Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital GIS maps Östra Göinge. Östra Göinge Kommun, 2012"

Transkript

1 Digital GIS maps Östra Göinge Östra Göinge Kommun, 2012

2 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Östra Göinge kommun 20122

3 Innehållsförteckning 1. Översiktkarta över användning av slam från Östra Göinge kommun Slambalans Östra Göinge kommun Registrerade slampartier Produktblad för spridda partier Kartor över spridningar/slamanvändning Sidan 2 av 8

4 1. Översiktkarta över användning av slam från Östra Göinge kommun Under år 2012 sköttes slamhanteringen i Östra Göinge kommun av NCC Construction AB. På Broby, Östanå och Boalts Arv producerades det under ton slam med TS halten 18,5%. I Knislinge, Sibbhult och Immelns Arv producerades under 2012, 730 ton slam med ca. 23,4% TS halt. Allt slam från som avattnats i Knislinge transporteras kontinuerligt till Broby Arv där det lagras tillsammans med slammet som avvattnas i Broby. Vid årets början fanns ca ton på lagret i Broby. Ungefär samma mängd fanns vid årets utgång ton slam användes på SYSAV s anläggning Hedeskoga i Ystads kommun. Ca 70 ton slam lagras på Hanaskogs gamla reningsverk för specialprovtagning i Euroslam projektet. Sidan 3 av 8

5 2. Slambalans Östra Göinge kommun. Sidan 4 av 8

6 3. Registrerade slampartier Brukare Slamparti Slampartier registrerade i Spårhunden 2012 Levererande kommun: Aktuell fastighet Plan. Lev. Lev. ÖGö Broby 2012/1 349 Östra Göinge Skifte Areal Sprid.dat. NCC Construction Hedeskoga/SYSAV Gröda ID 2647 ÖGö Broby 2012/2 349 NCC Construction Hedeskoga/SYSAV ÖGö Knislinge 2012/1 349 NCC Construction Hedeskoga/SYSAV ÖGö Knislinge 2012/2 349 NCC Construction Hedeskoga/SYSAV ton 1396 ton Sidan 5 av 8

7 4. Produktblad för spridda partier Produktblad (Ej för spridning på åkermark) Östra Göinge kommun Knislinge ARV Slamparti: ÖGö Knislinge 2012/1 Producerat: 2012 Ton i partiet: Lagrat i : Salmonella provtagning Dat. mg Cd/kg P 20,00 Tillförsel av metaller till mark, gram/ha och år vid aktuell P giva: Villkor enl. Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium SNFS1994:2 (år 2000) ,5 0,75 Gram/ha och år Provsvar 7,2 8, , ,41 0,37 Spridingsgiva, ton slam/ha 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 3,75 7,50 11,25 15,00 18,75 Aktuell fosforgiva/ha och år 18,5 Slampartiets analysvärden: ph TS-halt 23,5 % av TS Tot N 6,4 % 5,1 0,89 Tot P 2,1 CaO 0 *Villkor enligt SNFS 1998:944 Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium Nonylfenol PAH Halt mg/kg TS 8,2 9, ,46 0,42 kg 50* 600* 800* 2,5* 2* 50** 3** PCB 0,3** **Riktlinjer för gränsvärde enligt Slamöverenskommelsen" (LRF,VAV,NV 1994). I de fall värde saknas, är de antingen inte analyserade eller pga sammanslagning av tex månadspartier ej av betydelse för spridningsgivan. I samband med denna slamanvändning vill vi informera Dig om följande; Växtnäringsinnehåll 5 års giva Slamparti: ÖGö Knislinge 2012/1 Kväve P 93 ODLINGSREKOMMENDATION Minska kvävegivan första året med hela NH4 givan samt ca 20% av Kväve givan Fosforgödsla ej på de närmsta tre åren, därefter efter markkarta. Kalkverkan 0 Slamgiva 5 år 18,8 ton/ha Om annan årsgiva önskas, se tabell på nästa sida Hanteringen av avloppsslam på fält regleras av SFS 1998:808 Miljöbalken, SJFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket, SFS 1998:899 "Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i de fall sådana förekommer samt lokala föreskrifter hos den mottagande kommunen. Slampartiets kvalite regleras av SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med ändringar SNFS 1998:4 och NFS 2001:5, SFS 1998:944 "Förordning om förbud m.m i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter" samt Reglerna för certifieringsystemet REVAQ Återvunnen växtnäring Cetifierat slam. Tillförseln till åkermark, d.v.s den mängd slam som kan spridas per ytenhet följer de gällande värden som anges i SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med senaste ändring SNFS 2001:5, SJVFS 2004:62 "Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring"med senaste ändring SJVFS 2006:66, SFS 1998:808 Miljöbalken, SJVFS 1999:119 Hänsyn till natur och kulturvärden samt lokala föreskrifter. I de områden det finns risk för förhöja metallhalter, enl NV rapport 4778, skall jordprover tas innan slamspridning. Inför spridning skall markens innehåll av naturligt kadmium analyseras. Detta kan samordnas med annan provtagning. Användning av avloppsslam är ett sätt att använda samhällets resurser. Speciellt innebär det att fosfor kan utnyttjas effektivt. Vi vill därför uppmana Dig till att; - Ha aktuell markkarta för de skiften där Du använder slam. Användning av slam är ett utmärkt sätt att höja fosforklassen på fosforsvaga jordar. - Vid användning av fosforgödselmedel i Din växtodling där slam har spridits skall Du ta hänsyn till den fosforgiva som slamspridningen medfört. - Minska användningen av kväve. Mer information om Slampartiet ÖGö Knislinge ÖGö 2012/1 Knislinge 2012/1 se nästa sida - Skriv in värden från slamanalyserna i Din växtodlingsplanering för kommande år. Kommunkontakt: Bjarne SegersteénTelefon: Produktblad (Ej för spridning på åkermark) Östra Göinge kommun Knislinge ARV Slamparti: ÖGö Knislinge 2012/2 Producerat: 2012 Ton i partiet: Lagrat i : Salmonella provtagning Dat. mg Cd/kg P 19,57 Tillförsel av metaller till mark, gram/ha och år vid aktuell P giva: Villkor enl. Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium SNFS1994:2 (år 2000) ,5 0,75 Gram/ha och år Provsvar 6,8 8, , ,17 0,31 Spridingsgiva, ton slam/ha 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 3,34 6,68 10,02 13,36 16,70 Aktuell fosforgiva/ha och år 15,7 Slampartiets analysvärden: ph TS-halt 20,4 % av TS Tot N 6,4 % 5,4 1 Tot P 2,3 CaO 0 *Villkor enligt SNFS 1998:944 Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium Nonylfenol PAH Halt mg/kg TS ,25 0,45 kg 50* 600* 800* 2,5* 2* 50** 3** PCB 0,3** **Riktlinjer för gränsvärde enligt Slamöverenskommelsen" (LRF,VAV,NV 1994). I de fall värde saknas, är de antingen inte analyserade eller pga sammanslagning av tex månadspartier ej av betydelse för spridningsgivan. Växtnäringsinnehåll 5 års giva Slamparti: ÖGö Knislinge 2012/2 Kväve P 78 ODLINGSREKOMMENDATION Minska kvävegivan första året med hela NH4 givan samt ca 20% av Kväve givan Fosforgödsla ej på de närmsta tre åren, därefter efter markkarta. Kalkverkan 0 Slamgiva 5 år 16,7 ton/ha Om annan årsgiva önskas, se tabell på nästa sida I samband med denna slamanvändning vill vi informera Dig om följande; Hanteringen av avloppsslam på fält regleras av SFS 1998:808 Miljöbalken, SJFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket, SFS 1998:899 "Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i de fall sådana förekommer samt lokala föreskrifter hos den mottagande kommunen. Slampartiets kvalite regleras av SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med ändringar SNFS 1998:4 och NFS 2001:5, SFS 1998:944 "Förordning om förbud m.m i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter" samt Reglerna för certifieringsystemet REVAQ Återvunnen växtnäring Cetifierat slam. Tillförseln till åkermark, d.v.s den mängd slam som kan spridas per ytenhet följer de gällande värden som anges i SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med senaste ändring SNFS 2001:5, SJVFS 2004:62 "Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring"med senaste ändring SJVFS 2006:66, SFS 1998:808 Miljöbalken, SJVFS 1999:119 Hänsyn till natur och kulturvärden samt lokala föreskrifter. I de områden det finns risk för förhöja metallhalter, enl NV rapport 4778, skall jordprover tas innan slamspridning. Inför spridning skall markens innehåll av naturligt kadmium analyseras. Detta kan samordnas med annan provtagning. Användning av avloppsslam är ett sätt att använda samhällets resurser. Speciellt innebär det att fosfor kan utnyttjas effektivt. Vi vill därför uppmana Dig till att; - Ha aktuell markkarta för de skiften där Du använder slam. Användning av slam är ett utmärkt sätt att höja fosforklassen på fosforsvaga jordar. - Vid användning av fosforgödselmedel i Din växtodling där slam har spridits skall Du ta hänsyn till den fosforgiva som slamspridningen medfört. - Minska användningen av kväve. Mer information om Slampartiet ÖGö Knislinge ÖGö 2012/2 Knislinge 2012/2 se nästa sida - Skriv in värden från slamanalyserna i Din växtodlingsplanering för kommande år. Kommunkontakt: Bjarne SegersteénTelefon: Sidan 6 av 8

8 Produktblad (Ej för spridning på åkermark) Östra Göinge kommun Broby ARV Slamparti: ÖGö Broby 2012/1 Producerat: 2012 Ton i partiet: Lagrat i : Salmonella provtagning Dat. mg Cd/kg P 25,71 Tillförsel av metaller till mark, gram/ha och år vid aktuell P giva: Villkor enl. Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium SNFS1994:2 (år 2000) ,5 0,75 Gram/ha och år Provsvar 11,8 11, , ,36 0,49 Spridingsgiva, ton slam/ha 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 5,00 10,0 15,00 20,00 25,00 Aktuell fosforgiva/ha och år 19,1 Slampartiets analysvärden: ph TS-halt 18,2 % av TS Tot N 7 % 5,2 0,99 Tot P 2,1 CaO 0 *Villkor enligt SNFS 1998:944 Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium Nonylfenol PAH Halt mg/kg TS ,4 0,54 kg 50* 600* 800* 2,5* 2* 50** 3** PCB 0,3** **Riktlinjer för gränsvärde enligt Slamöverenskommelsen" (LRF,VAV,NV 1994). I de fall värde saknas, är de antingen inte analyserade eller pga sammanslagning av tex månadspartier ej av betydelse för spridningsgivan. Växtnäringsinnehåll 5 års giva Slamparti: ÖGö Broby 2012/1 Kväve P 96 ODLINGSREKOMMENDATION Minska kvävegivan första året med hela NH4 givan samt ca 20% av Kväve givan Fosforgödsla ej på de närmsta tre åren, därefter efter markkarta. Kalkverkan 0 Slamgiva 5 år 25,0 ton/ha Om annan årsgiva önskas, se tabell på nästa sida I samband med denna slamanvändning vill vi informera Dig om följande; Hanteringen av avloppsslam på fält regleras av SFS 1998:808 Miljöbalken, SJFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket, SFS 1998:899 "Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i de fall sådana förekommer samt lokala föreskrifter hos den mottagande kommunen. Slampartiets kvalite regleras av SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med ändringar SNFS 1998:4 och NFS 2001:5, SFS 1998:944 "Förordning om förbud m.m i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter" samt Reglerna för certifieringsystemet REVAQ Återvunnen växtnäring Cetifierat slam. Tillförseln till åkermark, d.v.s den mängd slam som kan spridas per ytenhet följer de gällande värden som anges i SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med senaste ändring SNFS 2001:5, SJVFS 2004:62 "Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring"med senaste ändring SJVFS 2006:66, SFS 1998:808 Miljöbalken, SJVFS 1999:119 Hänsyn till natur och kulturvärden samt lokala föreskrifter. I de områden det finns risk för förhöja metallhalter, enl NV rapport 4778, skall jordprover tas innan slamspridning. Inför spridning skall markens innehåll av naturligt kadmium analyseras. Detta kan samordnas med annan provtagning. Användning av avloppsslam är ett sätt att använda samhällets resurser. Speciellt innebär det att fosfor kan utnyttjas effektivt. Vi vill därför uppmana Dig till att; - Ha aktuell markkarta för de skiften där Du använder slam. Användning av slam är ett utmärkt sätt att höja fosforklassen på fosforsvaga jordar. - Vid användning av fosforgödselmedel i Din växtodling där slam har spridits skall Du ta hänsyn till den fosforgiva som slamspridningen medfört. - Minska användningen av kväve. Mer information om Slampartiet ÖGö Broby ÖGö 2012/1 Broby 2012/1 se nästa sida - Skriv in värden från slamanalyserna i Din växtodlingsplanering för kommande år. Kommunkontakt: Bjarne SegersteénTelefon: Produktblad (Ej för spridning på åkermark) Östra Göinge kommun Broby ARV Slamparti: ÖGö Broby 2012/2 Producerat: 2012 Ton i partiet: Lagrat i : Salmonella provtagning Dat. mg Cd/kg P 30,00 Tillförsel av metaller till mark, gram/ha och år vid aktuell P giva: Villkor enl. SNFS1994:2 (år 2000) Gram/ha och år Provsvar Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium , , ,2 8,0 58,2 0, ,42 Spridingsgiva, ton slam/ha 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 3,44 6,88 10,32 13,76 17,20 Aktuell fosforgiva/ha och år 14,1 Slampartiets analysvärden: ph TS-halt 17,8 % av TS Tot N 6,8 % 5,6 0,9 Tot P 2,3 CaO 0 *Villkor enligt SNFS 1998:944 Bly Nickel Koppar Krom Zink Kvicksilver Kadmium Nonylfenol PAH Halt mg/kg TS ,49 0,69 kg 50* 600* 800* 2,5* 2* 50** 3** PCB 0,3** **Riktlinjer för gränsvärde enligt Slamöverenskommelsen" (LRF,VAV,NV 1994). I de fall värde saknas, är de antingen inte analyserade eller pga sammanslagning av tex månadspartier ej av betydelse för spridningsgivan. Växtnäringsinnehåll 5 års giva Slamparti: ÖGö Broby 2012/2 Kväve P 70 ODLINGSREKOMMENDATION Minska kvävegivan första året med hela NH4 givan samt ca 20% av Kväve givan Fosforgödsla ej på de närmsta tre åren, därefter efter markkarta. Kalkverkan 0 Slamgiva 5 år 17,2 ton/ha Om annan årsgiva önskas, se tabell på nästa sida I samband med denna slamanvändning vill vi informera Dig om följande; Hanteringen av avloppsslam på fält regleras av SFS 1998:808 Miljöbalken, SJFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket, SFS 1998:899 "Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i de fall sådana förekommer samt lokala föreskrifter hos den mottagande kommunen. Slampartiets kvalite regleras av SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med ändringar SNFS 1998:4 och NFS 2001:5, SFS 1998:944 "Förordning om förbud m.m i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter" samt Reglerna för certifieringsystemet REVAQ Återvunnen växtnäring Cetifierat slam. Tillförseln till åkermark, d.v.s den mängd slam som kan spridas per ytenhet följer de gällande värden som anges i SNFS 1994:2 "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket" med senaste ändring SNFS 2001:5, SJVFS 2004:62 "Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring"med senaste ändring SJVFS 2006:66, SFS 1998:808 Miljöbalken, SJVFS 1999:119 Hänsyn till natur och kulturvärden samt lokala föreskrifter. I de områden det finns risk för förhöja metallhalter, enl NV rapport 4778, skall jordprover tas innan slamspridning. Inför spridning skall markens innehåll av naturligt kadmium analyseras. Detta kan samordnas med annan provtagning. Användning av avloppsslam är ett sätt att använda samhällets resurser. Speciellt innebär det att fosfor kan utnyttjas effektivt. Vi vill därför uppmana Dig till att; - Ha aktuell markkarta för de skiften där Du använder slam. Användning av slam är ett utmärkt sätt att höja fosforklassen på fosforsvaga jordar. - Vid användning av fosforgödselmedel i Din växtodling där slam har spridits skall Du ta hänsyn till den fosforgiva som slamspridningen medfört. - Minska användningen av kväve. Mer information om Slampartiet ÖGö Broby ÖGö 2012/2 Broby 2012/2 se nästa sida - Skriv in värden från slamanalyserna i Din växtodlingsplanering för kommande år. Kommunkontakt: Bjarne SegersteénTelefon: Sidan 7 av 8

9 5. Kartor över spridningar/slamanvändning. Sidan 8 av 8

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012 Digital GIS Maps Höganäs Höganäs kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Höganäs kommun 20122 Sidan 2. (11) Innehållsförteckning 1. Slamanvändning 2012... 3 2. Översiktkarta över slamspridning

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Bakgrund. Hållbart nyttjande av fosfor

Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Bakgrund. Hållbart nyttjande av fosfor Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Linda Gårdstam Miljörättsavdelningen Enheten för Miljöfarlig verksamhet Bakgrund senast år 2015 ska minst 60

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Skydda Er mark mot slamspridning!

Skydda Er mark mot slamspridning! 2011-03-30 Upprop till ägare av svensk åkermark Skydda Er mark mot slamspridning! Inom 40 år måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen i världen för att klara behovet av mat till den växande befolkningen.

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Slamfrågan Möte 7 okt 2009 SpmO Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål Ny lagstiftning på gång viktig milstolpe Slamfrågan komplex LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling ISSN 0347-5301 Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:8 Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län 1990-2009 Kontaktperson: Sofi Nordfeldt, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

något för framtidens lantbrukare?

något för framtidens lantbrukare? Avloppsgödsel något för framtidens lantbrukare? Envisys vårmöte 9-10 juni 2009 Helsingsborg Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Vad innehåller klosettavloppsvatten?

Vad innehåller klosettavloppsvatten? S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Klosettvatten i kretslopp

Klosettvatten i kretslopp Klosettvatten i kretslopp Introduktion Projektet Klosettvatten i kretslopp utreder om källsorterat klosettvatten kan accepteras av livsmedelsindustrin som ett gödselmedel. Projektet genomförs av Inst.

Läs mer

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Avloppsslam på åkermark Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Regler om föroreningar i avloppsslam SNFS 1994:2 Föreskrifter om avloppsslam i jordbruket 8 Kadmiumhalt

Läs mer

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten 216-3-22 S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Halter av 6 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi, SLU Alnarp http://www.slu.se/sv/institutioner/biosystem-teknologi

Läs mer

kadmium i avloppsslam

kadmium i avloppsslam Resonemang kring kadmium i avloppsslam Holger Kirchmann och Karin Hamnér Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Institutionen för mark och miljö Box 7014, S 75007 Uppsala, Sverige E-mail: holger.kirchmann@slu.se

Läs mer

Tungmetaller i miljö och odlingslandskap. Gunnar Lindgren

Tungmetaller i miljö och odlingslandskap. Gunnar Lindgren Tungmetaller i miljö och odlingslandskap Gunnar Lindgren Kadmium, kvicksilver, bly och fosfor i musslor Innehållet av hälsofarliga tungmetaller i musslor är mycket stort i förhållande till växtnäringen.

Läs mer

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport

Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten - huvudstudie SVU-rapport 2015-10 Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Revaq-möte

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor och andra växtnäringsämnen Kretsloppen

Läs mer

Placering av slammet vid mottagande Direkt i spridningsutrustningen Åker Tätt utrymme Ant:

Placering av slammet vid mottagande Direkt i spridningsutrustningen Åker Tätt utrymme Ant: ANMÄLAN SPRIDNING AV SLAM STADSBYGGNAD Administrativa uppgifter Namn (fastighetsägaren) Org.nr/Pers.nr Fastighet slammet ska spridas på Utdelningsadress Postadress Namn (ansvarig för slamspridningen) Kontaktperson

Läs mer

Gryaab rapport 2010:5. Lars Nordén

Gryaab rapport 2010:5. Lars Nordén Gryaab rapport 2010:5 Lars Nordén 2005:1 Ateljéprojektet 2005:2 Gryaab, Miljörapport 2004 2005:3 Utvärdering av processförändringar 24 maj-16 sept 2004, med anledning av avstängning av försedimenteringsanläggningen

Läs mer

Biogödsel från Rena Hav. Rapport från en förstudie genomförd av Biototal

Biogödsel från Rena Hav. Rapport från en förstudie genomförd av Biototal Biogödsel från Rena Hav Rapport från en förstudie genomförd av Biototal Biototal är ett företag i den gröna sektorn som kan växtnäring, kretslopp och jordbruk. Biototal värderar och hanterar förnyelsebar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; SFS 1998:944 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni

Läs mer

Yttrande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om fosfor samt investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Yttrande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om fosfor samt investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor Stockholm 2014-12-01 Miljödepartementet Kemikalieenheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se M2013/2076/Ke M2012/2168/Ke Yttrande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om

Läs mer

Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt

Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt www.m.lst.se Miljöenheten, miljöövervakningsfunktionen Skåne i utveckling 2002:05 Jeanette Sveder ISSN 1402-3393 Slam i Skåne län kvalitet, hantering och

Läs mer

Slamspridning på åkermark

Slamspridning på åkermark Slamspridning på åkermark HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE 16 FÄLTFÖRSÖK MED KOMMUNALT AVLOPPSSLAM FRÅN MALMÖ OCH LUND UNDER ÅREN 1981 2011 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg,

Läs mer

Remiss från Miljödepartementet Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Remiss från Miljödepartementet Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor DNR 13SV843 SID 1 (9) 2013-11-27 Bilaga 1 Remiss från Miljödepartementet Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Naturvårdsverket har redovisat sitt uppdrag om Hållbar

Läs mer

Biogödsel från rötning av musslor

Biogödsel från rötning av musslor Biogödsel från rötning av musslor och dess värde vid användning inom jordbruk En studie genomförd av Biototal 0 Bakgrund och syfte Intresset för att odla musslor har ökat under senare tid. Förutom möjlighet

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket; beslutad den 30 maj 1994. Ändringsföreskrifter

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark 2006-09-05 1 Till Handläggare av ärenden om spridning av avloppsslam. Från Dan Ullgren, Falköping Jan-Olof Sannö, Mariestad Jan Ålander, Skara Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark ----

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

Lantbruks- och samhällsnyttan av slam i jordbruket. Agr.D Göte Bertilsson Greengard Agro

Lantbruks- och samhällsnyttan av slam i jordbruket. Agr.D Göte Bertilsson Greengard Agro Lantbruks- och samhällsnyttan av slam i jordbruket Agr.D Göte Bertilsson Greengard Agro KSLA den 27 januari 2013 Varför ett kretsloppsmål? Att spara en resurs, t ex fosfor, energi Att minska miljöpåverkan,

Läs mer

Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i bio-gödsel ISSN 1103-4092

Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i bio-gödsel ISSN 1103-4092 Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i bio-gödsel RAPPORT B2012:02 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har uppdragit åt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att tillsammans med JTI - Institutet

Läs mer

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR AVFALL Nedanstående tabell redovisar sregler i EU och Sverige. 1. Övergripande 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om Ändrat genom direktiv 91/156/EEG och 91/692/EEG

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Regeringsuppdrag om återföring av fosfor Regeringsuppdrag om återföring av fosfor 3 maj 2013 Ulrika Gunnesby 1 Uppdraget: Naturvårdsverket ska föreslå de författningskrav avseende kvalitet för att möjliggöra spridning av olika fraktioner såsom

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Certifiering av avloppsslam

Certifiering av avloppsslam Vad handlar certifieringssystemet om: Certifiering av avloppsslam Henrik Tideström Vad -verken kan göra g för f r att uppnå Riksdagens miljömål samtidigt som -lösningarna ska vara ekonomiskt hållbara h

Läs mer

Vattenstämman 14 maj Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och?

Vattenstämman 14 maj Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och? Vattenstämman 14 maj 10.30-12.00 Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och? Linda Gårdstam, Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets Regeringsuppdrag fosfor, (20 minuter) Anders Finnson,

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten ...utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagsbeslut 2010 Generationsmålet:

Läs mer

Slamförsöken i Skåne ger livsmedel med mycket höga kadmiumhalter

Slamförsöken i Skåne ger livsmedel med mycket höga kadmiumhalter Februari 2013 Slamförsöken i Skåne ger livsmedel med mycket höga kadmiumhalter I diskussionen om slamspridningen brukar företrädarna hänvisa till odlingsförsök med slam som gjorts i Skåne under perioden

Läs mer

Vattenreningsteknik Sammandrag Kap 1-3 och lite tillägg. Bengt Carlsson IT inst Avd för Systemteknik

Vattenreningsteknik Sammandrag Kap 1-3 och lite tillägg. Bengt Carlsson IT inst Avd för Systemteknik Vattenreningsteknik Sammandrag Kap 1-3 och lite tillägg Bengt Carlsson IT inst Avd för Systemteknik Innehåll 1. Kort historik 2. Samhällets krav 3. Sammansättning och mängd. 4. Fosfor 5. Slamhantering

Läs mer

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Till Från Exergiakademin registrator@environment.ministry.se Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Sammanfattning

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor en konsekvensanalys för biogasverksamheten inom Tekniska verken i Linköping AB och Svensk Biogas AB Sammanfattning Naturvårdsverkets

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 1() KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, -11- Mona Stensmar Petersen, 4-4 28 mona.petersen@karlstad.se Natur och miljö Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Vi är långt ifrån måluppfyllelse

Läs mer

Slamspridning på åkermark

Slamspridning på åkermark Slamspridning på åkermark HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE FÄLTFÖRSÖK MED KOMMUNALT AVLOPPSSLAM FRÅN MALMÖ OCH LUND UNDER ÅREN 1981 2008 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg,

Läs mer

Slam, en fråga man inte kan skita i! 2014-02-26 Aktuell avfallspolitik, Skellefteå Ulrika Olofsson

Slam, en fråga man inte kan skita i! 2014-02-26 Aktuell avfallspolitik, Skellefteå Ulrika Olofsson Slam, en fråga man inte kan skita i! 2014-02-26 Aktuell avfallspolitik, Skellefteå Ulrika Olofsson Upplägg Svensk avfallshantering (1950 ) Allmänt om slam Slamvolymer Avloppsslam Växtnäring från avlopp

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Slamhantering ett framtida problem? Hur ska växtnäringen i vår restprodukt utnyttjas i framtiden?

Slamhantering ett framtida problem? Hur ska växtnäringen i vår restprodukt utnyttjas i framtiden? Slamhantering ett framtida problem? Hur ska växtnäringen i vår restprodukt utnyttjas i framtiden? Ulrika Olofsson 24 oktober 2012 Slamhantering (och slamstrategi) Konkreta nationella mål och riktlinjer

Läs mer

Utvärdering av slamkvalitéten vid Sundets reningsverk i Växjö

Utvärdering av slamkvalitéten vid Sundets reningsverk i Växjö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete i miljövetenskap Utvärdering av slamkvalitéten vid Sundets reningsverk i Växjö Författare:Dawid Sobolewski Ämne:Miljövetenskap Nivå:Grundnivån Nr:2014:M8

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

DOM 2014-03-11 Stockholm

DOM 2014-03-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-03-11 Stockholm Mål nr M 7883-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-27 i mål nr M 3914-12, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden i Lunds

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 Bedömning av kompostjord Riktlinjer för jordtillverkning av kompost RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Förord Vid Sveriges kommunägda komposteringsanläggningar

Läs mer

Hållbar återföring av fosfor

Hållbar återföring av fosfor Hållbar återföring av fosfor - kan förbränning vara ett alternativ? Östgötaslam, Linköping 2017-03-07 Kersti Linderholm PhD kersti.linderholm@silvberg.se www.silvberg.se Varför fosfor? Symptom av fosforbrist

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Enter Division Name Avfall, deponier och laktester Eva Lidman Right solutions..right partner Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 4 Grundläggande karakterisering

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Presentation av Avfall Sveriges UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR Rapport 2007:01 UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR UPPDATERADE

Läs mer

Kadmiumhotet. Text: Runo Ahland /frilans Foto: Torbjörn Lundell

Kadmiumhotet. Text: Runo Ahland /frilans Foto: Torbjörn Lundell I mars i år nåddes lantbrukarna i Landskrona kommun i Skåne av ett budskap från miljöförvaltningen: undvik rötslam och handelsgödsel med hög kadmiumhalt! Bakgrunden till varningen är, att den mycket giftiga

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Avsättningsalternativ för avloppsslam från Gästrike Vatten

Avsättningsalternativ för avloppsslam från Gästrike Vatten W12004 Examensarbete 30 hp Februari 2012 Avsättningsalternativ för avloppsslam från Gästrike Vatten Möjligheter att återföra fosforföreningar i avloppsslam till produktiv mark Louise Andersson SAMMANFATTNING

Läs mer

Slamkvalité i Skåne län Nutida och framtida utmaningar

Slamkvalité i Skåne län Nutida och framtida utmaningar Slamkvalité i Skåne län Nutida och framtida utmaningar Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Slamkvalité i Skåne län Nutida och framtida utmaningar Länsstyrelsen i Skåne län Linn Månsson

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Revaq-certifiering och lakvattenfrågor hur ser Revaqs regelverk ut? 7 september 2017 Anders Finnson, Svenskt Vatten Svenskt Vattens vision: Sverige ska ha Friskt

Läs mer

Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner

Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner Svenskt Vatten Anders Finnson Box 47607 117 94 Stockholm Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet och lämna synpunkter

Läs mer

DOM 2014-03-11 Stockholm

DOM 2014-03-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-03-11 Stockholm Mål nr M 7883-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-27 i mål nr M 3914-12, se bilaga

Läs mer

Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark?

Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark? Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark? Provtagning av försöksfälten vid Petersborg, Skåne Anna Ledin, Göteborgs stad Maritha Hörsing, KTH Eva Eriksson, DTU Charlott Gissén, SLU

Läs mer

SPRIDNING AV BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER. Redovisning av en rapport från Miljöförvaltningen

SPRIDNING AV BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER. Redovisning av en rapport från Miljöförvaltningen MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Louise Sörme Projektledare Telefon 08-508 28 948 louise.sorme@miljo.stockholm.se Till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden SID 1 (7) 2007-03-15 MHN 2007-05-22 p 7 SPRIDNING

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Dnr 2010.2027.1

Synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Dnr 2010.2027.1 Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-07-19 Ewa Björnberg 046-355499 ewa.bjornberg@lund.se registrator@environment.ministry.se Miljödepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på Naturvårdsverkets

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel

Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk I Workshop 18 april 2012 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Innehåll: Inledning och bakgrund...2

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/11 2002

Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/11 2002 Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/11 2002 Mötet i Stockholm hade arrangerats av MISTRA-programmen MAT21och Urban Water tillsammans med Naturvårdsverket. Temat var Urban växtnäring

Läs mer