Språket bär kunskapen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språket bär kunskapen"

Transkript

1 Hej! Hämta presentationen på Språket bär kunskapen Eleverna: Nu förstår vi hur vi ska göra Lärare Karin Rehman, Sprintgymnasiet, Stockholms stad VOX, Norskkonferansen, Oslo 29 april

2 Vägen hit Verktyg för läsundervisning ok, men skrivande? Med flerspråkiga elever? Som ibland hade gec upp hoppet? 2

3 Sjangerpedagogikk Content Based Approach Reading to learn Språkutvecklande undervisning Maaike Hajer om ac höra vad eleverna säger Hajer-om-att-forsta-och-bli-forstadd#start=300&stop=353 Gemensam kärna: Vilka språkliga resurser behövs för ac ucrycka ec visst innehåll? Språk läs in i ec socialt sammanhang. 3

4 En teori om lärande Vygotskys sociokulturella perspektiv Samarbete Proximala utvecklingszonen Stöttning En teor i om sp System råk isk fu nktione gramm ll atik Språ k i kont ext Språ k för kommu Gram nikation mati betyde k som lseskap are Cykeln för under visning och lärande & texttyper i skolan Grundläggande texttyper Ämne och språk Explicit undervisning om språkliga mönster Metaspråk Genrepedagogikens tre ben BriC Johansson och Anniqa Sandell Ring. Låt språket bära Genrepedagogik i prak4ken. 4

5 1. Bygga kunskap om området 2. Modellering och dekonstrukoon 3. Gemensam konstrukoon 4. Individuell konstrukoon Mer stö)a innan än rä)a e.er Cykeln för undervisning och lärande 5

6 EC pågående exempel: Kroppens inre organ. A 2.2- nivå, 6 månader i skolan, 18 elever, år, kort skol- bakgrund. Bygga kunskap om området 1. TiCa på en torso, begrepp på modersmål. 2. Se filmer om kroppens inre organ, arbetsblad med begrepp på svenska. 4. Läsa lärobokstext (år 4 6) om huden. Lässtrategier. Skriva gemensam fyrfältare. 6. Fråga Oll eleverna om hur vi ska jobba? Sex expertgrupper om tre elever läser lärobokstext om varsic organ, gör en fyrfältare. Arbetsbladen från 2, fyrfältaren från 4 är stöcning. 7. Tre tvärgrupper: placera meningar tagna från gruppernas fyrfältare räc. 9. Muntliga redovisningar, en- Oll- en = alla gör fem redovisningar och lyssnar på fem. Skriver protokoll. 10. Test nästa dag: para ihop organ och funkoon, individuellt. Jag markerar alla korrekta svar, eleverna får Ollbaka och hjälps åt ac räca i grupp: Ollsammans har de underlag för ac få det helt korrekt. 11. Bindeord: övning med bindeord de Odigare arbetat med, nu gör de meningar som handlar om kroppen. Modellering och dekonstruknon hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- stoca- skrivande#start=120&stop= Modellera en modelltext om kroppens celler. Se på struktur och vanliga verb i beskrivande genre. Helklass. 5. Dekonstruera en modelltext om huden, skriven uofrån fyrfältaren. Grupper om tre elever. Gemensam konstruknon 8. Jobb i expertgrupperna uofrån resultat av 7: eleverna får kopior av de tre förslagen. En omgång med räc svar inringat sicer utanför klassrummet. En i taget går ut och läser, beräcar för kompisarna. Eleverna går Ollbaka Oll lärobokstexten. Med modelltexterna om celler och huden som förlaga skriver de om sic organ. Individuell konstruknon 12. Tre nya organ ac skriva om (tand, öra, öga). EC organ för varje elev i expertgruppen = de kan hjälpa varandra men alla måste skriva självständigt om sic eget organ. 13. Med ec utkast Oll egen text Oll tvärgruppen som nu består av 6 elever med samma område: 1. Lyssna på alla, en i taget läser. 2. tyst (det är ovanligt!): FlyCa texterna ec steg Oll höger. Stryk under en mening i kompisens text som du skulle vilja använda, och/eller föreslå ändring av en mening. FortsäC varvet runt. 3. Sedan får eleverna prata, fråga, säga och ta anteckningar gärna låna ord och fraser av varandra 14. Tillbaka i hemgrupp, korrigering, läsa högt för varandra innan inlämning. Fram och tillbaka mellan de olika faserna 6

7 Höga förväntningar & hög stöttning 7

8 Ytterligare ett exempel, finns på padlet Våra första Oo veckor, två texcyper: beskrivande och återberäcande 8

9 1. Brygga kaffe 2. Den kaffetåren glömmer jag aldrig 3. Kaffe är inte bra för din hälsa 4. Kaffe 5. Den lilla kaffekoppen 6. Från kaffeböna till färdig dryck ÅterberäCande NarraOv Beskrivande Förklarande Argumenterande + Instruerande Genrer, texttyper TexCyper, fem plus en hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- stoca- skrivande#start=275&stop=305 Hur låter första meningen i en text med respektive rubrik? 9

10 Den kaffetåren glömmer jag aldrig Den lilla kaffekoppen Kaffe Från kaffeböna till färdig dryck Kaffe är inte bra för din hälsa Brygga kaffe ÅterberäUande NarraNv Beskrivande Förklarande Argumenterande + Instruerande Facit 10

11 Elever vill förstå hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- idenofiera- svarigheter#start=158&stop=237 Vilka svårigheter har du sec? hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- idenofiera- svarigheter#start=360&stop=425 Packa ihop, packa upp, säca ihop ac nominalisera hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- idenofiera- svarigheter - start=692&stop=787 Och studiehandledning med mer material: hcp://www.pedagogstockholm.se/sprakutveckling/handledningarna- Oll- spraket- bar- kunskapen/ Ord och begrepp som är svåra att förstå Tre norska texter med övningar finns i en presentaoon, med Ollhörande filer i texpormat och pdf, på padlet. 11

12 Fysik Direkt Andersson och Andersson, Bonnier Utbildning Välj ut ett textstycke som innehåller det språk och innehåll elever behöver för att läsa en hel lärobokstext själva, t.ex. ett visst kapitel: 1. Förbered på meningsnivå: läs hela meningen högt. 2. Förbered på ordnivå: ställ en fråga så tydligt att eleven har ledtrådar och kan svara rätt. 3. Eleven svarar: Identifiera, visa och referera till ordet. 4. Bekräfta, markera ordet i text, eleverna stryker över i sina texter. 5. Utveckla betydelsen. Närläsning inspirerad av Reading to Learn hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- idenofiera- svarigheter#start=798&stop=1060 Undervisning: Att packa upp texter 12

13 Hur är texten i inledningen strukturerad? Hur hänger den ihop med hela kapitlet? (musik)instrument Eko är ljud som studsar Ljudvågor ser olika ut för olika toner DiC öra är en fantasosk uppfinning Och inne i kapitlet: (mät)instrument Min skärpta blick 13

14 hcp://it.wikipedia.org/wiki/iceberg#mediaviewer/file:sunset_iceberg_2.jpg C Vi lärare behöver våra isberg Välja från allt vi vet (det som finns under ytan) för arbetet med eleverna (det som ska synliggöras). 14

15 Snälla, kom nu, vi måste gå! Vi måste gå. Kom nu, snälla. Exemplet nedan hämtat från Per Holmberg och Anna- Malin Karlsson, sidan 27. (2006) Gramma4k med betydelse, en introduk4on 4ll funk4onell gramma4k. Hallgren och Fallgren, Stockholm: Hundratals människor betraktade den spännande upplösningen längs upploppet. Interpersonellt subjekt finit rest IdeaOonellt deltagare (upplevare) process (mental) deltagare (fenomen) omständighet Textuellt tema rema Systemisk funktionell grammatik Verktyg för både elever och för lärare Ser både innehåll och förhållande i kommunikaoonen 15

16 NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Jag heter Karin. Jag kommer från Sverige och jag talar svenska. Jag är 20 år. Jag tycker om sköna kläder. När jag jobbar har jag klänning och förkläde och sköna skor som är bra ac stå i. Över klänningen har jag ec förkläde. När jag inte jobbar har jag ova t- tröja och jeans. Jag gillar gröna tröjor. Jag bor i Gröndal Register Norge er et land i Nord-Europa. Norge kalles et nordisk land. Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island kalles de nordiske landene. Norge, Danmark og Sverige har også et annet felles navn. De kalles skandinaviske land. Norge har flere naboland. I den nordlige delen av landet har Norge grenser mot Russland og Finland. Øst for Norge ligger Sverige. Sverige har den lengste grensen mot Norge. Mellom Norge og Danmark og mellom Norge og Island går territorialgrensen i havet. Verden er delt i to halvkuler. Den midterste delelinjen heter Ekvator. Den delen av verden som ligger nord for Ekvator heter den nordlige halvkulen. Den delen av verden som ligger sør for Ekvator heter den sørlige halvkulen. Det nordligste punktet i verden heter Nordpolen. Det sørligste punktet i verden heter Sydpolen/Sørpolen. Mellom Norge og Nordpolen har Norge en stor øygruppe som heter Svalbard. Jan Mayen er en øy som ligger 600 km nord for Island. Mellom Norge og Svalbard er det også en øy som heter Bjørnøya. Øyene hører til Norge. Vardagsspråk och skolspråk hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- idenofiera- svarigheter#start=470&stop=587 Vid gemensam konstrukoon hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- stoca- skrivande#start=1026&stop=1291 Hur gör vi för ac bygga både vardags- och skolspråk? Kan vi göra det snabbare med hjälp av genrepedagogikens redskap? 16 14

17 Tiden Nazareth Catholic College, Adelaide, South Australia 1000 studenter, 70 lärare, årskurs Schemat ovan från starten 2011: vilka genrer, i vilka ämnen, när? Utgångspunkt: goda resultat kunskapsmässigt men ej skrivligt. 17

18 Arbetet på Nazareth Catholic College fortsätter Innehållet i undervisningen planeras uofrån cykeln för undervisning och lärande. Lärare planerar och delar med sig. Metaspråket en förutsäcning, syns i lärarnas utvärdering. 18

19 admitted, agreed, announced, answered, argued, asked arbetsmaterial, skrivuppgift, återberättande text Uppgiv / kunskap om språk, grammaok, ord / bedömningsmatris / under- visningen i momentet angiven i en cykel / textens struktur / modelltext med analys / arbetsblad för elevens egen struktur / kännetecken för beskrivande text / ac använda bisatsinledare för ac ange Od / schema för utbyggda nominalfraser / direkt och indirekt tal / verbala processer. 19

20 Kärnan: Språket i ämnet Explicit undervisning Hög stöttning & höga förväntningar Cykeln för under visning och lärande Lyssna på eleverna! Så hur gick det? hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- stoca- skrivande#start=1547&stop=1694 CC0 Public Domain. hcp://pixabay.com/sv/ek- ekollon- frukt- tr%c3%a4d- gr%c3%b6n- gren / 20

21 Böcker BriC Johansson och Anniqa Sandell Ring (2010) Låt språket bära genrepedagogik i prak4ken. Hallgren och Fallgren, Stockholm. Maaike Hajer, Theun Meestringa (2014) Språkinriktad undervisning. Hallgren och Fallgren, Stockholm. Per Holmberg och Anna- Malin Karlsson (2006) Gramma4k med betydelse, en introduk4on 4ll funk4onell gramma4k. Hallgren och Fallgren, Stockholm. Hedeboe, Bodil och Polias, John (2008) Genrebyrån. Hallgren och Fallgren, Stockholm. Mary J. Schleppegrell (2004) The Language of Schooling. Routhledge. J.R. MarOn, David Rose (2008) Genre Rela4ons, Mapping Culture. Equinox Publishing Ltd. Gibbons, Pauline (2013, ny upplaga) Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssäe för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren och Fallgren, Stockholm. Molloy, Gunilla (1996) Reflekterande läsning och skrivning. StudentliCeratur, Lund. Länkar hcp://www.ur.se/produkter/ Spraket- bar- kunskapen- AC- stoca- skrivande#om- serien hcp://www.nazareth- catholic.org.au/?contentid=181 Om Content Based Approach/Content Based Instruc4on, och speciellt kring Siop (Sheltered Instruc4on Observa4on Protocol): hcp://www.cal.org/siop/ Bra filmer med exempel på undervisning: hcp://www.genrepaedagogik- silkeborg.dk/index.php/links/film- om- genrepaedagogik- i- praksis Fler länkar från svenska Skolverket: hcp://www.skolverket.se/laroplaner- amnen- och- kurser/ grundskoleutbildning/diskutera- och- utveckla/sprakutvecklande- arbetssac Reading to learn: hcp://www.readingtolearn.com.au/ hcp://www.ur.se/produkter/ UR- SamOden- Flersprakighet- i- fokus- Metodiken- Reading- to- learn- for- alla Litteratur och länkar 21

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext

I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext Lena Sjöqvist I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext Jag kunde inte somna igår kväll, låg bara och funderade över hur det kan komma

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

En läsande klass. Träna läsförståelse

En läsande klass. Träna läsförståelse En läsande klass Träna läsförståelse Malin Gonzalez Malin Hugander Malin Jonsson Elisabeth Pettersson Marie Trapp Martin Widmark Insamlingsstiftelsen En läsande klass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martin Widmark

Läs mer

Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola

Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2009 Produktion Utbildningsförvaltningens kommunikationsgrupp Redaktion Margareta

Läs mer

Alla sammanhang har sitt språk

Alla sammanhang har sitt språk Alla sammanhang har sitt språk Inspiration för att arbeta med genrepedagogik Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska. Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Språkutvecklande ämnesundervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen

Språkutvecklande ämnesundervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen 44 Maaike Hajer Språkutvecklande ämnesundervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen Inledning Många elever i skolan i Holland har en annan språklig och kulturell bakgrund än den holländska. Det är

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet F O R S K N I N G FÖR SKOLAN Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer