HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier RN 19.12.2014"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnesstudier Varje fråga besvaras med tydlig handstil antingen på separat ark eller på det linjerade utrymme som angivits för svaret på frågepappret. Texta tydligt ditt namn på varje svarspapper och ange ditt studentnummer. I tenten för straffrättens ämnesstudier är det obligatoriskt att avlägga straffrättens allmänna och särskilda del (5 sp; frågorna 1-2). De andra delområdena det straffrättsliga påföljdssystemet (1,5 sp; frågorna 3a och 3b), europeisk och internationell straffrätt (1,5 sp; frågorna 4a och 4b), kriminologi och kriminalpolitik (1,5 sp; fråga 5) och straffrättens grunder (1,5 sp; fråga 6) kan avläggas som skilda studiemoduler (studieperioder) före tentamen i straffrätt genom föreläsningsförhör. Alternativt kan man ändå i straffrättens tentamen avlägga alla nämnda studiemoduler (studieperioder) eller tillsammans med straffrättens allmänna och särskilda del alla de studiemoduler (studieperioder) som inte avklarats enskilt före tenten. Alla studiemoduler (studieperioder) som godkänns bedöms var för sig enligt skalan 1-5. I detta fall bör man få ett godkänt vitsord för varje enskild studiemodul (studieperiod) (samt för tentamen i sin helhet). En godkänd prestation i ett föreläsningsförhör i något delområde i straffrätt före omvandlas till ett vitsord vid tillämpning av det nya tentamenssystemet. Om du har avlagt ersättande föreläsningsserier skall du absolut fylla i dina prestationer i bifogade blankett. Eljest känner man inte till att dina föreläsningsförhörsprestationer skall granskas och ersättningar och tilläggspoäng skall räknas dig till godo. För de frågor som du har ersatt med föreläsningsförhör / delprestationer och vilka du nämnt på blanketten behöver du inte lämna in ett skilt svarspapper. Avlagda föreläsningsförhör befriar från att besvara frågor enligt följande: - under vårterminen 2011 eller senare avlagd föreläsningsserie om straffrättens påföljdssystem: frågorna 3a och 3b - under vårterminen 2011 eller senare avlagd föreläsningsserie i kriminologi och kriminalpolitik eller kursen i restorativ rätt: fråga 5 - under vårterminen 2011 eller senare avlagd föreläsningsserie om straffrättens grundfrågor (ansvarslära): fråga 6 - under höstterminen 2011 eller senare avlagd föreläsningsserie om europeisk och internationell straffrätt: frågorna 4a och 4b Svarsutrymmet för frågorna 1 2 är begränsat till fyra sidor per fråga, för frågorna 5-6 till två sidor per fråga, och de tvådelade frågorna 3 4 besvaras på det utrymme som på frågepappren linjerats ut för svaren. Vid besvarande av frågorna får man använda sig av lagböcker samt övrigt vid lagbokstentamina tillåtet författningsmaterial i enlighet med fakultetens allmänna anvisningar. Då svarsutrymmet på ovan nämnt sätt är begränsat, bör understrykas att innehållet i lagbestämmelser och övrigt till tentamensfordringarna hörande källmaterial enbart skall redogöras för till relevanta delar, och att hänvisningar till lagtexten görs genom nämnandet av vederbörliga stadganden. Vid bedömningen av svaren läggs betoning på hur väl de centrala straffrättsliga problemen identifierats i dem och hur välmotiverat de behandlats. Uppmärksamhet fästs även vid svarens interna konsekvens och tydlighet. Svarens tydlighet

2 förutsätter att styckeindelning brukas. Då svarsutrymmet är två eller fyra sidor är det skäl att även använda underrubriker, och svaret på en rättsfallsfråga bör helst avslutas med en kort sammanfattning. De som avlägger EES-behörighetsprov besvarar under denna tentamensomgång rättsfallsfrågorna 1 och 2.

3 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT/Ämnestudier NAMN Studentnummer: Anmäl med denna blankett alla dina ersättande prestationer. - Skriv föreläsarens efternamn på strecket, - ringa in om föreläsningarna ägt rum under höst- eller vårterminen, - skriv på strecket det år kursen avlagts och - ringa in om du då avlagt kursen enligt nya eller gamla tentsystemet. Fråga Ämne Föreläsare Inringa Presteringsår Inringa 3a, 3b Påföljdssystemet ht / vt G / N 4a, 4b Europeisk och internationell ht / vt G / N straffrätt 5 Kriminologi och ht / vt G / N kriminalpolitik eller kursen i restorativ rätt 6 Straffrättens grunder / ht / vt G / N ansvarslära

4 Straffrättens allmänna och särskilda del (5 sp; frågorna 1-2) 1. Advokat Nils J hade under längre tid vid sidan av sin advokatverksamhet bedrivit en rätt omfattande aktiehandel. Han hade ibland vunnit och ibland förlorat på sina transaktioner som han skötte via mäklarfirman Oy Risk & Rask Ab. På våren kunde han konstatera att år 2014 hade börjat katastrofalt, en s.k. säker placering hade slagit helt fel och likviditetskris hotade. I januari 2014 hade han av dödsbodelägarna i ett dödsbo fått i uppdrag att sälja en större fastighet och pengarna för fastigheten kom in på advokatbyråns kundkonto i mars samma år. Med dödsbodelägarna som bodde utomlands hade han kommit överens om att boet skulle delas genast när pengarna för affären erhållits. För att kunna använda sig av dödsboets medel för nya aktieaffärer skrev Nils brev till delägarna och meddelade att pengarna skulle betalas först i augusti För att bevisa att summan skulle betalas först i augusti ändrade Nils datumet för utbetalningen i köpebrevet och satte med en kopia av köpebrevet. Nils lyfte euro från kundkontot och köpte för summan en stor mängd aktier i börsbolaget Findus Oyj. Satsningen grundades på det tips han fått av sin småkusin Sverker Ö som jobbade på bolaget i fråga. Som gentjänst förutsatte Sverker att Nils biträder honom i den arvstvist som var under uppseglande mellan Sverker och hans syskon. Aktieaffären lyckades bra och gav en vinst på euro. Nils kunde på överenskommen dag betala euro till dödsbodelägarna. En av dödsbodelägarna, Pablo P., hade i ett annat ärende ringt upp köparen av fastigheten och fått veta att köpesumman redan erlagts. På Pablos förfrågan gav Nils ingen förklaring till det inträffade men betalade Pablo kontant euro för att han inte skulle berätta om saken för de andra dödsbodelägarna. Pablo tog nog emot pengarna men höll inte tyst om Nils lögn, men nog om ersättningen på euro. De övriga delägarna beslöt dock att inte göra någon brottsanmälan. Tyvärr räckte vinsten inte till för att lösa Nils ur hans ekonomiska trångmål. I sin desperation beslöt Nils på att satsa på narkotikahandel. Genom en rad narkotikamål, vari han uppträtt som försvarare för den åtalade, ansåg han sig känna till hur man anskaffar narkotika. Nils gav sin sekreterare Sonja N i uppdrag att införskaffa kokain från Estland. Sonja, som ville rädda sin arbetsplats, reste med bil till Estland och inköpte där av två okända personer 100 gr kokain. Kontaktuppgifterna hade hon fått av sin arbetsgivare. Nils som kände till riskerna med narkotikahandeln bad sedan sin gamla klient Per Ole T. att bedöma den inköpta narkotikan. Per Ole kunde genast konstatera att Sonja i stället för kokain fått heroin som därtill verkade vara uppblandat med andra ämnen. Enligt honom måste man vara minst kemist för att bedöma narkotikans närmare substans. Trots detta sålde Nils narkotikan som kokain åt affärsmannen Björn W. som skulle ordna en bättre fest. Under festen fick Björn allvarliga hjärnskador av en överdos av heroinet som han trodde vara kokain. Hur skall fallet straffrättsligt behandlas? Motiverat svar. (Svarsutrymme högst 4 sidor; 20 p)

5 2. Jyri-Gunnar K., 49, som verkar i byggnadsbranschen, var den enda aktieägaren och styrelsens ordförande i sitt företag, som verkade i aktiebolagsform. Jyri-Gunnar hade registrerat sitt företag i Estland. Jyri-Gunnars företag verkade ändå i Finland och som företagets verksamhetsställe fungerade Jyri-Gunnars hem i Övre-Malm. Företaget hade verkat redan i flera år. Under de första åren förde Jyri-Gunnar ingen bokföring, då han höll bokföringslagstiftningen som för svårförstådd och en vanlig människa förmådde inte enligt Jyri-Gunnars åsikt få klarhet i lagstiftningens innehåll. Sedermera anställde Jyri-Gunnar ändå en bokföringsbyrå för att sköta bokföringen, då entreprenader började inflyta och han började få ordentligt med pengar för jobben. Efter de feta åren började det ändå år 2011 gå sämre för Jyri-Gunnars företag. Hela branschens framtid började helt plötsligt se betydligt sämre ut än tidigare. Oberoende av detta beslöt Jyri- Gunnar fortsätta sin företagsverksamhet som vanligt. Under år 2012 hade företaget betalningssvårigheter och otaliga räkningar blev obetalda. Företaget fick betalningsuppmaningar och det riktades utsökningsåtgärder mot det. Under år 2013 fortsatte samma situation, och det kom inte längre entreprenader enligt tidigare modell. Jyri-Gunnar arbetade just inte längre själv i sitt företag, utan koncentrerade sig på andra göromål. Under samma år behövde Jyri-Gunnar dock akut pengar till byggandet av badrumsavdelningen i sin i Levi för eget behov byggda timmerstuga och till inköpet av en ny cityjeep. För detta behov beslöt Jyri-Gunnar lyfta penningmedel från sitt företag till sig själv, d.v.s. kontantkassans saldobelopp enligt bokföringen ,62 euro samt det till honom själv enligt bokföringen lånade beloppet ,00 euro. Uttaget bokfördes i bolagets bokföring dels som ett aktionärslån till Jyri-Gunnar och dels som ett uttag ur kassan. Bolaget var då djupt förlustbringande. Senare förklarade Jyri-Gunnar att han lyft pengarna som ersättning för sin egen arbetsinsats. Därtill sålde Jyri-Gunnar sitt företags schaktningsmaskiner till sin kusin Manja Sanelma K:s byggnadsföretag för priset euro. Dessa maskiners anskaffningspris år 2011 hade varit ,00 euro. Efteråt framkom det, att schaktningsmaskinernas gängse värde skulle ha varit cirka ,00 euro. I slutet av samma år gick Jyri-Gunnars företag i konkurs och det konstaterades ha varit förlustbringande redan fr.o.m. slutet av år Boförvaltare blev Jyri-Gunnars gamla bekantskap, advokat Raisa-Kukka U. Raisa-Kukka fortsatte bygga de byggnadsprojekt som fanns kvar. Hon lämnade dock bokföringen ogjord, då hon enligt sin egen åsikt inte som boförvaltare var förpliktad till det. Efter konkursen behövde Jyri-Gunnar pengar för att behålla sin levnadsstandard på vanlig nivå. Han beslöt sälja största delen av värdepappren han hade i sin ägo. Överlåtelsevinst uppstod det allt som allt cirka ,00 euro. Då han inlämnade sin förhandsifyllda skattedeklaration nämnde han inget om överlåtelsevinsterna. Jyri-Gunnar undrade lite, varför de inte var nämnda i den förhandsifyllda skattedeklarationen, då han ju sålt värdepappren med bankens förmedling. Trots detta inlämnade han skattedeklarationen utan att göra ändringar. Hur ska fallet bedömas straffrättsligt? Ett motiverat svar. (Svarsutrymme högst 4 sidor; 20 p)

6 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer Det straffrättsliga påföljdssystemet (1,5 sp; frågorna 3.a. och 3.b.) 3.a. A (född ) har genom en lagakraftvunnen dom i Esbo TR dömts för rån (begånget ) till ovillkorligt fängelse i 6 månader och genom en lagakraftvunnen dom i Helsingfors TR för grov stöld (begången ) till ovillkorligt fängelse i 10 månader. A har inte tidigare domar. A påbörjar avtjänandet av sitt fängelsestraff idag Vilken dag blir A villkorligt frigiven? Vilken dag upphör prövotiden för A? Motivera ditt svar! (Svaret inom angivet svarsutrymme; 5 p.)

7 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 3.b. B (född ) döms idag för anstiftan till skadegörelse (begånget ), för medhjälp till grovt häleribrott (begånget ) och försök till bedrägeri (begånget ). Presentera de tillämpliga straffskalorna i fallet såväl för de enskilda brottens del som för ett möjligt gemensamt straffs del. Motivera ditt svar! (Svaret inom angivet svarsutrymme, 5 p).

8 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer Europeisk och internationell straffrätt (1,5 sp; frågorna 4.a. och 4.b.) 4.a. Tolkningsverkans innehåll och gränser i straffrätten ifråga om EU-bestämmelser. (Melanders lärobok, svaret inom angivet svarsutrymme; 5 p.)

9 HELSINGFORS UNIVERSITET STRAFFRÄTT / ÄMNESSTUDIER NAMN Studienummer 4.b. Klargör i huvuddrag förhållandet mellan internationell humanitär rätt och internationell straffrätt (Närmast Marco Sassòlis artikel i verket The Oxford Companion to International Criminal Justice; svaret inom angivet svarsutrymme; 5p.)

10 5. Kriminalpolitik och kriminologi (1,5 sp) Teorier om rationella val i nutiden (contemporary rational actor theories). Roger Hopkins Burke, An Introduction to Criminological Theory (2nd edition), i huvudsak kapitel 4. (Högst 2 sidor; 10 p.) 6. Ansvarsläran/ Straffrättens grunder (1,5 sp) Huvudinnehållet i kapitlet Perpetration versus complicity (gärningsmannaskap versus delaktighet) i Fletchers bok. I verket George P. Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law. (Högst 2 sidor; 10 p.) Resultaten fredag kl. 15

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/19 BESLUT SB 187/10 2010-03-22 Dnr: 713 och 923/09-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Emil Sparv. Grå Ekonomi inom Hotell- och Restaurangbranschen

Emil Sparv. Grå Ekonomi inom Hotell- och Restaurangbranschen Emil Sparv Grå Ekonomi inom Hotell- och Restaurangbranschen Företagsekonomi och turism 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA RESTONOM ABSTRAKT Författare Emil Sparv Lärdomsprovets titel Grå Ekonomi inom hotell- och

Läs mer

Penningtvätt. Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita. Britt-Marie Rehn Cecilia Roms

Penningtvätt. Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita. Britt-Marie Rehn Cecilia Roms Penningtvätt Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita Britt-Marie Rehn Cecilia Roms Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Ekenäs 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Pontus Sjöström Datum: 2009-05-22 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt Bokföringsbrott -Ansvarsfrågan Författare: Abstract There are today no existing demands

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum LP2&3 13/14 Material Övningsuppgifter Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Svaren till

Läs mer