HOLMSUND-OBBOLA KABEL-TV:S EK. FÖRENING VERKSAMHETS/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOLMSUND-OBBOLA KABEL-TV:S EK. FÖRENING VERKSAMHETS/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014"

Transkript

1 HOLMSUND-OBBOLA KABEL-TV:S EK. FÖRENING VERKSAMHETS/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 Styrelsen för Holmsund-Obbola Kabel-TV:s ekonomiska Förening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för kalenderåret Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. Styrelse Ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Adjungerad: Revisorer: Valberedning: Bengt Ivan Lindgren Martin Pattenden Anders Nordberg Peter Linderstedt Rune Grönlund Kjell-Ove Paro Anders Forsberg Mike Pattenden Curt Nilsson Leif Nyman Rolf Sandström Sture Palm Följande områden är anslutna Analog TV Vid årsslutet för 2014 hade HOKTV närmare 1700 abonnenter anslutna till föreningen, vilket motsvarar 75 % av hushållen i Holmsund-Obbola. I Holmsund är större delen av kommundelen ansluten dock ej delar av Djupviksområdet, Ombergsområdet samt Lövöområdet. I Obbola är c:a 20 % anslutna. Digital TV Ca 490 st Internet Ca 620 st Medlemssituationen Under 2014 har föreningen något större tillskott än tapp i medlemsantalet. Det är en mycket stabil kundkrets.

2 Utdrag ur styrelseprotokollen från Ekonomi T o m är intäkterna :-, kostnaderna :-, vilket ger ett resultat på :-. På balansräkningen har vi tillgångar på :- skulder/eget kapital på :-. Årets resultat efter avskrivningar :-. Vi har dragit el från nyuppsatta elskåp i stället för att ta el från närliggande fastigheten vilket gör att fastighetsägaren numera fått betala full programavgift. Förslag att vi kan låna ut HD-boxar korta tider så att fastighetsägaren kan se skillnaden i bildkvalitet och förhoppningsvis betalar för det. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att öka programavgiften med 5:- inklusive moms till 119:-. Budgetförslaget för 2014 gicks igenom. Det är lite problem i och med att vi tar över internet från Urban, bl a kommer administrationen öka väsentligt, förslaget är en fördubbling men det kan både bli mer och mindre, beroende på om vi själva orkar med utan måste köpa kundtjänst. Förslag att vi kontrollerar vad en extern revisor kommer att kosta. 33 Skrivelser/Rapporter A: Övertagandet av internet från Urban fortskrider bra. Övertagandet av Urbans register på användare tar tid att föra över till oss. Fiberkabeln mellan Skärgårdsskolan och Storsjöskolan som misstänktes vara skadad är uppmätt och skall fungera för dagens behov. Fibern är enl. Anders F dragen i rör så ett senare byte om det nu behövs bör gå lättare än att gräva hela sträckan. Befintlig Internetutrustning som finns kvar i Skärgårdsskolan kan flytt nu påbörjas till nya HC på Storsjö. Den kollade fiberkabeln skarvas då ihop med den som tidigare grävdes ned efter Solbackavägen B: Ansökning är gjord till Länsstyrelsen för ev. bidrag till fiberdragning i vårt nät. Bengt-Ivan har dock inte fått något svar på den ännu. C: Frågan hur vi skall göra med servicen på internet. I första hand försöker vi klara det själva men om belastningen blir för stor så måste annat alternativ väljas, åtminstone delvis. Cygate har haft service på K-nets utrustning/nät och har lämnat ett pris på kr för 50 timmars arbete. Cygate kan även dra ut statistik från systemet varje eller varannan månad. Vi har även fått ett pris på ett serviceavtal från Zemware till en kostnad av kr. Martin undersöker vidare och rapporterar nästa möte hur det gått.

3 34 Övriga frågor Vi har fått en förfrågan om det är möjligt att använda autogiro och E-legitimation. I dagsläget är det inte möjligt men vi skall undersöka om det vid ett senare tillfälle. Martin lämnade förslag på nya priser till de abonnemang som Internetanvändarna har idag. Styrelsen fick i uppdrag att se över dem och meddela MP om vad de tycker om detta 41 Skrivelser/Rapporter A: Ansökan om pengar från Länsstyrelsen vid dragning av fiber Bengt-Ivan har försökt få tag på person på länsstyrelsen som har hand om pengar för dragning av fiber men ingen har svarat, varken på telefon eller på mail. B: Prislista/Bredband Den nya prislistan som Martin har tagit fram är anpassad mot övriga internetleverantörer på marknaden. Sänkningen för HOKTV:s del blir ca kr from 1 augusti. Styrelsen beslutade att ta den nya prislistan from 1 augusti. För att få genomslag på det nya priset bör man annonsera på intern-tv, Skärgårdsnytt och på andra möjliga ställen. C: E-leg och Bank-id För att förenkla för Martin med automatisk inskrivning i kund-databasen om ändrade utbud mm och även kunna sända ut elektroniska fakturor så ska man kontrollera vad det finns att tillgå. E-leg, Bankid mm. D: OCR-nummer Vi har ca transaktioner per år. Med OCR-nummer i stället för fakturanummer och med mjuk kryptering kan man få igenom betalningen även om någon siffra är fel. Det är problem då man skall sända ut fakturorna, mycket kuvertering tar tid. Skulle man få möjlighet att använda autogiro, så skulle det förenkla hanteringen av betalningarna. Autogiro ger problem när man har många ändringar på att beställa eller avbeställa program. Kjell Ove undersöker till nästa möte. Exempelvis Visma 2000

4 E. Kabelgrävning För tillfället behöver vi gräva kabel till 3 adresser i Holmsund. Sandviks IK:s herr och dam kan vara intresserade av att gräva. Kjell Ove tar på sig att samordna grävningen. Per på Nordantenn tar kontakt med Kjell Ove (Marcus vet var det ska grävas). Ersättningen är 150 kr/ person och timme. 42 Övriga frågor A. Flytt HC I samband med flytten av HC kan man slå ihop det med att uppgradera teknisk utrustning i centrum till en kostnad av ca kr, material kr, arbetskostnad kr, IT-utrustning kr, (150 kunder). Blad i befintlig CMTS är ca dubbla kostnaden ( kr) men konfiguration av mini CMTF kräver konfiguration 2 dagar till en kostnad av 1100 kr/tim.. Martin Pattenden och Anders Forsberg får i uppdrag/mandat att välja den metod som verkar fungera bäst. OBS sänd ut meddelande om vald metod till medlemmarna i styrelsen. Anm. Ordförande Orsaken till att föreningen investerade i denna tekniska utrustning var att säkerställa och höja kvalitén för våra abonnenter. Det har medfört att problemen i centrala Holmsund har byggts bort C. Infokanalen Anders Forsberg har gjort ett bildspel som man kan lägga ut på info-kanalen. Han har också gjort de möjligt att ha en rullist där man kan informera om tillfälliga problem, förändringar mm. En ide som han presenterade är att man skulle kunna ha en kanal där man kan sända ut lokala idrottsarrangemang mm. Inga beslut togs om detta för tillfället. 49 a Vi har prioriterat flyttningen av HC Det har varit en del stopp under sommaren. Avbrott i nätdelar som orsakat en del störningar. En del förstärkare har också bytts ut. En mängd samtal har kommit in under omläggningen av kanalerna. Nordantenn har fått i uppdrag att uppgradera möjliga områden som förenklar nya dragningar. Det har varit mycket avbrott under sommaren i Hörnefors.

5 Temperaturen i HC är ca grader ibland upp till 80 grader, vilket gör att vi måste sätta in kylutrustning. Även utrustningen i skåpen bör få kyla. Martin fick i uppdrag att ta kontakt med kommunen om vad vi får göra i nya HC`n och begära ett pris på vad kyla kan kosta samt lösa detta innan sommaren Åskskydd och överspänningsskydd måste kollas så att det finns och fungerar. Martin undersöker. Vi måste även få ordning på Internetkunderna (listorna). Martin och Mike har gjort ett jättejobb med att få ordning på de listor som vi fick av Urban men vi har inte fått ordning på allt efter övertagandet. Det har gjort att vi har fått många samtal från kunderna om betalningarna på internet. En del har fått fakturor, men har inte internet via oss, vissa som har internet har inte fått några fakturor % av förfrågningarna rör fakturor. 49 c Presentation av Kjell Ove Paro angående e-fakturor Vi kommer att ha ca 5000 fakturor för internet och TV i samma register. Kjell Ove hade information om att införa e-fakturor, hur det fungerar och vilka kostnader det blir per/faktura: att sända med brev ger en kostnad på 6:70:- medan e-faktura kommer kostnaden att bli 2:-. Martin får i uppdrag att utvärdera hur det kommer att fungera för HOKTV. Han begär ett förslag från Swedbank för att jämföra och göra en utvärdering mellan Handelsbanken och Swedbank hur det kan fungera på bästa sätt. 57 c Vi har fått förslag på digitala fakturor från Handelsbanken och Swedbank, det är små skillnader på bankerna. Martin har begärt anbud från båda bankerna. Pris från handelsbanken är 1,50 kr per transaktion. Beslutades att Martin får uppdraget att tillsammans med ordförande att byta bank till Handelsbanken för HOKTV. Planering att det är klart till April/Maj Vi har ett stort behov att investera i infrastruktur framöver. 65 Ekonomi Ta bort att vi tar el från villor (får ersättning) mm. Sätta upp nya elskåp i stället. Sätta in flera övervakningsbara armaturer. Byta ut trasiga förstärkare. byta ut gamla kablar till fiber, gräva ner rör och lägga nya kablar till en del nya områden, ny dator för övervakning med tidomatsystem. Vi har fakturerat ut internet och digital-tv på kr. Internet övertagandet gör att vi går bra och gör att vi får nya kunder, det har tillkommit 8-10 nya sedan förra mötet. Har haft stora kostnader för investeringar. I övrigt har inga större förändringar skett. De finns de som vill ha månadsvis fakturering. I dagsläget är det inte möjligt med den manuelle hanteringen av fakturor men kan lösas i framtiden med digitala fakturor.

6 66 Skrivelser/rapporter 4 nya kunder på Djupsundsudden tackat ja till att gå in i HOKTV/internet. En har en liten grävare och de kommer att gräva själv. Kabeln rörläggs av oss. Styrelsens målsättningar och prioriteringar: Holmsund Obbola kabel-tv förening skall verka för Välinformerade och nöjda medlemmar Valfrihet i utbudet Användarvänliga tjänster Bra kvalité på utbud Bra kundservice Behålla de abonnenter vi har idag Verka för fler nyanslutningar ( morot ) Låga avgifter Driftsäkerhet Teknisk utveckling Hög teknisk kvalitet Utveckla föreningens marknadsföring Eftersträva måttlig vinst för framtida investeringar Pågående projekt inom föreningen Framtidsprojekt Digital HD utveckling Teknikutveckling, ny teknik kommer framgent, (2017) att sändas i HD och använda ny komprimeringsteknik vilket kräver stora investeringar. Stärka vår administration genom utveckling av fakturahantering Internetleverans till medlemmarna Omvärldsanalys Se till att föreningen är uppdaterade på den snabba teknikutvecklingen. Interna diskussioner, besök av programansvariga har gett underlag för en framtida strategi. Fler abonnenter framtida utveckling Vi har fortlöpande kontakter med presumtiva kunder. Information, media, marknadsföring Säkerställa el-leveransen till våra förstärkare Satsa på att bygga bort elleverans från enskilda fastigheter och skaffa egna elskåp. Flyttning av IT-/bredbandsutrustning från Skärgårdsskolan till Nya Storsjöskolan

7 Övrigt Jobba med att utveckla och driva internet i egen regi. Utveckla hemsidan så att den blir användarvänlig i avseende på felanmälan mm. Motioner samt styrelsens yttrande och förslag ang. motioner Inga motioner har inkommit Förslag från styrelsen Styrelsen föreslår att inför 2015 inte göra någon höjning av programavgiften. Vid förra årsmötet togs ett beslut om att anlita extern revisor. Detta beslut var inte förenligt med våra stadgar. Därför föreslår styrelsen att tidigare taget beslut upphävs. Investeringar - Fortsatt satsning på information till medlemmarna och göra reklam att vi levererar även internettjänst. - Fortsatt investering i fiberkabel. - Fortsatt investering av nya förstärkare. - Kylanläggning till HC n. - Installation av nya elslkåp, (2 st) - Byte av analog utrustning (Inlagt på årets budget men kan bli framskjutet till nästa år)

8 Följande kanaler distribueras av HOK-TV som basutbud (Analogt) Kanal Frekvens Språk STV 1 C MHz Svenska STV 2 C MHz Svenska TV 3 C MHz Svenska TV 4 C MHz Svenska Kanal 5 C MHz Svenska TV 6 C MHz Svenska Sjuan S MHz Svenska TV 8 S MHz Svenska Kanal 9 S MHz Svenska TCM 24h S MHz Eng. (Textad) TV 10 S MHz Svenska Kanal 11 S MHz Svenska TV 12 S MHz Svenska TV 4 Fakta S MHz Svenska MTV C MHz Eng. (Textad) Eurosport S MHz Eng. (Textad) Discovery S MHz Eng. (Textad) Barn / SVT 24 S MHz Svenska Kunskapskanalen S MHz Svenska Skärgårds TV S MHz Svenska Slutord Styrelsen kan se tillbaka på ett aktivt verksamhetsår där många stora och svåra frågor har diskuterats och beslutats. Arbetet i styrelsen har präglats av engagemang samt stor utvecklingsvilja. Uppgraderingen av kabel TV-nätet, d.v.s. utbytet av gamla förstärkare och investering i fiber i distributionsnätet har framskridit enligt plan under året. Flytten från Skärgårdsskolan till Nya Storsjöskolan är i ett slutskede. Vår ekonomiska situation beskrivs på annat ställe i handlingarna. För att kunna klara av nya investeringar och oförutsedda utgifter i framtiden, måste vi prioritera en förstärkning av vår ekonomi. I övrigt hänvisas till utdrag ur styrelseprotokollen för år Vår förhoppning är att genom de vidtagna och föreslagna åtgärderna under 2015 kunna utvidga föreningens verksamhet, få fler medlemmar framför allt inom internet och därmed förstärka Kabel-TV föreningens framtid i Holmsund/Obbola

9 Bengt Ivan Lindgren Martin Pattenden Anders Nordberg Peter Linderstedt Rune Grönlund Anders Forsberg... Kjell-Ove Paro

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År KUNDTIDNING December 2009 Box 303, 293 24 Olofström. Tel: 0454-98 000 Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År Toppbetyg när det gäller beredskap & kundservice sid 2 Snabbare service via webben

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer