Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön"

Transkript

1 Till sjöss på M/S Seagard Sidan 18 Utbildningarna kan samordnas bättre Sidan 6 ålands sjöfart nr 5/2009 & HANDEL Allt fler väljer sjön

2 ledare Navigare necesse est Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt, lär den romerske statsmannen Pompejus ha sagt till sina sjömän då de vägrade att gå ombord i hård storm för att frakta spannmål från Afrika till Rom på 80-talet före Kristus. Navigare necesse est är alltjämt ett citat som varje sjöman kan rabbla vid vilka sjöförhållanden som helst, kanske ovetande om dess ursprung. Om vi lämnar Pompejus övriga tankar om livets betydelse därhän, är det egentligen ett bra grundcitat att styra efter, om man vill främja sjöfarten, på kort och lång sikt. I högkonjunktur såväl som i lågkonjunktur. Det är vedertaget att det är bra och lockande att utbilda sig under lågkonjunkturer, vilket dagens ökning i intresset för sjöfartsutbildningar rent generellt också visar. Sjöfartsutbildningarna på Åland och i närområdena uppvisar rekordmånga sökande och därmed antagna. Det bådar gott för framtiden. En del av denna ökning är med största sannolikhet också relaterad till lågkonjunkturen, då ungdomar vill söka sig till branscher där arbete närmast kan garanteras efter studierna. Men för Ålands del, handlar nog detta ökande intresse för sjöfartens utbildningar också om resultatet av ett långsiktigt och envetet rekryteringsarbete. För tio år sedan initierade Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. en kampanj Välj sjön!, som skulle informera ungdomar om sjöfartens olika yrkesmöjligheter och inspirera till en yrkesframtid på sjön. Välj sjön! har nu med framgång genomförts varje år sedan år Erica Norman Chefredaktör Till dags dato har cirka 4000 åländska ungdomar deltagit i Välj sjön! -aktiviteten, vilket torde vara den enskilt största satsningen inom det maritima rekryteringsområdet i Finland. Varje elev i årskurs nio har åkt till Mariehamn, besökt kommandobryggan och maskinrummet på ett fartyg, varit på sjösäkerhetscentrat och kört simulator på högskolan. Det ger resultat. Och det visar på potentialen i att ungdomar kan ta till sig gammal visdom om att Navigare necesse est. Det är kanske dags att dra detta citat ett varv till och skruva upp nivån på debatten och inriktningen på sjöfartsutbildningen på Åland. På Åland finns grundstrukturen i den maritima utbildningen. Det finns kunskap och tradition. Det finns framför allt ett internationellt gott renommé för den åländska maritima traditionen något som borde tas tillvara mer och oftare av landskapets företrädare. Dessutom, vilket måste ses som en ren lottovinst, så bestämmer Åland helt själv över utbildningsstrukturen i landskapet. Trots de här goda förutsättningarna finns idag ett missnöje bland rederinäringen över att utbildningarna och verkligheten inte är koordinerade och att utbildningarna är felkonstruerade i förhållande till varandra. Det i sig är illa nog, men det är nästan ännu värre att landskapets politiker inte ser potentialen i att skapa ett komplett maritimt utbildningscentrum på Åland, som kan ge basutbildning såväl som forskarmöjlighet, om man insåg att Navigare necesse est även för det åländska samhället. ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 1

3 Ålands Sjöfart & Handel Chefredaktör Erica Norman (vik.) tel (0) Redaktionsadress Ålands Sjöfart & Handel PB 121, AX MARIEHAMN Medarbetare i detta nummer Lars-Erik Eriksson Helena Forsgård Fredrik Granlund Jörgen Pettersson Ann-Sofi Sund Pärmbild Foto: Helena Forsgård Prenumeration/Fakturering Birgitta Andersson Alandia-Bolagen PB 121, AX MARIEHAMN tel (0) eller Annonser Ann-Sofi Sund tel (0) Tryckeri Mariehamns Tryckeri, ISSN Grafisk Design/Layout Maridea Reklambyrå Utgivare Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. Dessutom officiellt språkrör för Ålands Nautical Club, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum samt Ålands sektion av Kap Horn-föreningen. Förbundets styrelsemedlemmar Ordförande: Dan Mikkola, Leif Nordlund, Anders Nordlund, Hanna Hagmark-Cooper, Olof Widén, Agneta Karlsson, Daniel Dahlén Redaktionsråd Dan Mikkola Erica Norman Jörgen Pettersson Redaktionen ansvarar ej för insända, ej beställda texter och bilder. Anonyma insändare publiceras ej. Eftertryck förbjudes. Allt skrivet material mottas elektroniskt. Nr 6/2009 av Ålands Sjöfart & Handel kommer den 30 november 2009 Verkligheten väntar efter någon vecka i skolbänken sidan 6 Tio år med Välj sjön! sidan 14 Till sjöss med M/S Seagard sidan 18 Ledare... 1 Rekordmånga sökte till sjöfartsutbildningen... 4 Utbildningarna kan samordnas bättre... 6 Verkligheten väntar efter någon vecka i skolbänken... 8 Sjörätt så in i Norden Tio år med Välj sjön! En välkommen skarv Till sjöss med M/S Seagard På minnets redd En stöttepelare har gått ur tiden Här hittar du sjön på nätet...30 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 3

4 Rekordmånga sökte till sjöfartsutbildningen Från högstadiet till sjökapten eller maskinmästare hela utbildningspaketet erbjuds på Åland. Det finns olika vägar att ta sig in och några hållplatser längs resan. I höst var intresset rekordstort för utbildningarna både vid sjömansskolan och Högskolan på Åland. När årets ansökningar om studieplatser räknades ihop hade 89 elever angett sjöfartsprogrammet vid Ålands sjömansskola som sitt första val. Det är fler än någonsin tidigare och betyder givetvis att man har fullt hus 48 nya studerande kan tas emot. Vid Högskolan på Åland är trenden den samma med ett stort intresse för både sjöfarts- och maskinteknikprogrammen. 84 sökte till sjöfart och 24 togs in medan 110 sökte till maskinteknik och 36 togs in, det är ett högre antal än vanligt men eftersom bristen på maskinbefäl är så stor ansågs det motiverat. Teori och praktik Till sjömansskolan kan eleverna söka direkt efter högstadiet och här är det första året gemensamt för alla och ger text & foto: Helena Forsgård Studiehandledare Wiveca Ericsson på Ålands sjömansskola. Bra om sjöfart på nätet Följande hemsidor erbjuder information om sjöfartsutbildningar eller allmän information om sjöfartens yrken vaktmansbehörighet vilket innebär att de kan segla som lättmatros eller vaktman, maskin. Teori varvas med praktik vid skolan. Den första praktikperioden då eleverna är ute till sjöss 45 dagar infaller efter några studieveckor och det finns en klar tanke bakom det. Vi vill att eleverna ska få smaka på sjömanslivet så tidigt som möjligt, då får de se vad som gäller i praktiken och om de valt rätt framtidsbana, säger skolans studiehandledare Wiveca Eriksson. Skolan har de facto få avhopp efter den första praktikperioden. De elever som inser att de valt fel brukar sluta redan efter några skoldagar. Samtliga fyra inriktningar har samma längd, 120 studieveckor eller tre år, och den praktik som krävs för behörigheten ingår i denna studietid med två undantag: För full behörighet som vaktstyrman och vaktmaskinmästare krävs 12 månaders handledd praktik. Hälften av den tiden ryms inom ramen för de 120 studieveckorna medan resterande sex månader görs utanför studietiden, säger Eriksson. Utmärkt skolfartyg Vid Högskolan på Åland är Carola Maxenius programledare för sjöfart och maskinteknik och Henrik Karlsson är vicerektor med den sjöfartsinriktade utbildningen som sitt speciella ansvarsområde. Carola Maxenius och Henrik Karlsson är programansvariga för sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland. Den klassiska navigationsskolan i Mariehamn är nu rekordfylld med elever som har valt en framtid till sjöss. Flera av dagens elever saknar sjöpraktik, vilket ställer andra krav på utbildningens utformning. Det är annorlunda i dag eftersom många av dagens studerande helt saknar sjöpraktik, de kommer direkt från gymnasiet och det ställer sina krav på utbildningen, säger de båda. Därför har utbildningen även vid högskolan blivit mer praktiskt inriktad. Under det första året går de studerande igenom samma säkerhetskurser som eleverna vid sjömansskolan och redan i december inleds praktikperioden som pågår till augusti. Det betyder med andra ord att första årets studerande endast sitter på skolbänken under höstterminen och när de börjar årskurs 2 har också de uppnått vaktmansbehörighet. Henrik Karlsson prisar tillgången till skolfartyget Michael Sars som används genom hela utbildningen av både högskolan och sjömansskolan. Michael Sars känns som ett riktigt fartyg och innebar ett verkligt lyft för utbildningen, säger han. Högskolan har också en maskinrumssimulator i toppklass, den köptes senaste läsår. Navigationssimulatorn är äldre men den har uppgraderats. Eftersom simulatorerna kan samköras kan vi ha gemensamma övningar och de har varit väldigt lyckade, säger Maxenius och Karlsson. Lätt att få jobb Carola Maxenius och Henrik Karlsson framhåller de goda framtidsutsikterna för dem som valt att utbilda sig för ett yrke till sjöss. Man kan jobba i hela världen och bristen på utbildat befäl är stor. Sjömansskolans studiehandledare Wiveca Eriksson är inne på samma linje: Det är ett stort sug på arbetsmarknaden efter våra elever. Svenska rederier är till exempel mycket intresserade av våra fartygselektriker eftersom motsvarande utbildning saknas i Sverige. I Sverige finns inte heller sjöfartsinriktad maskinutbildning på gymnasienivå, säger Eriksson. 4 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 5

5 Bernt Bergman är ny rektor på Ålands sjömansskola. Han har lång erfarenhet från sjöfartsrelaterade yrken både från land och hav. Utbildningarna kan samordnas bättre Bernt Bergman är nyinflyttad i rektorsrummet i Ålands sjömansskola. Det är mycket viktigt att Åland håller fast vid sin digra sjöfartsutbildning. Den är bra i dag men kan göras ännu bättre, säger han. text & foto: Helena Forsgård Bernt Bergman, som tar över posten som rektor efter Jorma Lehtinen, har en gedigen sjöfartsbakgrund. Han har bland annat seglat som motorman och matros, han har arbetat inom sjöbevakningen i 20 år och utbildat sig till maskinmästare. Bergman har även arbetat i land med sjöfartsfrågor. Han har varit ombudsman för Rederierna i Finland och bland annat suttit med i olika nationella och internationella sjöfartsorgan. På hemmaplan har han suttit i branschrådet både för den tekniska och den nautiska utbildningen vid Högskolan på Åland. Bergman känner väl till branschens behov och ser bara möjligheter i sin nya position att utveckla och samordna sjöfartsutbildningen på Åland. Jag känner också bra till IMO:s regelverk som sist och slutligen styr innehållet i utbildningen, säger han. Samordna resurser I början av det här året lade en arbetsgrupp, utsedd av landskapsregeringen, fram en rapport om optimering av sjöfartsutbildningen på Åland. I den konstaterades bland annat att man kunde utbilda sig till vaktman, vaktstyrman och vaktmaskinmästare både vid sjömansskolan och vid Högskolan på Åland; utbildningarna motsvarar varandra och leder till identisk behörighet. Enligt rapporten borde resurserna samordnas bättre och då krävs bland annat ett samordnat nivåöverskridande periodiseringssystem liksom en harmonisering av utbildningarnas innehåll och ett tillgodoräkningssystem av tidigare avlagda kurser, studier och arbetserfarenhet. Det finns en del att göra för att bättre koordinera utbildningarna för dem som går vidare från oss till högskolan, i dag går de inte helt på en rak linje, säger Bernt Bergman. Från fall till fall Vid Högskolan på Åland säger programledare Carola Maxenius att man i praktiken avgör från fall till fall vad en studerande får räkna sig till godo när han eller hon har en utbildning från sjömansskolan i botten. Också hon säger att det i dag inte finns ett rakt rör mellan utbildningarna och ibland kan det blir fråga om en viss dubbelläsning. Det är väldigt individuellt vad en elev kan och inte kan och ibland skadar det inte heller att repetera någonting som man läste som 16-åring, säger hon. Gav löften Arbetsgruppens rapport har överlämnats till landskapsregeringen och utbildningsminister Britt Lundberg lovade vid överlämnandet att samarbetet mellan skolorna och även med Ålands sjösäkerhetscentrum och övningsfartyget Michael Sars ska ses över och förbättras. Åland har alla möjligheter att positionera sig bättre inom sjöfartsutbildningen, vi ska jobba för att skapa en ännu bättre produkt till en lägre kostnad, sa Lundberg. Aboa Mare Malmgatan 5 FIN Åbo Tel: +358 (0) SJÖFARTSMÄSSAN I ÅBO kl & kl Mässan riktar sig till branschens proffs, myndigheter, studerande och andra intresserade. Kom och bekanta dig med den nyaste tekniken, träffa experter inom sjöfartsbranschen och knyt värdefulla kontakter. Välkommen till Åbo på sjöfartsmässa! Ask DNV about Competence Management & Quality of Maritime Training DNV SeaSkill are your seafarers and superintendents fit for purpose? Is your competence management system improving crew performance? Are you turning competence requirements into tangible business results? Do you spend money on underperforming training? For more information see Det Norske Veritas Oy/Ab Keilasatama 5, Espoo Aurakatu 18, Turku Ånikap r.f. 6 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 7

6 Handblossen sprider ett skarpt färgat sken och används för att kalla på hjälp i nödsituationer. Eleverna fick pröva på att tända olika modeller. Verkligheten väntar efter någon vecka i skolbänken Eleverna vid Ålands sjömansskola och Högskolan på Åland kastas snabbt in i verkligheten. Redan efter någon vecka på skolbänken får de tända handbloss, åka frifallslivbåt och ta sig genom en trång brandövningsbana i hetta och mörker. Som värsta karusellen på Gröna Lund, sa en av killarna om åket med frifallslivbåten. Det är över på någon sekund. Det knakar till i ställningen när frifallslivbåten släpper taget och så dyker den 15 meter rätt ner i vattnet, försvinner under ytan i en kaskad av vatten och flyter upp som en kork igen. Ombord finns elever från årskurs 1 både vid Ålands sjömansskola och sjöfartsprogrammet vid Högskolan på Åland. Givet skolval Eleverna rivstartar med en grundkurs i brand- och sjösäkerhet. De håller till vid Ålands sjösäkerhetscentrum och tränar bland annat i övningsbassängen och i brandövningsstationen. Två i gruppen är Robert Holmström från Kumlinge och Alexander Jansson från Föglö som kom till sjömansskolan direkt från högstadiet. Jag hade inga problem att välja utbildning, jag trivs text & foto: Helena Forsgård på sjön och vill bli maskinvaktmästare. Därför valde jag sjömansskolan, säger Robert Holmström. Alexander Jansson säger samma sak han har länge haft siktet inställt på sjömansskolan och satsar på en bana inom maskin eller elektronik. Linnea Gustafsson ler stort när hon kliver iland från frifallslivbåten. Det var lite spännande innan vi åkte iväg men sedan gick det fort och nu har man fått testa hur det känns, säger hon. Linnea, 16 år, kommer från Hallstavik i Roslagen och valde Ålands sjömansskola eftersom skolan verkar hålla bra klass och eftersom hon siktar på en framtid som kustbevakare. Då är den grundutbildning jag får här bra att ha i botten när jag söker vidare till andra skolor, säger hon. Trångt och varmt I kafferummet vid brandövningsstationen sitter en grupp elever och pustar ut och torkar svetten ur pannorna. Gruppen går igenom en femdagars grundkurs med både teori och praktik och har just studerat hur en brand växer till sig. Från tändsticka till en fullt utvecklad brand och vi har suttit mitt i brandrummet, säger instruktörerna Krister Koskinen och Johan Holländer som arbetar vid Mariehamns stads räddningsverk. Två av killarna i gruppen är Oskar Mattsson från Iniö och Alexander Woivalin från Åland. Oskar är säker på att han vill bli sjöman och valde Ålands sjömansskola som han hört gott om. Alexander valde Ålands lyceum efter högstadiet men hoppade av efter ett år. Han trivdes inte fullt ut och testar sjömansskolan i stället. Deltagarna måste ha fullständig närvaro och delta i alla moment för att få godkänt i brandkursen, hit hör bland annat klaustrofobitestet då det gäller att ta sig fram genom en trådbursbana som är en meter bred och en meter hög. De måste både krypa och klättra och det finns hinder längs banan som är 57 meter lång. Det är kolmörkt och varmt och man bär hela skyddsutrustningen på sig. Det var roligt, det gick bra, säger Oskar Mattsson om den prövningen. Fler från Sverige Av samtliga 155 elever vid Ålands sjömansskola är majoriteten eller 64 procent från Åland, 23 procent kommer från svenskfinland och 13 procent från Sverige. Andelen åländska elever i skolan har ökat under senare år och det tros bland annat bero på kampanjen Välj sjön! som riktar sig till elever i årskurs 9 som får besöka skolorna och även fartyget Birka Paradise. Vid de två sjöfartsinriktade programmen vid Högskolan på Åland har studerande från Sverige ökat i antal och utgör numera cirka hälften av det totala antalet. Konkurrensen från Novia i Åbo är stor när det gäller de fastländska eleverna Åbo ligger helt enkelt alltid närmare deras hemorter än Åland. Men i stort är det bra att vi har elever från tre olika regioner, det blir en hälsosam blandning där man lär sig mer om varandras likheter och skillnader, säger programledaren Carola Maxenius vid Högskolan på Åland. Linnea Gustafsson från Roslagen gillade åket med frifallslivbåten. Hon siktar på att utbilda sig till kustbevakare efter åren vid sjömansskolan. Oskar Mattsson i förgrunden och Alexander Woivalin har numera grundkunskaper i brandsäkerhet. Alexander Jansson och Robert Holmström till höger är två åländska killar som var säkra på sitt yrkesval efter högstadiet. Vi vill till sjöss, säger de båda. 8 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 9

7 Sjörätt så in i Norden Johan Eriksson och Sara Båth läser bägge på masterprogrammet i Oslo. Sara är sjökapten och studerar juridik vid Uppsala universitet. Johan, som studerar vid Stockholms universitet, är nu inne på sin andra termin vid Nordisk Institutt for Sjørätt. Ansökningstiden för vårens stipendier inom Nordplus, Nordiska Ministerrådets utbytesprogram, går ut Mer info om NIFS och övriga ansökningsfrister hittar du på av föreläsningar. Ett populärt och mer konkret inslag i den 1,5 år långa masterutbildningen är en fingerad rättegång. Student-erna får under ledning av advokater representera parterna i ett simulerat mål som prövas inför en skiljedomstol. Genom att förbereda skriftliga inlägg, ge parterna konsultation och till slut föra talan inför skiljedomare, får studenterna praktisk övning i juridisk argumentation. De flesta som studerar vid institutet har en juridisk bakgrund, men även ekonomer och sjöbefäl söker sig hit. Många väljer att läsa en termin inom ramen för student-utbytesprogrammen Nordplus eller Erasmus. Några har redan avlagt en examen och läser enskilda kurser som påbyggnadsstudier. Förutom introduktionskursen i sjörätt, erbjuder institutet kurser i bland annat sjöförsäkring och engelsk kontraktsrätt. Så länge det finns en anknytning till ett fartyg, är sjörätten som juridiskt ämne näst intill obegränsat. Nordisk Institutt for Sjørett satsar på bredd inom utbildningen, och introduktionskursen i sjörätt ger en inblick i ämnen såsom transportörens ansvar för skadat gods, olika kontraktstyper och redarens ansvar vid oljeutsläpp. Finländare efterlyses Finland har under åren haft långt färre studeranden vid institutet än de övriga nordiska länderna. Professor Hannu Honka, Finlands representant i styrelsen, konstaterar att ämnen som immaterialrätt och EG-rätt är långt mer populära idag än sjö- och transporträtt. Varför så få väljer sjörätt idag, kan Honka inte svara på. En möjlig orsak till det bristande intresset kan vara att sjö- SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO- FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y. Laivanpäällystön eduksi yli 100 vuotta För skeppsbefälet i över 100 år rätten förknippas enbart med rederiverksamhet, och att de finländska studenterna ser arbetsmarknaden som väldigt snäv. Då glömmer man kanske att cirka 85 procent av Finlands utrikeshandel går sjövägen. text & foto: Ann-Sofi Sund Piratattacker och oljeutsläpp drabbar även nordisk sjöfart. De är aktuella problem som kräver juridisk expertis. Som i sin tur ställer krav på en adekvat utbildning. Nordisk institutt for Sjørett är en port till juridiken som omger ett fartyg. Sjörättsinstitutet i Oslo är ett begrepp inom sjöfartskretsar. Även om städer som Åbo, Stockholm och Köpenhamn har sjörättsliga enheter som erbjuder kvalificerade kurser och utbildningsprogram, är det Oslo som drar. Institutet slog upp dörrarna för nya studerande i slutet av augusti och ett sextiotal studerande mötte upp till introduktionsföreläsningen. För sjökapten Sara Båth som ska läsa mastersprogrammet i sjörätt, var Oslo ett självklart val. Kunskapen är samlad här. Nordiska Institutet för sjörätt är top of the line, säger hon. Nordisk Institutt for Sjørett (NifS) som funnits i Oslo sedan 1963 finansieras delvis av Nordiska Ministerrådet. Institutet har fortfarande ett nordiskt perspektiv, men har på senare år fått en mer internationell prägel genom mastersprogrammet i sjörätt (LL.M). Det första programmet startade 2001 och i gruppen som inlett sina studier i höst finns studerande från länder som Azerbadijan, Kina och England. Simulerad rättegång Juridiska studier bygger mycket på självstudier vid sidan Söker du nya medarbetare eller söker du nytt jobb? Sjöförmedlare: Eva Hilander, tel Sussi Sjölund, tel Nyttja dina kontakter vi är en av dem! Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Ålandsvägen 31, PB 2026, AX MARIEHAMN, SjöfartenS dag 2010 mariehamn rekryteringsmässa och seminarier i alandica kultur och kongress. den 15 april Vill du vara utställare? kontakta: Eva Mikkola-Karlström, Godby Shipping Ab arrangörer: Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f., Alandia Bolagen, Ålands Landskapsregering samt Ålands Sjöfart & Handel och Shipgaz Magazine. 10 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 11

8 A modern fleet of Ro-Ro ships for safe, efficient, economical and environmentally friendly seatransports TORGGATAN 2B, P.O.BOX 175, FI MARIEHAMN, FINLAND PHONE , FAX WEB Birka Cargo Ab Ltd was founded in 1990 and is today a part of Eckerö Group. The head office of Birka Cargo is situated in Mariehamn in the Aaland Islands, a center of shipping in Finland. The company s policy is to develop, in close cooperation with major charterers, solutions for sea transportation on long term basis. Birka Cargo operates a fleet of modern Ro-Ro vessels under finnish flag, all on long-term charters to first class charterers. In accordance with the company s policy these vessels have been designed and developed together with the charterers for their sea transportation systems. We are continuously looking for new ways for further developments in the field of the shipping industry. The environmental issues are of high priority in Birka Cargo s policy resulting in installations of SCR catalytic NOx reduction facilities on our vessels. Our activities are covered by an environmental management system in accordance with the ISO standard. Zapp! 09

9 Tio år med Välj Sjön! text & foto: Erica Norman Välj Sjön! under sex dagar En av de större årliga, och långsiktiga, satsningarna förbundet arbetar med är en temadag, Välj Sjön! som riktar sig till samtliga niondeklassister på Åland. Eleverna får under en dag besöka ett fartyg som ligger i hamn, Ålands Sjösäkerhetscentrum och de olika sjöskolorna, som även ställer upp med guidade turer och simulatorkörning. Vi samarbetar med alla högstadieskolor på Åland som schemalägger elevernas studiedag, säger Eva Mikkola- Karlström och tillägger att man på så sätt arbetar nära skolornas studievägledare, vilket är positivt. Samtliga elever på Åland som går i nionde klass i högstadiet hämtas med buss från sina respektive skolor. Skärgårds- Sjöfartsutbildningarna på Åland trotsar lågkonjunkturen och lockar rekordmånga elever. Intresset för utbildningarna är kanske inte enbart ett resultat av rådande arbetsmarknad utan även resultatet av en tioårig satsning på att presentera sjöfarten som en potentiell arbetsplats för ungdomar. Sedan år 1999 har Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. satsat stort på att nå ut till ungdomar och berätta om sjön som arbetsplats. Vi vill visa ungdomarna vilka arbetstillfällen som finns lokalt på Åland inom sjöfarten och vad sjöfarten kan erbjuda, säger Eva Mikkola-Karlström, den drivande kraften bakom de rekryteringssatsningar som sker på Åland via intresseorganisationen Förbundet för främjandet av Ålands Sjöfart r.f. Det var Evas bror, Dan Mikkola, som för tio år sedan kläckte idén att Åland skulle inleda en långsiktig satsning på rekrytering till sjöfarten. Dan och Eva är vd respektive vvd i familjerederiet Godby Shipping, och har således under många år sett hur det har blivit allt svårare att rekrytera personal till rederinäringen. Därför måste man i dag satsa kraftfullt och långsiktigt för att lösa detta problem. En ung man vid Godby Högstadieskolas nionde klass, stannar nyfiket och studerar en maskindetalj under studiedagen Välj Sjön! på sjömanskolan i Mariehamn. Vi samarbetar med alla högstadieskolor på Åland som schemalägger elevernas studiedag. eleverna hämtas från landskapsfärjorna som för dem till fasta Åland. Välj Sjön! pågår under sex dagar varje höst för att möjliggöra att samtliga elever kan delta. Ungdomarna inleder temadagen med ett besök på Birka Paradise när hon ligger i Mariehamn. De får besöka bryggan, träffa kapten och styrman för att sedan hälsa på i maskinrummet hos maskinchefen. Egentligen ingår det ju i en ålännings allmänbildning att ha varit ombord på ett fartyg, men i dag ges inte större naturliga möjligheter för ungdomar att komma bakom kulisserna på fartygen, vilket denna studiedag bland annat syftar till att råda bot på, påpekar Eva Mikkola-Karlström. Reaktionerna från eleverna är positiva åtminstone är det ett roligt avbrott i den vanliga skoldagen. Men det viktiga är ändå, från sjöfartens sida, att långsiktigt inpränta hos eleverna att sjöyrket kan vara ett alternativ, den dag de ska välja sin professionella bana. Sjöfartens Dag för alla Förbundet nöjer sig dock inte med att inbjuda alla niondeklassers elever på Åland till den årliga temadagen. För åtta år sedan introducerade man ett nytt rekryteringsarrangemang, Sjöfartens Dag, som kombinerar seminarier med en rekryteringsmässa riktad till branschen och elever i sjömansskolor och gymnasier. Vi ville utveckla satsningen på Välj Sjön! till att omfatta fler aktörer och tanken var då att samla hela branschen och visa upp oss som en helhet för ungdomarna, berättar Eva Mikkola-Karlström. Rederipresentationer, skolpresentationer och olika seminarier har visat sig vara ett bra koncept som lockar stor publik. Även till det här evenemanget låter Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. eleverna hämtas från sina skolor för en hel dag i sjöfartens tecken. Nytt för detta år var även att mellanstadiets sjätteklasser på Åland deltog. Intresset för Sjöfartens Dag med rekryteringsmässan har växt hela tiden, och vi vill fortsätta utveckla arrangemanget ännu mer, säger Eva Mikkola- Karlström optimistiskt. Att Ålands satsning på rekrytering är långsiktig framgår således med all klarhet. Och nästa steg är kanske att ta ännu ett kliv ned i åldrarna. En idé som Dan Mikkola börjat lansera är nämligen att göra ett Mini-Välj-Sjön för yngre barn och således introducera sjölivet redan från unga år. Och varför inte det ska börjas i tid, om man sjöman ska bli. Lektor Key Ginman vid Högskolan på Åland, instruerar Malin Sundberg från Godby Högstadieskolas nionde klass att på rätt sätt navigera genom Kielkanalen än så länge via simulator på land. 14 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 15

10 En välkommen skarv text & foto: Fredrik Granlund Landskapet Ålands nya färja ligger vid varvet i Klaipeda i Litauen och väntar på hemfärd. Varvsområdet andas ungefär lika delar toppmodernt fartygsvarv och sönderrostat sovjetiskt skrotupplag. Vid ett par av kajerna svetsas och slipas det på fullkomligt sönderrostade båtar; medan Skarven kontrasterar med sin nybyggda prakt. Varvsnäringen står för 15 procent av Klaipedas basindustri. Det handlar egentligen inte om nybyggnad, speciellt inte med dagens lågkonjunktur. Istället har man tvingats specialisera sig på ombyggnader och reparationsarbeten. De två största varven ett av dem är Western Shipyard sysselsätter tillsammans mer än personer något mer om man räknar in sekundärindustrin, alltså underleverantörer. Men utländska leverantörer står för det mesta i utrustningsväg. Men viljan att bygga upp en fullskalig varvsindustri finns. Det märks inte minst på utbildningsväsendet. Klaipedas universitet har flera utbildningar på sjöfartsområdet; flera leder till ingenjörstitlar. Institutionen för maskinteknik ligger i helt nybyggda lokaler en bit från campusområdet i centrala Klaipeda. Ett halvt år försenad Totalt 23 personer från landskapsregeringen reste ned till namngivningsceremonin av den nya landskapsfärjan Skarven. Att vi kommer hit är en viktig gest mot varvet, att de har rott i land det här. Hade vi inte kommit hade de känt sig förödmjukade. Bara från litauiskt håll kommer 150 personer till namngivningsceremonin, säger Niklas Karlman, trafikchef på landskapsregeringen.hon blev mer än ett halvår försenad, och böterna för förseningen kommer antagligen att bli en kännbar påfrestning för varvet. Trots det var hon en viktig affär för varvet. Skarven är ett nytt fartyg och inget reparationsobjekt. Det visar för andra potentiella kunder att kunnandet och viljan finns. Med historien i minne är det inte konstigt att pådraget var stort även från leverantörens sida. Drygt 30 underleverantörer har medverkat vid konstruktionen, och 150 varvsarbetare, konsulter och installatörer har varit med och byggt fartyget. Särskilda krav har också ställts på fartyget, enligt varvets representanter. Skälet är rutten Skarven ska trafikera. Eftersom hon måste kunna passera farleden mellan Svinö och Degerby i alla väder och vid alla isförhållanden måste hon dels vara isklassad, dels kunna forcera höga isvallar. M/S Skarven Byggd vid: JSC Western Shipyard Motorer: 2 st Wärtsilä 9L20, effekt kw styck Framdrivning: 2 st vridbara motornaceller med varsin propeller på 2,4 m i diameter. Hastighet: 13,5 knop Längd: 65,4 m Bredd: 13 m Djupgående: 4,1 m Lastmängd: 225 ton (upp till 250 passagerare och 60 bilar Knipan tar 32 bilar och Viggen och Alfågeln 50.) Pris: 14 miljoner euro inkl. ett uppskattat förseningsskadestånd (som inte är framförhandlat än). Dessutom har hon redan från början anpassats till de nya EU-krav som säger att alla passagerarfärjor måste ha hissar för rörelsehindrade. Lösningen med motornaceller gör färjan också extremt lättnavigerad. Nacellerna kan vridas runt sin egen axel och alltså fungera som stävpropellrar vid angöring. Det här är vårt senaste fartyg, men knappast vårt sista, sade lantrådet Viveka Eriksson innan hon lämnade över ordet till Susanne Karlsson (trafikminister Runar Karlssons hustru), som klippte av ett blått band som fick en ställning med en fasttejpad champagneflaska att fällas ned över skrovet. Skarven var döpt. Sista skriket på bryggan Fartygets befälhavare, Christer Fellman, gick omkring i uniform och inspekterade stolt sitt nya befäl. Nå, jag har förstås varit här och övervakat det här redan från projektstadiet. Men man är alltid nöjd när det börjar närma sig slutet. Utrustningen får bryggan att likna något ombord på ett rymdskepp. Det finns inga rattar och praktiskt taget inga analoga instrument någonstans. Instrument som tidigare fått samsas i rader är ihopsamlade till några få bildskärmar, precis som ett flygplan har en enda huvuddisplay i stället för massor av instrument överallt. Befälhavare Fellman tittar sig nöjt omkring. Man får lov att vara nöjd med den tekniska utrustningen, den är verkligen sista skriket. Men det har ju varit en del problem...? Jo, värst har det varit med sprinklersystemet. Det har man ju fått riva ut och göra om helt. Och så är det lite andra grejer som har försenats också. Hur kör ni hem färjan? Över havet eller krånglar ni er runt i skärgården? Du, den här kan man köra vart som helst i världen med. Det är inga problem alls. notiser Oljebekämpningsfartyg moderniseras Det finska oljebekämpningsfartyget Halli skall renoveras och moderniseras. Halli, som är det största oljebekämpningsfartyget i Finland, byggdes 1987 i Raumo och kommer nu att renoveras vid STX Finland Cruise Oy:s varv i Helsingfors. I samband med renoveringen förnyas bland annat fartygets elsystem, hjälpmaskiner, oljeuppsamlings- och navigationssystem. Åtgärderna kommer, förutom att förlänga fartygets livslängd med år, att förbättra dess effektivitet, säkerhet och miljövänlighet. Fartyget beräknas vara i drift igen våren (ÅS&H) WISTA Sweden utser Årets ledare WISTA Swedens ledarskapspris Kompassrosen, är ett pris som uppmärksammar en ledare inom shipping och trading som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap med ett lika stort engagemang för sin organisation. Priset instiftades i samband med föreningens 20-årsjubileum Ledarskapet står i fokus i vår förenings arbete. I den rådande konjunkturen när dessutom shippingbranschen brottas med rekryteringsproblem, är ledarskapet avgörande. Med vårt pris vill vi uppmärksamma betydelsen av det goda ledarskapet och hoppas att det inspirerar andra i näringen, säger Maria Nygren, ordförande i WISTA Sweden. Priset delas ut den 1 oktober 2009 i samband med Världssjöfartens Dag i Göteborg (ÅS&H) 16 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL

11 Till sjöss Med m/s SeAgard text & foto: Ann-Sofi Sund Ropar du på Jens, så vänder en fjärdedel av besättningen på tolv personer på huvudet. Alla har sin specifika funktion att fylla, men det är teamwork som gäller. Det är mycket som ska åtgärdas när ett fartyg ligger i hamn. Förutom last som lossas och lastas, ska fartyget underhållas, proviant vinchas ombord, sjökort uppdateras, bränsle bunkras. Tiden går fort när man är sysselsatt, och tålamod är en god egenskap när väntan på stuveriet blir lång. En augustimåndag i Fredrikshamn råder ett lugn i hamnen. Men vid Palokangas 1, där M/S Seagard ligger förtöjd, är det full aktivitet. När provianten är instuvad i kabyssens kylar ger sig Sanne Friman och Raul Johansson i kast med fritt fall-livbåten. Reflexbanden ska förnyas och Sanne lossar krokarna innan Raul vinschar ner båten. Båten är fäst i en stålkonstruktion cirka 15 meter ovanför vattenytan. Övning hålls ett par gånger om året. Frivilliga lär inte anmäla sig till åkturen. Kockstuert Jens Aalto purrar besättningen med två telefonsignaler klockan Själv stiger han upp klockan och hinner läsa åländska nyheter på internet innan han tar itu med frukosten, som bland annat består av nybakat bröd. Det är som att laga mat till en familj. Man känner alla och vet vad de vill ha, säger den kulinariske kocken. Dags för proviantering. Fartyget har legat nästan en vecka i St. Petersburg på grund av ett roderhaveri innan det anlöpte Fredrikshamn, och grönsaksförrådet börjar sina. Fyra pallar med allehanda mat- och dryckesvaror vinschas ombord och Jens Aalto får assistans av förste styrman Raul Johansson och andre styrman Sanne Friman. Jens Nyback vikarierar som båtsman under sommaren när ordinarie båtsman är långledig. Båtsman är förman för matroserna, lär upp de nya och tar hand om praktikanter. Jens har tidigare jobbat ombord på passagerarfartyg, men föredrar lastfartyg. Det blir bättre gemenskap så här med mindre folk. Solen gassar och vinden friskar i. Sanne Friman och matros Jens Strehlow har svidat om till shorts. Jens har vikarierat som lättmatros sedan i mars och mönstrar av i Hangö nästa dag. Han läser andra året på sjökaptensprogrammet i Mariehamn. Sanne tog ut sin sjökaptensexamen i våras. Skrovet har fått sin årliga omgång av vit färg, och det har också den blåa Transfennica-logon. Båtsman hissar med truckens hjälp upp Sanne och Jens, som gnabbas vänligt medan bokstäverna återtar sin ursprungliga form. Lägg inte färg på mig, jag ska snart av, säger matrosen. Ja, men det var ditt fel, invänder andre styrman lugnt. Kanske jag lämnar er där uppe när det blir kaffe, hörs nerifrån trucken och båtsman lägger upp ett illmarigt flin. 18 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 19

12 Överstyrman Lasse Ericsson ansvarar för lastning och lossning. I kontrollrummet startar han fläktarna på övre och nedre däck, innan truckarna börjar köra ombord trailers och kassetter med pappersrullar. Fartyget har ett anti-heeling system som genom ballasttankar kompenserar för krängningar under lastning. Det är tunga enheter som rullar över rampen, och Lasse övervakar lastningsoperationerna noggrant. Några graders slagsida och lastningen stoppas omedelbart. Ett fartyg med en skadad ramp är inte sjövärdigt och ett sjöovärdigt fartyg lämnar inte hamn. Rampen är nästan lika viktig för fartyget som händerna för människan, förklarar Lasse. Inbjudan till nyenergiteknik i Alandica kultur och kongress onsdagen den 14 oktober 2009 Tema: Framtidens fartygsbränsle I SAMARBETE MED: Finland Cruises Oy Program 14 oktober REGISTRERING INVIGNING Globala och lokala miljöåtgärder i framtiden Arnstein Erknes, DNV (nor) Regelverk Stefan lemieszewski, transportstyrelsen (sve) Nuvarande och framtida fartygsbränslekvalitét Knut-Helge Knutsen, reg. mgr., dnv petroleum services (nor) Bränsleceller DNV (nor) Lunchpaus (Hotell Arkipelag, restaurangen) Förgasning av fartygsbränsle Pasi Makkonen, DrSci, Cleangas International Ab Ltd (Åland) Fartygsframdrivning med naturgas Ivar Flusund, Rolls-Royce Marine (nor) Teboil som bunkerleverantör Niklas hagström, marknadsdir., Teboil Marine Fuels ( n) ,.00 Reducerad bränsleförbukning på olika fartyg Thomas Hackman, säljchef ABB ( n) Kaffepaus (Alandica kultur & kongress) Från tank till motor Nils Lassenius, Alfa Laval ( n) Effektivare & modernare fartyg Heikki Sipilä, stx Finland cruise oy ( n) Scrubbing av avgaser på fartyg Torbjörn henriksson, Wärtsilä Diesel ( n) Kvällssittning/middag/hotell arkipelag (separat anmälan hos axtours.ax) Obligatorisk anmälan för registrering Ålands Teknikkluster r.f. tel eller mail: Obligatorisk anmälan på tel eller mobil Inbjudan till seminarium Economic incentives for reduction of nitrogen emissions from shipping in the Baltic Sea i Alandica kultur och kongress tisdagen den 13 oktober 2009 Deltagare från: Sjöfartsverket i Finland, Sjöfartsverket i Sverige, Mariehamns Stad/Union of the Baltic Cities, Hamnar i Sverige och Finland m Inledning Hur stora utsläppsminskningar är möjliga? Arbetet i Helcom, IMO och EU Goda exempel från övriga världen Miljöskatter, utsläppshandel, ekonomiska styrmedel i USA LUNCHPAUS Miljödifferentierade hamnavgifter Goda exempel från Sverige och Finland Möjligheter och hinder i framtiden Miljödifferentierade farledsavgifter Goda exempel från Sverige Möjligheter och hinder i framtiden Avslutande diskussion: Hur arbeta vidare på bästa sätt? Sanne Friman övervakar lastningen av containers upp till 45 fot uppe på väderdäck medan vinden tilltar. Lyftkransföraren har ett precisionsarbete och denna dag är ingen bra dag. Timmarna går. FRI ENTRÉ OBS! Seminariet är på engelska. Anmälan: tel , Ålands Teknikkluster r.f. Huvudarrangör: i samarbete med HELCOM Farledsavgifter Utsläppsavgifter Hamnavgifter Exempel från USA och Norden 20 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 21

13 Vi finansierar fartyg Mats Wikman är förste maskinmästare ombord och läser till sjöingenjör vid Aboa Mare i Åbo. Av de fyra veckorna han är ledig, går tre veckor till skolan. Men att sätta sig på skolbänken på heltid är inte aktuellt. Jag har jobbat här sedan 2001 och man är van vid en viss livsstil redan. När man redan har ett jobb, inte byter man bort det sådär bara. Axel Öhman är reparatör. Han har gått Sjömansskolan i Mariehamn och jobbat sammanlagt tre år ombord på M/S Seagard. Hemma i Houtskär driver han en metallfirma som sysselsätter honom under ledigheterna. Det är 21 grader varmt i vattnet på 6 meters djup. Kylaren för högtemperaturvattensystemet till huvudmotorn behöver rengöras, och Mats och Axel får assistans av andre maskinmästare Juha Soikkeli. Packningarna måste sluta tätt när kylaren ska monteras ihop igen, drar man ojämnt kan plattorna förstöras. Huvudmaskin är en 16V46B Wärtsilä med en effekt på kilowatt, det blir nära hästkrafter. Fartyget gör 21 knop, men med vind i ryggen och hemlängtan gör hon enligt maskinchef Björn Grönqvist lätt 23 knop. När det gäller fartygsfinansiering vänder du dig till Ålandsbanken, en liten flexibel bank med stor erfarenhet. Vi har varit på sjön sedan tfn ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 23

14 Uppe på kommandobryggan laddar kapten Mikael Hippi Pettersson upp inför avgång. Slår på radare och sätter rutten i det elektroniska sjökortet. Han rör sig lugnt mellan bryggvingarna och anropar maskinrummet för att få maskinmanöver till bryggan. Några mejl hinner också gå iväg. Klockan närmar sig och det är dags att ge order om att kasta loss. Hippi har lotsbehörighet för Fredrikshamn, och fram till Orrengrund får rockmusiken ljuda ur högtalarna. När vi passerat lotsstationen klockan lämnar han över till överstyrman Lasse Ericsson. Fartyget ligger stadigt kvar på sin kurs med den fart som befälhavaren angett, men kanalväljaren på radion vrids snabbt till mjuka jazztoner. Fraktlinje Långnäs Nådendal 2 timmar till Sverige Bo på hotell, gå på teater, shoppa eller bara njut av en trevlig dagskryssning med Eckerö Linjen. Ät gott och handla taxfree till förmånliga sjöpriser. I baren är det underhållning alla dagar; musik, dans, bingo, artister och många andra glada upptåg. Varmt välkommen ombord! Vid midnatt tar andre styrman Sanne Friman och Radio Nova över på bryggan. Vid sin sida har hon lättmatros Christer Kronberg. Sanne mönstrade på M/S Seagard som lättmatros 2005, och i våras tog hon ut sin sjökaptensexamen. Jag kunde inte få ett bättre första styrmansjobb, en båt som jag känner och människor som jag stortrivs med. I 17 knops fart med 925 ton last ombord går vi mot Hangö. Sju minuter över midnatt anropar Sanne Kotka VTS-central och bekräftar att Seagard lämnar området. Day and night your guiding light. Boka hos Ålandsresor Resebyrå, Torggatan 2 Telefon , Följande morgon klockan lägger M/S Seagard till i Hangö. Med två Jens färre ombord fortsätter resan på eftermiddagen mot Tilbury i England. M/S Seagard är ett ro-ro-fartyg byggt på J.J. Sietas varv i Hamburg. I juni 1999 levererades fartyget till Bror Husell Chartering Ltd och sedan 2005 ingår hon i Bores flotta (Rettig Group). Fartyget som är befraktat till Transfennica seglar under finsk flagg och har en dödvikt på ton. De övriga strategiska måtten är 153x20x14. Global marine services from the world s strongest classification and certification group Hermanstads strandväg 10, Helsingfors Tel (010) Fax (010) Slottsgatan 88, Åbo Tel (010) Fax (010) V E R I S TA R 24 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 25

15 på minnets redd Här ligger Michael Sars vid kaj i Norge i originalskick som forskningsfartyg. Från norra Atlanten till lugna Åland av Lars-Erik Eriksson foto: Mäklarfirman Eagle Shipping År 2005 fick sjöskolorna på Åland ett nytt skolfartyg. Fartyget var ett norskt forskningsfartyg med det speciella namnet Michael Sars. Namnet kommer från en känd marinbiolog som levde mellan åren 1805 och Michael Sars var verksam både som präst och som professor i zoologi. Han gav ut två marinbiologiska skrifter där han beskrev sina egna observationer kring livs- och reproduktionscyklar, mat och näringskedjor i havet. Michael Sars fick i uppdrag av norska stortinget att undersöka fiskerierna, särskilt för sill och torsk. Han hade påbörjat dessa undersökningar när han avled. Michael Sars hade 14 barn och en av sönerna, Georg Sars, slutförde faderns undersökningar. Det norska Havsforskningsinstitutet beställde och fick år 1979 ett forskningsfartyg som byggdes i Norge på varvet Mjellem & Carlsen i Bergen. Michael Sars trafikerade Nordatlanten på vintern och Berings hav på sommaren. Forskarna ombord undersökte havsbotten på mycket stora djup samt provtrålade och analyserade plankton och annan viktig föda för fiskarna. Även laxyngelns vandring i Nordatlanten undersöktes. Ombord fanns två laboratorier för analys av fångsterna. Michael Sars och hennes besättning hade en hård arbetsplats, fartyget låg ute långa perioder och alla vet vi vad Nordatlanten kan prestera vid stormar och hårt väder. Man kan förstå att bryggstolarna behövde säkerhetsbälten för att hålla vakterna på plats. Med tiden blev fartyget och utrustningen föråldrad och hon lades därför upp till försäljning. I januari år 2005 reste befälhavaren Göran Påvals, maskinchef Christoffer Qvarnström och läraren vid Tekniska skolan Mats Åsgård till Norge för att besikta Michael Sars. Fartyget låg då vid ett fiskeläge strax norr om Bergen. Efter en första besiktning kördes fartyget ner till Bergen för dockning och bottenbesiktning samt axeldragning. Ålands landskapsregering godkände affären och köpet kunde genomföras. Förmedlare av affären var mäklarfirman Eagle Shipping som hade sitt huvudkontor i Cuxhaven, Tyskland. Fartyget kördes dit av norsk/ tysk besättning och besiktades av mäklaren för World Wide trafik. När fartyget var besiktat och klart för leverans (i mars 2005) kördes hon hem till Mariehamn av Göran Påvals som skeppare och Christoffer Qvarnström som maskinchef samt sex kaptenselever. Nytt skolfartyg till Åland Michael Sars har efter övertagandet byggts om och anpassats till sin nya uppgift som skolfartyg. Numera är laboratorierna ombyggda till klassrum och omklädningsrum, all trålutrustning samt provtagningsvinschar är bortmonterade. Ombord finns 19 hytter med kojplats för 27 personer, en stor däcksverkstad med plats för verkstadsbänkar samt även en maskinverkstad. Maskineriet består av en nio cyl. Normo Bergen Diesel på 1550 hp/1100 kw. med två Volvo hjälpmaskiner Michael Sars har efter övertagandet byggts om och anpassats till sin nya uppgift som skolfartyg. Fartygsdata Michael Sars Längd: 47,5 m Bredd: 10,3 m Djupgående: 4,6 m Brt 690 Ton: 315 DW Maxantal ombord: 45 Fart max: 13,5 knop Maskinstyrka: 1550 hk på 180 kw. Hon är utrustad med en Brunvoll hydraulisk bogpropeller. Fartyget är trots sin ålder väl lämpat som skolfartyg. Michael Sars är mycket viktig för sjöskolorna på Åland. Hon utnyttjas gemensamt av Ålands sjömansskola, Högskolan på Åland, sjöfart och teknik som skolfartyg för utbildning inom däck-, maskin- och ekonomiepersonal. Vid kaptensutbildningen på högskolans resor är hon bemannad med behörig personal därifrån och eleverna får träna navigering och manövrering. När hon är ute med Sjömansskolan är det inhyrda befälhavare med på resorna. Som fartygsmästare ombord är Christoffer Qvarnström, som också fungerar som lärare för maskinstuderande. Han är den enda heltidsanställda ombord och sköter det mesta på ett utmärkt sätt. Fartyget kan även chartras och fungera som oljebekämpningsfartyg, logifartyg, havsforskningsfartyg och liknande uppdrag. Hon har redan varit uthyrd till Finnpilot för lotsars vidareutbildning. Hon är sen ett par år tillbaka uthyrd vissa tider (cirka fem veckor per år) till sjömansutbildningen på Christopher Polhem gymnasiet i Visby på Gotland. En stor utvecklingspotential finns hos Michael Sars, även om alla större ombyggnader och ändringar nu skjutits på framtiden för att hjälpa till att spara i landskapets budget. Prejad av svenska kustbevakningen I början av år 2007 var Michael Sars på väg till Västerås i Sverige då hon blev kontaktad i Stockholms skärgård av den svenska sjöbevakningen, som beordrade henne att gå till Stadsgårdshamnen i Stockholm. Där kom folk ombord från svenska utrikesdepartementet och undrade vad ett finskt statsfartyg gjorde på svenskt vatten utan tillstånd. Det hela redde upp sig och fartyget kunde fortsätta sin resa. Det visade sig att svenskarna ansåg Michael Sars vara ett statsfartyg och därför borde begära tillstånd att få köra på svenskt vatten. Ägare av Michael Sars är Ålands landskapsregering. Redare saknas för fartyget i nuläget, ett problem som väntar på sin lösning. Vi får hoppas att Michael Sars får allt stöd och ekonomisk hjälp av sin ägare för att fortsätta den viktiga driften för sjöstuderande. 26 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 27

16 in memoriam A unique combination of customised service and financial strength En stöttepelare har gått ur tiden av Jörgen Pettersson foto: Ålandstidningen/Sebba Södergård Helsingfors: Jan Forstén Mariehamn: Olli Kytö Affärsmannen och ekonomierådet Rafael Mattsson lämnade det jordiska den 7 juli 2009 i en ålder av 90 år. Med honom går en affärsmannabana utöver det vanliga i graven. Rafael Mattsson föddes till en stor syskonskara den 10 oktober 1918 på gården Grannas i Finström, Västanträsk. Det var ett särdeles dramatiskt år. I februari bröt ett inbördeskrig ut i Finland. I mars skickades en svensk trupp till Åland för att förhindra att krig även skulle bryta ut där. Ålandsfrågan var högaktuell. Om detta brydde sig såklart inte den nyfödde Rafael. Inte heller under resten av hans 90-åriga liv skulle politik vara av någon särskild vikt för den driftige västanträskaren. Han hade fullt upp med att göra affärer. Han började redan som skolpojke med att sälja kråkfötter och gurkor. Med utvecklad affärsnäsa fortsatte han med entreprenader och maskiner. Navet i det blivande imperiet var Krossen som så småningom skulle bli Rafael Ab och den ledande väg- och betongentreprenören på Åland. Med den röda tråden det ska rulla in mer pengar än det rullar ut tvekade inte Rafael att hoppa på nya affärsidéer och hitta otrampade stigar. En sådan var skapandet av Viking Line. Han intecknade egendom och för lånade pengar gick han in tungt i rederiet. Det skulle bli kronjuvelen i Rafaels förmögenhet. Vid sitt frånfälle kontrollerade han 15 procent av rederiets aktier, personligen och via bolag. Rafael gick in i rederiets första styrelse 1959 och skulle bli den trogen i 39 år. När bolagets 50-årsjubileum firades i somras satt han på första raden i Alandica tillsammans med döttrarna Carita Blomsterlund och Carola Eriksson. Vid jubiléet hölls en stunds tystnad av vördnad för nyligen bortgångne Gunnar Eklund, Rafaels mångårige vän. Eklund som byggde upp rederiet från ingenting till ett med åländska mått mätt jättebolag hade enorm draghjälp av Rafael under de första intensiva åren i Vikings historia. Rafael såg långsiktigt på rederiet. Han stod stadigt i tider av tunga investeringar och riskabla satsningar orubblig i sin övertygelse att det man gjorde var det rätta. Med stöd av Rafael kunde Gunnar Eklund övertyga sin styrelse och de andra ägarna att stora investeringar var vägen framåt. Skapandet av Viking Line krävde många tunga satsningar något fullständigt främmande för ett dittills rätt småskaligt åländskt näringsliv. Satsningen bar frukt och avkastningen blev riklig. Det ena ledde till det andra och Rafael kunde så småningom investera tungt även i andra bolag, bland dem Kesko och Ålandsbanken. Vad är då hemligheten bakom en framgångsrik affärsman? Till journalisten och vännen Mosse Wallén sammanfattade Rafael konsten att göra affärer så här: Köpa är det lättaste, det kan vem som helst. Det svåra är att sälja rätt. Rafaels affärsfilosofier är något som fortfarande genomsyrar det Viking Line vi känner i dag. Mer pengar ska rulla in än ut och färjor ska (helst) säljas för lite mer än man betalade. Viking Line Abp är ett börsnoterat aktiebolag och det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland. Koncernen bedriver trafik med sju fartyg och omsätter ca 475 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till 6,2 miljoner passagerare och fraktenheter. Antalet årsarbetsplatser är ca Intresserad av att jobba hos oss? Läs mer på eller 28 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 29

17 Rederierna i Finland Har du behörighet? Och erfarenhet? Här hittar du sjön på nätet Skaffa dig ett yrke inom sjöfartsbranschen. Det råder brist på kunnigt och välutbildat sjöfolk såväl nationellt som internationellt. Ifall inte åtgärder vidtas för att rätta till detta kommer situationen att förvärras. För tillfället mildras effekterna av lågkonjunkturen men så fort transportbehovet ökar återkommer problemen. En av huvudorsakerna är att de stora åldersklasserna, bland vilka andelen sjömän är stort, nu pensioneras i rask takt. Situationen är densamma i de flesta EU-länder och därför har man startat olika rekryteringskampanjer. Även den finska sjöfartsnäringen vill nu informera ungdomen om möjligheterna till en intressant karriär inom sjöfartsbranschen. I början av år 2009 tog arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland rf, tillsammans med flera arbetstagarorganisationer samt alla finska och åländska läroinrättningar med sjöfartsinriktning ett beslut, att tillsammans starta en rekryteringskampanj. Som en del i denna kampanj ingår lanseringen av en ny sjöfartsutbildnings- och rekryteringsportal på internet med adressen Målgrupperna för den nya sjöfartsportalen är avgångselever samt vuxna som vill omskola sig. Namnet Seaventures påminner om Madventures som är en känd ungdomsserie och tanken är att man i framtiden kan använda Madventures -liknande videor och annat reklammaterial för marknadsföring av sjöfartsportalen. På ett inte alltför allvarligt, men i alla fall verklighetstroget och roligt sätt, skall man kunna visa hur arbetet ser ut ombord på ett fartyg. Den grafiska utformningen av portalen är gjord enligt klipp- och klistrametoden med motiv tagna från text & Bild: Rederierna i Finland populära klassiska sjöfartssymboler. På ett humoristiskt och ungdomligt sätt mixas detta med spännande bilder på sjöfåglar, hajar och andra sjöodjur. Med hjälp av en lysboj kan man sedan navigera sig fram till rubriker som ger information om sjöfartsutbildningsmöjligheter i Finland och om sjön som arbetsplats. På portalen har man på ett och samma ställe samlat länkar till alla läroinrättningar med sjöfartsinriktning på sitt program. Genom den nya sjöfartsportalen vill sjöfartsnäringen på ett tilltalande och lättsamt sätt nå de ungdomar som står inför sitt framtida yrkesval. I mitten av september skall portalen vara klar och finnas tillgänglig på nätet presenterad på svenska, finska och engelska. Under höstens utbildnings- och rekryteringsmässor kommer vi i sjöfartsnäringen att marknadsföra Seaventuresportalen med broschyrer och genom att dela ut rekryteringsrekvisita med webbadressen i tryck. Adressannonser Hangö Oy Axel Liljefors Ab LTD Skeppshandel Esplanaden 134, Box 92, FIN HANGÖ Fax Tel E-post: HELSINGFORS NAVIDEC OY Sperry Marine Decca, Sperry Plath navigationsutrustning Sailor VHF, GMDSS, Satcom, Iridium Leica AP GPS, DGPS Transas Marine ECS, ECDIS Anritsu Radars Försäljning och service: Helsingfors: Tel Fax Åbo: Tel Fax Nr 6/2009 av Ålands Sjöfart & Handel, kommer 30 november 2009 Marine Coatings Protective Coatings Worlds biggest paint manufacturer Oy International Paint Ab Malmarintie 20 (PL 104) Vantaa, Finland Tel (0) Fax +358 (0) SCAVANGE AIRCOOLERS and HEAT EXCHANGERS for all major makes of diesel engines. Åkerivägen 8, S SÖDERTÄLJE, Sverige Tel: , Fax: Holkkitie 14 C 10, H:fors Förfrågningar: Tel. (09) Fax (09) ABB turboladdare Försäljning Tel Fax Service Tel ABB Oy Turbocharging Box Helsingfors 30 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL 31

18 HELSINGFORS vasa åland Skeppshandel Helsingfors Phone Fax LLOYD S REGISTER EMEA tel , fax LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE tel , fax Oy Backman - Trummer Ab Tel Telex Fax Industrigatan 1, VASA SKEPPSMÄKLARE, SPEDITÖRER LINJEAGENTER Vikingagränd 6 Tel Telefax 018/22200 Transporter, spedition, förtullning Skeppsförnödenheter Tavastvägen 155 B, FIN Helsingfors Tel. (09) , Fax (09) Oy Hempel (Finland) Ab Tfn Fax Alexandersg. 48 A, Helsingfors karleby OY M. RAUANHEIMO AB PB 254, Karleby tel , fax Stuveri, spedition skeppsmäkleri åbo LLOYD S REGISTER EMEA Tavastgatan 30 D, Åbo tel , fax Södragatan 13, AX Mariehamn, Finland Tel Fax Tel Fax E-post: sverige FULLSTÄNDIG SERVICE FÖR SJÖFARARE OCH VARV NAVIGATIONSUTRUSTNING MASKINRUMSUTRUSTNING RADIOSTATIONER Försäljning, installering, planering och service: VANDA: Mesikukantie 16, VANDA Tel , Fax E-post: Service efter arbetstid ÅBO: Järnvägsgatan 4, ÅBO Tel , Fax E-post: Service efter arbetstid Autrosafe Oy Import, försäljning och service AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS (Norge) fartygs brand- och gasalarmsystem fartygs brandsläckningssystem AIRCHIME (Kanada), pneumatiska tyfoner COLORLIGHT AB (Sverige) fartygs speciella strålkastare KONGSBERG MARITIME AS (Norge) temperatur- och tryckgivare (Autronica) trådlös temperaturmätningssystem för rörliga maskindelar maskinrumsalarmsystem VDR (Voyage Data Recorder Systems) nivåmätningssystem för tankfartyg fullständiga lösningar för navigationsbrygga MARTECHNIC GmbH (Tyskland) testutrustning för bränd- och smörjmedel PFANNENBERG (Tyskland), E2S (England) elektroniska ljud- och ljusalarmer WIKROLUX OY (Finland), armaturer och centraler till nödbelysningsanläggningar också med ledteknik Uranusgränden 4 B, FIN VANDA Tel Fax e-post: Hermanstad strandväg 10 FI Helsingfors Tel (0) Fax +358 (0) Lahelantie 399, FI Tuusula tel. (09) , fax. (09) BjØRGE ASA integrerade automationssystem gas- och brandalarmsystem HERNIS Scan Systems AS videokameraövervakningssystem KROHNE Skarpenord AS last- o. barlastövervakningssystem MOSER-BAER AG tidsystem SCANA ASA Marine Area fjärrövervaknings- och styrsystem hydrauliska ventilstyrningssystem växellådor och propellersystem ZEATEC AB interna kommunikationssystem kristinestad Ab Kristinestads Stevedoring Oy Hamnen, Kristinestad Skeppsklarering, Stuveri, Spedition , fax Lieto Försäljning och service VIKING räddningsflottar och evakueringssystem (MES, VEC) VIKING livvästar och räddningsdräkter, SOLAS VIKING branddräkter och utrustningar VIKING DIVING dykningsdräkter Försäljning och service på livbåtar och däverter TRELLCHEM kemikaliedräkter Påfyllning av CO²-flaskor Pääskykalliontie 13, Lieto Tel. (0) Fax (0) raumo Skeppshandel RAUMO Phone Fax John Nurminen Navis Oy Speditionsgatan 5 FI Åbo Tel , fax e-post: Fartygsmålning från Tel Skeppsbron 16 SE Stockholm, Sweden Phone , Fax Ivar Lundh & Co. AB Skeppsmäklare Tankbefraktning Finansiering Klarering även i Södertälje Box 27177, SE Stockholm Tel Fax E-post: 32 ÅLANDS SJÖFART OCH HANDEL

19 På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd Alandia Marine är ett sjöförsäkringsbolag med tradition. Vi startade redan 1938 på Åland. Idag opererar vi över hela östersjöregionen fartyg med ett försäkringsvärde på närmare fem miljarder euro är helt eller delvis försäkrade genom oss. Sedan starten för sjuttio år sedan har vi följt försäkringstagare i medvind och motvind. Med tiden har vi lärt oss hur våra kunder klarar stormar på bästa sätt och är väl rustade när vinden mojnar och solen tittar fram. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan bygga en stabil framtid grundad på kunskap, engagemang och pålitlighet. Sjöfartens försäkringsbolag sedan 1938 en del av Ålandsvägen 31, MARIEHAMN Tel ,

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 2015 Paketjakten Österstjernan från Lovisa Pakettijahti Österstjernan www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Seglatser 2015 BESTÄLLNINGSSEGLATSER På beställningsseglatserna står fartyget

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors Bakgrund På våren 2009 hade vi en kurs i fartygsteknik och en del av kursen skulle bestå av ett varvsbesök. Grundtanken var att kombinera denna

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos

Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos För ett uthålligt fiske! Trålsättning U/F Argos är det ena av Fiskeriverkets större forskningsfartyg (det andra är U/F Ancylus). Argos har en central roll i

Läs mer

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Sten Bexell på kontoret. /Foto från hans bok sjöfartsbok 3./ Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-27. seonyberg@gmail.com 1 Det finns numera få

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Redarens syn på p LNG

Redarens syn på p LNG LNG och Sjöfart Energigas Sverige och Sveriges Hamnar 9.2.2011 Redarens syn på p LNG Direktör Marine Operations & NB Tony Öhman Viking Line i korthet Noterat på Helsingfors fondbörs sedan 5.7.1995 Omsättningen

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012 Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012 Tidpunkt: måndagen den 04.06.2012, kl.12.00-15.00 Plats: Ålands lagting, mötesrum Rödhamn i entréplanet Närvarande: Minister Fredrik Karlström ordförande

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund Välkommen till MA-SEMINARIET 7-8 Maj Grand Hotel i Lund MA-systems kunskapsseminarium kring logistik, säkerhet, lagerhantering och arbetsmiljö är lika fullspäckat som alltid. Två dagar som ger dig möjlighet

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945.

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Lennart Fornfeldt bakar morgonfrallor ombord på Johnson Chemsun1982 på resa mellan Rotterdam och New Orleans. Jag kommer

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Ta gärna kontakt med anna-lena.blusi@folkhalsan.fi eller tfn 050 542 8176 om du upptäcker några felaktigheter.

Ta gärna kontakt med anna-lena.blusi@folkhalsan.fi eller tfn 050 542 8176 om du upptäcker några felaktigheter. 1 (6) Den 1 oktober 2014 startar årets Hälsostegen! Motionskampanjen där vi med hjälp av stegmätare räknar steg och har målsättningen att gå 300 000 steg på 30 dagar. Anmälningen/Registreringen öppnar

Läs mer

Kapten Gunnar Dahlqvist Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman.

Kapten Gunnar Dahlqvist Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman. Kapten Gunnar Dahlqvist 1898 1983. Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga 1953. Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman. 1 Gunnar Dahlquist föddes i Göteborg den 16 maj 1898 Dahlquist gick till

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Maskinchef Kalle Örnerstig

Maskinchef Kalle Örnerstig Maskinchef Kalle Örnerstig 1910-1982. Sjöingenjör Kjell Hellkvist Maskinchef Karl Oskar J-son Örnerstig föddes i Kalmar den 1 september 1910. Karl träffade sin blivande hustru Margit Lizzie och de båda

Läs mer

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg 1 (32) Utfärdad: 27.2.2014 Träder i kraft: 1.3.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 1 mom. och 83 Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

The Independent Fact Group

The Independent Fact Group The Independent Fact Group Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN Tel: +46 8 661 4280 e-mail: factgroup@hotmail.com Stockholm den 16 juli 1999 Sjöfartsinspektionen Att: Sjöfartsdirektören 60178 NORRKÖPING

Läs mer

Ett skepp kommer lastat

Ett skepp kommer lastat Ett skepp kommer lastat Publicerad 24 okt 2012 När det stora kryssningsfartyget Marina lägger till i Frihamnen startar ett intensivt arbete. Genom att erbjuda

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

OPTIMERING AV SJÖFARTSUTBILDNINGEN

OPTIMERING AV SJÖFARTSUTBILDNINGEN ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2009:3 OPTIMERING AV SJÖFARTSUTBILDNINGEN Mariehamn den 13 januari 2009 ISSN 0357-735X Arbetsgruppens uppdrag Landskapsregeringen utsåg den 21 november 2008 en arbetsgrupp med uppdrag

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Finland via Åland med Fortum Power Riders. 2013-06-05 tom 2013-06-10

Finland via Åland med Fortum Power Riders. 2013-06-05 tom 2013-06-10 Deltagare: Håkan Andersson och Börje Salonen. Börje och jag hade pratat en tid om att åka till Åbo via Åland. Vi fick lite tips från medlemmar i klubben samt från bekantas bekanta. I någorlunda god tid

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Chief Steward Svenne Ekstrand 1944.

Chief Steward Svenne Ekstrand 1944. Chief Steward Svenne Ekstrand 1944. Ch. Steward Svenne Ekstrand i östra Skåne. var född den 18 januari 1944 i Bromölla Svenne Ekstrand började inom Rederi AB Nordstjernan den 9 maj 1960 som kockelev i

Läs mer

Nordens Nyheter. Nummer 1. Lite info om lägret. Päiväuusi syr igen. Janni gillar läger. Hela tidningen. Sidan 4. Sidan 3. Lördagen den 30.6.

Nordens Nyheter. Nummer 1. Lite info om lägret. Päiväuusi syr igen. Janni gillar läger. Hela tidningen. Sidan 4. Sidan 3. Lördagen den 30.6. Nordens Nyheter Nummer 1 Lördagen den 30.6.2012 Vår kungliga lägerchef Sabina Holopainen aka Drottningen av Åland berättar om sitt första läger och vad hon gör som lägerchef. Dessutom berättar drottningen

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

En bilaga om livet på sjön. Ett boende på. Ren botten utan gift. Bra tipspåappar SJÖLIV. Norrköping årets båtkommun2012.

En bilaga om livet på sjön. Ett boende på. Ren botten utan gift. Bra tipspåappar SJÖLIV. Norrköping årets båtkommun2012. En bilaga om livet på sjön SJÖLIV Ett boende på Ren botten utan gift Bra tipspåappar Norrköping årets båtkommun2012 SJÖLIV besöker båtmässan En klubb med iseglen Med en segelbåt är resan lika mycket ett

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

Träbåtskulturen lever i Domsand!

Träbåtskulturen lever i Domsand! Träbåtskulturen lever i Domsand! Av Magnus Juvén. Att segla en träbåt är att ta del av en kultur som vilar på nostalgiska minnen av den tidens stora konstruktörer och segelbåtsteorier. Hantverket är många

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost Assistansia AB Svarspost Kundnummer 20471619 708 00 Örebro Frankeras ej. Assistansia AB betalar portot. Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det är kundernas önskemål som

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer