Ekerö tidning Samhällsinformation från din kommun Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling"

Transkript

1 Nr Ekerö tidning Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en egenkomponerad rätt samt en skollunch utifrån en okänd råvarukorg. Sid 3 Initiativ om folkomröstning i frågan om Ekerö bostäder bereds av Ekerö kommun Torsdag den 27 oktober informerade Kommunfullmäktiges ordförande om ett folkomröstningsinitiativ i frågan om en försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder eftersom oppositionen samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att initiera frågan. Sid 3 Ekerö kommun får en ny webbplats Strax efter årsskiftet kommer få en rejäl ansiktslyftning. En mer användarvänlig och modern hemsida kommer att lanseras. Sid 6 Irmgard Kaiser -En ängel från Färingsö I 35 år har Irmgard Kaiser kämpat för att hemlösa barn ska få ett drägligare liv. Sid 11 Tips och idéer för jullovslediga Foto: Stefan Pellén

2 2 Kommunen Ekerö tidning Nr FÖRSLAGSLÅDA till Ekerö kommuns politiker! LÄS MER HÄR! Mejla dina frågor till våra politiker. Enklare betalning av dina fakturor Nu kan du som är kund hos Ekerö kommun betala dina fakturor enklare. Det finns olika sätt att välja på. Autogiro eller E-faktura. Läs mer på vår hemsida: Ekerö tidning utgivningsplan mars 27 maj Bästa läsare Foto: douglas bock 30 september 2 december Det har varit en spännande höst med en intensiv debatt i många stora frågor. En av dessa är frågan om att sälja kommunens aktier i AB Ekerö bostäder vilken vi återuppväckte under hösten. Redan 2008 hade vi planer på att sälja aktierna i bolaget, vilket fick avbrytas på grund av rådande finanskris. Anledningen till att vi återuppväckte frågan är främst att ett flertal seriösa intressenter visat intresse för att köpa AB Ekerö bostäder. Alliansen vill använda vinsten till att betala av på kommunens höga låneskuld. Istället för att betala ränta bör pengarna användas till skolan och äldreomsorgen. Men nu ska vi sannolikt folkomrösta i frågan innan vi kan gå vidare. Jonas Orring är ny exploateringschef i Ekerö kommun! Foto: linda blankert Jonas Orring har tidigare arbetat för Stockholms stad, SJ Jernhusen och senast med exploateringsfrågor i Halmstads kommun. Han har främst arbetat med fastighetsrelaterade och genomförande frågor, såsom försäljning och köp av fastigheter, hållbar energi, god ekonomi och gestaltning. Jag kommer i första hand att sätta mig in i verksamheten och frågeställningarna som rör exploateringsförutsättningarna i Ekerö kommun. Vart Ekerö är på väg och vilka visioner som finns och sedan försöka förverkliga dessa. Jag ska se till att vi får god ekonomi i våra projekt, god gestaltning och en bra bostadsmiljö. Just nu arbetar jag med utflyttningen av bussdepån. I slutet på oktober startade äntligen bärgningen av fartyget Seaside. Förhoppningsvis har hon bogserats bort från Tappströmskanalen när denna tidning trycks. Kronofogdemyndigheten har sedan juni 2009 haft ansvaret för att få Seaside bortforslad men ingenting har hänt. Från kommunens sida har vi hela tiden påtalat vikten av en skyndsam hantering för Kronofogdemyndigheten. Det slutade med att Kommunstyrelsen JO-anmälde Kronofogdemyndigheten förra året. Det har under hela tiden varit oacceptabelt med ett skeppsvrak i Tappströmskanalen som hotar vår miljö och förfular bilden av Ekerö! Innan årets slut kommer Ekerö kommun att få en ny hemsida. E-paneler är en viktig del i den förnyelsen. Kommunstyrelsen har på mitt initiativ beslutat att återuppta arbetet med E-paneler under en försöksperiod för övergripande sakfrågor som berör utvecklingen av Ekerö kommun. Ekerö kommun har tidigare i arbetet med översiktsplanen som färdigställdes 2005 använt sig av paneler som E-verktyg, det vill säga en mötesplats på Internet för att fånga upp vad ekeröborna tyckte om den övergripande planeringen av Ekerö kommun. Sedan dess har Ekerö kommun arbetat med fysiska kreativa processmöten i samband med projektstarten av utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum. Nyligen var jag på det årliga näringslivsseminariet som arrangeras i samarbete med kommunen och näringslivet. Det har blivit en fin tradition som blir bättre för varje år. Jag hade förmånen att få träffa många nya trevliga och inspirerande entreprenörer. Ekeröföretagare är viktiga för kommunen. De skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Från kommunens sida vill vi fortsätta vårt arbete tillsammans med dem och skapa ett lokalt företagsklimat som ger möjligheter för ekeröföretagare att starta och växa. Jag gratulerar årets företagare Äppelfabriken som ni kan läsa mer om i detta nummer. Jag vill tacka för ett spännande år och tillönska alla medborgare och förtroendevalda en God Jul och ett Gott Nytt År! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Ekerö tidning Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Grafisk form: Linda Blanckert, Anna Levahn och Birgitta Hanzson redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert Medverkande reporter: Victoria Amanius Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post:

3 Nr Ekerö tidning Nyheter 3 tredje plats i skolkökstävlingen Årets Felix för Närlundaskolan Närlundaskolan mötte Nordhemsskolan (Göteborg) och Skinteboskolan (Billdal) i en final den 15 november i Procordias provkök i Eslöv, Skåne. Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en egenkomponerad rätt samt en skollunch utifrån en okänd råvarukorg. Både jury och publik fick smaka av rätterna som lagades. Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e Jessica Danielsson, köksansvarig i Närlundaskolan, vad lagade ni för mat? I det första momentet lagade vi det recept som tog oss till final, fiskgratäng med chili och basilika. I andra momentet lagade vi köttfärsbiffar med fetaost och rödbetor med pumpasalsa som tillbehör. Varför valde ni att tävla med fiskreceptet? Barnen i vår skola tycker mest om fiskgratäng och soppa. Det är lite underligt men väldigt roligt. Jag försöker alltid vara med på elevråden för att lyssna på vad de har att säga om skolmaten. Ni vann 3000 kronor, vad ska ni göra för pengarna? Vi kommer förmodligen gå ut och äta på någon fin och inspirerande restaurang. Ska ni tävla nästa år? Först och främst har vi varit med i Arlas tävling Kock i skolan. Vi blev en av 20 finalister och vårt recept kommer att tryckas i en Jessica Danielsson, Sanna Pettersson och Anneli Kersmo från Närlundaskolans matproduktion. Tina Nordström är konferencier. broschyr. Sedan får vi se, just nu känner jag mig lite utmattad efter gårdagen. Hoppas på att inspirera Med en matlagningstävling för skolkockar hoppas Procordia kunna lyfta skolmaten och inspirera med matglädje och kreativitet bland svensk skolkökspersonal. Ambitionen med Årets Felix är att starta en ny tradition där vi utmanar och ger eldsjälarna i skolköken ett erkännande. Tävlingsbidragen vittnar om starkt engagemang och omtanke om eleverna och miljön. Vi vet att duktig, ambitiös och kreativ skolpersonal försöker skapa goda, variationsrika och näringsriktiga mål inom många gånger snäva ekonomiska ramar. Vi vill vara med och utveckla svensk skolmat. En tävling som Årets Felix tror och hoppas vi kan vara ett sätt att stimulera och utmana personalen, förklarar Magnus Selin, direktör för FoodSolutions vid Procordia. Närlundaskolan en av tre finalister Av de 46 skolor som anmälde sig till tävlingen blev tre skolor utvalda att gå till final. Motiveringen till nomineringen är att Närlundaskolan har visat starkt engagemang och omtanke om eleverna och miljön, och har stuckit ut ur mängden med sitt tävlingsbidrag. Ingen av finalisterna går lottlös ur finalen. Förstapristagaren vann kronor som ska gå till inspiration och matglädje för hela köket, andrapristagaren vann 5000 kronor och tredjepristagaren vann 3000 kronor. Linda Blanckert Initiativ om folkomröstning i frågan om Ekerö bostäder bereds av Ekerö kommun Torsdag den 27 oktober informerade Kommunfullmäktiges ordförande om ett folkomröstningsinitiativ i frågan om en försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder eftersom oppositionen samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att initiera frågan. Ärendet om en eventuell försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder återremitterades till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Ärendet om folkomröstning skall nu beredas av Ekerö kommun. När Kommunfullmäktige fattat beslut om en folkomröstning beräknas den äga rum om cirka sex månader. Folkomröstning Den 1 januari 2011 trädde omfattade ändringar i regeringsformen samt vissa ändringar i vallagen och kommunallagen i kraft (prop. 2009/10:80). En rådgivande folkomröstning ska hållas i en kommun eller ett landsting i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Kommunfullmäktige motsätter sig det. Bakgrund Måndag den 17 oktober beslutade Kommunstyrelsen att återuppväcka frågan om att sälja kommunens aktier i AB Ekerö bostäder. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att försälja aktierna i AB Ekerö bostäder till ett pris, som skulle bestämmas med utgångspunkt i ett underliggande fastighetsvärde ej understigande 750 miljoner kronor. Med anledning av finanskrisen beslutade Kommunfullmäktige att avbryta den pågående försäljningen av aktierna i bolaget. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att det fanns anledning att åter väcka frågan eftersom intressenter hade hört av sig till kommunen och visat intresse av att förvärva aktierna i bolaget om kommunen fortfarande var intresserad av att försälja dessa. Intressenterna angav att de var villiga att sätta ett värde på fastighets- beståndet som var högre än de 750 miljoner kronor som Kommunfullmäktige 2008 angav som minibelopp för en eventuell försäljning. Syftet med försäljningen av aktierna i bolaget är att vinstmedlen i första hand ska användas för att amortera på kommunens låneskuld som är hög jämfört med andra kommuner i länet. Låneskulden innebär räntekostnader som ianspråktar resurser inom kommunens totala budget som istället kan användas för verksamheten inom skola, vård och omsorg. Kommunen står också inför stora framtida investeringar av infrastrukturell karaktär som i nuläget skulle kräva nyupptagande av lån. Med en försäljning av aktierna i bolaget kan istället en del av vinstmedlen användas för dessa investeringar.

4 4 Aktuellt Ekerö tidning Nr Framtidens mötesplatser i Stenhamra Visionerna är stora om hur en eventuell ny byggnad som ska utgöra ett kulturhus och tillika en mötesplats i Stenhamra ska se ut. Café, bibliotek, kulturskola och en fritidsklubb kan alla komma att inrymmas under samma tak. En ny förskola ska sannolikt redan 2012 börja byggas i anslutning till den nya mötesplatsen. Stenhamra förtätas och behöver utvecklas och jag vill förtydliga att detta är en tidig lokalutredning, något ställningstagande har ännu inte kommit till stånd, säger Leif Kåsthag, planeringssamordnare på kommunledningskontoret. Arbetet med att se över och förbättra kommunens skol-, kultur- och fritidslokaler har resulterat i visionen om en kulturmötesplats. För barnens eget bibliotek, fritidsverksamheten och kulturskolan skulle en samlokalisering innebära stora fördelar i drift, ökad flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Herman Palms plan är den mest sannolika platsen för en byggnad. Genom denna placering hoppas man kunna skapa ett hjärta i Stenhamra, en social mötesplats med ett innehåll som kommer att tilltala både unga och gamla, utomhus och inomhus, större delen av dygnet. Platsen lider idag av att vara dominerad av trafik, bilparkering och av att vara en återvändsgränd. I förslaget kommer istället en eller flera tvärgator att bilda kvarter och det kommer att skapas platser och naturliga passager och flöden att mötas i. Det centrala Stenhamra skulle ges mer av kvarterskaraktär där gående, cyklande och bilar samsas på lika villkor. Nybyggnad eller ombyggnad De två alternativ som är framtagna bygger till största delen på samma koncept. Ett kulturhus i två våningar som skulle innehålla café, en sal för konsert, dans och rörelse, bibliotek, fritidsklubb och kulturskola. Även plats för bio, drama, konferenser, föreläsningar och utställningar planeras in. Utanför huset hoppas man kunna bygga en yta som även kan fungera som utescen, en läktare och en skatepark. Runtom finns öppna planytor för spontana evenemang med sittplatser. Skillnaden är att i det ena alternativet låter man Barnens eget bibliotek få genomgå en omfattande renovering för att sedan byggas ut både på höjden och på bredden. Det andra alternativet innebär att Barnens eget bibliotek rivs och att man bygger en helt ny byggnad istället. I båda förslagen måste vi väga in kostnader men även ta hänsyn till nya förutsättningar för detaljplaneringen och eventuella behov av programförändringar, berättar Leif Kåsthag. Lennart Lundblad, chef Ekerö Hus med välkomnande entrévåning och platsbildning. Referensbild från vunnen tävling om bostadsområde/kyrka i Tönsberg, Norge. Hall med fasta gradänger som kan användas för idrott, men också samlingar, disco och teater. Referensbild från Väsby Nya Gymnasium. Kultur kommenterar planerna på ett kulturhus i Stenhamra, Det behövs mötesplatser att mötas där vi kan ägna oss åt kultur, konst, lek, spel och kontemplation. Att bygga mötesplatser är därför angeläget, särskilt mötesplatser som är till för alla då har man ju faktiskt möjlighet att möta och lära känna andra än de man redan kände till. Kulturen finns för att vi behöver mötas och komma varandra närmre. Illustration: White Foto: White Ny förskola En ny förskola med plats för 120 barn kommer sannolikt att byggas redan 2012 i anslutning till Herman Palms plan. Den marken är redan detaljplanelagd och byggnadsåtgärderna kommer att överensstämma med denna plan. Därför kan vi börja det arbetet ganska omgående, säger Leif Kåsthag. Linda Blanckert Foto: Linda Blanckert Socialminister Göran Hägglund på besök Ministerbesök Fokus låg framförallt på barn och ungdomar när socialminister Göran Hägglund (KD) besökte Ekerö kommun under september månad. Även tillgänglighet, entreprenörskap och företagande stod på dagordningen för besöket. Göran Hägglund började förmiddagen med ett besök på Fabriken där Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan hälsade ministern välkommen. Ingrid Rogblad, projektledare för Fabriken berättade om verksamheten i Fabrikens lokaler och om vikten att ungdomar får vara med och påverka sin egen fritid. Musikgruppen Erazing memories från Stenhamra, spelade en rocklåt och Ekerö kommuns ungdomshandläggare, Annika Magnusson berättade om hur kommunen arbetar främjande och förebyggande för att skapa så bra uppväxtvillkor som möjligt för barn och unga, där fokus låg på hur kommunen arbetar med föräldrastöd. Under sin rundvandring i kommunen hann Göran Hägglund med att besöka Fabriken, ungdomsmottagningen, öppna förskolan och Jungfrusunds marina där företagare i kommunen fick en frågestund tillsammans med socialministern.

5 Nr Ekerö tidning aktuellt 5 Spökjakt på Ekebyhovs slott Caroline Giertz I flera år har olika personer påstått sig se tecken på paranormal aktivitet på Ekebyhovs slott. Utan förklaring har lampor tänts och släkts, dörrhandtag har rört sig och någon har påstått sig höra ljudet från ett gråtande barn uppe på vinden. Några i personalgruppen på slottet säger sig känna av spökena och i samband med en planerad övernattning på slottet, kontaktade Agneta Asp, chef för Ekebyhovs slott, TV4 och programmet Det okända för att få kontakt med ett medium. Kanalen såg möjligheten till att göra ett program av den historia som Agneta berättade. Det är många som sedan 1600-talet har avlidit på slottet i olika sjukdomar och vi ville framförallt veta vilka dessa personer var och så ville jag gärna ha en story att berätta på mina guideturer. Det är många som är intresserade av spökhistorier. Jag har själv aldrig känt av något övernaturligt här, säger Agneta och jag har överhuvudtaget inte trott på spöken innan mediet kom hit men jag kan säga att jag har ändrat uppfattning nu, säger hon. Fler spöken i Ekerö Programledaren för Det okända, Caroline Giertz, säger att hon nästan aldrig känner av spökena själv men när hon besökte Svartsjö slott för ett år sedan gick det kalla kårar längs ryggraden. När jag stod i fängelsehålorna på Svartsjö slott så var det svårt att veta vad som var vad. Det kändes fruktansvärt att vara där nere. Det är en av de få gånger jag har känt av något och det är inte svårt att föreställa sig hur det en gång i tiden måste ha känts att sitta inlåst i de där kalla, mörka, fuktiga fängelsehålorna, säger Caroline Giertz och ryser. Hon tycker att det är en förmån att få vara på fina slott men hon säger att det är blandningen av miljöer som gör det spännande. Ena gången är vi i en etta i Hökarängen och nästa gång på ett slott. Att det finns spöken på slott är ju mer en regel än ett undantag, säger hon. Innan inspelningen är teamet noga med att mediet inte ska veta vart han ska. Han vet bara att vi ska hämta upp honom i Slagstastrands köpcentrum. Hela programidén hade fallit om mediet visste vart han skulle, säger Caroline Giertz. Mediets främsta uppgift är att hjälpa spökena bort från slottet, men många slottsägare vill att de ska stanna kvar. Vi tycker inte att man kan ha andar som husdjur eller turistattraktioner. Om en ande behöver hjälp att komma vidare så måste den få det, säger Caroline Giertz. Agneta Asp tycker också att det vore bra om andarna fick ro. Det kommer bli lättare för mig att få personalen att jobba kvällstid då, säger hon och skrattar. Linda Blanckert Höga betyg till Skå ÅVC Film om det goda exemplet -Projekt Svartsjöviken Naturvårdsverket väljer ut den bästa tiondelen av projektresultaten till så kallade Goda exempel för att uppmärksamma kommunernas miljöarbete, sprida kunskap och stimulera till efterföljd. Restaureringen av strandängar vid Svartsjöviken är ett av Naturvårdsverkets 100 goda exempel. Nu är projekt Svartsjöviken ett av fem lyckade investeringsprojekt som ska visas på film på Naturvårdsverkets hemsida och i olika informationssammanhang. Tekniska kontorets enhet för Renhållning har under september genomfört en enkätundersökning om hur abonnenterna uppfattar kommunens Renhållningsverksamhet. Enkäten genomfördes under september 2011 till 300 slumpvis utvalda kunder med fastighet i kommunen med en svarsfrekvens om 62 procent. Sammantaget visar undersökningen i stort att de tillfrågade abonnenterna är nöjda med sophämtningsverksamheten. På frågan om hur man tycker att kommunen sköter hämtning av kärl-, säckavfall eller liknande från hushållen svarade 53 procent att det är mycket bra. Skå Återvinningscentral får genomgående höga betyg i undersökningen. I ett samlat omdöme anser 88 procent att verksamheten fungerar ganska bra till mycket bra och drygt hälften tycker att systemet med passerkort fungerar mycket bra. Sedan 1 april i år infördes nya utökade öppettider på Skå ÅVC. 44 procent instämmer helt i påståendet om att de nya öppettiderna är anpassade så att man har goda möjligheter att besöka anläggningen. Renhållningsverksamheten berättar att det är viktigt att fortsätta arbetet med att lyssna på medborgarna och att ständigt förbättra verksamheten. En förbättring man hoppas på att kunna genomföra är att öppna Skå ÅVC även på måndagar efter årsskiftet. I nuläget förs diskussioner med Ragn-Sells. Hela undersökningen finns att läsa på /avfall Johan Elfver Restaureringen av våtmarksbeten vid Svartsjöviken har lett till både en ökad biologisk mångfald och utveckling av ny teknik. Med stöd från det lokala investeringsprogrammet (LIP) restaurerades ca 35 hektar våtmarksbeten intill Svartsjöviken 2001, vilket utökade den totala arealen markbeten till cirka 50 hektar. Åtgärden som ingick i ett större LIP-program syftade främst till att förbättra vattenkvaliteten och gynna fågel- och växtlivet vid Svartsjöviken. Kommunen planerade från början för en långsiktig utveckling av området och i dag ingår driften i den ordinarie verksamheten. Kommunen samordnade projektet och väckte intresse för restaureringen genom information, utbildning och dialog med närboende, markägare och föreningar. Markägarna har deltagit aktivt i projektet. Närboende har bidragit med kunskap om området, röjt, skyltat och deltagit i olika aktiviteter. Aktiva från Naturskyddsföreningen och Ornitologerna har arbetat ideellt med guidningar och artinventeringar. Vattenprover och artinventeringar genomförs fortfarande och resultaten återkopplas som underlag för diskussioner kring områdets fortsatta utveckling. Restaurering av strandängar med en nyutvecklad bandvagn med lågt marktryck Stort intresse På initiativ av entreprenören utvecklades stubbfräsningsutrustning och bandvagnar med lägre marktryck än konventionell utrustning för att restaurera de svårtillgängliga markerna. Senare har även miljön kring slottet restaurerats. Strandängarna betas nu av kriminalvårdsanstaltens djur och en värdefull biotop har återskapats. I dag finns en nyanlagd vandringsled, en grillplats, ett fågeltorn samt informationsskyltar och broschyr om området och restaureringen. Restaureringen och utrustningen som utvecklades i projektet har rönt ett stort intresse. Flera kommuner och organisationer har varit på besök. Varför ett gott exempel Naturlandskapet, naturresurserna och den biologiska mångfalden Foto: Angelica Aronsson ska bevaras och användas på ett hållbart sätt. Restaureringen av betade strandängar och andra värdefulla biotoper är en del av detta och ny teknik och nya metoder kan behöva utvecklas. Att ha tillgång till och kunna vistas i naturen är viktigt för alla. På sikt kan det leda till ett ökat miljöengagemang. Betade strandängar är en biotop som är på väg att försvinna vid Mälaren. Restaureringen gynnade artrikedomen och fågellivet kring Svartsjöviken. Samtidigt har ett långsiktigt samarbete etablerats mellan kommunen, lantbrukarna, närboende, markägare och föreningar vilket har ökat förståelsen och skapat ett gemensamt intresse för landskapets fortsatta utveckling. Angelica Aronsson, miljösamordnare, Ekerö kommun

6 6 aktuellt Ekerö tidning Nr Ekerö kommun får en ny webbplats Strax efter årsskiftet kommer få en rejäl ansiktslyftning. En mer användarvänlig och modern hemsida kommer att lanseras med funktioner som gör det lättare att hitta och lockar användaren till mer engagemang. Det blir allt vanligare att söka information på egen hand via webben än att ringa. Mellan unika besökare har Ekerö kommuns hemsida varje dag både från dator- och smartphoneanvändare. Detta ställer krav på att hemsidan ska vara lättillgänglig med moderna funktioner som gör det enkelt att hitta bland alla sidor och flikar. Vi vill att webben ska visa allt fint och bra som finns i kommunen, och omfamna de förslag som finns hos kommunens invånare. Den gamla webben speglar inte riktigt det engagemang och driv som faktiskt finns här, säger Anna Eriksson, webbstrateg och projektledare för nya hemsidan. Den nya webben Den nya webben kommer att ha en ny bredare design, uppdaterat innehåll och flera nya funktioner. Några av de funktioner som sidan kommer att innehålla är: Lyssnafunktion, som är till för dem som har svårt att läsa. Google translate, en gratis maskinöversättning som baseras på statistiska uträkningar. Fördelarna är att den finns på väldigt många språk och är under ständig utveckling, alla dessa språk skulle inte en kommun ha råd att översätta till. Nackdelen med Google translate är att det ibland kan bli lustiga översättningar. Aktuella händelser, så som eldningsförbud, löveldning, skolval, deklarationsinlämning, sådant som är aktuellt en längre tid. Rullande nyheter. Sökfunktionen är uppdaterad och förbättrad, ny struktur, snabblänkar till mest eftersökt, politisk rutan och påverka politiken och en ny evenemangskalender. Driftstörningsmodul, som automatiskt uppdaterar SL:s driftstörningar, och som även kommer att kunna ladda in andra vägtrafikstörningar. Här kommer kommunen att uppdatera planerade och oplanerade större byggprojekt eller liknande. På varje sida finns möjlighet att lämna synpunkter, skriva ut, tipsa en vän, dela på Facebook och Twitter. GPS koordinater och SL:s reseplanerare till evenemang och lokaler. Det kommer också finnas möjlighet att följa vad som skrivs om oss i media, berättar Anna Eriksson. De kommunala skolorna, förskolorna, gruppbostäder och äldreboenden, biblioteken, kulturskolan och badhuset kommer att få egna sidor med lite avvikande färgsättning och bilder för att få en egen prägel. Så här kommer den nya hemsidan att se ut Fortsatt utveckling Webbplatsen ska hela tiden drivas framåt och nya funktioner kommer att läggas till. På längre sikt kommer kommunen att satsa på ärendehanteringssystem det vill säga att du som kommunkund kan skicka in förslag/ ärenden och klagomål via webben och få ett ärendenummer och en garanterad handläggningstid. Vi hoppas på att kunna ge möjlighet att skicka bygglovsärenden via inlogg på webben och en utveckling av Dexter, det webbaserade system som är kopplat till skola och förskola. Stora utmaningar En utmaning med den nya hemsidan är att hålla den uppdaterad samt att hålla ordning på innehållet. Det är något som både tjänstemännen i kommunen måste jobba med men även kunderna. Därför finns en funktion lämna synpunkt på sidan. Vi ser all form av feedback som hjälp. Det är jag säker på att vi får nu av våra aktiva och engagerade kommunmedborgare eftersom de lätt kan kommentera innehållet till respektive informationsansvarig, säger Anna Eriksson. En annan utmaning är acceptansen för en del ord. Ord som mobbing, dagis, socialbidrag och handikapp är ord som används i folkmun, men som idag inte bör användas av myndigheter. Det som vi har kunnat göra är en synonymhantering via Google så att när du skriver mobbing frågar Google: menade du likabehandling? eller dagis: menar du förskola?, säger Anna Eriksson. Struktur och Funkaboda Funkabodamodellen är den mest genomarbetade och vältestade modellen för kommunala webbplatser och används av ett stort antal kommuner. Funkas experter ligger bakom funkabodastrukturen och finns representerade i de flesta relevanta referens- och arbetsgrupper som sysslar med tillgänglighet. Funka arbetar aktivt inom EU för att underlätta standardisering, certifiering och riktlinjer. Ju fler som använder samma begrepp och logik i strukturen, desto lättare blir det för alla medborgare som flyttar mellan kommuner, har sommarstuga eller har koppling till en annan kommun än den de själva bor i. Dessutom är det onödigt att varje kommun sitter och uppfinner en egen struktur, något som man inom ett webbplatsarbete i allmänhet brukar spendera väldigt mycket tid på. Det är bra att återanvända inte minst för skattebetalarna som slipper se på när kommunen uppfinner hjulet igen. Orden och uttrycken har testats på ett 100 tal personer i olika åldrar varav 25 procent har olika typer av funktionsnedsättningar, berättar Anna Eriksson. Leverantörer Meridium Meridium är den leverantör som är upphandlad för att göra den nya webben. De har ett stort antal kommuner som kunder och arbetar med webblösningar för offentlig sektor. De erbjuder spetskunskaper inom bland annat webbplatser, intranät, E-tjänster och digitala medborgarportaler. Du som har frågor eller synpunkter vad gäller den nya hemsidan kan skicka mail till ekero.se Hur har du arkerat? Den 1 december beslutade Ekerö kommun att införa kommunal parkeringsövervakning för att uppnå tre mål: trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. I kommunen sker övervakningen av parkeringsbolag eller polisen Parkerar du fel på kommunens gatumark kan du få en gul parkeringsanmärkning som placeras på din vindruta. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift. På tomtmark tas en så kallad kontrollavgift ut vid felparkering. Felparkeringsavgifternas storlek varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsavgiften. Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den komma att flyttas. Vill du veta mer finns informationsbroschyren Stanna och parkera att hämta i receptionen i kommunhuset eller att ladda ner på. Seaside ett minne blott Seaside rätas upp och far vidare mot Djurgården och Beckholmen för att därefter transporteras vidare mot nya hamnar.

7 Nr Ekerö tidning aktuellt 7 Ungdomsläget Aktuell information Detta är information från PRISMA s ungdomsnätverk i Ekerö kommun. Vi samverkar för att skapa goda förutsättningar för att våra barn och ungdomar får en trygg uppväxt. Vi anser det vara viktigt att ni föräldrar delges den information som kommer till oss, om sådant som rör ungdomars situation och vardag. Vår förhoppning är att fler föräldrar ska se värdet av att finnas ute under helgkvällar och nätter, genom att regelbundet informeras om ungdomsläget. Denna information skickas ut som brev till föräldrar med e-post, men finns även att läsa på kommunens hemsida och i Ekerö tidning. Håll utkik efter infobrevet, det kommer fler! Klottersanering och vänskap ger resultat Klottret fortsätter att minska i Ekerö kommun. Sedan 2008 har antalet anmälda klotterbrott gått ner med 50 procent. Enligt Ekerö kommuns säkerhetssamordnare, Stefan Persson beror minskningen framförallt på den framgångsrika klotterpolicy som togs fram Men även de insatser som väktarna, fältassistenterna och fritidsgårdarna gör har bidragit till minskningen, säger han. Fester En utveckling som kan ses i hela länet är ökningen av fester som arrangeras av ungdomar för andra unga, ofta på avsides platser. Information om festerna sprids på Facebook och via mobiler, och når snabbt stora grupper. Den senaste festen i Ekerö besöktes av cirka ungdomar. Festarrangörerna har oftast inte tillstånd av markägare eller polis och det saknas organiserad tillsyn av vuxna, vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Ekerö kommun försöker, vid kännedom om festerna, i möjligaste mån finnas på plats med personal från fritidsgårdar och Socialtjänst. Som förälder kan du, vid kännedom om en sådan fest göra mycket! Håll kontakten med din tonåring, försök få reda på var festen hålls, finnas där eller i närheten, informera andra föräldrar. Tipsa kommunens Fältare, om du får veta om att en sådan fest är på gång. Tillsammans kan vi göra Ekerö kommun tryggare för våra unga! Ekerö kommuns Fältare Johan Bratås och Rolf Bergenstråhle är kommunens fältare. Deras övergripande uppdrag är att finnas ute på helger och kvällar för att öka tryggheten för unga. De arbetar uppsökande och på skolor, samverkar med föräldravandrare och Polis. Vill du tipsa Johan och Rolf om ungdomsrelaterade händelser (fester, ungdomssamlingar eller andra situationer) ring Johan Bratås Rolf Bergenstråhle Mer information om Fältarna hittar du på; Föräldravandring Under vintern 2011/2012 ansvarar föräldrar i Träkvista skola, för föräldravandringen, till och med 24 februari. Därefter tar föräldrar i Tappström över ansvaret till och med den 13 juni. Mer information om föräldravandring finns på Ökning av cannabis i länet Maria Ungdom på Mälaröarna I hela länet ses en ökning av cannabisrökning bland unga. (undersökningar från CAN och kommunens egna drogvaneundersökningar *). Då fler unga experimenterar med droger kommer även fler att utveckla ett beroende. Landstinget har för att möta behovet av att förebygga droganvändning bland unga, öppnat en öppenvårdsmottagning i Ekerö Centrum, för ungdomar upp till 20 år. Har du som förälder frågor eller funderingar som rör droganvändning? Misstänker du att ditt barn använder droger? Kontakta då Maria Ungdoms mottagning telefon , för rådgivning och stöd. *Drogvaneundersökning, Dans på schemat! Skapande skola Under läsåret 2011/2012 bedrivs ett dansprojekt i samverkan mellan Kulturskolan och skolorna, där målsättningen är att samtliga barn i årskurserna 1, 6 och 9 och särkskolorna ska få uppleva dans som konstform. Dansen används även som ett pedagogiskt redskap i svenska och matte. Projektet Fabriken! Sedan ett år finns Fabriken i Ekerö Centrum, en mötesplats för ungdomar, från 13 år, som vill skapa och genomföra projekt och arrangemang. I Fabriken finns replokal, konsertlokal, studio, stor danslokal samt mötesrum och café. Lokalerna är flexibla och kan anpassas efter de idéer som ungdomarna själva har. Genom Fabriken vill vi inspirera och möjliggöra för unga att ta egna 864 dansande elever bygger vidare på tidigare erfarenheter av dansens positiva effekter för gruppdynamiken i klassen, som gjorts i vissa skolor. Sammanlagt involverar det tolv skolor och 864 elever. Mer information om projektet kan ges av; Cecilia Tzauo; Bidraget Snabb Slant söks hos Ekerö kommun. initiativ till fritidsaktiviteter. Fabriken drivs av Studiefrämjandet på uppdrag av Ekerö kommun. På Fabriken finns kommunens Ungdomscoach som hjälper unga att finansiera och stötta unga att genomföra sina projekt genom bidraget Snabb Slant. Fabriken ordnar även aktiviteter som filmskaparverkstad, Pop- och Rockkollo, ledarutbildning och work shops i Studioteknik. www. fabrikenekero.se Ekerö Kulturskolas stipendium utdelas stolt till eleverna i Skapande Dansgruppen Nils Elbäck, Josefin Skoog, Bror Wichman och Ida Holmgren har i kulturskolans dansundervisning under åren visat prov på stor kreativitet, engagemang och utveckling och tilldelas därför Ekerö kommun arbetar på flera olika sätt för att motverka klotter och nedskräpning i det offentliga rummet togs en policy mot klotter fram som innebär att kommunen har nolltolerans mot klotter samt att allt klotter ska saneras från kommunens mark inom 24 timmar med prioritering på skolor och förskolor. Rasistiska budskap eller andra stötande ord ska tas bort omgående. Policyn har varit väldigt framgångsrik vilket innebär att klottret och därmed kostnaderna för att sanera har minskat. Vi polisanmäler allt klotter och all skadegörelse. Om någon grips så får den eller de personerna betala skadestånd, berättar Stefan Persson. Information och vänskap Skadegörelsen och klottret på skolorna är det som har minskat mest. En bidragande orsak till att klottret har minskat är det arbete fritidsgårdarna, fältassistenterna och väktarna lägger ner. På skolorna och fritidsgårdarna pratar man om vad klotter och skadegörelse i längden innebär och vad det kostar. Ungdomarna blir informerade om att det är deras egna grejer som de förstör och om de förstör så kommer inget nytt, berättar Stefan Persson. Men även kameraövervakning har betytt mycket för den minskade skadegörelsen och väktarna har bland annat lärt känna de ungdomar som samlas på skolgårdarna på kvällstid. Jag tror att det handlar mycket om att skapa kontakt med ungdomarna istället för att gapa och skrika på dem, och det är precis det väktarna har gjort. Vi har märkt en stor skillnad i ungdomarnas beteende, säger Stefan Persson. Samarbete ger resultat Studier har visat att klottret minskar ju snabbare det saneras. Ekerö kommun hoppas på att snart inleda ett samarbete med Aberdeen som bland annat äger fastigheterna i centrum och som själva får sanera klotter från sina fastigheter. Fortum hoppas man också kunna få till ett avtal med inom kort. Vi får inte ta bort klotter från Fortums elskåp. Av säkerhetsskäl krävs det specialutbildad personal för det. Hittills har Fortum en sanerare som kommer till Ekerö ett par gånger om året, vilket gör att vår policy faller men nu hoppas vi kunna skriva avtal med dem så att en sanerare kan rycka ut inom 24 timmar, säger Stefan Persson. ca. sek (jan-sept) Så här mycket har den totala skadegörelsen minskat. Klotter utgör cirka 30 procent av skadegörelsekostnaden per år. Ekerö Kulturskolas stipendium Kulturskolans nyinstiftade stipendium Mosaikteatern Stipendiet berättigar ovan nämnda elever till ett studiebesök och en workshop på Mosaikteatern i Huddinge. Mosaikteatern är en professionell teater där personer med intellektuellt funktionshinder arbetar på heltid med dans och teater. Under besöket där kommer eleverna att få träna dans och teater tillsammans med Mosaikteaterns aktörer. Vi hoppas att detta kan inspirera till fortsatt utveckling inom dansoch teaterområdet samt öppna upp för nya framtidsmöjligheter.

8 8 kultur Ekerö tidning Nr Kommunarkviet kommunens minne I kommunens arkiv finns en skatt av dokument. Här är Färentuna examens-katalog Vill du veta när man fattade beslut om att bygga ett visst bostadsområde i Ekerö kommun? Vill du ha tag i en gammal klasslista inför en återträff? Söker du ritningar till en viss byggnad i kommunen? Är du intresserad av släktforskning och har anor på Mälaröarna? Eller är du helt enkelt intresserad av kommunens historia? I alla fallen ovan är chansen stor att informationen du söker finns i kommunarkivet, och exemplen skulle kunna mångfaldigas. I arkivet bevaras de handlingar som uppkommer i kommunen eller har inkommit till den. Arkivet kan liknas vid kommunens minne, platsen där information bevaras, många gånger för all framtid. Det är till och med stadgat i svensk grundlag att allmänna handlingar ska bevaras och vara öppna för insyn från vem som helst. Men det finns givetvis undantag, både från öppenheten och från bevarandet: handlingar kan i vissa fall beläggas med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, och kommunstyrelsen kan besluta att vissa handlingar som bedöms som mindre viktiga får gallras (förstöras) efter en viss tid. Men vem som helst har rätt att begära ut en handling från kommunen. Föreligger inget hinder ska den sökande skyndsamt få ta del av handlingen. En kommunarkivarisk bakgrund Den äldsta bevarade allmänna handlingen, som har sänts mellan två myndigheter, i Sverige är ett brev från 1160-talet. Det är sänt från ärkebiskop Stefan till kung Karl Sverkersson. Så gamla handlingar finns inte i Ekerös kommunarkiv, men väl handlingar från ungefär 1863 till dags dato. Att året för arkivets start är just kring 1863 beror givetvis på att det var året när den moderna kommunen föddes genom 1862 års kommunalförordningar. Därmed avskaffades den tidigare administrativa enheten kyrksocknen, och sockenstämman ersattes av en kommunalstämma. Sockenindelningen motsvarade i princip gränserna för de nya landskommunerna. Det som idag är Ekerö kommun utgjordes av åtta kommuner: Adelsö, Ekerö, Hilleshög, Färentuna, Lovö, Munsö, Skå och Sånga är nästa märkesår i Sveriges kommunala historia. För att förenkla administrationen av de många områden i riket som bestod av små kommuner, beslöt man att genom sammanslagningar skapa så kallade storkommuner. För Mälaröarnas del innebar detta att de åtta kommunerna blev två: Färingsö och Ekerö genomfördes den senaste kommunreformen och Färingsö och Ekerö slogs ihop till dagens Ekerö kommun. Varför går jag igenom detta i en artikel om kommunarkivet? Jo, arkivet är organiserat så att när en kommun upphör tas dess handlingar omhand för säker slutförvaring i den kommun som den uppgår i. Det innebär att ett enkelt svar på vad som finns i Ekerö kommunarkiv är att det innehåller handlingsbeståndet från dagens Ekerö kommun samt arkiven efter de kommuner som uppgått i dagens kommun. Vad finns i akter och diarier? Vad är det då för handlingar som bevaras i kommunarkivet? En viktig handling är olika typer av protokoll viktig eftersom det är i dem man kan finna när ett visst beslut har fattats. Protokollen binds ofta in i kronologisk ordning i stadiga band. Dessutom läggs idag protokollen från den politiska styrningen ut på kommunens hemsida. En annan ordning är det på de diarieförda handlingarna. Här finner man handlingar som kommunens tjänstemän har upprättat liksom brevkontakter med allmänheten eller andra myndigheter. Varje ärende får en unik beteckning som kan eftersökas i ett digitalt diarium. Många handlingar samlas också i akter kopplade till en viss person eller objekt, exempelvis en fastighet. Alla anställda i Ekerö kommun har en akt och det finns akter för olika typer av omsorgs- och socialtjänstinsatser, adoptions- och faderskapsutredningar med mera. I arkivet förvaras också skolhälsovårds- och barnavårdsjournaler för alla som har börjat sin skolgång eller har vuxit upp i Ekerö kommun. Vidare samlas här trycksaker som kommunen har givit ut, och många andra typer av handlingar. Vad gör egentligen arkivarien? Vad har arkivet för framtid? En arkivarie är en person som är utbildad i ämnet arkivvetenskap. I en kommun är hans eller hennes uppgift främst att hjälpa kommunens anställda att leva upp till sina åtaganden enligt lagstiftningen rörande allmänna handlingar. Detta gör arkivarien bland annat genom att handleda i upprättandet av dokumenthanteringsplaner, skriva anvisningar och förteckna arkiv. En del av arkivariens arbetstid går också åt till att lämna ut allmänna handlingar ur arkivet. I den informationsalstrande verksamhet som en kommun utgör är det viktigt att det finns en person som har ett långtidsperspektiv på bevarandet av information. Många kanske tror att arkivariens roll blir mindre viktig när allt mer av en kommuns verksamhet sköts digitalt, men i praktiken är det tvärt om. De grundläggande tankarna om vad som är en allmän handling och inte, och vad som ska bevaras och vad som ska gallras, är de samma beträffande digitala och traditionella handlingar. Men svårigheterna och utmaningarna är flera med det digitala materialet. Det är exempelvis svårt att garantera ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar, och det är ett av skälen till att det har funnits en försiktighet från arkivariehåll till att i hög utsträckning bevara handlingar digitalt. Samtidigt inser alla att det kan innebära en informationsförlust att spara handlingar som hemsidor eller databaser enbart på papper. Arkivfrågorna är något som ständigt måste diskuteras i den kommunala verksamheten. Och arkivarien måste hålla sig à jour med såväl utvecklingen inom digital dokumenthantering, som med förändringar i sekretesslagstiftningen eller de senaste rönen om vilken papperskvalitet som är den bästa för långtidslagring. Arkivoch dokumenthanteringsfrågorna är viktiga för att dagens och framtida generationer ska kunna ta del av kommunens minne. Anders Hedman, arkivarie, Ekerö kommun

9 Nr Ekerö tidning Kultur 9 Ekerös bibliotekarier rekommenderar: Jonathan Safran Foer: Äta djur När Safran Foer väntade barn ställde han sig frågan om vad som var hans uppgift att lära ut. Medveten om hur centrala måltider är för en familj fastnade han vid middagsbordet. Vad är det egentligen för berättelse om oss själva vi skapar när vi sitter där? Det är inte bara det vi säger som utgör vår berättelse, menar Safran Foer, utan även vad vi väljer att lägga på fatet. Genom att granska len urartat livsmedelsindustri tydliggörs människans roll i relation till djur: vi anser oss ha rätt att behandla dem hursomhelst. Vi kanske alla ska ställa oss frågan om det verkligen är det vi vill berätta om oss själva när vi äter. Siri Hustvedt: Sommaren utan män Efter 30 års äktenskap blir Mia lämnad av sin make Boris. Han behöver tid för sig själv, säger han, men i själva verket har han förälskat sig i en tjugo år yngre kvinna. Mias tillvaro rasar samman och hon drar sig tillbaka till sin hemstad där hon umgås med sin mor och hennes väninnor samtidigt som hon håller i en poesikurs för tonårsflickor. Genom kvinnornas och flickornas berättelser kastas ett nytt ljus över kvinnans historia vilken upptar Mias tankar under denna sommar i frånvaron av män. Sommaren utan män är hur osannolikt det än låter en väldigt rolig roman. Maria Thore: Petras prick (bilderbok) En bok om en otroligt charmig leopard, Petra som vaknar genomtrött en morgon och känner att något är på tok. Hon upptäcker till sin stora fasa när hon tittar sig i spegel att hon saknar en prick! Det ska vara ett tusen prickar men idag är det bara 999. Det känns tomt och dystert ända in i hjärtat på Petra. Den borttappade pricken vill ha sitt eget liv, vill inte längre sitta fast. Pricken vill upptäcka världen så iväg far den och stackars Petra får försöka leva utan sin älskade prick. Naturligtvis går allt bra, pricken kommer så småningom tillbaka. En bok att tycka mycket om och läsa många gånger. DiCamillo Kate: Edward Tulanes fantastiska resa Edward Tulanes är en högt älskad porslinskanin. Han är en meter hög och helt gjord i porslin förutom öronen som antagligen är gjorda i äkta kaninskinn! Hans ägare, flickan Abilenes älskar sin kanin. Hon tar hand om honom på bästa sätt. Han är en riktigt bortskämd porslinskanin. Det enda som intresserar Edward är han själv, absolut ingenting annat. Så händer det, på en resa spolas kaninen över bord, ner i djupaste havet. Liggande på havsbotten börjar han känna sådant han aldrig känt förut, rädsla, fruktan - märkliga känslor för en självupptagen porslinskanin. Nu börjar hans resa på riktigt, han spolas i land och hamnar hos en fiskarfamilj. Där han blir en kär familjemedlem, nu börjar han känna ännu mer, tillit, saknad, värme. Boken är en perfekt högläsningsbok från 6 år och uppåt. Maria Parr: Tonje och det hemliga brevet En underbar bok fylld av fart, glädje och ilska. Den handlar om världens mest fantastiska lilla Dunder. Glimmerdalens lilla dunder, brukar hon kallas för flickan Tonje. Illrött hår har hon och full med fart är hon. Hon har en vilja stark som en oxe och en envishet som tio kameler och ett stort hjärta. Tonje är enda barnet i den lilla norska byn Glimmerdalen och bästa kompis med gubben Gunnvald. Nu är det sportlov och Tonje susar nerför brantaste backen i byn. Gunnvald och hon ska bygga den allra snabbaste kälken i hela Norge. Det är bara en fråga om fart och självförtroende säger Tonje som med dunder och brak susar ner för högsta backen i dalen samtidigt som hon ska slå en volt! Det går inte alltid så bra, men fort som tusan. Perfekt läsa tillsammansbok! Varieté va me - Projekt över gränserna Glada Hudik teatern har gjort stor succé i Sverige och utomlands med bland annat musikalen Elvis och biofilmen Hur många lingon finns det i världen?. I ett stort samverkansprojekt har flera verksamheter i Ekerö börjat arbeta med samma koncept. Det kommer att resultera i en varieté föreställning i Erskinesalen, framförd av personer med funktionsnedsättning, berättar Ingrid Rogblad, projektledare för Fabriken och initiativtagare till projektet. I projektet arbetar kulturskolan, särskolan och dagliga verksamheten tillsammans. Musiker från fabriken kommer att stötta föreställningen musikaliskt. Det är roligt att få knyta ihop kommunens olika verksamheter och den dagliga verksamheten uppskattar lite tillskott av energi och känna vind i seglen, säger Ingrid entusiastiskt. Övar en dag i veckan Med stöd från Ung Aktiv Kultur Landstinget och Studiefrämjandets Riksförbund kan Ingrid Rogblad, Karin Renberg och Katrin Rosemaysdotter få verksamheten att fungera. Fler lärare och pedagoger hyrs in utifrån. Bland annat har cirkusartister från Cirkus Cirkör undervisat i gyckleri. I Fabrikens lokaler arbetar grupperna en dag i veckan med musik, teaterlek och cirkusövningar och alla medverkande deltar tillsammans med Konstskaparna i framtagandet av kostymer och scenografi. Temat är Världen. Just nu är det ett ettårsprojekt och vår förhoppning är att det ska bli en daglig verksamhet av det här. Men nu siktar vi på att först och främst ro föreställningen i hamn, berättar Ingrid, och fortsätter Vi har precis börjat jobba med manus och än så länge vet vi inte om det blir en pjäs eller en föreställning med kortare nummer. En del av kulturlivet Ingrid berättar att hon inte ser projektet utifrån ett vårdperspektiv utan mer som en del av kulturverksamheten och teaterscenen. Jag kommer från teatervärlden och har jobbat många år på Dramaten. Det har varit flera diskussioner om huruvida man får ställa samma krav på den här formen av teater som annan form av teater och jag tycker att man kan det. Idag har vi behov av att sätta in folk i fack, att kategorisera och generalisera. Varför är det viktigt att veta vem som har en funktionsnedsättning och vem som är assistent? När man ser de här personerna uppträda glömmer man efter en stund bort hindren och man vet inte riktigt vem som har funktionsnedsättning eller inte. Det är häftigt och då undrar man varför man tyckte att det var så viktigt. De här personerna är bättre än bäst och lär oss någonting om oss själva. Linda Blanckert Föreställningen kommer att äga rum 24 mars 2012 i Erskinesalen

10 10 näringsliv Ekerö tidning Nr Med företagaren i fokus Inspiration, information, mingel och utnämningen av årets Ekeröföretagare stod på agendan när kommunen arrangerade årets näringslivsseminarie i Ekerö. Temat för eftermiddagen var företag i förändring och det var närmare 150 företagare som kom till Sånga-Säby den 17 november. Även detta år var det kulturchefen Lennart Lundblad som höll i taktpinnen som moderator under dagen. Inledde gjorde kommunalrådet Peter Carpelan (M) som välkomnade besökarna. Stefan Pellén tog vid och pratade om den positiva utveckling som sker i Ekerö just nu. Nyföretagandets kraftiga ökning är bara en av de positiva trender som går att avläsa i olika mätningar just nu. Årets Ekeröföretagare 2011 Kvällens stora händelse var utdelningen av priset Årets Ekeröföretagare. Tre företag var nominerade till det hedersfulla priset: MG Rental AB, Äppelfabriken-Wiksundsgruppen AB och HT Metalltryckeri AB. Och priset gick i år till: Äppelfabriken och Katharina Ångström Isacsson. Juryns motivering löd; Årets Ekeröföretagare har bevisat att ett småskaligt nytänkande kan leda till något stort! Att man som småföretagare kan frigöra och utveckla sina drömmar och idéer så att dessa håller och skapar tillväxt vilket i sin tur skapar nya intressanta arbetstillfällen. Årets Ekeröföretagare har också bevisat att det finns en stor potential i att utveckla kommunens besöksnäring där många fler företag kan inspireras och medverka i framtiden. Minimässa och mingel På plats arrangerades även en minimässa. Där hade de lokala företagen fått en möjlighet att ställa ut och visa upp sina produkter och tjänster. Ekonomiteamet var ett av företagen som ställde ut och uppskattade möjligheten att få visa upp sig och knyta nya kontakter. Vårt kontor finns i Stenhamra och vi ser det här som en möjlighet att visa upp våra tjänster för andra Ekeröföretagare, säger Tiina Fredriksson på Ekonomiteamet. Företaget är med för andra året i rad. Sedan i fjol har det ombildats till aktiebolag, bytt namn och skaffat nya lokaler. Vi träffade vår nya hyresvärd när vi deltog förra året och vi fick även nya kunder, fortsätter Tiina Fredriksson Det fanns gott om tid att röra sig på mässan för att umgås med andra företagare och utställare. En strategi som var medveten från arrangörerna. Vi har frågat företagarna vad man, bland annat, uppskattar med att delta i våra evenemang. Slutsatsen är att mingel och möjlighet att få tid till att prata med varandra är något företagarna ser som viktigt, säger Stefan Pellén, näringslivschef Ekerö kommun. Intressanta föreläsare Dagen erbjöd också två inspirerande föreläsningar. Först ut var Jacqueline Kothbauer, journalist, civilekonom och affärsutvecklare inom sociala medier. Förra året kom hon ut med den uppmärksammade boken Mediababe Jacqueline Kothbauer 9 steg som kickstartar din karriär med hjälp av media Jacqueline pratade om hur du med hjälp av media kan bygga ett personligare och mer attraktivt varumärke. Vem är du och varför ska jag bry mig? En frågeställning som väckte tankar. Som sista inslag före kvällens middag var det dags för Daniel Kaplan att inta scenen. Grundare av bland annat Tradera och idag vd på en Daniel Kaplan think-tank för entreprenörskap och tjänsteutveckling på nätet och mobila medier. På ett entusiasmerande sätt levererade han tankar och erfarenhet om entreprenörskap, ledarskap och att skapa och marknadsföra företag på nätet. Victoria Amanius Priset Årets Ekeröföretagare är ett samarbete mellan; Näringslivsrådet i Ekerö kommun, Mälaröarnas Företagarförening, Handelskammaren Ekerö/Västerort, Företagarna Sundbyberg/ Ekerö,Företagarna i Ekerö Centrum och Mälaröarnas nyheter. Tidigare pristagare: 2010 Färinsgö Trä 2009 Jungfrusunds Marina 2008 Winab AB 2007 Ortonovo AB 2006 Gustavshill Handelsträdgård 2005 Adelsö ägg 2004 Troxhammars butiksby Äppelfabriken - Årets Ekeröföretagare 2011 Grattis; Katharina & Lars Med ett helt nytt koncept där kunden får sina äpplen mustade, pastöriserade och upptrappade på bag in box, med en hållbarhet i rumstemperatur i ett år, har det bidragit till att ännu fler tar hand om sina äpplen. Förra året satsade Katharina och Lars stenhårt på att fortsätta utveckla Äppelfabriken. Dom byggde ett nytt livsmedelskök och ett nytt musteri, som invigdes av Handelsminister Ewa Björling (M). Äppelfabrikens Gårdsbutik, Café och Köksträdgård har utvecklats till ett av Färingsös största turistmål och lockar allt fler gäster både från kommunen, Stockholms län och övriga Sverige. På olika matbloggar rankas idag caféet som ett av Stockholms bästa! Under förra året var Katharina en av de i Sverige som vann flest medaljer i SM i mathantverk. Tre silver och ett guld i olika kategorier med hård konkurens av över 400 bidrag. I år, bara för en vecka sedan, den elfte november vann Katharina igen med 3 guldmedaljer och 2 brons i SM i mathantverk i konkurens av 500 bidrag. Hon har därigenom bidragit till att sätta Ekerö kommun på matlandet Sveriges karta. Katharina och Lars visar att även små företagare kan utveckla idéer som skapar nya arbetstillfällen. Även ett småskaligt tänkande kan leda till något stort. Och de visar att det finns en stor potential i att utveckla besöksturismen i Ekerö kommun där många fler kan inspireras att medverka. Äppelfabriken På Wiksunds gård, Färingsö ligger Sveriges minsta fabrik, med ambitionen att tillverka Sveriges godaste cider. Här finns såväl cidermakeri som gårdsbutik och ett välbesökt trädgårdscafé. Här sker en småskalig produktion av lokala obesprutade råvaror som plockas för hand runt om på Färingsö. Den huvudsakliga råvaran är naturligtvis närodlade äpplen men även andra frukter och bär används i tillverkningen som sker i små kok om tre till fyra kilo med ekologiska råvaror. I gårdsbutiken säljs sedan varorna där must, saft, marmelad och chutney bara är en del av utbudet.

11 Nr Ekerö tidning Ekeröporträtt 11 Irmgard Kaiser Ängeln från Färingsö Stenhamra Under inböreskriget i Sri Lanka smugglade hon in pengar till en nunna för att kunna hjälpa hemlösa barn. Hon har arbetat med Moder Teresa och räddat barn som levt på soptippen. I 35 år har Irmgard Kaiser 72 år kämpat för att fattiga barn ska få ett drägligare liv. - Jag börjar bli trött nu, säger hon föga övertygande, men jag fortsätter att samla in mina kronor. Det började med en semesterresa 1977 till Sri Lanka. Irmgard Kaiser skulle tillsammans med en väninna besöka ett fadderbarn men hamnade på ett statligt barnhem. Där möttes hon av 93 flickor som vare sig hade vatten, sängar, kök eller toaletter. Det var väldigt trångt och det regnade in från taket. Det luktade illa och de sov på mattor på golvet. Jag blev bedrövad när jag såg hur fattigt det var. Jag hade med mig några gungor och lite skolmaterial men det räckte inte så långt. Hon gjorde en rundresa i landet och besökte fler barnhem. När hon slutligen återvände hem lovade hon sig själv att göra en insats för barnen. Samlade in pengar Irmgard arbetade som fritidspedagog på Färingsö. Hon besökte skolorna och berättade för eleverna om det hon upplevt. Foto: Douglas bock Jag berättade om de fattiga, hemlösa, gatubarnen som inte hade någonstans att ta vägen. Sedan bad jag dem hjälpa mig att samla in pennor, tandborstar och pengar till mat, vilket jag fortfarande gör. I 35 år har barnen i Stenhamra hjälpt mig att samla in pengar. Jag tror att jag är inne på tredje generationen nu, säger Ingmard och skrattar. Hon började rusta upp två barnhem som drevs av nunnor i Batticaloa. Ett för pojkar, Fatima Boys Home och ett för flickor, St.Mary s Girls Home. Med hjälp av andra eldsjälar lyckades de bygga kök, toaletter och duschar. Madrasserna som var gjorda av kokosfibrer byttes ut till riktiga sängar. Barnen fick en liten lekpark och leksaker. Ibland räckte pengarna till en utflykt eller en glass till barnen. Tänk att det fanns barn som aldrig ens hade sett en docka, säger hon. Började om Irmgard började pendla till Sri Lanka. Hon ville se hur det gick med barnhemmen och om hon kunde göra fler insatser. Det visade sig att ett område hade blivit hårt drabbat av en Cyklon. Husen var borta och träden låg tvärs över hela området. Jag mötte en präst som sa att de inte hade något, inte ens en såg så att de kunde få bort träden. Då åkte jag hem igen och bad barnen att ge mig en krona var. För en krona får man en tegelsten. Jag sa att om alla barn ger mig en krona var kan jag bygga en skola och jag byggde min skola i Pasikuda på östkusten i Sri Lanka där det fanns plats för 100 elever. Irmgard lyckades tigga ihop pengar till vattenpumpar. Hon köpte tyger, mat, tandborstar, pennor och papper som hon fick hjälp av Fritidsresor att transportera ner. Sri Lanka faddrar 2002 startade Irmgard föreningen Sri Lanka faddrar. Föreningen har idag 100 medlemmar. Alla arbetar ideellt och varje år åker flera personer till Sri Lanka för att ta reda på vad som behöver göras och för att se efter att det de byggt upp ser bra ut och fungerar. De resande betalar sitt uppehälle och sina flygbiljetter till Sri Lanka för egna pengar. Varje insamlad krona går oavkortat till att hjälpa barnen i Sri Lanka. Men det är till de två barnhemmen Fatima Boys Home och St.Mary s Girls Home i Sri Lanka som pengarna från Fadderföreningen går. Det bor 140 barn på de två barnhemmen som drivs av två nunnor. Alla barn hjälps åt att städa och laga mat. Reser tillbaka i januari Irmgard har aldrig åkt på en nöjesresa. Ibland åker hon hem till Tyskland. All hennes fritid går åt till att kämpa för barnen i Sri Lanka. Hon tror att hennes uppväxt har påverkat henne att bli den hon är. Jag är uppväxt under krigstiden och min mamma var ensamstående med tre barn. Trots att vi var väldigt fattiga delade min mamma alltid med sig av det lilla vi hade. Att Irmgard är 72 år och har tre whiplashskador kan ingen ana. I Januari åker hon tillbaka till Sri Lanka för att hälsa på sina barnhem som hon har byggt upp. Belöningen är att se in i ett barns ögon när de mår bra, det går inte att förmedla hur det känns här inne, säger Irmgard och klappar på bröstet. Det här är mitt liv. Irmgard Kaiser Född 1939 i Tyskland. Kom till Sverige Bor i Stenhamra. Har arbetat för Scoutrörelsen, UngaÖrnar, Svanängens barnstuga, Färentuna skola, Stenhamra skola, & fritidsgården. Visste du att? Gåvor till välgörenhet är avdragsgillt. 10 kronor gör skillnad 10 kronor ger ett barn på St:Marys eller Fatima Boys home mat för en dag. 300 kronor i månaden räcker till att ett barn ska få ett bra liv med mat, kläder och skolgång. Irmgards dröm Jag har en dröm om att få fram kronor för att kunna rusta upp ett barnhem med skolverksamhet för de fattiga flickorna i Norra Sri Lanka. Det regnar in från taket och jag skulle behöva hjälpa flickorna med madrasser och skolmaterial. Tänk om alla invånare i Ekerö gav två kronor var, då skulle jag kunna bygga mitt barnhem, skriv det! säger Ingmard uppmanande. Vill du stödja Sri Lanka faddrar? Linda Blanckert Flickor från flickhemmet får åka till havet för första gången Pojkarna på Fatima Boys Home kommer springande när de ser Ingmard Så blev det... Så var det...

12 På gång! December Emmas lycka Torsdag 1 dec kl Regi: Sven Taddicken, Tyskl Emma är en ensam grisuppföderska på en liten gård och har dålig ekonomi. En natt kraschar en Jaguar in på hennes gård. Inuti bilen finns en medvetslös man och en väska full med pengar. Hennes lycka verkar total. Medlemskort i Filmstudion krävs och kostar 150 kronor för höstterminen. Plats: Ekerö Bio, Erskinesalen Vinterstämning med Ekerö Kulturskola Lördag 3 december, konserter klockan: 11.00, och Kulturskolans elever och lärare bjuder på blandad musik och julstämning. Plats: Mälarökyrkan Sagobussen Söndag 4 dec kl Sagobussen går från Brommaplan via Ekerö Centrum med destinationen Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Det blir en Sagolik Söndag, och äventyret börjar redan på bussen! Sagobussens chaufför är inte vem som helst, det är kanske en förklädd trollkarl! Ombord så får du höra spännande sagor berättade av våra alldeles egna sagoberättare från Fabula Storytelling. Kanske får du också träffa någon av sagofigurerna? När du kommer fram fortsätter äventyret i Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Det blir en spännande och rolig dag för både barn och föräldrar. SL-biljett gäller för resan, sagorna bjuder vi på! Med reservation för förändringar julsagostund Tisdag 6 december kl Lyssna på härliga julsagor om tomtar och små nissar som tassar. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra julkonsert Tisdag 6 december kl Stämningsfull julkonsert med Ekerö kulturskola. Plats: Ekerö kyrka julkonsert Lördag 10 december kl Kyrkokörens julkonsert Plats: Ekerö kyrka julpyssel 10 december - 23 december Nu ställer vi fram vårt stora julpysselbord mitt i biblioteket. Här kan du göra dina egna julkort. Bordet står framme ända till jul. Plats: Biblioteket i Ekerö centrum och Barnens eget bibliotek i Stenhamra ekerö gospel Onsdag 14 december Julkonsert med Ekerö gospel och Consuelo del Pilar. För mer info om tider: www. svenskakyrkan.se/ekero Plats: Ekerö kyrka juridisk rådgivning 14 december kl Kostnadsfritt för en kvart. Plats: Biblioteket Ekerö centrum Arr. Biblioteket i Ekerö centrum. Samarr. Juristjouren Ett axplock av vad som händer i Ekerö kommun julsagostund 20 december kl Lyssna på härliga julsagor om tomtar och små nissar som tassar. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra Skridskodisco Lördagar t.o.m 17 december kl Glid fram på isen till discomusik. 10 kronor inträde, i priset ingår en lott. När: Lördagar Var: Vikingahallen arr: Ekerö IK Januari Förra årets bilder 13 januari kl Det är åter dags för denna klassiker i bildbranschen. Digitala dokument över det gångna årets mest minnesvärda upplevelser kommer denna midvinterkväll att kunna avnjutas i solenna slottsgemak. Skärpa och komposition må vara viktiga, men för oss är innehållet nummer ett. Tag med dina bästa bilder! Det blir också ekologiskt te och kaffe samt kaka. Plats: Ekebyhovs slott Arrangör: Mälaröarnas naturskyddsförening Skridskodisco 14 jan-25 feb kl Glid fram på isen till discomusik. 10 kronor inträde, i priset ingår en lott. När: Lördagar Var: Vikingahallen. arr: Ekerö IK Julmarknad Jul på Drottningholms Slott 3 dec-4 dec kl Under två dagar arrangerar vi en julmässa med betoning på svenskt hantverk och småskalig mat i stämningsfull miljö. Här möter du en mångfald av hantverkare. Allt ifrån smeder, ljusstöpare, halmslöjdare, textilare, småskaliga mattillverkare m.m. Du handlar direkt av utställarna utan några mellanhänder. Missa inte den stämningsfulla julmässan på Drottningholms Slott! Jul på Jungfrusund 3 dec-4 dec På marinans område samlas mestadels lokala hantverkare med produkter från Mälaröarna. Här kan man köpa honung, brända mandlar, tomtar och nästan allt som hör julen till. Vinterdagar på Äppelfabriken 4-5, 11-12, dec. kl Sprakande öppen eld på gårdsplan, våfflor med äppelsirap och varm choklad med vispgrädde i caféet. Gårdsbutiken är fylld med (l)ju(v)liga njutningar att ge bort till jul. Jul på Ekebyhovsslott 4 dec kl Ekerö/Munsö hembyggdsförening 1 trappa upp. Glögg och pepparkakor. Julbord Njut av hemlagat julbord på Ekebyhovs slott 29 nov-20 dec Söndagen den 11 december - traditionell familjesittning. Tomten hälsar välkommen med glögg. Stämningsfullt Luciatåg till kaffet. Dans kring granen och godispåse till alla barn. Kvällssittning lördagen den 17 december med musikunderhållning till glöggen. På hemsidan www. ekero.se/ekebyhovsslott hittar du allt gott som serveras samt vilka sittningar som erbjuds. Var ute i god tid och boka bord. Tel Julbord påtroxhammar golfklubb Från 25 november Vi serverar julbord onsdagarlördagar kl samt söndagar kl endast bordsreservationer Julbord på restaurang Jungfrusund 1 december - 18 december Hos oss på Jungfrusund står skärgårdens och Medelhavets delikatesser i fokus. Till julbordet dukar vi upp vanliga och o-dito sillar, laxar, charkuterier och sallader. Efter den kallskurna buffén, när det är dags för den varma maten, har vi valt att vid sittande bord servera två varmrätter en läcker skinnstekt röding med syltade kantareller följd av en grillad hjortytterfilé. Till dessert vankas vårt dignande godisoch gottebord. Boka bord: Fler evenemang på

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-11-21

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-11-21 Tid och plats: den 21 november 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Joakim Becker, Mälaröarnas

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni 9 13 juni Denna vecka har vi haft prisutdelning i MFK:s alla turneringar. Första, andra och tredjepris samt fair play och Skapandes Bästa kompis. Till höger ser vi Isak kolla äktheten i silvermedaljen

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer