Detta nummer. Demokrati på export Sid 2 Superstarkt bredband Sid 3 Avfallshantering Sid 4. Förskolan Boken Sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta nummer. Demokrati på export Sid 2 Superstarkt bredband Sid 3 Avfallshantering Sid 4. Förskolan Boken Sid 5"

Transkript

1 Nummer 2 April 2013 Detta nummer Demokrati på export Sid 2 Superstarkt bredband Sid 3 Avfallshantering Sid 4 Förskolan Boken Sid 5 Paletten fyllde ett år Sid 5 Sammanträdesdagar Sid 5 Säker & trygg Sid 6 Näringsliv Sid 7 Evenemang Sid 8

2 2 Nummer 2 April 2013 Christian har ordet En stabil och låg skatt över tid Christian Sonesson Kommunstyrelsens ordförande Drygt nio av tio svenska kommuner uppvisade positiva ekonomiska resultat under Staffanstorps kommun var inget undantag. För femtonde året i rad kunde kommunen fylla på pengar i kassakistan, vilket är starkt med tanke på att världen under de senaste fem åren genomlidit den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Motiverar då dessa årliga ekonomiska överskott en sänkning av kommunalskatten? Även om kommunen redan idag har förhållandevis låg skatt (Sveriges fjärde lägsta av 290 kommuner), önskar jag att jag obekymrat kunde svara JA på den frågan, men det går tyvärr inte i dagsläget ändras nämligen kostnadsutjämningssystemet mellan kommunerna i en för oss olycklig inriktning. Staffanstorps kommun kommer att tvingas skicka iväg bortåt 15 miljoner kronor årligen till kommuner med sämre ekonomisk bärkraft. Det gör en skattesänkning svår för tillfället. Hellre än att ändra skatten upp och ner som en jojo efter kon junkturens svängningar, vill jag fortsatt kunna erbjuda invånarna i Staffanstorps kommun en stabil och låg skatt över tid. Den som bor i kommunen ska kunna förvänta sig välskötta kommunala verksamheter, men också att kommunen hushållar med de skattepengar som används. Trots allt är det inte kommunens pengar, utan invånarnas. Redaktion I Rådhuset Staffanstorp lär ut lokal demokrati till Namibia Lokal demokrati á la Staffanstorp är delvis på väg att införas i staden Mariental i Namibia. I ett unikt Sida-samarbete bidrar Staffanstorps kommun till den demokratiska utvecklingen i den sydvästafrikanska staden. Delegationen från Mariental i Namibia som besökte Staffanstorp strax före påsk bestod av från vänster Andries David Gariseb, ledamot i kommunstyrelsen, Paul Nghiwilepo, kommundirektör, Alex Kamburute, borgmästare och Corinne Poulton, ledamot i kommunstyrelsen. Staffanstorps kommun har länge haft som ambition att hjälpa till med kompetens och erfarenhet där det behövs ute i världen kopplade kommunförbunden i Namibia och Sverige samman de båda städerna Mariental och Staffanstorp. I dag finns det flera konkreta resultat av det Sidafinansierade partnerskapet. - Vi har identifierat ett antal områden där vi har mycket att lära av er. Framför allt inom lokal demokrati, stadsplanering och miljöfrågor, säger Marientals borgmästare Alex Kamburute i spetsen för den delegation som besökte Staffanstorp dagarna före påsk. Enligt svensk modell Enligt svensk modell har den afrikanska staden nyligen för första gången visat sina översiktsplaner för allmänheten på en utställning i stadens rådhus. - Det är mycket spännande. Vi har börjat involverar våra invånare mer och mer i processerna, och det har vi lärt från er i Staffanstorp. Att ta in invånarnas synpunkter och att kunna ändra planer efter deras önskemål, är helt nytt för oss. Men på sikt kommer vi inte att kunna göra stora förändringar utan att först tala med medborgarna. Det kommer att bli mycket bra. Våra medborgare är vana vid att först i efterhand få information om förändringar och nya planer. Nu kommer de istället att kunna känna delaktighet i samhällsutvecklingen. Tränat brandmännen Även Räddningstjänsten i Staffanstorp spelar en stor roll för Mariental genom att utbilda den lokala brandkåren. - Ni har tränat våra brandmän i essensen av att vara firefighters och även i förbyggande arbete och träning vid olycksplatser, bland annat i hur man räddar skadade ur bilar vid trafikolyckor, säger kommundirektör Paul Nghiwilepo. Vi har en deltidsbrandkår och våra brandmän har ett annat jobb i första hand. Med Staffanstorps hjälp har de utvecklats mycket. Det har varit mycket värdefullt. Ett annat viktigt projekt har sin grund i den stora dammen Hardap Dam, Namibias största vattenreservoar, som med 25 km 2 och med 320 miljoner kubikmeter vatten ligger alldeles intill staden. VA-ingenjör och stadsplanerare från Staffanstorp har varit på besök och delat med sig av sina kunskaper om hur Mariental i sin framtida stadsplanering ska kunna undvika allvarliga konsekvenser av de svåra översvämningar som regelbundet drabbar staden, orsakade av dammens slussar. Vill bli Safe Community Namibia är en ung självständig demokrati. I århundranden har landet lytt under kolonisatörer. Från slutet av och början av 1900-talet under tyskt styre fram till freden efter första världskriget och därefter under Sydafrika. Först 1990 blev landet självständigt. Mariental har cirka invånare och ligger alldeles vid Kalahariöknens rand. - Det finns några likheter med Staffanstorp, men många fler olikheter, säger Alex Kamburute som även är rektor för en grundskola i staden med över 500 barn. - Jordbruket är viktigt för oss båda. En av de stora skillnaderna är däremot att i Namibia har inte kommunerna lokalt ansvar för hälso- och sjukvård, social service och inte heller för skolsystemet. - Vår centralregering saknar ofta överblick, så ibland får vi för litet medel och ibland för mycket. Just nu ligger inte frågan i våra händer, men vi har Staffanstorp som förebild och det framstår som mer och mer klart för oss, efter att ha sett hur ni arbetar, att ansvaret på skolorna även hos oss borde ligga på kommunerna och inte på regeringen. Det är vi som bäst kan bedöma behoven. Även Staffanstorp lär sig Just nu är Staffanstorp och Mariental inne i sin andra projektperiod som varar året ut. En ansökan om förlängning håller på att tas fram. - Vårt nästa mål är att bli en Safe Community, som Staffanstorp är redan idag. Detta vill vi göra med stöd av er och där ska vi också involvera våra invånare, inte minst skolorna, lärarna och föräldrarna. Vi vill att det ska vara säkert för våra invånare att bo i vår stad, vilket i så fall gör att fler vill flytta till oss, säger kommundirektör Paul Nghiwilepo. Men ingen bro bör vara enkelriktad, så vi frågar utvecklingschef Bo Gertsson vad Staffanstorp lär av sin partner Mariental? - Vi lär oss bland annat att lösa komplexa problem med små resurser. Det går att göra väldigt mycket med små medel. Vi får också hjälp att ifrågasätta våra egna svenska lösningar som ibland kan förenklas ordentligt. Det är en nyttig lärdom för oss, säger han. Text & foto: Ivar Sjögren FOTNOT. Alla kostnader inklusive tjänstemännens löner finansieras av statliga Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati ICLD i Visby. Nr Medborgartidning som ges ut av Staffanstorps kommun med 7 nummer per år. Ansvarig utgivare Ingalill Hellberg, Kommundirektör Redaktion Ingela Richardson Lisbeth Svensson Ivar Sjögren Grafisk form Johan Bergstrand JB illustration & design Distribution: Delas ut till alla hushåll i Staffanstorps kommun som bilaga i Lokaltidningen Staffanstorp och tidningen Spegeln. Adress Staffanstorps kommun Torget Staffanstorp staffanstorp.se Telefon

3 3 Superstarkt bredband snart möjligt i hela kommunen Inom några få år kan alla företag och hushåll i Staffanstorps kommun koppla upp sig mot ett öppet stadsnät med kapacitet på hela 1 gigabyte. I höst inleds nedgrävningen av den supermoderna fiberoptiken. Ett välfungerande bredband är i dag minst lika viktigt för samhällets utveckling som ett fungerande vägnät, elnät och annan infrastruktur. Inom Staffanstorps kommun förbereds just nu för ett helt nytt öppet stadsnät med den modernaste fiberoptiken för både privatkunder och företag. - Målet är att alla företag och kommuninvånare ska ha tillgång till den nya fiberoptiken senast 2020, med möjlighet till snabb uppkoppling, idag upp till 100 Mbytes bredband men med en kapacitet på en Gigabyte. Det är inte fibern som begränsar, säger fibernätschef Johanna Sprimont som sedan i november 2012 jobbar med att låta bygga ett öppet stadsnät för hela kommunen. - Vi på Staffanstorps Fibernät AB beställer och Staffanstorps Energi AB ska bygga nätet, säger Johanna. Staffanstorps Energi AB står även för servicen av själva fiberoptiken när den är på plats. Ger stor valfrihet För att skapa så stor valfrihet som möjligt för kunderna har Staffanstorps Centrum AB ingått ett avtal med kommunikationsoperatören Open Universe som har en rad olika tjänsteleverantörer i sitt utbud. Kunderna kommer att kunna välja mellan en rad olika leverantörer inom internet, tv och telefoni i samma stadsnät. Det nya öppna stadsnätet betyder också att företagare även kan välja egen svartfiberoptik, där företaget kan vara helt ensamt på linjen. Fibern grävs ned eller leds där det redan finns färdig kanalisation och leds slutligen till en huvudnod någonstans i centrala Staffanstorp via olika kopplingspunkter i kommunen. - Vi försöker samordna med kommunen. Där de gräver lägger vi även ner vår fiber, säger Johanna Sprimont. Självförsörjande Vad en anslutning ska kosta vet man inte än. Nätet ska vara självförsörjande, men genomförs även med t.ex. landsbygdsbidrag från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. - Det blir en anslutningsavgift som villaägaren eller fastighetsägaren får stå för. Vi drar ledningen fram till tomtgränsen. Därefter får fastighetsägaren själva ansluta sig och även kontakta den tjänsteleverantör som de vill koppla upp sig mot. Just nu finns avtal tecknade med sex tjänsteleverantörer; Bredband 2, Canal Digital, Banhof, Tuyfon, Storgate och Bredbandsbolaget. Sug i hela kommunen - Det kommer att ta många år att genomföra projektet. Vi befinner oss precis i uppstart och vill gärna börja gräva, men upphandlingarna drar ut på tiden. Jag tror vi kommer igång först i september eller oktober i år. - Men vi känner att det är ett väldigt sug efter detta i hela kommunen. Folk mejlar och frågar var vi ska börja bygga. Vi har haft flera informationsmöten med villaföreningar som legat på och vi har fått förfrågningar från folk som vill flytta till kommunen och undrar vilka områden som först ska få det öppna stadsnätet. Text & foto: Ivar Sjögren Äntligen vädrar idrotten i Hjärup morgonluft Det har tagit litet längre tid än beräknat, men snart får Hjärup sin motsvarighet till Staffansvallen. Om allt går planenligt inleds byggandet av Hjärups efterlängtade nya idrottsområde i höst och avslutas ett år senare. I Uppåkra Idrottsförening drar man idag en lättnadens suck. Snart blir livet enklare för de 14 ungdomslagen med tjejer och killar, samt för seniorernas två damlag och två herrlag. - Vi är glada idag och vi ska inte klaga även om vi väntat länge. Snart slipper vi åka buss till Staffansvallen varje söndag med våra ungdomar, det ska bli skönt, säger Jan Manshed, mångårig eldsjäl i UIF. Kultur- och fritidschef Mats Schöld understryker: - Vi jobbar successivt för att tillgodose alla idrottsbehov inom kommunen. Vi tar en sak i taget och nu har turen kommit till Hjärups IP, som skulle ha varit klart för länge sedan om inte processen med markköpet dragit ut på tiden. Hösten 2014 hoppas Staffanstorps kommun kunna inviga Hjärups IP. Detaljplanen antogs vid ett extrainsatt sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 18 mars 2013 och det enda som nu kan förlänga processen vore ett överklagande. Inom det nya idrottsområdet i Hjärup föreslås anläggas två konstgräsplaner och en naturgräsplan, samt ett klubbhus med förråd och parkering i norr, mot en ny gata som ska förbinda området med Gamla Lundavägen i öster. Naturgräsplanen ska i enlighet med samrådet i frågan läggas på tvären. Den gamla planen blir träningsplan för juniorer och oldboys. Anläggningens utformning ska arbetas fram tillsammans med Uppåkra IF:s styrelse. Som Staffansvallen Men Hjärups IP kommer även att i viss mån kunna användas av andra aktörer, precis som Staffansvallen. - Framför allt byggs anläggningen för fotbollen i Hjärup. Vi byggde Staffansvallen på precis samma sätt. Först och främst till KIF och GIF - Vi ska inte klaga även om vi väntat länge, säger Jan Manshed, mångårig eldsjäl i Uppåkra IF. men sedan kom Saviors och ville spela amerikansk fotboll och fick naturligtvis också tillträde till anläggningen. Samma sak kan ske på Hjärups IP, att andra idrotter och motionsaktiviteter får hyra in sig när de behöver om det finns plats, säger Mats Schöld. - Byggandet av Hjärups IP gagnar andra sporter och föreningar även på så vis att det blir mer lediga tider i sporthallarna nu när UIF kan vara här mera. Även på Staffansvallen där Uppåkra IF tidigare varit varje söndag blir det nu mer utrymme för andra föreningar. Även andra ytor planeras -- Det ska även så småningom skapas någon form av tennisplaner eller andra ytor för spontana idrottsaktiviteter i Hjärups Park, den nya park som ska byggas intill Skånebyn, Hjärupslundsskolan och Hjärups IP, säger Mats Schöld. Planarkitekterna är i full gång med att gestalta och planera den nya parken. Text & foto: Ivar Sjögren Christen Regnér från Hjärups Budoklubb delar ut årets gåvor till 570 föräldralösa barn på ett barnhem i Laos. Foto: Hjärups Budoklubb Stor gåva med små medel Hjärups Budoklubb har för andra året i rad rest till Laos och skänkt förnödenheter till föräldralösa barn på ett barnhem i Luang Prabang. Klubbmedlemmarna donerar halva medlemsavgiften samt en del insamlade medel till projektet som de döpt till Hand till hand. Budoklubbens ordförande Christen Regnér och två ytterligare medlemmar, var nyligen i Laos med årets gåva som motsvarade kr som använts till inköp som räcker i en hel månad till cirka 570 föräldralösa barn. Klubben köper dollar för de insamlade pengarna här hemma innan de reser till Laos på semester för egna medel. På plats växlar de till lokal valuta och köper det barnen behöver; främst mat och hygienartiklar. Göra skillnad med små medel - Mottagarna är föräldralösa barn från minoritetsbyar i bergen. De lever på cirka tre cent, ett par kronor, om dagen i statligt stöd, berättar Christen. Det räcker till ett par skålar ris och grönsaker om dagen. Det de får av oss är ett extratillskott, som nudlar, fiskkonserver, proteindryck, schampo, tandborste, tandkräm. - Tänk att man kan göra skillnad med enkla medel för så många behövande, det är fantastiskt tycker jag, säger Mia Regnér som fick stanna hemma i år men tänker åka nästa år. Inga mellanhänder I år har klubben även besökt en förlossningsklinik och delat ut mössor, filtar, och tröjor. - Det kan låta enkelt, men det handlar om att hitta rätt kanaler, annars kan det vara svårt. Vi vill ju att vårt stöd ska gå direkt till barnen utan mellanhänder, säger Christen. Nästa resa planeras om ett år och Budoklubben tar gärna emot nya stödmedlemmar för att få ihop ännu mera gåvor till barnhemmet.

4 4 Nummer 2 April 2013 Nytt nationellt informationsnummer ska avlasta är ett nytt nationellt informationsnummer som nyligen införts i Sverige med start den 11 mars Hit kan medborgare ringa för att få svar på frågor kring störningar i samhället, som inte är av livshotande karaktär. Numret ska avlasta 112 vid allvarliga olyckor och kriser. Bakom det nya numret ligger Postoch Telestyrelsen. Numret ska vara ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en storbrand. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten kommer att vara tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. När ska man ringa ? Vid olyckor och kriser i samhället. Till exempel vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse. Vad händer med 112? Nödnumret 112 påverkas inte. Det ska användas vid akuta hjälpbehov när liv, egendom och miljö är hotad. Det kommer att fungera precis som idag. Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation. Fyra viktiga telefonnummer 112 Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö Sjukvårdsrådgivning dygnet runt Ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället Till polisen när det inte är akut Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. Källa: SOS-Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB VA informerar: - Endast detta får du lov att spola ner Har du koll på vad du får lov att spola ner i toaletten? - Det enda du får spola ner är fekalier och toalettpapper. Eller som man kan säga till barnen: Bara kiss, bajs och toapapper. Totalt renas kubikmeter vatten i Staffanstorp varje år. Nästan dagligen hittas mängder av konstiga utspolade saker som hotar att proppa igen rören och skapa stora problem. - Toaletten är ingen papperskorg och inte en sopstation, säger Brittmarie Ohlsson, VA-ingenjör på Staffanstorps kommun och Johnny Kristiansson, platschef på reningsverket i Staffanstorp. - Man får bara slänga i sådant som är nedbrytningsbart, i princip bara sånt som kommer ur oss människor. Vi måste alla hjälpas åt att sprida upplysning om detta. Kan bli tvärstopp Vattnet vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Allt vatten återvänder till naturen och ska kunna återanvändas. En av människans viktigaste uppgifter på jorden bör vara att se till så att vattnet i naturen förblir rent. Men trots all kunskap är vi alarmerande dåliga på att följa reglerna. Allt nedspolat obehörigt material i toastolen orsakar dagligen stora problem i pumpstationer och reningsverk, med driftstörningar och stopp i ledningsnäten som följd, ibland även i den egna villan eller fastigheten. Och även med högre kostnader för VA-kollektivet för rengöring och reparationer som följd. - Folk slänger i både det ena och det andra som de inte får lov att spola ner. Farliga ämnen, som gifter och läkemedel, får givetvis inte spolas ner. Läkemedel i naturen skadar direkt födoämneskedjan inom djurvärlden. T-shirts och matfett - Vi hittar även nerspolade saker som t-shirts, handdukar, disktrasor, kondomer, tamponger, menskydd, kalsonger och trosor, strumpbyxor, kattsand, servetter, bomull, halsband, ringar, körkort, blöjor, fimpar, snus, löständer, nappar, bebistvättlappar tillverkade i hållbart fibermaterial som sätter sig runt pumphjulen. - Vi försöker använda pumpar med skärande hjul som skär sönder om något fastnar, men kommer det en t-shirt, en disktrasa eller en handduk så räcker inte hjulet, säger Johnny Kristiansson. - Den smala plastpinnen från tops flyter lätt rakt genom intagsgallret och fortsätter ut i Lomma beach eller följer med slammet till åkrarna som gödning. Kiss, bajs och toapapper! Något annat som absolut inte får hällas ut, varken i toalett, handfat eller diskho, är matfetter och stekfetter. - Fettet sätter sig på väggarna i rören och proppar på sikt igen era egna ledningar hemma i villan eller i fastigheten. Det går inte att spola bort fettet, utan man måste ofta spetta bort det för hand i pumpstationerna. Ut i Lomma beach Sex man arbetar i reningsverket på heltid och på helgerna finns alltid någon i jourberedskap. Avloppsvattnet rinner via Gullåkra mosse, Dynbäcken och Höje å ut i Lomma beach där vi gärna tar oss ett dopp på sommaren. Och visst vill vi väl att vårt badvatten ska vara rent! Detta får du inte spola ner Vi tipsar om var du kan slänga det istället! Batterier Bindor/Tamponger Blöjor Bomull Cigarettfimpar/snus Fetter häll i ett tomt mjölkpaket, släng i na Färgrester Hushållspapper Kattsand Kemikalier Kondomer Lösningsmedel Mediciner lämnas till Apoteket Olja Plåster Rakblad Tops Tvättlappar Farligt avfallbilen kommer till Hjärup Farligt avfall-bilen kommer tisdagen den 2/4 och tisdagen den 27/8 mellan kl. 18 och 19 att finnas på parkeringen i hörnet Lars väg Banvallsvägen i Hjärup. Byggstart av nya 108:an Väg som byggs om Lokalvägnät för utfart och cykelmöjlighet KLÅGERUP Nyvång Pude sjö Cirkulationsplats Holmeja 108 Lund HYBY Port under väg 108 Hyby 500 m Yddingesjön Illustration: Svenska Grafikbyrån. SVENSKA GRAFIKBYRÅN 832 Port under väg 108 Trelleborg Cirkulationsplats Klågerup 841 Hägnaden Malmö Airport HOLMEJA Stridsmölla Det stora arbetet med att bygga om väg 108 från Klågerup till Holmeja drog igång den 15 mars. Vägen ska bli en fyrfilig mötesfri väg och korsningarna mot Sturups flygplats och in mot Klågerups samhälle ska bli cirkulationsplatser. Korsningen vid Hyby kyrka blir en trafikplats. 108:an är en viktig länk som binder samman Staffanstorp med både Lund, Svedala och Trelleborg. Stora transporter rulllar dagligen den vägen till och från Sturups flygplats och Trelleborgs hamn. Cirka fordon trafikerar sträckan per dygn. Den nya vägen blir 15,75 meter bred och får fyra körfält med räcke i mitten. Hastighetsgränsen blir 100 km/ tim. Ombyggnaden kommer att påverka alla staffanstorpsbor som dagligen pendlar söderut. Det blir dock dubbelriktad trafik hela byggtiden, undantaget några helger med totalavstängning när nya broar ska skjutas på plats. Utfarter längs vägen stängs av och istället byggs sidovägar för bl a lantbrukstransporter. Vänstersvängar blir inte längre tillåtna. Arbetet ska vara klart i juli Källa: Trafikverket.se Lämna trädgårdsavfall i Hjärup Under våren kommer mottagning av trädgårdsavfall att ske under tre lördagar. Aktuella lördagar är 6/4, 20/4 samt 27/4 mellan på p-platsen i hörnet Slättvägen Fäladsvägen i Hjärup. Mottagningen kommer att upprepas under hösten, lördagarna den 12/10 och 20/

5 5 Barn & skola Förskolan Boken provisorium med hög kvalitet Den 5 mars drog förskolan Boken igång i bibliotekets gamla lokaler i Hjärups centrum. Boken är en tillfällig lösning fram till i höst då en helt nybyggd förskola ska finnas på plats i Trädgårdslunden i Åretruntbyn. - Vi har verkligen fått jättefina lokaler, Staffanstorpshus AB har gjort ett mycket bra jobb, säger förskolechef Alma Salcinovic. - Ja, de har gjort det riktigt fint, berömmer barnskötarna Sandra Nilsson och Carmenzita Bengtsson. - Va, har madrasserna kommit! utbrister Alma glatt när hon får syn på det senaste materialtillskottet. Och barnvagnarna kommer nästa vecka! Toppen, för våren har vi tänkt tillbringa utomhus så mycket vi kan. Ansvarige tjänstemannen, utvecklingsstrateg Inga-Britt Henriksson vid humanistisk service på Staffanstorps kommun, är också nöjd med lösningen. - Detta är ett provisorium med hög kvalitet. Med professionella medarbetare och förenade krafter går det att göra underverk och hitta lösningar även med kort varsel. Vi har jätteduktiga pedagoger som verkligen kan trolla med knäna, berömmer hon. Full rulle Det är full rulle i den nya förskolan. Fem små förskolebarn är redan på plats och fler väntas i april och maj. Åtta barn är inplanerade för sommaren och plats finns för totalt tjugotre. - Vi hade två veckor på oss att göra i ordning lokalerna. Gillar man utmaningar och har pedagoger som också gillar utmaningar, så är det inga bekymmer. Alla blev eld och lågor när de hörde om detta, säger Alma Salcinovic, chef för - Detta är en förmån i vår kommun. Vi kan gå hit och sysselsätta våra barn fyra dagar i veckan, helt utan kostnader. Här Förskollärare Christina Rasmusson och samordnare Annelie Nilsson med Barnoch utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) Stationsbyn, Åkervindan och Boken i Hjärup, tre förskolor med totalt 150 barn -Vi har själva möblerat, fått låna och ärva från andra förskolor i kommunen. Alla har stöttat oss. Inskolning pågår Vid vårt besök är tre barn färdiginskolade, och två nyanlända ska skolas in. - Vi utgår från barnets eget behov. Så ibland kan en inskolning ta litet längre och ibland litet kortare tid, säger barnskötaren Sandra Nilsson. I början har vi fokus på trygghet för barnen, så att vi ska lära känna varandra och skapa en relation. Trygghet en förutsättning för att kunna fortsätta arbetet. Så det är faktiskt en fördel att ha färre barn i starten, vi lär känna dem extra bra då. Totalt jobbar tre personer på Förskolan Boken, två barnsköterskor och en förskollärare. - Två heltid och en deltid på fem barn, säger Alma, det är fantastiskt lyxigt för barnen. Jag är också glad över att flera föräldrar har sagt sig vara väldigt nöjda med att de nu fått plats för sina barn här på orten, i fina ljusa lokaler, med trevliga pedagoger med ett fint bemötande. Stor fest när Paletten firade ett år Det blev en riktigt härlig fest när Familjecentralen Paletten i Staffanstorp fyllde ett år. Över 100 föräldrar och barn kom till kalaset som lockade med både tårta och dockteater. Barnskötarna Sandra och Carmenzita med lilla nyinskolade Maja finns aktiviteter varje dag. Jag är väldigt nöjd, säger mamma Hanna Blomgren med barnen Tage, 5 år och Egon, 9 månader. På Paletten finns en samlad och hög kompetens med barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och en förebyggande socialtjänst. Här arbetar fyra barnsjuksköterskor, tre barnmorskor, en förskollärare, en socialrådgivare och samordnare. Överträffat förväntningarna Nino Vidovic, ordförande i Barn och utbildningsnämnden, gratulerade på ettårsdagen med en blomsterkvast: Många nya barn i Hjärup I Hjärup bor många unga familjer och många små barn. Eftersom Hjärup expanderar flyttar nya barn in varje år. För att täcka behovet av förskoleplatser har en ny förskola planerats i Trädgårdslunden i Åretruntbyn men planerna har dragit ut på tiden på grund av överklaganden från kringboende. Klar i höst Men snart är det klart. I höst står den nya förskolan redo att ta emot 80 barn. - Nu är alla hinder undanröjda och inom kort sätter byggandet igång och i höst är den på plats. Det är ännu inte klart vem som ska stå för driften, antingen blir det en privat aktör eller kommunen. Klart är dock att den nya förskolan ska vara igång i mitten av hösten 2013, säger Inga-Britt Henriksson på Staffanstorps kommun. Tillfällig lösning För att tills dess lösa platsbristen inom förskolan i Hjärup har förskolan Boken skapats tillfälligt. De gamla bibliotekslokalerna har fräschats upp och målats, fått nytt fläktsystem och ett uppvärmningskök för maten som levereras från Ängslyckan. När den nya förskolan är färdig i höst stängs förskolan Boken och centret rivs för att skapa plats för nya Bocentrum med stadsvillor. Åtta förskolor i Hjärup Det finns fem kommunala och tre privata förskolor i Hjärup. De kommunala är Stationsbyns, Åkervindans, Ängslyckans och Lapptäckets förskola samt den provisoriska Förskolan Boken. De tre privata är Hjärups Montessoriförskola, Klockaregårdens förskola och Skånska Småstadens Kulturskola. - Paletten har överträffat förväntningarna, sa han. Detta är ett otroligt lyckat samarbete som uppskattas mycket av föräldrarna. Vi har fått ta del av de utomordentliga besökssiffrorna och de är fantastiskt fina. - Paletten skapades för att ge god service till alla barnfamiljer i Staffanstorps kommun. Vi har nått de höga besökstalen snabbare än vi trodde, vi har verkligen nått ut till föräldrarna med att detta är något bra. Här kan vi snabbt lotsa föräldrarna rätt om de har frågor eller bekymmer med något, säger Anneli Nilsson, samordnare och socialrådgivare. Kungörelser Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup, måndagen den 29 april 2013 kl Fullständig dagordning finns på kommunens anslagstavla och webbplats staffanstorp.se. Handlingar till sammanträdet kan hämtas på medborgarkontoret i Rådhuset. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben på Ewa Thalén Finné Ordförande April 2013 Sammanträdesdagar Nedanstående dagar fattar politikerna i Staffanstorps kommun beslut: Kommunstyrelsen 8/ Kultur- & fritidsnämnden 23/ Tekniska nämnden 23/ Socialnämnden 24/ Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden 24/ Barn- & utbildningsnämnden 24/ Kommunfullmäktige 29/ Kommunfullmäktige är öppet för allmänheten. På kan du se mötet i direktsändning och on demand, när det passar dig. Öppettider Paletten är öppet för alla föräldrar med barn 0 6 år fyra dagar i veckan, alla dagar utom torsdag: Måndag, onsdag 9 16 Tisdagar 9 12 Fredagar Varje tisdag och torsdag har Paletten temagrupper för blivande föräldrar och småbarnsföräldrar, och då får bara riktigt små barn följa med.

6 6 Nummer 2 April 2013 Säker & Trygg - Vi måste ständigt värna om demokratin Känns tryggt i Staffanstorp Bland politiska nämnder och styrelser i Staffanstorp finns en som skiljer ut sig från de övriga: Demokratiberedningen. - Demokrati grundläggs på lokal nivå. Vi gör ett viktigt arbete och vi är för det mesta överens, säger ordförande Shkurte Xhemajli (M) och vice ordförande Björn Stigborg (S). - Jag tycker det är bra här i Staffanstorp. Klart man har bekymmer här också, det finns problematik överallt, men det känns tryggt här, säger Carina Roth, ny stationschef på Polisen i Staffanstorp. Demokrati i västerländsk tolkning innebär att vi alla har rätt att leva i ett fritt, tryggt och säkert samhälle med fria val. Vi frågade två politiker i demokratiberedningen: Behöver demokratin verkligen en egen beredning i Staffanstorp 2013? - Ja, demokratin får aldrig tas för självklar. Vi måste hålla frågorna levande och hela tiden jobba aktivt med dem. Ett bättre demokratiskt klimat gör vårt samhälle tryggare, säger Shkurte och Björn. Tar för givet Totalt ingår tio personer i demokratiberedningen, en från varje parti samt fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Plus en tjänsteman, analysstrateg Patrik Runesson, som handlägger och hjälper till inför mötena. Demokratiberedningens huvuduppdrag är att utveckla den lokala demokratin. - Ibland tar vi demokratin för given. Vi får inte glömma att det bara är 90 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, säger Björn. - På lokal nivå är det vårt ansvar att förenkla formerna för människor att engagera sig i den lokala demokratin och på så sätt stärka kommuninvånarens rättigheter lokalt, säger Shkurte. Vad är trygghet för mig - En viktig fråga är vad trygghet och säkerhet betyder för den enskilde. Det kan innebära för någon att ha en bra skola för sina barn, att möjligheten finns att själv välja vilken skola barnen ska gå i, medan trygghet och säkerhet för någon annan kan vara att det t ex finns gatubelysning där han/hon cyklar till och från träningen, säger Shkurte Xhemajli. - Vi kan nog inte tänka oss en kommun i vårt land som inte behandlar oss på ett korrekt och schysst sätt. Det är vi vana vid i Sverige. Men det är inte överallt det är så, på en del håll i världen går det att komma med plånboken och få fördelar. Då skulle man verkligen känna sig otrygg, konstaterar Björn. Björn Stigborg (S) och Shkurte Xhemajli (M), två politiker som håller demokratifrågorna levande i Staffanstorp Tillgängliga politiker - Tillgängligheten är en demokratifråga, menar Shkurte. Det går att påverka oss genom att medborgare själv kontaktar sina politiker, mejlar, ringer, genom media, namninsamlingar, det kan skrivas medborgarförslag till fullmäktige och vidare kan medborgare kontakta medborgarkontoret när de har synpunkter och frågor. Vi förväntas som politiker att vara tillgängliga - och det är ett rimligt krav. Det ska vara enkelt att kontakta sina politiker, det är också en fråga om trygghet och säkerhet. Spela spel på skolorna - De två grupper som bli minst hörda är de unga och de med utländsk bakgrund. De är svårast att fånga upp i antalet som röstar och i medborgarundersökningar, fortsätter Shkurte. För att komma närmare de unga har demokratiberedningen i vår beställt spelet Valköping från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Spelet handlar om hur det är att vara politiker, sitta i fullmäktige, ta beslut kring fördelning, ha en begränsad budget, ingå i koalition, känna hur viktigt samarbetet är över partigränser. - Vi ska ge oss ut i årskurs 8 och spela spelet med ungdomarna i skolorna. Hela demokratiberedningen åker ut. Vi börjar med en skola och blir det lyckat fortsätter vi. Efteråt kan eleverna ställa frågor och vi kan diskutera politik ur ett demokratiskt perspektiv. Demokratiberedningen har funnits i fem år. I december 2012 fick den nya direktiv från kommunfullmäktige om ett fördjupat arbete med demokratifrågorna. Bland annat fick man uppgiften att bidra till en förbättrad integration och försöka skapa ett högre valdeltagande genom att hjälpa till att utveckla de politiska arbetsformerna, skapa en bättre kommunikation med medborgare och ideella organisationer, framförallt genom mer lättförståeliga protokoll och skrivelser samt genom kommunikation på webben som bärare av demokrati och dialog. Genomlysning och öppenhet ska enligt direktiven omfatta kommunens arbete i största möjliga utsträckning. Varje år redovisas demokratiberedningens arbete i en verksamhetsberättelse till fullmäktige. - Bara det faktum att vi syns ute på skolorna, att ungdomarna får veta vilka våra politiker är blir en framgång i sig och skapar en trygghet, konstaterar Shkurte och Björn. Oftast överens I demokratiberedningen är politikerna oftast överens om det mesta. Shkurte och Björn tror att om de kan skapa ett bättre demokratiskt klimat i kommunen så smittar det av sig och genererar till en ännu större trygghet bland invånarna. - Det är inte viktigast inom beredningen vem som lägger de olika förslagen, viktigast är att vi är eniga, säger Shkurte, och att vi kan förbättra dialogen ännu mer mellan medborgare och förtroendevalda. Vi tycker alla att det är viktigt att försöka ta in de marginaliserade grupperna. I ett demokratiskt samhälle har vi skyldighet att tillvarata allas rätt så att alla kan känna sig delaktiga i gemenskapen. Då får vi bort många fördomar och kan skapa ännu mer gemensamhet. - Det håller jag också med om. Se vi är överens även här, säger Björn med ett leende. Detta är demokratiberedningen Följande sitter i beredningen: Xhemajli, Shkurte M ordf Staffanstorp Thalén Finné, Ewa M led Staffanstorp Stigborg, Björn S v ordf Staffanstorp Sjöström, Pierre S led Hjärup Polsten, Bo FP led Hjärup Althin, Olle SPI led Staffanstorp Borglin, Joakim KD led Staffanstorp Friberg, Ralph SP led Staffanstorp Lindelöf, Kent MP led Staffanstorp Nilsson, Yvonne C led Staffanstorp DEMOKRATI (Grekiska demokratía folkvälde, av demo- och efterleden -kratía -välde, av kraté härska ) har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta ska innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring. (Källa: NE) Kriminalinspektör Carina Roth efterträdde i höstas tidigare stationschefen Anna-Karin Boije, först som tillförordnad stationschef, men nu jobbar hon tills vidare i befattningen. Carina Roth har varit polis sedan Hon har jobbat i Lund men kommer närmast från ett jobb som gruppchef i Kävlinge. Hennes möte med Staffanstorp beskriver hon som mycket positivt. - Jag upplever att vi har ett väldigt bra samarbete mellan kommun och polis. Kontakten med de sociala myndigheterna, fältgruppen, de externa aktörerna och med den kommunala analysgruppen känns näst intill unik, även om man ska vara försiktigt med det ordet Men vi har ett väldigt bra samarbete i Staffanstorps kommun. Carina Roth basar för fyra poliser i yttre tjänst, två utredare, samt en receptionist och hon vill gärna prioritera arbetet med att lära känna ungdomarna i kommunen. - Vi är gärna ute på skolor och träffar de unga. Jag skulle önska att vi kunde lägga ännu mer tid på det. Vårt jobb handlar mycket om att skapa kontakter. Vi vill gärna möta ungdomarna i deras naturliga miljöer, till exempel titta in och säga hej på skolgården eller på Skåningen, säger hon. - Vi försöker vara så tillgängliga som möjligt. Alla är alltid välkomna in på stationen, eller att ringa och ställa frågor. När man har en polisstation i ett samhälle är det värdefullt att folk bara tittar in, vare sig de bara har en fråga, vill lämna ett tips eller vad som helst.

7 7 Näringslivsnytt Claes Nilsson Hoppfullt Hjärupsföretag 20-årsjubilerar! Hoppolek i Hjärup är företaget som bokstavligt talat lever på hoppet. I 20 år har familjeföretaget förgyllt massor av barnkalas, stadsfester, och företagsevents! -Skippa chipsen och filmen. Hyr en hoppborg istället. Det blir inte mycket dyrare, men mycket roligare! skrattar Berit Stenlund som driver Hjärupsföretaget Hoppolek tillsammans med maken Per Arne. - Detta är en väldigt trevlig verksamhet. Vi skapar nöje och glädje för våra kunder. Och vi tillgodoser även barnens behov av att röra på sig. Idé från Kanada Det var redan 1992 som Berit Stenlund kom på sin affärsidé att starta ett företag som hyr ut hoppborgar. Familjen bodde då i Kanada där Per Arne var VD för ett svenskt företag. - Man blir väldigt svensk när man är utomlands och i Kanada ordnade vi ofta fester för våra svenska vänner. Vid ett tillfälle hade vi en fest med 98 personer, hälften barn och hälften vuxna. - Vi funderade över vad vi skulle göra för alla dessa barn för att hålla dem sysselsatta, när vi fick tips om att det fanns något som hette jumpingcastles. Vi hade aldrig sett något sådant tidigare. Det var helt nytt. Vi hyrde en hoppborg och när vi blåste upp den ställde sig alla barnen på ett långt led och hoppade och hoppade och vi vuxna kunde umgås i lugn och ro resten av kvällen Startade företag Året efter flyttade familjen Stenlund åter hem till Skåne och Hjärup. Väl hemma realiserades affärsidén och den första hoppborgen införskaffades. I dag har de hoppborgar i många olika storlekar för att passa olika åldrar och tillfällen. Svenska Hoppolek AB drivs som ett familjeföretag och alla fyra barnen Lina, Gustaf, Annika och Valdemar har fått arbeta i företaget när de var stora nog. Dessutom anlitas timanställd extrapersonal vid toppar. Alla slags kunder Kunder är alla slags event, privata barnkalas, kräftfester där man vill ha något för barnen, företag som hyr för sina familjedagar, varuhus som vill bjuda på något extra för barnen, församlingar, fotbollsklubbar med mera. Hoppborgarna passar alla barn, både de försiktiga som hoppar rakt upp och ner lugnt och fint och även alla de barn med mycket spring i benen. - Min dröm är att få in hoppborgar i skolor. Kanske en så kallad stökig klass kan förvandlas till en lugnare och gladare klass om eleverna kan hoppa av sig med jämna mellanrum. Vi har skolor som hyrt varje år till sina aktivitetsdagar och vi vet att det fungerar jättebra och är mycket uppskattat. Det är bra träning och jobbigare än man tror. Två minuter, sen är man helt slut. Tillväxt varje år Företaget marknadsför sig genom sin egen hemsida och via annonsering. - Redan 1996 hade vi en egen hemsida, vi var tidigt ute även här, säger Per Arne. Vi har haft tillväxt varje år och vi har nu även en franchaiseföretagare i Östergötland, men som nu även har fem hoppborgar att hyra ut via vår hemsida. Hyrpriset varierar beroende på typ av arrangemang och storlek på hoppborgen. Hjärupsföretagarna Berit och Per Arne Stenlund firar 20-årsjubileum i sitt företag Hoppolek i år - Vi har ett budgetalternativ då kunden själv hämtar och ett fullservicekoncept när vi kör ut och ta hand om allt det praktiska. Unik regngaranti Till barnkalas erbjuder Hoppolek en unik garanti: - Vi erbjuder en regngaranti! Om man hyrt en hoppborg för sitt barnkalas och det regnar kan den bokas av utan kostnad. Vid vått blir det halkigt och då kan det vara riskabelt för barnen, säger Berit och Per Arne som är noga med säkerheten och alltid går igenom säkerhetsföreskrifterna med kunderna - Vi träffar bara trevliga människor. De flesta som hyr av oss ska ju ha fest, kanske ett bröllop eller ett barnkalas eller helt enkelt en överraskning för barnen. Och det finns farmödrar och farfädrar som hyr en hoppborg som present till barnbarnen, säger makarna Stenlund som verkligen verkar trivs med sin verksamhet. - Vi skapar nöje och glädje för våra kunder. Det är väldigt trevligt. Text och foto: Ivar Sjögren Smidesföretag som blomstrar i Staffanstorp Ny boulebana i Jakriborg Den 23 mars var det invigning av en ny boulebana på torget i Jakriborg. Bakom anläggandet av boulebanan står Ranjit Roy, krögare på Hjärups Bageri & Delikatess. - Vi tycker det är kul att skapa trevliga saker för invånarna i Hjärup, säger han. Många har kommit och frågat om vi inte kan anlägga en boulebana så nu har vi gjort slag i saken. Önskningar och drömmar är till för förverkligas. - Banan är såklart öppen för alla. Vi har skapat den för att stärka och främja den sociala samhörigheten och gemenskapen här i Hjärup. Och man måste inte vara gäst på restaurangen för att få spela här, bara man är en glad och trevlig person, skrattar Ranjit Roy. Banan håller internationella mått, 15 x 16 meter. Så kanske kan det också bli aktuellt med bouletävlingar i Jakriborg? - Kanske inte några större tävlingar med bara en bana. Men vi har boulespelare på väldigt höga nivåer här i Hjärup, folk som spelar både SM och annat. Och givetvis kan vi ordna tävlingar för privatpersoner och företag. Så varför inte? Ny sportaffär För tre år sedan flyttade smidesföretaget Champions Mekaniska Verkstad till Staffanstorp från Lund. Idag omsätter företaget 20 miljoner kronor. - Staffanstorp ligger väldigt centralt och logistiken passar oss väldigt bra. På tolv minuter är vi inne i centrala Lund. Vi kör lika snabbt till södra Lund som när vi låg på Gustavshemsvägen och vi har lika nära till Malmö och närmare till Svedala och Trelleborg, säger delägarna Lars Andersson och Magnus Kamph. Gammalt lundaföretag Smidesverkstaden är ursprungligen ett gammalt Lundaföretag flyttade företaget från Bredgatan till Gustavshemsvägen fick företaget nya ägare och 2010 flyttade man vidare till Staffanstorp. Magnus Kamph och Lars Andersson driver Champions Mekaniska Verkstad Magnus Kamph och Lars Andersson jobbade tidigare på golvet i företaget. - Vi tog över 2008 när förra ägarna ville dra sig tillbaka. Snart kände vi att vi behövde större lokaler. Vi valde Staffanstorp, inte minst för att tomtmarken är mycket billigare här, bara ungefär en tredjedel av vad motsvarande mark skulle kostat i Lund. Underleverantör Champions Mekaniska Verkstad har sedan flytten till Staffanstorp ökat från 12 till 18 anställda. Företaget omsätter cirka 20 miljoner kr per år. - Vi jobbar med byggnadssmide som kärnverksamhet i vårt företag, stålkonstruktioner, räcken, trappor och balkonger, vi arbetar i rostfritt och vi tillverkar och monterar allt från enkla stommar i stål till komplicerade lösningar i aluminium. All tillverkning sker i den funktionella verkstaden i Staffanstorp. Kunder är främst byggföretag; Skanska, Peab, NCC, Byggsystem Skåne, Byggmästaren i Skåne, med flera. - Vi håller just nu på att certifiera oss till EN , en europakod för att få jobba med bärande stålkonstruktioner. Det tar sin tid, är mycket pappersarbete, men certifieringen kommer att öka vår konkurrenskraft ytterligare, säger de båda delägarna. Text och foto: Ivar Sjögren Sportringen är en kedja som finns på cirka 50 orter i landet och ägs av privatpersoner. Sortimentet är sportartiklar, hemmaträningsutrustning, konfektion, men man erbjuder även massage och sjukgymnastik (även ortopediska skoinlägg) i samma lokal som sportaffären. Ägare av butiken i Staffanstorp är Roger Esbjörnsson. Christian Sonesson uppvaktar Roger Esbjörnsson med blomma på öppningsdagen.

8 8 Nummer 2 April 2013 Evenemang Agneta Samefors Söndag 7/4 kl Söndagsöppet i Kulturforum Esarp Besök konstnären Theodor Jönssons bostad och ateljé och kommunens skolmuseum. Kulturforum Esarp, Esarpsvägen Arr. Theodor Jönssons Stiftelse Söndag 7/4 kl Språkcafé för nya svenskar och infödda Umgås och träna svenska. Info: Agneta Samarr: Internationella gruppen i S:t Staffans församling och studieförbundet Sensus Måndag 8/4 kl.19 Bibliska blommor Per Stobaeus berättar och visar bilder. Hjärups församlingsgård Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling Tisdag 9/4 kl.19 Gatehus i skånska bondbyar och godsmiljöer Föredrag av Kerstin Vikner, docent i historia. Kaffe/te med smörgås serveras. Arr. Staffanstorps Släktforskarförening i samarbete med SV Lundabygden Onsdag 10/4 kl Bokfika Vi tipsar varandra om bra böcker. Föranmälan på biblioteket. Staffanstorps bibliotek Arr. Biblioteket Onsdag 10/4 kl Konsert/föreläsning med Jenny Berggren Om sin tid med Ace of Base, kändisskapet, dess baksidor och hur hon stödde sig på bibelord. Entré: 100:- Förköp fr.o.m.25 mars på S:t Staffans församlingsgårds exp. Torsdag 11/4 kl.15 Ekonomiska klubben Börsrådet. Hitta kursvinnare. Diskussion och kaffe. Medelpunkten, Pilegården i Staffanstorp Arr. Aktiespararna. Torsdag 11/4 kl.18 Tipspromenad en vårkväll i Hjärup Samling vid Pizzeria Viking för en liten tipsrunda. Efteråt ses vi i pizzerian för prisutdelning och en eventuell gemensam måltid där var och en betalar för sig. Arr. Hjärups Byalag Tisdag 16/4 kl Medicinsk yoga Ulla Hedin, sjukgymnast och utbildad i medicinsk yoga, berättar om yoga mot stress och smärta, med stort fokus på andning och enkla rörelser. Prova på med enkel övning. Ingen föranmälan. Fri entré. Folkets hus, Staffanstorp Arr. ABF Mittskåne Torsdag 18/4 kl.19 Rädda Barnens Modevisning Rädda Barnen visar vårmodet från flera affärer. Arr. Rädda Barnen Lördag 20/4 kl Klädbytardagen Byt till dig nya kläder mot kläder. Utan byte pris kr per plagg. Rådhuset, Staffanstorp Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening Lördag 20/4 kl Prylinsamling till Stadsmissionen Vi samlar in prylar som säljs till förmån för Stadsmissionen i Malmö. Kaffe, kaka och musik underhållning. Lördag 20/4 kl.18 Psalmsångskonsert Framtidens kyrkomusiker från Musikhögskolan i Malmö med egenkomponerade arr. ur Svenska Psalmboken Nevishögs kyrka Tisdag 23/4 kl Familjejuridik Fonus i Lund föreläser Ingen föranmälan. Fri entré Folkets hus, Staffanstorp Arr. ABF Mittskåne Torsdag 25/4 kl.19 Modevisning, även för män! Doris Eftr. i Lomma och Nisses Herrmode visar modet inför sommaren. Fika. Anm. sen 22 april , eller Staffanstorps bibliotek, hörsalen Arr. Glimtarna Lördag 27/4 kl.10 Rotlös, men inte hopplös frukostföreläsning med Nadja Eriksson Om utanförskap, rotlöshet och vägen framåt, av och med musikern, artisten och kompositören Nadja Eriksson. Pris: 75:- inkl. frukost. Boka Söndag 28/4 kl.16 Rönnerdahl drömmer Taubekören framför musik av Evert Taube under ledning av Jan Ek. Biljettpris: 230:-, medlem 180:-, ungdom: 50:- I pausen vin/ alkoholfritt alt; kaffe, te. Arr. Staffanstorps Teaterförening Måndag 29/4 kl.18 Kommunfullmäktige sammanträder Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp Arr. Staffanstorps kommun Lördag 4/5 kl Pilgrimsvandring - Bjällerup Kyrkheddinge - Brågarp, 13 km. 50:- inkl. frukt & baguette. Anmälan senast 29/4 till eller på tel Söndag 5/5 kl Fågelskådningens Dag: Nykläckta storkungar i Fulltofta Utflykt till Fulltofta storkhägn. Berättelsen om storkarna historia i Skåne och om storkprojektet. Avfärd Staffanstorp kl från Konsums parkering. Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening Söndag 5/5 kl Söndagsöppet i Kulturforum Esarp Besök konstnären Theodor Jönssons bostad och ateljé och kommunens skolmuseum. Kulturforum Esarp, Esarpsvägen Arr. Theodor Jönssons Stiftelse Söndag 5/5 kl Språkcafé för nya svenskar och infödda Välkomna att umgås och träna svenska. Info: Agneta Samarr: Internationella gruppen i S:t Staffans församling och studieförbundet Sensus Tisdag 7/5 kl Gör din egen el Ola Persson om hur man kan skapa egen el med solceller. Fri entré. Ingen föranm. Folkets hus, Staffanstorp Arr. ABF Mittskåne Seniorkalendern Hjärup, Byakrogen Måndag 8/4 kl.14 Café Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup Tisdag 23/4 kl.14 Vad är skillnaden mellan normalt åldrande och demenssjukdom Demenssjuksköterska Susanne Bresby informerar. Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup Arr. Anhörigverksamheten Staffanstorp, Medelpunkten Måndag 8/4 kl Gemensam kvällspromenad Samling vid Pilegårdens entré. Fika efteråt. Arr. PRO, SPF Club 230 & Medelpunkten Tisdag 9/4 kl SPF Club 230 har månadsmöte Pertti Pennanen Att komma till Sverige Arr. SPF Club 230 Måndag 15/4 kl I fredens tjänst Gert Kittel om sin tid som FN-soldat på Cypern. Onsdag 17/4 kl.13 PRO har månadsmöte Folkets hus, Staffanstorp Arr. PRO Staffanstorp Måndag 22/4 kl.14 Från Evert Taube till Vikingarna Musikunderhållning med M & M Dansband Onsdag 24/4 kl.14 Vad är skillnaden mellan vanlig glömska och demenssjukdom Demenssjuksköterska Susanne Bresby informerar. Arr. Anhörigverksamheten Torsdag 25/4 kl.18 Trivselkväll PO Lundqvist underhåller. Mat, dryck, kaffe, kaka 120:- Föranm senast 23/ Måndag 29/4 kl.14 Vem är vi och hur vill vi utveckla Pilegården och dagverksamheten för dementa Föredrag av Humana Omsorg. Arr. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb Måndag 6/5 kl.14 En glad musikstund Bertil Sjöbäck och Torsten Nordstrand Måndag 6/5 kl Gemensam kvällspromenad Samling vid Pilegårdens entré. Efter promenaden är det fika på Medelpunkten Arr. PRO, SPF Club 230 & Medelpunkten Utställningar Staffanstorps konsthall Konsthallens öppettider: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör & sön /4 12/5 Eric Lennarth Rekonstruktion Arr. Kultur & Fritid Program för barn och unga Fredag 12/4 kl.9.30 & Film för barn från 3 år Gratis! Hjärups bibliotek Arr. Biblioteket Måndag 15/4 kl.9.30 & Lilla Sagosångsteatern musikteater för de minsta 1-5 år. Tänk så mycket man kan göra med sagor! Gitte Pålsson och Åsa Håkansson. Biljett à 25:- på biblioteket i Staffanstorp fr. 2/4 Staffanstorps bibliotek, hörsalen Arr. Musik i Syd och Kultur & Fritid Fredag 19/4 kl.9.30 & Lördag 20/4 kl.14 Kenta & barbisarna med Boulevardteatern För barn 4-8 år efter Pija Lindenbaums bok med samma namn. Biljett 25:- på Staffanstorps bibliotek fr. 5/4. Staffanstorps bibliotek, hörsalen Arr. Staffanstorps Teaterförening och Kultur & Fritid Tisdag 30/4 Valborg Staffanstorp, kullarna vid Gullåkra mosse Kl Kl Staffanstorps Musikkår och drillflickor Kl Bålet tänds Vårtal Körsång Tipsrunda m Staffanstorps KFUK -KFUM Scoutkår Lions Club Vikingen säljer korv och kaffe Staffanstorps Scoutkår säljer lotter Arr. Lions Club Vikingen, Staffanstorps KFUK- KFUM Scoutkår och Staffanstorps Scoutkår Hjärup, idrottsplatsen Kl Avmarsch med fackeltåg från scoutgården till idrottsplatsen Kl Bålet tänds på idrottsplatsen Allsång Vårtal av Pierre Sjöström, oppositionsråd och gammal Hjärupsbo Arr. Uppåkra KFUK/M Scoutkår, Uppåkra IF, och Hjärups Byalag i samarbete med Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

S O M M A R K A L E N D E R N

S O M M A R K A L E N D E R N S O M M A R K A L E N D E R N L J U N G B Y K O M M U N I n fo r ma t ion o m friti d, ku l t u r och re kre a t ion fö r p e r soner me d f u n kt i o n s n edsättning M A J, J U N I, J U L I O C H A

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll Wembonet Styrelsemöte 2010-08-19 Plats: Närvarande: Västerbotorp Roger Carlsson, ordf. Claes Sjöblom Mona Klüft Carlsson Hanne Dausien Jane Haugaard Henriksson Eric Håkansson Niklas Hellberg Bengt Henriksson

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Tid:19.00-21.00 Plats: Personalrummet, Ellagårdsskolan Närvarande: Louise Rosenlund, sekr (4a) Stephan Fickler, 1-3c, 5c Jessica Lundahl, 1-3c Pernilla Ramslöv, Fc,1-3c

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Välkommen till Norrevång

Välkommen till Norrevång Välkommen till Norrevång Reviderad 2014-02-18 Norrevångs servicehus består av: Lindängen och Stiernemosse - en boendeenhet för personer med demenssjukdom. Maglehög - tvårumslägenheter. Qvarnen - enrumslägenheter.

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer