Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen"

Transkript

1 Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

2 MEDICINSKT KOL Egenskaper Poröst kol med stor yta Flertalet läkemedel, toxiner och kemikalier binds till kol och upptaget i kroppen förhindras därmed Metaller, syror och alkali binds dåligt Smakar "kol, pipmugg till småbarn Första hjälpen\förtäring\kol

3 MEDICINSKT KOL Indikationer Intag av potentiellt toxisk dos av substans som binds till kol Har ersatt ventrikeltömning vid måttlig giftexponering Ges direkt efter avslutad ventrikeltömning Ges när tidsfaktorn talar emot ventrikeltömning men kvarvarande gift kan finnas i tarmen Kol har bäst effekt om det kan tillföras redan på olycksplatsen Första hjälpen\förtäring\kol

4 Medicinskt kol Crockett R, 1996, San Diego "Prehospital use of activated charcoal 2 grupper - Kol givet i ambulans eller på sjukhus Tidsskillnad: 46 minuter (51 respektive 5 min) Transporttid: ca 10 minuter Inget behov av "ambulans-sanering" Första hjälpen\förtäring\kol

5 Koltillförsel är olämpligt / kontraindicerat vid intag av Frätande, men i övrigt ej toxiskt medel. (Lokal skada är huvudrisk. Dålig bindning till kol. Kräkningsrisken måste minimeras). Rena petroleumprodukter. (Aspiration till luftvägarna är huvudrisk. Kräkningsrisken måste minimeras). Medel som inte binds till kol (t.ex. järn, litium). Utanför sjukhus bör, pga risk för kräkning och aspiration, kol ej ges till personer med sänkt vakenhetsgrad eller sväljningssvårigheter. Första hjälpen\förtäring\kol

6 Engångsdos av kol och tidsfaktorn Kol bör ges snarast. Vetenskapligt stöd för klinisk effekt finns om kolet ges inom en timme, men inte om det ges senare. Många faktorer kan dock fördröja giftabsorbtionen. Praxis vid GIC är därför i de flesta fall: Flytande beredningar < 2 timmar Tabletter < 4 timmar Växter < 6 timmar Slow-release beredningar < 8 timmar Svampar som måltid < 8 timmar småbarnstillbud med svamp < 4 timmar Första hjälpen\förtäring\kol

7 Speciella frågeställningar gällande medicinskt kol Kol och slowrelease-beredningar: Vid stor dos av toxiskt medel ges en extrados kol efter 2-4 timmar. Första hjälpen\förtäring\kol

8 KOL Barn Vuxna Engångsdos g 50 g Upprepat 10 g x 6 25 g x 6 alt.12,5 g x 12 Första hjälpen\förtäring\kol

9 KOL - UPPREPAT Amatoxin Digitalis Karbamazepin Valproat Metotrexat Salicylater Teofyllin Första hjälpen\förtäring\kol

10 VENTRIKELTÖMNING (1) Ventrikeltömning är indicerad endast vid mycket allvarligt förgiftningstillbud där behandling med enbart kol inte bedöms vara tillräcklig. Om ventrikeltömning är indicerad bör åtgärden ske inom viss tid för att vara effektiv, som regel inom ca 1 timme för flytande beredningar ca 2 timmar för tabletter och fasta beredningar Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

11 VENTRIKELTÖMNING (2) Ventrikeltömning kan undantagsvis vara motiverad i senare skede, t.ex. vid ventrikelretention orsakad av stor mängd antikolinergika karbamazepin Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

12 VENTRIKELSKÖLJNING - Metod Medvetandesänkt patient med otillräckliga svalgreflexer ska intuberas Placera patienten i vänster sidoläge med sänkt huvudända För ner en grov sond via munhålan till ventrikeln Sug upp ventrikelinnehåll Häll ned (via tratt) ml ljummet kranvatten (fysiologiskt NaCl till barn) och sug upp genom att sänka sonden mot golvet Upprepa proceduren tills återflödet är rent Tillför medicinskt kol i sonden Första hjälpen\förtäring\ventrikelsköljning

13 Ventrikelsköljning Depåberedningar allt vanligare Standardsond (32 F) har lumen och sidohål som är 7 mm Många slow release beredningar är klart större än 7 mm. Ex Litium, järn, diltiazem, verapamil, valproat, karbamazepin, quetiapin

14

15 Manuell kräkningsprovokation Vid livshotande förgiftningstillbud är omedelbar kräkningsprovokation på olycksplatsen motiverad (t.ex. arsenik, metanol, klorokin, flekainid). Första hjälpen\förtäring\kräkningsprovokation

16 KRÄKSIRAP - IPEKAKUANA Ingen rutinmetod Används i ett fåtal speciella situationer när koltillförsel inte är tillämpbar Kan vara indicerat då ett barn inkommer tidigt efter att ha intagit en stor mängd järnduretter eller Litium. (Dessa binds ej till kol och risken för tidig medvetandesänkning eller kramper är låg. Duretter kan dessutom vara svåra att evakuera via ventrikelsköljning) Ring gärna GIC när behandling med kräksirap övervägs Första hjälpen\förtäring\kräkningsprovokation

17 Tarmsköljning - "Whole-Bowel irrigation" Kan övervägas när intag skett av stora mängder järn, litium eller andra gifter som ej binds till kol, samt för "slow release"-beredningar av preparat som kan orsaka svåra förgiftningar (t.ex. verapamil, diltiazem) Metod Polyetylenglykollösningar t ex Laxabon eller Movicol. Lösningen tillförs per os eller via sond med en takt av ca 2 liter/timme till vuxna och 500 ml/timme till barn (ca 30 ml/kg/timme). Uppdelning i bolusdoser ökar effekten. Tillförseln avslutas när flödet rektalt är klart och rent. Minst 4 liter behövs till vuxna. >10 liter kan behövas. För att förbättra tarmmotoriken ges initialt Metoklopramid (Primperan) 10 mg iv till vuxna, 5 mg iv till barn. Patienten bör vara sittande eller halvsittande. Kontraindikationer: Ventrikelretention, tarmperforation, tarmobstruktion, mekanisk eller paralytisk ileus, G-I-blödning. Observera: Polyetylenglykol kan försämra effekten av kol. Första hj\förtäring\påskyndad tarmpassage

18 Endoskopiskt avlägsnande av farmakobezoarer

19 Gastric bypass opererade Ventrikelsköljning ska inte tillämpas på patienter som är opererade med gastric bypass. De anatomiska förutsättningarna för ett gott utbyte av metoden saknas och risk finns att den grova sonden orsakar perforationsskador. De intagna tabletterna kommer snabbt att fördela sig i jejunum och vara otillgängliga för uppsugning via sond. Dessutom finns inte utrymme för de sköljningsvolymer som normalt används. Risken för regurgitation och åtföljande aspiration till luftvägarna talar mot metoden och tillförsel av vätska i jejunum torde snarast kunna påskynda absorptionen av förgiftningssubstansen. Medicinskt kol kan användas men dosen bör vara uppdelad i mindre portioner.

20 Body packers Laktulos - ja, vid behov Kräksirap - nej Metoklopramid - ja, om ingen tarmobstruktion Glukagon - Kan försökas om några paket ligger kvar i ventrikeln Tarmsköljning - ja, om tidsnöd Medicinskt kol - nej Gastroskopi - bara för att trycka ner paket genom pylorus Kirurgi - ja, vid läckage eller kvarliggande förpackningar > 5 dygn

21 Ögonstänk ph-beroende frätskador Alkali Syror ph > 11,5 frätande ph < 11,5 irriterande ph < 2 frätande ph > 2 irriterande \Första hj\ögonstänk\ögonskada

22 Ögonstänk ph beroende frätskador Mekanismer Alkali Syror påverkar bl a lipider och tränger ned på djupet koagulerar på ytan och hindrar vidare penetration Undantag Myrsyra, propionsyra och ättiksyra som tränger ned på djupet Oh\Första hj\ögonskada

23 Ögonstänk - Behandling Spola omedelbart 15 minuter frätande ämnen (alkali, organiska aminer, fosfor, syror) 5 minuter irriterande ämnen Håll ögonlocken brett isär Tag bort kontaktlinser Applicera lokalanestetika Rengör mekaniskt Upprepad spolning alkali, aminer, vissa syror (myrsyra, propionsyra, ättiksyra) Första hjälpen\ögonstänk\ögonspolning.

24 PÅSKYNDAD GIFTELIMINATION Metoder Upprepade doser medicinskt kol Alkalinisering av urinen Lipidterapi Hemodialys CVVHD varianter (ca ¼ av HD kapacitet) MARS-dialys (Hemoperfusion) (Forcerad diures) Antidoter\Antidoter - sve

25 Ökad diures Amatoxiner Litium Metotrexat Alkalisering av urinen Acetylsalicylsyra Metotrexat Massiv rabdomyolys Massiv hemolys k:\oh\elimination\elimination1

26 EXTRAKORPOREAL GIFTELIMINATION Hemodialys De i Sverige viktigaste (vanligaste) indikationerna: Etylenglykol Metanol Litium Valproat Metformin Sporadiskt: Metotrexat Teofyllin Salicylat Karbamazepin k:\oh\elimination\elimination1

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se medicinens abc läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se ABC om Intoxikation på akuten Mikael Stenkilsson, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus,

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Hur står det till med magen?

Hur står det till med magen? Hur står det till med magen? En kartläggning av förstoppningsproblematiken på några kommunala äldreboenden Gabriella Svensson Bo Malmberg Meddelandeserien nr 17 ISSN: 0283-9369 Hur står det till med magen?

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Upplysningar om innehållet: agneta.andersson@skl.se

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Introduktion Kapitel 1: Förberedelser för dig själv och din utrustning o Plats, miljö & sinnestillstånd Var du använder Vem du använder med

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3.

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Översikt utifrån Evidensbaserad omvårdnad Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även

Läs mer