Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens."

Transkript

1 Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012 Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Deltagare: Pell Uno Larsson, Malin Jensen, Carl-Anders Alsätra, Ulla Winroth, Emma Tejler 1. Mötet öppnades. 2. Dagordningen godkändes. Malin Jensen utsågs till justerare. 3. Föregående mötesprotokoll godkändes, dock med reservation för att budgeten och verksamhetsplanen revideras under dagens möte. Mötesprotokollet gicks igenom då det skickats ut först strax innan nuvarande möte. 4. Revidering av budget och verksamhetsplan för Intacts Vänners budget och verksamhetsplan för 2012 godkändes vid förra styrelsemötet. Dock krävs justering då vi angett fel bidrag från Forum Syd. Forum Syd beviljar till OC för 2012 och inte som vi skrivit (detta är 2011 års siffror). Pell Uno har skickat ut nya versioner, vilka godkändes (bifogade till protokollet). Bra att skriva datum på dokument då ändringar görs. Intacts Vänner ska skrivas med stort V. 5. Hemsidan. Malin har börjat titta, diskuterat med Emma. Många länkar som inte fungerar och över huvud taget är hemsidan lite ostrukturerad. Malin ska boka möte med Sofia för att ordna detta. Volontärgruppen har önskat egen flik för att lyfta fram både rekrytering och arbetet. 6. Gemensamma mailen, Pell Uno, Malin och Emma har försökt vidarebefordra mail från intactsvanner.com till sina privata, inte fungerat. Pell Uno tycker att det är svårt, ska träffa Calle för att gå igenom och lära sig hur mailen fungerar. Fortsatt poängtera att alla måste gå in och läsa den gemensamma mailen, man ska kunna nå oss där och få svar, inga mail får missas. Man kan markera ett mail som oläst om man inte svarar på det. 7. Diskussion kring arbete med arbetsgrupperna. a. Ramverk/delegationsordning. Pell Uno har fått förslag på arbetsordning från OC, EQ och volontärgrupperna. Pell Uno mailar ut dessa till styrelsen för påsyn, övriga två grupper (Medlemsvård och PR) ska därefter också skriva beskrivningar. På nästa möte beslutas hur styrelsen kan delegera arbetet till grupperna enligt de inlämnade arbetsbeskrivningarna. b. Nyheter/rapporter från arbetsgrupperna i. Medlemsvård, rekrytering och fadderskap (Ulla). Ulla har mailat ut aktuella fadder-och medlemslistor till styrelsen, Pell Uno har sammanställt en sammanfattning. ISS: 60 faddrar/ 65 barn, GF; 91/110, ICF 19/38. IF (GSS) går jämnt upp. Fattas alltså totalt 45 faddrar. Det saknas även pengar totalt i projekten gentemot behov. Alla måste försöka rekrytera medlemmar och faddrar för att täcka upp för behovet. EQ har sagt att man inte vill ansvara för insamling av medel till projektet då mycket tids-och resurskrävande arbete. Pell Uno tycker att det måste vara upp till varje arbetsgrupp i samverkan med alla övriga 1

2 aktivister i Intacts Vänner att trygga ekonomin inom projekten. EQ har tillsammans med Barathi och Thomas beslutat sig för att hitta ett annat hem åt Nobel, då han inte används i terapin och därför belastar ekonomin. EQ-volontärer borde kunna/vilja fortsätta som EQ-faddrar trycka på det efter hemkomst? Emma frågar EQ om de kan uppmana gamla volontärer att bli faddrar. ii. PR, information och aktiviteter (Malin). Malin har inte haft någon kontakt med gruppen, ska ta det och även tillsammans formulera arbetsordning. iii. EQ (Emma). Jenny Ahlqvist undrar om möjlighet till presentkort för särskilda högtider. Styrelsen tycker att det blir för arbetskrävande att ha olika kort, en idé är istället att tydligare belysa möjligheten att köpa Tegelstenar, och uppmana till detta vid olika högtider, kanske nämna det som presentkort också? Malin ska ta fram ett förslag på hemsidan. Emma meddelat EQ styrelsens ok till blogg från volontärer på plats i Indien. iv. OC (Pell Uno). Mattias Ståhl har å OC-gruppens vägnar uppmärksammat att vi angett fel summa från Forum Syd i budgeten och verksamhetsplanen, reviderad enligt punkt 4. v. Volontär (Pell Uno). Inget övrigt att rapportera. 8. Personer på plats i eller på väg till Indien. Volontärer ISS: Karina Jernström, specialpedagog, 8 maj juli). Volontärer på HRTC blir Julia Ask (hästtränare) 7:e juni (3 mån), Anna sofia (hästtränare arbetsterapeut) 1:a augusti (5-6 mån) och Sofie Tostemar (sjukgymnast) 1:a september (3 mån). Lasse Nohrstedt har kommit hem, styrelsen bör ta kontakt med honom för att tillgodogöra sig erfarenheter och synpunkter, Emma ska göra detta. Volontärgruppen har redan bett honom skriva något om sina erfarenheter. 9. Ekonomi. a. Medel på kontot: kr 13 öre. b. Antal medlemmar: 450 betalande medlemmar varav 27 nya c. Övrigt: kr har inkommit föreningen efter att Veronika Lejsved föreläst på tre företag och donerat arvodet. Hon upplyser företagen och åhörarna om Intacts arbete vilket medfört att en del företag höjer arvodet. Hon lovar fortsatta inkomster och vill bli medlem. Ulla sköter kontakten och har skrivit och tackat både henne och företagen som hon föreläst på samt skickat med foldrar kr har inkommit som resultat av 100 Tegelstenar köpta av konstnär Ulrika Jansson som gjort ett konstprojekt om tegel. Ulla skriver och tackar henne. Ulla pratat på Odd Fellow, inbringat 1000 kr, säljer även broderade kort och handdukar (ca 2000 kr). 10. Rapporter. Inget övrigt att rapportera. 11. Övriga frågor. a. Veronika Lejsved och Ulrika Jansson bör nämnas i nästa nyhetsbrev. b. Möjlighet att söka pengar hos ex Världens barn och Erikshjälpen bör utredas närmare, detta borde kunna vara en uppgift för PR, information och aktiviteter. Elisabeth Solin har tagit upp frågan tidigare. Malin ska föra frågan vidare till 2

3 gruppen. Över huvud taget bra om gruppen i sin arbetsordning beskriver plan för insamlingsverksamhet. Ulla säger att vi kan söka pengar av Bra och begagnat igen om vi har ett specifikt behov, Pell Uno ska höra efter med Thomas, har för sig att en bil behöver bytas. c. Kick-off för styrelsen, förslag helgen september i Örebro. 12. Nästa möte bestämdes till tisdag den 3 juli kl Mötet avslutades. Pell Uno Larsson, ordförande Malin Jensen, protokolljusterare Emma Tejler, sekreterare 3

4 Budget 2012 Intäkter Gåvor ISS (Intact Special School) Hälsoprojektet Kalryan Hills Skolbyggnation GF (Girl Child Fostership Scheme) IF (Intact Fadder) OC (Opportunity Campus) OC, projektmedel via Forum Syd ICF (Tsunami Child Fostership) EQ ridterapiprojektet Medlemsavgifter Summa: : Utgifter Gåvor ISS (Intact Special School) Hälsoprojektet Kalryan Hills Skolbyggnation GF (Girl Child Fostership Scheme) IF (Intact Fadder) OC (Opportunity Campus) OC, projektmedel via Forum Syd ICF (Tsunami Child Fostership) EQ ridterapiprojektet Delsumma: : Avgift SFI Medlemsavgifter Kontorsmaterial Trycksaker Revisorarvoden Att fördela Delsumma: Summa: : : 4

5 Föreningen Intacts vänner Reviderad 27/5 12 Verksamhetsplan 2012 Föreningen Intacts Vänner stödjer INTACTs verksamheter i Indien främst genom ekonomiskt stöd och genom kunskaps och erfarenhetsutbyte. Intacts vänners verksamhet bygger helt på ideellt arbete. MÅL: Att under 2012 samla in : (samt : från Forum Syd) till fortsatt utbyggnad av Möjligheternas Land, samt att fullfölja projektet för Ansöka om nytt projektbidrag från Forum Syd till projektet Möjligheternas Land. Att antalet faddrar till barnen vid ISS (Intact Special School) ökar till 80, samt att därutöver samla in : till skolans verksamheter. Att antalet faddrar finns till vart och ett av de 110 barn som finns listade i verksamhetsgrenen GF (Girl Child Fostership). Att antalet faddrar finns till vart och ett av de 39 barn som finns listade i verksamhetsgrenen ICF (Tsunami Child Fostership). Arbetet med IF, Intact Fadder, ( tidigare angetts som GSS) fortsätter för att öka antalet sponsorer. På sikt kommer administrationen att kunna minskas på grund av enklare hantering. Att samla in : till Hälsoprojektet bland byborna i Kalryan Hills, samt att öka antalet sponsorer. Att Intact EQ genom sponsoravtal med olika företag och organisationer vidareutvecklar Ridterapicentrum samt att arbetet med volontärverksamheten skapar rehabiliteringsmöjligheter för barnen vid ISS. EQ gruppen har som mål att samla in : Att i övrigt samla in gåvor som kan användas fritt. Att föreningens medlemsantal vid årets slut skall uppgå till 500 personer. Att informationsblad sändes elektroniskt alternativt per post till medlemmar, faddrar/sponsorer och övriga som stödjer verksamheten, minst fem gånger under året, samt att den externa informationen om Intacts och Intacts vänners arbete ökar. Att i egen regi anordna Kick Off för styrelsen med syfte att förbättra och vidareutveckla styrelsearbetet. Att styrelsen tar fram delegationsordning för respektive arbetsgrupp utifrån underlag från berörd grupp. Att samarbetet i resp. grupp finner sina former och att antalet dokumenterade träffar ökar till minst tre under Protokoll/minnesanteckningar sänds till styrelsens sekreterare/ev. ledamöter. 5

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer