SVENSK KRIGSDAGBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK KRIGSDAGBOK 1889-2008"

Transkript

1 SVENSK KRIGSDAGBOK Förord Vid arton års ålder, år 1956, mönstrade jag ombord på det norska fartyget MT Mistra som motorgutt. En ung gotlänning och jag var de enda svenskarna ombord. Kamratskapet var bra sånär som på ett undantag. Det fanns en så kallad svenskhatare i besättningen. Det var en norsk matros och han gjorde allt för att terrorisera mig och gotlänningen. Han var mycket hotfull och otrevlig och smockan hängde ständigt i luften. Han svarade inte när vi hälsade men var snabb att ge oss gliringar och demonstrerade sitt ogillande med minspel och kroppsspråk. Jag hade aldrig mött någon som var så konstant otrevlig under så lång tid. Mot sina norska kompisar var han däremot mycket vänlig. En dag fick jag av en äldre norsk maskinist veta att vår plågoande var svensk vilket jag först vägrade att tro på. Sedan fick jag veta att han flyttat till Norge mitt under brinnande krig därför att han skämdes över svenskarnas svek mot Norge under andra världskriget. Han hade lärt sig perfekt norska och bytt till ett norskt namn och hade varit motståndsrörelsen behjälplig. Han hävdade att Sverige deltog i kriget på tyskarnas sida. Man behöver inte skjuta eller bomba för att delta i ett krig. Man kan langa fram vapen och förnödenheter till en av de stridande parterna samt ordna med transporter och kommunikationer, befordra propaganda och hindra motpropaganda. Man kan visa en av de stridande parterna sin goda vilja genom att dekorera dem med medaljer och ordnar och ha ett livligt utbyte i form av delegationer, konstutställningar, mässor och idrottsevenemang. Man kan avvisa flyktingar och utlämna desertörer till en säker pina och död. Man kan göra goda affärer genom att handla med stöldgods som rövats från enskilda och företag. På så sätt kan man gynna den ena parten mer än om man kämpar med bössa och kanon. Om man då väljer att gynna den för tillfället starkare parten kan man klara sitt eget skinn, tjäna stora pengar och när många andra länder sedan ligger i ruiner kan man skryta med att man har världens högsta levnadsstandard. Svenskhataren vilar nu i norsk jord och jag är inte det minsta bitter på honom. Jag förstår honom även om hans antipatier tog sig lite konstiga uttryck då han trakasserade två ynglingar som var i förskoleåldern vid fredsslutet, men frid över hans minne. Bengt Sändh Costa del Sol. September

2 DAGBOK 1889 Svenska Antisemitiska Förbundet bildades i Göteborg av August Skarin som var redaktör för tidningen Den svenske arbetaren. I Sverige bildades Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) Sverige fick en lag med straffbestämmelser för agitation. Många socialdemokratiska tidningar och debattörer åtalades. Sverige var starkt tyskinfluerat medan det franska inflytandet hade minskat markant. Kontakterna med Tyskland omfattade allt från industri, handel, vetenskap och kultur. Tyska var andra språk i skolorna. Antisemitismen var ingen nyhet då det stått att läsa massor av judefientliga artiklar och anekdoter i Aftonbladet så tidigt som Sverige var i union med Norge sedan 1814 men de båda länderna utvecklades var för sig och sämjan var inte alltid den bästa. Under åren rasade Ståthållarkrisen. Norge styrdes från Sverige av en ståthållare som representerade kungen då denne var frånvarande. Krisen avslutades med att den norske regeringschefen fick titeln Statsminister. Statsrådskrisen och Vetostriden, , handlade om att de norska statsråden skulle ha rätt att delta i Stortingets förhandlingar. Stortinget fattade beslut om detta 1872 men först 1884 sanktionerade Oscar II beslutet. Flaggfrågan var också en viktig symbolfråga som vållade irritation. Tre gånger röstade man i stortinget, mot kungens veto, om att avlägsna unionsmärket från flaggan. Först 1899 gav Oscar II efter och stadfäste lagen. 16/ Charlie Chaplin föddes i London. Detta nämner jag bara som en kuriositet därför att han under andra världskriget skulle komma att parodiera Adolf Hitler. Det skedde i filmen Diktatorn som inte visades i Sverige under kriget. Det är ju en klar fördel om man är jämngammal med den man skall imitera. 2

3 20/ Adolf Hitler föddes i staden Braunau, Österrike / Den endast 25 år gamle Sven Hedin ingick, som tolk, i en ambassad på fyra män som fått i uppgift av kung Oscar och Sveriges regering att resa till Persien för att tilldela shah Nasreddin Serafimerorden. Shahen som är så överlastad med 48 väldiga diamanter och så mycket smaragder och annat lull-lull att han knappt kan röra sig fick en orden som kan utdelas till utländska furstar av synnerligen framstående förtjänst. Shah Nasreddin har beskrivits som en gammaldags orientalisk envåldshärskare som var despotisk, kleptokratisk, slug, nyckfull, grym och hänsynslös. Han stal vanemässigt allt han ville ha av sina undersåtar. Sven Hedin 26/ Sven Hedin var kvar i Persien där han denna dag ägnade sig åt likskändning. Han hade fått i uppdrag av antropologen och rasbiologen Gustaf Retzius att plocka med sig några skallar av en liten indoeuropeisk folkgrupp som kallas parser. Gustaf var son till skallmätningens fader Anders Retzius och båda ansåg parserna vara intressanta som de mest renblodiga bland arier. 3

4 Parserna begravde inte sina avlidna utan placerade dem under bar himmel på ett sju meter högt torn som de kallade Stillhetens torn. Det var 40 grader varmt, då Sven med risk för att bli upptäckt och lynchad, klättrade upp i tornet där han fann en stor mängd lik i olika förruttnelsestadier. Med en kniv skar han halsen av ett av dem och jobbade sedan ivrigt med att bryta huvudet från kroppen. Han skakade nogsamt skallen så att hjärnsubstansen rann ut, delvis över honom själv. Han samlade på så sätt ihop några skallar som han lindade in i tidningspapper och placerade i en stor sadelväska med halm. Nästa dag kokade han skallarna under flera timmar i mjölk så de blev vita och fina innan de skickades till skallmätaren i Stockholm. Dessa kranier finns i dag att beskåda på Etnografiska museet i Stockholm. Leve vetenskapen. Rasbiolog som skall mäta skallen på en same Den politiskt konservativa studentföreningen Heimdal bildades i Uppsala. Man ville samla studenter med intresse för allmänna frågor och främja folkbildning I Sydafrika bildade 113 nordiska gästarbetare, sjömän och utvandrare en frikår. Av dessa var 45 svenskar. Man organiserades som ett beridet infanteri fast de flesta varken hade soldat-, 4

5 vapen- eller ridutbildning. Skandinaviska kåren sympatiserade med boernationalismen, saboterade järnvägslinjer och deltog i strider mot britterna. Några svenska kvinnor deltog som sjuksköterskor i Skandinaviska ambulansen som följde kåren. Även på den brittiska sidan fanns ett tiotal svenska soldater. Detta år antogs den s.k. Åkarpslagen med syfte att skydda strejkbrytare. Redaktör Oscar Norén hetsade mot judar i Göteborgs Aftonblad. I skandaltidningen Fäderneslandet fanns en klar antisemitisk tendens. Judeanekdoter var mycket vanliga Indelningsverket avvecklades och ersattes med allmän värnplikt. Övningstiden blev 240 dagar för värnpliktiga, 300 dagar för flottan och 365 dagar för specialförbanden Frisinnade landsföreningen bildades och blev den organisation i vilken Folkpartiet har sina rötter. Arbetare i Stockholm som demonstrerade för rösträtt slogs ner med stor polisbrutalitet / Allmänna valmansförbundet bildades på restaurang Runan i Stockholm. Detta blev föregångaren till Högerpartiet som senare bytte namn till Moderata samlingspartiet En svensk förelöpare till nazismen var den s.k. Unghögern som uppstod i Göteborg. Den leddes av fil. dr. Adrian Molin och bland de mer betydelsefulla medlemmarna fanns Vitalis Norström, Oscar Norén, Hjalmar Haralds och professor Rudolf Kjellén. Den sistnämnde, var skaparen av begreppet Nationalsocialism och av den Geopolitiska skolan. Kjellén kom senare att utöva ett starkt inflytande på den tyska nazismens utrikespolitik. Kjelléns lärjunge, professor Karl Haushofer, kom i sin tur att utöva stort inflytande på Adolf Hitler och dennes chefsideolog Alfred Rosenberg. Det var alltså denne svensk som skapade Livsrumsideologin och begreppet Nationalsocialism. 5

6 Detta år startade Sverige för första gång signalspaning. General- och marinstaberna hade egna signalspanings- och kryptoavdelningar. Man lyckades under första världskriget knäcka den tyska östersjöflottans krypterade trafik. Detta år startades tidningen Upplands-Posten. Redaktör var antisemitismens banbrytare i Sverige, Mauritz Rydgren. Här bedrevs verkligt grov hetspropaganda mot judar under de två år tidningen existerade. Upplands-Postens grundare, greve Eugene von Rosen, var bror till Eric von Rosen som senare skulle bli en av den svenska nazismens främsta tillskyndare. Eric von Rosen 7/ Det norska stortinget förklarade unionen med Sverige upplöst med motiveringen att Oscar II hade misslyckats med att fullfölja sina plikter. I Norge hade man krävt att få föra sin egen utrikespolitik och att få ha ett eget konsulatväsende. När kungen vägrade att sanktionera detta hade den norska regeringen svarat med att lämna in sin avskedsansökan som kungen vägrade godkänna. 13/ I Norge hölls en folkomröstning där röstade för och endast 184 emot en upplösning av unionen med Sverige. Norges ensidiga upplösning av unionen ledde till spänningar och militär mobilisering i de båda länderna. 6

7 26/ Efter hårda förhandlingar i Karlstad fick unionen en fredlig upplösning. Man enades om villkoren och Sverige erkände Norges självständighet. Sveriges utrikesminister Fredrik Wachtmeister och Norges utrikesminister Jörgen Lövland undertecknade fördraget. Från förhandlingarna i Karlstad 1907 Regeringen Lindman tillsatte en försvarsberedning som föreslog att flottan skulle rustas upp. Regeringen föreslog riksdagen att man skulle satsa 4 miljoner på att bygga pansarbåtar av F- typ och riksdagen biföll detta. Även hos den organiserade arbetarrörelsen frodades antisemitismen. Bland annat hos tyskvännen Bengt Lidforss som hyllade den germanska rasen och fördömde rasblandning. Svenska kullager fabriken (SKF) grundades i Göteborg av Sven Wingquist. Det dröjde inte länge innan man hade nya fabriker i Sverige, England, Frankrike och Tyskland. SKF var snart världens största tillverkare av kullager och kontrollerade drygt 80 procent av världens kullagerproduktion. SKF:s produkter skulle komma att få stor betydelse under de båda världskrigen. 7

8 1908 Logementfartyget Amalthea efter attentatet. 12/ Amaltheadådet. I Malmö hamn strejkade hamnarbetarna, som ville ha större politisk frihet. De ville själva fördela arbetet i hamnen. Arbetsgivaren kallade in engelska strejkbrytare som man lät bo ombord i logementsfartyget Amalthea som låg på redden. Natten mellan den 12:e och 13:e utförde tre av Hinke Berggrens ungsocialister ett sprängattentat mot fartyget. Man rodde ut och placerade en sprängladdning på fartygets utsida på en plats där de inte trodde att någon skulle skadas ombord. Trots det så dog en engelsman, tre skadades allvarligt och fyra lindrigt. Attentatsmännen Anton Nilsson och Algot Rosenberg dömdes till döden och en tredje fick livstids fängelse. Dödsdomarna verkställdes aldrig. De tre attentatsmännen släptes våren Regeringen Lindman drev i riksdagen igenom en lagändring som införde proportionella val med rösträtt för män. Svenska Sällskapet för Rashygien bildades med zoologen Vilhelm Leche som ordförande och den berömde vetenskapsmannen och nobelpristagaren Svante Arrhenius som styrelseledamot. 8

9 Centralgestalt inom denna rörelse var Herman Lundborg som var docent i psykiatri och neurologi vid Uppsala universitet. Docent Herman Lundborg 26/ Den ryske tsaren Nikolaj besökte Stockholm under högtidliga former i två dagar. En ungsocialist som hade för avsikt att skjuta tsaren tog miste och sköt istället en svensk general vid namn Beckman. 4/ Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) hade på grund av den rådande lågkonjunkturen krävt lönesänkningar och lockoutat anställda inom textil-, sågverks-, och pappersmasseindustrin för att få igenom sina krav. Detta resulterade i den första stora konflikten mellan SAF och Landsorganisationens (LO) som tog ut arbetare strejk i hela landet. Detta kom att kallas Storstrejken men eftersom strejkkassorna var små tvingades LO avbryta konflikten efter en månad. Det ledde i sin tur till att massor av medlemmar lämnade LO och många gick över till den nystartade syndikalistiska fackföreningen SAC. En annan följd av nederlaget blev att utvandringen ökade. 9

10 1911 Regeringen avgick efter andrakammarvalet och regeringen Staff II trädde till. Denna nya regering som hade lovat väljarna att sänka försvarskostnaderna, beslöt att bygget av F-båten skulle skjutas på framtiden. Till protokollet anförde då Gustaf V att det var fel att skjuta upp verkställandet av ett i riksdagen fattat beslut utan att någonting nytt tillkommit i saken. Högern höll naturligtvis med kungen och menade att uppskjutandet av båtbygget var ett tecken på bristande fosterländskhet. Den persiska regeringen hade bett Sverige att få låna en grupp officerare för att bygga upp ett modernt gendarmeri och Sverige svarade ja. Kapten Harald Hjalmarsson utsågs till chef för styrkan. En orsak till varför Sverige blev tillfrågat var svenska officerares kända motvilja mot Ryssland. Sverige såg å sin sida det hela som en möjlighet att ordna en ny marknad för svenskt näringsliv i Persien samtidigt som de svenska officerarna skulle få krigserfarenhet. Dessa såg också en möjlighet att mer än fördubbla sina inkomster. Det blev sammanlagt ett sextiotal svenskar som for till Persien. Fruar och tekniker medräknade. 22/ Kungl. Maj:ts förordning angående biografföreställningar instiftades. Där kunde man bl.a. läsa: Ej heller bör film eller del av film godkännas, om dess förevisande kan anses olämpligt med hänsyn till rikets förhållande till främmande makt". Uppgiften att övervaka att denna bestämmelse, liksom att biografförordningens övriga bestämmelser inte åsidosattes anförtroddes åt Statens biografbyrå, som upprättades samma år, och hade till uppgift att censurera filmer. Lagen skulle komma att åberopas åtskilliga gånger före och under Andra världskriget. Sverige var först i världen när det gällde att införa filmcensur Januari På privat initiativ inleddes en insamling för att man ändå skulle kunna bygga F-båten. Nationalinsamlingen för pansarbåt samlade snabbt in 17 miljoner kronor. 10

11 Vid samma tid gav Sven Hedin ut en skrift med titeln Ett varningens ord där han påstod att Sverige hotades av Ryssland och om ingenting gjordes skulle snart kosacker dansa segerdanser på Stockholms gator. Han kunde konsten att måla upp ett skräckscenario: I de röda stugorna under tallar och björkar äro soldater inkvarterade, och mor måste utan att mucka hålla kaffepannan puttrande dygnet om. Ber hon om pengar för sin möda, så skrattar man henne i synen. På Grand Hotel och Royal bo idel fientliga officerare; i stora matsalen har kommissariatet ordnat sina bord i långa rader och i Bolinderska huset är krigsrätten. Skolorna används till kaserner och barnen får hålla sig hemma. Ett varningens ord trycktes i över en miljon exemplar. För att få pengar till denna enorma utgåva hade Hedin gått omkring med håven till en lång rad penningaristokrater. De största bidragen fick han från skeppsredaren Axel Ax:son Johnson, snusfabrikören Knut Ljunglöf och änkan till punschkungen Cederlund. Tsaren i Petersburg meddelade via Sveriges ambassadör kung Gustaf V att han var förvånad och ledsen över att Sven Hedin, som alltid rönt så mycket välvilja i Ryssland, kunnat tillskriva hans land krigiska avsikter mot Sverige. Tsaren som sponsrat Hedins expeditioner med stora summor och kosacker meddelade nu att Rysslands portar var stängda för Hedin. Gustaf V hyste antipatier mot statsminister Staaf, både privat och som regeringschef, för dennes liberala radikalism. Kungen och hans närmaste krets, där även Sven Hedin ingick, ville få bort Staaff då de hellre såg Louis De Geer d.y. eller Ernst Trygger som statsminister. Grosshandlaren och riksdagsmannen Per Emanuel Lithander som var en av de främsta inom textilbranschen lät trycka pamfletten Svensk minuthandel i fara där han talar om schackerjudars bedrägliga och förhatliga verksamhet. Lithander var starkt konservativ och protektionistisk. Han kallades riksbyggmästaren då han var den ivrigaste tillskyndaren när det gällde riksbyggnationen på Helgeandsholmen. Han skrev vidare i sin pamflett: Judefrågan är icke blott en näringsfråga, det är även en ras- och kulturfråga Judendomen är en av de europeiska folkens största fördärv. 11

12 1913 Adolf Hitler flyttade till München En ny av svenskar utbildad trupp, Gendarmerie Gouvernementala (GG-trupperna), deltog i en militärparad i Teheran. För övrigt var deras uppgift att patrullera vägarna och utgöra domstol och exekutionspatrull. Tidningen Times lovordade svenskarnas skicklighet och påstod att de genom sitt arbete förbättrat säkerheten i Persien. Bondeförbundet bildades i Falköping. Det kom senare att byta namn till Centerpartiet. Veckotidningen Vidi startades av globetrottern och krigskorrespondenten Willy A:son Grebst men blev ett riktigt grovt antisemitiskt organ först när den togs över av Barthold Lundén år Någon sanningslidelse anfäktades man inte av. Bladet var fyllt med vulgär och generaliserande antijudisk propaganda och lögner. Vidi var den första tidning i Sverige som publicerade Zions Vises protokoll. Detta är en av historiens värsta förfalskningar. Det påstås vara ett protokoll från en hemlig judiskt kongress i Basel 1897 där ett antal ledande zionister hade planerat att ta över världen och bilda en världsregering. Denna förfalskning blev sedermera en av nazismens främsta urkunder. Tidningen Vidi upphörde / Statsminister Staff höll ett tal i Karlskrona i vilket han ville gå den försvarsvänliga opinionen till mötes. Han var dock delvis bunden av valprogrammet och ville inte ge intryck att vara eftergiven Sverige fick sin första byrå för övervakning av rikets säkerhet på muntligt initiativ från dåvarande civilministern. En polisiär enhet inom försvarsmakten övervakade misstänkta personer fram till 1918 då verksamheten övertogs av den ordinarie polismakten. Svenska kullagerfabriken lärde sig konsten att vara neutral. Försäljningen av kullager omsatte nu åtta miljoner kronor men vid krigets slut 58 miljoner. Tyskland var SKF:s största kund. 12

13 Sverige som haft ett fritt folkutbyte med andra länder skärpte bevakningen av utlänningar i landet. En särskild polisbyrå inrättades för att undersöka spioneribrott. Sverige införde ett förbud för zigenare att invandra och detta förbud kom att gälla fram till Ett litet fåtal zigenare lyckades, under dessa 40 år, ta sig in i landet trots förbudet. Zigenare som under andra världskriget hade velat fly till Sverige skulle ha stoppats vid gränsen. Om så skedde är inte bekant. 6/ Konservativa lantmän med proselyter startade en manifestation som kom att kallas Bondetåget där man gick till Stockholm för att visa sitt stöd för kungen och krigsmakten. Kungen höll det s.k. Borggårdstalet där han tog avstånd från regeringens försvarspolitik. Talet hade skrivits av Sven Hedin och krigshistorikern Carl Bennedich. Regeringen Staaff svarade med att avgå därför att kungen hade en annan åsikt och för att han handlat okonstitutionellt. Bondetåget på väg över Norrbro 28/ Skotten i Sarajevo. Gavrilo Princip sköt Österrikes kronprins och ärkehertig, Franz Ferdinand, och dennes maka Sophie von Chotek. 13

14 28/ Österrike förklarar krig mot Serbien vilket blev inledningen av Första världskriget. Sverige, Norge och Danmark utfärdade likalydande neutralitetsförklaringar. Den tyskvänlige utrikesministern Knut Wallenberg hade lovat Tyskland en välvillig neutralitet. Det fanns i Sverige tyskvänliga krafter som föreslog en krigsallians med det kejserliga Tyskland men dessa hade ingen framgång. Däremot anmälde sig minst sjuttio svenskar, de flesta var officerare, som frivilliga i den tyska krigsmakten. De slogs i Frankrike, Belgien, Ryssland, Italien, Baltikum, Persien, Palestina samt vid Suezkanalen och Bosporen. De protyska fanns mest vid hovet, i överklassen och officerskåren. Sveriges tyskfödda drottning Viktoria hade ett eget regemente på västfronten. Sven Hedin reste till västfronten på reportageresa under hösten och skrev en omfattande bok med titeln Från fronten i väster. Han idylliserade och romantiserade allt tyskt och heroiserade döden för fosterlandet och talade om kriget som en kamp för den germanska kulturens fortbestånd. Den gavs ut i Tyskland 1915 i nästan exemplar och senare trycktes för de tyska soldaterna. Hedin ville på detta sätt påverka den svenska opinionen i en mer tyskvänlig riktning. Detta resulterade i att man i Frankrike tog tillbaka hederslegionen och att Royal Geographical Society i England tog ifrån Hedin hans hedersmedlemskap. Christian Günther som nu var 28 år slapp att göra värnplikten då han vid mönstringen, enligt familjeberättelserna, simulerade hjärtfel. Han skulle komma att bli Sveriges opolitiske utrikesminister och vårt lands näst mäktigaste man under Andra världskriget. Strax efter krigsutbrottet inkallade vi i Sverige Beväringen och vissa delar av Landstormen till skydd för vår neutralitet. Sverige införde förbud mot export av vapen, ammunition och annan krigsmaterial. Stora sträckor av Östersjön, Öresund och Kattegatt minerades och detta vållade stora skador för svensk sjöfart Sveriges Nationella Ungdomsförbund bildades som högerns ungdomsorganisation. Man skulle senare komma att ändra namn till Sveriges Nationella Förbund. 14

15 Sverige antog en lag mot oönskad invandring. Februari Alla yrkesofficerare som tjänstgjorde i Persien hade beordrats till sina svenska förband. General Hjalmarsson och hans officerare anlände till Sverige och ett halvår senare även reservofficerarna. Juni Den s.k. Aktivistboken gavs ut och dess egentliga titel var Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Författarna var anonyma med motiveringen att här framförda åsikter skulle tala för sig själva. Boken hade två huvudbudskap. Det första var att det i rådande läge krävdes en modig uppslutning på Tysklands sida i kriget. Det andra var att Sverige skulle ta den politiska ledningen i Skandinavien. Det väckte stor sensation när det avslöjades vilka författarna var: - Adrian Molin, känd konservativ statsvetare. - Rudolf Kjellén, Konservativ professor i statskunskap. - Otto Järte, fil.dr, och socialdemokrat - Yngve Larsson, fil.dr, socialdemokrat. De två socialdemokraterna uteslöts ur partiet. Det är oklart huruvida drottning Viktoria kunde räknas till aktivisterna men hennes sympatier för sitt födelseland Tyskland var väl kända. Hon hade tunga bundsförvanter i aktivistgrupperna bland framträdande politiker och ämbetsmän. Framför allt riksmarskalken Ludvig Douglas som var tyskfödd och för övrigt nära släkt med drottningen. Han var far till den kanske mest nazianstuckne officeren, Archibald Douglas, som skulle utmärka sig under Andra världskriget. 2/ Sven Hedin är i Tyskland där han dagligen äter middag med Hindenburg och Ludendorf och dricker öl med dessa båda herrar varje kväll under långa samtal. 2/ Ryska kryssare jagade och besköt det tyska minfartyget Albatross på svenskt vatten vid Gotland. 15

16 21/ Den svenska ubåten Hvalen besköts av en bestyckad tysk trålare på svenskt vatten i närheten av Abbekås udde. Den svenske flaggstyrmannen A M Sellin sårades till döds. Sårade soldater anländer till Sverige 1916 Rudolf Kjellén gav ut sin mest kända bok Staten som livsform. Den kom att ges ut i fyra upplagor i Tyskland. Svenska företagare och diplomater lät bygga ett svenskt krigssjukhus i London. Herman Lundborg utsågs till docent i rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning. Sverige utfärdade strängare neutralitetsregler och förbjöd krigförande ubåtar på svenskt vatten. Det var emellertid klent beställt med den svenska neutraliteten. Sydväst om Klagshamn fanns den s.k. Kogrundsrännan som iordningställts som en infart i södra Öresund för att göra det möjligt för svenska och neutrala fartyg att undvika tyska mineringar. Detta år minerades denna farled enligt ett avtal mellan Sverige och Tyskland för att hindra brittiska 16

17 fartyg att ta sig in i Östersjön. Detta var till stor fördel för Tyskland och ett klart neutralitetsbrott från svensk sida. 27/ Tyska krigsfartyg uppbringade två engelska ångare, Ambassadör och George Allen på svenskt vatten. 3/ Tyska krigsfartyg sänkte två svenska fartyg lastade med trä. Sveriges regering framförde allvarliga protester och fick full upprättelse och ersättning SKF köpte aktiemajoriteten i Hess-Bright Manufacturing Compani i Philadelphia som hade licensrättigheterna till det tyska Conradpatentet för tillverkning av rull- och kullager i Förenta staterna. I och med det behärskade SKF den amerikanska kullagertillverkningen helt. Transaktionen var i själva verket en kamouflageoperation och den genomfördes av Marcus Wallenberg senior och det finns anledning att tro att han fick hjälp av sin halvbror Knut Wallenberg som var svensk utrikesminister åren Från SKF i Göteborg 17

18 Detta år tecknade Svenska kullagerfabriken det största beloppet i det tyska krigslånet, av alla utländska företag, och visade på så sätt sin tacksamhet mot sin största kund. Socialdemokratiska partiet splittras då en radikal falang bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. I Rysslands många olika konflikter fram till 1922 var svenskar inblandade. De stred mest i anti-ryska och anti-bolsjevikiska förband i Finland men även i såväl ryska vita och röda styrkor. Under detta år utbröt en hel del oroligheter på skilda platser i landet till följd av livsmedelsfördelningen. Den sittande statsministern Hjalmar Hammarskjöld fick öknamnet Hungerskjöld. I Stockholm gjorde polisen chock med dragna sablar mot en hungerdemonstration. Vid ett annat tillfälle deltog kvinnor i en dyrtidsdemonstration. Hjalmar Hammarskjöld avgick som statsminister. Han hade misslyckats kapitalt med folkhushållningen till följd av sin neutralitetspolitik. I landet rådde hungersnöd och oroligheter. Den nya regeringen bröt mot neutraliteten och upprättade handelsavtal med västmakterna så att importen kom igång. Sverige förmedlade telegram från tyska sändebudet i Buenos Aires till Berlin med uppgifter om hur tyska ubåtar skulle angripa obeväpnade argentinska fartyg på internationellt vatten. Sverige införde pass- och viseringstvång för alla utlänningar över 12 år. 5/ Samtliga statsråd lämnade in sina avskedsansökningar till följd av att regeringen, i riksdagen, inte fått igenom sina äskanden om anslag till neutralitetsvakten. 14/ I Västervik ägde den s.k. Potatisrevolutionen rum då arbetare lade ner arbetet och skövlade förråden i bondgårdar och livsmedelsbutiker. 18

19 30/ Ett provisoriskt lettiskt nationalråd proklamerade Lettlands självständighet. Den 16/ gjorde man i Litauen samma sak och den 24 januari följde Estlands självständighetsförklaring. Flera hundra svenskar reste till Baltikum för att delta i krig och det fanns planer på att skicka ytterligare De svenskar som gick i estnisk krigstjänst fick inget odelat gott rykte. Det var många äventyrare som begick mord och stöld och tilldelade sig själva höga officersgrader. 6/ Den finska lantdagen proklamerade Finlands självständighet / Finländska frihetskriget, som även kom att kallas Inbördeskriget, bröt ut. De militära operationerna ledde till kuvandet av det från rysk sida understödda socialistiska upproret genom vilket landets frigörande från ryskt beroende definitivt bekräftades. I kriget deltog från svensk sida 94 officerare, 24 underofficerare, 440 underbefäl samt svenska soldater. Bland de namnkunniga märktes Archibald Douglas, C A Ehrensvärd, Eric Grafström, Henry Peyron, Axel Rappe och Martin Ekström som senare kom att bli ledare för Nationalsocialistiska Blocket samt Harald Hjalmarsson vars son Jarl Hjalmarsson senare skulle bli svensk högerledare. Harald Hjalmarsson var chef för Svenska Brigaden. Kriget leddes av fältmarskalk Mannerheim. I Stockholm öppnades en värvningsbyrå som informerade frivilliga om hur de skulle ta sig till Finland och vart de skulle vända sig. De lämnade även pengar till utrustning. Snart fanns ett antal liknande kontor i landet. Värvning var förbjudet men genom att de frivilliga skrev på kontrakten först när de anlände till Finland kunde man kringgå förbudet. Socialdemokratisk press tog avstånd från värvningen. Regeringen deklarerade att det var förbjudet att värva folk till främmande krigstjänst. Det slutade med att all värvning måste förläggas på utländskt territorium. 2/ En deputation representerande vuxna av Ålands befolkning uppvaktade den svenska regeringen och begärde att de åländska öarna skulle införlivas med Sverige. Av fruktan för våldsamheter från den på Åland förlagda ryska garnisonen begärde ålänningarna svenskt 19

20 beskydd. Sverige sände transportfartyg eskorterade av pansarbåtar för att hämta hem svenskar och ålänningar till fastlandet. Finland skickade en skyddskår tillhörande Vita gardet till en segerrik strid mot ryssarna som snart fann för gott att utrymma Åland. Sverige sände en bataljon och en kulsprutepluton för att övervaka öriket. Åland kom att tillhöra Finland. Svensk post vid Haraldsby på Åland 13/ General Harald Hjalmarsson ledde den Svenska brigaden i Finland som bestod av två skyttekompanier, ett kulsprutekompani, en pionjäravdelning, ett skidlöpardetachement, en sjukvårdsgrupp och en musikkår. Hjalmarsson var svår alkoholmissbrukare men beskrevs som en skicklig officer. När han själv blivit utsatt för ett misslyckat eldöverfall och man tillfångatagit förövarna avrättade han dem personligen och gjorde sig därmed skyldig till krigsförbrytelser. 29/ Svenska brigaden, under Hjalmarssons ledning, inringade Tammerfors och avskar förbindelserna för de röda trupper som retirerade mot Lahtis vilket tvingade dem att kapitulera. När man senare paraderade i Helsingfors uppgick brigaden till 500 man. 20

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 HOLGER CARLSSON Nazismen i Sverige Ett varningsord Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord I. NAZISMENS HISTORIA I SVERIGE. o Nazismens förelöpare

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet DEL 5 VIETNAMKRIGET Svenska frivilliga till Vietnam av lars gyllenhaal, militärhistorisk författare Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet frivilliga för Finland. I storlek kommer därefter frivilligrörelsen

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Den nedtystade historien måste vi lära oss av

Den nedtystade historien måste vi lära oss av Namn: August Magnusson Skola, antal elever, klass: Wisbygymnasiet, 1337, EK14b Adress, mobilnummer, e-post: Östra Sömmerskestigen 34, 0736409595, augustmagnsson@hotmail.se Kontaktpersson: Niklas Westergren

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Ett regn av bomber funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar

Ett regn av bomber funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ett regn av bomber funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Hur idén om olika raser blev vetenskap

Hur idén om olika raser blev vetenskap Hur idén om olika raser blev vetenskap Det finns genom historien många exempel på vårt behov av att sortera och dela in människor i grupper efter hudfärg och andra yttre kännetecken. På 1700-talet hävdade

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

KALL KRIGSREKLAM. May 28 2011. Erik Lakomaa, PHD, Ass Professor Page 1

KALL KRIGSREKLAM. May 28 2011. Erik Lakomaa, PHD, Ass Professor Page 1 KALL KRIGSREKLAM May 28 2011 Erik Lakomaa, PHD, Ass Professor Page 1 DET TOTALA FÖRSVARET FÖR DET TOTALA KRIGET Man kan utan överdrift hävda att Sverige under det kalla kriget var en av världens mest försvarsberedda

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken En orolig själs liv Av fastighetsskötaren för banken 1 En orolig själs liv Copyright 2012, Ulf Hultberg Ansvarig utgivare: Ulf Hultberg Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2252-3 2 Ingress Är det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

Pensionens historia. Färghult i Hjorteds socken, en tidstypiskt gård vid tiden för pensionens införande. Vägen till pensionsförsäkringen

Pensionens historia. Färghult i Hjorteds socken, en tidstypiskt gård vid tiden för pensionens införande. Vägen till pensionsförsäkringen Pensionens historia Färghult i Hjorteds socken, en tidstypiskt gård vid tiden för pensionens införande Vägen till pensionsförsäkringen 1913 fattade riksdagen beslut om att införa allmän pensionsförsäkring.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer