SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder"

Transkript

1 SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

2 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911 och började då handla med aktier. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam inom Öhmangruppen.

3 Innehållsförteckning Vi vill understryka att samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder. VD har ordet... 4 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar... 5 Hjärt-Lungfond... 6 IT-fond... 9 Nordisk Miljöfond Fondbolagens Förening har antagit en Svensk kod för fondbolag. Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag. Sverigefond Varumärkesfond Aktieindexfonder Etiska Aktieindexfonder Nordnet Superfonder Nordnet Räntefonder Sverige Nordnet Fond-i-fonder SBAB Fri Den avgiftsfria fonden Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på SBAB Sparfonder Företagsobligationsfond Obligationsfond Realobligationsfond Penningmarknadsfond Skatteregler Redovisningsprinciper Fondbolaget

4 Bästa fondsparare, Det första halvåret 2014 var tveklöst händelserikt, framför allt på den geopolitiska arenan. Året inleddes allmänt skakigt då euforin från slutet av 2013 förbyttes i nervositet och riskaversion i spåren av ett flertal skeenden i flera så kallade tillväxtmarknader. Framför allt tilltog oron för en finanskris och/eller en ekonomisk hårdlandning i Kina och överlag hade många investerare relativt mycket portföljrisk att reducera. Detta skedde också under det första kvartalet; volatila och även i vissa fall sjunkande aktiemarknader och fallande långräntor blev de mest uppenbara konsekvenserna. Rysslands annektering av Krim spädde på den allmänna skepsisen mot tillväxtmarknader ur ett investerarperspektiv men de riktigt kännbara och långsiktiga konsekvenserna blir tveklöst de politiska - och vidden av dem är ännu okända - även om inbördeskriget i Ukraina är den mest uppenbara just nu. Investerares tillväxtmarknadsskepsis förbyttes dock till begynnande optimism någon gång under den tidiga våren då hoppet om och genomförandet av nödvändiga strukturreformer i flera länder fick kapitalet att börja återvända. Även kinesiska stimulansåtgärder fick oron för en akut finanskris att minska och tillväxtmarknader tog med avsevärd kraft fart uppåt under det andra kvartalet. De geopolitiska problemen i Mellanöstern ökade i omfattning och tonen i konflikten i Sydkinesiska sjön höjdes avsevärt mellan Kina och ett flertal andra länder men riskaptiten visade trots detta fortfarande en allmänt en stigande kurva när det första halvårets böcker stängdes, bland annat drivet av att företagsförvärvsvågen höll en fortsatt hög fart. Ur ett makroekonomiskt perspektiv var den globala tillväxten svag under det första kvartalet, bland annat på grund av lageruppbyggnad, svåra väderförhållanden och en viss ekonomisk avmattning i flera europeiska kärnländer. Även kvartalsrapporterna var en besvikelse för det första kvartalet men något bättre för det andra, dock utan att en tydlig positiv vinsttrend uppenbarade sig. Överlag blev det bättre både för tillväxt och vinster under det andra kvartalet. Undantaget var Japan där utvecklingen blev precis tvärtom på grund av en planerad momshöjning som genomfördes under det andra kvartalet och föregicks av kraftig konsumtion under det första kvartalet. Sammantaget var dock tillväxten inte speciellt stark under det första halvåret och trenderna för ledande makroindikatorer när det andra halvåret inleddes var ur vårt perspektiv mer dämpade när det gäller tillväxt och något starkare när det gäller inflationstakten. Med tanke på att det finns en allmän förväntan om en försiktig tillväxt och fortsatt låg inflation under resten av året finns ett visst utrymme för överraskningar, sett från vårt perspektiv. Utökat samarbete med Nordnet Öhman har fått förtroendet att förvalta ytterligare fonder under Nordnets varumärke. Under juni månad lanserade Nordnet fyra aktieindexfonder, med inriktning på Sverige, Norge, Danmark respektive Finland. Nordnet erbjuder sina kunder dessa fonder helt utan avgifter. förvaltar flera indexfonder sedan tidigare, bland annat på uppdrag av SBAB. Alla de fyra nordiska Nordnetfonderna distribueras nu i alla de fyra nordiska Lars Melander, VD för E. Öhman J:or Fonder AB länderna, och intresset för dessa fonder är stort. Utanför Sverige är dessa kostnadsfria fonder en nyhet för marknaden. Öhmans aktiva aktiefonder Våra aktiva fonder genomgår för närvarande en förändringsprocess, där syftet är att modernisera förvaltningen och uppdatera bland annat fondernas namn. Under våren har vi i Öhman Sverige genomfört förändringar av förvaltningsmetoden som syftar till att öka fondens avvikelse mot jämförelseindex och därigenom öka fondens möjlighet att överträffa index. Förvaltningen kommer fortsatt sträva efter att erbjuda en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden till en risknivå i linje med jämförelseindex. Vidare har Öhman IT-fond namnändrats till Öhman Global Growth samtidigt som fonden har fått ett bredare investeringsmandat och innehaven är nu koncentrerade mot teknikdrivna tillväxtbolag, inte bara inom IT-sektorn. Välkommen att kontakta oss! Hör gärna av dig omd u har frågor eller synpunkter. Enklast är att ringa oss kostnadsfritt på telefonnummer eller skicka ett e-brev till Lars Melander VD för E. Öhman J:or Fonder AB 4

5 Ditt sparande stödjer forskning kring barns hjärtsjukdomar Varje år föds tusen barn med hjärtfel i Sverige. För att rädda barns liv samlar Hjärt- Lungfonden in pengar till forskning om barnhjärtan. stödjer årligen Hjärt-Lungfondens arbete. Det kan du också göra genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond. Läs mer om aktiefonden på sidan 6. Medfödda hjärtfel är inte alls ovanliga. Bara i Sverige föds ungefär tre barn varje dag med ett hjärta som inte är helt friskt. Många barn med hjärtfel har forskningen att tacka för att de lever idag. För bara några decennier sedan överlevde endast drygt hälften av de barn som föddes med svåra hjärtfel. I dag är överlevnaden mer än 95 procent, tack vare bättre operationsteknik och effektivare sjukvård. De förbättrade resultaten är frukten av tusentals timmar av hängivet forskningsarbete. Genom att spara i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond kan du också stödja den livsviktiga forskningen. Som fondsparare ger du ditt bidrag till forskningen utan att avstå en enda krona, eftersom varje år avstår en fjärdedel av aktiefondens förvaltningsintäkter till Hjärt-Lungfonden. Barn med hjärtsjukdomar har länge varit en bortglömd grupp och Hjärt-Lungfonden, tillsammans med, tar ansvar för att utveckla och stödja forskning som kan ge dem ett längre och friskare liv. Genombrott för forskning om barnhjärtan Hjärt-Lungfonden har sedan 2007 kunnat finansiera 28 forskningsprojekt och inrättat 14 forskartjänster för att trygga återväxten bland barnkardiologer. Ett av dessa forskningsprojekt handlar om säkrare läkemedelsanvändning för barn. Ett hundratal barn i Sverige behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran. I Sverige är medicinen vanligast i tablettform i en dos om 2,5 milligram. De minsta barnen behöver en mycket mindre dos än så. I praktiken betyder det att tabletten måste halveras eller delas i kvartar för de barn som kräver den minsta dosen. När Waran finns i varierade doser eller flytande form kan behandlingen bli säkrare och lättare att skräddarsy. En forskargrupp i Uppsala har nu tagit fram ett nytt datorbaserat verktyg för individanpassad dosinställning av Waran, ett genombrott med stor betydelse för de minsta barnen med hjärtfel. Andra stora forskningsutmaningar inom området barnkardiologi är till exempel att identifiera barn med hjärtsjukdom redan i fosterlivet för att kunna sätta in behandling omedelbart. En annan målsättning är att utveckla bättre behandlingsmetoder som kan öka livskvaliteten för barn som lever med hjärtsjukdom. Videosystemet Gertrud Ett annat stort genombrott, som finansierats genom gåvor till Hjärt-Lungfonden, är ett unikt videonätverk som gör att alla hjärtsjuka barn kan få hjälp av landets bästa experter på barnhjärtan. Videonätverket heter Gertrud och knyter samman 34 barnhjärtmottagningar, från Gällivare i norr till Malmö i söder, med hjälp av bredband och videokonferensteknik. Tack vare Gertrud kan alla barn med hjärtsjukdom få bästa möjliga hjälp även om det råkar vara 100 mil till närmaste specialist! Barnhjärtnätet gör att läkarna lättare kan dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling utan tidskrävande och kostsamma resor. Redan idag har Gertrud bidragit till att rädda många svårt hjärtsjuka barns liv. Ultraljudsmaskiner Hjärt-Lungfonden har även finansierat tre ultraljudsmaskiner som kan visa ett barns hjärta tredimensionellt. Maskinerna hjälper till att ställa en tidig och säker diagnos hos hjärtebarnen. Tack vare detta når allt fler hjärtebarn vuxen ålder. Maskinerna placerades i Lund, Göteborg och Stockholm. Läs mer om insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfondens livsviktiga arbete på 5

6 Hjärt-Lungfond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen med särskild inriktning mot läkemedel och medicinsk teknik. Investeringar kan även ske i andra branscher när så anses lämpligt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,18 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,3% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,60%* Utdelning Nej Förvaltare Tobias Övelius Jämförelseindex inkl. utdelning 50% OMXSBCAPGI och 50% MSCI Health Care Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer * Fondbolaget lämnar årligen en fjärdedel (efter provisioner till PPM) av förvaltningsintäkterna till Föreningen Hjärt-Lungfondens forskningsinsatser. Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under halvåret med 10,3 procent vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex (inklusive utdelning) som ökade med 11,8 procent. Fondens sämre utveckling än index beror på mångfacetterad skara över- och undervikter tvärs branscher och valutor visavi index. De fondinnehav som haft svagast utveckling relativt index är läkemedelsbolaget Orexo, ned 29,3 procent samt Doro, ned 30,3 procent, investmentbolaget Kinnevik som var ned 1,9 procent och konsumentelektronikföretaget Philips som var ned 6,9 procent. Samtliga av dessa fyra aktier bidrog positivt till fondavkastningen gentemot index förra året och vi anser att dessa aktier fortfarande har goda framtidsutsikter och behåller därför innehaven. Ett innehav i fonden som haft en spegelvänd utveckling är Novo Nordisk. Novo, som var förra årets underavkastare, är hittills i år det innehav som bidragit mest till fondens relativa avkastning med en uppgång på 31 procent. Fler innehav som haft positiv påverkan på fondavkastningen relativt index har varit läkemedelsbolaget Meda, som gått upp 45,3 procent, fastighetsbolaget Balder, upp 40,9 procent och medicinteknikbolaget Sectra som var upp 34,2 procent. På de internationella aktiemarknaderna så hade merparten av de utvecklade aktiemarknaderna en positiv utveckling. I MSCIs världsindex blev allmännyttiga tjänster och energi bästa branscher med uppgångar om 20,9 respektive 19,4 procent och läkemedel/hälsovård blev tredje bästa sektor med en uppgång på 15,3 procent. Svagast utveckling hade sällanköpsvaror med en uppgång på 5,5 procent. Samtliga ovanstående avkastningssiffror är uttryckta i svenska kronor. De största värdemässiga förändringarna i fondinnehaven är försäljningar på grund av uppköp, Scania och Coastal Contacts. Uppköpen medförde att båda bolagen fick en mycket bra utveckling under året, Scania var upp 57,7 procent och Coastal 39,2 procent. Fonden har under perioden investerat brett i flera sektorer och länder med en viss övervikt mot mindre bolag. Fonden har utökat innehaven i bland andra Axis, Cavotec, Doro och Roche. De fem största nya investeringarna i fonden har varit i Xvivo Perfusion AB, IFS, Tribona, Actavis och Hexpol. Xvivo Perfusion är ett svensk bolag som är specialiserade på produkter och metoder inom hjärt och lungtransplantationer. Med Xvivos produkter kommer mängden av tillgängliga organ som kan tas tillvara och användas för transplantationer öka kraftigt. IFS är ett svensk mjukvaruföretag där vi anser att marknaden undervärderar företagets tillväxtmöjligheter. Fastighetsbolaget Tribona är inriktat på logistikfastigheter i Sverige där vi tycker aktien haft för svag utveckling i relation till svenska fastighetsaktier generellt. Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag inom generika som haft en stark utveckling de senaste åren och där vi anser det finns goda möjligheter att företagets tillväxttakt kan komma att öka ytterligare. Hexpol är ett industribolag med unik kompetens inom polymera blandningar, dessa används till bland annat packningar, gummihjul och liknande men även till produkter inom medicinteknik. Hexpol har de senaste åren, genom en stark produktutveckling, varit mycket framgångsrika i att kunna förbättra sina marginaler vilket vi tror bolaget kan fortsätta med. Fonden har inte investerat i nyintroduktioner, som hanterats av närstående bolag, under perioden. Fondförmögenheten ökade under året från Mkr till Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för ett enskilt innehav vilket dock motverkas av den diversifiering som fonden har genom att vara investerad i ett stort antal innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 5-6 där skalan går från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-6 motsvarande en årlig standardavvikelse överstigande 10 procent men understigande 25 procent. Fondens framtidsstrategi förändring av fondens strategi planeras, förvaltningens inriktning kvarstår; att erhålla en god riskjusterad avkastning genom investeringar i internationella bolag verksamma inom läkemedel och hälsovård och dels bolag noterade på svensk börs. En mindre del av fondförmögenheten kan placeras tämligen fritt men där strävar förvaltningen att investera i företag där det finns en utvecklingspotential att växa inom läkemedel eller hälsovårdssektorn. 6

7 Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet ENERGI LUNDIN PETROLEUM , ,52% ,52% RÅVAROR & MATERIAL BOLIDEN , ,49% LUNDIN MINING , ,14% SCA B , ,34% SSAB B (utlånat) , ,07% ,03% VERKSTAD ABB LTD (SEK) , ,98% ALFA LAVAL , ,88% ASSA ABLOY , ,46% ATLAS COPCO A , ,69% ATLAS COPCO B , ,68% CAVOTEC SA , ,18% CONCENTRIC AB , ,08% HEXAGON B , ,61% HEXPOL B , ,13% LINDAB INTERNATIONAL , ,11% NIBE INDUSTRIER B , ,22% PEAB B AB , ,11% PHILIPS NV , ,40% SANDVIK , ,30% SKANSKA B , ,60% SKF B , ,82% VOLVO A , ,44% VOLVO B , ,60% ,29% SERVICE ÅNGPANNEFÖRENINGEN , ,21% ,21% FORDON AUTOLIV SDB , ,00% ,00% KONSUMENTKAP. VAROR ELECTROLUX B , ,46% HUSQVARNA B , ,14% JM BYGG B , ,29% ,05% KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE , ,09% BETSSON AB , ,11% NET ENTERTAINMENT , ,15% NET ENTERTAINMENT (utlånat) , ,02% ,36% MEDIA MTG B , ,18% XVIVO PERFUSION AB , ,23% ,41% DETALJHANDEL H&M B , ,17% MEKONOMEN , ,14% VALEANT PHARMA USD , ,11% ,43% LIVSMEDELSPROD BLACK EARTH FARMING , ,03% ,03% HÄLSOVÅRD AEROCRINE B , ,04% AEROCRINE B (utlånat) , ,03% AETNA INC , ,60% BAXTER INTL INC , ,69% BECTON DICKINSON , ,41% CARDINAL HEALTH , ,31% COVIDIEN PLC , ,66% ELEKTA B , ,68% ELEKTA KV 2 B , ,03% EPISURF MEDICAL AB , ,08% EPISURF MEDICAL AB (utlånat) , ,23% ESSILOR , ,34% EXPRESS SCRIPTS HOLD , ,85% FRESENIUS MED , ,19% FRESENIUS SE-PFD , ,21% GETINGE B , ,50% HUMANA , ,23% IMMUNICUM AB , ,09% INTUITIVE SURGICAL , ,22% MCKESSON CORP , ,78% MEDTRONIC , ,12% SECTRA B , ,40% ST JUDE , ,25% STRYKER , ,39% THERMO ELECTRON , ,72% UNITEDHEALTHGRP , ,41% WELLPOINT , ,84% ZIMMER HOLDINGS , ,35% ,65% LÄKEMEDEL ABBOTT LABS , ,91% ABBVIE INC , ,25% ALLERGAN , ,82% AMGEN , ,47% ASTELLA PHARMA , ,46% ASTRA ZENECA , ,00% ASTRA ZENECA (utlånat) , ,41% BAYER AG , ,88% BIOGEN IDEC , ,10% BIOINVENT , ,01% BIOVITRUM AB , ,19% BRISTOL MYERS , ,09% CELGENE , ,24% COLOPLAST , ,16% CSL LIMITED , ,59% DAIICHI SANKYO , ,20% EISAI , ,13% GILEAD SCIENCES , ,18% GLAXOSMITHKLINE , ,04% GRIFOLS SA , ,12% JOHNSON & J , ,22% LILLY ELI , ,90% MEDA A , ,69% MEDIVIR AB (utlånat) , ,22% MERCK , ,49% NOVARTIS N , ,07% NOVAVAX , ,25% NOVO-NORDISK B , ,69% OREXO (utlånat) , ,19% PFIZER INC , ,99% ROCHE BON , ,25% SANOFI-AVENTIS , ,83% SHIRE LTD , ,69% TAKEDA CHEMICAL , ,52% TEVA PHARMA IND ADR , ,62% WILLIAM DEMANT HOLD , ,07% ZOETIS INC , ,07% ,02% BANKER NORDEA BANK SEK , ,38% SEB A , ,76% SHB A , ,81% SWEDBANK A , ,84% ,79% FINANSFÖRETAG INDUSTRIV A , ,04% INDUSTRIV A (utlånat) , ,38% INVESTOR B , ,12% KINNEVIK B , ,68% NORDNET B , ,20% ,41% FASTIGHETER BALDER FASTIGHETS , ,04% BALDER FASTIGHETS (utlånat) , ,49% CASTELLUM , ,11% DIÖS FASTIGHETER , ,16% FABEGE , ,21% KLÖVERN , ,14% TRIBONA AB , ,17% ,31% MJUKVARA & TJÄNSTER IFS B , ,24% ,24% HÅRDVARA & TILLBEHÖR ACTAVIS INC , ,16% AGILENT TECH , ,21% AXIS , ,42% DORO , ,25% ERICSSON B , ,93% ,97% TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE , ,09% MILLICOM SDB , ,32% TELE2 B , ,15% TELIASONERA AB , ,33% ,88% Summa överlåtbara värdepapper ,60% Summa finansiella instrument ,60% Upplupen värdepappersränta ,00% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,40% Fondförmögenhet ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Fonden hade inga innehav av derivatinstrument vid halvårsskiftet. 7

8 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

9 IT-fond Placeringsinriktning Fonden placerar i aktier över hela världen i företag som utvecklar informationsteknikologi och som dessutom visar goda möjligheter till hög vinsttillväxt. Fondfakta Fondens startdatum Andelsvärde, ,50 kr Fondförmögenhet kr Utveckling sedan ,0% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Utträdesavgift Förvaltningsavgift/år 1,80% Utdelning Nej Förvaltare Johan Nilke Jämförelseindex - Bankgiro Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Fondens andelsvärde ökade under perioden med 13 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som ökade med 12,3 procent. Fondens positiva utveckling i förhållande till jämförelseindex beror främst på investeringen i mjukvaruleverantören Readsoft. Det kom under maj månad ett bud på bolaget från amerikanska Lexmark varpå brittiska Hyland la ett motbud. En budstrid uppstod som vid publiceringen av denna rapport ännu inte är avgjord. Readsoft har varit ett långsiktigt innehav som vi har haft nära kontakt med så det är glädjande att det finns stort intresse för bolaget. Vid publiceringen av denna rapport ligger budet på 57 kr per aktie. En budpremie på över 200 procent från stängningskursen dagen innan första budet kom från Lexmark. Readsoft är inte med i fondens jämförelseindex. Två andra bolag som haft en positiv påverkan på fonden jämfört med index är finska säkerhetsföretaget F-Secure och svenska hälsoteknologiföretaget Sectra. Tyvärr har fonden även haft två innehav inom e-handel som bidragit negativt i jämförelsen mot index. Det är främst amerikanska Amazon men även svenska CDON som fortsätter att göra marknaden besviken. Det har funnits en viss misstro till om marginalerna inom e-handeln någonsin kommer förbättras och om den tillväxt man hittills sett är uthållig. Under perioden har även hårdvarubolaget Apple haft en bra performance. Även om Apple är en av fondens största innehav gör fondreglerna så att fonden konstant har en undervikt i Apple mot index och fonden har således förlorat mot index på Apples uppgång. Däremot har Apple i absoluta tal bidragit positivt till fondens avkastning. Största förändringarna i portföljen under första halvåret utgjordes av försäljningar i Betsson, Hologic och Sectra samt köp i Axis, Samsung och Net Entertainment. Fonden har även nyinvesterat i Nokia och IFS. Nokia har fått en ny vd efter försäljningen av mobilenheten till Microsoft som presenterar ett renodlat företag där Nätverksdelen (NSN) visar viss tillväxt, man har en stark patentportfölj och en stark kassa som bäddar för nya intressanta investeringar. Nokia har också planerat sin första kapitalmark- nadsdag sedan 2009 nu i november där ledningen får ytterligare ett tillfälle att belysa vad de har för planer med det nya Nokia 7 månader efter affären med Microsoft. Affärssystemsleverantören IFS har visat bra marginalförbättringar, har lyckats öka sina återkommande intäkter och ses dessutom som en uppköpskandidat. I övrigt har fonden fortsatt att fokusera på de tillväxtområden som har identifierats, såsom e-handel, mobilitet, datatrafiktillväxt och generell digitalisering inom olika industrisegment. Vi har fortsatt varit något defensiva och hållit en mindre kassaposition vilket med stigande marknad varit negativt i jämförelsen mot index. Kassan ger dock fonden en möjlighet att vara flexibel och handla snabbt när nya möjligheter dyker upp. Fondförmögenheten ökade under halvåret från 769,2 Mkr till 855,3 Mkr. Väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen Fonden är exponerad mot aktiekursrisk då den placerar kapitalet på aktiemarknaden. Aktiemarknaden förknippas med hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika aktier, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fonden är koncentrerad mot IT-sektorn specifikt vilket leder till branschmässig koncentrationsrisk. Fonden kan investera i småbolagsaktier med lägre omsättning vilket medför att viss likviditetsrisk kan uppstå för enskilda innehav. Investeringar sker i aktier i utländsk och svensk valuta varför viss valutarisk finns i fonden. I syfte att följa upp och kontrollera fondens risktagande används ett riskbegränsningssystem innehållande limiter för hur fonden får placera fondmedel. Riskbegränsningssystemet innefattar både regler hänförliga till Lagen om värdepappersfonder (2004:46) såväl som av fondbolaget fastställda regler. Utöver riskbegränsningssystemet följs fonden upp genom beräkning av standardavvikelse i enlighet med standarden för SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) med tillhörande riskklassificering. Fonden strävar efter att ligga i riskkategori 6-7 på en skala från 1 till 7 med 7 som högst risk. Fondens absoluta risk i termer av standardavvikelse har sedan införandet av SRRI-klassificering legat i intervallet 5-7 motsvararande en årlig standardavvikelse överstigande 10. Fondens framtidsstrategi Senaste året har ett utvecklingsprojekt bedrivits för att se hur fonden kan moderniseras och avkastningspotentialen förbättras. Projektet mynnade ut i att fonden under juli månad byter namn från Öhman IT-fond till Öhman Global Growth. Fonden kommer fortsatt att vara en global aktiefond med fokus på teknikdrivna bolag men då IT blivit en allt större del av bolag oavsett sektor breddades fondens universum från att vara IT-bolag till att fonden nu investerar i teknikdrivna tillväxtbolag oavsett sektor. Det innebär att bolag med stort teknikberoende även fortsatt kommer att utgöra majoriteten av portföljen. Fondens portfölj kommer att vara utformad enligt en strategi som ger en variation av investeringar i olika geografiska marknader, i olika delbranscher, i både små- och stora företag, samt i bolag som bedöms ha starkt ledarskap och låg värdering relativt tillväxtpotential. Samtliga bolag har eller kommer att ha stor fördel av en marknadstillväxt inom respektive segment, vilket bör leda till en god avkastningspotential. Fokus för andra halvåret 2014 är fortsatt att identifiera lönsamma företag inom olika tillväxtområden som klarar att växa oavsett konjunkturläge. En investering i Öhman Global Growth 9

10 bör ses som en möjlighet att investera i en fond med fokus på teknikdriven tillväxt. Investeringar i tillväxtaktier är i stort sett alltid förknippade med hög risk och stor potential. Genom diversifiering av aktieportföljen eftersträvas att sänka risken i fonden jämfört med att investera i ett fåtal enskilda tillväxtaktier. Risken i fonden är dock fortsatt hög och potentialen stor. Finansiella instrument, kr Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller Antal Kurs Marknads- Andel av motsvarande marknad utanför EES värde förmögenhet KONSUMENTKAP.VAROR SAMSUNG KRW , ,94% ,94% KONSUMENTTJÄNSTER ADDNODE , ,05% COMPTEL OYJ , ,86% NET ENTERTAINMENT , ,83% UNIBET , ,78% ,52% MEDIA CDON GROUP , ,41% ,41% DETALJHANDEL AMAZON , ,83% ,83% HÄLSOVÅRD HOLOGIC , ,38% SECTRA B , ,14% ,52% MJUKVARA & TJÄNSTER ABSOLUTE SOFTWARE , ,52% ADOBE SYSTEMS , ,52% ASPIRO , ,33% ASPIRO BTA ,00 0 0,00% ASPIRO TR ,00 0 0,00% CITRIX SYSTEMS , ,42% EBAY , ,91% F-SECURE , ,58% GOOGLE A , ,56% GOOGLE C , ,51% HIQ , ,78% IFS B , ,30% MICROSOFT CORP , ,59% PTC , ,73% READSOFT , ,73% SYMANTEC , ,45% ,93% HÅRDVARA & TILLBEHÖR APPLE COMPUTER I , ,14% AXIS , ,89% EMC , ,23% RED HAT INC , ,32% ZTE , ,77% ,35% HALVLEDARE MICROCHIP , ,14% ,14% TELEKOMOPERATÖRER ALLTELE , ,78% NOKIA A EUR , ,89% % Summa överlåtbara värdepapper ,33% Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Övriga tillgångar och skulder (netto) ,67% Fondförmögenhet ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Någon handel i dessa har inte skett under rapportperioden. 10

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -2,7% -0,3% -1,2% Nummer 6 februari 2010 Köpvärt Vi har gjort en djupdykning i rapportfloden och hittat en rad intressanta köpvärda aktier. Tretti fortsätter att

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer