SVENSK KRIGSDAGBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK KRIGSDAGBOK 1889-2008"

Transkript

1 SVENSK KRIGSDAGBOK Förord Vid arton års ålder, år 1956, mönstrade jag ombord på det norska fartyget MT Mistra som motorgutt. En ung gotlänning och jag var de enda svenskarna ombord. Kamratskapet var bra sånär som på ett undantag. Det fanns en så kallad svenskhatare i besättningen. Det var en norsk matros och han gjorde allt för att terrorisera mig och gotlänningen. Han var mycket hotfull och otrevlig och smockan hängde ständigt i luften. Han svarade inte när vi hälsade men var snabb att ge oss gliringar och demonstrerade sitt ogillande med minspel och kroppsspråk. Jag hade aldrig mött någon som var så konstant otrevlig under så lång tid. Mot sina norska kompisar var han däremot mycket vänlig. En dag fick jag av en äldre norsk maskinist veta att vår plågoande var svensk vilket jag först vägrade att tro på. Sedan fick jag veta att han flyttat till Norge mitt under brinnande krig därför att han skämdes över svenskarnas svek mot Norge under andra världskriget. Han hade lärt sig perfekt norska och bytt till ett norskt namn och hade varit motståndsrörelsen behjälplig. Han hävdade att Sverige deltog i kriget på tyskarnas sida. Man behöver inte skjuta eller bomba för att delta i ett krig. Man kan langa fram vapen och förnödenheter till en av de stridande parterna samt ordna med transporter och kommunikationer, befordra propaganda och hindra motpropaganda. Man kan visa en av de stridande parterna sin goda vilja genom att dekorera dem med medaljer och ordnar och ha ett livligt utbyte i form av delegationer, konstutställningar, mässor och idrottsevenemang. Man kan avvisa flyktingar och utlämna desertörer till en säker pina och död. Man kan göra goda affärer genom att handla med stöldgods som rövats från enskilda och företag. På så sätt kan man gynna den ena parten mer än om man kämpar med bössa och kanon. Om man då väljer att gynna den för tillfället starkare parten kan man klara sitt eget skinn, tjäna stora pengar och när många andra länder sedan ligger i ruiner kan man skryta med att man har världens högsta levnadsstandard. Svenskhataren vilar nu i norsk jord och jag är inte det minsta bitter på honom. Jag förstår honom även om hans antipatier tog sig lite konstiga uttryck då han trakasserade två ynglingar som var i förskoleåldern vid fredsslutet, men frid över hans minne. Bengt Sändh Costa del Sol. September

2 DAGBOK 1889 Svenska Antisemitiska Förbundet bildades i Göteborg av August Skarin som var redaktör för tidningen Den svenske arbetaren. I Sverige bildades Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) Sverige fick en lag med straffbestämmelser för agitation. Många socialdemokratiska tidningar och debattörer åtalades. Sverige var starkt tyskinfluerat medan det franska inflytandet hade minskat markant. Kontakterna med Tyskland omfattade allt från industri, handel, vetenskap och kultur. Tyska var andra språk i skolorna. Antisemitismen var ingen nyhet då det stått att läsa massor av judefientliga artiklar och anekdoter i Aftonbladet så tidigt som Sverige var i union med Norge sedan 1814 men de båda länderna utvecklades var för sig och sämjan var inte alltid den bästa. Under åren rasade Ståthållarkrisen. Norge styrdes från Sverige av en ståthållare som representerade kungen då denne var frånvarande. Krisen avslutades med att den norske regeringschefen fick titeln Statsminister. Statsrådskrisen och Vetostriden, , handlade om att de norska statsråden skulle ha rätt att delta i Stortingets förhandlingar. Stortinget fattade beslut om detta 1872 men först 1884 sanktionerade Oscar II beslutet. Flaggfrågan var också en viktig symbolfråga som vållade irritation. Tre gånger röstade man i stortinget, mot kungens veto, om att avlägsna unionsmärket från flaggan. Först 1899 gav Oscar II efter och stadfäste lagen. 16/ Charlie Chaplin föddes i London. Detta nämner jag bara som en kuriositet därför att han under andra världskriget skulle komma att parodiera Adolf Hitler. Det skedde i filmen Diktatorn som inte visades i Sverige under kriget. Det är ju en klar fördel om man är jämngammal med den man skall imitera. 2

3 20/ Adolf Hitler föddes i staden Braunau, Österrike / Den endast 25 år gamle Sven Hedin ingick, som tolk, i en ambassad på fyra män som fått i uppgift av kung Oscar och Sveriges regering att resa till Persien för att tilldela shah Nasreddin Serafimerorden. Shahen som är så överlastad med 48 väldiga diamanter och så mycket smaragder och annat lull-lull att han knappt kan röra sig fick en orden som kan utdelas till utländska furstar av synnerligen framstående förtjänst. Shah Nasreddin har beskrivits som en gammaldags orientalisk envåldshärskare som var despotisk, kleptokratisk, slug, nyckfull, grym och hänsynslös. Han stal vanemässigt allt han ville ha av sina undersåtar. Sven Hedin 26/ Sven Hedin var kvar i Persien där han denna dag ägnade sig åt likskändning. Han hade fått i uppdrag av antropologen och rasbiologen Gustaf Retzius att plocka med sig några skallar av en liten indoeuropeisk folkgrupp som kallas parser. Gustaf var son till skallmätningens fader Anders Retzius och båda ansåg parserna vara intressanta som de mest renblodiga bland arier. 3

4 Parserna begravde inte sina avlidna utan placerade dem under bar himmel på ett sju meter högt torn som de kallade Stillhetens torn. Det var 40 grader varmt, då Sven med risk för att bli upptäckt och lynchad, klättrade upp i tornet där han fann en stor mängd lik i olika förruttnelsestadier. Med en kniv skar han halsen av ett av dem och jobbade sedan ivrigt med att bryta huvudet från kroppen. Han skakade nogsamt skallen så att hjärnsubstansen rann ut, delvis över honom själv. Han samlade på så sätt ihop några skallar som han lindade in i tidningspapper och placerade i en stor sadelväska med halm. Nästa dag kokade han skallarna under flera timmar i mjölk så de blev vita och fina innan de skickades till skallmätaren i Stockholm. Dessa kranier finns i dag att beskåda på Etnografiska museet i Stockholm. Leve vetenskapen. Rasbiolog som skall mäta skallen på en same Den politiskt konservativa studentföreningen Heimdal bildades i Uppsala. Man ville samla studenter med intresse för allmänna frågor och främja folkbildning I Sydafrika bildade 113 nordiska gästarbetare, sjömän och utvandrare en frikår. Av dessa var 45 svenskar. Man organiserades som ett beridet infanteri fast de flesta varken hade soldat-, 4

5 vapen- eller ridutbildning. Skandinaviska kåren sympatiserade med boernationalismen, saboterade järnvägslinjer och deltog i strider mot britterna. Några svenska kvinnor deltog som sjuksköterskor i Skandinaviska ambulansen som följde kåren. Även på den brittiska sidan fanns ett tiotal svenska soldater. Detta år antogs den s.k. Åkarpslagen med syfte att skydda strejkbrytare. Redaktör Oscar Norén hetsade mot judar i Göteborgs Aftonblad. I skandaltidningen Fäderneslandet fanns en klar antisemitisk tendens. Judeanekdoter var mycket vanliga Indelningsverket avvecklades och ersattes med allmän värnplikt. Övningstiden blev 240 dagar för värnpliktiga, 300 dagar för flottan och 365 dagar för specialförbanden Frisinnade landsföreningen bildades och blev den organisation i vilken Folkpartiet har sina rötter. Arbetare i Stockholm som demonstrerade för rösträtt slogs ner med stor polisbrutalitet / Allmänna valmansförbundet bildades på restaurang Runan i Stockholm. Detta blev föregångaren till Högerpartiet som senare bytte namn till Moderata samlingspartiet En svensk förelöpare till nazismen var den s.k. Unghögern som uppstod i Göteborg. Den leddes av fil. dr. Adrian Molin och bland de mer betydelsefulla medlemmarna fanns Vitalis Norström, Oscar Norén, Hjalmar Haralds och professor Rudolf Kjellén. Den sistnämnde, var skaparen av begreppet Nationalsocialism och av den Geopolitiska skolan. Kjellén kom senare att utöva ett starkt inflytande på den tyska nazismens utrikespolitik. Kjelléns lärjunge, professor Karl Haushofer, kom i sin tur att utöva stort inflytande på Adolf Hitler och dennes chefsideolog Alfred Rosenberg. Det var alltså denne svensk som skapade Livsrumsideologin och begreppet Nationalsocialism. 5

6 Detta år startade Sverige för första gång signalspaning. General- och marinstaberna hade egna signalspanings- och kryptoavdelningar. Man lyckades under första världskriget knäcka den tyska östersjöflottans krypterade trafik. Detta år startades tidningen Upplands-Posten. Redaktör var antisemitismens banbrytare i Sverige, Mauritz Rydgren. Här bedrevs verkligt grov hetspropaganda mot judar under de två år tidningen existerade. Upplands-Postens grundare, greve Eugene von Rosen, var bror till Eric von Rosen som senare skulle bli en av den svenska nazismens främsta tillskyndare. Eric von Rosen 7/ Det norska stortinget förklarade unionen med Sverige upplöst med motiveringen att Oscar II hade misslyckats med att fullfölja sina plikter. I Norge hade man krävt att få föra sin egen utrikespolitik och att få ha ett eget konsulatväsende. När kungen vägrade att sanktionera detta hade den norska regeringen svarat med att lämna in sin avskedsansökan som kungen vägrade godkänna. 13/ I Norge hölls en folkomröstning där röstade för och endast 184 emot en upplösning av unionen med Sverige. Norges ensidiga upplösning av unionen ledde till spänningar och militär mobilisering i de båda länderna. 6

7 26/ Efter hårda förhandlingar i Karlstad fick unionen en fredlig upplösning. Man enades om villkoren och Sverige erkände Norges självständighet. Sveriges utrikesminister Fredrik Wachtmeister och Norges utrikesminister Jörgen Lövland undertecknade fördraget. Från förhandlingarna i Karlstad 1907 Regeringen Lindman tillsatte en försvarsberedning som föreslog att flottan skulle rustas upp. Regeringen föreslog riksdagen att man skulle satsa 4 miljoner på att bygga pansarbåtar av F- typ och riksdagen biföll detta. Även hos den organiserade arbetarrörelsen frodades antisemitismen. Bland annat hos tyskvännen Bengt Lidforss som hyllade den germanska rasen och fördömde rasblandning. Svenska kullager fabriken (SKF) grundades i Göteborg av Sven Wingquist. Det dröjde inte länge innan man hade nya fabriker i Sverige, England, Frankrike och Tyskland. SKF var snart världens största tillverkare av kullager och kontrollerade drygt 80 procent av världens kullagerproduktion. SKF:s produkter skulle komma att få stor betydelse under de båda världskrigen. 7

8 1908 Logementfartyget Amalthea efter attentatet. 12/ Amaltheadådet. I Malmö hamn strejkade hamnarbetarna, som ville ha större politisk frihet. De ville själva fördela arbetet i hamnen. Arbetsgivaren kallade in engelska strejkbrytare som man lät bo ombord i logementsfartyget Amalthea som låg på redden. Natten mellan den 12:e och 13:e utförde tre av Hinke Berggrens ungsocialister ett sprängattentat mot fartyget. Man rodde ut och placerade en sprängladdning på fartygets utsida på en plats där de inte trodde att någon skulle skadas ombord. Trots det så dog en engelsman, tre skadades allvarligt och fyra lindrigt. Attentatsmännen Anton Nilsson och Algot Rosenberg dömdes till döden och en tredje fick livstids fängelse. Dödsdomarna verkställdes aldrig. De tre attentatsmännen släptes våren Regeringen Lindman drev i riksdagen igenom en lagändring som införde proportionella val med rösträtt för män. Svenska Sällskapet för Rashygien bildades med zoologen Vilhelm Leche som ordförande och den berömde vetenskapsmannen och nobelpristagaren Svante Arrhenius som styrelseledamot. 8

9 Centralgestalt inom denna rörelse var Herman Lundborg som var docent i psykiatri och neurologi vid Uppsala universitet. Docent Herman Lundborg 26/ Den ryske tsaren Nikolaj besökte Stockholm under högtidliga former i två dagar. En ungsocialist som hade för avsikt att skjuta tsaren tog miste och sköt istället en svensk general vid namn Beckman. 4/ Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) hade på grund av den rådande lågkonjunkturen krävt lönesänkningar och lockoutat anställda inom textil-, sågverks-, och pappersmasseindustrin för att få igenom sina krav. Detta resulterade i den första stora konflikten mellan SAF och Landsorganisationens (LO) som tog ut arbetare strejk i hela landet. Detta kom att kallas Storstrejken men eftersom strejkkassorna var små tvingades LO avbryta konflikten efter en månad. Det ledde i sin tur till att massor av medlemmar lämnade LO och många gick över till den nystartade syndikalistiska fackföreningen SAC. En annan följd av nederlaget blev att utvandringen ökade. 9

10 1911 Regeringen avgick efter andrakammarvalet och regeringen Staff II trädde till. Denna nya regering som hade lovat väljarna att sänka försvarskostnaderna, beslöt att bygget av F-båten skulle skjutas på framtiden. Till protokollet anförde då Gustaf V att det var fel att skjuta upp verkställandet av ett i riksdagen fattat beslut utan att någonting nytt tillkommit i saken. Högern höll naturligtvis med kungen och menade att uppskjutandet av båtbygget var ett tecken på bristande fosterländskhet. Den persiska regeringen hade bett Sverige att få låna en grupp officerare för att bygga upp ett modernt gendarmeri och Sverige svarade ja. Kapten Harald Hjalmarsson utsågs till chef för styrkan. En orsak till varför Sverige blev tillfrågat var svenska officerares kända motvilja mot Ryssland. Sverige såg å sin sida det hela som en möjlighet att ordna en ny marknad för svenskt näringsliv i Persien samtidigt som de svenska officerarna skulle få krigserfarenhet. Dessa såg också en möjlighet att mer än fördubbla sina inkomster. Det blev sammanlagt ett sextiotal svenskar som for till Persien. Fruar och tekniker medräknade. 22/ Kungl. Maj:ts förordning angående biografföreställningar instiftades. Där kunde man bl.a. läsa: Ej heller bör film eller del av film godkännas, om dess förevisande kan anses olämpligt med hänsyn till rikets förhållande till främmande makt". Uppgiften att övervaka att denna bestämmelse, liksom att biografförordningens övriga bestämmelser inte åsidosattes anförtroddes åt Statens biografbyrå, som upprättades samma år, och hade till uppgift att censurera filmer. Lagen skulle komma att åberopas åtskilliga gånger före och under Andra världskriget. Sverige var först i världen när det gällde att införa filmcensur Januari På privat initiativ inleddes en insamling för att man ändå skulle kunna bygga F-båten. Nationalinsamlingen för pansarbåt samlade snabbt in 17 miljoner kronor. 10

11 Vid samma tid gav Sven Hedin ut en skrift med titeln Ett varningens ord där han påstod att Sverige hotades av Ryssland och om ingenting gjordes skulle snart kosacker dansa segerdanser på Stockholms gator. Han kunde konsten att måla upp ett skräckscenario: I de röda stugorna under tallar och björkar äro soldater inkvarterade, och mor måste utan att mucka hålla kaffepannan puttrande dygnet om. Ber hon om pengar för sin möda, så skrattar man henne i synen. På Grand Hotel och Royal bo idel fientliga officerare; i stora matsalen har kommissariatet ordnat sina bord i långa rader och i Bolinderska huset är krigsrätten. Skolorna används till kaserner och barnen får hålla sig hemma. Ett varningens ord trycktes i över en miljon exemplar. För att få pengar till denna enorma utgåva hade Hedin gått omkring med håven till en lång rad penningaristokrater. De största bidragen fick han från skeppsredaren Axel Ax:son Johnson, snusfabrikören Knut Ljunglöf och änkan till punschkungen Cederlund. Tsaren i Petersburg meddelade via Sveriges ambassadör kung Gustaf V att han var förvånad och ledsen över att Sven Hedin, som alltid rönt så mycket välvilja i Ryssland, kunnat tillskriva hans land krigiska avsikter mot Sverige. Tsaren som sponsrat Hedins expeditioner med stora summor och kosacker meddelade nu att Rysslands portar var stängda för Hedin. Gustaf V hyste antipatier mot statsminister Staaf, både privat och som regeringschef, för dennes liberala radikalism. Kungen och hans närmaste krets, där även Sven Hedin ingick, ville få bort Staaff då de hellre såg Louis De Geer d.y. eller Ernst Trygger som statsminister. Grosshandlaren och riksdagsmannen Per Emanuel Lithander som var en av de främsta inom textilbranschen lät trycka pamfletten Svensk minuthandel i fara där han talar om schackerjudars bedrägliga och förhatliga verksamhet. Lithander var starkt konservativ och protektionistisk. Han kallades riksbyggmästaren då han var den ivrigaste tillskyndaren när det gällde riksbyggnationen på Helgeandsholmen. Han skrev vidare i sin pamflett: Judefrågan är icke blott en näringsfråga, det är även en ras- och kulturfråga Judendomen är en av de europeiska folkens största fördärv. 11

12 1913 Adolf Hitler flyttade till München En ny av svenskar utbildad trupp, Gendarmerie Gouvernementala (GG-trupperna), deltog i en militärparad i Teheran. För övrigt var deras uppgift att patrullera vägarna och utgöra domstol och exekutionspatrull. Tidningen Times lovordade svenskarnas skicklighet och påstod att de genom sitt arbete förbättrat säkerheten i Persien. Bondeförbundet bildades i Falköping. Det kom senare att byta namn till Centerpartiet. Veckotidningen Vidi startades av globetrottern och krigskorrespondenten Willy A:son Grebst men blev ett riktigt grovt antisemitiskt organ först när den togs över av Barthold Lundén år Någon sanningslidelse anfäktades man inte av. Bladet var fyllt med vulgär och generaliserande antijudisk propaganda och lögner. Vidi var den första tidning i Sverige som publicerade Zions Vises protokoll. Detta är en av historiens värsta förfalskningar. Det påstås vara ett protokoll från en hemlig judiskt kongress i Basel 1897 där ett antal ledande zionister hade planerat att ta över världen och bilda en världsregering. Denna förfalskning blev sedermera en av nazismens främsta urkunder. Tidningen Vidi upphörde / Statsminister Staff höll ett tal i Karlskrona i vilket han ville gå den försvarsvänliga opinionen till mötes. Han var dock delvis bunden av valprogrammet och ville inte ge intryck att vara eftergiven Sverige fick sin första byrå för övervakning av rikets säkerhet på muntligt initiativ från dåvarande civilministern. En polisiär enhet inom försvarsmakten övervakade misstänkta personer fram till 1918 då verksamheten övertogs av den ordinarie polismakten. Svenska kullagerfabriken lärde sig konsten att vara neutral. Försäljningen av kullager omsatte nu åtta miljoner kronor men vid krigets slut 58 miljoner. Tyskland var SKF:s största kund. 12

13 Sverige som haft ett fritt folkutbyte med andra länder skärpte bevakningen av utlänningar i landet. En särskild polisbyrå inrättades för att undersöka spioneribrott. Sverige införde ett förbud för zigenare att invandra och detta förbud kom att gälla fram till Ett litet fåtal zigenare lyckades, under dessa 40 år, ta sig in i landet trots förbudet. Zigenare som under andra världskriget hade velat fly till Sverige skulle ha stoppats vid gränsen. Om så skedde är inte bekant. 6/ Konservativa lantmän med proselyter startade en manifestation som kom att kallas Bondetåget där man gick till Stockholm för att visa sitt stöd för kungen och krigsmakten. Kungen höll det s.k. Borggårdstalet där han tog avstånd från regeringens försvarspolitik. Talet hade skrivits av Sven Hedin och krigshistorikern Carl Bennedich. Regeringen Staaff svarade med att avgå därför att kungen hade en annan åsikt och för att han handlat okonstitutionellt. Bondetåget på väg över Norrbro 28/ Skotten i Sarajevo. Gavrilo Princip sköt Österrikes kronprins och ärkehertig, Franz Ferdinand, och dennes maka Sophie von Chotek. 13

14 28/ Österrike förklarar krig mot Serbien vilket blev inledningen av Första världskriget. Sverige, Norge och Danmark utfärdade likalydande neutralitetsförklaringar. Den tyskvänlige utrikesministern Knut Wallenberg hade lovat Tyskland en välvillig neutralitet. Det fanns i Sverige tyskvänliga krafter som föreslog en krigsallians med det kejserliga Tyskland men dessa hade ingen framgång. Däremot anmälde sig minst sjuttio svenskar, de flesta var officerare, som frivilliga i den tyska krigsmakten. De slogs i Frankrike, Belgien, Ryssland, Italien, Baltikum, Persien, Palestina samt vid Suezkanalen och Bosporen. De protyska fanns mest vid hovet, i överklassen och officerskåren. Sveriges tyskfödda drottning Viktoria hade ett eget regemente på västfronten. Sven Hedin reste till västfronten på reportageresa under hösten och skrev en omfattande bok med titeln Från fronten i väster. Han idylliserade och romantiserade allt tyskt och heroiserade döden för fosterlandet och talade om kriget som en kamp för den germanska kulturens fortbestånd. Den gavs ut i Tyskland 1915 i nästan exemplar och senare trycktes för de tyska soldaterna. Hedin ville på detta sätt påverka den svenska opinionen i en mer tyskvänlig riktning. Detta resulterade i att man i Frankrike tog tillbaka hederslegionen och att Royal Geographical Society i England tog ifrån Hedin hans hedersmedlemskap. Christian Günther som nu var 28 år slapp att göra värnplikten då han vid mönstringen, enligt familjeberättelserna, simulerade hjärtfel. Han skulle komma att bli Sveriges opolitiske utrikesminister och vårt lands näst mäktigaste man under Andra världskriget. Strax efter krigsutbrottet inkallade vi i Sverige Beväringen och vissa delar av Landstormen till skydd för vår neutralitet. Sverige införde förbud mot export av vapen, ammunition och annan krigsmaterial. Stora sträckor av Östersjön, Öresund och Kattegatt minerades och detta vållade stora skador för svensk sjöfart Sveriges Nationella Ungdomsförbund bildades som högerns ungdomsorganisation. Man skulle senare komma att ändra namn till Sveriges Nationella Förbund. 14

15 Sverige antog en lag mot oönskad invandring. Februari Alla yrkesofficerare som tjänstgjorde i Persien hade beordrats till sina svenska förband. General Hjalmarsson och hans officerare anlände till Sverige och ett halvår senare även reservofficerarna. Juni Den s.k. Aktivistboken gavs ut och dess egentliga titel var Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Författarna var anonyma med motiveringen att här framförda åsikter skulle tala för sig själva. Boken hade två huvudbudskap. Det första var att det i rådande läge krävdes en modig uppslutning på Tysklands sida i kriget. Det andra var att Sverige skulle ta den politiska ledningen i Skandinavien. Det väckte stor sensation när det avslöjades vilka författarna var: - Adrian Molin, känd konservativ statsvetare. - Rudolf Kjellén, Konservativ professor i statskunskap. - Otto Järte, fil.dr, och socialdemokrat - Yngve Larsson, fil.dr, socialdemokrat. De två socialdemokraterna uteslöts ur partiet. Det är oklart huruvida drottning Viktoria kunde räknas till aktivisterna men hennes sympatier för sitt födelseland Tyskland var väl kända. Hon hade tunga bundsförvanter i aktivistgrupperna bland framträdande politiker och ämbetsmän. Framför allt riksmarskalken Ludvig Douglas som var tyskfödd och för övrigt nära släkt med drottningen. Han var far till den kanske mest nazianstuckne officeren, Archibald Douglas, som skulle utmärka sig under Andra världskriget. 2/ Sven Hedin är i Tyskland där han dagligen äter middag med Hindenburg och Ludendorf och dricker öl med dessa båda herrar varje kväll under långa samtal. 2/ Ryska kryssare jagade och besköt det tyska minfartyget Albatross på svenskt vatten vid Gotland. 15

16 21/ Den svenska ubåten Hvalen besköts av en bestyckad tysk trålare på svenskt vatten i närheten av Abbekås udde. Den svenske flaggstyrmannen A M Sellin sårades till döds. Sårade soldater anländer till Sverige 1916 Rudolf Kjellén gav ut sin mest kända bok Staten som livsform. Den kom att ges ut i fyra upplagor i Tyskland. Svenska företagare och diplomater lät bygga ett svenskt krigssjukhus i London. Herman Lundborg utsågs till docent i rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning. Sverige utfärdade strängare neutralitetsregler och förbjöd krigförande ubåtar på svenskt vatten. Det var emellertid klent beställt med den svenska neutraliteten. Sydväst om Klagshamn fanns den s.k. Kogrundsrännan som iordningställts som en infart i södra Öresund för att göra det möjligt för svenska och neutrala fartyg att undvika tyska mineringar. Detta år minerades denna farled enligt ett avtal mellan Sverige och Tyskland för att hindra brittiska 16

17 fartyg att ta sig in i Östersjön. Detta var till stor fördel för Tyskland och ett klart neutralitetsbrott från svensk sida. 27/ Tyska krigsfartyg uppbringade två engelska ångare, Ambassadör och George Allen på svenskt vatten. 3/ Tyska krigsfartyg sänkte två svenska fartyg lastade med trä. Sveriges regering framförde allvarliga protester och fick full upprättelse och ersättning SKF köpte aktiemajoriteten i Hess-Bright Manufacturing Compani i Philadelphia som hade licensrättigheterna till det tyska Conradpatentet för tillverkning av rull- och kullager i Förenta staterna. I och med det behärskade SKF den amerikanska kullagertillverkningen helt. Transaktionen var i själva verket en kamouflageoperation och den genomfördes av Marcus Wallenberg senior och det finns anledning att tro att han fick hjälp av sin halvbror Knut Wallenberg som var svensk utrikesminister åren Från SKF i Göteborg 17

18 Detta år tecknade Svenska kullagerfabriken det största beloppet i det tyska krigslånet, av alla utländska företag, och visade på så sätt sin tacksamhet mot sin största kund. Socialdemokratiska partiet splittras då en radikal falang bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. I Rysslands många olika konflikter fram till 1922 var svenskar inblandade. De stred mest i anti-ryska och anti-bolsjevikiska förband i Finland men även i såväl ryska vita och röda styrkor. Under detta år utbröt en hel del oroligheter på skilda platser i landet till följd av livsmedelsfördelningen. Den sittande statsministern Hjalmar Hammarskjöld fick öknamnet Hungerskjöld. I Stockholm gjorde polisen chock med dragna sablar mot en hungerdemonstration. Vid ett annat tillfälle deltog kvinnor i en dyrtidsdemonstration. Hjalmar Hammarskjöld avgick som statsminister. Han hade misslyckats kapitalt med folkhushållningen till följd av sin neutralitetspolitik. I landet rådde hungersnöd och oroligheter. Den nya regeringen bröt mot neutraliteten och upprättade handelsavtal med västmakterna så att importen kom igång. Sverige förmedlade telegram från tyska sändebudet i Buenos Aires till Berlin med uppgifter om hur tyska ubåtar skulle angripa obeväpnade argentinska fartyg på internationellt vatten. Sverige införde pass- och viseringstvång för alla utlänningar över 12 år. 5/ Samtliga statsråd lämnade in sina avskedsansökningar till följd av att regeringen, i riksdagen, inte fått igenom sina äskanden om anslag till neutralitetsvakten. 14/ I Västervik ägde den s.k. Potatisrevolutionen rum då arbetare lade ner arbetet och skövlade förråden i bondgårdar och livsmedelsbutiker. 18

19 30/ Ett provisoriskt lettiskt nationalråd proklamerade Lettlands självständighet. Den 16/ gjorde man i Litauen samma sak och den 24 januari följde Estlands självständighetsförklaring. Flera hundra svenskar reste till Baltikum för att delta i krig och det fanns planer på att skicka ytterligare De svenskar som gick i estnisk krigstjänst fick inget odelat gott rykte. Det var många äventyrare som begick mord och stöld och tilldelade sig själva höga officersgrader. 6/ Den finska lantdagen proklamerade Finlands självständighet / Finländska frihetskriget, som även kom att kallas Inbördeskriget, bröt ut. De militära operationerna ledde till kuvandet av det från rysk sida understödda socialistiska upproret genom vilket landets frigörande från ryskt beroende definitivt bekräftades. I kriget deltog från svensk sida 94 officerare, 24 underofficerare, 440 underbefäl samt svenska soldater. Bland de namnkunniga märktes Archibald Douglas, C A Ehrensvärd, Eric Grafström, Henry Peyron, Axel Rappe och Martin Ekström som senare kom att bli ledare för Nationalsocialistiska Blocket samt Harald Hjalmarsson vars son Jarl Hjalmarsson senare skulle bli svensk högerledare. Harald Hjalmarsson var chef för Svenska Brigaden. Kriget leddes av fältmarskalk Mannerheim. I Stockholm öppnades en värvningsbyrå som informerade frivilliga om hur de skulle ta sig till Finland och vart de skulle vända sig. De lämnade även pengar till utrustning. Snart fanns ett antal liknande kontor i landet. Värvning var förbjudet men genom att de frivilliga skrev på kontrakten först när de anlände till Finland kunde man kringgå förbudet. Socialdemokratisk press tog avstånd från värvningen. Regeringen deklarerade att det var förbjudet att värva folk till främmande krigstjänst. Det slutade med att all värvning måste förläggas på utländskt territorium. 2/ En deputation representerande vuxna av Ålands befolkning uppvaktade den svenska regeringen och begärde att de åländska öarna skulle införlivas med Sverige. Av fruktan för våldsamheter från den på Åland förlagda ryska garnisonen begärde ålänningarna svenskt 19

20 beskydd. Sverige sände transportfartyg eskorterade av pansarbåtar för att hämta hem svenskar och ålänningar till fastlandet. Finland skickade en skyddskår tillhörande Vita gardet till en segerrik strid mot ryssarna som snart fann för gott att utrymma Åland. Sverige sände en bataljon och en kulsprutepluton för att övervaka öriket. Åland kom att tillhöra Finland. Svensk post vid Haraldsby på Åland 13/ General Harald Hjalmarsson ledde den Svenska brigaden i Finland som bestod av två skyttekompanier, ett kulsprutekompani, en pionjäravdelning, ett skidlöpardetachement, en sjukvårdsgrupp och en musikkår. Hjalmarsson var svår alkoholmissbrukare men beskrevs som en skicklig officer. När han själv blivit utsatt för ett misslyckat eldöverfall och man tillfångatagit förövarna avrättade han dem personligen och gjorde sig därmed skyldig till krigsförbrytelser. 29/ Svenska brigaden, under Hjalmarssons ledning, inringade Tammerfors och avskar förbindelserna för de röda trupper som retirerade mot Lahtis vilket tvingade dem att kapitulera. När man senare paraderade i Helsingfors uppgick brigaden till 500 man. 20

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Karl Kilbom Cirkeln slutes

Karl Kilbom Cirkeln slutes Innehåll Karl Kilbom Cirkeln slutes Ur mitt livs äventyr III Tidens förlag, Stockholm, 1955 Förord... 1 I. Med egna krafter och motståndares hjälp... 2 Att förbereda revolutionen... 2 Egna krafter... 11

Läs mer

Fritjof Lager Ådalen 1931

Fritjof Lager Ådalen 1931 Fritjof Lager Ådalen 1931 Stockholm 1956 Arbetarkultur Inledning Det finns mycket skrivet om skotten i Ådalen 1931, där 5 personer sköts ihjäl (och 5 sårades) av svensk militär under en demonstration mot

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Vita bussarna. Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget

Vita bussarna. Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget Vita bussarna Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget Research: Agneta Greayer, Sonja Sjöstrand Redigering: Martin Wikberg Svenska Röda Korset Stockholm, jan 2000 VITA

Läs mer

Anders Ferm Den tredje mannen

Anders Ferm Den tredje mannen Anders Ferm Den tredje mannen Det mesta stämmer nog. I varje fall det viktigaste. Men allt bör kontrolleras. Det är inte svårt, bara obekvämt. Harry Schein, Schein Harry Schein kom på tal, jag satt på

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 3 Från krig till krig jublande glädje och djup depression

Nyckeln till Norrlands lås. del 3 Från krig till krig jublande glädje och djup depression Nyckeln till Norrlands lås del 3 Från krig till krig jublande glädje och djup depression Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar

Läs mer

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet av Lennart Lundmark SKRIFTSERIE #4:2007 ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska

Läs mer

Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta

Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta Efter andra världskriget fanns uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljoner flyktingar i det sönderbombade Tyskland. Många var flyktingar eller fördrivna från de östra delarna av det tyska riket. Många kom

Läs mer

På jakt efter historien

På jakt efter historien På jakt efter historien Spioner, reportage, riddare och häxor jan guillou PÅ JAKT EFTER HISTORIEN Spioner, reportage, riddare och häxor 1 Jan Guillou i nyckeltal * född 1944 * studentexamen Viggbyholmsskolan

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

Proggens dödsryckningar Kommunistspioner i USA Angola idag FRIHETENS RÖST. nr 5 1999 (nr 147 från starten) årgång 25 Pris 25:-

Proggens dödsryckningar Kommunistspioner i USA Angola idag FRIHETENS RÖST. nr 5 1999 (nr 147 från starten) årgång 25 Pris 25:- nr 5 1999 (nr 147 från starten) årgång 25 Pris 25:- Proggens dödsryckningar Kommunistspioner i USA Angola idag FRIHETENS RÖST r västerländsk demokrati oberoende borgerlig tidskrift utges sex gånger årligen

Läs mer

6 Säkerhetstjänsternas hotbilder

6 Säkerhetstjänsternas hotbilder 6 Säkerhetstjänsternas hotbilder 6. 1 Sveriges Kommunistiska Parti och därtill anslutande organisationer 1 6.1.1 Bakgrund Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) bildades år 1919 som en sektion av den Kommunistiska

Läs mer

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga.

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. FUB-epoken Rickard Sterner 1956 1978 Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. Riksförbundet FUB maj 2006 Olov Andersson Innehåll FUB-epoken Richard Sterner (1956 1978)

Läs mer

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen 1917

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen 1917 Bolsjevikerna och den ryska revolutionen 1917 Dokument i urval av Martin Fahlgren Bilden: Lenin presenterar sina aprilteser Innehåll 0BFörord... 1 21BLitteraturtips... 3 1Bakgrunden... 5 2BFebruari...

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

Pär Lindström. Den sjungande revolutionen 20 år. Baltic Books

Pär Lindström. Den sjungande revolutionen 20 år. Baltic Books Pär Lindström Den sjungande revolutionen 20 år Baltic Books 2 En osannolik sannsaga Länge var den baltiske bonden livegen ett liv inte bättre än slavarnas i kolonierna skrev en tysk präst. Historien om

Läs mer

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957

Wolfgang Leonhard. Revolutionens barn. Stockholm 1957 Wolfgang Leonhard Revolutionens barn Stockholm 1957 Efter Hitlers maktövertagande flydde den tyska spartakisten Susanne Leonhard med sin son Wolfgang till Sverige, varifrån de flyttade till Sovjetunionen,

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Hur svensk militärmusik blev civil

Hur svensk militärmusik blev civil Hur svensk militärmusik blev civil Sven Heilo C-uppsats i musikvetenskap Lunds universitet 2008 Handledare: Greger Andersson 1 Hur svensk militärmusik blev civil Innehållsförteckning: Introduktion 1 Prolog:

Läs mer

ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE. Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO

ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE. Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO Rapporten är producerad i samarbete mellan Stiftelsen Expo och

Läs mer

Historien skall frikänna mig

Historien skall frikänna mig Fidel Castro Historien skall frikänna mig Svensk-Kubanska Föreningen Fidel Castro Utgiven av Svensk-Kubanska Föreningen 2011 för denna fjärde svenska utgåva: Svensk-Kubanska Föreningen Historien skall

Läs mer

En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945

En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945 om detta må ni berätta STÉPHANE BRUCHFELD OCH PAUL A. LEVINE En bok om Förintelsen i Europa 1933 1945 med nytt kapitel om Sverige och Förintelsen FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA I juni 1997 tog statsminister

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer