Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut"

Transkript

1 Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut Anette Lindahl Produktspecialist Vi har fått många frågor kring premier och avgifter till FORA. Och vill därför reda ut begreppen premier och avgifter till FORA och Särskild löneskatt i Norstedts Bokslut. Skatteverkets ställningstaganden angående när avdragsrätt inträder för pensionsförsäkringspremier har gjort att BAS-kontogruppen beslutat om nya och ändrade konton. Enligt lagen Löneskatt på pensionskostnader 2 5 st. ska vid beräkning av beskattningsunderlaget bokföringsmässiga grunder tillämpas. Skatteverket tolkar bokföringsmässiga grunder enligt kontantprincipen d.v.s. att betalning ska ha skett för att avdrag ska medges. I Norstedts Bokslut har vi valt att gå på Skatteverkets linje när de nya bilagorna 2950A Beräkning av skuld/fordran FORA och 2514 Beräknad löne- och avkastningsskatt skapades. Bilagorna är även uppdaterade med BAS-kontogruppens nya och ändrade konton. Kontering från bilagorna har upprättats utifrån Skatteverkets bedömning att det är en strikt kontantprincip som gäller vid beskattningen. För tillfället redovisas skuld och fordran på samma sätt, men att fordran ska behandlas annorlunda än skuld är föremål för rättslig prövning genom ett pågående förhandsbesked. Det går alltid redovisa på annat sätt än vad bilagorna föreslår. Beräkning i Norstedts Bokslut Vårt exempelföretag Datakonsulterna AB har kalenderåret Vi börjar med att välja bilaga 2950A Upplupna FORA-avgifter (ny från version 2010) under menyn Bilagor och Kortfristiga skulder. Det fanns även en bilaga 2950 Upplupna FORA-avgifter (utgår från version 2010). Skillnaden mellan bilagorna är att på den nya bilagan 2950A finns det två ytterligare kolumner för att kunna dela på Försäkringsdel och Pensionsförsäkringsdel vid konteringen samt att den nya bilagan består av tre sidor mot den äldre bilagan som består av en sida. Dessutom har uppdelning gjorts på lönesummor <25 år, år samt >65 år. Ifyllande av bilagan 2950A Upplupna FORA-avgifter Lönesumma fylls i för tjänstemän och arbetare, enligt kontrollbesked eller efter vad som är bokfört. I vårt exempel är lönesumman för tjänstemän kr och för arbetare kr. När lönesummorna fylls i på aktuella rader uppgår Försäkringsdelen till 353 kr och Pensionsförsäkringsdelen till kr. 1 (9)

2 För att stämma av om det är en skuld/fordran till FORA fylls inbetalda premier i på raden Avgår inbetalda premier. I vårt exempel har det betalats in 250 kr i Försäkringsdel och kr i Pensionsförsäkringsdel, skuld FORA blir 103 kr i Försäkringsdel och kr i Pensionsförsäkringsdel. 2 (9)

3 Datakonsulterna har även Semesterlöneskuld som fylls i på samma bilaga men på sidan tre. Uppgifterna angående semesterlöneskulden hittar du även på bilagan 2920A Upplupna semesterlöner, sammalöne-/procentregel eller 2920 Upplupna semesterlöner om bilagorna använts. Om K2-reglerna tillämpas ska ingen skuld FORA på semesterlöneskulden beräknas. Uppgifterna har i det här fallet hämtats från bilagan 2920A Upplupna semesterlöner, sammalöne- /procentregel. Underlag för Tjänstemän kr ( kr kr) samt Arbetare kr. 3 (9)

4 Samtliga ifyllda uppgifter på bilagan överförs till sidan ett. Total skuld Försäkringsdel blir i vårt exempel 153 kr och Pensionsförsäkringsdel kr. Från uppgifterna längst ner på sidan ett av bilagan hämtas konteringen. Föreslagna skuldkonton, enligt BAS 2010, hämtas från bilagans sidhuvud då bokslutsverifikation skapas direkt från bilagan. De motkonton som hämtas, också enligt BAS 2010, till konto 2951 är 7571 Arbetsmarknadsförsäkring, försäkringsavgifter och till konto Arbetsmarknadsförsäkring, pensionsförsäkringspremie (deklarationspost). Om fordran uppstår ska sidhuvudets kontonummer ändras, enligt BAS 2010, till 1689 Övriga kortfristiga fordringar (motkonto 7571) respektive 1688 Fordran pensionsförsäkring (deklarationspost) (motkonto 7572). Särskild löneskatt beräknas på bilagan 2514 Beräknad löne- och avkastningsskatt. 4 (9)

5 Ifyllande av bilagan 2514 Beräknad löne- och avkastningsskatt Underlag pensionsförsäkringsdel av FORA-avgift fylls vid kalenderår i på sidan två under avsnittet F. Underlag pensionsförsäkringsdel av FORA-avgift. Lönesumma fylls i för arbetare, enligt kontrollbesked eller efter vad som är bokfört. I vårt exempel är lönesumman för arbetare kr. Det är samma lönesumma som vi angav på bilagan 2950A. Pensionsförsäkringsdelen uppgår till kr men vid punkten tre hämtas i det här exemplet Skuld FORA kr (med hjälp av blå pil) då det enligt bilagan är kontantprincipen som gäller och särskild löneskatt ska betalas på det som är kontant betalt d.v.s kr. Under avsnittet F.1 Obetald pensionsförsäkringsdel av FORA-avgiften hämtas Skuld Pensionsförsäkringsdel FORA samt Skuld Pensionsförsäkringsdel av semesterlöneskuld FORA p.g.a. att det ska beräknas en upplupen särskild löneskatt på obetalda pensionsförsäkringsdelar. I vårt exempel blir underlaget kr. Den upplupen särskild löneskatt blir kr x 24,26% = 886 kr. Uppgifterna hämtas med hjälp av de blå pilarna till vänster om fälten. 5 (9)

6 Samtliga ifyllda uppgifter på bilagan överförs till sidan ett. Punkten två på sidan ett hämtar Pensionsförsälkringsdel av FORA-avgift som det betalas särskild löneskatt på, i detta fall kr. Längst ner på bilagan hämtas underlag för Obetald pensionsförsäkringsdel av FORA-avgiften då det ska beräknas en upplupen särskild löneskatt på obetalda pensionsförsäkringsdelar. I vårt exempel blir underlaget kr och upplupen särskild löneskatt 886 kr. 6 (9)

7 Kontering på bilagan utgår från uppgifterna på sidan ett. Konteringen är ett förslag, enligt BAS 2010, och kan ändras vid behov. Överföring till Norstedts Skatt På blankett 2 Inkomstdeklaration (bolag) under underlag till löneskatt är det i vårt exempel kr som överförts från Norstedts Bokslut då det är kontantprincipen som gäller. Det har även överförts deklarationsposter till punkten 4.3 c. Andra kostnader på blankett 2S Skattemässiga justeringar. Beloppet kr återförs. Beloppet består av deklarationsposter som är bokfört på konto 7572 Arbetsmarknadsförsäkring, pensionsförsäkringspremier, deklarationspost samt konto 7532 Särskild löneskatt pensionskostnad., deklarationspost. Beloppet som återförs i inkomstdeklarationen består av kr (Obetald pensionsförsäkringsdel av FORA-avgiften) och 886 kr (Upplupen särskild löneskatt på Obetald pensionsförsäkringsdel av FORA-avgiften). 7 (9)

8 Beloppet påföres nästföljande beskattningsår. På bilagan 2514 Beräknad löne- och avkastningsskatt finns möjligheten att göra en avstämning på sidan ett längst ner under punkten D.3 Kvarstående löne- och avkastningsskatt från föregående år. 8 (9)

9 Kontaktinformation Webbsupport och FAQ-listor Programsupport E-post Telefon BAS Analys BAS Kontera Rätt Norstedts Anläggningsregister Norstedts Bokslut Norstedts Dokument Norstedts Dokument Boutredning Norstedts Ekonomianalys Norstedts Klient (i samband med Skatt) Norstedts Klient (i samband med Bokslut & Revision) Norstedts Koncern Norstedts Lön Norstedts Revision Norstedts Skatt Norstedts Tidbok Norstedts Transaktionsanalys Gemensamt faxnummer till all programvarusupport är Tekniksupport Gemensam support för alla våra program och digitala produkter. Har du frågor av teknisk karaktär, som installation och nätverk, besvaras detta av våra datatekniker. Tel Fax Kundservice Till Kundservice kan du ställa frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring med mera. Tel Fax Säljare Kontakta vår säljavdelning om du vill veta mer om våra programvaror inom skatt och ekonomi, diskutera förmånspaket, användarutbildningar, e-kurser och annan utbildning etc. Tel Fax (9)

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer