i H ä r ry da ko m m u n n o livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion"

Transkript

1 närings i H ä r ry da ko m m u n n o livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

2 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker stolt på sig och gläds åt 7: e platsen i årets ranking av Svenskt Näringsliv. Förvånad? Nej, jag är inte så förvånad över det goda resultatet. Vi har haft stor glädje av vår tidigare näringslivschef Helene Evensen som var bra på att skapa förtroende för kommunens arbete hos företagare och skapa en bra miljö för företagandet i vår kommun. Lilla Edet är att gratulera och Helene är att önska lycka till. Vi kommer att följa Lilla Edets färd mot bättre ranking i framtiden. Företag och företagande är livsnerv för en kommun. Flödet av arbeten gör regionen intressant som arbetsmarknadsregion. Företagarna i Härryda kommun bidrar till det. Vår strategi är att fortsätta på den inslagna vägen och arbeta för det goda företagsklimatet i Härryda kommun. Framtiden Ekonomi Att det är kris i världen har säkert ingen missat. Den intressanta frågan är: hur ser det ut i Härryda kommun? Kommunerna har enligt lag krav på en budget i balans. Förvaltningen följer sin budget för 2009 men trots det kommer vi få ett underskott innevarande år. Förvaltningen lämnar sitt förslag till budget för perioden till politiken i mitten av juni. Vi politiker har med andra ord sommarens läsning klar. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige i november. Vår nya kommundirektör Karina Djurner börjar sitt arbete den 1 augusti. Den nya sektorschefen för utbildning, kultur och fritid, Kicki Nordberg, börjar sitt arbete den 1 september. Samhällsbyggnadschef Bertil Widén är nu i full gång med sitt nya arbete och den nya mark- och bostadschefen Kristina Englund började sitt arbete den 1 juni. Därmed är det klart att efter semestern återigen dra igång rekryteringen av näringslivschef. Målsättningen är att näringslivschefen skall vara på plats den 1 januari Kommunens investeringsplaner fortsätter. Vi ser gärna att byggkranar och schaktmaskiner är i rörelse och utför det arbete som måste göras. Byggplaner för bostäder hålls levande även om kommunen inte kan bestämma att företrädare för byggbranschen skall starta sina projekt. Min förhoppning är att du som företagare inte skall känna av att vi under hösten avstått från att ha en näringslivschef till förmån för vår ekonomi. Jag tror att du förstår det planerade uppehållet av tjänsten. Dina kanaler in till kommunen har inte brustit eftersom vår näringslivsassistent Sofia Lindbeck finns i huset. Du når henne på eller via Information om vad som är på gång i Härryda kommuns näringsliv hittar du löpande på harryda.se/naringsliv. I detta nummer av Näringslivet kan du läsa om Härryda kommuns väg mot att bli en diplomerad Fairtrade City. Annette Eiserman-Wikström Kommunstyrelsens ordförande Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International, FLO.

3 Rätt ska vara rätt Att det finns Rättvisemärkt-produkter känner nog de flesta till. Men sedan några år tillbaka är det möjligt för en hel kommun att bli klassad som rättvis. Nu jobbar Härryda på att bli en Fairtrade City. Konceptet Fairtrade City lanserades år 2000 i Storbritannien. Idag finns det nästan 700 Fairtrade Cities runt om i Europa, USA, Kanada och Australien. Även i Sverige finns det diplomerade kommuner. Fairtrade City är en diplomering från organisationen Rättvisemärkt till kommuner som arbetar aktivt för en mer etisk konsumtion. För att kunna bli en Fairtrade City krävs att kommunen uppfyller vissa kriterier, bland annat ska det finnas en proportionerlig andel företag, restauranger och caféer som bjuder anställda eller säljer rättvisemärkta produkter. Exempelvis kaffe är en vanlig sådan produkt. Om kommunen anses uppfylla kriterierna bildas en styrgrupp som består av samhällsrepresentanter från alla håll; exempelvis näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker. Styrgruppens viktigaste uppgift är att aktivt jobba för att sprida information i kommunen om etisk handel. Diplomeringen räcker ett år i taget och varje år krävs en förbättring i form av mer information och ett större utbud av etiskt producerade produkter. En förstudie har konstaterat att Härryda gott och väl uppfyller kriterierna och närmast väntar en sammansättning av en styrgrupp. Emma Rung arbetar som projektledare för Fairtrade City hos Rättvisemärkt och kommer till Härryda i höst för att föreläsa. Sedan den svenska starten 2006 ser hon en positiv utveckling hos de kommuner som diplomerats. Det går väldigt bra, de visar på en stadig ökning av etiskt märkta produkter. Det är ju ganska nytt fortfarande i Sverige men det har varit en bra utvecklingsprocess. Just nu är det 20 kommuner som genomgått diplomering och flera är på gång. Sedan har vi siffror som visar att 42 % av landets kommuner på något sätt initierat eller visat intresse för att komma med. Den vanligaste kommunstorleken är mindre eller mellanstor men även riktigt små finns med. Lilla Munkfors kommun i Värmland, med knappt 4000 invånare, diplomerades som nummer två i Sverige, efter Malmö. Stockholm och Göteborg är ännu inte diplomerade men den senare har antagit en uppförandekod för sin upphandling, något som Emma Rung menar är ett bra steg på vägen. Att vara en större eller mindre kommun ska inte spela någon roll och gör det inte heller, säger hon. Alla kommuner ser olika utmaningar och kan jobba med samma kriterier oavsett storlek. Alla de ställen som tillhandahåller ett rättvisemärkt utbud har möjlighet att visa kunderna detta Intresset för Fairtrade City är stort bland Sveriges kommuner, säger projektledaren Emma Rung. genom diplom eller klistermärken. De vanligaste rättvisemärkta produkterna är kaffe, the, kakao, socker och färsk frukt men det finns också kläder, blommor och fotbollar. I de redan diplomerade kommunerna ser hon många bra exempel på att arbetet med att upprätthålla kommunens Fairtrade-stämpel. Informationsarbetet är ofta väldigt genomarbetat och går ut dels internt till de anställda i kommunen men också externt till exempelvis skolor och butikspersonalen. På så sätt får många ta del av informationen om etisk konsumtion. Vad är Rättvisemärkt? Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som ger odlare och anställda i världens utvecklingsländer tillgång till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Till detta följer kriterier som bland annat reglerar arbetsvillkor, lönenivån. Rättvisemärkt/Fairtrade finns runt om i världen och baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar också till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Mer information på Kriterier för Fairtrade City För att Härryda kommun ska kunna diplomeras som en Fairtrade City krävs följande:, Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal., Det ska finnas en styrgrupp som består av aktörer från hela samhäller, till exempel näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker., Det ska finnas ett utbud av minst 40 märkta produkter fördelade i fem butiker och minst fyra caféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt, eller motsvarande, kaffe.ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera etiskt märkta produkter., Styrgruppen ska arbeta aktivt med att informera om etisk handel.

4 En god tanke De som först väckte tanken på att göra Härryda kommun till en Fairtrade City var politikerna Anna Palmér och Björn Magnusson. I motionen som de lade i slutet av 2006 skriver de bland annat att med en diplomering som Fairtrade City skulle Härryda visa att vi är en kommun som tar ansvar för sin konsumtion. Intresset och kunskaperna om rättvisemärkning hade de båda socialdemokratiska politikerna burit med sig länge. Att märka en hel kommun var dock något nytt och ett konkret sätt att kunna göra något mer. Så diplomerades Malmö som första kommun, därefter Munkfors. Anna Palmér minns hur hon och Björn Magnusson skojade om att de skulle se till att komma trea. Men sedan dess har många kommuner valt samma väg. Dessutom har ju allmänheten hunnit ikapp och före, säger Björn Magnusson. När vi skrev motionen så var sortimentet av rättvisemärkta produkter betydligt mer begränsat och inte många hade koll på vad det innebar. Idag finns det snart överallt och folk är mycket mer medvetna. Anna Palmér ser konsumentmakten som något mycket positivt. Det handlar om vardagsval. När man står i affären och ska ta en klase bananer eller ett paket kakao så handlar det bara om att flytta handen en bit och ta det rättvisemärkta alternativet. Men är det många som gör det valet så gör det skillnad och leder till lägre priser. Hon tror inte att det kommer att bli svårt att övertyga Härrydas invånare om en mer etisk konsumtion. Redan idag finns det många som gör aktiva val. Det är en medveten kommun och många har det gott ställt. Har man ekonomi har man råd att välja! Anna Palmér hoppas på mer etisk konsumtion i kommunen. Påtår för Alingsås Caféstaden Alingsås fick sitt diplom för drygt ett år sedan. Ännu är det inte rättvisemärkt kaffe i alla koppar men de positiva effekterna av att vara en Fairtrade City blir allt fler. Brita Enbom, internationell samordnare i Alingsås kommun, erkänner direkt att det tagit tid att forma arbetet. Hon ingår i kommunens styrgrupp som ska arbeta aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. I styrgruppen sitter det representanter för samhällets olika delar; handeln, kyrkan, skolan, facket, förvaltning och politiken. De träffas fyra, fem gånger per termin och diskuterar upplägget av informationsarbetet. Att påverka människor att tänka i nya banor, det sker inte alltid i en handvändning, säger Brita Enbom. För oss har det varit väldigt givande att ha med kommunens upphandlare. På så sätt har det varit lättare att nå ut till förvaltningarna med information om etisk konsumtion. När kommunen bestämde sig för att ansöka om att bli en Fairtrade City tog man också beslutet att allt kaffe som serveras i kommunen till personal och besökare skulle vara rättvisemärkt. Det arbetet går väldigt lätt på vissa håll, men svårare på andra. Vi delar ut diplom till de avdelningar som följer riktlinjerna men det är bara att konstatera att det inte går att byta kaffe i en handvändning! Idag hittar man en del information kring Fairtrade Alingsås på kommunens hemsida men styrgruppen hoppas kunna bidra med mer omfattande information på nätet framöver. Den något trevande starten på Alingsås engagemang fick draghjälp under våren då man träffade representanter från närliggande kommuner som också diplomerats. Från Borås och Vänersborg kom många tips och idéer och Brita Enbom välkomnar Härryda med i samarbetet. Det blir många koppar kaffe varje dag i en caféstad som Alingsås. Caféägarna är ofta positiva i grunden till att servera rättvisemärkt men ändå finns en viss konservatism när det gäller att byta kaffe. Det handlar dels om pris men också om smak, säger Brita Enbom. Ungdomarna är mycket mer öppna och ser saker ur ett globalt perspektiv som kan vara väldigt uppfriskande. Den stora lärdomen efter drygt ett år är att processen tar tid. Men sett i backspegeln har ändå mycket hänt. Eftersom omdiplomeringen sker vid årsskiftet har Alingsås redan genomgått en sådan redan efter ett halvår. Men Brita Enbom tycker att det är rimliga krav på förbättring som ställs. Har man väl bestämt sig för att gå med behöver man inte vara rädd för kraven, snarare se det som en hjälp i arbetet.

5 De yngre har mer kläm på vad Rättvisemärkning innebär, säger butikschefen Sunett Arnesson. Större utbud och efterfrågan Att hitta Rättvisemärkt-produkter i Härryda kommun är inte särskilt svårt. De tre stora livsmedelskedjorna har gott om produkter. Men också ute i Eskilsby blir fikat en god gärning. Allt kaffe vi serverar är Rättvisemärkt, sockret med, säger Lilian Samuelsson som driver café och gårdsbutik på gården i Bertshult, Eskilsby. Och när jag bakar banankaka använder jag alltid Fairtrade-bananer. Det är jätteviktigt för mig, det har jag gjort länge. Från lilla Sammelsgården in till Mölnlycke centrum. Där ligger två stora livsmedelsbutiker nästan vägg i vägg och hos båda finns ett urval av Rättvisemärkt-produkter. Sunett Arnesson är butikschef hos Coop Konsum Mölnlycke och har utökat sortimentet de senaste åren vad gäller Rättvisemärkt-produkter. Varorna finns sida vid sida med de andra produkterna men har också fått en egen gavelhylla för att synas lite bättre. För oss på Coop är det naturligt att ha Rättvisemärkt-produkter, vi försöker profilera oss åt det hållet, säger hon. Vi har sålt mer och mer de senaste åren och jag hoppas att det fortsätter. Kunderna har blivit mer upplysta men ibland råder förvirring om alla märkningar. Just nu finns det inte mindre än tre sorters bananer i butiken; så kallade vanliga bananer, KRAV-bananer och Rättvisemärkt-bananer. De kunder som väljer flest varor med Fairtrademärkning tycker Sunett Arnesson är studenter och yngre. De har mer kläm på vad det innebär. Trots att de inte brukar ha någon särskild ekonomi, så gör de den prioriteringen. Det visar att det inte alltid handlar om pengar. Inne på Hemköp står det också gott om Rättvisemärkt-produkter i hyllorna. Men någon särskild efterfrågan kan butikschefen Krister Blom inte märka. Nej, det tycker jag inte, folk frågar mer efter KRAV. De som köper Rättvisemärkt-produkter är medvetna och pålästa och beredda att betala lite mer. Han tror att priset nästan alltid avgör. Men ju fler som handlar, desto billigare blir det. Någonstans måste vi börja. Tvärs över Råda torg ligger Dante Design. Förutom inredning finns det kaffe, te och praliner att köpa, delar av sortimentet är Rättvisemärkt. Ägaren Mia Glans ser hur priset spelar roll. Så fort det blir dyrare så blir det stopp, säger hon. Även om folk gärna vill så backar de på priset. Så jag har sänkt Rättvisemärkt-kaffet, nu kostar det lika mycket som det vanliga. Ju fler konsumenter som blir medvetna desto större blir utbudet och priserna justeras. Jag får ta smällen så länge. Det är inte bara kaffet, teet och chokladen som är märkt. Mia Glans säljer också danska smycken där hon betalar motsvarande summa för momsen till Läkare utan gränser. Även det svenska märket Dangerous Goods som finns i hennes sortiment, sätter av en del av förtjänsten till offer för människohandel. För mig är det viktigt med omtanke om medmänniskan. Istället för att slänga in pengar i tillfälliga kampanjer så känner jag att jag gör nytta i min verksamhet.

6 Ett säljande argument Att byta till Rättvisemärkt-kaffe är ett litet steg, tycker Jaana Rankanen, Fraktkedjan. Kaffe, frukt och fotboll. Den gemensamma nämnaren är Rättvisemärkt, både för att stilla det egna samvetet och användas i marknadsföring. Hos Fraktkedjan är diskussionerna många och långa kring miljöpåverkan. Att byta till Rättvisemärkt-kaffe är ingenting i jämförelse med många av de andra frågorna vi brottas med. De tar längre tid men att byta kaffe är lätt, säger Jaana Rankanen, företagets miljöoch kvalitetschef. Kostnaden är något högre men marginell. För ett transportföretag som Fraktkedjan finns det mycket att fundera kring i klimatförändringarnas tid. Det går ju inte att komma bort ifrån att vi bidrar till utsläpp men samtidigt har alla våra transporter ett syfte. Just nu ser vi över verksamheten, försöker samordna transporter och utbildar våra förare. För drygt ett år sedan fattade Jaana Rankanen ett beslut om att byta till Rättvisemärkt-kaffe. Men vi sade inget i början, det finns ju de som säger att Rättvisemärkt-kaffe smakar sämre. Men det var ingen som märkte någon skillnad! Ute på Rävgården i Rävlanda spelas det bland annat fotbollsgolf. Om någon fuskar är svårt att veta, men såväl bollar som score-kort är i alla fall Rättvisemärkt-certifierade. Anders Johansson är delägare och driver anläggningen. Idén att använda Rättvisemärkt-fotbollar kom från början från en annan bana. Vi tog till oss informationen och tyckte att det kändes som en bra grej att göra, säger han. Bollarna är lite dyrare men det var ett aktivt val och känns som ett bra inslag i marknadsföringen. Alla bollar har en stämpel och det sprids från besökare till besökare, det blir gratis reklam. En kvinna kom ända hit just bara för att vi hade Rättvisemärkt-fotbollar. Den extra kostnaden kan han leva med. Och nästa gång det ska beställas 60 bollar blir det samma variant. Ståhl reklam har varit i farten sedan Nu är det Leif Ståhl som driver företaget tillsammans med sin bror. Här inne på Solängsvägen kokas det alltid Rättvisemärkt-kaffe och även frukten kommer från samma schyssta förhållanden. För Leif Ståhl handlar det om att ge människor det de har rätt till, något han säger att han gärna tjôtar om var gång det dricks kaffe. Personligen tycker jag att det är lite tramsigt att välja bort på grund av priset. Det kostar mig kanske 300 kronor extra per år att köpa Rättvisemärkt-kaffe, säger Leif Ståhl. Jag anser att det är en liten utgift och ett bra tillfälle att kunna utnyttja möjligheten att kunna påverka och förbättra för våra medmänniskor. n ä r i n g s l i v e t i H ä r ry d a ko m m u n n o

7 Ett ökande utbud gör det allt lättare att hitta Rättvisemärkt-produkter med bra kvalité, tycker Krister Dahl. Han är mannen bakom maten på Hällsnäs och Råda Säteri och dessutom lagledare för kocklandslaget. Det svenska kocklandslaget arbetar med ekologiska råvaror i så hög utsträckning som möjligt. Ett tänkande som Krister Dahl haft med sig till Hällsnäs där han är food & beverage manager. På Hällsnäs jobbar vi mycket med Svanen-märkning. Över huvud taget försöker vi använda oss av KRAV-produkter, ekologiskt och närproducerat. Vi försöker ta vårt ansvar för miljön genom att till exempel använda miljömärkta produkter, samordna leveranser och köra fulla tvättmaskiner. Det finns hur mycket som helst att göra! Antagligen är det då heller ingen slump att man kan ha ett R eko-bröllop på Hällsnäs. För två år sedan genomfördes Sveriges antagligen första rättviseoch ekologiska bröllop här ute. Med minimal negativ miljöpåverkan och ekologisk mat och dryck hoppas man på en växande nisch. Även Rättvisemärkt-produkter är ett naturligt val tycker han. På det stora hela är det ett litet beslut att ta, det är ett socialt ansvar vi har tagit. Alla som dricker kaffe hos oss ser att det är Rättvisemärkt. Och på Hällsnäs går det åt många koppar kaffe. Sedan förra sommaren driver Krister Dahl också Råda Säteri tillsammans med Robert Säll. Här råder samma Kaffe på rätt vis etiska principer. Och reaktionen från gästerna är positiv trots att kaffet kostar några kronor mer per kilo. Kvalitén på Rättvisemärkt-produkter har förändrats genom åren, tycker Krister Dahl. Det kaffe som kom i början smakade ingenting, men nu är kvalitén bra säger han. Det finns gott om kaffesorter med riktigt bra kvalité att välja mellan. Utbudet är på gång nu och fler och fler produkter håller kontinuitet. Förutom initierade kockar får alltfler konsumenter upp ögonen för Rättvisemärkt och ekologiskt, vilket glädjer honom. Tyvärr är det fortfarande svårt med mejeriprodukterna, tillgången motsvarar inte efterfrågan. Jag har förståelse för att det tar tid att ställa om för bönderna men hoppas att det blir lättare i framtiden. När det gäller Rättvisemärkt-produkter anser Krister Dahl också att man inte alltid ska stirra sig blind på märkningen. Riktigt små producenter har inte råd med märkningen, den kostar ju en hel del pengar. Det betyder inte att de inte kan göra ett bra jobb under schyssta villkor. Det går att se och kontrollera rätt så lätt. n ä r i n g s l i v e t i H ä r ry d a ko m m u n n o

8 Årets Nyföretagare 2009 Årets Företagare 2009 Företaget Fastighet & IT Kompetens drivs av Björn Kidmark och Max Carlström. Under Näringslivsmässan i april fick de ta emot pris som årets nyföretagare. Utvecklingen har gått snabbt för det lilla företaget som utvecklat ett administrativt system för fastighetsägare- och förvaltare. Systemet är framtaget i samarbete med Fastighetsägarna som rekommenderar det till sina medlemmar. Motiveringen till utmärkelsen: Genom gedigen erfarenhet, stor lyhördhet för kunders behov och snabb produktutveckling har Årets Nyföretagare på kort tid skapat ett effektivt system för fastighetsförvaltning. Med senaste programteknik är Årets Nyföretagare först i sin bransch och i kombination med nytänkande i handhavandet upplever kunderna effektiv följsamhet mellan processer och fastighetssystem. Företagsträff Information till soloföretagare Efter nästan tjugo år i branschen belönades Hälsans Hus med utmärkelsen årets företagare. Vd Ulla-Britt Andreasson ser ljust på framtiden och i höst startar Hälsans Hus en vårdcentral. Vi har utvecklat vårt koncept under åren och mött många motgångar på vägen. Men nu ser det annorlunda ut, vi har äntligen kunnat jobba med utåtriktat samarbete utanför Hälsans Hus, något som gett väldigt mycket och som nu bär frukt. Detta ihop med priset gör att jag nästan vill säga att vi hoppar högt! Motivering till utmärkelsen: Företaget söker hela tiden nya lösningar för att kunna erbjuda ett helhetskoncept för kunderna. Ulla-Britt är mycket aktiv, energisk och har ett genuint trevligt bemötande. Hon engagerar sig aktivt för att utveckla näringslivet i Landvetter och Härryda och ser till bygdens utveckling lika mycket som till sin egen. Hon är ett föredöme för kvinnliga entreprenörer och företagare. Var? Råda församlingshem, Mölnlycke När? Torsdagen 10 september, kl 8 10 Föranmälan sker till senast den 4 september. Vi bjuder på lättare förtäring. Vill du växa? Välkommen till en informationsträff där du träffar Ywonne Genberg från Business Region Göteborg som presenterar första etappen i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Etapp 1 ger dig verktygen för att utveckla och växa med ditt soloföretag. Du får kunskap, kontakter och mod som stärker dig på vägen. Kursen har två inriktningar: - Affärsplan Solo. Här skapar du en affärsplan och tar ut företagets riktning för framtiden. - Solo till duo. För dig som funderar på att utöka med din första medarbetare Näringslivet ges ut av Härryda kommuns näringslivskontor Redaktion Sofia Lindbeck: , Mari Turos: , Text Ingrid Claesson foto Ingrid Claesson, Marie Ullnert layout Informationsfabriken tryck WM-Tryck, Alingsås medlem av

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

kaffekuppen SPN-uppdrag

kaffekuppen SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Arbetsplatser och lärarrum Vuxna dricker stora mängder kaffe, speciellt på jobbet. Om vi kan få fler att välja ett mer hållbart kaffe kan det ge positiva effekter både för den som tillverkar

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Rättvisemärkt vecka 15-16 Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Trender tillstånd på marknaden Mat & hälsa/ ekologi/ miljö/ etik fortsatt viktigt Miljö- och klimatfrågorna på allas

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Nr 29, mars 2011 NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Det ljusnar! Snart har vi våren här och det känns alltid lika härligt när dagarna blir längre och man kan ana lite av den goda värmen i solljuset. Det

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Innehåll Om styrgruppen för Fairetrade City...3 Aktiviteter under året...3 Handlingsplan 2012...7 Fairtrade

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Att göra en ekorecension:

Att göra en ekorecension: Att göra en ekorecension: Handledning för de som recenserar i Medveten Konsumtions Ekoguide Av Susanna Elfors, Medveten Konsumtion Juni 2010 Att vara ekorecensent Letar du efter schysst producerade skor,

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474

PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Karin Irestål/Kristian Andersson Projektledare 1(2) PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474 Restaurang Niagara Bakgrund Högskolan kommer

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Välkommen till Gymninge Gård Torbjörn Eriksson Syfte

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Patrik Årman (S), ordförande Viktoria Wennberg (S) Helena Broman (S) Linda Wallberg (MP) Sven Lokander (M) Sara Sjödal (C) Martin Larsson (FP) Henry Wisell

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

VFTF01 National- och företagsekonomi ht 2010 Svar till övning 2, den 7 september

VFTF01 National- och företagsekonomi ht 2010 Svar till övning 2, den 7 september VFTF01 National- och företagsekonomi ht 2010 Svar till övning 2, den 7 september 1. Knapphet (scarcity) är ett viktigt begrepp för att kunna tala om värden. Använd utbudefterfråge-modellen för att analysera

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Styrgruppen för Fairtrade City Norrköping Fastställd 2015-01-28 Diarienummer: KS 2015/0205 FAIRTRADE CITY NORRKÖPING 2 1. Sammanfattning Norrköping diplomerades av föreningen

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor MIOFINO EN NY FIKAUPPLEVELSE PÅ JOBBET HJÄRTAT OCH SJÄLEN AV KAFFE miofino Coffee Bar är helt ny fikaupplevelse på jobbet. Här kombinerar

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer