6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 BÖRSINTRODUKTION 6TIPS ÖKA INTRESSET FOTO: ARKIV TALARFORUM FÖR DITT BOLAG Peter Malmqvist, finansanalytiker: Ett bolag som intro duceras på börsen blir mer känt genom den ökande exponeringen. Det blir då lättare att attrahera både anställda och finansiärer. Börja i tid Planering är en viktig del inför en lyckad börsnotering Korrekt prospekt Lägg ner tid och gör ert prospekt så bra som möjligt

2 2 mars 2011 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet utmaningar I kölvattnet av finanskrisen står den nordiska finansmarknaden stark. En bidragande faktor är vår välutvecklade kapitalmarknad, där börsen utgör ett nav för finansiering och tillväxt, och där investerare erbjuds likvida investeringsmöjligheter och riskspridning i globala företag. Börs och riskkapital skapar grogrund för tillväxt vi rekommenderar sida 14 Anders Hellermark Vd, My Exchange Scandinavia. Det gäller att jobba effektivt med finansieringen för att kunna fokusera på verksamheten. Styrkan i ett varumärke 20 Ny ISO-standard för rätt värdering av Âvarumärke sin ofta påverkar börskursen positivt. En bra affär 22 Svenskar är ett aktiesparande folk. Läs krönikan med Gunnar Ek. Börsintroduktionen innebär emellertid så mycket mer än att bara vara en källa till finansiering. Det är även en katalysator för att bygga ett starkt varumärke och öka exponeringen mot internationella investerare, vilket i sin tur ger grogrunden för ytterligare tillväxt och utveckling. Bygga sitt varumärke De krav och villkor som ställs på börsnoterade bolag, och den öppenhet gentemot investerare som det innebär att vara ett publikt bolag, skapar en kvalitetsstämpel och ger vind i ryggen när det gäller att profilera sig och bygga sitt Âvarumärke. Att vara börsnoterad innebär också många gånger att man är mer attraktiv som arbetsgivare, och därmed kan locka till sig kompetent och välutbildad arbetskraft. Likaså när det gäller att bygga Âaffärsrelationer och hitta nya partners har man en fördel genom det förtroende och anseende som en börsnotering för med sig. Samspel mellan olika aktörer För att fortsätta utveckla den nordiska kapitalmarknaden och klimatet för tillväxtbolag är det förstås oerhört viktigt att det finns ett samspel mellan marknadens olika aktörer. Jämte börsen och bolagen spelar även rådgivarna, och inte minst riskkapitalbolagen viktiga roller. Det talas en hel del om förhållandet mellan börs och riskkapitalbolag, så kallad private equity, och alltför ofta målas det upp en bild av att det skulle finnas ett motsatsförhållande. Jag anser emellertid att vår historia här i norden snarare bevisar motsatsen. Samspelet mellan börs och riskkapitalbolag är en förutsättning för tillväxtbolagens möjligheter att utvecklas och växa Jenny Rosberg Vice vd på Nasdaq OMX Nordic. mina bästa tips Börja tidigt Börja tidigt arbeta med 1 börsmentaliteten, det vill säga öppenhet, transparens och tillgänglighet gentemot kunder, leverantörer, anställda och investerare. Investment caset Lägg energi på utveckla en 2 stark affärsmodell och bra strategi det vill säga investment caset. organiskt. I norden arbetar vi nära de nationella riskkapitalföreningarna och deras europeiska samarbetsorgan och det finns ett välutvecklat ekosystem för att utveckla portföljbolagen, och när de är mogna introducera dem på börsen. 17 miljarder kronor Samma modell tillämpas globalt, och I USA var 2010 ett rekordår för börsnoteringar med 170 nya bolag som på Nasdaq och ÂNYSE. Av dessa kom två tredjedelar från just private equity och venture Âcapital. I norden ser vi bevis på samma trend, då var femte nordisk börsnotering 2010 kom via riskkapitalinnehav, och drog in över 17 miljarder kronor. Vi behöver alltså både en stark börs och en stark riskkapitalmarknad för att skapa förutsättningar för att små och medelstora företag ska ha möjlighet att kunna växa, på sätt kan vi främja hela den nordiska finansmarknaden. Vi får våra läsare att lyckas! Börsintroduktion nr 2, mars 2010 Produktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Formgivare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Johan Antin Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, mars 2011 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla. V-TAB, Landvetter. MittÂMediaPrint, örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Planer på börsintroduktion eller ta in nytt kapital? Har Du tänkt på att prospektet är ett starkt beslutsunderlag för era investerare och på vad som skulle kunna hända om informationen är felaktig? Har du tänkt på att försäkring är ett bra sätt att minimera risken för Dig som styrelseledamot? Vi inom RiskPoint försäkrar prospektansvaret. RiskPoint är en nordisk försäkringsagentur med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Företaget har gamla anor med rötter i agenturen Hansen & Klein som grundades Agenturen förvärvades våren 2007 och bytte namn till RiskPoint. RiskPoint AB Humlegårdsgatan 4, 2 tr Stockholm Sverige Telefon Fax Styrelsens säte: Stockholm Org. nr Bankgiro

3 BÖRSRESAN Är ditt bolag förberett för resan mot börsen? Börsresan är NGM och Onoterats samarbete för att ge ditt bolag rätt stöd och verktyg på resan mot börsen. Vill du lära dig mer om hur vi kan vägleda er i företagets resa mot kapitalmarknaden, gå in på Här förbereder sig växande onoterade företag för framtida emissioner, transaktioner eller marknadsnoteringar. Här hittar investerare intressanta företag. NGM är en auktoriserad börs och erbjuder notering av och handel i aktier på listan NGM Equity. NGM driver även Nordic MTF, en lista för handel i bolag som ännu inte är börsnoterade. VI FÖLJER DIG HELA VÄGEN TILL BÖRSEN Med stort engagemang i dina förutsättningar och din branschs specifi ka kultur kan vi hjälpa dig hela vägen från de inledande stegen till det slutgiltiga målet, att bli ett börsnoterat företag. Via vårt samarbete med över 100 advokatbyråer i mer än 60 länder i advokatnätverket ADVOC, kan vi också erbjuda internationella möjligheter när ditt företag vill utvecklas. Karlerö Liljeblad Advokatbyrå är en medelstor advokatbyrå med kontor i centrala Stockholm. Oavsett om det rör svensk eller internationell affärsjuridik hos oss möts du alltid av en trivsam atmosfär där både svåra och lätta frågor är enkla att ställa. Och svaren är raka och tydliga. Tel:

4 4 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER KRÅNGLIGA REGLER GÖR ATT BOLAGEN FLYR FRÅN BÖRSEN 1TIPS MÅNGA FÖRDELAR Fråga: Varför minskar antalet bolag på Stockholmsbörsen? Svar: Krångliga regler och konkurrens från riskkapitalbolagen avhåller bolag från att börsintroduceras. Under 2010 listades endast tre helt nya bolag in på Stockholmsbörsen. Totalt börsnoterades ett dussin bolag, de flesta från någon mindre aktielista som First North eller Aktietorget. Samtidigt har antalet avnoteringar ökat de senaste åren och sedan 2007 har antalet börsbolag minskat med sju procent. Det är normalt att intresset för börsen går upp och ned. Det brukar det göra i tioårscykler, men om det fortsätter så här under flera år kan det bli problem, säger Bengt Rydén som var chef för Stockholmsbörsen och i dag bland annat arbetar i informationsbörsen Onoterat. Pensionskapitalet urholkas Ett problem som det minskade antalet börsbolag kan med föra till är att pensionskapitalet urholkas i och med att det blir färre intressanta bolag på börsen för pensionsfonderna att placera i. Bengt Rydén Tidigare börschef, Stockholmsbörsen. I dag säljer många hellre till ett riskkapitalbolag eftersom det är mindre krångligt och ofta kan ge ett bättre pris än en börsnotering. Det är inte bra om det i förlängningen bara blir de bolag som ingen vill köpa som tas till börsen, säger Carl Johan Högbom som också varit chef för Stockholmsbörsen och som startade Alternativa Aktiemarknaden Åren mellan 1998 och 2000 börsintroducerades som mest cirka 50 bolag om året och värderingarna sköt i höjden, något som Bengt och Carl Johan framhåller inte heller var sunt. I början av 2000-talet tvärdog börsen och mellan 2002 och 2005 tillkom väldigt få bolag. Mellan 2005 och 2007 var inflödet högt igen, innan det vände under finanskrisen. Det har försvunnit närmare 100 bolag sedan toppåren och det är inte många som är kvar sedan början av 1990-talet. Carl Johan Högblom Var med och grundade Aktiemarknaden. Vad hindrar bolag från att börsnoteras idag? Alla regler gör det tidskrävande och dyrt att vara börsnoterad. EU-anpassningar har medfört att noteringsprocessen har blivit krångligare och tar längre tid. Regelverken byggs hela tiden ut och kräver specialister för att följa. Det gör att många företag drar sig för att börsnotera, säger Bengt Rydén. Släpp tyglarna Bengt och Carl Johan tror båda att Stockholmsbörsen skulle kunna locka nya företag om de erbjöd fler tjänster för att underlätta bolagens arbete med att följa alla regler. I Sverige har det tidigare varit mer ramlagstiftning och sunt förnuft som gällt. Nu blir reglerna mer och mer lika dem i USA, där allt som inte är förbjudet är tillåtet. Jag vill hävda att flera av de senaste årens skandaler inom aktievärlden i USA har sitt ursprung i detta. I dag finns det också andra sätt att skaffa kapital i och med att hela Private Equity/privatkapitalbolagsmarknaden konkurrerar med börsen, tillägger Carl Johan Högbom. Det senare har lett till att börsens roll att förse näringslivet med kapital har minskat i betydelse. Men Bengt Rydén och Carl Johan Högbom framhåller att det finns andra fördelar. En börsnotering är bland annat varumärkesbyggande, ökar intresset från medierna, underlättar att rekrytera och behålla bra medarbetare samt minskar beroendet av banklån. EVA GUSTIN STOCKHOLMS BÖRS 1863 grundades Stockholms fondbörs. Intresset för börsen har sedan det pendlat kraftigt från år till år. FOTO: SHUTTERSTOCK Köpa begagnade glasögon? Bra idé. Men kom ihåg att skaffa nya glas så att du kan använda dem. Hos bytaglasen.se beställer du snabbt och billigt nya glas till dina glasögonbågar. Beställning försändelse inslipning

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Stressa inte till börsen De senaste åren har intresset för Stockholmsbörsen varit ganska svalt. Björn Garat, Corporate finance chef på Remium och Daniel Hummel, Corporate finance chef på Swedbank tror båda på ett antal börsintroduktioner under våren. För ett år sedan planerade flera bolag att börsintroduceras, men ställde in bland annat på grund av utvecklingen i Grekland och att aptiten på börsen inte var vad de hade hoppats. Vissa har nu sålt till eller tagit in kapital från privata investerare, men andra sneglar på börsen igen. Hur de första som börsintroduceras tas emot kommer att ha betydelse för hur många nya noteringar det blir under resten av året, säger Daniel Hummel, Corporate Finance chef på Swedbank. Daniel Hummel Corporate Finance chef på Swedbank. Björn Garat Corporate Finance chef på Remium. Stärker varumärke Det finns både fördelar och nackdelar med en börsintroduktion. En fördel är att den ökade uppmärksamhet i medierna och bland investerare stärker företagets varumärke och gör det lättare att attrahera kompetenta medarbetare och nya kunder. Andra fördelar är att de egna aktierna efter en notering fungerar som valuta i samband med förvärv och att det är lättare att attrahera nytt kapital i samband med expansion. Nackdelen är att noteringsprocessen tar fokus från kärnverksamheten under en period, säger Björn Garat, Corporate Finance chef på Remium. Stressa inte Såväl Daniel Hummel och Björn Garat som de bägge tidigare börscheferna Bengt Rydén och Carl Johan Högbom framhåller vikten av att inte stressa till börsen. Ta en ordentlig diskussion i styrelsen om för- och nackdelarna med en börsnotering och fatta beslut i god tid, helst tre-fyra år innan planerad börsintroduktion, säger Bengt Rydén. När beslutet är taget bör man förbereda bolaget genom att börja göra kvartalsrapporter och se till att ha de resurser på plats som krävs för att uppfylla regelverket, säger Björn Garat. Det kan ta tid att få in den erfarenhet och kompetens som krävs i organisationen. En entreprenör är bra på att komma med idéer och på att driva företaget i ett tidigt skede, men att vara VD i ett noterat bolag är något helt annat. Oftast är det därför bäst att han/hon kliver åt sidan cirka ett år före noteringen, säger Carl Johan Högbom. En bra väg till notering kan vara att genomföra den stegvis. Sverige har ovanligt många onoterade listor och handelsplatser som erbjuder goda träningsmöjligheter, såsom First North, Aktietorget, NGM, Alternativa Aktiemarknaden och Onoterat, avslutar Bengt Rydén. EVA GUSTIN INFÖR BÖRS- INTRODUKTIONEN Ta din tid Tänk igenom beslutet noga och förbered börsintroduktionen i god tid. Ta hjälp Ta hjälp av en mentor med erfarenhet av vad en börsnotering innebär. Kontaktnät Välj rådgivare som har kontakter med den typ av investerare som bolaget vill vända sig till och som kan fortsätta att följa bolaget även efter börsintroduktionen. Följ inte slavisk Följ inte rådgivarens råd slaviskt tänk själv också. Genomför stegvis Genomför börsintroduktionen stegvis. Börja successivt agera som ett börsbolag, till exempel med att skicka rapporter internt, och anslut eventuellt först till en onoterad lista eller handelsplats. FOTO: SHUTTERSTOCK INNAN BÖRSEN Genom Alternativa hittar bra verksamheter kapital... och kapital hittar bra verksamheter Alternativa erbjuder varierande möjligheter till transaktioner och investeringar som tidigare enbart var vigt åt en liten skara professionella aktörer Handel, Mäkleri & Finansiell Företagsrådgivning Alternativa aktiemarknaden Grevgatan 39, Stockholm Kundservice:

6 6 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Viktigt att börja med en kommunikationsplan Fråga: Hur ska man tänka kring PR och kommunikation inför en börsintroduktion? Svar: De företag som lyckas allra bäst har påbörjat arbetet med sin kommunikationsplan ett eller två år innan den första handelsdagen, säger Håkan Solberg, vd på Solberg Kommunikation En kommunikationsplan innehåller två delar. Den första handlar om att identifiera vad som ska kommuniceras, den andra om att utveckla en arbetsprocess som garanterar att kommunikationen sker på ett tillförlitligt sätt. Detta ställer stora krav på förberedelser både inom den finansiella kommunikationen och annan varumärkesbyggande kommunikation. Om ett av dessa ben sviktar blir det svårt att skapa förståelse och förtroende. I grunden handlar det om att vara ett börsföretag redan innan företaget noteras. Inte att plötsligt bli ett, säger Håkan Solberg, vd på Solberg Kommunikation i Göteborg. Genomarbetad strategi För att lyckas med en kommunikationsplan krävs en genomarbetad strategi som finns på plats tidigt. Tänk noggrant igenom vilka investerare som är viktigast att nå och vilket budskap de bör nås av. Annars riskerar ledningen att följa ett spår som leder fel och som korrigeras för sent. Då spelar det ingen roll hur fort man springer, investeringen riskerar ändå att uppfattas som osäker, säger Håkan Solberg. Håkan Solberg Vd på Solberg Kommunikation i Göteborg. Grunden för att säkra en bra arbetsprocess byggs utifrån företagets policydokument. De anger bland annat hur företaget ska kommunicera kring information som kan påverka aktiekursen, HÅKANS TIPS INFÖR EN NOTERING Tydlig aktivitetsplan Börja med kommunikationsstrategin. Den ska ge svar på vad som ska kommuniceras, vem som gör det och hur det ska gå till. Innehåller en tydlig aktivitetsplan. Struktur för IR Skapa en struktur för IR, Investor Relations, för framtagande av releaser, rapporter och webbplats, men även för relationer till media och kapitalmarknad. FOTO: SOLBERG KOMMUNIKATION Lars Mattsson Rådgivare på Solberg Kommunikation. något som styrs av börsens regelverk. Även här är det viktigt att börja i god tid så att alla hinner vänja sig vid det nya förhållningssättet. Det är viktigt att träna inför Skapa delaktighet Glöm inte medarbetarna. Håll dem informerade om vad som väntar och hur det påverkar dem, inte minst när det gäller informationsarbetet. Då skapas delaktighet i stället för osäkerhet. Pedagogik i budskapet Analytiker och institutionella investerare har begränsat med tid. De investeringscase och företagspresentationer som är svåra att snabbt ta till sig uppfattas lätt som osäkra. Pedagogik kräver tid och arbete. Många börjar för sent med detta. Skapa förtroende Träna på framförande av investeringscaset. En bra presentation skapar förtroende för såväl ledning som investeringscaset. FOTO: SOLBERG KOMMUNIKATION 2TIPS UTFORMA EN PLAN mötet med omvärldens frågor innan informationstrycket ökar i samband med själva noteringen. Det är ofta för sent att börja tänka på det när telefonen ringer konstant och man ska in på nästa investerarträff om tio minuter, säger Håkan Solberg. Viktigt med IR Att ha en väl fungerade avdelning för IR, Investor Relations, är också viktigt för att hantera relationen med kapitalmarknadens aktörer enligt Håkan Solberg, och fortsätter: Här är det också viktigt att tänka på att det finns en bra IR-sajt, där analytiker och finanspress kan hitta relevant information. Stora institutionella placerare fäster allra störst vikt vid finansiella nyckeltal vid i investeringsbeslut. Cirka 60 procent av besluten fattas mot bakgrund av vinsttillväxt och andra viktiga nyckeltal, enligt en studie från Ernst & Young som omfattar 142 börsnoteringar i USA, Asien och Europa. De andra besluten, alltså 40 procent baseras på icke-finansiell information, det vill säga förtroende för ledningen, företagets strategi och förmågan att fullfölja planerna. Det är ingen slump att de företag som är tidigt ute med att förklara företagets affärsmodell och hur vinsterna ska fortsätta öka är de som lyckas bäst, avslutar Lars Mattsson, rådgivare på Solberg Kommunikation. ANNIKA LINDQVIST Bengt Wiberg Grundare till Styrelseinstitutet EXTERN STYRELSELEDAMOT Fokusera rätt hyr din styrelse En meriterad styrelse är ett viktigt konkurrensmedel. Nu finns möjligheten att hyra in seniora styrelse proffs för att ge nya infallsvinklar till verksamheten. Styrelsearbete ska handla om att fokusera på långsiktiga strategier och att följa upp tidigare beslut. I små eller medelstora företag där ägaren ofta är samma person som vd:n kan det vara svårt att få tiden att räcka till detta fokuset ligger på den dagliga verksamheten. Styrelsens uppgift är att driva företaget framåt. Med en extern kraft som inte blir upptagen med det operativa arbetet kan utvecklingen stimuleras till det bättre, säger Bengt Wiberg, som för åtta år sedan lades grunden till Styrelseinstitutet som i dag bland annat hyr ut kvalificerade personer som arbetar med styrelsefrågor. Fördelarna med att hyra en extern styrelseledamot är att företaget får en chans att pröva kompetensen innan den offentliggörs i bolagsregistret. Det är vikigt att den som hyrs in för ett styrelseuppdrag har rätt förutsättningar. Vi är mycket noga med att lyssna till vad kunden förväntar sig. Inhyrd styrelse passar i stort sett alla företag. Frågeställningarna och utmaningarna kan dock var något fler i familjeägda bolag, avslutar Bengt Wiberg. Notera eller sälja? Oavsett vilket har Box IR den kompetens som krävs för att bäst positionera er gentemot investerarna. Vi kombinerar kommunikations- och medieerfarenhet med mångårig bakgrund inom aktiemäkleri och analys från ledande Investmentbanker. Kontakta oss så berättar vi mer Norrmalmstorg 14, Stockholm Strategisk kommunikation och Finans i samma låda

7 kommunikation före under efter noteringen Solberg har över 40 års erfarenhet av rådgivning inom finansiell kommunikation, public relations och varumärkesbyggande. Till våra specialiteter hör att stötta kunder före, under och efter noteringen. Vi tror att marknadens förtroende skapas genom förståelse och strävar därför efter enkelhet och tydlighet. I strategi, ord och utförande. Men det är vi som jobbar här som gör skillnaden. Summan av oss, våra erfarenheter och kunskaper är det som gör Solberg unikt. Vi ger lite mer, gör det lite bättre och lite mer prestigelöst.

8 8 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS Så kan ditt företag växa och stärka varumärket Fråga: Vilka är kriterierna för att ett bolag ska få en lyckad introduktion på börsen? Svar: Ordning och reda i kombination med en god planering är bra förutsättningar. SÅ LYCKAS NI Många företag som funderar på en börsnotering skräms av själva introduktionsprocessen. Cristina Espelund, Managing Director, som jobbar sedan tre år med börsintroduktioner på NASDAQ OMX Stockholm framhåller att hur lång processen blir hänger ihop med hur förberett bolaget är. Introduktionsprocessen tar i snitt mellan tre och sex månader för ett bolag från det att man påbörjat arbetet med oss, men det kan ta längre tid beroende på omständigheterna och hur väl förberett bolaget är, berättar Cristina Espelund. Viktigt med ordning och reda Variationen i tid hänger ihop med faktorer som hur mycket tid som ledningen kan lägga ned, om organisationen och styrelsen behöver ändras på något sätt och i vilken mån företaget redan fungerar som ett börsnoterat bolag. Att bolaget har ordning och reda är en förutsättning för att det ska gå smidigt. Det kan också underlätta noteringsprocessen att FOTO: EVA GUSTIN NYA BOLAG TILL BÖRSEN Under 2010 var det tre bolag som tidigare inte varit noterade på en börslista som introducerades på NASDAQ OMX Stockholm. Om man räknar med de bolag som kom till börsen från First North eller någon annan aktiemarknad uppgick antalet introduktioner till ett dussin. Med 14 avnoteringar under året innebär det att antalet börsnoterade bolag har hållit sig på samma nivå, runt 258 bolag, de Att bolaget har ordning och reda är en förutsättning för att det ska gå smidigt. Cristina Espelund Managing Director på NASDAQ OMX Stockholm, som sedan tre år jobbar med börsintroduktioner framhåller att hur lång processen blir många gånger hänger ihop med hur förberett bolaget är. ta vägen via vår aktiemarknad för tillväxtbolag, First North. Det är ett bra sätt att bekanta sig med hur det fungerar att vara ett börsnoterat bolag, säger Cristina. Noteringsprocessen involverar ett stort antal parter såsom företagets revisorer, börsrevisorn, finansiella rådgivare, företagets jurister, oberoende jurister, börsens representanter, Finansinspektionen, IRkonsulter med flera. senaste två åren. Jämfört med 2007 är det en nedgång med sju procent. För tio år sedan var antalet noterade bolag 311. Antalet helt nya bolag har varit ganska få de senaste åren tillkom tre nya bolag, 2005 och 2007 uppgick siffran till fem och 2006 fick Stockholmsbörsen nio nya bolag. Endast ett bolag genomförde en nyintroduktion på Stockholmsbörsen under 2008 och inget under VAR NOGGRANN Har bolaget gått igenom alla steg noggrant går processen smidigare och det är möjligt att få godkänt utan några anmärkningar, säger Cristina Espelund, här tillsammans med Jan Rosenholm, vd för Avega Group. FOTO: EVA GUSTIN EXPANDERA FÖRETAGET Lång aktivitetslista Bolagets process börjar med att de tar fram en projektplan över aktiviteter som ska genomföras tillsammans med sina rådgivare. Projektplanen innehåller bland annat genomgång av företagets legalastruktur och styrningssystem, formulering av tydliga delägaravtal och roller för ledning och styrelse, strukturering av processen för finansiell rapportering och översyn av styrelsen. Måste uppfylla kraven Bolaget måste ta fram ett prospekt som lämnas till börsen och Finansinspektionen. Börsens utsedde revisor tar i samband med detta fram en börsrapport om bolaget som läggs fram till en noteringskommitté en oberoende grupp som består av två representanter från NASDAQ OMX Stockholm och tre externa representanter. Kommittén går igenom rapporten och bolaget får besked efter mötet om huruvida de uppfyller de angivna kraven för börsnotering. Ofta blir det några restpunkter som ska rättas till före bolagets godkännande. Företaget måste gå igenom och sätta sig in i de regler som gäller för börsbolag och bevisa att man uppfyller kraven innan man blir godkänd för introduktion. Har bolaget gått igenom alla steg noggrant går processen smidigare och det är möjligt att få godkänt utan några utmärkningar, avslutar Cristina Espelund. EVA GUSTIN FOTO: CATHARINA BURSCH FRÅGOR & SVAR När och varför bestämde ni er för en börsintroduktion? Under kände vi! som grundade bolaget att vi kommit till ett vägval för vad skulle hända härnäst. Då började vi fundera på en börsintroduktion. Vi ville visa att ambitionen med bolaget var att fortsätta växa och utvecklas. Vi såg också noteringen som en kvalitetsstämpel på företaget. Vår förhoppning var att öka förtroendet för bolaget hos såväl medarbetare som kunder och nya ägare kanske det bästa sättet att marknadsföra oss. Är ni nöjda med börsnoteringen? Ja, vi känner att varumärket har fått ett uppsving. Vi! ser ett ökat intresse från medierna likaväl som från investerarna. Vi har fått bra respons från våra medarbetare och ett stort tryck på försäljningen med ett ökat antal förfrågningar. Vilka råd skulle du ge ett bolag som funderar på notering?! Jan Rosenholm Vd och en av grundarna till Avega Group, som sedan den 16 december är noterat på Stockholmsbörsen NAS- DAQ OMX. Först och främst att fråga sig själv är organisationen och ledningen mogen och motiverad för en börsintroduktion? Entreprenörsföretag kan vara skeptiska till den ökade mängden formaliteter. Själv ser jag dock ingen motsättning i att vara börsnoterad och att fortsätta bygga specialistbolag med en entreprenörsanda. Det är också viktigt att skapa ett engagemang inför en börsintroduktion i organisationen. Stäm av kalendrar såväl internt som med revisorer och rådgivare i god tid. Jobba mycket med uppföljning och återkoppling. Det är viktigt att ta in bra rådgivare och att veta vad bolaget behöver hjälp med. Som entreprenör har man oftast ingen erfarenhet av att arbeta i ett börsnoterat bolag. Då behövs kompletterade kompetenser i styrelsen. Ett litet steg för dig. Ett stort steg för din IT-avdelning. PEAK_Rink_hjärtans-dag.indd

9 Neuman & Nydahl kombinerar en bred kunskap om affärsverksamhet med djup kunskap om ledare och ledarskap. Styrelse/VD Agenda Ledar & Styrelserekrytering Strategi & Struktur Ledar & Styrelseutvärdering Organisation & Ledningsutveckling Operativ effektivitet Resultatförbättringsprogram Rådgivning sker i nära samverkan med kunden. Kvalitetssäkrade processer utvecklade över lång tid. Omfattande nätverk i företagsledningar och styrelser. Vi skapar uthålliga resultat för våra kunder sedan 1947! Telefon: Fax:

10 10 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION TIPS WALL STREET BULL Finansiell aggressivitet och framåtanda Den kända tjuren som symboliserar Wall Street och New Yorks börsmarknad går också under namnet Wall Street Bull, Charging Bull och Bowling Green Bull. Det är en 3,2 ton tung bronsskulptur av konstnären Arturo Di Modica. Tjuren uppfördes 1987 precis efter börskraschen samma år. Meningen är att den ska symbolisera finansiell aggressivitet och framåt anda och visa USAs ekonomiska möjligheter. KÄLLA: FOTO: SHUTTERSTOCK Du kan hyra framgång! Hyr en styrelseledamot! Vi agerar emissionsinstitut och hjälper till med allt från Euroclearanslutning till rådgivning vid börsnoteringar. Våra kunder är vanligtvis mindre eller medelstora företag i behov av nytt kapital. Tillsammans med Er skräddarsyr vi en lösning som passar just Ert behov. Ring oss för mer information eller läs mer på Styrelseinstitutet består av kompetenta och erfarna personer som ser de affärskritiska framgångsfaktorerna för ditt företag. Vi arbetar i flera branscher vilket ger dig fördelen att kunna benchmarka med personer som dessutom gjort resan en eller flera gånger. Styrelseinstitutets ledamöter finns på flera orter i Sverige. Kontakta helt förutsättningslöst någon av oss genom vår hemsida eller kontakta VD Bengt Wiberg på , Styrelseinstitutet Skandinavien AB ENKELT EFFEKTIVT PERSONLIGT Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. annons.indd :09:34

11 Dream. Do. Two verbs too often separated. Dream without doing and your ideas wither on the vine. Do without dreaming and you bring nothing new to the world. But the moment dream and do come together, great things happen. Medical breakthroughs happen. Tech revolutions happen. A greener planet happens. One global exchange is dedicated to helping those who dream it, do it, no matter how steep the climb: NASDAQ OMX. That s why, every day, we give the world s most innovative ideas the most innovative means of execution. Looking to take a dream as far as it will go? Consider this your launch pad The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved. Q Q Borsintroduktion Ad_Astronaut.indd 1 2/18/11 8:29 AM Nya Partners i Neuman & Nydahl Neuman & Nydahl är oberoende rådgivare i företagsledning och ledarrekrytering. Vi förenar en bred industriell och internationell erfarenhet av affärsverksamhet med en djup kunskap kring ledarskap och ledare. Hans von Uthmann är ny Senior Partner i Neuman & Nydahl HB. Hans har internationell, operativ erarenhet från flera branscher som energi, tillverknings- och processindustri, riskkapitalbolag, tjänsteföretag och detaljhandel. Tidigare tjänster inkluderar vvd och Nordenchef i Vattenfall, VD Duni och VD Svenska Shell. Hans har bred styrelseerfarenhet som ordförande och ledamot. Björn Andersson är ny Senior Partner i Neuman & Nydahl HB. Björn har bred operativ och internationell erfarenhet av tillverkningsindustri, energi, detaljhandel samt bygg- och anläggningsindustri från ODEN (VD), NCC (CFO) och Shell (CFO). Björns bakgrund har även givit honom god erfarenhet av styrelsearbete. Vår rådgivning innefattar: Strategi och Affärsutveckling Ledar och Styrelserekrytering Management Audit Organisation och Ledarutveckling Resultatförbättringsprogram Ägarfrågor Våra kunder finns i ett flertal branscher och utgörs av börsnoterade företag, onoterade bolag, riskkapitalbolag, statliga och kommunala bolag. Vårt nätverk är unikt i djup och bredd. Vi skapar uthålliga resultat för våra kunder sedan 1947! Med Hans och Björns erfarenheter stärks Neuman & Nydahl ytterligare inom; strategi och affärsutveckling, ledarskapsutveckling, ledningsförnyelse, ledningsstöd i förändrings-/ omstruktureringsprocesser samt förvärvs- och exitprocesser. Telefon:

12 12 mars 2011 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet inspiration Fråga: Vad är viktigast för en företagsledare att tänka på inför en introduktion på börsen? Svar: Man bör förbereda sig i god tid inför de krav som ställs. Så tar du steget mot börsen ledare till ledare Stockholm Börsintroduktionerna på Stockholmsbörsen har tagit fart igen efter oron från finanskrisen hösten 2008 och våren Ett flertal företag står nu i kö för att introducera sig på börsen. Inför en börsintroduktion är det viktigt att göra en noggrann avvägning av för- och nackdelarna. Finansanalytiker Peter Malmqvist rekommenderar en förberedelsetid på mellan två till tre år från det att idén kommer upp till att introduktionen verkligen sker. Varför kan det då vara intressant för ett bolag att börsintroduceras? Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, pekar på flera fördelar. När ett bolag introduceras på börsen blir det mer känt genom den ökade exponeringen. Då blir det också lättare att hitta finansiärer. Tydlighet är oerhört viktigt När ett företag vill kliva in på börsen tvingas man genom de krav som ställs också till att ha en öppen och tydlig verksamhet som många kan ta del av. Det blir lättare både för anställda och investerare att skaffa sig en bild av Âföretaget. Just tydligheten är oerhört viktig för att locka investerare, säger Peter Malmqvist. Frågorna kring öppenhet diskuteras alltid livligt inför en börsintroduktion. Två orosmoln hägrar: I det ena finns en oro för att lämna ut detaljer ur företaget så att affärsverksamheten skadas tänk om konkurrenterna kopierar vår idé. I det andra ryms tankar om att det är obehagligt med marknadens dom tänk om vi inte kan hålla vad vi lovat och kursen sedan faller? I normalfallet ä dessa farhågor ganska överdrivna, öppenhet och tydlighet är bara en konkurrensfördel när det gäller att hitta investerare. Vad de vill ha, är långsiktiga utfästelser och tydliga mål, säger Peter Malmqvist. Hitta en eller två externa ägare Motivet för en börsintroduktion var ursprungligen att stärka det egna kapitalet, men så är inte alltid fallet i dag. I familjeägda bolag kan huvudägaren vilja sälja ut en del av sitt företag utan att tappa kontrollen. Motivet kan då vara en arvsproblematik. Ett bra första steg på vägen mot en börsintroduktion är att hitta en Âeller två externa ägare som vill gå in i bolaget. Det kan handla om förmögna och Profil Peter Malmqvist Yrke: Oberoende finansanalytiker. Ålder: 53 år. Bakgrund: Ordförande i Sveriges Finansanalytikers ÂFörening. Tidigare revisor,â analytiker inom corporate Âfinance, ekonomijournalist på SvD. Chef för Aragon kapitalförvaltning och analyschef på Nordnet Bank. Universitetslärare i redovisning och finansiering. erfarna privatpersoner eller investerare som ser ett intresse i att vara med från början. Erfarenhet är viktigt Men här är det viktigt att tänka på att det faktiskt finns ett förpliktigande. En extern ägare vill inte bara känna på målet, de ställer krav på att bolaget också når dit, säger Peter Malmqvist. För det bolag som inte varit inne på börsen tidigare är det bra att komplettera styrelsen med en eller två personer som har erfarenhet av vad det innebär att vara börsnoterad. I ledningsgruppen är det viktigt att man förbereder börsintroduktionen genom att inte underskatta den tid det går att för att ställa samman den mängd av informationsmaterial som behövs. Det handlar om att utforma årsredovisning och kvartalsrapporter. Att skapa intresse hos kunniga ekonomijournalister och placerare. Avsätt minst en halvtidstjänst Âunder ett års tid åt en person som är kunnig inom information och kommunikation. Ibland hamnar den här uppgiften på ekonomichefen som då blir en informationschef och det är en mycket dålig strategi. I mer komplexa verksamheter är det bra om det finns en person inhouse som kan ägna sig på heltid åt detta. En börsintroduktion brukar alltid upplevas som mycket positivt av de anställda. Man tycker att det är roligare att jobba när företaget exponeras och få mer uppmärksamhet. Visst skapar det också förväntningar, men jag har aldrig varit med om att någon anställd upplevt den ökade uppmärksamheten som något negativ, säger Peter Malmqvist. Ett visst deltagande från de anställda är bara positivt, men att dela ut för många aktier, likt de konvertibelprogram som fanns på 1980-talet är ingenting ÂPeter Malmqvist vill rekommendera i dag. Det är roligt för anställda att vara ägare så länge aktien stiger, men oerhört pressande som vd att möta besvikna anställda när marknaden går dåligt, säger han. Just nu ser det ljust ut på börsmarknaden. Efter finanskrisen hösten 2008 och våren 2009 fanns det inget intresse hos investerare att gå in i nya bolag. Nu är det betydligt fler bolag som börjar köpa upp andra bolag. Nästa steg blir klivet in på börsen. Annika Lindqvist

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS BRA ATT TA MED NÅGON SOM HAR ERFARENHET För det bolag som inte varit inne på börsen tidigare är det bra att komplettera styrelsen med en eller två personer som har erfarenhet av vad det innebär att vara börsnoterad, säger Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker. FOTO: FINANSANALYTIKER 5 PETERS TIPS Förberedelsen tar tid Räkna med att det tar cirka 1 tre år att förbereda en börsintroduktion. Jobba efter en fastställd plan, men tänk på att marknadsläget alltid avgör den exakta tidpunkten. Införa regler direkt Det finns en hel del lagstadgade regler och andra krav 2 för ett bolag som är börsnoterat. Det är lika bra att vänja sig vid dem direkt, även om företaget siktar på en mindre lista med lägre informationskrav än på de högkvalitativa listorna. Ta in externa ägare Ett bra första steg är att ta in 3 en eller två externa finansiärer. Detta hjälper företaget att successivt vänja sig vid externa kapitalplacerare, samtidigt som rätt partner tillför kompetens. Tänk dock på att det sällan går att backa, när detta steg är taget. Förstärk styrelsen För det bolag som inte varit 4 inne på börsen tidigare är det nästan nödvändigt att komplettera styrelsen med en eller två personer som har erfarenhet av börsnoterade företag. Bygg upp en IR-funktion Anställ en person som har 5 ansvaret för företagets externa kontakter. I annat fall hamnar detta på vd eller ekonomichefen. Personen bör vara expert på att göra det svårbegripliga tydligt, med allt från pressmeddelanden till layouten av årsredovisningen.

14 14 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION INTE BEKYMRAD Jag hyser gott hopp om att vi snabbt ska få det kapital vi behöver för att komma igång med verksamheten, säger Anders Hellermark, vd för My Exchange Scandinavia. FOTO: CLAES-GÖRAN HANBERG Nå dina nya investerare Fråga: Hur kan ett spännande tillväxtföretag hitta intresserade investerare? Svar: Genom att samarbeta med ett företag som sammanför placerare och entreprenörer. KAPITALANSKAFFNING VETLANDA SVENSKA BÖRSER I Sverige finns tre börser: Nasdaq OMX Stockholm, Nordic Growth Market (NGM) och Burgundy. En notering kräver god planering, genomtänkta förberedelser och en framgångsrik verksamhet som varit i gång några år. Även ett tillväxtföretag behöver en långsiktig fi nansieringsplan och en partner för att fullfölja den. My Exchange Scandinavia i Vetlanda har utvecklat en mjukvaruplattform, MYX, för aktiehandel som ger privatpersoner samma möjlighet att göra vinster på trading som proffsen. Vinsten maximeras långsiktigt genom att risken för förlust minimeras, berättar Anders Hellermark, vd för företaget och delägare. Genom att kombinera snabba dator, i samma hall som börsens, med senaste app- och webbteknik går det att handla var som helst. Användaren gör affären och MYX avslutar den. Enkelheten och den låga risken ska locka nya kategorier traders till marknaden och MYX kan skapa nya intäkter i hela den finansiella värdekedjan. Var beredd på att ha en öppen redovisning och att ge snabb information om viktiga händelser i bolaget! Kontraktera i god tid en finansiell rådgivare och/eller ett emissionsinstitut. Publik nyemission My Exchange Scandinavia ska nu introducera MYX - som rönt stort intresse - på marknaden och kapitalisera bolaget. Till sin hjälp har de Leox i Helsingborg som är länken mellan entreprenören och riskkapitalet. Leox går nu ut till sina drygt egna investerare och annonserar, bland annat i webbaserade medier, berättar Anders Hellermark. Målet är att nå minst aktieintresserade personer. Leox har också hjälpt oss med den omfattande dokumentation som krävs för att nå investerare och vi får även hjälp med vår roadshow. Även ett tillväxtföretag behöver en långsiktig finansieringsplan Detta kräver en bolagsstämma: Ändra i bolagsordningen så att bolaget blir publikt. Införa avstämningsförbehåll i bolagsordningen så att bolaget kan anslutas till Euroclear. Beslut om att aktiekapitalet ska vara minst kronor. Beslut om att styrelsen ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Det finns specificerat hur många procent av aktierna som ska ägas av allmänheten och krav på minsta antal aktieägare. Ju fler aktieägare, desto större möjlighet till en likvid handel. Uppfylls inte detta kan en nyemission/spridningsemission krävas före listningen. Prissättningen av aktier bör vara generös för att marknaden ska ta emot bolaget positivt. 4TIPS HITTA INVESTERARE och en partner för att fullfölja den. Det gäller att jobba effektivt med finansieringen för att kunna fokusera på verksamheten, framhåller Anders Hellermark. Leox har den kunskap och de kontakter som krävs för det. I vår finansieringsplan ligger även en notering inom månader. CLAES-GÖRAN HANBERG FAKTA OM MYX MYX är avsedd för privatpersoner som gör casual trading - korta affärer - via dator eller mobiltelefon. Användaren kan själv enkelt bestämma risknivån. Programvaran analyserar OMX orderbok i realtid. En säljorder genereras blixtsnabbt vid kursfall. Ta fram en policy för aktieutdelningen. Se över arbetsordningen för styrelsen och ta upp frågan om bolagsstyrning. Vid en börsnotering krävs att bolaget följer svensk Kod för Bolagsstyrning. Etablera rutiner för marknadsinformation. Stefan Nordström, Leox Mikael Edström, Aktieinvest, Emittentservice ADVOKAT Var ute i god tid Inför notering på en börs krävs en juridisk genomlysning (due diligence) av företaget. Den har bland annat bäring på bolagets avtal, skattesituation, bolagsordning, aktieägaravtal och andra regler. Man måste se till att bolagsordningen inte hindrar allmän spridning av aktierna, berättar Marie Friman, advokat på Advokatfirman Fylgia i Stockholm. Bolagsstrukturen ska även underlätta aktieägarnas och andra intressenters insyn. Med notering följer ett strikt informationskrav för händelser som är av betydelse för aktieägarna. Företaget måste också följa de specifika börsreglerna och de aktiemarknadsrättsliga regel verken. Informationskraven kommer ofta som en överraskning, menar Marie Friman. Det är därför klokt att ha en separat funktion för detta, i bolaget eller outsourcad. Här har advokaten en viktig, informerande roll. Inför noteringen ska ett prospekt upprättas. Prospektdirektivet innehåller regler för hur det ska utformas. Juridisk hjälp är nödvändig för att eliminera risken för felaktigheter i prospektet som kan få stora konsekvenser. Föreslår åtgärder Efter genomlysningen skickar advokaten en rapport till marknadsplatsen. Vi följer en checklista och ger förslag på åtgärder som företaget måste vidta för att kunna noteras, säger Marie Friman. Ofta handlar det om att avtalen och/eller bolagsordningen måste ändras. Noteringsprocessen kan ta tid, så valet av advokat bör göras runt ett halvår innan planerad notering. Begär referenser och fråga gärna andra företagare till råds inför valet av advokatbyrå! råder Marie Friman. Där kan man i god tid förbereda sig inför mötet med kapitalmarknaden och successivt anpassa sig till de regelverk som gäller för noterade bolag, berättar Marie Friman. Ditt företag blir inte en börsraket enbart på grund av smart IT-bemanning, men börsraketer bemannar alltid sina IT-avdelningar smart. Stockholm Göteborg Malmö PEAK_Rink_hjärtans-dag.indd

15 ta SIKtE PÅ EN LYCKAD EMISSION! Aktieinvest Emittentservice erbjuder sina tjänster till små och medelstora företag som själva vill sköta sina nyemissioner. Genom vår effektiva administration och vår erfarenhet av arbete i konstellationer med revisionsbyråer och advokatfirmor, är vi ett mycket kostnadseffektivt alternativ till andra aktörer inom företagsfinansiering. Aktieinvest kan bland annat hjälpa till med: Euroclear anslutning (VPC) Företrädesemission Spridningsemission Riktad nyemission Ägarspridning Likviditetsgaranti Läs mer om våra företagstjänster på eller kontakta oss på telefon Aktieinvest FK AB, Stockholm. Tel: Fax: Org nr: Foto: Niklas Almesjö/ Bildarkivet.se AIV_Emittent_Ad_251x176.indd :55:58 Nyemission inför listning av Leox Holding på NGM Nordic MTF Företrädesemission Leox Holding AB (publ) 4 mars 31 mars Investera tidigt i nästa finanshus! Första handelsdag på NGM Nordic MTF beräknas till slutet av april Beställ memorandum och teckningssedel på Nästa investerings erbjudande MyExchange Scandinavia AB 4 april 4 maj MyExchange lanserar en egen tradingprogramvara som hjälper dig att lyckas med aktiv handel. Deras nyemission är ett inledande steg inför listning under 2011/2012. Leox.se Bli gratismedlem i vårt investerarregister och var först med att få information om intressanta nyemissioner. Ägarspridning Bli aktieägare i Leox Holding och få gratisaktier i våra emittenters ägarspridningar inför listning. Börsvinnare.se Handlar du aktivt på börsen? Gå in på för daglig vägledning. Leox Market Outlok Ett dagligt marknadsbrev med analyser, råd och tips. Gå till och registrera din prenumeration. Inoff.nu När du vill sälja eller köpa VP-registrerade onoterade aktier. Holding AB Leox Holding AB (publ) Knutpunkten 23 SE Helsingborg Telefon: Leox DI mars 2011.indd

16 16 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Fråga: Vad bör man som bolag tänka på när man skriver ett prospekt inför börsintroduktion? Svar: Var ute i god tid så att den handling som lämnas in till oss är så korrekt som möjligt. 5TIPS VAR UTE I GOD TID BLI EN VINNARE MED KORREKT PROSPEKT w Ett bolag som ska noteras på Stockholmsbörsen är skyldig att upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen. Prospekt krävs dels när överlåtbara värdepapper ska erbjudas till allmänheten, dels när överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Aktier i privata bolag omfattas inte av regelverket. Ett prospekt ska innehålla den information som krävs för att en investerare som vill köpa aktier i bolaget ska kunna göra en väl grundad bedömning av bolagets ställning i dag, framtidsutsikter och eventuella risker som är förknippade med bolaget och dess verksamhet. Ingenting som kan påverka denna bedömning får utelämnas i prospektet. Jonas Skärström Handläggare på Finansinspektionen Eftersom handläggningstiden är relativt kort ser vi gärna att man har en dialog med oss innan en prospektansökan lämnas in. Ska vara lätt att förstå Informationen i prospektet ska vara tydligt och skriven så att den är lätt att förstå och analysera. Ett komplett prospekt innehåller en genomarbetad sammanfattning och den information som krävs enligt regelverkets avprickningslistor, säger handläggare Jonas Skärström på Finansinspektionen. Finansinspektionens roll är att granska och godkänna att prospektet följer de lagar och regler som finns för prospekt. Det ska bland annat innehålla ett sammandrag av de senaste årens finansiella utveckling, en kort genomgång av bolagets verksamhet och produkter samt bolagets finansiella mål. Information om risker Prospektet ska även innehålla information om de risker som är förknippade med bolaget, dess verksamhet och erbjudandet. Jonas Skärström råder bolag som är på väg in på börsen att vara ute i god tid för att det även ska finnas tid att göra eventuella kompletteringar till Finansinspektionen. Vår handläggningstid är 10 eller 20 dagar. Eftersom handläggningstiden är relativt kort ser vi gärna att man har en dialog med oss innan en prospektansökan lämnas in, för att reda ut eventuella komplicerade frågor som annars kan uppstå under handläggningstiden. De vanligaste frågorna som Finansinspektionen får, gäller redovisnings- och proformafrågor. Eftersom vi är en statlig myndighet kan vi inte ge några rekommendationer om till exempel externa rådgivare. Vår roll förutom att granska och godkänna prospektet, är att vägleda och utöva tillsyn. För den som inte vill ringa, finns det även en utmärkt vägledning på vår hemsida, säger han. Allt mer omfattande Under senare år har en debatt förts om att prospekten blir allt mer omfattande och det håller Jonas Skärström delvis med om. De senaste åren har vi handlagt ett fåtal prospekt som varit väldigt omfattande. Dessa är dock i minoritet jämfört med det totala antalet prospekt som vi godkänner, säger han. Efter att Finansinspektionen har godkänt och registrerat ett prospekt får inte några ändringar ske i det registrerade prospektet. Marknadsföringen av bolaget och erbjudandet får heller inte skilja sig från den information som finns i det godkända prospektet. ANNIKA LINDQVIST THAT IS TOTALLY IMPOSSIBLE The complex and changing regulatory landscape and its associated risks can make finding the right Directors and Officers Insurance seem an impossible task. It s crucial that your risks are understood by your broker and that your cover is specifically tailored to meet your needs. Our proactive approach to providing insurance solutions for directors and officers is unique. It is not that we have a secret formula for success, but that we are a company who employs people who enjoy challenges, are experts in their field, work excellently together in focused teams, and who, above all, take the these challenges seriously and personally. Our clients receive a personal approach that allows us to understand their needs better and, therefore, to deliver a unique service and product. We shape insurance products to meet directors and officers needs rather than provide one-size-fits-all insurances. It s not impossible. We know how. To find out how we can help, contact: Jesper Bretz Managing Director Tel: Nybrogatan 27 S Stockholm Howden Insurance Brokers AB is a subsidiary of Howden Broking Group Limited, part of the Hyperion Insurance Group. Registered office: Nybrogatan 27, S Stockholm. Tel: Fax: Web:

17 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS MISSA INTE! FOTO: SHUTTERSTOCK UPPRÄTTA ETT PROSPEKT Ett bolag som ska noteras på Stockholmsbörsen är skyldig att upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen. FOTO: SHUTTERSTOCK REGLER Börsnoterade företag har ett stort regelverk att förhålla sig till Bolagen ska anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget. De omfattas av den så kallade anmälningsskyldigheten och ska lämna uppgifter om sitt innehav och ändringar av värdepapper. Börsbolag ska också föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget, så kallad loggbok. Dessa regler har kommit till för att motverka missbruk av förtrolig information och för att förse aktiemarknaden och massmedia med information om värdepapperstransaktioner, säger Patrik Jacobsson, tf enhetschef på Finansinspektionen. Insiders, eller insynspersoner Patrik Jacobsson Tf enhetschef på Finansinspektionen som man nu hellre säger, är förbjudna att utnyttja den information man får i handel med värdepapper eller genom att ge råd till någon annan i värdepappersaffärer. Anmälan till Finansinspektionen om insynsperson ska göras inom 14 dagar från det att en ny person tillträtt ett uppdrag. Flaggningsgräns Flaggning är en regel som säger att större aktörer ska uppge till Finansinspektionen om de har ökat eller minskat sin andel i ett bolag på ett betydande sätt. Flaggningsgränsen går vid var femte procentenhets ägande i bolaget. Detta för att marknaden ska få en bild av de maktförändringar som sker i bolagen. På dessa områden är det vanligt att misstag och fel begås. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen och tillsynen kring detta, säger Patrik Jacobsson. ANNIKA LINDQVIST Fylgia Din Följeslagare Före, under och efter börsnotering

18 18 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN 3 Torben Oscarsson ECM-ansvarig, EyerFondkommission. Marie Friman Advokat, Fylgia. Roger Peleback VD NGM. Thomas Ekenberg Advokat/Partner, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå. TIPS FÖR EN LYCKAD BÖRS- INTRODUKTION FRÅN OLIKA BRANSCHER Förbered organisationen i tid. En börsintroduktion ställer nya krav på organisationen, ledningen och styrelsen. Ofta måste en ny informationsstruktur byggas upp och nya rutiner skapas för att hantera både extern och intern informationsgivning. Ta tidigt kontakt med relevanta rådgivare och börja kommunicera som ett noterat bolag ungefär ett år innan noteringen, det vill säga publicera kvartalsrapporter och pressreleaser och bygg upp en IR-del på bolagets hemsida. Utvärdera vilken marknadsplats eller börs som passar era syften med en börsnotering bäst.de olika alternativen är: Börsnotering på en reglerad marknad; NasdaqOMX eller NGM Equity Notera sig på en MTF; First North, Nordic MTF eller Aktietorget. Lista sig hos ett värdepappersbolag som till exempel Sverigelistan eller Göteborgslistan med flera. Vill man inte ta steget direkt kan man förbereda sig genom att arbeta med Onoterat. Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll i syfte att skydda bolagets tillgångar och aktieägarnas investering. En börsmässig styrelse och ledning ska ha en bred kompetens och vara insatta i aktiemarknadens möjligheter och regelverk för att kunna leda och driva ett noterat bolag.välj därför styrelsens ledamöter med omsorg. Regelverket kring börsintroduktioner finns huvudsakligen i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. En grundläggande uppgift för ett bolag som står i begrepp att börsintroduceras är att se till att rutinerna för den finansiella rapporteringen och redovisningen ändras och anpassas till de krav som gäller för publika bolag. En tidskrävande process som bör påbörjas minst något år innan den planerade börsintroduktionen. Bygg långsiktig trovärdighet. Utlova inget som inte kan leverera, prognoser som inte infrias eroderar trovärdigheten och bolagets värdering får lida. Sedan är det viktigt att inte vara för djärv vid prissättningen i samband med introduktionen. Bolaget bör inte vara fullvärderat vid noteringstillfället. Se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en lyckad börsintroduktion för att få en så bra start som noterat bolag. Ha ordning på alla avtal.det är viktigt att man har ordning på alla avtal redan från början och det gäller alla avtal från anställningsavtal, affärsavtal till alla bolagshand. Ett publikt bolag har ett helt annat behov av att kommunicera; både internt och externt. En informationspolicy hjälper bolaget att hålla en god kommunikation. Den innehåller allt ifrån rutiner för hur bolaget tar fram delårsrapporter till hur bolaget skall hantera ett eventuellt informationsläckage. Den fungerar på så sätt som en trygghet för bolaget. Även om den finansiella rapporteringen, såväl rent formellt som praktiskt, kanske är den tyngsta delen gäller givetvis att anpassa bolaget till samtliga de specifika krav och regler som omgärdar ett börsnoterat bolag. Inte bara läsa, begrunda och förstå utan dessutom se till att fastställda regler och policys verkligen implementeras uppifrån och ner i den egna organisationen. Behåll kontakten med marknaden. Arbeta aktivt med kommunikationen även efter börsintroduktionen och lägg upp en IR-strategi. Se till att finnas tillgängliga för marknadens aktörer och skapa en löpande dialog med analytiker, fondförvaltare och den breda massan via kapitalmarknadsdagar och andra forum. Inrätta en funktion för informationsgivning. Kravet på information till aktiemarknaden upplevs oftast som tyngre än förväntat. Inrätta en speciell funktion som har ansvar för att informationsgivningen sker på ett korrekt sätt. Funktionen kan vara externt eller internt. En lämplig ägarstruktur innebär en balans mellan större och mindre ägare. Ett stort antal ägare bidrar till en likvid aktie. En likviditetsgarant ger en grundnivå i likviditeten genom att ställa köpoch säljkurser i aktien. Bolag på NGM får likviditetsgaranti finansierad av NGM i syfte att förbättra förutsättningarna för en mer korrekt prisbildning. Att dessutom vara förberedd genom att i god tid skapa en policy för hur information ska spridas såväl internt som mot aktieägare och media kan vara det som kan vara skillnaden mellan framgång och fiasko ur såväl en kort som långsiktigt perspektiv. Hur differentierar sig ett IT-konsultbolag 2011? Svaret är Kompetensutveckling. Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Specialiseringen ställer höga krav på våra medarbetare och en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling är oerhört viktig för att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna. Ur ett kundperspektiv skapar det en möjlighet för Avega Group att erbjuda den spetskompetens som efterfrågas av kunder med en stor och komplex verksamhet. Elevate av experter, för experter Elevate är Avega Groups erbjudande inom kompetensutveckling med föreläsningar, utbildningar, workshops och konsulttjänster. Elevate vänder sig till både medarbetare och kunder. Elevate agerar katalysator för den personliga utvec k lingen hos våra medarbetare genom att erbjuda mentorer och coacher. Vi är övertygade om att kors befruktning mellan specialistområden och kompetenser är det bästa sättet att skapa nya tankar, möjlig heter och idéer. Föreläsningar (121) Korsbefruktning (9) Hellre högintressant för några än halvintressant för många (11) Event (114) Affärsnytta (25) Strategiskt samarbete (9) Business Solutions (6) Coach (121) Technology (10) Kontinuitet (21) Sessions (87) Katalysator för personlig utveckling (7) Kompetensutveckling (127) Skräddarsydda utbildningar (16) Specialister (17) Gruppbaserad utbildning (21) Marknad (92) Management (23) Strategy (15)

19 Svensk och internationell affärsjuridik Marknadsnotering Rådgivare? Söderlind & Co grundades 1996 och är en oberoende rådgivare inom corporate finance, management och trustee. Söderlind & Co har en personlig och engagerad rådgivning som förenar finansiell och industriell kompetens. Söderlind & Co arbetar med kunder i ett flertal olika branscher och länder. Kontakta oss på telefon eller Corporate Finance Supporting excellent people Som medlem i ILN International Lawyers Network ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen. Birger Jarlsgatan 41 A Stockholm Tel

20 20 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Det är en trygghet för företaget att vara listat Fråga: Hur kan man öka förtroendet för företaget och samtidigt få in pengar för investeringar utan att låna? Svar: Genom att som Fortnox lista bolaget på en attraktiv börs för tillväxtföretag. Växjöföretaget Fortnox, som utvecklar och säljer internetbaserade redovisningsprogram med mera, listades år Emissionen inbringade 15,6 miljoner kronor och blev kraftigt övertecknad. Före taget har också gjort två framgångsrika nyemissioner sedan listningen. Vi ville vara på en attraktiv tillväxtlista och det kravet uppfyllde den småbolagsbörs vi valde, berättar Jan Älmeby, grundare av Fortnox AB och är i dag vd för Fortnox International. Kostnaderna för att vara med på börsen är också rimliga. Hade ni klarat kapitalbehovet utan att gå till börsen? Det är svårt att sia om, menar Jan Älmeby. Men det är en trygghet för företaget att vara listat och ökar också förtroendet för det. Stärker banden Totalt finns det cirka 57 miljoner aktier i Fortnox och mer än aktieägare, merparten privata investerare. Jan Älmeby Vd, Fortnox International, grundade Fortnox AB. FÖRDELAR MED EN NOTERING Jan Älmby berättar om fördelarna med en notering: Det kan vara svårt låna pengar i bank om du inte kan ge tillräcklig säkerhet. Självfinansiering och tillväxt under lönsamhet kan då vara ett alternativ. Men är marknaden stadd i rask tillväxt måste ditt företag växa minst lika snabbt som marknaden. Några vänder sig då till ett riskkapitalbolag, vilket kan vara en bra lösning för en del. Andra har svårare att infoga sig i riskkapitalistens regelverk. Att gå till börsen är då en bra lösning. Det finns ofta många Jens Collskog Vd, Fortnox AB. Många kunder har köpt aktier, berättar Jan Älmeby. Det stärker banden till dem men även vårt varumärke. Större kunder uppskattar också den insyn i bolaget som listningen ger. Det har underlättat försäljningen, eftersom kunderna nu bättre kan bedöma som kan tänkas satsa en mindre slant i ditt företag. Med många som satsar blir det mycket pengar och de som satsar är ofta mycket intresserade av din verksamhet. Det är inte heller besvärligt att gå till börsen. Du behöver någon som hjälper dig med formalian som registreringar, prospektskrivning och liknande men det finns experter att anlita. Dina kunder kommer att känna större trygghet när de vet att företaget är noterat. Ofta blir de också bli aktieägare och därmed måna om att det går bra för ditt företag. 6TIPS STÄRK KUNSKAPERNA bolagets möjligheter att överleva på sikt. Det är viktigt, eftersom Fortnox säljer bokföringsprogram som kunderna vanligen behåller i många år. Andra marknadsplatser försökte få Fortnox att byta lista när den börs, där bolaget är listat, under en kortare tid var utan börstillstånd. Vi valde dock att stanna kvar; det kostar mer än det smakar att byta börs, menar Jan Älmeby. Det nya bolaget, Fortnox International AB, kommer också att listas på samma börs. Bättre betyg kan de knappast få. Slapp dyra lån Vi hade stora initiala kostnader innan vi fick några intäkter, eftersom vi bl a måste anställa programutvecklare, säljare och supportpersonal, berättar Jens Collskog, vd för Fortnox AB. Vi har till dags dato investerat cirka 30 miljoner kronor. Merparten av dessa pengar kommer från våra aktieemissioner, så vi slapp till stor del räntebärande lån. De lyckade emissionerna beror inte minst på att min företrädare, Jan Älmeby, var duktig på att sälja in företaget till investerarna, med god hjälp av personal från börsen, avslutar Jens Collskog. CLAES-GÖRAN HANBERG ISO-STANDARD Ny ISO-standard för värdering av varumärken Ett starkt varumärke påverkar ofta börskursen positivt. Hittills har det dock varit svårt att värdera varumärket. En ny ISO-standard, 10668, ska göra det lättare. Många företag är betydligt högre värderade än vad som framgår av bokslutet. En stor del av skillnaden handlar om varumärkets värde - good will. Den nya standarden ska hjälpa analytikerna att inte bara fokusera på nyckeltal, utan även på varumärkets värde. Standarden föreskriver bl a löpande analyser av varumärket och kan även användas i företagens interna arbete. Analysen täcker in de finansiella och legala aspekterna av varumärket samt konsumenters/intressenters attityder och beteenden. Ett signalvärde Ett starkt varumärke, frekvent exponerat i media, har ett signalvärde som kan påverka analytikernas värdering av aktien positivt, säger Sara Rosengren, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm. Ett företag med starkt varumärke har ofta också ett stabilt kassaflöde. Det väger tungt i analysen. En amerikansk studie visade att om ett läkemedelsföretag enbart satsade på marknadsföring mot läkarna och inte också mot slutkonsumenter skulle det ha haft en negativ kurspåverkan om företaget varit noterat. Konsumentreklam påverkar nämligen även investerarnas bild av företaget. Ett faktum som lätt glöms bort, avslutar Sara Rosengren. Rätt Rätt Rätt Rätt konsulter från början till slut LIND & SCHULTZ FINANCIAL CONSULTANTS AB KUNGSGATAN 6, STOCKHOLM

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Er partner inom kapitalmarknadstjänster. Finansiering - Externt riskkapital

Er partner inom kapitalmarknadstjänster. Finansiering - Externt riskkapital Er partner inom kapitalmarknadstjänster Finansiering - Externt riskkapital Agenda Om Partner Fondkommission Framgångsfaktorer externt riskkapital Olika finansieringsformer Finansiering under bolagets livscykel

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 1. Grundprinciper Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) ( TC TECH ) har beslutat att notera bolaget vid First North i Stockholm. TC TECH skall

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Image Systems informationspolicy

Image Systems informationspolicy Image Systems informationspolicy Fastställd av styrelsen 2016-05-12 1. Bakgrund Denna informationspolicy reglerar Image Systems-koncernens informationsgivning, bl.a. mot bakgrund av de krav som Stockholmsbörsen

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Inbjudan att teckna units

Inbjudan att teckna units Inbjudan att teckna units i Dividend Sweden AB (publ) VD har ordet Dividend Sweden är ett ungt företag med en spännande framtid. Bakom bolaget står personer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher.

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag

Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag sommar 2006 Alternativa aktiemarknaden Alternativa aktiemarknaden är namnet på en ny marknadsplats för aktier i Sverige. Alternativa

Läs mer

Kapitalbarometern. Sammanfattning. Finansinspektionen. första halvåret 2010

Kapitalbarometern.  Sammanfattning. Finansinspektionen. första halvåret 2010 Kapitalbarometern första halvåret 2010 29 september 2010 Sammanfattning Det huvudsakliga motivet för aktieemissioner under det första halvåret 2010 var att tillföra rörelsekapital. Det efterfrågade beloppet

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Informationspolicy IMPLEMENTA HEBE AB (publ.)

Informationspolicy IMPLEMENTA HEBE AB (publ.) Informationspolicy IMPLEMENTA HEBE AB (publ.) Antagen 2015 11 20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Extern/intern information... 2 2.1 Kanaler för extern och intern information... 2 2.2 Extern information...

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Yttrande över särskild granskning av Creades AB Advokat Ola Lidström 2 september 2013

Yttrande över särskild granskning av Creades AB Advokat Ola Lidström 2 september 2013 Yttrande över särskild granskning av Creades AB Advokat Ola Lidström 2 september 2013 UPPDRAGET Förslag från Pan Capital AB om särskild granskning vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2012 Förordnande

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Insiderlagstiftningen

Insiderlagstiftningen Insiderlagstiftningen 1 2 Regelverk EG-direktiv Marknadsmissbruksdirektivet Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Vägen till börsen en översikt

Vägen till börsen en översikt Vägen till börsen en översikt ADVOKATFIRMAN LINDAHL, OKTOBER 2017 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Informationspolicy för Fenix Outdoor International AG, avseende koncernens information till kapitalmarknaden

Informationspolicy för Fenix Outdoor International AG, avseende koncernens information till kapitalmarknaden Informationspolicy för Fenix Outdoor International AG, avseende koncernens information till kapitalmarknaden Denna informations- och insiderpolicy godkändes av Fenix Outdoor International AGs styrelse

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer