VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad för vuxna" 7 Utbildningshelg "Barns sexualitet" 9 VERKSAMHETER 10 Äldre och sexualitet - samarbetsprojekt med Malmö Stad. 10 Vård och omsorg 11 Komikondom.com 12 RFSU-Gruppen: Hiv/sti-förebyggande projekt 13 Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne 14 Studie: Hiv/sti i Öresund 15 Sexdagarna 17 PRESS OCH PUBLIKATIONER 18 Publikationer: 18 Press: 18 2

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Verksamhetsåret 2010 med två ordförande i RFSU Malmö har varit ett spännande år. Att få förtroendet och bli vald är en sak. RFSU Malmö har 4 anställda och omsätter en hel del pengar vilket innebär ett stort ansvar. Vårt första mål var att få igång ett bra samarbete i styrelsen och med personalen där alla som ville fick ta sin plats och tid. Därefter var det viktigt att få kontroll på alla avtal och få struktur på ekonomi och framtid. Först i slutet av mars fick vi besked om hur mycket pengar vi skulle få i anslag under verksamhetsåret 2010 och vi kunde inte annat än konstatera att vi inte skulle gå plus. Eftersom det dessutom framfördes signaler om att vi eventuellt skulle få ännu mindre anslag för 2011 kändes framtiden oviss. Tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne hade vi möte med Region Skåne om ekonomi, framtiden och hur vi skulle kunna förändra vissa praktiska saker som t ex när beslut tas om våra anslag. Alla var överens om att det är svårt att bedriva verksamhet när man inte vet hur ens ekonomi ska se ut tills när första kvartalet i princip redan har passerat. Tyvärr ligger inte frågan lokalt utan i Stockholm och därför får vi lyfta frågan till vårt riksförbund och lobba mot våra riksdagspolitiker. För att möta eventuellt minskade intäkter började vi prata om hur och var vi eventuellt kunde spara in pengar. Att minska personalstyrkan var ett av de sista alternativen vi kunde tänka oss. Delar av personalen tog till och med tjänstledigt under 2010 för att hjälpa till med att hålla nere underskottet. Förutom en del småposter var det hyresavtalet vi kunde göra något åt. Därför började vi prata om att säga upp avtalet för omförhandling för att eventuellt få ner hyran. Eftersom vi var sambo med RFSL Rådgivningen Skåne var det en del diskussioner med både dem och hyresvärden innan allt strandade efter sommaren och vi fick helt enkelt se oss om efter nya lokaler. Alla diskussioner om ekonomi, besparingar och framtid har tyvärr tagit mycket av vår energi som vi egentligen skulle ha använt för att sätta RFSU Malmö på kartan. Trots allt har RFSU Malmö varit mycket aktiva under 2010 som framgår av vår verksamhetsberättelse och det har bidragit till att vi fått en större tillströmning av nya medlemmar. Nu när vi har sett om vårt hus och allt fallit på plats känns det som vi har goda förutsättningar för att sätt fart mot ett nytt verksamhetsår med betydligt mer SEX och få RFSU Malmö att växa är medlemmarnas år! Avslutningsvis vill vi tacka alla som gjort detta möjligt. Styrelsen, personal, informatörer, ideellt engagerade, medlemmar, Region Skåne, RFSUs riksförbund och många fler - TACK! Ett speciellt tack till Malmö stad som lånade ut Malmö Rådhus till vårt 75 års jubileum. ///Ordförande i RFSU Malmö 3

4 STYRELSE RFSU Malmös styrelse valdes på årsmötet den 25/2. Styrelsens sammansättning under året var följande Ordföranden: Jonas Bengtsson och Anne Svensson Ledamot/Kassör: Andreas Palmqvist Ledamot: Emma Mc Intosh Ledamot: Johnny Taikon Runnerstam (har ej kunnat närvara) Suppleant: Dèspina Katsianikou Benér Suppleant: Johanna Gustavsson (avgick under våren) Suppleant: Rasmus Fonseca Suppleant: Åsa Larsen (avgick under hösten) Valberedning: Roland Heller och Kadrie Persson Salja Sedan årsmötet har styrelsen hållit 12 styrelsemöten samt en styrelsehelg, den 24/4. 4

5 ARRANGEMANG Jubileumshelg januari 2010 Året introducerades med en jubileumshelg den januari. Då firades RFSU Malmös 75årsdag och RFSU-Gruppens 20årsdag. RFSU Malmö firade med att hålla föreläsningar i två dagar samt en stor fest. Fredagen räknades som RFSU-Gruppens dag och ägnades åt hivprevention i Skåne under verksamhetens 20 år. Lördagen var föreningsdag, och denna förgylldes med föreläsningar på följande tema: - Fula men mjukt runda ord, Bengt Dagrin - Från sedlighetsbrott till sexualbrott, Linnea Wegerstad, doktorand i juridik - Sexualpolitisk historisk överblick, Lena Lennerhed, RFSUs ordförande - Barns sexualitet, Anna Kosztovics - Vilka är de? Swingers. Jonas Bengtsson - Riksdagspolitiker mot väggen, Silvia Ernhagen, RFSU - Malmös sexuella historia, Mariah Larsson, filmvetare Samling i Rådhuset under Malmös jubileumshelg, januari

6 På kvällen firade vi med mat och dans på Malmös Rådhus. Malmö stad lånade ut Rådhuset till oss och bjöd även på ett glas bubbel till vår ära. Förbundsordförande Lena Lennerhed förgyllde kvällen med sin närvaro. Kvällens värdinna var Ylva-Maria Thomson som även höll i ett spännande lotteri av sexleksaker senare under kvällen. Sammantaget gästades evenemanget av närmare 150personer. Temakvällar för medlemmar Föreningen har under året arrangerat temakvällar på en pub i Malmö, eftersom lättsammare miljöer och diskussion efterfrågats från medlemmar. Till temakvällarna har olika föreläsare bjudits in för en kortare presentation av sitt ämne. Därefter har samtalet öppnats upp för frågestund och dialog. Följande kvällar hade vi under 2010: 1) 23/4 Porrfilmshistoria med filmvetare Mariah Larsson. Mariah redogjorde för Malmös historia i synnerhet och porrfilmshistoria i allmänhet. Cirka 30 personer deltog under föreläsning och efterföljande diskussion. 2) 20/5 Swingers med Jonas Bengtsson och "Ella". Jonas och Ella berättade om fenomenet Swingers. Hur det fungerar, hur pass vanligt det är och mötesplatserna. Runt 20 personer deltog under föreläsning och efterföljande diskussion. 3) 16/9 Sexualpolitiskt quiz med Rasmus Fonseca och Åsa Larsen, styrelsemedlemmar i RFSU Malmö. Det populära sexquizet som hade premiär under ESF 2008 och som sedan har turnerat runt i Malmö kom till Pub25 i september. Denna gång med färska frågor om sexualpolitik inför valet. Även klassiska sexfrågor fanns med på quizen. En uppskattad aktivitet som blandar allmänbildning med humor och skratt. Cirka 10 personer deltog. Under hösten har quizen även hållits på andra platser där den har fått positiva reaktioner. 6

7 4) 21/10 Sveriges "virtuella red-light district" med Gabriella Scaramuzzino, doktorand vid Linnéuniversitetet. Detta gjordes i samband med Sexdagarna. Gabriella bjöd på lite smakprov från sin doktorsavhandling som hon arbetar på för tillfället som handlar om hur internet används av personer som har ett gemensamt intresse för sexköp och hur dessa platser kan se ut. Det var ett avslappnat samtal mellan Gabriella och publiken som bestod av cirka 20 personer. Nyhetsbrev Under året har nyhetsbrev skickats ut till medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade. Genom nyhetsbrevet har vi på ett snabbt sätt fått ut mycket information till personer som är intresserade av föreningens verksamhet. Nyhetsbrevet har skickats ut ungefär varannan månad och innehållit information om alla RFSU Malmös verksamheter, vad som är på gång och tips om relevanta händelser i regionen. Responsen på utskicken har varit mycket god. Studiecirkel "Sex- och samlevnad för vuxna" Under våren och hösten 2010 har RFSU Malmö i samarbete med Folkuniversitetet arrangerat studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna. Höstens studiecirkel var den femte terminen som cirkeln arrangerades och det planeras även att fortsätta under år Studiecirkeln har letts av tre studiecirkelledare per termin, där Johanna Karlsson och Sanna Malmros var med både under våren och hösten, samt Christoph Lukkerz under våren och Johanna Dixelius under hösten. Studiecirkelledarna har planerat varje träff, bjudit in föreläsare, skött kontakten med Folkuniversitetet och ordnat allt praktiskt under cirkelträffarna, som exempelvis upprop, moderation av diskussioner, utvärderingar och fika. Antal deltagare har varit tjugo till en början, men några deltagare har droppat av under båda terminerna. 7

8 Studiecirkelsgänget samlade. Från vänster Johanna Dixelius, Sanna Malmros och Johanna Karlsson. Exempel på ämnen och övningar som tagits upp är sexualitetens historia, relationsanarki, hedersproblematik, att leva med hiv, transpersoner, intensivkurs i g-punktsorgasm, samt interaktiva övningar kring normer. Det samlade intrycket av studiecirkelns två terminer år 2010 är mycket positivt och vi har fått god respons från deltagarna. Många deltagare har upplevt att det är högt i tak i diskussionerna och att man fått inspiration och kunskap kring olika ämnen. Det negativa som har framkommit har mest handlat om att vissa tycker att vi bör diskutera mer i smågrupper medan andra vill ha storgrupp, samt att tiden för diskussion är för kort. Dessa synpunkter har vi bemött genom att variera formen för diskussionen och att ha en träff med enbart diskussion utifrån valda tidningsartiklar. Genom studiecirkeln Sex och samlevnad för vuxna har vi skapat ett forum för vuxna att diskutera sexualitet och relationsformer, samtidigt som det har skett en folkbildning i RFSUs anda. Genom att arrangera studiecirkeln i samarbete med Folkuniversitetet har vi nått ut till en målgrupp som annars inte hade kommit i kontakt med RFSU och på så sätt har studiecirkeln bidragit till fler potentiella medlemmar i RFSU Malmö. 8

9 Utbildningshelg "Barns sexualitet" På RFSU-kongressen 2009 togs beslutet att barns sexualitet skulle vara ett av RFSUs fokusområde under Därför är det väldigt roligt att vi kunde satsa på en utbildning kring detta ämne. Den november hölls utbildningen i RFSU Malmös lokaler där 27 personer från lokalföreningarna: Motala, Malmö, Trestad, Linköping, Stockholm, Göteborg, Katrineholm, Gävle, Umeå samt Maria Bergström och Hans Olsson från kansliet deltog. Anna Kosztovics och Linda Leveau höll i utbildningshelgen. I övergripande drag var syftet med utbildningen att fler inom RFSU ska arbeta med förskolor och få deras personalgrupper att samtala mer om barns sexualitet. Olika frågor diskuterades, bland annat hur man kan prata om barns sexualitet, olika metoder för att bemöta ämnet och att skapa en trygghet och att känna sig bekväm i att prata om och svara på frågor ring barns sexualitet. Under helgen formulerades också tankar på att fortsätta det pedagogiska arbete Anna Kosztovics bedrivit genom åren och försöka nå flera förskolor. Samtliga deltagare fick skissa på olika projekt rörande barns sexualitet som skulle vara möjliga att starta efter årsskiftet. Detta resulterade senare i en ansökan från RFSU Malmö, där vi vill göra en pilotstudie på fyra olika förskolor. Syftet med RFSU Malmös projekt är att öppna upp för samtal med förskolepersonal kring barns sexualitet samt att belysa hur sexualiteten uttrycker sig i barndomen och hur man som aktör kan vara en förebild i bemötandet av denna. 9

10 VERKSAMHETER Äldre och sexualitet - samarbetsprojekt med Malmö Stad. Projektet "Äldre och sexualitet" är ett projekt finansierat av Malmö Stad via Socialstyrelsens medel "Stimulansbidrag" för vård och omsorg som pågått under Arbetade med detta projekt gjorde Elinor Hansson, socionom och auktoriserad sexualrådgivare på 50 %. Tankarna med projektet presenterades för sektionschefer inom stadsdelarna Limhamn/Bunkeflo och Fosie för att undersöka intresset för utbildning av deras personal. Det fanns ett stort intresse för att lyfta frågorna och därför kom det att ske utbildning i studiecirkelform för personal på tre vårdboende: Mathildenborg, Söderkullahemmet och Fosietorp/Lindängelund. Vi träffades under fem tillfällen och två timmar per tillfälle. Innehållet var en blandning av definitioner (WHO), teoretiska resonemang kring sexualitet i allmänhet och äldre i synnerhet samt yrkesrollen. En annan del av studiecirkeln utgjorde eget arbete i form av grupparbete. Exempel på teorier är Sexuella script och PLISSIT-modellen. I grupparbetet arbetade personalen med egna erfarenheter av händelser hos sina brukare av sexuella karaktär. Detta innebär möjligheter att diskutera och handleda kring frågor av både kunskapskaraktär, men även förhållningssätt och bemötande som personalen hade ett stort intresse att prata om. Den andra delen av projektet innebar att möta de äldre 65+ själv via aktiviteter som Malmö Stad erbjuder. Det var Öppet hus verksamhet respektive Äldre-dagar arrangerade av Husie Stadsdel. Tyvärr visade det sig vara ett ämne som var känsligt, kanske tabu att närma sig från de äldre. På Öppet hus verksamheten kom ca 15 av vanligtvis 50 vid övriga arrangemang och de äldre som var där misstänkte att de som var frånvarande var oroliga över ämnet. De som fanns på plats vid presentationen av projektet tyckte det var ett viktigt ämne att prata om, men var försiktiga själv med sina uttalande och ville inte ställa upp för vidare samtal. På Äldre-dagen deltog projektet med ett bokbord med information av olika slag, litteratur och sexualtekniska hjälpmedel samt gelehjärtan. De sistnämnda hjärtana lockade betydligt mer än litteratur och sexualtekniska hjälpmedel. De som stannade lite längre och pratade var oftast män och de uttryckte trots allt positiva tankar kring ämnet, 10

11 att det var viktigt att prata om, men ovant och svårt trots allt. Ambitionen att försöka möta 65+ kvinnor och män för att höra kring deras tankar, behov och önskemål kring sexualitet måste erkännas inte blev som tänkt. Några samtal har förekommit men inga av personlig karaktär som kunde bidra med någon större kunskap till projektet. Projektet kommer inom kort att redogöras för i en mera utförligare rapport. Projektet redovisas i särskild rapport, se hemsidan för nerladdning eller kontakta oss på RFSU Malmö för tryckt exemplar. Vård och omsorg Genom åren har RFSU Malmö i allt högre grad mötts av förfrågningar från vård- och omsorgssektorn, som LSS-vården, socialpsykiatrin, bolag som bedriver personlig assistans och habiliteringen, gällande ökad kompetens i sexuella frågor. Personalen uttrycker här exempelvis önskemål om att bli bättre på att bemöta sexualiteten hos sina brukare och man vill erbjuda anpassad sexualupplysning eller individuell rådgivning. Förfrågningar om insatser av detta slag passar inte med självklarhet in i det hiv/sti-preventiva uppdraget enligt gällande riktlinjer och kan bara delvis täcka sina egna kostnader genom avgifter från uppdragsgivare. Således föddes idén att söka medel för att möta frågor från ovan nämnda verksamheter och samtidigt 11

12 utveckla RFSU Malmös arbete inom området sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Efter ansökan beviljade RFSU:s förbund kr för att under 2010 erbjuda sexualupplysning till brukare och kompetensutveckling till personal verksam i Skåne Län. En detaljerad redogörelse för projektet inklusive en djuplodande analys går att läsa i en separat rapport. I projektet arbetade Jack Lukkerz, socionom och auktoriserad sexualrådgivare, på 15 % eller motsvarande cirka trearbetsdagar i månaden. Under projekttiden genomfördes en rad föreläsningar, utbildningar och konsultationer för verksamheter i skånska kommuner, och ett fördjupat samarbete inom ramen för ett arbete påbörjat 2009 kunde slutföras i Landskrona. Även Vipans gymnasiesärskolas personal fick en kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsområdet. Ett par individuella rådgivningsbesök till en brukare samt ett sex- och samlevnadspass på en gymnasiesärskola i Malmö genomfördes också. Komikondom.com Den av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU-Gruppen Malmö gemensamma verksamhet komikondom.com med sin hemsida och sitt utåtriktade kampanjarbete kom att avslutas under första kvartalet De riktlinjer som gavs från Socialstyrelsen var att kampanjer inte längre skulle skapas regionalt/lokalt utan istället nationellt. Det innebar att den verksamhet som 12

13 bedrevs till och med mars förutom hemsidan var frågelådan. Hemsidan kommer att finnas kvar tom 2011 med information, bilder, övrigt material och hänvisning till våra respektive organisationer när det gäller frågor kring sexualitet, samlevnad, identitet, kondomer och hiv/sti-information. ur Komikondoms bildarkiv RFSU-Gruppen: Hiv/sti-förebyggande projekt Se egen verksamhetsberättelse. 13

14 Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne Projektbeskrivning RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU Malmö har sedan 1999 haft en gemensam Sexualterapeutisk mottagning. Mottagningen har under 2010 haft en bemanning på 1,0 heltidstjänst i sexualterapeutisk verksamhet bestående av två personer. De anställda har varit en leg psykolog/leg psykoterapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi/specialist i klinisk psykologi (anställd av RFSU Malmö) och en auktoriserad socionom/sexologiskt orienterad terapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi (anställd av RFSL Rådgivningen Skåne). Till verksamheten har under året också varit knuten en beteendevetare med sexologisk kompetens som är under utbildning till psykoterapeut. Hon har haft terapier med klienter på mottagningen under handledning genom utbildningens försorg. Mål Att tillhandahålla sexualterapeutisk behandling riktat till Skånes befolkning. Måluppfyllelse Mottagningens resurser har i stort tagits i anspråk utifrån Skånes befolknings geografiska fördelning. Efterfrågan av sexualterapeutisk behandling har varit hög. Metod Sexologisk och psykodynamisk terapi samt stödsamtal. Behandlarna arbetar företrädesvis med individuella kontakter samt med parterapi. Behandlingen bedrivs med psykoterapi utifrån psykodynamisk grund samt stödjande terapi. Verksamhet Utgångspunkten för verksamheten är att individens sexualitet, könsidentitet och sexuella orientering är delar av våra jag som utvecklas och förändras livet igenom. En känsla av förankring i sin sexualitet och en trygg sexuell- och könsidentitet är väsentliga för vårt psykiska välbefinnande i sig såväl som förutsättningar för att som individ kunna ta ansvar för sina sexuella handlingar och att kunna integrera fungerande säkrare sexstrategier. På 14

15 mottagningen möter behandlarna personer med sexuell problematik av psykogen karaktär. Det rör sig om: Sexuella problem t ex olust, orgasmsvårigheter, för tidig utlösning, avsaknad av/försenad utlösning. Personer utsatta för sexuellt våld och/eller tvång Sexuell självbilds-/självkänsloproblematik (brister i sexuell självutveckling). Intimitetsproblematik. Avvikande sexuellt beteende såsom tvångsmässig sexualitet. Sexuell identitetsproblematik. Könsidentitetsproblematik. Mottagningen har sammantaget under 2010 utfört 627 bedömande eller behandlande samtal fördelat på 27 kvinnor och 33 män samt 2 transpersoner. Av kontakterna har 20 varit långtidsterapier och 39 varit korttidsterapier (inkluderande parterapier) alternativt bedömnings-/rådgivande samtal. En utbildningsterapeut har haft ca 30 samtal under året fördelat på 1 man och 1 kvinna. Mottagningen har under 2010 haft tillgänglighet via en telefontid per vecka samt flexibla mottagningstider. Studie: Hiv/sti i Öresund Malmö Stad har gett RFSU Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne i uppdrag att genomföra en studie kring smittorisker gälland HIV och STI över Öresund. Anledningen till att man önskar få mer kunskap om HIV och STI i relation till människors rörelse- och beteendemönster i Öresundsregionen är en ökad incidens av hiv-smittade i Skåne under 2000-talet jämfört med decenniet innan. Även incidensen gällande klamydia, gonorré och syfilis ökar. Det unika med Skåne, till skillnad från övriga storstadsområden i landet, är närheten till Danmark och en stor rörlighet över Öresund i och med tillkomsten av Öresundsbron liksom sedan tidigare färjorna mellan Helsingborg och Helsingör samt därigenom ökad arbets- och nöjespendling. Danmark uppvisar dessutom högre siffror vad gäller hiv och klamydia. Köpenhamn har traditionellt varit en stor nöjesmagnet för skåningar, där lockelsen utgörs av ett nöjesutbud likt vilken storstad som helst men också skillnader i lagstiftning (som 15

16 smittskyddslagen eller lagen inom prostitutionsområdet) liksom en annan tolerans för alkoholkonsumtion, droger, handel med sexuella tjänster. Malmö Stad och Region Skåne erhåller statliga bidrag för att förebygga smittspridning av HIV och andra sexuellt överförda infektioner. Storleken på bidraget beräknas enligt en fördelningsnyckel som inte inkluderar de risker som boende i Sverige tar utanför landets gränser. I Skåne blir problematiken extra tydlig av skäl som åberopas ovan, samt att var tionde ung vuxen i åldern år arbetspendlar till Danmark, och att det görs uppskattningsvis 25 miljoner personresor över Öresund per år. Uppdragets syfte är att värdera närheten till Danmark, främst Köpenhamn, ur ett smittskyddsperspektiv när det gäller HIV och STI i Skåne. Projektet startade 1 maj 2010 och avslutas 31 mars Det innebär att projektet pågår fortfarande och några resultat kan inte delges i nuläget. Projektgruppen har i projektet genomfört fältstudier med relevanta aktörer inom det preventiva området i Skåne och Danmark, som myndigheter, organisationer och verksamheter, och projektgruppen har även genomfört en rad intervjuer med individer som på olika sätt har erfarenheter av Skånes närhet till Danmark ur ett sexuellt perspektiv. Beräknad tid för rapportredogörelse är april-maj Öresundsbron. Fotograf: Lars Andersson Sorundalasse s photostream, flickr.com. 16

17 Sexdagarna Sexdagarna hölls under två dagar och en kväll i oktober. Det var ett samarbetsprojekt mellan RFSU Malmö, RFSU-Gruppen Malmö och Studenthälsan Malmö. Dagarna innefattade seminarier, levande böcker, en konstutställning och en mässa på temat sexualitet i Skåne. Syftet med dagarna var att inspirera till ett lustfyllt perspektiv och ett öppet samtalsklimat. Sexdagarna syftade till att skapa ett forum för reflektion kring lust och sexuell hälsa. Genom föredrag samt interaktiva moment ville vi upplysa om, samt ifrågasätta samhälleliga normer kring, sexualitet. Vi ville särskilt lyfta fram en positiv sexualsyn, ett praktiskt och individnära samtalsklimat och genom detta främja sexuell hälsa. Målgrupper för arrangemanget var studenter och personal på Malmö högskola, ungdomar och unga vuxna i Malmö, samt personer som är yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Projektet var, enligt utvärderingarna, väldigt uppskattat och många uttryckte en önskan om nya sexdagar Vi i arbetsgruppen är mycket nöjda med arrangemanget och pigga på att göra det igen under I vår utvärdering kan man läsa mer om bakgrunden till projektet samt arbetsgången. Under Sexdagarna kunde besökarna låna en levande sexbok och intresset var stort. 17

18 PRESS OCH PUBLIKATIONER Här presenteras publikationer samt olika pressammanhang där RFSU Malmö och RFSU-Gruppen Malmö har figurerat. Publikationer: RFSU-Gruppen Malmö har under 2010 publicerat rapporten Dundermycket sexualundervisning som bygger på ett pilotprojekt som RFSU-Gruppen Malmö arbetade med under tre års tid. Även rapporten Socialt behandlingsarbete och sexualitet som redogör för hur man kan inkludera sexualitet i behandlingsarbete, publicerades Rapporterna går att ladda ner på RFSU Malmös hemsida. Jack Lukkerz och Elinor Hansson från RFSU-Gruppen Malmö har även skrivit ett kapitel i antologin Sexologi, tredje upplaga (2010), Rådgivning via telefon och internet. I kapitlet beskriver de hur RFSU arbetar med att möta frågor och tankar om och kring sexualitet via telefon och internet. Press: Jack Lukkerz tillsammans med Robert Jacobsson skrev debattartikel Skona hiv-frågan från populism som publicerades på qx.se, rfsu.se samt på sr.se/p3 den 1a december Sydnytt samt Rapport hade den 22a oktober varsitt nyhetsinslag kring pilotprojektet Hiv/sti i Öresund som RFSU-Gruppen Malmö tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne arbetar med. Även City Malmö/Lund och Sveriges Radio P3/Ligga med P3 publicerade artiklar kring projektet samma datum. 18

19 Sexdagarna syntes i media tre dagar i rad, City Malmö/Lund den 19-20e oktober samt i Skånska dagbladet den 21a oktober. nde-sexbocker-lockade-hogskolans-studenter Skånska dagbladet publicerade även en artikel den 28e november 2010 om Elinor Hansson projekt Äldre och sexualitet. Emma Skarpås och Jack Lukkerz har både synts och hörts ett flertal gånger under 2010 i Sveriges Radio P3/Ligga med P3. 19

20 MED ÖNSKAN OM ETT ENGAGERANDE 2011 RFSU Malmö Grynbodgatan Malmö 20

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Korten på bordet 2009-2011

Korten på bordet 2009-2011 Slutredovisning projektet Korten på bordet 2009-2011 Projektet genomfört med stöd av: Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Projektidé... 6 Målgrupper... 6 Tillvägagångssätt/genomförande...

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg

Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg UngKAB09 Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg Skriftserien 2011:1 UngKAB09 Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer