VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad för vuxna" 7 Utbildningshelg "Barns sexualitet" 9 VERKSAMHETER 10 Äldre och sexualitet - samarbetsprojekt med Malmö Stad. 10 Vård och omsorg 11 Komikondom.com 12 RFSU-Gruppen: Hiv/sti-förebyggande projekt 13 Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne 14 Studie: Hiv/sti i Öresund 15 Sexdagarna 17 PRESS OCH PUBLIKATIONER 18 Publikationer: 18 Press: 18 2

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Verksamhetsåret 2010 med två ordförande i RFSU Malmö har varit ett spännande år. Att få förtroendet och bli vald är en sak. RFSU Malmö har 4 anställda och omsätter en hel del pengar vilket innebär ett stort ansvar. Vårt första mål var att få igång ett bra samarbete i styrelsen och med personalen där alla som ville fick ta sin plats och tid. Därefter var det viktigt att få kontroll på alla avtal och få struktur på ekonomi och framtid. Först i slutet av mars fick vi besked om hur mycket pengar vi skulle få i anslag under verksamhetsåret 2010 och vi kunde inte annat än konstatera att vi inte skulle gå plus. Eftersom det dessutom framfördes signaler om att vi eventuellt skulle få ännu mindre anslag för 2011 kändes framtiden oviss. Tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne hade vi möte med Region Skåne om ekonomi, framtiden och hur vi skulle kunna förändra vissa praktiska saker som t ex när beslut tas om våra anslag. Alla var överens om att det är svårt att bedriva verksamhet när man inte vet hur ens ekonomi ska se ut tills när första kvartalet i princip redan har passerat. Tyvärr ligger inte frågan lokalt utan i Stockholm och därför får vi lyfta frågan till vårt riksförbund och lobba mot våra riksdagspolitiker. För att möta eventuellt minskade intäkter började vi prata om hur och var vi eventuellt kunde spara in pengar. Att minska personalstyrkan var ett av de sista alternativen vi kunde tänka oss. Delar av personalen tog till och med tjänstledigt under 2010 för att hjälpa till med att hålla nere underskottet. Förutom en del småposter var det hyresavtalet vi kunde göra något åt. Därför började vi prata om att säga upp avtalet för omförhandling för att eventuellt få ner hyran. Eftersom vi var sambo med RFSL Rådgivningen Skåne var det en del diskussioner med både dem och hyresvärden innan allt strandade efter sommaren och vi fick helt enkelt se oss om efter nya lokaler. Alla diskussioner om ekonomi, besparingar och framtid har tyvärr tagit mycket av vår energi som vi egentligen skulle ha använt för att sätta RFSU Malmö på kartan. Trots allt har RFSU Malmö varit mycket aktiva under 2010 som framgår av vår verksamhetsberättelse och det har bidragit till att vi fått en större tillströmning av nya medlemmar. Nu när vi har sett om vårt hus och allt fallit på plats känns det som vi har goda förutsättningar för att sätt fart mot ett nytt verksamhetsår med betydligt mer SEX och få RFSU Malmö att växa är medlemmarnas år! Avslutningsvis vill vi tacka alla som gjort detta möjligt. Styrelsen, personal, informatörer, ideellt engagerade, medlemmar, Region Skåne, RFSUs riksförbund och många fler - TACK! Ett speciellt tack till Malmö stad som lånade ut Malmö Rådhus till vårt 75 års jubileum. ///Ordförande i RFSU Malmö 3

4 STYRELSE RFSU Malmös styrelse valdes på årsmötet den 25/2. Styrelsens sammansättning under året var följande Ordföranden: Jonas Bengtsson och Anne Svensson Ledamot/Kassör: Andreas Palmqvist Ledamot: Emma Mc Intosh Ledamot: Johnny Taikon Runnerstam (har ej kunnat närvara) Suppleant: Dèspina Katsianikou Benér Suppleant: Johanna Gustavsson (avgick under våren) Suppleant: Rasmus Fonseca Suppleant: Åsa Larsen (avgick under hösten) Valberedning: Roland Heller och Kadrie Persson Salja Sedan årsmötet har styrelsen hållit 12 styrelsemöten samt en styrelsehelg, den 24/4. 4

5 ARRANGEMANG Jubileumshelg januari 2010 Året introducerades med en jubileumshelg den januari. Då firades RFSU Malmös 75årsdag och RFSU-Gruppens 20årsdag. RFSU Malmö firade med att hålla föreläsningar i två dagar samt en stor fest. Fredagen räknades som RFSU-Gruppens dag och ägnades åt hivprevention i Skåne under verksamhetens 20 år. Lördagen var föreningsdag, och denna förgylldes med föreläsningar på följande tema: - Fula men mjukt runda ord, Bengt Dagrin - Från sedlighetsbrott till sexualbrott, Linnea Wegerstad, doktorand i juridik - Sexualpolitisk historisk överblick, Lena Lennerhed, RFSUs ordförande - Barns sexualitet, Anna Kosztovics - Vilka är de? Swingers. Jonas Bengtsson - Riksdagspolitiker mot väggen, Silvia Ernhagen, RFSU - Malmös sexuella historia, Mariah Larsson, filmvetare Samling i Rådhuset under Malmös jubileumshelg, januari

6 På kvällen firade vi med mat och dans på Malmös Rådhus. Malmö stad lånade ut Rådhuset till oss och bjöd även på ett glas bubbel till vår ära. Förbundsordförande Lena Lennerhed förgyllde kvällen med sin närvaro. Kvällens värdinna var Ylva-Maria Thomson som även höll i ett spännande lotteri av sexleksaker senare under kvällen. Sammantaget gästades evenemanget av närmare 150personer. Temakvällar för medlemmar Föreningen har under året arrangerat temakvällar på en pub i Malmö, eftersom lättsammare miljöer och diskussion efterfrågats från medlemmar. Till temakvällarna har olika föreläsare bjudits in för en kortare presentation av sitt ämne. Därefter har samtalet öppnats upp för frågestund och dialog. Följande kvällar hade vi under 2010: 1) 23/4 Porrfilmshistoria med filmvetare Mariah Larsson. Mariah redogjorde för Malmös historia i synnerhet och porrfilmshistoria i allmänhet. Cirka 30 personer deltog under föreläsning och efterföljande diskussion. 2) 20/5 Swingers med Jonas Bengtsson och "Ella". Jonas och Ella berättade om fenomenet Swingers. Hur det fungerar, hur pass vanligt det är och mötesplatserna. Runt 20 personer deltog under föreläsning och efterföljande diskussion. 3) 16/9 Sexualpolitiskt quiz med Rasmus Fonseca och Åsa Larsen, styrelsemedlemmar i RFSU Malmö. Det populära sexquizet som hade premiär under ESF 2008 och som sedan har turnerat runt i Malmö kom till Pub25 i september. Denna gång med färska frågor om sexualpolitik inför valet. Även klassiska sexfrågor fanns med på quizen. En uppskattad aktivitet som blandar allmänbildning med humor och skratt. Cirka 10 personer deltog. Under hösten har quizen även hållits på andra platser där den har fått positiva reaktioner. 6

7 4) 21/10 Sveriges "virtuella red-light district" med Gabriella Scaramuzzino, doktorand vid Linnéuniversitetet. Detta gjordes i samband med Sexdagarna. Gabriella bjöd på lite smakprov från sin doktorsavhandling som hon arbetar på för tillfället som handlar om hur internet används av personer som har ett gemensamt intresse för sexköp och hur dessa platser kan se ut. Det var ett avslappnat samtal mellan Gabriella och publiken som bestod av cirka 20 personer. Nyhetsbrev Under året har nyhetsbrev skickats ut till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade. Genom nyhetsbrevet har vi på ett snabbt sätt fått ut mycket information till personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Nyhetsbrevet har skickats ut ungefär varannan månad och innehållit information om alla RFSU Malmös verksamheter, vad som är på gång och tips om relevanta händelser i regionen. Responsen på utskicken har varit mycket god. Studiecirkel "Sex- och samlevnad för vuxna" Under våren och hösten 2010 har RFSU Malmö i samarbete med Folkuniversitetet arrangerat studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna. Höstens studiecirkel var den femte terminen som cirkeln arrangerades och det planeras även att fortsätta under år Studiecirkeln har letts av tre studiecirkelledare per termin, där Johanna Karlsson och Sanna Malmros var med både under våren och hösten, samt Christoph Lukkerz under våren och Johanna Dixelius under hösten. Studiecirkelledarna har planerat varje träff, bjudit in föreläsare, skött kontakten med Folkuniversitetet och ordnat allt praktiskt under cirkelträffarna, som exempelvis upprop, moderation av diskussioner, utvärderingar och fika. Antal deltagare har varit tjugo till en början, men några deltagare har droppat av under båda terminerna. 7

8 Studiecirkelsgänget samlade. Från vänster Johanna Dixelius, Sanna Malmros och Johanna Karlsson. Exempel på ämnen och övningar som tagits upp är sexualitetens historia, relationsanarki, hedersproblematik, att leva med hiv, transpersoner, intensivkurs i g-punktsorgasm, samt interaktiva övningar kring normer. Det samlade intrycket av studiecirkelns två terminer år 2010 är mycket positivt och vi har fått god respons från deltagarna. Många deltagare har upplevt att det är högt i tak i diskussionerna och att man fått inspiration och kunskap kring olika ämnen. Det negativa som har framkommit har mest handlat om att vissa tycker att vi bör diskutera mer i smågrupper medan andra vill ha storgrupp, samt att tiden för diskussion är för kort. Dessa synpunkter har vi bemött genom att variera formen för diskussionen och att ha en träff med enbart diskussion utifrån valda tidningsartiklar. Genom studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna har vi skapat ett forum för vuxna att diskutera sexualitet och relationsformer, samtidigt som det har skett en folkbildning i RFSUs anda. Genom att arrangera studiecirkeln i samarbete med Folkuniversitetet har vi nått ut till en målgrupp som annars inte hade kommit i kontakt med RFSU och på så sätt har studiecirkeln bidragit till fler potentiella medlemmar i RFSU Malmö. 8

9 Utbildningshelg "Barns sexualitet" På RFSU-kongressen 2009 togs beslutet att barns sexualitet skulle vara ett av RFSUs fokusområde under Därför är det väldigt roligt att vi kunde satsa på en utbildning kring detta ämne. Den november hölls utbildningen i RFSU Malmös lokaler där 27 personer från lokalföreningarna: Motala, Malmö, Trestad, Linköping, Stockholm, Göteborg, Katrineholm, Gävle, Umeå samt Maria Bergström och Hans Olsson från kansliet deltog. Anna Kosztovics och Linda Leveau höll i utbildningshelgen. I övergripande drag var syftet med utbildningen att fler inom RFSU ska arbeta med förskolor och få deras personalgrupper att samtala mer om barns sexualitet. Olika frågor diskuterades, bland annat hur man kan prata om barns sexualitet, olika metoder för att bemöta ämnet och att skapa en trygghet och att känna sig bekväm i att prata om och svara på frågor ring barns sexualitet. Under helgen formulerades också tankar på att fortsätta det pedagogiska arbete Anna Kosztovics bedrivit genom åren och försöka nå flera förskolor. Samtliga deltagare fick skissa på olika projekt rörande barns sexualitet som skulle vara möjliga att starta efter årsskiftet. Detta resulterade senare i en ansökan från RFSU Malmö, där vi vill göra en pilotstudie på fyra olika förskolor. Syftet med RFSU Malmös projekt är att öppna upp för samtal med förskolepersonal kring barns sexualitet samt att belysa hur sexualiteten uttrycker sig i barndomen och hur man som aktör kan vara en förebild i bemötandet av denna. 9

10 VERKSAMHETER Äldre och sexualitet - samarbetsprojekt med Malmö Stad. Projektet "Äldre och sexualitet" är ett projekt finansierat av Malmö Stad via Socialstyrelsens medel "Stimulansbidrag" för vård och omsorg som pågått under Arbetade med detta projekt gjorde Elinor Hansson, socionom och auktoriserad sexualrådgivare på 50 %. Tankarna med projektet presenterades för sektionschefer inom stadsdelarna Limhamn/Bunkeflo och Fosie för att undersöka intresset för utbildning av deras personal. Det fanns ett stort intresse för att lyfta frågorna och därför kom det att ske utbildning i studiecirkelform för personal på tre vårdboende: Mathildenborg, Söderkullahemmet och Fosietorp/Lindängelund. Vi träffades under fem tillfällen och två timmar per tillfälle. Innehållet var en blandning av definitioner (WHO), teoretiska resonemang kring sexualitet i allmänhet och äldre i synnerhet samt yrkesrollen. En annan del av studiecirkeln utgjorde eget arbete i form av grupparbete. Exempel på teorier är Sexuella script och PLISSIT-modellen. I grupparbetet arbetade personalen med egna erfarenheter av händelser hos sina brukare av sexuella karaktär. Detta innebär möjligheter att diskutera och handleda kring frågor av både kunskapskaraktär, men även förhållningssätt och bemötande som personalen hade ett stort intresse att prata om. Den andra delen av projektet innebar att möta de äldre 65+ själv via aktiviteter som Malmö Stad erbjuder. Det var Öppet hus verksamhet respektive Äldre-dagar arrangerade av Husie Stadsdel. Tyvärr visade det sig vara ett ämne som var känsligt, kanske tabu att närma sig från de äldre. På Öppet hus verksamheten kom ca 15 av vanligtvis 50 vid övriga arrangemang och de äldre som var där misstänkte att de som var frånvarande var oroliga över ämnet. De som fanns på plats vid presentationen av projektet tyckte det var ett viktigt ämne att prata om, men var försiktiga själv med sina uttalande och ville inte ställa upp för vidare samtal. På Äldre-dagen deltog projektet med ett bokbord med information av olika slag, litteratur och sexualtekniska hjälpmedel samt gelehjärtan. De sistnämnda hjärtana lockade betydligt mer än litteratur och sexualtekniska hjälpmedel. De som stannade lite längre och pratade var oftast män och de uttryckte trots allt positiva tankar kring ämnet, 10

11 att det var viktigt att prata om, men ovant och svårt trots allt. Ambitionen att försöka möta 65+ kvinnor och män för att höra kring deras tankar, behov och önskemål kring sexualitet måste erkännas inte blev som tänkt. Några samtal har förekommit men inga av personlig karaktär som kunde bidra med någon större kunskap till projektet. Projektet kommer inom kort att redogöras för i en mera utförligare rapport. Projektet redovisas i särskild rapport, se hemsidan för nerladdning eller kontakta oss på RFSU Malmö för tryckt exemplar. Vård och omsorg Genom åren har RFSU Malmö i allt högre grad mötts av förfrågningar från vård- och omsorgssektorn, som LSS-vården, socialpsykiatrin, bolag som bedriver personlig assistans och habiliteringen, gällande ökad kompetens i sexuella frågor. Personalen uttrycker här exempelvis önskemål om att bli bättre på att bemöta sexualiteten hos sina brukare och man vill erbjuda anpassad sexualupplysning eller individuell rådgivning. Förfrågningar om insatser av detta slag passar inte med självklarhet in i det hiv/sti-preventiva uppdraget enligt gällande riktlinjer och kan bara delvis täcka sina egna kostnader genom avgifter från uppdragsgivare. Således föddes idén att söka medel för att möta frågor från ovan nämnda verksamheter och samtidigt 11

12 utveckla RFSU Malmös arbete inom området sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Efter ansökan beviljade RFSU:s förbund kr för att under 2010 erbjuda sexualupplysning till brukare och kompetensutveckling till personal verksam i Skåne Län. En detaljerad redogörelse för projektet inklusive en djuplodande analys går att läsa i en separat rapport. I projektet arbetade Jack Lukkerz, socionom och auktoriserad sexualrådgivare, på 15 % eller motsvarande cirka trearbetsdagar i månaden. Under projekttiden genomfördes en rad föreläsningar, utbildningar och konsultationer för verksamheter i skånska kommuner, och ett fördjupat samarbete inom ramen för ett arbete påbörjat 2009 kunde slutföras i Landskrona. Även Vipans gymnasiesärskolas personal fick en kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsområdet. Ett par individuella rådgivningsbesök till en brukare samt ett sex- och samlevnadspass på en gymnasiesärskola i Malmö genomfördes också. Komikondom.com Den av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU-Gruppen Malmö gemensamma verksamhet komikondom.com med sin hemsida och sitt utåtriktade kampanjarbete kom att avslutas under första kvartalet De riktlinjer som gavs från Socialstyrelsen var att kampanjer inte längre skulle skapas regionalt/lokalt utan istället nationellt. Det innebar att den verksamhet som 12

13 bedrevs till och med mars förutom hemsidan var frågelådan. Hemsidan kommer att finnas kvar tom 2011 med information, bilder, övrigt material och hänvisning till våra respektive organisationer när det gäller frågor kring sexualitet, samlevnad, identitet, kondomer och hiv/sti-information. ur Komikondoms bildarkiv RFSU-Gruppen: Hiv/sti-förebyggande projekt Se egen verksamhetsberättelse. 13

14 Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne Projektbeskrivning RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU Malmö har sedan 1999 haft en gemensam Sexualterapeutisk mottagning. Mottagningen har under 2010 haft en bemanning på 1,0 heltidstjänst i sexualterapeutisk verksamhet bestående av två personer. De anställda har varit en leg psykolog/leg psykoterapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi/specialist i klinisk psykologi (anställd av RFSU Malmö) och en auktoriserad socionom/sexologiskt orienterad terapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi (anställd av RFSL Rådgivningen Skåne). Till verksamheten har under året också varit knuten en beteendevetare med sexologisk kompetens som är under utbildning till psykoterapeut. Hon har haft terapier med klienter på mottagningen under handledning genom utbildningens försorg. Mål Att tillhandahålla sexualterapeutisk behandling riktat till Skånes befolkning. Måluppfyllelse Mottagningens resurser har i stort tagits i anspråk utifrån Skånes befolknings geografiska fördelning. Efterfrågan av sexualterapeutisk behandling har varit hög. Metod Sexologisk och psykodynamisk terapi samt stödsamtal. Behandlarna arbetar företrädesvis med individuella kontakter samt med parterapi. Behandlingen bedrivs med psykoterapi utifrån psykodynamisk grund samt stödjande terapi. Verksamhet Utgångspunkten för verksamheten är att individens sexualitet, könsidentitet och sexuella orientering är delar av våra jag som utvecklas och förändras livet igenom. En känsla av förankring i sin sexualitet och en trygg sexuell- och könsidentitet är väsentliga för vårt psykiska välbefinnande i sig såväl som förutsättningar för att som individ kunna ta ansvar för sina sexuella handlingar och att kunna integrera fungerande säkrare sexstrategier. På 14

15 mottagningen möter behandlarna personer med sexuell problematik av psykogen karaktär. Det rör sig om: Sexuella problem t ex olust, orgasmsvårigheter, för tidig utlösning, avsaknad av/försenad utlösning. Personer utsatta för sexuellt våld och/eller tvång Sexuell självbilds-/självkänsloproblematik (brister i sexuell självutveckling). Intimitetsproblematik. Avvikande sexuellt beteende såsom tvångsmässig sexualitet. Sexuell identitetsproblematik. Könsidentitetsproblematik. Mottagningen har sammantaget under 2010 utfört 627 bedömande eller behandlande samtal fördelat på 27 kvinnor och 33 män samt 2 transpersoner. Av kontakterna har 20 varit långtidsterapier och 39 varit korttidsterapier (inkluderande parterapier) alternativt bedömnings-/rådgivande samtal. En utbildningsterapeut har haft ca 30 samtal under året fördelat på 1 man och 1 kvinna. Mottagningen har under 2010 haft tillgänglighet via en telefontid per vecka samt flexibla mottagningstider. Studie: Hiv/sti i Öresund Malmö Stad har gett RFSU Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne i uppdrag att genomföra en studie kring smittorisker gälland HIV och STI över Öresund. Anledningen till att man önskar få mer kunskap om HIV och STI i relation till människors rörelse- och beteendemönster i Öresundsregionen är en ökad incidens av hiv-smittade i Skåne under 2000-talet jämfört med decenniet innan. Även incidensen gällande klamydia, gonorré och syfilis ökar. Det unika med Skåne, till skillnad från övriga storstadsområden i landet, är närheten till Danmark och en stor rörlighet över Öresund i och med tillkomsten av Öresundsbron liksom sedan tidigare färjorna mellan Helsingborg och Helsingör samt därigenom ökad arbets- och nöjespendling. Danmark uppvisar dessutom högre siffror vad gäller hiv och klamydia. Köpenhamn har traditionellt varit en stor nöjesmagnet för skåningar, där lockelsen utgörs av ett nöjesutbud likt vilken storstad som helst men också skillnader i lagstiftning (som 15

16 smittskyddslagen eller lagen inom prostitutionsområdet) liksom en annan tolerans för alkoholkonsumtion, droger, handel med sexuella tjänster. Malmö Stad och Region Skåne erhåller statliga bidrag för att förebygga smittspridning av HIV och andra sexuellt överförda infektioner. Storleken på bidraget beräknas enligt en fördelningsnyckel som inte inkluderar de risker som boende i Sverige tar utanför landets gränser. I Skåne blir problematiken extra tydlig av skäl som åberopas ovan, samt att var tionde ung vuxen i åldern år arbetspendlar till Danmark, och att det görs uppskattningsvis 25 miljoner personresor över Öresund per år. Uppdragets syfte är att värdera närheten till Danmark, främst Köpenhamn, ur ett smittskyddsperspektiv när det gäller HIV och STI i Skåne. Projektet startade 1 maj 2010 och avslutas 31 mars Det innebär att projektet pågår fortfarande och några resultat kan inte delges i nuläget. Projektgruppen har i projektet genomfört fältstudier med relevanta aktörer inom det preventiva området i Skåne och Danmark, som myndigheter, organisationer och verksamheter, och projektgruppen har även genomfört en rad intervjuer med individer som på olika sätt har erfarenheter av Skånes närhet till Danmark ur ett sexuellt perspektiv. Beräknad tid för rapportredogörelse är april-maj Öresundsbron. Fotograf: Lars Andersson Sorundalasse s photostream, flickr.com. 16

17 Sexdagarna Sexdagarna hölls under två dagar och en kväll i oktober. Det var ett samarbetsprojekt mellan RFSU Malmö, RFSU-Gruppen Malmö och Studenthälsan Malmö. Dagarna innefattade seminarier, levande böcker, en konstutställning och en mässa på temat sexualitet i Skåne. Syftet med dagarna var att inspirera till ett lustfyllt perspektiv och ett öppet samtalsklimat. Sexdagarna syftade till att skapa ett forum för reflektion kring lust och sexuell hälsa. Genom föredrag samt interaktiva moment ville vi upplysa om, samt ifrågasätta samhälleliga normer kring, sexualitet. Vi ville särskilt lyfta fram en positiv sexualsyn, ett praktiskt och individnära samtalsklimat och genom detta främja sexuell hälsa. Målgrupper för arrangemanget var studenter och personal på Malmö högskola, ungdomar och unga vuxna i Malmö, samt personer som är yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Projektet var, enligt utvärderingarna, väldigt uppskattat och många uttryckte en önskan om nya sexdagar Vi i arbetsgruppen är mycket nöjda med arrangemanget och pigga på att göra det igen under I vår utvärdering kan man läsa mer om bakgrunden till projektet samt arbetsgången. Under Sexdagarna kunde besökarna låna en levande sexbok och intresset var stort. 17

18 PRESS OCH PUBLIKATIONER Här presenteras publikationer samt olika pressammanhang där RFSU Malmö och RFSU-Gruppen Malmö har figurerat. Publikationer: RFSU-Gruppen Malmö har under 2010 publicerat rapporten Dundermycket sexualundervisning som bygger på ett pilotprojekt som RFSU-Gruppen Malmö arbetade med under tre års tid. Även rapporten Socialt behandlingsarbete och sexualitet som redogör för hur man kan inkludera sexualitet i behandlingsarbete, publicerades Rapporterna går att ladda ner på RFSU Malmös hemsida. Jack Lukkerz och Elinor Hansson från RFSU-Gruppen Malmö har även skrivit ett kapitel i antologin Sexologi, tredje upplaga (2010), Rådgivning via telefon och internet. I kapitlet beskriver de hur RFSU arbetar med att möta frågor och tankar om och kring sexualitet via telefon och internet. Press: Jack Lukkerz tillsammans med Robert Jacobsson skrev debattartikel Skona hiv-frågan från populism som publicerades på qx.se, rfsu.se samt på sr.se/p3 den 1a december Sydnytt samt Rapport hade den 22a oktober varsitt nyhetsinslag kring pilotprojektet Hiv/sti i Öresund som RFSU-Gruppen Malmö tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne arbetar med. Även City Malmö/Lund och Sveriges Radio P3/Ligga med P3 publicerade artiklar kring projektet samma datum. 18

19 Sexdagarna syntes i media tre dagar i rad, City Malmö/Lund den 19-20e oktober samt i Skånska dagbladet den 21a oktober nde-sexbocker-lockade-hogskolans-studenter Skånska dagbladet publicerade även en artikel den 28e november 2010 om Elinor Hansson projekt Äldre och sexualitet. Emma Skarpås och Jack Lukkerz har både synts och hörts ett flertal gånger under 2010 i Sveriges Radio P3/Ligga med P3. 19

20 MED ÖNSKAN OM ETT ENGAGERANDE 2011 RFSU Malmö Grynbodgatan Malmö 20

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen #SEX I SKOLAN En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen KNOW IT OWN IT! Rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning! Vad är en rektorshearing? Syftet med rektorshearingen är i första

Läs mer

Valberedningens styrelseförslag RFSU Malmö 2016

Valberedningens styrelseförslag RFSU Malmö 2016 Valberedningens styrelseförslag RFSU Malmö 2016 Ordförande Namn: Sara Alfredsson Född: 1978 Pronomen: Hon Sysselsättning: Arbetar som utvecklingsledare för Utbildningsförvaltningen i Lund. Stöttar skolor

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015 För RFSU Västerås har 2015 framförallt handlat om att skära ner verksamheten för att möjliggöra en god överblick över föreningen, och att kunna sköta det administrativa

Läs mer

KURS I SEXOLOGI. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURS I SEXOLOGI. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURS I SEXOLOGI Hösten 2017 startar vi en utbildning i sexologi för psykoterapeuter och psykologer eller andra som i samtal möter människor som har svårigheter med sin sexualitet. Kursen pågår under två

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 Bakgrund sexualiteten som metod...4 Våra tre verksamhetsdelar...4

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Rådgivningen Skåne CHECKPOINT PÅ NATIONELL KONFERENS OM HIV/STI-PREVENTION OCH SEXUELL HÄLSA HAPPY PRIDE PÅ TABOO HAPPY PRIDE PÅ TABOO FÖRELÄSNING FÖR MALMÖ STAD ÅRET SOM GÅTT

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2009. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2009. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU-Gruppen Malmö... 3 Bakgrund sexualiteten som metod 3 Våra tre verksamhetsdelar

Läs mer

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Sexualitet och strävan efter att uttrycka den är lika för alla människor oavsett funktionsgrad Personer med

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2016-03-30 Rev 2016-04-13 Diarienummer SCN-2016-0127 SCN-2016-0068 Socialnämnden RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser riktade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne RFSU-Gruppen Malmö Bakgrund sexualiteten som metod RFSU-Gruppen Malmö bedriver sedan 1990 hiv-preventivt arbete i Region Skåne.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog (NACS) Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Vad tänker ni på?

Läs mer

Unga, migration och SRHR

Unga, migration och SRHR Unga, migration och SRHR Karolina Höög Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa Vad är SRHR? Vad är SRHR? Sexuella rättigheter innebär att alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

Minnesanteckningar Förbundsdialog Sexualitet och funktionsnedsättning 26 maj 2010

Minnesanteckningar Förbundsdialog Sexualitet och funktionsnedsättning 26 maj 2010 Minnesanteckningar Förbundsdialog Sexualitet och funktionsnedsättning 26 maj 2010 Närvarande: Eva Sarman Peter Nordqvist Håkan Jarmar Anne Stiernquist Gun-Britt Kristianson Andreas Berglöf Eva Lidman Emma

Läs mer

Kompetenscentrum. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster

Kompetenscentrum. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster Kompetenscentrum Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV Utbildningar och tjänster Hösten 2015 våren 2016 Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV EHRV

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Hur minns du din egen ungdomstid? Vad tänker

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Jollens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jollens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jollens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Avdelningen Jollen. a för planen Alla i arbetslaget: Gun Svensson Susanna Beckler

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Nätverks- och arbetsmöten samt konsultuppdrag... 4 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

Äldre och sexualitet. Författare: Elinor Hansson

Äldre och sexualitet. Författare: Elinor Hansson Äldre och sexualitet Författare: Elinor Hansson RFSU Malmö Grynbodgatan 8 211 33 Malmö www.rfsu.se/malmo Författare: Elinor Hansson Layout: Johan Kimrin Illustrationer: Eva Fallström Copyright: RFSU Tryck:

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA SEX PÅ KARTAN Handtecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars frågor. Nio års undervisning på en halvtimme, sa en lärare om filmen.

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Att bemöta msm. Malin Grundström, RFSL Ungdom, Jon Gjønnes, RFSL,

Att bemöta msm. Malin Grundström, RFSL Ungdom, Jon Gjønnes, RFSL, Att bemöta msm Malin Grundström, RFSL Ungdom, malin@rfslungdom.se Jon Gjønnes, RFSL, jon.gjoennes@rfsl.se Upplägg RFSL:s erfarenheter av att möta msm i testningssammanhang (45 min) Testpoint Guldstjärnan

Läs mer

Fair Sex 2013. Slutseminarium

Fair Sex 2013. Slutseminarium Fair Sex 2013 Slutseminarium Fair Sex 2013 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut och som finansieras av Ålands landskapsregering (45 000 euro). Syftet är att motverka (sexuellt) våld

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016

RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016 RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016 Valberedningens förslag till styrelse för 2016 innehåller två ordföranden och sju ledamöter, totalt nio personer. Vi har gjort intervjuer med personal och sittande

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA Sex som självskadebeteende Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 Vilka är vi? Caroline Öhman Emma Svanholm Vi som arbetar på Tjej- och Killmottagningen är barnmorskor

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

ANTIRASISM STUDIEPLAN

ANTIRASISM STUDIEPLAN POSITIV ANTIRASISM STUDIEPLAN EXPO NÅGOT ATT TÄNKA PÅ: * Ta fram era egna erfarenheter i samtalet * Se till att alla är aktiva i samtalet och att ingen dominerar det * Se till att era frågor och analyser

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1116 Psykologi med inriktning mot sexologi, 30 högskolepoäng Psychology with Emphasis on Sexology, Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Malmö 2014 Ordförande har ordet Ännu ett år har gått. 2014 var året då vi fyllde 80 år som lokalförening. Det gör oss till en av de äldsta lokalföreningarna! Under året har vi

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: 0413-622 61 Vo0.2012.0135 2012-04-10 Vård- och omsorgsnämnden Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet Ärendebeskrivning Förändrade behov hos brukarna

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se Maja Österlund maja.osterlund@sll.se Vikten av god sexuell hälsa En god grund för att komma igång Tips och metoder för att prata sexualitet, relationer och normer God sexuell och reproduktiv hälsa är en

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer