PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha"

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar framåt Bristen på bostäder innebär att rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Fyra kommunpolitiker berättar om hur de planerar för att få rätsida på problemet sid 4 SAMGÅENDE GER BÄTTRE FÖR UTSÄTTNINGAR Mats Leifland, vice VD, förklarar varför Peab förvärvade PeabIndustri sid 24

2 2 innehåll Kommunerna blickar framåt...4 Det råder bostadsbrist på många håll i Sverige. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. Fyra kommunpolitiker berättar i en intervju hur de tänker få rätsida på den här utvecklingen.»vi kan ta hand om soporna«...8 I år är det 50 år sedan fröet till det som idag är Peab såddes. Peabjournalen berättar hur allt startade i en artikelserie under året. Ett hus för gröna möten...13 Under hösten kommer Sverige att vara ordförandeland i EU och klimatförändringarna lär bli en av de stora frågorna. Nu har en ny grön mötesplats slagit upp portarna i Stockholm. Konsten att förbruka mindre energi på kontoret...14 Under devisen Green Building har EUkommissionen, tillsammans med bland annat Fastighetsägarna, tagit fram ett program för klimatsmarta kontor. Sahlgrenska sjukhuset...18 Den nya byggnaden är efterlängtad det var femtio år sedan man byggde helt nytt av denna storlek på sjukhusområdet! Tack vare den nya byggnaden stärks Sahlgrenskas roll som ett av Sveriges viktigaste sjukhus. Ägarlägenheter...21 Hyresrätter och bostadsrätter har vi alla hört talas om. Ägarlägenheter kan bli en helt ny form av bostadsform. Ny teknik sparar miljön och ger bättre resultat...22 Med hjälp av den vetenskapligt grundade dimensioneringstekniken SwePave, har Peab lyckats använda befintliga naturmaterial på ett mer ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Samgående ger bättre förutsättningar...24 Mats Leifland, vice VD, förklarar varför Peab förvärvade PeabIndustri. Framtidens bostäder...26 PeabJournalen lät två av de arkitekter som ritar bostäder för Peab fundera och tycka till. Håll koll när du ROT:ar...29 Vad innebär det nya ROT-avdraget Peab- Journalen reder ut begreppen. Full fart i skånska fjällen...30 Varje år tar sig cirka en miljon besökare till Sälen i Dalarna för att åka skidor. På bara några årtionden har de små enkla stugbyarna växt till ett gigantiskt nöjeskomplex. Nytt gememsamt intranät...33 Bra, intressant och tillgänglig kommunikation till och från de anställda har stor betydelse för ett bra arbetsklimat. I VARJE NUMMER Analys av Anders Haskel...32 Notiser...32 Profilen...34 Kvartalsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare.utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 1/2009

3 ledare I dåliga tider finns det alltid möjligheter 26 Efter många år av en stark och stabil byggmarknad, har det de senaste månaderna blivit märkbart förändrade förutsättningar för Peab. Vi har i våra delårsrapporter kunnat redovisa en ökad orderingång de flesta av kvartalen under 2000-talet. Men nu är denna positiva trend på väg att brytas. Den finanskris som på det ena eller andra sättet påverkar oss alla, orsakar stopp i de ekonomiska flödena och kreditmarknaden fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Detta leder till en märkbart dämpad investeringsvilja och allmän återhållsamhet. Det gäller den offentliga sektorn, företag och privatpersoner, det vill säga våra kunder. Därför är det oerhört viktigt att vi på alla nivåer i vår organisation anpassar oss till de nya förutsättningarna. Det är olyckligt att vi ibland måste varsla och säga upp medarbetare. Dessvärre styrs detta av den bistra verklighet vi lever i. Vi måste också ständigt ha ögonen på kostnadssidan. Det gäller i goda tider såväl som i lite mindre goda. Om vi nu går mot en avmattning i omsättningen, är det en självklarhet att kostnaderna måste minska i minst samma takt, annars blir situationen snabbt ohållbar. Men den allt tuffare marknaden innebär också möjligheter för Peab. Koncernens ekonomi är stabil och erfarenheterna från tidigare konjunkturnedgångar, visar att det går att expandera och det går att göra bra förvärv när det blåser snålt. Konjunkturen i Sverige pekar allt tydligare mot att bostadsbyggandet kommer att minska och att investeringar i infrastruktur kommer att öka. Därför måste vi anpassa oss till det och det var en viktig pusselbit som föll på plats när samgåendet mellan Peab och Peab Industri nu i sin helhet är genomförd. I vår stora koncern finns det många möjligheter till samverkan mellan olika enheter. Jag är övertygad om att till exempel Peabs anläggningsdivision och några av bolagen i Peab Industri, tillsammans kan erbjuda det som beställarna kräver vid upphandlingen av större infrastrukturprojekt. Det finns många fler exempel på hur olika verksamheter kan förstärka varandra i Peabkoncernen och detta är värdefulla effekter som vi måste ta vara på. Nu får vi inte låta oss förlamas av den oro och den osäkerhet som finns runt omkring oss. Vi skall istället vara lyhörda och observanta på alla de affärsmöjligheter som finns. Genom de många åtgärder vi vidtagit under senare år, är vi väl positionerade för att ta tillvara möjligheterna att förstärka våra marknadsandelar. Mats Paulsson, VD Peab 18 Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 1/2009 3

4 samhällsbyggarna Kommun blickar fra 4 PEABJOURNALEN 1/2009

5 Det råder bostadsbrist på många håll i Sverige. Särskilt stor är bristen på hyresrätter i storstadsregioner och på studieorter. De som drabbas är framförallt unga personer och nya svenskar som inte har något kapital att investera. Bristen på bostäder innebär att rörligheten på arbetsmarknaden minskar och att flyttkedjor avstannar. Vi har pratat med politiker i fyra kommuner för att höra vad de planerar för att få rätsida på den här utvecklingen. Text: Hans Ramel Foto: Ole Jais erna måt PEABJOURNALEN 1/2009 5

6 » Staten bör gå in med en garanti eller stöd för att stimulera byggandet av energieffektiva, miljövängliga hyresrätter till rimliga priser«ilmar Reepalu (s) Malmö Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: Självklart har bostadsmarknaden drabbats hårt av den senaste tidens förändringar, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. När investeringsbidraget försvann minskade byggnationen av hyresrätter och finanskrisen innebar att efterfrågan på bostadsrätter, och därmed också produktionen, minskade kraftigt. I Malmö kommun byggdes under förra året mellan 1400 och 1500 lägenheter. I år beräknas det antalet minska till lägenheter. Under 2010 kan det bli så lite som 600 lägenheter. För att klara inflyttningen måste Malmö ligga på minst 1200 nya lägenheter om året, så det ser tufft ut. Tvärstopp De hus som inte börjat byggas och som inte var sålda stoppades tvärt när bankerna drog öronen åt sig, säger Gunilla Nordgren, kommunstyrelsens ordförande i Svedala. Från ena dagen till den andra så förändrades marknaden och det gick inte att sälja vare sig hus eller bostadsrätter. Men de projekt som ligger några år framåt i tiden, där gasar vi på det kommer ju att vända, säger Gunilla Nordgren. Vi fortsätter att planera för stora projekt med byggbolagen. Svedala kommun har haft nettoinflyttning de senaste åren och beräknas öka folkmängden med ytterligare mellan tre- och fyrahundra invånare nästa år. Nu är det svårt att sälja, byggena försenas och med dem flyttkedjorna. Efter 30 år brukar det röra på i villaområdena sig när två människor flyttar ut, kanske till en hyreslägenhet, och fyra flyttar in. Men går det inte att sälja villan så kan man ju inte flytta och då kan inte heller barnfamiljerna flytta in. Det blir en ond cirkel med minskad efterfrågan som leder till minskat byggande som leder till ytterligare minskad efterfrågan. Det bästa vi kan göra är att planera ordentligt för framtiden så att vi kan köra för fullt när det vänder igen, säger Gunilla Nordgren. Viktigt med hyresrätter Både Gunilla Nordgren och Ilmar Reepalu påpekar att det är viktigt att bygga hyresrätter eftersom det främjar rörligheten på bostadsmarknaden och ger ungdomar och andra som inte har ekonomiska möjligheter att betala en insats en chans till en bostad. Att ha gott om hyresrätter är också en förutsättning för att näringslivet ska kunna rekrytera på den rörliga arbetsmarknaden. Malmö kommun kommer framöver att ställa krav på att bostadsrättsprojekt som inte går att genomföra omvandlas till hyresrätter. Påtryckningsmetoderna är markfördelning och byggrätter. Ilmar Reepalu ser gärna att också att regeringen inför någon slags stöd för att stimulera byggandet. Om det ska vara statliga garantier eller direkt stöd kan man diskutera, men villkoret ska vara att man bygger hyresrätter på en rimlig kostnadsnivå med höga miljökrav och krav på bra energianvändning, säger Ilmar Reepalu. På orter med bostadsbrist kommer det att stimulera byggandet medan det på orter som inte har bostadsproblem kan det hjälpa till att stimulera miljötänkandet. Det kan också vara en möjlighet att rusta upp befintliga bestånd av bostäder, menar Ilmar Reepalu. Han ser gärna också att byggbolagen anstränger sig för att utnyttja marknaden fullt ut och få fram de bästa priserna på material. Han tycker också att byggbolagen kan bli bättre på att rationalisera och använda industriellt byggande i ännu större utsträckning för att på så sätt bygga hyresrätter till överkomliga priser. Kalmar storsatsar I Kalmar kommun har man visserligen en bra balans mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor. Men det råder bostadsbrist samtidigt som man har nettoinflyttning och» Vi jobbar för fullt tillsammans med byggbolagen på de projekt som ligger i framtiden. Konjunkturen kommer ju att vända och då är vi beredda att köra på för fullt«svedala Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): 227 Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: Gunilla Nordgren (m) 6 PEABJOURNALEN 1/2009

7 Kalmar Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): 64 Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: sysselsättningsgraden ökar kraftigt. Under den förra lågkonjunkturen drog man ner på investeringarna, men den här gången lägger man i en extra växel för att mildra effekterna av lågkonjunkturen och underlätta när vändningen kommer. Vi har lagt ett stimulanspaket på 1,1 miljarder bara i kommunala investeringar, berättar Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Med stimulanspaketet hoppas kommunen kunna hålla igång byggandet under lågkonjunkturen så att det inte blir en stor kostnadsökning när konjunkturen går uppåt igen. Dessutom tjänar kommunen på att bygga i lågkonjunktur. Vi har en stor sysselsättningsökning och många projekt på gång, båda kommunala och privata. Därför är det inte så svårt att hålla liv i framtidstron, säger Johan Persson. I Bodens kommun har man inte märkt av den finansiella krisens effekter på bostadsmarknaden så mycket ännu. Man arbetar för fullt med en ny översiktsplan och ett antal detaljplaner för kommande behov inom industri, handel och bostäder. Det allmännyttiga bostadsbolaget Boden Bo har fortfarande vakanta lägenheter och man känner därför inte att behovet av att bygga nya bostäder är akut. Mycket hänger på de» Vi satsar på ett stimulanspaket för att möta den stora efterfrågan på bostäder och hålla bygg industrin igång«johan Persson (s) försvarsbeslut som snart ska fattas. Om de tankegångar som finns i ÖB:s nuvarande förslag till regeringen blir verklighet och vi får ett försvar som till större delen består av yrkessoldater så kommer det att behövas fler hyreslägenheter i Boden, säger Olle Lindström, kommunstyrelsens ordförande i Boden. Annars går bostadsbyggandet i Boden mest mot bostadsrätter eftersom det blir så dyrt med hyresrätter. Man satsar också på ett villaområde vid älven mellan Boden och Luleå eftersom regeringen förväntas lätta på strandskyddet i glesbygden framöver. Samarbete viktigt Flera av politikerna framhåller att ett gott samarbete mellan parterna på byggmarknaden är viktigt för att få till bra hyreslägenheter som alla har råd att bo i. De efterlyser konkurrenskraftiga priser från byggbolagen samtidigt som de å sin sida i många fall är beredda att ställa upp med attraktiv mark. Samtliga kommuner utrycker en positiv framtidstro och en tydlig övertygelse om att det är viktigt att vara beredd att slå till alla klutar när konjunkturen vänder. För högkonjunkturen kommer igen. Förr eller senare. Samarbete är nyckeln till rimliga hyror Det är viktigt att vi har en bra dialog med kommunerna så att vi tillsammans kan bygga bostäder med rimliga hyror, säger Anders Hylén, bostadsutvecklingschef på Peab. Detta har blivit särskilt viktigt nu när alla former av subventioner för hyresrätter är borta. Åtminstone ett 50-tal kommuner i Sverige har bostadsbrist. Efterfrågan är särskild stor på hyresrätter eftersom de kräver mindre kapital och därmed är tillgängliga för en större målgrupp. Det är en friare bostadsform som är enklare för kunderna och ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Det finns mycket större efterfrågan än tillgång på hyresrätter. Men den tillgängliga betalningsförmågan möter inte den nuvarande kostnaden. Även under de bästa förutsättningar så är det svårt att komma under kr/kvm i nyproduktion. Därför tror Anders att man kanske bygger lägenheter med mindre boyta framöver så att månadskostnaden blir lägre och mer marknadsmässig. Vi å vår sida ska även se till att effektivisera våra inköp och vår produktion så att vi kan bygga ännu mer kostnadseffektivt, säger Anders Hylén. Kommunerna kan också hjälpa till att sänka kostnaderna genom att se till att markkostnaderna och de kommunala avgifterna hålls nere. All statistik är hämtad från SCB» Om ÖB:s förslag går igenom kommer vi att behöva bygga många nya hyreslägenheter«olle Lindström (m) Boden Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): 7 Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: PEABJOURNALEN 1/2009 7

8 8 PEABJOURNALEN 1/2009

9 Text: Lena Breitner Peabs historia I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha. Det blev början på en fantastisk framgångssaga som vi kommer att skildra i en artikelserie under året. PEABJOURNALEN 1/2009 9

10 1959 Peab startar med renhållning och soptömning. VÄRLDEN SVERIGE Beslut om allmän l tjänstepension. s Dalai Lama flyr Tibet och bildar exilregering g i Dharamsala Berlinmuren byggs. Sovjet genomför första bemannade rymd-färden 1962 Cubakrisen»Vi kan ta hand om soporna«i slutet på 50-talet stod fjärdingsman Karl-Henrik Johnsson med ett problem. Staten hade lagt ansvaret för sophämtning och renhållning på kommunerna. Längs Bjärehalvön hade sommarstuge områden växt fram och de boendes soptunnor behövde tömmas. Fjärdingsmannen begav sig ut till Ängsgården för att föreslå att ägaren Karl Paulsson skulle sköta soptömningen. Men Karl Paulsson var inte intresserad. Trots idoga försök fick fjärdingsman till slut ge upp. Men när han återvände till sin bil blev det fart på Karl Paulssons söner som sa: Vi kan göra det, vi kan ta fars traktor. Det var på sätt och vis i det här ögonblicket, som det som så småningom skulle bli Peab, föddes. Bröderna Erik och Mats Paulsson hade fått ett entreprenadkontrakt, som visserligen var ungefär lika mycket värt som andra småjobb de utförde, men det här var deras första affär med en stor och betydande beställare. Tidiga entreprenörer Sophanteringen påbörjades 1959, men entreprenörsandan hos bröderna hade fötts tidigare. Storebrodern Erik hade efter skolan börjat arbeta på en bilverkstad. Intresset för bilar var stort och en Volvohandlare i Ängelholm insåg att Erik hade talets gåva. 50 kronor utbetalades för varje nybilskund som unge Paulsson skaffade fram. Den yngre brodern var mer intresserad av lantbruket, men näsan för affärer fanns även här. Mats sålde tidningar och gick ärenden i trakten. Snabbt lärde han sig vad som brukade beställas och köpte in varorna på den tidiga tidningsrundan. På så sätt slapp han ofta köra dubbla turer. På bilverkstaden fanns en bensinpump och en dag kom Lennart Axelsson för att tanka. Axelsson ägde traktens maskinstation och passade under tankningen på att rekrytera Erik. Bilverkstaden ville inte stöta sig med en storkund och släppte sin medarbetare. Köpte maskinstationen Efter ett par år på maskinstationen erbjöds Erik att köpa hela maskinparken. Den då fjortonårige brodern Mats hade precis slutat skolan och det var läge att hitta på något nytt. Samtidigt var köpesumman på kronor mycket pengar. Det hela löste sig genom att en bekant gick in med halva summan. Bröderna hade kronor vardera på banken då deras föräldrar regelbundet satt in barnbidraget åt dem. Resterande del av köpesumman togs på växlar, som var det vanliga sättet att låna pengar på vid den här tiden. Långa arbetsdagar Från och med nyåret 1960 drev alltså bröderna Paulsson maskinstationen i egen regi från Ängsgården. Många av traktens unga pågar fick allt från tillfälliga till mer permanenta jobb hos bröderna. Arbetsdagarna var långa. Bröderna gick ofta upp klockan tre för att sköta sophanteringen. Därefter skulle korna utfordras och mjölkas och när mjölken levererats till Förslövs mejeri började arbetet på maskinstationen. Arbetsdagen slutade ofta vid elvatiden på kvällen. Under de första åren skötte mamma Helga bokföringen. En dag hittade hon en trave växlar i en låda. Till sist orkade hon inte längre se hur djärvt hennes söner handskades med pengar, växlar och skulder. Fjärdingsman höll dem i örat Orsaken till att skulderna växt var flera. De två bröderna hade svårt att hålla fingrarna ifrån ny teknik och dessutom var maskinerna ofta fulltecknade strax efter att de köpts. Maskinförsäljarna hade välsmort läder redan på den tiden och ibland frestades bröderna att köpa maskiner de kanske inte hade råd med. Mor Helgas upptäckt av växlarna ledde till att hon gjorde sig själv arbetslös. Fjärdingsman Karl-Henrik Johnsson tog över bokföringsarbetet och han skötte även deklarationerna. Det senare var mycket praktiskt eftersom han också satt i taxeringsnämnden. Tidningarna skrev I ortens tidning som redan på den tiden hette Nordvästra Skånes Tidningar, NST, publicerades i september 1960 en artikel under lantbruksnytt om bröderna Paulsson med rubriken Ton åringar med framåtanda. 10 PEABJOURNALEN 1/2009

11 Pe Första grävmaskinen köps in. Anläggningsverksamheten startas. VÄRLDEN John F Kennedy e Mördas personer står i bostadskö. Det så kallade miljonprogrammet ( ) inleds Hippierörelsen föds i San Fransisco. kontor i F Foto tidslinje: Scanpix och Getty Images I artikeln framgår att bröderna vid den här tiden hade en maskinpark som såg ut så här: fyra traktorer, tre stallgödselspridare, en lastare, ett par ogrässprutor av större format, sidläggande frontmonterade räfsor, plogar, transportvagnar, en 7,5-fots bogserbar Claas skördetröska för fältavverkning och stationär drift samt halm- och höpressar. Dessutom hade man precis köpt in en betupptagningsmaskiner av märket Hilleshög. Släppte sophantering I artikeln berättar bröderna att de inte längre arbetade med sophantering. Den hade de tvingats släppa eftersom de tagit på sig att köra en mjölkrunda på morgnarna innan de började arbetet på maskinstationen. Deras föräldrar uttrycker i artikeln en oro för att sönerna tar på sig för mycket arbete, men det hela viftas bort med ett: Å strunt. Ingen har tagit skada av att arbeta hårt och vi orkar gott med det. Anläggningsföretag Mats Paulsson tog över Ängsgården när han fyllde 17 år, men efter ett tag in lemmade han gården i familjeverksamheten. Han tyckte att bröderna skulle dela lika. Föräldrarna byggde ett hus intill gården och en ny byggnad uppfördes där maskinstationen fick sitt kontor. Bröderna hade nu två anställda och ytterligare ett 70-tal personer som arbetade för dem mer eller mindre ofta. Flera av medarbetarna från den här tiden stannade och utvecklades med det som skulle bli Peab-koncernen köpte bröderna sin första grävmaskin. I och med detta började företaget utveckla sin anläggningsverksamhet. Det första större entreprenadkontraktet gällde kommunalt VA arbete i Torekov för över kronor. Två år senare togs nästa stora steg i och med att man köpte en ny gård i grannkommunen. Lantbrukaren Otto Jönsson i Förslöv, eller Förslövsholm som det hette på den tiden, hade en gård som han ville sälja. Den var på 27 tunnland och när Jönsson en dag mötte bröderna Paulsson nämnde han att det fanns grus på ägorna. Med gruset var gården dubbelt så mycket värd, menade han. På vägen hem tittade Erik och Mats på ägorna. De hade hört talas om att grus hade tagits här när F10:s flygfält byggdes i början på 50-talet. Bröderna bestämde sig för att slå till. Säljaren lär ha skakat på huvudet åt att PEABJOURNALEN 1/

12 erörelsen i San Fransisco Peab bygger sitt första 1969 Peab kontor i Förslöv. Bröderna Paulssons entreprenad AB bildas. SVERIGE Kaknästornet k r invigs. v 1968 Majrevolten i Paris. Pragvåren. SVERIGE Båstadskravallerna, en Davis Cup-match mot Rhodesia stoppas. köper Båstad Makadam. VÄRLDEN USA landstiger på månen. SVERIGE Olof Palme tar över som statsminister efter Tage Erlander. 0 de inte ens gjorde ett försök att pruta. I efterhand kan man konstatera att bröderna tjänade bra med pengar på Ottos grusagrop, men först var man tvungen att vinna en strid. Vann med flygunderstöd Bröderna Paulsson inhandlade en kross och började sälja grus, men snart höjdes kritiska röster mot exploateringen i Förslövsholm. Ansökan om att få ha en grustäkt på markerna överklagades med motiveringen att området var tänkt för bostäder. Ärendet hamnade hos Länsstyrelsen, som skickade en delegation för att inspektera täkten på plats. Det såg dystert ut för bröderna Paulsson. Ända tills två Drakenplan från F10 på låg höjd svepte fram över den lilla gruppen. Dånet från jetmotorerna var öronbedövande! Skulle de bygga bostäder här? Det kan väl ändå inte vara möjligt. Aldrig i livet, utbrast en dam som ingick i delegationen. Bildar aktiebolag 1967 blev en milstolpe för verksamheten. I september bildades Bröderna Paulssons Entreprenad AB. I praktiken var det vid detta tillfälle namnet Peab skapades. P som i Paulsson, e som i entrepenad och ab som i aktiebolag alltså Peab. Peab som alltid ska skrivas med stort P och litet eab, d v s versalgement. Det är bara i logotypen som Peab skrivs med stora bokstäver. Enligt offentliggörandet i NST skulle aktie bolaget bedriva uthyrning av lantbruks maskiner, grävningsoch schaktningsarbeten samt grusleveranser. På mindre än tio år hade man gått från diverse ströjobb till att bli ett riktigt aktiebolag. Samma år anställde bröderna sin första ingenjör. Eftersom man alltmer börjat inrikta sig på anläggningsarbeten behövde man hjälp med att räkna på anbuden. Ingenjören fick dock inte sitta så länge på Ängsgården. Kontoret flyttade 1967 in i nya lokaler i Förslövsholm, där Peab fortfarande har sitt huvudkontor, vid vägen mot Margretetorp. Slår sig in i byggbranschen Vid den här tiden började marknaden för maskinstationerna bli kärvare. Det handlade inte bara om att fler slog sig in på marknaden. De små jordbruken slogs ut och köptes upp av gårdar som byggde upp egna maskinparker. Brödernas anläggningsverksamhet utvecklades bland annat genom förvärvet av Båstads Makadam Bolaget började exportera makadam och byggde samma år en betongpir i Båstads hamn för att kunna öka verksamheten. Granit från Hallandsåsens sluttningar fraktades nu med båt till Tyskland och Danmark I mitten på 60-talet inleddes en långvarig expansion av bostadsbyggandet. Bröderna Paulsson var inte sena att haka på tåget och började sätta upp monteringsfärdiga hus. Väl varma i kläderna lades anbud på mer kvalificerade arbeten. Reningsverksbygget i Torekovs hamn är ett exempel. Kontraktet på 2,5 Mkr var 1969 det hittills största anbud som bolaget tagit hem. Tur, flit och ett gott rykte 1969 hade bröderna Paulsson gjort sig ett namn utanför sitt närområde. I och med företagsflytten till Förslövsholm skrev alla skånska tidningar om dem. Mats och Erik Paulsson hade byggt upp en verksamhet som många gånger tog hem anbuden på sitt goda rykte. Så här i efterhand kan man konstatera att bröderna helt enkelt tog de jobb som kom framför näsan på dem och många gånger var turen på deras sida. F10:s plan har vi redan nämnt. Renoveringen av kyrkan i Förslövsholm är ett annat exempel. När bröderna skulle lämna anbud på kyrkan övertalades de av en medarbetare att ta själva underarbetet på löpande räkning. Det visade sig vara ett korrekt beslut. Det hade fuskats med tidigare renoveringar och arbetet med att knacka ner fasaden blev tidsödande. Med ett fast pris på hela jobbet hade kanske Peab inte sett ut som det gör i dag. Historierna om bröderna Paulssons arbetsflit är många. Vi återvänder till Bjärehalvöns sommarstugeområden. En dag satt högerledaren Jarl Hjalmarsson i sin trädgård och åt frukost med sin son och en kamrat till honom. Plötsligt rusade två ynglingar över gräsmattan. De var där för att byta soptunnan. En halv minut senare var de borta. De där pojkarna, de kommer att gå långt, ska Hjalmarsson ha utbrustit. Fliten fanns där, men strategierna behövde nu slipas. Fortsättning i nästa nummer. 12 PEABJOURNALEN 1/2009

13 MILJÖ Invigningsgrön fasad på SGTB kvällen till ära. Under hösten kommer Sverige att vara ordförandeland i EU och klimatförändringarna lär bli en av de stora frågorna. Men redan nu har en ny grön mötesplats slagit upp portarna i Stockholm. Under devisen Sveriges naturliga Mötesplats 2009 ska Sweden Green Tech Building ge de europeiska beslutsfattarna en insikt i vad Sveriges ledande företag inom energi- och miljöteknik kan erbjuda. Text: Johan Bergquist Ett hus för gröna möten Idén till Sweden Green Tech Building väcktes av Jan Nordlöf som till vardags arbetar som projektchef inom Peab Energi. Men han är även med i något som kallas det gröna vd-nätverket. Det är en grupp verkställande direktörer som arbetar för att profilera satsningar på miljö och ett grönt tänkande. Inom nätverket funderade man under hösten på vad som kunde göras under Sveriges EU-ordförandeskap. Det är en period när Europas blickar vänds mot Stockholm och därmed även en möjlighet till en bredare uppmärksamhet. Som av en händelse fick de samtidigt reda på att en fastighet i centrala Stockholm, på Klarabergsvägen, stod tom i väntan på rivning. Därmed föddes tanken på att starta ett projekt där vi skulle samla ett antal innovationsföretag inom grön teknologi och energi, Ulla Hamilton, miljö och trafikborgarråd, Stockholms Stad och Björn Tarras-Wahlberg. berättar Jan Nordlöf. Helt enkelt skapa ett grönt hus för green business. Peab Energi skrev ett rivningskontrakt med Stockholms stad som äger fastigheten och i september 2008 sjösattes projektet. Den 15 januari invigdes Sweden Green Tech Building med ett uppskattat och välbesökt seminarium. Aktiviteter fram till jul Det blev mycket lyckat, berättar Jan Nordlöf. Vi hade räknat med 100 deltagare, men det blev det dubbla. Bland annat kom det representanter från näringslivet, politiker från både Stockholms stad och Regeringen och några ambassadörer. Närvarande var även Peab Energis AB:s styrelseordförande Jan Segerberg. Tanken är att Green Tech Building ska vara självfinansierande. Därför har de knutit ett antal partners till projektet, bland annat Alstom/Bombardier, Neova, Opcon och SMTC. Förutom dessa stöds Green Tech Building av ytterligare ett 70-tal företag och intressenter. Det stöds även av Sveriges regering och Stockholms stad. Från april i år och resten av året ska huset fyllas av aktiviteter. I de nedre våningarna under jord finns permanenta utställningar och utrymmen för seminarier. De fyra våningarna ovan jord hyrs ut till olika företag och kommer att fungera som möteslokaler där europeiska Från vänster; Jörgen Andersson, fd inrikes och energiminister, Jan Nordlöf, projektchef PEAB Energi, Irena Lundberg, Stockholm Business Region samt Peter Lind, VD GKL. politiker, svenskt och utländskt näringsliv kan mötas och utbyta idéer och erfarenheter för att grundlägga ny Green Business. Peab Energi är en långsiktig satsning som Peab gör för att etablera sig inom energiområdet. En viktig del i denna satsning är etableringen av Sweden Green Tech Building, inte minst för att stärka Peabs samhällsengagemang inom nya och framtidsinriktade energilösningar, säger Eskil Hartman, vd Peab Energi AB. Sweden Green Tech Building drivs genom en projektorganisation som Göran Svensson ansvar för och till sin hjälp har han Anders Pettersson och Veronica Moraeus. Läs mer om projektet på PEABJOURNALEN 1/

14 Konsten att förbruka mindre energi på kontoret 14 PEABJOURNALEN 1/2009

15 MILJÖ Förhoppningsvis kommer du även i framtiden att slösa med din energi på jobbet. Däremot kommer kontoret i sig att bli betydligt mer sparsamt. I EU:s jakt på energibovar har turen kommit till kontorsbyggnaderna. Under devisen Green Building har EU-kommissionen, tillsammans med bland annat Fastighetsägarna, tagit fram ett program för klimatsmarta kontor. Text: Johan Bergquist Redan 2004 tog Europakommissionen fram ett så kallat Green Paper om energieffektivitet. Där identifierade de byggnadssektorn som ett viktigt område för förbättringar. Enligt Green Paper står byggnadssektorn för mer än 40 procent av energibehovet i Europa. Samtidigt som en förbättrad uppvärmning och kylning av byggnader är en av de största potentiella energispararna. Besparingar som även skulle förbättra säkerheten för energileveranserna och EU:s konkurrenskraft, samtidigt som de skapade arbetstillfällen och ökade livskvaliteten i byggnaderna. Tillsammans med lokala samarbetspartners, i Sverige var det Fastighetsägarna, startade kommissionen Programmet för Green Building (GBP) år Det är ett frivilligt program vars målsättning är att i större utsträckning förverkliga kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Det ska ske genom att skapa medvetenhet och genom att bistå med information och stöd. Men det ska också ske genom att ge ett officiellt erkännande till de företag vars ledning visar verklig vilja att tillämpa energieffektiviseringsåtgärder i kommersiella lokaler och fastigheter. Kräver handlingsplan För att få vara med i GBP krävs det att företaget lämnar in en plan som visar på vilket sätt och i vilken utsträckning man tänker engagera sig. Med en inledande energibesiktning som grund måste handlingsplanen definiera vilka byggnader som kräver energieffektiviseringsåtgärder och vilka tekniska åtgärder man tänker genomföra. Det kan handla om uppvärmning, belysning, varmvatten, ventilation, luftkonditionering och kontorsutrustning. Om handlingsplanen accepteras av GBP får företaget status som Partner. Tre år efter färdigställandet av det sista GreenBuildingprojektet försvinner Partnerstatusen. För att göra det lättare för företagen tillhandahåller GBP-dokument, eller Tekniska Moduler som de kallas. Dessa dokument definierar den tekniska nivån på vad som är ett skäligt åtagande för varje teknikområde som täcks av programmet. Modulerna kompletteras med guider kring andra övergripande ämnen som finansiering, energibesiktning och energihantering. Bevis på sin förmåga På så vis ger GBP-företagen tillgång till ett lager av lönsamma energiinvesteringar som inte kräver några speciella finansieringsinitiativ från kommissionen. I och med att åtgärderna använder beprövad teknik med bevisad effektivitet är det därmed även en god idé rent affärsmässigt att ansluta sig till GBP. Som GBP-partners får företagen direkta fördelar genom sparade pengar och i de flesta fall även förbättrade arbetsvillkor. Genom att realisera stora tekniska och ekonomiska besparingar, ökar de dessutom konkurrenskraften och värdet på sina byggnader. Men företagen kan även dra nytta av en ökad uppmärksamhet från konsumenter och investerare. Genom att profilera sig med hjälp av Green Building får de ett tydligt bevis på sin förmåga att framgångsrikt hantera miljömässiga frågor. Målet med Green Building Programmet är att, på frivillig väg, få igång investeringar i energieffektivitet och förnyelsebar energi i kontorslokaler med fokus på befintliga byggnader. PEABJOURNALEN 1/

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 9 december 2014 Pris: 60 kronor FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch SOCIAL HÅLLBARHET NÄSTA STORA STEG #åsikten: Bengt Wånggren,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

RED UT STORMEN. Det här händer. ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

RED UT STORMEN. Det här händer. ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 februari 2015 Pris: 60 kronor Det här händer 2015 Alla nya lagar som påverkar dig ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka,

Läs mer