Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC"

Transkript

1 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa åtgärder i ditt företag Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009

2 ii Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Inledning Företag strävar alltid efter att skära ned på kostnaderna och optimera resursanvändningen. I dessa kärva ekonomiska tider är det här behovet större än någonsin. I det här dokumentet riktas uppmärksamheten mot de potentiella besparingar på drygt amerikanska dollar per år och per anställda som kan göras genom att använda Microsoft Unified Communications i företaget. Unified Communications (UC) är ett nytt sätt att tänka när det gäller kommunikationsmetoder och lösningar, som öppnar upp för nya sätt att göra både direkta och långsiktiga kostnads och resursbesparingar. Tidigare har kommunikationsbaserade aktiviteter främst utförts manuellt, vilket har gett upphov till förseningar och tillfälliga lösningar. Med UC kan de här kommunikationsstegen förenklas och bäras upp av programvara för att minska kostnaderna och samtidigt förbättra resultaten. Det här dokumentet behandlar olika besparingsmöjligheter och vilka åtgärder som kan vidtas i tre huvudkategorier i syfte att nå ekonomisk vinning: Minska direkta kostnader för kommunikationstjänster, till exempel för telekom och mobila tjänster, värdbaserade ljud och videokonferenser samt relaterade utgifter, till exempel för resor och kontorslokaler. Potentiella årliga besparingar från 2,6 till över 8 miljoner amerikanska dollar per anställda. Konsolidera kommunikationsinfrastrukturen för att sänka driftskostnaderna genom att ersätta flera olika och utspridda äldre produkter med de integrerade funktionerna i de nya UC lösningarna. Potentiella årliga besparingar ligger på runt 0,9 miljoner amerikanska dollar per anställda. Använda humankapitalet genom att ge stöd åt individuell produktivitet, arbetsgrupper och samarbete samt hantera oförutsedda risker med företagsadministration och säker kommunikation. Potentiella årliga totala besparingar från 2 miljoner amerikanska dollar per anställda och uppåt. De besparingsåtgärder som föreslås i det här dokumentet kan ge en återbetalningstid för investeringen på 6 till 9 månader och många företag får en kortare återbetalningstid när de tillämpar de högbesparande åtgärderna, d.v.s. med återbetalning som sker inom en årsbudget. Riktlinjer för att beräkna besparingar anges och stöds av referenser från fallstudier. Varje besparingsmöjlighet med UC anges generellt, och åtföljs av rekommenderade åtgärder med Microsofts UC lösningar och i vissa fall kompletterande lösningar för hantering av säkerheten. Microsoft Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010 för e post, röstbrevlåda, kalender och kontakter Microsoft Office Communications Server 2007 R2 för VoIP, konferenser (ljud, video och webb), snabbmeddelanden och närvaroinformation Microsoft Forefront för ett integrerat skydd för åtkomst och säkerhet Microsoft System Center för systemadministration

3 Innehåll Inledning... ii Det ekonomiska klimatet under 2009 och därefter... 1 Vad är Unified Communications och hur gör tekniken skillnad?... 1 Microsofts Unified Communications lösningar... 2 Möjligheter till kostnads och resursbesparingar med UC lösningar... 3 Minska direkta kostnader... 3 Möjlighet: Minska resekostnader... 4 Möjlighet: Minska kostnaderna för konferenstjänster... 5 Möjlighet: Minska kostnader för avgiftsbelagda nummer och mobiltelefoner... 6 Möjlighet: Minska lokalkostnaderna... 8 Optimera kommunikationsinfrastrukturen... 9 Möjlighet: Konsolidera kommunikationssystem...10 Möjlighet: Konsolidera meddelandesystemen och optimera infrastrukturhanteringen Möjlighet: Konsolidera UC programvarupaket Möjlighet: Optimera programvarulicenser Använda humankapital och hantera risker Möjlighet: Förbättra personalens effektivitet Möjlighet: Smidiga arbetsgrupps och samarbetsprojekt...18 Möjlighet: Förenkla säkerheten och förbättra skyddet Möjlighet: Förenkla administration och efterlevnad Sammanfattning Bilaga A: Fristående programkonsolideringar Bilaga B: Om författarna... 28

4 1 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Det ekonomiska klimatet under 2009 och därefter Försämringen när det gäller de globala ekonomiska förhållandena under det senaste året erbjuder både oförutsedda utmaningar och potentiella möjligheter för dagens IT och verksamhetschefer. Turbulensen som uppstod till följd av kollapsen av världens finansiella marknadssystem och efterföljande osäkerhet och effekterna för företagen innebär att många tidigare prioriteringar måste läggas åt sidan för att möta brådskande nya situationer. Det ekonomiska klimatet innebär även en ny typ av utmaning eftersom företag under de senaste årtiondena har blivit mycket mer globala. I vissa fall globaliserar företag sin egen verksamhet för att dra nytta av mer kostnadseffektiv arbetskraft eller tillverkning. I andra fall expanderar företag sina marknader globalt med hjälp av Internetaktiverade kanaler och växande internationella utsikter. Många företag har utökat sina försörjningskedjor och samarbeten till hela världen. Förmågan att stödja ett globalt ekosystem måste vägas mot det ökade behovet av att skydda företaget från säkerhetshot och att hålla kritisk företagsinformation säker. Den här osäkerheten och de här utmaningarna kan vara förlamande, men förlamning är inte lösningen. Försiktiga chefer överväger sina alternativ noga och skapar en åtgärdsplan som passar för verksamhetens styrka, finansiella situation och behov, karaktären på de produkter och tjänster som erbjuds och hur nedgången sannolikt kommer att påverka både kunderna och konkurrenterna. För verksamhetschefer kräver dessa förhållanden vanligtvis förändringar i affärsprocesser, beroende på omfattningen av de ekonomiska effekterna. Säkert kommer även vissa aggressiva besparingsåtgärder att behöva vidtas, både för att sänka kostnaderna och för att finansiera mer grundläggande processförändringar. IT chefers inledande fokus kommer sannolikt att riktas mot att snabbt minska direktbetalningar för varor och tjänster som är volymbaserade eller som kräver många anställda. Parallellt med detta kommer de flesta IT chefer att göra strukturella ändringar i infrastruktur, när det gäller kostnaderna för driftsupport och i omfattningen av de tjänster som kräver support för att göra långsiktiga och hållbara besparingar. För alla verksamheter är det nödvändigt att skära i kostnader och utgifter för att behålla kapital. Det ekonomiska trycket kommer att leda till minskningar i antalet anställda. I många fall kommer projektkostnader eller investeringsåtaganden som inte återbetalar sig inom den närmaste tiden eller skapar tydligt strategiskt värde att skjutas upp eller avbrytas. Det här dokumentet fokuserar på möjligheterna att använda UC lösningar för att bemöta dessa nedskärningsfrågor med återbetalningstid för investeringen inom ett års budgetperiod. Vad är Unified Communications och hur gör tekniken skillnad? Unified Communications (UC) innebär en stor möjlighet i den här ekonomiska situationen, eftersom den här lösningen underlättar för omedelbara kostnadsminskningar och långsiktig effektivitet i resursanvändningen.

5 2 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications På den mest grundläggande nivån är UC en sammanslagning av flera olika kommunikationstekniker i en enda lösning, vilket möjliggör kostnadsminskande konsolidering av tidigare separata system och tjänster till ett effektivt paket för text, röst och videokommunikation som är tillgänglig från i stort sett vilken plats som helst via datorer, smartphones och liknande enheter. Tekniken omfattar e post, sms, snabbmeddelanden och gruppchatt, röst och videosamtal och konferenser, kataloger, kalendrar och uppgifter samt flera olika kombinationer av dessa funktioner till arbetsspecifika program, till exempel mobilitetsprogram och gemensamma arbetsytor. På en mer avancerad nivå kan dessa programvarubaserade UC funktioner integreras med användares och gruppers affärsprocesser för att minska dubbelarbete, onödigt arbete och omarbetning i kommunikationsintensiva aktiviteter, vilket innebär att de nödvändiga inhyrningsstoppen eller minskningarna i antalet anställda kan hanteras genom att effektiviteten i processen förbättras och arbetsinnehållet i processen minskas. När det gäller omedelbara UC uppnådda kostnadsminskningar är kommunikation nästan alltid en betydande rörlig kostnad som ökar när handeln blir mer global i sin omfattning. Kostnader för avgiftsbelagda nummer, kostnader för mobiltelefoner, avgifter för konferenstjänster, resekostnader och mötesutgifter är alla former av kommunikationsutgifter som snabbt kan minskas med effektiv användning av UC lösningar. Det är även ofta möjligt att göra stora besparingar genom att konsolidera flera olika äldre kommunikationssystem till en enda integrerad UC plattform. Båda dessa besparingskategorier tas upp i detalj i detta dokument. När det gäller resursbesparingar kan förbättrad kommunikation via UC lösningar skapa effektivitet i affärsprocessen genom att minska både den tid och det arbete som läggs ned på kommunikationsbaserade åtgärder och undanröja kommunikationsbaserade förseningar, dubbelarbete och omarbetning i affärsprocesser. Dessa processförändringar kan kräva flera månader eller kvartal innan de genererar vinst, men de skapar i allmänhet mycket större besparingar eftersom de inverkar på hur verksamheten bedrivs och inte bara på kostnaderna för infrastruktur. Detaljerad information om möjligheterna till kostnads och resursbesparingar lämnas i de kommande avsnitten. Microsofts Unified Communications lösningar Microsofts UC lösningar förenar e post, kalender, snabbmeddelanden, röstbrevlåda, ljud /video /webbkonferenser och VoIP (Voice over Internet Protocol) och innehåller gränssnitt till andra affärsprogram. Den här föreningen innebär en fullständig identitet, vilket medför att slutanvändaren och dennes medarbetare kan förenkla kommunikationen genom olika kommunikationssätt. Den medför även att IT anställda kan hantera både kommunikationstjänster för meddelanden och telefoni på ett effektivt sätt och kostnadseffektivt i en enda infrastruktur. Funktionerna tillhandahålls av Microsoft via Office Communications Server 2007 R2 (OCS 2007 R2) och Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010, som är tillgängliga både som lokala system och som molnbaserade tjänster.

6 3 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Microsofts UC lösningar presenteras för användare via det välbekanta användargränssnittet i Microsofts Office klienter: Office Outlook och Office Communicator i dator, webbläsar och smartphone version. Dessa UC lösningar backas upp av UC branschens mest omfattande grupp teknikpartner, systemintegratörer och utvecklare för att kunna erbjuda en stor mängd beprövade lösningar. Mer information om Microsoft UC lösningar finns på Nedan följer en beskrivning av vilka möjligheter Unified Communications ger för kostnads och resursbesparingar samt på vilka sätt Microsofts UC lösningar kan användas för att förverkliga dessa besparingar för ditt företag. Möjligheter till kostnads och resursbesparingar med UC lösningar Utifrån de utmaningar som beskrevs tidigare riktas uppmärksamheten på tre viktiga kategorier i det här dokumentet: Minska direkta kostnader: Tonvikt på omedelbart minskat resande, avgifter för konferenstjänster, kostnader för avgiftsbelagda nummer och mobiltelefonräkningar samt lokalkostnader. Optimera kommunikationsinfrastrukturen: Rekommendationer om kostnadsminskningar på kort och lång sikt och hushållning med IT personal genom att konsolidera och ta åldrande och redundant kommunikationsutrustning och program ur bruk. Använda humankapital och hantera risker: Fokusering på sätt att minska kommunikationsrelaterat arbetsinnehåll, oavsett om det rör sig om att hantera omedelbara nedskärningar eller för att klara sig igenom minskat övertidsarbete, inhyrningsstopp och naturliga avgångar. Det finns flera möjligheter inom varje kategori, och dessa beskrivs i följande avsnitt. Minska direkta kostnader Fokus här ligger på att göra omedelbara eller kortsiktiga kostnadsbesparingar inom fyra områden som vanligtvis innebär betydande direkta rörliga kostnader bland annat för resor, konferenstjänster, avgiftsbelagda nummer och lokalkostnader. Besparingar inom dessa områden kan göras relativt omgående, men även på lång sikt. UC distributionerna för att genomföra dessa besparingar kan även erbjuda en plattform för att använda humankapital enligt förslagen i det tredje avsnittet. Nedan följer de fyra främsta områdena där det finns möjligheter.

7 4 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Möjlighet: Minska resekostnader Besparingsmöjligheter Resekostnader, både lokalt och till andra städer, är en av de mest synliga kostnadskategorierna och innebär en stor besparingsmöjlighet som kan förverkligas med hjälp av UC. Du kan uppnå omedelbara minskningar i aktuella utgifter genom att begränsa resandet för de anställda. Med UC uppnås detta utan att effektiviteten i verksamheten påverkas. Ljud, webb och videokonferenser är beprövade lösningar i detta syfte. Genom tillägget av inspelningsalternativ och möjligheten att skicka mötesinnehåll till en gemensam arbetsyta kan teammedlemmar som inte har möjlighet att närvara vid möten ändå få information. När det är möjligt kan utökade konferensfunktioner till partner i leverantörskedjan och kunder ge ytterligare besparingar. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar Microsofts konferenslösningar, med Live Meeting konferenser antingen i OCS 2007 R2 eller som en molnbaserad lösning, är utmärkta medel för att uppnå dessa besparingar. Live Meeting är en av de ledande enhetliga konferenslösningarna som tillhandahåller en komplett uppsättning funktioner för röst, webb och videokonferenser med åtkomst överallt från datorklienter, webbläsare, mobila enheter (med OCS 2007 R2) och mötesrum. Röstdeltagande i Live Meeting kan ske antingen via VoIP funktioner (Voice over IP) från datorer eller via telefonnät från fasta telefoner och mobiltelefoner. Den unika och mycket funktionella Polycom CX5000 1, som ger en vy över alla deltagare och framhäver den aktuella talaren, kan med fördel användas i konferenser som äger rum i mötesrum. OCS 2007 R2 versionen av Live Meeting kan även erbjuda integrering med befintliga ljud och videoenheter i mötesrum och telenärvarosystem vid behov för dessa format. Live Meeting har en integrerad och lättanvänd funktion för mötesinspelning, vilket innebär att det går att skicka mötesaktiviteten antingen i en OCS 2007 R2 gruppchattsession eller i SharePoint. Partner i leverantörskedjan och kunder kan bjudas in till ett möte röst, webb eller video med säker åtkomst från Live Meeting klienten eller webbläsaren. Alla dessa funktioner gör att anställda kan utföra sina arbeten och roller utan att behöva ta tid och kostnader i anspråk för resor. Bedöma besparingspotentialen Besparingarna utgörs till viss del av den aktuella kostnaden för resor och möjliga personalminskningar genom att uppbringa och konsolidera besparingar för restid. Återbetalningstiden för investeringen kan infalla inom 6 månader vid en distribution som riktar sig till de aktiva resenärerna. 1

8 5 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Om det finns faktiska kostnadsanalyser för resor per avdelning tillgängliga från ekonomiavdelningen eller ledningen är dessa det bästa underlaget för att bedöma besparingsmöjligheterna. Modeller för avkastning på investeringen visar typiska besparingar på 913 amerikanska dollar per anställd, vilket bygger på nedanstående enkla formel: (30 % av alla anställdas resor x 5 resor per år/resande anställd x amerikanska dollar per resa 2 ) x 40 % (eller 2 resor per år) i minskning. Besparingsexempel Crédit Agricole S.A., en av Europas ledande bankgrupper använder konferensfunktionerna i OCS 2007 R2 för att sammanföra specialteam utan resor, för att utbilda och coacha anställda via inspelade videokonferenser samt för att hålla trevägsmöten mellan kunden, representanten för banken och en lämplig bankexpert. Totalt minskar resekostnaderna med % under det första året, vilket överensstämmer med besparingspotentialen som uppges ovan. Möjlighet: Minska kostnaderna för konferenstjänster Besparingsmöjligheter Alla företag som använder en eller flera externa tjänster som debiteras per användning för ljud, video eller webbkonferenser kan snabbt minska dessa kostnader genom att byta till ett internt konferenssystem eller till en molnbaserad tjänst med enhetstaxa. De största besparingarna kan sannolikt göras inom området för webbkonferenser (delning av skrivbord, presentationer och program) och videokonferenser, eftersom dessa tjänster debiteras per minut. Besparingar kan även göras genom att föra in ljudkonferenser internt. Även om minuttaxan för ljudkonferenser är betydligt lägre än för videokonferenser används de mycket oftare, vilket skapar en betydande besparingsmöjlighet. Besparingarna görs på lång sikt och blir ännu större i takt med att konferensanvändningen ökar som en följd av mindre resande och nya affärsmetoder. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar Microsoft Live Meeting, som antingen ingår i OCS 2007 R2 eller i en molnbaserad tjänst, är en mycket effektiv lösning för att minska eller helt undvika avgifter för externa tjänster. I enlighet med vad som beskrevs ovan i avsnittet om att minska resekostnaderna är Live Meeting en ledande enhetlig konferenslösning som tillhandahåller en komplett uppsättning funktioner för röst, webb och videokonferenser och omfattar unika funktioner som röst och videomodulen Polycom CX5000 för konferensrum. Med dessa funktioner kan alla externa tjänster upptas i sig eller ersättas. Totalkostnaden för ägande (TCO) är låg antingen som en integrerad del i OCS 2007 R2 eller som en mycket ekonomiskt fördelaktig molnbaserad tjänst (~5 amerikanska dollar per användare och månad) med fast pris per användare. Mer information finns i dokumentet Konferenstjänster övertygar från 2009 om du vill ha en mer djupgående granskning av det här ämnet och de besparingar och det affärsvärde som kan uppnås i samband med det. 2 Beräknat på fyra inhemska resor för amerikanska dollar och en utlandsresa för amerikanska dollar enligt 2008 American Express Travel Forecast:

9 6 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Bedöma besparingspotentialen Återbetalningstiden för investeringen för interna konferenser är vanligtvis mycket kort, mindre än sex månader, och är extra kort med de enhetliga konferensalternativen i Microsoft Live Meeting. Eftersom ljudkonferenstjänster vanligtvis kostar ungefär 0,10 amerikanska dollar per minut och videokonferenskostnaden ligger på runt 0,35 amerikanska dollar per minut kan användningskostnaden för 100 användare enkelt uppgå till över amerikanska dollar per månad. Eftersom ägandekostnaden för platsbaserade OCS 2007 R2 Live Meeting konferenser är bra mycket lägre än 10 amerikanska dollar per användare och månad och i ungefär samma nivå för molnbaserade Live Meetingtjänster är återbetalningstiden för investeringen vanligtvis kortare än ett kvartal, med fortlöpande besparingar från den tidpunkten och framåt. Besparingsuppskattning för användare: (100 amerikanska dollar i användningskostnader per användare och månad 10 amerikanska dollar per användare och månad för Live Meeting OCS 2007 R2) x x 12 månader = 1,08 miljoner amerikanska dollar i årlig besparingspotential. Besparingsexempel Utöver de besparingar för resor som beskrevs tidigare kunde Crédit Agricole S.A. räkna bort över amerikanska dollar i årliga utgifter för konferenser genom att använda sitt interna OCS 2007 R2 system. Intel Corporation, världens största tillverkare av halvledarkomponenter, installerade nyligen OCS 2007 R2 för att dra nytta av de enhetliga konferensfunktionerna och förväntar sig att spara minst 20 % av kostnaderna för ljudkonferenser. I ett annat exempel ersatte Syngenta, ett globalt jordbruksföretag, sin tjänstbaserade virtuella konferenslösning (via webben) med Microsofts webbkonferenser och minskade konferenskostnaderna med 50 %. Möjlighet: Minska kostnader för avgiftsbelagda nummer och mobiltelefoner Besparingsmöjligheter Det kan finnas avsevärda möjligheter att minska kostnaderna för avgiftsbelagda nummer och telefonkort som debiteras av långdistans och mobiloperatörer. Även om priserna för långdistanssamtal har sjunkit avsevärt inom USA ligger fortfarande priserna för utlandssamtal högt, och varierar vanligtvis mellan 0,19 amerikanska dollar per minut till Storbritannien och 0,34 amerikanska dollar per minut till Kina och stora delar av Asien 3. 3 Telefonkortspriser från AT&T, första kvartalet

10 7 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications På samma sätt uppgår ofta mobiltelefonräkningar till ca 100 amerikanska dollar per aktiv användare och månad, vilket kan ligga mycket högre för samtal från internationella mobilanvändare särskilt till anställda, kunder eller partner i andra länder. Genom att använda en säker VoIP lösning (till exempel OCS 2007 R2) kan de kostnader för avgiftsbelagda nummer som betalas till externa leverantörer minskas genom att dessa samtal dirigeras om över företagets datanätverk eller Internet, och på så sätt kringgås de avgiftsbaserade nätverken. En annan beprövad metod för att minska kostnaderna för avgiftsbelagda nummer och mobilkostnaderna är att använda närvaroindikation för att undvika onödiga samtal helt, särskilt från mobila enheter, och att gå över till snabbmeddelanden, som kan ersätta många korta telefonsamtal. För mobilsamtal i länder där uppringaren betalar för samtalen kan en UC lösning ge mobilanvändaren möjlighet att låta företagets UC system ringa till användaren och sedan ansluta till den avsedda parten, och därigenom undviks kostnaderna för mobilnätet. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar OCS 2007 R2 kan erbjuda en säker VoIP kommunikationssvit som dramatiskt kan minska direkta kostnader för avgiftsbelagda nummer och mobiltelefoni. Tre huvudsakliga metoder används för att uppnå dessa besparingar: 1) OCS 2007 R2 har en enkel klicka med musen funktion för kommunikation mellan användare via datorn, en webbläsare eller en IP röstenhet från en Microsoft partner. OCS 2007 R2 är oöverträffat tack vare det stora antalet enheter som stöds och möjligheten att omfatta kunder och affärspartner i säkra samtal. På så sätt maximeras möjligheterna att minska kostnaderna för avgiftsbelagda nummer. 2) Mobilanvändare med Communicator Mobile klienten kan använda sin Windows Mobile, BlackBerry eller smartphone från Nokia för att kontrollera närvarostatus innan de ringer ett samtal, och de kan i vissa fall använda snabbmeddelanden i stället för att ringa ett samtal. 3) Användare kan låta den interna OCS 2007 R2 servern ringa till mobiltelefonen för att undvika avgiftsbelagda nummer eller kringgå mobilkostnader i länder där uppringaren betalar. Kostnader för avgiftsbelagda nummer kan till exempel undvikas när en internationell resenär loggar in på OCS 2007 R2 från ett avlägset land, använder Internet för VoIP anslutningar till hemkontoret och sedan talar med kontorskolleger avgiftsfritt eller ringer lokala samtal från OCS 2007 R2 servern. Mobilkostnader kan undvikas genom att mobilanvändaren klickar på musen för att ringa en annan part. OCS 2007 R2 ringer först ut till mobiltelefonen och ansluter sedan till den avsedda parten till företagets priser för telefoni. Och bytet till VoIP innebär sannolikt en möjlighet att minska antalet linjer från olika telekomoperatörer till dina platser och/eller att omförhandla prisplanerna för mobiltelefoni eller till och med att lägga ut kontrakten för ny anbudsgivning. Detta kan innebära betydande besparingar när det gäller kostnader för avgiftsbelagda nummer och mobiltelefoni.

11 8 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Bedöma besparingspotentialen Utvärdera användningsbaserade räkningar för avgiftsbelagda nummer och mobiltelefoni som betalas av företaget, eller kontrollera ersättningen för utlägg och telefonkort om de anställda betalar dessa utgifter direkt, beroende på era rutiner. Några snabba kalkylbladsanalyser kan uppmärksamma dig på de höga användningsfallen. För dem kan du sedan planera en snabb övergång till UC baserade samtal. Tumregel för att uppskatta besparingen: (Genomsnittliga kostnader för avgiftsbelagda nummer (50 amerikanska dollar/mån.) x 70 % minskning) + (genomsnittlig mobilanvändning (90 amerikanska dollar/mån.) x 30 % minskning i USA) x 12 månader x användare = amerikanska dollar i årlig besparingspotential. Omfattningen av besparingarna varierar beroende på användarnas roller och omfattningen av internationella samtal. Återbetalningstider för investeringen på mindre än 6 månader är möjliga om man riktar in sig på användare med höga kostnader för avgiftsbelagda samtal/mobiltelefoni. Besparingsexempel Global Crossing bytte till OCS 2007 R2 för både kontorspersonalen och den mobila personalen och sparar nu mer än 1 miljon amerikanska dollar årligen på kostnader för telefoni och anställdas resor, inklusive sänkta mobilräkningar, genom att använda OCS 2007 R2 i enlighet med ovan, med en återbetalningstid på 7 månader. Eftersom OCS 2007 R2 programvaran kunde köras på befintliga datorer och mobila enheter innebar övergången inga problem för användarna. Möjlighet: Minska lokalkostnaderna Besparingsmöjligheter Lokalkostnader, inklusive både hyran och driftskostnader i form av ljus, värme, el, säkerhet och andra kostnader är ett viktigt objekt för kostnadsminskningar. Många företag använder UC lösningar för att personalen ska kunna distansarbeta, åtminstone delvis, med delat skrivbord som är tillgängligt när den anställde måste komma till kontoret. I takt med att företag blir alltmer utspridda och anställda har längre resväg till arbetet visar undersökningar att de anställda är nöjdare och produktiviteten ökar när det finns effektiva möjligheter till distansarbete. När dessa program väl är inrättade kan besparingarna börja genom att återstående kontorspersonal sammanförs och belysning, el och värme för hela avdelningar, våningar och byggnader kan stängas av. Om utsikten för utrymmesbesparingen är långsiktig kan det finnas en möjlighet att hyra ut utrymmet, säga upp hyreskontraktet eller sälja lokaler som ägs av företaget.

12 9 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar Microsofts UC lösningar erbjuder utmärkta förutsättningar för flexibla arbetsförhållanden. Exchange Server och OCS 2007 R2 är en komplett och förstklassig lösning för alla kommunikationsmetoder och för tillhörande verktyg. Anställda får på så sätt åtkomst överallt och kan arbeta effektivt nästan var de än befinner sig. Närvarofunktionerna i OCS 2007 R2 gör alla medarbetare lika synliga för varandra i sina team eller grupper som om de befann sig i samma byggnad. Och eftersom distansarbetare arbetar med samma Microsoft Officeprogramvara och samma katalogstruktur som när de är på plats i byggnaden kan de utföra sitt arbete effektivt och med samma nivå av produktivitet och säkerhet som övriga medlemmar av personalen som arbetar i samma byggnad. Bedöma besparingspotentialen Besparingarna varierar naturligtvis beroende på bransch och geografisk placering, både när det gäller kostnaderna för arbetsmiljön (ljus, värme, kylning) och nettopriset per kvadratmeter. För arbetsplatser på kontor där det går att göra störst kostnadsbesparingar varierar användningen 4 från 14 m 2 till 28 m 2 per anställd och i genomsnitt 20 m 2. I stora städer 5 där kostnaderna ligger på ungefär 2,5 amerikanska dollar/m 2 och år kan de årliga besparingarna variera med flera hundra dollar per anställd bara genom att släcka lamporna på arbetsplatsen och spara energi och kan uppgå till så mycket som amerikanska dollar per anställd och år vid uppsägning av hyreskontrakt eller genom att undvika kostnader för hyra/ägande i ett storstadsområde. Återbetalningstider för investeringen på 3 6 månader är vanligt vid uppsägning/undvikande av hyreskontrakt. Besparingsexempel Rabobank minskade det nödvändiga kontorsutrymmet med 40 % från 26 m² per anställd till bara 15 m², en minskning på ungefär 11 m 2 per anställd, och sparade mer än 10 % av driftskostnaderna för huvudkontoret. Renault använder OCS 2007 för att kunna erbjuda flexibla arbetsmetoder med delade skrivbord när de anställda kommer till kontoret. Genom att minska antalet totala skrivbord med 8,3 % (2 000 skrivbord) förväntar sig Renault en potentiell besparing på upp till 20 miljoner euro (27,7 miljoner amerikanska dollar) per år genom flexibla arbetslösningar. Optimera kommunikationsinfrastrukturen Fokus här ligger på att göra kostnadsbesparingar direkt eller inom den närmaste framtiden. Konsolidering, som medför minskad belastning på hantering och administration och minskade kostnader för underhållsavtal, kan göras för alla former av kommunikation meddelanden, röstsystem, servrar och webbplatser samt programpaket. I vissa fall kan licenskostnaderna minskas genom en övergång till ett heltäckande eller medföljande licenspaket. 4 Tumregelsberäkning på 5 Prisprognos för Chicago kontor: Office

13 10 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Möjlighet: Konsolidera kommunikationssystem Besparingsmöjligheter Konsolidering av kommunikationssystem, till exempel telefoni, röstbrevlåda, snabbmeddelanden och ljud /video /webbkonferenser är en stor besparingsmöjlighet. Tidigare fanns det i genomsnitt ett eller flera PBX eller serietelefonsystem per plats, ofta med en tillhörande uppsättning relaterade system, till exempel röstbrevlåda, interaktivt svarssystem, teletjänstcentral, konsoler för samtalskonton och administration. Med Unified Communications blir konsolideringen av system till en enda eller ett fåtal platser och system mycket användbar, med stöd för andra platser via säkra IP anslutningar över företagets WAN (Wide Area Network) eller Internet. Det här besparingsinitiativet kommer lägligt, eftersom supporten för många PBX och röstmeddelandesystem som installerades i slutet på 1990 talet snart upphör att gälla, och beslut måste fattas i vilket fall som helst. Att använda konsolideringsmodellen för dessa beslut resulterar vanligtvis i betydande besparingar. Metoden är att installera eller utöka en central plattform som platser kan konsolideras till och sedan progressivt konsolidera lämpliga platser med den centrala plattformen. Även om vissa särskilda objekt, till exempel interaktiva svarssystem eller en komplex teletjänstcentral, inte kan konsolideras för tillfället kan övriga system slås samman och besparingar ändå göras. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar OCS 2007 R2 är en mycket funktionell plattform för konsolidering av röstkommunikationssystem. Om röstmeddelandesystem också ska konsolideras kan Unified Messaging i Exchange 2007 och 2010 tillgodose det behovet i de flesta företag. Mer information finns i dokumentet Unified Messaging övertygar från 2009 om du vill ha en mer djupgående granskning av ämnet Unified Messaging och besparingar och affärsvärde som kan uppnås i samband med det. All nödvändig kommunikation för de flesta arbetsgrupper och platser kan tillhandahållas av dessa två kommunikationsplattformar. Eftersom både OCS 2007 R2 och Exchange Server är integrerade programvarumiljöer, med ett enda administrativt gränssnitt, kan betydande administrativa besparingar göras. OCS 2007 R2 och Exchange Server bör framhållas för den flexibilitet som erbjuds grupper, platser och distansarbetare och som möjliggör en snabbare och betydligt mindre kostsam konsolidering. Bedöma besparingspotentialen För konsolidering eller ersättning av kommunikationsinfrastruktur är undvikande av kostnad den största möjligheten, eftersom ersättningen av PBX och röstbrevlåda lätt uppgår till minst 600 amerikanska dollar per användare och kan kosta över amerikanska dollar per användare, beroende på leverantör och priser på deras tjänster. Eftersom kostnaden för OCS 2007 R2 är ungefär hälften av dessa prisintervall 6 kan migreringen av användare till UC med OCS 2007 R2 medföra att kostnader från amerikanska dollar till så mycket som amerikanska dollar över tid kan undvikas. 6

14 11 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Utöver undvikande av kostnad, som ger omedelbar återbetalning, kan besparingar göras genom att undanröja kostnader för pågående underhållsavtal för äldre PBX och röstmeddelandesystem inom kostnadsintervallet 100 amerikanska dollar per användare och år för PBX station/röstbrevlåda, plus driftskostnaderna för systemen, som uppgår till mellan och amerikanska dollar per system och år. Detta uppnås enklast om du har flera PBX och/eller serietelefonsystem i företaget, då du progressivt kan ta dessa system ur bruk och börja med arbetsgrupper eller på platser där OCS 2007 R2 och Exchange Server får den mest betydande effekten. Besparingsexempel Lifetime Products sparade 16 amerikanska dollar per anställd och år, en återbetalningstid på 9 månader, genom att konsolidera röstmeddelandesystem till Unified Messaging i Exchange, samt amerikanska dollar per år genom att ta bort de flesta faxar och i stället använda UM i Exchange för faxhantering. Lionbridge, en ledande leverantör av språk, innehålls och tekniktjänster med anställda i 26 länder förväntas spara 1,4 miljoner amerikanska dollar i kapitalinvesteringar med en utdelning på 7 månader genom att ersätta 40 PBX system. Royal Dutch Shell förväntar sig att kunna avveckla fler än 200 PBX systemenheter och flera olika ljud och videokonferenstjänster genom att installera OCS 2007 R2. Möjlighet: Konsolidera meddelandesystemen och optimera infrastrukturhanteringen Besparingsmöjligheter Kombinationen av integrerad programvara för att hantera företags meddelanden och framstegen inom datorkraft (64 bitarsprocessorer) och lagringsalternativ innebär en betydande besparingsmöjlighet för de flesta verksamheter. Det finns två typer av besparingsmöjligheter: 1) konsolidering av den befintliga meddelandeinfrastrukturen och 2) en förbättrad hantering av infrastrukturen. 1) Konsolidering av meddelandesystemen. De huvudsakliga komponenterna i befintlig meddelandeinfrastruktur som kan konsolideras för att ge besparingsmöjligheter är följande: Användning av virtuella 64 bitarsservrar där det är lämpligt för att konsolidera platseller avdelningsservrar och samtidigt behålla separata domäner eller identiteter om det behövs. Detta möjliggör centraliserad konsolidering, vilket innebär att kostnaden för utrustning och support på avlägsna platser kan undvikas. Undvikande av SAN /NAS konfigurationer (Storage Area Network/Network Attached Storage) där det finns en spridning av dyr eller redundant meddelandelagring eller arkivsystem. Konsolidering av meddelandebaserade program. Företag använder ofta ett antal fristående, lokala system för efterlevnad, arkivering, kontroll av skräppost och virus, meddelandebaserade arbetsflödesprogram, stöd för delade mappar eller till och med röstmeddelanden. I många fall kan dessa lokalt distribuerade program konsolideras och ge betydande besparingar i kostnaderna för drift och underhåll.

15 12 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications På samma sätt som med kommunikationsinfrastrukturen är metoden för besparingar att installera eller utöka en centraliserad meddelandeplattform och samtidigt utrangera befintliga fjärrsystem eller olika meddelandesystem och därtill hörande infrastruktur. 2) Optimering av hanteringen av meddelandeinfrastrukturen. E post är en affärskritisk arbetsbelastning som kan vara komplicerad och arbetskrävande att hantera. Genom att optimera e postinfrastrukturen och administrationssystemen kan därför arbetskostnaderna för IT minskas. Använda Microsofts lösningar för att uppnå besparingar Exchange Server är en kraftfull och branschledande lösning för konsolidering av meddelanden, lagring och åtkomstsystem för att spara kostnader. Besparingsåtgärderna inleds med att minska antalet meddelandeservrar, vanligtvis genom en konsolidering till 64 bitarssystem vilket ofta minskar antalet servrar med hälften. Eftersom Exchange Server har stöd för DAS (Direct Attached Storage) kan kostnader dessutom undvikas för ytterligare SAN (Storage Area Network) eller NAS system (Network Attached Storage). Exchange Server innehåller dessutom automatiserade lösningar för arkivering och säkerhetskopiering, skräppostfilter och virusskydd, vilket innebär att befintliga fristående system som används för dessa ändamål kan tas ur bruk. För systemadministration erbjuder Microsoft en uppsättning System Centeradministrationslösningar som hjälper kunderna att förenkla sin IT verksamhet och dra ned på kostnaderna för att köra sina meddelandemiljöer. Bland dessa finns: Server Virtualization, Service Health and Performance; Automated Deployment and Management; Compliance and Change Management och Business Continuity. Allt eftersom företagen inför fler bästa metoder inom systemadministration minskar arbetskostnaden per användare och antalet driftavbrott per server. I en aktuell Microsoft studie 7 visas de betydande besparingar som kan göras genom att bästa metoder för serverhantering implementeras på e postserverns arbetsbelastning. Grafen nedan visar skillnaden i arbetskostnad per server och år för deltagare i undersökningen som använder sig av bästa möjliga metod jämfört med de som inte gör det. Obs! Värdena är inte kumulativa. 7 Besök om du vill veta mer om studien.

16 13 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Bedöma besparingspotentialen Besparingspotentialen ses i tre kategorier med återbetalningstid för investeringen på mindre än 6 månader när nya inköp kan undvikas eller underhålls /serviceavtal avslutas. 1) Antalet servrar som ska underhållas och hanteras kan minskas, vanligtvis med 50 %. Vid en årlig kostnad för ägande per server på mellan och amerikanska dollar skulle en konsolidering från 100 till 50 servrar minska kostnaderna med i genomsnitt 1 miljon amerikanska dollar per år. 2) Konsolideringen eller undvikandet av en utökning av extra SAN /NAS system för lagring och arkivering kan innebära att kostnader på tiotusentals till hundratusentals dollar kan undvikas, beroende på vilken mängd lagring som behövs för att hantera företagets arkiveringsrutiner för meddelanden. 3) Automatisering av installation och hantering av e postservrar för e postsystem kan ge kostnadssänkningar på amerikanska dollar i IT arbetskostnader per server och år. Besparingsexempel Telecom Italia, en ledare inom telekommunikation i Italien minskade antalet dedicerade e postservrar med mer än 40 %, från 130 till 70 servrar. Constellation Energy, en energileverantör i Maryland i USA, har sparat amerikanska dollar per år med DAS, minskat antalet servrar från 41 till 34 och frigjort arbetstimmar per år genom minskad backup och återställning. Emory University i Georgia i USA minskade lagringskostnaderna med 50 % och fördubblade antalet användare per server. I dokumentet beskrivs de omfattande vinster som Emory University gjorde genom att uppgradera till Exchange Server 2007.

17 14 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications AGC Automotive använde Microsoft System Center för att uppnå betydande tidsbesparingar med mer effektiv installation av programvara, hantering av datortillgångar och serverövervakning. De har också sparat över amerikanska dollar per år i konsultarvoden, avvecklat utlokaliseringen av sin datacenteradministration och minskat backuptiderna med 40 %. Möjlighet: Konsolidera UC programvarupaket Besparingsmöjligheter UC lösningar kan konsolidera vissa eller alla av de typiskt sett olika uppsättningarna kommunikationsprogrampaket och tillhörande maskinvara. Oftast kan detta ske utöver de besparingar som görs direkt genom konsolideringen av kommunikations eller meddelandeinfrastruktur (ovan). Exemplen omfattar samtalskonton och/eller rapporteringssystem, samtalsinspelningssystem, interaktiva svarssystem och röstportalprogram, röststyrda program och åtkomstprogram till kataloger, meddelandesystem, personsökarprogram, fjärråtkomst till röst och/eller meddelandesystem, system för arkivering av meddelanden, säkerhets och administrationslösningar, system för affärskontinuitet och säkerhetskopiering med mera. Om dessa funktioner kan tillhandahållas som integrerade delar i en UC lösning kan kostnaderna för ägande undvikas (särskilt genom den separata hanteringen av olika system) inklusive tid för administration och underhåll, licensavgifter, avgifter för serviceavtal, kostnader för hantering av leverantörer, kostnader för hyra eller avskrivning och elförbrukning. En inventering av programvara och därtill hörande servrar och utrustning, till exempel enligt ovan, är en förutsättning för att kunna identifiera de delar som kan ersättas genom en UClösning. En samtidig utvärdering av personalfördelningen och återkommande utgifter, till exempel avtal för underhåll, gör det möjligt att beräkna de totala besparingar som kan göras genom ersättningen med UC programvara. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar Microsofts UC lösningar, Exchange Server och OCS 2007 R2, omfattar den mest omfattande konsoliderade uppsättningen delar för kommunikationsprogram som tidigare såldes och distribuerades separat. I stort sett alla de separata funktioner som räknas upp under Besparingsmöjligheter ovan finns nu tillgängliga som en del av Microsofts UC lösningar och kan erhållas via en konsoliderad Enterprise CAL Suite licens. Tabell 1 i bilaga A visar ett urval fristående och äldre UC relaterade programvarupaket som kan komma att konsolideras till lösningarna Exchange Server och OCS 2007 R2. Tabell 2 i bilaga A visar ytterligare programfunktioner för drift och infrastruktur som kan konsolideras på grundval av den enda Enterprise CAL Suite licensen (mer om Enterprise CAL Suite nedan). Bedöma besparingspotentialen Beräkningen av besparingspotentialen är enkel och består i att utföra en inventering av fristående programvara och tredjepartsprogramvara som kan konsolideras till Microsoft UClösningar. En utvärdering program för program av ersättningsalternativ för de program som för närvarande används för att utföra de funktioner som räknas upp i bilaga A identifierar möjligheterna till programkonsolidering och de besparingar de medför.

18 15 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Som en tumregel har ett stort företag tio (10) sådana program som motsvarar en investering på amerikanska dollar och kräver minst en heltidsanställd person som hanterar dessa. Återbetalningen är vanligtvis omedelbar genom att inköp av program, uppgradering eller ersättning av befintliga olika program kan undvikas. Besparingarna genom konsolidering när det gäller personal kan uppgå till amerikanska dollar per år och när det gäller undvikande av licenser ungefär amerikanska dollar per år i 5 års tid. Besparingsexempel Franklin Covey, ett tidsplaneringsföretag i USA, minskade kostnaden för fjärranslutning med separata servar med cirka 40 % genom att uppgradera till Exchange Server 2007 och Outlook Web Access. Möjlighet: Optimera programvarulicenser Besparingsmöjligheter Utöver programvarukonsolidering enligt beskrivningen ovan kan företag göra stora besparingar genom att fokusera på de bästa paketalternativ eller medföljande alternativ som finns från deras huvudsakliga programvaruleverantör(er). Det här alternativet är tillgängligt från ett antal UC leverantörer, och är särskilt fördelaktigt för företag som använder Microsofts UC och Office lösningar. Besparingarna genom att övergå till konsoliderad eller medföljande programvara kan bli betydande och uppnås inom ett par månader, eftersom det enda som krävs är att förhandla och uppdatera inköpsorder och licensavtal. Ingen teknikdistribution eller ändringar i användarprogram behövs för att uppnå dessa besparingar. Det går även att undvika kostnader genom att nya verksamhetskrav ofta kan tillgodoses genom UC program eller liknande program som ingår i de medföljande licenserna. Det är viktigt att vara vidsynt när det gäller den här frågan och ta med alla avdelningar som använder programvarupaketen, till exempel IT, telekom och administration. Det är även viktigt att föra en dialog med avdelningen för inköp/anskaffning, både för att utbilda dem angående licensmöjligheterna och för att få den senaste informationen beträffande befintliga avtal. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar Microsoft kan erbjuda Enterprise CAL Suite 8 (eller E CAL Suite) som innehåller alla funktioner i Office och ett komplett paket UC lösningar för potentiella besparingar på upp till 50 %. Särskilt för UC inkluderar E CAL Suite både Standard CAL och Enterprise CAL för Exchange Server (Enterprise CAL inkluderar både Unified Messaging och paketen som skyddar mot skräppost och virus) och både Standard CAL och Enterprise CAL för OCS 2007 R2 (där Standard CAL inkluderar hela programsviten med kommunikation mellan två parter och Enterprise CAL toppar med kraftfulla konferenser, gruppchatt och VoIP lösningar för företag). E CAL Suite inkluderar även den viktiga samarbetsplattformen Microsoft Office SharePoint Server som integrerar med miljöerna Exchange/Outlook och OCS/Communicator. I tabellen nedan visas besparingarna för ett företag med anställda som övergår från Microsoft Volume License Pricing (MVLP) till E CAL Suite (Standard eller Platform Enterprise Agreement). 8

19 16 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Bedöma besparingspotentialen Licensinformationen från Microsoft visar en potentiell besparing på 50 % på licenspriser för Enterprise CAL Suite, vilket ger omedelbar återbetalning på investeringen med ekonomiskt fördelaktiga alternativ. I exemplet ovan minskades en kostnad på 190 amerikanska dollar per användare till 69 amerikanska dollar per användare i fallet Plattform EA. Mer information om E CAL Suite finns på Besparingsexempel Del Monte Foods uppger att de genom att övergå från programvarulicensen Next Generation Desktop med individuella licenser till Enterprise CAL Suite reducerade sina teknikutgifter med 16 %, direkt sparade amerikanska dollar under tre års tid och fick andra värdefulla program som ingick i Enterprise CAL Suite på köpet. Summan för både besparingarna och undvikandet av kostnader värderas till 1,5 miljoner amerikanska dollar. Instituto Politécnico Nacional, ett av Mexicos största offentliga universitet, införde Microsoft UC lösningar och ECAL Suite avtalet och förväntar sig att spara 2 miljoner amerikanska dollar per år i licenskostnader, minskade driftkostnader och undvikande av kostnader. Använda humankapital och hantera risker Fokus ligger här på att uppnå verkliga produktivitetsvinster i produktlinjen och ge möjlighet att behålla eller förbättra det goda anseendet och kundservicen även när ekonomin kräver minskningar av antalet anställda eller begränsningar när det gäller inhyrning av personal eller tillsättande av lediga tjänster. Detta inträffar i två skikt: 1) allmän effektivitet hos personalen och 2) smidiga arbetsgruppsprocesser och samarbetsprojekt. Företagen bör dessutom vidta förebyggande åtgärder för att undvika risken för kostsamma informationsläckor och bristande efterlevnad av regler och bestämmelser. UC lösningar kan innebära att färre anställda behövs för kommunikationssäkerhet och för företagsadministration och regelefterlevnad inom kommunikationsrelaterade områden.

20 17 Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Möjlighet: Förbättra personalens effektivitet Besparingsmöjligheter Att förbättra personalens effektivitet kan vara både av betydande vikt och nödvändigt när det krävs nedskärningar av antalet anställda. UC lösningar kan användas för att undanröja kommunikationsrelaterade hinder i den dagliga arbetsmiljön. Stora besparingsmöjligheter omfattar verktyg för närvaroinformation och snabbmeddelanden för att hitta de rätta resurserna direkt och för att undvika telefonsamtal och meddelanden till personer som inte är tillgängliga. Andra besparingar kan göras genom förenklade kommunikationsåtgärder, till exempel genom att klicka med musen för att kommunicera från ett dokument, e postmeddelande eller kontaktnamn. Tack vare bättre åtkomstmöjligheter kan de anställda förbli produktiva när de är mobila, vilket sparar tid och resande. Allt detta leder till minskade personalinsatser för samma arbete, vilket kan omsättas till besparingar när det gäller utgifter för avdelningen, funktionen och i slutänden hela företaget. Enskilda anställdas produktivitetsförbättringar uppskattas variera mellan 10 och 60 minuter eller mer per person och dag, vilket innebär en besparing på mellan 2 % och 12 % av arbetstiden i enlighet med fallstudieexemplen nedan. Den rekommenderade metoden för besparingarna på IT/telekom och branschavdelningar är att bemöta situationsmotiverade inhyrningsstopp, övertidsinskränkningar och friställningar med nya UC verktyg (och utbildning) för återstående personal. Snabb distribution av dessa nya UC verktyg är särskilt viktig om nedskärningar görs inom kundmottagarroller, till exempel försäljning, service eller kundtjänst/kundfordringar. Använda Microsoft UC för att uppnå besparingar Microsoft UC, särskilt OCS 2007 R2, är en av de bästa lösningarna för att omsätta besparingar för personalminskningen i reda pengar genom bättre kommunikationsproduktivitet: Både OCS 2007 R2 och Exchange Server är fullständigt integrerade programsviter, vilket ger den bästa förutsättningen för de anställda för att kommunicera produktivt. Microsofts UC lösningar erbjuder större åtkomstmöjligheter via datorklienter, webbläsare och mobila enheter och uppnår dessa produktivitetsvinster på ett så brett plan som möjligt. Microsofts UC lösningar är integrerade i Office och SharePoint verktyg för att möjliggöra ännu högre effektivitet. Säkerhetslösningarna i Forefront och administrationslösningarna i System Center integreras med Exchange Server och Office Communications Server för att hjälpa till att minska kostnaderna för att säkra och hantera din kommunikationsinfrastruktur. Inlärningen och anpassningen går enkelt och snabbt eftersom de nya UC verktygen är konsekventa med andra, redan välbekanta Microsoft Office verktyg.

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Microsoft Office System Fallstudie kundlösning Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Översikt Land eller region: Nederländerna Bransch: Olja och gas Kundprofil

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 är det senaste Windows serveroperativsystemet från Microsoft. Windows Server 2008 R2 är utformat för att hjälpa olika

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Unified Messaging övertygar

Unified Messaging övertygar Ändringar i Unified Communications gör UM till det rätta valet för de flesta företag. Marty Parker Huvudansvarig på UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009 Inledning: Unified Messaging är för

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Vanliga frågor kunder

Vanliga frågor kunder Viktiga uppdateringar för underhållsavtal Vanliga frågor kunder Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringarna vad gäller underhållsavtal som beror på vår övergång till

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Vad är OmniTouch 8660 My Teamwork?

Vad är OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 SNABBSTARTSGUIDE Vad är OmniTouch 8660 My Teamwork? I OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombineras närvaromedvetna snabbmeddelanden med möjligheten

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Epsons möteslösningar SAMMANFÖR MÄNNISKOR, PLATSER OCH INFORMATION

Epsons möteslösningar SAMMANFÖR MÄNNISKOR, PLATSER OCH INFORMATION Epsons möteslösningar SAMMANFÖR MÄNNISKOR, PLATSER OCH INFORMATION FÖRVANDLA PRESENTATIONER TILL SAMTAL, IDÉER TILL SKAPELSER OCH EFFEKTIVITET TILL PRODUKTIVITET SKAPA, SAMARBETA OCH DELA Folk minns mindre

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Kraven om ett mobilt arbetssätt, har satt en ny standard för vår kommunikation. icentrex har gett oss de verktyg våra medarbetare behöver

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Vi kan licenshantering

Vi kan licenshantering Licenshantering Vi kan licenshantering Spara tid och pengar med vår hjälp! Specialist-team Våra specialister till din tjänst De mjuka tillgångarna utgör en allt större andel av företagens totala IT-kostnad.

Läs mer