Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön"

Transkript

1 Till sjöss på M/S Seagard Sidan 18 Utbildningarna kan samordnas bättre Sidan 6 ålands sjöfart nr 5/2009 & HANDEL Allt fler väljer sjön

2 ledare Navigare necesse est Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt, lär den romerske statsmannen Pompejus ha sagt till sina sjömän då de vägrade att gå ombord i hård storm för att frakta spannmål från Afrika till Rom på 80-talet före Kristus. Navigare necesse est är alltjämt ett citat som varje sjöman kan rabbla vid vilka sjöförhållanden som helst, kanske ovetande om dess ursprung. Om vi lämnar Pompejus övriga tankar om livets betydelse därhän, är det egentligen ett bra grundcitat att styra efter, om man vill främja sjöfarten, på kort och lång sikt. I högkonjunktur såväl som i lågkonjunktur. Det är vedertaget att det är bra och lockande att utbilda sig under lågkonjunkturer, vilket dagens ökning i intresset för sjöfartsutbildningar rent generellt också visar. Sjöfartsutbildningarna på Åland och i närområdena uppvisar rekordmånga sökande och därmed antagna. Det bådar gott för framtiden. En del av denna ökning är med största sannolikhet också relaterad till lågkonjunkturen, då ungdomar vill söka sig till branscher där arbete närmast kan garanteras efter studierna. Men för Ålands del, handlar nog detta ökande intresse för sjöfartens utbildningar också om resultatet av ett långsiktigt och envetet rekryteringsarbete. För tio år sedan initierade Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. en kampanj Välj sjön!, som skulle informera ungdomar om sjöfartens olika yrkesmöjligheter och inspirera till en yrkesframtid på sjön. Välj sjön! har nu med framgång genomförts varje år sedan år Erica Norman Chefredaktör Till dags dato har cirka 4000 åländska ungdomar deltagit i Välj sjön! -aktiviteten, vilket torde vara den enskilt största satsningen inom det maritima rekryteringsområdet i Finland. Varje elev i årskurs nio har åkt till Mariehamn, besökt kommandobryggan och maskinrummet på ett fartyg, varit på sjösäkerhetscentrat och kört simulator på högskolan. Det ger resultat. Och det visar på potentialen i att ungdomar kan ta till sig gammal visdom om att Navigare necesse est. Det är kanske dags att dra detta citat ett varv till och skruva upp nivån på debatten och inriktningen på sjöfartsutbildningen på Åland. På Åland finns grundstrukturen i den maritima utbildningen. Det finns kunskap och tradition. Det finns framför allt ett internationellt gott renommé för den åländska maritima traditionen något som borde tas tillvara mer och oftare av landskapets företrädare. Dessutom, vilket måste ses som en ren lottovinst, så bestämmer Åland helt själv över utbildningsstrukturen i landskapet. Trots de här goda förutsättningarna finns idag ett missnöje bland rederinäringen över att utbildningarna och verkligheten inte är koordinerade och att utbildningarna är felkonstruerade i förhållande till varandra. Det i sig är illa nog, men det är nästan ännu värre att landskapets politiker inte ser potentialen i att skapa ett komplett maritimt utbildningscentrum på Åland, som kan ge basutbildning såväl som forskarmöjlighet, om man insåg att Navigare necesse est även för det åländska samhället. ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 1

3 Ålands Sjöfart & Handel Chefredaktör Erica Norman (vik.) tel (0) Redaktionsadress Ålands Sjöfart & Handel PB 121, AX MARIEHAMN Medarbetare i detta nummer Lars-Erik Eriksson Helena Forsgård Fredrik Granlund Jörgen Pettersson Ann-Sofi Sund Pärmbild Foto: Helena Forsgård Prenumeration/Fakturering Birgitta Andersson Alandia-Bolagen PB 121, AX MARIEHAMN tel (0) eller Annonser Ann-Sofi Sund tel (0) Tryckeri Mariehamns Tryckeri, ISSN Grafisk Design/Layout Maridea Reklambyrå Utgivare Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. Dessutom officiellt språkrör för Ålands Nautical Club, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum samt Ålands sektion av Kap Horn-föreningen. Förbundets styrelsemedlemmar Ordförande: Dan Mikkola, Leif Nordlund, Anders Nordlund, Hanna Hagmark-Cooper, Olof Widén, Agneta Karlsson, Daniel Dahlén Redaktionsråd Dan Mikkola Erica Norman Jörgen Pettersson Redaktionen ansvarar ej för insända, ej beställda texter och bilder. Anonyma insändare publiceras ej. Eftertryck förbjudes. Allt skrivet material mottas elektroniskt. Nr 6/2009 av Ålands Sjöfart & Handel kommer den 30 november 2009 Verkligheten väntar efter någon vecka i skolbänken sidan 6 Tio år med Välj sjön! sidan 14 Till sjöss med M/S Seagard sidan 18 Ledare... 1 Rekordmånga sökte till sjöfartsutbildningen... 4 Utbildningarna kan samordnas bättre... 6 Verkligheten väntar efter någon vecka i skolbänken... 8 Sjörätt så in i Norden Tio år med Välj sjön! En välkommen skarv Till sjöss med M/S Seagard På minnets redd En stöttepelare har gått ur tiden Här hittar du sjön på nätet...30 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 3

4 Rekordmånga sökte till sjöfartsutbildningen Från högstadiet till sjökapten eller maskinmästare hela utbildningspaketet erbjuds på Åland. Det finns olika vägar att ta sig in och några hållplatser längs resan. I höst var intresset rekordstort för utbildningarna både vid sjömansskolan och Högskolan på Åland. När årets ansökningar om studieplatser räknades ihop hade 89 elever angett sjöfartsprogrammet vid Ålands sjömansskola som sitt första val. Det är fler än någonsin tidigare och betyder givetvis att man har fullt hus 48 nya studerande kan tas emot. Vid Högskolan på Åland är trenden den samma med ett stort intresse för både sjöfarts- och maskinteknikprogrammen. 84 sökte till sjöfart och 24 togs in medan 110 sökte till maskinteknik och 36 togs in, det är ett högre antal än vanligt men eftersom bristen på maskinbefäl är så stor ansågs det motiverat. Teori och praktik Till sjömansskolan kan eleverna söka direkt efter högstadiet och här är det första året gemensamt för alla och ger text & foto: Helena Forsgård Studiehandledare Wiveca Ericsson på Ålands sjömansskola. Bra om sjöfart på nätet Följande hemsidor erbjuder information om sjöfartsutbildningar eller allmän information om sjöfartens yrken vaktmansbehörighet vilket innebär att de kan segla som lättmatros eller vaktman, maskin. Teori varvas med praktik vid skolan. Den första praktikperioden då eleverna är ute till sjöss 45 dagar infaller efter några studieveckor och det finns en klar tanke bakom det. Vi vill att eleverna ska få smaka på sjömanslivet så tidigt som möjligt, då får de se vad som gäller i praktiken och om de valt rätt framtidsbana, säger skolans studiehandledare Wiveca Eriksson. Skolan har de facto få avhopp efter den första praktikperioden. De elever som inser att de valt fel brukar sluta redan efter några skoldagar. Samtliga fyra inriktningar har samma längd, 120 studieveckor eller tre år, och den praktik som krävs för behörigheten ingår i denna studietid med två undantag: För full behörighet som vaktstyrman och vaktmaskinmästare krävs 12 månaders handledd praktik. Hälften av den tiden ryms inom ramen för de 120 studieveckorna medan resterande sex månader görs utanför studietiden, säger Eriksson. Utmärkt skolfartyg Vid Högskolan på Åland är Carola Maxenius programledare för sjöfart och maskinteknik och Henrik Karlsson är vicerektor med den sjöfartsinriktade utbildningen som sitt speciella ansvarsområde. Carola Maxenius och Henrik Karlsson är programansvariga för sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland. Den klassiska navigationsskolan i Mariehamn är nu rekordfylld med elever som har valt en framtid till sjöss. Flera av dagens elever saknar sjöpraktik, vilket ställer andra krav på utbildningens utformning. Det är annorlunda i dag eftersom många av dagens studerande helt saknar sjöpraktik, de kommer direkt från gymnasiet och det ställer sina krav på utbildningen, säger de båda. Därför har utbildningen även vid högskolan blivit mer praktiskt inriktad. Under det första året går de studerande igenom samma säkerhetskurser som eleverna vid sjömansskolan och redan i december inleds praktikperioden som pågår till augusti. Det betyder med andra ord att första årets studerande endast sitter på skolbänken under höstterminen och när de börjar årskurs 2 har också de uppnått vaktmansbehörighet. Henrik Karlsson prisar tillgången till skolfartyget Michael Sars som används genom hela utbildningen av både högskolan och sjömansskolan. Michael Sars känns som ett riktigt fartyg och innebar ett verkligt lyft för utbildningen, säger han. Högskolan har också en maskinrumssimulator i toppklass, den köptes senaste läsår. Navigationssimulatorn är äldre men den har uppgraderats. Eftersom simulatorerna kan samköras kan vi ha gemensamma övningar och de har varit väldigt lyckade, säger Maxenius och Karlsson. Lätt att få jobb Carola Maxenius och Henrik Karlsson framhåller de goda framtidsutsikterna för dem som valt att utbilda sig för ett yrke till sjöss. Man kan jobba i hela världen och bristen på utbildat befäl är stor. Sjömansskolans studiehandledare Wiveca Eriksson är inne på samma linje: Det är ett stort sug på arbetsmarknaden efter våra elever. Svenska rederier är till exempel mycket intresserade av våra fartygselektriker eftersom motsvarande utbildning saknas i Sverige. I Sverige finns inte heller sjöfartsinriktad maskinutbildning på gymnasienivå, säger Eriksson. 4 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 5

5 Bernt Bergman är ny rektor på Ålands sjömansskola. Han har lång erfarenhet från sjöfartsrelaterade yrken både från land och hav. Utbildningarna kan samordnas bättre Bernt Bergman är nyinflyttad i rektorsrummet i Ålands sjömansskola. Det är mycket viktigt att Åland håller fast vid sin digra sjöfartsutbildning. Den är bra i dag men kan göras ännu bättre, säger han. text & foto: Helena Forsgård Bernt Bergman, som tar över posten som rektor efter Jorma Lehtinen, har en gedigen sjöfartsbakgrund. Han har bland annat seglat som motorman och matros, han har arbetat inom sjöbevakningen i 20 år och utbildat sig till maskinmästare. Bergman har även arbetat i land med sjöfartsfrågor. Han har varit ombudsman för Rederierna i Finland och bland annat suttit med i olika nationella och internationella sjöfartsorgan. På hemmaplan har han suttit i branschrådet både för den tekniska och den nautiska utbildningen vid Högskolan på Åland. Bergman känner väl till branschens behov och ser bara möjligheter i sin nya position att utveckla och samordna sjöfartsutbildningen på Åland. Jag känner också bra till IMO:s regelverk som sist och slutligen styr innehållet i utbildningen, säger han. Samordna resurser I början av det här året lade en arbetsgrupp, utsedd av landskapsregeringen, fram en rapport om optimering av sjöfartsutbildningen på Åland. I den konstaterades bland annat att man kunde utbilda sig till vaktman, vaktstyrman och vaktmaskinmästare både vid sjömansskolan och vid Högskolan på Åland; utbildningarna motsvarar varandra och leder till identisk behörighet. Enligt rapporten borde resurserna samordnas bättre och då krävs bland annat ett samordnat nivåöverskridande periodiseringssystem liksom en harmonisering av utbildningarnas innehåll och ett tillgodoräkningssystem av tidigare avlagda kurser, studier och arbetserfarenhet. Det finns en del att göra för att bättre koordinera utbildningarna för dem som går vidare från oss till högskolan, i dag går de inte helt på en rak linje, säger Bernt Bergman. Från fall till fall Vid Högskolan på Åland säger programledare Carola Maxenius att man i praktiken avgör från fall till fall vad en studerande får räkna sig till godo när han eller hon har en utbildning från sjömansskolan i botten. Också hon säger att det i dag inte finns ett rakt rör mellan utbildningarna och ibland kan det blir fråga om en viss dubbelläsning. Det är väldigt individuellt vad en elev kan och inte kan och ibland skadar det inte heller att repetera någonting som man läste som 16-åring, säger hon. Gav löften Arbetsgruppens rapport har överlämnats till landskapsregeringen och utbildningsminister Britt Lundberg lovade vid överlämnandet att samarbetet mellan skolorna och även med Ålands sjösäkerhetscentrum och övningsfartyget Michael Sars ska ses över och förbättras. Åland har alla möjligheter att positionera sig bättre inom sjöfartsutbildningen, vi ska jobba för att skapa en ännu bättre produkt till en lägre kostnad, sa Lundberg. Aboa Mare Malmgatan 5 FIN Åbo Tel: +358 (0) SJÖFARTSMÄSSAN I ÅBO kl & kl Mässan riktar sig till branschens proffs, myndigheter, studerande och andra intresserade. Kom och bekanta dig med den nyaste tekniken, träffa experter inom sjöfartsbranschen och knyt värdefulla kontakter. Välkommen till Åbo på sjöfartsmässa! Ask DNV about Competence Management & Quality of Maritime Training DNV SeaSkill are your seafarers and superintendents fit for purpose? Is your competence management system improving crew performance? Are you turning competence requirements into tangible business results? Do you spend money on underperforming training? For more information see Det Norske Veritas Oy/Ab Keilasatama 5, Espoo Aurakatu 18, Turku Ånikap r.f. 6 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 7

6 Handblossen sprider ett skarpt färgat sken och används för att kalla på hjälp i nödsituationer. Eleverna fick pröva på att tända olika modeller. Verkligheten väntar efter någon vecka i skolbänken Eleverna vid Ålands sjömansskola och Högskolan på Åland kastas snabbt in i verkligheten. Redan efter någon vecka på skolbänken får de tända handbloss, åka frifallslivbåt och ta sig genom en trång brandövningsbana i hetta och mörker. Som värsta karusellen på Gröna Lund, sa en av killarna om åket med frifallslivbåten. Det är över på någon sekund. Det knakar till i ställningen när frifallslivbåten släpper taget och så dyker den 15 meter rätt ner i vattnet, försvinner under ytan i en kaskad av vatten och flyter upp som en kork igen. Ombord finns elever från årskurs 1 både vid Ålands sjömansskola och sjöfartsprogrammet vid Högskolan på Åland. Givet skolval Eleverna rivstartar med en grundkurs i brand- och sjösäkerhet. De håller till vid Ålands sjösäkerhetscentrum och tränar bland annat i övningsbassängen och i brandövningsstationen. Två i gruppen är Robert Holmström från Kumlinge och Alexander Jansson från Föglö som kom till sjömansskolan direkt från högstadiet. Jag hade inga problem att välja utbildning, jag trivs text & foto: Helena Forsgård på sjön och vill bli maskinvaktmästare. Därför valde jag sjömansskolan, säger Robert Holmström. Alexander Jansson säger samma sak han har länge haft siktet inställt på sjömansskolan och satsar på en bana inom maskin eller elektronik. Linnea Gustafsson ler stort när hon kliver iland från frifallslivbåten. Det var lite spännande innan vi åkte iväg men sedan gick det fort och nu har man fått testa hur det känns, säger hon. Linnea, 16 år, kommer från Hallstavik i Roslagen och valde Ålands sjömansskola eftersom skolan verkar hålla bra klass och eftersom hon siktar på en framtid som kustbevakare. Då är den grundutbildning jag får här bra att ha i botten när jag söker vidare till andra skolor, säger hon. Trångt och varmt I kafferummet vid brandövningsstationen sitter en grupp elever och pustar ut och torkar svetten ur pannorna. Gruppen går igenom en femdagars grundkurs med både teori och praktik och har just studerat hur en brand växer till sig. Från tändsticka till en fullt utvecklad brand och vi har suttit mitt i brandrummet, säger instruktörerna Krister Koskinen och Johan Holländer som arbetar vid Mariehamns stads räddningsverk. Två av killarna i gruppen är Oskar Mattsson från Iniö och Alexander Woivalin från Åland. Oskar är säker på att han vill bli sjöman och valde Ålands sjömansskola som han hört gott om. Alexander valde Ålands lyceum efter högstadiet men hoppade av efter ett år. Han trivdes inte fullt ut och testar sjömansskolan i stället. Deltagarna måste ha fullständig närvaro och delta i alla moment för att få godkänt i brandkursen, hit hör bland annat klaustrofobitestet då det gäller att ta sig fram genom en trådbursbana som är en meter bred och en meter hög. De måste både krypa och klättra och det finns hinder längs banan som är 57 meter lång. Det är kolmörkt och varmt och man bär hela skyddsutrustningen på sig. Det var roligt, det gick bra, säger Oskar Mattsson om den prövningen. Fler från Sverige Av samtliga 155 elever vid Ålands sjömansskola är majoriteten eller 64 procent från Åland, 23 procent kommer från svenskfinland och 13 procent från Sverige. Andelen åländska elever i skolan har ökat under senare år och det tros bland annat bero på kampanjen Välj sjön! som riktar sig till elever i årskurs 9 som får besöka skolorna och även fartyget Birka Paradise. Vid de två sjöfartsinriktade programmen vid Högskolan på Åland har studerande från Sverige ökat i antal och utgör numera cirka hälften av det totala antalet. Konkurrensen från Novia i Åbo är stor när det gäller de fastländska eleverna Åbo ligger helt enkelt alltid närmare deras hemorter än Åland. Men i stort är det bra att vi har elever från tre olika regioner, det blir en hälsosam blandning där man lär sig mer om varandras likheter och skillnader, säger programledaren Carola Maxenius vid Högskolan på Åland. Linnea Gustafsson från Roslagen gillade åket med frifallslivbåten. Hon siktar på att utbilda sig till kustbevakare efter åren vid sjömansskolan. Oskar Mattsson i förgrunden och Alexander Woivalin har numera grundkunskaper i brandsäkerhet. Alexander Jansson och Robert Holmström till höger är två åländska killar som var säkra på sitt yrkesval efter högstadiet. Vi vill till sjöss, säger de båda. 8 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 9

7 Sjörätt så in i Norden Johan Eriksson och Sara Båth läser bägge på masterprogrammet i Oslo. Sara är sjökapten och studerar juridik vid Uppsala universitet. Johan, som studerar vid Stockholms universitet, är nu inne på sin andra termin vid Nordisk Institutt for Sjørätt. Ansökningstiden för vårens stipendier inom Nordplus, Nordiska Ministerrådets utbytesprogram, går ut Mer info om NIFS och övriga ansökningsfrister hittar du på av föreläsningar. Ett populärt och mer konkret inslag i den 1,5 år långa masterutbildningen är en fingerad rättegång. Student-erna får under ledning av advokater representera parterna i ett simulerat mål som prövas inför en skiljedomstol. Genom att förbereda skriftliga inlägg, ge parterna konsultation och till slut föra talan inför skiljedomare, får studenterna praktisk övning i juridisk argumentation. De flesta som studerar vid institutet har en juridisk bakgrund, men även ekonomer och sjöbefäl söker sig hit. Många väljer att läsa en termin inom ramen för student-utbytesprogrammen Nordplus eller Erasmus. Några har redan avlagt en examen och läser enskilda kurser som påbyggnadsstudier. Förutom introduktionskursen i sjörätt, erbjuder institutet kurser i bland annat sjöförsäkring och engelsk kontraktsrätt. Så länge det finns en anknytning till ett fartyg, är sjörätten som juridiskt ämne näst intill obegränsat. Nordisk Institutt for Sjørett satsar på bredd inom utbildningen, och introduktionskursen i sjörätt ger en inblick i ämnen såsom transportörens ansvar för skadat gods, olika kontraktstyper och redarens ansvar vid oljeutsläpp. Finländare efterlyses Finland har under åren haft långt färre studeranden vid institutet än de övriga nordiska länderna. Professor Hannu Honka, Finlands representant i styrelsen, konstaterar att ämnen som immaterialrätt och EG-rätt är långt mer populära idag än sjö- och transporträtt. Varför så få väljer sjörätt idag, kan Honka inte svara på. En möjlig orsak till det bristande intresset kan vara att sjö- SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO- FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y. Laivanpäällystön eduksi yli 100 vuotta För skeppsbefälet i över 100 år rätten förknippas enbart med rederiverksamhet, och att de finländska studenterna ser arbetsmarknaden som väldigt snäv. Då glömmer man kanske att cirka 85 procent av Finlands utrikeshandel går sjövägen. text & foto: Ann-Sofi Sund Piratattacker och oljeutsläpp drabbar även nordisk sjöfart. De är aktuella problem som kräver juridisk expertis. Som i sin tur ställer krav på en adekvat utbildning. Nordisk institutt for Sjørett är en port till juridiken som omger ett fartyg. Sjörättsinstitutet i Oslo är ett begrepp inom sjöfartskretsar. Även om städer som Åbo, Stockholm och Köpenhamn har sjörättsliga enheter som erbjuder kvalificerade kurser och utbildningsprogram, är det Oslo som drar. Institutet slog upp dörrarna för nya studerande i slutet av augusti och ett sextiotal studerande mötte upp till introduktionsföreläsningen. För sjökapten Sara Båth som ska läsa mastersprogrammet i sjörätt, var Oslo ett självklart val. Kunskapen är samlad här. Nordiska Institutet för sjörätt är top of the line, säger hon. Nordisk Institutt for Sjørett (NifS) som funnits i Oslo sedan 1963 finansieras delvis av Nordiska Ministerrådet. Institutet har fortfarande ett nordiskt perspektiv, men har på senare år fått en mer internationell prägel genom mastersprogrammet i sjörätt (LL.M). Det första programmet startade 2001 och i gruppen som inlett sina studier i höst finns studerande från länder som Azerbadijan, Kina och England. Simulerad rättegång Juridiska studier bygger mycket på självstudier vid sidan Söker du nya medarbetare eller söker du nytt jobb? Sjöförmedlare: Eva Hilander, tel Sussi Sjölund, tel Nyttja dina kontakter vi är en av dem! Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Ålandsvägen 31, PB 2026, AX MARIEHAMN, SjöfartenS dag 2010 mariehamn rekryteringsmässa och seminarier i alandica kultur och kongress. den 15 april Vill du vara utställare? kontakta: Eva Mikkola-Karlström, Godby Shipping Ab arrangörer: Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f., Alandia Bolagen, Ålands Landskapsregering samt Ålands Sjöfart & Handel och Shipgaz Magazine. 10 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 11

8 A modern fleet of Ro-Ro ships for safe, efficient, economical and environmentally friendly seatransports TORGGATAN 2B, P.O.BOX 175, FI MARIEHAMN, FINLAND PHONE , FAX WEB Birka Cargo Ab Ltd was founded in 1990 and is today a part of Eckerö Group. The head office of Birka Cargo is situated in Mariehamn in the Aaland Islands, a center of shipping in Finland. The company s policy is to develop, in close cooperation with major charterers, solutions for sea transportation on long term basis. Birka Cargo operates a fleet of modern Ro-Ro vessels under finnish flag, all on long-term charters to first class charterers. In accordance with the company s policy these vessels have been designed and developed together with the charterers for their sea transportation systems. We are continuously looking for new ways for further developments in the field of the shipping industry. The environmental issues are of high priority in Birka Cargo s policy resulting in installations of SCR catalytic NOx reduction facilities on our vessels. Our activities are covered by an environmental management system in accordance with the ISO standard. Zapp! 09

9 Tio år med Välj Sjön! text & foto: Erica Norman Välj Sjön! under sex dagar En av de större årliga, och långsiktiga, satsningarna förbundet arbetar med är en temadag, Välj Sjön! som riktar sig till samtliga niondeklassister på Åland. Eleverna får under en dag besöka ett fartyg som ligger i hamn, Ålands Sjösäkerhetscentrum och de olika sjöskolorna, som även ställer upp med guidade turer och simulatorkörning. Vi samarbetar med alla högstadieskolor på Åland som schemalägger elevernas studiedag, säger Eva Mikkola- Karlström och tillägger att man på så sätt arbetar nära skolornas studievägledare, vilket är positivt. Samtliga elever på Åland som går i nionde klass i högstadiet hämtas med buss från sina respektive skolor. Skärgårds- Sjöfartsutbildningarna på Åland trotsar lågkonjunkturen och lockar rekordmånga elever. Intresset för utbildningarna är kanske inte enbart ett resultat av rådande arbetsmarknad utan även resultatet av en tioårig satsning på att presentera sjöfarten som en potentiell arbetsplats för ungdomar. Sedan år 1999 har Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. satsat stort på att nå ut till ungdomar och berätta om sjön som arbetsplats. Vi vill visa ungdomarna vilka arbetstillfällen som finns lokalt på Åland inom sjöfarten och vad sjöfarten kan erbjuda, säger Eva Mikkola-Karlström, den drivande kraften bakom de rekryteringssatsningar som sker på Åland via intresseorganisationen Förbundet för främjandet av Ålands Sjöfart r.f. Det var Evas bror, Dan Mikkola, som för tio år sedan kläckte idén att Åland skulle inleda en långsiktig satsning på rekrytering till sjöfarten. Dan och Eva är vd respektive vvd i familjerederiet Godby Shipping, och har således under många år sett hur det har blivit allt svårare att rekrytera personal till rederinäringen. Därför måste man i dag satsa kraftfullt och långsiktigt för att lösa detta problem. En ung man vid Godby Högstadieskolas nionde klass, stannar nyfiket och studerar en maskindetalj under studiedagen Välj Sjön! på sjömanskolan i Mariehamn. Vi samarbetar med alla högstadieskolor på Åland som schemalägger elevernas studiedag. eleverna hämtas från landskapsfärjorna som för dem till fasta Åland. Välj Sjön! pågår under sex dagar varje höst för att möjliggöra att samtliga elever kan delta. Ungdomarna inleder temadagen med ett besök på Birka Paradise när hon ligger i Mariehamn. De får besöka bryggan, träffa kapten och styrman för att sedan hälsa på i maskinrummet hos maskinchefen. Egentligen ingår det ju i en ålännings allmänbildning att ha varit ombord på ett fartyg, men i dag ges inte större naturliga möjligheter för ungdomar att komma bakom kulisserna på fartygen, vilket denna studiedag bland annat syftar till att råda bot på, påpekar Eva Mikkola-Karlström. Reaktionerna från eleverna är positiva åtminstone är det ett roligt avbrott i den vanliga skoldagen. Men det viktiga är ändå, från sjöfartens sida, att långsiktigt inpränta hos eleverna att sjöyrket kan vara ett alternativ, den dag de ska välja sin professionella bana. Sjöfartens Dag för alla Förbundet nöjer sig dock inte med att inbjuda alla niondeklassers elever på Åland till den årliga temadagen. För åtta år sedan introducerade man ett nytt rekryteringsarrangemang, Sjöfartens Dag, som kombinerar seminarier med en rekryteringsmässa riktad till branschen och elever i sjömansskolor och gymnasier. Vi ville utveckla satsningen på Välj Sjön! till att omfatta fler aktörer och tanken var då att samla hela branschen och visa upp oss som en helhet för ungdomarna, berättar Eva Mikkola-Karlström. Rederipresentationer, skolpresentationer och olika seminarier har visat sig vara ett bra koncept som lockar stor publik. Även till det här evenemanget låter Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. eleverna hämtas från sina skolor för en hel dag i sjöfartens tecken. Nytt för detta år var även att mellanstadiets sjätteklasser på Åland deltog. Intresset för Sjöfartens Dag med rekryteringsmässan har växt hela tiden, och vi vill fortsätta utveckla arrangemanget ännu mer, säger Eva Mikkola- Karlström optimistiskt. Att Ålands satsning på rekrytering är långsiktig framgår således med all klarhet. Och nästa steg är kanske att ta ännu ett kliv ned i åldrarna. En idé som Dan Mikkola börjat lansera är nämligen att göra ett Mini-Välj-Sjön för yngre barn och således introducera sjölivet redan från unga år. Och varför inte det ska börjas i tid, om man sjöman ska bli. Lektor Key Ginman vid Högskolan på Åland, instruerar Malin Sundberg från Godby Högstadieskolas nionde klass att på rätt sätt navigera genom Kielkanalen än så länge via simulator på land. 14 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 15

10 En välkommen skarv text & foto: Fredrik Granlund Landskapet Ålands nya färja ligger vid varvet i Klaipeda i Litauen och väntar på hemfärd. Varvsområdet andas ungefär lika delar toppmodernt fartygsvarv och sönderrostat sovjetiskt skrotupplag. Vid ett par av kajerna svetsas och slipas det på fullkomligt sönderrostade båtar; medan Skarven kontrasterar med sin nybyggda prakt. Varvsnäringen står för 15 procent av Klaipedas basindustri. Det handlar egentligen inte om nybyggnad, speciellt inte med dagens lågkonjunktur. Istället har man tvingats specialisera sig på ombyggnader och reparationsarbeten. De två största varven ett av dem är Western Shipyard sysselsätter tillsammans mer än personer något mer om man räknar in sekundärindustrin, alltså underleverantörer. Men utländska leverantörer står för det mesta i utrustningsväg. Men viljan att bygga upp en fullskalig varvsindustri finns. Det märks inte minst på utbildningsväsendet. Klaipedas universitet har flera utbildningar på sjöfartsområdet; flera leder till ingenjörstitlar. Institutionen för maskinteknik ligger i helt nybyggda lokaler en bit från campusområdet i centrala Klaipeda. Ett halvt år försenad Totalt 23 personer från landskapsregeringen reste ned till namngivningsceremonin av den nya landskapsfärjan Skarven. Att vi kommer hit är en viktig gest mot varvet, att de har rott i land det här. Hade vi inte kommit hade de känt sig förödmjukade. Bara från litauiskt håll kommer 150 personer till namngivningsceremonin, säger Niklas Karlman, trafikchef på landskapsregeringen.hon blev mer än ett halvår försenad, och böterna för förseningen kommer antagligen att bli en kännbar påfrestning för varvet. Trots det var hon en viktig affär för varvet. Skarven är ett nytt fartyg och inget reparationsobjekt. Det visar för andra potentiella kunder att kunnandet och viljan finns. Med historien i minne är det inte konstigt att pådraget var stort även från leverantörens sida. Drygt 30 underleverantörer har medverkat vid konstruktionen, och 150 varvsarbetare, konsulter och installatörer har varit med och byggt fartyget. Särskilda krav har också ställts på fartyget, enligt varvets representanter. Skälet är rutten Skarven ska trafikera. Eftersom hon måste kunna passera farleden mellan Svinö och Degerby i alla väder och vid alla isförhållanden måste hon dels vara isklassad, dels kunna forcera höga isvallar. M/S Skarven Byggd vid: JSC Western Shipyard Motorer: 2 st Wärtsilä 9L20, effekt kw styck Framdrivning: 2 st vridbara motornaceller med varsin propeller på 2,4 m i diameter. Hastighet: 13,5 knop Längd: 65,4 m Bredd: 13 m Djupgående: 4,1 m Lastmängd: 225 ton (upp till 250 passagerare och 60 bilar Knipan tar 32 bilar och Viggen och Alfågeln 50.) Pris: 14 miljoner euro inkl. ett uppskattat förseningsskadestånd (som inte är framförhandlat än). Dessutom har hon redan från början anpassats till de nya EU-krav som säger att alla passagerarfärjor måste ha hissar för rörelsehindrade. Lösningen med motornaceller gör färjan också extremt lättnavigerad. Nacellerna kan vridas runt sin egen axel och alltså fungera som stävpropellrar vid angöring. Det här är vårt senaste fartyg, men knappast vårt sista, sade lantrådet Viveka Eriksson innan hon lämnade över ordet till Susanne Karlsson (trafikminister Runar Karlssons hustru), som klippte av ett blått band som fick en ställning med en fasttejpad champagneflaska att fällas ned över skrovet. Skarven var döpt. Sista skriket på bryggan Fartygets befälhavare, Christer Fellman, gick omkring i uniform och inspekterade stolt sitt nya befäl. Nå, jag har förstås varit här och övervakat det här redan från projektstadiet. Men man är alltid nöjd när det börjar närma sig slutet. Utrustningen får bryggan att likna något ombord på ett rymdskepp. Det finns inga rattar och praktiskt taget inga analoga instrument någonstans. Instrument som tidigare fått samsas i rader är ihopsamlade till några få bildskärmar, precis som ett flygplan har en enda huvuddisplay i stället för massor av instrument överallt. Befälhavare Fellman tittar sig nöjt omkring. Man får lov att vara nöjd med den tekniska utrustningen, den är verkligen sista skriket. Men det har ju varit en del problem...? Jo, värst har det varit med sprinklersystemet. Det har man ju fått riva ut och göra om helt. Och så är det lite andra grejer som har försenats också. Hur kör ni hem färjan? Över havet eller krånglar ni er runt i skärgården? Du, den här kan man köra vart som helst i världen med. Det är inga problem alls. notiser Oljebekämpningsfartyg moderniseras Det finska oljebekämpningsfartyget Halli skall renoveras och moderniseras. Halli, som är det största oljebekämpningsfartyget i Finland, byggdes 1987 i Raumo och kommer nu att renoveras vid STX Finland Cruise Oy:s varv i Helsingfors. I samband med renoveringen förnyas bland annat fartygets elsystem, hjälpmaskiner, oljeuppsamlings- och navigationssystem. Åtgärderna kommer, förutom att förlänga fartygets livslängd med år, att förbättra dess effektivitet, säkerhet och miljövänlighet. Fartyget beräknas vara i drift igen våren (ÅS&H) WISTA Sweden utser Årets ledare WISTA Swedens ledarskapspris Kompassrosen, är ett pris som uppmärksammar en ledare inom shipping och trading som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap med ett lika stort engagemang för sin organisation. Priset instiftades i samband med föreningens 20-årsjubileum Ledarskapet står i fokus i vår förenings arbete. I den rådande konjunkturen när dessutom shippingbranschen brottas med rekryteringsproblem, är ledarskapet avgörande. Med vårt pris vill vi uppmärksamma betydelsen av det goda ledarskapet och hoppas att det inspirerar andra i näringen, säger Maria Nygren, ordförande i WISTA Sweden. Priset delas ut den 1 oktober 2009 i samband med Världssjöfartens Dag i Göteborg (ÅS&H) 16 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL

11 Till sjöss Med m/s SeAgard text & foto: Ann-Sofi Sund Ropar du på Jens, så vänder en fjärdedel av besättningen på tolv personer på huvudet. Alla har sin specifika funktion att fylla, men det är teamwork som gäller. Det är mycket som ska åtgärdas när ett fartyg ligger i hamn. Förutom last som lossas och lastas, ska fartyget underhållas, proviant vinchas ombord, sjökort uppdateras, bränsle bunkras. Tiden går fort när man är sysselsatt, och tålamod är en god egenskap när väntan på stuveriet blir lång. En augustimåndag i Fredrikshamn råder ett lugn i hamnen. Men vid Palokangas 1, där M/S Seagard ligger förtöjd, är det full aktivitet. När provianten är instuvad i kabyssens kylar ger sig Sanne Friman och Raul Johansson i kast med fritt fall-livbåten. Reflexbanden ska förnyas och Sanne lossar krokarna innan Raul vinschar ner båten. Båten är fäst i en stålkonstruktion cirka 15 meter ovanför vattenytan. Övning hålls ett par gånger om året. Frivilliga lär inte anmäla sig till åkturen. Kockstuert Jens Aalto purrar besättningen med två telefonsignaler klockan Själv stiger han upp klockan och hinner läsa åländska nyheter på internet innan han tar itu med frukosten, som bland annat består av nybakat bröd. Det är som att laga mat till en familj. Man känner alla och vet vad de vill ha, säger den kulinariske kocken. Dags för proviantering. Fartyget har legat nästan en vecka i St. Petersburg på grund av ett roderhaveri innan det anlöpte Fredrikshamn, och grönsaksförrådet börjar sina. Fyra pallar med allehanda mat- och dryckesvaror vinschas ombord och Jens Aalto får assistans av förste styrman Raul Johansson och andre styrman Sanne Friman. Jens Nyback vikarierar som båtsman under sommaren när ordinarie båtsman är långledig. Båtsman är förman för matroserna, lär upp de nya och tar hand om praktikanter. Jens har tidigare jobbat ombord på passagerarfartyg, men föredrar lastfartyg. Det blir bättre gemenskap så här med mindre folk. Solen gassar och vinden friskar i. Sanne Friman och matros Jens Strehlow har svidat om till shorts. Jens har vikarierat som lättmatros sedan i mars och mönstrar av i Hangö nästa dag. Han läser andra året på sjökaptensprogrammet i Mariehamn. Sanne tog ut sin sjökaptensexamen i våras. Skrovet har fått sin årliga omgång av vit färg, och det har också den blåa Transfennica-logon. Båtsman hissar med truckens hjälp upp Sanne och Jens, som gnabbas vänligt medan bokstäverna återtar sin ursprungliga form. Lägg inte färg på mig, jag ska snart av, säger matrosen. Ja, men det var ditt fel, invänder andre styrman lugnt. Kanske jag lämnar er där uppe när det blir kaffe, hörs nerifrån trucken och båtsman lägger upp ett illmarigt flin. 18 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 19

12 Överstyrman Lasse Ericsson ansvarar för lastning och lossning. I kontrollrummet startar han fläktarna på övre och nedre däck, innan truckarna börjar köra ombord trailers och kassetter med pappersrullar. Fartyget har ett anti-heeling system som genom ballasttankar kompenserar för krängningar under lastning. Det är tunga enheter som rullar över rampen, och Lasse övervakar lastningsoperationerna noggrant. Några graders slagsida och lastningen stoppas omedelbart. Ett fartyg med en skadad ramp är inte sjövärdigt och ett sjöovärdigt fartyg lämnar inte hamn. Rampen är nästan lika viktig för fartyget som händerna för människan, förklarar Lasse. Inbjudan till nyenergiteknik i Alandica kultur och kongress onsdagen den 14 oktober 2009 Tema: Framtidens fartygsbränsle I SAMARBETE MED: Finland Cruises Oy Program 14 oktober REGISTRERING INVIGNING Globala och lokala miljöåtgärder i framtiden Arnstein Erknes, DNV (nor) Regelverk Stefan lemieszewski, transportstyrelsen (sve) Nuvarande och framtida fartygsbränslekvalitét Knut-Helge Knutsen, reg. mgr., dnv petroleum services (nor) Bränsleceller DNV (nor) Lunchpaus (Hotell Arkipelag, restaurangen) Förgasning av fartygsbränsle Pasi Makkonen, DrSci, Cleangas International Ab Ltd (Åland) Fartygsframdrivning med naturgas Ivar Flusund, Rolls-Royce Marine (nor) Teboil som bunkerleverantör Niklas hagström, marknadsdir., Teboil Marine Fuels ( n) ,.00 Reducerad bränsleförbukning på olika fartyg Thomas Hackman, säljchef ABB ( n) Kaffepaus (Alandica kultur & kongress) Från tank till motor Nils Lassenius, Alfa Laval ( n) Effektivare & modernare fartyg Heikki Sipilä, stx Finland cruise oy ( n) Scrubbing av avgaser på fartyg Torbjörn henriksson, Wärtsilä Diesel ( n) Kvällssittning/middag/hotell arkipelag (separat anmälan hos axtours.ax) Obligatorisk anmälan för registrering Ålands Teknikkluster r.f. tel eller mail: Obligatorisk anmälan på tel eller mobil Inbjudan till seminarium Economic incentives for reduction of nitrogen emissions from shipping in the Baltic Sea i Alandica kultur och kongress tisdagen den 13 oktober 2009 Deltagare från: Sjöfartsverket i Finland, Sjöfartsverket i Sverige, Mariehamns Stad/Union of the Baltic Cities, Hamnar i Sverige och Finland m Inledning Hur stora utsläppsminskningar är möjliga? Arbetet i Helcom, IMO och EU Goda exempel från övriga världen Miljöskatter, utsläppshandel, ekonomiska styrmedel i USA LUNCHPAUS Miljödifferentierade hamnavgifter Goda exempel från Sverige och Finland Möjligheter och hinder i framtiden Miljödifferentierade farledsavgifter Goda exempel från Sverige Möjligheter och hinder i framtiden Avslutande diskussion: Hur arbeta vidare på bästa sätt? Sanne Friman övervakar lastningen av containers upp till 45 fot uppe på väderdäck medan vinden tilltar. Lyftkransföraren har ett precisionsarbete och denna dag är ingen bra dag. Timmarna går. FRI ENTRÉ OBS! Seminariet är på engelska. Anmälan: tel , Ålands Teknikkluster r.f. Huvudarrangör: i samarbete med HELCOM Farledsavgifter Utsläppsavgifter Hamnavgifter Exempel från USA och Norden 20 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 21

13 Vi finansierar fartyg Mats Wikman är förste maskinmästare ombord och läser till sjöingenjör vid Aboa Mare i Åbo. Av de fyra veckorna han är ledig, går tre veckor till skolan. Men att sätta sig på skolbänken på heltid är inte aktuellt. Jag har jobbat här sedan 2001 och man är van vid en viss livsstil redan. När man redan har ett jobb, inte byter man bort det sådär bara. Axel Öhman är reparatör. Han har gått Sjömansskolan i Mariehamn och jobbat sammanlagt tre år ombord på M/S Seagard. Hemma i Houtskär driver han en metallfirma som sysselsätter honom under ledigheterna. Det är 21 grader varmt i vattnet på 6 meters djup. Kylaren för högtemperaturvattensystemet till huvudmotorn behöver rengöras, och Mats och Axel får assistans av andre maskinmästare Juha Soikkeli. Packningarna måste sluta tätt när kylaren ska monteras ihop igen, drar man ojämnt kan plattorna förstöras. Huvudmaskin är en 16V46B Wärtsilä med en effekt på kilowatt, det blir nära hästkrafter. Fartyget gör 21 knop, men med vind i ryggen och hemlängtan gör hon enligt maskinchef Björn Grönqvist lätt 23 knop. När det gäller fartygsfinansiering vänder du dig till Ålandsbanken, en liten flexibel bank med stor erfarenhet. Vi har varit på sjön sedan tfn ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 23

14 Uppe på kommandobryggan laddar kapten Mikael Hippi Pettersson upp inför avgång. Slår på radare och sätter rutten i det elektroniska sjökortet. Han rör sig lugnt mellan bryggvingarna och anropar maskinrummet för att få maskinmanöver till bryggan. Några mejl hinner också gå iväg. Klockan närmar sig och det är dags att ge order om att kasta loss. Hippi har lotsbehörighet för Fredrikshamn, och fram till Orrengrund får rockmusiken ljuda ur högtalarna. När vi passerat lotsstationen klockan lämnar han över till överstyrman Lasse Ericsson. Fartyget ligger stadigt kvar på sin kurs med den fart som befälhavaren angett, men kanalväljaren på radion vrids snabbt till mjuka jazztoner. Fraktlinje Långnäs Nådendal 2 timmar till Sverige Bo på hotell, gå på teater, shoppa eller bara njut av en trevlig dagskryssning med Eckerö Linjen. Ät gott och handla taxfree till förmånliga sjöpriser. I baren är det underhållning alla dagar; musik, dans, bingo, artister och många andra glada upptåg. Varmt välkommen ombord! Vid midnatt tar andre styrman Sanne Friman och Radio Nova över på bryggan. Vid sin sida har hon lättmatros Christer Kronberg. Sanne mönstrade på M/S Seagard som lättmatros 2005, och i våras tog hon ut sin sjökaptensexamen. Jag kunde inte få ett bättre första styrmansjobb, en båt som jag känner och människor som jag stortrivs med. I 17 knops fart med 925 ton last ombord går vi mot Hangö. Sju minuter över midnatt anropar Sanne Kotka VTS-central och bekräftar att Seagard lämnar området. Day and night your guiding light. Boka hos Ålandsresor Resebyrå, Torggatan 2 Telefon , Följande morgon klockan lägger M/S Seagard till i Hangö. Med två Jens färre ombord fortsätter resan på eftermiddagen mot Tilbury i England. M/S Seagard är ett ro-ro-fartyg byggt på J.J. Sietas varv i Hamburg. I juni 1999 levererades fartyget till Bror Husell Chartering Ltd och sedan 2005 ingår hon i Bores flotta (Rettig Group). Fartyget som är befraktat till Transfennica seglar under finsk flagg och har en dödvikt på ton. De övriga strategiska måtten är 153x20x14. Global marine services from the world s strongest classification and certification group Hermanstads strandväg 10, Helsingfors Tel (010) Fax (010) Slottsgatan 88, Åbo Tel (010) Fax (010) V E R I S TA R 24 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 25

15 på minnets redd Här ligger Michael Sars vid kaj i Norge i originalskick som forskningsfartyg. Från norra Atlanten till lugna Åland av Lars-Erik Eriksson foto: Mäklarfirman Eagle Shipping År 2005 fick sjöskolorna på Åland ett nytt skolfartyg. Fartyget var ett norskt forskningsfartyg med det speciella namnet Michael Sars. Namnet kommer från en känd marinbiolog som levde mellan åren 1805 och Michael Sars var verksam både som präst och som professor i zoologi. Han gav ut två marinbiologiska skrifter där han beskrev sina egna observationer kring livs- och reproduktionscyklar, mat och näringskedjor i havet. Michael Sars fick i uppdrag av norska stortinget att undersöka fiskerierna, särskilt för sill och torsk. Han hade påbörjat dessa undersökningar när han avled. Michael Sars hade 14 barn och en av sönerna, Georg Sars, slutförde faderns undersökningar. Det norska Havsforskningsinstitutet beställde och fick år 1979 ett forskningsfartyg som byggdes i Norge på varvet Mjellem & Carlsen i Bergen. Michael Sars trafikerade Nordatlanten på vintern och Berings hav på sommaren. Forskarna ombord undersökte havsbotten på mycket stora djup samt provtrålade och analyserade plankton och annan viktig föda för fiskarna. Även laxyngelns vandring i Nordatlanten undersöktes. Ombord fanns två laboratorier för analys av fångsterna. Michael Sars och hennes besättning hade en hård arbetsplats, fartyget låg ute långa perioder och alla vet vi vad Nordatlanten kan prestera vid stormar och hårt väder. Man kan förstå att bryggstolarna behövde säkerhetsbälten för att hålla vakterna på plats. Med tiden blev fartyget och utrustningen föråldrad och hon lades därför upp till försäljning. I januari år 2005 reste befälhavaren Göran Påvals, maskinchef Christoffer Qvarnström och läraren vid Tekniska skolan Mats Åsgård till Norge för att besikta Michael Sars. Fartyget låg då vid ett fiskeläge strax norr om Bergen. Efter en första besiktning kördes fartyget ner till Bergen för dockning och bottenbesiktning samt axeldragning. Ålands landskapsregering godkände affären och köpet kunde genomföras. Förmedlare av affären var mäklarfirman Eagle Shipping som hade sitt huvudkontor i Cuxhaven, Tyskland. Fartyget kördes dit av norsk/ tysk besättning och besiktades av mäklaren för World Wide trafik. När fartyget var besiktat och klart för leverans (i mars 2005) kördes hon hem till Mariehamn av Göran Påvals som skeppare och Christoffer Qvarnström som maskinchef samt sex kaptenselever. Nytt skolfartyg till Åland Michael Sars har efter övertagandet byggts om och anpassats till sin nya uppgift som skolfartyg. Numera är laboratorierna ombyggda till klassrum och omklädningsrum, all trålutrustning samt provtagningsvinschar är bortmonterade. Ombord finns 19 hytter med kojplats för 27 personer, en stor däcksverkstad med plats för verkstadsbänkar samt även en maskinverkstad. Maskineriet består av en nio cyl. Normo Bergen Diesel på 1550 hp/1100 kw. med två Volvo hjälpmaskiner Michael Sars har efter övertagandet byggts om och anpassats till sin nya uppgift som skolfartyg. Fartygsdata Michael Sars Längd: 47,5 m Bredd: 10,3 m Djupgående: 4,6 m Brt 690 Ton: 315 DW Maxantal ombord: 45 Fart max: 13,5 knop Maskinstyrka: 1550 hk på 180 kw. Hon är utrustad med en Brunvoll hydraulisk bogpropeller. Fartyget är trots sin ålder väl lämpat som skolfartyg. Michael Sars är mycket viktig för sjöskolorna på Åland. Hon utnyttjas gemensamt av Ålands sjömansskola, Högskolan på Åland, sjöfart och teknik som skolfartyg för utbildning inom däck-, maskin- och ekonomiepersonal. Vid kaptensutbildningen på högskolans resor är hon bemannad med behörig personal därifrån och eleverna får träna navigering och manövrering. När hon är ute med Sjömansskolan är det inhyrda befälhavare med på resorna. Som fartygsmästare ombord är Christoffer Qvarnström, som också fungerar som lärare för maskinstuderande. Han är den enda heltidsanställda ombord och sköter det mesta på ett utmärkt sätt. Fartyget kan även chartras och fungera som oljebekämpningsfartyg, logifartyg, havsforskningsfartyg och liknande uppdrag. Hon har redan varit uthyrd till Finnpilot för lotsars vidareutbildning. Hon är sen ett par år tillbaka uthyrd vissa tider (cirka fem veckor per år) till sjömansutbildningen på Christopher Polhem gymnasiet i Visby på Gotland. En stor utvecklingspotential finns hos Michael Sars, även om alla större ombyggnader och ändringar nu skjutits på framtiden för att hjälpa till att spara i landskapets budget. Prejad av svenska kustbevakningen I början av år 2007 var Michael Sars på väg till Västerås i Sverige då hon blev kontaktad i Stockholms skärgård av den svenska sjöbevakningen, som beordrade henne att gå till Stadsgårdshamnen i Stockholm. Där kom folk ombord från svenska utrikesdepartementet och undrade vad ett finskt statsfartyg gjorde på svenskt vatten utan tillstånd. Det hela redde upp sig och fartyget kunde fortsätta sin resa. Det visade sig att svenskarna ansåg Michael Sars vara ett statsfartyg och därför borde begära tillstånd att få köra på svenskt vatten. Ägare av Michael Sars är Ålands landskapsregering. Redare saknas för fartyget i nuläget, ett problem som väntar på sin lösning. Vi får hoppas att Michael Sars får allt stöd och ekonomisk hjälp av sin ägare för att fortsätta den viktiga driften för sjöstuderande. 26 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 27

16 in memoriam A unique combination of customised service and financial strength En stöttepelare har gått ur tiden av Jörgen Pettersson foto: Ålandstidningen/Sebba Södergård Helsingfors: Jan Forstén Mariehamn: Olli Kytö Affärsmannen och ekonomierådet Rafael Mattsson lämnade det jordiska den 7 juli 2009 i en ålder av 90 år. Med honom går en affärsmannabana utöver det vanliga i graven. Rafael Mattsson föddes till en stor syskonskara den 10 oktober 1918 på gården Grannas i Finström, Västanträsk. Det var ett särdeles dramatiskt år. I februari bröt ett inbördeskrig ut i Finland. I mars skickades en svensk trupp till Åland för att förhindra att krig även skulle bryta ut där. Ålandsfrågan var högaktuell. Om detta brydde sig såklart inte den nyfödde Rafael. Inte heller under resten av hans 90-åriga liv skulle politik vara av någon särskild vikt för den driftige västanträskaren. Han hade fullt upp med att göra affärer. Han började redan som skolpojke med att sälja kråkfötter och gurkor. Med utvecklad affärsnäsa fortsatte han med entreprenader och maskiner. Navet i det blivande imperiet var Krossen som så småningom skulle bli Rafael Ab och den ledande väg- och betongentreprenören på Åland. Med den röda tråden det ska rulla in mer pengar än det rullar ut tvekade inte Rafael att hoppa på nya affärsidéer och hitta otrampade stigar. En sådan var skapandet av Viking Line. Han intecknade egendom och för lånade pengar gick han in tungt i rederiet. Det skulle bli kronjuvelen i Rafaels förmögenhet. Vid sitt frånfälle kontrollerade han 15 procent av rederiets aktier, personligen och via bolag. Rafael gick in i rederiets första styrelse 1959 och skulle bli den trogen i 39 år. När bolagets 50-årsjubileum firades i somras satt han på första raden i Alandica tillsammans med döttrarna Carita Blomsterlund och Carola Eriksson. Vid jubiléet hölls en stunds tystnad av vördnad för nyligen bortgångne Gunnar Eklund, Rafaels mångårige vän. Eklund som byggde upp rederiet från ingenting till ett med åländska mått mätt jättebolag hade enorm draghjälp av Rafael under de första intensiva åren i Vikings historia. Rafael såg långsiktigt på rederiet. Han stod stadigt i tider av tunga investeringar och riskabla satsningar orubblig i sin övertygelse att det man gjorde var det rätta. Med stöd av Rafael kunde Gunnar Eklund övertyga sin styrelse och de andra ägarna att stora investeringar var vägen framåt. Skapandet av Viking Line krävde många tunga satsningar något fullständigt främmande för ett dittills rätt småskaligt åländskt näringsliv. Satsningen bar frukt och avkastningen blev riklig. Det ena ledde till det andra och Rafael kunde så småningom investera tungt även i andra bolag, bland dem Kesko och Ålandsbanken. Vad är då hemligheten bakom en framgångsrik affärsman? Till journalisten och vännen Mosse Wallén sammanfattade Rafael konsten att göra affärer så här: Köpa är det lättaste, det kan vem som helst. Det svåra är att sälja rätt. Rafaels affärsfilosofier är något som fortfarande genomsyrar det Viking Line vi känner i dag. Mer pengar ska rulla in än ut och färjor ska (helst) säljas för lite mer än man betalade. Viking Line Abp är ett börsnoterat aktiebolag och det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland. Koncernen bedriver trafik med sju fartyg och omsätter ca 475 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till 6,2 miljoner passagerare och fraktenheter. Antalet årsarbetsplatser är ca Intresserad av att jobba hos oss? Läs mer på eller 28 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 29

17 Rederierna i Finland Har du behörighet? Och erfarenhet? Här hittar du sjön på nätet Skaffa dig ett yrke inom sjöfartsbranschen. Det råder brist på kunnigt och välutbildat sjöfolk såväl nationellt som internationellt. Ifall inte åtgärder vidtas för att rätta till detta kommer situationen att förvärras. För tillfället mildras effekterna av lågkonjunkturen men så fort transportbehovet ökar återkommer problemen. En av huvudorsakerna är att de stora åldersklasserna, bland vilka andelen sjömän är stort, nu pensioneras i rask takt. Situationen är densamma i de flesta EU-länder och därför har man startat olika rekryteringskampanjer. Även den finska sjöfartsnäringen vill nu informera ungdomen om möjligheterna till en intressant karriär inom sjöfartsbranschen. I början av år 2009 tog arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland rf, tillsammans med flera arbetstagarorganisationer samt alla finska och åländska läroinrättningar med sjöfartsinriktning ett beslut, att tillsammans starta en rekryteringskampanj. Som en del i denna kampanj ingår lanseringen av en ny sjöfartsutbildnings- och rekryteringsportal på internet med adressen Målgrupperna för den nya sjöfartsportalen är avgångselever samt vuxna som vill omskola sig. Namnet Seaventures påminner om Madventures som är en känd ungdomsserie och tanken är att man i framtiden kan använda Madventures -liknande videor och annat reklammaterial för marknadsföring av sjöfartsportalen. På ett inte alltför allvarligt, men i alla fall verklighetstroget och roligt sätt, skall man kunna visa hur arbetet ser ut ombord på ett fartyg. Den grafiska utformningen av portalen är gjord enligt klipp- och klistrametoden med motiv tagna från text & Bild: Rederierna i Finland populära klassiska sjöfartssymboler. På ett humoristiskt och ungdomligt sätt mixas detta med spännande bilder på sjöfåglar, hajar och andra sjöodjur. Med hjälp av en lysboj kan man sedan navigera sig fram till rubriker som ger information om sjöfartsutbildningsmöjligheter i Finland och om sjön som arbetsplats. På portalen har man på ett och samma ställe samlat länkar till alla läroinrättningar med sjöfartsinriktning på sitt program. Genom den nya sjöfartsportalen vill sjöfartsnäringen på ett tilltalande och lättsamt sätt nå de ungdomar som står inför sitt framtida yrkesval. I mitten av september skall portalen vara klar och finnas tillgänglig på nätet presenterad på svenska, finska och engelska. Under höstens utbildnings- och rekryteringsmässor kommer vi i sjöfartsnäringen att marknadsföra Seaventuresportalen med broschyrer och genom att dela ut rekryteringsrekvisita med webbadressen i tryck. Adressannonser Hangö Oy Axel Liljefors Ab LTD Skeppshandel Esplanaden 134, Box 92, FIN HANGÖ Fax Tel E-post: HELSINGFORS NAVIDEC OY Sperry Marine Decca, Sperry Plath navigationsutrustning Sailor VHF, GMDSS, Satcom, Iridium Leica AP GPS, DGPS Transas Marine ECS, ECDIS Anritsu Radars Försäljning och service: Helsingfors: Tel Fax Åbo: Tel Fax Nr 6/2009 av Ålands Sjöfart & Handel, kommer 30 november 2009 Marine Coatings Protective Coatings Worlds biggest paint manufacturer Oy International Paint Ab Malmarintie 20 (PL 104) Vantaa, Finland Tel (0) Fax +358 (0) SCAVANGE AIRCOOLERS and HEAT EXCHANGERS for all major makes of diesel engines. Åkerivägen 8, S SÖDERTÄLJE, Sverige Tel: , Fax: Holkkitie 14 C 10, H:fors Förfrågningar: Tel. (09) Fax (09) ABB turboladdare Försäljning Tel Fax Service Tel ABB Oy Turbocharging Box Helsingfors 30 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 31

18 HELSINGFORS vasa åland Skeppshandel Helsingfors Phone Fax LLOYD S REGISTER EMEA tel , fax LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE tel , fax Oy Backman - Trummer Ab Tel Telex Fax Industrigatan 1, VASA SKEPPSMÄKLARE, SPEDITÖRER LINJEAGENTER Vikingagränd 6 Tel Telefax 018/22200 Transporter, spedition, förtullning Skeppsförnödenheter Tavastvägen 155 B, FIN Helsingfors Tel. (09) , Fax (09) Oy Hempel (Finland) Ab Tfn Fax Alexandersg. 48 A, Helsingfors karleby OY M. RAUANHEIMO AB PB 254, Karleby tel , fax Stuveri, spedition skeppsmäkleri åbo LLOYD S REGISTER EMEA Tavastgatan 30 D, Åbo tel , fax Södragatan 13, AX Mariehamn, Finland Tel Fax Tel Fax E-post: sverige FULLSTÄNDIG SERVICE FÖR SJÖFARARE OCH VARV NAVIGATIONSUTRUSTNING MASKINRUMSUTRUSTNING RADIOSTATIONER Försäljning, installering, planering och service: VANDA: Mesikukantie 16, VANDA Tel , Fax E-post: Service efter arbetstid ÅBO: Järnvägsgatan 4, ÅBO Tel , Fax E-post: Service efter arbetstid Autrosafe Oy Import, försäljning och service AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS (Norge) fartygs brand- och gasalarmsystem fartygs brandsläckningssystem AIRCHIME (Kanada), pneumatiska tyfoner COLORLIGHT AB (Sverige) fartygs speciella strålkastare KONGSBERG MARITIME AS (Norge) temperatur- och tryckgivare (Autronica) trådlös temperaturmätningssystem för rörliga maskindelar maskinrumsalarmsystem VDR (Voyage Data Recorder Systems) nivåmätningssystem för tankfartyg fullständiga lösningar för navigationsbrygga MARTECHNIC GmbH (Tyskland) testutrustning för bränd- och smörjmedel PFANNENBERG (Tyskland), E2S (England) elektroniska ljud- och ljusalarmer WIKROLUX OY (Finland), armaturer och centraler till nödbelysningsanläggningar också med ledteknik Uranusgränden 4 B, FIN VANDA Tel Fax e-post: Hermanstad strandväg 10 FI Helsingfors Tel (0) Fax +358 (0) Lahelantie 399, FI Tuusula tel. (09) , fax. (09) BjØRGE ASA integrerade automationssystem gas- och brandalarmsystem HERNIS Scan Systems AS videokameraövervakningssystem KROHNE Skarpenord AS last- o. barlastövervakningssystem MOSER-BAER AG tidsystem SCANA ASA Marine Area fjärrövervaknings- och styrsystem hydrauliska ventilstyrningssystem växellådor och propellersystem ZEATEC AB interna kommunikationssystem kristinestad Ab Kristinestads Stevedoring Oy Hamnen, Kristinestad Skeppsklarering, Stuveri, Spedition , fax Lieto Försäljning och service VIKING räddningsflottar och evakueringssystem (MES, VEC) VIKING livvästar och räddningsdräkter, SOLAS VIKING branddräkter och utrustningar VIKING DIVING dykningsdräkter Försäljning och service på livbåtar och däverter TRELLCHEM kemikaliedräkter Påfyllning av CO²-flaskor Pääskykalliontie 13, Lieto Tel. (0) Fax (0) raumo Skeppshandel RAUMO Phone Fax John Nurminen Navis Oy Speditionsgatan 5 FI Åbo Tel , fax e-post: Fartygsmålning från Tel Skeppsbron 16 SE Stockholm, Sweden Phone , Fax Ivar Lundh & Co. AB Skeppsmäklare Tankbefraktning Finansiering Klarering även i Södertälje Box 27177, SE Stockholm Tel Fax E-post: 32 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL

19 På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd Alandia Marine är ett sjöförsäkringsbolag med tradition. Vi startade redan 1938 på Åland. Idag opererar vi över hela östersjöregionen fartyg med ett försäkringsvärde på närmare fem miljarder euro är helt eller delvis försäkrade genom oss. Sedan starten för sjuttio år sedan har vi följt försäkringstagare i medvind och motvind. Med tiden har vi lärt oss hur våra kunder klarar stormar på bästa sätt och är väl rustade när vinden mojnar och solen tittar fram. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan bygga en stabil framtid grundad på kunskap, engagemang och pålitlighet. Sjöfartens försäkringsbolag sedan 1938 en del av Ålandsvägen 31, MARIEHAMN Tel ,

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET STORSATSNING PÅ UNGDOMAR NYHETER SIDORNA 8 9 I MASKIN FINNS FRAMTIDENS JOBB JOBBA OMBORD SIDORNA 10 11 VI GÅR IGENOM PANAMAKANALEN SJÖMANSKISTAN SIDORNA 30 31 6,9 MILJONER EURO betalade lastrederiet Birka

Läs mer

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN TORSDAG 15 APRIL 2010 Liv SJOEva Artister som Mikkola-Karlström stannar på scen vill locka unga till sjöss Sjölivet är kanske inget för de artister som uppträder på Sjöfartens

Läs mer

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning.

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning. KAPTEN JOHNNY LIGGER I TRÄNING SIDAN 5 SJÖ EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN 10 OKTOBER 2008 LIV EN BILAGA FRÅN UTBILDNING SIDORNA 12 13 De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden

Läs mer

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Nr 2/ 2008 9 MAJ 16 juni Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Intervju med Martin Saarikangas Nya globala miljökrav Sjöfartspaketet äntligen på väg www.mpl.fi BOOKIT

Läs mer

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET nr 32009 LEDARE SAMGÅENDET MED SBF OCH DET NORDISKA SAMARBETET viktiga framtidsfrågor för kongressen årgång 102 SYNSKADADE ÖVADE SJÖSÄKERHET KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/09

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

juni 2008 Kryssningsterminalen invigd i Frihamnen Sjöliv ska locka unga till sjöjobb Mats kommer med vattnet T E M A t u r i s t i S t o c k h o l m

juni 2008 Kryssningsterminalen invigd i Frihamnen Sjöliv ska locka unga till sjöjobb Mats kommer med vattnet T E M A t u r i s t i S t o c k h o l m juni 2008 ÅRGÅNG NR 13 Kryssningsterminalen invigd i Frihamnen Sjöliv ska locka unga till sjöjobb Mats kommer med vattnet T E M A t u r i s t i S t o c k h o l m v d H A R O R D E T Glad sommar! Nu börjar

Läs mer

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR 7 nr 2009 årgång 102 LEDARE OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR DEBATT SKA BYPOLITIK FÅ STOPPA HORSSTENSLEDEN? NAUTISK TIDSKRIFT

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av LEDARE. NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av Nautisk Tidskrift håller du nu i din hand. Att få skriva sista ledaren är i och för sig något unikt, men jag är av den sorten som ser

Läs mer

NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA. Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor

NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA. Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg

Läs mer

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Utvecklingsdialog i Västra Nyland

Utvecklingsdialog i Västra Nyland Utvecklingsdialog i Västra Nyland All utveckling kräver dialog! Då dialogen avtar, må det sedan vara en organisation, ett företag eller en familj, upphör samtidigt utvecklingen och ett stadium av förtvining

Läs mer

Stor räddningskapacitet i skärgården Klimatsmart sjöfart Storskär 100 år

Stor räddningskapacitet i skärgården Klimatsmart sjöfart Storskär 100 år NR 2 2008 VOLYM 54 ÅRGÅNG 14 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Stor räddningskapacitet i skärgården Klimatsmart sjöfart Storskär 100 år 1988-2008 SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi NR 3 2013 VOLYM 75 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi Skärgårdsredaren 3-13 1 Ordförande har ordet!

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Kablar för framtiden. Kommunalrådet tar ton Möt Camilla Brunsberg. Hälsosam testmiljö Besök Blekinge Health Arena. Polen Gdynia med nya Stena Vision

Kablar för framtiden. Kommunalrådet tar ton Möt Camilla Brunsberg. Hälsosam testmiljö Besök Blekinge Health Arena. Polen Gdynia med nya Stena Vision NUMMER 1 2011 ett magasin från världsarvsstaden Karlskrona Hälsosam testmiljö Besök Blekinge Health Arena Kommunalrådet tar ton Möt Camilla Brunsberg Kablar för framtiden Miljösatsningar stärker ABB i

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer