Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012

2 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Ett unikt företag och en attraktiv trendbaserad investering Novo Nordisk 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Ett unikt företag och en attraktiv trendbaserad investering Novo Nordisk Novo Nordisk är världens ledande och största tillverkare av insulin, och dessutom Nordens största bolag sett till marknadsvärde. Vilka faktorer och trender har lett Novo Nordisk fram till dagens framgångar? Och kommer de att fortsätta? I investerarrapporten för fjärde kvartalet 2011 ställde vi frågan om vi står inför en ny uppgång på aktiemarknaderna. Vår syn är att pågående strukturreformer, positiva tendenser i den globala ekonomiska aktiviteten och det faktum att aktier handlas till attraktiva värderingar bådar gott för aktiers avkastningspotential i framtiden. Vi tror även att grunden håller på att läggas för en mer långsiktig uppgång för aktier, efter tolv år med i princip sidledes utveckling på de globala aktiemarknaderna. Strukturella globala trender blir avgörande i valet av unika företag som också är attraktiva investeringar. Novo Nordisk en framgångshistoria Ett av de bolag vi menar är en synnerligen attraktiv investering är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Bolaget grundades för 85 år sedan och är världsledande inom diabetesläkemedel. Diabetes förekommer i två former: typ 1, som är medfödd, och typ 2, som är ett resultat av osunda kost- och motionsvanor. Mer än 366 miljoner människor är i dag diagnosticerade med diabetes, vilket motsvarar ungefär åtta procent av världens befolkning mellan 20 och 79 år. Antalet väntas öka till 438 miljoner år Figur 2: Antalet människor med diabetes fortsätter öka Miljoner människor Figur 1: 400 Aktiemarknaden sedan Logaritmisk ? år år 13 år 16 år Nordamerika Int. operationer E Europa Japan Kina Källa: International Diabetes Foundation/Novo Nordisk calculations Dow Jones Industrial Average Equity Index Källa: Bloomberg Carnegie Asset Management arbetar utifrån en fokuserad strategi och deltar i ca analytiker- och bolagsmöten per år i syfte att välja ut de bästa aktierna. Det ger oss djup kunskap både om regioner, branscher och enskilda bolag, vilket skapar möjligheter att identifiera attraktiva investeringar i en generellt krävande investeringsmiljö. Novo Nordisk är världens största producent av insulin, och med en marknadsandel på mellan 40 och 70 procent på de fyra största marknaderna i världen (Nordamerika, Europa, Japan och Kina) har bolaget en dominerande position globalt. Insulinprodukter för behandling av diabetes utgör ca 75 procent av bolagets totala försäljning. De senaste två åren har Novo Nordisks aktie stigit med 78 procent i USD, betydligt mer än världsindex (MSCI ACWI), som under samma period bara stigit med 8,4 procent i USD. 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 Global trend ohälsosam livsstil En global faktor som har inflytande på efterfrågan av insulin är utbredningen av en bekymmersam livsstil som gör att antalet diabetes-2-fall ökar varje dag. Generell välståndsökning och snabb industrialisering i världen har gjort att det i dag finns fler överviktiga än undernärda människor i världen. Under miljontals år har människans kropp utvecklats för I USA är mer än en tredjedel (36 procent) av den vuxna befolkningen överviktig och 19 miljoner har diabetes. Trenden har också börjat få fäste i Asien, där befolkningen i ökande grad adopterar en västerländsk livsstil. Här ser det ut som om typ 2-diabetes breder ut sig mycket snabbare, troligen på grund av att till exempel kineserna och japanerna är ännu sämre rustade genetiskt till denna omställning än vi i västvärlden, då de har en lång tradition av grön och sund kost. Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Kina är överviktiga och Kina är också det land i världen där det förekommer flest diabetiker ca 10 procent av alla kineser över 18 år har utvecklat diabetes. att kunna klara perioder av svält vi är programmerade att lagra fett i depåer under goda tider för att kunna använda oss av dem under dåliga. Men under de senaste drygt 100 åren har världen förändrats, och svält har blivit sällsynt i större delen av världen. Livsmedel har blivit billigare, men kvaliteten har generellt sjunkit. Vi har ändrat smak och vanor, vår kost består nu i långt högre grad av raffinerad stärkelse (läsk, vitt bröd, pasta och så vidare), och av livsmedel med högt fettinnehåll. I kombination med att vi rör oss för lite och använder passiva transportmedel som bil, buss och tåg i hög utsträckning, är alla förutsättningar på plats för en fetmaepidemi. Ändringarna har skett mycket snabbare än våra gener hinner med, eftersom människans kropp behöver flera generationer för att anpassa sig till en annan kosthållning och livsstil. Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Kina är överviktiga och Kina är även det land i världen där det förekommer flest diabetiker ca 10 procent av alla kineser över 18 år har utvecklat diabetes, eller ungefär 97 miljoner. Kina ansågs en gång ha världens slankaste befolkning, men de håller snabbt på att hinna i kapp västvärlden när det gäller övervikt och fetma. Nästan en femtedel av världens alla överviktiga i dag är kineser, och denna utveckling har skett på mycket kort tid. Övervikt är också utbrett i Afrika och även denna kontinent har behov av insulin för diabetesbehandling ett behov som utan tvivel kommer att fortsätta öka i hela världen. I USA är mer än en tredjedel (36 procent) av den vuxna befolkningen överviktig och 19 miljoner har diabetes. Under de senaste 20 åren har antalet överviktiga ökat dramatiskt fanns ingen delstat med en andel överviktiga under 20 procent. I 36 delstater var mer än 25 procent av befolkningen överviktig. I 12 av dessa (Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas och West Virginia) var 30 procent eller mer av befolkningen överviktig. Även hos barn och unga är övervikt ett problem i USA, med ca 17 procent (eller 12,5 miljoner) överviktiga. Carnegie WorldWide - Tema 5

6 Starkt fokus och nya produkter Allt det här är dåliga nyheter för världen, men naturligtvis goda för försäljningen av insulinprodukter och därmed tillväxten i Novo Nordisk. Med så många bolag på insulinmarknaden är det intressant att titta närmare på varför Novo Nordisk har så stor marknadsandel. Det handlar om fokus och innovation. Verksamheten har alltid varit specialiserad på insulin och bolaget har varit bra på att utveckla nya insulinprodukter. De största konkurrenterna är produktmässigt bredare än Novo Nordisk och lägger stora resurser på helt andra typer av produkter. Bolaget lade tidigt ned betydande resurser på undervisning i hur diabetes kan diagnosticeras och behandlas men även på att utbilda läkare i användningen av diabetesläkemedel, långt före andra läkemedelsbolag ens övervägde om marknaden hade potential. Novo Nordisks fokuserade insats på diabetesområdet gör dem till en trovärdig partner på nya marknader som Kina och Afrika. Bolaget lade tidigt ned betydande resurser på undervisning i hur diabetes kan diagnosticeras och behandlas men även på att utbilda läkare i användningen av diabetesläkemedel, långt före andra läkemedelsbolag ens övervägde om marknaden hade potential. Detta har skapat dels ett mycket bra kontaktnät globalt, dels lojalitet och preferens för bolagets produkter hos både patienter och läkare, vilket naturligtvis är en stor fördel när marknaden nu växer kraftigt. Victoza har dessutom visat sig ha fördelen att patienterna går ner i vikt under behandlingen. Därför lägger Novo Nordisk just nu betydande resurser på att även få produkten godkänd för fetmabehandling. Om det lyckas är försäljningspotentialen mycket stor. Victoza kan göra Novo Nordisk till ett av världens största läkemedelsbolag. En annan produkt som är värd att lyfta fram är långstidsverkande Degludec. Det är en ny generation insulin, som kan användas för både typ 1- och typ 2-behandling och med fördelen att produkten inte behöver intas regelbundet eller vid bestämda tidpunkter. Produkten väntas få godkännande under slutet av 2012 eller tidigt Degludec ska ta upp kampen med världens enskilt bäst säljande insulinprodukt, Lantus, från Sanofi Aventis en produkt som säljer för över fem miljarder USD varje år. Novo Nordisk menar att Degludec är bättre än Lantus, framförallt då den sänker risken för en av de mer obehagliga biverkningarna hos insulin, nämligen hypoglykemi, mer känt som insulinchock. På längre sikt hoppas Novo Nordisk kunna bidra till att diabetiker helt ska kunna undvika intravenös behandling av sjukdomen. De håller på att utveckla ett insulinpiller som möjligen kan vara på marknaden om några år osäkert dock om det kommer att lyckas. Novo Nordisk är som vi ser det ett av de bolag i världen som har störst sannolikhet för att kunna bibehålla sin höga tillväxt under många år. Detta tack vare, som beskrivits ovan, kombinationen av en marknad med hög underliggande tillväxt, en mycket fokuserad och välskött verksamhet samt en position i absolut toppklass när det gäller innovation och utveckling av nya produkter och marknader. När det kommer till innovation har Novo Nordisk en bred palett av diabetesprodukter för behandling av både typ 1- och typ 2-diabetes. Senaste tillskottet är Victoza, en typ 2-produkt som visat sig vara ett av de mest effektiva läkemedlen för denna typ och som nu, efter bara tre år på marknaden, väntas stå för en försäljning på mer än 1,8 miljarder USD. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning I en värld med negativ real avkastning på så kallade riskfria tillgångar som statsobligationer i en rad länder ser vi en ökande aptit på aktier som alternativ. Bättre ekonomiska nyckeltal från framförallt USA i kombination med en synnerligen expansiv penningpolitik från särskilt den europeiska centralbanken ledde till stigande aktiemarknader under kvartalet. Carnegie WorldWide steg under första kvartalet med 7,0 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 8,3 procent. Under första kvartalet fortsatte den positiva tendensen från slutet av 2011, med större aktivitet i den amerikanska ekonomin och understödjande politiska åtgärder i Europa. Category Killer Omstrukturering (Japan) TMT 3,3 % 5,7 7,6 Apple, Samsung och Microsoft hörde till kvartalets bästa aktier. Vårt nya innehav SAP har också fått en bra start på året, medan Vodafone och Peabody uppvisade negativa siffror. Peabody pressas av de låga gaspriserna i USA samt frågetecken runt tillväxten i Kinas kolimport kombinerat med tillfälliga produktionsstörningar. Emerging Markets 9,6 Demografi 12,4 Olie 18,4 Stabil vækst 43, Tema Stabil tillväxt Apple steg med 44 procent i ett kvartal där aktiens tunga vikt bidrog markant till marknadens uppgång. Apple har utgjort en av våra 28 noggrant utvalda aktier sedan två och ett halvt år tillbaka. Fondens investeringsstrategi Vår investeringsstrategi utgår från förväntningar om låg tillväxt globalt. Vi tror att bolag med förmåga att leverera god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. Vi har därför ökat andelen strukturella tillväxtbolag. Det rör sig om bolag som drar fördel av en ökande internetanvändning samt bolag noterade i vår del av världen som gynnas av utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Förändringar under kvartalet Vi valde att ta positioner i två nya bolag under kvartalet amerikanska Walt Disney och kinesiska Tencent. Walt Disney är ett av världens största bolag i medie- och underhållningssektorn. Bolaget har ett av sektorns starkaste varumärken och verksamheten består bland annat av nöjesparker, filmproduktion och tv-kanalerna ESPN och Disney Channel. Walt Disney är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram, med särskilt fokus på nöjesparker och satsningen på kryssningstrafik. Det är investeringar vi väntar oss kommer att lämna ett betydande bidrag till bolagets kassaflödestillväxt de kommande åren. Tillväxtutsikterna och ett P/E-tal på omkring 13 gör Walt Disney till en mycket attraktiv investering i våra ögon. Tencent är ledande inom internettjänster i Kina med över 700 miljoner aktiva användare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster på sin plattform; chatt, 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Överraskningar - amerikanska ekonomiska nyckeltal Index Citigroup Surprise Index Källa: Citigroup, Bloomberg Förväntningar på Carnegie WorldWide Efter den senaste uppgången på världens aktiemarknader väntar vi oss högre volatilitet under sommaren, där den politiska utvecklingen i framförallt Sydeuropa kan påverka marknaderna negativt. Samtidigt tvivlar vi på om USA kan fortsätta överraska positivt på den ekonomiska fronten. onlinespel, sociala nätverk och mikrobloggar, webb-tv osv. Intäkterna kommer dels från annonsering, dels från användaravgifter från onlinespel. Tencent har mycket effektivt lanserat nya produkter och tjänster till de kinesiska internetanvändarna och har goda möjligheter att utnyttja nästa fas i internetexpansionen i Kina, som väntas drivas av socialt nätverkande i takt med att smartphones och mobilt internet breder ut sig. Vid sidan av dessa två bolag har vi ökat exponeringen i tre befintliga innehav, Microsoft, Visa och SAP, som alla togs in i portföljen under fjärde kvartalet Ökningarna ska ses som ett uttryck för att våra ursprungliga investeringscase (som beskrevs närmare i föregående investerarrapport) understrukits ytterligare. Finansieringen skedde genom att innehavet i Nestlé minskades något samtidigt som vi avyttrade Daimler, Hewlett-Packard och Newmont Mining. Daimler har haft en stark kursutveckling under den senaste uppgången på marknaden. Vi tror inte att Daimlers tillväxt i Kina de senaste åren kan fortsätta i samma tempo. Vi ser fortsatt potential i Daimlers lastvagnsdivision men lägre global tillväxt kommer att leda till utmaningar även på detta område. Hewlett-Packard står inför en lång och genomgripande omorganisation. Vi ser möjligheter för bolaget på längre sikt men också betydande risk på en marknad med kraftig konkurrens och bedömer att utsikterna är bättre för t ex Microsoft och Visa. Slutligen avyttrade vi guldgruvebolaget Newmont Mining. Vi ser fortsatt guld som en god och säker tillgång i en värld med låga reala räntor och expansiv penningpolitik. Newmont Mining har dock, trots de höga guldpriserna, inte förmått att leva upp till våra förväntningar och oro över bolagets tillväxtprofil gör att vi finner större värden på annat håll. Grafen ovan visar förhållandet mellan faktiska och estimerade nyckeltal. Sedan slutet av 2011 har denna indikator varit starkt positiv, men den har nu börjat avta i styrka. Vi tror att den långsiktiga investeraren ska utnyttja korrigeringar på aktiemarknaderna de kommande kvartalen till att köpa aktier. Aktier har relativt sett goda avkastningsmöjligheter och det är nu ett utmärkt tillfälle att sätta samman en attraktiv portfölj av kvalitetsaktier för den längre horisonten. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under risknivån i marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 7,0 6,1-7,2 274,1 Jämförelseindex* 8,3 4,4-9,3 143,3 Differens -1,3 1,7 2,1 130,8 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 13,0 15,6 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 12,7 14,5 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 496,89 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) 12 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinental- Pacific Tillväxtmarknader Total Index* europa Energi Peabody BG Group 2,9 2.9 Sinopec 4.0 4, ,8 11, Energy 1.8 1,8 Suncor Energy 2.1 2,1 Material Praxair 3.4 3, ,4 7,9 7.9 Industrivaror och tjänster ABB 2,4 2.4 Fanuc 1.5 1, ,8 10, Union Pacific 3.4 3,4 Schneider Electric 2,5 2.5 Sällanköpsvaror och Walt Disney 2.6 2,6 Inditex 3, ,8 10, tjänster Dagligvaror Philip Morris 4.1 4,1 BAT 8,7 8.7 Nestlé 3, ,1 10, Diageo 3,2 3.2 Hälsovård Novo Nordisk 2, ,9 8,9 8.9 Roche 3,4 3.4 Finans och fastighet Standard HDFC 5.9 5, ,0 19, Chartered 3,1 3.1 DNB 2,0 2.0 Informationsteknik Apple 3.5 3,5 SAP 5,0 5.0 Samsung ,6 13, Google 4.0 4,0 Microsoft 4.2 4,2 Visa 4.2 4,2 Electronics 5.1 5,1 Tencent 1.6 1,6 Telekomoperatöer Vodafone 4, ,6 4,4 4.4 Kraftförsörjning 0.0 0,0 3,6 3.6 Övrigt CWW Asia 2.0 2, ,0 0,0 0.0 Total ,3 22, , , , ,0 - - Index* ,5 8, , , ,2-100, Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Sammanfattning Bättre ekonomiska nyckeltal från framförallt USA i kombination med en synnerligen expansiv penningpolitik från särskilt den europeiska centralbanken ledde till stigande aktiemarknader under kvartalet. Carnegie WorldWide Ethical steg under kvartalet med 5,8 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 8,3 procent. HDFC, Apple och Novo Nordisk bidrog mest positivt till utvecklingen. Fondens investeringsstrategi Vår investeringsstrategi utgår från förväntningar om låg tillväxt globalt. Vi tror att bolag med förmåga att leverera god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. Vi har därför ökat andelen strukturella tillväxtbolag. Det rör sig om bolag som drar fördel av en ökande internetanvändning samt bolag noterade i vår del av världen som gynnas av utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International samt Diageo, som Carnegie WorldWide har investerat i. Vidare har fonden inte investerat i Samsung, då ett av dess dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin. I stället har vi tagit positioner i Danone, General Mills och Pepsico respektive Syngenta, Temenos och FLSmidth. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. Förändringar under kvartalet Vi valde att ta positioner i två nya bolag under kvartalet amerikanska Walt Disney och kinesiska Tencent. Walt Disney är ett av världens största bolag i medie- och underhållningssektorn. Bolaget har ett av sektorns starkaste varumärken och verksamheten består bland annat av nöjesparker, filmproduktion och tv-kanalerna ESPN och Disney Channel. Walt Disney är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram, med särskilt fokus på nöjesparker och satsningen på kryssningstrafik. Det är investeringar vi väntar oss kommer att lämna ett betydande bidrag till bolagets kassaflödestillväxt de kommande åren. Tillväxtutsikterna och ett P/E-tal på omkring 13 gör Walt Disney till en mycket attraktiv investering i våra ögon. Tencent är ledande inom internettjänster i Kina med över 700 miljoner aktiva användare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster på sin plattform; chatt, onlinespel, sociala nätverk och mikrobloggar, webb-tv osv. Intäkterna kommer dels från annonsering dels från användaravgifter från onlinespel. Tencent har mycket effektivt lanserat nya produkter och tjänster till de kinesiska internetanvändarna och har goda möjligheter att utnyttja nästa fas i internetexpansionen i Kina, som väntas drivas av socialt nätverkande i takt med att smartphones och mobilt internet breder ut sig. Vi ökade därutöver exponeringen i Microsoft, Visa och SAP, vilket finansierades genom att innehaven i Nestlé och Novo Nordisk minskades något medan Hewlett-Packard och Newmont Mining helt avyttrades. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 5,8-1,4-9,4-5,3 Jämförelseindex* 8,3 4,4-9,3-8,2 Differens -2,5-5,8-0,1 2,9 Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens, till en risk i nivå med eller under risknivån i marknaden. Carnegie WorldWide Ethical investerar i globala aktier. Fonden investerar i bolag som bedöms vara socialt ansvarstagande. Fonden investerar inte i bolag som har en betydande del av sin verksamhet inom produktion, distribution eller försäljning av tobak, alkohol, pornografi, spel, vapen eller teknologi som utvecklats specifikt för vapenändamål. Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 13,2 14,2 Standardavvikelse, index 12,7 13,5 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Morten Springborg Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 83,78 Carnegie WorldWide Ethical följer samma investeringsprocess som Carnegie WorldWide, men innan ett beslut om investering i ett bolag fattas screenas bolaget av en extern konsult för att kontrollera att det följer internationellt erkända överenskommelser och riktlinjer samt tar sociala och miljömässiga hänsyn Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Pacific Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa EnergiPeabody Energy 1,9 1.9 BG Group 3,1 3.1 Schneider Suncor Energy 2,2.2 Electric 2.1 2,1 Tillväxt- Total Benchmark* Index marknader Sinopec 4, , , Material Praxair 3,8 3.8 Syngenta 2.6 2,6 6, ,9 7.9 Industrivaror och tjänster Union Pacific 3,5 3.5 ABB 2.8 2,8 Fanuc 2, , , FLSmidth 3.0 3,0 Sällanköpsvaror och Walt Walt Disney Disney 2,62.6 Inditex 3.3 3,3 5, , tjänster Dagligvaror General Mills Mills 2,8 2.8 Danone 3.6 3,6 15, , Pepsico 2,9 2.9 Nestlé 6.0 6,0 Hälsovård Novo 8, ,9 8.9 Nordisk 4.6 4,6 Roche 3.4 3,4 Finans och fastighet Standard HDFC 5, , , Chartered 3,4 3.4 DNB 2.0 2,0 Informationsteknik Apple Apple 3,7 3.7 SAP 3.3 3,3 Tencent 1, , , Google 4,9 4.9 Temenos 1.4 1,4 Microsoft 4,4.4 Visa Visa 4,3 4.3 Telekomoperatöer Vodafone 4, , ,4 4.4 Kraftförsörjning 0, ,6 3.6 Övrigt 0, ,0 0.0 Total 37, , , , , , Index* 50, , ,3 12, , , Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice: E-post: Hemsida:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer