Årsberättelse Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen."

Transkript

1 Årsberättelse 2012 NR Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Maria Kristensson, Apelrydsskolans rektor, och Maria Wetterstrand, talare vid Apelrydsseminariet. Annika Creutzer, privatekonomisk expert, gav goda råd till deltagarna vid seminariet i april. Hon rekommenderade en vårstädning i privatekonomin i fem steg: låna, spara, leva, skydda och pension. Ordförandens verksamhetsberättelse sid 2-17 Jämställdhet är en mänsklig rättighet sid 2 Verksamhet på tre ben sid 3 Kompanjonskap sid 4 Granskning av läroböcker sid 5 Kvinnor och ekonomi sid 8 Den dolda kvoteringen sid 9 Årets BRA-pris sid 10 Årets Fredrika sid 11 Apelrydsladan sid 16 Årsberättelse sid Lokala kretsar sid Mod och Jämställdhet på Apelrydsseminariet sid 24

2 2 Ordförandens verksamhetsberättelse 2012 Jämställdhet - en mänsklig rättighet Fredrika Bremer Förbundet arbetar sedan 1884 för jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har sedan starten både kvinnliga och manliga medlemmar. Detta innebär att skilda partipolitiska åsikter kan rymmas hos oss eftersom vårt syfte är att arbeta för ett jämställt samhälle. Vi tror att ett kompanjonskap med männen är det enda sättet att nå dit. Men. Självklart ser vi de patriarkala strukturerna i samhället och bejakar könsmaktsordningen. Vi behöver hantera detta samtidigt för att komma framåt. När Sophie Adlersparre bildade förbundet år 1884 var det i första hand för att skapa ett nätverk och få prenumeranter till Tidskrift för Hemmet, som hon startat år 1859 tillsammans med Rosalie Olivecrona. Två år senare, 1886; ändrades namnet till Dagny (dag ny) som i fortsättningen blev förbundets tidning. År 1916 döptes Dagny om till Hertha. Hertha är världens äldsta kvinnotidskrift. Vi är stolta över att sedan år 2009 ge ut ett årligt nummer. I tidskriften kan vi mer ingående och för en kvalificerad läsekrets lyfta fram aktuella jämställdhets/kvinno- och mansfrågor i Sverige och världen. För våra unga Fredrikor och Fredrikar är mycket av att det som förbundet åstadkommit under sina snart 130 år okänt. Ett sådant exempel är den könsuppdelade statistik som Sverige har på nästan alla områden. Den skapades av Fredrikan och statistikern Birgitta Hedman. Under många år genomförde vi egna uträkningar av kvinnorepresentationen i valen till riksdag, landsting och kommuner. Det behövs inte längre utan det sköts av svenska myndigheter. Ett sådant exempel är den könsuppdelade statistik som Sverige har på nästan alla områden. Den skapades av Fredrikan och statistikern Birgitta Hedman. Under många år genomförde vi egna uträkningar av kvinnorepresentationen i valen till riksdag, landsting och kommuner. Det behövs inte längre utan den sköts av svenska myndigheter. Vi har tre huvuduppgifter Huvduppgifterna är att öka kvinnors inflytande och representation, utbildningsfrågor samt egen ekonomisk makt. Att öka kvinnors inflytande/representation inom alla delar av samhället politik/företag/ förvaltningar är vår viktigaste uppgift, det vill säga att arbeta för och kräva rättvis kvinnorepresentation inom alla samhällets områden. Lika viktigt är det att bevaka, att kvinnor kan utöva sina demokratiska rättigheter i vardagen. Vårt motto är att jämställdhet är en mänsklig rättighet. Många kvinnor känner sig vilsna i det svenska rättssystemet. Därför har Fredrika Bremer tagit initiativ till en kostnadsfri juridisk rådgivning i några av Stockholms förorter flera dagar i månaden. Mottagningen hålls på biblioteken i Älvsjö och Högdalen med advokat Kristina Ståhl von Gaffron som ansvarig. En aktivitet som väckte viss uppståndelse var vår medverkan i kampanjen för fler kvinnliga nobelpristagare. Av 861 Nobelpris har 44 gått till kvinnor. På DNDebatt lade vi fram förslag om hur man skulle komma tillrätta med gubbprisen genom att söka efter kvinnors kompetensen på nya sätt. Studio ett gjorde inslag, liksom SvT. Att ge kvinnor rätt till utbildning skulle, menade Fredrika Bremer på 1800-talet, vara vägen för dem till försörjning och självständighet. Så blev det inte. Idag lönar sig utbildning sämre för kvinnor än för män. Redan 2008 aktualiserade vi dessa ojämställda förhållanden trots åtgärder under lång tid. Män har således frånskrivit sig rätten till utbildning och slutar ofta sina studier utan examen. Vi har därför uppvaktat utbildningsminister Jan Björklund och anordnat seminarier där vi pekade på den ohållbara situationen. Vi oroar oss nämligen för vilka andra kompetenser än utbildning som kommer att få betydelse i framtiden. I samtliga västländer är förhållandena likartade där uppgifter från OECD bekräftar situationen. Kvinnor har längre utbildning och bättre studieresultat men får trots detta de sämre betalda arbetena. Frågan finns numer på agendan, men fortfarande har ingen regering insett frågans allvar och konsekvenser. Då pojkar/män presterar sämre kommer de inte in på universitetsutbildningar, vilka nu allt mer domineras av kvinnor. Än så länge får pojkarna trots detta bättre jobb. Frågan är hur länge? Regeringen har uppmärksammat förhållandet genom att tillsätta en utredning om pojkars prestationer och mansrollen överhuvudtaget. Vad som händer med de alltfler välutbildade kvinnornas framtid tycks dock ha glömts bort. Detta har vi aktualiserat under året bland annat i våra maktseminarier och vid det fjärde Apelrydsseminariet på temat Makt och jämställdhet. Frågan behöver dock genomlysas ytterligare, vilket vi kommer

3 Birgitta Wistrands rapport Den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser går att beställa från kansliet. att arbeta med under Vi har också aktualiserat behovet av att i större utsträckning engagera män i jämställdhetsarbetet överhuvudtaget. Idag domineras det nästan helt av kvinnor. Det är kvinnor som debatterar, protesterar och engagerar sig. Enligt regeringens utredare PM Nilsson saknar män intresse för jämställdhetsfrågor. Mäns bristande intresse och kunskaper för jämställdhetsfrågor kan vara ett avgörande skäl till att maktbalansen och löneskillnaderna fortfarande är relativt oförändrade. Vi har män som styrelseledamöter både nationellt och lokalt. Män deltar också som medverkande och deltagare i våra aktiviteter. Vi ser dessutom i motsats till PM Nilsson att fler och fler män vill engagera sig för ett jämställt samhälle och i ett kompanjonskap med andra män och kvinnor. Möjligheten att försörja sig själv och ekonomisk makt är vårt tredje fokusområde. Utgångspunkten är lika lön för likvärdigt arbete. Än är det långt dit och vårt arbete i 15:51 rörelsen är därför viktigt. Kvinnors lägre löner får många konsekvenser. En sådan är lägre pension. Många av våra lokala kretsar har uppmärksammat pensionsfrågan och har många kontakter med pensionärsorganisationer, banker och försäkringsbolag med flera. Vi anser att den möjlighet som redan finns med delad pensionspoäng för föräldrar med barn vore ett första försök att komma åt de stora skillnaderna i kvinnors och mäns pensioner. Myndigheterna verkar dock enbart se svårigheter i detta trots att den legala möjligheten finns. Den stora grupp kvinnor som pensioneras de närmaste åren med enbart garantipension blir samhällets nya proletariat. Men för dagens unga kvinnor är situationen än mer prekär. De behöver redan idag ta ansvar för sin pension för att inte bli framtida förlorare. Men intresset hos de flesta är mycket lågt. Pensionen tycks allt för långt i fjärran. Denna inställning vill vi ändra på. Pensionsfrågan har således varit en prioriterad fråga för oss under lång tid och år 2012 och beviljades vi ett projektbidrag för att genomföra en större aktivitet under Under året har därför en arbetsgrupp med Louise Lindfors som projektledare genomfört ett omfattande researcharbete i det man tyvärr måste kalla för pensionsdjungeln för att få fram underlag/information/redskap som skulle kunna underlätta både motivationen och kunskapen hos unga kvinnor att engagera sig i sin framtida pension. Kampanjen avses att starta 2013 under rubriken Bra Pension med Fredrika Bremer. Tillsammans med tidskriften Passion for Business fortsatte vi arbetet med fler kvinnor i bolagsstyrelser och företagens ledningar. En genomgång av samtliga styrelser, ledningsgrupper och valberedningar utgjorde basen för vår analys. Detta kompletterades med den växande forskningen om kvinnor i styrelser och konsekvenserna av kvinnornas deltagande. Förutom en seminarieserie för intresserade medlemmar besökte vi och höll anföranden på en rad bolagsstämmor. Dessa aktiviteter resulterade i god presstäckning och vi publicerade själva flera artiklar. Ett remissvar till regeringen över EU-kommissionären Vivianne Redings förslag om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser utarbetades också. Under hösten 2012 publicerades skriften Den dolda kvoteringen till bolagsstyrelser, som väckt uppseende och citerats brett. Våra förslag om att ändra 4 i koden för bolagsstyrning kan troligen genomföras och anammades bland annat av den tidigare jämställdhetsministern Nyamko Sabuni. Fredrika Bremer verksamhet på tre ben Fredrika Bremers verksamhet står på tre ben; opinionsbildning i Sverige och utomlands, internationellt arbete genom IAW International Alliance of Women (som FBF var med och startade 1904) och andra organisationer samt stipendieutdelning/förvaltningen av våra stiftelser med Nannylundsverksamheten och Stiftelsen Apelrydsskolan. Fredrika Bremers kansli i Stockholm med kretsar och nätverk ute i landet är det som de flesta förknip- 3

4 par med Fredrika Bremer Förbundet. I början av 1900-talet kallade Lydia Wahlström förbundet Kvinnornas Ämbetsverk. Denna benämning förtjänar vi inte idag, men vår organisation är komplex; våra revisorer vill se oss som en koncern. Vi ser oss som systrar, som fått ett meningsfullt, arbetskrävande och ansvarsfullt arv och där vi genom ett fördjupat samarbete delar resurser och kompetenser. Syftet är att tänka och göra nytt tillsammans kvinnor och män i kompanjonskap; att fortsätta vara vägröjare för jämställdheten. Vår samverkan innebär vidare att det är möjligt att driva en aktiv verksamhet även under sommaren. Vi flyttar helt enkelt vår utåtriktade opinionsbildning från huvudstaden till Apelryd i Båstad, ett centrum för Sverige vid den här tiden av året. Samtidigt kan vi möta våra medlemmar så att säga på hemmaplan. I detta sammanhang vill vi framhålla att de som ställer upp för oss i seminarier, styrelser med mera gör det ideellt, något som möjliggör för oss att hålla högsta nivå på våra aktiviteter. Vår anställda kanslichef på 75% är Wendela Zetterberg. Kompanjonskap är en förutsättning för jämställdhet Sedan år 2011 benämner vi oss Fredrika Bremer, men vill dock fortsatt använda Fredrika Bremer Förbundet grundat 1884 som avsändare. Samtidigt lyfter vi fram kompanjonskapet mellan kvinnor och män då vi anser att samarbete krävs om vi i framtiden skall nå ett jämställt samhälle. I vår logotype synliggörs detta. Hemsidan har fortsatt omarbetats, Facebook/Twitter startats. För att ytterligare få ut våra åsikter, aktioner, artiklar mm använder vi Newsdesk. Dessutom blir vi nu allt oftare kontaktade av journalister som vill skriva om vår verksamhet. Feminism och jämställdhet har återigen blivit ett hett ämne! Birgitta Wistrand har dessutom svarat på mentorfrågor kontinuerligt i Passion for Business. Inbjudningar till våra aktiviteter förutom till Apelrydsseminariet skickas enbart ut elektroniskt. I Nyhetsbrevet (4 ggr/år i 1500 ex) som produceras både i papper och på nätet, eftersom det fått stor uppskattning. Det passar utmärkt till medlemsvärvning, eftersom det presenterar våra aktiviteter i hela landet, rapporter och aktuell jämställdhetsdebatt. Redaktör är Wendela Zetterberg. En särskild arbetsgrupp med Mats Dafnäs, Hanna Wistrand och Wendela Zetterberg ansvarar för att utveckla vårt varumärke. Betydelsen av sociala medier ökar dramatiskt, vilket även detta kräver en ständig förnyelse. Daniel Linde och Wendela Zetterberg arbetar för att vi skall Rapporten Sverige + Kvinnokonventionen = sant? är framtagen i ett samarbete med UN Women. bli synliga i fler medier än på Facebook och hemsidan. Hemsidan får alltfler besök (2012 var det besökare). Våra kretsar ute i landet väljer ofta att skicka ut tryckta inbjudningar till sina aktiviteter men de har även aktiviterna i Kalendariet på hemsidan. Vi arbetar också ständigt med att fördjupa våra kunskaper och knyta till oss personer med kompetens. Med centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet, har vi byggt upp ett samarbete. Vice rektor Margaretha Fahlgren, Uppsala Universitet, är ordförande för stipendienämnden, som inrättat ett särskilt Karin Westman Berg-stipendium på 30 tkr till en yngre kvinnlig forskare. Stipendiet utdelas av en grupp kvinnliga forskare utsedda av Uppsala universitet. Karin Westman Berg kan sägas vara kvinnoforskningens moder. Hon var litteraturhistoriker vid Uppsala universitet och medlem av Fredrika Bremer Förbundets styrelse i 38 år! Under året har vi breddat samarbetet med Sveriges Kvinnolobby. Dessutom har vi inlett, avslutat och påbörjat ett omfattande projektarbete med UN Women kring Kvinnokonventionen och dess betydelse ute i kommuner och landsting. För att nå yngre kvinnor fortsätter vi vårt samarbete med tidskriften Passion for Business. Vi inbjuds att tala i skolor och tillfrågas om insatser/information till uppsatser på alla nivåer, såväl gymnasium som universitet. 4

5 Granskning av läroböcker i lärarutbildningen och parlör för jämställdhet Ett av de viktigaste förändringsområdena för att nå ett jämställt samhälle är skolan. Trots att det är få områden som är så beforskade som skolans värld - över doktorsavhandlingar har exempelvis författats under de senaste 40 åren - har forskningen inte lyckats besvara frågan varför jämställheten inte får fäste i skolan. Flickorna bryter visserligen mönster och går in och tar över nya utbildningar som ekonomi och juridik, men pojkarna håller sig kvar inom sina traditionella, än så länge mansdominerade områden. Den amerikanske forskaren Michael Kimmel har analyserat pojkarnas situation. Pojkar ser ofta det inte vara förenligt med pojk- och mansidentiteten att plugga. Överhuvudtaget tycks skolan inte spela någon avgörande roll i deras liv. Under många år har flickor uppmuntrats och övertalats att välja otraditionellt och satsa på skolan. Det har de gjort. Nu är det dags, menar vi, att ställa krav på pojkarna. Pojk- och mansrollen måste förändras så att det på nytt blir naturligt även för pojkar att plugga och prestera i skolan inte bara utanför. Idag frånträder pojkar sin rätt till utbildning då de vill slippa anstränga sig, just därför att de är pojkar. Flickornas situation med ett ökande ohälsotal trots goda skolprestationer är även dessa oroande och oförklarliga. Stora krav på sig själv och missnöje med utseendet anges vara några skäl, som handlar om flickidentiteten och vad en flicka bör/får vara. Här anser vi att en fördjupad sex- och samlevnadsundervisning för både flickor och pojkar skulle kunna förbättra ungdomarnas möjligheter att hantera sina problem. I lärarutbildningen borde genuskunskap i teori och praktik vara ett viktigt ämne. Så är det inte idag. Ett väsentligt förändringsområde är därför läroböckerna. Undersökningar av dagens läroböcker visar nämligen att kvinnor är nästan helt frånvarande i dagens historie- och samhällskunskapsböcker. Att granska läroböcker såg Fredrika Bremer Förbundet som en viktig jämställdhetsfråga redan i början av förra seklet och gjorde detta i en särskild kommitté ända fram till 1960-talet, då samhället tog över. Därför arbetar vi nu med att ta fram en granskningsmodell för att utse den mest jämställda läroboken i lärarutbildningen, som ett första steg i att uppmärksamma betydelsen av jämställda läroböcker. Vi arbetar också på att ta fram en jämställd parlör för ungdomar då vi i våra kontakter med dem förstått att de ofta saknar kunskaper och förståelse för vad uttryck som feminism och könsroller egentligen står för. När de exempelvis läst i Wikipedia om olika feminismer, kontaktar de oss för att fråga vad slags feminism vi står för, då vår verksamhet inte passar in i beskrivningarna de läst. Våra erfarenheter visar att kunskaperna i genusoch jämställdhetsfrågor ofta är otillräckliga även bland opinionsbildare, trots att forskningen och litteraturen ständigt växer. Vi vill särskilt lyfta fram betydelsen av kombinationen forskning och praktik, ett perspektiv och förhållningssätt som många aktörer inom jämställdhetsområdet saknar. Detta kan vi göra genom att kombinera våra aktiviteter och genom utgivningen av Hertha. Hertha feminismens fackföreningstidning. Årgång153 Som tidigare nämnts är Hertha världens äldsta kvinnotidskrift. Till 150 års jubiléet togs det fram ett extra tjockt jubileumsnummer, numer är en utgivning om året på 48 sidor/a4 regel. Hertha år 2012 lanserades vid en releasefrukost den 8 mars med chefredaktör Anne Jalakas samt några av de medverkande i tidskriften som Ewonne Winblad och Susanna Strömquist. Helena Lunding Hultqvist har svarat för omslag och layout. Hertha såldes senare på dagen på 8 mars-nätverkets aktivitet på Historiska Museet av flinka Fredrikor. Tidskriften, som tryckts i exemplar, har fått mycket uppmärksamhet. Vi har professionella skribenter som Barbro Hed- 5

6 Samtal kring makten över din kropp vid fjärde Apelrydsseminariet. Karin Johannisson, professor, Johan Thor, Friskis&Svettis, Monica Gunne, Aftonbladet, Johanna Nilsson, författare och Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen. vall, Susanna Strömquist, Ebba Witt-Brattström, Ulrika Kärnborg, Christina Florin, Erik Helmerson, Pontus Ringborg och Kajsa Ekis Ekman för att nämna några, läcker layout plus ett spännande innehåll. Materialet är av sådan kvalitet att tidskriften kan användas under hela året. En recensent utnämnde Hertha till feminismens fackföreningstidning. Vissa artiklar bygger vidare på diskussionerna från Apelrydsseminariet året innan, ett sätt att ytterligare fördjupa och fortsätta diskussionen. Några artikelrubriker: Så in i Norden sist - igen, Ja till Liv Strömquist, Kvinnors kroppar är slagfält i konflikter, Kompanjonskap enda möjligheten, Kärlek och karriär en (o)möjlig ekvation, Varför känner sig män så hotade? Min lunch med Eva Moberg och Kerstin och jag. Redaktionskommittén består av Anne Jalakas, Barbro Hedvall, Wendela Zetterberg och Birgitta Wistrand. Apelrydsseminarierna är känselspröt för en jämställd framtid År 2012 arrangerades Apelrydsseminariet för fjärde året i rad på Apelrydsskolan med ca 170 deltagare från hela landet. Årets tema var Makt och jämställdhet. Seminariet har nu funnit sin form, där vi strävar efter att åstadkomma en helhetsupplevelse i den fantastiska miljö som Apelryd erbjuder och samtidigt presentera det senaste inom jämställdhetsområdet. De medverkande är framstående forskare, opinionsbildare och politiker unga såväl som äldre kvinnor och män. Deltagarna är jämställdhetsintresserade kvinnor och män i alla åldrar och från hela landet. Lärarna på Apelrydsskolan deltar under en dag, vilket innebär att jämställdhetsfrågor och Fredrika Bremers verksamhet blivit mer aktuella för dem. I år sände SvT hela seminarieprogrammet i Kunskapskanalen/Utbildningsradion. Sedan låg seminariet i sin helhet 11 månader på SvT Play. Några programpunkter under augusti: Makten över kroppen var temat för professor Karin Johannissons inledningsanförande, som följdes av ett samtal kring vår tid och kroppen med bland andra generaldirektören för ungdomsstyrelsen Per Nilsson, Monica Gunne och författaren Johanna Nilsson. Gudrun Schyman och Maria Wetterstrand som bägge lämnat partiledarposter diskuterade makt och avmakt tillsammans med Tove Lifvendahl tidigare MUF-ordförande och Karin Ahrland, tidigare FBFordförande och minister. Professor emerita Madeleine Lejonhufvud framhöll att sexköpslagens betydelse inte kan överskattas. Lag är makt, rätt brukad kan den göra skillnad. EU-minister Birgitta Ohlsson pekade på den bristande jämställdheten i länder som Italien och Grekland. Hon ansåg att EU fortfarande är en herrklubb, i synnerhet dess centralbank. Situationen i Europa lyftes fram också av Karin och Jan Kvarnström, styrelseproffs i Sverige och Tyskland. De driver tillsammans mentorprogrammet ANNA, vilket haft igångsättningssvårigheter på grund av företagens konservativa inställning till kvinnor på ledande positioner. Helen Duphorn från IKEAs koncernledning i 6

7 Leiden visade hur företaget ständigt arbetar för att få en jämn könsfördelning. Ledningen måste driva jämställdhetsfrågorna om de skall få effekt ute i organisationen. Historiken Henrik Berggren avslutade seminariet med en spännande framtids odysseé där han framhöll att utvecklingen tycks bli bättre och sämre samtidigt. Arbetsgruppen för seminarierna: Barbro Hedvall, Sverker Zadig, Ulla Lindvall, Mats Ole Svensson och Birgitta Wistrand. Maktfrukostar De senaste åren har mentorskap lyfts fram som en betydelsefull insats för att lotsa unga kvinnor och män framåt i karriären. Behovet av kvinnliga förebilder är ett annat behov som ständigt aktualiseras. Fredrika Bremer använder sig av bägge i sitt arbete det är möjligt eftersom vi har medlemmar i alla åldrar och yrken/positioner. Våra maktfrukostar har blivit framgångsrika och välbesökta. Utgångspunkten för dem är att vi vill visa att kvinnliga ledare har olika profiler och olika bakgrund. Genom att få möjlighet att möta och diskutera med en kvinnlig ledare i hennes miljö blir insikterna och upplevelsen av ledarskapet begripligt och nåbart. Vägen till det fantastiska jobbet visar sig nämligen oftast inte vara spikrak. Professionella erfarenheter blandas med personliga. Med stor tydlighet kunde vi visa att svenska kvinnor återfinns som ledare i hela samhället från dirigent och landshövding till IT-chef och kommunalråd. Frukosten hålls på ledarens företag eller, om föredragshållarens arbetsplats ligger för långt från centrum, på konditori Vete-katten. Deltagarantalet pendlar mellan personer. Vid en kopp kaffe och fralla utbyts åsikter, lämnas tips och knyts kontakter; dessutom skapas informella mentor relationer. Under 2012 genomförde vi tio Maktfrukostar i Stockholm: Vi inledde året med att djupdyka in de tekniska områdena med tre frukostar kring detta tema och fortsatte detta även under hösten. Våra föredragshållare framhöll att det ofta var lättare att göra sig synlig i en mansdominerad bransch. 8 februari Åsa Söderström, styrelseproffs i VVS branschen och tidigare VD 23 februari Helen Sjöman, Sveriges Ingenjörer 20 mars Filippa Jennersjö, ITchef på ICA 10 maj Eva Eriksson, landshövding i Värmland och utredare av fruimporten 31 maj Kerstin Nerbe, dirigent och kompositör 12 september Anna Ström, Microsoft 18 oktober Ida Östensson, Crossing Borders och Eva Eriksson, Värmlands dåvarande landshövding och Kerstin Nerbe, dirigent och grundare av Folkoperan. Anna Ström, Microsoft med styrelseledamot Maria Johansson som ordnat flera av maktfrukostarna. Jämställdhetseffekten 7 november Lena Möllerström Nording och Peter Bodin, Grant Thorntons styrelseordförande resp VD 20 november Anna Rathsman, Swedish Space Corporation 4 december HR-direktör Susan Westberg och docent Pia Höök, Skanska Arbetsgruppen för frukostarna: Maria Johansson, Anette Karls Fors, Mats Dafnäs och Wendela Zetterberg. Litterära salonger Svag känner jag mig stark, och bunden vid jorden känner jag mig ha vingar. Jag är blott en svag kvinna och jag kan erövra världen. Så skriver Fredrika Bremer i Hemmen i nya Verlden. Intressant nog fångar dessa ord unga kvinnor idag. Fredrika Bremers tankar om kvinnors och mäns uppgifter och ansvar är radikalare än de flestas, trots att de formulerades för 150 år sedan. Vi vill se skönlitteraturen som ett känselspröt mot framtiden, som avslöjar nya trender och tankemodeller. I Hertha publicerar vi därför alltid en skönlitterär text, något som introducerades redan på Tidskrift för hemmets tid. De Litterära salongerna, där vi möter och diskuterar olika författare och deras 7

8 verk, har blivit en framgång med upp till 90 deltagare. Vi varvar olika ämnen. Under 2012 anordande vi följande Litterära salonger: 26 januari berättade Åsa Mattsson och Caroline Roosmark om sin bok med/om Kerstin Thorvall 15 mars samtalade Ulrika Kärnborg och Barbro Hedvall kring Ulrikas bok Vad är litteratur? 20 maj var Ewonne Winblad och hennes bok om Sophia Gumaelius, Annonsdrottningen, aktuell 2 oktober berättade Johanna Nilsson om sitt författarskap 27 november fördjupade Monica Lauritzen våra kunskaper om Anne Charlotte Leffler med sin bok om henne. Fler kvinnor i bolagsstyrelserna påverkar företagens ekonomi positivt, det är något som många forskningsrapporter visar på. En ny studie (SNS 2013) visar dock att fler kvinnor varken gör till eller från när det gäller lönsamheten. Däremot visade studien att fler ledamöter kom tillsammanträdena om kvinnor fanns med! Vi anser att företagen behöver all den kompetens som finns och att kompetensen finns i lika hög grad hos kvinnor som hos män. Vi efterlyser därför mer mångfald inte enfald. Samtidigt anser vi att fler kvinnor måste bli VD:ar och ta plats i ledningsgrupper det är därifrån som företagen leds. Vad som blev en intressant erfarenhet under 2012 var att det idag är reell konkurrens om att vilja få in Caroline Roosmark och Åsa Mattsson med sin bok Dagarna med Kerstin. Kvinnor måste skaffa sig mer ekonomisk makt Kvinnors ekonomiska makt och inflytande har varit en av våra huvudfrågor sedan vi bildades En föregångare till förbundet var för övrigt Föreningen för gift kvinnas äganderätt. Redan på 1930-talet krävde Margaretha von Konow att få in kvinnor i Sveriges Radios styrelse och liknande aktiviteter genomfördes under 1970-talet. Under 2011 startade vi en omfattande kampanj för Fler kvinnor i bolagsstyrelser och mot den dolda kvoteringen av män, en kampanj som fick sin kulmen under Samtidigt fortsatte vi med vår ekonomiska utbildning där vi lyfter fram strategiska områden. Annika Creutzer, som arbetar med privatekonomi och är ekonomijournalist och tidigare chefredaktör på Pengar E 24, höll ett seminarium kring privatekonomi den 18 april som lockade många. Ewonne Winblad berättade om Sofia Gumaelius, en av de svenska reklampionjärerna. fler kvinnor i styrelserummen. Frågan drivs nu inte bara från Regeringens sida genom näringsdepartementet och Tillväxtverket, även Almi företagspartner utbildar kvinnor för att göra dem kompetenta till styrelseledamöter. Ruter Dam och Styrelsebalans liksom rader av andra konsultföretag ägnar sig åt utbildning av kvinnor till styrelseproffs. Några företag säger sig till och med certifiera kvinnorna. Frågan är vilken effekt de olika insatserna haft. Än så länge har utfallet varit noll eftersom andelen kvinnor i bolagsstyrelser föll något år 2012 och stannade vid 26 procent. Att påverka företag och vaiberedningar och därmed kanske få kvinnor att ta fler platser i bolagsstyrelser och ledningsgrupper har således blivit ytterligare en nisch i jämställdhetsarbetet. Man driver dock ingen tuffare opinionsbildning för att inte stöta sig med företagen eftersom de ofta finansierar aktiviteten. Överhuvudtaget är det känsligt att kritise- 8

9 ra. Följsamhet är en dygd som uppskattas. Men vem utbildar männen? De tycks klara av sina poster utan särskild utbildning. Så har det faktiskt alltid varit. När kvinnor exkluderas tror vi ofta att det beror på bristande kompetens och satsar på mer utbildning. Om några är välutbildade i dagens Sverige så är det kvinnorna! Inför rösträttens införande i början av 1900-talet tänkte kvinnorna på samma sätt. Männen behövde ingen utbildning, men väl kvinnorna, som anordnade kurser över hela landet för att förbereda sig för detta viktiga steg att bli medborgare. Den dolda kvoteringen av män Vi anser att den dolda kvoteringen av män är ett av skälen till att kvinnor inte tar fler platser i styrelserna. Män väljer män. Tyvärr väljer kvinnor inte kvinnor i samma utsträckning. SEB är ett bra exempel på detta. Med Annika Falkengren som VD har koncernledningen 12 ledamöter varav en kvinna förutom henne själv, informationsdirektören. Detta lyfte vi bland annat fram på SEB:s bolagsstämma. Vi besökte och höll anföranden kring kvinnorepresentation/kompetens på ett tiotal av de stora bolagens stämmor. Vid några tillfällen möttes våra inlägg med intresse, vid andra var man mer fientlig. Ett tillmötesgående motstånd kan sägas vara det mest vanliga förhållningssättet till aktivteter av detta slag. Vår uppfattning är att det är inte på stämmorna som förändringar sker, frågan är om det är rätt att driva opinionsbildning där. Stiftelsen Allbright har liksom vi ägnat stor möda åt att räkna antalet kvinnor och män i företagsledningar, styrelser och valberedningar. Fortfarande saknar 40 procent av svenska bolag kvinnor i sina ledningsgrupper. 75 av dessa innehar stabsbefattningar. 6 av 10 valberedningar består enbart av män. I vår rapport presenteras våra resultat och erfarenheter av vår kampanj. Den kan beställas från kansliet och finns på hemsidan. Här nedan är några av våra slutsatser. Frågan om vad som är kompetens och vilka som har den är en avgörande fråga när det gäller ledamotskap i en styrelse. Tyvärr kan vi konstatera att här saknas objektivitet och det handlar mer om att tillhöra nätverket än något annat liksom att redan ha ett uppdrag. Vi kan vidare konstatera att trots att valberedningarna säger sig arbeta professionellt och endast efter kompetens så blir resultatet av deras val sådana att de kvinnor och män som väljs in är olika och har olika kompetens. Männen är i snitt 7 år äldre och har generalist erfarenhet, kvinnor är ofta specialister och har lämnat de operativa uppdragen. Männen behåller däremot sin VDposition i mycket högre grad. Som av en händelse får männen också högre ersättning för sina uppdrag. Av de 20 högst betalda finns en enda kvinna, på trettonde plats. Vi arbetar nu vidare för att få 4 i koden för bolagsstyrning ändrad och om inte andelen kvinnor i styrelserna ökar fram till 2015 kommer vi att överväga kvotering. Sverige + Kvinnokonventionen = sant? Bettina Rother från konsultföretaget EQO som ansvarade för samarbetet mellan Fredrika Bremer och UN Women kring FN:s Kvinnokonvention. UN Women och Fredrika Bremer undersökte och presenterade kvinnokonventionens ställning inom den offentlig förvaltningen. I Almedalen, på seminarier och i en rapport. FN:s kvinnokonvention, CEDAW (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), brukar kallas den globala jämställdhetslagen. Den antogs år 1979 och ratificerades år 1980 av Sverige som det första land i världen. Det är vi stolta över. Genom Pekingplattformen, som antogs femton år senare, fick världens länder en handlingsplan för att kunna omsätta konventionen i det praktiska arbetet för jämställdhet. Det betyder att regeringen har det yttersta ansvaret för att Sverige lever upp till Kvinnokonventionen. Samtidigt berör merparten av konventionens krav offentliga verksamheter på lokal och regional nivå, vilket ger kommuner och landsting en strategisk roll. Därför ville vi i samarbete med UN Women undersöka hur man ute i landet arbetade och tillämpade konventionen och Pekingplattformen. Efter en projektbeviljning från Ungdomsstyrelsen utarbetade vi ett frågeformulär 2011 och under våren 2012 genomfördes en stor enkätundersökning (975 enkäter sändes ut). Dessa kompletterades med fördjupnings- 9

10 frågor och personliga intervjuer med experter, forskare och politiker. Dessutom ställdes ett antal frågor till regeringen och oppositionspartierna. Bettina Rother och Hanna Glans från EQO, (konsultföretaget Equal Opportunities) ansvarade för detta i samarbetet med oss. De övergripande frågeställningarna var: Hur ser kunskapsnivån om Kvinnokonventionen och Pekingplattformen ut? Hur uppfattas ansvaret för Kvinnokonventionens och Pekingplattformens implementering? Hur integreras Kvinnokonventionen och Pekingplattformen i det jämställdhetsarbete som redan bedrivs? Vilket utbildningsbehov finns och hur kan ökad kunskap göra skillnad? Efter godkännande av Ungdomsstyrelsen planlade vi den första presentationen till Almedalen 2012, där vi anordnade ett välbesökt seminarium med Jens Orback, Olof Palmes Internationella Center, Lars Dahlberg, SKL, Lillemor Dahlgren, Jämställd. nu, Christina Johnsson, Raoul Wallenberg Institutet och Carolyn Hannan, tidigare chef för FN:s avdelning för främjande av kvinnans mänskliga rättigheter. Margareta Winberg, UN Womens ordförande liksom Birgitta Wistrand medverkade vid seminariet. Vår rapport Sverige + Kvinnokonventionen = sant? lanserades samtidigt. Rapporten kan beställas från vårt kansli. Våra slutsatser kan sammanfattas så här: Denna och tidigare regeringars otydlighet om Kvinnokonventionens betydelse för jämställdheten gör att jämställdhet inte förstås som en mänsklig rättighet. Detta har fått den konsekvensen att man arbetar med två spår; ett för jämställdhet och ett för mänskliga rättigheter. Kvinnokonventionen hamnar emellan dessa spår och förlorar därmed i angelägenhet, vilket kan förklarar de stora kunskapsbristerna både om Konventionen och Pekingplattformen. Konventionens rättsliga status, det vill säga att den inte gäller som svensk rätt, bidrar också till att den inte tillskrivs betydelse eller får genomslag i landsting och kommuner. Det saknas naturliga kopplingar mellan det omfattande jämställdhetsarbetet ute i kommunerna och Kvinnokonventionen. Den knappa hälft av respondenterna som kände till att de hade ett ansvar, visste dock inte vad det innebar. Hur kvinnokonventionen skall tillämpas praktiskt saknas också. För att ytterligare sprida rapporten och presentera våra erfarenheter skrev vi debattartiklar och dessutom anordnade vi under oktober fyra regionala konferenser (16 i Malmö, 18 i Göteborg, 29 i Umeå och 30 i Stockholm) i första hand för personal inom landsting, kommun och länsstyrelser. Fredrikor och UN Womens medlemmar var också inbjudna. Våra erfarenheter har väckt stort intresse och vi har inbjudits till olika aktiviteter. Många förstår konventionens betydelse och vill implementera den i sitt arbete. Vi avser därför att fortsätta vårt samarbete med UN Women och började under vintern 2012 att diskutera med representanter för region Skåne, där man varit särskilt intresserad av frågorna, för att fördjupa projektet i samverkan med dem. I arbetsgruppen deltar från Fredrikorna Louise Lindfors, Wendela Zetterberg och Birgitta Wistrand. Från UN Women Anna Norlin, Maud Edgren-Schori och Arne Ström. UN Women organiserar dessutom 8-marsfirandet. Detta samarbete har utvecklat sig och den 8 mars är numer en stor dag för kvinno- och jämställdhetsorganisationerna med seminarier med mera på Historiska Museet. Kristina Ståhl von Gaffron deltar i planeringsgruppen. Det kan dock bli komplicerat att i framtiden fira både Internationella Kvinnodagen och 15:51 rörelsen samma dag. Årets BRA-pris Varje år delar vi ut ett pris till en person i ett företag som åstadkommit stora förändringar för jämställdheten. Pristagaren utses av årsmötet. År 2012 tilldelades priset Birgitta Piper med följande motivering: Birgitta Piper är ekonomijournalist och privatekonomisk krönikör i Sydsvenskankoncernens tre regionala tidningar. Hon svarar även på läsarfrågor i bland annat M-Magasin och har gett 10

11 ut boken Pengarna och livet. Birgitta Piper tilldelades årets BRA-pris för sitt rättframma sätt att informera och vägleda kvinnor om de juridiska och ekonomiska fallgropar som vi kvinnor, av olika orsaker, lätt hamnar i. Hennes uppriktiga, på gränsen till brutala, ärlighet bidrar också i högsta grad till att medvetandegöra oss om våra egna traditionella tankemönster. Därigenom uppnås en nästintill momentan attitydförändring och hennes välavvägda svar utgår alltid ifrån ett grundmurat jämställdhetsperspektiv. Priset delade ut vid lanseringen av Fredrika Bremers kampanj BRA pension på Södra Teatern i Stockholm. Birgitta Piper och Joel Dahlberg medverkade som oberoende ekonomiexperter i ett samtal om pension. Årets Fredrika Ingrid Bylund utsågs till Årets Fredrika för sina stora insatser för Nannylundsverksamheten på Apelryd. Under drygt tio år ansvarade Ingrid för sommarverksamheten för ensamstående bildade damer och deras döttrar (och söner) som det står i testamentet hos Eva Maria Törnebom. Ingrid har blivit en omtyckt och betydelsefull Fredrika för många av gästerna. Ett diplom utdelades vid en lunch i Stockholm för Ingrid och några av hennes Nannylundsvänner i november med motiveringen: Det som sker stort sker ofta i det tysta. Ingrid är en kvinna med diplomati, empati och kunskap som arbetar för jämställdhet och kvinnors bästa. Med vänlighet, tålamod och en stark vilja har hon under tio års tid varit ansvarig för Eva Maria Törneboms stiftelses verksamhet Nannylund på stiftelsen Apelrydsskolan i Båstad. Tack vare Ingrid har en mängd kvinnor och barn fått en meningsfylld sommarupplevelse där. Sveriges Kvinnolobby nya samarbeten kring 15:51 Förutom att Catharina Alpkvist sitter som vår representant i Sveriges Kvinnolobbys styrelse och Birgitta Wistrand är ledamot i valberedningen, har vi agerat tillsammans i aktionen kring Equal Pay Day 8 mars 2012, där det första sammanträdet hölls i oktober Det har varit ett brett och omfattande samarbete som letts av Kvinnolobbyn och där kvinnoorganisationer och fack deltar. Ganska snart döptes dock Equal Pay Day om till 15:51 rörelsen, uttytt att svenska kvinnor borde lämna sina arbeten redan kl 15:51 eftersom kvinnor tjänar minst 15 procent mindre än män. I högre lönelägen är avståndet mellan kvinnliga och manliga löner ännu större upp till 50 procent. De isländska kvinnorna som är mer radikala än svenska kvinnor gick dock verkligen hem den 8 mars på avsedd tid, något som naturligtvis väckt stor uppmärksamhet. Detta gjorde inte vi. Däremot slutade vi vårt seminarium på Kulturhuset kl 15:51. I detta medverkade Birgitta Wistrand liksom Wanja Lundby Wedin och en rad andra representanter för kvinnorörelse och fack. Vår debattartikel kom inte in på DN-debatt, men trots detta blev aktionen 15:51 den mest omskrivna händelsen den dagen på alla sociala medier! Kampanjen kommer att fortsätta 2013 med syfte att bredda deltagandet till övriga landet. De långsiktiga målen för kampanjen är frågor som vi ständigt arbetat med och därför anser vi det vara viktigt att aktivt delta. Lika lön för likvärdigt arbete Jämställda löner måste bli en valfråga Kvinnor skall ha lön hela dagen Vi har dessutom deltagit i olika grupperingar kring planeringen av den Nordiska konferensen - New Actions on Women s Rights som planeras till juni 2014 i Malmö. Män borde i högre grad vara med i planeringen, men för dessa krav har vi tyvärr inte lyckats få gehör. Internationella kontakter IAW, International Alliance of Women. Att vilja arbeta i världen är ett arv från Fredrika Bremer själv. Hon gav sig på egen hand ut på världsomspännande resor på egen hand i mitten av 1800-talet, då kvinnor borde stanna hemma och om de skulle resa, göra det i sällskap med äldre stadgade personer. Vi har därför varit med om att starta flera internationella sammanslutningar, bland dem IAW år IAW är således vår viktigaste internationella samar- 11

12 12 betsorganisation med konsultativt status i samtliga FN organ samt WHO och Europarådet med flera organisationer. Läs mer på IAW har även en styrelseplats i EWL. Detta betyder att vi har ett dubbelt medlemskap i European Women s Lobby, EWL, genom vårt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby. Det är lobbyn som leder förberedelserna för CSW, FN:s kvinnokonferens i New York. I detta deltar vi liksom i uppföljningen. Vårt nordiska samarbete sker numer även det i första hand inom ramen för IAW och EWL. IAW har möten varje år, kongress vart tredje år. Vid dessa möten är en av de viktigaste punkterna presentationen av det arbete som IAW:s representanter gör i de många NGO grupperna inom FN:s olika organ i New York, Genève, Strassburg, Paris och Rom. IAW:s representant i New York Soon-Young Yoon är för närvarande ordförande i NGO-gruppen där. Hon anordnade därför ett särskilt seminarium och informationsmöte för oss under CSW56, (FN:s 56 kvinnokonferens i New York år 2012). Vi deltog också i seminarier och aktiviteter anordnande av både IAW och Sveriges Kvinnolobby. Birgitta Wistrand var dessutom kommentator på en debatt om ekonomisk jämställdhet och den nya ekonomin. CSW56 blev en besvikelse, då regeringarnas delegater för första gången inte lyckades samla sig till så kallade agreed conclusions. Detta kan tyckas märkligt då temat för CSW56 var landsbygdens kvinnor, det vill säga handlade om kvinnors rätt att äga och bruka jord samt om en infrastruktur anpassad till lantbrukskvinnornas behov. Heliga stolen, det islamiska brödraskapet och Ryssland hade bildat en ohelig allians som blockerade möjligheterna till överenskommelser. Det är hotfulla tecken och visar på riskerna för en ytterligare backlash för kvinnors rättigheter. Sverige och de nordiska länderna utgör lysande undantag och våra ministrar höll radikala och framåtsyftande inlägg under konferensen. Kvinnliga entreprenörer och politiker Fistulasjukhuset ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är ett sjukhus för fattiga kvinnor med förlossningsskador. Sjukhuset hjälper flickorna tillbaka till ett värdigt liv. Det är på teman som Women i Public Life som vi vill se våra internationella insatser, det vill säga arbeta med samma syften som i Sverige, för mänskliga rättigheter, makt och möjligheter till egen försörjning. Vi har haft samarbetsprojekt kring entreprenörskap i företagande och politik i Baltikum, Ryssland samt i Armenien och Etiopien. I många fall har det handlat om att bygga upp resurscentra för kvinnor, där de kan utveckla affärsidéer, men också ta plats i den lokala och nationella politiken. Samverkan i öst verkar nu vara aktuell igen. Under 2012 medverkade vi i ett projekt kring kvinnligt företagande i Irak genom Chamber Swede och Världsbanken. Efter IAW:s kongress i Sydafrika 2010 har vi också börjat sondera terrängen för aktiviteter där. I år anordnade Carin Lann en första stor kvinnokonferens om kvinnors hälsa i Kapstaden. Till år 2014 planeras en stor kvinnomässa, i vilken vi kommer att engagera oss. Tillsammans med andra kvinnorganisationer arbetar Fredrika Bremer i Stiftelsen Fistulasjukhuset, där Anita Lilja-Stenholm är vice ordförande. Läs mer på Fonder, stipendier och Apelrydsskolan ett meningsfullt arv Stipendier delas ut till kvinnliga studenter och till äldre kvinnor. Varje år mottar ett hundratal unga kvinnor ett studiestipendium från Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse. Stiftelsen är även den Esseldes initiativ och bildades år Då var högre utbildning av kvinnor huvudsakligen privat finansierad (undantaget var det Högre Lärarinneseminariet), vilket betydde att flickor utan egna medel hade stora svårigheter att skaffa sig en yrkesutbildning. Esselde uppmuntrade därför välbeställda kvinnor och män att stötta unga kvinnors studier och yrkesutbildning. Förbundet har därför, i första hand under åren kring sekelskiftet, tagit emot en rad donationer, ofta från lärarinnor och andra yrkesverksamma kvinnor. Donationerna hade olika ändamål, det

13 kunde gälla studier, rekreation eller ekonomiskt stöd. Samtliga fonder har dock enskilda kvinnor som mottagare. Varken organisationer eller projekt är således berättigade till bidrag. Stipendiestiftelsen och dess fonder skall enligt sina donationsbestämmelser stödja unga kvinnors utbildning. I övriga fall är stiftelserna i huvudsak destinerade till äldre kvinnor, ofta lärare. När det gäller Eva Maria Törneboms fond krävs dessutom att kvinnorna är ensamstående. På Apelrydsskolan studerar dock både flickor och pojkar sedan år Det kan tyckas att många regler är ålderdomliga det anser vi också men trots många permutationsförsök har vi inte kunnat ändra donationsbestämmelserna. Kammarrätt och länsstyrelse avvisar våra krav. Alla som arbetat med donationsförvaltning, permutationer (omvandling av fonders syfte med mera) vet vilka omfattande insatser, som krävs. Förvaltningen av våra fondmedel är diskretionär, där vi efter ett par års arbete nu har samtliga fonder hos en förvaltare, som rapporterar till en av förbundsstyrelsen vald förvaltningsstyrelse. Förvaltaren har att följa en särskild placeringsinstruktion som utarbetats i samråd mellan de olika stiftelserna. I denna styrelse med Fredrikor/ar ingår även förbundsstyrelsens kassaförvaltare, Christina Lundman Lagerstedt. Idag uppgår det samlade värdet av fonderna till ca 60 MSEK. Stipendieverksamheten är idag organiserad i tre områden: Stipendiestiftelsen, Eva Maria Törneboms fond med Nannylundsverksamheten samt Fredrika Bremer Förbundets stiftelser. Fredrika Bremer Förbundets stiftelser Genom ett omfattande permutationsarbete under 1980-talet kunde förbundets fonder samlas till ett mer begränsat antal. Permutationen var möjlig eftersom många fonder hade samma syfte, nämligen ekonomiska bidrag till äldre kvinnor; behövande eller bildade. Idag förvaltar vi följande stiftelser: Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser, Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor, Fleetwoodska stiftelsen, Stockholmsfredrikornas stipendiestiftelse, Palmqvistska stiftelsen, Märta Oxehufwuds stiftelse, Stiftelsen Sofia Gumaelius och Anna Björnlunds Minne samt Eva Maria Törneboms stiftelse. En del stiftelser har egna styrelser, i andra fungerar förbundsstyrelsen som styrelse. Detta avgörs av Länsstyrelsen. Totalt till samtliga förbundets stiftelser inkommer varje år ca ansökningar. Att behandla dessa och att under ansökningstiden mellan 15 januari till 1 mars svara på förfrågningar utgör ett stort arbete för kansliet. Sommar på Nannylund tack vare Eva Maria Törneboms stiftelse Sex eller sju veckor under sommaren, när Apelrydsskolan har sommarlov, kan vi tack vare stiftelsen Eva Maria Törnebom erbjuda ensamstående kvinnor och deras barn en vecka fri vistelse på Apelryd; varje sommar sedan 1990 bor ca 200 kvinnor och 50 barn i skolans internatbostäder, har självhushåll och utnyttjar skolans resurser, bibliotek, gym, badbrygga med mera. Bakgrunden till verksamheten är en donation från år 1909 av Eva Maria Törnebom, omfattande en bostadslägenhet i Möklinta Västmanland och 7000 kronor. Donationsmedlen skulle användas till att ge bildade och ensamstående kvinnor rekreerande vistelser i Eva Maria Törneboms lägenhet. Ingen ville Mia Carlsson ansvarade för Nannylundsverksamheten på Apelrydsskolan sommaren dock resa till Möklinta utan genom en permutation år 1985 fick stiftelsen möjlighet att bygga huset Nannylund på Apelrydsskolans område. I permutationen förutsattes att denna nya byggnad skull användas av skolan under läsåret mot att Törneboms stipendiater fick tillgång till skolans internat under sommaren. Denna så kallade Nannylundsverksamhet har i första hand skötts av Fredrikor (de tio senaste åren av Ingrid Bylund), ett omfattande arbete. Det handlar om både att förbereda vistelserna, ta ut stipendiater och att ansvara för verksamheten under sommaren. År 2012 kunde dock inte Ingrid Bylund på grund av sviktande hälsa fortsätta sitt arbete utan ersattes av Mia Carlsson, som till vardags är anställd på Apelrydsskolan. Tillsammans med Wendela Zetterberg ansvarar hon för uttagningen av stipendiater och är dessutom värd för gästerna under Nannylundsveckorna. År 2011 introducerades på Nannylund så kallade 13

14 Uppstartsdag på Apelrydsskolan i augusti 2012 med namnlekar och presentation av lärare. Foto Anna Lovdal. Fredrikafrukostar varje vecka för att skapa kontakter och nätverk mellan gästerna och Fredrika Bremers medlemmar. Dessutom vill vi samtidigt lyfta fram aktuella jämställdhetsfrågor. Fredrikor från våra kretsar i Landskrona och Båstad inbjuds att delta och medverka liksom skolans personal. Totalt anordnades år 2012 sex diskussionsmorgnar med bland andra Ingela Bernhold, Barbro Hedvall och Birgitta Wistrand. Dessa blev en uppskattad aktivitet som vi kommer att fortsätta med. Premiär för Nannylundsveckan! Efter önskemål från flera Nannylundsgäster beslöt FBF:s styrelse att en vecka vecka 30 skulle vara barnfri. Många har tyckt att det varit störande med alla barn. Denna vecka planerades därför annorlunda och utformades till en kursvecka, Nannylundsveckan, med ett digert program kring jämställdhet, konst och matlagning. Flera av skolan lärare ställde upp som lärare. Mats Ole Svenssons konstgrupp var överväldigad, liksom Martin Rambergs kökselever. Barbro Hedvall och Birgitta Wistrand hade två seminarier kring jämställdhet och Fredrika Bremer. Detta innebar att femtio ensamstående bildade kvinnor för första gången fick tillgång till hela Apelrydsskolan både de gamla och de nya delarna. Fredrikorna Ulla Lindvall och Karin Wikström (i förbundsstyrelsen) ställde upp som värdar under veckan. Det blev dessutom en vecka med strålande väder. FBF:s styrelse har beslutat att denna kursvecka skall fortsätta. Verksamheten ligger ju i direkt linje med vad Eva Maria Törnebom avsåg i sitt testamen- te nämligen att ge rekreation åt ensamstående bildade kvinnor och deras döttrar. Apelrydsskolan, en modern gymnasieskola godkänd som riksinternat År 1914 fick Fredrika Bremer Förbundet fastigheten Småryd/Apelryd i gåva av gymnastikdirektör Martina Bergman Österberg och hennes man Edvin Österberg för att starta en utbildning av kvinnor i smådjurs- och trädgårdsskötsel med syfte att de skulle kunna bli självförsörjande. I denna donation ingick fastigheten och marken, som enligt donationsbrevet inte fick avyttras. Skolan har ett fantastiskt läge vid Laholmsbukten i Båstads kommun. För att kunna uppfylla donationsbestämmelserna krävdes att Fredrika Bremer Förbundet skaffade medel för att bygga om den tidigare privatbostaden till en skola med internat. Efter en insamling stod en första ombyggnad klar år Det var här som Nordens första kvinnliga trädgårdsmästare utbildades på Apelryd under 1920-talet. Överhuvudtaget kan svenska kvinnors utbildningssituation de senaste hundra åren tydligt avläsas i Apelrydsskolans historia. Efter de radikala strömningarna med rösträtten och kvinnors ekonomiska myndighet, riktades intresset åter till hem och familj. Skolan omvandlades till en lanthushållsskola, något som förbundet ogillade, men inte gjorde något åt. Senare drevs konsumentekonomiska kurser för kvinnor men med ett vikande deltagarantal. År 1993 startades därför en modern gymnasieskola med specialutformade program för både flickor och pojkar. Med hjälp av en 14

15 borgen från Båstads kommun byggdes en ny skoloch internatbyggnad som invigdes år År 2005 omvandlades donationen till en icke vinstdrivande stiftelse, tyvärr genomfördes då inte den välbehövliga permutationen, det vill säga förändra ändamålet för stiftelsens verksamhet till ett som mer låg i linje med den verksamhet som bedrevs. Ända sedan 1930-talet har ju skolan haft en annan inriktning än vad som föreskrivs i gåvobrevet. För närvarande diskuteras stiftelsens ändamålsparagraf, vilket kan innebära att vi kommer att genomföra en permutation och/eller samtidigt bilda en ny stiftelse. Stiftelsen leds av en styrelse av Fredrikar/or, vald av förbundsstyrelsen. Det är också den som godkänner stiftelsens revision. Idag studerar på skolan ca 150 elever i fem program, samtliga högskoleförberedande och i Martina Bergman Österbergs anda: Hälso- och träningscoach, Mat och dryck, Mode och design, Etisk modedesign samt Musikal. Etisk modedesign är ett av landets 21 spetsprogram och drivs i samverkan med Borås högskola. Även andra program har tagit initiativ till samverkan med olika universitet, Coach programmet med Linné universitet och Mat och dryck med Örebro universitet, Grythyttan. Skolans undervisning bygger på att lära eleverna demokratins grundläggande värderingar och är utformad så att den verkar för jämställdhet och ömsesidig respekt mellan kvinnor och män. Apelrydsskolan blev godkänd som riksinternat av Skolverket år 2010, vilket innebär att vi har kompetens och resurser att ta emot utlandssvenskars barn. Utbildningsminister Jan Björklund har dock tillsatt en utredning om riksinternatens framtid, så besked om skolan får denna status eller ej, lär dröja till våren Skolan har dock lyckats ganska väl med sina högskoleförberedande program i en tid då det finns mer än dubbelt så många gymnasieplatser som elever och den nya gymnasiereformen genomförs. Ännu har storleken på ungdomskullarna inte vänt utan det inträffar först Banbrytande insatser för gymnastiken Martina Bergman Österberg donerade sin sommarfastighet Apelryd till Fredrika Bremer Förbundet Martina Bergman Österberg och hennes gärning är okänd för de flesta i Sverige, trots hennes banbrytande insatser för den engelska gymnastiken på sitt Dartford College, England, i slutet av 1800-talet. Ända fram till 1976 utbildades där gymnastiklärare efter hennes modell. Vi har nu efter många år knutit kontakt med dess vänförening The Bergman Österberg Union. Dessutom har vi startat ett utbyte med mellan de bägge skolornas lärare och elever. Rektor Maria Kristensson och två lärare deltog i olika möten på Dartford under maj 2011 för att initiera samarbetet. Detta följdes upp år 2012 med ett besök av Birgitta Wistrand och Maria Kristensson. Det var också Martina Bergman Österberg som stod bakom stora donationer till rösträttsrörelsen, LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) och de så kallade Österbergska kurserna. Martinas kusin var nämligen Signe Bergman, rösträttsgeneralen. Till Apelrydsskolans 100 årsjubileum år 2014 avser stiftelsen att ge ut en bok om Martina Österbergs unika gärning; flera böcker har redan publicerats på engelska om hennes pedagogik med mera. Arkivet på Dartford omfattar tre rum och har en stor samling av brev om utbildningen från elever och lärare; tyvärr dock få brev från Martina Österberg själv. Under skolans snart hundra år har man ständigt haft otillräckliga ekonomiska resurser, delvis beroende på att det saknades medel i donationen både till att starta en utbildning och till att bygga om husen till undervisningslokaler, internat med mera. Pengar har därför måst samlas in av Fredrika Bremer Förbundet, sökas från fonder, stat och kommun. Skol- och internatverksamheten bedrivs dessutom i byggnader från olika tidsepoker och kräver ständigt underhåll. Huvudbyggnaden är från 1906, internaten från 1925 och Nannylund som byggdes av Törneboms stiftelse stod klar 1985; den nya skolbyggnaden togs i bruk år 1995 och en bildsal, Agda salen, invigdes år Läs mer på 15

16 I Apelrydsladan hålls en stor del av Båstad kammarmusikfestivals konserter veckan efter midsommar varje år. Under festivalen framträder också Fredrika Bremer Förbundets musikstipendiater där i samband med utdelningen av stipendierna. Foto: Jonas Bohlin Apelrydsladan konsertlokal med världsrykte blir vinterbonad Det är också på Apelryd som våra Apelrydsseminarier hålls varje år i början av augusti. Själva seminariet pågår i Apelrydsladan som rymmer omkring 300 personer. Ladan renoverades av Båstad Kammarmusikförenings medlemmar för tjugo år sedan. En del av ladan byggdes 1906 medan den andra blev klar på 1960-talet. Det är denna nyare del som gjorts om till konsertlokal med utmärkt akustik. Veckan efter midsommar arrangeras här den årliga Båstad Kammarmusikfestival. Festivalen håller hög kvalitet med musiker av internationell toppklass. Det betyder ett stort antal besökare från Sverige och utomlands, direktsändningar i radio, masterclasses, föreläsningar med mera. Apelrydsskolan är numer medarrangör i festivalen och föreläsningar, måltider med mera, liksom masterclasses pågår i skolans lokaler. Ladans tak hade dock inte bytts på drygt 60 år. Det läckte och en omläggning beräknades till ca 1 million kronor. Efter en rad ansökningar erhöll skolan 2011 nästan hela summan från två fonder, Crafoordska stiftelsen och Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Till examen och festivalen år 2011 ståtade ladan därför med ett nytt tak fick vi ytterligare medel från Osher Foundation, vi behöver dock komplettera med ett lån för att kunna isolera ladan och använda den för undervisning och konserter under vinterhalvåret Fredrikornas stipendiestiftelse värnar, som tidigare nämnts, om kvinnor som gör otraditionella studieval som till kompositör eller musiker. Därför har vi under Kammarmusikfestivalen utdelat två stipendier till unga, kvinnliga musiker. Stipendiaterna utses av musikhögskolorna i samverkan med Sverker Zadig, förbundsstyrelsen och stipendiestiftelsen. Stipendiaterna får inte bara sitt stipendium utan också möjlighet att deltaga i festivalen och tillsammans med andra unga musiker medverka i en konsert. I denna konsert är Fredrika Bremer medarrangörer och kan bjuda in egna gäster. Stipendiestiftelsen mottog en stor donation av Aurora Lillieros år Stipendiet, som kommer att vara på ca 80 tkr och är avsett för en sångerska, delades ut för första gången För detta stipendium har en särskild jury skapats med operachef Birgitta Svendén som ordförande. Detta innebär att vi under Kammarmusikveckan får ytterligare möjligheter att presentera vårt arbete och våra idéer. Det blev därför en mäktig konsert som Fredrika Bremer kunde bjuda på 2012 med stipendiaterna Hanna Bendz på cello som spelade ett stycke som skrivits för henne av den andra stipendiaten Anna Suomivuori. Dessutom bjöd sopranen Sara Widén på skönsång. Sara medverkade under hösten 2012 i Maskeradbalen på Folkoperan. 16

17 Formalia Fredrika Bremer Förbundet har medlemmar. Förbundsårsmötet 2012 hölls den maj på Blue Hotel på Lidingö med ett 50-tal deltagare. Förbundsstyrelsen 2012 Birgitta Wistrand, Kristina Ståhl von Gaffron, Mats Dafnäs, Maria Johansson, Anette Karls Fors, Louise Lindfors, Christina Lundman Lagerstedt, Per Henrik Magnusson, Margareta Nord, Matti Nordenström, Carina Wellenius och Karin Wikström. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden den 11/2, 21/3, 22/4, 12/5, 4/6, 11-12/8, 19/9, 20/10 och 21/11. Valberedning 2012 Margaretha Aronson, Linköping, Ulla Lindvall, Uppsala, Margareta Ohlsson, Karlstad, Gunnel Sköldbrant, Båstad och Ingegerd Vidstrand, Örnsköldsvik. Kretsarnas verksamhet under 2012 Kretsarnas huvudsyften med sin verksamhet är att informera och arbeta för Fredrika Bremers mål, öka medlemmarnas kunskaper inom olika områden samt skapa kontakt mellan medlemmarna. Detta sker genom olika slags program, studiecirklar, arbetsgrupper, studiebesök och utflykter, liksom genom bevakning av kommunala angelägenheter, inlägg i media med mera. Arvika Sex träffar varav en om Sanningens vägar av Monica Lauritzen, utdelning av stipendium till två gymnasieelever. Avesta Peter Lindström om kriminella grupperingar, Ami Lönnroth berättade om Wendela Hebbe. Båstad Läkaren Christina Vigre Lundius om arbetet i Kenya, fängelseprästen Truls Bernhold. Göteborg Årsmöte, deltagande vid Apelrydsseminariet. Hudiksvall Årsmöte. Karlstad Barbro Hedvall om Vår rättmätiga plats, Kerstin Westerlund om kvinnliga brukspatroner. Landskrona 90-årsjubileum med Dagmarstipendiet, Parvin Adalan om att vara kvinna i Iran. Linköping Anna Fogelberg Eriksson, Forum för genusvetenskap & jämställdhet vid Linköpings universitet, EU-minister Birgitta Ohlsson om Kvinna i Europa. Sundsvall Årsmöte, Utdelning av stipendier från stiftelsen Till Anna Wedholms minne. Örnsköldsvik Inger Henriksson om Stannfåglarna, Internationella kvinnodagen med lokala kvinnoföreningar, frukostmöte med fem kvinnliga beslutsfattare i kommunen, volontärt arbete i Örnsköldsvik. Nätverkens verksamhet under 2012 Stockholm se sid 7-8. Uppsala maktfrukostar med Helena Ströberg GE Health Care Life Sciences, Landstingsdirektör Kerstin Westholm och kommunalrådet Ebba Busch. Stiftelser och styrelser Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen: Lena Grahn. Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser, Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor: Monica Stenholm, ordförande, Elizabeth Frey, Birgitta Lindholm, Ellen Andolf-Steinvall. Stiftelsen Apelrydsskolan, Båstad: Birgitta Wistrand, ordförande, Irene Lundstedt Rasmusson, Sven Palmkvist, Lars Nylund, Sverker Zadig, Ann-Margret Kjellberg, Anette Åkesson, Roger Ludvigsson. Suppleanter: Carina Wellenius, Birgitta Wettersand och Helène Bergentoft. Fastighetsbolaget Småryd AB: Birgitta Wistrand, suppleant Maria Kristensson. Eva Maria Törneboms stiftelse. Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, Förvaltningsstyrelsen: Eva Blank, ordförande. Monica Påhlsson, Barbro Hedvall, Christina Lundman Lagerstedt, Ulla Reinius, Inger Rost, Guje Sevon. Stipendienämnden: Barbro Hedvall, ordförande. Kerstin Larsen, Helena Ahlin, Cecilia Garme, Kristina Lundgren, Cecilia Magnusson, Karin Thorsell, Annika Öhrner. Förbundet är representerat i Regeringens Jämställdhetsråd: Birgitta Wistrand. Riksföreningen mot cancer: Huvudmannaombud: Margaretha Aronson. Styrelse: Birgitta Lindholm, vice ordförande. Stiftelsen Fistulasjukhuset: Anita Lilja-Stenholm, vice ordförande. Suppleant: Kristina Ståhl von Gaffron. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond: Eva Håkansson. Revisor: Eva Löwenthal. Revisorsuppleant: Inge Garstedt. Stiftelsen sjuksköterskornas minnesfond i Göteborg: Ordförande: Marianne Håkansson. Margareta Boström, Birgitta Lindholm, ordinarie, Marita Tenggren, suppleant. Sveriges Kvinnolobby: Catharina Alpkvist. UN Women: Birgitta Wistrand, valberedningen. Förbundet är också medlem i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkoholoch Narkotikafrågor KSAN och Svenska FN-Förbundet. Birgitta Wistrand, förbundsordförande 17

18 Fredrika Bremer Förbundets årsberättelse 2012 Styrelsemöten Frukostseminarier i Stockholm: Åsa Söderström-Jerring, VVS och Bygg, Helene Sjöman, Sveriges Ingenjörer, Filippa Jennersjö, IT-chef ICA, Release-frukost för Hertha, Eva Eriksson, landshövding Värmland, Kerstin Nerbe, dirigent, Anna Ström, Microsoft, Ida Östensson, Crossing Boarders, Lena Möllerström Nording och Peter Bodin, Grant Thornton, Anna Rathsman, Swedish Space Corporation, Susan Westberg och Pia Höök, Skanska Seminarium på Kulturhuset med 15:51-rörelsen Seminarium om privatekonomi med Annika Creutzer Litterära Salonger med Åsa Mattsson och Caroline Roosmark, Ulrika Kärnborg, Ewonne Winblad, Johanna Nilsson, Monica Lauritzen Årsmöte på Blue Hotel på Lidingö Musikstipendium till Sara Widén, Hanna Bendz och Anna Suomivuori Tvådagarsseminarium Makt & Jämställdhet på Apelryd i Skåne med ett tjugotal medverkande och 130 deltagare Det 128:e året av dess verksamhet. Vid årets slut hade Fredrika Bremer registrerade medlemmar, varav 966 kvinnor och 101 män. Inom förbundet fanns tio aktiva kretsar och två nätverk i Sverige. Medlemsavgifter Ordinarie Studerade Nätverk Familjemedlem 280 kr 140 kr 100 kr 20 kr Hedersmedlem: Barbro Hedvall, Torekov Styrelse t.o.m. den 12 maj Förbundsordförande: Birgitta Wistrand. Vice ordföranden: Kristina Ståhl von Gaffron och Mats Dafnäs. Ledamöter: Anette Karls Fors, Maria Johansson, Christina Lundman Lagerstedt, Per Henrik Magnusson, Margareta Nord och Karin Wikström. Suppleanter: Ann- Catrine Hagner, Daniel Linde och Matti Nordenström Styrelse fr.o.m. den 12 maj Förbundsordförande: Birgitta Wistrand. Vice ordföranden: Kristina Ståhl von Gaffron och Mats Dafnäs. Ledamöter: Maria Johansson, Christina Lundman Lagerstedt, Per Henrik Magnusson, Margareta Nord, Karin Wikström och Louise Lindfors. Suppleanter: Matti Nordenström, Anette Karls Fors och Carina Wellenius Valberedning fr.o.m. den 12 maj Ingegerd Vidstrand, Margareta Ohlsson, Ulla Lindvall, Margaretha Aronson och Gunnel Sköldbrant Auktoriserade revisorer Pernilla Varverud och Mariette Leopoldson, Grant Thornton Förbundsbyrån Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Box 24053, Stockholm Kanslichef/Redaktör: Wendela Zetterberg PlusGiro: Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse Östermalmsgatan 33, Stockholm Sekreterare: Kerstin Ehrensvärd Apelrydsskolan Kattviksvägen 207, Båstad Rektor: Maria Kristensson Kanslist: Irene Ohlson Kommittéer och styrelser Stiftelsen Apelrydsskolan Ordförande: Birgitta Wistrand. Ledamöter: Irene Lundstedt Rasmusson, Sven Palmkvist, Lars Nylund (personalrepresentant), Sverker Zadig, Ann-Margret Kjellberg, Anette Åkesson, Roger Ludvigsson. Suppleanter: Carina Wellenius, Birgitta Wettersand och Helène Bergentoft (suppleant till personalrepresentant) Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor Ordförande: Monica Stenholm. Ledamöter: Ellen Andolf-Steinvall, Elizabeth Frey och Birgitta Lindholm Samarbete/Representation i andra organisationer och stiftelser Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen Lena Grahn Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkoholoch Narkotikafrågor KSAN Regeringens Jämställdhetsråd Birgitta Wistrand Riksföreningen mot cancer Huvudmannaombud: Margaretha Aronson. Styrelse: Birgitta Lindholm, vice ordförande 18

19 Stiftelsen Fistulajukhuset Anita Lilja-Stenholm, vice ordförande. Suppleant: Kristina Ståhl von Gaffron Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond Eva Håkansson. Revisor: Eva Löwenthal. Revisorsuppleant: Inge Garstedt Stiftelsen sjuksköterskornas minnesfond i Göteborg Ordförande: Marianne Håkansson. Birgitta Lindholm och Margareta Boström, ordinarie. Margareta Lundström, suppleant Svenska FN-Förbundet Sveriges Kvinnolobby Catharina Alpkvist Vackstanäsgymnasiet (Stiftelsen Otto och Signe Broms hemskola på Vackstanäs) Gertrud Mankefors, vice ordförande. Veij Holmström. Suppleant: Gerd Hallnemo International Alliance of Women IAW Ann-Christine Elken Nordisk Kvinnosaksföreningars samorganisation NKS UN Women Nationell kommitté Sverige BRA-pris och Årets Fredrika Fredrika Bremer Förbundets BRA-pris 2012 tilldelades Birgitta Piper, ekonomijournalist. Till Årets Fredrika 2012 utsågs Ingrid Bylund, ansvarig för verksamheten på Nannylund under ett tiotal år. Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse Org. nr Stiftelsen har som ändamål att dela ut stipendier till unga kvinnor som studerar på eftergymnasial nivå. I förvaltningen ingår 21 stiftelser. Räkenskapsåret omfattade Marknadsvärdet för samtliga stiftelser var vid bokslutet kr (föreg. år kr). Under året inkom 885 stipendieansökningar och 87 stipendier delades ut ur egna medel samt 18 ur Stockholms Fredrikornas stipendiestiftelse. Totalt utsågs 105 stipendiater och de tilldelades kr vardera förutom en musikstipendiat som erhöll kr ur stiftelsen Aurora Lillieros fond. Dessutom utgick bidrag till Ladies College i Sri Lanka och till ett stipendium att delas ut som tillskott till Karin Westman Bergs fond. Stipendiestiftelsens förvaltningsstyrelse Eva Blank, ordförande. Monica Påhlsson, Barbro Hedvall, Christina Lundman Lagerstedt, Ulla Reinius, Inger Rost, Guje Sevon Auktoriserade revisorer Monika Wannholm och Pernilla Varverud Stipendiestiftelsens stipendienämnd Barbro Hedvall, ordförande. Kerstin Larsen, Helena Ahlin, Cecilia Garme, Kristina Lundgren, Cecilia Magnusson, Karin Thorsell, Annika Öhrner Sekreterare i förvaltningsstyrelse och stipendienämnd: Kerstin Ehrensvärd Vackstanäsgymnasiet ligger vid sjön Vällingen 8 km från Södertälje. Skolan är en stiftelse som donerades av Otto Broms 1912 med syfte att bibringa unga kvinnor insikt och praktisk färdighet i hvad som hör till ett lantbrukarhems ordnande och skötsel. Sedan 1993 har stiftelsen till ändamål att driva undervisning på gymnasienivå i ämnena kost, ekonomi, miljö, textil, idrott och hälsa. Fredrika Bremer Förbundet, Hushållningssällskapet och skolan utser stiftelsens styrelse som består av sju ledamöter. Läs mer på 19

20 Kretsarnas verksamhet Fredrika Bremer Förbundets kretsars huvudsyften med sin verksamhet är att informera och arbeta för förbundets mål, öka medlemmarnas kunskaper inom olika områden samt skapa kontakt mellan medlemmarna. Detta sker genom olika slags program, studiecirklar, arbetsgrupper, studiebesök och utflykter, liksom genom bevakning av kommunala angelägenheter, inlägg i media m.m. Samarbete med andra kretsar inom kretsförbunden och med utomstående organisationer, som de politiska kvinnoförbunden, nätverk och folkbildningsorganisationer, är på de flesta orter livligt. Kretsförbunden Norrland: Hudiksvall, Sundsvall, Örnsköldsvik och Avesta Mellansverige: Arvika och Karlstad Öst/Väst: Göteborg och Linköping Skåne: Landskrona och Båstad Nedanstående redogörelse för kretsarnas verksamhet är saxat ur kretsarnas årsberättelser. Arvika Ordförande har under året varit Agneta Goland och sekreterare Kerstin Andreasson. Kretsmöten Utdelning av stipendium till två gymnasieelever; Patricia Ekenberg och Emma Grahn Avesta Ordförande har under året varit Margareta Nord och sekreterare Majlis Eriksson. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Om kloka och trollkunniga i och 1700-talets Dalarna med Linda Oja Kriminella grupperingar med Peter Lindström Ami Lönnroth om Wendela Hebbe Barbro Häll om kvinnor i Tanzania Stipendium till Johanna Gustavsson på Karlfeldtsgymnasiet Båstad Ordförande har under året varit Lillemor Winberg och sekreterare Anita Appelgren. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Christina Vigre om att arbeta som läkare i Kenya Fängelseprästen Truls Bernhold Karin Sundberg, regionchef på Kronans Droghandel, om apotek Luciakväll Göteborg Ordförande har under året varit Birgitta Lindholm. Deltagande vid Apelrydsseminariet i Båstad Hudiksvall Ordförande har under året varit Ingrid Bylund Karlstad Ordförande har under året varit Per Henrik Magnusson och sekreterare Margareta Ohlsson. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Deltagande i Festival för Systerskap Barbro Hedvall om Vår rättmätiga plats Utflykt till Frykenstrand med föredrag av Annika Lindqvist, journalist Solveig Gard om sitt jämställdhetsarbete i kommunen Landskrona Ordförande har under året varit Karin Wikström och sekreterare Eva Mejborn. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte 90-årsjubileum med pompa och ståt på Pumphuset med utdelning av fem Dagmarstipendier Selma Lagerlöf och hennes väninnor Wendela Hebbe, socialreporter med empati och engagemang Att vara kvinna i dagens Iran med Parvin Ardalan Linköping Ordförande har under året varit Margaretha Aronson och sekreterare Elisabeth Forsman. Kretsmöten Styrelsemöten Anna Fogelberg Eriksson, ordförande för Forum för genusvetenskap & jämställdhet vid Linköpings universitet EU-minister Birgitta Ohlsson om Kvinna i Europa Afternoon Tea på Rimforsa Strand med Birgitta Wistrand Projektet Kvinnliga förebilder i Östergötland fortsatte Sundsvall Ordförande har under året varit Gunilla Österholm och sekreterare Ulla Hillborgh. Kretsmöten Styrelsemöten Utdelning av stipendier från stiftelsen Till Anna Wedholms minne Örnsköldsvik Kontaktperson under året har varit Ingegerd Vidstrand och sekreterare Hélène Strömmer. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Inger Henricsson om sin roman Stannfåglarna Två frukostmöten: Kvinnliga beslutsfattare i kommunen och Monika Johansson, Västernorrlands landsting Volontärt arbete i Örnsköldsvik Prisutdelning i kretsens uppsatstävling för gymnasister Stockholm nätverk Se sid 7-8 Uppsala nätverk Frukostmöten: Helena Ströberg GE Health Care Life Sciences, Landstingsdirektör Kerstin Westholm och kommunalrådet Ebba Busch 20

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Författare: Sofia Persson I nästan sextio år (1906-1963) hade folkskollärarinnorna en egen organisation som arbetade för jämställda villkor i läraryrket. Förbundet

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Sverige + Kvinnokonventionen = sant? En rapport om Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting

Sverige + Kvinnokonventionen = sant? En rapport om Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting Sverige + Kvinnokonventionen = sant? En rapport om Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting 1 2 Sverige + Kvinnokonventionen = sant? En rapport om Kvinnokonventionens ställning i kommuner

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening: Synliggöra Sveriges Vägledarförening Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt Utveckla vägledningsprofessionen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser 2014-05-30 Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser Varför är ni i Kollegiet för svensk bolagsstyrning så engagerade i frågan om könsfördelningen i börsbolagens

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Sida 2 av 6 Liberala Kvinnor i Stockholms län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 har helt dominerats av två stora

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Nyhetsbrev. Stort intresse för makt och jämställdhet på Apelryd. Sveriges yngsta kommunalråd sid 5. Bolagsstämmor utmanas sid 5

Nyhetsbrev. Stort intresse för makt och jämställdhet på Apelryd. Sveriges yngsta kommunalråd sid 5. Bolagsstämmor utmanas sid 5 Nyhetsbrev NR 3 2012 Information från Fredrika Bremer Förbundet Stort intresse för makt och jämställdhet på Apelryd Makt. Det är det allt handlar om. Makten över kroppen, makten över världen. Årets Apelrydsseminarium

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer