PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha"

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar framåt Bristen på bostäder innebär att rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Fyra kommunpolitiker berättar om hur de planerar för att få rätsida på problemet sid 4 SAMGÅENDE GER BÄTTRE FÖR UTSÄTTNINGAR Mats Leifland, vice VD, förklarar varför Peab förvärvade PeabIndustri sid 24

2 2 innehåll Kommunerna blickar framåt...4 Det råder bostadsbrist på många håll i Sverige. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. Fyra kommunpolitiker berättar i en intervju hur de tänker få rätsida på den här utvecklingen.»vi kan ta hand om soporna«...8 I år är det 50 år sedan fröet till det som idag är Peab såddes. Peabjournalen berättar hur allt startade i en artikelserie under året. Ett hus för gröna möten...13 Under hösten kommer Sverige att vara ordförandeland i EU och klimatförändringarna lär bli en av de stora frågorna. Nu har en ny grön mötesplats slagit upp portarna i Stockholm. Konsten att förbruka mindre energi på kontoret...14 Under devisen Green Building har EUkommissionen, tillsammans med bland annat Fastighetsägarna, tagit fram ett program för klimatsmarta kontor. Sahlgrenska sjukhuset...18 Den nya byggnaden är efterlängtad det var femtio år sedan man byggde helt nytt av denna storlek på sjukhusområdet! Tack vare den nya byggnaden stärks Sahlgrenskas roll som ett av Sveriges viktigaste sjukhus. Ägarlägenheter...21 Hyresrätter och bostadsrätter har vi alla hört talas om. Ägarlägenheter kan bli en helt ny form av bostadsform. Ny teknik sparar miljön och ger bättre resultat...22 Med hjälp av den vetenskapligt grundade dimensioneringstekniken SwePave, har Peab lyckats använda befintliga naturmaterial på ett mer ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Samgående ger bättre förutsättningar...24 Mats Leifland, vice VD, förklarar varför Peab förvärvade PeabIndustri. Framtidens bostäder...26 PeabJournalen lät två av de arkitekter som ritar bostäder för Peab fundera och tycka till. Håll koll när du ROT:ar...29 Vad innebär det nya ROT-avdraget Peab- Journalen reder ut begreppen. Full fart i skånska fjällen...30 Varje år tar sig cirka en miljon besökare till Sälen i Dalarna för att åka skidor. På bara några årtionden har de små enkla stugbyarna växt till ett gigantiskt nöjeskomplex. Nytt gememsamt intranät...33 Bra, intressant och tillgänglig kommunikation till och från de anställda har stor betydelse för ett bra arbetsklimat. I VARJE NUMMER Analys av Anders Haskel...32 Notiser...32 Profilen...34 Kvartalsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare.utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 1/2009

3 ledare I dåliga tider finns det alltid möjligheter 26 Efter många år av en stark och stabil byggmarknad, har det de senaste månaderna blivit märkbart förändrade förutsättningar för Peab. Vi har i våra delårsrapporter kunnat redovisa en ökad orderingång de flesta av kvartalen under 2000-talet. Men nu är denna positiva trend på väg att brytas. Den finanskris som på det ena eller andra sättet påverkar oss alla, orsakar stopp i de ekonomiska flödena och kreditmarknaden fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Detta leder till en märkbart dämpad investeringsvilja och allmän återhållsamhet. Det gäller den offentliga sektorn, företag och privatpersoner, det vill säga våra kunder. Därför är det oerhört viktigt att vi på alla nivåer i vår organisation anpassar oss till de nya förutsättningarna. Det är olyckligt att vi ibland måste varsla och säga upp medarbetare. Dessvärre styrs detta av den bistra verklighet vi lever i. Vi måste också ständigt ha ögonen på kostnadssidan. Det gäller i goda tider såväl som i lite mindre goda. Om vi nu går mot en avmattning i omsättningen, är det en självklarhet att kostnaderna måste minska i minst samma takt, annars blir situationen snabbt ohållbar. Men den allt tuffare marknaden innebär också möjligheter för Peab. Koncernens ekonomi är stabil och erfarenheterna från tidigare konjunkturnedgångar, visar att det går att expandera och det går att göra bra förvärv när det blåser snålt. Konjunkturen i Sverige pekar allt tydligare mot att bostadsbyggandet kommer att minska och att investeringar i infrastruktur kommer att öka. Därför måste vi anpassa oss till det och det var en viktig pusselbit som föll på plats när samgåendet mellan Peab och Peab Industri nu i sin helhet är genomförd. I vår stora koncern finns det många möjligheter till samverkan mellan olika enheter. Jag är övertygad om att till exempel Peabs anläggningsdivision och några av bolagen i Peab Industri, tillsammans kan erbjuda det som beställarna kräver vid upphandlingen av större infrastrukturprojekt. Det finns många fler exempel på hur olika verksamheter kan förstärka varandra i Peabkoncernen och detta är värdefulla effekter som vi måste ta vara på. Nu får vi inte låta oss förlamas av den oro och den osäkerhet som finns runt omkring oss. Vi skall istället vara lyhörda och observanta på alla de affärsmöjligheter som finns. Genom de många åtgärder vi vidtagit under senare år, är vi väl positionerade för att ta tillvara möjligheterna att förstärka våra marknadsandelar. Mats Paulsson, VD Peab 18 Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 1/2009 3

4 samhällsbyggarna Kommun blickar fra 4 PEABJOURNALEN 1/2009

5 Det råder bostadsbrist på många håll i Sverige. Särskilt stor är bristen på hyresrätter i storstadsregioner och på studieorter. De som drabbas är framförallt unga personer och nya svenskar som inte har något kapital att investera. Bristen på bostäder innebär att rörligheten på arbetsmarknaden minskar och att flyttkedjor avstannar. Vi har pratat med politiker i fyra kommuner för att höra vad de planerar för att få rätsida på den här utvecklingen. Text: Hans Ramel Foto: Ole Jais erna måt PEABJOURNALEN 1/2009 5

6 » Staten bör gå in med en garanti eller stöd för att stimulera byggandet av energieffektiva, miljövängliga hyresrätter till rimliga priser«ilmar Reepalu (s) Malmö Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: Självklart har bostadsmarknaden drabbats hårt av den senaste tidens förändringar, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. När investeringsbidraget försvann minskade byggnationen av hyresrätter och finanskrisen innebar att efterfrågan på bostadsrätter, och därmed också produktionen, minskade kraftigt. I Malmö kommun byggdes under förra året mellan 1400 och 1500 lägenheter. I år beräknas det antalet minska till lägenheter. Under 2010 kan det bli så lite som 600 lägenheter. För att klara inflyttningen måste Malmö ligga på minst 1200 nya lägenheter om året, så det ser tufft ut. Tvärstopp De hus som inte börjat byggas och som inte var sålda stoppades tvärt när bankerna drog öronen åt sig, säger Gunilla Nordgren, kommunstyrelsens ordförande i Svedala. Från ena dagen till den andra så förändrades marknaden och det gick inte att sälja vare sig hus eller bostadsrätter. Men de projekt som ligger några år framåt i tiden, där gasar vi på det kommer ju att vända, säger Gunilla Nordgren. Vi fortsätter att planera för stora projekt med byggbolagen. Svedala kommun har haft nettoinflyttning de senaste åren och beräknas öka folkmängden med ytterligare mellan tre- och fyrahundra invånare nästa år. Nu är det svårt att sälja, byggena försenas och med dem flyttkedjorna. Efter 30 år brukar det röra på i villaområdena sig när två människor flyttar ut, kanske till en hyreslägenhet, och fyra flyttar in. Men går det inte att sälja villan så kan man ju inte flytta och då kan inte heller barnfamiljerna flytta in. Det blir en ond cirkel med minskad efterfrågan som leder till minskat byggande som leder till ytterligare minskad efterfrågan. Det bästa vi kan göra är att planera ordentligt för framtiden så att vi kan köra för fullt när det vänder igen, säger Gunilla Nordgren. Viktigt med hyresrätter Både Gunilla Nordgren och Ilmar Reepalu påpekar att det är viktigt att bygga hyresrätter eftersom det främjar rörligheten på bostadsmarknaden och ger ungdomar och andra som inte har ekonomiska möjligheter att betala en insats en chans till en bostad. Att ha gott om hyresrätter är också en förutsättning för att näringslivet ska kunna rekrytera på den rörliga arbetsmarknaden. Malmö kommun kommer framöver att ställa krav på att bostadsrättsprojekt som inte går att genomföra omvandlas till hyresrätter. Påtryckningsmetoderna är markfördelning och byggrätter. Ilmar Reepalu ser gärna att också att regeringen inför någon slags stöd för att stimulera byggandet. Om det ska vara statliga garantier eller direkt stöd kan man diskutera, men villkoret ska vara att man bygger hyresrätter på en rimlig kostnadsnivå med höga miljökrav och krav på bra energianvändning, säger Ilmar Reepalu. På orter med bostadsbrist kommer det att stimulera byggandet medan det på orter som inte har bostadsproblem kan det hjälpa till att stimulera miljötänkandet. Det kan också vara en möjlighet att rusta upp befintliga bestånd av bostäder, menar Ilmar Reepalu. Han ser gärna också att byggbolagen anstränger sig för att utnyttja marknaden fullt ut och få fram de bästa priserna på material. Han tycker också att byggbolagen kan bli bättre på att rationalisera och använda industriellt byggande i ännu större utsträckning för att på så sätt bygga hyresrätter till överkomliga priser. Kalmar storsatsar I Kalmar kommun har man visserligen en bra balans mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor. Men det råder bostadsbrist samtidigt som man har nettoinflyttning och» Vi jobbar för fullt tillsammans med byggbolagen på de projekt som ligger i framtiden. Konjunkturen kommer ju att vända och då är vi beredda att köra på för fullt«svedala Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): 227 Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: Gunilla Nordgren (m) 6 PEABJOURNALEN 1/2009

7 Kalmar Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): 64 Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: sysselsättningsgraden ökar kraftigt. Under den förra lågkonjunkturen drog man ner på investeringarna, men den här gången lägger man i en extra växel för att mildra effekterna av lågkonjunkturen och underlätta när vändningen kommer. Vi har lagt ett stimulanspaket på 1,1 miljarder bara i kommunala investeringar, berättar Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Med stimulanspaketet hoppas kommunen kunna hålla igång byggandet under lågkonjunkturen så att det inte blir en stor kostnadsökning när konjunkturen går uppåt igen. Dessutom tjänar kommunen på att bygga i lågkonjunktur. Vi har en stor sysselsättningsökning och många projekt på gång, båda kommunala och privata. Därför är det inte så svårt att hålla liv i framtidstron, säger Johan Persson. I Bodens kommun har man inte märkt av den finansiella krisens effekter på bostadsmarknaden så mycket ännu. Man arbetar för fullt med en ny översiktsplan och ett antal detaljplaner för kommande behov inom industri, handel och bostäder. Det allmännyttiga bostadsbolaget Boden Bo har fortfarande vakanta lägenheter och man känner därför inte att behovet av att bygga nya bostäder är akut. Mycket hänger på de» Vi satsar på ett stimulanspaket för att möta den stora efterfrågan på bostäder och hålla bygg industrin igång«johan Persson (s) försvarsbeslut som snart ska fattas. Om de tankegångar som finns i ÖB:s nuvarande förslag till regeringen blir verklighet och vi får ett försvar som till större delen består av yrkessoldater så kommer det att behövas fler hyreslägenheter i Boden, säger Olle Lindström, kommunstyrelsens ordförande i Boden. Annars går bostadsbyggandet i Boden mest mot bostadsrätter eftersom det blir så dyrt med hyresrätter. Man satsar också på ett villaområde vid älven mellan Boden och Luleå eftersom regeringen förväntas lätta på strandskyddet i glesbygden framöver. Samarbete viktigt Flera av politikerna framhåller att ett gott samarbete mellan parterna på byggmarknaden är viktigt för att få till bra hyreslägenheter som alla har råd att bo i. De efterlyser konkurrenskraftiga priser från byggbolagen samtidigt som de å sin sida i många fall är beredda att ställa upp med attraktiv mark. Samtliga kommuner utrycker en positiv framtidstro och en tydlig övertygelse om att det är viktigt att vara beredd att slå till alla klutar när konjunkturen vänder. För högkonjunkturen kommer igen. Förr eller senare. Samarbete är nyckeln till rimliga hyror Det är viktigt att vi har en bra dialog med kommunerna så att vi tillsammans kan bygga bostäder med rimliga hyror, säger Anders Hylén, bostadsutvecklingschef på Peab. Detta har blivit särskilt viktigt nu när alla former av subventioner för hyresrätter är borta. Åtminstone ett 50-tal kommuner i Sverige har bostadsbrist. Efterfrågan är särskild stor på hyresrätter eftersom de kräver mindre kapital och därmed är tillgängliga för en större målgrupp. Det är en friare bostadsform som är enklare för kunderna och ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Det finns mycket större efterfrågan än tillgång på hyresrätter. Men den tillgängliga betalningsförmågan möter inte den nuvarande kostnaden. Även under de bästa förutsättningar så är det svårt att komma under kr/kvm i nyproduktion. Därför tror Anders att man kanske bygger lägenheter med mindre boyta framöver så att månadskostnaden blir lägre och mer marknadsmässig. Vi å vår sida ska även se till att effektivisera våra inköp och vår produktion så att vi kan bygga ännu mer kostnadseffektivt, säger Anders Hylén. Kommunerna kan också hjälpa till att sänka kostnaderna genom att se till att markkostnaderna och de kommunala avgifterna hålls nere. All statistik är hämtad från SCB» Om ÖB:s förslag går igenom kommer vi att behöva bygga många nya hyreslägenheter«olle Lindström (m) Boden Invånare: Areal (hektar): Befolkningstäthet (inv/km 2 ): 7 Skattekraft (kr/inv): Arbetsställen: PEABJOURNALEN 1/2009 7

8 8 PEABJOURNALEN 1/2009

9 Text: Lena Breitner Peabs historia I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha. Det blev början på en fantastisk framgångssaga som vi kommer att skildra i en artikelserie under året. PEABJOURNALEN 1/2009 9

10 1959 Peab startar med renhållning och soptömning. VÄRLDEN SVERIGE Beslut om allmän l tjänstepension. s Dalai Lama flyr Tibet och bildar exilregering g i Dharamsala Berlinmuren byggs. Sovjet genomför första bemannade rymd-färden 1962 Cubakrisen»Vi kan ta hand om soporna«i slutet på 50-talet stod fjärdingsman Karl-Henrik Johnsson med ett problem. Staten hade lagt ansvaret för sophämtning och renhållning på kommunerna. Längs Bjärehalvön hade sommarstuge områden växt fram och de boendes soptunnor behövde tömmas. Fjärdingsmannen begav sig ut till Ängsgården för att föreslå att ägaren Karl Paulsson skulle sköta soptömningen. Men Karl Paulsson var inte intresserad. Trots idoga försök fick fjärdingsman till slut ge upp. Men när han återvände till sin bil blev det fart på Karl Paulssons söner som sa: Vi kan göra det, vi kan ta fars traktor. Det var på sätt och vis i det här ögonblicket, som det som så småningom skulle bli Peab, föddes. Bröderna Erik och Mats Paulsson hade fått ett entreprenadkontrakt, som visserligen var ungefär lika mycket värt som andra småjobb de utförde, men det här var deras första affär med en stor och betydande beställare. Tidiga entreprenörer Sophanteringen påbörjades 1959, men entreprenörsandan hos bröderna hade fötts tidigare. Storebrodern Erik hade efter skolan börjat arbeta på en bilverkstad. Intresset för bilar var stort och en Volvohandlare i Ängelholm insåg att Erik hade talets gåva. 50 kronor utbetalades för varje nybilskund som unge Paulsson skaffade fram. Den yngre brodern var mer intresserad av lantbruket, men näsan för affärer fanns även här. Mats sålde tidningar och gick ärenden i trakten. Snabbt lärde han sig vad som brukade beställas och köpte in varorna på den tidiga tidningsrundan. På så sätt slapp han ofta köra dubbla turer. På bilverkstaden fanns en bensinpump och en dag kom Lennart Axelsson för att tanka. Axelsson ägde traktens maskinstation och passade under tankningen på att rekrytera Erik. Bilverkstaden ville inte stöta sig med en storkund och släppte sin medarbetare. Köpte maskinstationen Efter ett par år på maskinstationen erbjöds Erik att köpa hela maskinparken. Den då fjortonårige brodern Mats hade precis slutat skolan och det var läge att hitta på något nytt. Samtidigt var köpesumman på kronor mycket pengar. Det hela löste sig genom att en bekant gick in med halva summan. Bröderna hade kronor vardera på banken då deras föräldrar regelbundet satt in barnbidraget åt dem. Resterande del av köpesumman togs på växlar, som var det vanliga sättet att låna pengar på vid den här tiden. Långa arbetsdagar Från och med nyåret 1960 drev alltså bröderna Paulsson maskinstationen i egen regi från Ängsgården. Många av traktens unga pågar fick allt från tillfälliga till mer permanenta jobb hos bröderna. Arbetsdagarna var långa. Bröderna gick ofta upp klockan tre för att sköta sophanteringen. Därefter skulle korna utfordras och mjölkas och när mjölken levererats till Förslövs mejeri började arbetet på maskinstationen. Arbetsdagen slutade ofta vid elvatiden på kvällen. Under de första åren skötte mamma Helga bokföringen. En dag hittade hon en trave växlar i en låda. Till sist orkade hon inte längre se hur djärvt hennes söner handskades med pengar, växlar och skulder. Fjärdingsman höll dem i örat Orsaken till att skulderna växt var flera. De två bröderna hade svårt att hålla fingrarna ifrån ny teknik och dessutom var maskinerna ofta fulltecknade strax efter att de köpts. Maskinförsäljarna hade välsmort läder redan på den tiden och ibland frestades bröderna att köpa maskiner de kanske inte hade råd med. Mor Helgas upptäckt av växlarna ledde till att hon gjorde sig själv arbetslös. Fjärdingsman Karl-Henrik Johnsson tog över bokföringsarbetet och han skötte även deklarationerna. Det senare var mycket praktiskt eftersom han också satt i taxeringsnämnden. Tidningarna skrev I ortens tidning som redan på den tiden hette Nordvästra Skånes Tidningar, NST, publicerades i september 1960 en artikel under lantbruksnytt om bröderna Paulsson med rubriken Ton åringar med framåtanda. 10 PEABJOURNALEN 1/2009

11 Pe Första grävmaskinen köps in. Anläggningsverksamheten startas. VÄRLDEN John F Kennedy e Mördas personer står i bostadskö. Det så kallade miljonprogrammet ( ) inleds Hippierörelsen föds i San Fransisco. kontor i F Foto tidslinje: Scanpix och Getty Images I artikeln framgår att bröderna vid den här tiden hade en maskinpark som såg ut så här: fyra traktorer, tre stallgödselspridare, en lastare, ett par ogrässprutor av större format, sidläggande frontmonterade räfsor, plogar, transportvagnar, en 7,5-fots bogserbar Claas skördetröska för fältavverkning och stationär drift samt halm- och höpressar. Dessutom hade man precis köpt in en betupptagningsmaskiner av märket Hilleshög. Släppte sophantering I artikeln berättar bröderna att de inte längre arbetade med sophantering. Den hade de tvingats släppa eftersom de tagit på sig att köra en mjölkrunda på morgnarna innan de började arbetet på maskinstationen. Deras föräldrar uttrycker i artikeln en oro för att sönerna tar på sig för mycket arbete, men det hela viftas bort med ett: Å strunt. Ingen har tagit skada av att arbeta hårt och vi orkar gott med det. Anläggningsföretag Mats Paulsson tog över Ängsgården när han fyllde 17 år, men efter ett tag in lemmade han gården i familjeverksamheten. Han tyckte att bröderna skulle dela lika. Föräldrarna byggde ett hus intill gården och en ny byggnad uppfördes där maskinstationen fick sitt kontor. Bröderna hade nu två anställda och ytterligare ett 70-tal personer som arbetade för dem mer eller mindre ofta. Flera av medarbetarna från den här tiden stannade och utvecklades med det som skulle bli Peab-koncernen köpte bröderna sin första grävmaskin. I och med detta började företaget utveckla sin anläggningsverksamhet. Det första större entreprenadkontraktet gällde kommunalt VA arbete i Torekov för över kronor. Två år senare togs nästa stora steg i och med att man köpte en ny gård i grannkommunen. Lantbrukaren Otto Jönsson i Förslöv, eller Förslövsholm som det hette på den tiden, hade en gård som han ville sälja. Den var på 27 tunnland och när Jönsson en dag mötte bröderna Paulsson nämnde han att det fanns grus på ägorna. Med gruset var gården dubbelt så mycket värd, menade han. På vägen hem tittade Erik och Mats på ägorna. De hade hört talas om att grus hade tagits här när F10:s flygfält byggdes i början på 50-talet. Bröderna bestämde sig för att slå till. Säljaren lär ha skakat på huvudet åt att PEABJOURNALEN 1/

12 erörelsen i San Fransisco Peab bygger sitt första 1969 Peab kontor i Förslöv. Bröderna Paulssons entreprenad AB bildas. SVERIGE Kaknästornet k r invigs. v 1968 Majrevolten i Paris. Pragvåren. SVERIGE Båstadskravallerna, en Davis Cup-match mot Rhodesia stoppas. köper Båstad Makadam. VÄRLDEN USA landstiger på månen. SVERIGE Olof Palme tar över som statsminister efter Tage Erlander. 0 de inte ens gjorde ett försök att pruta. I efterhand kan man konstatera att bröderna tjänade bra med pengar på Ottos grusagrop, men först var man tvungen att vinna en strid. Vann med flygunderstöd Bröderna Paulsson inhandlade en kross och började sälja grus, men snart höjdes kritiska röster mot exploateringen i Förslövsholm. Ansökan om att få ha en grustäkt på markerna överklagades med motiveringen att området var tänkt för bostäder. Ärendet hamnade hos Länsstyrelsen, som skickade en delegation för att inspektera täkten på plats. Det såg dystert ut för bröderna Paulsson. Ända tills två Drakenplan från F10 på låg höjd svepte fram över den lilla gruppen. Dånet från jetmotorerna var öronbedövande! Skulle de bygga bostäder här? Det kan väl ändå inte vara möjligt. Aldrig i livet, utbrast en dam som ingick i delegationen. Bildar aktiebolag 1967 blev en milstolpe för verksamheten. I september bildades Bröderna Paulssons Entreprenad AB. I praktiken var det vid detta tillfälle namnet Peab skapades. P som i Paulsson, e som i entrepenad och ab som i aktiebolag alltså Peab. Peab som alltid ska skrivas med stort P och litet eab, d v s versalgement. Det är bara i logotypen som Peab skrivs med stora bokstäver. Enligt offentliggörandet i NST skulle aktie bolaget bedriva uthyrning av lantbruks maskiner, grävningsoch schaktningsarbeten samt grusleveranser. På mindre än tio år hade man gått från diverse ströjobb till att bli ett riktigt aktiebolag. Samma år anställde bröderna sin första ingenjör. Eftersom man alltmer börjat inrikta sig på anläggningsarbeten behövde man hjälp med att räkna på anbuden. Ingenjören fick dock inte sitta så länge på Ängsgården. Kontoret flyttade 1967 in i nya lokaler i Förslövsholm, där Peab fortfarande har sitt huvudkontor, vid vägen mot Margretetorp. Slår sig in i byggbranschen Vid den här tiden började marknaden för maskinstationerna bli kärvare. Det handlade inte bara om att fler slog sig in på marknaden. De små jordbruken slogs ut och köptes upp av gårdar som byggde upp egna maskinparker. Brödernas anläggningsverksamhet utvecklades bland annat genom förvärvet av Båstads Makadam Bolaget började exportera makadam och byggde samma år en betongpir i Båstads hamn för att kunna öka verksamheten. Granit från Hallandsåsens sluttningar fraktades nu med båt till Tyskland och Danmark I mitten på 60-talet inleddes en långvarig expansion av bostadsbyggandet. Bröderna Paulsson var inte sena att haka på tåget och började sätta upp monteringsfärdiga hus. Väl varma i kläderna lades anbud på mer kvalificerade arbeten. Reningsverksbygget i Torekovs hamn är ett exempel. Kontraktet på 2,5 Mkr var 1969 det hittills största anbud som bolaget tagit hem. Tur, flit och ett gott rykte 1969 hade bröderna Paulsson gjort sig ett namn utanför sitt närområde. I och med företagsflytten till Förslövsholm skrev alla skånska tidningar om dem. Mats och Erik Paulsson hade byggt upp en verksamhet som många gånger tog hem anbuden på sitt goda rykte. Så här i efterhand kan man konstatera att bröderna helt enkelt tog de jobb som kom framför näsan på dem och många gånger var turen på deras sida. F10:s plan har vi redan nämnt. Renoveringen av kyrkan i Förslövsholm är ett annat exempel. När bröderna skulle lämna anbud på kyrkan övertalades de av en medarbetare att ta själva underarbetet på löpande räkning. Det visade sig vara ett korrekt beslut. Det hade fuskats med tidigare renoveringar och arbetet med att knacka ner fasaden blev tidsödande. Med ett fast pris på hela jobbet hade kanske Peab inte sett ut som det gör i dag. Historierna om bröderna Paulssons arbetsflit är många. Vi återvänder till Bjärehalvöns sommarstugeområden. En dag satt högerledaren Jarl Hjalmarsson i sin trädgård och åt frukost med sin son och en kamrat till honom. Plötsligt rusade två ynglingar över gräsmattan. De var där för att byta soptunnan. En halv minut senare var de borta. De där pojkarna, de kommer att gå långt, ska Hjalmarsson ha utbrustit. Fliten fanns där, men strategierna behövde nu slipas. Fortsättning i nästa nummer. 12 PEABJOURNALEN 1/2009

13 MILJÖ Invigningsgrön fasad på SGTB kvällen till ära. Under hösten kommer Sverige att vara ordförandeland i EU och klimatförändringarna lär bli en av de stora frågorna. Men redan nu har en ny grön mötesplats slagit upp portarna i Stockholm. Under devisen Sveriges naturliga Mötesplats 2009 ska Sweden Green Tech Building ge de europeiska beslutsfattarna en insikt i vad Sveriges ledande företag inom energi- och miljöteknik kan erbjuda. Text: Johan Bergquist Ett hus för gröna möten Idén till Sweden Green Tech Building väcktes av Jan Nordlöf som till vardags arbetar som projektchef inom Peab Energi. Men han är även med i något som kallas det gröna vd-nätverket. Det är en grupp verkställande direktörer som arbetar för att profilera satsningar på miljö och ett grönt tänkande. Inom nätverket funderade man under hösten på vad som kunde göras under Sveriges EU-ordförandeskap. Det är en period när Europas blickar vänds mot Stockholm och därmed även en möjlighet till en bredare uppmärksamhet. Som av en händelse fick de samtidigt reda på att en fastighet i centrala Stockholm, på Klarabergsvägen, stod tom i väntan på rivning. Därmed föddes tanken på att starta ett projekt där vi skulle samla ett antal innovationsföretag inom grön teknologi och energi, Ulla Hamilton, miljö och trafikborgarråd, Stockholms Stad och Björn Tarras-Wahlberg. berättar Jan Nordlöf. Helt enkelt skapa ett grönt hus för green business. Peab Energi skrev ett rivningskontrakt med Stockholms stad som äger fastigheten och i september 2008 sjösattes projektet. Den 15 januari invigdes Sweden Green Tech Building med ett uppskattat och välbesökt seminarium. Aktiviteter fram till jul Det blev mycket lyckat, berättar Jan Nordlöf. Vi hade räknat med 100 deltagare, men det blev det dubbla. Bland annat kom det representanter från näringslivet, politiker från både Stockholms stad och Regeringen och några ambassadörer. Närvarande var även Peab Energis AB:s styrelseordförande Jan Segerberg. Tanken är att Green Tech Building ska vara självfinansierande. Därför har de knutit ett antal partners till projektet, bland annat Alstom/Bombardier, Neova, Opcon och SMTC. Förutom dessa stöds Green Tech Building av ytterligare ett 70-tal företag och intressenter. Det stöds även av Sveriges regering och Stockholms stad. Från april i år och resten av året ska huset fyllas av aktiviteter. I de nedre våningarna under jord finns permanenta utställningar och utrymmen för seminarier. De fyra våningarna ovan jord hyrs ut till olika företag och kommer att fungera som möteslokaler där europeiska Från vänster; Jörgen Andersson, fd inrikes och energiminister, Jan Nordlöf, projektchef PEAB Energi, Irena Lundberg, Stockholm Business Region samt Peter Lind, VD GKL. politiker, svenskt och utländskt näringsliv kan mötas och utbyta idéer och erfarenheter för att grundlägga ny Green Business. Peab Energi är en långsiktig satsning som Peab gör för att etablera sig inom energiområdet. En viktig del i denna satsning är etableringen av Sweden Green Tech Building, inte minst för att stärka Peabs samhällsengagemang inom nya och framtidsinriktade energilösningar, säger Eskil Hartman, vd Peab Energi AB. Sweden Green Tech Building drivs genom en projektorganisation som Göran Svensson ansvar för och till sin hjälp har han Anders Pettersson och Veronica Moraeus. Läs mer om projektet på PEABJOURNALEN 1/

14 Konsten att förbruka mindre energi på kontoret 14 PEABJOURNALEN 1/2009

15 MILJÖ Förhoppningsvis kommer du även i framtiden att slösa med din energi på jobbet. Däremot kommer kontoret i sig att bli betydligt mer sparsamt. I EU:s jakt på energibovar har turen kommit till kontorsbyggnaderna. Under devisen Green Building har EU-kommissionen, tillsammans med bland annat Fastighetsägarna, tagit fram ett program för klimatsmarta kontor. Text: Johan Bergquist Redan 2004 tog Europakommissionen fram ett så kallat Green Paper om energieffektivitet. Där identifierade de byggnadssektorn som ett viktigt område för förbättringar. Enligt Green Paper står byggnadssektorn för mer än 40 procent av energibehovet i Europa. Samtidigt som en förbättrad uppvärmning och kylning av byggnader är en av de största potentiella energispararna. Besparingar som även skulle förbättra säkerheten för energileveranserna och EU:s konkurrenskraft, samtidigt som de skapade arbetstillfällen och ökade livskvaliteten i byggnaderna. Tillsammans med lokala samarbetspartners, i Sverige var det Fastighetsägarna, startade kommissionen Programmet för Green Building (GBP) år Det är ett frivilligt program vars målsättning är att i större utsträckning förverkliga kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Det ska ske genom att skapa medvetenhet och genom att bistå med information och stöd. Men det ska också ske genom att ge ett officiellt erkännande till de företag vars ledning visar verklig vilja att tillämpa energieffektiviseringsåtgärder i kommersiella lokaler och fastigheter. Kräver handlingsplan För att få vara med i GBP krävs det att företaget lämnar in en plan som visar på vilket sätt och i vilken utsträckning man tänker engagera sig. Med en inledande energibesiktning som grund måste handlingsplanen definiera vilka byggnader som kräver energieffektiviseringsåtgärder och vilka tekniska åtgärder man tänker genomföra. Det kan handla om uppvärmning, belysning, varmvatten, ventilation, luftkonditionering och kontorsutrustning. Om handlingsplanen accepteras av GBP får företaget status som Partner. Tre år efter färdigställandet av det sista GreenBuildingprojektet försvinner Partnerstatusen. För att göra det lättare för företagen tillhandahåller GBP-dokument, eller Tekniska Moduler som de kallas. Dessa dokument definierar den tekniska nivån på vad som är ett skäligt åtagande för varje teknikområde som täcks av programmet. Modulerna kompletteras med guider kring andra övergripande ämnen som finansiering, energibesiktning och energihantering. Bevis på sin förmåga På så vis ger GBP-företagen tillgång till ett lager av lönsamma energiinvesteringar som inte kräver några speciella finansieringsinitiativ från kommissionen. I och med att åtgärderna använder beprövad teknik med bevisad effektivitet är det därmed även en god idé rent affärsmässigt att ansluta sig till GBP. Som GBP-partners får företagen direkta fördelar genom sparade pengar och i de flesta fall även förbättrade arbetsvillkor. Genom att realisera stora tekniska och ekonomiska besparingar, ökar de dessutom konkurrenskraften och värdet på sina byggnader. Men företagen kan även dra nytta av en ökad uppmärksamhet från konsumenter och investerare. Genom att profilera sig med hjälp av Green Building får de ett tydligt bevis på sin förmåga att framgångsrikt hantera miljömässiga frågor. Målet med Green Building Programmet är att, på frivillig väg, få igång investeringar i energieffektivitet och förnyelsebar energi i kontorslokaler med fokus på befintliga byggnader. PEABJOURNALEN 1/

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Bo i äganderätt bonava.se Äganderätt Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Är det ett eget hus med en äppelträdgård? Är det området där du känner alla grannar och är stammis på det lokala bageriet?

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se södertälje U kommun l (2) 2014-06-26 Tjänsteskrivelse Kontor Social-och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 VILLA NÄCKROS

ÅRETS BYGGEN 2003 VILLA NÄCKROS 72 BOSTAD KALMAR Jurymotivering: Under senare år har en ny produkt lanserats på den svenska bostadsmarknaden sjövillan. Ett mellanting mellan husbåt och villa. I Villa Näckros har vi hittat en modernistiskt

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Text Niclas Kindvall Foto Mårten Levin Styling Anna Sundelin

Text Niclas Kindvall Foto Mårten Levin Styling Anna Sundelin Unikt vattenläge Nacka kommun, söder om Stockholm, är hemvist för Sveriges första exklusiva bostadsområde på vatten. En bit in i Svindersviken uppförs Marinstaden med devisen i gränslandet mellan land

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

DB Schenker kör för fullt med låg energi

DB Schenker kör för fullt med låg energi DB Schenker tror på en ljusare framtid och på bättre ljus till lägre kostnad. Det är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt. Inte bara i halverade kostnader, utan också i trevligare arbetsmiljö med

Läs mer

Sida 1 av 7 Bil & Trafik Bostad Resor Mera Jobb sök söndag 11 december 2011 Malmö5 C Kontakt Kundservice Om oss Malmö Sida 2 av 7 Hennes lägenhet försvann i kraschen Blev uppsagd. Comintegra var ett av

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67 Förvaltningsresultat, Mkr 2 500 2 000 1 500 Fastighetsvärde, Mkr 100 000 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer