Ni lurade Sverige och EU med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni lurade Sverige och EU med"

Transkript

1 Öppet brev till Beatrice Ask Ni lurade Sverige och EU med Polisen har i uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men Sveriges polis har misslyckats med att minska brottsligheten och öka tryggheten, och du i ledning för justitiedepartementet har direkt ansvar för Sveriges polis ineffektivitet då organisationen står under ditt styre. Du har varit oförmögen att leda organisationen och hantera dess budget och personal på ett sätt som gör att den kan fullfölja sina uppgifter. Din oförmåga har äventyrat människors säkerhet och gjort Sverige till ett paradis för kriminella. Det fick författaren och journalisten Lars Fimmerstad erfara. När en person bröt sig in i hans mors hus, dödade henne och polisen inte trodde honom, så är det ditt fel. Polisen som ignorerade Lars Fimmerstads önskan om hjälp var nonchalant, precis som du, för underordnade tar efter sina överordnade. Din försummelse att kriminalisera penningtvätt och ditt dåliga ledarskap har gjort att kriminella kunnat genomföra brott och tvätta pengar utan hinder. Med 33 anställda på Finanspolisen, varav bara 16 arbetar med att stoppa penningtvätt, har du i praktiken lamslagit myndigheten som inte kan göra någonting. (1) Under 2012 lyckades Finanspolisen bara förverka 2,2 miljoner kronor från olika brott (2) men inkomsterna av olika brott gick samma år upp till några hundra miljarder kronor, varav 128 miljarder tvättades i Sverige. (3) Det innebär att brott är mycket lönsamt i Sverige och förknippat med endast små risker. Er satsning på Finanspolisen gjordes samtidigt som Alliansregeringen enligt egen utsago gett historiskt stora resurstillskott. Ni fick 4,7 miljarder mer i budget för polisen och ökade manskapet med poliser, men enligt Rikspolisstyrelsen egna statistik ligger andelen uppklarade brottsfall på 17 procent, vilket är den lägsta siffran på över 80 år (4). Du kunde aldrig förklara för svenskarna varför historiskt stora tillskott inte ledde till en mer effektiv polismyndighet, utan en sämre. Fredrik Reinfeldt försökte i en intervju i Ekot i juni 2012 förklara detta fiasko med att polisen satsat på mängdbrotten eller den organiserade brottsligheten. Det verkar att han, liksom du, har problem med att förstå relationen mellan kriminella och deras motiv. Kriminella utför brott för sin ekonomiska vinnings skull. De 1

2 organiserar sig för att bättre och mer effektivt genomföra sina brott och skaffa sig mer pengar. En lyckad kamp mot den organiserade brottsligheten borde inrikta sig mot dess finansiella del, eftersom de kriminellas drivkraft är att tjäna mer pengar. Så länge de lätt kan skaffa pengar och tvätta dem, kan de rekrytera fler medlemmar eller betala människor för att begå brott. Hur kan du inte förstå detta enkla koncept? Om du inte kan förstå denna enkla logik är du en inkompetent politiker. Om du förstår det, men likväl struntar i att investera i Finanspolisen, förråder du Sverige eftersom denna likgiltighet är en av de största anledningarna till en ökad brottslighet i Sverige. Att Finanspolisen endast har 33 anställda är inte ditt enda misstag. Du har också ignorerat kraven som ställts genom EU:s direktiv 2005/60/EC och FATF att etablera en FIU, financial intelligence unit. Det är inte bara det att du inte såg betydelsen av Finanspolisen och ett FIU i kampen mot brottsligheten. När du 2009 undvek att kriminalisera penningtvätt gav du också kriminella fria händer att tvätta sina pengar. När Allianspartierna vann valet 2006, låg EU-direktivet 2005/60/EC mot penningtvätt på era skrivbord, redo att bli en svensk anti-penningtvättslag. Men ni slösade bort tiden och gjorde inte er uppgift. EU-direktiv 2005/60/EC kräver att varje medlemsland kriminaliserar penningtvätt (5) men du ignorerade det och stiftade en lag utan att göra penningtvätt kriminellt och gav den det bedrägliga namnet Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Har du någonsin frågat dig vad som menas med åtgärder mot något som inte är olagligt? Din anti-penningtvättslag, där penningtvätt i sig inte är något brott, gjorde penningtvätten värre eftersom den bara påverkar seriösa människor och finansiella institutioner, utan att störa de olagliga. I Dagens Nyheter 29 december 2013 skrev allianspartierna en text med rubriken Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott. Fyra politiker skrev under, inklusive dig som justitieminister. När folk läste detta uttalande kunde de bli hoppfulla att penningtvätten skulle minska. De vet förmodligen inte att en penningtvättslag utan ett system mot penningtvätt är som en bil utan motor. Folk kommer att få veta att Sverige inte har något sådant system för att upprätthålla lagen mot penningtvätt. Folk kommer också få veta att du är oförmögen att göra ett anti-penningtvättssystem då du och allianspartierna saknar kompetensen. Mitt bästa bevis är era bakgrunder. Ni kunde inte ens föredela personal och budget för en avdelning hos polisen för att göra den effektiv. När ni inte kunde klara av det, hur ska ni klara av att få 16 olika myndigheter samarbeta i ett fungerande system? Ert nya försök våren 2014 att lagstifta mot penningtvätt har bara ett syfte: Att vinna fler röster till valet i höst. Du och dina alliansvänner har redan bekänt det: Just nu arbetar vi tillsammans med våra allianspartier i en rättsgrupp som träffas regelbundet för att ta fram en gemensam rättspolitik i god tid innan valet. (6) 2

3 Återigen står ett val för dörren och partiernas trollkarlar vill plocka ut ytterligare en kanin ur sina hattar. Den magiska kaninen den här gången är kriminaliseringen av penningtvätt. Bara fåtalet människor vet att denna kanin är något som allianspartierna ignorerade På grund av det borde ni inte få fler röster i årets val. EU-direktivet 2005/60/EC mot penningtvätt kom Det är en 26 sidor lång text. Ni skulle ha läst den och gjort en svensk version till I dess första artikel står, som redan nämnts, att penningtvätt ska vara olagligt, och utan att rätta sig efter denna direkta logik har Sverige bara skapat en fasad för att tysta EU-parlamentet. Ni lurade Sverige och EU med en lag mot penningtvätt där penningtvätt inte är olagligt. 20 månader efter att ha stiftat denna lag insåg ni att ni hade handlat fel. Då gjorde ni det ni skulle gjort 2006 och gav professor Petter Asp uppdraget att leda arbetet om hur en kriminalisering av penningtvätt skulle kunna gå till. Låt mig friska upp ditt minne med era egna ord: Regeringen beslutade den 19 augusti 2010 att uppdra åt en särskild utredare att se över kriminaliseringen av penningtvätt och vissa där-med sammanhängande frågor. Samma dag förordnades professorn Petter Asp som särskild utredare. (7) Resultatet kom i mars Vad du tagit till riskdagen med påståendet nu skärper vi lagarna mot penningtvätt har sin grund i Petter Asps arbete. Det är Asps rekommendation att Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013 (8). Utan att beakta konsekvenserna med en sådan försening dröjde ni med förändringarna till 2014 för att fiska röster till era partier. Att vinna valet är er främsta prioritet, inte ett tryggt Sverige. Det är inte viktigt att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige årligen, och att denna tvätt utvidgar kriminaliteten och den svarta ekonomin. Det är mindre än att vinna röster och stanna vid makten. Du är en omoralisk politiker, inte bara för att du som justitieminister har uppgiften att borga för samhällets säkerhet, utan även för att du har ljugit och bedragit samhället. I ditt uttalande i DN påstod du att penningtvätt är redan i dag kriminaliserat. Detta är en klar lögn, men du var så säker att vanliga människor, och till och med journalister inte kunde genomskåda det, speciellt 29 december 2013 när nästan alla var upptagna med att spendera storhelgerna med familj och vänner. Hur många har läst professionella rapporter som Gemensam rapport där det står: Det finns ingen allmänt vedertagen definition av penningtvätt och i Sverige finns det inte heller något brott som heter penningtvätt. (9) Penninghäleri och penninghäleriförseelse är olagligt, inte penningtvätt. 29 december 2013 hade vi alltså inget penningtvättsbrott! Om penningtvätt hade varit olagligt, varför skulle regeringen ha gett Petter Asp uppdraget som särskild utredare att se över kriminaliseringen av penningtvätt? Om det vore så att penningtvätt redan i dag är kriminaliserat skulle svensk polis 29 december 2013 kunnat ha gripit en knarklangare och konfiskera hans 3

4 knarkpengar, men inga myndigheter kunde göra det eftersom detta innebär att de åtgärder som en gärningsman vidtar för att själv tvätta vinsterna från ett brott inte omfattas i penninghäleridomar. (10) Genom åren har ni skapat en labyrint att gömma sanningen i, men ni har själva gått vilse i den och tagit samhället med er. Trots maktlystenheten, försök åtminstone att hitta ett rimligt svar på en enkel fråga. Varför uppvisade polisen trots ert historiskt stora resurstillskott det motsägelsefulla resultatet med den sämsta brottsstatistiken på 80 år? Om du inte kan eller vill svara så gör jag det åt dig: För att du är en inkompetent politiker och en dålig ledare. Denna inkompetens gav Sverige en andraplats bland Västeuropas värsta svarta ekonomier. Om du har någon moral kvar skulle du erkänna din försummelse, be svenska folket om förlåtelse och lämna politiken för gott. Har du den moralen och det modet? Pennigtvättsmetodiker Bahman Azadfar (1)Finanspolisens årsrapport 2012 (2) Ekot (3) penningtvätt /En nationell riskbedömning / Gemensam rapport / 30 augusti 2013 / Sidan8 (4) Aftonbladet (5) EU Directive 2005/60/EC - Article 1(1): Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited. (6) DN (7) SOU 2012:12 (8) Pressmeddelande 10 januari 2014 Justitiedepartementet (9) penningtvätt /En nationell riskbedömning / Gemensam rapport / 30 augusti 2013 / Sidan7 (10) Ibid Sidan 14 4

5 Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott Publicerad :45 Ny lag. Regeringen föreslår inom kort att reglerna om straff för penningtvätt placeras i en särskild lag, vilket gör lagen tydligare. Det blir också straffbart att själv tvätta vinster, och regeringen föreslår straffansvar för penningtvätt i näringsverksamhet, skriver Beatrice Ask och tre alliansföreträdare. För att bekämpa grov organiserad brottslighet krävs ett omfattande arbete på flera olika områden. Regeringen tog 2007 initiativ till en bred nationell mobilisering som involverar tio myndigheter inom och utom rättsväsendet. Samarbetet har bland annat lett till att runt 100 miljoner kronor av brottsvinster återförts under perioden Ett utökat samarbete på EU-nivå innebär möjligheter att söka uppgifter i andra EU-länders dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Regeringen har även arbetat med att förstärka den straffrättsliga lagstiftningen. Det har lett till skärpta straff för vapenbrott, vilket är viktigt eftersom tillgång till skjutvapen ofta är en förutsättning för att begå grova brott. Under våren kommer regeringen lägga fram ett nytt förslag för att ytterligare skärpa straffskalan för grova vapenbrott. Det pågår också ett förebyggande arbete som riktas till ungdomar. Det behövs för att förhindra nyrekrytering till grov organiserad brottslighet. Inom ramen för sociala insatsgrupper samarbetar skola, socialtjänst och polis för att förhindra att ungdomar som begått brott fastnar i en kriminell livsstil. Det som driver den grova organiserade brottsligheten är möjligheten att tjäna pengar. För att brottsvinsterna ska kunna användas krävs att de tvättas vita inom 5

6 den legala ekonomin. Det sker ofta i uppbyggda företagsstrukturer. På så vis blir penningtvätten en del av den ekonomiska brottsligheten, som i sin tur blir en del av den organiserade brottsligheten. Innovativa penningtvättare är en förutsättning för att brott ska löna sig. Därför är det viktigt att komma åt just dem. För att göra det krävs en tydlig lagstiftning och kännbara straff för penningtvätt. Penningtvätt är redan i dag kriminaliserat. Reglerna har dock kommit till användning i begränsad utsträckning. Det beror bland annat på att regelverket har varit svårt att tillämpa. Man har även upplevt svårigheter att döma den som tvättat vinster av egen brottslighet, så kallad självtvätt. I dag kan den som till exempel säljer narkotika och sedan tvättar sin vinst enbart dömas för narkotikabrottet, men inte för penninghäleriet. Vi vill ha en effektivare kriminalisering mot penningtvätt. Därför kommer regeringen inom kort att lämna ett förslag till en ny lag. Straffansvaret utvidgas och förtydligas för att möjliggöra kraftfullare åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. En effektivare kriminalisering av penningtvätt blir nu ytterligare ett led i regeringens arbete mot grov organiserad brottslighet. Bestämmelserna om straff för penningtvätt placeras i en särskild lag tillsammans med bestämmelser om penningbeslag och förverkande av egendom som varit föremål för penningtvätt. Den nya lagen innehåller därutöver en del nyheter. Nytt brott: penningtvättsbrott. Genom den nya brottsrubriceringen blir det tydligt att penningtvätt är ett brott och bestämmelserna har också gjorts lättare att tillämpa. Självtvätt blir brottsligt. Även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet, till exempel vinning från knarkhandel eller rån, ska, till skillnad från i dag, kunna dömas för penningtvättsbrott. Nytt straffansvar för penningtvättsbrott i näringsverksamhet. Bestämmelsen avser att träffa affärsmän som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt. 6

7 Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det kommer att vara tillräckligt att brottsvinsten kommer från brott eller brottslig verksamhet snarare än från ett specifikt angivet brott för att dömas för penningtvättsbrott. Det innebär att åklagarens bevisföring underlättas och att fler penningtvättare kan lagföras och dömas till ansvar. Ökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt. Enligt nuvarande reglering kan egendom som har varit föremål för penninghäleri bara förverkas hos den som begått det brott som gett en brottsvinst, till exempel den som sålt narkotika eller rånat en bank. Genom den nya lagen blir det möjligt att förverka tvättad egendom även hos penningtvättaren även om egendomen inte kan anses tillhöra penningtvättaren utan den som begått för brottet. Nya möjligheter att säkra pengar. För att förbättra möjligheterna att komma åt brottsvinster och förhindra att pengar försvinner utom räckhåll för polis och åklagare införs en möjlighet att under kortare tid förbjuda en person att disponera över exempelvis bankmedel. Det införs också en möjlighet att ta sådan egendom i beslag. Reglerna gör det möjligt att säkra egendomen, så att den kan förverkas om den misstänkte senare döms för brottet. Penningtvätt förekommer i många olika delar inom den grova organiserade brottsligheten. Genom ökade insatser som försvårar penningtvätt, försvårar vi också för ekonomisk och organiserad brottslighet. De nya förslagen blir en pusselbit i det fortsatta arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Just nu arbetar vi tillsammans med våra allianspartier i en rättsgrupp som träffas regelbundet för att ta fram en gemensam rättspolitik i god tid innan valet. Där är arbetet mot den grovt organiserade brottsligheten högt prioriterat. Så tar vi ansvar för ett tryggare Sverige. Beatrice Ask (M), justitieminister Johan Pehrson (Fp), riksdagsledamot i justitieutskottet Johan Linander (C), vice ordförande i justitieutskottet Caroline Szyber (Kd), riksdagsledamot i justitieutskottet 7

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Företagsekonomiska Institutionen FEKH69 Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå VT 2013 Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Författare: Annsofie

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Bekämpa gängkriminaliteten!

Bekämpa gängkriminaliteten! Caroline Szyber Bekämpa gängkriminaliteten! Från ord till handling 1 www. kristdemokraterna. se Förord De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng

Läs mer

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Rapport 2008:10 Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport 2014:10. Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

Rapport 2014:10. Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Rapport 2014:10 Gå på pengarna Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Gå på pengarna! Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning Rapport 2014:10 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Fina Fasader med Fixade Fakturor

Fina Fasader med Fixade Fakturor Fina Fasader med Fixade Fakturor Kriminella entreprenader i byggbranschen Rapport 2007:18 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer