VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad för vuxna" 7 Utbildningshelg "Barns sexualitet" 9 VERKSAMHETER 10 Äldre och sexualitet - samarbetsprojekt med Malmö Stad. 10 Vård och omsorg 11 Komikondom.com 12 RFSU-Gruppen: Hiv/sti-förebyggande projekt 13 Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne 14 Studie: Hiv/sti i Öresund 15 Sexdagarna 17 PRESS OCH PUBLIKATIONER 18 Publikationer: 18 Press: 18 2

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Verksamhetsåret 2010 med två ordförande i RFSU Malmö har varit ett spännande år. Att få förtroendet och bli vald är en sak. RFSU Malmö har 4 anställda och omsätter en hel del pengar vilket innebär ett stort ansvar. Vårt första mål var att få igång ett bra samarbete i styrelsen och med personalen där alla som ville fick ta sin plats och tid. Därefter var det viktigt att få kontroll på alla avtal och få struktur på ekonomi och framtid. Först i slutet av mars fick vi besked om hur mycket pengar vi skulle få i anslag under verksamhetsåret 2010 och vi kunde inte annat än konstatera att vi inte skulle gå plus. Eftersom det dessutom framfördes signaler om att vi eventuellt skulle få ännu mindre anslag för 2011 kändes framtiden oviss. Tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne hade vi möte med Region Skåne om ekonomi, framtiden och hur vi skulle kunna förändra vissa praktiska saker som t ex när beslut tas om våra anslag. Alla var överens om att det är svårt att bedriva verksamhet när man inte vet hur ens ekonomi ska se ut tills när första kvartalet i princip redan har passerat. Tyvärr ligger inte frågan lokalt utan i Stockholm och därför får vi lyfta frågan till vårt riksförbund och lobba mot våra riksdagspolitiker. För att möta eventuellt minskade intäkter började vi prata om hur och var vi eventuellt kunde spara in pengar. Att minska personalstyrkan var ett av de sista alternativen vi kunde tänka oss. Delar av personalen tog till och med tjänstledigt under 2010 för att hjälpa till med att hålla nere underskottet. Förutom en del småposter var det hyresavtalet vi kunde göra något åt. Därför började vi prata om att säga upp avtalet för omförhandling för att eventuellt få ner hyran. Eftersom vi var sambo med RFSL Rådgivningen Skåne var det en del diskussioner med både dem och hyresvärden innan allt strandade efter sommaren och vi fick helt enkelt se oss om efter nya lokaler. Alla diskussioner om ekonomi, besparingar och framtid har tyvärr tagit mycket av vår energi som vi egentligen skulle ha använt för att sätta RFSU Malmö på kartan. Trots allt har RFSU Malmö varit mycket aktiva under 2010 som framgår av vår verksamhetsberättelse och det har bidragit till att vi fått en större tillströmning av nya medlemmar. Nu när vi har sett om vårt hus och allt fallit på plats känns det som vi har goda förutsättningar för att sätt fart mot ett nytt verksamhetsår med betydligt mer SEX och få RFSU Malmö att växa är medlemmarnas år! Avslutningsvis vill vi tacka alla som gjort detta möjligt. Styrelsen, personal, informatörer, ideellt engagerade, medlemmar, Region Skåne, RFSUs riksförbund och många fler - TACK! Ett speciellt tack till Malmö stad som lånade ut Malmö Rådhus till vårt 75 års jubileum. ///Ordförande i RFSU Malmö 3

4 STYRELSE RFSU Malmös styrelse valdes på årsmötet den 25/2. Styrelsens sammansättning under året var följande Ordföranden: Jonas Bengtsson och Anne Svensson Ledamot/Kassör: Andreas Palmqvist Ledamot: Emma Mc Intosh Ledamot: Johnny Taikon Runnerstam (har ej kunnat närvara) Suppleant: Dèspina Katsianikou Benér Suppleant: Johanna Gustavsson (avgick under våren) Suppleant: Rasmus Fonseca Suppleant: Åsa Larsen (avgick under hösten) Valberedning: Roland Heller och Kadrie Persson Salja Sedan årsmötet har styrelsen hållit 12 styrelsemöten samt en styrelsehelg, den 24/4. 4

5 ARRANGEMANG Jubileumshelg januari 2010 Året introducerades med en jubileumshelg den januari. Då firades RFSU Malmös 75årsdag och RFSU-Gruppens 20årsdag. RFSU Malmö firade med att hålla föreläsningar i två dagar samt en stor fest. Fredagen räknades som RFSU-Gruppens dag och ägnades åt hivprevention i Skåne under verksamhetens 20 år. Lördagen var föreningsdag, och denna förgylldes med föreläsningar på följande tema: - Fula men mjukt runda ord, Bengt Dagrin - Från sedlighetsbrott till sexualbrott, Linnea Wegerstad, doktorand i juridik - Sexualpolitisk historisk överblick, Lena Lennerhed, RFSUs ordförande - Barns sexualitet, Anna Kosztovics - Vilka är de? Swingers. Jonas Bengtsson - Riksdagspolitiker mot väggen, Silvia Ernhagen, RFSU - Malmös sexuella historia, Mariah Larsson, filmvetare Samling i Rådhuset under Malmös jubileumshelg, januari

6 På kvällen firade vi med mat och dans på Malmös Rådhus. Malmö stad lånade ut Rådhuset till oss och bjöd även på ett glas bubbel till vår ära. Förbundsordförande Lena Lennerhed förgyllde kvällen med sin närvaro. Kvällens värdinna var Ylva-Maria Thomson som även höll i ett spännande lotteri av sexleksaker senare under kvällen. Sammantaget gästades evenemanget av närmare 150personer. Temakvällar för medlemmar Föreningen har under året arrangerat temakvällar på en pub i Malmö, eftersom lättsammare miljöer och diskussion efterfrågats från medlemmar. Till temakvällarna har olika föreläsare bjudits in för en kortare presentation av sitt ämne. Därefter har samtalet öppnats upp för frågestund och dialog. Följande kvällar hade vi under 2010: 1) 23/4 Porrfilmshistoria med filmvetare Mariah Larsson. Mariah redogjorde för Malmös historia i synnerhet och porrfilmshistoria i allmänhet. Cirka 30 personer deltog under föreläsning och efterföljande diskussion. 2) 20/5 Swingers med Jonas Bengtsson och "Ella". Jonas och Ella berättade om fenomenet Swingers. Hur det fungerar, hur pass vanligt det är och mötesplatserna. Runt 20 personer deltog under föreläsning och efterföljande diskussion. 3) 16/9 Sexualpolitiskt quiz med Rasmus Fonseca och Åsa Larsen, styrelsemedlemmar i RFSU Malmö. Det populära sexquizet som hade premiär under ESF 2008 och som sedan har turnerat runt i Malmö kom till Pub25 i september. Denna gång med färska frågor om sexualpolitik inför valet. Även klassiska sexfrågor fanns med på quizen. En uppskattad aktivitet som blandar allmänbildning med humor och skratt. Cirka 10 personer deltog. Under hösten har quizen även hållits på andra platser där den har fått positiva reaktioner. 6

7 4) 21/10 Sveriges "virtuella red-light district" med Gabriella Scaramuzzino, doktorand vid Linnéuniversitetet. Detta gjordes i samband med Sexdagarna. Gabriella bjöd på lite smakprov från sin doktorsavhandling som hon arbetar på för tillfället som handlar om hur internet används av personer som har ett gemensamt intresse för sexköp och hur dessa platser kan se ut. Det var ett avslappnat samtal mellan Gabriella och publiken som bestod av cirka 20 personer. Nyhetsbrev Under året har nyhetsbrev skickats ut till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade. Genom nyhetsbrevet har vi på ett snabbt sätt fått ut mycket information till personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Nyhetsbrevet har skickats ut ungefär varannan månad och innehållit information om alla RFSU Malmös verksamheter, vad som är på gång och tips om relevanta händelser i regionen. Responsen på utskicken har varit mycket god. Studiecirkel "Sex- och samlevnad för vuxna" Under våren och hösten 2010 har RFSU Malmö i samarbete med Folkuniversitetet arrangerat studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna. Höstens studiecirkel var den femte terminen som cirkeln arrangerades och det planeras även att fortsätta under år Studiecirkeln har letts av tre studiecirkelledare per termin, där Johanna Karlsson och Sanna Malmros var med både under våren och hösten, samt Christoph Lukkerz under våren och Johanna Dixelius under hösten. Studiecirkelledarna har planerat varje träff, bjudit in föreläsare, skött kontakten med Folkuniversitetet och ordnat allt praktiskt under cirkelträffarna, som exempelvis upprop, moderation av diskussioner, utvärderingar och fika. Antal deltagare har varit tjugo till en början, men några deltagare har droppat av under båda terminerna. 7

8 Studiecirkelsgänget samlade. Från vänster Johanna Dixelius, Sanna Malmros och Johanna Karlsson. Exempel på ämnen och övningar som tagits upp är sexualitetens historia, relationsanarki, hedersproblematik, att leva med hiv, transpersoner, intensivkurs i g-punktsorgasm, samt interaktiva övningar kring normer. Det samlade intrycket av studiecirkelns två terminer år 2010 är mycket positivt och vi har fått god respons från deltagarna. Många deltagare har upplevt att det är högt i tak i diskussionerna och att man fått inspiration och kunskap kring olika ämnen. Det negativa som har framkommit har mest handlat om att vissa tycker att vi bör diskutera mer i smågrupper medan andra vill ha storgrupp, samt att tiden för diskussion är för kort. Dessa synpunkter har vi bemött genom att variera formen för diskussionen och att ha en träff med enbart diskussion utifrån valda tidningsartiklar. Genom studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna har vi skapat ett forum för vuxna att diskutera sexualitet och relationsformer, samtidigt som det har skett en folkbildning i RFSUs anda. Genom att arrangera studiecirkeln i samarbete med Folkuniversitetet har vi nått ut till en målgrupp som annars inte hade kommit i kontakt med RFSU och på så sätt har studiecirkeln bidragit till fler potentiella medlemmar i RFSU Malmö. 8

9 Utbildningshelg "Barns sexualitet" På RFSU-kongressen 2009 togs beslutet att barns sexualitet skulle vara ett av RFSUs fokusområde under Därför är det väldigt roligt att vi kunde satsa på en utbildning kring detta ämne. Den november hölls utbildningen i RFSU Malmös lokaler där 27 personer från lokalföreningarna: Motala, Malmö, Trestad, Linköping, Stockholm, Göteborg, Katrineholm, Gävle, Umeå samt Maria Bergström och Hans Olsson från kansliet deltog. Anna Kosztovics och Linda Leveau höll i utbildningshelgen. I övergripande drag var syftet med utbildningen att fler inom RFSU ska arbeta med förskolor och få deras personalgrupper att samtala mer om barns sexualitet. Olika frågor diskuterades, bland annat hur man kan prata om barns sexualitet, olika metoder för att bemöta ämnet och att skapa en trygghet och att känna sig bekväm i att prata om och svara på frågor ring barns sexualitet. Under helgen formulerades också tankar på att fortsätta det pedagogiska arbete Anna Kosztovics bedrivit genom åren och försöka nå flera förskolor. Samtliga deltagare fick skissa på olika projekt rörande barns sexualitet som skulle vara möjliga att starta efter årsskiftet. Detta resulterade senare i en ansökan från RFSU Malmö, där vi vill göra en pilotstudie på fyra olika förskolor. Syftet med RFSU Malmös projekt är att öppna upp för samtal med förskolepersonal kring barns sexualitet samt att belysa hur sexualiteten uttrycker sig i barndomen och hur man som aktör kan vara en förebild i bemötandet av denna. 9

10 VERKSAMHETER Äldre och sexualitet - samarbetsprojekt med Malmö Stad. Projektet "Äldre och sexualitet" är ett projekt finansierat av Malmö Stad via Socialstyrelsens medel "Stimulansbidrag" för vård och omsorg som pågått under Arbetade med detta projekt gjorde Elinor Hansson, socionom och auktoriserad sexualrådgivare på 50 %. Tankarna med projektet presenterades för sektionschefer inom stadsdelarna Limhamn/Bunkeflo och Fosie för att undersöka intresset för utbildning av deras personal. Det fanns ett stort intresse för att lyfta frågorna och därför kom det att ske utbildning i studiecirkelform för personal på tre vårdboende: Mathildenborg, Söderkullahemmet och Fosietorp/Lindängelund. Vi träffades under fem tillfällen och två timmar per tillfälle. Innehållet var en blandning av definitioner (WHO), teoretiska resonemang kring sexualitet i allmänhet och äldre i synnerhet samt yrkesrollen. En annan del av studiecirkeln utgjorde eget arbete i form av grupparbete. Exempel på teorier är Sexuella script och PLISSIT-modellen. I grupparbetet arbetade personalen med egna erfarenheter av händelser hos sina brukare av sexuella karaktär. Detta innebär möjligheter att diskutera och handleda kring frågor av både kunskapskaraktär, men även förhållningssätt och bemötande som personalen hade ett stort intresse att prata om. Den andra delen av projektet innebar att möta de äldre 65+ själv via aktiviteter som Malmö Stad erbjuder. Det var Öppet hus verksamhet respektive Äldre-dagar arrangerade av Husie Stadsdel. Tyvärr visade det sig vara ett ämne som var känsligt, kanske tabu att närma sig från de äldre. På Öppet hus verksamheten kom ca 15 av vanligtvis 50 vid övriga arrangemang och de äldre som var där misstänkte att de som var frånvarande var oroliga över ämnet. De som fanns på plats vid presentationen av projektet tyckte det var ett viktigt ämne att prata om, men var försiktiga själv med sina uttalande och ville inte ställa upp för vidare samtal. På Äldre-dagen deltog projektet med ett bokbord med information av olika slag, litteratur och sexualtekniska hjälpmedel samt gelehjärtan. De sistnämnda hjärtana lockade betydligt mer än litteratur och sexualtekniska hjälpmedel. De som stannade lite längre och pratade var oftast män och de uttryckte trots allt positiva tankar kring ämnet, 10

11 att det var viktigt att prata om, men ovant och svårt trots allt. Ambitionen att försöka möta 65+ kvinnor och män för att höra kring deras tankar, behov och önskemål kring sexualitet måste erkännas inte blev som tänkt. Några samtal har förekommit men inga av personlig karaktär som kunde bidra med någon större kunskap till projektet. Projektet kommer inom kort att redogöras för i en mera utförligare rapport. Projektet redovisas i särskild rapport, se hemsidan för nerladdning eller kontakta oss på RFSU Malmö för tryckt exemplar. Vård och omsorg Genom åren har RFSU Malmö i allt högre grad mötts av förfrågningar från vård- och omsorgssektorn, som LSS-vården, socialpsykiatrin, bolag som bedriver personlig assistans och habiliteringen, gällande ökad kompetens i sexuella frågor. Personalen uttrycker här exempelvis önskemål om att bli bättre på att bemöta sexualiteten hos sina brukare och man vill erbjuda anpassad sexualupplysning eller individuell rådgivning. Förfrågningar om insatser av detta slag passar inte med självklarhet in i det hiv/sti-preventiva uppdraget enligt gällande riktlinjer och kan bara delvis täcka sina egna kostnader genom avgifter från uppdragsgivare. Således föddes idén att söka medel för att möta frågor från ovan nämnda verksamheter och samtidigt 11

12 utveckla RFSU Malmös arbete inom området sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Efter ansökan beviljade RFSU:s förbund kr för att under 2010 erbjuda sexualupplysning till brukare och kompetensutveckling till personal verksam i Skåne Län. En detaljerad redogörelse för projektet inklusive en djuplodande analys går att läsa i en separat rapport. I projektet arbetade Jack Lukkerz, socionom och auktoriserad sexualrådgivare, på 15 % eller motsvarande cirka trearbetsdagar i månaden. Under projekttiden genomfördes en rad föreläsningar, utbildningar och konsultationer för verksamheter i skånska kommuner, och ett fördjupat samarbete inom ramen för ett arbete påbörjat 2009 kunde slutföras i Landskrona. Även Vipans gymnasiesärskolas personal fick en kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsområdet. Ett par individuella rådgivningsbesök till en brukare samt ett sex- och samlevnadspass på en gymnasiesärskola i Malmö genomfördes också. Komikondom.com Den av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU-Gruppen Malmö gemensamma verksamhet komikondom.com med sin hemsida och sitt utåtriktade kampanjarbete kom att avslutas under första kvartalet De riktlinjer som gavs från Socialstyrelsen var att kampanjer inte längre skulle skapas regionalt/lokalt utan istället nationellt. Det innebar att den verksamhet som 12

13 bedrevs till och med mars förutom hemsidan var frågelådan. Hemsidan kommer att finnas kvar tom 2011 med information, bilder, övrigt material och hänvisning till våra respektive organisationer när det gäller frågor kring sexualitet, samlevnad, identitet, kondomer och hiv/sti-information. ur Komikondoms bildarkiv RFSU-Gruppen: Hiv/sti-förebyggande projekt Se egen verksamhetsberättelse. 13

14 Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne Projektbeskrivning RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU Malmö har sedan 1999 haft en gemensam Sexualterapeutisk mottagning. Mottagningen har under 2010 haft en bemanning på 1,0 heltidstjänst i sexualterapeutisk verksamhet bestående av två personer. De anställda har varit en leg psykolog/leg psykoterapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi/specialist i klinisk psykologi (anställd av RFSU Malmö) och en auktoriserad socionom/sexologiskt orienterad terapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi (anställd av RFSL Rådgivningen Skåne). Till verksamheten har under året också varit knuten en beteendevetare med sexologisk kompetens som är under utbildning till psykoterapeut. Hon har haft terapier med klienter på mottagningen under handledning genom utbildningens försorg. Mål Att tillhandahålla sexualterapeutisk behandling riktat till Skånes befolkning. Måluppfyllelse Mottagningens resurser har i stort tagits i anspråk utifrån Skånes befolknings geografiska fördelning. Efterfrågan av sexualterapeutisk behandling har varit hög. Metod Sexologisk och psykodynamisk terapi samt stödsamtal. Behandlarna arbetar företrädesvis med individuella kontakter samt med parterapi. Behandlingen bedrivs med psykoterapi utifrån psykodynamisk grund samt stödjande terapi. Verksamhet Utgångspunkten för verksamheten är att individens sexualitet, könsidentitet och sexuella orientering är delar av våra jag som utvecklas och förändras livet igenom. En känsla av förankring i sin sexualitet och en trygg sexuell- och könsidentitet är väsentliga för vårt psykiska välbefinnande i sig såväl som förutsättningar för att som individ kunna ta ansvar för sina sexuella handlingar och att kunna integrera fungerande säkrare sexstrategier. På 14

15 mottagningen möter behandlarna personer med sexuell problematik av psykogen karaktär. Det rör sig om: Sexuella problem t ex olust, orgasmsvårigheter, för tidig utlösning, avsaknad av/försenad utlösning. Personer utsatta för sexuellt våld och/eller tvång Sexuell självbilds-/självkänsloproblematik (brister i sexuell självutveckling). Intimitetsproblematik. Avvikande sexuellt beteende såsom tvångsmässig sexualitet. Sexuell identitetsproblematik. Könsidentitetsproblematik. Mottagningen har sammantaget under 2010 utfört 627 bedömande eller behandlande samtal fördelat på 27 kvinnor och 33 män samt 2 transpersoner. Av kontakterna har 20 varit långtidsterapier och 39 varit korttidsterapier (inkluderande parterapier) alternativt bedömnings-/rådgivande samtal. En utbildningsterapeut har haft ca 30 samtal under året fördelat på 1 man och 1 kvinna. Mottagningen har under 2010 haft tillgänglighet via en telefontid per vecka samt flexibla mottagningstider. Studie: Hiv/sti i Öresund Malmö Stad har gett RFSU Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne i uppdrag att genomföra en studie kring smittorisker gälland HIV och STI över Öresund. Anledningen till att man önskar få mer kunskap om HIV och STI i relation till människors rörelse- och beteendemönster i Öresundsregionen är en ökad incidens av hiv-smittade i Skåne under 2000-talet jämfört med decenniet innan. Även incidensen gällande klamydia, gonorré och syfilis ökar. Det unika med Skåne, till skillnad från övriga storstadsområden i landet, är närheten till Danmark och en stor rörlighet över Öresund i och med tillkomsten av Öresundsbron liksom sedan tidigare färjorna mellan Helsingborg och Helsingör samt därigenom ökad arbets- och nöjespendling. Danmark uppvisar dessutom högre siffror vad gäller hiv och klamydia. Köpenhamn har traditionellt varit en stor nöjesmagnet för skåningar, där lockelsen utgörs av ett nöjesutbud likt vilken storstad som helst men också skillnader i lagstiftning (som 15

16 smittskyddslagen eller lagen inom prostitutionsområdet) liksom en annan tolerans för alkoholkonsumtion, droger, handel med sexuella tjänster. Malmö Stad och Region Skåne erhåller statliga bidrag för att förebygga smittspridning av HIV och andra sexuellt överförda infektioner. Storleken på bidraget beräknas enligt en fördelningsnyckel som inte inkluderar de risker som boende i Sverige tar utanför landets gränser. I Skåne blir problematiken extra tydlig av skäl som åberopas ovan, samt att var tionde ung vuxen i åldern år arbetspendlar till Danmark, och att det görs uppskattningsvis 25 miljoner personresor över Öresund per år. Uppdragets syfte är att värdera närheten till Danmark, främst Köpenhamn, ur ett smittskyddsperspektiv när det gäller HIV och STI i Skåne. Projektet startade 1 maj 2010 och avslutas 31 mars Det innebär att projektet pågår fortfarande och några resultat kan inte delges i nuläget. Projektgruppen har i projektet genomfört fältstudier med relevanta aktörer inom det preventiva området i Skåne och Danmark, som myndigheter, organisationer och verksamheter, och projektgruppen har även genomfört en rad intervjuer med individer som på olika sätt har erfarenheter av Skånes närhet till Danmark ur ett sexuellt perspektiv. Beräknad tid för rapportredogörelse är april-maj Öresundsbron. Fotograf: Lars Andersson Sorundalasse s photostream, flickr.com. 16

17 Sexdagarna Sexdagarna hölls under två dagar och en kväll i oktober. Det var ett samarbetsprojekt mellan RFSU Malmö, RFSU-Gruppen Malmö och Studenthälsan Malmö. Dagarna innefattade seminarier, levande böcker, en konstutställning och en mässa på temat sexualitet i Skåne. Syftet med dagarna var att inspirera till ett lustfyllt perspektiv och ett öppet samtalsklimat. Sexdagarna syftade till att skapa ett forum för reflektion kring lust och sexuell hälsa. Genom föredrag samt interaktiva moment ville vi upplysa om, samt ifrågasätta samhälleliga normer kring, sexualitet. Vi ville särskilt lyfta fram en positiv sexualsyn, ett praktiskt och individnära samtalsklimat och genom detta främja sexuell hälsa. Målgrupper för arrangemanget var studenter och personal på Malmö högskola, ungdomar och unga vuxna i Malmö, samt personer som är yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Projektet var, enligt utvärderingarna, väldigt uppskattat och många uttryckte en önskan om nya sexdagar Vi i arbetsgruppen är mycket nöjda med arrangemanget och pigga på att göra det igen under I vår utvärdering kan man läsa mer om bakgrunden till projektet samt arbetsgången. Under Sexdagarna kunde besökarna låna en levande sexbok och intresset var stort. 17

18 PRESS OCH PUBLIKATIONER Här presenteras publikationer samt olika pressammanhang där RFSU Malmö och RFSU-Gruppen Malmö har figurerat. Publikationer: RFSU-Gruppen Malmö har under 2010 publicerat rapporten Dundermycket sexualundervisning som bygger på ett pilotprojekt som RFSU-Gruppen Malmö arbetade med under tre års tid. Även rapporten Socialt behandlingsarbete och sexualitet som redogör för hur man kan inkludera sexualitet i behandlingsarbete, publicerades Rapporterna går att ladda ner på RFSU Malmös hemsida. Jack Lukkerz och Elinor Hansson från RFSU-Gruppen Malmö har även skrivit ett kapitel i antologin Sexologi, tredje upplaga (2010), Rådgivning via telefon och internet. I kapitlet beskriver de hur RFSU arbetar med att möta frågor och tankar om och kring sexualitet via telefon och internet. Press: Jack Lukkerz tillsammans med Robert Jacobsson skrev debattartikel Skona hiv-frågan från populism som publicerades på qx.se, rfsu.se samt på sr.se/p3 den 1a december Sydnytt samt Rapport hade den 22a oktober varsitt nyhetsinslag kring pilotprojektet Hiv/sti i Öresund som RFSU-Gruppen Malmö tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne arbetar med. Även City Malmö/Lund och Sveriges Radio P3/Ligga med P3 publicerade artiklar kring projektet samma datum. 18

19 Sexdagarna syntes i media tre dagar i rad, City Malmö/Lund den 19-20e oktober samt i Skånska dagbladet den 21a oktober. nde-sexbocker-lockade-hogskolans-studenter Skånska dagbladet publicerade även en artikel den 28e november 2010 om Elinor Hansson projekt Äldre och sexualitet. Emma Skarpås och Jack Lukkerz har både synts och hörts ett flertal gånger under 2010 i Sveriges Radio P3/Ligga med P3. 19

20 MED ÖNSKAN OM ETT ENGAGERANDE 2011 RFSU Malmö Grynbodgatan Malmö 20

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 Bakgrund sexualiteten som metod...4 Våra tre verksamhetsdelar...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne RFSU-Gruppen Malmö Bakgrund sexualiteten som metod RFSU-Gruppen Malmö bedriver sedan 1990 hiv-preventivt arbete i Region Skåne.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Äldre och sexualitet. Författare: Elinor Hansson

Äldre och sexualitet. Författare: Elinor Hansson Äldre och sexualitet Författare: Elinor Hansson RFSU Malmö Grynbodgatan 8 211 33 Malmö www.rfsu.se/malmo Författare: Elinor Hansson Layout: Johan Kimrin Illustrationer: Eva Fallström Copyright: RFSU Tryck:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Malmö 2014 Ordförande har ordet Ännu ett år har gått. 2014 var året då vi fyllde 80 år som lokalförening. Det gör oss till en av de äldsta lokalföreningarna! Under året har vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Sexualitet och intellektuella funktions - ned sättningar. Rapport Författare: Jack Lukkerz

Sexualitet och intellektuella funktions - ned sättningar. Rapport Författare: Jack Lukkerz Sexualitet och intellektuella funktions - ned sättningar Rapport Författare: Jack Lukkerz RFSU Malmö www.rfsu.se/malmo Författare: Jack Lukkerz Layout: Johan Kimrin Kapitel X. xxx Sid 3 INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Nätverks- och arbetsmöten samt konsultuppdrag... 4 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV. Utbildningar och tjänster Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV Utbildningar och tjänster Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV 2014 FIRAR EHRV TIO ÅR. Vi har sedan starten

Läs mer

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla.

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla. Intradagarna 2011 Rekordmånga deltagare! Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som genomfördes för 6:e året i rad. Intradagarna befäste återigen sin position som det viktigaste

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Killprojektet 2009 -En presentation och lägesrapport Umeå Ungdomsmottagning Västerbottens läns landsting

Killprojektet 2009 -En presentation och lägesrapport Umeå Ungdomsmottagning Västerbottens läns landsting Killprojektet 2009 -En presentation och lägesrapport Umeå Ungdomsmottagning Västerbottens läns landsting Psykolog Erik Rova Killprojektet pågår på Umeå Ungdomsmottagning mellan 2009-03-01 och 2010-02-

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer