Ungas delaktighet och engagemang. Kommunkulturdagarna IX.2017 Erik Amnå, professor i statskunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas delaktighet och engagemang. Kommunkulturdagarna IX.2017 Erik Amnå, professor i statskunskap"

Transkript

1 Ungas delaktighet och engagemang Kommunkulturdagarna IX.2017 Erik Amnå, professor i statskunskap

2 Demokratiskt sinnelag Övertygelsen om att politisk och social förändring är möjlig, och att jag kan spela en roll i att skapa denna förändring. Känslan av plikt annars är man bara en liten lort Medkänslan empati, solidaritet

3 Svensk demokrati 100 år 2021 Kan vi ta återväxten av demokrater för given? Kunskap Attityder Självtillit Förmågor

4 Samti(dig)a samhällsförändringar Globalisering Klimathot Digitalisering Europeisering rättighetstänk Regionalisering Urbanisering Etnonationalism populism Segregering Individualisering Vinnare och förlorare

5 Politisk socialisation DE GAMLA SAMTALEN Mellan äldre och yngre generationer

6 En lång tradition Kyrkan Statskyrka talet: Sällskapen 1800-talet Folkskolan 1842 Folkrörelserna 1850-talet 1900-talet: Folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor

7

8

9 Några förutsättningar Etnocentrisk självförståelse Kulturell enhetlighet Religiös enhetlighet Post-kristen tid Världens bästa demokrati! (och demokrater!?) I själva verket Hög men tämligen oprövad tolerans Religionsfrihetslag bara 60 år gammal från år 1957 Statskyrka i 473 år -- från år 1527 till 2000 Samepolitik mm Otränade i kontrovershantering Inte Landet Lagom utan Landet Annorlunda

10 Politisk socialisation DE GAMLA SAMTALEN Mellan äldre och yngre generationer DE NYA SAMTALEN Mellan gamla och nya delar av befolkningen

11

12 Åsiktsfriheten hotad

13 Optimister och pessimister Pessimisterna Unga överger folkrörelser och föreningar Från varannan 1990 till var tredje 2008 Partierna förlorar medlemmar Från var tionde till var tjugonde på 25 år Ökad ojämlikhet i deltagandet även i valen Utbildning, inkomst och jobb Vidgad klyfta mellan eliterna och de sociala rörelserna

14 Optimisterna Ingen kris, bara förändrade former Ökat valdeltagande Partierna stabila Intresset och engagemanget är stabilt Musik, sång, graffiti, stickning Nya livspolitiska former Buycot och boycot Internet Tillfälliga projektaktioner

15 Hur vanligt är det att ungdomar engagerade sig i politiska frågor på nätet? Porösa gränser, lägre trösklar, enklare, engagemang med begränsade åtaganden. Är de flesta aktiva i kollektiva handlingar på Internet och i sociala medier (då och då)? Nej

16 Hur vanligt är det att man är aktiv år efter år? 4 procent är aktiva någon gång varje år under en fyraårsperiod Stability of poli,cal ac,vi,es over,me (%, Cohort 2) Collec1ve ac1on Public produc1on Poli1cal interac1on Poli1cal informa1on % 10% 20% None 30% One year 40% Two years Three 50% years Four 60% years 70% 80% 90% 100%

17 Mobilisering (av nya grupper) eller förstärkning (av uppdelning mellan aktiva och icke aktiva)

18 Samhällsintresse 79,2 75,7 75,5 82,6 83,5 per cent ,3 43,3 45,1 52,6 58,2 59,3 Politiskt intresse 37,6 37,8 36,9 31,2 32,4 35,1 34, , ,6 17,8 13, Years old

19 Medborgarkompetens Värderingar Kunskaper Förmågor Självtilltro

20 Politisk Politisk Politisk Vad är medborgarkompetens? tilltro självtillit kunskap Demokratiska värderingar Engagemang och deltagande Jämställdhet Tolerans Förtroende för institutioner Förtroende för politiker Tilltro till påverkbarhet Upplevda färdigheter Upplevda kommunikativa förmågor Kunskap om politik, demokrati, samhälle Intresse för politik och samhälle Föreningsengagemang Förväntat engagemang och deltagande

21 Fyra grupper av medborgare I. Aktiva II. Till synes passiva i. Oengagerade ii. Desillusionerade iii. Standby-medborgare

22 Standby-medborgare Ganska aktiva i vardagslivets mikro-politiska samtal I alla avseenden liknar de mer de aktiva än de oengagerade och desillusionerade Men för tillfället är de passiva i den politiska offentligheten Deras politiska intresse ökar mest över åren Ungdomar som står beredda att aktivera sig Kunskaper Självförtroende Känslor Egna ambitioner

23 Vi ställde den här frågan till ungdomarna när de var 15 och 18 år: Hände det något det här året som gjorde att du blev mer intresserad av frågor som har att göra med vad som händer i Sverige och i världen eller av politiska och ekologiska frågor?

24 Totalt 18% av 15-åringarna och 23% av 18-åringarna rapporterade att de hade varit med om sådana händelser. Det fanns inga könsskillnader.

25 15 år (2012) 18 år (2012) Specifika frågor Skolfrågor 2 5 Miljö & klimat 1 4 Fildelning 4 4 Annat 4 5 Svensk politik Immigration Partipolitik Annat 4 9 Internationella händelser Norge USA 5 1 Mellanöstern & Arab spring 3 9 Grekland 4 1 Annat Källor Skolan Lärare 4 1 Kamrater 2 6 Media & sociala media 9 14 Annat 1 1 Själv Egen utveckling 7 14 Kan rösta 8 Inget svar 38 20

26 Fyra grupper av unga medborgare Aktiva 6% Standbyers 46% Oengagerade 26% Desillusionerade 21%

27 Bra eller dåligt? Nederlag eller tillgång? Ett bakslag för ett aktivt medborgarskap (pessimism) En reservoar för att hantera/undvika kriser (optimism) Rationellt eller riskfyllt? Rationellt att kliva in när man anser sig behövas Men det kan vara för sent att stiga upp tidigt medierna har inte larmat dem i tid Svensk demokrati hundraåring som försvinner? Hur kan deltagande och re-presentation motiveras? Hur kan re-presentationen fördjupas? Hur kan bron mellan civilsamhälle och representation förstärkas?

28 Institutioner för medborgarbildning Skolorna förlorar sin demokratikvalitet -homogeniseringen missgynnar både hög- som lågpresterande SO? Grupper behöver mötas för att påverka och lära sig av varandra för att utveckla medbogarkompetens Folkbildning Olika ambitionsnivåer för statens medborgarbildning SO är orientering nog? Nyanlända Internet då? Överskattad ifråga om rekrytering Online utvecklas mest self-actualizing inte duty-based medborgarnormer Viktigt med icke-virtuella möten också

29 OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN Värdegrunden opartiskhet, nej till favorisering Social ingenjörskonst 2.0 och insidesaktivister SKOLAN Allas rätt till samma grundliga politiska bildning och utveckling Mötesplats för att träna tolerans och respekt CIVILSAMHÄLLET/FOLKBILDNINGEN Återkomst men kontraktering mer service än röst/demokratiskola Föder inte, men kanaliserar engagemanget Brygga till partierna, exemplet Höj Rösten Politikerskola PARTIERNA Måste öppna upp mellan valen för samhällsintresserade om de vill ta hand om slumrande engagemang och alienation DU OCH JAG SOM FÖRÄLDRAR, PARTNER, VÄNNER Inspirera, stimulera, underlätta, stödja samhälls-/politikintresse

30 Hur höja ungdomarnas röster? Bjud in dem till samtal! Låt dem få träna sig att ha befogenheter och ta ansvar i föreningar och nätverk! Låt dem ta ansvar för en politisk fråga! Re-presentera dem bättre! Ett exempel: Höj Rösten Politikerskola,

31 1. Jag måste! vikt/plikt 2. Jag kan! självtilltro 3. Jag behövs! efterfrågan 4. Det går! effektivitet 5. Det ger! meningsfullhet Fem motiv för att delta

32