Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1

2 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut. VISION Brf Blåsut ska vara en välskött och attraktiv förening med god ekonomi och stort engagemang i viktiga frågor som boende, miljö, energi och trygghet. Resultatet ska vara nöjda och trygga medlemmar och eftersökta bostäder. Mål och strategier Skapa en god boendemiljö genom att förvalta, underhålla och förädla föreningens fastigheter och därmed också bidra till att säkerställa värdet av lägenheterna. Planera och genomföra periodiska underhållsåtgärder i enlighet med föreningens underhållsplan. Planen uppdateras och revideras årligen. Kort- och långsiktigt arbeta med trygghetsfrågor som skalskydd, passagesystem, belysning, brandskydd och bevakning. Minska föreningens energikonsumtion genom bättre energihushållning - bl.a. genom energisnål belysning, effektivare styrning och övervakning av fjärrvärme och av fläktystem samt information och tips till medlemmar angående energibesparande åtgärder. Verka för ett bättre, mer miljövänligt och kostnadseffektivt sophanteringssystem i föreningen. Vårda, sköta och utveckla föreningens utemiljöer - huvudsakligen gårdarna - till gagn för boende, besökare och förbipasserande. Regelbundet informera medlemmarna om pågående och planerade aktiviteter och inte minst viktigt, vara lyhörda för medlemmarnas önskemål. Tillgängliga kanaler är Föreningsexpeditionen, BlåsutBulletinen, E-post, LokalTV, Hemsidan och Anslagstavlor. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Föreningen byter sakta skepnad Under året har 43 lägenheter i föreningen bytt ägare. Området är fortsatt mycket attraktivt. Priserna i föreningen har varit relativt stabila trots den ekonomiska turbulens som råder i omvärlden. Glädjande är att många yngre personer och barnfamiljer har flyttat till föreningen. Det är en fördel att föreningens medlemmar representerar olika ålders- och familjekategorier. Det medverkar till att både föreningen och Majorna förblir levande och till att stadsdelen kan behålla sin småskalighet med många småbutiker och god allmän service. Balkong- och loftgångsrenoveringen. Förberedelsearbetet, baserat på föreningens underhållsplan, har pågått sedan I december 2011 fick föreningen bygglov att, i samband med den nödvändiga renoveringen, byta material och utseende på balkong- och loftgångsfronter och att bygga ut balkongerna. 3

4 Frågan om utbyggnad är en medlemsfråga och den behandlades därför på en extra stämma i mars Omröstningen på stämman resulterade i att drygt 90 % av deltagarna röstade för en utbyggnad. Det innebar att styrelsen fick mandat att gå vidare med frågan om utbyggnad och bl.a. begära in ett s.k. medgivandeformulär från varje bostadsrättsinnehavare i föreningen. Med detta formulär kunde var och en samtycka till eller motsätta sig en utbyggnad. Detaljerad information beträffande projektet inklusive kostnader och finansiering distribuerades till samtliga medlemmar. En visningslokal med balkongmodeller och planscher som visade fastigheterna med renoverade balkonger iordningställdes. Under 14 dagar genomfördes nio informations och visningskvällar där medlemmarna fick möjlighet att ta del av det utställda materialet och ställa frågor till styrelsen och projektledaren. De inlämnade medgivandeformulären visade att en överväldigande majoritet var för en utbyggnad. Ett mindre antal var emot och ytterligare en liten grupp hade av olika anledningar inte svarat alls. Bostadsrättslagen föreskriver att i det läget skall ärendet lämnas till Hyresnämnden för avgörande och så har också skett. Hyresnämnden har kontaktat dem som inte vill ha någon utbyggnad och även dem som inte lämnat något svar. I avvaktan på Hyresnämndens beslut, som endast berör eventuell utbyggnad, genomfördes renoveringen av loftgångarna på Blåsutgatan 1 under våren. Och under hösten forsatte man med Blåsutgatan 5 och 7. EnergiSpar effektivisering av fjärrvärmehanteringen. Föreningen köper fjärrvärme från Göteborgs Energi baserat på ett förmånligt komfortavtal. Fjärrvärmen leds in via två huvudledningar och fördelas därefter till de olika fastigheterna via 11 undercentraler. Samtliga undercentraler har moderniserats och datoriserats och resultatet är bättre och effektivare styrning och reglering av värmen. Vidare har alla ventiler på radiatorerna ersatts med nya moderna sådana. Och för att förbättra boendekomforten ytterligare monterades termostater på merparten av föreningens radiatorer. Föreningen får en effektivare energianvändning till gagn för både miljö och plånbok. Lekplats på Kabelgatan 15. Vid stämman 2010 togs beslut att bygga en lekplats för yngre barn vid Kabelgatan 15. En lekplatsgrupp tog fram förslag till lekredskap och ritning över hur man ansåg att lekplatsen skulle utformas och var den skulle placeras. Gruppen har visat stort engagemang och god samarbetsförmåga. Lekplatsen är sedan en tid färdig och tagen i bruk. Festlokalen och gästlägenheten. Föreningen har länge haft en gästlägenhet med två våningssängar. Den har varit bokad vid de flesta helger och under hela sommaren och de som inte kunnat planera långt i förväg har ofta inte haft möjlighet att boka den för sina gäster. Efterfrågan har varit större än tillgången. I avsikt förbättra tillgången och ge fler medlemmar möjlighet att boka lägenhet, har samlings- och festlokalen på Blåsutgatan 6 utrustats så att den vid behov kan användas som gästlägenhet. Där finns nu bl.a. dusch, bäddsoffor och bäddutrustning. Lokalen kan fortfarande användas som samlings- och festlokal. Det är den medlem som bokar som också bestämmer ändamålet. Då festlokalen används mycket sällan och gästlägenheten ofta, är det 4

5 bättre service till medlemmarna och bättre ekonomi för föreningen att utnyttja lokalerna flexibelt. Belysning på gårdarna mellan Blåsutgatan 2-8 De sista 10 av de gamla belysningsarmaturerna är utbytta och hela föreningen har enhetlig utomhusbelysning. Tvättstuga på Kabelgatan 15 Kabelgatan 15 är en av de fastigheter som saknar egen tvättstuga. På stämman 2011 beslutades att bygga om en kommersiell lokal på Kabelgatan 15 till tvättstuga och detta har skett under hösten Byte av Hemsida Under verksamhetsåret har föreningen fått en ny hemsida. Denna består dels av en allmän del som mäklare och övriga intresserade kan ta del av, dels en del som kräver inloggning och som endast föreningens medlemmar har tillgång till. På hemsidan kan man nu göra felanmälan, boka gästlägenhet och festlokal samt skicka meddelanden till förvaltaren och styrelsen. Datorisering av föreningens arkiv. Brf Blåsut är en stor bostadsrättsförening och har funnits sedan Mängden dokument växer och det är svårt för förvaltare och styrelsemedlemmar att hitta gamla dokument. Föreningen utnyttjar extern kapacitet för datalagring när det gäller säkerhets- och backupkopior. Kapaciteten har utökats för att kunna lagra föreningens dokument. Det innebär att viktiga dokument har scannats och arkiveras nu digitalt. Det är ett omfattande arbete som pågår projektet omfattar f.n. beslutsdokument (upphandlingsunderlag, konsultrapporter, offerter), protokoll samt avtal från år 2000 och framåt. Dessa är nu digitaliserade och sökbara på datorn. Kommersiella lokaler I fastigheterna mot Karl Johansgatan finns ett antal kommersiella lokaler. Efter att ha stått outhyrda under föregående år är nu samtliga uthyrda. På Blåsutgatan 2 finns en lokal som tills vidare används av entreprenörer under tiden renoveringen av loftgångar och balkonger pågår. UNDERHÅLL Historik Urval av viktiga händelser och åtgärder Föreningens 11 fastigheter färdiga för inflyttning Ekonomisk plan för Brf Blåsut fastställdes 1980-talet - Byte till treglasfönster 1990-talet - Nya tätskikt och omläggning gårdarna Blåsutgatan Renovering/omläggning av tak Blåsutgatan 2000-talet - Renovering hiss Blåsutgatan 5 - Renovering två hissar Gröna Gatan 47 - Entréer och trapphus renoverade - Nytt tätskikt och omläggning gården Gröna Gatan 32 5

6 2010-talet - Reparation av fasader Blåsutgatan Västergavlar Gröna Gatan 49 och 69 renoverade - Elektroniska passagesystem installerade i garagen - Undercentralerna datoriserades - Byte av radiatorventiler och installation av termostater - Installation av tvättstuga Kabelgatan 15 - Renovering av loftgångar Blåsutgatan 1, 5 och 7 Underhållsplan. Föreningens underhållsplan har reviderats och uppdaterats under året. Vissa projekt har kunnat senareläggas medan andra har flyttats fram. Planen ligger till grund för budget- och prognosarbetet (5- och 10-årsprognoser) samt ger indikation på kommande kapitalbehov. Fastigheterna har nått den ålder då stora underhållsåtgärder är oundvikliga. Inom överskådlig tid ska nya tätskickt läggas på gårdarna Blåsutgatan 1-5 och på Gröna Gatan 40-gården och 60-gården. Därefter kommer behovet att åtgärda fastigheternas avloppstammar. Samtliga stammar spolades och besiktigades senast Stammarna befanns vara i relativt bra skick. Arbetet med att åtgärda stammarna konventionellt stambyte eller relining (en metod som innebär att man gjuter plaströr i de gamla järnrören) planeras till 2016/17. Nytt avfalls- och sophanteringssystem ligger också inom den närmaste 5-års perioden. Det återstår fortfarande ett stort arbete med projektet. Det gäller bl.a. placering av behållare, tillstånd av kommunen och att uppfylla de krav som ställs beträffande gång- och dragvägar och inte minst tillgänglighet och åtkomst. Det betyder att det dröjer innan projektet kan presenteras för medlemmarna för beslut. Reparationer Under året har löpande reparationer utförts när behov uppstått. För att nämna några så har dräneringsarbete utförts på fastigheten mot Jaegerdorffsplatsen, golv målats i en del tvättstugor och källargångar. Alla sådana golv kommer att åtgärdas under de närmaste åren - ca 200 m 2 per år. Andra åtgärder har varit byte av motor på garageport och ommålning av garageportar. Många stuprännor har fått bytas då de gamla kopparrören stulits och nya av plast ersätter dessa. Gröna Blåsut Gröna Blåsut har arbetat med att underhålla och försköna föreningens utemiljöer. Gröna Blåsut består av en liten grupp trädgårdsentusiaster som planterar och rensar i föreningens rabatter. De arrangerar trädgårdsdagar höst och vår där många av medlemmarna deltar. Trädgårdsdagarna avslutas med en lättare förtäring som även den arrangeras av Gröna Blåsut. Gruppens insatser skapar trivsel och gemenskap, inte minst genom det traditionsenliga och uppskattade luciafirandet. NABO Föreningen har avtal med NABO, en tjänst som erbjuds de bostadsrättsföreningar som är anslutna till HSB. Förkortningen står för närområdesassistent i bostadsrättsförening. Föreningens kontaktperson på NABO bistår föreningen och medlemmarna om och när sociala problem uppstår. Det är en trygghet för föreningen att ha tillgång till professionell hantering av svåra och känsliga ärenden. 6

7 NABO har erfarenhet, kunskap och social kompetens och kan erbjuda den som vill ha, hjälp med att kontakta hemtjänsten eller sjukvården. Information Styrelsen arbetar med information till föreningens medlemmar via: Hemsidan som förutom allmän information om föreningen också informerar om aktuella projekt och händelser. Den ger även möjlighet till medlemsspecifik information via medlemssidorna som kräver inloggning. Blåsutbulletinen publiceras och distribueras efter varje styrelsemöte och efter årsstämman. Den innehåller information om planerade och pågående projekt samt om övriga aktiviteter i föreningen som kan vara av intresse för medlemmarna. Blåsutbulletinen läggs ut på hemsidan och finns även i pappersformat i entréerna. LokalTV informerar om projekt och händelser i både ord och bild. Där finns information om lokalt väder och om allmänna kommunikationer i närområdet. Fördelen med LokalTV är att aktuell information kan kompletteras och publiceras väldigt snabbt. Anslag på anslagstavlor i anslutning till hissar och/eller entréer används för att snabbt få ut specifik information. FÖRENINGENS FASTIGHETER Föreningen består av 11 fastigheter med adress Gröna Gatan 32, och 61-71, Blåsutgatan 1-7 och 2-12 samt Kabelgatan 15 a, b och c. Fastigheterna byggdes under åren och är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Föreningen har 569 lägenheter med en total lägenhetsyta på kvm samt kommersiella lokaler på totalt kvm. Föreningens 569 lägenheter fördelar sig enligt följande: 1 r o k - 59 lägenheter 2 r o k lägenheter 3 r o k lägenheter 4 r o k - 46 lägenheter 5 r o k - 36 lägenheter Samtliga lägenheter är upplåtna som bostadsrätter. Förutom de garage- och parkeringsplatser som är kopplade till lägenheterna disponerar föreningen 30 garageplatser och 22 parkeringsplatser. Samtliga hyrs ut till medlemmar och till hyresgäster i föreningens kommersiella lokaler. Dessutom har föreningen 28 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser på Blåsutgatan. Under året har 44 lägenheter överlåtits och vid årets slut hade föreningen 736 medlemmar. Föreningens gästlägenhet har varit bokad 182 dygn och föreningslokalen 30 gånger. Fastigheterna står på ofri grund. Föreningen arrenderar marken av Göteborgs Kommun och betalar årlig tomträttsavgäld. Brf Blåsut har 9 arrendeavtal som löper på 10 år (2 st) eller 20 år (7st). De ska omförhandlas 2018/19 respektive 2025/26. 7

8 FÖRENINGSFRÅGOR Föreningstämma Ordinarie föreningsstämma hölls I stämman deltog 90 röstberättigade. Styrelse och suppleanter Florence Brinkegård ordförande Bengt Löfquist vice ordförande Annika Johansson sekreterare Tommy Hillman ledamot till Ulla-Karin Praetorius ledamot Göran Stranne ledamot Catarina Rüetschi HSB-ledamot Sune Nordh suppleant Bosse Hermansson suppleant Måns Hedberg suppleant I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är Florence Brinkegård, Bengt Löfquist, Sune Nordh, Göran Stranne, Måns Hedberg och Bosse Hermansson. Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden, ordinarie årstämma och en extra föreningsstämma samt genomfört en tvådagars planeringskonferens. Representanter för styrelsen har varit engagerade i två stora projekt och deltagit i ett stort antal byggmöten. Styrelsen är också representerad på veckomöten då genomgång görs med entreprenörer, förvaltare och fastighetsskötare. Två styrelseledamöter har deltagit i HSB Göteborgs referensgrupp. Styrelseledamöter och suppleanter investerar i egen kompetensutveckling genom deltagande i kurser i HSB s regi, studiebesök samt seminarier och föredrag inom relevanta områden. Firmatecknare har varit Florence Brinkegård, Bengt Löfqvist, Sune Nord samt Ulla-Karin Praetorius, två i förening. Revisorer Revisorer har varit Rune Hedegärd med Anders Franzén som suppleant, valda av föreningen, samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor, BoRevision AB. Representanter i HSBs fullmäktige Föreningens representanter i HSB-föreningsfullmäktige har varit Bengt Löfquist, Florence Brinkegård och Tommy Hillman enligt beslut av styrelsen på konstituerande styrelsmöte. Valberedning Valberedning som valts av stämman har varit Else Averlid, Edward Johansson och Gunilla Edin som också varit sammankallande. Arvoden Arvodet för Styrelsen, som enligt beslut av föreningsstämman uppgår till 4 prisbasbelopp, har 8

9 fördelats mellan ledamöter och suppleanter i enlighet med rådande fördelningsprincip (fast arvode samt mötesersättning). Revisorernas arvode uppgår till att fördelas dem emellan och valberedningens till per person (dock max totalt). EKONOMI Den ekonomiska situationen i omvärlden (främst inom EU) har fortsatt varit skakig vilket påverkat börser, arbetslöshet och investeringsviljan hos både företag och privatpersoner. Även om svensk ekonomi f.n. ser sund ut så kan den mycket väl komma att påverkas av den internationella situationen. Befarade räntehöjningar har uteblivit vilket är positivt för bostadsmarknaden. Priserna för bostadsrätter i Göteborg är enligt tillgänglig statistik stabila och har efter en dipp under senare delen av 2011 återhämtat sig. Brf Blåsut har fortsatt en balanserad ekonomi med kontroll på intäkter och kostnader. Föreningen har en låg belåningsgrad vilket betyder låga kapitalkostnader men också god beredskap, om och när tillskott av externt kapital behövs för att finansiera framtida större underhållsprojekt. För att långsiktigt säkerställa föreningens ekonomi arbetar styrelsen med 5-års prognoser. Den ger styrelsen preliminär information om kostnader för kommande underhållsåtgärder och om investeringsbehov samt indikation på hur årsavgifterna behöver utvecklas. Under den senaste 5- årsperioden har den årliga avgiftshöjningen varierat som lägst 0 % och som högst 3 %. Styrelsen gör i dag bedömningen att utvecklingen blir snarlik under de kommande 5 åren. Bokslutet 2011/12 Föreningens intäkter och kostnader landade i stort sett på budgeterad nivå. Jämfört med förra året blev årets resultat en klar förbättring. Driftskostnaderna minskade med ca 1,5 miljoner kronor. Förra året drabbades föreningen av en vattenskada som orsakade ett kraftig överdrag av reparationskontot. Den kostnaden finns inte i år. Dessutom har det långsiktiga arbete med att effektivisera föreningens energihushållning (i kombination med en normalkall vinter) resulterat i lägre kostnad för fjärrvärmen. Övriga driftskostnader visar mindre avvikelser både positiva och negativa - men plus- och minusposter jämnar ut varandra. Årets resultat lämnar ett överskott på ca 3,9 miljoner kronor före dispositioner och avsättningar rörande underhållsfonden. Efter gjorda bokföringsmässiga dispositioner visar resultatet ett plus på kronor. Belåning Föreningens belåningsgrad (d.v.s. lån i förhållande till byggnadernas samlade taxeringsvärdet) är låg - ca 16,2 %. Fördelningen av obundna och bundna lån har varit c:a 40/60 och har resulterat i en genomsnittsränta på 3,4% per Avskrivningar Fastigheterna skrivs av enligt plan och det bokförda värdet uppgår till Inventarier och maskiner skrivs av i enlighet med god redovisningssed. 9

10 Skatt och avgifter Den kommunala fastighetsavgiften är kronor per lägenhet Föreningens kommersiella lokaler beskattas med 1% av taxeringsvärdet. Förvaltning Den löpande ekonomiska förvaltningen sköts av HSB Göteborg. Placeringen av föreningens överlikviditet har skett i samråd med och ombesörjts av HSB och har bundits i perioder om tre månader för att uppnå högre ränta. Den tekniska förvaltningen har utförts av Primär Fastighetsförvaltning AB och fastighetsskötsel och städ av Kullens VVS & Fastighetsservice. Resultat och ställning (TSEK) 2011/ / / / /08 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Årsavgiftsnivå bostäder, kr/kvm Fond för yttre underhåll Avgifter och hyror Styrelsen har i linje med föreningens 5-års prognos planerat höja årsavgiften med 3 % från den 1 januari Storleken på höjningen relateras till kommande större underhållsprojekt samt till faktisk och förväntad inflation. Nyckeltal 2011/ /11 Värmekostnad/kvm totalyta 84 kr 107 kr Elkostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Sophantering/kvm totalyta Fastigheternas taxeringsvärde byggnader (Tkr) tkr tkr Fastigheternas bokförda värde (Tkr) Lån totalt (Tkr) Lån per kvm bostadsyta kr kr Genomsnittlig skuldränta 3,4 % 4,1 % Belåningsgrad 16,2 % 16,3 % Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd räntesats för lånen. Belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastigheternas taxeringsvärde. 10

11 Årets resultat Styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt avsättning till underhållsfond. Till stämmans förfogande står följande belopp (SEK): Balanserat resultat Årets resultat Totalt Förslag till disposition: Disposition ur underhållsfond Avsättning till underhållsfond Balanserat resultat Totalt Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Org. nr: 716408-6949 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01- -2015-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 22 april 2014 kl. 18.00, stämman börjar 19.00 Plats: Restaurang Lindehov,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen Årsredovisning för Brf 6:e kv Kommendantsängen 769607-2920 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf 6:e kv Kommendantsängen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 715200-1090 (org nummer) RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01- - 2014-12-31 Styrelsen för bostadsrättföreningen Muraren nr 1 (org nummer 715200-1090) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Kapplasse 769617-8081. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Kapplasse 769617-8081. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kapplasse Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Lennart Bardby samt suppleanten Alexandar Sadikovic.

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Lennart Bardby samt suppleanten Alexandar Sadikovic. Sturegården Org nr 744000-0607 ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2000-01-01 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Medlemmarna i BRF Masken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. När: 16 oktober, 2014 Tid: 18.30. Plats: Bohusgatan 25 Förslag till dagordning 1 Val

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning HSB BRF Lugnet i Malmö 716406-7378 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Brf Lugnet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2003 kl 18.30. Lokal: Hilton Hotell Triangeln

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Isbrytaren 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-6 Övrig information... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Kassaflödesanalys... 11 Redovisningsprinciper,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö Organisationsnummer Styrelsen får härmed lämna redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 2013-08-31. Föreningens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853 Org.nr. 769614-3853 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar /noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ingeborg-Louise Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fastigheten har under året varit försäkrad hos Brandkontoret till fullvärde.

Fastigheten har under året varit försäkrad hos Brandkontoret till fullvärde. 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB: s bostadsrättsförening Kråkskär i Stockholm med organisationsnummer 716417-8142 får härmed avge redovisning avseende föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2005-01-01 till 2005-12-31 vilket är föreningens nittonde

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för Brf Vinteraspen 2008

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för Brf Vinteraspen 2008 1 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för Brf Vinteraspen 2008 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet 2008-01-01 2008-12-31.

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Sida 1 av 5 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge (769608-5112) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-09-01 2014-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/2014

Läs mer