ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING"

Transkript

1 ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVEKLING

2

3 ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR I ETT EXPANSIVT SKEDE Nyöppnandet av Dannemora gruvor, säkrare och bredare väg 88, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokalisering för Sveriges slutförvar för använt kärnbränsle. Framtidssatsningar som kommer att ge många nya arbetstillfällen i hela regionen. Visionen för Östhammars kommun 00 är att vara världens bästa lokalsamhälle med engagerad befolkning, framgångsrika företag och en god kommunal service. Vi erbjuder storslagen natur och havet som närmaste granne med rika möjligheter till bra boende och en meningsfull fritid. Med de stora satsningar som kommer behöver vi goda krafter för att utveckla Östhammar. Vi söker dig som vill utveckla nya boendekoncept och som kan erbjuda våra nuvarande och framtida invånare boendealternativ i småstaden, kultur-bygden och skärgården. Vi har tillgänglig mark och är en bra partner i utvecklingsfrågor. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

4 EN DEL AV ROSLAGEN Östhammars kommun ligger i Roslagens skimrande skärgård med öar, skärgårdsturer, nationalpark, havsörn och säl. Här finns små charmiga städer vid vattnet som bjuder på allt från fiske och fest till delikatesser och design. SÅ BLEV DET Fisket och sjöfarten i kustområdet, den framgångsrika järnhanteringen och det bördiga landskapet har genom åren givit oss städer och orter som Östhammar, Öregrund, Hargshamn och Alunda och vallonbruk som Forsmark, Gimo och Österbybruk som blomstrat tack vare malmen från Dannemora gruvor och kunniga smeder. SÄKRARE OH BREDARE VÄG Nu när väg 88 byggs om till en säkrare och bredare kommunikationsled mellan Östhammar och Uppsala ökar möjligheten att pendla och kommunen blir än mer attraktivt att bo i. Kombinationen av natur och vackra bebyggelsemiljöer och möjligheter till arbete på orten eller inom nära pendlingsavstånd är unik.

5 EN VÄLSKÖTT EKONOMI Östhammar är en välmående kommun med välskött ekonomi, bra kommunal service, vård och omsorg. I kommunen finns tre gymnasieskolor varav en friskola. Kommunen arbetar för en etablering av Teknikcollege och Energicollege tillsammans med grannkommunerna Uppsala och Tierp. TRYGGT BOENDE Kombinationen av pittoreska småstäder, vacker skärgård, unika bruksmiljöer och ett starkt näringsliv ger oss trygga boendemiljöer för både ung och gammal. Inpendlingen är betydande och säkrar tillförseln av kompetens till verksamheter i kommunen. Besöksnäringen gynnas också av läget i anslutning till den expansiva Stockholm-Uppsalaregionen. BO I ÖSTHAMMARS KOMMUN

6 GÄVLE ÖSTHAMMAR GODA UTVEKLINGSMÖJLIGHETER I Östhammars kommun i norra Uppland bor ca invånare. Nära 000 fritidshus och en livlig besöksnäring ökar befolkningen avsevärt under delar av året. Närheten till Uppsala, Arlanda, Stockholm, Gävle och Åland ger oss goda utvecklingsförutsättningar. UPPSALA DANNEMORA ÖSTERBYBRUK FORSMARK ÖREGRUND ÖSTHAMMAR ALUNDA ARLANDA AIRPORT GIMO STOKHOLM NORRTÄLJE GRÄSÖ HARGSHAMN 1500 LIVSKRAFTIGA FÖRETAG I Östhammars kommun finns över livskraftiga företag. Arbetsmarknaden domineras av tre stora arbetsgivare - kommunen, Sandvik AB och Forsmarks Kraftgrupp AB. Hög produktivitet och stabil syssel-sättning inom de två dominerande industriföretagen ger kommunen en stark grund att stå på. Energiproduktionen i Forsmark kommer att finnas kvar i decennier, det talas om reinvestering, och även Sandvik AB har ett långsiktigt och stabilt engagemang i kommunen. De mindre, tillverkande företagen har haft en gynnsam utveckling och nya tjänsteföretag har etablerat sig. ATTRAKTIVT LÄGE Kommunen är ett intressant lokaliseringsalternativ för industriverksamheter och det geografiska läget är attraktivt inte minst ur transportsyn. Hargs Hamn AB tillhandahåller en naturlig djuphamn för bulktransporter. Utlastning för Uppland och Mälardalen och fartyg från hela Östersjöområdet trafikerar Hargshamn. Arlanda ligger runt hörnet för persontransporter och flyggods till destinationer runt om i världen. Järnväg finns från Örbyhus via Gimo till Hallstavik.

7 NÄRA UPPSALA OH STOKHOLM Det finns en betydande potential för kommunen att utvecklas genom det goda läget. Redan idag pendlar många såväl anställda som företagare till Uppsala och Stockholmsregionen. Inpendlingen är betydande och säkrar behoven av kompetens till verksamheter. Även besöksnäringen gynnas av närheten till storstadsregionerna. HAVET ÄR NÄRA Östhammar är den största tätorten i Östhammars kommun med ca 00 invånare. Under 1800-talet var staden en blomstrande kur- och semesterort. Idag är det en pittoresk småstad med centrum runt ett kullerstensbelagt Rådhustorg som kantas av caféer och små butiker. Havet finns endast 00 meter bort. Stadens kustlinje domineras av gröna publika ytor som används för rekreation bl a Gammelhus friluftsområde och Krutuddens bad- och festplats med musikfestival ett arrangemang under Musikveckan i Östhammars kommun. Kustlinjen är en del av stadens identitet med strandpromenad, båtar och båtservice. HÅLLBAR OH ATTRAKTIV SJÖSTAD Utdrag ur Översiktplanen 009, Östhammar: Det övergripande målet i Översiktplanen 009 är att skapa en hållbar och attraktiv skärgårdsstad. Sjöfronten mot Östhammarsfjärden används för att ge både en förstärkning av stadens image och ett långsiktligt tillskott av boende, verksamheter och service. NÄRINGSLIV OH ARBETE

8

9 STORA FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG Under den kommande tioårsperioden kommer stora förändringar att inträffa i Östhammars kommun. De viktigaste är att byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle påbörjas samt uppgraderingen av väg 88. Även utbyggnaden av SFR (Slutförvaret för radioaktivt driftavfall) inleds den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer stora investeringar att genomföras vid kärnkraftverket i Forsmark, med effekthöjning år 01. DANNEMORA ÅTER I DRIFT En annan stor aktuell investering är att Dannemora Mineral AB återupptagit driften av Dannemora gruvor. Gruvdriften beräknas ökar sysselsättningen i kommunen med ett hundratal nya arbetstillfällen. FÖRESLAGEN PLAERING AV SLUTFÖRVAR Byggandet av slutförvaret beräknas starta omkring 015. Byggfasen för själva slutförvarsanläggningen kommer att pågå under tio år och investeringarna kommer att uppgå till ca miljarder kronor. Anläggningen kommer att vara i drift 0 år innan den försluts. Detta innebär betydande ökning av arbetstillfällen och besökare till kommunen. Personal hos SKB (Svensk Kärnbränsle-hantering AB) förväntas bosätta sig i eller inom pendlingsavstånd från Östhammars kommun. MÅNGA SYSSELSATTA I FORSMARK 000-talets stabila befolkningsutveckling förbyts i tillväxt när anläggningsarbetena inleds både vad gäller slutförvaret och utbyggnaden av SFR och trappas snabbt upp för att nå en kulmen framåt 00, då över 500 personer kan förväntas vara sysselsatta i slutförvars-projektet. INVÅNARANTALET KAN ÖKA YTTERLIGARE Potentialen till befolkningsökning är dessutom stor med utbyggnaden av väg 88. Utfallet är dock beroende av en mängd faktorer, inte minst utbudet av attraktiva tomter i tätortsnära läge. Drar man paralleller till utvecklingen i Stockholmsnära kommuner som Värmdö, Vaxholm och Österåker framstår kustens attraktionskraft emellertid som mycket påtaglig, varför potentialen får anses betydande. ATTRAKTIVA KUSTOMRÅDEN Kommunen erbjuder eller planerar nya bostadsområden i alla tätorter. Attraktiva kustområden kan förväntas öka inflyttningen särskilt i eller omkring Östhammar. EN KOMMUN I UTVEKLING

10

11 BOSTADSBEHOVET I Östhammars kommun behövs bostäder som är attraktiva för framtida invånare. Vi ser utvecklingsprojekt för bostäder i såväl Östhammar som i de mindre orterna Öregrund, Österbybruk, Gimo och Alunda. Det finns tillgänglig mark, en uttalad politisk vilja och en ökande efterfrågan. ÖKAD EFTERFRÅGAN Med den utveckling som kommunen står inför kommer en ökad efterfrågan på nya bostäder. Med de nya möjligheterna till pendling kommer kommunen att vara ett attraktivt alternativ för de som arbetar närliggande större städer men även de som vill bo med den mindre ortens kvaliteter och med närheten till natur och hav. NYA KVALITETER Vi behöver också fler bostäder för dagens invånare som vill utveckla sitt boende och söker nya kvaliteter som inte erbjuds på marknaden idag. Boende för speciella målgrupper eller med särskilda kvaliteter i unika lägen. FYRA BOENDEKATEGORIER Vi ser framför oss projekt som tar till vara kvaliteterna i Östhammar med omnejd inom huvudsakligen fyra kategorier. Östhammar - Boende i småstad Alunda - Boende på pendlingsavstånd till Uppsala Österbybruk och Gimo - Boende i kulturbygd och bruksmiljö Öregrund - Boende i havsnära kustmiljö På följande sidor presenteras exempel som vi gärna skulle se utvecklas. Detta är endast några av de möjligheter som finns och kommunen är intresserad av att få in även andra förslag. Vi är öppna för idéer och vill ha in kreativa utvecklare som ser möjligheter. VI KAN ERBJUDA BRA SAMARBETE OH FULLT STÖD. AFFÄRSMÖJLIGHETER

12 STADSKÄRNAN STÄRKS Östhammars stadskärna utvecklas och det finns fortfarande möjligheter att komplettera den idylliska småstaden med nya bostadshus i centrala lägen med närhet till vattnet, handeln, servicen och kulturen. STADSRÄTTIGHETER FRÅN 18 Staden har anor från 1100-talet med förnyade stadsrättigheter från 18. Under och 1900-talet blomstrade Östhammar som kur- och semesterort. Båtar från Stockholm och Gävle angjorde hamnen och badgästerna intog staden och dess Societetshus med promenader, tennis, dans och punschkvällar. VAKRA TRÄHUS FRÅN 1800-TALET I stadens centrum finns ett stort utbud av service och butiker för vår vardag, men också caféer och restauranger. De vackra trähusen med lummiga trädgårdar kantar staden. Runt det stenlagda Rådhustorget finns Rådhuset från 100-talet, restauranger och butiker. Ett stenkast därifrån ligger hamnen. Här finns en småbåtshamn med cirka 500 båtplatser och en gästhamn. AKTIV FRITID För att berika vår fritid ytterligare finns bibliotek, konstishall, friidrottsanläggning, sim- och sporthall, brottarhall, elbelyst motionsslinga med fina skidspår när det vita landat, tennishall och utomhusbanor, bowlinghall, bangolf, boulebanor och skjutbanor. Det finns en 18-håls golfbana inom tio minuters körväg. Badplats och camping finns centralt i staden. En året-om öppen turistbyrå finns i Rådhuset.

13 ca 100 bostäder ÖSTHAMMAR ca 100 bostäder ca 100 bostäder Handel ca 50 bostäder centrum Gammelhus 1 vårdcentral förskola, skola bibliotek idrottsplats, tennis 5 sim-/sporthall ishall friluftsbad 5 irkusplatsen Handel 1 Hotell Äldreboende ca 100 lägenheter Trygghetsboende Marieberg tomter 15 bostäder ca 100 bostäder Handel ca 50 bostäder 1 5 centrum vårdcentral förskola, skola bibliotek idrottsplats, tennis sim-/sporthall ÖSTHAMMAR - BOENDE I SMÅSTAD

14 ALUNDAÄLGEN ÄR FUNNEN Alldeles nära Alunda finns en ståtlig kyrka vilkens äldsta delar är från 100-talet. Bördig jord är ett kännetecken för Alundatrakten. Den så kallade Alundaälgen eller Alundayxan påträffades här i samband med dikesgrävning. Figuren hör hemma i den nordiska yngre stenåldern! Den finns numera på Historiska museet i Stockholm. PÅ LAGOM AVSTÅND I tätorten Alunda bor 00 innevånare i omtyckta villaområden. Orten ligger halvvägs mellan Uppsala och Östhammar efter väg 88. Alunda finns på lagom avstånd från storstaden. BRA SERVIE I centrum finns butiker, bank, bibliotek och skola. I tätorten finns också sporthall, landbad, slalombacke, motionsspår, fotbollsplan och en utmanande 9-håls golfbana.

15 ALUNDA BJÖRNHÅLSSKOGEN 10 tomter um entral ola, skola tek tsplats och ad thall 5 1 centrum vårdcentral förskola, skola tsbad bibliotek ca 0 bostäder Hyresrätter 5 idrottsplats och landbad sporthall friluftsbad 1 ALUNDA - BOENDE PÅ PENDLINGSAVSTÅND

16 KONFERENSHOTELL MED ANOR Även Gimo är ett vallonbruk och från storhetstiden finns många intressanta byggnader kvar. Gimo herrgård är idag ett fyrstjärnigt hotell med konferensfaciliteter. I Gimo firas varje 1:e januari en vinterkarneval Knutmasso med eget museum efter Bruksgatan. SANDVIK AB ÄR VÅRT STÖRSTA FÖRETAG På 1950-talet startades ett blygsamt företag på orten med några anställda. Det företaget heter idag Sandvik AB och har 1 00 anställda och är länets största privata arbetsgivare. Många är de kommunbor som har sin dagliga inkomst från företaget. I Gimo bor 00 personer. I kommunen finns tre gymnasieskolor och samliga är stationerade i Gimo Bruksgymnasiet, Forsmarks gymnasium och friskolan Wilhelm Haglunds gymnasium. PÅ FRITIDEN På vår fritid kan vi glädjas åt ett bibliotek, sim- och sporthall, konstishall, konstgräsplan, tennisbanor, idrottsplats och motionsslingor.

17 GIMO UDDNÄS 1 tomter centrum 1 vårdcentral förskola, skola bibliotek idrottsplats, konstgräsplan 5 sim-/sporthall ishall friluftsbad 5 10 bostäder 1 centrum 1 vårdcentr förskola, s bibliotek idrottspla konstgräs 5 sim-/spor ishall friluftsbad BLÅBÄRSVÄGEN 11 tomter GIMO - KULTURLANDSKAP OH BRUKSMILJÖ

18 SKOG VATTEN MALM Österbybruk hade förutsättningarna för ett lyckosamt järnbruk skogen, för all den bränsle i form av kol som förbrukades i smedjan, vattnet som krävdes för att driva hammaren och malmen som fanns i mängder i Dannemora, bara km bort. SVENSKA INDUSTRINS FADER Under Louis De Geers ledning på 100-talet utvecklades Österbybruk till ett bruk med kvalitetsprodukt stångjärn. De kunniga smederna från Vallonien i södra Belgien byggde upp kunskapen i järnhantering och den svenska industrin blomstrade. LIVFULLT SAMHÄLLE Idag är Österbybruk ett levande samhälle med cirka 500 invånare inklusive Dannemora. I centrum finns butiker, banker och butiker. Vårdcentral, skolor och ett värdshus i ett av herrgårdens annex. KULTUR OH FRITID Här finns bibliotek, en sim- och sporthall, ett simbad med hopptorn, camping, utsökta fiskeställen, vandringsled, motionsspår och en idrottsplats.

19 ÖSTERBYBRUK 1 centrum vårdcentral förskola, skola bibliotek idrottsplats 5 sim- och sporthall friluftsbad herrgård KLOKARBAKEN 5 villatomter ca 0 lägenheter 1 Hyresrätter 1 centrum vårdcentral 5 förskola, skola bibliotek idrottsplats 5 sim- och sporthall friluftsbad herrgård PÅLSBODA ca 10 villatomter ÖSTERBYBRUK - KULTURLANDSKAP OH BRUKSMILJÖ

20 KURORTSTIDEN Öregrund fick sina stadsrättigheter år 119. I staden levde man av fiske och sjöfart. I slutet av 1800-talet bildades ett badhusbolag i Öregrund och staden blev kurort. Idag bor här 1 00 personer. LIVET ÄR INTE BARA SOMMAR Staden är idag en pittoresk ort med ett sjudande nöjesliv sommartid. Många krogar, kaféer, utställningar och små butiker med hantverk ramar in hamnen. Men livet är inte bara sommar. Här finns ett bibliotek, sporthall, en modern skola, pingishall, boulehall, motionsspår, tennisbanor i centrum och en tennishall och härligt uppfriskande bad i Tallparken. Det tar endast tio minuter att nå en 18-håls golfbana från Öregrund. BÅTLIVET I Öregrund finns flera småbåtshamnar med sammanlagt cirka 500 båtplatser och en attraktiv gästhamn med 80 välbesökta platser och faciliteter för båtgästens behov. Sommaröppen turistbyrå i centrum. I ÖREGRUND KAN DU SE SOLEN GÅ NED I HAVET.

21 ÖREGRUND 1 ca 15 bostäder 5 trum dcentral centrum skola, skola liotek ca 5 bostäder 1 vårdcentral förskola, skola ottsplats bibliotek -/sporthall idrottsplats ule- och nis uftsbad 5 sim-/sporthall boule- och tennis ca 5 bostäder friluftsbad ÖREGRUND - HAVSNÄRA KUSTMILJÖ

22

23 FOTO: SIRKKA-LIISA BERGKVIST GÖRGEN ARLSSON FRIDA EKLUND EDMAN SVEN JÖNSSON MOSTPHOTOS SARAH SVENSSON

24 Vi ser fram emot att få föra en diskussion med dig kring utvecklingsmöjligheterna i Östhammar. Du är varmt välkommen att höra av dig. Med vänlig hälsning Ulf Andersson Box 1 Östhammar Tel , KONTAKTA OSS!

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen 1 ÖSTHAMMAR HOTELL Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

VISION VALDEMARSVIK 2025. Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna

VISION VALDEMARSVIK 2025. Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna VISION VALDEMARSVIK 2025 Presentation av Valdemarsviks framtidsbild 2025 och de sex delbilderna I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint miljöengagemang. En övertygelse som bygger på respekt för

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

30 års drift i Forsmark

30 års drift i Forsmark 30 års drift i Forsmark 1 Forsmarks vd Stefan Persson. I decennier har 2010 varit ett magiskt år i kärnkraftsammanhang. Enligt det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen om kärnkraft i mars

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Husum. HUSUM/GRUNDSUNDA - framtiden på spåret!

Husum. HUSUM/GRUNDSUNDA - framtiden på spåret! Husum HUSUM/GRUNDSUNDA - framtiden på spåret! Glokalt Sverige är ett avlångt land det vet vi. Landarealen är km och till den bidrar Husum/Grundsunda med km. Inte särskilt mycket kan tyckas. Men det är

Läs mer

PITEÅP. Piteå är ett varumärke, ägt av 40.500 pitebor som gärna blir fler.

PITEÅP. Piteå är ett varumärke, ägt av 40.500 pitebor som gärna blir fler. PITEÅP P Piteå är ett varumärke, ägt av 40.500 pitebor som gärna blir fler. Producerat av Image reklam & webbyrå i samarbete med Piteå Kommun. Tryck: Luleå Grafiska på Svanenmärkt papper 2 IBLAND ÄR VI

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

R-08-68. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar

R-08-68. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar R-08-68 Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar Micael Sandberg, Stig Björne, Kajsa Forsberg SWECO EUROFUTURES April 2008 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE 2O4O N RRTÄLJE Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik Framtagen av Planering och utveckling, Norrtälje kommun, våren och sommaren 2011 (Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013) HALLSTAVIK

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

H. Fredrikssons Plant AB. FöretagsMagasinet

H. Fredrikssons Plant AB. FöretagsMagasinet www.osthammar.se H. Fredrikssons Plant AB Industrihydraulik ÖI AB FöretagsMagasinet 2 2011 kalender Nätverksträffar ht 2011 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december Tid: 07.30 09.00 Plats: Meddelas

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer