SVENSK KRIGSDAGBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK KRIGSDAGBOK 1889-2008"

Transkript

1 SVENSK KRIGSDAGBOK Förord Vid arton års ålder, år 1956, mönstrade jag ombord på det norska fartyget MT Mistra som motorgutt. En ung gotlänning och jag var de enda svenskarna ombord. Kamratskapet var bra sånär som på ett undantag. Det fanns en så kallad svenskhatare i besättningen. Det var en norsk matros och han gjorde allt för att terrorisera mig och gotlänningen. Han var mycket hotfull och otrevlig och smockan hängde ständigt i luften. Han svarade inte när vi hälsade men var snabb att ge oss gliringar och demonstrerade sitt ogillande med minspel och kroppsspråk. Jag hade aldrig mött någon som var så konstant otrevlig under så lång tid. Mot sina norska kompisar var han däremot mycket vänlig. En dag fick jag av en äldre norsk maskinist veta att vår plågoande var svensk vilket jag först vägrade att tro på. Sedan fick jag veta att han flyttat till Norge mitt under brinnande krig därför att han skämdes över svenskarnas svek mot Norge under andra världskriget. Han hade lärt sig perfekt norska och bytt till ett norskt namn och hade varit motståndsrörelsen behjälplig. Han hävdade att Sverige deltog i kriget på tyskarnas sida. Man behöver inte skjuta eller bomba för att delta i ett krig. Man kan langa fram vapen och förnödenheter till en av de stridande parterna samt ordna med transporter och kommunikationer, befordra propaganda och hindra motpropaganda. Man kan visa en av de stridande parterna sin goda vilja genom att dekorera dem med medaljer och ordnar och ha ett livligt utbyte i form av delegationer, konstutställningar, mässor och idrottsevenemang. Man kan avvisa flyktingar och utlämna desertörer till en säker pina och död. Man kan göra goda affärer genom att handla med stöldgods som rövats från enskilda och företag. På så sätt kan man gynna den ena parten mer än om man kämpar med bössa och kanon. Om man då väljer att gynna den för tillfället starkare parten kan man klara sitt eget skinn, tjäna stora pengar och när många andra länder sedan ligger i ruiner kan man skryta med att man har världens högsta levnadsstandard. Svenskhataren vilar nu i norsk jord och jag är inte det minsta bitter på honom. Jag förstår honom även om hans antipatier tog sig lite konstiga uttryck då han trakasserade två ynglingar som var i förskoleåldern vid fredsslutet, men frid över hans minne. Bengt Sändh Costa del Sol. September

2 DAGBOK 1889 Svenska Antisemitiska Förbundet bildades i Göteborg av August Skarin som var redaktör för tidningen Den svenske arbetaren. I Sverige bildades Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) Sverige fick en lag med straffbestämmelser för agitation. Många socialdemokratiska tidningar och debattörer åtalades. Sverige var starkt tyskinfluerat medan det franska inflytandet hade minskat markant. Kontakterna med Tyskland omfattade allt från industri, handel, vetenskap och kultur. Tyska var andra språk i skolorna. Antisemitismen var ingen nyhet då det stått att läsa massor av judefientliga artiklar och anekdoter i Aftonbladet så tidigt som Sverige var i union med Norge sedan 1814 men de båda länderna utvecklades var för sig och sämjan var inte alltid den bästa. Under åren rasade Ståthållarkrisen. Norge styrdes från Sverige av en ståthållare som representerade kungen då denne var frånvarande. Krisen avslutades med att den norske regeringschefen fick titeln Statsminister. Statsrådskrisen och Vetostriden, , handlade om att de norska statsråden skulle ha rätt att delta i Stortingets förhandlingar. Stortinget fattade beslut om detta 1872 men först 1884 sanktionerade Oscar II beslutet. Flaggfrågan var också en viktig symbolfråga som vållade irritation. Tre gånger röstade man i stortinget, mot kungens veto, om att avlägsna unionsmärket från flaggan. Först 1899 gav Oscar II efter och stadfäste lagen. 16/ Charlie Chaplin föddes i London. Detta nämner jag bara som en kuriositet därför att han under andra världskriget skulle komma att parodiera Adolf Hitler. Det skedde i filmen Diktatorn som inte visades i Sverige under kriget. Det är ju en klar fördel om man är jämngammal med den man skall imitera. 2

3 20/ Adolf Hitler föddes i staden Braunau, Österrike / Den endast 25 år gamle Sven Hedin ingick, som tolk, i en ambassad på fyra män som fått i uppgift av kung Oscar och Sveriges regering att resa till Persien för att tilldela shah Nasreddin Serafimerorden. Shahen som är så överlastad med 48 väldiga diamanter och så mycket smaragder och annat lull-lull att han knappt kan röra sig fick en orden som kan utdelas till utländska furstar av synnerligen framstående förtjänst. Shah Nasreddin har beskrivits som en gammaldags orientalisk envåldshärskare som var despotisk, kleptokratisk, slug, nyckfull, grym och hänsynslös. Han stal vanemässigt allt han ville ha av sina undersåtar. Sven Hedin 26/ Sven Hedin var kvar i Persien där han denna dag ägnade sig åt likskändning. Han hade fått i uppdrag av antropologen och rasbiologen Gustaf Retzius att plocka med sig några skallar av en liten indoeuropeisk folkgrupp som kallas parser. Gustaf var son till skallmätningens fader Anders Retzius och båda ansåg parserna vara intressanta som de mest renblodiga bland arier. 3

4 Parserna begravde inte sina avlidna utan placerade dem under bar himmel på ett sju meter högt torn som de kallade Stillhetens torn. Det var 40 grader varmt, då Sven med risk för att bli upptäckt och lynchad, klättrade upp i tornet där han fann en stor mängd lik i olika förruttnelsestadier. Med en kniv skar han halsen av ett av dem och jobbade sedan ivrigt med att bryta huvudet från kroppen. Han skakade nogsamt skallen så att hjärnsubstansen rann ut, delvis över honom själv. Han samlade på så sätt ihop några skallar som han lindade in i tidningspapper och placerade i en stor sadelväska med halm. Nästa dag kokade han skallarna under flera timmar i mjölk så de blev vita och fina innan de skickades till skallmätaren i Stockholm. Dessa kranier finns i dag att beskåda på Etnografiska museet i Stockholm. Leve vetenskapen. Rasbiolog som skall mäta skallen på en same Den politiskt konservativa studentföreningen Heimdal bildades i Uppsala. Man ville samla studenter med intresse för allmänna frågor och främja folkbildning I Sydafrika bildade 113 nordiska gästarbetare, sjömän och utvandrare en frikår. Av dessa var 45 svenskar. Man organiserades som ett beridet infanteri fast de flesta varken hade soldat-, 4

5 vapen- eller ridutbildning. Skandinaviska kåren sympatiserade med boernationalismen, saboterade järnvägslinjer och deltog i strider mot britterna. Några svenska kvinnor deltog som sjuksköterskor i Skandinaviska ambulansen som följde kåren. Även på den brittiska sidan fanns ett tiotal svenska soldater. Detta år antogs den s.k. Åkarpslagen med syfte att skydda strejkbrytare. Redaktör Oscar Norén hetsade mot judar i Göteborgs Aftonblad. I skandaltidningen Fäderneslandet fanns en klar antisemitisk tendens. Judeanekdoter var mycket vanliga Indelningsverket avvecklades och ersattes med allmän värnplikt. Övningstiden blev 240 dagar för värnpliktiga, 300 dagar för flottan och 365 dagar för specialförbanden Frisinnade landsföreningen bildades och blev den organisation i vilken Folkpartiet har sina rötter. Arbetare i Stockholm som demonstrerade för rösträtt slogs ner med stor polisbrutalitet / Allmänna valmansförbundet bildades på restaurang Runan i Stockholm. Detta blev föregångaren till Högerpartiet som senare bytte namn till Moderata samlingspartiet En svensk förelöpare till nazismen var den s.k. Unghögern som uppstod i Göteborg. Den leddes av fil. dr. Adrian Molin och bland de mer betydelsefulla medlemmarna fanns Vitalis Norström, Oscar Norén, Hjalmar Haralds och professor Rudolf Kjellén. Den sistnämnde, var skaparen av begreppet Nationalsocialism och av den Geopolitiska skolan. Kjellén kom senare att utöva ett starkt inflytande på den tyska nazismens utrikespolitik. Kjelléns lärjunge, professor Karl Haushofer, kom i sin tur att utöva stort inflytande på Adolf Hitler och dennes chefsideolog Alfred Rosenberg. Det var alltså denne svensk som skapade Livsrumsideologin och begreppet Nationalsocialism. 5

6 Detta år startade Sverige för första gång signalspaning. General- och marinstaberna hade egna signalspanings- och kryptoavdelningar. Man lyckades under första världskriget knäcka den tyska östersjöflottans krypterade trafik. Detta år startades tidningen Upplands-Posten. Redaktör var antisemitismens banbrytare i Sverige, Mauritz Rydgren. Här bedrevs verkligt grov hetspropaganda mot judar under de två år tidningen existerade. Upplands-Postens grundare, greve Eugene von Rosen, var bror till Eric von Rosen som senare skulle bli en av den svenska nazismens främsta tillskyndare. Eric von Rosen 7/ Det norska stortinget förklarade unionen med Sverige upplöst med motiveringen att Oscar II hade misslyckats med att fullfölja sina plikter. I Norge hade man krävt att få föra sin egen utrikespolitik och att få ha ett eget konsulatväsende. När kungen vägrade att sanktionera detta hade den norska regeringen svarat med att lämna in sin avskedsansökan som kungen vägrade godkänna. 13/ I Norge hölls en folkomröstning där röstade för och endast 184 emot en upplösning av unionen med Sverige. Norges ensidiga upplösning av unionen ledde till spänningar och militär mobilisering i de båda länderna. 6

7 26/ Efter hårda förhandlingar i Karlstad fick unionen en fredlig upplösning. Man enades om villkoren och Sverige erkände Norges självständighet. Sveriges utrikesminister Fredrik Wachtmeister och Norges utrikesminister Jörgen Lövland undertecknade fördraget. Från förhandlingarna i Karlstad 1907 Regeringen Lindman tillsatte en försvarsberedning som föreslog att flottan skulle rustas upp. Regeringen föreslog riksdagen att man skulle satsa 4 miljoner på att bygga pansarbåtar av F- typ och riksdagen biföll detta. Även hos den organiserade arbetarrörelsen frodades antisemitismen. Bland annat hos tyskvännen Bengt Lidforss som hyllade den germanska rasen och fördömde rasblandning. Svenska kullager fabriken (SKF) grundades i Göteborg av Sven Wingquist. Det dröjde inte länge innan man hade nya fabriker i Sverige, England, Frankrike och Tyskland. SKF var snart världens största tillverkare av kullager och kontrollerade drygt 80 procent av världens kullagerproduktion. SKF:s produkter skulle komma att få stor betydelse under de båda världskrigen. 7

8 1908 Logementfartyget Amalthea efter attentatet. 12/ Amaltheadådet. I Malmö hamn strejkade hamnarbetarna, som ville ha större politisk frihet. De ville själva fördela arbetet i hamnen. Arbetsgivaren kallade in engelska strejkbrytare som man lät bo ombord i logementsfartyget Amalthea som låg på redden. Natten mellan den 12:e och 13:e utförde tre av Hinke Berggrens ungsocialister ett sprängattentat mot fartyget. Man rodde ut och placerade en sprängladdning på fartygets utsida på en plats där de inte trodde att någon skulle skadas ombord. Trots det så dog en engelsman, tre skadades allvarligt och fyra lindrigt. Attentatsmännen Anton Nilsson och Algot Rosenberg dömdes till döden och en tredje fick livstids fängelse. Dödsdomarna verkställdes aldrig. De tre attentatsmännen släptes våren Regeringen Lindman drev i riksdagen igenom en lagändring som införde proportionella val med rösträtt för män. Svenska Sällskapet för Rashygien bildades med zoologen Vilhelm Leche som ordförande och den berömde vetenskapsmannen och nobelpristagaren Svante Arrhenius som styrelseledamot. 8

9 Centralgestalt inom denna rörelse var Herman Lundborg som var docent i psykiatri och neurologi vid Uppsala universitet. Docent Herman Lundborg 26/ Den ryske tsaren Nikolaj besökte Stockholm under högtidliga former i två dagar. En ungsocialist som hade för avsikt att skjuta tsaren tog miste och sköt istället en svensk general vid namn Beckman. 4/ Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) hade på grund av den rådande lågkonjunkturen krävt lönesänkningar och lockoutat anställda inom textil-, sågverks-, och pappersmasseindustrin för att få igenom sina krav. Detta resulterade i den första stora konflikten mellan SAF och Landsorganisationens (LO) som tog ut arbetare strejk i hela landet. Detta kom att kallas Storstrejken men eftersom strejkkassorna var små tvingades LO avbryta konflikten efter en månad. Det ledde i sin tur till att massor av medlemmar lämnade LO och många gick över till den nystartade syndikalistiska fackföreningen SAC. En annan följd av nederlaget blev att utvandringen ökade. 9

10 1911 Regeringen avgick efter andrakammarvalet och regeringen Staff II trädde till. Denna nya regering som hade lovat väljarna att sänka försvarskostnaderna, beslöt att bygget av F-båten skulle skjutas på framtiden. Till protokollet anförde då Gustaf V att det var fel att skjuta upp verkställandet av ett i riksdagen fattat beslut utan att någonting nytt tillkommit i saken. Högern höll naturligtvis med kungen och menade att uppskjutandet av båtbygget var ett tecken på bristande fosterländskhet. Den persiska regeringen hade bett Sverige att få låna en grupp officerare för att bygga upp ett modernt gendarmeri och Sverige svarade ja. Kapten Harald Hjalmarsson utsågs till chef för styrkan. En orsak till varför Sverige blev tillfrågat var svenska officerares kända motvilja mot Ryssland. Sverige såg å sin sida det hela som en möjlighet att ordna en ny marknad för svenskt näringsliv i Persien samtidigt som de svenska officerarna skulle få krigserfarenhet. Dessa såg också en möjlighet att mer än fördubbla sina inkomster. Det blev sammanlagt ett sextiotal svenskar som for till Persien. Fruar och tekniker medräknade. 22/ Kungl. Maj:ts förordning angående biografföreställningar instiftades. Där kunde man bl.a. läsa: Ej heller bör film eller del av film godkännas, om dess förevisande kan anses olämpligt med hänsyn till rikets förhållande till främmande makt". Uppgiften att övervaka att denna bestämmelse, liksom att biografförordningens övriga bestämmelser inte åsidosattes anförtroddes åt Statens biografbyrå, som upprättades samma år, och hade till uppgift att censurera filmer. Lagen skulle komma att åberopas åtskilliga gånger före och under Andra världskriget. Sverige var först i världen när det gällde att införa filmcensur Januari På privat initiativ inleddes en insamling för att man ändå skulle kunna bygga F-båten. Nationalinsamlingen för pansarbåt samlade snabbt in 17 miljoner kronor. 10

11 Vid samma tid gav Sven Hedin ut en skrift med titeln Ett varningens ord där han påstod att Sverige hotades av Ryssland och om ingenting gjordes skulle snart kosacker dansa segerdanser på Stockholms gator. Han kunde konsten att måla upp ett skräckscenario: I de röda stugorna under tallar och björkar äro soldater inkvarterade, och mor måste utan att mucka hålla kaffepannan puttrande dygnet om. Ber hon om pengar för sin möda, så skrattar man henne i synen. På Grand Hotel och Royal bo idel fientliga officerare; i stora matsalen har kommissariatet ordnat sina bord i långa rader och i Bolinderska huset är krigsrätten. Skolorna används till kaserner och barnen får hålla sig hemma. Ett varningens ord trycktes i över en miljon exemplar. För att få pengar till denna enorma utgåva hade Hedin gått omkring med håven till en lång rad penningaristokrater. De största bidragen fick han från skeppsredaren Axel Ax:son Johnson, snusfabrikören Knut Ljunglöf och änkan till punschkungen Cederlund. Tsaren i Petersburg meddelade via Sveriges ambassadör kung Gustaf V att han var förvånad och ledsen över att Sven Hedin, som alltid rönt så mycket välvilja i Ryssland, kunnat tillskriva hans land krigiska avsikter mot Sverige. Tsaren som sponsrat Hedins expeditioner med stora summor och kosacker meddelade nu att Rysslands portar var stängda för Hedin. Gustaf V hyste antipatier mot statsminister Staaf, både privat och som regeringschef, för dennes liberala radikalism. Kungen och hans närmaste krets, där även Sven Hedin ingick, ville få bort Staaff då de hellre såg Louis De Geer d.y. eller Ernst Trygger som statsminister. Grosshandlaren och riksdagsmannen Per Emanuel Lithander som var en av de främsta inom textilbranschen lät trycka pamfletten Svensk minuthandel i fara där han talar om schackerjudars bedrägliga och förhatliga verksamhet. Lithander var starkt konservativ och protektionistisk. Han kallades riksbyggmästaren då han var den ivrigaste tillskyndaren när det gällde riksbyggnationen på Helgeandsholmen. Han skrev vidare i sin pamflett: Judefrågan är icke blott en näringsfråga, det är även en ras- och kulturfråga Judendomen är en av de europeiska folkens största fördärv. 11

12 1913 Adolf Hitler flyttade till München En ny av svenskar utbildad trupp, Gendarmerie Gouvernementala (GG-trupperna), deltog i en militärparad i Teheran. För övrigt var deras uppgift att patrullera vägarna och utgöra domstol och exekutionspatrull. Tidningen Times lovordade svenskarnas skicklighet och påstod att de genom sitt arbete förbättrat säkerheten i Persien. Bondeförbundet bildades i Falköping. Det kom senare att byta namn till Centerpartiet. Veckotidningen Vidi startades av globetrottern och krigskorrespondenten Willy A:son Grebst men blev ett riktigt grovt antisemitiskt organ först när den togs över av Barthold Lundén år Någon sanningslidelse anfäktades man inte av. Bladet var fyllt med vulgär och generaliserande antijudisk propaganda och lögner. Vidi var den första tidning i Sverige som publicerade Zions Vises protokoll. Detta är en av historiens värsta förfalskningar. Det påstås vara ett protokoll från en hemlig judiskt kongress i Basel 1897 där ett antal ledande zionister hade planerat att ta över världen och bilda en världsregering. Denna förfalskning blev sedermera en av nazismens främsta urkunder. Tidningen Vidi upphörde / Statsminister Staff höll ett tal i Karlskrona i vilket han ville gå den försvarsvänliga opinionen till mötes. Han var dock delvis bunden av valprogrammet och ville inte ge intryck att vara eftergiven Sverige fick sin första byrå för övervakning av rikets säkerhet på muntligt initiativ från dåvarande civilministern. En polisiär enhet inom försvarsmakten övervakade misstänkta personer fram till 1918 då verksamheten övertogs av den ordinarie polismakten. Svenska kullagerfabriken lärde sig konsten att vara neutral. Försäljningen av kullager omsatte nu åtta miljoner kronor men vid krigets slut 58 miljoner. Tyskland var SKF:s största kund. 12

13 Sverige som haft ett fritt folkutbyte med andra länder skärpte bevakningen av utlänningar i landet. En särskild polisbyrå inrättades för att undersöka spioneribrott. Sverige införde ett förbud för zigenare att invandra och detta förbud kom att gälla fram till Ett litet fåtal zigenare lyckades, under dessa 40 år, ta sig in i landet trots förbudet. Zigenare som under andra världskriget hade velat fly till Sverige skulle ha stoppats vid gränsen. Om så skedde är inte bekant. 6/ Konservativa lantmän med proselyter startade en manifestation som kom att kallas Bondetåget där man gick till Stockholm för att visa sitt stöd för kungen och krigsmakten. Kungen höll det s.k. Borggårdstalet där han tog avstånd från regeringens försvarspolitik. Talet hade skrivits av Sven Hedin och krigshistorikern Carl Bennedich. Regeringen Staaff svarade med att avgå därför att kungen hade en annan åsikt och för att han handlat okonstitutionellt. Bondetåget på väg över Norrbro 28/ Skotten i Sarajevo. Gavrilo Princip sköt Österrikes kronprins och ärkehertig, Franz Ferdinand, och dennes maka Sophie von Chotek. 13

14 28/ Österrike förklarar krig mot Serbien vilket blev inledningen av Första världskriget. Sverige, Norge och Danmark utfärdade likalydande neutralitetsförklaringar. Den tyskvänlige utrikesministern Knut Wallenberg hade lovat Tyskland en välvillig neutralitet. Det fanns i Sverige tyskvänliga krafter som föreslog en krigsallians med det kejserliga Tyskland men dessa hade ingen framgång. Däremot anmälde sig minst sjuttio svenskar, de flesta var officerare, som frivilliga i den tyska krigsmakten. De slogs i Frankrike, Belgien, Ryssland, Italien, Baltikum, Persien, Palestina samt vid Suezkanalen och Bosporen. De protyska fanns mest vid hovet, i överklassen och officerskåren. Sveriges tyskfödda drottning Viktoria hade ett eget regemente på västfronten. Sven Hedin reste till västfronten på reportageresa under hösten och skrev en omfattande bok med titeln Från fronten i väster. Han idylliserade och romantiserade allt tyskt och heroiserade döden för fosterlandet och talade om kriget som en kamp för den germanska kulturens fortbestånd. Den gavs ut i Tyskland 1915 i nästan exemplar och senare trycktes för de tyska soldaterna. Hedin ville på detta sätt påverka den svenska opinionen i en mer tyskvänlig riktning. Detta resulterade i att man i Frankrike tog tillbaka hederslegionen och att Royal Geographical Society i England tog ifrån Hedin hans hedersmedlemskap. Christian Günther som nu var 28 år slapp att göra värnplikten då han vid mönstringen, enligt familjeberättelserna, simulerade hjärtfel. Han skulle komma att bli Sveriges opolitiske utrikesminister och vårt lands näst mäktigaste man under Andra världskriget. Strax efter krigsutbrottet inkallade vi i Sverige Beväringen och vissa delar av Landstormen till skydd för vår neutralitet. Sverige införde förbud mot export av vapen, ammunition och annan krigsmaterial. Stora sträckor av Östersjön, Öresund och Kattegatt minerades och detta vållade stora skador för svensk sjöfart Sveriges Nationella Ungdomsförbund bildades som högerns ungdomsorganisation. Man skulle senare komma att ändra namn till Sveriges Nationella Förbund. 14

15 Sverige antog en lag mot oönskad invandring. Februari Alla yrkesofficerare som tjänstgjorde i Persien hade beordrats till sina svenska förband. General Hjalmarsson och hans officerare anlände till Sverige och ett halvår senare även reservofficerarna. Juni Den s.k. Aktivistboken gavs ut och dess egentliga titel var Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Författarna var anonyma med motiveringen att här framförda åsikter skulle tala för sig själva. Boken hade två huvudbudskap. Det första var att det i rådande läge krävdes en modig uppslutning på Tysklands sida i kriget. Det andra var att Sverige skulle ta den politiska ledningen i Skandinavien. Det väckte stor sensation när det avslöjades vilka författarna var: - Adrian Molin, känd konservativ statsvetare. - Rudolf Kjellén, Konservativ professor i statskunskap. - Otto Järte, fil.dr, och socialdemokrat - Yngve Larsson, fil.dr, socialdemokrat. De två socialdemokraterna uteslöts ur partiet. Det är oklart huruvida drottning Viktoria kunde räknas till aktivisterna men hennes sympatier för sitt födelseland Tyskland var väl kända. Hon hade tunga bundsförvanter i aktivistgrupperna bland framträdande politiker och ämbetsmän. Framför allt riksmarskalken Ludvig Douglas som var tyskfödd och för övrigt nära släkt med drottningen. Han var far till den kanske mest nazianstuckne officeren, Archibald Douglas, som skulle utmärka sig under Andra världskriget. 2/ Sven Hedin är i Tyskland där han dagligen äter middag med Hindenburg och Ludendorf och dricker öl med dessa båda herrar varje kväll under långa samtal. 2/ Ryska kryssare jagade och besköt det tyska minfartyget Albatross på svenskt vatten vid Gotland. 15

16 21/ Den svenska ubåten Hvalen besköts av en bestyckad tysk trålare på svenskt vatten i närheten av Abbekås udde. Den svenske flaggstyrmannen A M Sellin sårades till döds. Sårade soldater anländer till Sverige 1916 Rudolf Kjellén gav ut sin mest kända bok Staten som livsform. Den kom att ges ut i fyra upplagor i Tyskland. Svenska företagare och diplomater lät bygga ett svenskt krigssjukhus i London. Herman Lundborg utsågs till docent i rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning. Sverige utfärdade strängare neutralitetsregler och förbjöd krigförande ubåtar på svenskt vatten. Det var emellertid klent beställt med den svenska neutraliteten. Sydväst om Klagshamn fanns den s.k. Kogrundsrännan som iordningställts som en infart i södra Öresund för att göra det möjligt för svenska och neutrala fartyg att undvika tyska mineringar. Detta år minerades denna farled enligt ett avtal mellan Sverige och Tyskland för att hindra brittiska 16

17 fartyg att ta sig in i Östersjön. Detta var till stor fördel för Tyskland och ett klart neutralitetsbrott från svensk sida. 27/ Tyska krigsfartyg uppbringade två engelska ångare, Ambassadör och George Allen på svenskt vatten. 3/ Tyska krigsfartyg sänkte två svenska fartyg lastade med trä. Sveriges regering framförde allvarliga protester och fick full upprättelse och ersättning SKF köpte aktiemajoriteten i Hess-Bright Manufacturing Compani i Philadelphia som hade licensrättigheterna till det tyska Conradpatentet för tillverkning av rull- och kullager i Förenta staterna. I och med det behärskade SKF den amerikanska kullagertillverkningen helt. Transaktionen var i själva verket en kamouflageoperation och den genomfördes av Marcus Wallenberg senior och det finns anledning att tro att han fick hjälp av sin halvbror Knut Wallenberg som var svensk utrikesminister åren Från SKF i Göteborg 17

18 Detta år tecknade Svenska kullagerfabriken det största beloppet i det tyska krigslånet, av alla utländska företag, och visade på så sätt sin tacksamhet mot sin största kund. Socialdemokratiska partiet splittras då en radikal falang bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. I Rysslands många olika konflikter fram till 1922 var svenskar inblandade. De stred mest i anti-ryska och anti-bolsjevikiska förband i Finland men även i såväl ryska vita och röda styrkor. Under detta år utbröt en hel del oroligheter på skilda platser i landet till följd av livsmedelsfördelningen. Den sittande statsministern Hjalmar Hammarskjöld fick öknamnet Hungerskjöld. I Stockholm gjorde polisen chock med dragna sablar mot en hungerdemonstration. Vid ett annat tillfälle deltog kvinnor i en dyrtidsdemonstration. Hjalmar Hammarskjöld avgick som statsminister. Han hade misslyckats kapitalt med folkhushållningen till följd av sin neutralitetspolitik. I landet rådde hungersnöd och oroligheter. Den nya regeringen bröt mot neutraliteten och upprättade handelsavtal med västmakterna så att importen kom igång. Sverige förmedlade telegram från tyska sändebudet i Buenos Aires till Berlin med uppgifter om hur tyska ubåtar skulle angripa obeväpnade argentinska fartyg på internationellt vatten. Sverige införde pass- och viseringstvång för alla utlänningar över 12 år. 5/ Samtliga statsråd lämnade in sina avskedsansökningar till följd av att regeringen, i riksdagen, inte fått igenom sina äskanden om anslag till neutralitetsvakten. 14/ I Västervik ägde den s.k. Potatisrevolutionen rum då arbetare lade ner arbetet och skövlade förråden i bondgårdar och livsmedelsbutiker. 18

19 30/ Ett provisoriskt lettiskt nationalråd proklamerade Lettlands självständighet. Den 16/ gjorde man i Litauen samma sak och den 24 januari följde Estlands självständighetsförklaring. Flera hundra svenskar reste till Baltikum för att delta i krig och det fanns planer på att skicka ytterligare De svenskar som gick i estnisk krigstjänst fick inget odelat gott rykte. Det var många äventyrare som begick mord och stöld och tilldelade sig själva höga officersgrader. 6/ Den finska lantdagen proklamerade Finlands självständighet / Finländska frihetskriget, som även kom att kallas Inbördeskriget, bröt ut. De militära operationerna ledde till kuvandet av det från rysk sida understödda socialistiska upproret genom vilket landets frigörande från ryskt beroende definitivt bekräftades. I kriget deltog från svensk sida 94 officerare, 24 underofficerare, 440 underbefäl samt svenska soldater. Bland de namnkunniga märktes Archibald Douglas, C A Ehrensvärd, Eric Grafström, Henry Peyron, Axel Rappe och Martin Ekström som senare kom att bli ledare för Nationalsocialistiska Blocket samt Harald Hjalmarsson vars son Jarl Hjalmarsson senare skulle bli svensk högerledare. Harald Hjalmarsson var chef för Svenska Brigaden. Kriget leddes av fältmarskalk Mannerheim. I Stockholm öppnades en värvningsbyrå som informerade frivilliga om hur de skulle ta sig till Finland och vart de skulle vända sig. De lämnade även pengar till utrustning. Snart fanns ett antal liknande kontor i landet. Värvning var förbjudet men genom att de frivilliga skrev på kontrakten först när de anlände till Finland kunde man kringgå förbudet. Socialdemokratisk press tog avstånd från värvningen. Regeringen deklarerade att det var förbjudet att värva folk till främmande krigstjänst. Det slutade med att all värvning måste förläggas på utländskt territorium. 2/ En deputation representerande vuxna av Ålands befolkning uppvaktade den svenska regeringen och begärde att de åländska öarna skulle införlivas med Sverige. Av fruktan för våldsamheter från den på Åland förlagda ryska garnisonen begärde ålänningarna svenskt 19

20 beskydd. Sverige sände transportfartyg eskorterade av pansarbåtar för att hämta hem svenskar och ålänningar till fastlandet. Finland skickade en skyddskår tillhörande Vita gardet till en segerrik strid mot ryssarna som snart fann för gott att utrymma Åland. Sverige sände en bataljon och en kulsprutepluton för att övervaka öriket. Åland kom att tillhöra Finland. Svensk post vid Haraldsby på Åland 13/ General Harald Hjalmarsson ledde den Svenska brigaden i Finland som bestod av två skyttekompanier, ett kulsprutekompani, en pionjäravdelning, ett skidlöpardetachement, en sjukvårdsgrupp och en musikkår. Hjalmarsson var svår alkoholmissbrukare men beskrevs som en skicklig officer. När han själv blivit utsatt för ett misslyckat eldöverfall och man tillfångatagit förövarna avrättade han dem personligen och gjorde sig därmed skyldig till krigsförbrytelser. 29/ Svenska brigaden, under Hjalmarssons ledning, inringade Tammerfors och avskar förbindelserna för de röda trupper som retirerade mot Lahtis vilket tvingade dem att kapitulera. När man senare paraderade i Helsingfors uppgick brigaden till 500 man. 20

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Sverige under det andra världskriget 1939-1945 1939 bildades en samlingsregering (ministrarna kom från nästan alla partier)

Läs mer

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 HOLGER CARLSSON Nazismen i Sverige Ett varningsord Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord I. NAZISMENS HISTORIA I SVERIGE. o Nazismens förelöpare

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

INNEHÄLL DELI. 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15. Förord 11

INNEHÄLL DELI. 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15. Förord 11 INNEHÄLL Förord 11 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 Historieskrivningens villkor 17 Uppdraget 19 Nyckelbegreppen 23 Uppgiften 27 Teoretiska

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

INNEHÅLL DELI. 1 Att skriva historia om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15

INNEHÅLL DELI. 1 Att skriva historia om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 INNEHÅLL Förord 11 1 Att skriva historia om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 Historieskrivningens villkor 17 Uppdraget 19 Nyckelbegreppen 21 Uppgiften 25 Teoretiska perspektiv

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm

SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm Stockholm den 4 mars 1939 Till borgarrådet dr. Yngve Larsson Stadshuset -. - på Eder begäran översänder jag härmed några uppgifter över stockholmspolisens

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

Karl N. Alvar Nilsson. Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet

Karl N. Alvar Nilsson. Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet Karl N. Alvar Nilsson Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet FEDERATIVS STOCKHOLM 2000 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 11 1.1 Forskning om svensk fascism och nazism 13 1.2 Nazismens grundelement

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater

Extramaterial till Blod och lera Så fick man soldater Så fick man soldater Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres. BLOD och LERA första världskriget

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Sverige då och nu. Sveriges historia

Sverige då och nu. Sveriges historia Sverige då och nu Sveriges historia Sveriges historia Från fattigt bondesamhälle till modernt samhälle 1800-tal 2000-tal Istiden, ungefär 14000 år sedan De första människorna kommer till Sverige när isen

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA

NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA VARADE MELLAN 1945 OCH 1949 DET VAR EN INTERNATIONELL MILITÄRDOMSTOL. I DENNA RÄTTEGÅNG ÅTALADES DE MEST FRAMTRÄDANDE AV TYSKA LEDARNA, BLAND ANDRA HERMANN GÖRING, RUDOLF HESS OCH

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Demokratisering och parlamentarismens genomslag

Det svenska politiska systemet. Demokratisering och parlamentarismens genomslag Det svenska politiska systemet Demokratisering och parlamentarismens genomslag Centrala aspekter i utvecklingen av den moderna staten - Centralisering vs decentralisering - Kungamakt vs oligarki vs folkmakt

Läs mer

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27 Inledning 7 KAPITEL 1 Attentatsman och offer 13 KAPITEL 2 Från attentat till pogrom 21 KAPITEL 3 Synagogorna står i lågor 27 KAPITEL 4 Radikalisering av judeförföljelserna i hela landet 31 KAPITEL 5 Utländsk

Läs mer

Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010

Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010 13 feb 2010 Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010 Finland efter kriget Våren 1945 domineras Finland av fruktan för

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

HELA SANNINGEN AV HISTORIEN OM LILLA MARIE SOM SKAKAR

HELA SANNINGEN AV HISTORIEN OM LILLA MARIE SOM SKAKAR HELA SANNINGEN AV HISTORIEN OM LILLA MARIE SOM SKAKAR Den 27e april 2017 kidnappades 4-åriga Marie Eleni Grimsrud, från sin mammas händer utanför hennes daghem i Dasoupolis. Hon är försvunnen sen dess...långt

Läs mer

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Innehåll Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Inledning av Mats Bergquist och Alf W Johansson 13 i. bakgrund: de långa linjerna Sverige, Norden och stormakterna 17 Ett historiskt perspektiv på ordförandeskapet

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni DRÄNGSERED Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni Vi var 73 personer som träffades utanför LV6, tidigare I16. Gullbrandstorp Motionsgrupp var värdar och vi besökte Garnisons och Luftvärnsmuseet.

Läs mer

Den finska fascismens nattsvarta historia

Den finska fascismens nattsvarta historia Den finska fascismens nattsvarta historia Vihtori Kosola i mitten, ledare för både Lapporörelsen och Fosterländsdka folkrörelsen IKL, tog inspiration från Mussolinis Italien. Bild: Wikimedia Commons /

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson Första världskriget ildspel: Mattias Larsson In Flanders fields In Flanders fields the poppies blow etween the crosses, row on row That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing,

Läs mer

1 För att skapa historia så måste man granska, tolka och skapa förståelse för bevis, och dess äkthet, samt dess förhållande till andra bevis. Detta BEGREPP omnäms ofta som historievetenskapens främsta

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757

SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757 SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757 I DESS UTRIKESPOLITISKA OCH INRIKESPOLITISKA SAMMANHANG AV LEIF DANNERT UPPSALA 1943 APPELBERGS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG Förord Källor och litteratur Förkortningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9. 1 Bakgrunden till andra världskriget 11

INNEHÅLL. Förord 9. 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Förord 9 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Arvet från första världskriget 11 Versaillesfreden 13 Locarnopakten 1925 16 Nationernas Förbunds problem 17 Den ekonomiska världskrisen drabbar Europa 18

Läs mer

MAKT & MÄNNISKOR. Vi hade makten att välja och vi valde Sigurd och Mia, Robin, Helga och Rosa, Catherine och Edvard

MAKT & MÄNNISKOR. Vi hade makten att välja och vi valde Sigurd och Mia, Robin, Helga och Rosa, Catherine och Edvard MAKT & MÄNNISKOR Vi hade makten att välja och vi valde Sigurd och Mia, Robin, Helga och Rosa, Catherine och Edvard Genom dem vill vi berätta om makthavare och maktlösa och om dem som gjorde motstånd Med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer