Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/ Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Investeringstillväxten avtog under det tredje kvartalet men tillväxten i ekonomin hamnade ändå på 10,7 procent för de första tre kvartalen, tack vare en kraftig ökning av exporten. Handelsöverskottet nådde 120 miljarder USD och för året väntas överskottet bli 50 procent högre än Det skapar ökade spänningar med omvärlden, framförallt med USA som också menar att den undervärderade valutan ger Kina ett orättvist övertag. Valutareserven översteg 1000 miljarder US dollar och en intensiv diskussion om hur medlen bör användas pågår internt i Kina. I diskussionen om tillväxtpolitikens utformning finns två skolor. Den första argumenterar för strukturskifte, till ökad inhemsk efterfrågan och större tjänstesektor. Det skulle dämpa trycket på miljön och energiförbrukningen samt minska exportberoendet. Den andra skolan menar att en sådan ansats kommer alltför tidigt, då en stor del av landet fortfarande är agrart och måste uppmuntras att industrialiseras och exportera. Kina firar femårsjubileum som WTO-medlem och de sista av anslutningsåtagandena gäller finanssektorn. Vissa öppningar utlovas men restriktionerna är betydande. Tillväxtutsikterna för den kinesiska ekonomin är fortsatt goda. Riskerna innefattar en alltför kraftig nedgång av den globala efterfrågan (närmast USA), ökade protektionistiska tendenser, och banksektorn som behöver moderniseras ännu snabbare. Huruvida nya makroekonomiska åtstramningar införs kommer att bero på investerings- och exporttillväxtens storlek.

2 2(11) Tillväxten avtog en aning Regeringen och centralbankens makroekonomiska åtstramningar gav visst resultat i det tredje kvartalet och tillväxten i den kinesiska ekonomin minskade till 10,4 procent, vilket innebar en tillväxt på 10,7 procent för de första nio månaderna. Anledningen till försvagningen var framförallt en något lägre investeringstillväxt. Investeringarna i fasta tillgångar fortsatte att växa men takten sjönk från 30 procent till 23,7 procent i september. Det var dock inte fallet på alla områden och investeringarna i t ex järnvägsnätet växte med 107 procent under de första tre kvartalen. men handelsöverskott var rekordhögt Utrikeshandeln ökade kraftigt och handelsöverskottet nådde en rekordnivå under oktober. Exporten och importen av varor växte med 29 respektive 22 procent under det tredje kvartalet. Trenden fortsatte i oktober och resulterade i ett rekordhögt handelsöverskott på ca 120 miljarder US dollar. För året förväntas handelsöverskottet hamna på cirka 150 miljarder, en ökning med 50 procent jämfört med förra året. En del av förklaringen ligger i den kapacitet som byggts upp i stål- och maskinindustrin under senare år. Kina har gått från att vara netto-stålimportör till netto-stålexportör. Vidare växte exporten till Latinamerika, Afrika och Östeuropa snabbare än till de traditionella marknaderna i Europa och USA under perioden. Det rekordhöga handelsöverskottet resulterar i ökade spänningar med omvärlden, framförallt med USA som är det land som har störst handelsunderskott mot Kina. Det är troligt att antalet tvister i WTO kommer att öka om utvecklingen fortsätter. Både USA och EU har sagt sig vara beredda att ta till tvistlösning om de inte kommer till rätta med sina respektive handelsproblem med Kina. Den kinesiska ledningen gör dock klart att ett stort handelsöverskott inte är något man eftersträvar. Istället söker man, åtminstone i retoriken till omvärlden, sätt att aktivt minska överskottet. De frihandelsavtal som sluts handlar bl a om att kinesiska investeringar utomlands bör öka och att tillverkningsindustrin ska uppmuntras att lägga produktion i andra länder (som ett sätt att bl a kringgå handelsbarriärer och ändra etiketten made in China till made in X ). Många menar att det stora handelsöverskottet är ett tecken på en obalans i ekonomin. Oblansen skulle komma av att den kinesiska exporten får hjälp i form av subventioner, skattelättnader och en undervärderad valuta. Att valutareserven översteg 1000 miljarder US dollar i oktober gav ökad bekräftelse till dessa teorier. Men obalansen uppstår även på andra håll. Den kinesiska centralbanken köper amerikanska statsobligationer till låg ränta och

3 3(11) hjälper därmed till att finansiera de amerikanska så kallade dubbla underskotten d v s budgeten och handelsbalansen. Detta möjliggör också för amerikanska företag att använda de pengarna till investeringar med högre avkastning (ofta utomlands). De resurser som finns i den kinesiska valutareserven används inte effektivt (enligt flera bedömare är en rimlig nivå på valutareserven ca 400 miljarder US dollar). Detta har skapat en intensiv diskussion i Kina om vad resurserna skulle kunna användas till. Det finns många områden som skulle behöva finansiering. Man skulle kunna bygga ut det sociala skyddsnätet, betala av en stor del av de värdelösa fordringarna, investera i aktier, bygga upp oljereserver osv. Problemet med dessa lösningar är dock att mer pengar i systemet skulle öka inflationstrycket. Vidare innebär åtgärden ett förtroendeproblem i förhållande till de finansiella marknaderna. Det finns en risk att man skapar en förväntning om att regeringen och centralbanken alltid kommer att lösa problem som t ex de värdelösa fordringarna med hjälp av valutareserven. Till stor del är frågan om valutareservens medel ändå ett lyxproblem, eftersom det i praktiken handlar om hur ett överskott av resurser ska hanteras. I frågan om Kinas handelsöverskott är det emellertid viktigt att komma ihåg att Kina även har handelsunderskott gentemot framförallt många av sina asiatiska grannar. Det är också möjligt att tillväxten i handelsöverskottet kommer att minska något i och med att efterfrågan i USA dämpas, vilket de flesta ekonomiska indikatorer tyder på. Valutan Den kinesiska valutan, som sedan juli 2005 får handlas inom ett begränsat fluktuationsband, har fortsatt stärkts mot US-dollarn under En starkare sådan appreciering har länge efterfrågats av många amerikanska politiker, med tillverkningsindustrin i ryggen, som menar att den undervärderade yuanen orsakat förlorade arbetstillfällen i USA. Den relativa förstärkningen av yuanen i förhållande till dollarn som ägt rum är inte tillräcklig enligt dessa kritiker. Euron har stärkts mot yuanen under 2006 (se figur 1).

4 4(11) Valutakurserna för RMB-USD och RMB-EUR Valutakursen 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 USD EUR 7,5 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov 30-dec 30-jan 28-feb 30- mar 30-apr 30-maj 30-jun 30-jul 30-aug 30-sep 30-okt 30-nov Källa: Kinas centralbank PBOC och ambassadens beräkningar Två skolor för tillväxtpolitiken Man skulle kunna säga att Kina befinner sig vid ett vägskäl beträffande sin tillväxtpolitik. President Hu Jintao försöker profilera sig gentemot den tidigare dogmasättande ledaren Deng Xiaoping, som yttrade den kända frasen it s glorious to get rich med att istället tala om det harmoniska samhället som landets nästa steg. För att detta ska ske måste obalanserna/orättvisorna 1 rättas till. För tillväxtpolitiken innebär detta att större hänsyn bör tas till miljön och mer resurser gå till mindre energikrävande verksamheter, t ex tjänstesektorn, samt att handelsöverskottet och beroendet av exporten minskas till förmån för inhemsk efterfrågan och konsumtion. De ökande sociala klyftorna, bl a mellan fattig och rik, behöver hanteras. Detta är också den linje som förordas av Världsbanken och en del andra bedömare. De hävdar att det behövs fler makroekonomiska restriktioner riktade mot framförallt den tunga industrin. Skattelättnader för export bör även tas bort. Den andra skolan ser problem med ett snabbt strukturskifte i ekonomin. De menar att drastiska avskräckande åtgärder för industrins utveckling skulle kunna få förödande konsekvenser för den del av ekonomin som ännu inte nåtts av industrialiseringen framför allt om vidare 1 Kommunistpartiet nämner fem obalanser: människa-natur, ekonomisk-social utveckling, stad-landsbygd, mellan olika provinser, och Kina-omvärlden.

5 5(11) makroekonomiska och finanspolitiska restriktioner för industrin skulle sammanfalla med en minskad efterfrågan globalt. I grunden speglar de båda skolorna två olika bilder av Kina. En som Kinaframgångssagan, med de utvecklade kuststäderna, som nu är redo att ta nästa steg i tillväxtkedjan, och den andra, ett Kina där 750 miljoner människor som är registrerade på landsbygden och i stor utsträckning ännu inte har nåtts av industrialiseringen. En tolkning är att båda bilderna är rätt. Kina är med sina km 2 och över 1,3 miljarder invånare stort nog att rymma båda verkligheter och kanske är det möjligt att till viss del anpassa politiken till utvecklade kustregioner såväl som till de fattigare inre regionerna. Ledningens retorik om tillväxtpolitiken kan också ses som en målsättning på lång sikt, som kommer att ta många år att realiseras. Energipolitiken En del av bakgrunden till uppkomsten av diskussionen kring tillväxtpolitikens inriktning är den snabbt växande, och ofta ineffektiva, energiförbrukningen, som fortsätter att vara en av Kinas största utmaningar. Den internationella energimyndigheten, IEA, presenterade nyligen nya beräkningar enligt vilka Kina redan 2010 skulle gå om USA som det land i världen med störst utsläpp av koldioxid, och därmed vara mest skyldig till att påskynda växthuseffekten. I det tredje kvartalet fortsatte energiförbrukningen att växa snabbare än BNP. Som tidigare nämnts är den kinesiska ledningens främsta svar på problemet att genomföra en omstrukturering av ekonomin, bort från ett alltför stort beroende av tung energislukande industri, till en mer tjänstedriven ekonomi. Nyckeln är dock enligt många ekonomer att släppa regleringen av elpriserna och låta marknadskrafterna sätta priset som då med stor sannolikhet skulle bli högre. Inte förrän detta sker har hushållen och företagen tillräckliga incitament för att spara energi och investera i energibesparande åtgärder. Miljön -försöket med att introducera grön BNP möter motgångar Miljöförstöringen fortsätter att vara ett av Kinas största problem. I den förra kvartalsrapporten presenterades ett nytt initiativ av miljöadministrationen, SEPA, och statiskbyrån, NBS, att införa en grön BNP, där kostnaderna för miljöförstöring dras av den traditionella BNP-beräkningen. Undersökningar hos allmänheten visar att måttet har stöd hos många men att de provinser som är med i provgruppen är tveksamma. Provinserna är rädda att deras BNP-siffror kommer att se lägre ut än andra provinsers samt att mer restriktiva miljöregler är negativa för ekonomin på kort sikt. Å andra sidan finns det de som menar att måttet inte går tillräckligt långt i och med att

6 6(11) negativa hälsokonsekvenser (t ex hög frekvens av lungcancer, barn som blir missbildade o s v) inte inkluderas. En motgång för metoden var att chefen för NBS fick sparken tidigare under hösten. SEPA har dock lovat att fortsätta driva frågan. Konsumtionen ökar långsamt Realinkomsterna i städerna växte med 10 procent under de tre första kvartalen. På landsbygden växte inkomsterna med 11,4 procent de första tre kvartalen. Ökningen reflekterar också växande pengaöverföringar från familjemedlemmar som migrerat till städerna. I och med att människors inkomst och levnadsstandard fortsättar att öka vore det naturligt att tro att konsumtionen följer efter. Världsbankens hushållsundersökning (baserad på 36 städer) visar emellertid att sparandet fortsatte att öka snabbare än konsumtionen. Konsumtionsökningen per capita i städerna var endast 8,4 procent. Ambassaden har tidigare tagit upp problemet med den höga sparandegraden i Kina som till stor del härrör från otillräcklig täckning för sjukvård, förhållandevis höga utbildningskostnader, och mycket låg statlig pension, som gör att människor måste spara en stor del av inkomsten. Å andra sidan betalar de flesta väldigt lite skatt, gränsen för inkomstskatt ligger vid yuan per år (en hög inkomstnivå för kinesisk standard). Detaljhandeln växte med höga 13 procent. Som mått på konsumtionen är dock variabeln operfekt. En stor del av det som reflekteras är grossisthandeln. Antalet varuhus och affärer som växer fram i storstäderna ökar snabbt. Många lockas av den enorma marknaden och ser till takten av inkomstökningarna. Men inte sällan har dessa varuhus svårt att gå runt. Inkomsterna kommer till stor del av varumärken som betalar för placeringen av sina produkter. En del av förklaringen är den höga sparandekvoten samt det faktum att de som nått västerländsk medelklasstandard eller är rika inte utgör mer än ungefär 5 procent. Detta sagt så ökar konsumtionen stadigt och inget talar för att den skulle minska inom de närmaste åren. Ny arbetsrättslig lag I det harmoniska samhället ligger även det bristande arbetsrättsliga skyddet i fokus. I oktober lanserades en ny arbetsrättslig lag Labour Contract Law. Huvudinnehållet i lagen är att det ska bli svårare att, som många företag gör, endast anställa genom tillfälliga kontrakt. Konsekvensen av det nuvarande

7 7(11) systemet är speciellt svårt för migrantarbetare 2. En byggarbetare som skadar sig har t ex liten möjlighet att få ersättning ens för sjukvårdskostnader om han inte är fast anställd och har migrerat från landsbygd till stad, en vanlig situation i Kina och en av anledningarna till den nya lagen. Lagen, som nu är under beredning, har fått kritik av både kinesiska och utländska företag som menar att kostnaden för att anställa blir högre. Svenska företag och andra som ligger långt framme när det gäller personalpolitik och frågor om företagens sociala och miljömässiga ansvar ser dock inga problem med den nya lagen. Den finansiella sektorn nya reformer Sedan Kina blev medlem av Världshandelsorganisationen, WTO för fem år sedan har Kinas finansiella system genomgått stora förändringar. Öppningen av banksektorn utgjorde den sista delen av Kinas anslutningsåtaganden. Under hösten annonserade den kinesiska ledningen att utländska banker skulle tillåtas ta inlåning i RMB, en pusselbit i bankernas verksamhet som tidigare varit otillåten. De nya bestämmelserna kommer emellertid med betydande restriktioner. Det svåraste för de utländska bankerna blir att möta de höga kapitalkrav som ställs. För att kunna ta emot inlåning måste de utländska bankerna öppna locally incorporated subsidiaries för vilka kapitalkraven är 1 miljard RMB, för den första enheten, därefter 500 miljoner RMB i de följande. För de flesta banker är detta en omöjlighet. För ett tiotal av de största bankerna i världen har dock potentialen i den kinesiska marknaden övervägt och man har ansökt om tillstånd. Den fulla betydelsen av de nya regleringarna är emellertid fortfarande oklar. Vissa menar att regleringarna även innebär att utländska banker som håller kvar det gamla bransch-systemet inte kommer att få öppna nya representationskontor. En sådan bestämmelse skulle kunna få konsekvenser för bl a de svenska bankerna i Kina. Restriktionerna har skapats delvis p.g.a. en rädsla för att utländska banker ska konkurrera ut de inhemska. Hittills är det svårt att se att denna risk skulle vara överhängande. De utländska bankernas andel av de totala tillgångarna i bankerna är enligt en aktuell uppskattning cirka 2 procent. För att bibehålla sitt marknadsövertag på lång sikt krävs dock att de kinesiska bankerna förbättrar konkurrenskraften. Det kanske viktigaste är att bygga ut ett bättre system för och en vana vid professionell riskbedömning vid varje utlåning. 2 I Kina måste man ansöka om uppehållstillstånd för att flytta mellan provinser (och stad och landsbygd), vilket många av migrantarbetarna saknar då tillstånden är svåra att erhålla.

8 8(11) Traditionellt levde bankerna i symbios med de statliga företagen och utlåningsbeslut samt räntenivåer sattes på politiska och administrativa grunder. Det är framförallt denna praxis som skapat problemen med stora tillgångarna av värdelösa fordringar. Det sker emellertid många förbättringsförsök. De utländska bankerna närvaro och olika joint ventures påverkar. EU, USA, IMF m.fl. har samarbetsprogram som syftar till att hjälpa Kina att skapa ett modernare finansiellt system. Dessutom har tre av de största bankerna nyligen listats på börserna i Hongkong och Shanghai. Det talas nu om att den sista stora och problemtyngda banken Bank of Agriculture, kommer att följa i fotspåren. Bankerna har fått höga värderingar på marknaden. Detta förvånar bl a utländska banker i Peking, som menar att värderingarna inte på något sätt reflekterar de kinesiska bankernas balansräkning. Det finns också stora problem med otransparans. Banksystemet är speciellt underutvecklat på landsbygden. Ett stort problem är bristen på säkerhet, då privat ägande av land inte är tillåtet. Experiment med mikrokrediter sker, men enligt bedömare är detta inte tillräckligt då ett helt system med betalningar o. s. v. behövs. Bank of Agriculture har ett stort nät men fungerar inte alltid så väl. Kina funderar även på att bygga ut postsparbanker för att möta efterfrågan. Det är tydligt att det kommer att ta tid att ändra vanor och bygga ut ett utvecklat riskbedömningssystem. Även om huvudkontoren blir mer vana vid internationell praxis kommer det att dröja innan kunskapen sipprar ut i provinserna. Systemförändringen fördröjs också av incitamentsstrukturen. I Kina bestämmer centralbanken inom vilket spann som bankerna får sätta sina inlånings- och utlåningsräntor, vilket betyder att möjligheten att konkurrera är begränsad. Dessutom får de högsta cheferna ofta lönepåslag efter hur många affärer som görs, d v s framförallt storleken på utlåningen. Bankerna klarar sig relativt bra i en situation med en tillväxtnivå på 9-10 procent per år (men t o m under dessa omständigheter är man beroende av tillskott från staten då och då), men vad händer om tillväxten skulle minska med bara ett par procent? Det mesta beror på om reformtakten är tillräcklig. Aktiemarknaden De gradvisa förändringarna i aktiemarknaden har gett resultat och börsen i Shanghai har, trots sina fortsatt stora strukturella problem, vuxit med rekordhöga cirka 90 procent under Chinese Securities Regulatory Commission (CSRC) annonserade nyligen att möjligheterna för både kinesiska och utländska investerare kommer att fortsätta att växa. Detta ska ske bl a

9 9(11) genom att systemen med Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) och Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), som infördes i 2002 respektive 2006, ska öka i omfattning. Den förra möjliggör för kinesiska fonder och banker (som ansökt om tillstånd) att investera i utländska marknader medan den andra gör det möjligt för utländska banker och fonder att investera i den kinesiska kapitalmarknaden. Hittills har QFII använts i högre utsträckning än QDII då avkastningen på den kinesiska marknaden varit hög och den kinesiska valutan varit under apprecieringstryck. Att den kinesiska kapitalmarkanden fortsätter att utvecklas och erbjuder fler möjligheter för investerare är viktigt av flera skäl. Sparandebehovet hos kinesiska hushåll skulle kunna minska om spararna fick uppleva en högre avkastning på sina undansatta pengar. Den alltför stora likviditeten i banksektorn skulle också kunna sjunka då spararna får fler valmöjligheter. Aktiemarknader i sig underlättar även för allokering av nytt kapital till växande företag. Det är även möjligt att spekulationstrycket på fastighetsmarknaden skulle kunna lättas något, i och med att fler investeringsalternativ presenteras. Ytterligare risker i ekonomin Förutom de interna utmaningarna finns också vissa externa orosmoment. Det mest överhängande och troliga är en bromsande tillväxt i USA. Handeln och investeringsflödena länderna emellan är betydande, USA är Kinas andra största handelspartner (efter EU) och Kina är USA:s största. Även om det inte är någon tvekan om att en minskad efterfrågan i USA får konsekvenser för den kinesiska ekonomin är det dock inte säkert att konsekvenserna blir lika betydande som befarat. Kina är alltmer integrerad med ekonomierna i Asien. Dollarns sjunkande värde gentemot yuanen kompenseras av ett ökande värde på euron. Det är möjligt att EU kommer att få en större roll i Kinas export. En ytterligare riskfaktor i den kinesiska ekonomin är en växande ekonomisk nationalism i Kina 3. Självständig innovation är ett nyckelbegrepp och utländska företag uppmanas bilda joint ventures med kinesiska och på så sätt föra över sitt teknologiska kunnande. I offentlig upphandling främjas också ofta kinesiska produktion. För ekonomin kan detta få negativa konsekvenser, om t ex internationella investerare drar öronen åt sig. 3 Telemeddelande nr 176 A

10 10(11) Fler makroekonomiska åtstramningar? Då de makroekonomiska kontrollerna verkar ha fungerat är det mindre troligt att några större nya åtstramningar är att vänta inom den närmsta framtiden. Om detta sker är det enligt många bedömare troligare med ökade reservkrav för bankerna än nya räntehöjningar. Huruvida nya makroekonomiska regler införs kommer också att bero på investeringstillväxten framöver och på den internationella efterfrågan. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '05 K1-3 '05 K1-4 '06 K1 '06 K1-2 '06 K1-3 BNP-tillväxt, procent 9,9 9,9 10,3 10,9 10,7 BNP mrd USD ** Export mrd USD 546, ,6 691,2 Import mrd USD 478, ,2 581,4 Ökn statl investeringar 26,1 25,7 27,7 29,8 27,3 procent Inflation: KPI procent 0,9 1,6 0,8 1,5 1,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion 16,3 16,4 16,7 17,7 17,2 procent Utl dir inv (kontr) mrd USD 130,3 ** ** 88,5 132,8 Utl dir inv (real) mrd USD 43,2 60,3 14,2 28,4 42,6 Valutareserv mrd USD 769,0 818,9 875,1 941,1 987,9 Växelkurs RMB/USD 8,0930 8,0702 8,0170 7,9943 7,904 Tillväxt M2procent (året 17,9 17,6 18,8 18,4 16,83 före) ** = ingen uppgift LENTZ CC: UD-UrH

11 UD-IH UD-EIM Lindström, Kamilla Backteman, Linda 11(11)

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/20080618-1 2008-06-17 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar;

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går urstarkt Högre tillväxt Lägre arbetslöshet

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20091116-1 2009-11-16 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 101 Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Kinas

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer