Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2008 Konstkonsulentens huvudansvar är barn och ungdom/konstpedagogik, utåtriktad konstverksamhet i länet/konstföreningar samt arbete med professionella konstnärer. Konstkonsulent i Jämtlands län är Karin Kvam. Konstkonsulent ingår i Bildkonsten/Länskulturen som är en del i Jämtlands läns landsting. Barn och Ungdomar ZIP - møte kulturliv og skole ZIP - møte kulturliv og skole är ett interregprojekt där Länskulturen i Jämtlands län och Midtnorsk Filmsenter (MNFS) i Trøndelag samarbetar över gränsen för att utveckla en pedagogisk metod, för implementering av kultur i den ordinarie undervisningen. Metoden kommer att utarbetas genom workshops för lärare och praktiskt arbete i skolan genom s.k. miniprojekt. Dessa moment ska leda fram till en manual i form av en trycksak som vänder sig till skola och kulturliv. Projektet är ettårigt (start augusti 2008) och konstkonsulenten är övergripande projektledare i samarbete med Filmpool Jämtland och Hemslöjdskonsulenterna samt Midtnorskt Filmsenter. Projektet finansieras av Europeiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden Målet är : - att finna nya arbetsmetoder för att föra skola och kultur närmare varandra och medverka till ökad förståelse mellan sektorerna undervisning och kultur. - att undersöka möligheten att integrera kultur i dom ordinarie skolämnena för att på så sätt skapa ett mervärde i undervisningen. I projektet deltar 10 högstadielärare, fem från vartdera landet. Lärarna har valts ut från skolor som finns både i glesbygd och i stad. I Jämtlands län ingår 2 skolor från Östersunds kommun och en skola från Bräcke kommun. Deras olika förutsättningar och erfarenheter är en viktig kunskapskälla i utformandet av en fungerande arbetsmetod. Lärarna möts i två gemensamma träffar. På den första träffen, som ägde rum på den svenska sidan nov -08, arbetade lärarna tillsammans i workshops ledda av två kulturarbetare inom slöjd och film/konst. Workshopen syftade till att kunna se möjligheterna med att använda sig av kultur i de ordinarie ämnena och för att praktiskt finna metoder som fungerar i en undervisningssituation. Tillsammans med workshopsledarna arbetade lärarna fram en modell som sedan användes i miniprojekt på lärarnas respektive skolor (dec 08-feb 09). Träff två, sker på den norska sidan 09, där utvärdering av skolprojekten sker. Träffarna ska även ge lärarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och en viktig del är även det förväntade kontaktnät över gränsen som ska byggas upp vid träffarna. Resultatet från träffarna, miniprojekten och utvärderingsintervjuer sammanställs i en manual under våren 09. Denna ska sedan bli ett användbart och inspirerande verktyg för skolan hur man på ett tydligt och enkelt sätt kan integrera och använda sig av kultur i den ordinarie skolundervisningen. Manualen kommer att skickas ut till högstadieskolorna i Jämtlands län och Fylkeskommunerna i Nord- och Sør-Trøndelag. 1

2 Färgfabriken Norr Färgfabriken Norr är ett treårigt EU projekt där Länskulturen/Jämtlands läns landsting är projektägare. Färgfabriken Norr öppnades april Konstkonsulenten ansvarar för barn och ungdomsverksamheten vid Färgfabriken Norr. En viktig del i arbetet med Färgfabriken Norr är att elever i hela länet ska ha möjlighet att besöka Färgfabriken, därför erbjuds elever gratis bussresor med Länstrafiken till Färgfabriken. Resorna finansieras av Länskulturen. Syftet med Barn och ungdomsverksamheten är att införliva samtidskonsten i den ordinarie skolundervisningen, samt att ta avstamp i de olika konstutställningarna och använda dessa som arbets- och diskussionsmateriel i skolan. Konstkonsulenten kontaktar och koordinerar skolorna i länet, samt genomför visningar/workshops för elever. Beroende på utställningens tema används olika typer av medel/workshops. Visa utställningar kan generera att elever t ex jobbar med film, skrivande, dokumentation, fritt skapande, gruppdiskussioner kring temat etc.. Intresset från skolorna i länet att besöka Färgfabriken Norr har varit mycket stort. Under 2008 besökte totalt 1339 elever och 123 lärare från 6 kommuner utställningarna Teleport, Östersund at large och Taptim. Skapande skola Länets konsulent/producent grupp jobbar för att på olika sätt stötta skolor/kommuner i arbetet med Skapande skola. I ett första skede skickades en broschyr ut till samtliga skolor i länet, där Länskulturens, Länsbibliotekets och Jamtlis verksamheter presenterades med uppmaning att vända sig till institutionerna för rådgivning och hjälp. För att ytterligare förstärka arbetet är Mångkulturkonsulenten nu en person som specifikt går in och jobbar med frågan. Mångkulturkonsulenten fungerar som en länk mellan oss alla och kommunerna. Under 2008 påbörjades en del samarbeten, med framför allt Östersunds och Krokoms kommun, som nu ska realiseras under våren Just nu planeras, med initiativ från konsulent/producentgruppen, en hemsida som ska vända sig till skolorna i länet. På hemsidan kommer olika kulturarbetare som kan gå in och jobba i skolorna presenteras. Detta kommer förhoppningsvis att underlätta arbetet med Skapande Skola. Från vårt håll ser vi det också som en möjlighet att kunna hjälpa fria kulturarbetare att få möjlighet till olika uppdrag. Onsdag Open Startade hösten 07 och fortsatte under våren 08. En tjejgrupp har träffats, en ggr/månaden, på Gamla Tingshuset i Östersund, för att arbeta med digitala bilder. Deltagarna, som är mellan år kommer från olika kommuner i länet. Ungdomarna har fått olika fotouppgifter från gång till gång som sedan har redovisats i gruppen. Vi har visat kortfilm, konstvideo och konstfoto för att sedan föra diskussioner i gruppen. Tanken med att enbart samla en grupp med flickor är dels att som ung kvinna idag få vara i en frizon, där man inte behöver konkurrera med och behöva vara medveten om det motsatta könet, dels att erövra en teknik som pojkar per automatik ofta lägger beslag på. Fokus i gruppen har varit att genom en trygg gruppkänsla kunna arbeta med digitala medier fritt och konstnärligt. Konstkonsulenten och en filmpedagog från Filmpool Jämtland har varit ledare för gruppen. 2

3 Fornborgen/Kompassen: asylsökande ensamstående ungdomar Konstkonsulenten driver ett projekt där en grupp ensamstående asylsökande pojkar i åldrarna år deltar. Konstnär Linda Petersson träffar och jobbar med gruppen en gång i veckan. Under hösten 08 arbetade gruppen med att utforma sitt boende genom att arbeta med olika konstnärliga tekniker och uttryck. Träffarna under hösten skedde på Gamla Tingshuset i Östersund, där det finns möjlighet att använda deras lokaler och utrustning (medialab, screentryck mm). Det blev också en möjlighet att göra sig hemmastad på Gamla Tingshuset där det finns olika ungdomsaktiviteter. Projektet är ett led i att aktivera och integrera pojkarna i det svenska samhället. Projektet startade hösten 2008 och fortsätter under våren Projektet är ett samarbete med Fornborgen/Östersund kommun och Föreningen Tingshuset. Mobila Konstverkstan Konstnär besöker mellanstadieklasser och arbetar fram ett gemensamt konstverk som sedan blir en miljögestaltning på skolan. Detta kan vara i olika konstnärliga tekniker beroende på den konstnärliga ledaren. Tyngdpunkten ligger på mötet med en yrkesverksam konstnär samt att på så sätt få möjlighet att arbeta med tekniker som skolan annars inte har möjlighet att erbjuda. Mobila konstverkstan startade hösten 2008 i Krokoms kommun med ett mosaikprojekt lett av konstnär Anna Erlandsson. En ggr/veckan under 7 veckor besökte och jobbade konstnären med klass 6 på Kvarnbäckskolan i Krokom. Eleverna fick arbeta med utgångspunkt Vad är det bästa med Krokom, som sedan gestaltades i mosaikbilder. Projektet avslutades med en utställning där föräldrar och lokalpress bjöds in. Vi utgår istället från deras egna tankar och skriver långa listor på tavlan vad som är bra och vad som kan bli bättre. Det handlar om allt från snygga killar till Ica, hockeyplaner, agilitybanor, politiker, badplatser Sen började de själva rita bilder om vad de själva ser som viktigt eller roligt. Alla kastar sig över materialet och frågorna haglar men det blir aldrig för rörigt. Jag är imponerad över hur bra de organiserar sig, väntar på varandra och hur självständigt de jobbar på. Jag uppmanar dem att jobba långsamt. Det är svårt att korrigera sitt jobb när fästmassan stelnat. Det kan vara idé att pröva sig fram länge innan de bestämmer sig. De som vill får gärna byta idé när de nu blir mer bekanta med mosaiken. Nästan alla blir sålda på silverglitter och den klargröna krossade mosaiken. Plötsligt blir rummet fyllt av träd och glitter. Men vi bor ju i en skogskommun Anna Erlandsson Under 2009 fortsätter mobila konstverkstan med besök i annan kommun. La Cultura på Annersia För tredje året i rad arrangerade Länskulturen en gemensam familjedag på Sandvikens camping utanför Östersund. Konstkonsulenten anordnade en workshop för barn och vuxna, med konstnären Åsa Hedberg som konstnärlig ledare. La Cultura på Annersia var ett samarrangemang med Storsjöyran. 3

4 Restore Hope I november 2008 samarbetade konstkonsulenten och mångkulturkonsulenten/jamtli kring Riksutställningars utställning Restore Hope. Utställningsvagnen var placerad utanför Jamtlis entrén. Vittra Gymnasieskola bjöds in till ett samarbete under veckan som utställningen visades. Estetelever producerade en utställning på temat utsatthet som visades i foajén på Jamtli. Dramaelever läste upp pjäsen Seven under ledning av Hedda Krausz Sjögren, för inbjudna skolklasser i föreläsningssalen på Jamtli. Samarbetet med utställningen Restore Hope fortsätter under 2009 i form av en turné i länet. Öppen Verkstad Är ett led i att få novemberlovet till ett kulturlov. Konst, film och slöjd samarbetar. En tidigare verkstad 07 har genomförts som varit välbesökt och uppskattat. Film, slöjd och konstkonsulenten arrangerade en tvådagars öppen verkstad i Länskulturens lokaler för ungdomar från 13 år och uppåt. Konstkonsulenten engagerade en konstnär, Åsa Hedberg, som anordnade en konstverkstad där man fick arbeta med olika trycktekniker. Filmen ansvarade för en animationsverkstad, slöjden arbetade med återvinningsslöjd. Framtidens Hälsovård- Sett med Unga Ögon Skolklasser från förskoleklass upp till gymnasiet får arbeta med framtidens hälsovård under handledning av konstnär. Hur kommer framtidens hälsovård att se ut, miljöer, behandlingar, uppfinningar? Genom att låta barn och ungdom arbeta med dessa frågeställningar genom ett konstnärligt arbete kan nya spännande tankar och visioner komma fram. Projektet startade under hösten 08 med konstnären Knutte Wester som konstnärlig ledare. Knutte Wester arbetade under en dag med en F-klass på Friggaskolan i Östersund: Vi ska leka sjukhus i framtiden. Men vår lek har ett mål; vi skall förklara vad vi leker (dvs. vad vi uppfinner) med fotografier. Jag hade innan byggt upp en scen bestående av en rund matta och en vit fond. Scenen var ljussatt med studioljus från Filmpool Jämtland och framför scenen stod min digitala systemkamera på ett stativ. Kameran var kopplad till en monitor. När någon tog ett kort (vilket skedde precis hela tiden, alla fick ju vara fotografer) så syntes fotografiet direkt på skärmen så alla kunde se, även de som var framför kameran. Bildskapandet blev den central del i leken; det blev likt en teater där kameran var en slags publik. Sjukdomarna och de uppfunna maskinerna för att bota dessa var handlingen. Det blev naturligt så att för kameran skulle leken (problemen och uppfinningarna)förklaras. Leken visade sig bättre än samtalet. Vad som började som en luftmaskin blev efter hand en plåstermaskin och en sen en maskin som gjorde att alla andra (sjukhuspersonalen) kunde gå och äta bullar. Vad som kändes naturligt i leken blev en slags nytänkande visioner som koncept. Tydligast illustreras nog detta av maskinen som botar bröstcancer. I den kan man nämligen ligga två stycken, så man har någon att hålla i handen när man åker in i maskinen och det botande ljuset slås på. Knutte Wester Projektet pågår fram till 2010 med avslut i en utställning, som inspiration för politiker, vårdpersonal, och brukare. Projektet är ett samarbetsprojekt inom Bildkonsten/Jämtlands läns landsting. 4

5 Konstnärer KC Nord näringslivsprojekt - konstverk.info Projektets huvudsakliga inriktning är att skapa och förmedla uppdrag inom byggbranschen samt att utveckla konstnärliga uppdrag/gestaltning i vidare mening. ett projekt med målsättning att öka arbetsmarknaden för konstnärer, sammanföra den privata marknaden och dess nya uppdrag med konstnärer och konst - i ett norrländskt perspektiv. Två konstkonsulter från vardera Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg bildar ett arbetslag med huvudansvar för sin hemregion. Länskulturen/konstkonsulenten stöder och är med som delfinansiär. Projektet ägs av KC Nord. Projektet är treårigt, med intention att fortsätta verksamheten efter de tre åren, som mer kan ses som en uppbyggnadsperiod. Konstverk.info samverkar i uppbyggnadsskedet med: Konstnärscentrum Nord Norrbottens Läns Landsting Jämtlands Läns Landsting Landstinget Västernorrland Landstinget Gävleborg Af Kultur Norra Regionen Uppdrag Konstnärer har anlitats för att föreläsa hos konstföreningar och att arbeta med pedagogiska uppdrag mot barn och ungdom samt allmänheten. Stöd Ekonomiskt stöd till projekt/arrangemang drivna av konstnärer som vänder sig mot allmänheten kan sökas hos konstkonsulenten. Under 2008 har stöd utgått till konstutställningen Bastionen/Järpen, non-toxid grafikkurs på Härke Konstcentrum samt till föreningen Upgrades föreläsningsserie - om nya medier. Teknikstöd Teknikstöd (Dvd-spelare, videoprojektor, videokamera mm) för konstnärer, finns för utlån till utställningar, projekt mm. Ansöks hos konstkonsulenten. Utskickslista Konstkonsulenten förmedlar information till konstnärerna i länet via e-postlista. Nationell och lokal information sprids till de flesta utövande konstnärer i länet. Via listan finns även möjlighet för konstnärer att sprida information vidare. Röster om konstlivet i länet Återkommande träffar, som startade Olika konstaktörer i länet bjuds in till informella träffar för att diskutera förutsättningslöst kring konsten i länet. Under 2008 genomfördes en träff, där ämnet var: Hur kommer Färgfabriken Norr påverka länets konstliv? Förhoppningar, funderingar, frågor Träffarna fortsätter under

6 Allmänheten/Konstföreningar Konstens vecka Jämtlands län är ett av de län i Sverige som har mest aktiviteter under Konstens vecka, alltifrån utställningar, workshops, föreläsningar mm. Detta har uppmärksammats på riksnivå från Sveriges Konstföreningars riksförbund, och 2008 invigdes Konstens vecka för hela landet i Östersund. Konstkonsulenten har ett tätt samarbete med Sveriges Konstföreningar Jämtland- Härjedalen, när det gäller administration och aktiviteter under Konstens vecka. Under Konstens vecka arrangerade Konstkonsulenten: Öppen verkstad för allmänheten i samarbete med Härke Konstcentrum. Allmänheten bjöds in att pröva olika konstnärliga tekniker under handledning av konstnärer, Bl a papperstillverkning, grafiska tekniker, lera. Rya Workshop, där allmänheten fick pröva att knyta ryor med inspiration från Primus Mortimer Petterssons ryor, färger och former. Workshopen hölls i det nya Primusrummet på Östersunds sjukhus. Ett samarbetsprojekt mellan Bildkonsten och Hemslöjdskonsulenten i mjukslöjd. Samtal Konstnär Föreläsningsserien som startade 2006, är ett konstbildningsprogram där yrkesverksamma konstnärer från länet besöker konstföreningarna och håller föreläsningar. Konstnären berättar om sitt eget konstnärskap, men kan även beröra konstriktningar, olika konstverk, och andra konstnärer. Syftet med Samtal Konstnär är att ge konstföreningar möjlighet till ett personligt möte med en yrkesverksam konstnär. Att en konstnär själv berättar om sin konst ger en fördjupad dimension av konsten. Att dessutom få möjlighet till ett samtal/diskussion med konstnären ökar förståelsen och ger en spännande inblick hur en skapandeprocess verkar. För konstnären är det också värdefullt att kunna möta en publik i ett annat sammanhang än enbart i en utställningslokal. På detta sätt kan konstnären fördjupa sitt resonemang med en publik och förhoppningsvis kan en dialog uppstå. Deltagande föreningar och konstnärer: Ragundadalens konstförening, Elisabeth Gothe Mittuniversitetets konstförening, Anna Erlandsson Krokoms konstförening, Linda Petersson Övrigt Konsulent/ Producentträffar inom länet, återkommande 1 ggr mån. Konsulenter och producenter från Jamtli, Landsarkivet, Länsbiblioteket, Länskulturen samt Riksteatern Jämtland-Härjedalen. Samrådsmöten. Konstkonsulenten, Konsthandläggaren och konstnärlig rådgivare från KRO (byts ut vartannat år), träffas ca varannan månad. Samrådet är ett forum där beslut om uppdragstagare i samband med miljögestaltning tas, vissa inköp diskuteras mm. Samarbetsparter Konstkonsulenten har bl a samverkat med konst och kulturföreningar i länet, kommuner, skolor, Jamtli, AF Kultur, KC Nord, mm. Totalt 18 samarbetsparter. 6

7 Karin Kvam Länskonstkonsulent Bildkonsten/Länskulturen Östersund

Verksamhetsberättelse 2009 Konstkonsulentverksamhet Jämtlands län

Verksamhetsberättelse 2009 Konstkonsulentverksamhet Jämtlands län Verksamhetsberättelse 2009 Konstkonsulentverksamhet Jämtlands län Barn och Ungdom ZIP - møte kulturliv og skole ZIP är ett interregprojekt där en grupp högstadielärare från Norge och Sverige tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2007

Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2007 Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2007 Barn och Ungdomar Stjärnor Konstkonsulenten har konsulterats och gett bidrag till skolprojektet Stjärnor, på Tavelbäckskolan, Östersund, åk. f

Läs mer

Under 2010 har Färgfabriken Norr besökts av 1784 elever/98 klasser, 143 lärare från 29 skolor från samtliga kommuner i Jämtlands län.

Under 2010 har Färgfabriken Norr besökts av 1784 elever/98 klasser, 143 lärare från 29 skolor från samtliga kommuner i Jämtlands län. KONSTKONSULENTVERKSAMHET I JÄMTLANDS LÄN 2010 Bildkonsten kallas bildkonstverksamheten inom Jämtlands läns landsting. Den består av länskonstkonsulenten och konsthandläggare. Konstkonsulenten och konsthandläggaren

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 31 augusti 2007 Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 Vad har SoL-uppdragen handlat om? Fole skola, åk F-2, har arbetat med hembygdens historia och hur denna har format kulturen. Detta har

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Anna Erlandsson CV. Priser

Anna Erlandsson CV. Priser Anna Erlandsson CV Utbildningar: Förberedande konstskola, Fetcós konstskola, Stockholm vt-78 Konstfack, Stockholm Master Grafisk form och illustration 78-82 Konstfack/ Riksutställningar utställningsformgivare

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Utan äldre stannar Sverige

Utan äldre stannar Sverige Utan äldre stannar Sverige Dokumentation från konferensen i Sundsvall 2012-11-07 Det var högt i tak i Kyrkans Hus i Sundsvall den 7 november. Äldrekonferensen samlade över hundra deltagare från Västernorrland

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Blackebergsmodellen. Memmo och Mysen i förskoleklassen

Blackebergsmodellen. Memmo och Mysen i förskoleklassen För skolor och bibliotek Blackebergsmodellen Memmo och Mysen i förskoleklassen I projektet Memmo och Mysen i förskoleklassen samarbetade bibliotek, skolor, förlag och författare för att låta sexåringar

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Stöd för genomförandet

Stöd för genomförandet Till varje fråga anges ett syfte, utom i de fall där frågan är självförklarande. Utöver detta finner du exempel på hur ett resonemang kring ett alternativ kan se ut. Dessa exempel kan du använda som stöd

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att:

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att: LIP Lösningsinriktad pedagogik Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett annorlunda sätt att förhålla sig till barn och till själva inlärningsprocessen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM ETT PROJEKT OM KONSTENS ROLLER I KOMMUNALA VERKSAMHETER Genomfört med stöd av Sjuhärads kommunal förbund i Borås-regionen. Under projekttiden 2014 och 2015 var offentlig konst

Läs mer

Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015

Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Organisation Namn Stiftelsen Jamtli Org.nummer 893200-0303 Adress Box 709 Postnummer 831 28 Ort Östersund Telefon 063-10 61 68 E-post info@jamtli.com

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Sammanställd av Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. 1 Mötesplatsen för fjärde gången störst

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå DEL C: NORMER OCH VÄRDEN, INFLYTANDE OCH ANSVAR. Läroplan för förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå DEL C: NORMER OCH VÄRDEN, INFLYTANDE OCH ANSVAR. Läroplan för förskolan Utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå DEL C: NORMER OCH VÄRDEN, INFLYTANDE OCH ANSVAR Läroplan för grundskolan Målområden Läroplan för förskolan Målområden Läroplan för gymnasieskola

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE I

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE I KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2008-07-10 Handläggare: Marie Landegård Telefon: 076-825 40 51 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 21 augusti 2008 RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga, design och rumsliga

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Broar på Hästhovens förskola

Broar på Hästhovens förskola Broar på Hästhovens förskola P å Matematikbiennalen i Umeå 2014 presenterades ett utvecklingsarbete kring matematik och språkutveckling genomfört på Hästhovens förskola i Skövde. Rubriken var Matematik,

Läs mer

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom?

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom? Backstage folkhögskola och kultur i samarbete Vill du veta mer om arbetet bakom? Bakom en teaterföreställning, bakom en konsert eller bakom en dansföreställning? På riktigt. På djupet. Eller vill du pröva

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Projektplan 2011-2012

Projektplan 2011-2012 Projektplan 2011-2012 Från tanke till handling att genom gränsöverskridande kommunikation söka nya metoder för att utveckla profession och läsfrämjandeverksamhet för små barn Projektet Från tanke till

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer