Ansvarsfördelning och rutin trygghetslarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfördelning och rutin trygghetslarm"

Transkript

1 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Gun Engström Karlsson (12) Ansvarsfördelning och rutin trygghetslarm Syfte Syftet med rutinen är tydliggöra ansvarsfördelning, arbetsgång och kommunikationskedjan mellan biståndshandläggare, larminstallatör, larmcentral och hemtjänstutförare,nattgrupp, kund och företrädare så att trygghetslarmets funktion för kunden säkras. Frekvens Rutinen ska användas i det dagliga arbetet för biståndshandläggare, larminstallatör och hemtjänstutförare samt nattgruppen. Rutinen skall revideras löpande när fel och brister identifieras Ansvar Enhetschef för larminstallatör ansvarar för att rutinen revideras, ledningsgrupp för beställaravdelning fastställer reviderad riktlinje. POSTADRESS Lidingö stad Stöd- och omsorgsförvaltningen Lidingö BESÖKSADRESS Stockholmsvägen 50 TELEFON vx E-POST INTERNET

2 Utförande 2 (12) Innehållsförteckning Ansvarsfördelning... 3 Rutin,arbetsgång, information till kund och nyckelhantering Beslut Rutin och arbetsgång Information till kund i samband med beslut Installation av nya larm Rutin och arbetsgång Information till kund Nyckelhantering, kvittenser och larmkod Kommunicering av beslut och uppdrag Rutin och arbetsgång Nya beslut Rutin och arbetsgång Tillfälliga uppehåll Information till kund vid tillfälliga uppehåll Kommunicering av omprövning av beviljat beslut Rutin och arbetsgång Information till kund Uppdrag och åtgärder Åtgärder vid larm Testlarmslistor Byte av trasig larmapparatur och reparation av larmutrustning Trygghetslarm ur funktion icke kontorstid Förändrade förhållanden Information till kund gällande åtgärder och förändrade förhållanden Byte av utförare Information till kund i samband med byte av utförare Nyckelhantering och kvittenser vid byte av utförare Övertagande av larm Information till kund i samband med övertagande av larm... 8 Biståndshandläggaren informerar kund om möjligheten att ansöka om larm och att det Nyckelhantering och kvittenser vid övertagande av larm Återlämning, avslut Information till kund Nyckelhantering och kvittenser vid återlämnande Debitering av förlust eller uppsåtlig skada av larmdosa och larmklocka Information till kund... 9

3 3 (12) Ansvarsfördelning Biståndshandläggarens ansvar Fattar beslut och om trygghetslarm och avgifter, utvärderar, dokumenterar i Treserva Information till kund och anhörig Skickar Nya uppdrag med kunduppgifter till larminstallatör och utförare via Treserva/fax Meddelar vid uppföljning av trygghetslarm till utförare via Treserva/fax Informerar larminstallatör och utförare vid byte av utförare när utförare inte har Treserva Rapporterar till larminstallatör och utförare när kund flyttar, avlider eller avslutar larmbeslut samt om beslutet övertas av maka/make Larminstallatörens ansvar Installerar trygghetslarm till nya larmkunder och återkopplar till biståndsbedömare om det föreligger problem med installation. Dokumenterar, verkställer nya beslut i Treserva. Ansvarar för kontakt med larmcentral Tunstall gällande beställning av larmkod, kunduppgifter samt meddelande om byte av utförare, ändrade personuppgifter/adress,tillfällig vistelse, avslut av kunduppdrag. Information till kund och anhöriga Hanterar nycklar och kvittenser i samband med installationen, överlämnar nycklar till utförare dag och nattgruppen Beställer ny larmapparatur och skickar trasig larmapparatur till Tunstall Tillhandahåller till utförare utbytes larmapparater, larmklockor, armband Informerar utförare om rutiner kring trygghetslarm samt teknisk support, erbjuder utbildning och handledning för hantering och utbyte av trasiga larm/klockor Hemtjänstutförarens ansvar Åtgärdar larm inom 30 minuter mellan Nattgruppen Lidingö stads hemtjänst ansvarar för att åtgärda larm inom 30 min mellan Ansvarar för att meddela kontaktuppgifter via Ändring/Nyregistrering av larmplan samt ansvar för att uppdatera larmplanen till Tunstall. Åtgärdar samt har rutiner för testlarmslistor från Tunstall, ersätter eventuella trasiga larm och klockor. Ansvarar för säkra rutiner för nyckelhantering/larmkod. Tydliga rutiner för utlämning och återlämning, nyckelkvittenser med med signering samt förvaring på ett säkert sätt Information till kund och anhöriga Informerar larminstallatör och nattgruppen vid utförarbyte Informerar larminstallatören kunduppgifter vid adressändring, ändring av portkod, förändringar i hälsotillstånd ex (ASIH) Informerar biståndshandläggare och larminstallatör att larm är återlämnat Ansvarar för att följa Rutiner gällande handläggning och överföring av ärenden för verkställighet av hemtjänstinsattser inom Lidingö stads äldreomsorg. Se rubriker; Biståndsbeslut på icke kontorstid, Förändring av omvårdnadsbehov samt klagomålshantering och rapportering. Ansvarar för debitering av förlust eller uppsåtlig skada av larmdosa och larmklocka

4 Rutin,arbetsgång, information till kund och nyckelhantering 1.Beslut 1.1 Rutin och arbetsgång Biståndshandläggare fattar beslut och dokumenterar i Treserva. Biståndshandläggare om besörjer att följande uppgifter finns med på personkortet. a) kundens namn b) adress c) tele/mobil d) anhörig/eller annan. e) husläkare/vårdcentral 1.2 Information till kund i samband med beslut 4 (12) Biståndshandläggare; ger information gällande beslut, val av utförare, avgifter och avslut av bistånd (larm kan inte automatiskt övertas av efterlevande maka/make, avgiftbeläggs så länge larmet inte är inlämnat). informera kund att gällande teleoperatör är Telia/Tele2 fasta nätet, ej det mobila nätet. (Fråga om telefonräkningen går till Telia/tele2 fasta nätet, då den äldre ofta tror att det är Telia/tele 2 när man har ett vanligt telefonjack men det kan vara en annan operatör.) informerar kund att två uppsättningar nycklar och port/ ploppar ska lämnas Trygghetslarmet kan inte installeras om inte nycklar lämnas. Trygghetstelefonen levereras av Tunstall, information finns på 2. Installation av nya larm 2.1 Rutin och arbetsgång Larminstallatören beställer en larmkod från Tunstall som har tre arbetsdagar på sig att återkomma till larminstallatören med larmkod. Vid akuta installationer gäller 1 dag. Larminstallatören tar kontakt med kunden och installerar larmet inom 24 timmar efter att Tunstall återkommit med larmkoden, förutsatt att det finns nycklar och rätt operatör. Vid akuta larminstallationer installeras larmet under samma dag förutsatt att det finns nycklar och rätt operatör. Larminstallatören dokumenterar, verkställer nytt beslut, meddelar biståndshandläggare att larmet är utsatt via Treserva, föreligger problem med verkställighet återkopplar larminstallatören till biståndsbedömaren. Biståndsbedömare fattar nytt beslut i de fall det föreligger problem med installation. Larminstallatören meddelar kontaktuppgifter till Tunstall a) kundens namn och personnummer b) adress c) tele/mobil d) anhörig/eller annan. e) husläkare/vårdcentral, f) kod till porten, dokumenterar portkod på personkortet i Treserva g) namn på utförare h) geografiskt område för kund

5 2.2 Information till kund 5 (12) Larminstallatören ger information muntligt och skriftligt till kund och anhöriga om larmets funktioner och ger teknisk support. 2.3 Nyckelhantering, kvittenser och larmkod Larminstallatören tar emot nycklar och underskrift av nyckelkvittens. Kunden lämnar två nyckeluppsättningar, en nyckeluppsättning till utförare dag/kväll och en uppsättning för natt. Kontaktar utföraren när trygghetslarmet är installerat och kommer överrens om tid för överräckning av nycklar. Larminstallatören behåller en kopia på kvittensen tillsammans med beställningsunderlaget med larmkoden och ansvarar för överlämnande av larmnycklar till nattgruppen. Hemtjänstutföraren ska hämta nycklar hos larminstallatören och skriva under nyckelkvittens samma dag. Ring o boka tid! Måndag fredag Larminstallatör; Caroline Malm Tel , Mobil Besöksadress; Enheten stöd och hälsa,trygghetslarm, Högsätravägen 2, plan 4. Fax nr: Hemtjänstutföraren ska förvaras originalet på nyckelkvittensen tillsammans med beställningsunderlag med larmkod från Tunstall. Nycklar ska förvaras på ett säkert sätt. Förlust av nycklar ska omedelbart åtgärdas. Utföraren är ersättningsskyldig vid ventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av försumlighet. 3. Kommunicering av beslut och uppdrag 3.1 Rutin och arbetsgång Nya beslut Biståndshandläggaren fattar nya beslut och skickar uppdrag till larminstallatör och utförare via Treserva/fax. Hemtjänstutföraren ansvar för att meddela larmplan och uppdatera larmplanen med kontaktuppgifter till larmcentralen Tunstall, Anmälan sker via blanketten, Ändring/Nyregistrering av larmplan. Tunstall ska ha larmplanen innan första larmkunden.. Biståndshandläggaren skickar till larminstallatör uppdrag med uppdragsnamn Ny installation via Treserva samt informerar larminstallatör om vald utförare via Treservas medddelandefunktion. Vid akut beställning av installation till larminstallatör, används uppdragsnamn Akut ny beställning. 3.2 Rutin och arbetsgång Tillfälliga uppehåll Biståndshandläggaren fattar beslut om tillfälliga vistelser i annan kommun, uppdrag skickas då ej till larminstallatör eller utförare verksamma på Lidingö. Biståndshandläggaren meddelar extern utförare (annan kommun) uppdrag via fax/mail. Biståndshandläggaren meddelar larminstallatör och ordinarie utförare via meddelandefunktionen i Treserva/fax om att kunden är på Tillfällig vistelse. Kunden behåller larmet och avslutas ej till Tunstall. Då en person återkommer från tillfällig vistelse, används uppdragsnamn Åter tillfällig vistelse.

6 6 (12) Hemtjänstutföraren dokumenterar datum vid kännedom om tillfälliga uppehåll, ex längre besök hos barn eller sommarvistelser på annan ort Information till kund vid tillfälliga uppehåll Biståndshandläggaren och utföraren informerar kund om att larmet inte ska lämnas tillbaka vid en tillfällig vistelse. Hemtjänstutföraren informerar kund om att vända sig tillbiståndshandläggare/avgiftshandläggare angående avgift. 4. Kommunicering av omprövning av beviljat beslut 4.1 Rutin och arbetsgång Biståndshandläggaren fattar nytt beslut och dokumenterar i Treserva. Biståndshandläggaren skickar uppdrag till utförare och larminstallatör med uppdragsnamn till larminstallatör Ej ny installation, omprövning via Treserva/fax. Hemtjänstutföraren verkställer beslut i Treserva. 4.2 Information till kund Biståndshandläggaren kommunicerar med kund i samband med beslutsfattandet 5. Uppdrag och åtgärder 5.1.Åtgärder vid larm Hemtjänstutföraren åtgärdar larm inom 30 minuter mellan Nattgruppen Lidingö stads hemtjänst ansvarar för att åtgärda larm mellan inom 30 minuter. Om tid för utlarmning till inställelsetid överstiger 30 min utgår vite med 2000 om inte synnerliga skäl utanför utförarens kontroll föreligger Testlarmslistor Hemtjänstutföraren är skyldiga att kontrollera och åtgärda testlarmslistor enligt Åtgärder av testlarmslistor och felrapporter från larmcentralen. Testlarmslistor som kommer via fax från Tunstall ska bevakas och åtgärdas varje dag. Vid fel som inte kan åtgärdas ska larminstallatör eller support från Tunstall kontaktas, vid icke kontorstid gäller Rutiner gällandes handläggning och överföring av ärenden för verkställighet av hemtjänstinsatter inom Lidingö stads äldreomsorg. Rutiner för hur testlarmslistor bevakas och åtgärdas ansvarar hemtjänstutföraren för, testlarmlistor med eventuella noterade åtgärder ska sparas tre månader. Åtgärd som är genomförd hos kund ska dokumenteras i Treserva Byte av trasig larmapparatur och reparation av larmutrustning Hemtjänstutföraren ansvarar för underhåll av trygghetslarmen och ev byte av larm/klocka/extra klocka till maka/make och tillbehör. Trasiga larm/larmklocker ska även bytas kvällar o helger. Trasiga larm/ klockor ska lämnas till larminstallatören och märkas med felet. Ha alltid ett komplett larm, och en extra larmklocka/armband i reserv.

7 7 (12) Larminstallatören tillhandahåller reservtrygghetslarm och larm klocka som kan hämtas efter kontakt. 5.4 Trygghetslarm ur funktion icke kontorstid Hemtjänstutföraren ansvarar för åtgärd av trasigt larm på icke kontorstid enligt Rutin gällande handläggning och överföring av ärenden för verkställighet av hemtjänstinsatser inom Lidingö Stads äldreomsorg, se rubrik biståndsbeslut på icke kontorstid Förändrade förhållanden Förändrade kundförhållanden gällande adressändring, ändring av portkod, förändringar i hälsotillstånd ex (ASIH.) Biståndsbedömaren meddelar larminstallatör nya kunduppgifter Hemtjänstutföraren meddelar till larminstallatör och biståndsbedömare nya kunduppgifter Larminstallatören meddelar förändringar till Tunstall via blankett/ändring av brukarinformation. 5. Information till kund gällande åtgärder och förändrade förhållanden Hemtjänstutföraren ska ge kunden information om hur man provlarmar sin larmklocka, påminna om vikten av att bära larmklockan. Att kunden ska påkalla utförarens uppmärksamhet om larmet är ur funktion, ex står och blinkar eller lyser rött. Att kunden ska informera utföraren vid ändrade förhållanden. 6. Byte av utförare Biståndshandläggaren informera nuvarande hemtjänstutförare och tillträdande hemtjänstutförare att kunden önskar byta hemtjänstutförare. Bytet av hemtjänstutförare ska ske inom 7 dagar. Tillträdande hemtjänstutförare har ansvar att informera nuvarande hemtjänstutförare och larminstallatör då kund önskar byta utförare och när bytet ska ske via Treserva. Tillträdande hemtjänstutförare dokumenterar när informationen är mottagen och vilken information som har givits. Viktigt att informationen om byte av hemtjänstutförare till larminstallatören sker 3 vardagar innan bytet ska äga rum. Nuvarande hemtjänstutförare ansvarar för överlämnandet av uppdraget till tillträdande hemtjänstutförare vilket innebär att ändra hemtjänstutförare i verksamhetsystemet Treserva. Nuvarande hemtjänstutförare dokumenterar datum när information är överlämnad samt vilken information som lämnats. Larminstallatör meddelar datum och tillträdande utförare till Tunstall Ändring av brukar information. Undantag Biståndshandläggaren informera nya utförare och larminstallatör då kund byter utförare som inte har tillgång till Treserva. Till larminstallatör sker det via Treserva till utförare via fax. Endast vid detta tillfälle sköter beställaravdelningen hela processen av utförarbytet. 6.2 Information till kund i samband med byte av utförare Tillträdande utförare och tidigare utförare ska informera kund om hur nyckelhanteringen går till i samband med bytet.

8 8 (12) 6.3 Nyckelhantering och kvittenser vid byte av utförare Tillträdande hemtjänstutförare ansvarar för och ska kontakta den föregående utföraren för att hämta larmnycklar dag/kväll. Detta ska ske samma dag som ny utförare övertar kund. Tillträdande hemtjänstutförare ska kontakta nattgruppen och fastställa att det finns nycklar till kunden hos dem. Saknas nycklar är det nuvarnde utförares ansvar att utreda orsak och åtgärda bristen av nycklar. Mellan tillträdande utförare och tidigare utförare ska en nyckelkvittens upprättas och förvaras hos båda. Gamla nyckelkvittenser där det framgår hur många nycklar som är lämnade av kunden ska överlämnas till ny utförare. Antal nycklar vid överlämnandet ska stämma med antal nycklar kunden lämnat. Kopia på mottagandet av nycklar ska tillträdande utföraren lämna till kunden. Beställnings underlaget med larm koden ska överlämnas till tillträdande utförare. Nattgruppen ska ha kvar larmnycklar och kvittens så länge kunden har Trygghetslarm. Kontakt; Samordnare nattgruppen / Övertagande av larm I de fall maka/make/anhörig önska överta ett installerat larm, ex när kund som beviljats larm avlider, flyttar till särskilt boende eller annan adress. Biståndshandläggaren fattar beslut för ny kund efter skriftlig eller muntlig ansökan. (tillägg från mig!) Biståndshandläggaren meddelar larminstallatör via meddelandehanteringen i Treserva uppdragsnamn Övertagande av larm. Hemtjänstutföraren kontaktar biståndsbedömare då larmet ska övertas av maka/make, meddelar nattpatrullen ändrat namn (rätt namn på larmnyckel) Tar emot ett nytt uppdrag enligt rutin ovan. Larminstallatören meddelar Tunstall via blankett Ändring av brukar info om övertagandet sker inom en vecka. I annat fall avslutas uppdraget till Tunstall och ett nytt uppdrag påbörjas enligt rutin ovan. (Ny kund har då ingen larmkod och kan inte använda larmet) 7.2 Information till kund i samband med övertagande av larm Biståndshandläggaren informerar kund om möjligheten att ansöka om larm och att det måste ske inom en vecka i annat fall blir det ett uppehåll. Hemtjänstutföraren informerar kund om möjligt att ansöka om eget bistånd för trygghetslarm samt meddelar larminstallatören att det finns intresse för att övertagande av larm. 7.3 Nyckelhantering och kvittenser vid övertagande av larm Utföraren informerar kund att namn och dagens datum är ändrad på nyckelkvittens och lämnar kopia.

9 8. Återlämning, avslut 9 (12) Biståndshandläggaren meddelar larminstallatör och utförare via Treserva/fax att kunden avslutar trygghetslarmet. Dokumenterar i Treserva. Hemtjänstutföraren svarar för att larmet (dosa och klocka) återlämnas till larminstallatören inom 1 vecka. Larmet ska återlämnas av kunden/anhörig till utföraren. Utföraren ska rengöra trygghetslarmet och lägga det i kartong, om möjligt innan återlämnande till larminstallatören. Hemtjänstutföraren informerar biståndshandläggare och larminstallatör att larmet är hämtat/återlämnat via Treserva/fax. Larminstallatören avslutar kunden till Tunstall när larmet är återlämnat. 8.2 Information till kund Kunden ska informeras av både biståndshandläggare, larminstallatör och utförare att larmet skall lämnas tillbaka. 8.3 Nyckelhantering och kvittenser vid återlämnande Hemtjänstutföraren ska kontakta nattgruppen för hämtning av nycklar, via fax , via e-post; eller telefon; Branka: eller Eva: Besöksadress; Herserudsvägen 5, 6 tr Nattgruppen svarar för att natt larmnyckel finns att tillgå. Hemtjänstutföraren återlämnar samtliga nycklar till kund och ansvarar för underskrift på nyckelkvittens. Påskriven nyckelkvittens vid återlämnande av larm till larminstallatör visar att nycklarna är återlämnade. Larminstallatören skriver på nyckelkvittensen att larmet är återlämnat, utföraren får en kopia på kvittensen. 9. Debitering av förlust eller uppsåtlig skada av larmdosa och larmklocka 9.1 Hemtjänstutföraren ska registrera uppsåtlig skada och förlust av larmklocka /dosa orsakade av kund enligt manual i Treserva. Förlust eller skada av larmdosa/klocka orsakad av annan vilket kund inte rår över ska inte debiteras kund. Förlust eller skada av larmdosa/klocka omedvetet orsakat av kund beaktas med principen en gång ingen gång. Vid osäkerhet kontaktas larminstallatören. 9.2 Information till kund Biståndshandläggaren informerar i samband med beslut Larminstallatören informerar och lämnar skriftlig information i samband med installation Hemtjänstutföraren ska informera kund när förlust eller uppsåtlig skada debiteras.

10 10 (12) Avvikelse Brister i kommunikationskedjan och arbetsgång i samband med beslut, installation av larm, nyckelhantering,utförarbyte, övertagande av larm och vid avslut av larm som drabbar kund innebär att man ska skriva avvikelserapport. Dokumentation Rutinen ska följa; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL och LSS. Sof, Riktlinje för hantering av synpunkter, förbättringsförslag,fel och brister. Sof, Beställaravdelningens Rutiner gällandes handläggning och överföring av ärenden för verkställighet av hemtjänstinsatter inom Lidingö stads äldreomsorg samt Åtgärder av testlarmslistor och felrapporter från larmcentralen Uppföljning Uppföljning av rutinen görs löpande vid kännedom om fel och brister samt att det finns fastställda rutiner för testlarmslistor från Tunstall rutiner för nyckelkvittenser/larmkod med med signering samt förvaring på ett säkert sätt. Bilaga 1 Åtgärder av testlarmslistor och felrapporter från larmcentralen

11 11 (12) Bilaga.1 ÅTGÄRDER AV TESTLARMLISTOR OCH FELRAPPORTER FRÅN LARMCENTRALEN REGEL: ALLA FELRAPORTER SKA ÅTGÄRDAS OMGÅENDE. Utföraren får två olika listor med felrapporter från Tunstall trygghetscentralen. Den ena redogör för de fel som rapporteras under dygnet. Den andra sammanfattar alla de testlarm som inte kommit in till trygghetscentralen, (larmet skickar automatisk ett testlarm per dygn till trygghetscentralen) på den listan anges senaste datum som testlarmet kommit in till trygghetscentralen. Har det inte kommit in ett testlarm, så är det något som behöver åtgärdas. Följande fel rapporteras från trygghetscentralen Nätspänning borta Larmapparaten får ingen ström från elnätet. Kontakten kan vara utdragen eller glappa i kontakten, eller en propp till strömmen har gott i bostaden. När larmapparaten inte får ström, går den tillfälligt på batteri, som finns i larmapparaten. Åtgärder När ni får en felrapport om nätspenning borta och det på samma rapport för samma larm rapporteras nätspänning åter så vet vi att larmet åter får ström från elnätet. Men upprepas felet igen på samma larm/kund bör ni ta reda på varför. Koppla larmapparaten till elnätet igen. Glappar kontakten bör den åtgärdas. Finns det fler eluttag än ett, prova vilken kontakt sitter stadigast. En lösning kan vara koppla en förlängningssladd till eluttaget och larmet till förlängningssladden. Får inte apparaten ström från eluttaget, kan adaptern till larmet vara trasig och måste bytas. Batterilarm apparat Larmapparatens batteri tar vid när den inte får någon ström från elnätet. Även om batteriet håller några dygn, bör larmet bytas ut snarast, då vi inte vet hur många gånger och hur länge de varit ur bruk. Batterilarm bärbar larmklocka Den bärbara larmklockan får endast ström från sitt batteri. Meddelandet betyder att batteriet håller på att ta slut. Åtgärd

12 12 (12) Den bärbara larm klockan byts ut. Återlämna den trasiga larmklockan för utbyte av ny larm klocka till larminstallatören.( Ska ej kastas.) Testlarm saknas Larmet saknar kontakt med trygghetscentralen. Det kan bero på att all strömförsörjning är bruten (ingen kontakt i elurtaget och batteriet är slut) eller att larmet kopplats bort från telefonjacket. Testlarm saknas skickas ut av Trygghetscentralen via fax som en felrapport till utföraren. Rapporteras den dag, då det första gången inte inkommit testlarm, på den lista som sammanställer alla de testlarm som inte inkommit. Åtgärd Kontakta kunden, och hör om det larmet är inkopplat i telefonjacket som det ska och att strömmen fungerar. Fast grön sken ska lysa på larmet om strömmen är i funktion. Är telefonlinjen ur funktion så fungerar ej larmet, är det inkopplat via modem, kan modemet vara ur funktion, då fungerar larmet inte heller. Som en sista åtgärd, ta med manualen och programmera testlarmsfunktionen igen. Larm som fungerar men inte skickar testlarm ska bytas ut. Kontakta Support Tunstall om ni är osäkra på hur ni gör Många kunder stänger av sina larm när det inte är hemma en längre tid, Trygghetscentralen får då rapporter om att testlarm saknas. När vi vet att en kund inte är hemma behöver vi inte åtgärda felrapporten. Men så snart kunden är åter i bostaden måste vi försäkra oss att larmet fungera som det ska, enklast genom att provlarma. OBS! Ett trygghetslarm kan haka upp sig och då sänds testlarm varje minut till larm centralen Tunstall. I samband med det kan det uppstå autobatterifel. Kontakta larminstallatör eller Tunstall support på vardagar om det inte går att åtgärda. Om det inte går att åtgärda testlarmsfel eller fel på larmapparat kvällar och helger måste larmet dras ur telejacket och eljacket tills felet kan åtgärdas. Följ rutin gällande Handläggning och överföring av ärenden för verkställighet av hemtjänstinsatsers inom Lidingö Stad äldreomsorg. Vilket kan innebära extra tillsyner eller ring kontakt med kunden tills larmet är åtgärdat. Provalarma alltid efter en åtgärd! VIKTIGA TELEFONNUMMER Larmcentral Tunstall: , FAX Support: , FAX AKUT TUNSTALL Larmgruppen, Caroline, kl TELE: /

Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarm

Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarm Bilaga 2 2016-07-01 Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarm Gäller Fr o m 160701- tillsvidare Syfte Syftet med rutinen är att tydliggöra övergripande ansvarsfördelning, arbetsgång och kommunikationskedja

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Rutin trygghetslarm. Digitala Trygghetslarm Ver 3.0 Agneta Aldor Sida: 1 (15) OSF/AV-15:035

Rutin trygghetslarm. Digitala Trygghetslarm Ver 3.0 Agneta Aldor Sida: 1 (15) OSF/AV-15:035 Agneta Aldor Sida: 1 (15) Rutin trygghetslarm Syfte Syftet med rutinen är att tydliggöra arbetsgång och kommunikationskedja mellan biståndshandläggare, larmgrupp, larmcentral, hemtjänstutförare, nattgrupp,

Läs mer

Samverkan trygghetslarm

Samverkan trygghetslarm 1 (6) DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GILTIG F. ROM- T. OM VERSION NR. Trygghetslarm Administrations- och utveckliggsstaben 2016-11-01 2017-10-31 4.0 Samverkan trygghetslarm Syfte med rutinen Rutinen ska tydliggöra

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm April 2014 Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon och består av två delar, en huvuddel som placeras i ditt fasta telenät

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21 Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av trygghetslarm Gäller från: 2014-05-21 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Ansvarig

Läs mer

Utförare - Digitala trygghetslarm

Utförare - Digitala trygghetslarm Utförare - Digitala trygghetslarm Innehåll 1 Utseende... 2 1.1 Larmdosa: framsida - funktionsknappar och indikeringslampor... 2 1.2 Larmdosa: baksida funktioner och anslutningar... 3 1.2.1 Batteri... 3

Läs mer

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte TRYGGHETSLARM Larminformation Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte Trygghetslarmet är beviljat för att skapa trygghet utifrån var och

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm 1.1.2 Ansökan från brukaren ställs till biståndshandläggaren. 1.1.3

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20

Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20 1 Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20 Insats Åtgärd Kommentar Ansökan En ansökan inkommer från enskild eller företrädare Ansökan behandlas av biståndshandläggaren och beslut görs. Avslag

Läs mer

i Hudiksvalls kommun

i Hudiksvalls kommun 1 (7) 2014-11-12 i Hudiksvalls kommun Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: omsorg@hudiksvall.se Tfn växel: 0650-190 00 Fax: 0650-381 90 www.hudiksvall.se Org. Nr: 212000-2379

Läs mer

Process- och rutinbok Trygghetslarm

Process- och rutinbok Trygghetslarm Socialtjänsten Datum för upprättande 2016-03-04 Process- och rutinbok Trygghetslarm Tibro kommun 543 80 TIBRO w ww.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (12) Innehållsförteckning 1 Process

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Trygghetslarm och phonirolås

Trygghetslarm och phonirolås Trygghetslarm och phonirolås Med vårt arbete och din delaktighet skapar vi trygghet och välbefinnande för dig 2 Hur gör jag för att få ett trygghetslarm Ansökan Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin Reviderad 140324, 140414 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin för Treservabrevlådor

Läs mer

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen Skapad 2010 03 31, senast reviderad 2015 10 27 Insats Åtgärder Kommentarer Val av utförare Om brukaren avstår från att välja utförare Handläggaren informerar brukaren om valfrihetssystemet. Brukaren kan

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr Larmet troget Vad är ett trygghetslarm? Trygghetslarm är till för dig vars hälsotillstånd gör att du kan behöva hjälp omedelbart, och där du har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Är du 75 år eller

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Trygghetslarm. norrkoping.se

Trygghetslarm. norrkoping.se Trygghetslarm norrkoping.se Larminformation Du har blivit beviljad ett trygghetslarm för att du ska känna dig trygg när något händer, exempelvis om du skulle råka falla. Det är viktigt att tänka på att

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Varför trygghetslarm? Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10)

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Innehåll Rutin för samverkan mellan ASIH och hemtjänsten i Solna... 3 Bakgrund:... 3 Inskrivning... 3 Samordnad Individuell Plan

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund

Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund 2016-05-17 Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund Välkommen till hemtjänsten i Oxelösund Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Ansökan om hemtjänst för personer över 65 år, folkbokförda i Österåkers kommun - förenklad biståndshandläggning

Ansökan om hemtjänst för personer över 65 år, folkbokförda i Österåkers kommun - förenklad biståndshandläggning Ansökan om hemtjänst för personer över 65 år, folkbokförda i Österåkers kommun - förenklad biståndshandläggning Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort Mobiltelefon, sökande 1 Mobiltelefon, sökande

Läs mer

TILLSYNSBESÖK MED STÖD AV KAMERA - NATTFRID RIKTLINJE FÖR UTFÖRARE - NATTSKÖTERSKA, NATTPATRULL OCH LARMPATRULL

TILLSYNSBESÖK MED STÖD AV KAMERA - NATTFRID RIKTLINJE FÖR UTFÖRARE - NATTSKÖTERSKA, NATTPATRULL OCH LARMPATRULL TILLSYNSBESÖK MED STÖD AV KAMERA - NATTFRID RIKTLINJE FÖR UTFÖRARE - NATTSKÖTERSKA, NATTPATRULL OCH LARMPATRULL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig samt giltighetstid: Utvecklingschef

Läs mer

Information om trygghetslarm

Information om trygghetslarm Information om trygghetslarm - Till dig som har trygghetslarm i Tranås kommun Denna information gäller fr.o.m. 2014-12-01 TRANÅS KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Vad är ett trygghetslarm? Ett trygghetslarm består

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten 2015-10-28 Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten Maria Lillieström maria.lillieström@jonkoping.se Tfn: 036-10 75 71 Ansvarig för dokumentation och uppföljning av Rutiner och anvisningar

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-01 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Delegation - förenklad biståndsbedömning

Delegation - förenklad biståndsbedömning Ärende 7 Dnr VON-2012-212 Dpl 01 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteskrivelse 2012-08-13 Roger Granat, 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegation

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare WEBaccess Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare FÖRORD Välkommen att ta del av vår utbildning i CareTech WEBaccess. Med hjälp av den här manualen får du kunskap i hur weblösningen

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Socialtjänsten. Trygghetslarm 02.. \~.. \ ~ TJÄNSTESKRIVELSE 2014-08-13

JOKKMOKKS KOMMUN. Socialtjänsten. Trygghetslarm 02.. \~.. \ ~ TJÄNSTESKRIVELSE 2014-08-13 02.. \~.. \ ~ l JOKKMOKKS KOMMUN Socialtjänsten TJÄNSTESKRIVELSE 2014-08-13 Handläggare Sonja Malm medicinskt ansvarig sjuksköterska/administratör Maria Larsson verksamhetsutvecklare/avgiftshandläggare

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende 1 (5) Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende Omsorgsinsatser i ordinärt boende är av socialnämnden och äldreomsorgsnämnden utsedd prioriterad verksamhet, det vill säga verksamheten måste fungera

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

1.9. Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal

1.9. Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal Hur får människor trygghetstelefon? Biståndshandläggaren får information om behovet och beviljar trygghetstelefon. Biståndshandläggaren

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

Vid nedanstående situationer ansvarar hemtjänsten för att skicka en bevakning.

Vid nedanstående situationer ansvarar hemtjänsten för att skicka en bevakning. Vid nedanstående situationer ansvarar hemtjänsten för att skicka en bevakning. För instruktion klicka på raden: 1. Avslutad hemtjänst och avinstallerat trygghetslarm 2. Brukare avlidit vid korttidsplats

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Rutiner för digitala lås

Rutiner för digitala lås Rutiner för digitala lås 1. Roller och ansvar Omsorgshandläggarens roll; Ansvarar för att fråga kund vem som äger fastigheten där kunden bor och förmedla informationen till låssamordnaren på uppdragsavdelningen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer