Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012

2 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Ett unikt företag och en attraktiv trendbaserad investering Novo Nordisk 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Ett unikt företag och en attraktiv trendbaserad investering Novo Nordisk Novo Nordisk är världens ledande och största tillverkare av insulin, och dessutom Nordens största bolag sett till marknadsvärde. Vilka faktorer och trender har lett Novo Nordisk fram till dagens framgångar? Och kommer de att fortsätta? I investerarrapporten för fjärde kvartalet 2011 ställde vi frågan om vi står inför en ny uppgång på aktiemarknaderna. Vår syn är att pågående strukturreformer, positiva tendenser i den globala ekonomiska aktiviteten och det faktum att aktier handlas till attraktiva värderingar bådar gott för aktiers avkastningspotential i framtiden. Vi tror även att grunden håller på att läggas för en mer långsiktig uppgång för aktier, efter tolv år med i princip sidledes utveckling på de globala aktiemarknaderna. Strukturella globala trender blir avgörande i valet av unika företag som också är attraktiva investeringar. Novo Nordisk en framgångshistoria Ett av de bolag vi menar är en synnerligen attraktiv investering är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Bolaget grundades för 85 år sedan och är världsledande inom diabetesläkemedel. Diabetes förekommer i två former: typ 1, som är medfödd, och typ 2, som är ett resultat av osunda kost- och motionsvanor. Mer än 366 miljoner människor är i dag diagnosticerade med diabetes, vilket motsvarar ungefär åtta procent av världens befolkning mellan 20 och 79 år. Antalet väntas öka till 438 miljoner år Figur 2: Antalet människor med diabetes fortsätter öka Miljoner människor Figur 1: 400 Aktiemarknaden sedan Logaritmisk ? år år 13 år 16 år Nordamerika Int. operationer E Europa Japan Kina Källa: International Diabetes Foundation/Novo Nordisk calculations Dow Jones Industrial Average Equity Index Källa: Bloomberg Carnegie Asset Management arbetar utifrån en fokuserad strategi och deltar i ca analytiker- och bolagsmöten per år i syfte att välja ut de bästa aktierna. Det ger oss djup kunskap både om regioner, branscher och enskilda bolag, vilket skapar möjligheter att identifiera attraktiva investeringar i en generellt krävande investeringsmiljö. Novo Nordisk är världens största producent av insulin, och med en marknadsandel på mellan 40 och 70 procent på de fyra största marknaderna i världen (Nordamerika, Europa, Japan och Kina) har bolaget en dominerande position globalt. Insulinprodukter för behandling av diabetes utgör ca 75 procent av bolagets totala försäljning. De senaste två åren har Novo Nordisks aktie stigit med 78 procent i USD, betydligt mer än världsindex (MSCI ACWI), som under samma period bara stigit med 8,4 procent i USD. 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 Global trend ohälsosam livsstil En global faktor som har inflytande på efterfrågan av insulin är utbredningen av en bekymmersam livsstil som gör att antalet diabetes-2-fall ökar varje dag. Generell välståndsökning och snabb industrialisering i världen har gjort att det i dag finns fler överviktiga än undernärda människor i världen. Under miljontals år har människans kropp utvecklats för I USA är mer än en tredjedel (36 procent) av den vuxna befolkningen överviktig och 19 miljoner har diabetes. Trenden har också börjat få fäste i Asien, där befolkningen i ökande grad adopterar en västerländsk livsstil. Här ser det ut som om typ 2-diabetes breder ut sig mycket snabbare, troligen på grund av att till exempel kineserna och japanerna är ännu sämre rustade genetiskt till denna omställning än vi i västvärlden, då de har en lång tradition av grön och sund kost. Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Kina är överviktiga och Kina är också det land i världen där det förekommer flest diabetiker ca 10 procent av alla kineser över 18 år har utvecklat diabetes. att kunna klara perioder av svält vi är programmerade att lagra fett i depåer under goda tider för att kunna använda oss av dem under dåliga. Men under de senaste drygt 100 åren har världen förändrats, och svält har blivit sällsynt i större delen av världen. Livsmedel har blivit billigare, men kvaliteten har generellt sjunkit. Vi har ändrat smak och vanor, vår kost består nu i långt högre grad av raffinerad stärkelse (läsk, vitt bröd, pasta och så vidare), och av livsmedel med högt fettinnehåll. I kombination med att vi rör oss för lite och använder passiva transportmedel som bil, buss och tåg i hög utsträckning, är alla förutsättningar på plats för en fetmaepidemi. Ändringarna har skett mycket snabbare än våra gener hinner med, eftersom människans kropp behöver flera generationer för att anpassa sig till en annan kosthållning och livsstil. Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Kina är överviktiga och Kina är även det land i världen där det förekommer flest diabetiker ca 10 procent av alla kineser över 18 år har utvecklat diabetes, eller ungefär 97 miljoner. Kina ansågs en gång ha världens slankaste befolkning, men de håller snabbt på att hinna i kapp västvärlden när det gäller övervikt och fetma. Nästan en femtedel av världens alla överviktiga i dag är kineser, och denna utveckling har skett på mycket kort tid. Övervikt är också utbrett i Afrika och även denna kontinent har behov av insulin för diabetesbehandling ett behov som utan tvivel kommer att fortsätta öka i hela världen. I USA är mer än en tredjedel (36 procent) av den vuxna befolkningen överviktig och 19 miljoner har diabetes. Under de senaste 20 åren har antalet överviktiga ökat dramatiskt fanns ingen delstat med en andel överviktiga under 20 procent. I 36 delstater var mer än 25 procent av befolkningen överviktig. I 12 av dessa (Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas och West Virginia) var 30 procent eller mer av befolkningen överviktig. Även hos barn och unga är övervikt ett problem i USA, med ca 17 procent (eller 12,5 miljoner) överviktiga. Carnegie WorldWide - Tema 5

6 Starkt fokus och nya produkter Allt det här är dåliga nyheter för världen, men naturligtvis goda för försäljningen av insulinprodukter och därmed tillväxten i Novo Nordisk. Med så många bolag på insulinmarknaden är det intressant att titta närmare på varför Novo Nordisk har så stor marknadsandel. Det handlar om fokus och innovation. Verksamheten har alltid varit specialiserad på insulin och bolaget har varit bra på att utveckla nya insulinprodukter. De största konkurrenterna är produktmässigt bredare än Novo Nordisk och lägger stora resurser på helt andra typer av produkter. Bolaget lade tidigt ned betydande resurser på undervisning i hur diabetes kan diagnosticeras och behandlas men även på att utbilda läkare i användningen av diabetesläkemedel, långt före andra läkemedelsbolag ens övervägde om marknaden hade potential. Novo Nordisks fokuserade insats på diabetesområdet gör dem till en trovärdig partner på nya marknader som Kina och Afrika. Bolaget lade tidigt ned betydande resurser på undervisning i hur diabetes kan diagnosticeras och behandlas men även på att utbilda läkare i användningen av diabetesläkemedel, långt före andra läkemedelsbolag ens övervägde om marknaden hade potential. Detta har skapat dels ett mycket bra kontaktnät globalt, dels lojalitet och preferens för bolagets produkter hos både patienter och läkare, vilket naturligtvis är en stor fördel när marknaden nu växer kraftigt. Victoza har dessutom visat sig ha fördelen att patienterna går ner i vikt under behandlingen. Därför lägger Novo Nordisk just nu betydande resurser på att även få produkten godkänd för fetmabehandling. Om det lyckas är försäljningspotentialen mycket stor. Victoza kan göra Novo Nordisk till ett av världens största läkemedelsbolag. En annan produkt som är värd att lyfta fram är långstidsverkande Degludec. Det är en ny generation insulin, som kan användas för både typ 1- och typ 2-behandling och med fördelen att produkten inte behöver intas regelbundet eller vid bestämda tidpunkter. Produkten väntas få godkännande under slutet av 2012 eller tidigt Degludec ska ta upp kampen med världens enskilt bäst säljande insulinprodukt, Lantus, från Sanofi Aventis en produkt som säljer för över fem miljarder USD varje år. Novo Nordisk menar att Degludec är bättre än Lantus, framförallt då den sänker risken för en av de mer obehagliga biverkningarna hos insulin, nämligen hypoglykemi, mer känt som insulinchock. På längre sikt hoppas Novo Nordisk kunna bidra till att diabetiker helt ska kunna undvika intravenös behandling av sjukdomen. De håller på att utveckla ett insulinpiller som möjligen kan vara på marknaden om några år osäkert dock om det kommer att lyckas. Novo Nordisk är som vi ser det ett av de bolag i världen som har störst sannolikhet för att kunna bibehålla sin höga tillväxt under många år. Detta tack vare, som beskrivits ovan, kombinationen av en marknad med hög underliggande tillväxt, en mycket fokuserad och välskött verksamhet samt en position i absolut toppklass när det gäller innovation och utveckling av nya produkter och marknader. När det kommer till innovation har Novo Nordisk en bred palett av diabetesprodukter för behandling av både typ 1- och typ 2-diabetes. Senaste tillskottet är Victoza, en typ 2-produkt som visat sig vara ett av de mest effektiva läkemedlen för denna typ och som nu, efter bara tre år på marknaden, väntas stå för en försäljning på mer än 1,8 miljarder USD. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning I en värld med negativ real avkastning på så kallade riskfria tillgångar som statsobligationer i en rad länder ser vi en ökande aptit på aktier som alternativ. Bättre ekonomiska nyckeltal från framförallt USA i kombination med en synnerligen expansiv penningpolitik från särskilt den europeiska centralbanken ledde till stigande aktiemarknader under kvartalet. Carnegie WorldWide steg under första kvartalet med 7,0 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 8,3 procent. Under första kvartalet fortsatte den positiva tendensen från slutet av 2011, med större aktivitet i den amerikanska ekonomin och understödjande politiska åtgärder i Europa. Category Killer Omstrukturering (Japan) TMT 3,3 % 5,7 7,6 Apple, Samsung och Microsoft hörde till kvartalets bästa aktier. Vårt nya innehav SAP har också fått en bra start på året, medan Vodafone och Peabody uppvisade negativa siffror. Peabody pressas av de låga gaspriserna i USA samt frågetecken runt tillväxten i Kinas kolimport kombinerat med tillfälliga produktionsstörningar. Emerging Markets 9,6 Demografi 12,4 Olie 18,4 Stabil vækst 43, Tema Stabil tillväxt Apple steg med 44 procent i ett kvartal där aktiens tunga vikt bidrog markant till marknadens uppgång. Apple har utgjort en av våra 28 noggrant utvalda aktier sedan två och ett halvt år tillbaka. Fondens investeringsstrategi Vår investeringsstrategi utgår från förväntningar om låg tillväxt globalt. Vi tror att bolag med förmåga att leverera god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. Vi har därför ökat andelen strukturella tillväxtbolag. Det rör sig om bolag som drar fördel av en ökande internetanvändning samt bolag noterade i vår del av världen som gynnas av utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Förändringar under kvartalet Vi valde att ta positioner i två nya bolag under kvartalet amerikanska Walt Disney och kinesiska Tencent. Walt Disney är ett av världens största bolag i medie- och underhållningssektorn. Bolaget har ett av sektorns starkaste varumärken och verksamheten består bland annat av nöjesparker, filmproduktion och tv-kanalerna ESPN och Disney Channel. Walt Disney är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram, med särskilt fokus på nöjesparker och satsningen på kryssningstrafik. Det är investeringar vi väntar oss kommer att lämna ett betydande bidrag till bolagets kassaflödestillväxt de kommande åren. Tillväxtutsikterna och ett P/E-tal på omkring 13 gör Walt Disney till en mycket attraktiv investering i våra ögon. Tencent är ledande inom internettjänster i Kina med över 700 miljoner aktiva användare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster på sin plattform; chatt, 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Överraskningar - amerikanska ekonomiska nyckeltal Index Citigroup Surprise Index Källa: Citigroup, Bloomberg Förväntningar på Carnegie WorldWide Efter den senaste uppgången på världens aktiemarknader väntar vi oss högre volatilitet under sommaren, där den politiska utvecklingen i framförallt Sydeuropa kan påverka marknaderna negativt. Samtidigt tvivlar vi på om USA kan fortsätta överraska positivt på den ekonomiska fronten. onlinespel, sociala nätverk och mikrobloggar, webb-tv osv. Intäkterna kommer dels från annonsering, dels från användaravgifter från onlinespel. Tencent har mycket effektivt lanserat nya produkter och tjänster till de kinesiska internetanvändarna och har goda möjligheter att utnyttja nästa fas i internetexpansionen i Kina, som väntas drivas av socialt nätverkande i takt med att smartphones och mobilt internet breder ut sig. Vid sidan av dessa två bolag har vi ökat exponeringen i tre befintliga innehav, Microsoft, Visa och SAP, som alla togs in i portföljen under fjärde kvartalet Ökningarna ska ses som ett uttryck för att våra ursprungliga investeringscase (som beskrevs närmare i föregående investerarrapport) understrukits ytterligare. Finansieringen skedde genom att innehavet i Nestlé minskades något samtidigt som vi avyttrade Daimler, Hewlett-Packard och Newmont Mining. Daimler har haft en stark kursutveckling under den senaste uppgången på marknaden. Vi tror inte att Daimlers tillväxt i Kina de senaste åren kan fortsätta i samma tempo. Vi ser fortsatt potential i Daimlers lastvagnsdivision men lägre global tillväxt kommer att leda till utmaningar även på detta område. Hewlett-Packard står inför en lång och genomgripande omorganisation. Vi ser möjligheter för bolaget på längre sikt men också betydande risk på en marknad med kraftig konkurrens och bedömer att utsikterna är bättre för t ex Microsoft och Visa. Slutligen avyttrade vi guldgruvebolaget Newmont Mining. Vi ser fortsatt guld som en god och säker tillgång i en värld med låga reala räntor och expansiv penningpolitik. Newmont Mining har dock, trots de höga guldpriserna, inte förmått att leva upp till våra förväntningar och oro över bolagets tillväxtprofil gör att vi finner större värden på annat håll. Grafen ovan visar förhållandet mellan faktiska och estimerade nyckeltal. Sedan slutet av 2011 har denna indikator varit starkt positiv, men den har nu börjat avta i styrka. Vi tror att den långsiktiga investeraren ska utnyttja korrigeringar på aktiemarknaderna de kommande kvartalen till att köpa aktier. Aktier har relativt sett goda avkastningsmöjligheter och det är nu ett utmärkt tillfälle att sätta samman en attraktiv portfölj av kvalitetsaktier för den längre horisonten. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under risknivån i marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 7,0 6,1-7,2 274,1 Jämförelseindex* 8,3 4,4-9,3 143,3 Differens -1,3 1,7 2,1 130,8 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 13,0 15,6 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 12,7 14,5 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 496,89 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) 12 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinental- Pacific Tillväxtmarknader Total Index* europa Energi Peabody BG Group 2,9 2.9 Sinopec 4.0 4, ,8 11, Energy 1.8 1,8 Suncor Energy 2.1 2,1 Material Praxair 3.4 3, ,4 7,9 7.9 Industrivaror och tjänster ABB 2,4 2.4 Fanuc 1.5 1, ,8 10, Union Pacific 3.4 3,4 Schneider Electric 2,5 2.5 Sällanköpsvaror och Walt Disney 2.6 2,6 Inditex 3, ,8 10, tjänster Dagligvaror Philip Morris 4.1 4,1 BAT 8,7 8.7 Nestlé 3, ,1 10, Diageo 3,2 3.2 Hälsovård Novo Nordisk 2, ,9 8,9 8.9 Roche 3,4 3.4 Finans och fastighet Standard HDFC 5.9 5, ,0 19, Chartered 3,1 3.1 DNB 2,0 2.0 Informationsteknik Apple 3.5 3,5 SAP 5,0 5.0 Samsung ,6 13, Google 4.0 4,0 Microsoft 4.2 4,2 Visa 4.2 4,2 Electronics 5.1 5,1 Tencent 1.6 1,6 Telekomoperatöer Vodafone 4, ,6 4,4 4.4 Kraftförsörjning 0.0 0,0 3,6 3.6 Övrigt CWW Asia 2.0 2, ,0 0,0 0.0 Total ,3 22, , , , ,0 - - Index* ,5 8, , , ,2-100, Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Sammanfattning Bättre ekonomiska nyckeltal från framförallt USA i kombination med en synnerligen expansiv penningpolitik från särskilt den europeiska centralbanken ledde till stigande aktiemarknader under kvartalet. Carnegie WorldWide Ethical steg under kvartalet med 5,8 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 8,3 procent. HDFC, Apple och Novo Nordisk bidrog mest positivt till utvecklingen. Fondens investeringsstrategi Vår investeringsstrategi utgår från förväntningar om låg tillväxt globalt. Vi tror att bolag med förmåga att leverera god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. Vi har därför ökat andelen strukturella tillväxtbolag. Det rör sig om bolag som drar fördel av en ökande internetanvändning samt bolag noterade i vår del av världen som gynnas av utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International samt Diageo, som Carnegie WorldWide har investerat i. Vidare har fonden inte investerat i Samsung, då ett av dess dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin. I stället har vi tagit positioner i Danone, General Mills och Pepsico respektive Syngenta, Temenos och FLSmidth. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. Förändringar under kvartalet Vi valde att ta positioner i två nya bolag under kvartalet amerikanska Walt Disney och kinesiska Tencent. Walt Disney är ett av världens största bolag i medie- och underhållningssektorn. Bolaget har ett av sektorns starkaste varumärken och verksamheten består bland annat av nöjesparker, filmproduktion och tv-kanalerna ESPN och Disney Channel. Walt Disney är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram, med särskilt fokus på nöjesparker och satsningen på kryssningstrafik. Det är investeringar vi väntar oss kommer att lämna ett betydande bidrag till bolagets kassaflödestillväxt de kommande åren. Tillväxtutsikterna och ett P/E-tal på omkring 13 gör Walt Disney till en mycket attraktiv investering i våra ögon. Tencent är ledande inom internettjänster i Kina med över 700 miljoner aktiva användare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster på sin plattform; chatt, onlinespel, sociala nätverk och mikrobloggar, webb-tv osv. Intäkterna kommer dels från annonsering dels från användaravgifter från onlinespel. Tencent har mycket effektivt lanserat nya produkter och tjänster till de kinesiska internetanvändarna och har goda möjligheter att utnyttja nästa fas i internetexpansionen i Kina, som väntas drivas av socialt nätverkande i takt med att smartphones och mobilt internet breder ut sig. Vi ökade därutöver exponeringen i Microsoft, Visa och SAP, vilket finansierades genom att innehaven i Nestlé och Novo Nordisk minskades något medan Hewlett-Packard och Newmont Mining helt avyttrades. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 5,8-1,4-9,4-5,3 Jämförelseindex* 8,3 4,4-9,3-8,2 Differens -2,5-5,8-0,1 2,9 Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens, till en risk i nivå med eller under risknivån i marknaden. Carnegie WorldWide Ethical investerar i globala aktier. Fonden investerar i bolag som bedöms vara socialt ansvarstagande. Fonden investerar inte i bolag som har en betydande del av sin verksamhet inom produktion, distribution eller försäljning av tobak, alkohol, pornografi, spel, vapen eller teknologi som utvecklats specifikt för vapenändamål. Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 13,2 14,2 Standardavvikelse, index 12,7 13,5 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Morten Springborg Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 83,78 Carnegie WorldWide Ethical följer samma investeringsprocess som Carnegie WorldWide, men innan ett beslut om investering i ett bolag fattas screenas bolaget av en extern konsult för att kontrollera att det följer internationellt erkända överenskommelser och riktlinjer samt tar sociala och miljömässiga hänsyn Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Pacific Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa EnergiPeabody Energy 1,9 1.9 BG Group 3,1 3.1 Schneider Suncor Energy 2,2.2 Electric 2.1 2,1 Tillväxt- Total Benchmark* Index marknader Sinopec 4, , , Material Praxair 3,8 3.8 Syngenta 2.6 2,6 6, ,9 7.9 Industrivaror och tjänster Union Pacific 3,5 3.5 ABB 2.8 2,8 Fanuc 2, , , FLSmidth 3.0 3,0 Sällanköpsvaror och Walt Walt Disney Disney 2,62.6 Inditex 3.3 3,3 5, , tjänster Dagligvaror General Mills Mills 2,8 2.8 Danone 3.6 3,6 15, , Pepsico 2,9 2.9 Nestlé 6.0 6,0 Hälsovård Novo 8, ,9 8.9 Nordisk 4.6 4,6 Roche 3.4 3,4 Finans och fastighet Standard HDFC 5, , , Chartered 3,4 3.4 DNB 2.0 2,0 Informationsteknik Apple Apple 3,7 3.7 SAP 3.3 3,3 Tencent 1, , , Google 4,9 4.9 Temenos 1.4 1,4 Microsoft 4,4.4 Visa Visa 4,3 4.3 Telekomoperatöer Vodafone 4, , ,4 4.4 Kraftförsörjning 0, ,6 3.6 Övrigt 0, ,0 0.0 Total 37, , , , , , Index* 50, , ,3 12, , , Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice: E-post: Hemsida:

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer