Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19"

Transkript

1 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN SID 8 9 Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

2 BUDGET Foto: CC-BY Helsingborgs stad Helsingborgs budget 2015 I diagrammet kan du se hur budgeten fördelas på stadens verksamheter. Som du kan se representerar de största kakbitarna olika former av skola och utbildning, men också vård och omsorg är en stor post i stadens budget som i sin helhet ligger på cirka 6,5 miljarder kronor. Vad gillar du mest med Helsingborg? Grundskola med förskoleklass Förskola Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Räddningstjänst & samhällsskydd Miljö- & hälsoskydd Parker Gator, vägar & parkering Näringsliv & bostäder Fysisk & teknisk planering Politisk verksamhet Kommunikationer Integration & arbete Försörjningsstöd Louise Persson, Student Att här är mycket att göra. Mysig miljö och många möjligheter. Norra hamnen och Stadsparken gillar jag mest. Barn- & ungdomsvård Vuxenomsorg Insatser enligt LSS & LASS Vård, omsorg, äldre & funktionshindrade Vuxenutbildning Gymnasieskola Tillsammans gör vi vår stad bättre Vi bor i en attraktiv stad. Det är ingen slump att Helsingborg i fjol växte med nya helsingborgare och vid årsskiftet var Sveriges åttonde största stad med invånare. I förhållande till stadens storlek är Helsingborg för närvarande en av de städer i landet som växer mest. Det är positivt och skapar stora möjligheter för att utveckla vår stad men det skapar också utmaningar. Det krävs att det byggs bostäder och att vi investerar exempelvis i nya förskolor och skolor. Vår stad handlar om just utmaningar och hur vi hanterar dem i Helsingborg. Texterna är tänkta att visa på lösningar och inspirera dig att bidra till en bättre stad. För att möta viljan att flytta till Helsingborg har stora insatser gjorts för att få igång bostadsbyggandet. Förra året påbörjades 958 nya bostäder. Inte sedan 1982 har så många bostäder påbörjats under ett år. Nya bostäder byggs i många delar av vår stad. På Söder byggs 300 nya studentbostäder och GA-församlingshem byggs om till ett nytt studentcenter till gagn för Campus Helsingborg, Helsingborg och inte minst Söder. Andra större viktiga projekt är om- och tillbyggnaden av Knutpunkten, moderniseringen av Olympia och miljardsatsningen på att bygga ut lasarettet. Två nya havsnära och attraktiva stadsdelar kommer också att växa fram i centrala Helsingborg, dels Ångfärjestationstomten där bostäder, mötesplatser och en modern hotell- och konferensanläggning kommer att byggas, dels gamla Oceanpiren där bostäder och kontor tar rejäla kliv mot ett förverkligande. Stadens huvuduppdrag är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadens invånare i livets olika skeden. Skola, vård och omsorg har högsta prioritet. Men vi har också ett ansvar för att tillsammans med stadens invånare, företag och organisationer utveckla Helsingborg till en ännu bättre plats. För att göra Helsingborg till en ännu mer spännande och attraktiv stad arbetar vi med en vision att Helsingborg 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, 2 gemensam och balanserad stad för både människor och företag. En del i det arbetet handlar om att det ska gå att förverkliga drömmar i Helsingborg och att alla ska känna att de kan påverka sina liv. I fjol startade vi Visionsfonden som både inspirerar och engagerar till nytänkande och just förverkligandet av idéer i visionens riktning. Vi arbetar målmedvetet med dialog och med att skapa olika mötesplatser för att öka förutsättningarna för kreativitet. Med hjälp av Tillväxt Helsingborg kan entreprenörer och kreatörer få råd och stöd, viket bidrar till fler växande företag och fler jobb. Stadens ekonomi är fortsatt god, vilket gör att vi kan investera i exempelvis infrastruktur, grönområden, skolor och äldreboenden. Staden får också mycket gott betyg när det gäller ledning och styrning av verksamheterna. Vår stad intar en aktiv roll i Öresundsregionen och ser positivt på samverkan med Köpenhamn inom ramen för Greater Copenhagen. Kraften i vår region frigörs bäst när vi kan samlas kring en gemensam målbild och plan för att skapa en sammanhängande stadsstruktur runt Öresund där fler städer är med och drar. En viktig del i det arbetet är att knyta samman regionen här i norr med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det minskar restiderna och ökar arbetsmarknadsregionen, vilket förbättrar möjligheterna för tillväxt och nya jobb har varit ett spännande och framgångsrikt år för Helsingborg. Jag vill tacka alla engagerade medarbetare och alla ni som bor i Helsingborg för att ni är med och bidrar till stadens utveckling. Tillsammans gör vi vår stad bättre. Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Så här fördelas skattehundringen Nyfiken på hur dina skattepengar används? Nedan ser du hur varje hundralapp som du betalar i skatt fördelas. 20,48 kr Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 18,80 kr Grundskola med förskoleklass 14,41 kr Förskola med skolbarnomsorg 7,09 kr Gymnasieskola 6,15 kr Insatser enligt LSS och LAS 5,21 kr Gator, vägar och parker 4,93 kr Försörjningsstöd (inklusive administration) 3,45 kr Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom 3,01 kr Fritidsverksamhet 2,67 kr Bostadsverksamhet (exploatering med mera) 2,63 kr Kultur 1,81 kr Individ- och familjeomsorg, vuxen 1,73 kr Räddningstjänst 1,67 kr Vuxenutbildning 1,39 kr Stadsbyggnad 0,99 kr Särskola 0,97 kr Arbete, näringsliv 0,87 kr Politik och revision 0,40 kr Miljö- och hälsoskydd 1,34 kr Övrigt I Helsingborg betalar du 30,6 procent i skatt. Kommunalskatten är 20,21 procent och 10,39 procent går till landstinget Region Skåne. Vill du veta mer om Helsingborgs budget och ekonomi? Titta in på Öppen data vinst för alla Öppna data är data som publiceras utan begränsningar på vem som får använda den och till vad. Projektet Öppna Helsingborg samlar all öppna data från Helsingborgs stad och stödjer alla som vill publicera eller använda öppna data i Helsingborg. Inom Öppna Helsingborg har vi bland annat publicerat händelser rapporterat av polis, brandförsvar och väktare. Fördelarna med öppna data för Helsingborgs stad är många: Effektivisering Ekonomiska möjligheter Ökad transparens Mer läsning om vårt arbete med öppna data finns här: oppna.helsingborg.se Vår Stad 2015 En tidning från Helsingborgs stad. Kontaktperson Göran Svensson, Mer information hittar du på helsingborg.se. Tidningen är producerad och formgiven av Garbergs Malmö garbergsmalmo.se Licensform text och bild CC-BY om inget annat anges. Tryck Elanders Papper Holmen TRND, 80 g, Svanen märkt Repro Österlenreklam 3 Nedim Hadzthasanovic, Butiksbiträde Kulturen och människorna. Alla är så glada och positiva. Marcus Ewald, Tekniker Lagom stor storstad. Här finns allt. Nära till Malmö och Köpenhamn. Maaria Asp, Pensionär Att cykelvägarna byggs ut.

3 HELSINGBORG VÄXER Vår stad satsar och växer 1. VÄSTKUSTBANAN Till Lucia invigs tunneln genom Hallandsåsen. Restiden till Göteborg kortas och antalet tåg ökar. En dubbelspårig linje från Ängelholm till Helsingborg är på gång. Byggstart Flaskhalsen mellan Knutpunkten och Maria station ska byggas bort. Frågan utreds under 2015 tillsammans med Trafikverket. Helsingborg menar att dubbelspåret byggs i ny tunnelförbindelse. 2. ÅNGFÄRJETOMTEN Här ska skapas en central mötesplats med en ny hotell- och kongressanläggning mitt i centrala stan. Kungsgatan förlängs från Norra hamnen. Det byggs 150 nya bostäder och skapas flera nya grönstråk. Beräknad byggstart KNUTPUNKTEN Är navet för stadens bussar, tåg och färjor med över passerande per dygn och som nu växer. Ny entré står klar från söder med nya trappor ner till spåren och till det nya cykelgaraget från juli Nya moderna kontorslokaler på i första hand kvm uppförs ovanpå den befintliga byggnaden. Det planeras en fortsatt utveckling av anläggningen. 4. PARKHUSEN PÅ SLOTTSHÖJDEN På Slottshöjden byggs fyra nya flerbostadshus med totalt 104 lägenheter, de flesta tvåor och treor. Det första huset står inflyttningsklart i november Ett av husen blir ett seniorboende där en av de boende måste vara över 55 år. 5. HH-FÖRBINDELSEN Högsta prioritet råder för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Restiden till Köpenhamn kan krympa till cirka 30 minuter. Analyser visar att en kombinerad väg- och persontågsförbindelse är mycket lönsam. Investeringen kan återbetalas inom 24 år med trafikavgifter. En rapport från Sydsvenska Handelskammaren visar att de ekonomiska effekterna av en fast HH-förbindelse kan uppgå till 26 miljarder danska kronor i produktivitetsvinster. 6. DROTTNINGHÖG/FREDRIKSDAL Utvecklingen av Drottninghög är i full gång och kommer att pågå i många år framöver. Nu närmar sig både ombyggnad och nybyggnad av flera bostäder samtidigt som utemiljöerna utvecklas. På sikt väntas Drottninghög rymma dubbelt så många bostäder som idag. Ett nytt projekt är också under uppbyggnad i Fredriksdal med stort fokus på sociala frågor. 7. NYA OLYMPIA Det nya Olympia med fotboll som kärnverksamhet fortsätter växa fram. Hela Olympia kommer att rymma sittande besökare vid internationella matcher. Det kommer det att finnas 13 kiosker, 3 restauranger och en sportbar. Vid arrangemang som konserter ska arenan kunna ta personer. Ombyggnaden gör det enklare att ta emot utländska lag och underlättar deltagande i internationella tävlingar. 8. SKÅNEBANAN Den enkelspåriga järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm är hårt belastad. En åtgärdsstudie med målsättningen att korta restiden till 30 minuter är i full gång. Idag görs redan förbättringar för att öka hastigheten bland annat genom att bygga bort plankorsningar CAMPUS Campus Helsingborg har studenter. Med Knutpunktens nya entré kommer Campus närmare centrum. Det byggs nu fler studentbostäder i Helsingborg än i någon annan svensk kommun. Helsingborgshem planerar 160 nya studentbostäder mitt emot Furutorpsparken i nytt femvåningshus med lägenheter på mellan 21 och 49 kvm. Planerad inflyttning hösten LASARETTET Om- och nybygganden fortsätter för att skapa Sveriges mest moderna akutsjukhus. 4,3 miljarder kronor investeras under 10 år. Bland annat blir det en helt ny sjukhusdel på kvm samt ombyggnad av höghusbyggnadens fyra flyglar i två etapper. Under byggtiden har moduler tagits i bruk. Alla vårdavdelningarna ska ge patienterna enkelrum med egen toalett. 11. PÅLSJÖ 1:1 Detaljplanen för området utvecklas för att skapa ett nytt bostadsområde bostäder planeras samt en förskola för 150 barn. Området omfattar 8,5 hektar. I detta ingår kvm parkmark och cirka kvm naturmark. Pålsjöbaden som slogs sönder i stormen 2011 har återuppbyggts och öppnats. Nytt inglasat café och badtunnor på herr- och damavdelningarna H+ Utvecklingsprojekt är i full gång med förberedande arbete med rivningar och förstärkningar av kajerna. Området sträcker sig från Knutpunkten till Gåsebäcks södra delar. Etapp 1 går från norra delen av Oceanpirens kaj och ska förbindas med en gång- och cykelbro till Knutpunkten. Hela H+ omfattar en miljon kvm med kvm verksamheter och lägen heter. Etapp 1 omfattar kvm kontorsyta och drygt 320 bostäder. 13. SÖDERPUNKTEN/TINGSRÄTTEN/ RADISSON BLUE En ny multibiograf med sju salonger flyttar in på Söderpunkten med sammanlagt över 800 platser. Tingsrätten ökar sina yta på kvm med kvm. Nytt höghus på 15 vångar. Radisson Blue med 205 rum invigs i september. 10 FÖLJ HUR STADEN VÄXER #hbgväxer CITYKÄRNAN /MARIATORGET Norra delen av Kullagatan och Lilla Torggatan byggs om samtidigt som dialog förs med krögarna runt Mariakyrkan för att skapa förutsättningar för ett bra restaurangtorg under Illustration: Stina Gustafsson Hög hastighet mot Helsingborg Utvecklingsdirektör Renée Mohlkert sitter verkligen i händelsernas centrum där i rådhuset när Helsingborg nu nästan synbart vibrerar av skaparkraft och positiv otålighet. Stadens prioriteringar är många vad beträffar byggprojekt och infrastrukturella satsningar där särskilt järnvägsförbindelserna spelar en oerhört viktig roll. För allt sammantaget och rätt skött betyder ännu mer tillväxt och ökat välstånd. Roligt är också att staden attraherar så många nyinflyttade. Vi gläds naturligtvis åt vår befolkningsökning och att staden nu ligger i Sverigetoppen. Vilket så klart betyder ökad efterfrågan på byggda bostäder. Men det klarar vi bra för vi har inte byggt så här mycket på 30 år. Renée beskriver ytterligare några av sina fokuserade funderingar: Vårt geografiska läge med närheten till den danska sidan och Köpenhamn och vidare ut mot kontinenten är centralt för stadens fortsatta växtkraft, säger hon. De pågående Sverigeförhandlingarna med de många miljarderna hur linjerna för höghastighetstågen ska dras genom Skåne är också en fråga i fokus och där Helsingborg verkligen eftersträvar en framträdande plats. Likaså vikten av att effektivisera Västkustbanan med önskat dubbelspår. Ett stort steg uppfylls när tågtunneln genom Hallandsåsen äntligen står klar vid Lucia i år och därmed kortar restiden till Göteborg med en kvart. Naturligtvis flaggar hon även för HHförbindelsen. Beräkningar visar nu att det blir ett av de mer lönsamma infrastrukturprojekten i världen med en återbetalningstid på bara 24 år. Viktigt för Renée Mohlkert är den långsiktiga samhällsplaneringen för staden, de stora penseldragen som är avgörande för hur man fortsätter. Det handlar inte bara om stadens tillväxt som sådan utan att vi växer tillsammans med andra kommuner i regionen, ja även med kontinenten, fortsätter hon. Och inför allt detta står du och staden väl rustade? Verkligen Säger Renée Mohlkert och det lyser beslutsamhet om henne. 4 5

4 HELSINGBORG VÄXER Oceanhamnen En ny stadsdel växer fram En urban arkipelag i centrala Helsingborg som erbjuder Öresundsregionens mest attraktiva vattennära boende. Så låter visionen för den planerade stadsdelen Oceanhamnen. Men att skapa en helt ny stadsdel är inget man gör i en handvändning. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan som ska leda till att det gamla hamnområdet blir en småskalig och trivsam stadsmiljö som lockar såväl boende och företagare som besökare och turister. För att området ska bli mer tillgängligt kommer det att byggas en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Knutpunkten. Under året som gått har ett omfattande utredningsarbete pågått rörande bland annat kajer, vattenverksamhet och buller. Ett antal entreprenörer har deltagit i en tävling om att bygga de drygt 320 bostäder som planeras. Rivningen av hamnmagasinen påbörjades i september och ska slutföras inom kort. Nu vidtar omfattande markarbeten som marksanering och åtgärder på kajerna. Den första bebyggelsen kommer förhoppningsvis att påbörjas i mitten av Vi ser med glädje och förväntan fram emot en ny stadsdel i Helsingborg Vi ser med glädje och förväntan fram emot en ny stadsdel i Helsingborg. HELSINGBORG I KUBFORM I projektet Platsen Helsingborg tillverkas en digital kopia av Helsingborg. Syftet är att skapa en gemensam plattform för stadens geografiska information. Dessutom har man passat på att ta fram en modell av Helsingborg i Minecraft. Syftet är att nå nya och yngre användare. Modellen är släppt som öppen data, så att du själv kan skapa, bygga och rätta till felaktigheter. In och bygg Här hittar du Helsingborg i Minecraft: blogg.helsingborg.se/platsen/minecraft 500 km CYKELVÄGAR Foto: Sarah Perfekt 670 km KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR 23 km kust 22 badplatser Akta dig för draken Här byggs det för framtiden Miljövänligt och energieffektivt i stort EU-projekt I bostadsområdet Gamla Elineberg, strax utanför Helsingborgs centrum, byggs det för fullt. Två åttavåningshus och ett elvavåningshus som tillsammans kommer att innehålla 111 hyresrätter är under uppförande. Men det är inte frågan om vilka hus som helst. Nej, detta är en del av EU-projektet NEXT Buildings, som bland annat syftar till att hitta kostnadseffektivare sätt att bygga miljövänligt och energieffektivt i framtiden. Parallellt med bygget i Helsingborg pågår motsvarande projekt i Amsterdam och Lyon. De ansvariga för alla tre projekten träffas årligen och utbyter erfarenheter. Tillsammans utvärderar man och skapar underlag för vilka krav som ska ställas. Den stora frågan som undersöks är hur mycket energi får ett hus göra av med? Överallt där det förekommer energiförbrukning i ett hus görs besparande insatser. Det gäller allt från varmvatten och uppvärmning till hissar och belysning. Ett nybyggt bostadshus i södra Sverige får idag förbruka max 90 kwh/m² år. Målsättningen för NEXT Buildings är att komma ner till 42 kwh/m² år. Och det ser ut att lyckas. Jane Kylberg är chef på Helsingborghems avdelning för fastighetsutveckling och service. Hon berättar att processen har gått till på ett otraditionellt sätt. Det vanliga är att arkitekten ritar ett hus och sedan försöker man i efterhand applicera idéer om miljötänk och energieffektivitet. Den här gången har vi i förhand tagit fram ett energirecept, en lista på vad som måste ingå och vad som ska tas hänsyn till. Sedan har arkitekterna fått ta vid. Allt som kan påverka energiförbrukning har tagits hänsyn till. Men även speciallösningar som solceller och spillvattenvärmeåtervinnare finns installerade i husen. Något vi har arbetat mycket med är att skapa effektiva byggnadskroppar. Alla byggnadsdelar måste vara täta och det ska finnas goda förutsättningar för isolering, förklarar Jane. I slutet av året kommer det första hyresgästerna att flytta in. Intresset är stort, men ännu finns det lägenheter kvar för den som vill uppleva framtidens boende. LEKA MED SPINDLAR OCH DRAKAR Mitt i bostadsområdet Drottninghög har en ilsken drake belägrat ett slottstorn där en prinsessa sitter fången. Och på Konsul Olssons plats i centrum huserar en jättespindel med sitt fyra meter stora nät. Nej, det är inte Game of Thrones som har förlagt inspelningen av nästa säsong till Helsingborg. Det handlar om lekplatser Det finns drygt 160 lekplatser i Helsingborg, varav ett tjugotal är så kallade områdeslekplatser. Flera av lekplatserna har speciella teman för att sätta fart på fantasin. I Helsingborg finns också södra Sveriges första parkourlekplats för äldre barn. Både Spindelleken och Prinsessor och Drakar hör till de allra nyaste lekplatserna i staden. Hopp och lek Mer information och en karta över alla stadens lekplatser hittar du på helsingborg.se/lekplatser 731 Vi sköter 731 hektar parker och planteringar 160 lekplatser Hållbart boende i Elineberg. 6 7

5 HELSINGBORG VÄXER Visionärer som slutat slåss Kristian Klintbo och Patrik Månsson är rörande överens om en sak: Att gå omkring med stor kärlek och energi till sitt fotbollslag som förbyts till hat mot andra, är något väldigt destruktivt. Men så levde de båda under många år i Helsingborg. Som fotbollshuliganer. Ofta nära till slags - mål och våld, jakten på adrenalinkickarna. Nu är de ute på skolorna och berättar om sin resa utför och varnar andra från att göra samma misstag. Visionsfonden i Helsingborg stöttar initiativet. VISION HELSINGBORG 2035 Även om det kan ha gått långt utför går det alltid att vända om FAKTA VISIONSFONDEN 1 MILJ KR Visionsfonden lanserades hösten 2014 och hade en miljon kronor att fördela på olika projekt som bedöms av en särskild styrgrupp. För 2015 är summan höjd till 1,5 miljoner kronor KR Inget projekt får mer än kronor och stödet betalas ut som ett engångsbelopp. I fjol godkändes totalt 10 projekt och fram till april i år har fyra nya tillkommit. Alla förpliktigar sig till att avrapportera hur projekten går och hur pengarna används. Mer information och ansökan finns på helsingborg.se/visionsfonden. Ansökan till Visionsfonden är alltid öppen. För närvarande stöttar Visionsfonden en opolitisk tankesmedja, ett kulturhotell, en skrivarsmedja för ungdomar och en teaterpjäs om klimatpåverkan, för att bara nämna några. Att sitta och prata med Kristian och Patrik är i första ögonblicket så långt ifrån huliganism man kan komma. Kristian, 32 år driver eget företag och är träningsinstruktör. Patrik, 27 år har återupptagit studierna samtidigt som han jobbar. Båda utstrålar lugn och båda har varma leenden. Men det har sett betydligt annorlunda ut med uppgjorda masslagsmål och annat som hör huliganismen till. Jag nådde en punkt i mitt liv där jag insåg att jag måste vidare, berättar Kristian. Man ser inte vad man gjort eller gör, förrän man tittar bakåt, säger Patrik. Så vad kunde de göra för att förhindra att unga grabbar gjorde om deras misstag? Mest av en slump fick de höra om Visionsfonden i Helsingborg, som med sin grund i visionen Helsingborg 2035 stöttar initiativ och projekt som utvecklar staden i visionens riktning. Initiativtagare till bra och genomtänkta projekt som faller in under detta, kan ansöka om bidrag. Fonden lanserades så sent som i oktober i fjol. Första ansökningsomgången för 2014 stängde i mitten av november, berättar Carl Rydh som är kommunikationsansvarig för Visionsfonden och som sitter med under intervjun. På drygt en månad hade vi då fått in hela 77 ansökningar. Nu är det nytt år och ansökningarna fortsätter att komma in. Kristian och Patrik har varit i full gång sedan februari. De första riktiga framträdandena är redan avklarade på Wieselgrensskolan och Elinebergsskolan, inför mängder av intresserade elever. De berättar om utanförskapet och identitetsökandet i fotbollen. De gör allt gratis. Frågorna är många och nyfikenheten stor. Och det ger eleverna mycket trygghet att få svar från några som verkligen förstår deras tankar och känslor. Vi har satt rubriken Beautiful mistakes, berättar Patrik. Och med det menar vi att vi har tagit avstamp i våra egna misstag som alltså blivit något vackert och bra. Nästa steg i framträdandena hoppas de ska kunna ske inför föräldrar som spelar en jätteviktig roll i att synliggöra, sätta normer och stötta sina barn. Men låt oss gå tillbaka. Hur och varför gick det att hitta någon glädje i att slåss under täckmantel av att vara fotbollssupporter? Ja, på något sätt handlar det om att hitta en identitet. Det blev lätt att hitta något i våld, fortsätter Patrik. Det var ju mest impulsgrejerna tillsammans. Vrålen Att vara i ett sammanhang. Att gå emot sin egen rädsla, adrenalinkicken. Men vad de inte såg då eller försökte vifta bort var konsekvenserna, utanförskapet och i grunden en isolering från det normala livet. Båda har sedan flera år brutit med det gamla. Jag bröt för att jag fick en insikt och en mognad, säger Kristian. Nu är målet för de båda att med anslag från Visionsfonden, fortsätta att söka upp unga killar på skolorna och berätta om att det torftiga utanförlivet som huligan inte alls är något att eftersträva att det inte alls är glassigt. Och att det skadar. De unga lyssnar Det är bland de unga vi kan göra en insats så de inte går i våra fotspår, förklarar Kristian. Vi berättar utförligt om vår resa. Och vi får tuffa och raka frågor tillbaka, säger Patrik och tillägger: Även om det kan ha gått långt utför går det alltid att vända om Hur är det man säger en stads värde är det värde som dess invånare skapar i den. Kristian och Patrik är i full gång. Fulla av tillförsikt. Det här är personer med stark vilja, säger Carl Rydh. De blir igångsättare. Deras vilja ger en bild av vad en gemensam stad är, som inspirerar, ger ringar på vattnet och som hjälper till att gå från vision till verklighet. Precis så ska det vara. Kristian Klintbo och Patrik Månsson fick nog av huliganismen. Lesbisk frukost, någon? En gång i månaden bjuds det på Lesbisk Frukost i Helsingborg. Det är också ett initiativ som fått ekonomiskt stöd ur den nybildade visionsfonden. Målet är att skapa ett lesbiskt rum som är en trygg och mysig plats för alla som är intresserade av att prata om lesbiskhet. Det gör man genom att varje frukost har ett särskilt tema som exempelvis lesbisk historia eller lesbiska förebilder. Våra arrangemang är öppna för människor av alla kön och sexualiteter, berättar Anna Olsén som tillhör Lesbisk Frukost Crew. Aktiviteterna under mötena kan vara föreläsningar, workshops, musik framträdanden och filmvisningar. Viktigt är att alla ska ha lesbiskheten i centrum på ett eller annat sätt. För er som är intresserade är det bara att gå in på vår facebooksida: Lesbisk Frukost Helsingborg, säger Anna Olsén. 9 Anna Olsén

6 KULTUR Foto: CC-BY Alexander Olsson / Helsingborgs stad orka, att kanske drabbas av panikattacker. Men människor klarar ofta mer än de tror. Nyckeln till Kultur på recepts framgång är fokusskiftet, menar Malin. Hon berättar om en deltagare som häpet konstaterade: Varje dag brukade jag prata om hur dåligt jag mår. Nu gör jag inte det längre, nu pratar jag istället om något jag har upplevt. HELSINGBORG ARENA & SCEN Bolagets verksamhet startade 1 januari I BOLAGET INGÅR arrangerar under Helsingborgs stadsteater 2015 drygt Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus Helsingborg Arena och Evenemang konserter, 70Bolaget Sofiero slott och slottsträdgårdar teaterföreställningar, sport- Slottshagsscenen Grytan KONSERTER Bolaget producerar, arrangerar och står värd event och andra för hundratals konserter och teaterföreställningar, arrangemang. sportevenemang, möten, mässor och andra evenemang årligen. HÖJDPUNKTER / 6 Nationaldagskonsert på Sundstorget med 180 Helsingborgs Symfoniorkester 26 / 7 Sting, Sofiero 5 9 / 8 Europade, folkdans- och folkmusikfestival / 8 BOLAGET BEDRIVER Hx-festivalen Kulturverksamhet 28 / 11 Premiär Scenkonst Mio min Mio, PERSONER ANSTÄLLDA (CIRKA) Evenemangsverksamhet Helsingborgs Uthyrning av anläggningar stadsteater Besök i Fredriksdals trädgård är ett uppskattat inslag i projektet Kultur på recept. Den stora barriären för många av deltagarna är inte mötet med kulturen utan att faktiskt motivera sig att gå ut överhuvudtaget. Kultur på recept Kultur på recept har många positiva effekter. För kulturinstitutionerna innebär projektet stora fördelar. Man når helt nya målgrupper och inspireras att starta andra projekt i samma anda. Ett bra exempel på detta är Kulturskolans Må-brakör som träffas och sjunger för att ha kul och för att just må bra. Också Helsingborgs stad gynnas av Kultur på recept. Det är nämligen ett stort antal deltagare som går tillbaka till arbete eller studier långt tidigare än man vågat hoppas på. Men den allra största vinsten gör förstås individen som deltar i programmet och med hjälp av kulturen når en förändring. Man måste först tillbaka till livet, säger Malin Bennborn. Först liv, sedan arbetsliv. Kultur på recept är för många ett viktigt steg på vägen dit. PROVA PÅ HOS PIGG 50-ÅRING Foto: Anna Olsson De mörka molnen skingras med framgångsrik helsingborgsmodell Att kultur kan lindra själslig oro visste man redan under antiken. Och de flesta av oss har säkert själva upplevt hur en tavla, en roman eller ett musikstycke kan få oss att flytta fokus från våra personliga bekymmer till något utanför oss själva. Det är insikter av den här sorten som ligger till grund för projektet Kultur på recept. Kultur utan recept Malin Bennborn tipsar om kulturell självmedicinering Kultur på recept inleddes i Helsingborg 2010 på initiativ av regeringen. Man ville undersöka hur kulturupplevelser, aktiviteter och eget skapande påverkar långtidssjukskrivna patienter med symptom som ångest och depression. Kanske kunde möten med kultur i olika former bidra till en snabbare rehabilitering? Resultaten har varit över all förväntan och nu är målet att Kultur på recept ska bli en fast verksamhet, inte bara i Helsingborg utan i hela Sverige. Malin Bennborn är kulturkoordinator på Helsingborgs stads kulturförvaltning och har varit drivande i projektet från allra första början. Hon är noga med att påpeka att man från kultursidan inte vill benämna Kultur på recept som rehabilitering. Distinktionen är viktig för att kunna hålla på gränsdragningen mellan kultur och vård. Vi vill inte vårda i kulturen och kultura i vården. Vi har tagit fram ett program som vården kan erbjuda sina patienter och som har visat sig vara ett bra komplement till ordinarie behandlingar. Programmet leds av professionella kulturpedagoger utan vårdutbildning och deltagarna erbjuds precis samma kulturupplevelser som alla Helsingborgare har möjlighet att ta del av. Den stora skillnaden jämfört med möten med andra 10 grupper är att vi inte inleder just de här träffarna med ett käckt Hur mår ni? Att deltagarna i Kultur på recept upplever programmet som positivt kan Malin vittna om. Hon får ofta höra uttalanden som nu vågar jag gå ut igen och nu ska jag återgå till mitt gamla jobb. Detta är stora steg för människor som har varit fast i depression och ångest under en längre tid. Den stora barriären för många av deltagarna är inte mötet med kulturen utan att faktiskt motivera sig att gå ut överhuvudtaget, berättar Malin. Man är rädd att inte 1. FREDRIKSDAL OCH SOFIERO Njut av försommaren i någon av våra fantastiska parker. Det finns inget så helande som att vara omgiven av blomsterprakt och sommardofter. 2. BEA SZENFELD PÅ DUNKERS Upplev en fantastisk och gränslös modedesigner i fantasifull badhusmiljö. Årets utställning? 3. UTMANA DIG SJÄLV Det är lätt att gräva ner sig när man mår dåligt. Gör inte det Gå och se den där pjäsen, testa något nytt, utmana dig. Det är du värd Kulturskolan Hipp hipp hurra I år fyller Helsingborgs omtyckta kulturskola 50 år. När verksamheten inleddes 1965 var elevantalet 500 i dag rör det sig om ca elever per år som utvecklar sina kreativa talanger i Kulturskolans lokaler på Dunkers kulturhus. Det är minsann ingen trött och stillasittande 50-åring vi har att göra med. Nya aktiviteter tillkommer ständigt och under 2014 lanserade man konceptet Prova på. En av Kulturskolans chefer Göran Nilsson förklarar: Höst och vår har vi en vecka när vi bjuder in alla skolklasser mellan årskurs 1-6. Eleverna får komma hit en förmiddag och prova på och inspireras av olika aktiviteter. Vi har haft ett fantastiskt bra utfall, fortsätter Göran. Det har varit fullt varje gång. Det här är ett utmärkt sätt att möta alla elever i staden och ge dem en inblick i vad vi sysslar med. Prova på -veckorna är helt klart något vi kommer att fortsätta med. Grattis på födelsedagen och lycka till i fortsättningen, önskar Vår Stad är öppen för alla mellan år 0 19 som är folkbokförda i Helsingborg. Läs mer på

7 DIGITALISERING Tre apptips från Elisabeth och Joakim 1. Legimus Lyssna på böcker 2. Inläsningstjänst Lyssna på kursböcker 3. ClaroSpeak Gör text till tal DIGITALISERING Free public wi-fi (government) done right. Choose network. Touch to connect. Done. Well done Helsingborg city. Indiska tycker till om #freewifihbg på Twitter Aldrig för gammal för att surfa Nu når den digitala revolutionen äldrevården Alla Helsingborgs vårdboenden har utrustats med Wi-Fi och ipads som de boende har tillgång till. Utan tillgång till internet stängs man ute från såväl information som nöje och dessutom har sociala medier blivit en allt viktigare kanal när det gäller kontakt med familj och vänner. Därför är det en självklarhet att också våra gamla ska ges den möjligheten. studenter med mobil Så många ungdomar från Europas största gymnastikevent, Eurogym, tycker att det bästa med Helsingborg är den stora tillgången till fritt internet. Så många surfzoner finns det i Helsingborg. Att valet föll på ipads istället för vanliga datorer beror på att paddor har visat sig vara särskilt användbara för äldre personer. Personalen på vårdboendena kommer att erbjudas inspirationskurser i hur man använder en ipad. Surfa på Mobilen gör orden mindre skrämmande Hur ska man få vuxenstudenter med läs- och skrivsvårigheter att klara sina utbildningar och så småningom uppnå egenförsörjning? Den frågan ställde sig Elisabeth Svensson, logoped och Joakim Uppsäll-Sjögren, IT-tekniker vid skriv- och lästeamet på Helsingborgs lärcentrum. Svaret blev: genom den egna mobilen. Vi hade sett hur man kunde göra mer och mer i mobilen och dessutom konstaterat att praktiskt taget alla i dag har en egen smartphone, berättar Elisabeth Svensson. Tidigare användes datorlicenser, CD-skivor och specialredskap. Teknik som kan vara krånglig, omständlig och utpekande. Med hjälpmedel i form av appar i den egna mobilen sänks tröskeln och resultaten blir bättre. Verktyg, hur bra de än är, gör ingen nytta om ingen använder dem. Därför har vi varit mycket noga med att hjälpa eleverna att komma igång med den nya tekniken, förklarar Joakim Uppsäll-Sjögren. Projektet Använd mobilen som studieredskap blev verklighet genom stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Metoden har gett märkbart förbättrade resultat hos eleverna och är dessutom både kostnadseffektiv, snabb och smidig. Vi jobbar med befintliga appar och elevernas egna mobiler, berättar Joakim. Apparna är testade och utvalda i samråd med eleverna, eftersom alla elevers behov är olika. Deltagarna Erica och Max har bara gott att säga om projektet, som löpte under hela Jag tycker att det är mycket roligare att studera nu än tidigare, för nu hänger jag med på lektionerna och läxorna går snabbare att göra, säger Erica som läser gymnasieämnen för att bli behörig förskolelärare. Max håller med: När jag blev tillfrågad om jag ville delta accepterade jag och tänkte att allt som kan hjälpa mig är bra. Och det hjälpte mig verkligen. Från att sitta panikslagen framför en bok på flera hundra sidor till att få tillgång till en app med inlästa böcker, där man själv kan bestämma hastigheten. Det var en stor skillnad för mig. Mobilen som studieredskap har gett mycket goda resultat. Eleverna som deltog fick betyget godkänt/e eller högre i alla sina kurser. I en utvärdering som gjorts svarar samtliga ja på frågan om de kommer att fortsätta med appar som hjälpmedel. Det känns bra att ha utrustat eleverna med redskap som de kommer att ha användning för även i fortsättningen; på universitetet, i yrkeslivet och privat, säger Joakim. För Max och Erica har projektet inneburit stora förändringar. Efter gymnasiet struntade jag i att plugga vidare, berättar Erica. Jag tänkte att jag fortsätter som undersköterska i resten av mitt liv. Men nu är målet att bli förskolelärare och jag har redskapen jag behöver för att nå dit. Max hoppas att fler kommer att få möjlighet att studera på det här sättet: Vi som har dyslexi behöver verktyg som passar våra behov och som kan ge oss tillgång till de högre utbildningarna. Även om du inte klarade grundskola eller gymnasium så har du fler chanser. Det finns hjälp att få Studenterna Max och Erica Bloggar om blommor Floristprogrammet på Rönnowska digitaliserar I gymnasieskolans läroplan från 2011 står följande att läsa: Eleverna ska tränas i färdigheter i att beskriva sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt med hjälp av text, bild och digitala tekniker som är relevanta för uppgiften. Katarina Sunvén är yrkeslärare på floristprogrammet på Rönnowska i Helsingborg och fick genast en idé om hur dessa direktiv skulle kunna integreras i undervisningen och dessutom bidra till att förbättra den. Vi startade yrkesbloggar. Alla eleverna fick designa sin egen blogg där de dokumenterar och analyserar sitt arbete, berättar Katarina. Bloggarna är bra för mig som lärare eftersom jag kan följa elevernas arbete också när de är ute på praktik, men de ger också föräldrarna en fin möjlighet att få inblick i sina barns utbildning. Efter tre års yrkesbloggande har eleven utvecklat ett naturligt sätt att kommunicera på fackspråk och dessutom samlat dokumentation över sin utveckling och fina bilder till sitt CV. Ebba Olsson tog studenten på floristprogrammet Hon tycker att bloggandet har hjälpt henne i utbildningen. Både Katarina och mina klasskompisar hade tillgång till bloggen och kunde ge feedback och komma med konstruktiv kritik. Det var också lärorikt och inspirerande att följa mina klasskamrater under praktikperioderna, berättar Ebba

8 OMSORG Solstrålen på Fjällugglegatan Hunden Sammi sprider glädje bland de boende Varning för lekande hund, står det på grinden till LSS-boendet på Fjällugglegatan 2 i norra Helsingborg. Skylten syftar på Sammi, Sveriges ja, kanske världens första permanentboende hund på ett gruppboende. Det här kräver en förklaring, eller hur? Vi frågar Jessica Swartling, enhetschef på Fjällugglegatan och initiativtagare till arrangemanget med den ovanliga gästen. Vi har jättepositiva erfarenheter av att ha haft Sammi boende hos oss. Sammi och Joy, bästa vänner. 14 Jag hade hört mycket om lyckade effekter med hundar i vården och fick lust att prova, berättar Jessica. Jag testade idén på personalen som var positiv och efter att ha målat upp alla tänkbara skräckscenarion gjorde vi slag i saken. Men när vi kontaktade Svenska Kennelklubben visade det sig att vi var först i vården med en permanentboende hund, så Sammi blev något av ett pilotprojekt, skrattar Jessica och klappar Sammi på huvudet. Med hjälp av terapihundskolan valdes Sammi ut och flyttade in på Fjällugglegatan i mitten av Succén var ett faktum redan från början och alla boende blev charmade av det fyrbenta yrvädret. Men allra viktigast blev kanske mötet för Joy Söderholm. Hon och Sammi fann varandra direkt. Jag har alltid velat ha hund, berättar Joy, men eftersom jag sitter i rullstol klarar jag inte av det själv. Joy minns det första mötet med Sammi. Jag var nervös och rädd att han inte skulle trivas, men det första som hände var att han hoppade upp och började slicka mig i ansiktet. Sedan dess är Joy och Sammi oskiljaktiga. Varje morgon kom han och väckte mig kvart i sju och sen när jag kom hem från dagverksamheten stod han och väntade utanför hissen, skrattar Joy. Det är omöjligt att inte bli berörd när man ser Joy och Sammi tillsammans. Två bästa vänner som inte kan hålla Alla blir vinnare med vinna vinna sig ifrån varandra. Joy har lärt Sammi en massa trick som de glatt visar upp. High five, säger Joy och sträcker upp handen. Sammi reser sig på bakbenen och smäller tassen i Joys hand och belönas med hundgodis. Men Sammi är mer än en lekkamrat för Joy: Min farfar dog för några månader sen och när jag fick beskedet var Sammi med mig. Han märkte att jag var ledsen så han tröstade mig. Nu känns det som om lite av farfar lever kvar genom Sammi, berättar Joy. För några veckor sedan flyttade Sammi från Fjällugglegatan, hem till vårdaren Ingela Borg. Han blev stressad och kunde inte riktigt koppla av. Jessica Swartling förklarar: Sammi är en utpräglad vakt- och vallningshund och därför tar han väldigt stort ansvar. Även om han tyckte om att vara här så blev det för mycket för honom. Men Sammi är fortfarande en frekvent besökare hos Joy och de andra på Fjällugglan. Nu arbetar Sammi på konsultbasis, förklarar Jessica leende. Dessutom kommer det snart att flytta in en ny permanentboende hund. Vi letar efter en ny hund som ska bo här, någon som inte känner fullt så mycket ansvar som Sammi och kan kosta på sig att slappna av ibland. Joy är stormförtjust över utsikten att få ännu en hund till boendet. Det kommer att bli värsta cirkusen, utbrister hon och strålar av glädje. Konceptet Vinna Vinna går ut på att gästerna på Helsingborgs vårdboenden ska erbjudas aktiviteter som matchar deras intressen, önskemål och behov. Från och med 2014 har detta blivit arbetssätt. Aktiviteterna som erbjuds är stadens befintliga utbud och samarbeten sker med Helsingborgs stadsteater, stadens muséer och trädgårdar. Också föreningsvärlden, studieförbund och andra intresseorganisationer är inkopplade i projektet. Genom att de äldre på stadens vårdboenden ska få vara mer delaktiga i utformningen av de egna sociala aktiviteterna vill man lyfta fram individen i varje människa. För visst är det ju så att vi inte slutar ha egna och unika intressen bara för att vi blir äldre? Läs mer om Vinna-Vinna på omsorghelsingborg.se 15 Jessica tror att det kommer att bli vanligare med permanentboende hundar på LSS-boenden. Det är redan många kommuner som har hört av sig med frågor. Vi har jättepositiva erfarenheter av att ha haft Sammi boende hos oss. Framför allt den villkorslösa kärleken och den positiva energin som man får av en hund. Men också sådant som rutiner och ansvar. En hund måste ut och rastas varje dag oavsett väder. Och det måste alla hjälpas åt med. Vi har ett gemensamt ansvar för en annan varelses liv. Jessicas tips till andra LSS-boenden som funderar på att skaffa en permanentboende hund är att göra en grundlig konsekvensanalys. Prata igenom vad som kan gå fel och se till att planera för det värsta som kan ske. Boende, anhöriga och personal måste vara med på idén, sen är det bara att köra Vill du se mer av Sammi? Besök hans alldeles egna Facebooksida: Sammis topp tre 1. Gosa 2. Busa 3. Lära sig nya tricks Teaterföreställning på vårdboende.

9 HÅLLBARHET Jag stod uppe på Olympia en ljummen sommarkväll. Det var match och tiotusentals människor skrek med en röst: Jag älskar Helsingborg Det var en drabbande upplevelse. Hur ska vi kunna fånga den känslan och kanalisera den ut i hela staden? tänkte jag. Jag insåg att vad det hela handlar om är tillhörighet. Alla vill ju vara med i ett vinnande lag. Det är Ola Paulsson som berättar. Han är projektledare för det attityd- och beteendeförändringsprojekt som efter upplevelsen på Olympia gjorde att projektnamnet I love Hbg kändes självklart. Men det är en sak att få en insikt. Att omsätta den i praktiken är en annan femma. Låt oss backa bandet en aning. För ungefär fem år sedan ändrade Helsingborgs stad inställning gällande nedskräpning och medborgarnas ansvar. Tidigare brukade det låta ungefär släng skräpet i papperskorgen, här är papperskorgen och vi har si och så många papperskorgar. Men sen insåg man att det här kanske inte var rätt väg att gå, berättar Ola, som blev inkopplad på projektet i den här vevan. Jag har arbetat som scenograf. Då jobbar man med sinnena och människors upplevelser och känslor. Jag kan ingenting om drift av papperskorgar men det ser jag som en fördel. För mig var utgångspunkten för projektet ganska enkel: Vi har en fantastisk stad och vi vill vara rädda om den. Är det då inte ett hån att vi skräpar ner i den? För att genomdriva sin vision måste Ola påvisa att Helsingborgs stad är det vinnande laget. Och det var förvånansvärt lätt. Det fanns redan ett stort engagemang bland föreningar och skolor och jag ville lyfta fram dem som våra riktiga hjältar. Jag tog pengar som tidigare användes till att informera om papperskorgar och såg till att de hamnade hos dem som verkligen gör något för den här staden. Sunt förnuft är också något som biter på folk. Det räcker faktiskt långt att bara förklara vad det är vi håller på med, så vill folk vara med, säger Ola, men lyfter också fram en del otraditionella metoder för att nå ut. Vi kommunicerar gärna genom konst, berättar han, och vi ser till att synas på oväntade ställen. Som på en hundutställning eller utanför en kiosk. Båda är ställen där potentiella nedskräpare florerar, skrattar Ola. Att påstå att I love Hbg är en succé är ingen överdrift. På bara några år har projektet ökat lavinartat och i dag har laget över deltagare. Det är var tredje helsingborgare, berättar Ola stolt. Följdriktigt blev Helsingborg 2014 utsedd till årets kommun av föreningen Håll Sverige Rent. Målet är att bli Sveriges renaste stad 2015, och chanserna måste betraktas som goda. Vi har uppnått ett läge där det börjar rulla på av sig själv, förklarar Ola och det går inte att ta miste på hans stolthet. Nu hör företag av sig till oss, för att de vill förknippas med I love Hbg. De vill helt enkelt tillhöra det vinnande laget. Samverkan för social hållbarhet Två viktiga saker utgör grunden för det socialt hållbara samhället. Den ena är välfärd och betyder att människor ska trivas och ha en hygglig levnadsstandard. Den andra är att samhället ska kunna bidra till att lösa problem som människor hamnar i som sjukdom, arbetslöshet och andra svårigheter. Foto: Kristoffer Granath Årets kommun Helsingborgarna är bäst i landet på att engagera- och aktivera sig i diskussionen om en ren stad. Därför blev vi utsedda av riksorganisationen Håll Sverige Rent till Årets kommun. I love Hbg I mars 2014 öppnade FoU Helsingborg (Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet). Enheten är den första i sitt slag i Europa med uttryckligt fokus på social hållbarhet och syftet är att sammanföra forskning och praktik för att på så vis bidra till arbetet med ett socialt hållbart Helsingborg. Forskningsresultat hjälper oss att se om insatserna vi gör är de rätta. Om vi kan säkerställa att vi gör rätt saker så är det till stort gagn för Helsingborgs stad i allmänhet och dess invånare i synnerhet, säger enhetens chef Anna-Karin Bergman. Enhetens styrka är vår förmåga till överblick och helhetssyn samt vår starka koppling till både verksamheterna och till forskarvärlden. Anna-Karin Bergman 20 m 100 m Män anser generellt att det är rimligt att gå 20 m med skräp, medan kvinnor generellt anser att 100 m är rimligt att gå med sitt skräp innan man når skräpkorgen. 4 av 5 helsingborgare slänger skräpet på rätt plats. Berättelsen om hur en uppenbarelse på en fotbollsmatch blev till ett renhållningsprojekt som engagerar var tredje helsingborgare. 16 Foto: CC-BY Helsingborgs stad skräpkorgar finns på våra gator och torg i Helsingborg Den enes skräp är den andres skatt Nya återvinningscentralen satsar på återbruk Helsingborgs nya återvinningscentral byggs för fullt och beräknas vara klar mot slutet av året. Den nya anläggningen blir hela tre gånger så stor som den nuvarande och får ett bättre trafikflöde med breda körfält, vilket innebär större säkerhet för såväl besökare som personal. Under de senaste åren har vi svenskar blivit betydligt bättre på att sortera vårt avfall, men det finns fortfarande områden där vi kan bli bättre. Den nya återvinningscentralen kommer därför att ha ett stort utrymme för återbruk. Vi märker av att det slängs för mycket fullt fungerande prylar och möbler. Vi vill därför skapa förutsättningar för att fler saker ska kunna få en andra chans. Genom återbruk kan vi minska mängderna onödigt avfall, säger Cecilia Holmblad, chef på Kommun & hushåll, NSR. 17 Cecilia Holmblad Foto: Christer Pettersson

10 Houda Tamerjei, Mona Hussein Ali, Carina Johansson och Nawal Bakrawi. Stolta stadsdelsmammor i Planteringen. HÅLLBARHET I stadsdelen Planteringen i södra Helsingborg finns lokalen Lilla Stugan som är en mötesplats för kvinnor. Här träffar vi fyra av områdets stadsdelsmammor Nawal Bakrawi, Houda Tamerjei, Mona Hussein Ali och Carina Johansson i sällskap med Malin Grahn Marksell som är stadsdelsutvecklare och initiativtagare till projektet. Gruppen utstrålar värme och vänskap. Det skrattas mycket. Malin berättar hur det hela började. Förra hösten berättade en kollega om konceptet med stadsdelsmammor och hur det har drivits med stor framgång i Danmark. Där finns stadsdelsmammor på 40 olika platser. När vi fick möjlighet att testa så fanns det ingen tvekan. Att hitta deltagare till projektet var lätt. Vi gav ett erbjudande om att vara med och skapa någonting tillsammans och det var det många som ville, säger Malin. Tolv kvinnor utbildades och av dem är nästan alla kvar. Det finns också ett antal hang-arounds, kvinnor som inte är utbildade, men står i kö till nästa kurs som sker i höst. I utbildningen ingick ett besök hos de danska kollegorna. Det var roligt och spännande. Att se vad det kunde bli av det hela var jätteviktigt, säger Nawal. Men vad är det då stadsdelsmammorna gör? Houda förklarar: Vi gör många olika saker. Vi finns ute på gårdarna så att man kan komma och prata med oss om man behöver hjälp eller stöd. Vi har tystnadsplikt så att folk ska ha förtroende för oss. Det är många som kommer fram när vi är ute. Särskilt nyanlända, säger Nawal. Tillsammans kan vi många språk och därför kan vi hjälpa till att reda ut konflikter som uppstår när folk inte förstår varandra. I utbildningen har gruppen lärt sig om brandsäkerhet, första hjälpen och annat matnyttigt. Syftet är att skapa kontaktytor mellan stadsdelsmammorna och olika kommunala verksamheter. Vi hjälper till att förklara vilka regler som finns, som närvaro i skolan och att man måste ha ett läkarintyg om man stannar hemma för sjukdom, berättar Carina. En viktig orsak till projektets framgång är att stödet förmedlas av kvinnor som själva bor i området och inte av någon representant för kommunen, menar Malin. Det är frivilligt att vara stadsdelsmamma. De här kvinnorna hjälper till för att de vill det, för att de bryr sig. Det finns ett stort hjärta i deras engagemang. Mammorna i Planteringen har gett eko långt utanför den egna stadsdelen. Verksamheten finns nu också på Drottninghög och fler stadsdelar är nyfikna. Även andra kommuner har hört av sig. Menar man allvar med begreppet den gemensamma staden så måste man börja med människorna. Göra saker tillsammans och utgå från kraften som uppstår i mötet mellan människor, säger Malin. Nawal håller med. Det finns mycket kärlek i gruppen. Vi hjälper och stöttar varandra. Tillsammans är vi starka, sammanfattar Mona och alla stadsdelsmammorna nickar. Det är bara att instämma. Illustration: Stina Gustafsson Checklista mot miljöfusk Varje år köper Helsingborg varor och tjänster för ungefär 2,5 miljarder kronor. Självklart är det viktig att dessa motsvarar stadens miljökrav. Det skulle vara lätt för leverantören att säga att de lever upp till kraven de flesta kommuner har svårt att hinna kontrollera det leverantörerna påstår. Men för att eliminera fusk och se till att miljökraven får effekt på riktigt har man i Helsingborg utarbetat en sinnrik uppföljningsplan: Ställ bara krav som går att kontrollera. Följ upp befintliga avtal med jämna mellanrum för att kolla att de fortfarande efterföljs. Utbilda kommunanställda med inköpsansvar så att de blir medvetna om sociala och miljömässiga aspekter av inköpen. Billigt är inte alltid bäst. Jobba med beteendeförändringar: Måste jag köpa denna vara eller tjänst? Camilla Alfredsson är chef på miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning. Hon är stolt över arbetet som utförs. De allra flesta leverantörer är mycket positiva till våra miljökrav, men ett sådant här arbete kräver tålamod. För att det ska funka måste alla med. När vi uppnår det målet, då har vi uträttat något storartat. Tillsammans är vi starka Stadsdelsmammorna i Planteringen hjälper de boende i området med allt från tvättstugetvister till kontakt med myndigheter. Inga gifter i vår vardag Det går inte att se om exempelvis leksaker, kläder, smycken eller möbler innehåller farliga kemikalier. Det är företaget som säljer varan som har ansvaret för att den är säker för din hälsa och miljön. Under 2014 har miljöförvaltningen satsat stort på projektet Våga fråga och kunna svara. Det går ut på att få konsumenterna att fråga om en vara innehåller farliga kemikalier våga fråga och därigenom få företagen att ta större ansvar kunna svara. Målet är en giftfri vardag. Miljöförvaltningen har informerat både invånare och personal i butiker, samt undersökt varor som till exempel smycken, leksaker och skor. Så nästa gång du undrar om en vara innehåller farliga kemikalier våga fråga Svaret ska du få inom 45 dagar. 19 Sverigeledande på naturvård Helsingborg på andraplats i stor undersökning Att ha tillgång till natur är för de allra flesta en viktig del i ett bra liv. För att alla barn ska få möjlighet att uppleva och lära känna naturen måste den ligga nära och inbjuda till lek och upptäckter både på skoltid och fritid. Men hur är det egentligen fatt med naturvårdsarbetet i landets kommuner? Den frågan ställde sig Naturskyddsfören- ingen och för att undersöka saken sammanställdes en omfattande enkät. Hela 208 av landets 290 kommuner svarade på frågorna som berör en rad områden som är relevanta för ett bra naturvårdsarbete. Huddinge knep förstaplatsen, men på en hedrande delad andraplats (jämte Lomma) hittar vi Helsingborg.

11 Full fart framåt Det skulle ha kunnat bli fortsättningen på en väldigt trist nyhet den där oktoberdagen i fjol då Köttcentralen Helsingborg gick i konkurs, 24 anställda miste jobbet och maskinparken skulle spridas. Istället blev det början till något helt nytt när tre intensiva män i övre medelåldern fyllda av framtidstro lyckades rekonstruera och ta över hela charkuteriverksamheten. Ja, så bra blev det efter nystarten i april, att åtta personer har återanställts. Mycket av den solskenshistorien är det Tillväxt Helsingborg som står bakom. Ibland är skillnaden mellan framtidshopp och djupaste förtvivlan flortunn. Men det sistnämnda är förhoppningsvis för evigt begravt i en ocean av framtidstro i den gula tegelbyggnaden på Berga där nu produktionen börjar gå igång efter att ha legat i träda i tre månader. Det gamla är begravt Trion bakom nytändningen är Pekka Påhlman, Jan Malmqvist och Roger Hermansson som såg potentialen i det köttföretag som så sent som 2013 hade en omsättning på 125 miljoner men som i fjol sjunkit till bara hälften. Och därför slutet. Både Jan Malmqvist och Roger Hermansson hade nästan tio år tidigare varit anställda i företaget, så de kunde branschen. Peka Påhlman kom utifrån med mängder av sådana där nyttiga varför-det-frågor. Dittills hade företaget framgångsrikt förädlat fläskkött till både kassler, fläskytterfiléer, skinkor och mängder av varianter på rökt, rimmat och marinerat som gick ut till livsmedelskedjorna. Men där kunderna av olika anledningar så sakta började svika. Vad de nya ägarna försöker fokusera på är att göra produkterna lite mer förfinade och anpassade till mer krävande konsumenter och därmed navigera bort från kampanjförsäljningar i stora volymer med lika stora prislappar. Alltså bort från köttdiskarnas anonyma berg av köttförpackningar till förfinade hyllexponeringar. Det nya företaget har för övrigt ändrat sitt namn till Köttcentralen Skåne. Vår idé var att ta över verksamheten och dra den vidare, berättar Pekka Påhlman. De anställda har ett stort yrkeskunnande och en stor yrkesstolthet som vi ville bevara. Nu anpassar vi kostymen efter produktionen för att arbeta oss uppåt. Han fortsätter: Ger vi det ett par tre år så är vi förhoppningsvis uppe i samma kvantitet som företaget hade för två år sedan. Det minsta problemet vi har är produktionen, fyller Jan Malmqvist i. Maskinparken är toppmodern. Helt klart är det en tuff resa det handlar om. Det gäller att ligga i och att kämpa. I början var det så klart extra besvärligt. Ibland hade vi den där känslan att stå vid en vattendelare, berättar Roger Hermansson. Att nu lägger vi ner. Ibland var det tungt, säger Pekka Påhlman. Men det gällde att sy ihop en finansieringslösning. En som stenhårt trodde på trions idé och affärsplan att blåsa liv i Köttcentralen var rutinerade Bengt Ericsson, verksamhetschef och affärsutvecklare för det ännu bara drygt halvårsgamla Tillväxt Helsingborg. Bengt Ericsson, verksamhetschef och affärsutvecklare Tillväxt Helsingborg NÄRINGSLIV Med ett finmaskigt nät av formella och informella trådar till människor, investerare och företag baserat på decennier av personligt kontaktbyggande i Helsingborg lyckades han sy ihop ett paket som fick bärkraft. Först gällde det att hjälpa till att sy ihop ett avtal mellan den nya fastighetsägaren och Köttcentralen, och därefter ordna ett finansieringsupplägg för förvärvet. Det ordnade han. Vi ska arbeta på affärsmässiga grunder, förtydligar Bengt Ericsson. Vi sysslar inte med bidrag. Det överskuggande målet för Tillväxt Helsingborg är att skapa jobb. Han fortsätter: Vi förmedlar helt enkelt kompetens, kontakter och kapital. Men vi själva lånar inte ut pengar. När Tillväxt Helsingborg sjösattes i somras var målet att skapa 300 nya jobb på tre år. Men redan nu efter ett halvår har man nått 49. En sak är kristallklar utan Tillväxt Helsingborg hade det helt enkelt inte blivit någon fortsättning på Köttcentralen efter konkursen i höstas. Och inte heller några åtta nya jobb som förhoppningsvis ska vara mångdubbelt flera om några år. Någon som tycker det är svårt att definiera win-win? Det är bara att läsa det här. INVESTERARE RÅDGIVARE Tillväxt Helsingborg är ett initiativ av stiftelsen Uppstart Helsingborg som påbörjades sommaren Till verksamheten har knutits 14 investerare och 19 rådgivare både individer och företag. I dagsläget pågår samarbeten med 14 företag i Helsingborg. Vi sysslar inte med nyföretagande utan utvecklar redan existerande verksamheter, berättar Bengt Ericsson. De företag vi stöttar finns exempelvis inom handel, restaurang, livsmedel, logistik, trädgård och keramik för att nämna några branscher. Grundregeln är att de måste vara hyfsat personalintensiva, fortsätter han. För vårt helt övergripande mål är ju att skapa fler jobb. Kullaleden Ett vandringsstråk i högsta europaklass På med vandringskängorna och börja träna 2016 kommer det internationella vandringsevenemanget Eurando till Helsingborg. Ett tungt vägande skäl till valet av värdstad är den vackra Kullaleden. Denna nya del av Skåneleden invigdes 2013 och har redan, som en av få vandringsleder i Europa, fått den hedrande certifieringen Leading Quality Trail. Byggandet av Kullaleden har förverkligats som ett samarbete mellan byaföreningar, näringsliv, kommuner, länsstyrelse och ideella krafter. Läs mer på Foto: Helsingborgs stad Stjärnklart på Helsingborgs företagshimmel Sedan 2014 delar Helsingborgs stad ut Företagsstjärnan till verksamheter som gör staden till en spännande, attraktiv och hållbar plats. Hittills har närmre 60 stjärnor delats ut. Företagsstjärnan är ett sätt att uppmärksamma företag som visar riktningen för Helsingborg, det vill säga genomsyras av långsiktig, inkluderande och hållbar tillväxt i staden. Det är viktigt att komma ihåg att det är näringslivet som lägger grunden för välfärden och skapar förutsättningar för vård, skola och omsorg. Dessutom heter som hittills har fått utmärkelsen. bidrar man med arbetstillfällen, kompetens och kreativitet. Företagen är våra skilda aktörer som lilla Glasakuten och Företagsstjärnor har delats ut till så vitt hjältar, säger Lars Persson, omvärldsanalytiker på avdelningen för näringsliv Ett stort och varmt grattis till alla läkemedelsjätten McNeil. och destinationsutveckling på Helsingborgs stad. Företagsstjärnor önskar Vår Stad Alla företag är lika viktiga oavsett Nyfiken på vilka som har fått företagsstjärnan hittills? 3Du hittar dem alla på storlek och bransch, HELS_Magnet_foretagsstjarna_70x70mm.indd fortsätter Lars, vilket speglas i listan över de verksam- Jan Malmqvist, Pekka Påhlman och Roger Hermansson har all anledning att vara glada. 21

12 Bilpooler minskar behovet av parkeringsytor i städerna med upp till 80 procent Framtidens bilism är här Bilpooltrenden är här för att stanna. År 2020 beräknas hela 12 miljoner människor världen över vara medlemmar i bilpooler. Bra för både människa och miljö. Och ännu mer miljövänligt blir det såklart när det handlar om elbilar. Anders Cornelius har använt elbilspoolen i Helsingborg sedan NÄRINGSLIV Trygghet och trivsel på Högaborg Trygghetscertifiering får högt betyg av hyresgästerna Helena Jirsved fickparkerar vant bilen på en lummig tvärgata i stadsdelen Högaborg. Hon är projektledare på Helsingborgshem och en av de ansvariga för det kommunala bostadsbolagets trygghetscertifiering av fastigheter som pågått sedan Vi är här för att besöka den första fastigheten som Helsingborgshem har trygghetscertifierat. Efter den har det blivit ytterligare elva och dialog pågår nu med sju till. Vi måste ha hyresgästerna med oss. Förändringarna vi gör är omfattande. Den allra största delen står Helsingborgshem för, men det innebär också en hyreshöjning för de boende. Därför är det viktigt att förklara vad det är som ingår och hur de kommer att gynnas av förändringarna. Helsingborgshem har en omfattande checklista över vad som måste åtgärdas för att en fastighet ska få trygghetscertifieringen. Det handlar om allt från säkerhetsklassade förråd och elektroniska passagesystem till tydlig skyltning och bättre belysning både ute och inne. Trygghetscertifieringen bygger på en metod som har använts med gott resultat i bland annat Stockholm, Göteborg och Motala. Men trygghet handlar inte bara om hårda värden, menar Helena. Det är lika viktigt med trivsel och därför Startade FÖRETAG Hurra för vår hamn jobbar vi mycket med målningsarbete och varsamma restaureringar som utförs i samråd med stadsbyggnadskontoret. Tryggheten är en förutsättning för att vi människor ska känna trivsel. Att trivseln har ökat bekräftas av hyresgästen Jasminka Pavicic Zegnal. Hon flyttade in i fastigheten när projektet fortfarande var på planeringsstadiet. Tidigare var det massa spring i trappan. Nu kan bara folk som bor här komma in och det är skönt, säger Jasminka. Helena berättar att bland de hyresgäster som först var skeptiska till projektet är det många som har kommit och sagt hur nöjda de är. Och det är ju ett gott betyg Projektet med trygghetscertifiering löper fram till 2016, sedan ska en utvärdering göras. Helena hoppas på en fortsättning. Det här har gått över all förväntan. Självklart är våra hyresgäster de största vinnarna i projektet, men också hela staden Helsingborg gynnas. Vi eftersträvar att skapa attraktiva stadsdelar och naturliga mötesplatser i staden. Trygghetscertifieringen är en viktig del på vägen dit. företag i Helsingborg 2014 Personer arbetar i Helsingborg Exempel på åtgärder: Bättre belysning Brytskydd i dörrar till allmänna utrymmen Säkerhetsklassade lägenhetsförråd Elektroniskt passagesystem Trygga cykelparkeringar Trygghetscertifierad parkering 379 FÖRETAG FLYTTADE IN FLYTTADE UT 2014 Redan 2012 lanserades Helsingborgs elbilspool och samma år blev staden, av föreningen Gröna bilister, utsedd till landets bästa elbilskommun. Elbilspoolen har i dag sex elbilar, parkerade på tre strategiska platser i staden: Ångfärjans parkering nära Dunkers kulturhus, vid OJ på Carl Krooks gata och utanför Öresundskrafts kontor på Västra Sandgatan. Elbilarna vid Dunkers är särskilt unika eftersom de laddas av solceller och är helt självförsörjande på el. Bakom satsningen står elbilspoolföretaget Move About och Öresundskraft. Bilpooler spelar en stor roll i omställningen till ett hållbart transportsystem, menar Öresundskrafts VD Anders Östlund. De minskar behovet av parkeringsytor i städerna med upp till 80 procent. Dessutom är bilpoolerna demokratiska; du har tillgång till bil även om du inte har råd att äga en. Och just elbilen är perfekt i stadsmiljön, den är tyst och ger inga utsläpp. Anders Cornelius har varit med i elbilspoolen sedan starten Han och hans fru har gjort det aktiva valet att inte själva ha bil. Det talas ju mycket om den frihet bilen ger, men det går att vända på resonemanget och säga att det ligger en stor frihet också i att inte äga. Därför var det naturligt för oss att gå med i en bilpool. Att det blev just elbilspoolen har sin grund i miljömedvetenhet. När du kör elbil märks det vilka konsekvenser din körstil får, eftersom du måste hushålla med laddningen. Du får anledning att fundera över dina beslut: Ska jag göra den här omkörningen? Ska jag välja motorvägen? Allt har en konsekvens och det blir väldigt tydligt. Hur långt en laddning räcker beror på flera olika faktorer, som körstil, temperatur och trafik, men i runda slängar är det dags att ladda om efter ungefär 150 kilometer. Är man inte i närheten av en laddningsstation går det bra att ladda bilen i ett vanligt eluttag, men då tar det lite längre tid. Anders Cornelius tror att elbilar kommer att bli ännu vanligare i takt med att antalet laddningsställen ökar. Han har själv värvat ett antal nya medlemmar till elbilspoolen och de är alla mycket nöjda. Så här funkar det Det enda som krävs för att gå med i elbilspoolen är körkort och att du registrerar dig som medlem via hemsidan. Sedan är det bara att boka bil via webben, hämta och köra Du betalar en fast månadsavgift samt en summa för den tid du lånar en bil. Inga andra kostnader tillkommer, varken för försäkringar eller körda kilometrar. Eller för bränsle bilen är laddad och klar när du hämtar den. Bra va? Registrera dig på: ton gods och passagerare strömmar dagligen genom Helsingborgs Hamn, året runt. Det är imponerande siffror, som sannolikt kommer att öka. Under 2014 har flera nyckelaktiviteter gått i lås och hamnen kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år. Här tittar vi lite närmare på tre av årets nyheter. NY CENTRALGATE Ökad säkerhet och bättre service till kunderna är några av motiven bakom satsningen på cirka 35 miljoner kronor och en helt ny centralgate, som är Sveriges modernaste. Nu går det att på individnivå kontrollera vilka personer som befinner sig på hamnområdet och fordon kan snabbt och enkelt passera under dygnets alla timmar. På så sätt vinner hamnens kunder värdefull tid vid lastning och lossning. Den nya gaten stärker hamnens konkurrens - kraft och position som Sveriges containerspecialist. Foto: Helsingborgs stad NYTT REDERI Under 2014 valde det tyska rederiet Hapag-Lloyd att starta en egen linje via Helsingborg. Linjen som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg och Århus startade med ett anlöp i veckan som fördubblades under Rederiet rankas som världens fjärde största inom sin kategori. Att de har valt att etablera en egen linje skapar ytterligare tillväxtpotential för Helsingborgs Hamn. Välkomna hit NYA ARBETSMASKINER Miljöarbete står alltid i fokus i Helsingborgs Hamn. Under 2014 gjordes stora investeringar i nya arbetsmaskiner. Truckar och dragbilar har bytts ut till nya, försedda med den senaste miljöklassade tekniken. Med en väl fungerande maskinpark bidrar hamnen till en renare luft och skapar effektivare produktion med färre stopp. Därmed stärkte Helsingborgs Hamn sin position som en av Sveriges mest miljöaktiva hamnar

13 LOREM IBSBUM Dansa zumba med mig Senior Sport School bjuder på ett gott och hälsosamt åldrande Vi möter ett gäng muntra seniorer under ett svettigt Zumba-pass. Stämningen är på topp och skratten är många. I dag var första gången Zumba stod på agendan och aktiviteten får tummen upp av samtliga inblandade. De flesta vill lära sig mer och efter en snabb överläggning bestäms det att en nybörjarkurs för seniorer ska startas redan om två veckor. Det här är toppenkul, säger deltagaren Tyra Andersson. Inte nog med att vi får prova på roliga aktiviteter, vi får också massor av nya vänner Kai Andersson instämmer: Jag har jättekul och brukar tipsa alla som jag träffar om att vara med. Senior Sport School i Helsingborg startade 2013 och har utvecklats i samarbete mellan Helsingborgs stad och Skåneidrotten. Kursen vänder sig till deltagare från 60 år och uppåt. Deltagarna får pröva på vitt skilda aktiviteter som självförsvar, bågskytte, simning och som i dag, Zumba. Syftet med Senior Sport School är att främja ett hälsosamt åldrande med utgångspunkt i gemenskap, meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och goda matvanor. Utöver ett rikt utbud av olika idrotter anordnas också en studiecirkel med fokus på hälsan, föreläsningar och en praktisk matlagningskurs. Deltagaren Hans Hebyr uppskattar Senior Sport School mycket: Det är fantastiskt att kommunen bidrar med pengar till detta. Vi får göra så många roliga saker, varierat med nyttiga kunskaper som hjärt- och lungräddning. Utbildning och motion kombinerat, det passar mig perfekt, skrattar han och återvänder entusiastiskt till Zumba-dansen. I höst startar två nya grupper i Senior Sport School. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Liselotte Strandqvist: Tel: Läs mer på: helsingborg.com/seniorsportschool Vill du kolla när Senior Sport School dansar Zumba? Klart du vill helsingborg.com/seniorsportschool Hej hej ropar hela glada Zumba-gänget.

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer