LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING född på julafton LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Ett gott år ger tillförsikt om framtiden NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. År 2007 har varit ett spännande och framgångsrikt år för Skelleftebostäder. Företaget har fortsatt att utvecklas enligt vår strategiska plan och vision. För första gången på många år är antalet tomma lägenheter färre än 100. Under året har vi investerat över 100 mkr i nybyggnationer. I skrivande stund är ett sjuttiotal lägenheter under färdigställande och blir klara för inflyttning under första kvartalet Lägenheterna i det ombyggda Urkraftshuset håller på att fördelas. Här är nästan alla lägenheter redan uthyrda för inflyttning till våren. I centralorten har vi nu mycket få lediga lägenheter och uthyrningen har även ökat i kringorterna. Det glädjer oss mycket, eftersom detta inte bara är bra för oss som företag utan också ett tecken på att det går bra för Skellefteå kommun. Den positiva befolkningsutvecklingen för kommunen har fortsatt under året och nyligen fick också Skellefteå pris som årets kommun. All positiv uppmärksamhet för Skellefteå är bra för oss som bor och verkar på orten. Konkurrensen mellan Sveriges kommuner om arbetstillfällen och tillväxtföretag är hårdare nu än för bara några år sedan. Att vi i Skellefteå kan erbjuda ett bra och varierat utbud av bostäder till rimlig kostnad är naturligtvis en konkurrensfördel. En ökad uthyrningsgrad och en väl genomförd finansiell strategi har gett oss utrymme för ett bra underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter. Därigenom finns förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Som ett led i detta har vi fortsatt vår satsning på att förbättra den yttre miljön i våra bostadsområden. Ett konkret exempel är upprustningen av västra delen av Frögatan på Anderstorp. På Skebo arbetar vi dagligen med framtidsfrågor som kommer att få betydelse för ditt boende. För att kunna göra det måste vi också ha en god grund att stå på. Den verklighet som Skebo arbetar i formades under en stor del 1900-talet. Av historien lär vi att allmännyttan är utsatt för ständig förändring. Reglerna och villkoren för oss allmännyttiga bostadsföretag har förändrats ett flertal gånger under åren. Under 2007 har en utredning om allmännyttans roll i Sverige pågått och kommer att fortsätta även nästa år. Grunden till utredningen är Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen om otillåtet stöd i olika former för allmännyttiga företag. Att fastighetsägarna vill uppnå en högre hyressättning på attraktiva lägenheter är inget nytt fenomen. Privatvärdarna har troligtvis också redan en godtagbar avkastning på sina fastigheter, annars skulle rimligen deras fastigheter vara till salu. Målsättningen med utredningen är att uppnå en väl fungerande hyresmarknad där alla aktörer ska verka på samma villkor och drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att Skebo måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera resultatet av utredningen för att kunna anpassa verksamheten till eventuellt nya villkor. Skelleftebostäder har, liksom de flesta av våra kollegor, anpassat oss väl efter nya förutsättningar under åren och ser framtiden an med tillförsikt. God Jul och Gott Nytt År! En reportagetidning för Skebos hyresgäster SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Centraltryckeriet, Skellefteå. Omslagsbild: Britta Wikström, officer i Frälsningsarmén och hyresgäst hos Skebo,. Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Kostnader som inte syns Det är mycket som ingår i din månadshyra men som inte syns tydligt för dig som hyresgäst. Ofta handlar det om uppdrag som tillkommit genom myndighetsbeslut. Ett aktuellt exempel är mätning av radon i våra hus. Fördelen med att hyra jämfört med att äga sin bostad är sällan mer uppenbar än just när det gäller plötsligt uppkomna kostnader. Ett exempel som ligger nära till hands är utbyte av vitvaror som går sönder, men det finns många utgifter som för en hyresgäst är mer eller mindre osynliga. Just nu pågår exempelvis mätning av radon i Skebos hus. Sådana mätningar ska enligt nationella miljömål ske senast Men Skellefteå kommuns miljömål är satta ännu tuffare, här ska samtliga flerbostadshus vara mätta senast i slutet av Bakgrunden till detta är att radon i för höga doser är skadligt, berättar Helen Lindström, miljöinspektör på Bygg- och Miljökontoret på Skellefteå kommun. Kostar miljoner Mätning måste enligt de regler som finns ske i alla typer av hus, både sådana som är byggda av trä och betong. Det gäller alla fastigheter i hela landet och inte bara i Skellefteå som tvärtom generellt har ganska låg förekomst av radon. - Däremot behöver inte alla lägenheter mätas. I hus utan källare mäts alla lägenheter på bottenvåningen och dessutom 20 procent av övriga lägenheter varav minst en lägenhet per våningsplan. Mätningen sker genom att små dosor som innehåller en radonkänslig film placeras ut under minst tre månader. Dosorna får inte flyttas under tiden och sänds därefter in för framkallning. - Skulle någon mätning sedan visa på förhöjda värden kan man därefter gå vidare och planera åtgärder, berättar Helen Lindström. Men radonmätning är bara en i raden av myndighetsbeslut som årligen kostar Skebo miljonbelopp att följa. Ett annat aktuellt exempel är energideklarationer som ska genomföras för alla flerfamiljshus senast sista december Husen besiktas avseende sin totala energiförbrukning. Man kontrollerar värmesystem, fönster, isolering på vindar med mera. Utifrån resultaten upprättas en handlingsplan för huset, berättar Hans Widmark som är chef på Skebos teknikavdelning. Allt fler uppgifter Kontroll och mätningar av ventilationsanläggningar, den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen OVK, görs med olika intervall beroende på ventilationsaggregatets typ och fastighetens användningsområde. - Det är för att kontrollera att luftflödet är rätt utifrån lokalens storlek och användning. På samma sätt görs systematisk brandsyn i alla fastigheter. Det sker upp till fyra gånger per år. Då kontrolleras att städning och underhåll sköts, och att det inte står saker i vägen i trapphus och utrymningsvägar. Möbler eller annan utrustning får inte placeras i trapphus och korridorer. Skor får inte heller stå i trapphusen. - Om ett par år ska vi också enligt lagkrav genomfört ett arbete Mätning pågår. Nu pågår radonmätning i Skebos hus, en åtgärd som Skebo utför enligt myndighetsbeslut. Helen Lindström, miljöinspektör på Bygg- och Miljökontoret, visar hur den lilla mätdosan ser ut. som syftar till att skapa ökad framkomlighet och tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta ska göras genom att undanröja så kallade enkla hinder, det vill säga åtgärder som kan göras med relativt små medel. Senast vid årsskiftet i år ska Skebo också ha skapat ett nytt system för numrering av lägenheter, anpassat till det system som Folk- och Bostadsräkningen, FoB, använder. Senare måste även alla dörrar märkas om enligt det nya systemet. Hissar besiktas periodiskt och vid ombyggnation måste enligt nya regler gamla enkeldörrar bytas ut till dubbla dörrar där den inre dörren följer med hissen, detta utifrån nya EU-regler. Tryckkärl besiktas periodiskt och bovärden gör kontroller löpande. - Mängden myndighetsuppdrag ökar hela tiden. Vi följer naturligtvis de regler som finns och eftersom reglernas syfte är att öka tryggheten i boendet är detta också positivt för våra hyresgäster. kom in kom in

3 Jul i armén! I ur och i skur ser vi dem i olika sammanhang. Alltid lika outtröttliga, brinnande för sin sak och sin tro frälsningssoldaterna. Vi har mött Britta Wikström, Skeboboende officer i Guds egen armé och hennes kompis Mariann Wiklund, även hon frälsningssoldat. När julen kommer verkar det som om vi människor allmänt blir lite mer medmänskliga. Vi skänker pengar till olika insamlingar, hjälper vänner, besöker sådana vi försummat och köper presenter. Vi börjar tänka på att visa den uppskattning vi faktiskt känner. I Frälsningsarmén hittar man människor som satsar på medmänsklighet året om. Britta Wikström gick på Frälsningsarmén redan som ung, men blev senare undersköterska på lasarettet i Örebro i många år. Som pensionär återvände hon hit till Skellefteå och återupptog sitt engagemang i Frälsningsarmén. - Sedan jag lärde känna Mariann så följs vi åt i allt vi gör. På möten, vi sjunger och umgås även privat. Vi har jättetrevligt tillsammans. Julgrytan Britta och Mariann har blivit kända runtom i landet och många ringer och frågar om de inte kan komma till dem och sjunga och vittna. - Vi har jätteroligt. Och inte minst tycker folk att Britta har en väldig humor. Hon är jätterolig! säger Mariann. Britta och Mariann hör till kåren i Skelleftehamn, den är den största i trakten. De är också engagerade i hjälptruppen för den betydligt mindre kåren i Skellefteå. Och nu när julen närmar sig så är det mycket som ska göras. Bland annat ska den traditionsenliga julgrytan för insamling av pengar ut. - I år är det 100-årsjubileum för julgrytan. Och folk är verkligen givmilda. Det händer att ungdomar tömmer sin börs i grytan för att de vet vart pengarna går. Ungdomsengagemang Britta och Mariann har också ett eget projekt. De samlar in pengar till en verksamhet inom Frälsningsarmén i Göteborg som hjälper barn och ungdomar som av olika skäl har det svårt. Bland annat har de caféverksamhet i en kvartersgård en gång i veckan. Varje gång de samlat ihop en slant så skickar de ner den och får bilder tillbaka som visar hur pengarna använts. - Det är oerhört roligt. Och så berikande att se glädjen hos barnen. Speciellt minns jag ett barn som fick en julklapp när vi var där på besök och barnet först inte förstod att paketet var hennes. Vi fick kämpa för att övertyga detta barn som aldrig förr fått en present. Några planer på att minska sitt engagemang har varken Mariann eller Britta. -Så länge vi kan kommer vi att åka runt och arbeta för att glädja våra medmänniskor. För vi har så roligt tillsammans! Givmilda i juletid. Att få uppleva människors givmildhet och den glädje deras bidrag kan ge andra människor, tycker Britta Wikström är oerhört berikande. 4 kom in kom in 5

4 porträttet FÖDD PÅ JULAFTON Det allra bästa med att vara född på julaftonen är ändå att man alltid får så god mat Att vara barn idag och född på julafton kan säkert vara knepigt. Vissa paket är inslagna i randigt, färgglatt papper. Andra i papper med tomtar på, snören och sigillack. Men när Yngve Karlander föddes 1933 var presenter inget föräldrarna kunde prioritera. Vi träffar Yngve och hans hustru Liisa för att söka svaret på hur det är att vara född på julaftonen. De bor i en rymlig Skebolägenhet på Morö Backe, dit de flyttade från Boden för ett år sedan för att komma närmare yngsta dottern och barnbarnen som bor i Ersmark. - Jag kommer ursprungligen från en liten by i Tornedalen där jag föddes på julaftonen 1933 som syskon nummer sju av nio. På den tiden kom barnmorskan hem när det var dags att föda. Och eftersom barnmorskan blev tvungen rycka ut på julaftonen så fick jag senare skämtsamt höra från mina äldre bröder att jag var jäklig redan på Kollega och livskamrat. Yngve har arbetat tillsammans med sin fru Liisa i över 30 år på Systembolaget. den tiden, säger Yngve och skrattar hjärtligt. Visserligen odlade familjen egen potatis och hade några kor som gav smör och mejerivaror på bordet, men ändå präglades barndomen av knapphet. Det var många munnar som skulle mättas och några presenter att tala om blev det aldrig. - Mest fick vi kläder, som strumpor och så. Min första leksak var en mekanisk bil som man drog upp, den fick jag som sexåring av en av mina bröder som hade börjat arbeta och tjänade egna pengar. Föräldrarna hade inte råd. Roligt tillsammans Men han har heller aldrig saknat att han inte fick presenter. - Det var helt enkelt inte viktigt, vi hade roligt tillsammans jag och mina syskon ändå. Det var ju huvudsaken. Yngve konstaterar att det är andra tider nu. Det finns ett överflöd som han och hans syskon inte ens kunde drömma om som barn. - Men barnen blir liksom blasé på alla märkvärdiga julklappar de får idag. Vi var många syskon och lekte tillsammans, skidåkning tillhörde favoritsysselsättningarna. Numera får han dock födelsedagspresenter som de flesta andra. Vanligtvis får han dem på morgonen. Ibland inslagna i julpapper, ibland i vanligt presentpapper. - Det allra bästa med att vara född på julaftonen är ändå att man alltid får så god mat, säger Yngve och skrattar. Någon egentlig nackdel har han aldrig sett. - Det skulle väl möjligen vara att det är svårt att locka folk att komma på själva födelsedagen. Men vi tar firandet någon annan dag istället, så det brukar lösa sig. Som nybliven Skelleftebo blev Yngve tvungen att operera höften. Därför har han ännu inte kunnat ta upp sitt stora fritidsintresse Bridge, men han hoppas kunna göra det snart. - Det är ett stort intresse. Jag har den så kallade hjärternålen om någon är intresserad och vill höra av sig, säger han och uppmanar oss å det bestämdaste att ta med det i artikeln. Systembolaget Yngve och Liisa har haft förmånen att arbeta tillsammans i över 30 år på Systembolaget i Boden. - På Bolaget var han chef, men hemma är det jag som är chef, säger Liisa med ett leende. Och värmen de utstrålar tillsammans gör en sak ganska uppenbar. Oavsett hur många presenter det än skulle ligga under granen så är den bästa julklappen att fortfarande efter alla dessa år ha varandra. 6 kom in kom in 7

5 Om elden kommer lös Bland det värsta vi människor kan tänka oss är att det börjar brinna. Lyckligtvis slipper de allra flesta uppleva det. Men om det ändå händer så finns det några saker att tänka på. Och aldrig är det väl så viktigt att fundera på detta som i juleljusens tid. Brandsäkert julmys. Visst ska man skapa julstämning med levande ljus. Det tycker även brandinspektör Sven-Axel Mikaelsson, men manar oss också att vara försiktiga. Vad ska du tänka på om det börjar brinna i ditt hus eller rent av i just din lägenhet? Kom in! frågade brandinspektör Sven-Axel Mikaelsson på räddningstjänsten. - Om det börjar brinna i lägenheten ska man naturligtvis först försöka släcka branden om man upptäckt den i tid. Antingen med brandsläckare eller brandfilt som kan vara ett bra alternativ för den som bor i lägenhet. De finns att köpa där även brandsläckare säljs. Om branden är utom kontroll gäller det att sätta sig själv i säkerhet, stänga dörren för att förhindra spridning och även varna andra som kan vara berörda. - Ett bra tips för exempelvis barnfamiljer är att ha bestämt en återsamlingsplats där alla träffas ifall man måste utrymma vid en brand. Då slipper man riskera att någon rusar tillbaka in i lågorna för att leta en familjemedlem som redan är satt i säkerhet. Viktigt när man lämnar en brinnande lägenhet är också att stänga dörren så inte elden och röken sprider sig. - Det är röken man ska vara mest rädd för vid en brand. Redan efter ett par andetag i brandrök blir man desorienterad och får svårt att ta sig fram. Röken är också det man ska skydda sig mot om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset blir rökfyllt. - En lägenhet är byggd för att stå emot brand i minst en timme. Stanna därför i lägenheten tills räddningstjänsten kommer. Den svaga punkten är entrédörren som kan ha springor och brevinkast där rök kan tränga in. Blöt handdukar och lägg för. Glöm heller inte att larma räddningstjänsten och tala om för dem att du är kvar i lägenheten. Försök inte ta dig ut via ett rökfyllt trapphus! Sven-Axel påminner också om vikten av att ha en brandvarnare. Och att sätta upp den och kontrollera batteriet. - Häng upp den om den ligger i byrålådan, där gör den ingen nytta! Byt också ut batteriet en gång om året och testa brandvarnaren då och då så att den verkligen fungerar om olyckan skulle vara framme. Håll ut, alla innebandyfantaster! Skebo Floorball Open har blivit en stor succé och många längtar nog till nästa turnering. Och visst blir det en favorit i repris även 2008 men på annan tid på året än vi är vana vid. Den årligen återkommande innebandyturneringen Skebo Floorball Open har under några år varit en stor succé bland både ungdomar och föräldrar. Vanligtvis brukar denna turnering hållas i början av året, men 2008 blir det lite annorlunda. - Vi har nu bestämt att skjuta på turneringen till i höst, berättar Kenth Wiklund på Skebo som ansvarat för turneringen från Skebos sida. Förklaringen är inte bara att ombyggnationen av Eddahallen dragit ut något på tiden. - Vi ser också att det är mycket mer aktivitet på vår och försommar som riktar sig till de ungdomar i årskurs 4,5 och 6 som vi vänder oss till. På hösten är det däremot tomt, och vi känner därför att det är en fördel att lägga Skebo Floorball Open då för att ge något att se fram emot i höstmörkret också. Det är med andra ord tålamod som gäller. - Exakt datum för turneringen är ännu inte spikat, men så fort vi har mer information så återkommer vi. Både i denna tidning och i separat information, avslutar Kenth Wiklund. Nu fördelas alla LÄGENHETER i bostadskön Tidigare har vissa lägenheter hyrts ut genom så kallad snabbuthyrning när de blivit lediga. Det systemet upphör nu och alla lägenheter kommer från och med nyår att fördelas i bostadskön. Snabbuthyrda lägenheter har tidigare varit tillgängliga även för dem som inte stått i Skebos bostadskö, och det har fungerat så att först till kvarn har gällt för dessa lägenheter. Men nu blir det annorlunda. - Den här förändringen görs av rättviseskäl för att de som stått länge i bostadskön inte ska gå miste om bostäder som kan vara intressanta för dem, berättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. Nu har Skebo få lediga lägenheter. Därför blir det också nödvändigt att göra den här förändringen. Alla som står i bostadskön kan anmäla intresse för en lägenhet som blir ledig. När anmälningstiden gått ut går lägenheten till den av de intresserade som stått längst i kön. - Ett rättvist och väl fungerande system som nu alltså kommer att omfatta samtliga våra lägenheter. 8 kom in kom in 9

6 Inflyttning på Morö Backe Det nya boendet som byggts av Skebo för äldreomsorgen på Morö Backe är snart färdigt. Den nya byggnaden står vackert placerad i en talldunge strax norr om Morö Backe kyrka. Inflyttning sker under januari. Jens satsade på café i Skellefteå Jens Näslund växte upp i Botkyrka utanför Stockholm. Han längtade bort från hetsen, bort från att ha flera jobb samtidigt. Han drömde om att starta ett café. I Stockholm var det omöjligt på grund av kostnaderna. Därför bestämde han sig för sju år sedan att starta sitt café så långt bort från Stockholm som möjligt. Jens hamnade i Skellefteå och öppnade det lilla men populära caféet Kanel strax öster om Citykompaniet i Skellefteå. Och härom året drog han igång ytterligare ett ställe för stans kaffeälskare Kåffein som ligger i det gamla Urkraftshuset där Skebo just nu gör i ordning nya centrala lägenheter. Man kan ju fråga sig hur det gått att bedriva verksamhet mitt i byggstöket. - Visst har det varit stökigt och besvärligt. Men kunderna har varit fantastiska och kommit ändå. I Stockholm hade det aldrig hänt, då hade de gått någon annanstans! säger Jens med en stor portion uppskattning. Att driva café i Stockholm är visserligen knepigare på grund av extremt höga priser när man vill ta över en befintlig verksamhet, höga hyror och så vidare. Men inte ens i Skellefteå räcker det med att sälja vanligt kaffe och kanelsnäckor längre. - Jag ville gå tillbaka till rötterna, ha ett riktigt café. Men det räcker inte med kaffe utan folk vill ha latte och cappucino nuförtiden också. Så jag har satsat på att ha bra kaffe. Mitt kaffe görs av kvalitetsbönor från det lilla rosteriet Johan & Nyström i Tullinge. Eftersom Jens driver två caféer så jobbar han naturligtvis väldigt mycket. Och folk som känner honom fattar inte att han kunde lämna Stockholm för att åka hit. - Inte förrän de själva kommer hit och ser det som finns här. Här har jag och flickvännen en central lägenhet, två caféer och så har vi ett lantställe utanför stan. Sånt är ju nästan ouppnåeligt i Stockholm och här har vi kunnat bygga upp det på bara några år. Så Skellefteå blev en riktig fullträff för Jens och hans flickvän. Och Kåffein fortsätter att utvecklas. - Under ombyggnationen har vi kört livemusik ungefär en gång i månaden. Det ska vi försöka fortsätta med. Och efter nyår kommer vi att börja med en ny meny med mer mat. Vi ska fortsätta vara ett café, men med lite mer maträtter på menyn. Även pubdelen kommer att utökas och utvecklas. Och tankarna på att utveckla verksamheten vidare finns också. - På något års sikt vill jag öppna ytterligare ett café i Norrland. Men en sak i taget. Först ska vi jobba med att utveckla Kåffein. Studentlägenheter blir vanliga Efterfrågan på bostäder i Skellefteå är fortsatt hög. Samtidigt har efterfrågan på studentbostäder minskat. Skebo låter därför några lägenheter på Anderstorp som upplåtits som studentbostäder återgå till att hyras ut som vanliga lägenheter. Ingen Livsfarlig sladd, tack! Att sladda med bilen kan vara farligt. Att slarva och låta sladden till motorvärmarkabeln hänga kvar i eluttaget kan vara minst lika farligt. Tänk på att barn stoppar saker i munnen, och skulle någon råka stoppa din motorvärmarkabel i munnen så är katastrofen ett faktum. Se till att det inte händer! Ta ur sladden när den inte används. Tänk också på att inte låta motorvärmare och kupévärmare gå i onödan, det tjänar både du och miljön på! Catarina visar lägenheter För att förbättra servicen och effektivisera hanteringen av lägenhetsvisningar så har organisationen runt dessa förändrats för centrala Skellefteå. Numera är det bara Catarina Holmér som visar lägenheter. Därigenom blir det mer tid för att följa upp visningarna, vilket ger en bättre service och tiden från visning till kontrakt kan kortas. God Jul & Gott Nytt År önskar 10 kom in kom in 11

7 korsordet MÄTS I KVADRATMÅTT DOKUMENT- SAMLING GIFT- MÖRDAR- MEDEL BOK- HYLLA GÖR SKÅDIS SCENEN BOR BI OCH INTERN I UTAN SKÄRPA SVALK- ANDE DRYCK πslösa BORT STAD I VÄRM- LAND KOST- NAD SKRIV- ANDE JAN DET INGÅR I SER- VISEN F D LÅG- PRIS- KEDJA SLÄPP- ER IN LUFT LIVLIG SKRIVER POET DEN LIKNAR EN VESSLA DET AN- VÄNDS I BOW- LING TOTAL OORD- NING GUL VÅR- BLOMMA GRÄVT EN GROP BYGGER BARN MED BLIVIT SKÄNKT SÄTTER MAN BLOM- MOR I FÖRE TU KRÄVER DRAMA œhål I ISEN MED UNDAN- TAG AV ORÖRD LENA, SVENSK STJÄRNA ] GIFT KVINNA JAPAN SKAP- ELSE ERFAR ÅRETS TREDJE MÅNAD BYGGNAD ELLER FASTIGHET STAD I SÖDRA FRANK- RIKE KONST- NÄRS- SKAP NICKEL ] ] TYNGER TEHE- RAN FÖR- SIKTIG DOPPAS I VATTEN I AKTERN LUKTAR BRÄNT BELGIEN KORT MOTOR- TYP EN SORTS ANSJOVIS TALL- HEDEN BESVÄR- LIG VISAR KLOCKA TUSEN I ROM FÖR- MODAR KUNG I SHAKE- SPEARE- DRAMA BLADET HETS- ÄTNING HAR SITT EIFFEL- TORN LURIG MÅNAD JÄTTE LADES VARDAG- LIGT PILS- NERN KOK- VÄTSKA VÄLJA ÖVER- LÄGGER HÄST- FLICKA VÅRD- ARE ROM- ERSKA PRÄST- INNOR FÖD- ELSE- PLATS HENNE FIRAR VI 24/1 HÖRS FOLK- MASSA SYRE I KEMIN JÄRN- VÄGSORT TANKE- MÄSSIGT UT- SMYCK- NING PÅ TEATER SLÖAT AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 11 februari De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Ella Stenlund som vann ett presentkort på 100 kr. Margaretha Löfgren, Vivi-Ann Nilsson, Maj-Britt Jonsson och Carina Olofsson vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer