ÄNDRINGAR I DET ELEKTRONISKA RECEPTET OCH PRECISERING AV VERKSAMHETSMODELLEN FR.O.M

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGAR I DET ELEKTRONISKA RECEPTET OCH PRECISERING AV VERKSAMHETSMODELLEN FR.O.M. 01.11.2015"

Transkript

1 Anvisning 8/2015 1(5) ÄNDRINGAR I DET ELEKTRONISKA RECEPTET OCH PRECISERING AV VERKSAMHETSMODELLEN FR.O.M Målgrupper Giltighetstid Tillhandahållare av offentliga social- och hälsovårdstjänster Tillhandahållare av privata social- och hälsovårdstjänster Läkare och tandläkare Tillverkare av klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården Apotek Tillverkare av apotekens informationssystem Denna anvisning träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare

2 Anvisning 8/2015 2(5) ÄNDRINGAR I DET ELEKTRONISKA RECEPTET OCH PRECISERING AV VERKSAMHETSMODELLEN FR.O.M HCI- och narkotikarecept i elektronisk form fr.o.m Recept på läkemedel som huvudsakligen inverkar på det centrala nervsystemet (HCIläkemedel) och narkotiska läkemedel ska alltid göras upp elektroniskt fr.o.m Skyldigheten och ansvaret för att dessa recept görs upp elektroniskt gäller alla offentliga och privata verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt självständiga yrkesutövare, som har anslutit sig till de nationella Kanta-tjänsterna som användare av elektroniska recept. Organisationer som skriver ut färre än 5000 recept per år och som inte har anslutit sig till tjänsterna är inte skyldiga att göra upp HCI- och narkotikarecept elektroniskt före Apoteken är inte skyldiga att kontrollera om läkemedelsföreskrivaren är skyldig att göra upp recept elektroniskt. Verksamhetsmodellen för förskrivning av HCI- och narkotiska läkemedel med elektroniskt recept beskrivs i Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning 5/2015 (THL/675/ /2015; Obligatoriskt meddela tidpunkten för ibruktagande av programversioner som innehåller det nya gränssnittet Alla offentliga och privata verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt självständiga yrkesutövare som anslutit sig till Kanta-tjänsterna som användare av det elektroniska receptet ska ta i bruk en informationssystemversion som möjliggör förfrågningar i Receptcentret om patientens giltiga HCI- och narkotikarecept. Genom denna förfrågan ser läkaren trots eventuella förbud personens övriga HCI- och narkotikarecept. Dessa egenskaper finns hos leveranshelheten TK som installerades i Kantatjänsterna THL följer i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisningar effektivt ibrukttagandet av programversioner som innehåller det nya gränssnittet.

3 Anvisning 8/2015 3(5) 1. Tidsgränsen för ibrukttagandet av en programversion som innehåller det nya gränssnittet är THL har tidigare ålagt organisationerna att meddela sin tidtabell för ibrukttagandet av en programversion som innehåller det nya gränssnittet. Organisationen ska anmäla tidpunkten för versionsbyte före till adressen om organisationen inte kan ta i bruk en programversion som innehåller det nya gränssnittet före och organisationen inte har meddelat ibruktagningstidpunkten med en veckas noggrannhet till THL:s OPER-enhet. 2. Alla organisationer vars ibruktagande av en version som innehållet det nya gränssnittet senareläggs till en tidpunkt efter ska meddela THL:s OPER-enhet tidpunkten för versionsbytet. Anmälan görs till adressen: Recept för köp utomlands ny recepttyp En ny recepttyp som definieras i lagen om elektroniska recept är Recept för köp utomlands. Till att börja med kan detta recept användas parallellt med det europeiska receptet. Det bör särskilt påpekas att läkemedel inte kan expedieras i Finland på Recept för köp utomlands även om receptet sparas i Kanta-tjänsternas nationella Receptcenter. Läkemedelsförskrivare som anslutit sig som användare av det elektroniska receptet ska använda detta nya elektroniska recept och ge patienten en papperskopia av det Recept för köp utomlands. Läkemedelsförskrivaren kan skriva ut kopian på samma sätt som en patientanvisning inom 12 timmar efter det att receptet gjordes upp. Om patienten mister sin utskrift ska receptet makuleras och ett nytt göras upp. Läkemedelsförskrivaren undertecknar den utskrivna kopian för hand. Recept för köp utomlands innehåller följande begränsningar: - Receptet kan inte förskrivas för viss tid - Receptet kan inte itereras - Med receptet kan inte förskrivas narkotika eller HCI-läkemedel som kräver originalreceptet (läkemedlens HCI-klassificering i Läkemedelsdatabasen är PA eller ZA) - Med receptet kan inte förskrivas blandningar - Receptet kan inte förnyas - Preparatuppgifterna enligt Läkemedelsdatabasen kommer på finska i utskriften

4 Anvisning 8/2015 4(5) Det europeiska receptet finns tills vidare kvar parallellt och kan användas i de undantagssituationer där det är tillåtet att använda pappers- eller telefonrecept. Det europeiska receptet kan användas tills organisationen har uppdaterat den programversion av det elektroniska receptet som innehåller det nya gränssnittet. Bestämmelser om andra grunder som ska iakttas vid förskrivning av läkemedel samt om receptets innehåll och form ingår i social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om förskrivning av läkemedel ( Narkotikarecept som i undantags- och störningssituationer skrivits ut på papper ska i enlighet med förordningen göras upp på korrekt narkotikareceptblankett. När apoteken expedierar läkemedel ska de iaktta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) föreskrift ( cture/20645_maarays_laakkeiden_toimittamisesta_ruotsi_ pdf). Denna anvisning upphäver rekommendationen av om förskrivning av apoteksavtalsrecept på papper 486d-be45-1dd96d2c3742. Läkemedelspreparat med specialtillstånd förskrivs inte med elektroniska recept I enlighet med Fimeas riktlinjer förskrivs inte patient- eller institutionsspecifika läkemedelspreparat med specialtillstånd med elektroniska recept, eftersom det nationella Receptcentret tills vidare inte kan begränsa expedieringen av recept med specialtillstånd till en utlämnare (ett apotek) som lämnar ut preparatet för konsumtion. Tidsbegränsade preparat med specialtillstånd kan fortfarande förskrivas med elektroniska recept. Preparat med specialtillstånd kan förskrivas med elektroniskt recept med den programversion som ska tas i bruk före Enhetschef Projektchef Vesa Jormanainen Harri Nurmi

5 Anvisning 8/2015 5(5) Sändlista Social- och hälsovårdsorganisationer Apotek Tillverkare av patientdatasystem Tillverkare av apotekens informationssystem För kännedom SHM / registratorskontoret, Maritta Korhonen Valvira / registratorskontoret, Tarja Holi, Markus Henriksson, Vesa Mettovaara Fimea / registratorskontoret, Anne Hirvonen Folkpensionsanstalten / Enheten för Kanta-tjänster, Marina Lindgren Befolkningsregistercentralen / registratorskontoret, Jukka Santala Finlands Kommunförbund rf / registratorskontoret Läkarföretagen rf / Ismo Partanen Terveyspalvelualan Liitto ry / Jarno Talvitie Finlands Läkarförbund rf / Kati Lehtonen Finlands Tandläkarförbund rf / Matti Pöyry Finlands Apotekareförbund rf / Vesa Kujala Universitets Apoteket Östra Finlands universitets apotek

Anvisning 2/2017 1(5) THL 809/ / Avdelningen för informationstjänster Enheten för styrning av den operativa verksamheten (OPER)

Anvisning 2/2017 1(5) THL 809/ / Avdelningen för informationstjänster Enheten för styrning av den operativa verksamheten (OPER) Anvisning 2/2017 1(5) ANVISNING OM UTNYTTJANDE AV GENERELL PROGRAMVARA INOM SOCIAL- OCH HÄLSOTJÄNSTER Målgrupper Giltighetstid Tillhandahållare av offentliga social- och hälsovårdstjänster Tillhandahållare

Läs mer

Avdelningen för informationstjänster Enheten för styrning av den operativa verksamheten (OPER) ; uppdaterad

Avdelningen för informationstjänster Enheten för styrning av den operativa verksamheten (OPER) ; uppdaterad Anvisning 1/2016 1(5) VISNING AV MINDERÅRIGAS UPPGIFTER OCH SKÖTSEL AV ÄRENDEN FÖR MINDERÅRIGAS RÄKNING VIA MINA KANTA-SIDOR: ANVISNING FÖR YRKESUTBILDADE PERSONER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Målgrupper

Läs mer

Anvisningen träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare.

Anvisningen träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare. Anvisning 1/2016 1(5) VISNING AV MINDERÅRIGAS UPPGIFTER OCH SKÖTSEL AV ÄRENDEN FÖR MINDERÅRIGAS RÄKNING VIA MINA KANTA-SIDOR - ANVISNING FÖR YRKESUTBILDADE PERSONER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Målgrupper

Läs mer

AGERANDE VID STÖRNINGAR I KANTA-TJÄNSTERNA

AGERANDE VID STÖRNINGAR I KANTA-TJÄNSTERNA Innehåll 1 Inledning 2 2 En störning upptäcks i Kanta-tjänsternas funktion eller i förbindelserna till tjänsten 4 3 Underrätta användarstödet 5 4 Informera den övriga personalen om störningen 6 5 Störningens

Läs mer

Utöver de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna följs denna tjänstebeskrivning vid leverans och användning av Recept-tjänsten.

Utöver de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna följs denna tjänstebeskrivning vid leverans och användning av Recept-tjänsten. TJÄNSTEBESKRIVNING 1 (6) är en tjänst som upprätthålls av och utgör en del av Folkpensionsanstaltens (nedan FPA) Kanta-tjänster, som omfattar underhåll av Receptcentret för lagring och expediering av recept

Läs mer

Föreskrift om väsentliga krav på funktionalitet hos informationssystem för socialoch hälsovården

Föreskrift om väsentliga krav på funktionalitet hos informationssystem för socialoch hälsovården FÖRESKRIFT 2/2016 1(13) Föreskrift om väsentliga krav på funktionalitet hos informationssystem för socialoch hälsovården Bemyndigande 19 a - 19 g i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom

Läs mer

Användningsvillkor för Kelain-tjänsten

Användningsvillkor för Kelain-tjänsten Användningsvillkor för Kelain-tjänsten 1. Allmän beskrivning av Kelain-tjänsten Kelain-tjänstens producent upprätthåller den tjänst som beskrivs nedan. Kunden använder tjänsten med sin egen dataterminal.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 mars 2014 251/2014 Lag om ändring av lagen om elektroniska recept Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel Anvisning 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

Läs mer

Anvisningen träder i kraft genast och gäller tills vidare

Anvisningen träder i kraft genast och gäller tills vidare Anvisning 2/2018 1(7) ANVISNINGAR FÖR ANMÄLAN AV ÄNDRINGAR I INFORMATIONSSYSTEM AV KLASS A INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Målgrupper Tillverkare av informationssystem för social- och hälsovården Tillverkare

Läs mer

ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel Anvisning x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera

Läs mer

Elektroniska recept. Nationella verksamhetsmodeller fr.o.m Uppdaterad

Elektroniska recept. Nationella verksamhetsmodeller fr.o.m Uppdaterad Elektroniska recept Nationella verksamhetsmodeller fr.o.m. 1.1.2017 Uppdaterad 7.8.2017 Innehåll Bakgrunden till verksamhetsmodellerna Certifikatkort för social- och hälsovården Fastställande av identiteten

Läs mer

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro /2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets-

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut upphävs i

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Föreskrift 23.1.2014 Dnr 000493/00.01.02/2013 1/2014 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja

Läs mer

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Anvisning 22.5.2013 3428/03.01.01/2012 2/2013 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera

Läs mer

Kanta-tjänsterna. Medborgarinfo 2018

Kanta-tjänsterna. Medborgarinfo 2018 Kanta-tjänsterna Medborgarinfo 2018 2 För stora och små, gamla och unga Kanta-tjänsterna För medborgarna För apoteken (~810) För den offentliga hälso- och sjukvården (> 1000 serviceenheter) För den privata

Läs mer

Nya funktioner hos Mina Kanta-sidor

Nya funktioner hos Mina Kanta-sidor Nya funktioner hos Mina Kanta-sidor Lagändringar som berör det elektroniska receptet 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Innehåll Nya funktioner hos Mina Kanta-sidor som lagändringen förutsätter Förbud mot

Läs mer

Elektroniska recept inom långvarig öppen eller sluten vård. Nationella verksamhetsmodeller från Uppdaterad

Elektroniska recept inom långvarig öppen eller sluten vård. Nationella verksamhetsmodeller från Uppdaterad Elektroniska recept inom långvarig öppen eller sluten vård Nationella verksamhetsmodeller från 1.1.2017 Uppdaterad 7.8.2017 En klients recept inom långvarig öppen eller sluten vård När en klient får långvarig

Läs mer

Recept Patientdataarkivet. Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga

Recept Patientdataarkivet. Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Recept Patientdataarkivet Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Du kan använda Kanta-tjänsterna oberoende av var i Finland du bor. Inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården

Läs mer

Avtal om anslutning till och användning av Kanta-tjänsterna

Avtal om anslutning till och användning av Kanta-tjänsterna Avtal om anslutning till och användning av Kanta-tjänsterna PB 450, 00056 Kela Kanta-modellavtal 2 (10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Anslutningsförpliktelser och -ansvar... 3 3 Informationssystem som kopplas

Läs mer

Institutet för hälsa och välfärd Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 1.61

Institutet för hälsa och välfärd Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 1.61 Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 1.61 1 I det här dokumentet beskrivs verksamhetsmodeller för användningen av elektroniska recept vid verksamhetsenheter som använder elektroniska recept.

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Receptcentret

Datasekretessbeskrivning Receptcentret 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

Expediering av läkemedel

Expediering av läkemedel Föreskrift x/2011 1 (22) x.x.2011 Expediering av läkemedel Bemyndiganden Läkemedelslagen (395/1987) 57 3 mom., 57 a, 61 6 mom. och 65 3 mom., av dem 57 3 mom. sådan det lyder i lag 1112/2010, 57 a sådan

Läs mer

CERTIFIERING AV KANTA-FÖRMEDLINGSSERVICE SAMT KANTA-FÖRMEDLARE

CERTIFIERING AV KANTA-FÖRMEDLINGSSERVICE SAMT KANTA-FÖRMEDLARE Avdelningen för informationstjänster Anvisning 3/2015 1(10) CERTIFIERING AV KANTA-FÖRMEDLINGSSERVICE SAMT KANTA-FÖRMEDLARE Målgrupper: Verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård Tillverkare/leverantörer

Läs mer

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress Postnummer Telefon PB 78 00381 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Elektroniska recept Patientdataarkivet Du kan använda Kanta-tjänsterna oberoende av var i Finland du bor. Inom både den offentliga och den privata hälso-

Läs mer

1 (8) Föreskrift 1/ Dnr 6187/ /2010. Serviceställe för apotek. Bemyndiganden

1 (8) Föreskrift 1/ Dnr 6187/ /2010. Serviceställe för apotek. Bemyndiganden Föreskrift 1/2011 1 (8) 22.2.2011 Dnr 6187/03.01.01/2010 Serviceställe för apotek Bemyndiganden Läkemedelslagen (395/1987) 52 a 4 mom. och 57 3 mom. såsom den lyder i lag 1112/2010 Målgrupp Apotek Giltighetstid

Läs mer

Kelain webbrecepttjänst för läkare och tandläkare. Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet

Kelain webbrecepttjänst för läkare och tandläkare. Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet Kelain webbrecepttjänst för läkare och tandläkare Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet 28.9.2016 Innehåll Krav på utrustning och innehåll Registrering för privat bruk (läkare och tandläkare)

Läs mer

19.12.2011 Dnr 3473/03.03.01/2011

19.12.2011 Dnr 3473/03.03.01/2011 Föreskrift 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnr 3473/03.03.01/2011 Expediering av läkemedel Bemyndiganden Läkemedelslagen (395/1987) 57 3 mom., 57 a, 61 6 mom. och 65 3 mom., av dem 57 3 mom. sådant det lyder

Läs mer

Föreskrift om intyg och utlåtanden som ska utlämnas till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster

Föreskrift om intyg och utlåtanden som ska utlämnas till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster FÖRESKRIFT 1/2018 1(6) Föreskrift om intyg och utlåtanden som ska utlämnas till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster Bemyndigande 10 4 mom. (255/2015)

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Institutet för hälsa och välfärd 27.8.2015. Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 1.5

Institutet för hälsa och välfärd 27.8.2015. Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 1.5 Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet v 1.5 1 I det här dokumentet beskrivs verksamhetsmodeller för användningen av elektroniska recept vid verksamhetsenheter som använder elektroniska recept.

Läs mer

Hur ansluter man sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som inför tjänster

Hur ansluter man sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som inför tjänster Hur ansluter man sig till Kanta-tjänsterna Anvisning för aktörer som inför tjänster 15.10.2018 Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Kanta-tjänsterna...2 1.2 Aktörer som ansluter sig till Kanta-tjänsterna...2 1.3

Läs mer

1/2013 KVALITETSKONTROLLAVGIFT. Föreskrift / /2012. Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

1/2013 KVALITETSKONTROLLAVGIFT. Föreskrift / /2012. Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Föreskrift 9.1.2013 4998/03.01.01/2012 1/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet KVALITETSKONTROLLAVGIFT Fullmaktsbestämmelser Läkemedelslagen (395/1987) 84 b 2 mom.

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Kelain - bruksanvisningar. Innehåll

Kelain - bruksanvisningar. Innehåll Innehåll 1. Förstasida 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Språkval... 3 1.3. Meddelanden om störningar... 3 1.4. Funktioner hos den nedre balken... 3 1.4.1. Bruksanvisningar... 4 1.4.2. Anvisning om ibruktagande...

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 216/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. recept och om ändring av 57 och 57 a i läkemedelslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 216/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. recept och om ändring av 57 och 57 a i läkemedelslagen. RIKSDAGENS SVAR 216/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om elektroniska recept och om ändring av 57 och 57 a i läkemedelslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

information till medborgare

information till medborgare information till medborgare Kanta-information till medborgare byggs för att förbättra din hälsa, ditt välbefinnande och din säkerhet. Med hjälp av har yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR HOS LÄKE- MEDELSPREPARAT SOM ADMINISTRERATS TILL DJUR

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR HOS LÄKE- MEDELSPREPARAT SOM ADMINISTRERATS TILL DJUR Anvisning dd.mm.åååå 000327/00.01.02/2014 1/2014 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR HOS LÄKE- MEDELSPREPARAT SOM ADMINISTRERATS TILL DJUR Lääkealan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 16 juli 2008 Nr 483 485 INNEHÅLL Nr Sidan 483 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR KANTA-TJÄNSTERNA Bilaga 3

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR KANTA-TJÄNSTERNA Bilaga 3 Allmänna leveransvillkor för KanTa-tjänsterna 1 Allmän beskrivning av KanTa-tjänsterna Leverantören av KanTa-tjänsterna svarar för de KanTa-tjänster som nämns nedan. Kunderna använder tjänsterna via sina

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift dd.mm.åååå Dnr / /2013

/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift dd.mm.åååå Dnr / /2013 Föreskrift dd.mm.åååå Dnr 000396/00.01.02/2013 /2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Föreskrift om grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter till klientuppgifter inom socialvården

Föreskrift om grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter till klientuppgifter inom socialvården FÖRESKRIFT 1/2017 1(12) Föreskrift om grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter till klientuppgifter inom socialvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om klienthandlingar inom socialvården

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL Föreskrift 22.5.2013 3427/03.01.01/2012 4/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL Bemyndiganden Läkemedelslagen (395/1987) 30 c 3

Läs mer

VEM ANSLUTER SIG TILL KANTA-TJÄNSTERNA Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta

VEM ANSLUTER SIG TILL KANTA-TJÄNSTERNA Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Lagstöd för klientuppgifter inom social- och hälsovården... 1 1.2 Lagstöd för elektroniska

Läs mer

Så här använder du det elektroniska receptet

Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek, den offentliga hälso- och sjukvården och en stor del av aktörerna inom den privata hälso- och sjukvården har redan tagit i bruk elektroniska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 170/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 och 9 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Läkemedelslagen (395/1987) 2 4 mom., 23 a 3 mom., 25 3 mom., 28 och 30 a sådana de lyder i lag 773/2009.

Läkemedelslagen (395/1987) 2 4 mom., 23 a 3 mom., 25 3 mom., 28 och 30 a sådana de lyder i lag 773/2009. Fimea Föreskrift x/2010 xx.xx.2010 Dnr 1673/03.01.01/2010 Parallellimport av läkemedelspreparat Bestämmelser om bemyndigande Läkemedelslagen (395/1987) 2 4 mom., 23 a 3 mom., 25 3 mom., 28 och 30 a sådana

Läs mer

Föreskrift nr 2/2010 X.X.2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL

Föreskrift nr 2/2010 X.X.2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL Dnr 3042/03.01.01/2010 Föreskrift nr 2/2010 X.X.2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL Bemyndigande 30 7 mom. i läkemedelslagen (395/1987), ändrad genom lag 773/2009 Målgrupper Läkemedelsfabriker

Läs mer

Utkast till föreskrift x/2011

Utkast till föreskrift x/2011 Utkast till föreskrift x/2011 1 (6) x.x.2011 Dnr 6187/03.01.01/2010 Serviceställen för apotek Bemyndiganden Målgrupp Giltighetstid Läkemedelslagen (395/1987) 52 a 4 mom. och 57 3 mom. såsom den lyder i

Läs mer

Elektronisk förmedling av intyg och utlåtanden som upprättats inom hälso-och sjukvården till aktörer utanför hälso- och sjukvården

Elektronisk förmedling av intyg och utlåtanden som upprättats inom hälso-och sjukvården till aktörer utanför hälso- och sjukvården Elektronisk förmedling av intyg och utlåtanden som upprättats inom hälso-och sjukvården till aktörer utanför hälso- och sjukvården Allmänna verksamhetsmodeller för yrkesutbildade personer inom hälso- och

Läs mer

FÖRESKRIFT X/2011 X.X.2011

FÖRESKRIFT X/2011 X.X.2011 FÖRESKRIFT X/2011 X.X.2011 Dnr 2713/03.01.01/2010 SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL Fullmaktsstadganden Läkemedelslagen (395/1987) 30 7 moment, sådana dessa bestämmelser lyder ändrade genom lag 773/2009

Läs mer

X/201X EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL. Föreskrift xx.xx.xxxx Dnro Fimea / /2016

X/201X EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL. Föreskrift xx.xx.xxxx Dnro Fimea / /2016 Föreskrift xx.xx.xxxx Dnro Fimea 003223/00.01.02/2016 X/201X Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Allmänna leveransvillkor för Kanta-tjänsterna. FPA, Kanta-tjänsterna

Allmänna leveransvillkor för Kanta-tjänsterna. FPA, Kanta-tjänsterna Allmänna leveransvillkor för Kanta-tjänsterna FPA, Kanta-tjänsterna 15.10.2018 Innehåll 1 Allmän beskrivning av Kanta-tjänsterna...2 2 FPAs uppgifter och ansvar...2 2.1 Leverans av Kanta-tjänsterna...2

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel Föreskrift 15.6.2012 1801/03.01.01/2012 1/2012 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel Bemyndiganden 30 7 mom. i läkemedelslagen

Läs mer

Tjänsten Patientdataarkivet

Tjänsten Patientdataarkivet Tjänstebeskrivning 1 (5) Tjänsten Tjänsten (nedan Arkivet) är en tjänst som upprätthålls av och utgör en del av Folkpensionsanstaltens (nedan FPA) Kanta-tjänster. Tjänsten omfattar arkivering av och sökning

Läs mer

1/2014 ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR HOS LÄKEME- DELSPREPARAT SOM ADMINISTRERATS TILL DJUR. Anvisning / /2014

1/2014 ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR HOS LÄKEME- DELSPREPARAT SOM ADMINISTRERATS TILL DJUR. Anvisning / /2014 Anvisning 28.5.2014 000327/00.01.02/2014 1/2014 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR HOS LÄKEME- DELSPREPARAT SOM ADMINISTRERATS TILL DJUR Lääkealan

Läs mer

Expediering av medicinska gaser från läkemedelsfabrik och läkemedelspartiaffär. Läkemedelsverkets föreskrift 6/2007

Expediering av medicinska gaser från läkemedelsfabrik och läkemedelspartiaffär. Läkemedelsverkets föreskrift 6/2007 Föreskrift 7/2010 1 (5) 26.11.2010 Dnro 4531/03.01.01/2010 Expediering av medicinska gaser från läkemedelsfabrik och läkemedelspartiaffär Bemyndigande 95 i läkemedelslagen (395/1987), ändrad genom lag

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516093HSLFS Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

RP 219/2013 rd. I denna proposition förslås ändringar i lagen

RP 219/2013 rd. I denna proposition förslås ändringar i lagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om elektroniska recept PROPOSITIONENS

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL Föreskrift 23.12.2016 Dnro Fimea 003223/00.01.02/2016 2/2016 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat använda det elektroniska receptet. Den privata hälso- och sjukvården håller

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD TILLVERKNINGSSED FÖR LÄKEMEDEL. Läkemedelsverkets föreskrift 5/2007.

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD TILLVERKNINGSSED FÖR LÄKEMEDEL. Läkemedelsverkets föreskrift 5/2007. Föreskrift 12.12.2012 3824/03.01.01/2012 5/2012 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD TILLVERKNINGSSED FÖR LÄKEMEDEL Bemyndiganden Läkemedelslag (395/1987) 9 3 mom.,

Läs mer

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET ANVISNING 2 /2004 30.12.2004 ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET Fullmaktsbestämmelser Lagen om riksomfattande personregister inom hälsovården 3 Målgrupper Tandläkare Sjukvårdsdistrikt Olika

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 195/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar

Lag. RIKSDAGENS SVAR 195/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar RIKSDAGENS SVAR 195/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården samt vissa andra lagar Ärende Regeringen

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDELSPREPARAT

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDELSPREPARAT Föreskrift 12.2.2014 3952/03.01.2012 4/2014 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDELSPREPARAT Bemyndiganden Läkemedelslagen (395/1987) 2 4 mom.,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 18 juli 2008 Nr 486 490 INNEHÅLL Nr Sidan 486 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Elektronisk recept på Terveystalo

Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Terveystalo har övergått till elektronisk recept, s.k. erecept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat

Läs mer

Recept och Mina Kanta-sidor

Recept och Mina Kanta-sidor Recept och Mina Kanta-sidor Mina Kanta-sidor betjänar patientens tillgång till information och underlättar engagemanget i vården, men stödjer också hälsovårdspersonalens arbete På Mina Kanta-sidor kan

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Krav... 4 Rekommendation... 4 Teknisk dokumentation... 5 Version Datum Författare

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Mina Kanta-sidor. en port till dina hälsouppgifter. Mina Kanta-sidor är en webbtjänst

Mina Kanta-sidor. en port till dina hälsouppgifter. Mina Kanta-sidor är en webbtjänst Mina Kanta-sidor en port till dina hälsouppgifter är en webbtjänst Du kan se dina elektroniska recept och dina andra vårduppgifter. Du kan själv bestämma hur dina vårduppgifter används. Via webbtjänsten

Läs mer

Organisationsförändringar inom den privata hälso- och sjukvården Esityksen nimi / Tekijä

Organisationsförändringar inom den privata hälso- och sjukvården Esityksen nimi / Tekijä Organisationsförändringar inom den privata hälso- och sjukvården 19.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Inledning Som registeransvariga för patientuppgifterna svarar tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas...

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas... Page 1 of 5 PUBLICERAD I NUMMER 3/2016 LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas särskilt noggrant Kirsti Villikka / Skriven 7.10.2016 /

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 7/VLA/2008 Dnr 1.1.2008 2841/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om utövning av veterinäryrket (29/2000) 10 Foderlag (86/2008) 13 Motsvarande

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, HSLF-FS 2017:74 Version 1, januari 2018 Dnr: 3.2-2018-007449 Inledning En vägledning är

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 16 december 2010 Nr 1086 1090 INNEHÅLL Nr Sidan 1086 Lagomändringav3 ilagenomskattelättnaderförgravthandikappadeföretagare... 3421 1087 Lagomändringavlagenomutövningavveterinäryrket...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 februari 2007 Nr 61 66 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om elektroniska recept... 201 62 Lag om ändring av 57 och 57 a iläkemedelslagen... 210 63 Statsrådets

Läs mer

Foreskift fran Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsomradet

Foreskift fran Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsomradet 26.4.2017 Dnr Fimea 004690/00.01.02/2016 1/2017 Foreskift fran Sakerhets- och utvecklingscentret for lakemedelsomradet TILLSTANDS OCH ANMALNINGSFORFARANDE VID OBLIGATORISK LAGRING AV LAKEMEDEL Laakealanturvallisuus-jakehittamiskeskus

Läs mer

Patientdata samlas i ett nationellt dataarkiv

Patientdata samlas i ett nationellt dataarkiv På Svenska svenska Patientdata samlas i ett nationellt dataarkiv Patientdata kommer i framtiden att lagras i det nationella Patientdataarkivet. Patientdataarkivet är en del av det nya datasystemet för

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

5/2019 GOD TILLVERKNINGSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift / /2018

5/2019 GOD TILLVERKNINGSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift / /2018 Föreskrift 15.3.2019 007349/00.01.02/2018 5/2019 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD TILLVERKNINGSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets-

Läs mer

Förändringssituationer i organisationen. FPA, Kanta-tjänster

Förändringssituationer i organisationen. FPA, Kanta-tjänster Förändringssituationer i organisationen FPA, Kanta-tjänster 28.9.2017 Förberedelser inför organisationsförändringar Kartlägg hur anslutningarna till Kanta-tjänsterna påverkas Tillkommer en eller flera

Läs mer

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgare

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgare Mina Kanta-sidor en port till dina hälsouppgifter Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgare du kan se dina vårduppgifter och recept du kan själv bestämma hur dina hälsouppgifter används dina hälsouppgifter

Läs mer

Vårdarens rättigheter

Vårdarens rättigheter Vårdarens rättigheter Sjuksköterskeföreningen i Finland rf studiedag, Ekenäs 29.3.2019 Carola Arjatsalo Överinspektör, HVM carola.arjatsalo@valvira.fi Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS YTTRANDE 2015-10-23 S2011/2890/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt

Läs mer

RP 163/2005 rd. I propositionen föreslås att lagen om Utvecklingscentralen

RP 163/2005 rd. I propositionen föreslås att lagen om Utvecklingscentralen RP 163/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer