årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box göteborg, sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige"

Transkript

1 årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box göteborg, sverige malmö södergatan 22 box malmö, sverige helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg, sverige frankfurt bockenheimer landstrasse frankfurt am main, tyskland berlin mauerstrasse berlin, tyskland moskva romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland s:t petersburg sweden house malaya konyushennaya ul. 1/3 a s:t petersburg, ryssland shanghai 25/f, platinum no. 233 taicang road, luwan district shanghai , kina hongkong 33/f, jardine house 1 connaught place central, hongkong, kina bryssel it tower avenue louise bryssel, belgien new york 101 park avenue new york, ny 10178, usa

2 Kvalitet och innovation Vi ska leverera högsta kvalitet i allt vi gör. Vår verksamhet ska präglas av lyhördhet och innovation för att alltid utvecklas i takt med omvärldens förändrade krav. För att nå upp till våra högt ställda krav och för att skapa största möjliga värde för våra klienter, ska byråns samlade kompetens och erfarenhet ställas till klientens förfogande i varje enskilt ärende. På dessa principer har Mannheimer Swartling utvecklats till den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Under 2009 lyckades vi stärka vår marknadsposition i en fortsatt turbulent omvärld. Uppdragen utfördes inte sällan under speciella förhållanden. Det ställde nya krav på både klienter och oss själva. Under året kunde en flight to quality konstateras. I de krävande och känsliga situationer som många företag och organisationer befann sig i var kvalitet och kompetens särskilt viktiga. Ett bland flera erkännanden för våra insatser var att vi utsågs till Årets advokatbyrå 2009 i Norden vid Financial Times / mergermarket European M&A Awards. Byråns samlade kompetens och erfarenhet ska ställas till klientens förfogande i varje enskilt ärende Idag är Mannheimer Swartling en fullservicebyrå med en internationell verksamhet och tolv kontor i olika länder runt om i världen. Vi har omkring 635 medarbetare, varav cirka 410 är jurister. Våra jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och dessutom fokuserade på olika branscher. Det innebär att de kan skapa mervärde för klienternas affärer med såväl juridisk spetskompetens som gedigen branscherfarenhet. innehåll 4: vd har ordet 6: verksamheten 8: uppdrag 12: internationell närvaro 20: nedslag i verksamheten 30: omvärld och ansvar 34: medarbetare 36: styrelse och nyckelfakta

3 VD har ordet 2009 var ett av de hittills mest utmanande åren i byråns historia. Även under förändrade förutsättningar och klientbehov kunde vi tack vare true partnership i kombination med vårt fullservicekoncept befästa vår ledande position i Norden. True partnership bygger på att våra samlade resurser såväl i Sverige som vid våra kontor utomlands används för att alltid säkerställa den för uppdraget optimala kompetens- och erfarenhetsmixen. Därigenom skapas största möjliga mervärde för våra klienter. Tack vare kombinationen av vårt fullservicekoncept och true partnership kunde vi snabbt anpassa vår verksamhet till behoven hos våra klienter och möta deras ökade efterfrågan på expertis inom områden som distressed deals, företagsrekonstruktioner, refinansieringar och tvister i krisens kölvatten. Året präglades av en fortsatt osäker finansmarknad vilket bland annat medförde en kraftig minskning av transaktionsvolymen. Mannheimer Swartlings andel av de affärer som trots allt genomfördes i Norden under året var dock ökande. Samtidigt ledde de snabbt förändrade förutsättningarna på kapitalmarknaden till en ökad efterfrågan på nya upplägg för att lösa komplexa kredit- och finansieringsproblem. Inom detta område har byrån historiskt en stark position. Nu råder en försiktig optimism och ett ökat intresse från utländska aktörer att investera i Norden. Vi är också tacksamma över att befinna oss i en position där vår närvaro efterfrågas i stora och komplexa affärer som när vi biträdde Ford vid försäljningen av Volvo till Geely och där vi har erforderlig expertis och resurser. Under året har vi konsoliderat vår verksamhet i Kina, en mycket spännande marknad med otvivelaktigt stor potential. Med svenska och kinesiska jurister på plats i Kina kan vi erbjuda den kompetensbredd som krävs för att kunna hantera en mängd olika ärenden inklusive den snabbt växande marknaden för internationella skiljeförfaranden. Ett område som får en alltmer central roll i våra klienters verksamheter är frågor rörande klimat- förändringar. Med vår Climate Change-grupp samlar vi ett flertal specialistkompetenser från olika verksamhetsområden. Vi kan erbjuda våra klienter spjutspetskunskaper inom bland annat handel med utsläppsrätter, clean tech, förnyelsebar energi och riskhantering. Det här är frågor som kommer att fortsätta öka i betydelse runt om i världen och ett område inom vilket vi satsar långsiktigt. Våra medarbetares höga kompetensnivå och stora engagemang är grunden till att vi under lång tid lyckats behålla positionen som Sveriges ledande affärsjuridiska byrå Vi fortsätter att attrahera de främsta juristerna. Våra medarbetares höga kompetensnivå och stora engagemang är grunden till att vi under lång tid lyckats behålla positionen som Sveriges ledande affärsjuridiska byrå. Det är också glädjande att andelen kvinnor i organisationen ökar, både vad gäller nyrekryteringar och nya delägare. Detta är resultatet av ett medvetet arbete. Vi fortsätter vårt engagemang inom såväl utbildning av nästa generations jurister, som i organisationer och initiativ som syftar till att hjälpa utsatta grupper i vårt samhälle. Det är ett viktigt arv inom Mannheimer Swartling och en av våra grundpelare. Avslutningsvis vill jag tacka för våra medarbetares starka engagemang och våra klienters fortsatta förtroende under ett utmanande år. stefan brocker VD och Managing Partner 4

4 Det här är Mannheimer Swartling Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med omkring 635 medarbetare, 16 verksamhetsområden med 10 branschgrupper samt 12 kontor i 6 länder. Grunden till byråns ledande position i Norden är fokus på kvalitet och en modell true partnership som i alla situationer säkerställer klienternas intressen. att lösa komplexa kredit- och finansieringsproblem ökade. Detta är områden där vi traditionellt har en stark position. Förmågan till en snabb anpassning och en flight to quality ledde till att omsättningen för 2009 uppgick till drygt miljoner kronor, en begränsad minskning jämfört med föregående rekordår. Verksamheten vid utlandskontoren utgjorde cirka 20 procent av omsättningen. True partnership skapar ett positivt arbetsklimat där klienten drar nytta av den omfattande kompetens och erfarenhet som byggts upp genom byråns fortlöpande investeringar i utbildning, branschkunskap och specialisering true partnership För att säkerställa att byråns klienter i alla situationer ska få tillgång till rätt kompetens och därigenom erhålla den bästa möjliga rådgivningen, tilllämpar byrån en modell som bygger på laganda och långsiktighet där alla klienter är hela byråns klienter. I korthet bygger true partnership på att resultatet av byråns verksamhet delas lika mellan alla delägare och att alla juristers lön är kopplad till erfarenhetsnivå. True partnership skapar ett positivt arbetsklimat där klienten drar nytta av den omfattande kompetens och erfarenhet som byggts upp genom byråns fortlöpande investeringar i utbildning, branschkunskap och specialisering. Utöver att behärska sina respektive specialistområden, strävar Mannheimer Swartlings jurister efter att ge klienterna det bästa möjliga affärsmässiga och strategiska stödet i deras verksamhet. internationell och oberoende Mannheimer Swartling är etablerad på fem strategiskt viktiga marknader: Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina och USA samt med ett kontor i Bryssel som fokuserar på EU- och konkurrensrättsliga frågor. Kompletterande kompetenser från andra ledande advokatbyråer på marknader där byrån inte har egen verksamhet väljs alltid utifrån klientens och ärendets bästa, fritt från formella kopplingar till enskilda aktörer. Det är vår ambition att befästa byråns internationella närvaro i takt med att klienternas aktiviteter utanför Norden ökar. året i korthet 2009 var ett utmanande år med kraftigt minskad transaktionsvolym. Mannheimer Swartlings andel av de affärer som trots allt genomfördes i Norden under året var hög. Efterfrågan på nya upplägg för 6

5 Några större uppdrag Mannheimer Swartling har under året medverkat i ett antal intressanta ärenden och transaktioner inom bland annat bank och finans, företagsbeskattning, tvistlösning samt privat och publik M&A. Inom bank- och finansområdet har det varit ett händelserikt år med flera ovanliga uppdrag. Som juridisk rådgivare till staten bistod byrån i framtagandet av den bankstabiliseringslagstiftning som senare implementerades för att säkra det svenska banksystemet. Byrån representerade även regeringarna i Sverige, Danmark, Norge och Finland i samband med nödlån till Island. Som juridisk rådgivare till Svenska Bankföreningen och The Association of Swedish Covered Bond Issuers, deltog byrån i framtagandet av lagförslaget för tillägg till lagen om utgivning av säkerställda obligationer, avseende nya rating-krav med anledning av den finansiella krisen. Vid sidan av de statliga uppdragen på finansieringssidan var Mannheimer Swartlings bank- och finansgrupp samt byråns insolvensgrupp involverade i de största finansiella omstruktureringarna som gjordes i Sverige, bland annat rekonstruktionen av Saab, långivarnas övertagande av Dometic, konkursen i Plastal, omstruktureringen och refinansieringen av Brio, omstruktureringen och en så kallad debtfor-equity swap i Rottneros och en omstrukturering av Hilding Anders kapitalstruktur. Som ett resultat av de starka relationerna med bankerna i regionen har Mannheimer Swartling tillsammans med lokala advokatbyråer i Baltikum och Ukraina tagit aktiv del i utvecklingen av strukturer för finansiell omstrukturering och pantövertagande även i dessa länder. På transaktionssidan har Mannheimer Swartling deltagit i några av de största affärerna på den svenska marknaden. Byrån var under året rådgivare till Ford Motor Company i samband med försäljningen av Volvo Car Corporation till Zhejiang Geely Holding Group. Ett annat större uppdrag var att biträda börsnoterade Biovitrum i förvärvet av Swedish Orphan. Byrån hade även uppdraget att representera riskkapitalbolaget 3i med flera i en så kallad dual track-process vid försäljningen av Ambea, Nordens största privata aktör inom hälso- och sjukvård, för cirka 850 miljoner euro. Mannheimer Swartling representerade nyligen även Coca-Cola Enterprises i det planerade förvärvet av Coca-Cola Companys svensk-norska buteljeringsverksamhet på cirka 820 miljoner US dollar. Vidare företrädde byrån Esselte vid förvärvet av kontorsmaterialtillverkaren Isaberg Rapid från riskkapitalföretaget Segulah i en transaktion som spände över tio länder i Europa och andra delar av världen. Mannheimer Swartling anlitades även av långivare, investerare och svenska regeringen i företrädesemissioner, EMTN-program och emissioner av konvertibla obligationer i flera uppmärksammade ärenden. Bland annat företrädde byrån svenska regeringen i Nordeas företrädesemission på 28 miljarder kronor och SAS i två företrädesemissioner avseende 5 miljarder kronor respektive 6 miljarder kronor ett tekniskt utmanande uppdrag som var komplext med anledning av det delade statliga nordiska ägandet av flygbolaget och av det svåra läget inom flygindustrin. 8

6 Andra större uppdrag under året var rådgivning för Telenor i ett samriskprojekt med Tele2 för att bygga nästa generations (4G) mobilnät i Sverige, Norge och även på andra marknader samt att representera Swedish Match i deras globala samriskprojekt med Philip Morris International för försäljningen av Swedish Snus. Byrån var även rådgivare till Volvo Personvagnar i samriskprojektet med Vattenfall för utveckling av bilar, laddningslösningar och infrastruktur för nästa generation av plug-in-hybridbilar. Mannheimer Swartlings verksamhet inom tvistlösning har en oöverträffad position i Norden och byrån är en av de ledande aktörerna inom skiljeförfaranden i världen. Med över 60 jurister specialiserade på domstolsprocesser och skiljeförfaranden har byrån den överlägset största verksamheten i Norden och är en av de största i Europa. Byrån företräder löpande klienter från hela världen i tvister i Sverige och utomlands. Klienterna omfattar såväl bolag som statliga organ. Byrån är delaktig i mål inom alla juridiska områden och former för skiljeförfaranden inklusive bilaterala investeringstvister. Bland större aktuella ärenden kan nämnas uppdraget att företräda ungerska staten i en stor och komplex tvist med det franska energibolaget E.D.F. International S.A. I en utmanande fastighets- och finansmarknad där transaktionssidan noterade ett rekordstort fall i värde och volymer fick byrån under året löpande förfrågningar om att bistå vid avyttrings- och portföljfinansieringsuppdrag. En successivt förbättrad kreditmarknad och ökad prisstabilitet ledde till en ökning av transaktionsvolymen. Byrån har därefter agerat rådgivare i ett flertal internationella fastighetstransaktioner, däribland för svenska fastighetsbolaget Norrporten vid förvärv av kontors- och affärsfastigheter i HafenCity Hamburg och Flat Iron Building i Stockholm från Skanska samt för fastighetsbolaget Kungsleden i deras förvärv av kommersiella fastigheter från Norwegian NLP. Vidare drev Mannheimer Swartlings skattegrupp nyligen framgångsrikt ett betydelsefullt mål avseende hantering av vissa vinster som inkomst från kapital i stället för som inkomst från tjänst. I det uppmärksammade fallet biträdde byråns jurister ungefär 200 ledande befattningshavare som hade investerat i aktier i de företag där de var anställda. Regeringsrätten beslöt i motsats till Skatteverkets åsikt att vinsten skulle beskattas som inkomst av kapital. Detta innebär lägre skatt och inga arbetsgivaravgifter. Domen får avgörande betydelse för hela riskkapitalbranschen och för personer i ledande ställning i bolag kontrollerade av riskkapitalbolag. Byrån har även blivit anlitad av staden Weihai i Kina i energi- och klimatförändringsfrågor, ett engagemang som passar byråns kinesiska verksamhet med sin starka Climate Change-grupp och den viktiga roll som Sverige spelar i denna allt mer aktuella sektor. 10

7 Mannheimer Swartling i världen Mannheimer Swartling stärker sin internationella närvaro. Idag bedrivs verksamhet genom egna kontor på fem strategiskt viktiga marknader: Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina och USA. Byrån har även ett kontor i Bryssel som fokuserar på EU- och konkurrensrättsliga frågor. Den egna internationella närvaron tillsammans med samarbete med ledande byråer i andra länder gör det möjligt att följa nordiska klienter ut i världen och att leda utländska klienter rätt i Norden. Liksom i Sverige har Mannheimer Swartlings internationella verksamhet under 2009 påverkats av den globala konjunkturnedgången med minskad aktivitet och ändrade typer av uppdrag. De etablerade fullservicekontoren i Tyskland och Ryssland klarade sig relativt väl. De kunde med sin bredd i kompetens och verksamhetsområden möta de delvis förändrade behoven hos klienterna med bland annat en större andel process-, bank- och finansärenden. Med en utökad kompetensbredd i Kina under året stärks förutsättningarna för tillväxt på en av världens mest spännande marknader. Mannheimer Swartlings allt mer internationella arbete speglar en ökande internationell närvaro hos de nordiska klienter som byrån företräder. Byrån ska vara en given partner i klienternas steg ut i världen, oavsett land. Den egna internationella närvaron och ett väl etablerat kontaktnät av andra ledande advokatbyråer runt om i världen, möjliggör detta. tyskland Byrån har i 20 år arbetat med nordiska klienter med verksamhet i Tyskland och tyska klienters ärenden i Norden. Vid våra två kontor i Berlin och Frankfurt är cirka 35 jurister verksamma. Tyskland skakades liksom den övriga västvärlden 2009 av en djup ekonomisk kris. Detta var märkbart även för nordiska företag med etableringar i Tyskland med omstruktureringar och neddragning av personalen som följd. Byråns tyska kontor klarade väl av att möta en till viss del förändrad inriktning på ärendefloran under 2009 och därmed upprätthålla en relativt hög aktivitet. Under året bistod Mannheimer Swartling nordiska banker vid ett flertal omfattande omstruktureringar av lån till Tysklandsanknutna verksamheter. Byrån har vidare varit rådgivare till industriföretag vid deras förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Den tyska fastighetsmarknaden är trots det svåra ekonomiska läget alltjämt intressant för nordiska investerare. Mannheimer Swartling har bistått Norrporten att bli en av de största enskilda fastighetsägarna i Hamburgs HafenCity och fortsätter att bistå norska fastighetsfonder att investera i tyska bostadshus. Vidare har byrån anlitats i samband med danska fastighetsfinansieringar, framförallt i Berlinområdet. Byrån har i 20 år arbetat med nordiska klienter med verksamhet i Tyskland och tyska klienters ärenden i Norden Deutsche Bahn har med hjälp av ett tysk-svenskt team från Mannheimer Swartling vunnit upphandlingen om ett svenskt lokaltrafiksystem. Ratos och EuroMaint anlitade byrån i samband med dess förvärv av Rail Service Management Group, en ledande leverantör av underhåll för spårburna fordon i Tyskland. Den stora bredden av ärenden som hanterats under 2009 på den mogna tyska marknaden visar att Mannheimer Swartling har en fortsatt stark position hos nordiska företag med verksamhet i Tyskland. 12

8 ryssland Det ekonomiska klimatet i Ryssland påverkade även Mannheimer Swartlings ryska verksamhet under föregående år, i synnerhet under årets första kvartal. Före sommaren ökade aktiviteten igen och var under andra halvåret jämförbar med föregående år men med en något förändrad inriktning på uppdragen. Skiljeförfaranden med rysk anknytning sysselsatte ett stort antal jurister under året och byrån stärkte sin ställning inom det området. Ett annat område som växte var den ryska bank- och finansverksamheten med en rad omstruktureringar och insolvensanknutna ärenden, samt en del nya finansieringar. Även en rad M&A- och fastighetsrelaterade transaktioner, som avstannade under inledningen av 2009, tog ny fart under årets andra hälft. Byrån assisterade under föregående år även ett stort antal klienter i samband med olika företagsetableringar i Ryssland samt i diverse ärenden inom arbetsrätt, bolagsrätt, konkurrensrätt, skatterätt och immaterialrätt. Klienterna består huvudsakligen av större företag och investerare med bas i Norden eller norra Europa samt banker med rysk närvaro. Från byråns Mannheimer Swartling är en av få internationella byråer med kontor både i Moskva och S:t Petersburg ryska kontor ges också råd till nordiska bolag och banker som gör affärer i Ukraina. Detta sker i samarbete med ledande ukrainska advokatbyråer. Mot bakgrund av den ökande ekonomiska aktiviteten i Ryssland under andra halvåret kunde Mannheimer Swartling fortsätta att expandera sin verksamhet under Byrån var en av få internationella advokatbyråer i Ryssland som ökade sin omsättning under 2009 jämfört med föregående år. Byråns ryska verksamhet består i dagsläget av cirka 45 jurister och Mannheimer Swartling är en av få internationella byråer med kontor både i Moskva och S:t Petersburg. Verksamheten täcker primärt transaktionsrelaterad affärsjuridik samt processer och skiljeförfaranden. Det finns inom byrån en djup förståelse för den ryska marknaden och dess företagsklimat. 14

9 kina Den kinesiska marknaden fortsatte att växa under 2009 trots en global recession. Den fortfarande till stora delar statskontrollerade ekonomin går i riktning mot en friare marknad, men vägen dit är svår att bedöma. Kina är en viktig marknad för Mannheimer Swartling med god tillväxtpotential. Mannheimer Swartlings verksamhet i Kina bedrivs från kontor i Shanghai och Hongkong och har under året vuxit till totalt 17 jurister. Fokus är rådgivning till nordiska företag som avser att etablera sig eller redan är etablerade i Kina. För närvarande representerar kontoren i Kina byråns specialistområden inom transaktioner och tvister. Vid kontoren finns kompetens att lämna rådgivning utifrån hur Kinas legala och affärsmässiga miljö är strukturerad och fungerar i praktiken. Under 2009 minskade antalet företagsförvärv i Kina markant. Detta påverkade Mannheimer Swartlings kontor då företagsförvärv normalt svarar för en betydande del av verksamheten. Byrån har samtidigt ökat sin marknadsandel och medverkat i flertalet av det begränsade antalet förvärv som skett i Kina med nordiska aktörer inblandade. Därmed har Mannheimer Swartling ytterligare befäst ställningen i Kina. Vidare har byrån bland annat utnämnts som rådgivare till staden Weihai inom området för vindkraft och clean tech. Byråns internationella tvistlösningsverksamhet har under året förstärkts i Hongkong för att möta ett ökat antal Kinarelaterade tvister där nordiska företag är involverade. bryssel Mannheimer Swartlings kontor i Bryssel är inriktat på EU-rättsliga och konkurrensrättsliga frågor. Med kontinuerlig närvaro i Bryssel sedan tidigt 1990-tal har byrån byggt upp ett omfattande kontaktnät och tar en aktiv roll i den EU-rättsliga världen. Detta gör att byrån kan ligga i framkant även avseende rättsutvecklingen inom EU-området, och kan erbjuda klienter dagsaktuell rådgivning över ett brett spektrum av EU-rättsliga frågor. Byråns jurister i Bryssel arbetar integrerat med konkurrensrättsjuristerna på byråns övriga kontor. Bevakning av den EU-rättsliga utvecklingen på andra områden såsom miljörätt, skatterätt och branschspecifika regler sker i nära samarbete med byråns andra verksamhetsgrupper och klienter. Året har varit intensivt och händelserikt med ett antal ofta komplexa EU- och konkurrensrättsliga ärenden av olika slag. Som vanligt har en betydande del av verksamheten avsett förvärvsanmälningar till EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter. Andra uppdrag har rört konkurrensrättslig rådgivning inklusive kartellutredningar, complianceprogram och konkurrensrättslig bedömning av olika avtal och förfaranden, tull- och handelsfrågor, klagomål till EU-kommissionen samt branschregulatoriska frågor i ett flertal olika branscher. usa År 2009 inleddes i samma anda som andra hälften av 2008 en vilande transaktionsmarknad, men en hög aktivitet inom rekonstruktions- och processområdena. Under andra halvåret 2009 sågs dock tydliga tecken på en ekonomisk återhämtning. Mannheimer Swartlings jurister i New York anlitas i ärenden som sträcker sig från initiala etableringsfrågor till finansiella transaktioner. Första halvårets uppdrag handlade till stor del om rekonstruktioner, omstruktureringar och nedläggningar samt ett antal processer. Under senare delen av året ökade återigen antalet transaktioner. Genom byråns närvaro och kontaktnät med amerikanska affärsbanker, investmentbanker, revisionsfirmor och andra advokatbyråer kan byrån säkerställa att de nordiska klienterna företräds på bästa sätt i alla ärenden med anknytning till USA. Byråns amerikanska klienter erbjuds genom kontoret i New York direktkontakt med erfarna svenska affärsjurister utan att behöva ta hänsyn till geografiskt avstånd och tidsskillnader. Den egna internationella närvaron tillsammans med samarbete med ledande byråer i andra länder gör det möjligt att följa nordiska klienter ut i världen och att leda utländska klienter rätt i Norden 16

10

11 nedslag i verksamheten: företagsöverlåtelser Rådgivare vid the deal of the decade Komplexa, internationella företagsöverlåtelser kräver ett noggrant förberedelsearbete. De förutsätter också juridiska rådgivare med både kapacitet, resurser och engagemang. Mannheimer Swartlings jurister ställdes på hårda prov när byrån biträdde Ford vid avyttringen av Volvo till Geely svensk fordonshistoria och den första försäljningen av ett ledande västerländskt varumärke till Kina. Företagsöverlåtelser betraktas traditionellt som kärnverksamhet inom stora affärsjuridiska byråer. En anledning är att företagsöverlåtelser är den mest synliga verksamheten som affärsjuridiska byråer ägnar sig åt få andra typer av uppdrag hamnar på löpsedlarna på det sätt som företagsöverlåtelser gör. En annan är att den här typen av transaktion har en inneboende dramatik, eftersom den ofta avgör ett företags framtid. Men den främsta anledningen är att företagsöverlåtelser, mer än någon annan verksamhetsgren, bygger på samarbete mellan byråns jurister och specialistområden. De företagsöverlåtelser som sker idag involverar många områden inom affärsjuridik som finansiering, immaterialrätt, IT-rätt, arbetsrätt, skatterätt, miljörätt, konkurrensrätt och fastighetsrätt, samt olika regelverk för berörda branscher. över juridiska rådgivare i Norden. Under de senaste fem åren har Mannheimer Swartling representerat klienter i över 400 uppdrag. Bland klienterna finns allt från större, börsnoterade nordiska industriföretag till utländska investerare som söker möjligheter i Norden eller på de andra marknader där byrån verkar. I internationella affärer sker arbetet med stöd av byråns tolv internationella kontor i sex länder och i ett nära, icke-exklusivt, samarbete med affärsjurister på andra ledande byråer runt om i världen. alla kompetenser involverade i försäljningen av volvo Ett av de uppdrag där Mannheimer Swartling fått tillfälle att fullt ut utnyttja sin kapacitet, sina resurser och sina medarbetares engagemang var vid Ford Motor Companys försäljning av Volvo Car Corporation till det kinesiska företaget Zhejiang Geely Holding. I slutet av mars 2010 undertecknades ett försäljningsavtal mellan Ford och Geely i Göteborg och ceremonin i Volvohallen i Torslanda direktsändes i kinesisk TV. Därmed skrevs ett stycke svensk fordonshistoria. Men affären var även banbrytande ur ett internationellt perspektiv, eftersom det var första gången som ett välkänt västerländskt varumärke såldes till Kina. Arbetet med att få affären i hamn krävde ett långt förberedelsearbete av ett större antal jurister som var inkopplade. Mannheimer Swartling fick förtroendet att företräda säljsidan, det vill säga Ford. Kunskap och resurser inom alla aspekter av juridik och branschkunskap inom fordonsindustri var förmodligen några viktiga anledningar till att valet föll på Mannheimer Swartling. Men precis som i andra uppdrag från stora, publika till mindre som inte hamnar i rampljuset förmågan att sätta ihop rätt resurser i rätt tid. Nyckeln till framgång ligger i att kunna erbjuda högkvalitativ rådgivning skräddarsydd för uppdraget i fråga som levereras när och i den utsträckning som behövs fler än 150 jurister inom området Det är därför som företagsöverlåtelser ger en affärsjuridisk byrå möjlighet att demonstrera både bredden och djupet av sin kapacitet även om naturligtvis inte alla transaktioner innebär att alla resurser inom byrån utnyttjas. Nyckeln till framgång ligger snarast i att kunna erbjuda högkvalitativ rådgivning skräddarsydd för uppdraget i fråga som levereras när och i den utsträckning som behövs. Mannheimer Swartling har fler än 150 jurister inom olika verksamhetsgrupper som är specialister på transaktioner. Dessa anlitas årligen i transaktionsuppdrag i norra Europa, både när det gäller mindre regionala transaktioner och i större internationella affärer. Mannheimer Swartlings lista på uppdrag inom företagsöverlåtelser är diger. Byråns jurister deltar i många av de större uppdragen i Sverige och byrån rankas regelbundet i topp av de flesta rankinglistor 20

12 nedslag i verksamheten: publik m&a och aktiemarknad Innovativ finansieringslösning med europeiska förtecken Mannheimer Swartlings jurister inom gruppen för publik M&A och aktiemarknad ställdes inför nya utmaningar när Industrivärden var i behov av en alternativ finansieringslösning. Resultatet blev en innovativ konvertibelemission. Den ökade turbulensen på dagens globala finansmarknader kräver flexibilitet och öppenhet för de möjligheter som finns till kapitalanskaffning. Mannheimer Swartlings grupper inom publik M&A och aktiemarknad samt bank och finans har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna vägleda klienter i behov av innovativa lösningar i ett snabbföränderligt finansieringsklimat. nära samarbete med andra specialistkompetenser inom mannheimer swartling För varje transaktion sätts en grupp samman med de specialister som behövs inom områden som skatt, bank och finans, miljörätt och fastighetsrätt. Så var till exempel fallet då byrån biträdde Biovitrum vid förvärvet av Swedish Orphan från Investor, Priveq och ledningen i Swedish Orphan. Upplägget med en kombination av privat och publik M&A, innebar att Biovitrum betalade 3,5 miljarder kronor, som finansierades genom en kombination av en fullt garanterad företrädesemission, en apportemission och bankfinansiering. Det nya bolaget, Swedish Orphan Biovitrum, ska utveckla och sälja specialistläkemedel mot ovanliga sjukdomar. arbetar med utveckling av aktiemarknadsrätt Gruppens arbete täcker alla typer av aktiemarknadstransaktioner och bolagsrättsliga frågor. Gruppens jurister deltar också aktivt i svenska och internationella sammanhang för utveckling och bevakning av god sed, bolagsstyrning (corporate governance) samt regelsystem inom bolags- och aktiemarknadsrätt. Exempel på detta arbete är en handledning vid tilllämpning av Svensk kod för bolagsstyrning samt representation i Aktiemarknadsnämnden. Den ökade turbulensen på dagens globala finansmarknader kräver flexibilitet och öppenhet för de möjligheter som finns till kapitalanskaffning lånet placerades på ett par timmar Efter att ha arbetat med att utvärdera olika möjligheter bestämde Industrivärden i samråd med sina rådgivare däribland Mannheimer Swartling att ge ut konvertibler till den europeiska marknaden, det vill säga lån som kan omvandlas till aktier. Totalt uppgick emissionen till 500 miljoner euro. Konvertiblerna erbjöds europeiska, institutionella investerare. Avsikten var att de skulle noteras och handlas på Luxemburgbörsens EuroMTF-marknad. Konvertiblerna skulle också kunna omvandlas till C-aktier och noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Industrivärden är noterat. Kvittot på framgång för upplägget var att hela lånet placerades på bara ett par timmar. Efterfrågan visade att det var ett attraktivt erbjudande på den konkurrensutsatta europeiska marknaden. rådgivare i nyemissioner på över 100 miljarder kronor Mannheimer Swartlings grupp för publik M&A och aktiemarknad har både bred och djup erfarenhet av aktiemarknaden, dess transaktioner och regelsystem. Denna kunskap och erfarenhet används för att erbjuda klienter rådgivning i strategiska och strukturella frågor. Till övriga uppdrag under året som tillsammans handlade om kapitalanskaffningar på långt över 100 miljarder kronor hörde nyemissioner för Nordea, SAS, SEB och Trelleborg samt EMTN-program för Sandvik och Securitas. 22

13 nedslag i verksamheten: tvistlösning Allt fler energitvister för byråns tvistlösningsexperter När den ungerska staten hamnade i en energitvist mot det franska energibolaget E.D.F. International S.A. vände man sig till Mannheimer Swartling. Uppdraget är belysande för två trender inom tvistlösning det blir allt f ler tvister inom energiområdet, samtidigt som antalet investeringstvister där industriländer i väst blir stämda ökar. Mannheimer Swartling fick uppdraget att företräda den ungerska staten efter att ha vunnit en upphandling tillsammans med en ungersk advokatbyrå i konkurrens med flera internationella advokatbyråer. Tvisten förs under Energy Charter Treaty, en konvention som ratificerats av 47 stater samt EU och som syftar till att främja långsiktiga samarbeten inom energisektorn. Den illustrerar dels ökningen av investeringstvister under olika internationella traktat, dels ökningen av energirelaterade tvister. dessa klienter på bästa sätt krävs både lokal kännedom och närvaro. Kinesiska bolag är en viktig klientkategori, eftersom de är part på endera sidan i flertalet internationella skiljeförfaranden i regionen. För kinesiska bolag med skiljeförfaranden vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut fungerar tvistlösningsgruppen i Hongkong dessutom som en brygga till övriga kontor. Det kan för dessa klienter vara en stor fördel att ha tillgång till expertis rörande Svenska Handelskammaren i samma tidszon. marknad i stark tillväxt Marknaden för tvistlösning växer. Tillväxten var speciellt tydlig inom tvister relaterade dels till den globala finanskrisen, dels till vissa branscher, som energi. Anledningen att antalet energirelaterade tvister ökar är att energiförsörjning är en strategisk fråga och investeringarna på detta område ofta avser stora belopp. Energirelaterade tvister tenderar också att involvera industriländer i väst som motpart, en annan trend inom området. branschkunskap allt viktigare Branschkunskap är en allt viktigare konkurrensfördel inom tvistlösning. Gruppen specialiserar sig därför inom vissa områden. Till dessa hör förutom energi även entreprenad, infrastrukturprojekt, bank och finans samt investeringstvister. Mannheimer Swartlings breda internationella erfarenhet bygger mycket på att Sverige sedan lång tid tillbaka varit ett betydande internationellt centrum för lösning av kommersiella tvister, ofta med öst-västlig anknytning, där parterna inte har någon annan anknytning till Sverige än att de har valt Stockholm som neutral plats för skiljeförfarandet. Det är i denna miljö som Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning har utvecklats under decennier. Genom den ökade fokuseringen på Kina och Asien breddar sig gruppen ytterligare internationellt. ökat fokus på asienrelaterade tvister Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån inom tvistlösning i Norden och tillhör det absoluta toppskiktet inom området i världen. Byrån har omfattande erfarenhet av både kommersiella tvister inom många olika bransch- och rättsområden, liksom av investeringstvister och regulatoriska tvister. Byråns jurister företräder klienter inför domstolar i Sverige, Tyskland och Ryssland, agerar som ombud inför skiljenämnder över hela världen och biträder klienter i medlingsförfaranden och andra former av alternativ tvistlösning. Sedan juni 2009 finns gruppen även representerad på plats i Hongkong. Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån inom tvistlösning i Norden och tillhör det absoluta toppskiktet inom området i världen Huvudfokus för tvistlösningsverksamheten i Asien är att företräda nordiska och kinesiska klienter i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Hongkong, Kina och Singapore. Antalet Kinarelaterade tvister där nordiska företag är indragna väntas växa i framtiden i takt med att den nordiska närvaron i landet ökar. För att företräda 24

14 nedslag i verksamheten: infrastruktur och entreprenad Ny syn på finansiering av infrastrukturprojekt Från Nya Karolinska Solna via vattenprojekt i Jordanien till Öresundsbron. Flera decenniers erfarenhet av stora infrastrukturprojekt har lett till en ström av nya uppdrag inom vitt skilda verksamheter för infrastrukturgruppen inom Mannheimer Swartling. Europas modernaste sjukhus. Ett nytt synsätt på patienten, där vård och forskning integreras och där det finns tillgång till spjutspetskompetens dygnet runt. Enkelrum till alla patienter. Nya Karolinska Solna, med beräknad invigning 2015, blir unikt på många sätt. Storsatsningen på drygt 14 miljarder kronor ska inte bara resultera i exceptionellt hög vårdkvalitet, utan också i att Stockholmsregionen får en stark motor i sin satsning på ett medicinskt forskningscentrum i världsklass. Att åstadkomma ett så ambitiöst sjukhus som ska fungera i årtionden kräver ett stort mått av eftertanke och planering inte minst när det gäller avtal och finansiering. Lösningen har varit att miljardsjukhuset ska byggas enligt en OPS-lösning. OPS Offentlig Privat Samverkan är ett begrepp inom offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas ett uppdrag att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig inrättning, exempelvis ett sjukhus, en motorväg eller någon annan infrastrukturinvestering. stora utmaningar OPS är fortfarande relativt ovanligt i Sverige. Ett projekt av Nya Karolinska Solnas storlek i kombination med en genomförandeform som många är ovana att arbeta med innebär stora utmaningar, till exempel när det gäller ansvars- och riskfördelning. Stockholms läns landsting har därför anlitat Mannheimer Swartlings specialistgrupp inom infrastruktur och entreprenad avseende den juridiska dimensionen av projektet. Uppdraget går bland annat ut på att säkerställa att alla avtal som träffas i anslutning till projektet från stort till smått innehåller en ansvars- och riskfördelning mellan parterna som gör att value for money uppnås och som innebär att det går att finansiera projektet. Kärnan i gruppen består av ett tiotal jurister i Malmö, Göteborg och Stockholm, som tillhör landets mest erfarna personer inom området. Gruppen samarbetar även med andra grupper inom byrån främst miljö, fastighet, tvistlösning samt bank och finans. Ambitionen är att kunna biträda klienten genom hela projektet; från miljötillstånd, finansiering och upphandling till löpande stöd under projektets genomförande. Erfarenheten i gruppen av OPS-projekt har byggts upp under flera decennier, både i Sverige och internationellt Erfarenheten i gruppen av den här typen av projekt har byggts upp under flera decennier, både i Sverige och internationellt. En stor del av uppdragen ligger inom den offentliga sektorn och de flesta uppdragsgivare är beställare i projekten. Bland klienterna finns både offentliga parter, som statliga och kommunala myndigheter och bolag, och privata, till exempel energi- och industribolag. öresundsbron ett av de första större uppdragen Ett av de första mer omfattande uppdragen för gruppen var uppförandet av Öresundsbron, där Mannheimer Swartling agerade rådgivare till den svenska regeringen och Öresundsbrokonsortiet. Gruppen var också rådgivare till den svenska regeringen och det statsägda bolaget Arlandabanan Infrastructure AB i samband med det enda stora OPSprojekt som hittills genomförts i Sverige uppförandet av Arlandabanan (Arlanda Express). Några omfattande OPS-uppdrag har kommit från den jordanska regeringen, som gruppen har bistått löpande ända sedan slutet av 1990-talet. Ett av OPSprojekten i Jordanien handlar om ett nytt, omfattande vattenledningssystem, där syftet är att komma till rätta med landets kroniska vattenbrist. Vatten ska pumpas från en underjordisk akvifär vid Disi på gränsen mellan Saudiarabien och Jordanien till huvudstaden Amman. Anläggningen kostar omkring 1 miljard US dollar att bygga. Ett privat företag finansierar bygge och drift i 40 år varefter ägandet övergår till den jordanska regeringen, som förbinder sig att köpa vatten under avtalsperioden. Det andra projektet i Jordanien, som var landets första OPSprojekt, där gruppen också biträdde den jordanska regeringen, var upphandlingen och implementeringen av en avloppsreningsanläggning utanför Amman avsedd att rena avloppsvattnet för cirka 2 miljoner jordanier. ops bedöms bli allt mer attraktivt Ett av de mer spektakulära uppdrag som gruppen för närvarande arbetar med är ESS European Spallation Source. ESS är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler för att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Europas länder har tillsammans beslutat att materialforskningsanläggningen ska byggas i Lund. Mannheimer Swartlings arbete i projektet omfattar för närvarande bland annat att företräda projektet, som finansieras med pengar från både Sverige och andra EU-länder, i tillståndsprövningen enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Sverige står inför en rad infrastrukturprojekt, till exempel Förbifart Stockholm och höghastighetståg, som anses nödvändiga för att inte hämma utvecklingen i landet. I skenet av hur omfattande och komplexa dessa investeringar är, bedöms OPS bli ett alltmer attraktivt alternativ i framtiden. 26

15 nedslag i verksamheten: bank och finans Visionärt synsätt utvecklar bank- och finansmarknaden Redan innan de första tecknen på en global finanskris kunde skönjas i USA arrangerade de seminarier för att diskutera hantering av problemkrediter. I skuggan av krisen har de arbetat intensivt tillsammans med svenskt näringsliv, banker och även den svenska regeringen för att hitta lösningar på olika finansiella problem. Nu ser de framåt och riktar in sig på att utveckla finansieringsformer för att företagen ska kunna växa. Möt Mannheimer Swartlings bank- och finansgrupp. Finanskrisen påverkade den svenska skogs- och pappersindustrin särskilt hårt. Svårigheterna och kostnaderna för bolagen att låna pengar innebar att flera svenska skogs- och pappersföretag drabbades, där bland annat massabruksföretaget Rottneros som med en kraftig förlust i kombination med betydande kortfristiga skulder hamnade i svår kris. refinansiering av svensk basindustri under krisen Mannheimer Swartlings bank- och finansgrupp utarbetade på uppdrag av Danske Bank, DnB NOR, Nordea, HSH Nordbank och BBVA fram en strukturerad refinansieringslösning avseende Rottneros. Upplägget innebar att Rottneros fick tillgång till lånefaciliteter motsvarande drygt 83 miljoner US dollar från sina existerande långivare. Låneavtalet innehöll ett antal inslag som hittills inte varit så vanliga avseende noterade bolag. Som exempel kan nämnas att bankerna omvandlade delar av sina lån till aktier i Rottneros samt att finansieringen kopplades till krav som syftade till att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad. Mot bakgrund av detta har gruppen engagerats för att bistå både näringsliv, banker och regering under finanskrisen. Medarbetarnas djupa marknadskännedom och breda erfarenhet av alla typer av finansiella transaktioner har utnyttjats för att hitta lösningar i strategiska, strukturella och även tekniska frågor. effektiva lösningar för kapitalanskaffning för framtiden Gruppens engagemang i utvecklingen av den svenska finansmarknaden innebär också att de medverkar som rådgivare i utvecklingen av nya finansieringslösningar i form av nya strukturer och nya finansiella instrument. Ett sådant exempel är samarbetet med Proventus. För första gången på 18 månader började företagen under senare delen av 2009 att efterfråga finansiering inte bara för överlevnad, utan också för att finansiera framtida expansion. Samtidigt ledde svårigheterna att få banklån till att allt fler företag sökte finansiering via företagsobligationer. I skenet av den här utvecklingen biträdde byrån Proventus i upprättandet av Proventus Capital Partners ett specialbolag för investeringar med fokus på företagslån och förvärv av företagsobligationer. Avsikten är bland annat att bidra till finansieringen av medelstora bolag som är i behov av kapital för att växa eller rekonstruera verksamheten när dessa bolag inte har möjlighet att få traditionell finansiering. Gruppens engagemang i utvecklingen av den svenska finansmarknaden innebär också att de medverkar som rådgivare i utvecklingen av nya finansieringslösningar Proventus har också tillsammans med NASDAQ OMX Stockholm tagit initiativ till ett rundabordssamtal om vilka åtgärder som krävs för att skapa en ny, välfungerande marknad för företagsobligationer i Sverige. Vi menar att vi måste ha en dialog om hur andrahandsmarknaden ska se ut för att stärka transparens och likviditet. De positiva effekterna av en bättre utvecklad marknad för företagsobligationer är uppenbara. För emittenterna ligger den i ökad efterfrågan och att investerare kräver en mindre riskpremie, vilket ger billigare upplåning, för investerarna i att transaktionskostnaderna kommer att minska. Potentialen för marknaden är därmed ökade volymer, vilket i sin tur ytterligare borde professionalisera marknaden och skapa underlag för analys och rådgivning, säger Daniel Sachs, vd för Proventus. Medverkan i den här processen är exempel på de nyskapande finansieringslösningar som Mannheimer Swartlings bank- och finansgrupp medverkar till att ta fram och en viktig anledning till gruppens framgångar. 28

16 mannheimer swartling i samhället Rättigheter i fokus för samhällsengagemang Socialt ansvar innebär för Mannheimer Swartling främst att erbjuda juridiska tjänster som håller högsta etiska och professionella standard. Men byråns starka sociala engagemang genomsyrar hela verksamheten från att vara en god arbetsgivare till att verka för ett arbetsklimat som uppmuntrar medarbetarna till att engagera sig ideellt med kunskap och tid i sociala frågor. Fokus ligger på projekt som främjar mänskliga och andra rättigheter i Sverige och internationellt. Som en ledande advokatbyrå har Mannheimer Swartling ett särskilt ansvar gentemot olika intressegrupper som klienter, medarbetare, samarbetspartners och samhället i stort. Det finns en stark koppling mellan affärsjuridik, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den senaste tidens utveckling visar dessutom att bolagsstyrning med sociala, miljöbetingade och etiska aspekter, inklusive mänskliga rättigheter, förs samman världen över. Byrån har därför länge engagerat sig i sociala och juridiska frågor med bäring på dessa aspekter. De olika samhällsprojekten är samlade inom Mannheimer Swartling i samhället. engagerade medarbetare bidrar med kompetens Arbetet bottnar främst i ett genuint engagemang hos medarbetarna att göra en insats för omvärlden. Inte minst de yngre medarbetarna är ofta engagerade i dessa frågor. Byrån verkar för ett arbetsklimat där detta inte bara accepteras utan också uppmuntras. Denna inställning har blivit ett viktigt sätt att attrahera och behålla kompetenta, unga jurister. Den främsta insatsen Mannheimer Swartling kan göra för omvärlden är att bidra med medarbetarnas kunskap och tid. Detta sker i en rad olika projekt, varav de flesta har bedrivits under många år. Gemensamt för dessa är att de är inriktade mot att främja mänskliga och andra rättigheter, både i Sverige och i omvärlden. utvald som rådgivare till fn-lett projekt för mänskliga rättigheter Erfarenheterna av arbete i olika projekt ledde till att Mannheimer Swartling under 2008 valdes ut som en av 19 ledande affärsjuridiska advokatbyråer i världen för projektet att identifiera på vilket sätt den nationella bolagsrätten främjar företagskulturer som värnar om mänskliga rättigheter. Arbetet leds av professor John Ruggie, FN:s generalsekreterares särskilda representant för mänskliga rättigheter och transnationella företag. Byråerna ska undersöka ett antal olika bolagsrättsliga frågor relaterade till affärsjuridik och mänskliga rättigheter samt kartlägga vilka lagar som finns, och hur myndigheter, institutioner och domstolar tillämpar dessa lagar. Socialt ansvar innebär för Mannheimer Swartling främst att erbjuda juridiska tjänster som håller högsta etiska och professionella standard ökad rättssäkerhet på skatteområdet Mannheimer Swartling har länge engagerat sig i skattefrågor ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Arbetet har delvis drivits genom Institutet för Skatter och Rättssäkerhet (ISR). Institutet är en ideell och opolitisk förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för både enskilda och företagare. Det innebär bland annat att den inte tar ställning i frågor som rör skatternas storlek. Däremot agerar ISR mot äganderättskränkningar på grund av beskattning. Föreningen verkar också som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, där representanter för lagstiftaren, näringslivet, Skatteverket, domstolarna och universiteten bjuds in till seminarier. Dessa seminarier har lockat allt fler deltagare och de har blivit ett allt viktigare forum för att höja medvetenheten och kunskapen om skattefrågor för samhället i stort samt belysa brister i det nuvarande systemet. Institutets insatser kan syfta till att förändra lagstiftning, men behöver nödvändigtvis inte alltid göra det. I många fall räcker det med att frågan tas upp av Regeringsrätten för prövning. mannheimer swartling i samhället Övriga projekt som byråns medarbetare arbetar med inom ramen för Mannheimer Swartling i samhället spänner över ett brett fält från beskattning till kurser i mänskliga rättigheter för jurister från hela världen: centrum för rättvisa en ideell och politiskt oberoende insamlingsstiftelse som värnar om individers fri- och rättigheter i Sverige. Byråns medverkan leds av Robin Oldenstam. csr-projekt i kina ett nytt projekt inriktat på att bistå kinesiska och svenska företag verksamma i Kina i frågor som rör Corporate Social Responsibility. institutet mot mutor arbetar för att förebygga och motverka mutor och annan otillåten påverkan i samhället. institutet skatter & rättssäkerhet verkar för bättre rättssäkerhet på skatteområdet. Mannheimer Swartlings Peter Nordquist är ordförande för institutets styrelse. raoul wallenberginstitutet Mannheimer Swartling har i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet, som arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter runt om i världen, utvecklat en veckolång kurs i mänskliga rättigheter. Kursen vänder sig till jurister från hela världen och hålls årligen. scouterna Byrån bistår organisationen med juridisk rådgivning. situation sthlm med tidningen Situation Sthlm som bas skapas ett program som genom flera steg underlättar inträde och återinträde på arbetsmarknaden för Stockholms hemlösa. Tidningsförsäljning är första steget och ett fast arbete på ett externt företag är det sista steget. Byråns medverkan leds av Jakob Ragnwaldh. sos-barnbyar arbetar för att ge övergivna barn ett hem, utbildning och en stabil uppväxt. Mannheimer Swartling är samarbetspartner och Michael Karlsson är styrelsens ordförande. Byrån agerade för offren för jordbävningen på Haiti genom en skärskild donation till SOS-Barnbyars katastrofinsatser i landet. yump - young urban movement project syftar till att stödja ungdomar företrädesvis från socialt svaga områden, att utveckla affärsidéer och starta egna affärsverksamheter. Byråns medverkan leds av Hans Andréasson och Stefan Brocker. 30

17 mannheimer swartling i samhället Seminarium blev ny inspiration för kvinnors rättigheter i Kambodja När Vichuta Ly var tio år dödades hennes far, justitieminister i Kambodja, av Pol Pot -regimen. Ur de övergrepp hon bevittnade föddes ett rättspatos, som så småningom ledde till en juristutbildning och en organisation för juridisk hjälp till utsatta kvinnor och barn i Kambodja. Nyligen deltog hon i Mannheimer Swartlings årliga seminarium i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet på temat mänskliga rättigheter, där målet är att stötta jurister runt om i världen som arbetar med dessa frågor. jurister från 14 länder Vichuta Ly är en av 15 jurister från 14 länder och fyra kontinenter som i januari deltog i 2010 års upplaga av Mannheimer Swartlings och Raoul Wallenberginstitutets veckoseminarium i mänskliga rättigheter, som arrangerades för fjärde gången. Deltagarna, som sponsras med resa och uppehälle, väljs ut på basis av vad de har åstadkommit yrkesmässigt. De ska också representera olika geografiska regioner och rättssystem. Det innebar att jurister från länder som Turkmenistan, Kina, Malawi och El Salvador fanns med årets deltagarlista. Seminariet är ett initiativ för att sammanföra den breda juridiska erfarenheten och kunskapen inom Mannheimer Swartling med Raoul Wallenberginstitutets erfarenhet av att utveckla samarbeten och expertis inom internationella system för skydd av mänskliga rättigheter. Seminariet hålls i Mannheimer Swartlings lokaler, flera medarbetare deltar under hela kursen och ett antal delägare föreläser och arrangerar studiebesök. Nytt för i år var en heldag vikt åt CSR-frågor, som ett femtiotal klienter bjöds in till. Utöver att lyssna på varför Mannheimer Swartling anser att CSR redan idag är och i framtiden måste vara en integrerad del av företagens affärsmodell så berättade företrädare för IKEA, SOS-Barnbyar, Utrikesdepartementet och Förenta Nationernas Global Compact hur deras organisationer arbetar med CSR. Veckan fokuserades kring tre teman; Fair Trial, Corporate Social Responsibility och Freedom of Expression. Målet var dels att deltagarna skulle öka sina kunskaper inom dessa ämnen samt informeras om de internationella verktyg som finns tillgängliga, dels att de skulle dela sina erfarenheter i arbetet för mänskliga rättigheter med varandra. Minst lika viktigt var att de ska bilda nätverk och stötta varandra i det fortsatta arbetet. - Under den här intensiva veckan har vi blivit som systrar och bröder. Vi har kunnat tala fritt med varandra om ämnen som ofta är svåra att diskutera i våra respektive länder. Nu ser jag fram mot att kunna ta med mig all den kunskap jag har tillägnat mig hem till min organisation och vårt fortsatta arbete, säger Vichuta Ly. Det finns ett talesätt i Kambodja att män är som guld, medan kvinnor är som ett fräscht, vitt linnetyg underförstått att guld alltid behåller sitt värde, medan linnetyget så snart det får en fläck blir värdelöst. Synen på flickor och kvinnor som förbrukningsvaror råder fortfarande i Kambodja, vilket innebär att många kvinnor riskerar att utnyttjas och utsättas för olika typer av övergrepp. förlåta men inte glömma Vichuta Ly bestämde sig redan tidigt att arbeta för kvinnors och barns rättigheter. En viktig förklaring återfinns i hennes historia. Stora delar av hennes familj utplånades av de röda khmererna. Själv sattes hon tio år gammal i barnläger för att bli en god medborgare. Röda khmererna talade om ett jämlikt samhälle men jag såg de övergrepp de utsatte kvinnor och barn för. Vi bör förlåta vad de gjorde men aldrig glömma bort det. Tyvärr har det inte hänt särskilt mycket när det gäller kvinnors och barns rättigheter i landet sedan dess, säger hon. Efter några år som praktiserande jurist startade Vichuta Ly Legal Support for Children and Women. Organisationen verkar för att kvinnor och barn ska få lika rätt inför lagen, att skydda kvinnor och barn mot alla former av utnyttjande samt att öka dessa gruppers medvetenhet om sina rättigheter. LSCW har kontor i tre provinser i Kambodja och juristerna på byrån företräder dessutom kambodjanska kvinnor som har utsatts för trafficking och arbetar under slavliknande förhållanden i andra länder. 32

18 En ständigt lärande organisation Grunden till Mannheimer Swartlings starka organisation är en företagskultur som genomsyras av nyfikenhet, utbildning och utbyte. Vid byråns kontor runt om i världen finns spetskompetens inom många olika affärsjuridiska verksamhets- och branschområden. En av byråns styrkor är att alla kontor samverkar som en byrå, vilket möjliggör och möjliggörs av ett givande utbyte mellan byråns olika kompetensområden och därigenom samlade expertis. Det bidrar också till att skapa en tydlig och stark organisation som drar åt samma håll. Mannheimer Swartling har en lång tradition av att aktivt delta i den juridiska utvecklingen i samhället. Detta sker på ett flertal sätt, bland annat genom akademiska engagemang såsom sponsrade professurer och återkommande undervisning vid ett antal ledande universitet. Byråns jurister är med som organisatörer och domare vid juridiska tävlingar exempelvis de Svenska Juridiska Mästerskapen, den internationella EU Law Moot Court Competition samt Vis International Commercial Arbitration Moot för att stimulera fortsatta juridiska landvinningar. en byrå många möjligheter Mannheimer Swartling har alltid strävat efter en hög kompetensnivå hos medarbetarna. Byrån attraherar kompetenta medarbetare och investerar mycket tid och pengar i utbildning. För att möta höga krav från såväl befintliga och potentiella medarbetare som byråns klienter liksom den allt hårdare konkurrensen på den affärsjuridiska marknaden, har byrån satsat på ett omfattande utbildningsprogram för byråns anställda jurister; Professional Development Programme. Professional Development Programme löper över sex år och är obligatoriskt. Utbildningen syftar till att dels säkerställa våra medarbetares juridiska kompetens, dels skapa intresse och förståelse för klienternas affärer. Den praktiskt inriktade delen av grundutbildningen i affärsjuridik ger en bred bas och god förståelse för hur byrån arbetar med den materiella juridiken inom olika verksamhetsområden samt i en rad andra ämnen som byråns jurister kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Därutöver sker löpande fördjupning och uppdatering inom juristens specifika verksamhetsområde. Ytterligare en del i utbildningsprogrammet är yrkesteknik, innefattande bland annat affärsmannaskap, advokatetik, förhandlingsteknik, presentationsteknik, projektledning och kunskap om de branscher inom vilka byråns klienter verkar. föräldraskap och jämställdhet Som ett kunskapsföretag är Mannheimer Swartling beroende av byråns samlade kompetens. En heterogen och dynamisk sammansättning medför ett stimulerande socialt klimat, effektivare arbetsgrupper och bättre kvalitet på byråns tjänster. För att bland annat underlätta möjligheterna att kombinera en långsiktig karriär med föräldraskap och nå en jämnare könsfördelning bland delägarna har Mannheimer Swartling ett särskilt program för småbarnsföräldrar riktat till både manliga och kvinnliga jurister. Inom byråns kvinnliga nätverk stöttas de kvinnliga medarbetarna i person- och karriärutveckling. specialiserade supportfunktioner För ett effektivt kunskapsutbyte inom Mannheimer Swartling krävs väl fungerande supportfunktioner, däribland ett utvecklat och branschspecifikt ITstöd för att göra byråns omfattande strukturkapital tillgängligt för byråns medarbetare samt hantering av personalfrågor och kommunikation. En annan viktig supportfunktion är den compliance-funktion som verkar för ökad kvalitet i byråns tjänster och har övergripande tillsyn över byråns regelefterlevnad. Dessa specialiserade supportfunktioner är involverade i den dagliga verksamheten för att säkerställa kvaliteten på det arbete byrån utför. Integration såväl som interaktion underbygger utveckling i det dagliga arbetet samtidigt som Mannheimer Swartling uppmuntrar en inre rörlighet för att ge medarbetarna karriärmöjligheter inom byrån. studenternas favoritbyrå Mannheimer Swartling utsågs i Universums Juristbarometer 2009 för 8:e året i rad till Sveriges mest populära advokatbyrå bland landets juridikstudenter. Detta är självfallet mycket glädjande, i synnerhet som konkurrensen hårdnar om de mest lovande studenterna. Byrån kommer att även fortsättningsvis göra stora ansträngningar för att attrahera och bibehålla nästa generations främsta affärsjurister. miljöarbete Mannheimer Swartling antog under året en ny miljöpolicy som tillämpas på de svenska kontoren. Syftet är att byrån ska bidra till en hållbar utveckling genom i första hand ett gott internt miljöarbete, vilket omfattar framför allt energianvändning i de egna lokalerna, tjänsteresor samt inköp av förbrukningsmateriel. mannheimer swartlings kärnvärden Företagskulturen inom Mannheimer Swartling är stark och präglas av tre grundläggande värderingar. Kvalitet Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och driva utvecklingen. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl klienter som medarbetare. Affärsfokus Vi ser affärsjuridiken som ett redskap i arbetet med att skapa framgång för våra klienter. Det innebär att varje medarbetare har två fokusområden: att utveckla både klientens och vår egen affär i ett långsiktigt perspektiv. Laganda Vi drivs av en stark gemenskap och arbetar prestigelöst över gränserna både inom byrån och tillsammans med våra klienter. Engagemang, trivsel och delaktighet är grundläggande principer för vår verksamhet. 34

19 Styrelse Nyckelfakta och utmärkelser Mannheimer Swartlings verksamhet regleras ytterst av det avtal som träffats mellan alla delägare i byrån, delägaravtalet. Byråns högsta organ är delägarmötet där alla byråns delägare har en röst. Styrelsen består av totalt fem delägare, varav delägarmötet väljer fyra ledamöter. Även den verkställande direktören, som också väljs på delägarmöte, ingår i styrelsen. peter idsäter, f. 1960, delägare, styrelseledamot sedan 2005 stefan brocker, f. 1966, delägare, vd och styrelseledamot sedan 2005 klas wennström, f. 1965, delägare, styrelseledamot sedan 2005 biörn riese, f. 1953, delägare, styrelseledamot sedan 1997, styrelseordförande sedan 2002 jan dernestam, f. 1969, delägare, styrelseledamot sedan 2009 verksamheten omsättning (mkr) medarbetare 635 jurister 410 delägare 86 verksamhetsområden Arbetsrätt och pensioner Bank och finans Climate Change Corporate Commercial EU- och konkurrensrätt Fastighetsrätt Fonder och investeringar Företagsbeskattning Företagsöverlåtelser Försäkring Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt Miljörätt Obeståndsjuridik Offentlig upphandling Publik M&A och aktiemarknad Tvistlösning branschgrupper Energi Fastighet Finansiella institutioner Fordonsindustri Health Care och Life Sciences Infrastruktur och entreprenad IT, telekom och teknologi Media och underhållning Private Equity Shipping och transporter best swedish firm of the year Chambers Europe Awards for Excellence 2009 law firm of the year: northern europe PLC Which Lawyer, 2007 och 2009 legal advisor of the year: nordics Financial Times and mergermarket European M&A Awards 2009 swedish law firm of the year International Financial Law Review, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2010 law firm of the year, sweden Who s Who Legal Awards, 2006, 2007, 2008 och 2009 sveriges bästa affärsjuridiska byrå Veckans Affärer (Sveriges bästa konsulter), 2006, 2008 och 2010 klienternas favoritbyrå Legally Yours (Klientbarometern), 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 populäraste advokatbyrån bland svenska juridikstudenter Universum (Juristbarometern), 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 geografisk närvaro sverige tyskland ryssland kina belgien usa Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg Frankfurt, Berlin Moskva, S:t Petersburg Shanghai, Hongkong Bryssel New York 36

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2010 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor

VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor Våra SPECIALOMRÅDEN Mannheimer Swartlings jurister är sedan länge specialiserade inom olika rättsområden och branscher. Som klient har du alltid tillgång till vår samlade

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:29 2013-06-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-18.

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VINGE Den här broschyren är skriven för dig som vill veta mer om hur det är att arbeta på Vinge. Du är kanske redan fast besluten om vad du vill arbeta med som jurist, kanske tvekar du

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mannheimer Swartling i samhället

Mannheimer Swartling i samhället 44 Mannheimer Swartling i samhället En integrerad del av byråns hållbarhetsarbete är Mannheimer Swartling i samhället, ett arbete som är sprunget ur byråns grundvärderingar. Det handlar om anständighet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

årsrapport berlin mauerstrasse 83-84 10117 berlin, tyskland stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport berlin mauerstrasse 83-84 10117 berlin, tyskland stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer