Föreläsning 2: Sjukfrånvaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 2: Sjukfrånvaro"

Transkript

1 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 2: Sjukfrånvaro Jenny Appelkvist 19/

2 Dagens föreläsning Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 2

3 Tid är. Pengar? Relativ? Subjektiv? En bristvara? 3

4 4

5 Varför tidredovisning? Ett led i arbetsplatsens ekonomiska styrning Ett ledningsinstrument Ett analys och beslutinstrument Ger underlag för kostnadsberäkningar En indikator på arbetsmiljö Ett produktivitetsmått! Möjliggör jämförelser Behövs för olika mätningar, jämförelser och analyser Källa: Liukkonen, P. (2000) Verksamhetsuppföljning med inriktning på personalen, ekonomin och organisationen. OskarMedia 5

6 Ordinarie arbetstid (Stipulerad arbetstid) Frånvaro Indirekt tid Arbetad tid Direkt tid/verktid OBS: Övertid ingår ej i ordinarie arbetstid 6

7 Räkna på tid.. Arbetad tid Ord. arbetstid = Arbetstidsutnyttjande Arbetad tid = Ord. Arbetstid - frånvaro 7

8 Lite siffror Fördelning mellan arbetad tid och frånvaro 80/20 I högkonjunktur 70/30 Fördelning på direkt indirekt tid Löpande band 70/30 Vanligt icke-styrt arbete 50/50 Japan löpande bandet på toyota..90/10 8

9 Tre viktiga begrepp/mått! Produktivitet (populärt i rationaliseringstider ) Kvalitet (Hur något är ) Effektivitet (måluppfyllelse ) 9

10 Produktivitet Helhetsmätning! Ekonomi Personal Kompetens Tidsanvändning Effektivitet Arbetsförmåga Kundnöjdhet Hälsa Kultur Kvalitet Källa: Liukkonen, P (2000) Verksamhetsuppföljning sid. 63 Kvantitativa mått Kvalitativa mått 10

11 11

12 Analysera organisationens frånvaro Sjukfrånvaro: Semester Sjukdom Arbetsskada Lagstadgad ledighet: Föräldraledighet Vård av barn Övrig ledighet: Egna angelägenheter Facklig ledighet Tjänstledighet Studier Militärtjänst Permission Kompensationsledighet 12

13 Andra sätt att dela in frånvaro Önskvärd/ej önskvärd Planerad/oplanerad 13

14 Orsaker till sjukfrånvaro Sjukdom Organisatoriska orsaker Individknutna andra orsaker 14

15 Tre sorters sjukfrånvaro Ersatt sjukfrånvaro Dold sjukfrånvaro Sjuknärvaro Siffror som redovisas visar bara den ersatta frånvaron! 15

16 Ohälsa och ohälsotal är inte samma sak Närvarande på arbetet Frisk Frisknärvaro Sjuk Sjuknärvaro Frånvarande från arbetet Friskfrånvaro Sjukfrånvaro ohälsotalet ohälsan 16

17 Minns du? Lön 152 kr/h Semesterersättning 13 % av lönen 20 kr/h Sociala avgifter 45 % av lön + semesterersättning Summa (Minimipris) Indirekta kostnader (OH) Summa (Självkostnad) % av minimipriset 77 kr/h 249 kr/h 125 kr/h 374 kr/h 17

18 Att beräkna sjukfrånvaro Dag 1 Dag 2-14 Dag Dag Dag Arbetsgivare Sjuklön 0 % 80 % Beräknas på timlön 10% Beräknas på timlön 0% 0% Semesterersättning Beräknas på timlön (13% 2010) 0% Sociala avgifter Beräknas på sjuklön och semesterersättning (ca 45 % 2011) Beräknas på semesterersättning och tilläggsavtal (samma procentsats som tidigare) Eventuellt vid tilläggsavt al Ev. tilläggsavtal Beräknas på timlön, vanligen 10 %. (Tid för avtal varierar efter dag 90 får dessa 10% inte utbetalas utan att sjukpenningen reduceras) Försäkringskassan Sjukpenning 0 % 0% 80% av SGI (sjukpenninggrundande inkomst) 18

19 Kvarvarande kostnader vid sjukfrånvaro Kostnader I arbete Korttidssjukfrånvaro dag 2-14 Lön 152 kr/h * 80 % = 122 kr/h Semesterersättning 20 kr/h Kvarstår = 20 kr/h Sociala avgifter 77 kr/h 45 % * 142 = 64 kr/h Summa (Minimipris) 249 kr/h 206 kr/h Indirekta kostnader (OH) 125 kr/h Kvarstår Summa (Självkostnad) 374 kr/h 331 kr/h 19

20 Kostnader för sjukfrånvaro totala konsekvenser! Frisk Sjuk Kostnad ordinarie 374 kr/h 331 kr/h Kostnad övertid (50 % men utan semester) Produktionsstörning och administration 331 kr/h* Summa 374 kr/h 662 kr/h - ev. lite administration * 152 kr (ord.lön) + 50 % (76 kr) = 228 kr. 228 kr + 45 % sociala avg. = 331 kr 20

21 Dock vid 1 dags frånvaro! Kostnader I arbete Sjukfrånvaro dag 1 Lön 152 kr/h = O kr/h Semesterersättning 20 kr/h Kvarstår = 20 kr/h Sociala avgifter 77 kr/h 45 % * sem = 9 kr/h Summa (Minimipris) 249 kr/h 29 kr/h Indirekta kostnader 125 kr/h Kvarstår (OH) Summa (Självkostnad) 374 kr/h 154 kr/h 21

22 Långtidssjukfrånvaro I arbete Långtidssjukfrånvaro dag 15 - Lön 152kr/h 10 % av lön = 15 kr/h Semesterersättning 20 kr/h Kvarstår = 20 kr/h Sociala avgifter 77 kr/h 45 % = 16 kr/h Summa (minimipris) 249 kr/h 51 kr/h Indirekta kostnader (OH) 125 kr/h kr/h??? Summa (självkostnad) 374 kr/h kr/h 22

23 Ekonomiska konsekvenser av frånvaro Bortfall av arbetstid Direkta kostnader genom sjukersättning Kostnader för ersättning av frånvaro Verksamhets-/produktions störning/bortfall Kvalitetsförändringar Administrationskostnader Överanställning som följd! Prövning av flexibilitet, inbördes beroende, kompetens, bemanning Oplanerad korttidsfrånvaro ger störst problem för organisationen varför??? 23

24 Andra kostnader vid sjukfrånvaro Är personen ersättbar? Om inte = minskad produktion, sämre service = minskade inkomster. Finns det någon vikarie att ringa in? Kostnad för timlön + semesterlön + sociala avgifter + administration etc Behövs hjälp av bemanningsföretag för att få fram vikarie? Ytterligare kostnad. Det är inte säkert att vikarien kan fylla ut den sjukes skor till 100 % = minskad produktion, sämre service = minskade inkomster 24

25 Korttids- vs Långtidssjukfrånvaro Oplanerad korttidssjukfrånvaro kostsamt för arbetsgivaren Långtidssjukfrånvaro kan arbetsgivaren planera för mest problematiskt för individen! Främlingskap Tappar det social nätet Tär på anhöriga och vänner Mår själv dåligt En känsla av utanförskap Hålla kontakten! Skapa rutiner!

26 Tråkiga kostnader Vad är bakgrunden till sjukskrivningen? Större problem i organisationen? Fler som påverkas? Vikten av ett vidgat synsätt! Fokus på helheten! 26

27 Sammanfattningsvis Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 27

28 Nästa föreläsning: Satsningar på personalen Läsanvisningar: 27-30, 39-54, 57-66, kap Dagens föreläsning (Korrigerad): 14-20, 31 28

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

Kan nyckeltal visa hur vi mår? Kan nyckeltal visa hur vi mår? Jämföra Analysera Utveckla Utgivning: Utvecklingsrådet i samarbete med Centrogruppen Arbetsmarknadsverket, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården,

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2004 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro En fallstudie med sju av Sveriges största aktiebolag om konsekvenserna av ändrade

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Om företagsekonomisk mätning av organisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och deras konsekvenser för verksamheten

Om företagsekonomisk mätning av organisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och deras konsekvenser för verksamheten Om företagsekonomisk mätning av organisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och deras konsekvenser för verksamheten Av Paula Liukkonen 1 Inledning Den här texten redogör för organisatoriska,

Läs mer

Förslag till Basinkomstmodell

Förslag till Basinkomstmodell Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer