfusion är ett svensk bolag som är specialiserade på produkter och metoder inom hjärt och lungtransplantationer. Med Xvivos produkter kommer mängden av tillgängliga organ som kan tas tillvara och användas för transplantationer öka kraftigt. IFS är ett svensk mjukvaruföretag där vi anser att marknaden undervärderar företagets tillväxtmöjligheter. Fastighetsbolaget Tribona är inriktat på logistikfastigheter i Sverige där vi tycker aktien haft för svag utveckling i relation till svenska fastighetsaktier generellt. Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag inom generika som haft en stark utveckling de senaste åren och där vi anser det finns goda möjligheter att företagets tillväxttakt kan komma att öka ytterligare. Hexpol är ett industribolag med unik kompetens inom polymera blandningar, dessa används till bland annat packningar, gummihjul och liknande men även till produkter inom medicinteknik. Hexpol har de senaste åren, genom en stark produktutveckling, varit mycket framgångsrika i att kunna förbättra sina marginaler vilket vi tror bolaget kan fortsätta med. Fonden har inte investerat i nyintroduktioner, som hanterats av närstående bolag, under perioden. Fondförmögenheten ökade under året från Mkr till Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att vara investerad i ett stort antal innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 5-6 där skalan går från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-6 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 10 procent men understigande 25 procent. Fondens framtidsstrategi förändring av fondens strategi planeras, förvaltningens inriktning kvarstår; att erhålla en god riskjusterad avkastning genom investeringar i internationella bolag verksamma inom läkemedel och hälsovård och dels bolag noterade på svensk börs. En mindre del av fondförmögenheten kan placeras tämligen fritt men där strävar förvaltningen att investera i företag där det finns en utvecklingspotential att växa inom läkemedel eller hälsovårdssektorn. 6

7 Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet ENERGI LUNDIN PETROLEUM , ,52% ,52% RÅVAROR & MATERIAL BOLIDEN , ,49% LUNDIN MINING , ,14% SCA B , ,34% SSAB B (utlånat) , ,07% ,03% VERKSTAD ABB LTD (SEK) , ,98% ALFA LAVAL , ,88% ASSA ABLOY , ,46% ATLAS COPCO A , ,69% ATLAS COPCO B , ,68% CAVOTEC SA , ,18% CONCENTRIC AB , ,08% HEXAGON B , ,61% HEXPOL B , ,13% LINDAB INTERNATIONAL , ,11% NIBE INDUSTRIER B , ,22% PEAB B AB , ,11% PHILIPS NV , ,40% SANDVIK , ,30% SKANSKA B , ,60% SKF B , ,82% VOLVO A , ,44% VOLVO B , ,60% ,29% SERVICE ÅNGPANNEFÖRENINGEN , ,21% ,21% FORDON AUTOLIV SDB , ,00% ,00% KONSUMENTKAP. VAROR ELECTROLUX B , ,46% HUSQVARNA B , ,14% JM BYGG B , ,29% ,05% KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE , ,09% BETSSON AB , ,11% NET ENTERTAINMENT , ,15% NET ENTERTAINMENT (utlånat) , ,02% ,36% MEDIA MTG B , ,18% XVIVO PERFUSION AB , ,23% ,41% DETALJHANDEL H&M B , ,17% MEKONOMEN , ,14% VALEANT PHARMA USD , ,11% ,43% LIVSMEDELSPROD BLACK EARTH FARMING , ,03% ,03% HÄLSOVÅRD AEROCRINE B , ,04% AEROCRINE B (utlånat) , ,03% AETNA INC , ,60% BAXTER INTL INC , ,69% BECTON DICKINSON , ,41% CARDINAL HEALTH , ,31% COVIDIEN PLC , ,66% ELEKTA B , ,68% ELEKTA KV 2 B , ,03% EPISURF MEDICAL AB , ,08% EPISURF MEDICAL AB (utlånat) , ,23% ESSILOR , ,34% EXPRESS SCRIPTS HOLD , ,85% FRESENIUS MED , ,19% FRESENIUS SE-PFD , ,21% GETINGE B , ,50% HUMANA , ,23% IMMUNICUM AB , ,09% INTUITIVE SURGICAL , ,22% MCKESSON CORP , ,78% MEDTRONIC , ,12% SECTRA B , ,40% ST JUDE , ,25% STRYKER , ,39% THERMO ELECTRON , ,72% UNITEDHEALTHGRP , ,41% WELLPOINT , ,84% ZIMMER HOLDINGS , ,35% ,65% LÄKEMEDEL ABBOTT LABS , ,91% ABBVIE INC , ,25% ALLERGAN , ,82% AMGEN , ,47% ASTELLA PHARMA , ,46% ASTRA ZENECA , ,00% ASTRA ZENECA (utlånat) , ,41% BAYER AG , ,88% BIOGEN IDEC , ,10% BIOINVENT , ,01% BIOVITRUM AB , ,19% BRISTOL MYERS , ,09% CELGENE , ,24% COLOPLAST , ,16% CSL LIMITED , ,59% DAIICHI SANKYO , ,20% EISAI , ,13% GILEAD SCIENCES , ,18% GLAXOSMITHKLINE , ,04% GRIFOLS SA , ,12% JOHNSON & J , ,22% LILLY ELI , ,90% MEDA A , ,69% MEDIVIR AB (utlånat) , ,22% MERCK , ,49% NOVARTIS N , ,07% NOVAVAX , ,25% NOVO-NORDISK B , ,69% OREXO (utlånat) , ,19% PFIZER INC , ,99% ROCHE BON , ,25% SANOFI-AVENTIS , ,83% SHIRE LTD , ,69% TAKEDA CHEMICAL , ,52% TEVA PHARMA IND ADR , ,62% WILLIAM DEMANT HOLD , ,07% ZOETIS INC , ,07% ,02% BANKER NORDEA BANK SEK , ,38% SEB A , ,76% SHB A , ,81% SWEDBANK A , ,84% ,79% FINANSFÖRETAG INDUSTRIV A , ,04% INDUSTRIV A (utlånat) , ,38% INVESTOR B , ,12% KINNEVIK B , ,68% NORDNET B , ,20% ,41% FASTIGHETER BALDER FASTIGHETS , ,04% BALDER FASTIGHETS (utlånat) , ,49% CASTELLUM , ,11% DIÖS FASTIGHETER , ,16% FABEGE , ,21% KLÖVERN , ,14% TRIBONA AB , ,17% ,31% MJUKVARA & TJÄNSTER IFS B , ,24% ,24% HÅRDVARA & TILLBEHÖR ACTAVIS INC , ,16% AGILENT TECH , ,21% AXIS , ,42% DORO , ,25% ERICSSON B , ,93% ,97% TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE , ,09% MILLICOM SDB , ,32% TELE2 B , ,15% TELIASONERA AB , ,33% ,88% Summa överlåtbara värdepapper ,60% Summa finansiella instrument ,60% Upplupen värdepappersränta ,00% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,40% Fondförmögenhet ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Fonden hade inga innehav av derivatinstrument vid halvårsskiftet. 7

8 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

9 IT-fond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen i företag som utvecklar informationsteknikologi och som dessutom visar goda möjligheter till hög vinsttillväxt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,50 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,0% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,80% Utdelning Nej Förvaltare Johan Nilke Jämförelseindex - Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under perioden med 13 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som ökade med 12,3 procent. Fondens positiva utveckling i förhållande till jämförelseindex beror främst på investeringen i mjukvaruleverantören Readsoft. Det kom under maj månad ett bud på bolaget från amerikanska Lexmark varpå brittiska Hyland la ett motbud. En budstrid uppstod som vid publiceringen av denna rapport ännu inte är avgjord. Readsoft har varit ett långsiktigt innehav som vi har haft nära kontakt med så det är glädjande att det finns stort intresse för bolaget. Vid publiceringen av denna rapport ligger budet på 57 kr per aktie. En budpremie på över 200 procent från stängningskursen dagen innan första budet kom från Lexmark. Readsoft är inte med i fondens jämförelseindex. Två andra bolag som haft en positiv påverkan på fonden jämfört med index är finska säkerhetsföretaget F-Secure och svenska hälsoteknologiföretaget Sectra. Tyvärr har fonden även haft två innehav inom e-handel som bidragit negativt i jämförelsen mot index. Det är främst amerikanska Amazon men även svenska CDON som fortsätter att göra marknaden besviken. Det har funnits en viss misstro till om marginalerna inom e-handeln någonsin kommer förbättras och om den tillväxt man hittills sett är uthållig. Under perioden har även hårdvarubolaget Apple haft en bra performance. Även om Apple är en av fondens största innehav gör fondreglerna så att fonden konstant har en undervikt i Apple mot index och fonden har således förlorat mot index på Apples uppgång. Däremot har Apple i absoluta tal bidragit positivt till fondens avkastning. Största förändringarna i portföljen under första halvåret utgjordes av försäljningar i Betsson, Hologic och Sectra samt köp i Axis, Samsung och Net Entertainment. Fonden har även nyinvesterat i Nokia och IFS. Nokia har fått en ny vd efter försäljningen av mobilenheten till Microsoft som presenterar ett renodlat företag där Nätverksdelen (NSN) visar viss tillväxt, man har en stark patentportfölj och en stark kassa som bäddar för nya intressanta investeringar. Nokia har också planerat sin första kapitalmark- nadsdag sedan 2009 nu i november där ledningen får ytterligare ett tillfälle att belysa vad de har för planer med det nya Nokia 7 månader efter affären med Microsoft. Affärssystemsleverantören IFS har visat bra marginalförbättringar, har lyckats öka sina återkommande intäkter och ses dessutom som en uppköpskandidat. I övrigt har fonden fortsatt att fokusera på de tillväxtområden som har identifierats, såsom e-handel, mobilitet, datatrafiktillväxt och generell digitalisering inom olika industrisegment. Vi har fortsatt varit något defensiva och hållit en mindre kassaposition vilket med stigande marknad varit negativt i jämförelsen mot index. Kassan ger dock fonden en möjlighet att vara flexibel och handla snabbt när nya möjligheter dyker upp. Fondförmögenheten ökade under halvåret från 769,2 Mkr till 855,3 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden är koncentrerad mot IT-sektorn specifikt vilket leder till branschmässig koncentrationsrisk. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för enskilda innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-7 motsvararande en årlig standardavvikelse överstigande 10. Fondens framtidsstrategi Senaste året har ett utvecklingsprojekt bedrivits för att se hur fonden kan moderniseras och avkastningspotentialen förbättras. Projektet mynnade ut i att fonden under juli månad byter namn från Öhman IT-fond till Öhman Global Growth. Fonden kommer fortsatt att vara en global aktiefond med fokus på teknikdrivna bolag men då IT blivit en allt större del av bolag oavsett sektor breddades fondens universum från att vara IT-bolag till att fonden nu investerar i teknikdrivna tillväxtbolag oavsett sektor. Det innebär att bolag med stort teknikberoende även fortsatt kommer att utgöra majoriteten av portföljen. Fondens portfölj kommer att vara utformad enligt en strategi som ger en variation av investeringar i olika geografiska marknader, i olika delbranscher, i både små- och stora företag, samt i bolag som bedöms ha starkt ledarskap och låg värdering relativt tillväxtpotential. Samtliga bolag har eller kommer att ha stor fördel av en marknadstillväxt inom respektive segment, vilket bör leda till en god avkastningspotential. Fokus för andra halvåret 2014 är fortsatt att identifiera lönsamma företag inom olika tillväxtområden som klarar att växa oavsett konjunkturläge. En investering i Öhman Global Growth 9

10 bör ses som en möjlighet att investera i en fond med fokus på teknikdriven tillväxt. Investeringar i tillväxtaktier är i stort sett alltid förknippade med hög risk och stor potential. Genom diversifiering av aktieportföljen eftersträvas att sänka risken i fonden jämfört med att investera i ett fåtal enskilda tillväxtaktier. Risken i fonden är dock fortsatt hög och potentialen stor. Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet KONSUMENTKAP.VAROR SAMSUNG KRW , ,94% ,94% KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE , ,05% COMPTEL OYJ , ,86% NET ENTERTAINMENT , ,83% UNIBET , ,78% ,52% MEDIA CDON GROUP , ,41% ,41% DETALJHANDEL AMAZON , ,83% ,83% HÄLSOVÅRD HOLOGIC , ,38% SECTRA B , ,14% ,52% MJUKVARA & TJÄNSTER ABSOLUTE SOFTWARE , ,52% ADOBE SYSTEMS , ,52% ASPIRO , ,33% ASPIRO BTA ,00 0 0,00% ASPIRO TR ,00 0 0,00% CITRIX SYSTEMS , ,42% EBAY , ,91% F-SECURE , ,58% GOOGLE A , ,56% GOOGLE C , ,51% HIQ , ,78% IFS B , ,30% MICROSOFT CORP , ,59% PTC , ,73% READSOFT , ,73% SYMANTEC , ,45% ,93% HÅRDVARA & TILLBEHÖR APPLE COMPUTER I , ,14% AXIS , ,89% EMC , ,23% RED HAT INC , ,32% ZTE , ,77% ,35% HALVLEDARE MICROCHIP , ,14% ,14% TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE , ,78% NOKIA A EUR , ,89% % Summa överlåtbara värdepapper ,33% Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Övriga tillgångar och skulder (netto) ,67% Fondförmögenhet ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Någon handel i dessa har inte skett under rapportperioden. 10

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Halvårsredogörelse 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HELÅRSBERÄTTELSE. Öhman Fonder

HELÅRSBERÄTTELSE. Öhman Fonder HELÅRSBERÄTTELSE 2013 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911 och började

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Månadsbrev september 2015

Månadsbrev september 2015 Månadsbrev september 2015 Den sista månaden på tredje kvartalet blev en tråkig historia på Stockholmsbörsen med en nedgång på drygt 5 procent. USA och de europeiska börserna stängde ett par procent ned.

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer