LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING född på julafton LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Ett gott år ger tillförsikt om framtiden NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. År 2007 har varit ett spännande och framgångsrikt år för Skelleftebostäder. Företaget har fortsatt att utvecklas enligt vår strategiska plan och vision. För första gången på många år är antalet tomma lägenheter färre än 100. Under året har vi investerat över 100 mkr i nybyggnationer. I skrivande stund är ett sjuttiotal lägenheter under färdigställande och blir klara för inflyttning under första kvartalet Lägenheterna i det ombyggda Urkraftshuset håller på att fördelas. Här är nästan alla lägenheter redan uthyrda för inflyttning till våren. I centralorten har vi nu mycket få lediga lägenheter och uthyrningen har även ökat i kringorterna. Det glädjer oss mycket, eftersom detta inte bara är bra för oss som företag utan också ett tecken på att det går bra för Skellefteå kommun. Den positiva befolkningsutvecklingen för kommunen har fortsatt under året och nyligen fick också Skellefteå pris som årets kommun. All positiv uppmärksamhet för Skellefteå är bra för oss som bor och verkar på orten. Konkurrensen mellan Sveriges kommuner om arbetstillfällen och tillväxtföretag är hårdare nu än för bara några år sedan. Att vi i Skellefteå kan erbjuda ett bra och varierat utbud av bostäder till rimlig kostnad är naturligtvis en konkurrensfördel. En ökad uthyrningsgrad och en väl genomförd finansiell strategi har gett oss utrymme för ett bra underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter. Därigenom finns förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Som ett led i detta har vi fortsatt vår satsning på att förbättra den yttre miljön i våra bostadsområden. Ett konkret exempel är upprustningen av västra delen av Frögatan på Anderstorp. På Skebo arbetar vi dagligen med framtidsfrågor som kommer att få betydelse för ditt boende. För att kunna göra det måste vi också ha en god grund att stå på. Den verklighet som Skebo arbetar i formades under en stor del 1900-talet. Av historien lär vi att allmännyttan är utsatt för ständig förändring. Reglerna och villkoren för oss allmännyttiga bostadsföretag har förändrats ett flertal gånger under åren. Under 2007 har en utredning om allmännyttans roll i Sverige pågått och kommer att fortsätta även nästa år. Grunden till utredningen är Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen om otillåtet stöd i olika former för allmännyttiga företag. Att fastighetsägarna vill uppnå en högre hyressättning på attraktiva lägenheter är inget nytt fenomen. Privatvärdarna har troligtvis också redan en godtagbar avkastning på sina fastigheter, annars skulle rimligen deras fastigheter vara till salu. Målsättningen med utredningen är att uppnå en väl fungerande hyresmarknad där alla aktörer ska verka på samma villkor och drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att Skebo måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera resultatet av utredningen för att kunna anpassa verksamheten till eventuellt nya villkor. Skelleftebostäder har, liksom de flesta av våra kollegor, anpassat oss väl efter nya förutsättningar under åren och ser framtiden an med tillförsikt. God Jul och Gott Nytt År! En reportagetidning för Skebos hyresgäster SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Centraltryckeriet, Skellefteå. Omslagsbild: Britta Wikström, officer i Frälsningsarmén och hyresgäst hos Skebo,. Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Kostnader som inte syns Det är mycket som ingår i din månadshyra men som inte syns tydligt för dig som hyresgäst. Ofta handlar det om uppdrag som tillkommit genom myndighetsbeslut. Ett aktuellt exempel är mätning av radon i våra hus. Fördelen med att hyra jämfört med att äga sin bostad är sällan mer uppenbar än just när det gäller plötsligt uppkomna kostnader. Ett exempel som ligger nära till hands är utbyte av vitvaror som går sönder, men det finns många utgifter som för en hyresgäst är mer eller mindre osynliga. Just nu pågår exempelvis mätning av radon i Skebos hus. Sådana mätningar ska enligt nationella miljömål ske senast Men Skellefteå kommuns miljömål är satta ännu tuffare, här ska samtliga flerbostadshus vara mätta senast i slutet av Bakgrunden till detta är att radon i för höga doser är skadligt, berättar Helen Lindström, miljöinspektör på Bygg- och Miljökontoret på Skellefteå kommun. Kostar miljoner Mätning måste enligt de regler som finns ske i alla typer av hus, både sådana som är byggda av trä och betong. Det gäller alla fastigheter i hela landet och inte bara i Skellefteå som tvärtom generellt har ganska låg förekomst av radon. - Däremot behöver inte alla lägenheter mätas. I hus utan källare mäts alla lägenheter på bottenvåningen och dessutom 20 procent av övriga lägenheter varav minst en lägenhet per våningsplan. Mätningen sker genom att små dosor som innehåller en radonkänslig film placeras ut under minst tre månader. Dosorna får inte flyttas under tiden och sänds därefter in för framkallning. - Skulle någon mätning sedan visa på förhöjda värden kan man därefter gå vidare och planera åtgärder, berättar Helen Lindström. Men radonmätning är bara en i raden av myndighetsbeslut som årligen kostar Skebo miljonbelopp att följa. Ett annat aktuellt exempel är energideklarationer som ska genomföras för alla flerfamiljshus senast sista december Husen besiktas avseende sin totala energiförbrukning. Man kontrollerar värmesystem, fönster, isolering på vindar med mera. Utifrån resultaten upprättas en handlingsplan för huset, berättar Hans Widmark som är chef på Skebos teknikavdelning. Allt fler uppgifter Kontroll och mätningar av ventilationsanläggningar, den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen OVK, görs med olika intervall beroende på ventilationsaggregatets typ och fastighetens användningsområde. - Det är för att kontrollera att luftflödet är rätt utifrån lokalens storlek och användning. På samma sätt görs systematisk brandsyn i alla fastigheter. Det sker upp till fyra gånger per år. Då kontrolleras att städning och underhåll sköts, och att det inte står saker i vägen i trapphus och utrymningsvägar. Möbler eller annan utrustning får inte placeras i trapphus och korridorer. Skor får inte heller stå i trapphusen. - Om ett par år ska vi också enligt lagkrav genomfört ett arbete Mätning pågår. Nu pågår radonmätning i Skebos hus, en åtgärd som Skebo utför enligt myndighetsbeslut. Helen Lindström, miljöinspektör på Bygg- och Miljökontoret, visar hur den lilla mätdosan ser ut. som syftar till att skapa ökad framkomlighet och tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta ska göras genom att undanröja så kallade enkla hinder, det vill säga åtgärder som kan göras med relativt små medel. Senast vid årsskiftet i år ska Skebo också ha skapat ett nytt system för numrering av lägenheter, anpassat till det system som Folk- och Bostadsräkningen, FoB, använder. Senare måste även alla dörrar märkas om enligt det nya systemet. Hissar besiktas periodiskt och vid ombyggnation måste enligt nya regler gamla enkeldörrar bytas ut till dubbla dörrar där den inre dörren följer med hissen, detta utifrån nya EU-regler. Tryckkärl besiktas periodiskt och bovärden gör kontroller löpande. - Mängden myndighetsuppdrag ökar hela tiden. Vi följer naturligtvis de regler som finns och eftersom reglernas syfte är att öka tryggheten i boendet är detta också positivt för våra hyresgäster. kom in kom in

3 Jul i armén! I ur och i skur ser vi dem i olika sammanhang. Alltid lika outtröttliga, brinnande för sin sak och sin tro frälsningssoldaterna. Vi har mött Britta Wikström, Skeboboende officer i Guds egen armé och hennes kompis Mariann Wiklund, även hon frälsningssoldat. När julen kommer verkar det som om vi människor allmänt blir lite mer medmänskliga. Vi skänker pengar till olika insamlingar, hjälper vänner, besöker sådana vi försummat och köper presenter. Vi börjar tänka på att visa den uppskattning vi faktiskt känner. I Frälsningsarmén hittar man människor som satsar på medmänsklighet året om. Britta Wikström gick på Frälsningsarmén redan som ung, men blev senare undersköterska på lasarettet i Örebro i många år. Som pensionär återvände hon hit till Skellefteå och återupptog sitt engagemang i Frälsningsarmén. - Sedan jag lärde känna Mariann så följs vi åt i allt vi gör. På möten, vi sjunger och umgås även privat. Vi har jättetrevligt tillsammans. Julgrytan Britta och Mariann har blivit kända runtom i landet och många ringer och frågar om de inte kan komma till dem och sjunga och vittna. - Vi har jätteroligt. Och inte minst tycker folk att Britta har en väldig humor. Hon är jätterolig! säger Mariann. Britta och Mariann hör till kåren i Skelleftehamn, den är den största i trakten. De är också engagerade i hjälptruppen för den betydligt mindre kåren i Skellefteå. Och nu när julen närmar sig så är det mycket som ska göras. Bland annat ska den traditionsenliga julgrytan för insamling av pengar ut. - I år är det 100-årsjubileum för julgrytan. Och folk är verkligen givmilda. Det händer att ungdomar tömmer sin börs i grytan för att de vet vart pengarna går. Ungdomsengagemang Britta och Mariann har också ett eget projekt. De samlar in pengar till en verksamhet inom Frälsningsarmén i Göteborg som hjälper barn och ungdomar som av olika skäl har det svårt. Bland annat har de caféverksamhet i en kvartersgård en gång i veckan. Varje gång de samlat ihop en slant så skickar de ner den och får bilder tillbaka som visar hur pengarna använts. - Det är oerhört roligt. Och så berikande att se glädjen hos barnen. Speciellt minns jag ett barn som fick en julklapp när vi var där på besök och barnet först inte förstod att paketet var hennes. Vi fick kämpa för att övertyga detta barn som aldrig förr fått en present. Några planer på att minska sitt engagemang har varken Mariann eller Britta. -Så länge vi kan kommer vi att åka runt och arbeta för att glädja våra medmänniskor. För vi har så roligt tillsammans! Givmilda i juletid. Att få uppleva människors givmildhet och den glädje deras bidrag kan ge andra människor, tycker Britta Wikström är oerhört berikande. 4 kom in kom in 5

4 porträttet FÖDD PÅ JULAFTON Det allra bästa med att vara född på julaftonen är ändå att man alltid får så god mat Att vara barn idag och född på julafton kan säkert vara knepigt. Vissa paket är inslagna i randigt, färgglatt papper. Andra i papper med tomtar på, snören och sigillack. Men när Yngve Karlander föddes 1933 var presenter inget föräldrarna kunde prioritera. Vi träffar Yngve och hans hustru Liisa för att söka svaret på hur det är att vara född på julaftonen. De bor i en rymlig Skebolägenhet på Morö Backe, dit de flyttade från Boden för ett år sedan för att komma närmare yngsta dottern och barnbarnen som bor i Ersmark. - Jag kommer ursprungligen från en liten by i Tornedalen där jag föddes på julaftonen 1933 som syskon nummer sju av nio. På den tiden kom barnmorskan hem när det var dags att föda. Och eftersom barnmorskan blev tvungen rycka ut på julaftonen så fick jag senare skämtsamt höra från mina äldre bröder att jag var jäklig redan på Kollega och livskamrat. Yngve har arbetat tillsammans med sin fru Liisa i över 30 år på Systembolaget. den tiden, säger Yngve och skrattar hjärtligt. Visserligen odlade familjen egen potatis och hade några kor som gav smör och mejerivaror på bordet, men ändå präglades barndomen av knapphet. Det var många munnar som skulle mättas och några presenter att tala om blev det aldrig. - Mest fick vi kläder, som strumpor och så. Min första leksak var en mekanisk bil som man drog upp, den fick jag som sexåring av en av mina bröder som hade börjat arbeta och tjänade egna pengar. Föräldrarna hade inte råd. Roligt tillsammans Men han har heller aldrig saknat att han inte fick presenter. - Det var helt enkelt inte viktigt, vi hade roligt tillsammans jag och mina syskon ändå. Det var ju huvudsaken. Yngve konstaterar att det är andra tider nu. Det finns ett överflöd som han och hans syskon inte ens kunde drömma om som barn. - Men barnen blir liksom blasé på alla märkvärdiga julklappar de får idag. Vi var många syskon och lekte tillsammans, skidåkning tillhörde favoritsysselsättningarna. Numera får han dock födelsedagspresenter som de flesta andra. Vanligtvis får han dem på morgonen. Ibland inslagna i julpapper, ibland i vanligt presentpapper. - Det allra bästa med att vara född på julaftonen är ändå att man alltid får så god mat, säger Yngve och skrattar. Någon egentlig nackdel har han aldrig sett. - Det skulle väl möjligen vara att det är svårt att locka folk att komma på själva födelsedagen. Men vi tar firandet någon annan dag istället, så det brukar lösa sig. Som nybliven Skelleftebo blev Yngve tvungen att operera höften. Därför har han ännu inte kunnat ta upp sitt stora fritidsintresse Bridge, men han hoppas kunna göra det snart. - Det är ett stort intresse. Jag har den så kallade hjärternålen om någon är intresserad och vill höra av sig, säger han och uppmanar oss å det bestämdaste att ta med det i artikeln. Systembolaget Yngve och Liisa har haft förmånen att arbeta tillsammans i över 30 år på Systembolaget i Boden. - På Bolaget var han chef, men hemma är det jag som är chef, säger Liisa med ett leende. Och värmen de utstrålar tillsammans gör en sak ganska uppenbar. Oavsett hur många presenter det än skulle ligga under granen så är den bästa julklappen att fortfarande efter alla dessa år ha varandra. 6 kom in kom in 7

5 Om elden kommer lös Bland det värsta vi människor kan tänka oss är att det börjar brinna. Lyckligtvis slipper de allra flesta uppleva det. Men om det ändå händer så finns det några saker att tänka på. Och aldrig är det väl så viktigt att fundera på detta som i juleljusens tid. Brandsäkert julmys. Visst ska man skapa julstämning med levande ljus. Det tycker även brandinspektör Sven-Axel Mikaelsson, men manar oss också att vara försiktiga. Vad ska du tänka på om det börjar brinna i ditt hus eller rent av i just din lägenhet? Kom in! frågade brandinspektör Sven-Axel Mikaelsson på räddningstjänsten. - Om det börjar brinna i lägenheten ska man naturligtvis först försöka släcka branden om man upptäckt den i tid. Antingen med brandsläckare eller brandfilt som kan vara ett bra alternativ för den som bor i lägenhet. De finns att köpa där även brandsläckare säljs. Om branden är utom kontroll gäller det att sätta sig själv i säkerhet, stänga dörren för att förhindra spridning och även varna andra som kan vara berörda. - Ett bra tips för exempelvis barnfamiljer är att ha bestämt en återsamlingsplats där alla träffas ifall man måste utrymma vid en brand. Då slipper man riskera att någon rusar tillbaka in i lågorna för att leta en familjemedlem som redan är satt i säkerhet. Viktigt när man lämnar en brinnande lägenhet är också att stänga dörren så inte elden och röken sprider sig. - Det är röken man ska vara mest rädd för vid en brand. Redan efter ett par andetag i brandrök blir man desorienterad och får svårt att ta sig fram. Röken är också det man ska skydda sig mot om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset blir rökfyllt. - En lägenhet är byggd för att stå emot brand i minst en timme. Stanna därför i lägenheten tills räddningstjänsten kommer. Den svaga punkten är entrédörren som kan ha springor och brevinkast där rök kan tränga in. Blöt handdukar och lägg för. Glöm heller inte att larma räddningstjänsten och tala om för dem att du är kvar i lägenheten. Försök inte ta dig ut via ett rökfyllt trapphus! Sven-Axel påminner också om vikten av att ha en brandvarnare. Och att sätta upp den och kontrollera batteriet. - Häng upp den om den ligger i byrålådan, där gör den ingen nytta! Byt också ut batteriet en gång om året och testa brandvarnaren då och då så att den verkligen fungerar om olyckan skulle vara framme. Håll ut, alla innebandyfantaster! Skebo Floorball Open har blivit en stor succé och många längtar nog till nästa turnering. Och visst blir det en favorit i repris även 2008 men på annan tid på året än vi är vana vid. Den årligen återkommande innebandyturneringen Skebo Floorball Open har under några år varit en stor succé bland både ungdomar och föräldrar. Vanligtvis brukar denna turnering hållas i början av året, men 2008 blir det lite annorlunda. - Vi har nu bestämt att skjuta på turneringen till i höst, berättar Kenth Wiklund på Skebo som ansvarat för turneringen från Skebos sida. Förklaringen är inte bara att ombyggnationen av Eddahallen dragit ut något på tiden. - Vi ser också att det är mycket mer aktivitet på vår och försommar som riktar sig till de ungdomar i årskurs 4,5 och 6 som vi vänder oss till. På hösten är det däremot tomt, och vi känner därför att det är en fördel att lägga Skebo Floorball Open då för att ge något att se fram emot i höstmörkret också. Det är med andra ord tålamod som gäller. - Exakt datum för turneringen är ännu inte spikat, men så fort vi har mer information så återkommer vi. Både i denna tidning och i separat information, avslutar Kenth Wiklund. Nu fördelas alla LÄGENHETER i bostadskön Tidigare har vissa lägenheter hyrts ut genom så kallad snabbuthyrning när de blivit lediga. Det systemet upphör nu och alla lägenheter kommer från och med nyår att fördelas i bostadskön. Snabbuthyrda lägenheter har tidigare varit tillgängliga även för dem som inte stått i Skebos bostadskö, och det har fungerat så att först till kvarn har gällt för dessa lägenheter. Men nu blir det annorlunda. - Den här förändringen görs av rättviseskäl för att de som stått länge i bostadskön inte ska gå miste om bostäder som kan vara intressanta för dem, berättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. Nu har Skebo få lediga lägenheter. Därför blir det också nödvändigt att göra den här förändringen. Alla som står i bostadskön kan anmäla intresse för en lägenhet som blir ledig. När anmälningstiden gått ut går lägenheten till den av de intresserade som stått längst i kön. - Ett rättvist och väl fungerande system som nu alltså kommer att omfatta samtliga våra lägenheter. 8 kom in kom in 9

6 Inflyttning på Morö Backe Det nya boendet som byggts av Skebo för äldreomsorgen på Morö Backe är snart färdigt. Den nya byggnaden står vackert placerad i en talldunge strax norr om Morö Backe kyrka. Inflyttning sker under januari. Jens satsade på café i Skellefteå Jens Näslund växte upp i Botkyrka utanför Stockholm. Han längtade bort från hetsen, bort från att ha flera jobb samtidigt. Han drömde om att starta ett café. I Stockholm var det omöjligt på grund av kostnaderna. Därför bestämde han sig för sju år sedan att starta sitt café så långt bort från Stockholm som möjligt. Jens hamnade i Skellefteå och öppnade det lilla men populära caféet Kanel strax öster om Citykompaniet i Skellefteå. Och härom året drog han igång ytterligare ett ställe för stans kaffeälskare Kåffein som ligger i det gamla Urkraftshuset där Skebo just nu gör i ordning nya centrala lägenheter. Man kan ju fråga sig hur det gått att bedriva verksamhet mitt i byggstöket. - Visst har det varit stökigt och besvärligt. Men kunderna har varit fantastiska och kommit ändå. I Stockholm hade det aldrig hänt, då hade de gått någon annanstans! säger Jens med en stor portion uppskattning. Att driva café i Stockholm är visserligen knepigare på grund av extremt höga priser när man vill ta över en befintlig verksamhet, höga hyror och så vidare. Men inte ens i Skellefteå räcker det med att sälja vanligt kaffe och kanelsnäckor längre. - Jag ville gå tillbaka till rötterna, ha ett riktigt café. Men det räcker inte med kaffe utan folk vill ha latte och cappucino nuförtiden också. Så jag har satsat på att ha bra kaffe. Mitt kaffe görs av kvalitetsbönor från det lilla rosteriet Johan & Nyström i Tullinge. Eftersom Jens driver två caféer så jobbar han naturligtvis väldigt mycket. Och folk som känner honom fattar inte att han kunde lämna Stockholm för att åka hit. - Inte förrän de själva kommer hit och ser det som finns här. Här har jag och flickvännen en central lägenhet, två caféer och så har vi ett lantställe utanför stan. Sånt är ju nästan ouppnåeligt i Stockholm och här har vi kunnat bygga upp det på bara några år. Så Skellefteå blev en riktig fullträff för Jens och hans flickvän. Och Kåffein fortsätter att utvecklas. - Under ombyggnationen har vi kört livemusik ungefär en gång i månaden. Det ska vi försöka fortsätta med. Och efter nyår kommer vi att börja med en ny meny med mer mat. Vi ska fortsätta vara ett café, men med lite mer maträtter på menyn. Även pubdelen kommer att utökas och utvecklas. Och tankarna på att utveckla verksamheten vidare finns också. - På något års sikt vill jag öppna ytterligare ett café i Norrland. Men en sak i taget. Först ska vi jobba med att utveckla Kåffein. Studentlägenheter blir vanliga Efterfrågan på bostäder i Skellefteå är fortsatt hög. Samtidigt har efterfrågan på studentbostäder minskat. Skebo låter därför några lägenheter på Anderstorp som upplåtits som studentbostäder återgå till att hyras ut som vanliga lägenheter. Ingen Livsfarlig sladd, tack! Att sladda med bilen kan vara farligt. Att slarva och låta sladden till motorvärmarkabeln hänga kvar i eluttaget kan vara minst lika farligt. Tänk på att barn stoppar saker i munnen, och skulle någon råka stoppa din motorvärmarkabel i munnen så är katastrofen ett faktum. Se till att det inte händer! Ta ur sladden när den inte används. Tänk också på att inte låta motorvärmare och kupévärmare gå i onödan, det tjänar både du och miljön på! Catarina visar lägenheter För att förbättra servicen och effektivisera hanteringen av lägenhetsvisningar så har organisationen runt dessa förändrats för centrala Skellefteå. Numera är det bara Catarina Holmér som visar lägenheter. Därigenom blir det mer tid för att följa upp visningarna, vilket ger en bättre service och tiden från visning till kontrakt kan kortas. God Jul & Gott Nytt År önskar 10 kom in kom in 11

7 korsordet MÄTS I KVADRATMÅTT DOKUMENT- SAMLING GIFT- MÖRDAR- MEDEL BOK- HYLLA GÖR SKÅDIS SCENEN BOR BI OCH INTERN I UTAN SKÄRPA SVALK- ANDE DRYCK πslösa BORT STAD I VÄRM- LAND KOST- NAD SKRIV- ANDE JAN DET INGÅR I SER- VISEN F D LÅG- PRIS- KEDJA SLÄPP- ER IN LUFT LIVLIG SKRIVER POET DEN LIKNAR EN VESSLA DET AN- VÄNDS I BOW- LING TOTAL OORD- NING GUL VÅR- BLOMMA GRÄVT EN GROP BYGGER BARN MED BLIVIT SKÄNKT SÄTTER MAN BLOM- MOR I FÖRE TU KRÄVER DRAMA œhål I ISEN MED UNDAN- TAG AV ORÖRD LENA, SVENSK STJÄRNA ] GIFT KVINNA JAPAN SKAP- ELSE ERFAR ÅRETS TREDJE MÅNAD BYGGNAD ELLER FASTIGHET STAD I SÖDRA FRANK- RIKE KONST- NÄRS- SKAP NICKEL ] ] TYNGER TEHE- RAN FÖR- SIKTIG DOPPAS I VATTEN I AKTERN LUKTAR BRÄNT BELGIEN KORT MOTOR- TYP EN SORTS ANSJOVIS TALL- HEDEN BESVÄR- LIG VISAR KLOCKA TUSEN I ROM FÖR- MODAR KUNG I SHAKE- SPEARE- DRAMA BLADET HETS- ÄTNING HAR SITT EIFFEL- TORN LURIG MÅNAD JÄTTE LADES VARDAG- LIGT PILS- NERN KOK- VÄTSKA VÄLJA ÖVER- LÄGGER HÄST- FLICKA VÅRD- ARE ROM- ERSKA PRÄST- INNOR FÖD- ELSE- PLATS HENNE FIRAR VI 24/1 HÖRS FOLK- MASSA SYRE I KEMIN JÄRN- VÄGSORT TANKE- MÄSSIGT UT- SMYCK- NING PÅ TEATER SLÖAT AB RIGNELL-ZANDER VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 11 februari De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Ella Stenlund som vann ett presentkort på 100 kr. Margaretha Löfgren, Vivi-Ann Nilsson, Maj-Britt Jonsson och Carina Olofsson vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2004 9:E ÅRGÅNGEN NYTT LIV ÅT ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST PÅ ANDERSTORP

SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST PÅ ANDERSTORP E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ ACTION! NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open

Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2008 13:E ÅRGÅNGEN fartfyllt på SkEBo floorball open Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden kom in 1 läsning utan kostnad för dig SoM

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe

nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2008 13:E ÅRGÅNGEN Vanilda är barnmorskan från brasilien Som trivs i Skellefteå nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe kom in 1

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 1 1 1 6 : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler Innehållsförteckning 1. spolicy 2. Beskrivning av brandskydd 3. Information kring brandskyddsregler 4. Kontroll och underhåll av brandskydd 5. Checklista 6. Ansvarsfördelning 7. Byggnads-, brandskydds-

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2009 14:E ÅRGÅNGEN SKeBOHyreSgäSterna tycker till: SKeBO BäSt i Sverige! ur SKeBOS arkiv: Strandgården Brinner! kom in 1 läsning utan KOStnad För dig SOM är

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer