Insikt i aktuella frågor April Skuldförvaltning med K-obligationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer"

Transkript

1 PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor April 2013 Marknadsrapport från Kommuninvest v VECKOBREV Skuldförvaltning med K-obligationer Från och med 27 mars finns fyra utestående obligationer i Kommuninvests svenska benchmarkprogram, de s.k. K-obligationerna. Därmed ökar möjligheterna att bygga en trygg, lättskött och flexibel skuldportfölj. För de flesta låntagare är skuldförvaltning med K-obligationer dessutom ett bättre alternativ än ett eget marknadsprogram. Mot enklare och mer effektiv skuldförvaltning Utestående K-obligationer Obligation Förfall Fördelar med skuldförvaltning baserad på K- obligationer Volym, mdkr K ,60 K ,40 K ,90 K >3,0 Transparens & förutsägbarhet Dagliga prissättning av K- obligationer ger ett förutsägbart pris på K-baserade lån. Hur man skapar en skuldportfölj baserad på lån som matchar Kommuninvests utestående K-obligationer har vi berört vid ett flertal tillfällen den senaste tiden. Skälet är de fördelar som sådan skuldförvaltning ger både den enskilde låntagaren och Kommuninvest. I detta nummer av Perspektiv går vi på djupet i denna skuldförvaltningsform, som utgör det långa benet av en komplett skuldportfölj. Den korta delen kan utgöras av KI-räntan eller annan effektiv kort upplåning. Kommuninvests svenska obligationsprogram De första K-obligationerna introducerades på den svenska räntemarknaden hösten Det svenska obligationsprogrammet är en viktig del av den långsiktiga planen att öka Kommuninvests upplåning i svenska kronor, så att hälften av upplåningen sker i kronor Historiskt har Kommuninvests upplåning till stora delar skett utomlands, vilket lett till motpartsrisker när den utländska utlåningen swappas mot svenska kronor. Ökad upplåning i svenska kronor minskar sådana risker. Om upplåningen dessutom matchas mot en avtalad utlåning minskar derivatanvändningen ytterligare. Sammantaget leder det till minskade riskhanteringskostnader för Kommuninvest, som våra låntagare kan dra fördel av. Det svenska obligationsprogrammet har tagits emot väl av marknaden och spreadarna mot statsobligationer med identiska förfallotidpunkter har minskat, se graf nedan. Flexibilitet enkel lånelösen enkel portföljförlängning Som ett eget program Dock utan de fasta kostnaderna och kravet på rating. Rätt till återbäring Jämfört med upplåning via ett eget marknadsprogram eller upplåning via bank. 1

2 Invanda skuldförvaltningsbeteenden kan ses över Med allt fler tillgängliga förfall i K-obligationerna (tanken är att kontinuerligt ha fyra-fem utestående obligationer) kan nu traditionella arbetssätt ses över. Vanligtvis söker man enligt sund skuldförvaltningsteori sprida ut förfallen i en låneportfölj över tid, både för att sprida refinansieringsrisker och för att uppnå önskad duration i portföljen. Detta åskådliggörs i grafen nedan, där förfallen i en skuldportfölj om 1,3 mdkr fördelats ut så att de sker med 100 mnkr vartannat kvartal i 6,5 år. Snittduration: 3,5 år Med K-obligationer kan låntagaren, när denne så önskar, emittera on-tap mot de utestående obligationerna. Kommuninvest ger då i uppdrag åt en av sina market makers att placera en obligation och lånar ut de erhållna medlen till låntagaren. On-tap - funktionaliteten gör att våra låntagare snabbt och enkelt kan agera, och den dagliga prissättningen gör att man har en god bild över vad det egna lånet kommer att kosta. Minsta belopp som kan lånas mot en K-obligation är 100 mnkr. När skuldportföljen läggs upp med utgångspunkt från K-obligationer koncentreras förfallen till K-obligationernas förfallotidpunkter. I vårt exempel ersätts 13 förfall à 100 mnkr med fyra förfall om mnkr: i maj 2014, augusti 2015, augusti 2017 och i mars Den genomsnittliga durationen förändras marginellt, från 3,5 till 3,6 år. Snittduration: 3,6 år 2

3 Möjlighet till förlängning och forward start ger flexibilitet Vid skuldförvaltning med K-obligationer blir varje förfall större än i en traditionell modell. Kommuninvest anser att lån från Kommuninvest har lägre refinansieringsrisk, speciellt jämfört med upplåning via publika program, varför en låneportfölj från Kommuninvest kan innehålla färre lån, med större enskilda förfall. Om man ändå vill hantera de större förfallen, så kan det göras när förfallet närmar sig, genom att hela eller delar av lånet förlängs eller genom att säkra den nya finansieringen via så kallad forward start. Förlängning Möjligheterna att byta från ett förfall, ex. ett K14-baserat lån, till ett annat lån, ex. K15-, K17- eller K19-baserat, gör att låntagaren enkelt kan justera förfalloprofilen i sin skuldportfölj, för att minska kommande förfallovolym, förändra durationen eller annat. I praktiken innebär det att ett kortare lån sägs upp och låntagaren tar upp ett nytt längre ersättningslån. Flexibiliteten kan dock ge upphov till en ränteersättningskostnad, alternativt en intäkt beroende på ränteutvecklingen. Grafen nedan visar vår exempelportfölj med K-obligationer ett år senare. I detta fall har låntagaren bestämt sig för att förlänga 200 mnkr av det förestående förfallet om 300 mnkr i sitt K14-baserade lån. Snittduration: 2,6 år När låntagaren förlängt delar av sina K14-baserade lån till K15- respektive K19-baserade lån ser förfalloprofilen i skuldportföljen ut enligt grafen nedan. Snittduration: 3,1 år 3

4 Forward start Forward start är ett annat alternativ som ger flexibilitet i skuldförvaltningen. Forward start innebär att låntagaren tecknar avtal i dag om start av lån i framtiden. Hos Kommuninvest kan lån tecknas med start upp till ett år framåt i tiden. Forward start kan användas för att underlätta planeringen i samband med frånvaro, eller för att utnyttja ett lågt ränteläge för en förlängning. Sammanfattning Kommuninvest ger goda villkor på lån som fullt ut matchar så kallade K- obligationerna, obligationer utgivna under Kommuninvests svenska obligationsprogram. Skälet är att fullt matchade affärer innebär lägre risk och lägre krav på kapitaltäckning och likviditetsberedskap. On-tap -funktionaliteten i det svenska obligationsprogrammet gör att Kommuninvests kunder snabbt och enkelt kan agera och ta upp lån baserade på K- obligationer till ett i förväg väl ingafflat pris. Minsta belopp är 100 mnkr per transaktion. En skuldportfölj med K-baserade lån förenklar skuldförvaltningen och ökar effektiviteten. Skuldförvaltningen blir trygg, flexibel och kostnadseffektiv. För en komplett skuldportfölj, komplettera med en del kort upplåning, ex. KI-räntan. Kommuninvest anser att lån från Kommuninvest har lägre refinansieringsrisk, speciellt jämfört med upplåning via publika program, varför en låneportfölj från Kommuninvest kan innehålla färre lån, med större enskilda förfall. Ger Kommuninvests låntagare tillgång till ett eget, etablerat marknadsprogram, med fem market makers och den största utestående volymen. En lång skuldportfölj bestående till 1/3 vardera av K15-, K17- och K19-baserade lån ger drygt 4 års genomsnittlig löptid till en räntekostnad om cirka 2,20 % (per ). Kombineras en sådan portfölj med ett lika stort ben kort upplåning, t.ex. KIräntan får skuldportföljen en genomsnittlig räntebindningstid om drygt 2 år. 4

5 Vill du diskutera innehållet? Kontakta din rådgivare! Åke Nilsson Finansrådgivare Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län och del av Skåne län Nedim Murtić Finansrådgivare Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län och del av Skåne län Johan Sigge Finansrådgivare Gävleborgs län, Dalarnas län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, Uppsala län och Västernorrlands län Ann Sörman Finansrådgivare Gävleborgs län, Dalarnas län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, Uppsala län och Västernorrlands län Ulf Selinder Finansrådgivare Örebro län, Västmanlands län, Stockholms län, Blekinge län och del av Skåne län Krister Frödin Finansrådgivare Örebro län, Västmanlands län, Stockholms län, Blekinge län och del av Skåne län Sofia Frändberg Finansrådgivare Östergötlands län, Kalmar län, Kronoborgs län, Jönköpings län, Södermanlands län och Gotlands län Madeleine Carlsson Kredithandläggare Pelle Holmertz Chef Kundgruppen Innehållet är sammanställt av uppgifter från källor som Kommuninvest bedömer vara trovärdiga. Kommuninvest lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. Den som tar del av innehållet uppmanas att fatta sina affärsbeslut på uppgifter man själv bedömer vara nödvändiga. 5

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

September 2014. Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna Marknadsrapport

September 2014. Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna Marknadsrapport September 2014 Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna Marknadsrapport Titel: Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012 LANDSHYPOTEK Årsredovisning 2012 Innehåll Landshypotek 2012 Året i korthet 2 Uppdrag, mål, värderingar och erbjudande 3 Verksamhetsöversikt 4 Landshypotek i sammandrag 5 VD har ordet 6 Landshypotek AB

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer