Du ska lämna in 2 exemplar av ett treatment eller helt långfilmsmanus samt ett synopsis på max en A4- sida.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du ska lämna in 2 exemplar av ett treatment eller helt långfilmsmanus samt ett synopsis på max en A4- sida."

Transkript

1 ARKIVERADE NYHETER MASTERKLASS Att skriva för långfilm, 20 poäng Vad är en angelägen berättelse och bra historia idag? Vilka ämnen berör och engagerar oss? Hur definierar man ett bra manus? Vilka karaktärer är det som skapar identifikation och hur sätter vi dem i spel så att historien blir trovärdig, spännande, oförutsägbar och engagerande? Var finns hålen i texten som skapar möjligheter för utveckling och fördjupning av historien? Hur berättar vi just denna historia på bästa möjliga sätt? Vad är det vi är tvungna att bli bättre på och hur? Vad är det publiken vill se och som samtidigt engagerar oss själva? Detta är några av många frågor som de som arbetar med manus i filmbranschen ställer sig, oavsett om det är manusförfattare, regissörer, producenter eller dramaturger. Det är frågor som inte har ett entydigt svar, men som vi bör ställa oss igen och om igen i vårt arbete med att utveckla nya historier och nya sätt att berätta på. Dels för att utveckla oss själva och vår berättarförmåga, dels för vår förståelse för berättarkonsten och för att hela tiden bli bättre på att nå en publik. En masterklass kan naturligtvis inte svara på alla dessa frågeställningar. Men vi kan ta ett steg närmare svaren i en dialog utifrån konkreta projekt, och med de berättarmässiga problemställningarna som finns i texten, pröva olika lösningsmodeller samt ha mer generella diskussioner om de viktigaste spörsmålen för en manusförfattare. Är kanske kameran och pennan ett viktigt verktyg idag för vårt berättande? Utgångspunkten för masterklassen är arbetet och utvecklingen av ett eget spelfilmsmanus tillsammans med de övriga deltagarna och kursledaren. Masterklassen äger rum under tre tillfällen på fyra, tre och tre dagars längd i vecka 5 (tis-fre), 16 (onsfre)och 24 (mån-ons) (2007) i Filmhögskolans lokaler på Viktoriagatan 13, i Göteborg. Du måste räkna med arbete på kvällstid. Under kurstillfällena i Göteborg måste du ha tillgång till en egen dator samt ett fickminne (usb-minne) så du kan skriva ut dina texter på skolans skrivare. Masterklassen är en studiemedelsberättigad 20 poängs kurs på Göteborgs universitet. Kraven för examination är att framställa två till tre versioner av ett långfilmsmanus. Sju personer antas till kursen. Antagningskriterier: Du ska lämna in 2 exemplar av ett treatment eller helt långfilmsmanus samt ett synopsis på max en A4- sida. Förkunskaper: Deltagarna förväntas att ha skrivit minst ett långfilmsmanus tidigare. I urvalet prioriteras sökande, som vill berätta en bra historia för en bred publik, men gärna från nya vinklar och i en lek med berättarformerna. Kursledare: Kirsten Bonnén Rask, dansk dramaturg med 27 års erfarenhet av manusutveckling och undervisning inom dramaturgi. Ansökan och alla bilagor ska skickas in i 2 ex till Filmhögskolan. Den ska vara inkommen senast 4 december Besked om du antagits får du senast 22 december. Ansökningsblankett hämtar du här samt kursbeskrivningen hämtas här

2 : Snart dags för ansökan 2007! Nu är det snart dags för att tänka på att söka till Filmregiprogrammet med intagning hösten Ansökningsblankett läggs ut på vår hemsida som pdf-fil i mitten av november Ansökan ska vara inne senast 15 januari Vi söker en lektor i filmregi. Filmhögskolan ledigförklarar en tidsbegränsad anställning på 40 % som universitetslektor i filmisk gestaltning med inriktning mot filmregi. Tjänsten är 3-årig med möjlighet till förlängning. Filmhögskolan startade filmregiprogrammet (120 poäng) 1997 och har sedan dess utbildat 34 regissörer. I höst startade Filmhögskolan, som första skola i Norden, också en tvåårig påbyggnadsutbildning för filmregissörer och producenter (80 poäng). Den utannonserade tjänsten gäller i första hand undervisning och handledning för studenter på den 3- åriga grundutbildningen. Ansökan ska vara inkommen till universitetets registrator senast 16 oktober Mer information i pdf-format om tjänsten kan hämtas här Ny utbildning: PÅBYGGNADSUTBILDNING I FILMISK GESTALTNING OCH FILMPRODUKTION Filmhögskolan vid Göteborgs universitet startar hösten 2006 en två-årig påbyggnadsutbildning i filmisk gestaltning och filmproduktion, 80 poäng. Målet med utbildning är att studenterna i ett eget filmprojekt skall fördjupa sina kunskaper i filmisk gestaltning och filmproduktion med stöd av personliga mentorer. Tonvikten läggs på den konstnärliga gestaltningen av fiktionsfilm, dokumentärfilm, experimentfilm och blandformerna av dessa samt distribution och offentlig visning. Påbyggnadsutbildningen är forskarförberedande. Studenter som genomgått utbildningen kan söka vidare till konstnärlig forskning som kan leda till doktorsexamen. Utbildningen lägger stor vikt vid studier kring filmens roll som massmedium samt studentens förmåga till kritisk reflektion över det egna och andras arbete. - Det blir en kvalificerad tvåårig och långt individualiserad utbildningen där mentorer spelar en viktig roll. Vi söker nu studenter i hela Norden, som redan varit verksamma regissörer eller producenter, och som längtar efter möjligheten att i en intellektuellt stimulerande miljö fördjupa och utveckla sina kunskaper och insikter i filmisk gestaltning, säger Göran du Rées, professor i filmregi, som kommer att leda utbildningen. Påbyggnadsstudierna kräver stor självständighet och kunskap om den kreativa processen från planering, finansiering och genomförande av det egna filmprojektet. De sökande skall ha genomgått grundläggande konstnärlig högskoleutbildning inom filmregi/ filmproduktion om minst 120 poäng. Även väldokumenterad filmerfarenhet eller relevant annan kandidatexamen kan ge behörighet. För de sökande gäller att man haft minst två filmer offentligt visade i TV, biograf eller på annan offentlig plats. Fem studenter tas in vartannat år. Ansökningsblanketter kan du ladda ner här. Ansökan skall vara inkommen till Filmhögskolan via post (ej fax, eller e-post) senast den 8 maj För ytterligare information om utbildningen kontakta bitr. högskolerektor Gunilla Burstedt, Telefon: eller per e-post:

3 Shahriyar Latifzadeh får Bo Widerberg-stipendiet 2006 Filmregissören Shahriyar Latifzadeh, som gick ut Filmhögskolan i Göteborg 2005, får Bo Widerberberg-stipendiet Han får det för sin smittande berättarglädje och förmåga att gjuta liv i examensfilmen Kärlek 2000, en film i Bo Widerbergs anda. Stipendiet delades ut på Lilla Filmfestivalen i Båstad fredagen den 4augusti Tidigare Widerbergsstipendiater är: 2005 Nahid Persson 2004 Babak Najafi 2003 Emelie Carlsson Gras 2002 Stefan Jarl 2001 Josef Fares 2000 Lars Westman 1999 Lukas Moodysson 1998 Eric M Nilsson 1997 Agneta Fagerström Olsson : Sex studenter antagna till påbyggnadsutbildning i filmregi De första sex studenterna som ska gå den nya tvååriga påbyggnadsutbildningen i Filmisk gestaltning med inriktning mot filmregi och filmproduktion är nu klara. De som antagits till utbildningen på Filmhögskolan vid Göteborgs universitet är: Andrea Östlund, Göteborg, Ewa Cederstam, Stockholm, Caroline Ramzy Tadros, Hägersten, Håkon Liu, Göteborg, Marius Dybwad Brandrud, Stockholm och Michel Wenzer, Skarpnäck. Målet med utbildning är att studenterna i ett eget filmprojekt skall fördjupa sina kunskaper i filmregi och filmproduktion med stöd av personliga mentorer. Tonvikten läggs på den konstnärliga gestaltningen av fiktionsfilm, dokumentärfilm, experimentfilm och blandformerna av dessa samt distribution och offentlig visning. Utbildningen lägger stor vikt vid studier kring filmens roll som massmedium samt studentens förmåga till kritisk reflektion över det egna och andras arbete. Påbyggnadsutbildningen är forskarförberedande. Studenter som genomgått utbildningen kan söka vidare till konstnärlig forskning som kan leda till doktorsexamen. Påbyggnadsutbildningen i Filmisk gestaltning med inriktning mot filmregi och filmproduktion är den första i sitt slag i Norden. För mer info om utbildningen, ta kontakt med Göran du Rées, professor i filmregi och konstnärlig ledare, Filmhögskolan är del av Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sveriges enda i sitt slag. Vid fakulteten ingår även Högskolan för fotografi, Högskolan för Design och Konsthantverk, Högskolan för scen och musik, Konsthögskolan Valand samt enheterna Litterär gestaltning och Göteborg Organ Art Center (GOArt).

4 : Gunilla Burstedt - ny högskolerektor för Filmhögskolan vid Göteborgs universitet Gunilla Burstedt utses från 1 juli till biträdande högskolerektor för Filmhögskolan vid Göteborgs universitet och tar därmed över ansvaret för Filmhögskolan efter högskolerektor Bo-Erik Gyberg. Gunilla Burstedt har arbetat med filmutbildningen vid Göteborgs universitet som studierektor sedan Hon har tillsammans med Göran du Rées, professor i filmregi, utvecklat skolans inriktning från en traditionell hantverksutbildning för filmfotografer och filmklippare till en konstnärligt inriktad filmregiutbildning. Gunilla Burstedt ligger även bakom rekryteringen av de två personerna som betytt mest för filmregiutbildningens utveckling: Göran du Rées och Bo-Erik Gyberg. Gunilla Burstedt blir ansvarig för verksamheten på Filmhögskolan och därmed också Nordens enda kvinnliga filmhögskolerektor. Gunilla Burstedt är född 1957 i Östersund och har bott i Göteborg sedan slutet på 1970-talet. Hon har en bakgrund som journalist och har sedan början av 1990-talet arbetat med kort- och dokumentärfilm bland annat på Göteborgs filmfestival. Hon är också en av initiativtagarna till Dorismanifestet och har suttit i styrelsen i Wift (Women in film and television). Gunilla Burstedt är sedan fem år ledamot i arbetsgruppen för film, scen och dans i Konstnärsnämnden flyttade filmregiprogrammet samt fotografprogrammen vid dåvarande Högskolan för fotografi och film isär. Filmregiprogrammet organiserades under Filmhögskolan och fotografprogrammet under Högskolan för fotografi. Sedan dess är Filmhögskolan formellt sett organiserat inom Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) men drivs helt självständigt. I höst startar Filmhögskolans påbyggnadsutbildning i filmisk gestaltning för filmregissörer och producenter. Den är den första i sitt slag i Norden. Filmhögskolan har sedan 1997, när filmregiprogrammet startade, utbildat 34 regissörer, 17 män och 17 kvinnor. Under 2005 har flertalet studenter vid Filmhögskolan erhållit internationella utmärkelser

5 : PRESSMEDDELANDE Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet Högskolerektor Bo-Erik Gyberg har under sin tid vid Konstnärliga fakulteten lett flera av fakultetens institutioner. Med sin outtröttliga arbetskapacitet har han varit en pådrivande kraft i fakultetens och institutionernas organisationsuppbyggnad och förändringsprocesser. Av personliga skäl väljer Bo-Erik Gyberg att lämna Konstnärliga fakulteten till hösten. Bo-Erik Gyberg har under sina sju år vid Konstnärliga fakulteten lett Högskolan för fotografi, Högskolan för design och konsthantverk, Filmhögskolan samt även Högskolan för scen och musik. Bo-Erik Gybergs konstruktiva förhållningssätt, hans långsiktiga tänkande och hans vilja att se till helheten har starkt bidragit till att ge Konstnärliga fakulteten dess nuvarande karaktär och framgångar. Hans sällsamma förmåga att förena vision och strategi med ordning och reda, nyskapande med struktur, kommer under lång tid framöver att prägla fakulteten och de institutioner han har ansvarat för. Av personliga skäl väljer nu Bo-Erik Gyberg att lämna Göteborgs universitet och Konstnärliga fakulteten. - Min familj behöver mig närmare, och jag behöver dem. Mer än sju år av pendlande har satt sina spår. Nu har jag fått möjlighet att göra något åt detta. I augusti tar jag över som rektor för Nyckelviksskolan på Lidingö utanför Stockholm, säger Bo-Erik Gyberg. Konstnärliga fakulteten kommer att sakna Bo-Erik Gybergs rastlösa och smittande entusiastiska energi samt hans förmåga att bekräfta och vara empatisk utan att bli kravlös eller obeslutsam. Inte minst kommer Bo-Erik Gybergs medarbetare att sakna hans förunderliga färdighet att få personer i sin närhet att med glädje göra mer än sitt bästa. Bo-Erik Gyberg lämnar sin tjänst efter sommaren och dekanus Hans Hedberg har påbörjat arbetet med att planera rekryteringen av en efterträdare. Ett extra möte med HDK:s styrelse är planerat till den 19 april. Efter detta styrelsemöte kommer information om rekryteringsprocessen att kommuniceras. Konstnärliga fakulteten mister en av sina främsta medarbetare men har samtidigt förståelse och respekt för Bo-Erik Gybergs beslut att vilja bli en mer närvarande medlem av sin familj i Stockholm. Vi önskar Bo-Erik Gyberg all välgång och gratulerar Nyckelviksskolan till deras nyförvärv. Hans Hedberg, för Konstnärliga fakulteten Dekanus, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet : Tjänster utlyses Filmhögskolan vid Göteborgs universitet utannonserar två adjunktstjänster på 25%, en i filmklippning och en i filmfotografi. Tjänsterna är 3-åriga med möjlighet till förlängning. Filmhögskolan startade filmregiprogrammet (120 poäng) 1997 och har sedan dess utbildat 34 regissörer. I höst startar Filmhögskolan, som första skola i Norden, också en tvåårig påbyggnadsutbildning för filmregissörer och producenter (80 poäng).de utannonserade tjänster gäller i första hand undervisning och handledning för studenter på den 3-åriga grundutbildningen. Ansökan ska vara inkommen senast 15 maj Information i pdf-format om adjunktstjänsten i filmklippning kan hämtas här samt om adjunktstjänsten i filmfotografi här.för närmare upplysning om tjänsterna ta kontakt med studierektor Gunilla Burstedt.

6 : Filmhögskolan på Drömfabriken Vem utvecklar filmkonsten och regissörerna? - ett samtal om talangutveckling och förnyelse Med allt lägre publiksiffror för den svenska biograffilmen så är frågan: Hur ska den svenska filmen förnyas och utvecklas? Vem vågar satsa på nyskapande och konstnärliga experiment? Vem tar ansvar att talangutveckla de svenska regissörerna? Danska staten tillsammans med DR och TV2 satsar drygt 43 miljoner/år på att talangutveckla den nya generationens regissörer. Målet med pengarna är att dessa regissörer ska förnya den danska filmen. I det svenska filmavtalet finns inga medel för talangutveckling eller särskilda riskpengar för filmexperiment. Filmhögskolan arrangerar denna seminariepunkt under Drömfabriken på Filmhuset i Stockholm fredag 28 april kl Medverkande: Lena Hansson, långfilmskonsulent DFI Erik Hemmendorff, regissör & producent, Plattform Göran du Rées, professor, Filmhögskolan Anna Anthony, Memfis Film Seminarieledare: Ingela Brovik, kulturjournalist

7 : Prisregn över examensfilmer 2005 erhöll Filmhögskolans filmer 27 priser på filmfestivaler över hela världen. Axel Danielsons film Sommarlek har fått Grand Prix i både Tallin och Warsawa. Han har vunnit pris för bästa kortfilm i Finland, Rumänien, Italien och Belgien. Bästa studentfilm i Makedonien och Finland. Juryns hederspris i Italien (2 priser), Ungern och Polen. Dessutom fick filmen ett hedersomnämnande på The International Festival of Young Film Makers i Ungern. Samt publikpriset på en festival i Italien. Gorki Glaser-Müller har vunnit priser för sin examensfilm Tjejen med videokameran och tre andra filmer som han regisserat på skolan; Viva Mamà!, Ägget och De fyra sista siffrorna. Ägget vann bästa film i kategorin Emergin Director på Chicagos internationella barnfilmsfestival. Ägget har också fått Gold Medal och juryns specialpris i Tjekien samt pris för bästa studentfilm i Ungern. I Österike fick Glaser- Müller pris för bästa kortfilm för De fyra sista siffrorna och pris för bästa dokumentär för filmen Viva Mamà!. De fyra sista siffrorna fick också första pris i Tyskland på the European Film Festival. Tjejen med videokameran har fått juryns specialpris i Korea och hedersomnämnande av ungdomsjuryn på Umeå filmfestival. Håkon Lius examensfilm Kär i natten har fått pris som bästa kortfilm i Prag och publikpriset för bästa kortfilm på Irland. För mer information om regissörer, filmerna och skolan: /index.html Gorki Glaser-Müller har en egen hemsida: Axel Danielson har en egen hemsida: Här följer en lista på festivalernas namn: SOMMARLEK, REGI AXEL DANIELSON: Grand Prix SLEEPWALKERS International Student Film Festival Estland Grand Prix Independent Competition, Jutro Filmu, Warzaw Polen Bästa film - BALTIC HERRING AWARD" Blue Sea Short Film Festival Finland Bästa internationella kortfilm -Novara International Cine Festival Italien Bästa internationella kortfilm Anonimul International Film Festival Romanien Bästa fiktionsfilm (Youth theme) - FIDEC, Int. Fest for Cinema Schools, Huy Belgien Bästa studentfilm "Manaki Brothers" International Film Festival Macedonien Bästa studentfilm Blue Sea Film Festival Finland Bästa film (publikens val) - Potenza International Film Festival italien Juryns hederspris - International Festival of Student Film, Belgrad - Serbien & M.N Juryns hederspris - NO WORDS - International competition, Bolzano Italien Juryns hederspris Sopot Short Film Festival Polen Juryns hederspris Imaginara International Film Festival, Conversano Italien Juryns hederspris International festival of young filmmakers, Miskolc Ungern TJEJEN MED VIDEOKAMERAN, I REGI AV GORKI GLASER-MÜLLER SAMT FILMERNA: VIVA MAMÀ!, ÄGGET OCH DE FYRA SISTA SIFFRORNA. Kortfilmen Ägget: Bästa film i kategorin Emergin Director - Chicagos internationella barnfilmsfestival. Guldmedalj (studentfilmsklassen) BRNO16, Tjeckien Juryns pris till filmens regissör BRNO16, Tjeckien Bästa film på La Pedrera Shortfilm festival (2006), Uruguay Kortfilmen De fyra sista siffrorna: Bästa int. kortfilm Wiennas International Filmfestival for Students, Österrike Första pris - Shooting Europe, European Film Festival 05, Tyskland Bästa studentfilm - ALTER-NATIVE13 Shortfilm Film Festival, Ungern Dokumentären Viva Mamà!: Bästa dokumentär - Wiennas International Filmfestival for Students, Österrike Examensfilmen Tjejen med videokameran: Juryns specialpris - The 3rd Asiana International Short Film Festival, Korea Hedersomnämnande av ungdomsjuryn på Umeås filmfestival Hedersomnämnande på International short Filmfestival i Leuven, Belgien KÄR I NATTEN, I REGI AV HÅKON LIU: Bästa kortfilm filmfestivalen Mezipatra, Tjeckien. Publikpriset för bästa kortfilm på Cork International Filmfestival, Irland

Dessutom fick filmen ett hedersomnämnande på The International Festival of Young Film Makers i Ungern.

Dessutom fick filmen ett hedersomnämnande på The International Festival of Young Film Makers i Ungern. ARKIVERADE NYHETER 2005 20051213: Prisregn över examensfilmer Detta år har Filmhögskolan filmer erhållit 20 priser på filmfestivaler över hela världen. Axel Danielsons film Sommarlek har fått Grand Prix

Läs mer

INFO. HEMSIDA: www.vapenochdramatik.com

INFO. HEMSIDA: www.vapenochdramatik.com curriculum vitae CLARA MARIA BODÉN INFO Född 1983.06.07 i Umeå, uppvuxen i Östersund, boende i Oslo. Filmare (klipp,foto, producent) grundare av och ägare i filmbolaget Vapen och Dramatik AS (org nr 996713202

Läs mer

ARKIVERADE NYHETER David Lynch ljuddesigner till Filmhögskolan

ARKIVERADE NYHETER David Lynch ljuddesigner till Filmhögskolan ARKIVERADE NYHETER 2007 2007-12-05 David Lynch ljuddesigner till Filmhögskolan Under torsdagen och fredagen 6-7 december kom Ann Krober, ljuddesigner och ljudläggare att föreläsa och hålla workshop på

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Här är reklamfilmregissörerna du inte vill missa hösten 2014.

Här är reklamfilmregissörerna du inte vill missa hösten 2014. Här är reklamfilmregissörerna du inte vill missa hösten 2014. Hanna Maria Heidrich Palladium Film Den flerfaldigt prisbelönta regissören Hanna Maria Heidrich leker gärna med okonventionella bildspråk.

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Förproduktion Idé Synopsis Treatment Manus Storyboard Budget Casting Team Teknik Idé Jag har en grym filmidé! Filmidé Story, scen,

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå

122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå Sida 1 av 5 122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå Beslut Efter ytterligare inlägg av Filip Hallbäck och Tomas Wennström beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen

Läs mer

Regelverk för Guldbaggen

Regelverk för Guldbaggen Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se Regelverk för Guldbaggen Syfte Guldbaggens syfte är att uppmärksamma

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

BENJAM I N BALTI MO RE

BENJAM I N BALTI MO RE BENJAM I N BALTI MO RE En samproduktion med Les films du balibari, Adomeit Film & Film i Väst / Regissör Frida Kempff / Producent David Herdies / Samproducenter Estelle Robin You & Katja Adomeit / Fotograf

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Johanna Bernhardson 2014 0739-877992 johanna@subjektobjekt.se www.subjektobjekt.se Mina filmer:

Johanna Bernhardson 2014 0739-877992 johanna@subjektobjekt.se www.subjektobjekt.se Mina filmer: CV Johanna Bernhardson Kontakt Johanna Bernhardson 2014 0739-877992 johanna@subjektobjekt.se www.subjektobjekt.se Mina filmer: Sista Bilden 2014 med stöd av FiV och SFI. Har ännu inte haft premiär. Deras

Läs mer

UTBILDNING. 2006-07 Regi- och inslagsproduktion Institutet för Högre TV-utbildning (IHTV) 2006 Dokumentärfilm Folkhögskolan i Angered

UTBILDNING. 2006-07 Regi- och inslagsproduktion Institutet för Högre TV-utbildning (IHTV) 2006 Dokumentärfilm Folkhögskolan i Angered MARIA ERIKSSON och manusförfattare 860521-5089 Mobil: 0762-385886 Mail: erikssonmaria@gmail.com www.vimeo.com/mariaeriksson UTBILDNING 2015-17 Konstnärlig master i filmregi Stockholms dramatiska högskola

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

NYHETSBREV

NYHETSBREV NYHETSBREV 2012-02-14 Hej! Det här mailet går ut till dig som är student eller personal på Filmhögskolan, tidigare har studerat på skolan och till dig som är intresserad av vad som händer på Filmhögskolan.

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

VÄGVAL FÖR FILMEN SOU 2009:73

VÄGVAL FÖR FILMEN SOU 2009:73 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-01-28 Dnr 14-181/2009 Ert dnr Ku2009/1815/MFI YTTRANDE VÄGVAL FÖR FILMEN SOU 2009:73 Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Kursen, som omfattar 4 högskolepoäng, ges på grundnivå av Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik.

Kursen, som omfattar 4 högskolepoäng, ges på grundnivå av Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik. Inbjudan till kursen Embodied Imagination Drömarbete för konstnärer och andra som arbetar med kreativitet. Kursen, som omfattar 4 högskolepoäng, ges på grundnivå av Göteborgs universitet, Högskolan för

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5)

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/249 Utbildningsplan för Ledarska ap i slöjd och kulturhantverk (N1LES), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Leadership and Handicraft

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet linköpings universitet Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet ksm kultur samhälle mediegestaltning LiU EXPANDING REALITY ksm kultur samhälle mediegestaltning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West. Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013.

Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West. Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013. Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West Resa till USA, Los Angeles Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013. Dagarna innan festivalen startade

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp Programmet för kulturjournalistik, 120 hp BA in Cultural Journalism, 120 ects 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i journalistik med inriktning mot kulturjournalistik

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Film Som Inspiration - En Kärlekshistoria

Film Som Inspiration - En Kärlekshistoria Film Som Inspiration - En Kärlekshistoria Tre kvällsföreläsningar I den rörliga bildens tecken kommer genomföras under vårens filmbar. Föreläsningsserien vill bland annat öppna upp för alternativa rörliga

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Regelverk för Guldbaggen

Regelverk för Guldbaggen Regelverk för Guldbaggen Syfte Guldbaggens syfte är att uppmärksamma och främja den svenska filmen genom att premiera individuella insatser i filmer som premiärvisats under det senaste året. Arbetsgång

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Datum 2011-04-26 Diarienummer KUN 59-2011 Kultursekretariatet Handläggare Rolf Malm Telefon 0708-275185 E-post rolf.malm@vgregion.se Förslag till fördelning av Internationella

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FILM OCH MEDIA

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FILM OCH MEDIA Dnr K2011/80 1 De konstnärliga högskolorna i Malmö ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FILM OCH MEDIA 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i film och

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6)

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/250 Utbildningsplan för Trädgård dens och landskapsvårdens hantverk (N1TLH), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Garden and Landscape

Läs mer

NYHETSBREV Hej!

NYHETSBREV Hej! NYHETSBREV 2011-11-07 Hej! Det här mailet går ut till dig som är student eller personal på Filmhögskolan, tidigare har studerat på skolan och till dig som är intresserad av vad som händer på Filmhögskolan.

Läs mer

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr MÅNDAG 11/2 12.00 15.00 T-shirt verkstad 12.30 13.00 Dans med Nia Explosion! Kom och utforska din kropp och ditt sinne genom rörelse. Nia, en möjlighet att röra dig på många olika sätt till härlig musik.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Efter Bologna Högskoleförordningen

Efter Bologna Högskoleförordningen Efter Bologna Högskoleförordningen: Utbildningen delas in i 3 nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå 1 poäng blir 1 juli 2007 1,5 högskolepoäng, 1 läsår = 60hp Alla kursplaner, utbildningsplaner och

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Dockteaterkollektivet. Dockspelare i föreställningarna Monster! och Örnen och Björnen.

Dockteaterkollektivet. Dockspelare i föreställningarna Monster! och Örnen och Björnen. Kronologisk CV Erik Häger 073-937 45 97, info@erikhager.se www.erikhager.se 2013-02 Dockteaterkollektivet. Dockspelare i föreställningarna Monster! och Örnen och Björnen. 2012-10-2013-02 Hågoland Teater,

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel UF mässan Skidgymnasiets hemsida Handelsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

En tredagarskurs för produktionsledare med dokumenterad erfarenhet av minst en långfilms- eller tv-dramaproduktion

En tredagarskurs för produktionsledare med dokumenterad erfarenhet av minst en långfilms- eller tv-dramaproduktion Trappan ger Med Anna Knochenhauer POSTPROCESSEN En tredagarskurs för produktionsledare med dokumenterad erfarenhet av minst en långfilms- eller tv-dramaproduktion Kursbeskrivning Syftet med kursen är att

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer