Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista"

Transkript

1 föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl äggning Nr 4 Hur börjar vi med energiarbetet i vår anläggning? Nr 5 Energikartläggning av en idrottsanläggning Nr 6 Arenahallen i Lindesberg drar 35 procent mindre energi Nr 7 Smart uppvärmning av konstgräsplan sparar kr Nr 8 Koldioxid och spillvärme kyler och värmer Backavallen Nr 9 Värmeåtervinning sparar energi och pengar i Västerviks simhall Nr 10 Mycket pengar att spara på snö- och istillverkning Nr 11 Solanläggning sänker räkningen för Möre BK Nr 12 Vind och sol sparar energi på idrottsanläggningar Nr 13 Intelligent belysning i Bengtsgården sparar el TR ANSPORTER Nr 14 Arbeta med transporter i en idrottsförening Nr 15 Få åkte bil till fotbollen under Klimatmatchen Nr 16 Klimatsmart uppvärmning träningen börjar hemma Nr 17 Nya tankesätt för idrottsresor Nr 18 I Karlstad tar man bussen till hockeyn Nr 19 Hållbara resor till idrottsevenemang

2 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK föreningsutveckling Forsgårdens Golfklubb i Kungsbacka har tagit ett helhetsgrepp kring miljö och energi för att få en hållbar golfanläggning. Och det har lyckats. Det strukturerade arbetet har till och med gett klubben utmärkelser och miljöpriser. Grunden i arbetet är miljöpolicyn som i sin tur innehåller flera olika delar, till exempel resepolicy, klimatpolicy och inköpspolicy. Styrelsen har tillsatt en miljökommitté som ser till att miljöpolicyn är förankrad och att klubben lever efter den. Styr sin anläggning Klubben har satsat på renovering av lokaler och gjort installationer så att de kan styra värme, ventilation och elanvändning och på så sätt minska sin energiförbrukning. Det finns till exempel elmätare i alla lokaler som håller koll på elförbrukningen och all belysning styrs av rörelsedetektorer så att den endast är tänd när det finns människor i lokalerna. Det databaserade programmet för reglering av värmen gör så att värmen går ner i sparläge när det är tomt i lokalerna. En annan installation är koldioxidmätaren i konferensrummet. När mätaren indikerar att luften är dålig ökar man ventilationen och om det blir för varmt kan man sänka värmen. Uppmuntrar samåkning och cykling Klubben arbetar även med att minska sina transporter och strävar mot att de transporter som man måste göra ska vara så hållbara som möjligt. När klubben åker på tävlingar eller resor hyr man in bussar för samåkning. Detta gör man även för deltagarna i de tävlingar som man själv arrangerar. För att ytterligare främja samåkning har man parkeringsplatser på golfbanan speciellt för dem som samåker. Där finns även en samåkningsbänk där de som vill samåka kan sätta sig för att visa att de vill samåka till och från golfklubben. Klubben uppmanar medlemmarna att cykla också. För att underlätta för cykling finns det skåp att hyra på golfbanan. Spelaren slipper då transportera golfbagen fram och tillbaka. Information gör det lättare att nå målen Klubben anser att miljö- och energifrågorna är styrelsens och medlemmarnas gemensamma ansvar och att alla måste arbeta aktivt för att nå målen. Klubben informerar kontinuerligt sina medlemmar och omvärlden om sitt miljöarbete som har gett flera pris till exempel Årets Miljöklubb 2009 av Göteborgs Golfförbund. Mer information

3 2 Hur kan vi arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening? föreningsutveckling Lägg upp arbetet på ett strukturerat sätt när ni arbetar med energi- och klimatfrågor. Då har ni bäst möjlighet att nå bra resultat och spara energi och pengar samtidigt som ni minskar er klimatpåverkan. Det finns en hel del program, projekt och studiematerial som kan vara till stöd. Grön idrottsförening Grön idrottsförening är ett program som drivs av Riksidrottsförbundet. De föreningar som skriver under vissa kriterier får kalla sig Grön idrottsförening. I kriterierna ingår bland annat att föreningen ska: Väga in sin påverkan på miljön och klimatet från sina anläggningar, arrangemang och transporter. Göra miljö- och klimateffektbeskrivningar vid ny-, om- och tillbyggnader samt större arrangemang. Det är upp till föreningen själv att se till att leva upp till kriterierna. Mer information KlimatSmart Förening och Säker & Trygg Förening SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens utbildningsorganisation, har två material som är lämpliga att använda för att jobba med energi- och klimatfrågor. KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor. En förening kan arbeta med materialet i sin helhet eller välja delar som man vill arbeta med. Mycket av innehållet handlar om att göra en energikartläggning på en anläggning. Säker & Trygg Förening Ett studiematerial som syftar till att öka säkerheten och tryggheten hos idrottsföreningar. Materialets tyngdpunkt ligger inte på energi och klimat, fast vissa delar som besiktning av anläggningar, lokaler och transporter ingår. Mer information Energismart förening Smålandsidrotten och Energikontor Sydost har tillsammans drivit projektet Energismart förening. Projektet innehöll utbildningar för idrottsföreningar med egna anläggningar och utbildning för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Efter rådgivningen kunde projektet visa en besparingspotential om minst 20 procent på uppvärmning, varmvatten, belysning och ventilation. Projektet blev mycket framgångsrikt och har fått flera efterföljare. Bland annat finns liknande projekt nu i Södermanland och Örebroregionen. Mer information

4 3 Hur får vi råd att spara energi? föreningsutveckling När man har bra åtgärder som skulle kunna spara energi och pengar uppstår ofta frågan om finansiering. Hur betalar vi det som behöver göras? Här är några olika möjligheter. Sök stöd från idrotten Kontakta ditt länsidrottsförbund, specialidrottsförbund eller Riksidrottsförbundet och se vilka aktuella stöd och bidrag som finns. Det nya stödet Idrottslyftet har fokus på energisparåtgärder. Mer information Sök stöd från din kommun De flesta kommuner ger föreningsbidrag till föreningar för att underlätta att verksamheten hålls igång. På vissa ställen i landet har man börjat koppla bidragen till idrottsföreningar till energisparåtgärder. Tanken är att hjälpa till att minska driftskostnaderna och göra föreningarna ekonomiskt stabilare på lång sikt genom att spara energi. Kristianstad kommun tittar till exempel på möjligheten att minska driftsbidraget för cirka 30 fotbollsklubbar och istället ersätta det med investeringsbidrag för att göra energiåtgärder. Tommelilla kommun har gjort en satsning på idrottsanläggningar genom att erbjuda räntefria lån till föreningarna för att byta uppvärmning från olja och el till till ett miljövänligare alternativ. Andra statliga bidrag Det finns även allmänna statliga bidrag som idrottsföreningar kan söka. Till exempel finns det bidrag för att sätta upp solanläggningar för värme och el. Mer information Sök sponsorer eller samarbeta Det finns många exempel på goda samarbeten mellan branscher och idrotten: Svenska Ishockeyförbundet har gjort en genomgång av hockeyanläggningar i landet i samarbete med is- och kylbranschen. Svenska Fotbollsförbundet samarbetar med E.ON. I en energifond kan fotbollsföreningar på landsbygden som använder direktverkande el för uppvärmning söka pengar för att minska sitt elberoende och installera andra energikällor. Bua IF mellan Varberg och Kungsbacka sökte kr från Energifonden för att ersätta sin elpanna med bergvärme. Något de kommer att spara kr per år på. Vi ser fram emot att lägga mer resurser på bland annat utbildningar för tränare och spelare istället för energi, säger Peter Axelsson, Bua IF. EPC Energy Performance Contracting EPC innebär att en fastighetsägare handlar upp en viss garanterad energibesparing från en entreprenör. Entreprenören garanterar resultatet och är ansvarig för slutresultatet. Några kommuner som arbetat med EPC inom idrottsanläggningsområdet är Motala och Karlstad. EPC kräver ofta stora investeringsobjekt. Låna i bank Kontakta en bank för att undersöka möjligheten att få lån för energibesparingsåtgärder.

5 4 Hur börjar vi med energiarbetet i vår anläggning? anl äggning För idrottsföreningar som äger en egen anläggning eller driver en anläggning är driftskostnaderna ofta höga och tar en stor del av budgeten. Här är några punkter som är bra att tänka på när ni vill börja arbeta med er anläggnings energianvändning. 1. Förankra och organisera Det är viktigt att styrelsen vill starta ett energibesparingsarbete, att de är villiga att ha frågan på agendan och avsätta de resurser som behövs för arbetet. Utse personer som är ansvariga för energiarbetet i er förening. Undersök om det finns personer med lämplig bakgrund i de egna leden. Se till att de energiansvariga har det stöd som de behöver. Kontakta gärna den kommunala energi- och klimatrådgivaren som kan vara bollplank och stöd. 2. Samla statistik Kolla upp vilka avtal ni har för el och värme och kolla räkningarna bakåt i tiden för att se hur mycket ni gjort av med. Dessa uppgifter finns ofta tillgängliga hos elnätsleverantören eller fjärrvärmeleverantören. När ni har statistiken tillgänglig bör ni titta på hur energianvändningen ser ut. Har det gått åt mer energi under någon period och i så fall vad är skälen till detta? Försök att göra en bedömning av hur mycket det går att spara. 3. Gå igenom anläggningen Gör en genomgång av anläggningen när ni undersöker värme och el, belysning, ventilation och annat för att se vilka åtgärder ni kan göra. Var speciellt uppmärksam på om drifttider för ventilation och belysning kan minskas. Läs mer om hur man gör en genomgång i faktablad nr 5 Energikartläggning av en idrottsanläggning. 4. Planera arbetet Gör en plan för arbete med åtgärder utifrån det ni har hittat i er analys av statistiken och genomgång av anläggningen. Sätt ett övergripande mål för arbetet i planen och gärna mål för varje anläggningsdel och fastighet. Gör kostnadsberäkningar genom att ta in offerter på åtgärder från flera leverantörer 5. Starta arbetet Börja arbetet. Det kan vara bra att genomföra några åtgärder i början som ger snabb utdelning till liten kostnad om det finns sådana. Man brukar säga att man ska plocka de lågt hängande frukterna först. 6. Följ upp Följ upp arbetet kontinuerligt och justera planen om det behövs. Var beredda till att skjuta till mer resurser om nya möjligheter eller brister upptäcks i ett tidigt skede. Ha energiarbetet som en stående punkt på styrelsens dagordning. Glöm inte att informera medlemmar om arbetet och fira besparingar och andra framsteg tillsammans.

6 Energikartläggning av 5 en idrottsanläggning anl äggning Eftersom många anläggningar har byggts av ideella krafter och kanske byggts till eller om i flera omgångar är det viktigt att få klart för sig hur anläggningen verkligen fungerar och vilken energianvändning som finns. Det får man genom att göra en energikartläggning. Har man råd kan man ta in en expert för att titta på anläggningen. För många anläggningar gäller att man måste göra en energideklaration enligt lag och då kan denna vara ett första steg att jobba utifrån. Om man inte har råd att ta in en expert eller om anläggningen inte måste energideklareras kan man börja med att göra en egen kartläggning. Sedan tar man in extern hjälp för att fördjupa sig inom något område som behövs. Vad man ska titta på i en energikartläggning varierar utifrån anläggning men här är några generella saker som finns i de flesta typer: Värme Kolla vilket avtal ni har och hur mycket värme ni gör av med. Undersök om ni kan sänka värmen i lokalerna generellt eller under vissa tider. Kontrollmät vilken temperatur ni har. För varje grad ni kan sänka värmen sparar ni fem procent av värmekostnaden. Se över värmesystemets termostater, reglage och givare så att de fungerar så som de ska. I större lokaler med vattenburen värme och flera olika utrymmen kan det vara bra att regelbundet beställa injustering av värmesystemet. Många byggnader som blivit påbyggda i omgångar kan läcka värme. En undersökning med värmekamera kan vara bra för att hitta läckor. Se till att dörrar och fönster går att stänga ordentligt. Ge fönster och dörrar nya lister om det behövs. Se till att ni inte både värmer upp lokalerna och kyler dem samtidigt och undersök om det finns möjlighet till att återvinna värmen. Ventilation Se till att ventilationen fungerar som den ska genom att kolla luftomsättning och luftflöden. Ventilera inte för mycket så att onödigt värme dras ut men inte heller för lite så att fukt kan bildas. Kolla så att ventilationen har rätt temperatur. Finns det möjlighet att stänga av eller reducera ventilationen när ingen är i lokalerna så kan man också spara energi. Detta kan ske genom tidsstyrning. Ventilation kan vara ett svårt område för en lekman och här kan det vara värdefullt att ta hjälp av en energiexpert. Finns värmeåtervinningsaggregat? Energikartläggningen fortsätter på sid 2.

7 Faktablad nr 5 Energikartläggning av en idrottsanläggning, sid 2 anl äggning Belysning Bra frågor att ställa sig när man går igenom belysningen är varför och när belysningen är tänd. Är all belysning nödvändig och är den rätt placerad? Finns det andra åtgärder för att minska behovet av belysning? Det kan till exempel vara att rengöra fönster och befintliga lampor och öppna upp för dagsljus. Ett annat sätt att minska kostnaderna för belysning är att installera energieffektiv belysning som LED-lampor, T5 lysrör med HF-don eller lågenergilampor. Belysningen kan också styras så den bara lyser när det verkligen finns behov. Det kan till exempel vara närvarostyrning på toaletter, skymningsrelä eller rörelsedetektorer för utomhusbelysning. Att ändra människors beteende är en viktig del i att minska vattenförbrukningen. Informera medlemmar och användare av anläggningen om hur ni jobbar med detta på er anläggningen och vad besparingsmålet är. Fira framgångar tillsammans. El Undersök vilken huvudsäkring för el som används. Kan ni gå ner ett eller flera steg på denna kan ni spara pengar. Finns det apparater som är på och drar el fast de inte används. Se om ni kan undvika onödig standby genom att använda grenkontakter med strömbrytare eller tidsstyrning. Varmvatten Kolla om ni kan minska användningen av varmvatten genom att sätta in snålspolande duschar och kranar. Kan ni värma upp varmvatten på ett billigare och miljövänligare alternativ, till exempel genom solvärme?

8 6 Arenahallen i Lindesberg drar 35 procent mindre energi anl äggning Sommaren 2010 stod den nya Arenahallen i Lindesberg klar för att ta emot idrottsutövare inom handboll, volleyboll, rytmisk gymnastik, judo och bowling. Hallen har, som första idrottsanläggning i Sverige och som den andra i Europa, fått utmärkelsen Green Building tack vare sin låga energiförbrukning. Anläggningen gör av med 35 procent mindre energi än en vanlig hall. Den låga energiförbrukningen är möjlig dels genom att kommunen som beställare av anläggningen fattat beslut om en hyresnivå för den färdiga hallen istället för en investeringsnivå som är brukligt. Byggherren LIBO:s miljöpolicy har dessutom varit en grund för att ställa höga energikrav och man har gjort livscykelenergikalkyler (LCC) för att räkna fram de mest kostnadseffektiva lösningarna ur energisynpunkt. När olika lösningar hamnade på likartade kostnader valde man alternativet som innebar mest miljöhänsyn. I de fall där värdet av miljöhänsynen värderades som stort fanns det möjlighet att välja ett dyrare alternativ om det var cirka 5-10 procent prisskillnad. Arenahallen har ett bra klimatskal med energieffektiva fönster, energisnål LED-belysning utomhus och återvinning av värmen ur hallens duschar genom värmeväxlar. Hallen är också flexibelt designad för att kunna utnyttjas effektivt och av många. Till exempel kan läktare och planer enkelt anpassas beroende på om det är tävling, träning eller annan verksamhet som konserter och mässor. Även ventilationen anpassas efter verksamheten och styrs genom temperatur och CO -styrning. Hallen har fyra mindre aggregat istället för ett stort och när man bara använder ena halvan av hallen behöver man endast köra ett av aggregaten på mindre än halvfart. Samtliga aggregat har roterande värmeväxlare och frånluften från köket på anläggningens restaurang renas via UV-filter. Sedan återvinns även värmen från denna frånluft. Behovsstyrd belysning Belysningen inne i hallen styrs utifrån om det är städning, träning eller match. Detta gör att man inte använder mer belysning än vad som är nödvändigt och man sparar energi. Mer information Fakta om GreenBuilding GreenBuilding ges till byggnader i hela Europa som använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. Mer information

9 Smart uppvärmning av konst- 7 gräsplan sparar kr anl äggning Hallsbergs kommun har lyckats sänka uppvärmningskostnaden för sin konstgräsplan från kronor till 0 kronor per år. De flesta uppvärmda konstgräsplaner i Norden värms genom fjärrvärme men i Hallsberg fick man idén att istället värma upp planen med det varma grundvatten som man får som rest när man producerar kyla vid den intilliggande ishallen. I början av arbetet trodde man inte att vattnet, som håller cirka +14 grader när det lämnar ishallen, skulle kunna värma upp planen året runt. Erfarenheterna visar dock att man kan hålla planen tjälfri och spelbar även under sträng kyla, förutsatt att man tar bort snö från planen. På alla uppvärmda konstgräsplaner måste man ta bort snön mekaniskt för att få planen spelbar. Detta beror på att grässtråna fungerar som en slags isolering, snön smälter inte även om planen är uppvärmd. Kommunen var tvungen att gräva ner rör mellan ishallen och fotbollsplanens maskinrum samt installera en cirkulationspump för att transportera vattnet. Detta kostade cirka kronor. Den enda driftskostnaden är elen för cirkulationspumpen för grundvatten fram och tillbaka till utgående grundvattenledning från ishallen. Lösningen passar väldigt bra när man har vatten i närheten. Alternativ om det inte finns vatten är fjärreller bergvärme. Fakta om konstgräs Konstgräs är ett gräs som man kan använda till fotbollsplaner, golfbanor, tennisbanor och på andra ställen som till exempel lekplatser. Fördelen med konstgräs är att man kan utnyttja det året runt jämfört med vanligt vintergräs som behöver vintervila. Mer information

10 8 Koldioxid och spillvärme kyler och värmer Backavallen anl äggning När Katrineholms kommun invigde sin nya ishall 2006 kunde man presentera en helt ny metod för att transportera kyla till isen. Man använde koldioxid i kylsystemet. Livsmedelsbutiker hade under cirka tio år använt ämnet för kylning men för idrottsanläggningar var detta då helt nytt. Det är vanligt att man för att driva en ishall behöver använda 1 miljon kwh per år men tack vare koldioxidets egenskaper behöver man inte pumpa lika mycket för att transportera kylan. Ishallen i Katrineholm drar kwh per år tack vare koldioxid och tack vare en viss värmeåtervinning i hallen. Detta är en besparing av el på procent jämfört med en vanlig hall. Liknande system finns nu i Karlstad, Sandviken, Norge och Ryssland. Konstgräset värms med spillvärme På idrottsanläggningen Backavallen finns också ett uppvärmt konstgräs för fotboll som värms med spillvärme från den intilliggande bandybanan. Lösningen innebär att spillvärme produceras när kompressorerna gör kyla till bandyisen. Denna spillvärme har mer energiinnehåll än den producerade kylan. När kylan produceras får man cirka tre gånger så mycket kylenergi som insatt elektricitet och spillvärmen är lika stor som kylan plus tillförd elektricitet. Bandybanans kompressorer kyler isen ner till 2 C. Vid kallare väderförhållanden sköter naturen kylningen. Då uppstår problem, eftersom när behovet av värme är som störst så finns det ingen produktion av spillvärme. Lösningen är att spara värme från när den tillverkas tills den ska konsumeras i ett energilager på nästan m 3 berg. För att höja effekten på den energi som sparas har man även åtta stycken värmepumpar. På sommaren samlas värmen i konstgräsplanen genom att den vätska som värmer planen på vintern cirkuleras mellan planen och energilagret. På det viset flyttas värmen från planen till energilagret. De två första somrarna som systemet har varit i drift så har man på detta sätt samlat respektive kwh. Det man har sett är att en kall vinter drar konstgräsplanen mer energi medan bandybanan blir billigare att driva. Vid varm väderlek blir konstgräsplanen billigare och bandyplanen drar mer energi. Vintern drog bandybanan ganska lite energi medan konstgräsplanen drog dubbelt så mycket energi än säsongen Mer information

11 Värmeåtervinning sparar energi 9 och pengar i Västerviks simhall anl äggning Västerviks kommun sparar både energi och pengar sedan man installerat modern ventilation i simhallen och värmeåtervinning i bowlinghallen. Det var 1999 som kommunen fick bidrag för att energieffektivisera sin idrottsanläggning. Simhallen fick ett effektivt ventilationsaggregat med avfuktare och en värmeväxlare. Detta gjorde att behovet av att föra in kalluft minskade. Bowlinghallen, som saknade värmeåtervinning, fick ett modernt värmeåtervinningsaggregat. Installationerna gjorde att driftskostnaderna minskade. Energianvändningen av el och fjärrvärme har minskat 830 MWh/år tack vare installationerna. Med dessa goda resultat har Västerviks kommun sedan fortsatt sitt energieffektiviseringsarbete med att sätta in moderna frekvensstyrda cirkulationspumpar till reningsanläggningen i simhallen. De är närvarostyrda och arbetar bara om det finns människor i simhallen. Man har också bytt 2-glasfönster till 3-glasfönster med bättre energivärden i anläggningen och tilläggsisolerat taket för att minska värmeförlusterna. Förutom att spara energi har anläggningen också blivit lättare att sköta. Mer information Energikrävande simhallar Simhallar är energikrävande anläggningar främst på grund av att vattnet måste värmas upp så att det är badbart men även på grund av att ventilation och avfuktning krävs för att det ska bli ett bra klimat inomhus. Temperaturen bör också vara något högre än vattentemperaturen för att det inte ska vara obehagligt att vara i simhallen när man har blöta simkläder på sig. Idag rekommenderar man en vattentemperatur på grader i bassängerna. Att göra energieffektiviseringsåtgärder i en simhall är ett omfattande arbete och därför bör man göra detta i samband med att man renoverar eller bygger nytt. Några energitips för simhallar Snålspolande duschmunstycken kan halvera energiåtgången för duscharna. Att begränsa tiden som duscharna duschar kan också ge stora besparingar. Ställ in fläktarna så att de går ner i effekt när ventilationen inte behövs. Täck poolen när den inte används. Då minskar fuktigheten i hallen och behovet av avfuktning minskar. Läs gärna mer i Idrottshallar Energieffektivisering med stor potential, Sveriges kommuner och landsting,

12 Mycket pengar att spara 10 på snö- och istillverkning anl äggning Att tillverka snö och is är en av de mest energikrävande sakerna som man kan göra inom idrotten. Här finns stora pengar att spara. Gripenhallen i Ängelholm är en av Sveriges energieffektivaste ishallar. Hallen kostar kronor per dygn att hålla igång jämfört med för en äldre hall i samma kommun som inte har samma smarta lösningar. Energieffektiviteten når man till exempel genom: En effektiv avfuktningsanläggning. Att isen inte får vara tjockare än 3,5 cm med en temperatur på -4,5 grader. Mätning av elförbrukning, kyla och VVS som är möjlig att övervaka via vanlig dator på distans. Att värma upp övriga lokaler i hallen med golvvärme som hämtas från kylsystemets kompressorer. Uppvärmning i hallen med kylmedelskylare som blåser upp varm luft. När den faller ned och möter isens kalla luft bildas ett värmetak två meter från golvet och stannar där. Detta gör att hallen alltid håller grader oavsett vilken temperatur det är ute. Dubbla slussar där ismaskinen släpps in i hallen för att inte varm luft ska komma in utifrån och påverka temperaturen. Anpassning av istillverkning utifrån om isen används eller inte. När det är match på isen pumpar en stor kylbarriärpump runt en saltlösning i rören. När det inte är match tar en mindre energikrävande pump över automatiskt. Checklista för genomgång av isanläggning I projektet Stoppsladd inventerades 100 svenska ishallar, utebanor och bandybanor och deras energianvändning. Projektet bedömde att svenska ishallar kan spara mellan procent i sin energianvändning. Projektet redovisade mycket intressanta nyckeltal och en för att göra en teknik- och energiinventering av en isanläggning. Projektet genomfördes av Sveriges Energi & Kylcentrum och Svenska Ishockeyförbundet. Mer information Moderna snökanoner kan minska energianvändningen med 70 procent En modern snökanon kan dra upp till 70 procent mindre energi än en äldre snökanon. Det visar en undersökning från Energimyndigheten, Svenska Skidförbundet och Länsstyrelsen i Dalarna som gjordes våren Undersökningen visade att de kanoner som längdskidanläggningar vanligtvis använder förbrukar i snitt 3,5 4,3 kwh för att tillverka en kubikmeter konstsnö jämfört med moderna varianter som drar 1,1 kwh. Om alla landets snökanoner byttes ut skulle det kunna ge en energibesparing på 1,8 2,4 miljoner kwh per år. Texten fortsätter på sid 2.

13 anl äggning Faktablad nr 10 Mycket pengar att spara på snö- och istillverkning, sid 2 Mer läsning Energi i idrottsanläggningar, Energimyndigheten Idrottshallar Energieffektivisering med stor potential, Sveriges Kommuner och Landsting Energisparande i idrottsanläggningar Nuläge och möjligheter, Kompetenscentrum Idrottsmiljöer Fakta isahallar Den medelsnittliga förbrukningen för en ishall är enligt studier 700 MWh per år men kan vara så stor som MWh. Driftskostnaden i en ishall påverkas bland annat av: Isens kvalitet Luftens kvalitet och fuktighet Hur kylanläggningen fungerar Om det finns möjlighet till värmeåtervinning. En nyckelfråga i att minska elanvändningen i en ishall är att kartlägga var i anläggningen kylning och uppvärmning görs så att dessa två processer inte motverkar varandra och ger onödig energianvändning.

14 Solanläggning sänker 11räkningen för Möre BK anl äggning Möre BK i Ljungbyholm såg hur energikostnaderna ökade för varje år. Våren 2010 fick fotbollsföreningen nog och började jobba med sin energianvändning. På föreningens anläggning tränar 150 barn och ungdomar samt herr- och damseniorer varje vecka. Den består av klubbhus och ytterligare ett hus som före 2010 värmdes upp med direktverkande el. Innan dess hade man jordvärme, men den var sönder sedan några år tillbaka. För varmvattnet hade man två 300-liters elvarmvattenberedare. Styrelsen beslutade att byta ut den gamla jordvärmepumpen mot en ny samt komplettera med en solfångare. Den nya jordvärmepumpen har en effekt på 18 kw som körs mot två ackumulatortankar på vardera 750 liter. Dessa har inbyggda varmvattenberedare på 300 liter och 15 meters solslingor i båda tankarna. Till tankarna kopplade föreningen tio stycken solfångare som täckte cirka 35 m² av takets yta. De monterades på klubbhusets tak i 45 lutning. Solen ger varmvatten hela säsongen Anläggningen klarar av att producera varmvatten under hela fotbollssäsongen och vid normala förhållanden även föreningens behov av uppvärmning under vintertid då varmvatten inte behövs. Till det andra huset på anläggningen har föreningen dragit en kulvert med tappvarmvattencirkulation. Detta hus kommer värmas upp med fläktkonvektorer. Föreningen gjorde av med kwh per år innan installationen vilket kostade cirka kronor. Med solfångaranläggningen räknar föreningen med att få en totalförbrukning på kwh per år för värme- och varmvatten utifrån att solfångaranläggningen kommer att producera kwh. Möre BK räknar med att sänka sin totala energiförbrukning, även belysning inräknat med kwh per år. Detta motsvarar kronor och innebär alltså en besparing på cirka kronor utifrån nuvarande elpris och vad man tidigare haft i kostnad. Kostnaden för den nya anläggningen är kronor. Föreningen har fått statligt solfångarbidrag, investeringsstöd från Kalmar kommun och bidrag från Riksidrottsförbundet. Resten är finansierat med banklån. Föreningen räknar med att anläggningen ska vara återbetald inom två år. Mer information

15 Vind och sol sparar energi 12 på idrottsanläggningar anl äggning Sol och vind är förnybara energikällor med mindre klimatpåverkan. Om man har möjlighet att prova ny teknik så kan man både ligga i framkant ur miljösynpunkt och spara pengar. Världens första vindkraftsdrivna hockeyarena Brynäs hemmahall Läkerol Arena är den första hockeyarenan i världen med vindkraftverk. De två vertikalaxlade vindkraftverken på arenan ger mellan och kwh per år. Bakom satsningen står Brynäs och Gävle Energi. Förutom vindkraftverken har arenan också fått justerad ventilation samt ny styrning och återvinning av värmen. Restaurangen har även glasats in för att värmen ska kunna behållas i lokalerna. Samtidigt har personalen som arbetar på arenan fått utbildning i energi. Vi tar energifrågor på allvar och har genom effektiviseringar i arenan sparat 20 procent på ett år. Vindkraftverken får nu ytterligare symbolisera satsningen, säger Brynäs klubbdirektör Hans-Göran Karlsson. Mer information Solceller ger ljus på golfbanans toaletter Timrå golfklubb har satt upp solceller på banans toaletter. Tidigare var toaletterna utan belysning, något som många spelare klagade över. Men tack vare solcellerna kan de nu göra sina toalettbesök utefter banan i ljus. Golfklubben har även satt upp solceller på sina gräsklippare. På gräsklipparnas tak sitter cirka två kvadratmeter solceller som driver klipparnas motorer. Mer information Solceller och solfångare på nybyggda Tingvallahallarna Tingvallahallarna är en nybyggd idrottsanläggning i Karlstad med tre sporthallar. Anläggningen har både en solcellsanläggning och solfångaranläggning på vardera 170 m². Solcellsanläggningen ger el och solfångaranläggningen ger värme. Det finns också två solfångare på 70 respektive 40 m² som värmer upp vattnet i omklädningsrummen. Mer information

16 13 Intelligent belysning i Bengtsgården sparar el anl äggning När Bengtsfors kommun såg över belysningen i sin sporthall såg man inte bara att belysningen drog mycket el. Den omoderna belysningen höll inte heller måttet gentemot de krav på belysning som finns idag för tävlingar på elitnivå. Kanske inte så konstigt då hallen invigdes Kommunen valde att sätta in en ny belysning i hallen med ett datorstyrt intelligent ljusstyrningssystem som anpassar ljuset efter vilken verksamhet som pågår. Nu ändrar sig belysningen utifrån om det är träning, tävling eller ett evenemang. Man installerade även närvarodetektorer som släcker ljuset automatiskt när ingen vistas i lokalerna. När hallen används för skolgymnastik har man satt maxnivån på ljuset på 500 lux för att spara energi. När det är tävling på elitnivå i hallen kan behörig personal höja ljusnivån till elitspelsstandard. Detta gör att man kan få en energibesparing på cirka 50 procent av installerad effekt under dagtid. Tillsammans med nya armaturer och ljuskällor har lösningen inneburit en total minskning av elförbrukningen för belysning med 60 procent. Investeringens återbetalningstid är fyra år. Ny belysning kan spara miljoner till idrotten En undersökning från Energimyndigheten och Boverket visar att belysningen står för cirka 22 procent av den totala elanvändningen i landets idrottsanläggningar. Genom att byta gammal belysning mot moderna alternativ skulle den totala energiförbrukningen enligt undersökningen kunna minskas med 45 procent, eller 13 kwh per kvadratmeter. Ett sådant teknikskifte innebär en årlig besparing i Sverige på 48 GWh, eller 62 miljoner kronor. Mer information Mer information

17 Arbeta med transporter 14 i en idrottsförening tr ansporter När föreningen vill minska sina transporter är det bra att skapa sig en helhetsbild över vilka transporter föreningen egentligen har. När detta gjorts bör man göra en analys över vilka av dessa transporter som man kan påverka och hur man ska göra det. 1. Samla statistik Försök att få fram uppgifter om era transporter, helst för de senaste tre åren. Dela upp transporterna i olika kategorier: Transporter vid träning, tävling/matcher. Transporter vid separata arrangemang, till exempel till träningsläger. Publiktransporter till de arrangemang, tävlingar/matcher ni ordnar. Övriga transporter exempelvis transporter av djur, tränings- och tävlingsredskap samt utrustning. 2. Analysera Fundera på hur era transporter ser ut och vilka ni kan påverka. Även här visar erfarenheter att potentialen ofta är större än man först tror. Det är väldigt vanligt att man inte tidigare analyserat och ifrågasatt sitt transportbehov inom föreningen och när man gör det kan det bli en rejäl ögonöppnare. Undersök om det finns andra alternativ till de transportsätt som ni använder. Gör en bedömning av hur mycket ni skulle spara om ni ändrar era transporter. Vad skulle hända om ni samåker eller cyklar mer eller åker buss och tåg istället för bil? 3. Sätt mål Sätt upp mål för arbetet och ange när målen ska nås. Lämplig tidsperiod för ett mål inom detta område är två till fem år. Sätt olika mål för de fyra olika transportområdena. 4. Planera och motivera Utse ansvariga för transportbesparingsarbetet. Se till att dessa får utbildning inom området. SISU Idrottsutbildarna har lämpliga material att arbeta med. Se till att ansvariga har stöd. Kolla om det finns någon i föreningen som har lämplig kunskap. En annan idé är också att ta kontakt med den kommunala energi- och klimatrådgivaren som kan vara bollplank. Se till att ni har tid och resurser för att arbeta med transportfrågorna. Undersök om det finns andra föreningar som ni kan samarbeta med. När ni planerar bör ni komma ihåg att det är viktigt att få alla medlemmar involverade i arbetet på något sätt. Ha gärna ett medlemsmöte där ni diskuterar och fastställer hur ni ska nå målen. Att anordna en tävling eller införa ett belöningssystem kan vara ett bra sätt att höja motivationen för medlemmarna. Texten fortsätter på sid 2.

18 Faktablad nr 14 Arbeta med transporter i en idrottsförening, sid 2 tr ansporter 5. Genomförande Lägg fast en plan och strategi för hur ni ska genomföra de olika delarna i planen. Se till att ni följer upp och dokumenterar arbetet. Var beredda att justera planen och att eventuellt skjuta till mer resurser om nya möjligheter eller brister upptäcks tidigt i arbetet. 6. Analys, utvärdering och rapportering Att göra gemensamma avstämningar är viktiga det första halvåret för att arbetet ska komma igång på ett bra sätt. Intervjua och utvärdera hur alla inblandade samt medlemmarna ser på arbetet för att därigenom stötta och motivera alla till vidare arbeten. Gör slutrapport och fira segrarna gemensamt inom föreningen.

19 Få åkte bil till fotbollen 15 under Klimatmatchen tr ansporter Brommapojkarna i västra Stockholm ville uppmuntra sina fotbollsspelare att åka klimatsmart till träningar och hemmamatcher. Tillsammans med Stockholm stad arrangerade de tävlingen Klimatmatchen. Förstapriset var ett deltagande för hela laget i Gothia Cup. Resultatet blev att endast fem procent av resorna gick med bil under tävlingsperioden. Cirka 350 spelare i åldern år fördelat på 19 lag fick under maj månad 2010 tillsammans med sina tränare redovisa alla sina resor till träning och hemmamatcher. De tre lag som fick flest poäng i tävlingen spelade i snitt fotboll 12 gånger under månaden vilket innebar runt 200 resor för varje lag. Trots att spelarna i vissa fall hade upp till sex kilometer till bollplanerna gick endast fem procent av resorna med bil. 30 procent av resorna gick med kollektiva färdmedel, procent av resorna gick med cykel och procent av resorna var promenader. Till slut var det pojklaget födda 97 som tog hem segern i Klimatmatchen och fick delta i Gothia Cup. Mer information om Klimatmatchen

20 16 Klimatsmart uppvärmning träningen börjar hemma tr ansporter Stockholm Stad hade i en undersökning sett att många går eller kör bil till sin träning trots att de flesta endast hade 1-5 kilometer till sin träningsanläggning. Få cyklade eller åkte kollektivt till sina idrottsaktiviteter. För att få motionärerna att förstå att träningen börjar hemma startade man informationskampanjen Klimatsmart uppvärmning. Stockholmarna är bra på att åka klimatsmart när de pendlar till jobbet. Nu vill vi hjälpa till och visa att det finns goda möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt till stadens idrottsanläggningar, sade miljöoch trafikborgarrådet Ulla Hamilton när kampanjen startade. Kampanjen visade på fördelarna med att resa klimatsmart till sin träning och lyfte fram fördelar som att motionärerna minskar sin och stadens klimatpåverkan. Vid cykling eller gång kan man dessutom spara pengar och värma upp på vägen till träningen. För att underlätta för dem som cyklar till träningen genomförde staden en kartläggning och inventering av cykelställ och cykelparkeringar vid stadens idrottsanläggningar. Man delade också ut stadens cykelkarta för 2010 vid olika arrangemang. En annan del av kampanjen var att sätta upp tidtabeller på anläggningarna med information om närmaste busshållplats eller tunnelbanestation. På stadens webbplats finns även en reseplanerare där man kan söka på alla idrottsanläggningar och där lätt få information om hur man reser dit med kollektivtrafiken. På webbplatsen finna även ett verktyg för cykelreseplanering. Mer information

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar Transportrådgivning Jamtland Cheer den 10 mars 2011 Närvarande; Jenny Jernström, Marina Gregorsson Allmänt Jamtland Cheer bildades 2009 då Östersund Cheerleading och Jamtland Cougars gick samman till en

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Tillsammans Åtta energikontor: Energikontor Sydost Energikontoret Regionförbundet Örebro Energikontoret Skåne Energikontoret Värmland Energikontoret Östra Götaland

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy Vision och övergripande mål Idrottsrörelsens vision för en hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Örebro, 2011-10-11 Författare: Katarina Bååth, Energikontoret Regionförbundet Örebro Om projektet Projektet har varit en förstudie med syfte att undersöka

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energi i idrottsanläggningar

Energi i idrottsanläggningar Energi i idrottsanläggningar Förord Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-27 Fastighetsbeteckning: Tofta 1:11 Adress/ort: Österfäladsvägen 154, Asmundtorp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3 Utgåva 1:1 2015-03-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tunnan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer