Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur"

Transkript

1 Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur 4:e Nationella konferensen för regionala och lokala FoU-enheter och andra intresserade av forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 7 och 8 november 2005, Scandic Star Hotel, Lund

2 Accelererande och oförutsägbara förändringar och strukturomvandlingar äger idag rum inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det räcker inte längre att anpassa verksamhetsformen till omvärldens krav - helt nya lösningar måste växa fram. De enorma strukturförändringar som hälso- och sjukvården och omsorgen, ja, hela den offentliga sektorn, ställs inför idag liknar inte något tidigare skeende i historien. För att möte dessa förändringar krävs innovativa och värdeskapande processer, kunskap och inte minst tillit. Att arbeta gränsöverskridande förefaller vara ett honnörsord idag. Tvärprofessionell, tvärsektoriell och flervetenskaplig verksamhet förväntas leda till sammansmältning av kulturer. Nya metoder där forskning och praktik möts i innovativa konstellationer ses som spännande och konstruktiva möten mellan teoretisk och praktisk kunskap. Nya kunskapsformer som utmanar traditionell akademisk kunskap och ifrågasätter förgivet-tagna sanningar uppmärksammas alltmer i syfte att förkorta processen mellan idé och resultat. Konferensen fokuserar mot kunskap, forskning och utveckling som är relaterat till hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samverkan mellan dessa verksamheter innebär ofta ett gränsöverskridande och för att lyckas behövs ofta nyskapande strategier. Ordet gränsöverskridande ger emellertid uttryck för att man behöver skrida över en gräns en skiljelinje. Konferensen vill ta ett steg till och ge inspiration till att utveckla gemensamma kulturer, som inte innebär att skrida över gränser. Syftet med konferensen är att ge reflektioner och exempel på kreativa gränsöverskridanden som ger förutsättningar för gemensamma kulturer. Hur forskning har mött praktik, hur sjukvårdskulturen har mött den kommunala socialtjänsten och hur vetenskaplig kunskap har utmanats av andra kunskaper. Välkomna till två spännande och utvecklande novemberdagar!

3 Program 4:e nationella konferensen för FoU-enheter Moderator: Elisabet Hermansson, konsult, FoU Skåne, med lång erfarenhet av FoU-frågor från Kommunförbundet Stockholms län Dag 1, 7 november Registrering Lunch Välkomsthälsning och inledning Stig Ålund, förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne Kunskaper, kommunikation och gemensam kultur - Om kunskapsbegreppet i ett idéhistoriskt och samtidsorienterat perspektiv Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet Transformation through Action Research Crossing the boundaries between Theory and Practice (på engelska) Jane Springett, professor i public health, Högskolan Kristianstad KAFFE Workshops: 1. Inga Michaeli, fil.dr, FoU Skåne, och praktiker från Hässleholms sjukvårdsorganisation, Att bygga nerifrån och förankra uppåt. En studie av tre deltagarorienterade projekt kring närsjukvård med avslutande forskar-praktiker-möte. Ett team från Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Närsjukvård: Tre workshops kring Story dialogue-metoden *) 2. Närsjukvård när visionen blir praktik 3. Att överskrida gränser ur olika perspektiv 4. Att tillvarata vardagens erfarenheter PAUS Samling med mingel, musik och förfriskningar MIDDAG Dag 2, 8 november Kunskapens många språk - Historiska och filosofiska perspektiv på erfarenhetskunskap Åke Uhlin, professor i regional utveckling vid Högskolan i Vestfold, Norge Kunskapssystem som möjlighet för att uppnå tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet? Kan forskning främja verksamhetsutveckling, medarbetares lärande och positiva upplevelse av vården som arbetsplats? Behövs andra kunskapsformer utöver den vetenskapliga? KAFFE Margareta Christiansson, strateg, Hälso- och sjukvårdsledningen, Region Skåne, och Liselotte Rooke, strateg, Forsknings- och utvecklingsenheten, Region Skåne Systemiskt tänkande i lärande och förbättringsarbete Hans Sarv, tekn. dr., fristående organisationsforskare och konsult bl.a. med anknytningar till Lunds universitet LUNCH Workshops: 1. Delta i ett systemiskt möte Genomlysning *) Förändringsledare från Hässleholms sjukvårdsorganisation 2. Glömskans världar Exempel på erfarenhetskunskaper från FoU Skånes kunskapscirkel om demens Bo Eneroth, docent, FoU Skåne 3. Dialogens betydelse för perspektivbyten, mänsklig mognad och yrkesetisk kompetens med utgångspunkt från en erfarenhetsinventering med paramedicinare Gunilla Silfverberg, docent, FoU Skåne 4. Gränsöverskridande vård Erfarenheter från närsjukvårds avdelningen Navet som är Centralsjukhuset Kristianstads, CSK, första närsjukvårdsavdelning och som utvecklats av medarbetare från CSK och nordöstra Skånes kommuner. Ola Norrhamn, överläkare, Centralsjukhuset Kristianstad Kunskapsutveckling i offentlig sektor genom lokal och regional FoU en kartläggning och analys av FoU-miljöer i kommuner, landsting och regioner Jonny Paulsson, handläggare och Lars Roswall, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting och Thomas Tydén, forskningsledare, Dalarnas Forskningsråd KAFFE Att skapa den gemensamma kulturen Thomas Tydén, forskningsledare, Dalarnas forskningsråd Avslutning Stafettpinnen lämnas vidare. Ingvar Wiberg, forskningsdirektör, Region Skåne

4 Information Tid Mån- och tisdagen den 7-8 november 2005, kl dag1 - kl dag 2. Plats Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund Avgift Konferensavgiften uppgår till kronor/deltagare (exkl. moms) och inkluderar kostnaden för alla måltider inklusive middag dag 1. Logi ingår ej i avgiften (se nedan). Avgiften faktureras i efterhand. Anmälan Anmälan görs på bifogad blankett som faxas till eller skickas med post till Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne, Box 53, Lund. Det går också bra att anmäla sig via ett mail med alla uppgifter till Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag Anmälan ska vara FoU Skåne tillhanda senast Logi Övernattning på konferenshotellet kostar kronor för ett enkelrum. Kryssa för på anmälningsblanketten om du önskar logi. Hotellbokningen är bindande. Arrangörer FoU Skåne, Kommunförbundet Skåne Högskolan Kristianstad Region Skåne Information Ytterligare information lämnas av Astrid M Källström tel: , *) Fakta Story dialogue-metoden Med hjälp av Story dialogue-metoden illustreras hur Forskningsplattformen för Närsjukvård vid Högskolan Kristianstad, arbetar med forskning och utveckling. Metoden utgår från människors berättelser, vilka skapar mening och synliggör vardagskunskap. Story dialogue-metoden har allt mer kommit att användas som ett redskap för forsknings- och utvecklingsarbete inom socialt arbete, vård och folkhälsoarbete. Berättelserna som exemplifieras ingår i Forskningsplattformens projekt och som berättare fungerar våra medarbetare i verksamheterna. Arbetsmaterial kommer att skickas ut till workshop-deltagarna i samband med bekräftelsen. Litteratur: Labonte, Ronald m. fl.: A story/dialogue method for health promotion knowledge development and evaluation. Health Education Research, vol. 14, no. 1 (1999). Genomlysningsmetoden Systemiska möten är en metod där individerna i komplexa organisationer lär sig att prata samma språk på alla nivåer inom systemet. Med hjälp av genomlysningsmetoden blir det möjligt att skapa en lärande organisation där alla arbetar mot samma mål. Genom att se och förstå den omvärld/organisation där du arbetar ur olika perspektiv arbetstagarperspektivet, ledningsperspektivet, kundperspektivet kan du också förstå din egen del i det komplexa system som dagens moderna hälso- och sjukvård utgör. Denna förståelse skapar trygghet, stabilitet och delaktighet i en arbetssituation som kräver ständig anpassning till nya tekniker och/eller vårdtagarnas ( kundernas ) behov. Litteratur: Hans Sarv: Kompetens att utveckla. Om den lärande organisationens utmaningar. Stockholm: Liber: Institutet för framtidsstudier, 1997.

5 Konferensanmälan Insänds senast den 14 oktober 2005 Kommunförbundet Skåne Fax.nr Box LUND Från Gränsöverskridande till Gemensam Kultur 7 och 8 november 2005, Scandic Star hotell i Lund Vänligen texta tydligt! Namn... Befattning... Organisation... Jag önskar gå på följande workshop (Ange alternativ 1 och alternativ 2 för varje dag). Vänligen kryssa för! Med alternativ 1 anger du vilken workshop du väljer i första hand. Workshops - Dag 1 Alternativ 1 Alternativ 2 Workshops - Dag 2 Alternativ 1 Alternativ 2 1. Inga Michaeli m. fl.: Att bygga nerifrån 2. Högskolan Kristianstad: Närsjukvård 3. Högskolan Kristianstad: Att överskrida gränser 4. Högskolan Kristianstad: Vardag. erfarenheter 1. Hässleholm sjukv.: Genomlysning 2. Bo Eneroth: Glömskans världar 3. Gunilla Silvferberg: Dialogens betydelse 4. Ola Norrhamn: Navet /Kristianstad Jag önskar bo på konferenshotellet Scandic Star hotel, Lund...ja nej OBS! Konferensavgiften inkluderar ej logi! Ett enkelrum på Scandic Star, pris: kr, inkl frukost/moms. Hotellbokningen är bindande. Datum... Uppgiftslämnare... Organisation... Bekräftelseadress... Faktureringsadress... Telefonnummer... Speciella önskemål, ex kost. Faxnummer... E-postadress... Avgiften faktureras i efterhand. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org nr Box 53, LUND Baravägen

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI

G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 AUTO- RITET, ROLL NOMI G R U P P R E L AT I O N S KO N F E R E N S 1 8-2 1 N OV E M B E R 2 0 1 5 & ROLL AUKTO- RITET, AUTO- NOMI ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION AUKTORITET, ROLL & AUTONOMI När känner

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Nordisk Storstadskonferens i Göteborg 3-6 Oktober 2009. Ungdomar är en resursvad är då problemet? Storstadens. Hjärta & Smärta. www.ungnord.

Nordisk Storstadskonferens i Göteborg 3-6 Oktober 2009. Ungdomar är en resursvad är då problemet? Storstadens. Hjärta & Smärta. www.ungnord. Nordisk torstadskonferens i Göteborg 3-6 Oktober 2009 Ungdomar är en resursvad är då problemet? torstadens Hjärta & märta Innehåll Välkommen till Göteborg........... 4 Bakgrund och tyrgrupp............

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer

Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 juni 2008. en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer Stiftelsen AGSLO arrangerar en arbetskonferens i Stockholm den 13 18 2008 en arbetskonferens om relationer i grupper och organisationer FORM OCH INNEHÅLL För många framstår dagens arbetsliv som alltmer

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Flerspråkighet i fokus

Flerspråkighet i fokus Kvällsaktivitet: show med Björn Skifs Flerspråkighet i fokus identitet, språk och lärande 18 19 mars 2010 P r o g r a m Torsdagen den 18 mars 2010 Förskola Grundskola GY / Vuxen Allmänt 09.00 10.00 Kaffe

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer