Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den oktober 2008 på Thoresta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27-28 oktober 2008 på Thoresta"

Transkript

1 SKK / DK nr Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den oktober 2008 på Thoresta Närvarande ledamöter: Carl Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter. Adjungerade från SKK.s kansli: Kjell Bräster, Ulrika Henriksson, Pia Wahlström Övriga närvarande: Ulf Uddman ( 68) Vid protokollet: Siv Jernhake (sekr). 59 Mötets öppnande Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 60 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 61 Val av justerare Nina Karlsdotter utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 62 Föregående protokoll Ett förtydligande gjordes till föregående protokoll 50 lydande: DK bekräftade att av VU tidigare taget beslut beträffande avstängning av domare, att avstängning gäller generellt vid utställningar och prov inom organisationen även där stambokföring ej sker. 63 Resultatrapport För DKs kännedom fanns ekonomisk resultatrapport. Efter genomgång lades rapporten till handlingarna. 64 Information från ledamöterna Ordföranden informerade från CS. Sekreteraren informerade om att nya bestämmelser angående antalet hundar per domare och dag träder i kraft Bo Wallin informerade från ett möte med Domare i Väst i oktober där rasen grand danois hade presenterats på ett förtjänstfullt sätt. Kjell Bräster informerade om att Pia Wahlström återinträder som DK:s sekreterare från årsskiftet. Kjell Bräster rapporterade från WDS Cirquit Show Almare Stäket, samt att han lämnat en mer detaljerad rapport därifrån till ordförande för WDS bestyrelse.

2 Ulrika Henriksson informerade att examination på raserna bullterrier och irish soft coated wheaten terrier kommer att äga rum på Svenska Terrierklubbens utställning i Borås. Vidare att Bo Skalin fr.o.m. september är överförd till Finska Kennelklubbens domarlista. Pia Wahlström informerade att 82 klubbar som ingått i WDS Cirquit Shows deltagit vid s.k. Eftersnack 65 Protokoll / Information från FCI För kännedom förelåg protokoll från Generalförsamlingen i FCI:s Europa sektion DK tog del att detta varefter det lades till handlingarna. För kännedom fanns FCI Cirkulär: 45/2008 med information att i det fall endast två domare tjänstgör vid en Internationell FCI CACIB utställning måste båda komma från ett FCI-land eller ett land som är FCI contract partner. 52/2008 med en uppdaterad lista från engelska KC över 16 domare som får döma Best in Show på FCI CACIB shows varav 6 får döma alla 10 FCI grupperna samt ett särskilt påpekande att dessa domare på rasnivå endast får döma raser som är erkända av KC. 60/2008 med information att dansk-svensk gårdshund blivit interimistiskt erkänd i FCI från /2008 med information från ENCI att domarna Enzo Lei är avstängd från till Bianca Manfredi är avstängd från till Giancarlo Trivellato är avstängd från till /2008 med information från ENCI att domarna Matilde Capparoni är avstängd från tillsvidare Rino Rosciarelli är avstängd från tillsvidare 69/2008 med information från Rumäniens kennelklubb att domaren Lavinia Steer sedan är avauktoriserad 71/2008 med information från Colombias kennelklubb att domaren Angel Gabriel Valdez Valdes är avstängd från till Protokoll / Information från NKU En snabbrapport från NKU/AU mötet förelåg. DK tog del av rapporten och noterade särskilt att ett gemensamt regelverk för domare vid såväl utställning, tävling, och jakt ska utarbetas. 67 Protokoll / Protokollsutdrag SKK/CS Protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde beträffande Bo Skalins begäran om överprövning av DK beslut. CS har tillstyrkt följdauktorisation av terrier brasileiro och avstyrkt följdauktorisation för samtliga

3 laikor. DK noterar CS beslut. 68 Information från VD Ulf Uddman informerade om pågående processarbete gällande kvalitetssäkring för domare angående raser och rasernas hälsoaspekter samt att det nu brådskar med att DK utarbetar anvisningar, tolkningsföreskrifter samt, vid behov, övergångsbestämmelser med anledning av CS beslut, att domare som har sin härkomst utanför Norden och Storbritannien ska ha varit auktoriserade i minst tre (3) år samt dömt rasen minst tre (3) gånger innan inbjudan till en utställning som stambokförs av SKK får ske. Tillämpningen av detta CS-beslut är avsett att gälla redan från 2010, varför att det är av största vikt att DK nu skyndsamt utarbetar regler och anvisningar för en implementering av detta beslut. DK tackade för informationen. 69 Redovisning DK/VU DK fastställde av DK/VU tidigare fattat beslut att bevilja Åke Cronander dispens att döma en vit herdehund vid Gudbrandsdals Hundeklubb Bordlagda/återremitterade ärenden SKKs Domarkommitté (DK) har tagit del av svarsskrivelser från Robert Paust och ytterligare skrivelser i ett tidigare behandlat ärendet ( DK 3/2008) angående att Robert Paust dömt cairnterrier på utställningen i Köping , trots att han endast innehar provisional domarstatus från AKC för denna ras. DK finner att Robert Paust i tidigare beslut av såväl DK som SKKs styrelse fått besked att detta inte är tillåtet. DK beslöt att då Robert Paust oavsett detta faktum accepterat att döma, avstänga honom från all bedömning i Sverige under 1 år ( 1 jan dec ). DK beslöt meddela AKC DK:s beslut, samt att till SKKs Utställningskommitté, meddela det förbiseende som gjorts av Wästmanlands Kennelklubb genom att inbjuda en domare som ej innehar, för Sverige giltig auktorisation för aktuell ras. Efter diskussion beslöt DK att inte begära att Utställningskommittén stryker erhållna resultat för cairnterrier vid utställningen i Köping Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Bertil Lundgren hade inkommit med ett förslag att låta göra en namnskylt för domare. Marknadsavdelningen hade framtagit en sådan med SKK:s logotype och namn. DK beslöt ge Hans Rosenberg i uppdrag att söka en leverantör för tillverkning av namnskylten. 71 Preparandkursen Planeringen inför preparandkursen 2010 fortgår enligt planerna. Ulrika Henriksson redogjorde för de förberedelser som gjorts. 72 Domarutbildning Morgan Wacht hade inkommit med en ansökan att få utöka sitt rasregister med raserna otterhound

4 och foxhound. DK beslöt bifalla ansökan. Inrapporterade domarauktorisationer / Ulrika H, utbildningsavdelningen Auktorisationer genom elev-/aspiranttjänstgöring i utställningsring; Hans Almgren Ingrid Andersson Marina Bengtsson Helene Björkman Bengt-Åke Bogren Eva Borg Thomas Eriksson västgötaspets schweiziska stövare (berner/jura/luzerner/schwyzer) bracco italiano breton drentsche patrijshond (korthårig och långhårig) flatcoated retriever pekingese schapendoes finsk stövare hamiltonstövare weimaraner Svante Frisk entlebucher sennenhund grosser schweizer sennenhund bedlingtonterrier Karin Hedberg azawakh Elisabet Janzon basenji Elisabet Janzon Ann-Christin Johansson Henrik Johansson Mats Jonsson newfoundlandshund (verkställt efter inkommet närvarointyg vattenprov enligt specialklubbens önskemål) släthårig foxterrier strävhårig foxterrier shetland sheepdog grönlandshund Eva Jönsson drentsche patrijshond engelsk setter gordonsetter irländsk röd setter pointer perro de agua espanol Yvonne Larsson tibetansk spaniel Karin Linde Klerholm clumber spaniel Pia Lundberg grand danois Marie Nylander engelsk setter röd setter bracco italiano Gunilla Sandberg irländsk varghund Mia Sandgren berner sennenhund Gunilla Skallman japansk spets irländsk stabyhoun

5 Auktorisationer genom examination; Bengt-Åke Bogren Åke Cronander Siv Jernhake Ann-Christin Johansson Liz-Beth C Liljeqvist Charlott Sandberg japanese chin fransk bulldogg mops japanese chin shih tzu affenpinscher schnauzer tax collie, korthårig långhårig collie, Auktorisationer för domare i grundutbildning; Johnny Nilsson Sofia Sollenberg american akita irländsk röd setter 73 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation/ följdauktorisation Inkommit skrivelse från Dodo Sandahl med ansökan om gruppallroundauktorisation för grupp3. DK beslöt att bifalla ansökan efter deltagande på Svenska Terrierklubbens domarkonferens Inkommit skrivelse från Åke Cronander med ansökan om gruppallroundauktorisation för grupp 9. DK beslöt att bifalla ansökan efter deltagande på SDHK:s domarkonferens Inkommit skrivelse från Henrik Johansson med ansökan om gruppallroundauktorisation för grupp 3. DK beslöt att bifalla ansökan efter deltagande vid Svenska Terrierklubbens domarekonferens Inkommit skrivelse från Per Lundström med ansökan om följdauktorisation för vinthundsraserna i grupp 5 och gruppallroundauktorisation i grupp 10. DK beslöt att bifalla ansökan. Inkommit skrivelse från Svante Frisk med ansökan om följdauktorisation för chart polski. DK beslöt bifalla ansökan. Inkommit skrivelse från Jahn Stääv, Domarföreningen, med ansökan om följdauktorisation för raserna russkiy toy och prazsky krysarik för ett antal medlemmar efter deltagande vid en presentation av raserna anordnad av Domarföreningen. DK beslöt avslå kollektiv ansökan och uppmanar de sökande att återkomma med individuella ansökningar för var och en att redovisa sin egen erfarenhet. Inkommit skrivelse från Henrik Johansson med ansökan om följdauktorisation för presentationsraserna canaan dog, perro sin pelo del peru, thai ridgeback dog samt xoloitzcuintle (mexikansk nakenhund) efter deltagande vid SSUK:s domarkonferens. DK beslöt tillstyrka ansökan.

6 Inkommit skrivelse från Hans Almgren med ansökan om följdauktorisation för presentationsraserna perro sin pelo del peru och volpino italiano efter deltagande på SSUK:s domarkonferens. DK beslöt tillstyrka ansökan. Inkommit skrivelse från Åke Cronander ansökan om följdauktorisation för presentationsrasen volpino italiano efter deltagande på SSUK:s domarkonferens. DK beslöt tillstyrka ansökan. Inkommit skrivelse från Siv Jernhake med ansökan om följdauktorisation för presentationsrasen perro sin pelo del peru efter deltagande på SSUK:s domarkonferens. DK beslöt tillstyrka ansökan. Paragrafen förklarades omedelbart justerad 74 Domarfrågor Inkommit skrivelse angående bedömningen av en rottweiler Eldenburg s Paco S36679/2004 på utställningen i Askersund Hunden har förlorat en tand genom skada och har veterinärintyg men den tilldelades 0 pris pga av ej korrekt bett. DK tog del av handlingarna och finner att priset ej är motiverat. DK beslöt föreslå UtstK att stryka priset. Inkommit skrivelse angående bedömningen av en cavalier king charles spaniel Naitonos Ready To Rock S63946/2006 på utställningen i Piteå Hunden har ett mycket litet underbett men den tilldelades 0 pris pga av ej korrekt bett och fick i övrigt ingen kritik. DK tog del av handlingarna och finner att priset ej är motiverat. DK beslöt föreslå UtstK att stryka priset. Inkommit klagomål beträffande en domares bedömning av welsh corgi på Sydskånska KK:s utställning DK tog del av skrivelsen och beklagar att utställare upplevt bedömningen negativt. Domaren får ta del av klagomålet. DK lade därmed ärendet till handlingarna. En skrivelse hade inkommit från en utställare av en drever i Portugal som av en svensk domare fått 0 pris pga av felaktig färg. Den portugisiska kennelklubben har annullerat priset då färgen är tillåten. DK uttrycker sin förvåning över åsatt pris och finner det speciellt olyckligt då det gäller en svensk domare och en svensk ras utomlands. DK betonar att domare noggrant måste överväga sitt beslut då 0 pris utdelas. Ett meddelande har inkommit att en svensk domare som dömt gordon setter i Rom av ENCI har avstängts från bedömning i Italien i 12 månader då denne tilldelat ett högt pris till en för stor hund. DK uttrycker sin förvåning över åtgärden då ingen övre eller undre gräns, utan endast idealhöjd för rasen finns angiven i standarden. DK uppmanar ENCI att ompröva sitt beslut. Ett meddelande har inkommit att en svensk domare som dömt grand danois i Rom av ENCI har avstängts från bedömning i Italien i 24 månader då denne felaktigt givit 0 pris till en

7 hund pga felteckning. DK begär ett yttrande från berörd domare och bordlägger ärendet i väntan på detta. En protest hade inkommit mot en domares bedömning av en labrador retriever Wallwein s Bona Dea S 37897/ 2004 i Visby då hunden fått 0 pris pga av tandfel. DK har tagit del av handlingarna, veterinärintyg och domarens yttrande. DK finner ej tillräckliga skäl att ändra domarens prissättning. DK betonar vikten av att ID-numret kontrolleras vid veterinärbesiktning. Klagomål hade inkommit från en utställare av en grand danois Goliath s Phyllis Echêc S35428/2007 som på utställningen i Sofiero erhållit 0 pris. DK har tagit del av domarens yttrande och kritiken och finner att priset är motiverat och lämnar ärendet utan åtgärd. En skrivelse har inkommit från Östsvenska Terrierklubben beträffande en amerikansk domare som ej svarat på mail och med kort varsel brutit kontraktet för två utställningar under WDS Cirquit och därmed orsakat arrangerande klubbar stor olägenhet. DK beklagar den uteblivna kontakten och meddelar AKC det inträffade. Klagomål mot domarens uppträdande hade inkommit från en utställare av chinese crested dog på utställningen i Visby DK har tagit del av skrivelsen och domarens yttrande och betonar vikten av att reglementet beträffande hårborttagning observeras. En skrivelse förelåg angående att domaren Harriet Franzén i samband med WDS i strid med gällande bestämmelser för transport och förvaring av hundar i bil, haft sex hundar instängda i sin bil i garaget. Bestyrelsen för WDS anser inte att domarens agerande står i överensstämmelse med det omdöme och omtanke om hundar som en exteriördomare ska ha. DK beslöt tilldela Harriet Franzén en varning. Svenska Beagleklubbens ordförande har i en skrivelse anmält att en domare brutit mot lagar och förordningar och de regler som gäller i samband med jaktnärvaro vid sin domarutbildning. Yttrande från berörd domare och ordf. i Gävle-Dala Beagle klubb hade inkommit. DK beslöt översända handlingarna till Jakthundskommittén för handläggande och ev. yttrande. En skrivelse hade inkommit från en utställare av cavalier king charles spaniel på utställningen i Visby med klagomål på att hundar som varit friserade fått höga prisvalörer. DK konstaterar att problematiken är känd sedan tidigare och lämpligen bör tas upp till behandling på domarkonferens för rasen. DK hänvisar vidare till uttalande i DK 1/ Förutsätter DK att domare i sitt fria skön vinnlägger sig om att utefter rasens standard bedöma deltagande hundars fel och förtjänster. En skrivelse hade inkommit från en utställare av en siberian husky på SPHKs utställning i Vaggeryd som tidigare ( DK ) fått avslag på sitt klagomål mot domarens bedömning. Utställaren efterfrågar innehållet i domarens yttrande. DK beslöt låta utställaren ta del av detta. 75 Raskompendier

8 En lägesrapport över inkomna raskompendier förelåg. Kompendium för engelsk toy terrier, granskare Nina Karlsdotter och Carl Gunnar Stafberg. Godkänt. Kompendium för tysk jaktterrier, granskare Bo Wallin och Carl Gunnar Stafberg. Godkänt. Kompendium för manchester terrier har inkommit. Ett kompendium som använts i Norge är översatt från engelska. Granskare Siv Jernhake och Nina Karlsdotter. Korrigerad version inväntas. Kompendium för bullterrier och miniatyr bullterrier, granskare Nina Karlsdotter och Carl Gunnar Stafberg. Godkänt. Kompendium för kooikerhondje, granskare Bo Wallin och Nina Karlsdotter. Godkänt. Kompendium för tibetansk spaniel, granskare Carl Gunnar Stafberg och Nina Karlsdotter. Godkänt. Kompendium för mops, granskare Carl Gunnar Stafberg och Nina Karlsdotter. Godkänt. Kompendium för king charles spaniel, granskare Carl Gunnar Stafberg och Bo Wallin. Godkänt. Kompendium för shi tzu, granskare Paul Stanton och Kenneth Edh. Godkänt. Kompendium för pekingese, granskare Kenneth Edh och Siv Jernhake. Godkänt. Kompendium för fransk bulldogg är granskat av Nina Karlsdotter och Kenneth Edh. En korrigerad version inväntas. Kompendium för basenji är granskat av Nina Karlsdotter och Kenneth Edh. Godkänt. Kompendium för eurasier är granskat av Bo Wallin och Kenneth Edh. Godkänt. Kompendium för volpino italiano är granskat av Bo Wallin och Siv Jernhake. Godkänt. Kompendium för japansk spets är granskat av Nina Karlsdotter. Godkänt. Kompendium för chow chow är granskat av Nina Karlsdotter och Göran Bodegård. Godkänt. Kompendium för isländsk fårhund är granskat av Carl Gunnar Stafberg och Bo Wallin. Godkänt. Rapporterade Nina Karlsdotter att arbetet med granskningen av raskompendium tillsammans med Siv Jernhake för riesenschnauzer pågår. Ytterligare ny version av kompendiet har kommit in och granskning pågår. 76 Domarkonferenser / Övrigt Ansökan om att få hålla domarkonferens har inkommit från Svenska Terrierklubben nov konferensraser: american staffordshire terrier, australisk terrier, skotsk terrier, skyeterrier, west highland white terrier, staffordshire bull terrier. Svenska Brukshundsklubben okt 2011 raser: dobermann, rottweiler, riesenschnauzer,

9 boxer, beauceron, hovawart. Svenska Pudelklubben sept samtliga pudlar. DK beslöt bifalla ansökningarna dock ska undersökas om de ansökta datumen är lediga. 77 Övriga skrivelser Inkommit skrivelse från ordföranden i Specialklubben för Västgötaspets samt skrivelse i samma ärende från Göran Bodegård beträffande en utländsk domare som givit 2:a pris till en västgötaspets med ej tillåten färg, cremefärgad. Man ifrågasätter att en av våra nationalraser dömes av utländska domare med ingen eller ringa erfarenhet av rasen. DK har tagit del av handlingarna och förstår problematiken. Sådan problematik kommer att hanteras i den kvalitetssäkringsprocess som startats. Ett påpekande hade gjorts av Åsa Gustavsson juridiska avdelningen att det saknas regeltext att svensk domare ska inneha medlemskap i SKKorganisationen för att få döma i Sverige. DK beslöt införa sådan tilläggstext i Anvisningar för exteriördomare och Domaretiska regler på sid 16 samt att reglerna är tillämpliga för samtliga domare. En skrivelse hade inkommit från Charlotte Laning exteriördomare i USA som avser flytta till Sverige, med förfrågan angående vilka regler som gäller för att bli överflyttad till det svenska domarregistret. DK konstaterar att inflyttade domare från USA får döma de raser för vilka de är approved regular judge i AKC. I de raser för vilka de är provisional judge får aspiranttjänstgöring ske enligt reglerna för grundutbildning. Inflyttade domare från FCI-länder får döma sådana raser de dömt 3 ggr. Vidareutbildning i nya raser sker enligt svenska regler och på svenska språket. En skrivelse hade inkommit med frågor och kommentarer från Svenska Irländsk Varghundsklubben angående vilket material domarna fått ta del av vid konferensen för rasen DK konstaterar att materialet ej har hanterats av DK. Frågeställningen bör riktas till Svenska Vinthundsklubbens sekreterare som har hanterat konferensredovisningen till SKK. 78 Övriga frågor Det diskuterades en skrivning med förslag att kriteriet bör höjas till att minst 2/3 (67%) av i gruppen ingående raser skall innehas för sökande av gruppallrounderskap. Aktuella riskraser samt de raser som kommer att ägnas speciell uppmärksamhet ur hälsosynpunkt skall ingå. Alla svenska raser skall ingå. DK beslöt i enlighet med förslaget Vid en revidering av Anvisningar för exteriördomare och domaretiska regler beslöt DK att häftets titel ska vara: Regler och anvisningar för exteriördomare och domaretiska regler, samt gjordes ett antal ändringar och tillägg i texten såsom att domare ska undvika att döma samma ras alltför frekvent, avseende tid och plats. att domare ej ska tävla med avels- eller uppfödargrupp på utställning där denne själv dömer. att då domare ställer ut hund för vilken leasingavtal finnes råder generell dispens från förbudet att visa annans hund då hund vistas i landet under ett tidsbestämt leasingavtal för avel om minst 6 månader och högst 12 mån. ( DK 2/2004 ). Avstängd domare får inte tjänstgöra på utställningar och prov oavsett om de stambokförs eller ej. Avstängd domare får inte under avstängningstiden anlitas som examinator eller för andra

10 förtroendeuppdrag som kan anknytas till domarskapet. Dock får avstängd domare delta vid domarkonferenser samt vara presentatör av en ras vid konferens. Ett förslag hade inkommit om att godkända rasstandarder skall finnas tillgängliga på en CD skiva. DK diskuterade huruvida tekniken medger att samtliga standards från SKK:s och FCI:s hemsida kan laddas ner på ett enkelt sätt. Kjell Bräster och Ulrika Henriksson fick i uppdrag att undersöka möjligheten till detta. DK beslöt att till nästa möte ta fram en ny lista över domare som inte varit aktiva under en tidsperiod om tre år. 79 Nästa möte Beslöt DK datum för nästa möte till den på SKK:s kansli kl Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett givande möte, varefter han förklarade mötet avslutat. Justeras Carl Gunnar Stafberg Nina Karlsdotter Vid protokollet Siv Jernhake Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3 RING 3 kl.9.00 Domare: Carina Ekwall Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Märta Brandts GRUPP 1 Australian Kelpi 1 Australian Shepherd 5 Bearded Collie 1 Belgisk Vallhund/Groenendael 1 Belgisk Vallhund/Malinois

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 1/2010 2010-03-23 1-26 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande, 1-21), Sonja

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 18 augusti 2011 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 18 augusti 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 4/2011 2011-08-18 58-76 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 18 augusti 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Vid protokollet: Göran Bodegård,

Läs mer

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra.

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra. 1 UPPGIFT 1 HUNDRASER I ditt arbete som Hundfysioterapeut kommer du att komma i kontakt med ett antal olika hundraser. Det är inte några av våra husdjur idag som har sådan variation i utseende och temperament

Läs mer

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Grupp 7. Stående fågelhundar Fastställda av CS 2008-11-12 Gäller från 2009-01-01 Introduktion och tillämpning...3

Läs mer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM Bedömningen startar klockan 10.00 Beräkna att domaren dömer ca 20 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje

Läs mer

Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg. Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg. Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. SKK/StandK nr 2/2009 2009-05-12 19-44 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 12 maj 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Adjungerade: Vid protokollet: Göran Bodegård

Läs mer

SKK/AG Standard nr

SKK/AG Standard nr Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 5-2016 63 80 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg

Läs mer

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 På Timrå Brukshundklubbs nya klubbområde vid Midlanda se bifogad karta Telefon till vägvisare: Anna 070-696 18 86 1 Ring 1 (officiell) start 09.00: Peter

Läs mer

SKK/AG Standard nr

SKK/AG Standard nr Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 4-2016 46 62 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 4/2011 2011-06-09 77-108 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 juni på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter

Läs mer

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Bedömningen börjar kl.09:00 Domaren bedömer ca 15-20 hundar i timmen så du kan räkna ut på ett ungefär när

Läs mer

SKK / UtstK nr 3-2008

SKK / UtstK nr 3-2008 SKK / UtstK nr 3-2008 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 13 maj 2008, på SKKs kansli i Spånga Närvarande: Bo Skalin (ordf), Mats Stenmark (vice ordf),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 2/2010 2010-09-23 27-46 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård, Sonja Hagelberg,

Läs mer

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 110 151 LABRADOR RETRIEVER 60 66 JACK RUSSELL TERRIER 56 61 GOLDEN RETRIEVER 48 54 SHIH TZU 33 40 ROTTWEILER 33 35 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 26 33 BORDER COLLIE 23 31 TAX 29 31 SHETLAND SHEEPDOG

Läs mer

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Bedömningen i respektive ring startar kl. 09.00. Du som anmält din hund

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander SKK/DK nr 2/2010 2010-04-20 36-64 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin,

Läs mer

SKK/AG Standard nr 2-2013 2013-07-02 18-34

SKK/AG Standard nr 2-2013 2013-07-02 18-34 Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 2-2013 18-34 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes (ordförande),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 27 april 2011 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 27 april 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 2/2011 2011-04-27 24-42 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 27 april 2011 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Vid protokollet: Göran Bodegård, Sonja

Läs mer

SKK/DK nr 3-2013 2013-06-13 79-116

SKK/DK nr 3-2013 2013-06-13 79-116 Sida 1/19 SKK/DK nr 3-2013 79-116 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf),

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

SKK/DK nr 5-2014 2014-10-24 87-106

SKK/DK nr 5-2014 2014-10-24 87-106 Sida 1/16 SKK/DK nr 5-2014 87-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté fredag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordförande), Kenneth Eliasson, Karl-Erik

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

Följande fina varor med din ras har vi med oss idag:

Följande fina varor med din ras har vi med oss idag: Hundras Affenpinscher Afghanhund Airedaleterrier Akita Alaskan malamute American Akita American bulldog American eskimo American foxhound American staffordshire terrier American water spaniel Amerikansk

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor 1 mars 2012 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor 1 mars 2012 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/AG Standard 1/2012 2012-03-01 1-19 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor 1 mars 2012 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Renée Sporre-Willes

Läs mer

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Tack för din anmälan och varmt välkommen till vår utställning. Kontroll av vaccination

Läs mer

Protokoll från StandK 1-09

Protokoll från StandK 1-09 Protokoll från StandK 1-09 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 20 januari 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg Adjungerade:

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin ( 1-30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander ( 1-30)

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin ( 1-30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander ( 1-30) SKK/DK nr 1/2010 2010-02-11 1-35 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 11 februari på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin

Läs mer

SKK/DK nr 3-2014 2014-06-04 47-66

SKK/DK nr 3-2014 2014-06-04 47-66 Sida 1/18 SKK/DK nr 3-2014 47-66 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag, på SKKs kansli i Spånga. Närvarande Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordförande), Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april på Öster Malma

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april på Öster Malma SKK/JhK nr 2/2010 27 43 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april på Öster Malma Närvarande; Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 10 vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 153 LABRADOR RETRIEVER 72 JACK RUSSELL TERRIER 65 GOLDEN RETRIEVER 58 SHIH TZU 41 ROTTWEILER 36 MOPS 34 SHETLAND SHEEPDOG 33 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 32 BORDER

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 3/2011 2011-04-27--28 39-76 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27 28 april på Thoresta Herrgård i Bro. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

SKK/DK nr 2-2013 2013-04-03--04 44-78

SKK/DK nr 2-2013 2013-04-03--04 44-78 Sida 1/17 SKK/DK nr 2-2013 44-78 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Kenneth

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 juni 2009 på Thoresta Herrgård.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 juni 2009 på Thoresta Herrgård. SKK/DK nr 3/2009 2009-06-16 61-93 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 16 juni 2009 på Thoresta Herrgård. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf)

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga 1 SKK/UKK 5/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 2014-04-16 på Thoresta Herrgård Sida 1/17 SKK/DK nr 2-2014 2014-04-16 på Thoresta Herrgård 25-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kenneth Eliasson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kenneth Eliasson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. SKK/DK nr 4/2012 2012-09-06 104-136 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 6 september på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf) 104-121,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 14 oktober 2009 på SKKs kansli, Spånga.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 14 oktober 2009 på SKKs kansli, Spånga. SKK/StandK nr 3/2009 2009-10-14 45-72 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 14 oktober 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf), Ann Carlström, Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf), Ann Carlström, Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Åke Cronander SKK/DK nr 5/2010 2010-09-02 104-132 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 2 september på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf),

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro. 1 SKK/DopK nr 1/2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro. Närvarande: Sekreterare: SKKs kansli: Bengt Pettersson (ordf),

Läs mer

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Dogwear Size Manual Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Hur hunden mäts och hur måtten tolkas. Halsomkrets. Bröstomkrets.Rygglängd. Midjemått. Rygglängden mäts från manken till svansroten medan hunden

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

SKK/DK nr 1/2012 2012-02-07 1-39. Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 februari 2012 på SKKs kansli.

SKK/DK nr 1/2012 2012-02-07 1-39. Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 februari 2012 på SKKs kansli. SKK/DK nr 1/2012 2012-02-07 1-39 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 7 februari 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf),

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. SKK/KHM nr 3 2010 2010-06-02 33-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. Närvarande: I första delen av mötet deltar ledamöter

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75 Sida 1/7 SKK/FK nr 4-2015 59-75 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Göran Hallberger,

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga SKK/UtstK nr 4/2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga Närvarande: Bo Skalin (ordf.), Mats Stenmark (vice ordf.),

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs sammanträde

Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs sammanträde typ Version Författare minnesant kadr Område Reviderad Datum SRD 2017-05-03 Dokumentnamn Status 1/6 Minnesanteckningar förda vid Ag SRDs sammanträde 2017-05-03 Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (per

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 5/2011 2011-09-08 109-142 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina

Läs mer

SKK/DK nr 1-2015 2015-02-10 1-20

SKK/DK nr 1-2015 2015-02-10 1-20 Sida 1/20 SKK/DK nr 1-2015 1-20 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordf), Magnus Hagstedt ( 1 18), Karl-Erik

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual Storleksguide för hundplagg Dogwear Size Manual 4 Storleksguide för de vanligaste hundraserna...4 Så här hittar du rätt storlek... Outdoors produkter...4 Outdoors Microfleece overaller...6 Så här hittar

Läs mer

SKK/DK nr 4-2013 2013-09-19 117-149

SKK/DK nr 4-2013 2013-09-19 117-149 Sida 1/24 SKK/DK nr 4-2013 117-149 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april 2009 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april 2009 på SKKs kansli. SKK/DK nr 2-2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Siv Jernhake,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 3 november 2010, på SKKs kansli, Spånga.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 3 november 2010, på SKKs kansli, Spånga. 1 SKK/FK nr 5/2010 105 127 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté onsdagen den 3 november 2010, på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Ledamöter Jahn Stääv (ordf.), Anso

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september 2009 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september 2009 på SKKs kansli. SKK/DK nr 4/2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 september 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Siv

Läs mer

SKK/DK nr 1-2014 2014-01-28 1-24

SKK/DK nr 1-2014 2014-01-28 1-24 Sida 1/25 SKK/DK nr 1-2014 1-24 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson, Magnus Hagstedt,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Suppleant 1 Ulrika Wall Ami Hegardt Susanne Gehnich Marie Myklebust Ulrika Järvinen, avgått

Läs mer

SKK/DK nr

SKK/DK nr Sida 1/15 SKK/DK nr 5-2015 84-104 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Mats Stenmark (ordf), Kenneth Eliasson ( 84 94), Karl-Erik

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41 Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet nr 21-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 24 mars 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 2008 på SKKs kansli.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 2008 på SKKs kansli. SKK / DK nr 3-2008 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 19 augusti 2008 på SKKs kansli. Närvarande:Nina Karlsdotter (ordförande), Carl Gunnar Stafberg (via högtalartelefon),

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander SKK/DK nr 3/2010 2010-06-08--09 65-93 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 8 9 juni på Thoresta Herrgård. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf),

Läs mer

Upprättande av raskompendium för exteriördomare

Upprättande av raskompendium för exteriördomare SKKs exteriördomarutbildning Upprättande av raskompendium 1 (3) Upprättande av raskompendium för exteriördomare Raskompendier framställs relativt sällan man kan räkna med att ett kompendium är aktuellt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SKK/SRD-K nr

SKK/SRD-K nr Sida 1/6 SKK/SRD-K nr 4-2014 58-77 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 17 december 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna. Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 07 02-03, Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Lena Flodfält Helena Hellström Lars Johnsson ( 114-132)

Läs mer

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf.), Carl-Gunnar Stafberg (ordf fr o m 153), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström (t o m 159)

Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf.), Carl-Gunnar Stafberg (ordf fr o m 153), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström (t o m 159) SKK/DK nr 7/2010 2010-11-03 142-171 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 3 november på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Nina Karlsdotter (vice ordf.),

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/ Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 1-24 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd tisdagen den 10 februari 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Kerstin

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

SKK/UtstK nr 3/2014 2014-05-20 53-74

SKK/UtstK nr 3/2014 2014-05-20 53-74 Sida 1/10 SKK/UtstK nr 3/2014 53-74 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 20 maj 2014 på SKKs kansli. Närvarande Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt

Läs mer

MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010

MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010 MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 31 oktober 2009/

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

SKK/DK nr

SKK/DK nr Sida 1/19 SKK/DK nr 3-2016 42-61 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté tisdag. Närvarande: Mats Stenmark (Ordf), Johan Andersson, Karl-Erik Johansson, Nina Karlsdotter,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011 MyDOG I: 6 & 8 januari Utställningsplats: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 17 oktober 2010. Anmälningstiden

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid SRD AGs sammanträde

Minnesanteckningar förda vid SRD AGs sammanträde typ Version Författare minnesant kadr Område Reviderad Datum SRD 2016-05-18 Dokumentnamn Status Minnesanteckningar förda 1/5 vid SRD AGs sammanträde sammanträde 2016-05-18 Närvarande ledamöter: Göran Bodegård

Läs mer

SKK/AG Standard nr xx

SKK/AG Standard nr xx Sida 1/6 SKK/AG Standard nr 2-2012 20-xx Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes (ordförande),

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26 Sida 1/10 SKK/FREE nr 1-2013 1-26 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté torsdag på SKKs kansli i Spånga. Närvarande Ordinarie ledamöter: Moa Källström (ordf), Rolf

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer