Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista"

Transkript

1 föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl äggning Nr 4 Hur börjar vi med energiarbetet i vår anläggning? Nr 5 Energikartläggning av en idrottsanläggning Nr 6 Arenahallen i Lindesberg drar 35 procent mindre energi Nr 7 Smart uppvärmning av konstgräsplan sparar kr Nr 8 Koldioxid och spillvärme kyler och värmer Backavallen Nr 9 Värmeåtervinning sparar energi och pengar i Västerviks simhall Nr 10 Mycket pengar att spara på snö- och istillverkning Nr 11 Solanläggning sänker räkningen för Möre BK Nr 12 Vind och sol sparar energi på idrottsanläggningar Nr 13 Intelligent belysning i Bengtsgården sparar el TR ANSPORTER Nr 14 Arbeta med transporter i en idrottsförening Nr 15 Få åkte bil till fotbollen under Klimatmatchen Nr 16 Klimatsmart uppvärmning träningen börjar hemma Nr 17 Nya tankesätt för idrottsresor Nr 18 I Karlstad tar man bussen till hockeyn Nr 19 Hållbara resor till idrottsevenemang

2 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK föreningsutveckling Forsgårdens Golfklubb i Kungsbacka har tagit ett helhetsgrepp kring miljö och energi för att få en hållbar golfanläggning. Och det har lyckats. Det strukturerade arbetet har till och med gett klubben utmärkelser och miljöpriser. Grunden i arbetet är miljöpolicyn som i sin tur innehåller flera olika delar, till exempel resepolicy, klimatpolicy och inköpspolicy. Styrelsen har tillsatt en miljökommitté som ser till att miljöpolicyn är förankrad och att klubben lever efter den. Styr sin anläggning Klubben har satsat på renovering av lokaler och gjort installationer så att de kan styra värme, ventilation och elanvändning och på så sätt minska sin energiförbrukning. Det finns till exempel elmätare i alla lokaler som håller koll på elförbrukningen och all belysning styrs av rörelsedetektorer så att den endast är tänd när det finns människor i lokalerna. Det databaserade programmet för reglering av värmen gör så att värmen går ner i sparläge när det är tomt i lokalerna. En annan installation är koldioxidmätaren i konferensrummet. När mätaren indikerar att luften är dålig ökar man ventilationen och om det blir för varmt kan man sänka värmen. Uppmuntrar samåkning och cykling Klubben arbetar även med att minska sina transporter och strävar mot att de transporter som man måste göra ska vara så hållbara som möjligt. När klubben åker på tävlingar eller resor hyr man in bussar för samåkning. Detta gör man även för deltagarna i de tävlingar som man själv arrangerar. För att ytterligare främja samåkning har man parkeringsplatser på golfbanan speciellt för dem som samåker. Där finns även en samåkningsbänk där de som vill samåka kan sätta sig för att visa att de vill samåka till och från golfklubben. Klubben uppmanar medlemmarna att cykla också. För att underlätta för cykling finns det skåp att hyra på golfbanan. Spelaren slipper då transportera golfbagen fram och tillbaka. Information gör det lättare att nå målen Klubben anser att miljö- och energifrågorna är styrelsens och medlemmarnas gemensamma ansvar och att alla måste arbeta aktivt för att nå målen. Klubben informerar kontinuerligt sina medlemmar och omvärlden om sitt miljöarbete som har gett flera pris till exempel Årets Miljöklubb 2009 av Göteborgs Golfförbund. Mer information

3 2 Hur kan vi arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening? föreningsutveckling Lägg upp arbetet på ett strukturerat sätt när ni arbetar med energi- och klimatfrågor. Då har ni bäst möjlighet att nå bra resultat och spara energi och pengar samtidigt som ni minskar er klimatpåverkan. Det finns en hel del program, projekt och studiematerial som kan vara till stöd. Grön idrottsförening Grön idrottsförening är ett program som drivs av Riksidrottsförbundet. De föreningar som skriver under vissa kriterier får kalla sig Grön idrottsförening. I kriterierna ingår bland annat att föreningen ska: Väga in sin påverkan på miljön och klimatet från sina anläggningar, arrangemang och transporter. Göra miljö- och klimateffektbeskrivningar vid ny-, om- och tillbyggnader samt större arrangemang. Det är upp till föreningen själv att se till att leva upp till kriterierna. Mer information KlimatSmart Förening och Säker & Trygg Förening SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens utbildningsorganisation, har två material som är lämpliga att använda för att jobba med energi- och klimatfrågor. KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor. En förening kan arbeta med materialet i sin helhet eller välja delar som man vill arbeta med. Mycket av innehållet handlar om att göra en energikartläggning på en anläggning. Säker & Trygg Förening Ett studiematerial som syftar till att öka säkerheten och tryggheten hos idrottsföreningar. Materialets tyngdpunkt ligger inte på energi och klimat, fast vissa delar som besiktning av anläggningar, lokaler och transporter ingår. Mer information Energismart förening Smålandsidrotten och Energikontor Sydost har tillsammans drivit projektet Energismart förening. Projektet innehöll utbildningar för idrottsföreningar med egna anläggningar och utbildning för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Efter rådgivningen kunde projektet visa en besparingspotential om minst 20 procent på uppvärmning, varmvatten, belysning och ventilation. Projektet blev mycket framgångsrikt och har fått flera efterföljare. Bland annat finns liknande projekt nu i Södermanland och Örebroregionen. Mer information

4 3 Hur får vi råd att spara energi? föreningsutveckling När man har bra åtgärder som skulle kunna spara energi och pengar uppstår ofta frågan om finansiering. Hur betalar vi det som behöver göras? Här är några olika möjligheter. Sök stöd från idrotten Kontakta ditt länsidrottsförbund, specialidrottsförbund eller Riksidrottsförbundet och se vilka aktuella stöd och bidrag som finns. Det nya stödet Idrottslyftet har fokus på energisparåtgärder. Mer information Sök stöd från din kommun De flesta kommuner ger föreningsbidrag till föreningar för att underlätta att verksamheten hålls igång. På vissa ställen i landet har man börjat koppla bidragen till idrottsföreningar till energisparåtgärder. Tanken är att hjälpa till att minska driftskostnaderna och göra föreningarna ekonomiskt stabilare på lång sikt genom att spara energi. Kristianstad kommun tittar till exempel på möjligheten att minska driftsbidraget för cirka 30 fotbollsklubbar och istället ersätta det med investeringsbidrag för att göra energiåtgärder. Tommelilla kommun har gjort en satsning på idrottsanläggningar genom att erbjuda räntefria lån till föreningarna för att byta uppvärmning från olja och el till till ett miljövänligare alternativ. Andra statliga bidrag Det finns även allmänna statliga bidrag som idrottsföreningar kan söka. Till exempel finns det bidrag för att sätta upp solanläggningar för värme och el. Mer information Sök sponsorer eller samarbeta Det finns många exempel på goda samarbeten mellan branscher och idrotten: Svenska Ishockeyförbundet har gjort en genomgång av hockeyanläggningar i landet i samarbete med is- och kylbranschen. Svenska Fotbollsförbundet samarbetar med E.ON. I en energifond kan fotbollsföreningar på landsbygden som använder direktverkande el för uppvärmning söka pengar för att minska sitt elberoende och installera andra energikällor. Bua IF mellan Varberg och Kungsbacka sökte kr från Energifonden för att ersätta sin elpanna med bergvärme. Något de kommer att spara kr per år på. Vi ser fram emot att lägga mer resurser på bland annat utbildningar för tränare och spelare istället för energi, säger Peter Axelsson, Bua IF. EPC Energy Performance Contracting EPC innebär att en fastighetsägare handlar upp en viss garanterad energibesparing från en entreprenör. Entreprenören garanterar resultatet och är ansvarig för slutresultatet. Några kommuner som arbetat med EPC inom idrottsanläggningsområdet är Motala och Karlstad. EPC kräver ofta stora investeringsobjekt. Låna i bank Kontakta en bank för att undersöka möjligheten att få lån för energibesparingsåtgärder.

5 4 Hur börjar vi med energiarbetet i vår anläggning? anl äggning För idrottsföreningar som äger en egen anläggning eller driver en anläggning är driftskostnaderna ofta höga och tar en stor del av budgeten. Här är några punkter som är bra att tänka på när ni vill börja arbeta med er anläggnings energianvändning. 1. Förankra och organisera Det är viktigt att styrelsen vill starta ett energibesparingsarbete, att de är villiga att ha frågan på agendan och avsätta de resurser som behövs för arbetet. Utse personer som är ansvariga för energiarbetet i er förening. Undersök om det finns personer med lämplig bakgrund i de egna leden. Se till att de energiansvariga har det stöd som de behöver. Kontakta gärna den kommunala energi- och klimatrådgivaren som kan vara bollplank och stöd. 2. Samla statistik Kolla upp vilka avtal ni har för el och värme och kolla räkningarna bakåt i tiden för att se hur mycket ni gjort av med. Dessa uppgifter finns ofta tillgängliga hos elnätsleverantören eller fjärrvärmeleverantören. När ni har statistiken tillgänglig bör ni titta på hur energianvändningen ser ut. Har det gått åt mer energi under någon period och i så fall vad är skälen till detta? Försök att göra en bedömning av hur mycket det går att spara. 3. Gå igenom anläggningen Gör en genomgång av anläggningen när ni undersöker värme och el, belysning, ventilation och annat för att se vilka åtgärder ni kan göra. Var speciellt uppmärksam på om drifttider för ventilation och belysning kan minskas. Läs mer om hur man gör en genomgång i faktablad nr 5 Energikartläggning av en idrottsanläggning. 4. Planera arbetet Gör en plan för arbete med åtgärder utifrån det ni har hittat i er analys av statistiken och genomgång av anläggningen. Sätt ett övergripande mål för arbetet i planen och gärna mål för varje anläggningsdel och fastighet. Gör kostnadsberäkningar genom att ta in offerter på åtgärder från flera leverantörer 5. Starta arbetet Börja arbetet. Det kan vara bra att genomföra några åtgärder i början som ger snabb utdelning till liten kostnad om det finns sådana. Man brukar säga att man ska plocka de lågt hängande frukterna först. 6. Följ upp Följ upp arbetet kontinuerligt och justera planen om det behövs. Var beredda till att skjuta till mer resurser om nya möjligheter eller brister upptäcks i ett tidigt skede. Ha energiarbetet som en stående punkt på styrelsens dagordning. Glöm inte att informera medlemmar om arbetet och fira besparingar och andra framsteg tillsammans.

6 Energikartläggning av 5 en idrottsanläggning anl äggning Eftersom många anläggningar har byggts av ideella krafter och kanske byggts till eller om i flera omgångar är det viktigt att få klart för sig hur anläggningen verkligen fungerar och vilken energianvändning som finns. Det får man genom att göra en energikartläggning. Har man råd kan man ta in en expert för att titta på anläggningen. För många anläggningar gäller att man måste göra en energideklaration enligt lag och då kan denna vara ett första steg att jobba utifrån. Om man inte har råd att ta in en expert eller om anläggningen inte måste energideklareras kan man börja med att göra en egen kartläggning. Sedan tar man in extern hjälp för att fördjupa sig inom något område som behövs. Vad man ska titta på i en energikartläggning varierar utifrån anläggning men här är några generella saker som finns i de flesta typer: Värme Kolla vilket avtal ni har och hur mycket värme ni gör av med. Undersök om ni kan sänka värmen i lokalerna generellt eller under vissa tider. Kontrollmät vilken temperatur ni har. För varje grad ni kan sänka värmen sparar ni fem procent av värmekostnaden. Se över värmesystemets termostater, reglage och givare så att de fungerar så som de ska. I större lokaler med vattenburen värme och flera olika utrymmen kan det vara bra att regelbundet beställa injustering av värmesystemet. Många byggnader som blivit påbyggda i omgångar kan läcka värme. En undersökning med värmekamera kan vara bra för att hitta läckor. Se till att dörrar och fönster går att stänga ordentligt. Ge fönster och dörrar nya lister om det behövs. Se till att ni inte både värmer upp lokalerna och kyler dem samtidigt och undersök om det finns möjlighet till att återvinna värmen. Ventilation Se till att ventilationen fungerar som den ska genom att kolla luftomsättning och luftflöden. Ventilera inte för mycket så att onödigt värme dras ut men inte heller för lite så att fukt kan bildas. Kolla så att ventilationen har rätt temperatur. Finns det möjlighet att stänga av eller reducera ventilationen när ingen är i lokalerna så kan man också spara energi. Detta kan ske genom tidsstyrning. Ventilation kan vara ett svårt område för en lekman och här kan det vara värdefullt att ta hjälp av en energiexpert. Finns värmeåtervinningsaggregat? Energikartläggningen fortsätter på sid 2.

7 Faktablad nr 5 Energikartläggning av en idrottsanläggning, sid 2 anl äggning Belysning Bra frågor att ställa sig när man går igenom belysningen är varför och när belysningen är tänd. Är all belysning nödvändig och är den rätt placerad? Finns det andra åtgärder för att minska behovet av belysning? Det kan till exempel vara att rengöra fönster och befintliga lampor och öppna upp för dagsljus. Ett annat sätt att minska kostnaderna för belysning är att installera energieffektiv belysning som LED-lampor, T5 lysrör med HF-don eller lågenergilampor. Belysningen kan också styras så den bara lyser när det verkligen finns behov. Det kan till exempel vara närvarostyrning på toaletter, skymningsrelä eller rörelsedetektorer för utomhusbelysning. Att ändra människors beteende är en viktig del i att minska vattenförbrukningen. Informera medlemmar och användare av anläggningen om hur ni jobbar med detta på er anläggningen och vad besparingsmålet är. Fira framgångar tillsammans. El Undersök vilken huvudsäkring för el som används. Kan ni gå ner ett eller flera steg på denna kan ni spara pengar. Finns det apparater som är på och drar el fast de inte används. Se om ni kan undvika onödig standby genom att använda grenkontakter med strömbrytare eller tidsstyrning. Varmvatten Kolla om ni kan minska användningen av varmvatten genom att sätta in snålspolande duschar och kranar. Kan ni värma upp varmvatten på ett billigare och miljövänligare alternativ, till exempel genom solvärme?

8 6 Arenahallen i Lindesberg drar 35 procent mindre energi anl äggning Sommaren 2010 stod den nya Arenahallen i Lindesberg klar för att ta emot idrottsutövare inom handboll, volleyboll, rytmisk gymnastik, judo och bowling. Hallen har, som första idrottsanläggning i Sverige och som den andra i Europa, fått utmärkelsen Green Building tack vare sin låga energiförbrukning. Anläggningen gör av med 35 procent mindre energi än en vanlig hall. Den låga energiförbrukningen är möjlig dels genom att kommunen som beställare av anläggningen fattat beslut om en hyresnivå för den färdiga hallen istället för en investeringsnivå som är brukligt. Byggherren LIBO:s miljöpolicy har dessutom varit en grund för att ställa höga energikrav och man har gjort livscykelenergikalkyler (LCC) för att räkna fram de mest kostnadseffektiva lösningarna ur energisynpunkt. När olika lösningar hamnade på likartade kostnader valde man alternativet som innebar mest miljöhänsyn. I de fall där värdet av miljöhänsynen värderades som stort fanns det möjlighet att välja ett dyrare alternativ om det var cirka 5-10 procent prisskillnad. Arenahallen har ett bra klimatskal med energieffektiva fönster, energisnål LED-belysning utomhus och återvinning av värmen ur hallens duschar genom värmeväxlar. Hallen är också flexibelt designad för att kunna utnyttjas effektivt och av många. Till exempel kan läktare och planer enkelt anpassas beroende på om det är tävling, träning eller annan verksamhet som konserter och mässor. Även ventilationen anpassas efter verksamheten och styrs genom temperatur och CO -styrning. Hallen har fyra mindre aggregat istället för ett stort och när man bara använder ena halvan av hallen behöver man endast köra ett av aggregaten på mindre än halvfart. Samtliga aggregat har roterande värmeväxlare och frånluften från köket på anläggningens restaurang renas via UV-filter. Sedan återvinns även värmen från denna frånluft. Behovsstyrd belysning Belysningen inne i hallen styrs utifrån om det är städning, träning eller match. Detta gör att man inte använder mer belysning än vad som är nödvändigt och man sparar energi. Mer information Fakta om GreenBuilding GreenBuilding ges till byggnader i hela Europa som använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. Mer information

9 Smart uppvärmning av konst- 7 gräsplan sparar kr anl äggning Hallsbergs kommun har lyckats sänka uppvärmningskostnaden för sin konstgräsplan från kronor till 0 kronor per år. De flesta uppvärmda konstgräsplaner i Norden värms genom fjärrvärme men i Hallsberg fick man idén att istället värma upp planen med det varma grundvatten som man får som rest när man producerar kyla vid den intilliggande ishallen. I början av arbetet trodde man inte att vattnet, som håller cirka +14 grader när det lämnar ishallen, skulle kunna värma upp planen året runt. Erfarenheterna visar dock att man kan hålla planen tjälfri och spelbar även under sträng kyla, förutsatt att man tar bort snö från planen. På alla uppvärmda konstgräsplaner måste man ta bort snön mekaniskt för att få planen spelbar. Detta beror på att grässtråna fungerar som en slags isolering, snön smälter inte även om planen är uppvärmd. Kommunen var tvungen att gräva ner rör mellan ishallen och fotbollsplanens maskinrum samt installera en cirkulationspump för att transportera vattnet. Detta kostade cirka kronor. Den enda driftskostnaden är elen för cirkulationspumpen för grundvatten fram och tillbaka till utgående grundvattenledning från ishallen. Lösningen passar väldigt bra när man har vatten i närheten. Alternativ om det inte finns vatten är fjärreller bergvärme. Fakta om konstgräs Konstgräs är ett gräs som man kan använda till fotbollsplaner, golfbanor, tennisbanor och på andra ställen som till exempel lekplatser. Fördelen med konstgräs är att man kan utnyttja det året runt jämfört med vanligt vintergräs som behöver vintervila. Mer information

10 8 Koldioxid och spillvärme kyler och värmer Backavallen anl äggning När Katrineholms kommun invigde sin nya ishall 2006 kunde man presentera en helt ny metod för att transportera kyla till isen. Man använde koldioxid i kylsystemet. Livsmedelsbutiker hade under cirka tio år använt ämnet för kylning men för idrottsanläggningar var detta då helt nytt. Det är vanligt att man för att driva en ishall behöver använda 1 miljon kwh per år men tack vare koldioxidets egenskaper behöver man inte pumpa lika mycket för att transportera kylan. Ishallen i Katrineholm drar kwh per år tack vare koldioxid och tack vare en viss värmeåtervinning i hallen. Detta är en besparing av el på procent jämfört med en vanlig hall. Liknande system finns nu i Karlstad, Sandviken, Norge och Ryssland. Konstgräset värms med spillvärme På idrottsanläggningen Backavallen finns också ett uppvärmt konstgräs för fotboll som värms med spillvärme från den intilliggande bandybanan. Lösningen innebär att spillvärme produceras när kompressorerna gör kyla till bandyisen. Denna spillvärme har mer energiinnehåll än den producerade kylan. När kylan produceras får man cirka tre gånger så mycket kylenergi som insatt elektricitet och spillvärmen är lika stor som kylan plus tillförd elektricitet. Bandybanans kompressorer kyler isen ner till 2 C. Vid kallare väderförhållanden sköter naturen kylningen. Då uppstår problem, eftersom när behovet av värme är som störst så finns det ingen produktion av spillvärme. Lösningen är att spara värme från när den tillverkas tills den ska konsumeras i ett energilager på nästan m 3 berg. För att höja effekten på den energi som sparas har man även åtta stycken värmepumpar. På sommaren samlas värmen i konstgräsplanen genom att den vätska som värmer planen på vintern cirkuleras mellan planen och energilagret. På det viset flyttas värmen från planen till energilagret. De två första somrarna som systemet har varit i drift så har man på detta sätt samlat respektive kwh. Det man har sett är att en kall vinter drar konstgräsplanen mer energi medan bandybanan blir billigare att driva. Vid varm väderlek blir konstgräsplanen billigare och bandyplanen drar mer energi. Vintern drog bandybanan ganska lite energi medan konstgräsplanen drog dubbelt så mycket energi än säsongen Mer information

11 Värmeåtervinning sparar energi 9 och pengar i Västerviks simhall anl äggning Västerviks kommun sparar både energi och pengar sedan man installerat modern ventilation i simhallen och värmeåtervinning i bowlinghallen. Det var 1999 som kommunen fick bidrag för att energieffektivisera sin idrottsanläggning. Simhallen fick ett effektivt ventilationsaggregat med avfuktare och en värmeväxlare. Detta gjorde att behovet av att föra in kalluft minskade. Bowlinghallen, som saknade värmeåtervinning, fick ett modernt värmeåtervinningsaggregat. Installationerna gjorde att driftskostnaderna minskade. Energianvändningen av el och fjärrvärme har minskat 830 MWh/år tack vare installationerna. Med dessa goda resultat har Västerviks kommun sedan fortsatt sitt energieffektiviseringsarbete med att sätta in moderna frekvensstyrda cirkulationspumpar till reningsanläggningen i simhallen. De är närvarostyrda och arbetar bara om det finns människor i simhallen. Man har också bytt 2-glasfönster till 3-glasfönster med bättre energivärden i anläggningen och tilläggsisolerat taket för att minska värmeförlusterna. Förutom att spara energi har anläggningen också blivit lättare att sköta. Mer information Energikrävande simhallar Simhallar är energikrävande anläggningar främst på grund av att vattnet måste värmas upp så att det är badbart men även på grund av att ventilation och avfuktning krävs för att det ska bli ett bra klimat inomhus. Temperaturen bör också vara något högre än vattentemperaturen för att det inte ska vara obehagligt att vara i simhallen när man har blöta simkläder på sig. Idag rekommenderar man en vattentemperatur på grader i bassängerna. Att göra energieffektiviseringsåtgärder i en simhall är ett omfattande arbete och därför bör man göra detta i samband med att man renoverar eller bygger nytt. Några energitips för simhallar Snålspolande duschmunstycken kan halvera energiåtgången för duscharna. Att begränsa tiden som duscharna duschar kan också ge stora besparingar. Ställ in fläktarna så att de går ner i effekt när ventilationen inte behövs. Täck poolen när den inte används. Då minskar fuktigheten i hallen och behovet av avfuktning minskar. Läs gärna mer i Idrottshallar Energieffektivisering med stor potential, Sveriges kommuner och landsting,

12 Mycket pengar att spara 10 på snö- och istillverkning anl äggning Att tillverka snö och is är en av de mest energikrävande sakerna som man kan göra inom idrotten. Här finns stora pengar att spara. Gripenhallen i Ängelholm är en av Sveriges energieffektivaste ishallar. Hallen kostar kronor per dygn att hålla igång jämfört med för en äldre hall i samma kommun som inte har samma smarta lösningar. Energieffektiviteten når man till exempel genom: En effektiv avfuktningsanläggning. Att isen inte får vara tjockare än 3,5 cm med en temperatur på -4,5 grader. Mätning av elförbrukning, kyla och VVS som är möjlig att övervaka via vanlig dator på distans. Att värma upp övriga lokaler i hallen med golvvärme som hämtas från kylsystemets kompressorer. Uppvärmning i hallen med kylmedelskylare som blåser upp varm luft. När den faller ned och möter isens kalla luft bildas ett värmetak två meter från golvet och stannar där. Detta gör att hallen alltid håller grader oavsett vilken temperatur det är ute. Dubbla slussar där ismaskinen släpps in i hallen för att inte varm luft ska komma in utifrån och påverka temperaturen. Anpassning av istillverkning utifrån om isen används eller inte. När det är match på isen pumpar en stor kylbarriärpump runt en saltlösning i rören. När det inte är match tar en mindre energikrävande pump över automatiskt. Checklista för genomgång av isanläggning I projektet Stoppsladd inventerades 100 svenska ishallar, utebanor och bandybanor och deras energianvändning. Projektet bedömde att svenska ishallar kan spara mellan procent i sin energianvändning. Projektet redovisade mycket intressanta nyckeltal och en för att göra en teknik- och energiinventering av en isanläggning. Projektet genomfördes av Sveriges Energi & Kylcentrum och Svenska Ishockeyförbundet. Mer information Moderna snökanoner kan minska energianvändningen med 70 procent En modern snökanon kan dra upp till 70 procent mindre energi än en äldre snökanon. Det visar en undersökning från Energimyndigheten, Svenska Skidförbundet och Länsstyrelsen i Dalarna som gjordes våren Undersökningen visade att de kanoner som längdskidanläggningar vanligtvis använder förbrukar i snitt 3,5 4,3 kwh för att tillverka en kubikmeter konstsnö jämfört med moderna varianter som drar 1,1 kwh. Om alla landets snökanoner byttes ut skulle det kunna ge en energibesparing på 1,8 2,4 miljoner kwh per år. Texten fortsätter på sid 2.

13 anl äggning Faktablad nr 10 Mycket pengar att spara på snö- och istillverkning, sid 2 Mer läsning Energi i idrottsanläggningar, Energimyndigheten Idrottshallar Energieffektivisering med stor potential, Sveriges Kommuner och Landsting Energisparande i idrottsanläggningar Nuläge och möjligheter, Kompetenscentrum Idrottsmiljöer Fakta isahallar Den medelsnittliga förbrukningen för en ishall är enligt studier 700 MWh per år men kan vara så stor som MWh. Driftskostnaden i en ishall påverkas bland annat av: Isens kvalitet Luftens kvalitet och fuktighet Hur kylanläggningen fungerar Om det finns möjlighet till värmeåtervinning. En nyckelfråga i att minska elanvändningen i en ishall är att kartlägga var i anläggningen kylning och uppvärmning görs så att dessa två processer inte motverkar varandra och ger onödig energianvändning.

14 Solanläggning sänker 11räkningen för Möre BK anl äggning Möre BK i Ljungbyholm såg hur energikostnaderna ökade för varje år. Våren 2010 fick fotbollsföreningen nog och började jobba med sin energianvändning. På föreningens anläggning tränar 150 barn och ungdomar samt herr- och damseniorer varje vecka. Den består av klubbhus och ytterligare ett hus som före 2010 värmdes upp med direktverkande el. Innan dess hade man jordvärme, men den var sönder sedan några år tillbaka. För varmvattnet hade man två 300-liters elvarmvattenberedare. Styrelsen beslutade att byta ut den gamla jordvärmepumpen mot en ny samt komplettera med en solfångare. Den nya jordvärmepumpen har en effekt på 18 kw som körs mot två ackumulatortankar på vardera 750 liter. Dessa har inbyggda varmvattenberedare på 300 liter och 15 meters solslingor i båda tankarna. Till tankarna kopplade föreningen tio stycken solfångare som täckte cirka 35 m² av takets yta. De monterades på klubbhusets tak i 45 lutning. Solen ger varmvatten hela säsongen Anläggningen klarar av att producera varmvatten under hela fotbollssäsongen och vid normala förhållanden även föreningens behov av uppvärmning under vintertid då varmvatten inte behövs. Till det andra huset på anläggningen har föreningen dragit en kulvert med tappvarmvattencirkulation. Detta hus kommer värmas upp med fläktkonvektorer. Föreningen gjorde av med kwh per år innan installationen vilket kostade cirka kronor. Med solfångaranläggningen räknar föreningen med att få en totalförbrukning på kwh per år för värme- och varmvatten utifrån att solfångaranläggningen kommer att producera kwh. Möre BK räknar med att sänka sin totala energiförbrukning, även belysning inräknat med kwh per år. Detta motsvarar kronor och innebär alltså en besparing på cirka kronor utifrån nuvarande elpris och vad man tidigare haft i kostnad. Kostnaden för den nya anläggningen är kronor. Föreningen har fått statligt solfångarbidrag, investeringsstöd från Kalmar kommun och bidrag från Riksidrottsförbundet. Resten är finansierat med banklån. Föreningen räknar med att anläggningen ska vara återbetald inom två år. Mer information

15 Vind och sol sparar energi 12 på idrottsanläggningar anl äggning Sol och vind är förnybara energikällor med mindre klimatpåverkan. Om man har möjlighet att prova ny teknik så kan man både ligga i framkant ur miljösynpunkt och spara pengar. Världens första vindkraftsdrivna hockeyarena Brynäs hemmahall Läkerol Arena är den första hockeyarenan i världen med vindkraftverk. De två vertikalaxlade vindkraftverken på arenan ger mellan och kwh per år. Bakom satsningen står Brynäs och Gävle Energi. Förutom vindkraftverken har arenan också fått justerad ventilation samt ny styrning och återvinning av värmen. Restaurangen har även glasats in för att värmen ska kunna behållas i lokalerna. Samtidigt har personalen som arbetar på arenan fått utbildning i energi. Vi tar energifrågor på allvar och har genom effektiviseringar i arenan sparat 20 procent på ett år. Vindkraftverken får nu ytterligare symbolisera satsningen, säger Brynäs klubbdirektör Hans-Göran Karlsson. Mer information Solceller ger ljus på golfbanans toaletter Timrå golfklubb har satt upp solceller på banans toaletter. Tidigare var toaletterna utan belysning, något som många spelare klagade över. Men tack vare solcellerna kan de nu göra sina toalettbesök utefter banan i ljus. Golfklubben har även satt upp solceller på sina gräsklippare. På gräsklipparnas tak sitter cirka två kvadratmeter solceller som driver klipparnas motorer. Mer information Solceller och solfångare på nybyggda Tingvallahallarna Tingvallahallarna är en nybyggd idrottsanläggning i Karlstad med tre sporthallar. Anläggningen har både en solcellsanläggning och solfångaranläggning på vardera 170 m². Solcellsanläggningen ger el och solfångaranläggningen ger värme. Det finns också två solfångare på 70 respektive 40 m² som värmer upp vattnet i omklädningsrummen. Mer information

16 13 Intelligent belysning i Bengtsgården sparar el anl äggning När Bengtsfors kommun såg över belysningen i sin sporthall såg man inte bara att belysningen drog mycket el. Den omoderna belysningen höll inte heller måttet gentemot de krav på belysning som finns idag för tävlingar på elitnivå. Kanske inte så konstigt då hallen invigdes Kommunen valde att sätta in en ny belysning i hallen med ett datorstyrt intelligent ljusstyrningssystem som anpassar ljuset efter vilken verksamhet som pågår. Nu ändrar sig belysningen utifrån om det är träning, tävling eller ett evenemang. Man installerade även närvarodetektorer som släcker ljuset automatiskt när ingen vistas i lokalerna. När hallen används för skolgymnastik har man satt maxnivån på ljuset på 500 lux för att spara energi. När det är tävling på elitnivå i hallen kan behörig personal höja ljusnivån till elitspelsstandard. Detta gör att man kan få en energibesparing på cirka 50 procent av installerad effekt under dagtid. Tillsammans med nya armaturer och ljuskällor har lösningen inneburit en total minskning av elförbrukningen för belysning med 60 procent. Investeringens återbetalningstid är fyra år. Ny belysning kan spara miljoner till idrotten En undersökning från Energimyndigheten och Boverket visar att belysningen står för cirka 22 procent av den totala elanvändningen i landets idrottsanläggningar. Genom att byta gammal belysning mot moderna alternativ skulle den totala energiförbrukningen enligt undersökningen kunna minskas med 45 procent, eller 13 kwh per kvadratmeter. Ett sådant teknikskifte innebär en årlig besparing i Sverige på 48 GWh, eller 62 miljoner kronor. Mer information Mer information

17 Arbeta med transporter 14 i en idrottsförening tr ansporter När föreningen vill minska sina transporter är det bra att skapa sig en helhetsbild över vilka transporter föreningen egentligen har. När detta gjorts bör man göra en analys över vilka av dessa transporter som man kan påverka och hur man ska göra det. 1. Samla statistik Försök att få fram uppgifter om era transporter, helst för de senaste tre åren. Dela upp transporterna i olika kategorier: Transporter vid träning, tävling/matcher. Transporter vid separata arrangemang, till exempel till träningsläger. Publiktransporter till de arrangemang, tävlingar/matcher ni ordnar. Övriga transporter exempelvis transporter av djur, tränings- och tävlingsredskap samt utrustning. 2. Analysera Fundera på hur era transporter ser ut och vilka ni kan påverka. Även här visar erfarenheter att potentialen ofta är större än man först tror. Det är väldigt vanligt att man inte tidigare analyserat och ifrågasatt sitt transportbehov inom föreningen och när man gör det kan det bli en rejäl ögonöppnare. Undersök om det finns andra alternativ till de transportsätt som ni använder. Gör en bedömning av hur mycket ni skulle spara om ni ändrar era transporter. Vad skulle hända om ni samåker eller cyklar mer eller åker buss och tåg istället för bil? 3. Sätt mål Sätt upp mål för arbetet och ange när målen ska nås. Lämplig tidsperiod för ett mål inom detta område är två till fem år. Sätt olika mål för de fyra olika transportområdena. 4. Planera och motivera Utse ansvariga för transportbesparingsarbetet. Se till att dessa får utbildning inom området. SISU Idrottsutbildarna har lämpliga material att arbeta med. Se till att ansvariga har stöd. Kolla om det finns någon i föreningen som har lämplig kunskap. En annan idé är också att ta kontakt med den kommunala energi- och klimatrådgivaren som kan vara bollplank. Se till att ni har tid och resurser för att arbeta med transportfrågorna. Undersök om det finns andra föreningar som ni kan samarbeta med. När ni planerar bör ni komma ihåg att det är viktigt att få alla medlemmar involverade i arbetet på något sätt. Ha gärna ett medlemsmöte där ni diskuterar och fastställer hur ni ska nå målen. Att anordna en tävling eller införa ett belöningssystem kan vara ett bra sätt att höja motivationen för medlemmarna. Texten fortsätter på sid 2.

18 Faktablad nr 14 Arbeta med transporter i en idrottsförening, sid 2 tr ansporter 5. Genomförande Lägg fast en plan och strategi för hur ni ska genomföra de olika delarna i planen. Se till att ni följer upp och dokumenterar arbetet. Var beredda att justera planen och att eventuellt skjuta till mer resurser om nya möjligheter eller brister upptäcks tidigt i arbetet. 6. Analys, utvärdering och rapportering Att göra gemensamma avstämningar är viktiga det första halvåret för att arbetet ska komma igång på ett bra sätt. Intervjua och utvärdera hur alla inblandade samt medlemmarna ser på arbetet för att därigenom stötta och motivera alla till vidare arbeten. Gör slutrapport och fira segrarna gemensamt inom föreningen.

19 Få åkte bil till fotbollen 15 under Klimatmatchen tr ansporter Brommapojkarna i västra Stockholm ville uppmuntra sina fotbollsspelare att åka klimatsmart till träningar och hemmamatcher. Tillsammans med Stockholm stad arrangerade de tävlingen Klimatmatchen. Förstapriset var ett deltagande för hela laget i Gothia Cup. Resultatet blev att endast fem procent av resorna gick med bil under tävlingsperioden. Cirka 350 spelare i åldern år fördelat på 19 lag fick under maj månad 2010 tillsammans med sina tränare redovisa alla sina resor till träning och hemmamatcher. De tre lag som fick flest poäng i tävlingen spelade i snitt fotboll 12 gånger under månaden vilket innebar runt 200 resor för varje lag. Trots att spelarna i vissa fall hade upp till sex kilometer till bollplanerna gick endast fem procent av resorna med bil. 30 procent av resorna gick med kollektiva färdmedel, procent av resorna gick med cykel och procent av resorna var promenader. Till slut var det pojklaget födda 97 som tog hem segern i Klimatmatchen och fick delta i Gothia Cup. Mer information om Klimatmatchen

20 16 Klimatsmart uppvärmning träningen börjar hemma tr ansporter Stockholm Stad hade i en undersökning sett att många går eller kör bil till sin träning trots att de flesta endast hade 1-5 kilometer till sin träningsanläggning. Få cyklade eller åkte kollektivt till sina idrottsaktiviteter. För att få motionärerna att förstå att träningen börjar hemma startade man informationskampanjen Klimatsmart uppvärmning. Stockholmarna är bra på att åka klimatsmart när de pendlar till jobbet. Nu vill vi hjälpa till och visa att det finns goda möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt till stadens idrottsanläggningar, sade miljöoch trafikborgarrådet Ulla Hamilton när kampanjen startade. Kampanjen visade på fördelarna med att resa klimatsmart till sin träning och lyfte fram fördelar som att motionärerna minskar sin och stadens klimatpåverkan. Vid cykling eller gång kan man dessutom spara pengar och värma upp på vägen till träningen. För att underlätta för dem som cyklar till träningen genomförde staden en kartläggning och inventering av cykelställ och cykelparkeringar vid stadens idrottsanläggningar. Man delade också ut stadens cykelkarta för 2010 vid olika arrangemang. En annan del av kampanjen var att sätta upp tidtabeller på anläggningarna med information om närmaste busshållplats eller tunnelbanestation. På stadens webbplats finns även en reseplanerare där man kan söka på alla idrottsanläggningar och där lätt få information om hur man reser dit med kollektivtrafiken. På webbplatsen finna även ett verktyg för cykelreseplanering. Mer information

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer