i H ä r ry da ko m m u n n o livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion"

Transkript

1 närings i H ä r ry da ko m m u n n o livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

2 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker stolt på sig och gläds åt 7: e platsen i årets ranking av Svenskt Näringsliv. Förvånad? Nej, jag är inte så förvånad över det goda resultatet. Vi har haft stor glädje av vår tidigare näringslivschef Helene Evensen som var bra på att skapa förtroende för kommunens arbete hos företagare och skapa en bra miljö för företagandet i vår kommun. Lilla Edet är att gratulera och Helene är att önska lycka till. Vi kommer att följa Lilla Edets färd mot bättre ranking i framtiden. Företag och företagande är livsnerv för en kommun. Flödet av arbeten gör regionen intressant som arbetsmarknadsregion. Företagarna i Härryda kommun bidrar till det. Vår strategi är att fortsätta på den inslagna vägen och arbeta för det goda företagsklimatet i Härryda kommun. Framtiden Ekonomi Att det är kris i världen har säkert ingen missat. Den intressanta frågan är: hur ser det ut i Härryda kommun? Kommunerna har enligt lag krav på en budget i balans. Förvaltningen följer sin budget för 2009 men trots det kommer vi få ett underskott innevarande år. Förvaltningen lämnar sitt förslag till budget för perioden till politiken i mitten av juni. Vi politiker har med andra ord sommarens läsning klar. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige i november. Vår nya kommundirektör Karina Djurner börjar sitt arbete den 1 augusti. Den nya sektorschefen för utbildning, kultur och fritid, Kicki Nordberg, börjar sitt arbete den 1 september. Samhällsbyggnadschef Bertil Widén är nu i full gång med sitt nya arbete och den nya mark- och bostadschefen Kristina Englund började sitt arbete den 1 juni. Därmed är det klart att efter semestern återigen dra igång rekryteringen av näringslivschef. Målsättningen är att näringslivschefen skall vara på plats den 1 januari Kommunens investeringsplaner fortsätter. Vi ser gärna att byggkranar och schaktmaskiner är i rörelse och utför det arbete som måste göras. Byggplaner för bostäder hålls levande även om kommunen inte kan bestämma att företrädare för byggbranschen skall starta sina projekt. Min förhoppning är att du som företagare inte skall känna av att vi under hösten avstått från att ha en näringslivschef till förmån för vår ekonomi. Jag tror att du förstår det planerade uppehållet av tjänsten. Dina kanaler in till kommunen har inte brustit eftersom vår näringslivsassistent Sofia Lindbeck finns i huset. Du når henne på eller via Information om vad som är på gång i Härryda kommuns näringsliv hittar du löpande på harryda.se/naringsliv. I detta nummer av Näringslivet kan du läsa om Härryda kommuns väg mot att bli en diplomerad Fairtrade City. Annette Eiserman-Wikström Kommunstyrelsens ordförande Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International, FLO.

3 Rätt ska vara rätt Att det finns Rättvisemärkt-produkter känner nog de flesta till. Men sedan några år tillbaka är det möjligt för en hel kommun att bli klassad som rättvis. Nu jobbar Härryda på att bli en Fairtrade City. Konceptet Fairtrade City lanserades år 2000 i Storbritannien. Idag finns det nästan 700 Fairtrade Cities runt om i Europa, USA, Kanada och Australien. Även i Sverige finns det diplomerade kommuner. Fairtrade City är en diplomering från organisationen Rättvisemärkt till kommuner som arbetar aktivt för en mer etisk konsumtion. För att kunna bli en Fairtrade City krävs att kommunen uppfyller vissa kriterier, bland annat ska det finnas en proportionerlig andel företag, restauranger och caféer som bjuder anställda eller säljer rättvisemärkta produkter. Exempelvis kaffe är en vanlig sådan produkt. Om kommunen anses uppfylla kriterierna bildas en styrgrupp som består av samhällsrepresentanter från alla håll; exempelvis näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker. Styrgruppens viktigaste uppgift är att aktivt jobba för att sprida information i kommunen om etisk handel. Diplomeringen räcker ett år i taget och varje år krävs en förbättring i form av mer information och ett större utbud av etiskt producerade produkter. En förstudie har konstaterat att Härryda gott och väl uppfyller kriterierna och närmast väntar en sammansättning av en styrgrupp. Emma Rung arbetar som projektledare för Fairtrade City hos Rättvisemärkt och kommer till Härryda i höst för att föreläsa. Sedan den svenska starten 2006 ser hon en positiv utveckling hos de kommuner som diplomerats. Det går väldigt bra, de visar på en stadig ökning av etiskt märkta produkter. Det är ju ganska nytt fortfarande i Sverige men det har varit en bra utvecklingsprocess. Just nu är det 20 kommuner som genomgått diplomering och flera är på gång. Sedan har vi siffror som visar att 42 % av landets kommuner på något sätt initierat eller visat intresse för att komma med. Den vanligaste kommunstorleken är mindre eller mellanstor men även riktigt små finns med. Lilla Munkfors kommun i Värmland, med knappt 4000 invånare, diplomerades som nummer två i Sverige, efter Malmö. Stockholm och Göteborg är ännu inte diplomerade men den senare har antagit en uppförandekod för sin upphandling, något som Emma Rung menar är ett bra steg på vägen. Att vara en större eller mindre kommun ska inte spela någon roll och gör det inte heller, säger hon. Alla kommuner ser olika utmaningar och kan jobba med samma kriterier oavsett storlek. Alla de ställen som tillhandahåller ett rättvisemärkt utbud har möjlighet att visa kunderna detta Intresset för Fairtrade City är stort bland Sveriges kommuner, säger projektledaren Emma Rung. genom diplom eller klistermärken. De vanligaste rättvisemärkta produkterna är kaffe, the, kakao, socker och färsk frukt men det finns också kläder, blommor och fotbollar. I de redan diplomerade kommunerna ser hon många bra exempel på att arbetet med att upprätthålla kommunens Fairtrade-stämpel. Informationsarbetet är ofta väldigt genomarbetat och går ut dels internt till de anställda i kommunen men också externt till exempelvis skolor och butikspersonalen. På så sätt får många ta del av informationen om etisk konsumtion. Vad är Rättvisemärkt? Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som ger odlare och anställda i världens utvecklingsländer tillgång till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Till detta följer kriterier som bland annat reglerar arbetsvillkor, lönenivån. Rättvisemärkt/Fairtrade finns runt om i världen och baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar också till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Mer information på Kriterier för Fairtrade City För att Härryda kommun ska kunna diplomeras som en Fairtrade City krävs följande:, Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal., Det ska finnas en styrgrupp som består av aktörer från hela samhäller, till exempel näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker., Det ska finnas ett utbud av minst 40 märkta produkter fördelade i fem butiker och minst fyra caféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt, eller motsvarande, kaffe.ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera etiskt märkta produkter., Styrgruppen ska arbeta aktivt med att informera om etisk handel.

4 En god tanke De som först väckte tanken på att göra Härryda kommun till en Fairtrade City var politikerna Anna Palmér och Björn Magnusson. I motionen som de lade i slutet av 2006 skriver de bland annat att med en diplomering som Fairtrade City skulle Härryda visa att vi är en kommun som tar ansvar för sin konsumtion. Intresset och kunskaperna om rättvisemärkning hade de båda socialdemokratiska politikerna burit med sig länge. Att märka en hel kommun var dock något nytt och ett konkret sätt att kunna göra något mer. Så diplomerades Malmö som första kommun, därefter Munkfors. Anna Palmér minns hur hon och Björn Magnusson skojade om att de skulle se till att komma trea. Men sedan dess har många kommuner valt samma väg. Dessutom har ju allmänheten hunnit ikapp och före, säger Björn Magnusson. När vi skrev motionen så var sortimentet av rättvisemärkta produkter betydligt mer begränsat och inte många hade koll på vad det innebar. Idag finns det snart överallt och folk är mycket mer medvetna. Anna Palmér ser konsumentmakten som något mycket positivt. Det handlar om vardagsval. När man står i affären och ska ta en klase bananer eller ett paket kakao så handlar det bara om att flytta handen en bit och ta det rättvisemärkta alternativet. Men är det många som gör det valet så gör det skillnad och leder till lägre priser. Hon tror inte att det kommer att bli svårt att övertyga Härrydas invånare om en mer etisk konsumtion. Redan idag finns det många som gör aktiva val. Det är en medveten kommun och många har det gott ställt. Har man ekonomi har man råd att välja! Anna Palmér hoppas på mer etisk konsumtion i kommunen. Påtår för Alingsås Caféstaden Alingsås fick sitt diplom för drygt ett år sedan. Ännu är det inte rättvisemärkt kaffe i alla koppar men de positiva effekterna av att vara en Fairtrade City blir allt fler. Brita Enbom, internationell samordnare i Alingsås kommun, erkänner direkt att det tagit tid att forma arbetet. Hon ingår i kommunens styrgrupp som ska arbeta aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. I styrgruppen sitter det representanter för samhällets olika delar; handeln, kyrkan, skolan, facket, förvaltning och politiken. De träffas fyra, fem gånger per termin och diskuterar upplägget av informationsarbetet. Att påverka människor att tänka i nya banor, det sker inte alltid i en handvändning, säger Brita Enbom. För oss har det varit väldigt givande att ha med kommunens upphandlare. På så sätt har det varit lättare att nå ut till förvaltningarna med information om etisk konsumtion. När kommunen bestämde sig för att ansöka om att bli en Fairtrade City tog man också beslutet att allt kaffe som serveras i kommunen till personal och besökare skulle vara rättvisemärkt. Det arbetet går väldigt lätt på vissa håll, men svårare på andra. Vi delar ut diplom till de avdelningar som följer riktlinjerna men det är bara att konstatera att det inte går att byta kaffe i en handvändning! Idag hittar man en del information kring Fairtrade Alingsås på kommunens hemsida men styrgruppen hoppas kunna bidra med mer omfattande information på nätet framöver. Den något trevande starten på Alingsås engagemang fick draghjälp under våren då man träffade representanter från närliggande kommuner som också diplomerats. Från Borås och Vänersborg kom många tips och idéer och Brita Enbom välkomnar Härryda med i samarbetet. Det blir många koppar kaffe varje dag i en caféstad som Alingsås. Caféägarna är ofta positiva i grunden till att servera rättvisemärkt men ändå finns en viss konservatism när det gäller att byta kaffe. Det handlar dels om pris men också om smak, säger Brita Enbom. Ungdomarna är mycket mer öppna och ser saker ur ett globalt perspektiv som kan vara väldigt uppfriskande. Den stora lärdomen efter drygt ett år är att processen tar tid. Men sett i backspegeln har ändå mycket hänt. Eftersom omdiplomeringen sker vid årsskiftet har Alingsås redan genomgått en sådan redan efter ett halvår. Men Brita Enbom tycker att det är rimliga krav på förbättring som ställs. Har man väl bestämt sig för att gå med behöver man inte vara rädd för kraven, snarare se det som en hjälp i arbetet.

5 De yngre har mer kläm på vad Rättvisemärkning innebär, säger butikschefen Sunett Arnesson. Större utbud och efterfrågan Att hitta Rättvisemärkt-produkter i Härryda kommun är inte särskilt svårt. De tre stora livsmedelskedjorna har gott om produkter. Men också ute i Eskilsby blir fikat en god gärning. Allt kaffe vi serverar är Rättvisemärkt, sockret med, säger Lilian Samuelsson som driver café och gårdsbutik på gården i Bertshult, Eskilsby. Och när jag bakar banankaka använder jag alltid Fairtrade-bananer. Det är jätteviktigt för mig, det har jag gjort länge. Från lilla Sammelsgården in till Mölnlycke centrum. Där ligger två stora livsmedelsbutiker nästan vägg i vägg och hos båda finns ett urval av Rättvisemärkt-produkter. Sunett Arnesson är butikschef hos Coop Konsum Mölnlycke och har utökat sortimentet de senaste åren vad gäller Rättvisemärkt-produkter. Varorna finns sida vid sida med de andra produkterna men har också fått en egen gavelhylla för att synas lite bättre. För oss på Coop är det naturligt att ha Rättvisemärkt-produkter, vi försöker profilera oss åt det hållet, säger hon. Vi har sålt mer och mer de senaste åren och jag hoppas att det fortsätter. Kunderna har blivit mer upplysta men ibland råder förvirring om alla märkningar. Just nu finns det inte mindre än tre sorters bananer i butiken; så kallade vanliga bananer, KRAV-bananer och Rättvisemärkt-bananer. De kunder som väljer flest varor med Fairtrademärkning tycker Sunett Arnesson är studenter och yngre. De har mer kläm på vad det innebär. Trots att de inte brukar ha någon särskild ekonomi, så gör de den prioriteringen. Det visar att det inte alltid handlar om pengar. Inne på Hemköp står det också gott om Rättvisemärkt-produkter i hyllorna. Men någon särskild efterfrågan kan butikschefen Krister Blom inte märka. Nej, det tycker jag inte, folk frågar mer efter KRAV. De som köper Rättvisemärkt-produkter är medvetna och pålästa och beredda att betala lite mer. Han tror att priset nästan alltid avgör. Men ju fler som handlar, desto billigare blir det. Någonstans måste vi börja. Tvärs över Råda torg ligger Dante Design. Förutom inredning finns det kaffe, te och praliner att köpa, delar av sortimentet är Rättvisemärkt. Ägaren Mia Glans ser hur priset spelar roll. Så fort det blir dyrare så blir det stopp, säger hon. Även om folk gärna vill så backar de på priset. Så jag har sänkt Rättvisemärkt-kaffet, nu kostar det lika mycket som det vanliga. Ju fler konsumenter som blir medvetna desto större blir utbudet och priserna justeras. Jag får ta smällen så länge. Det är inte bara kaffet, teet och chokladen som är märkt. Mia Glans säljer också danska smycken där hon betalar motsvarande summa för momsen till Läkare utan gränser. Även det svenska märket Dangerous Goods som finns i hennes sortiment, sätter av en del av förtjänsten till offer för människohandel. För mig är det viktigt med omtanke om medmänniskan. Istället för att slänga in pengar i tillfälliga kampanjer så känner jag att jag gör nytta i min verksamhet.

6 Ett säljande argument Att byta till Rättvisemärkt-kaffe är ett litet steg, tycker Jaana Rankanen, Fraktkedjan. Kaffe, frukt och fotboll. Den gemensamma nämnaren är Rättvisemärkt, både för att stilla det egna samvetet och användas i marknadsföring. Hos Fraktkedjan är diskussionerna många och långa kring miljöpåverkan. Att byta till Rättvisemärkt-kaffe är ingenting i jämförelse med många av de andra frågorna vi brottas med. De tar längre tid men att byta kaffe är lätt, säger Jaana Rankanen, företagets miljöoch kvalitetschef. Kostnaden är något högre men marginell. För ett transportföretag som Fraktkedjan finns det mycket att fundera kring i klimatförändringarnas tid. Det går ju inte att komma bort ifrån att vi bidrar till utsläpp men samtidigt har alla våra transporter ett syfte. Just nu ser vi över verksamheten, försöker samordna transporter och utbildar våra förare. För drygt ett år sedan fattade Jaana Rankanen ett beslut om att byta till Rättvisemärkt-kaffe. Men vi sade inget i början, det finns ju de som säger att Rättvisemärkt-kaffe smakar sämre. Men det var ingen som märkte någon skillnad! Ute på Rävgården i Rävlanda spelas det bland annat fotbollsgolf. Om någon fuskar är svårt att veta, men såväl bollar som score-kort är i alla fall Rättvisemärkt-certifierade. Anders Johansson är delägare och driver anläggningen. Idén att använda Rättvisemärkt-fotbollar kom från början från en annan bana. Vi tog till oss informationen och tyckte att det kändes som en bra grej att göra, säger han. Bollarna är lite dyrare men det var ett aktivt val och känns som ett bra inslag i marknadsföringen. Alla bollar har en stämpel och det sprids från besökare till besökare, det blir gratis reklam. En kvinna kom ända hit just bara för att vi hade Rättvisemärkt-fotbollar. Den extra kostnaden kan han leva med. Och nästa gång det ska beställas 60 bollar blir det samma variant. Ståhl reklam har varit i farten sedan Nu är det Leif Ståhl som driver företaget tillsammans med sin bror. Här inne på Solängsvägen kokas det alltid Rättvisemärkt-kaffe och även frukten kommer från samma schyssta förhållanden. För Leif Ståhl handlar det om att ge människor det de har rätt till, något han säger att han gärna tjôtar om var gång det dricks kaffe. Personligen tycker jag att det är lite tramsigt att välja bort på grund av priset. Det kostar mig kanske 300 kronor extra per år att köpa Rättvisemärkt-kaffe, säger Leif Ståhl. Jag anser att det är en liten utgift och ett bra tillfälle att kunna utnyttja möjligheten att kunna påverka och förbättra för våra medmänniskor. n ä r i n g s l i v e t i H ä r ry d a ko m m u n n o

7 Ett ökande utbud gör det allt lättare att hitta Rättvisemärkt-produkter med bra kvalité, tycker Krister Dahl. Han är mannen bakom maten på Hällsnäs och Råda Säteri och dessutom lagledare för kocklandslaget. Det svenska kocklandslaget arbetar med ekologiska råvaror i så hög utsträckning som möjligt. Ett tänkande som Krister Dahl haft med sig till Hällsnäs där han är food & beverage manager. På Hällsnäs jobbar vi mycket med Svanen-märkning. Över huvud taget försöker vi använda oss av KRAV-produkter, ekologiskt och närproducerat. Vi försöker ta vårt ansvar för miljön genom att till exempel använda miljömärkta produkter, samordna leveranser och köra fulla tvättmaskiner. Det finns hur mycket som helst att göra! Antagligen är det då heller ingen slump att man kan ha ett R eko-bröllop på Hällsnäs. För två år sedan genomfördes Sveriges antagligen första rättviseoch ekologiska bröllop här ute. Med minimal negativ miljöpåverkan och ekologisk mat och dryck hoppas man på en växande nisch. Även Rättvisemärkt-produkter är ett naturligt val tycker han. På det stora hela är det ett litet beslut att ta, det är ett socialt ansvar vi har tagit. Alla som dricker kaffe hos oss ser att det är Rättvisemärkt. Och på Hällsnäs går det åt många koppar kaffe. Sedan förra sommaren driver Krister Dahl också Råda Säteri tillsammans med Robert Säll. Här råder samma Kaffe på rätt vis etiska principer. Och reaktionen från gästerna är positiv trots att kaffet kostar några kronor mer per kilo. Kvalitén på Rättvisemärkt-produkter har förändrats genom åren, tycker Krister Dahl. Det kaffe som kom i början smakade ingenting, men nu är kvalitén bra säger han. Det finns gott om kaffesorter med riktigt bra kvalité att välja mellan. Utbudet är på gång nu och fler och fler produkter håller kontinuitet. Förutom initierade kockar får alltfler konsumenter upp ögonen för Rättvisemärkt och ekologiskt, vilket glädjer honom. Tyvärr är det fortfarande svårt med mejeriprodukterna, tillgången motsvarar inte efterfrågan. Jag har förståelse för att det tar tid att ställa om för bönderna men hoppas att det blir lättare i framtiden. När det gäller Rättvisemärkt-produkter anser Krister Dahl också att man inte alltid ska stirra sig blind på märkningen. Riktigt små producenter har inte råd med märkningen, den kostar ju en hel del pengar. Det betyder inte att de inte kan göra ett bra jobb under schyssta villkor. Det går att se och kontrollera rätt så lätt. n ä r i n g s l i v e t i H ä r ry d a ko m m u n n o

8 Årets Nyföretagare 2009 Årets Företagare 2009 Företaget Fastighet & IT Kompetens drivs av Björn Kidmark och Max Carlström. Under Näringslivsmässan i april fick de ta emot pris som årets nyföretagare. Utvecklingen har gått snabbt för det lilla företaget som utvecklat ett administrativt system för fastighetsägare- och förvaltare. Systemet är framtaget i samarbete med Fastighetsägarna som rekommenderar det till sina medlemmar. Motiveringen till utmärkelsen: Genom gedigen erfarenhet, stor lyhördhet för kunders behov och snabb produktutveckling har Årets Nyföretagare på kort tid skapat ett effektivt system för fastighetsförvaltning. Med senaste programteknik är Årets Nyföretagare först i sin bransch och i kombination med nytänkande i handhavandet upplever kunderna effektiv följsamhet mellan processer och fastighetssystem. Företagsträff Information till soloföretagare Efter nästan tjugo år i branschen belönades Hälsans Hus med utmärkelsen årets företagare. Vd Ulla-Britt Andreasson ser ljust på framtiden och i höst startar Hälsans Hus en vårdcentral. Vi har utvecklat vårt koncept under åren och mött många motgångar på vägen. Men nu ser det annorlunda ut, vi har äntligen kunnat jobba med utåtriktat samarbete utanför Hälsans Hus, något som gett väldigt mycket och som nu bär frukt. Detta ihop med priset gör att jag nästan vill säga att vi hoppar högt! Motivering till utmärkelsen: Företaget söker hela tiden nya lösningar för att kunna erbjuda ett helhetskoncept för kunderna. Ulla-Britt är mycket aktiv, energisk och har ett genuint trevligt bemötande. Hon engagerar sig aktivt för att utveckla näringslivet i Landvetter och Härryda och ser till bygdens utveckling lika mycket som till sin egen. Hon är ett föredöme för kvinnliga entreprenörer och företagare. Var? Råda församlingshem, Mölnlycke När? Torsdagen 10 september, kl 8 10 Föranmälan sker till senast den 4 september. Vi bjuder på lättare förtäring. Vill du växa? Välkommen till en informationsträff där du träffar Ywonne Genberg från Business Region Göteborg som presenterar första etappen i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Etapp 1 ger dig verktygen för att utveckla och växa med ditt soloföretag. Du får kunskap, kontakter och mod som stärker dig på vägen. Kursen har två inriktningar: - Affärsplan Solo. Här skapar du en affärsplan och tar ut företagets riktning för framtiden. - Solo till duo. För dig som funderar på att utöka med din första medarbetare Näringslivet ges ut av Härryda kommuns näringslivskontor Redaktion Sofia Lindbeck: , Mari Turos: , Text Ingrid Claesson foto Ingrid Claesson, Marie Ullnert layout Informationsfabriken tryck WM-Tryck, Alingsås medlem av

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 FAIRTRADE - ETT REDKAP FÖR

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:25 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Ett magasin för dig som vill handla hållbart, medvetet och tillgängligt G U I D E N

Ett magasin för dig som vill handla hållbart, medvetet och tillgängligt G U I D E N Ett magasin för dig som vill handla hållbart, medvetet och tillgängligt KONSUMENT G U I D E N Innehåll s.4 s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 s. 20 s. 22 Vi som gjort magasinet Regler för köp och byte Skylta

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Rättvisemärkt vecka 15-16 Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Trender tillstånd på marknaden Mat & hälsa/ ekologi/ miljö/ etik fortsatt viktigt Miljö- och klimatfrågorna på allas

Läs mer

kaffekuppen SPN-uppdrag

kaffekuppen SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Arbetsplatser och lärarrum Vuxna dricker stora mängder kaffe, speciellt på jobbet. Om vi kan få fler att välja ett mer hållbart kaffe kan det ge positiva effekter både för den som tillverkar

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag?

Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko!

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! 2007-05-02 101 190 Kommunstyrelsen 2008-10-13 230 408 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 217 530 majkf16 Dnr 07.304-008 Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! Bilaga:

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Guide för Fairtrade city

Guide för Fairtrade city Guide för Fairtrade city Föreningen för Rättvisemärkt Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm Telefon: 08-505 756 95 Hemsida: www.rattvisemarkt.se Kontaktperson: Emma Enebog E post: emma.enebog@rattvisemarkt.se

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016 Foto: Lena Granefelt Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2016 Den 20 oktober kan du återigen vara med i årets stora Fairtrade-fika! Målet är att samla fler deltagare än någonsin tidigare som på en

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 230 Motion om att utreda förutsättningarna för att ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen

Läs mer

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Värdsbutiken Världen Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Unika varor till ett rättvist pris Unika varor till ett rättvist pris Här i världsbutiken

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade City

Talarmanus för presentation om Fairtrade City Talarmanus för presentation om Fairtrade City Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City, där publiken inte behöver ha någon förkunskap om

Läs mer

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen Välkommen till oss! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Sveriges ledande restaurang-

Läs mer

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29%

Axfood. Ägarandel ca. 50% Mekonomen. Ägarandel ca. 29% Välkommen! Axel Johnson AB Axel Johnson International Axfood Ägarandel ca. 50% Axstores Martin & Servera Ägarandel 70% Mekonomen Ägarandel ca. 29% Novax Axel Johnson AB:s affärsidé är att bygga och utveckla

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Inspiration till godare kaffe på jobbet

Inspiration till godare kaffe på jobbet Inspiration till godare kaffe på jobbet ett komplett kaffekoncept I samarbete med Zoégas kan incup nu presentera ett nytt och unikt helhetskoncept för godare kaffe och trevligare fikapauser. Idag väljer

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning Sepember 2008 Rättvis handel Rättigheter Handel Information Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se Förord Rättvis handel Har du någon

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vår affärsidé: Vårt löfte:

Vår affärsidé: Vårt löfte: Välkommen till oss! Vår affärsidé: Att hjälpa restauranger och storkök med de varor, tjänster och den kunskap de behöver för att driva och utveckla sin verksamhet. Vårt löfte: Vi bryr oss om din verksamhet.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M) 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 20 januari 2015 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-16.35 Mötet ajournerades mellan 15.55-16.10 Närvarande ledamöter Marléne

Läs mer