Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012

2 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Ett unikt företag och en attraktiv trendbaserad investering Novo Nordisk 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Ett unikt företag och en attraktiv trendbaserad investering Novo Nordisk Novo Nordisk är världens ledande och största tillverkare av insulin, och dessutom Nordens största bolag sett till marknadsvärde. Vilka faktorer och trender har lett Novo Nordisk fram till dagens framgångar? Och kommer de att fortsätta? I investerarrapporten för fjärde kvartalet 2011 ställde vi frågan om vi står inför en ny uppgång på aktiemarknaderna. Vår syn är att pågående strukturreformer, positiva tendenser i den globala ekonomiska aktiviteten och det faktum att aktier handlas till attraktiva värderingar bådar gott för aktiers avkastningspotential i framtiden. Vi tror även att grunden håller på att läggas för en mer långsiktig uppgång för aktier, efter tolv år med i princip sidledes utveckling på de globala aktiemarknaderna. Strukturella globala trender blir avgörande i valet av unika företag som också är attraktiva investeringar. Novo Nordisk en framgångshistoria Ett av de bolag vi menar är en synnerligen attraktiv investering är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Bolaget grundades för 85 år sedan och är världsledande inom diabetesläkemedel. Diabetes förekommer i två former: typ 1, som är medfödd, och typ 2, som är ett resultat av osunda kost- och motionsvanor. Mer än 366 miljoner människor är i dag diagnosticerade med diabetes, vilket motsvarar ungefär åtta procent av världens befolkning mellan 20 och 79 år. Antalet väntas öka till 438 miljoner år Figur 2: Antalet människor med diabetes fortsätter öka Miljoner människor Figur 1: 400 Aktiemarknaden sedan Logaritmisk ? år år 13 år 16 år Nordamerika Int. operationer E Europa Japan Kina Källa: International Diabetes Foundation/Novo Nordisk calculations Dow Jones Industrial Average Equity Index Källa: Bloomberg Carnegie Asset Management arbetar utifrån en fokuserad strategi och deltar i ca analytiker- och bolagsmöten per år i syfte att välja ut de bästa aktierna. Det ger oss djup kunskap både om regioner, branscher och enskilda bolag, vilket skapar möjligheter att identifiera attraktiva investeringar i en generellt krävande investeringsmiljö. Novo Nordisk är världens största producent av insulin, och med en marknadsandel på mellan 40 och 70 procent på de fyra största marknaderna i världen (Nordamerika, Europa, Japan och Kina) har bolaget en dominerande position globalt. Insulinprodukter för behandling av diabetes utgör ca 75 procent av bolagets totala försäljning. De senaste två åren har Novo Nordisks aktie stigit med 78 procent i USD, betydligt mer än världsindex (MSCI ACWI), som under samma period bara stigit med 8,4 procent i USD. 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 Global trend ohälsosam livsstil En global faktor som har inflytande på efterfrågan av insulin är utbredningen av en bekymmersam livsstil som gör att antalet diabetes-2-fall ökar varje dag. Generell välståndsökning och snabb industrialisering i världen har gjort att det i dag finns fler överviktiga än undernärda människor i världen. Under miljontals år har människans kropp utvecklats för I USA är mer än en tredjedel (36 procent) av den vuxna befolkningen överviktig och 19 miljoner har diabetes. Trenden har också börjat få fäste i Asien, där befolkningen i ökande grad adopterar en västerländsk livsstil. Här ser det ut som om typ 2-diabetes breder ut sig mycket snabbare, troligen på grund av att till exempel kineserna och japanerna är ännu sämre rustade genetiskt till denna omställning än vi i västvärlden, då de har en lång tradition av grön och sund kost. Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Kina är överviktiga och Kina är också det land i världen där det förekommer flest diabetiker ca 10 procent av alla kineser över 18 år har utvecklat diabetes. att kunna klara perioder av svält vi är programmerade att lagra fett i depåer under goda tider för att kunna använda oss av dem under dåliga. Men under de senaste drygt 100 åren har världen förändrats, och svält har blivit sällsynt i större delen av världen. Livsmedel har blivit billigare, men kvaliteten har generellt sjunkit. Vi har ändrat smak och vanor, vår kost består nu i långt högre grad av raffinerad stärkelse (läsk, vitt bröd, pasta och så vidare), och av livsmedel med högt fettinnehåll. I kombination med att vi rör oss för lite och använder passiva transportmedel som bil, buss och tåg i hög utsträckning, är alla förutsättningar på plats för en fetmaepidemi. Ändringarna har skett mycket snabbare än våra gener hinner med, eftersom människans kropp behöver flera generationer för att anpassa sig till en annan kosthållning och livsstil. Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Kina är överviktiga och Kina är även det land i världen där det förekommer flest diabetiker ca 10 procent av alla kineser över 18 år har utvecklat diabetes, eller ungefär 97 miljoner. Kina ansågs en gång ha världens slankaste befolkning, men de håller snabbt på att hinna i kapp västvärlden när det gäller övervikt och fetma. Nästan en femtedel av världens alla överviktiga i dag är kineser, och denna utveckling har skett på mycket kort tid. Övervikt är också utbrett i Afrika och även denna kontinent har behov av insulin för diabetesbehandling ett behov som utan tvivel kommer att fortsätta öka i hela världen. I USA är mer än en tredjedel (36 procent) av den vuxna befolkningen överviktig och 19 miljoner har diabetes. Under de senaste 20 åren har antalet överviktiga ökat dramatiskt fanns ingen delstat med en andel överviktiga under 20 procent. I 36 delstater var mer än 25 procent av befolkningen överviktig. I 12 av dessa (Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas och West Virginia) var 30 procent eller mer av befolkningen överviktig. Även hos barn och unga är övervikt ett problem i USA, med ca 17 procent (eller 12,5 miljoner) överviktiga. Carnegie WorldWide - Tema 5

6 Starkt fokus och nya produkter Allt det här är dåliga nyheter för världen, men naturligtvis goda för försäljningen av insulinprodukter och därmed tillväxten i Novo Nordisk. Med så många bolag på insulinmarknaden är det intressant att titta närmare på varför Novo Nordisk har så stor marknadsandel. Det handlar om fokus och innovation. Verksamheten har alltid varit specialiserad på insulin och bolaget har varit bra på att utveckla nya insulinprodukter. De största konkurrenterna är produktmässigt bredare än Novo Nordisk och lägger stora resurser på helt andra typer av produkter. Bolaget lade tidigt ned betydande resurser på undervisning i hur diabetes kan diagnosticeras och behandlas men även på att utbilda läkare i användningen av diabetesläkemedel, långt före andra läkemedelsbolag ens övervägde om marknaden hade potential. Novo Nordisks fokuserade insats på diabetesområdet gör dem till en trovärdig partner på nya marknader som Kina och Afrika. Bolaget lade tidigt ned betydande resurser på undervisning i hur diabetes kan diagnosticeras och behandlas men även på att utbilda läkare i användningen av diabetesläkemedel, långt före andra läkemedelsbolag ens övervägde om marknaden hade potential. Detta har skapat dels ett mycket bra kontaktnät globalt, dels lojalitet och preferens för bolagets produkter hos både patienter och läkare, vilket naturligtvis är en stor fördel när marknaden nu växer kraftigt. Victoza har dessutom visat sig ha fördelen att patienterna går ner i vikt under behandlingen. Därför lägger Novo Nordisk just nu betydande resurser på att även få produkten godkänd för fetmabehandling. Om det lyckas är försäljningspotentialen mycket stor. Victoza kan göra Novo Nordisk till ett av världens största läkemedelsbolag. En annan produkt som är värd att lyfta fram är långstidsverkande Degludec. Det är en ny generation insulin, som kan användas för både typ 1- och typ 2-behandling och med fördelen att produkten inte behöver intas regelbundet eller vid bestämda tidpunkter. Produkten väntas få godkännande under slutet av 2012 eller tidigt Degludec ska ta upp kampen med världens enskilt bäst säljande insulinprodukt, Lantus, från Sanofi Aventis en produkt som säljer för över fem miljarder USD varje år. Novo Nordisk menar att Degludec är bättre än Lantus, framförallt då den sänker risken för en av de mer obehagliga biverkningarna hos insulin, nämligen hypoglykemi, mer känt som insulinchock. På längre sikt hoppas Novo Nordisk kunna bidra till att diabetiker helt ska kunna undvika intravenös behandling av sjukdomen. De håller på att utveckla ett insulinpiller som möjligen kan vara på marknaden om några år osäkert dock om det kommer att lyckas. Novo Nordisk är som vi ser det ett av de bolag i världen som har störst sannolikhet för att kunna bibehålla sin höga tillväxt under många år. Detta tack vare, som beskrivits ovan, kombinationen av en marknad med hög underliggande tillväxt, en mycket fokuserad och välskött verksamhet samt en position i absolut toppklass när det gäller innovation och utveckling av nya produkter och marknader. När det kommer till innovation har Novo Nordisk en bred palett av diabetesprodukter för behandling av både typ 1- och typ 2-diabetes. Senaste tillskottet är Victoza, en typ 2-produkt som visat sig vara ett av de mest effektiva läkemedlen för denna typ och som nu, efter bara tre år på marknaden, väntas stå för en försäljning på mer än 1,8 miljarder USD. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning I en värld med negativ real avkastning på så kallade riskfria tillgångar som statsobligationer i en rad länder ser vi en ökande aptit på aktier som alternativ. Bättre ekonomiska nyckeltal från framförallt USA i kombination med en synnerligen expansiv penningpolitik från särskilt den europeiska centralbanken ledde till stigande aktiemarknader under kvartalet. Carnegie WorldWide steg under första kvartalet med 7,0 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 8,3 procent. Under första kvartalet fortsatte den positiva tendensen från slutet av 2011, med större aktivitet i den amerikanska ekonomin och understödjande politiska åtgärder i Europa. Category Killer Omstrukturering (Japan) TMT 3,3 % 5,7 7,6 Apple, Samsung och Microsoft hörde till kvartalets bästa aktier. Vårt nya innehav SAP har också fått en bra start på året, medan Vodafone och Peabody uppvisade negativa siffror. Peabody pressas av de låga gaspriserna i USA samt frågetecken runt tillväxten i Kinas kolimport kombinerat med tillfälliga produktionsstörningar. Emerging Markets 9,6 Demografi 12,4 Olie 18,4 Stabil vækst 43, Tema Stabil tillväxt Apple steg med 44 procent i ett kvartal där aktiens tunga vikt bidrog markant till marknadens uppgång. Apple har utgjort en av våra 28 noggrant utvalda aktier sedan två och ett halvt år tillbaka. Fondens investeringsstrategi Vår investeringsstrategi utgår från förväntningar om låg tillväxt globalt. Vi tror att bolag med förmåga att leverera god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. Vi har därför ökat andelen strukturella tillväxtbolag. Det rör sig om bolag som drar fördel av en ökande internetanvändning samt bolag noterade i vår del av världen som gynnas av utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Förändringar under kvartalet Vi valde att ta positioner i två nya bolag under kvartalet amerikanska Walt Disney och kinesiska Tencent. Walt Disney är ett av världens största bolag i medie- och underhållningssektorn. Bolaget har ett av sektorns starkaste varumärken och verksamheten består bland annat av nöjesparker, filmproduktion och tv-kanalerna ESPN och Disney Channel. Walt Disney är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram, med särskilt fokus på nöjesparker och satsningen på kryssningstrafik. Det är investeringar vi väntar oss kommer att lämna ett betydande bidrag till bolagets kassaflödestillväxt de kommande åren. Tillväxtutsikterna och ett P/E-tal på omkring 13 gör Walt Disney till en mycket attraktiv investering i våra ögon. Tencent är ledande inom internettjänster i Kina med över 700 miljoner aktiva användare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster på sin plattform; chatt, 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Överraskningar - amerikanska ekonomiska nyckeltal Index Citigroup Surprise Index Källa: Citigroup, Bloomberg Förväntningar på Carnegie WorldWide Efter den senaste uppgången på världens aktiemarknader väntar vi oss högre volatilitet under sommaren, där den politiska utvecklingen i framförallt Sydeuropa kan påverka marknaderna negativt. Samtidigt tvivlar vi på om USA kan fortsätta överraska positivt på den ekonomiska fronten. onlinespel, sociala nätverk och mikrobloggar, webb-tv osv. Intäkterna kommer dels från annonsering, dels från användaravgifter från onlinespel. Tencent har mycket effektivt lanserat nya produkter och tjänster till de kinesiska internetanvändarna och har goda möjligheter att utnyttja nästa fas i internetexpansionen i Kina, som väntas drivas av socialt nätverkande i takt med att smartphones och mobilt internet breder ut sig. Vid sidan av dessa två bolag har vi ökat exponeringen i tre befintliga innehav, Microsoft, Visa och SAP, som alla togs in i portföljen under fjärde kvartalet Ökningarna ska ses som ett uttryck för att våra ursprungliga investeringscase (som beskrevs närmare i föregående investerarrapport) understrukits ytterligare. Finansieringen skedde genom att innehavet i Nestlé minskades något samtidigt som vi avyttrade Daimler, Hewlett-Packard och Newmont Mining. Daimler har haft en stark kursutveckling under den senaste uppgången på marknaden. Vi tror inte att Daimlers tillväxt i Kina de senaste åren kan fortsätta i samma tempo. Vi ser fortsatt potential i Daimlers lastvagnsdivision men lägre global tillväxt kommer att leda till utmaningar även på detta område. Hewlett-Packard står inför en lång och genomgripande omorganisation. Vi ser möjligheter för bolaget på längre sikt men också betydande risk på en marknad med kraftig konkurrens och bedömer att utsikterna är bättre för t ex Microsoft och Visa. Slutligen avyttrade vi guldgruvebolaget Newmont Mining. Vi ser fortsatt guld som en god och säker tillgång i en värld med låga reala räntor och expansiv penningpolitik. Newmont Mining har dock, trots de höga guldpriserna, inte förmått att leva upp till våra förväntningar och oro över bolagets tillväxtprofil gör att vi finner större värden på annat håll. Grafen ovan visar förhållandet mellan faktiska och estimerade nyckeltal. Sedan slutet av 2011 har denna indikator varit starkt positiv, men den har nu börjat avta i styrka. Vi tror att den långsiktiga investeraren ska utnyttja korrigeringar på aktiemarknaderna de kommande kvartalen till att köpa aktier. Aktier har relativt sett goda avkastningsmöjligheter och det är nu ett utmärkt tillfälle att sätta samman en attraktiv portfölj av kvalitetsaktier för den längre horisonten. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under risknivån i marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 7,0 6,1-7,2 274,1 Jämförelseindex* 8,3 4,4-9,3 143,3 Differens -1,3 1,7 2,1 130,8 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 13,0 15,6 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 12,7 14,5 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 496,89 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) 12 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinental- Pacific Tillväxtmarknader Total Index* europa Energi Peabody BG Group 2,9 2.9 Sinopec 4.0 4, ,8 11, Energy 1.8 1,8 Suncor Energy 2.1 2,1 Material Praxair 3.4 3, ,4 7,9 7.9 Industrivaror och tjänster ABB 2,4 2.4 Fanuc 1.5 1, ,8 10, Union Pacific 3.4 3,4 Schneider Electric 2,5 2.5 Sällanköpsvaror och Walt Disney 2.6 2,6 Inditex 3, ,8 10, tjänster Dagligvaror Philip Morris 4.1 4,1 BAT 8,7 8.7 Nestlé 3, ,1 10, Diageo 3,2 3.2 Hälsovård Novo Nordisk 2, ,9 8,9 8.9 Roche 3,4 3.4 Finans och fastighet Standard HDFC 5.9 5, ,0 19, Chartered 3,1 3.1 DNB 2,0 2.0 Informationsteknik Apple 3.5 3,5 SAP 5,0 5.0 Samsung ,6 13, Google 4.0 4,0 Microsoft 4.2 4,2 Visa 4.2 4,2 Electronics 5.1 5,1 Tencent 1.6 1,6 Telekomoperatöer Vodafone 4, ,6 4,4 4.4 Kraftförsörjning 0.0 0,0 3,6 3.6 Övrigt CWW Asia 2.0 2, ,0 0,0 0.0 Total ,3 22, , , , ,0 - - Index* ,5 8, , , ,2-100, Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Sammanfattning Bättre ekonomiska nyckeltal från framförallt USA i kombination med en synnerligen expansiv penningpolitik från särskilt den europeiska centralbanken ledde till stigande aktiemarknader under kvartalet. Carnegie WorldWide Ethical steg under kvartalet med 5,8 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 8,3 procent. HDFC, Apple och Novo Nordisk bidrog mest positivt till utvecklingen. Fondens investeringsstrategi Vår investeringsstrategi utgår från förväntningar om låg tillväxt globalt. Vi tror att bolag med förmåga att leverera god vinsttillväxt är särskilt värdefulla i en sådan miljö. Vi har därför ökat andelen strukturella tillväxtbolag. Det rör sig om bolag som drar fördel av en ökande internetanvändning samt bolag noterade i vår del av världen som gynnas av utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International samt Diageo, som Carnegie WorldWide har investerat i. Vidare har fonden inte investerat i Samsung, då ett av dess dotterbolag är leverantör till försvarsindustrin. I stället har vi tagit positioner i Danone, General Mills och Pepsico respektive Syngenta, Temenos och FLSmidth. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. Förändringar under kvartalet Vi valde att ta positioner i två nya bolag under kvartalet amerikanska Walt Disney och kinesiska Tencent. Walt Disney är ett av världens största bolag i medie- och underhållningssektorn. Bolaget har ett av sektorns starkaste varumärken och verksamheten består bland annat av nöjesparker, filmproduktion och tv-kanalerna ESPN och Disney Channel. Walt Disney är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram, med särskilt fokus på nöjesparker och satsningen på kryssningstrafik. Det är investeringar vi väntar oss kommer att lämna ett betydande bidrag till bolagets kassaflödestillväxt de kommande åren. Tillväxtutsikterna och ett P/E-tal på omkring 13 gör Walt Disney till en mycket attraktiv investering i våra ögon. Tencent är ledande inom internettjänster i Kina med över 700 miljoner aktiva användare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster på sin plattform; chatt, onlinespel, sociala nätverk och mikrobloggar, webb-tv osv. Intäkterna kommer dels från annonsering dels från användaravgifter från onlinespel. Tencent har mycket effektivt lanserat nya produkter och tjänster till de kinesiska internetanvändarna och har goda möjligheter att utnyttja nästa fas i internetexpansionen i Kina, som väntas drivas av socialt nätverkande i takt med att smartphones och mobilt internet breder ut sig. Vi ökade därutöver exponeringen i Microsoft, Visa och SAP, vilket finansierades genom att innehaven i Nestlé och Novo Nordisk minskades något medan Hewlett-Packard och Newmont Mining helt avyttrades. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 5,8-1,4-9,4-5,3 Jämförelseindex* 8,3 4,4-9,3-8,2 Differens -2,5-5,8-0,1 2,9 Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens, till en risk i nivå med eller under risknivån i marknaden. Carnegie WorldWide Ethical investerar i globala aktier. Fonden investerar i bolag som bedöms vara socialt ansvarstagande. Fonden investerar inte i bolag som har en betydande del av sin verksamhet inom produktion, distribution eller försäljning av tobak, alkohol, pornografi, spel, vapen eller teknologi som utvecklats specifikt för vapenändamål. Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 13,2 14,2 Standardavvikelse, index 12,7 13,5 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Morten Springborg Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 83,78 Carnegie WorldWide Ethical följer samma investeringsprocess som Carnegie WorldWide, men innan ett beslut om investering i ett bolag fattas screenas bolaget av en extern konsult för att kontrollera att det följer internationellt erkända överenskommelser och riktlinjer samt tar sociala och miljömässiga hänsyn Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Pacific Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa EnergiPeabody Energy 1,9 1.9 BG Group 3,1 3.1 Schneider Suncor Energy 2,2.2 Electric 2.1 2,1 Tillväxt- Total Benchmark* Index marknader Sinopec 4, , , Material Praxair 3,8 3.8 Syngenta 2.6 2,6 6, ,9 7.9 Industrivaror och tjänster Union Pacific 3,5 3.5 ABB 2.8 2,8 Fanuc 2, , , FLSmidth 3.0 3,0 Sällanköpsvaror och Walt Walt Disney Disney 2,62.6 Inditex 3.3 3,3 5, , tjänster Dagligvaror General Mills Mills 2,8 2.8 Danone 3.6 3,6 15, , Pepsico 2,9 2.9 Nestlé 6.0 6,0 Hälsovård Novo 8, ,9 8.9 Nordisk 4.6 4,6 Roche 3.4 3,4 Finans och fastighet Standard HDFC 5, , , Chartered 3,4 3.4 DNB 2.0 2,0 Informationsteknik Apple Apple 3,7 3.7 SAP 3.3 3,3 Tencent 1, , , Google 4,9 4.9 Temenos 1.4 1,4 Microsoft 4,4.4 Visa Visa 4,3 4.3 Telekomoperatöer Vodafone 4, , ,4 4.4 Kraftförsörjning 0, ,6 3.6 Övrigt 0, ,0 0.0 Total 37, , , , , , Index* 50, , ,3 12, , , Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice: E-post: Hemsida:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Ethical

investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Ethical Den långsiktiga investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie WorldWide ASIA Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering?

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering? Brev till fondspararna Q4 13 Värdeaktier Innehåll 2013 på väg mot en normalisering? Hur är värderingarna? Dyrare aktier i USA Skillnaden mellan dyrt och billigt skapar möjligheter Värden lyfts fram i ljuset

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer