LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING född på julafton LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Ett gott år ger tillförsikt om framtiden NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. År 2007 har varit ett spännande och framgångsrikt år för Skelleftebostäder. Företaget har fortsatt att utvecklas enligt vår strategiska plan och vision. För första gången på många år är antalet tomma lägenheter färre än 100. Under året har vi investerat över 100 mkr i nybyggnationer. I skrivande stund är ett sjuttiotal lägenheter under färdigställande och blir klara för inflyttning under första kvartalet Lägenheterna i det ombyggda Urkraftshuset håller på att fördelas. Här är nästan alla lägenheter redan uthyrda för inflyttning till våren. I centralorten har vi nu mycket få lediga lägenheter och uthyrningen har även ökat i kringorterna. Det glädjer oss mycket, eftersom detta inte bara är bra för oss som företag utan också ett tecken på att det går bra för Skellefteå kommun. Den positiva befolkningsutvecklingen för kommunen har fortsatt under året och nyligen fick också Skellefteå pris som årets kommun. All positiv uppmärksamhet för Skellefteå är bra för oss som bor och verkar på orten. Konkurrensen mellan Sveriges kommuner om arbetstillfällen och tillväxtföretag är hårdare nu än för bara några år sedan. Att vi i Skellefteå kan erbjuda ett bra och varierat utbud av bostäder till rimlig kostnad är naturligtvis en konkurrensfördel. En ökad uthyrningsgrad och en väl genomförd finansiell strategi har gett oss utrymme för ett bra underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter. Därigenom finns förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Som ett led i detta har vi fortsatt vår satsning på att förbättra den yttre miljön i våra bostadsområden. Ett konkret exempel är upprustningen av västra delen av Frögatan på Anderstorp. På Skebo arbetar vi dagligen med framtidsfrågor som kommer att få betydelse för ditt boende. För att kunna göra det måste vi också ha en god grund att stå på. Den verklighet som Skebo arbetar i formades under en stor del 1900-talet. Av historien lär vi att allmännyttan är utsatt för ständig förändring. Reglerna och villkoren för oss allmännyttiga bostadsföretag har förändrats ett flertal gånger under åren. Under 2007 har en utredning om allmännyttans roll i Sverige pågått och kommer att fortsätta även nästa år. Grunden till utredningen är Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen om otillåtet stöd i olika former för allmännyttiga företag. Att fastighetsägarna vill uppnå en högre hyressättning på attraktiva lägenheter är inget nytt fenomen. Privatvärdarna har troligtvis också redan en godtagbar avkastning på sina fastigheter, annars skulle rimligen deras fastigheter vara till salu. Målsättningen med utredningen är att uppnå en väl fungerande hyresmarknad där alla aktörer ska verka på samma villkor och drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att Skebo måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera resultatet av utredningen för att kunna anpassa verksamheten till eventuellt nya villkor. Skelleftebostäder har, liksom de flesta av våra kollegor, anpassat oss väl efter nya förutsättningar under åren och ser framtiden an med tillförsikt. God Jul och Gott Nytt År! En reportagetidning för Skebos hyresgäster SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Centraltryckeriet, Skellefteå. Omslagsbild: Britta Wikström, officer i Frälsningsarmén och hyresgäst hos Skebo,. Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Kostnader som inte syns Det är mycket som ingår i din månadshyra men som inte syns tydligt för dig som hyresgäst. Ofta handlar det om uppdrag som tillkommit genom myndighetsbeslut. Ett aktuellt exempel är mätning av radon i våra hus. Fördelen med att hyra jämfört med att äga sin bostad är sällan mer uppenbar än just när det gäller plötsligt uppkomna kostnader. Ett exempel som ligger nära till hands är utbyte av vitvaror som går sönder, men det finns många utgifter som för en hyresgäst är mer eller mindre osynliga. Just nu pågår exempelvis mätning av radon i Skebos hus. Sådana mätningar ska enligt nationella miljömål ske senast Men Skellefteå kommuns miljömål är satta ännu tuffare, här ska samtliga flerbostadshus vara mätta senast i slutet av Bakgrunden till detta är att radon i för höga doser är skadligt, berättar Helen Lindström, miljöinspektör på Bygg- och Miljökontoret på Skellefteå kommun. Kostar miljoner Mätning måste enligt de regler som finns ske i alla typer av hus, både sådana som är byggda av trä och betong. Det gäller alla fastigheter i hela landet och inte bara i Skellefteå som tvärtom generellt har ganska låg förekomst av radon. - Däremot behöver inte alla lägenheter mätas. I hus utan källare mäts alla lägenheter på bottenvåningen och dessutom 20 procent av övriga lägenheter varav minst en lägenhet per våningsplan. Mätningen sker genom att små dosor som innehåller en radonkänslig film placeras ut under minst tre månader. Dosorna får inte flyttas under tiden och sänds därefter in för framkallning. - Skulle någon mätning sedan visa på förhöjda värden kan man därefter gå vidare och planera åtgärder, berättar Helen Lindström. Men radonmätning är bara en i raden av myndighetsbeslut som årligen kostar Skebo miljonbelopp att följa. Ett annat aktuellt exempel är energideklarationer som ska genomföras för alla flerfamiljshus senast sista december Husen besiktas avseende sin totala energiförbrukning. Man kontrollerar värmesystem, fönster, isolering på vindar med mera. Utifrån resultaten upprättas en handlingsplan för huset, berättar Hans Widmark som är chef på Skebos teknikavdelning. Allt fler uppgifter Kontroll och mätningar av ventilationsanläggningar, den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen OVK, görs med olika intervall beroende på ventilationsaggregatets typ och fastighetens användningsområde. - Det är för att kontrollera att luftflödet är rätt utifrån lokalens storlek och användning. På samma sätt görs systematisk brandsyn i alla fastigheter. Det sker upp till fyra gånger per år. Då kontrolleras att städning och underhåll sköts, och att det inte står saker i vägen i trapphus och utrymningsvägar. Möbler eller annan utrustning får inte placeras i trapphus och korridorer. Skor får inte heller stå i trapphusen. - Om ett par år ska vi också enligt lagkrav genomfört ett arbete Mätning pågår. Nu pågår radonmätning i Skebos hus, en åtgärd som Skebo utför enligt myndighetsbeslut. Helen Lindström, miljöinspektör på Bygg- och Miljökontoret, visar hur den lilla mätdosan ser ut. som syftar till att skapa ökad framkomlighet och tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta ska göras genom att undanröja så kallade enkla hinder, det vill säga åtgärder som kan göras med relativt små medel. Senast vid årsskiftet i år ska Skebo också ha skapat ett nytt system för numrering av lägenheter, anpassat till det system som Folk- och Bostadsräkningen, FoB, använder. Senare måste även alla dörrar märkas om enligt det nya systemet. Hissar besiktas periodiskt och vid ombyggnation måste enligt nya regler gamla enkeldörrar bytas ut till dubbla dörrar där den inre dörren följer med hissen, detta utifrån nya EU-regler. Tryckkärl besiktas periodiskt och bovärden gör kontroller löpande. - Mängden myndighetsuppdrag ökar hela tiden. Vi följer naturligtvis de regler som finns och eftersom reglernas syfte är att öka tryggheten i boendet är detta också positivt för våra hyresgäster. kom in kom in

3 Jul i armén! I ur och i skur ser vi dem i olika sammanhang. Alltid lika outtröttliga, brinnande för sin sak och sin tro frälsningssoldaterna. Vi har mött Britta Wikström, Skeboboende officer i Guds egen armé och hennes kompis Mariann Wiklund, även hon frälsningssoldat. När julen kommer verkar det som om vi människor allmänt blir lite mer medmänskliga. Vi skänker pengar till olika insamlingar, hjälper vänner, besöker sådana vi försummat och köper presenter. Vi börjar tänka på att visa den uppskattning vi faktiskt känner. I Frälsningsarmén hittar man människor som satsar på medmänsklighet året om. Britta Wikström gick på Frälsningsarmén redan som ung, men blev senare undersköterska på lasarettet i Örebro i många år. Som pensionär återvände hon hit till Skellefteå och återupptog sitt engagemang i Frälsningsarmén. - Sedan jag lärde känna Mariann så följs vi åt i allt vi gör. På möten, vi sjunger och umgås även privat. Vi har jättetrevligt tillsammans. Julgrytan Britta och Mariann har blivit kända runtom i landet och många ringer och frågar om de inte kan komma till dem och sjunga och vittna. - Vi har jätteroligt. Och inte minst tycker folk att Britta har en väldig humor. Hon är jätterolig! säger Mariann. Britta och Mariann hör till kåren i Skelleftehamn, den är den största i trakten. De är också engagerade i hjälptruppen för den betydligt mindre kåren i Skellefteå. Och nu när julen närmar sig så är det mycket som ska göras. Bland annat ska den traditionsenliga julgrytan för insamling av pengar ut. - I år är det 100-årsjubileum för julgrytan. Och folk är verkligen givmilda. Det händer att ungdomar tömmer sin börs i grytan för att de vet vart pengarna går. Ungdomsengagemang Britta och Mariann har också ett eget projekt. De samlar in pengar till en verksamhet inom Frälsningsarmén i Göteborg som hjälper barn och ungdomar som av olika skäl har det svårt. Bland annat har de caféverksamhet i en kvartersgård en gång i veckan. Varje gång de samlat ihop en slant så skickar de ner den och får bilder tillbaka som visar hur pengarna använts. - Det är oerhört roligt. Och så berikande att se glädjen hos barnen. Speciellt minns jag ett barn som fick en julklapp när vi var där på besök och barnet först inte förstod att paketet var hennes. Vi fick kämpa för att övertyga detta barn som aldrig förr fått en present. Några planer på att minska sitt engagemang har varken Mariann eller Britta. -Så länge vi kan kommer vi att åka runt och arbeta för att glädja våra medmänniskor. För vi har så roligt tillsammans! Givmilda i juletid. Att få uppleva människors givmildhet och den glädje deras bidrag kan ge andra människor, tycker Britta Wikström är oerhört berikande. 4 kom in kom in 5

4 porträttet FÖDD PÅ JULAFTON Det allra bästa med att vara född på julaftonen är ändå att man alltid får så god mat Att vara barn idag och född på julafton kan säkert vara knepigt. Vissa paket är inslagna i randigt, färgglatt papper. Andra i papper med tomtar på, snören och sigillack. Men när Yngve Karlander föddes 1933 var presenter inget föräldrarna kunde prioritera. Vi träffar Yngve och hans hustru Liisa för att söka svaret på hur det är att vara född på julaftonen. De bor i en rymlig Skebolägenhet på Morö Backe, dit de flyttade från Boden för ett år sedan för att komma närmare yngsta dottern och barnbarnen som bor i Ersmark. - Jag kommer ursprungligen från en liten by i Tornedalen där jag föddes på julaftonen 1933 som syskon nummer sju av nio. På den tiden kom barnmorskan hem när det var dags att föda. Och eftersom barnmorskan blev tvungen rycka ut på julaftonen så fick jag senare skämtsamt höra från mina äldre bröder att jag var jäklig redan på Kollega och livskamrat. Yngve har arbetat tillsammans med sin fru Liisa i över 30 år på Systembolaget. den tiden, säger Yngve och skrattar hjärtligt. Visserligen odlade familjen egen potatis och hade några kor som gav smör och mejerivaror på bordet, men ändå präglades barndomen av knapphet. Det var många munnar som skulle mättas och några presenter att tala om blev det aldrig. - Mest fick vi kläder, som strumpor och så. Min första leksak var en mekanisk bil som man drog upp, den fick jag som sexåring av en av mina bröder som hade börjat arbeta och tjänade egna pengar. Föräldrarna hade inte råd. Roligt tillsammans Men han har heller aldrig saknat att han inte fick presenter. - Det var helt enkelt inte viktigt, vi hade roligt tillsammans jag och mina syskon ändå. Det var ju huvudsaken. Yngve konstaterar att det är andra tider nu. Det finns ett överflöd som han och hans syskon inte ens kunde drömma om som barn. - Men barnen blir liksom blasé på alla märkvärdiga julklappar de får idag. Vi var många syskon och lekte tillsammans, skidåkning tillhörde favoritsysselsättningarna. Numera får han dock födelsedagspresenter som de flesta andra. Vanligtvis får han dem på morgonen. Ibland inslagna i julpapper, ibland i vanligt presentpapper. - Det allra bästa med att vara född på julaftonen är ändå att man alltid får så god mat, säger Yngve och skrattar. Någon egentlig nackdel har han aldrig sett. - Det skulle väl möjligen vara att det är svårt att locka folk att komma på själva födelsedagen. Men vi tar firandet någon annan dag istället, så det brukar lösa sig. Som nybliven Skelleftebo blev Yngve tvungen att operera höften. Därför har han ännu inte kunnat ta upp sitt stora fritidsintresse Bridge, men han hoppas kunna göra det snart. - Det är ett stort intresse. Jag har den så kallade hjärternålen om någon är intresserad och vill höra av sig, säger han och uppmanar oss å det bestämdaste att ta med det i artikeln. Systembolaget Yngve och Liisa har haft förmånen att arbeta tillsammans i över 30 år på Systembolaget i Boden. - På Bolaget var han chef, men hemma är det jag som är chef, säger Liisa med ett leende. Och värmen de utstrålar tillsammans gör en sak ganska uppenbar. Oavsett hur många presenter det än skulle ligga under granen så är den bästa julklappen att fortfarande efter alla dessa år ha varandra. 6 kom in kom in 7

5 Om elden kommer lös Bland det värsta vi människor kan tänka oss är att det börjar brinna. Lyckligtvis slipper de allra flesta uppleva det. Men om det ändå händer så finns det några saker att tänka på. Och aldrig är det väl så viktigt att fundera på detta som i juleljusens tid. Brandsäkert julmys. Visst ska man skapa julstämning med levande ljus. Det tycker även brandinspektör Sven-Axel Mikaelsson, men manar oss också att vara försiktiga. Vad ska du tänka på om det börjar brinna i ditt hus eller rent av i just din lägenhet? Kom in! frågade brandinspektör Sven-Axel Mikaelsson på räddningstjänsten. - Om det börjar brinna i lägenheten ska man naturligtvis först försöka släcka branden om man upptäckt den i tid. Antingen med brandsläckare eller brandfilt som kan vara ett bra alternativ för den som bor i lägenhet. De finns att köpa där även brandsläckare säljs. Om branden är utom kontroll gäller det att sätta sig själv i säkerhet, stänga dörren för att förhindra spridning och även varna andra som kan vara berörda. - Ett bra tips för exempelvis barnfamiljer är att ha bestämt en återsamlingsplats där alla träffas ifall man måste utrymma vid en brand. Då slipper man riskera att någon rusar tillbaka in i lågorna för att leta en familjemedlem som redan är satt i säkerhet. Viktigt när man lämnar en brinnande lägenhet är också att stänga dörren så inte elden och röken sprider sig. - Det är röken man ska vara mest rädd för vid en brand. Redan efter ett par andetag i brandrök blir man desorienterad och får svårt att ta sig fram. Röken är också det man ska skydda sig mot om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset blir rökfyllt. - En lägenhet är byggd för att stå emot brand i minst en timme. Stanna därför i lägenheten tills räddningstjänsten kommer. Den svaga punkten är entrédörren som kan ha springor och brevinkast där rök kan tränga in. Blöt handdukar och lägg för. Glöm heller inte att larma räddningstjänsten och tala om för dem att du är kvar i lägenheten. Försök inte ta dig ut via ett rökfyllt trapphus! Sven-Axel påminner också om vikten av att ha en brandvarnare. Och att sätta upp den och kontrollera batteriet. - Häng upp den om den ligger i byrålådan, där gör den ingen nytta! Byt också ut batteriet en gång om året och testa brandvarnaren då och då så att den verkligen fungerar om olyckan skulle vara framme. Håll ut, alla innebandyfantaster! Skebo Floorball Open har blivit en stor succé och många längtar nog till nästa turnering. Och visst blir det en favorit i repris även 2008 men på annan tid på året än vi är vana vid. Den årligen återkommande innebandyturneringen Skebo Floorball Open har under några år varit en stor succé bland både ungdomar och föräldrar. Vanligtvis brukar denna turnering hållas i början av året, men 2008 blir det lite annorlunda. - Vi har nu bestämt att skjuta på turneringen till i höst, berättar Kenth Wiklund på Skebo som ansvarat för turneringen från Skebos sida. Förklaringen är inte bara att ombyggnationen av Eddahallen dragit ut något på tiden. - Vi ser också att det är mycket mer aktivitet på vår och försommar som riktar sig till de ungdomar i årskurs 4,5 och 6 som vi vänder oss till. På hösten är det däremot tomt, och vi känner därför att det är en fördel att lägga Skebo Floorball Open då för att ge något att se fram emot i höstmörkret också. Det är med andra ord tålamod som gäller. - Exakt datum för turneringen är ännu inte spikat, men så fort vi har mer information så återkommer vi. Både i denna tidning och i separat information, avslutar Kenth Wiklund. Nu fördelas alla LÄGENHETER i bostadskön Tidigare har vissa lägenheter hyrts ut genom så kallad snabbuthyrning när de blivit lediga. Det systemet upphör nu och alla lägenheter kommer från och med nyår att fördelas i bostadskön. Snabbuthyrda lägenheter har tidigare varit tillgängliga även för dem som inte stått i Skebos bostadskö, och det har fungerat så att först till kvarn har gällt för dessa lägenheter. Men nu blir det annorlunda. - Den här förändringen görs av rättviseskäl för att de som stått länge i bostadskön inte ska gå miste om bostäder som kan vara intressanta för dem, berättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. Nu har Skebo få lediga lägenheter. Därför blir det också nödvändigt att göra den här förändringen. Alla som står i bostadskön kan anmäla intresse för en lägenhet som blir ledig. När anmälningstiden gått ut går lägenheten till den av de intresserade som stått längst i kön. - Ett rättvist och väl fungerande system som nu alltså kommer att omfatta samtliga våra lägenheter. 8 kom in kom in 9

6 Inflyttning på Morö Backe Det nya boendet som byggts av Skebo för äldreomsorgen på Morö Backe är snart färdigt. Den nya byggnaden står vackert placerad i en talldunge strax norr om Morö Backe kyrka. Inflyttning sker under januari. Jens satsade på café i Skellefteå Jens Näslund växte upp i Botkyrka utanför Stockholm. Han längtade bort från hetsen, bort från att ha flera jobb samtidigt. Han drömde om att starta ett café. I Stockholm var det omöjligt på grund av kostnaderna. Därför bestämde han sig för sju år sedan att starta sitt café så långt bort från Stockholm som möjligt. Jens hamnade i Skellefteå och öppnade det lilla men populära caféet Kanel strax öster om Citykompaniet i Skellefteå. Och härom året drog han igång ytterligare ett ställe för stans kaffeälskare Kåffein som ligger i det gamla Urkraftshuset där Skebo just nu gör i ordning nya centrala lägenheter. Man kan ju fråga sig hur det gått att bedriva verksamhet mitt i byggstöket. - Visst har det varit stökigt och besvärligt. Men kunderna har varit fantastiska och kommit ändå. I Stockholm hade det aldrig hänt, då hade de gått någon annanstans! säger Jens med en stor portion uppskattning. Att driva café i Stockholm är visserligen knepigare på grund av extremt höga priser när man vill ta över en befintlig verksamhet, höga hyror och så vidare. Men inte ens i Skellefteå räcker det med att sälja vanligt kaffe och kanelsnäckor längre. - Jag ville gå tillbaka till rötterna, ha ett riktigt café. Men det räcker inte med kaffe utan folk vill ha latte och cappucino nuförtiden också. Så jag har satsat på att ha bra kaffe. Mitt kaffe görs av kvalitetsbönor från det lilla rosteriet Johan & Nyström i Tullinge. Eftersom Jens driver två caféer så jobbar han naturligtvis väldigt mycket. Och folk som känner honom fattar inte att han kunde lämna Stockholm för att åka hit. - Inte förrän de själva kommer hit och ser det som finns här. Här har jag och flickvännen en central lägenhet, två caféer och så har vi ett lantställe utanför stan. Sånt är ju nästan ouppnåeligt i Stockholm och här har vi kunnat bygga upp det på bara några år. Så Skellefteå blev en riktig fullträff för Jens och hans flickvän. Och Kåffein fortsätter att utvecklas. - Under ombyggnationen har vi kört livemusik ungefär en gång i månaden. Det ska vi försöka fortsätta med. Och efter nyår kommer vi att börja med en ny meny med mer mat. Vi ska fortsätta vara ett café, men med lite mer maträtter på menyn. Även pubdelen kommer att utökas och utvecklas. Och tankarna på att utveckla verksamheten vidare finns också. - På något års sikt vill jag öppna ytterligare ett café i Norrland. Men en sak i taget. Först ska vi jobba med att utveckla Kåffein. Studentlägenheter blir vanliga Efterfrågan på bostäder i Skellefteå är fortsatt hög. Samtidigt har efterfrågan på studentbostäder minskat. Skebo låter därför några lägenheter på Anderstorp som upplåtits som studentbostäder återgå till att hyras ut som vanliga lägenheter. Ingen Livsfarlig sladd, tack! Att sladda med bilen kan vara farligt. Att slarva och låta sladden till motorvärmarkabeln hänga kvar i eluttaget kan vara minst lika farligt. Tänk på att barn stoppar saker i munnen, och skulle någon råka stoppa din motorvärmarkabel i munnen så är katastrofen ett faktum. Se till att det inte händer! Ta ur sladden när den inte används. Tänk också på att inte låta motorvärmare och kupévärmare gå i onödan, det tjänar både du och miljön på! Catarina visar lägenheter För att förbättra servicen och effektivisera hanteringen av lägenhetsvisningar så har organisationen runt dessa förändrats för centrala Skellefteå. Numera är det bara Catarina Holmér som visar lägenheter. Därigenom blir det mer tid för att följa upp visningarna, vilket ger en bättre service och tiden från visning till kontrakt kan kortas. God Jul & Gott Nytt År önskar 10 kom in kom in 11

7 korsordet MÄTS I KVADRATMÅTT DOKUMENT- SAMLING GIFT- MÖRDAR- MEDEL BOK- HYLLA GÖR SKÅDIS SCENEN BOR BI OCH INTERN I UTAN SKÄRPA SVALK- ANDE DRYCK πslösa BORT STAD I VÄRM- LAND KOST- NAD SKRIV- ANDE JAN DET INGÅR I SER- VISEN F D LÅG- PRIS- KEDJA SLÄPP- ER IN LUFT LIVLIG SKRIVER POET DEN LIKNAR EN VESSLA DET AN- VÄNDS I BOW- LING TOTAL OORD- NING GUL VÅR- BLOMMA GRÄVT EN GROP BYGGER BARN MED BLIVIT SKÄNKT SÄTTER MAN BLOM- MOR I FÖRE TU KRÄVER DRAMA œhål I ISEN MED UNDAN- TAG AV ORÖRD LENA, SVENSK STJÄRNA ] GIFT KVINNA JAPAN SKAP- ELSE ERFAR ÅRETS TREDJE MÅNAD BYGGNAD ELLER FASTIGHET STAD I SÖDRA FRANK- RIKE KONST- NÄRS- SKAP NICKEL ] ] TYNGER TEHE- RAN FÖR- SIKTIG DOPPAS I VATTEN I AKTERN LUKTAR BRÄNT BELGIEN KORT MOTOR- TYP EN SORTS ANSJOVIS TALL- HEDEN BESVÄR- LIG VISAR KLOCKA TUSEN I ROM FÖR- MODAR KUNG I SHAKE- SPEARE- DRAMA BLADET HETS- ÄTNING HAR SITT EIFFEL- TORN LURIG MÅNAD JÄTTE LADES VARDAG- LIGT PILS- NERN KOK- VÄTSKA VÄLJA ÖVER- LÄGGER HÄST- FLICKA VÅRD- ARE ROM- ERSKA PRÄST- INNOR FÖD- ELSE- PLATS HENNE FIRAR VI 24/1 HÖRS FOLK- MASSA SYRE I KEMIN JÄRN- VÄGSORT TANKE- MÄSSIGT UT- SMYCK- NING PÅ TEATER SLÖAT AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 11 februari De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Ella Stenlund som vann ett presentkort på 100 kr. Margaretha Löfgren, Vivi-Ann Nilsson, Maj-Britt Jonsson och Carina Olofsson vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga Anledning till undersökningen: Brand byggnad Hällefors Olycksutredning Datum 2013-03-06 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 11/13-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Kultur och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Så startade Systembolaget Systembolaget startade 1955

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Bumbibjörnarna som i vanlig ordning förbereder Julen ankomst men som oväntat stött på trubbel.

Bumbibjörnarna som i vanlig ordning förbereder Julen ankomst men som oväntat stött på trubbel. Värdparet (Värden) gör entré ljus & musik. Välkomna skall ni vara kära publik till vår lilla anspråkslösa julkortsoaré. Jo den heter så för vi har nämligen fått tidiga julkort som vi glatt oss så mycket

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något.

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något. Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Julia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 8 år, jag tycker om att ha vänner. Min favoritfärg är turkos och svart.jag har många kompisar på min skola. Mina kompisar heter Albin,

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Kultur och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Sverige förr i tiden. Så föddes Systembolaget. Systembolaget

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten är elevernas

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Olycksundersökning. Myndighet Räddningstjänsten. Räddningstjänsten Älvsbyn Olycksplats Älvsbyns kommun

Olycksundersökning. Myndighet Räddningstjänsten. Räddningstjänsten Älvsbyn Olycksplats Älvsbyns kommun Utredare Roger Bohman Medutredare Olycksdatum 2012 Utredningsdatum Myndighet Räddningstjänsten Myndighet/organisation Räddningstjänsten Älvsbyn Olycksplats Älvsbyns kommun Bilagor Telefon 0929-171 25 Telefon

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Den nya redaktionen är igång! Välkomna till ett nytt spännande år med skoltidningen Uggleposten. Till i år har vi fått TRE nya redaktionsmedarbetare.

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Vasakåren. Jul & Nyår

Vasakåren. Jul & Nyår Vasakåren Jul & Nyår 2017 HÄLSNING FRÅN KÅRLEDAREN Dagen är kommen! Kärlek triumferar! Hösten har inneburit många dagar. Många händelserika och olika dagar. Jag känner det, inte minst i min kropp. En innehållsrik

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet!

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet! NIVÅER A1-A2 1. Välj rätt alternativ 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag. A. i B. på C. till D. om 2. -. kommer din fru? Från Italien. A. Vart B. Var C. Varifrån D. Vad 3. Vad kör du bil? En Volvo. A.

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Kap,1. De nyinflyttade

Kap,1. De nyinflyttade Kap,1 De nyinflyttade Det är mitt i sommaren och Clara sitter i fönstret och tittar ut, hon ser dem nyinflyttade bära in flyttkartonger. Mamma hade sagt att dom hade en tjej som är lika gammal som Clara.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Bättre Självförtroende NU!

Bättre Självförtroende NU! Bättre Självförtroende NU! AV: Dennis Danielsson En bok om att hitta, skapa eller ta tillbaka ett självförtroende på topp. Boktitel: Bättre Självförtroende NU! Copyright 2012, Dennis Danielsson Omslagsdesign:

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Nu ska vi åka till Sverige

Nu ska vi åka till Sverige Nu ska vi åka till Sverige Hanna Fagerlund Vad händer med ett folk de svenska myndigheterna frenetiskt eftersträvar att försvenska? Det var inte förrän 1957 förbudet för tornedalingar att tala meänkieli

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

ETT HETT SJUNGANDE DALEN

ETT HETT SJUNGANDE DALEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2002 7:E ÅRGÅNGEN NIKLAS TRIVS I ETT HETT SJUNGANDE DALEN FULL FART PÅ BURVIKSKOLONIN MÖBELCHECKEN BLEV MARCUZ OCH JENNYS ITALIENSK AFTON PÅ ANDERSTORP 1

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

SKEBOS WEBBPLATS UPPFRÄSCHAD NYTT SENIORBOENDE PÅ STRANDGÅRDEN DAGS FÖR SKEBO FLOORBALL OPEN

SKEBOS WEBBPLATS UPPFRÄSCHAD NYTT SENIORBOENDE PÅ STRANDGÅRDEN DAGS FÖR SKEBO FLOORBALL OPEN E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N STEN & GEORG BJUDER PÅ ÄKTA JULGLÄDJE! SKEBOS WEBBPLATS UPPFRÄSCHAD NYTT SENIORBOENDE PÅ

Läs mer