Månadsbladet. Falskt alarm om Förbifarten. KALENDER 9 juni Möte innan riksstämman 10 juni Styrelsemöte juni Riksstämma i Örebro.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbladet. Falskt alarm om Förbifarten. KALENDER 9 juni Möte innan riksstämman 10 juni Styrelsemöte 14-15 juni Riksstämma i Örebro."

Transkript

1 Ge oss kraft Juni 2014 Månadsbladet Falskt alarm om Förbifarten Den 15 maj kom ett pressmeddelande från regeringen. Det basunerade ut att nu äntligen kan Förbifart Stockholm byggas. Anledningen, ansåg regeringen, var att regeringen hade avvisat samtliga överklaganden av arbetsplanen. Nu är det som tur är inte så enkelt som regeringen vill påskina. Visst har man genom att avvisa överklaganden undanröjt ett hinder, och beslutet var i och för sig ganska väntat. Men mycket, mycket återstår och regeringen säger också att man kan börja i de delar av projektet där vägbygget ( ) inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen. Javisst kan man börja bygga vissa delar av vägen men det är fortfarande många detaljplaner i Stockholm och Ekerö som ska tas samt ett antal miljödomar. Just det sista är något som Trafikverket också har sagt än så länge lägger hinder i vägen för att starta bygget. Det som nu händer på Trafikverket är att man nu kan börja skicka ut förfrågningar på huvudentreprenader. Då ska marknaden börja anbudsräkna på dem under hösten - under den tid som miljödomsförhandlingarna pågår. De stora tunnelentreprenader och ombyggnaderna av trafikplatsen i Kungens Kurva som kräver miljödom kan påbörjas när en dom med verkställighet givits, vilket Trafikverket hoppas ska ha skett i början av Alltså en bra bit efter höstens val.! KALENDER 9 juni Möte innan riksstämman 10 juni Styrelsemöte juni Riksstämma i Örebro Man kan ju bara spekulera i varför regeringen gått ut så hårt med detta vargen-kommer-budskap men det finns flera tänkbara anledningar. Ett kan vara att det är ren politisk taktik. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd säger i pressmeddelandet att det är nu hög tid för Stefan Löfven att lämna ett klart och gemensamt besked för de rödgröna hur de ser på Förbifarten. Det kan tyda på att regeringen redan har inlett valdebatten och att man dels vill övertrumfa de rödgröna, dels visa på att de är splittrade och därigenom stärka alliansen. Det har dykt upp fler exempel på det de senaste veckorna, bl.a. om försvaret och Bromma flygplats. En annan anledning kan vara att man vill få gemene man att tro att nu är det definitivt att Förbifart Stockholm ska byggas så att de som inte vet riktigt vad de anser om projektet helt ska ta bort det från den politiska dagordningen. I vilket fall bör nog Trafikverkets ledning inse att förutsättningarna kan förändras vid ett regeringsskifte och att man bör ta det lugnt. Vi hoppas såklart bl.a. på att ett regeringsskifte kan stoppa planerna på att bygga Förbifart Stockholm. Naturskyddsföreningen och våra samarbetspartners kommer vad som än händer att göra allt för att projektet stoppas. Det kan ske juridiskt, pga finansieringen, genom opinionen eller genom klimatet. Själv tror jag fortfarande benhårt på att Förbifart Stockholm inte kommer att se dagens ljus. It ain t over til the fat lady sings som man säger. Mårten Wallberg Ordförande

2 Ge oss kraft Vad styr bostadsbyggandet? Debatten pågår för fullt kring varför det inte byggs tillräckligt i regionen. Trots att många söker sig till Stockholms län finns ett underskott på bostäder. Miljörörelsen får sig ofta en känga och anklagas för att fördröja byggnadsplaner genom överklaganden av detaljplaner. En myt som inte stämmer. En av orsakerna som tagits upp på sistone är långa handläggningstider som drar ut på processen. En annan orsak är att marknaden har styrt bostadsbyggandet de senaste 20 åren. En paradox kan tyckas eftersom regionens befolkningsökning skapar behov av fler bostäder och därför borde fungera som incitament för ökad bebyggelse. Men behov är inte detsamma som efterfrågan. Efterfrågan i ett stockholmsperspektiv bör nämligen mätas i möjligheten att betala för nyproduktioner. Detta menar marknadsanalytikern Ted Lindqvist som talade på ett frukostseminarium på Stockholms läns landsting 23 april i år. Den största delen av dem som står för befolkningsökningen har inte möjlighet att betala för nyproduktioner. Ökningen består av nyfödda som inte kommer behöva egen bostad på ett tag framöver. Av ekonomiskt svaga personer som flyttar in från andra länder (flyktingar, anhöriginvandring) och från andra delar av Sverige (unga som kommer för plugg eller första jobbet). Hur många av dem har förutsättningar att efterfråga dyra nyproducerade bostäder? Det är istället köpstarka personer som redan bor i Stockholm som köper eller hyr de dyra nyproduktionerna. Men de utgör en begränsad grupp vilket leder till begränsad efterfrågan. Viket i sin tur leder till att byggbolagen inte vågar satsa på nyproduktion ens i attraktiva områden. Men, hävdar några, om vi bygger mycket så sjunker priserna på bostäder. Detta blir svårt eftersom kostnaden för att bygga är högre idag än för 20 år sedan. Tidigare kunde byggherrarna låna 100 % av kostnaden för den nya byggnaden, medan de idag måste gå in med eget kapital. Och här uppstår stora kostnader som hushållen i slutänden får betala. Boendeutgifterna för nyproducerade bostäder blir på så sätt högre än betalningsviljan det gäller både för nya hyresrätter och för nya bostadsrätter. Även i mindre attraktiva områden är efterfrågan liten på nya bostäder även om kostnaden för dem skulle bli mindre. Och om efterfrågan är liten vågar inte byggherrarna satsa på nyproduktioner eftersom de riskerar att stå med tomma lägenheter och förlora pengar. Så Stockholm är i lite av en motsägelse trots att så många vill bo här är efterfrågan (mätt i betalningsvilja) liten. Katrin Jones Hammarlund Se Ted Lindqvists presentation på: domning-2013/tematiska-frukostseminarier/23-april- Darfor/film / Under 2013 ökade länets befolkning med drygt och ungefär där beräknas ökningen ligga på de kommande åren enligt Stockholms läns landstings prognoser. Månadsbladet Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad. Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg. Länskansli: Norrbackagatan 80, Stockholm. Tfn E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Mårten Wallberg UBNR: (c) Copyright 2009

3 Många besökare i tältet på cykelmässan I slutet av april var Naturskyddsföreningens cykelgrupp med på Cyklistens dagar i Kungsträdgården. Med strålande vårsol mötte vi många besökare. Diskussionerna om bättre cykling och ger oss inspiration att jobba vidare med fler cyklister på gatorna och bättre cykling för ung som gammal, långsam som snabb. Många var nyfikna på lastcykeln. Barnfamiljer som ungdomar. Även äldre som har svårt med balansen testade cykeln för att den har tre hjul. Utrop som en sån vill ja ha hördes bland besökarna. Allt som fanns med till mässan transporterades ned på cykeln som vi visade upp. Behovet av bättre cykelbanor med färre skarpa kurvor blir tydligt. Bort med bilister som använder cykelfälten som extra fil och parkerar precis i anslutning till cykelbanorna. De politiska partierna avgav vallöften om cyklingens framtid. Cykelgruppen ser framemot fler säkra cykelbanor, cykel i kollektivtrafiken och på tåg. Fler parkeringsplatser och gärna cykelparkeringsnorm vid nybyggnation av bostäder och andra fastigheter. Givetvis vill vi att barn ska cyklar till skolan och fritidsaktiviteter. Cécile Everett, Cykelgruppen Ge oss kraft Nötvivel, larven lever i hasselnötter, den fullbildade skalbaggen på knoppar och blad. Foto: Ronny Fors Skogsgruppen vandrade på Gröna Kilarnas Dag Den 18 maj vandrade Skogsgruppen ut i Järvakilen, och firade Gröna Kilarnas Dag. Välkommen till Naturnatten den 5 juni - Samling Skarpnäcks t-bana kl då hänger vi på Ekudden och grillar korv - vi ses! Sandra Olofsson, Skogsgruppen Gullsparv. Foto: Ronny Fors Vi besöker det re-uppförda fågeltornet. Foto: Sandra Olofsson "Vild" ko. Foto: Ingrid Heldt

4 Ge oss kraft Juni 2014 Månadsbladet Storstockholms naturguider tipsar; SÖNDAG 1 JUNI Lindholmen i Vallentuna En tur med Margareta Lysell genom detta rika naturoch kulturlandskapet där ädellövskog, sumpskog, sjö och hagmarker ständigt blandas. Här bodde Gustav Vasas mormor och kanske var det här i eklandskapet den lille pojken lärde sig att tycka särskilt mycket om ek, något som i många sekel skulle komma att sätta sin prägel på landskapet i framförallt Mellansverige. Samling kl vid Lindholmens station (tåg från Östra station kl 9.50* mot Kårsta). Ca 5 km, 3½ timmar TISDAG 3 JUNI - Lättvandrat Gammelström Tyresö-Flaten Tyresö-Flaten har kallats en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Martina Kiibus leder en vandring längs norra stranden till Gammelströms porlande vatten och vidare genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Samling kl busshpl Nyfors (buss 873* fr Gullmarsplan 9.30). Ingen avgift TORSDAG 5 JUNI - Barnvagn Vårblommor och fågelsång i Nackareservaten Nu surrar humlorna och myrorna har brått. Flyttfåglarna har kommit och hela naturen är en enda barn-kammare. Följ med Michaela Lundell på en nyfiken vandring från bagarens prinsesstårta till hagen med björk. Fikarast vid Söderbysjön.Samling kl utanför T-bane-station Bagarmossen, avslut vid Björkhagens T-banestation. Ca 5 km, 3 timmar SÖNDAG 8 JUNI - Långtur Försommar på Järvafältet Vandra med Margareta Lysell från Jakobsberg till Häggvik genom ett omväxlande skogs- och kulturlandskap med höga naturvärden och en stor mångfald av arter. Bebyggt sedan minst 500 f Kr av människor med kreatur på skogen, som slåttrade på sankmarkerna och bedrev åkerbruk på de bördiga sedimentjordarna ända fram till 1900-talets början. Då tog militären över och därigenom bevarades området oexploaterat. Samling kl vid Jakobsbergs station (nedanför trapporna utanför spärrarna). Avslut vid Häggviks pendeltågsstation. Ca 9 km, 5 timmar SÖNDAG 15 JUNI De vilda blommornas dag Sandemar Denna dag firas med blomster-vandringar runt om i hela Norden, inklusive Färöarna och Grönland. Kristin Lundvall leder just vår vandring i Sandemar och dess blommande lundar och strand-ängar. Samling på naturreservatets parkering (buss 839* från Handenterminalen kl 9.39 till busshpl Svärdsnäsviken). Ta gärna med en flora. Ca 3 km, 4 timmar. Ingen avgift SÖNDAG 22 JUNI - Långtur Bornsjön Martina Kiibus guidar och berättar om den omväxlande naturen runt Stockholms stads reservvatten-täkt. En sjö med vildmarkskänsla och oexploaterade stränder alldeles i storstadens närhet. I sjön häckar storlom, på rull-stensåsen har vildsvin lämnat spår och med lite tur får vi se nattviol som blommar just vid denna tid. Samling kl utanför T-bane-station Norsborg, övre uppgången.ca 7 km, 4 timmar TORSDAG 26 JUNI - Kväll Älvsjöskogen på kvällen Genomkorsad av stambanan från norr till söder, har denna skog en för stockholmsförhållanden ovanlig vildmarkskaraktär med tallskogs-klädda hällmarkshöjder och smala dalgångar med högvuxen gran-skog. Rik på våtmarker både i dalarna och uppe på hällarna ger detta sammantaget utrymme för en stor mångfald av såväl olika arter som naturtyper. Bosse Rosén leder denna tur genom det föreslagna natur-resevatsområdet. Samling kl vid Älvsjö station i hallen utanför spärrarna. Ca 3 km, 2 timmar Ingen avgift SÖNDAG 29 JUNI Trehörningen, Tärnan Här möter oss en gammal gran-skog i ett småbrutet mosaikland-skap med tallbevuxna höjder, stup, dalar, våtmarker och sjöar. En skog med stor mångfald av växter och djur - allt ovanligare i all den skog som nu utsätts för modernt skogsbruk. Maria Bergström leder denna tur upp till och runt sjön som fått ge namn åt hela reservatet. Samling kl vid Domarud-dens friluftsgård (ta badbussen som går kl från Åkersberga station). Badbussturer tillbaka går kl 14 och kl 16. Ca 5-6 km, 3½ timme Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Läs mer på

5 Naturkalendern i Stockholms län Juni 2014 Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län. Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida Söndag 1 juni Hagmarksdag - Droppsta Vi medverkar på hagmarksdagen som arrangeras av Sigtuna kommun. Kom och se hur djur och växter lever på en gård! Vad finns i hagmarkerna? Se hur tovning av ull går till. Ta med barn och barnbarn! Se annons i Sigtunabygden för vidare info. Kontakt: Gunnel Petersson, tel Sigtuna Pollinering av bin och andra kryp Ta chansen att lära dig lite om ekosystemtjänsten pollinering. Vi kommer att titta på honungsbin och prata om pollinering och biodling. Men även visa vad du själv kan göra för att hjälpa de insekter som pollinerar våra växter. Samling kl i Edsbergsparken på gräsmattorna (där det finns gamla äppelträd) norr om Edsviken. Buss 607, 520 kliv av vid Edsvik. Sollentuna Vandring i Erstavik en del av Tyresökilen Vi gör en vandring från Tyresö strand via Slumnäs, Lindskär och Skomakartorp och avslutar vid golfbanan. Här finns ett varierat landskap med gamla skogar och naturbetesmarker med ett rikt växtoch djurliv, men även trista granplanteringar och utdikade marker. Vi tar också upp frågan om den gröna kilen som här har mycket svaga samband. Hur ska vi kunna förbättra dessa för både djur, växter och människor? Medtag matsäck! Samling vid Tyresö strand busshållplats kl 10. Buss 816 från Gullmarsplan. Ca 5 tim. Kontakt: Ronny Fors, Tyresö Söndag 1,8 och 15 juni Cikadadagar på Sundby gård Visning av en av Sveriges mest sällsynta insekter, den rödlistade bergscikadan, Cicadetta montana. I Huddinge uppträder den spelande insekten i alla former och allmänheten får tillfälle, om vi har tur, att se och höra den. Ett LONA-projekt med syfte att utöka habitatet, bevara och sprida kunskap om arten pågår. Vid regn inställes guidningen. Tid: Plats: Torpet Stensberg på Sundby gård, intill parkeringen. Kontakt: Roland Hansson, tel Huddinge Tisdag 3 juni Vattensalamandrar på Skogskyrkogården Tillsammans med Söderorts-kretsen i Stockholm besöker vi Världsarvet Skogskyrkogården med den mäktiga och unika tallskogen. Vi ska bl.a. titta på den större vattensalamandern som finns i Spegeldammen. Mats Lundqvist från Kyrkogårdförvaltningen guidar oss i Världarvets intressanta natur. Samling kl vid Spegeldammen invid begravningkapellen. Kostnad: 40:- för medlemmar och 80:- för de som ännu ej är medlemmar. Anmälan till Ulf Zetterstedt eller com senast den 2 juni. Haninge, Stockholm & Söderort Torsdag 5 juni Naturnatt på Ekudden Följ med till en trivsam försommarkväll vid Flatensjöns strand där vi har ett antal natur- och kulturaktiviteter: fågelskådning, ruinguidning, fladdermusspaning, korvgrillning. Kvällen startar med en guidad naturvandring från Skarpnäcks T-banestation till Ekudden. Väl på plats kommer Emmelie Golabiewski att guida oss genom de spännande ruinerna av Ekuddens gård och berätta om dess historia. I övrigt kan vi njuta av försommarens fåglar, och kanske får vi se bävrar och fladdermöss om vi har tur. Ta med matsäck och gärna något att grilla på lägerelden. Samling: Utanför Skarpnäcks T-bana kl för dig som vill följa med på guidningen. Det går bra att på egen hand ansluta sig till Ekudden (intill Listuddens gård) under kvällen. Vi håller på så länge vi orkar, kanske hela natten! Info och anmälan: Lasse Lidgren: eller Sandra Olofsson, eller Ronny Fors, naturskyddsforeningen.se, Stockholm, Söderort & Nacka Fågelkväll vid Säbysjön Vi vandrar från Säby Gård via strandängen mot Säbysjöns södra del. Efter en fikarast går vi mot 30-meterskärret. Har vi tur kanske vi kan besöka det nya fågeltornet om det då är färdigbyggt. Välj lämpliga kläder och skor/stövlar samt ta med egen matsäck. Samling på parkeringen vid Säby allé kl Ca 2,5 h. Kontakt: Kennet Andersson, tel Järfälla Lördag 7 juni Nattsångare Vi beger oss ut i juninatten för att lyssna på nattsjungande fåglar. Rejäl matsäck, varma kläder och kikare är bra att ha. Ca 7 tim. Samling kl på parkeringsplatsen framför Tibble gymnasium för samåkning i egna bilar. Avgift 5:-/mil till bilförarna. Anmälan till Hasse Nordin, tel eller maila hasse. senast 4 juni! Täby Söndag 8 juni De vilda blommornas dag vid Edsviken och Sätra ängar Danderyd I den vackra försommaren botaniserar vi under ledning av kunnig fackbotanist längs med Edsviken och Sätra ängars ekdungar. Samling kl 9.00 vid bron över kanalen där Nora träsk rinner ut i i Borgenviken. Ca 4 tim. Medtag matsäck. Kontakt: Eivor Niklasson, tel Danderyd Månadsbladet Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr (Juni)

6 Torsdag 12 juni Kvällsutflykt till Tärnanområdet Vi samåker ut till Tärnan där vi tar en promenad och stannar och fikar någonstans samtidigt som vi lyssnar till kvällskören av fåglar. När den tystnat spetsar vi öronen ännu mer för att höra Nattskärrans mycket speciella ljud. Vi kommer att stanna på flera platser i området för att få denna upplevelse. Till vår hjälp med att känna igen de fåglar vi hör har vi med oss Anders Barkengren. Ta med fika. Regnar det försöker vi hitta en annan kväll i juni. Samling på parkeringen mellan Statoil och Söraskolan kl för samåkning. Cirka 3,5 timma Anmälan till Ann Sjölander, tel , Österåker Lördag 14 juni Fågelsång för nybörjare Vill du lära dig några av våra vanligaste småfåglars sång? Följ med tidningen Lands naturreporter Håkan Steen på en morgonpromenad söder om Ösbyträsk i Gustavsberg. Vi är ute ungefär två timmar. Bra skor och litet fika rekommenderas. Samling vid Ösbyskolans sporthall kl 8.00, avslutning på samma plats. Kontakt: Håkan Steen, hakan. Värmdö juni Fjärilarnas helg i Stora Vika 2007 invigdes Fjärilsstigen, en natur- och kulturstig som löper runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Sedan dess har vi årligen firat Fjärilarnas Dag på försommaren. Publiksuccén har gjort att vi nu utvidgar detta till Fjärilarnas Helg. På programmet bl a Guidning runt Fjärilsstigen av fjärilsexperten Göran Palmqvist och kommunantikvarie Maria Landin sker båda dagarna med start Medtag matsäck. Aktiviteter för barn anordnas också båda dagarna med start Medtag matsäck. Samling sker båda dagarna vid Fjärilsstigens start vid flaggstängerna vid vägen till gamla cementfabriken. Om du åker buss kan du ta 848 med avgångstid från Nynäshamns station. Upplysningar: Tore Söderqvist, com, tel Läs mer på kretsens hemsida! Nynäshamn Söndag 15 juni De vilda blommornas dag Under några timmar gör vi en botanisk exkursion i området kring Görvälns slott under ledning av botanisten Eva Grönlund. Vi väljer lämpliga områden där vi får del av aktuell flora. Välj lämplig klädsel beroende på väder. Ta med flora och lupp om du har, och glöm inte en god matsäck. Samling på parkeringen vid Görvälns slott kl Ca 2,5 tim. Kontakt: Eva Grönlund, net, tel Järfälla De vilda blommornas dag Eldgarnsö/Färingsö Svensk botanisk förening arrangerar varje år en dag med exkursion till en botaniskt intressant lokal. Samling kl vid Eldgarnsös reservatsparkering. Miljösamåkning från kommunhuset Tappström kl Under sakkunnig ledning av vår förnämlige botaniker Sture Nordmark går färden till det blomsterrika reservatet Eldgarnsö vid Färingsös nordspets. Ta gärna med flora, lupp och en smaklig matsäck. Kontakt: Sture Nordmark, tel Mälaröarna Natursnokarna (för barnfamiljer): Tur till blomsterängen Inför midsommar beger vi oss ut i det öppna kulturlandskapet kring Alby och Uddby gård. Vi försöker hitta sju sorters blommor, pysslar lite och äter medhavd matsäck i hagen. Samlingsplats: Uddby gård kl 14. Ca 2 tim. Kontaktpersoner: Anna-Mia Bergkvist, , alt. Helena Hartzell, , helena. Tyresö De vilda blommornas dag - Skogen vid Lillsjön och Örnässjön Vi besöker några skogsområden vid Lillsjön och Örnässjön, som pekats ut som värdefulla objekt i Skogsstyrelsens inventering år Delar av skogen visar också spår av tidigare jordbruk med växter som hassel, nattviol, jungfrulin, prästkragar, liten blåklocka med mera. Vad händer med dessa växter när skogen sluter sig? Ta med flora, (lupp, om du har) och matsäck. Samling kl. 10 vid parkeringen vid Granhammarsvägen vid infarten till Lillsjöbadet. OBS! Anmäl till någon av kontaktpersonerna Michael Åkerberg , eller Christina Lindahl så vi kan planera gemensam transport. Upplands-Bro Måndag 16 juni Bäversafari i Trehörningen Bävern sprider sig allt mera och finns nu faktiskt även ute i vår skärgård. Bävern är huvudsakligen nattaktiv. Vi försöker få en glimt av det mycket skygga djuret i sommarnatten. Samling vid Golfklubbens parkering kl Tag gärna med kikare om du har. Samarrangemang med Svenska Turistföreningens lokala krets. Anmälan senast 13 juni till Björn Strehlenert, com eller tel Saltsjöbaden Lördag 28 juni Källtorpssjön och Orrmossen - vildmark i Nackareservatet Vi gör en vandring runt Källtorpssjön och Orrmossen med sitt spännande brandfält. Orrmossen är ett av Stockholmsområdets större sammanhängande mossekomplex. I Källtorpssjön finns storlom och vid Orrmossen finns trädlärka och många andra fåglar. Insektslivet är rikt och kanske ser vi den svavelgula höfjärilen flyga. Vid fint väder kommer vi även få se trollsländor. Ronny Fors är vår guide. Ta med fika. Samling: Hellasgården kl 10. Ca 5 tim. Info: Ronny Fors: ronny Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr. Stockholm Månadsbladet Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr (Juni)

PROGRAM 2014. nacka.naturskyddsforeningen.se. i NACKA

PROGRAM 2014. nacka.naturskyddsforeningen.se. i NACKA PROGRAM 2014 nacka.naturskyddsforeningen.se i NACKA Välkommen till Grodans år! Naturskyddsföreningen har utlyst 2014 till Grodans år. Grodor är känsliga djur som behöver bra vatten- och landmiljöer för

Läs mer

Välkommen till Naturskyddsföreningens rådslag i Södertälje 7 december!

Välkommen till Naturskyddsföreningens rådslag i Södertälje 7 december! Månadsbladet Välkommen till Naturskyddsföreningens rådslag i Södertälje 7 december! - Vilken är Naturskyddsföreningens viktigaste utmaning? Alla Naturskyddsföreningens medlemmar är varmt välkomna till

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Månadsbladet. Förbifart Stockholm, Västlänken och trängselskatter KALENDER. Oktober 2014

Månadsbladet. Förbifart Stockholm, Västlänken och trängselskatter KALENDER. Oktober 2014 Oktober 2014 Månadsbladet Förbifart Stockholm, Västlänken och trängselskatter Det står nu klart att Göteborg sagt ett klart nej i folkomröstningen om trängselskatter i staden. Beskedet i radion kom några

Läs mer

Din aktivitetsguide för. norra Öland 2014

Din aktivitetsguide för. norra Öland 2014 Din aktivitetsguide för norra Öland 2014 Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 29 maj - 19 juni 11.00-16.00 Midsommarafton stängt 21 juni - 17 augusti 10.00-18.00 18 augusti -

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Månadsbladet. Pilgrimsfalken ska spana över Stockholm igen! KALENDER Kansliet är stängt för sommaren. Vi öppnar åter 11 augusti. Glad sommar!

Månadsbladet. Pilgrimsfalken ska spana över Stockholm igen! KALENDER Kansliet är stängt för sommaren. Vi öppnar åter 11 augusti. Glad sommar! Juli-Augusti 2014 Månadsbladet Pilgrimsfalken ska spana över Stockholm igen! Foto: Nordens Ark Äntligen! Måndagen den 30 juni placerades fyra pilgrimsfalkungar i en bolåda på taket till Folksamskrapan

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

naturreservat i järfälla kommun sollentuna kommun Norra Järvafältet

naturreservat i järfälla kommun sollentuna kommun Norra Järvafältet naturreservat i järfälla kommun sollentuna kommun Norra Järvafältet Norra Järvafältet Naturen på norra Järvafältet är mycket omväxlande. Här finns en bit landsbygd med grusvägar som slingrar sig fram genom

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Månadsbladet. Hållbar stadsutveckling 2.0 KALENDER. September 2015. 12 september Styrelseinternat 19 september Cykelkarneval 10 oktober Kretskonferens

Månadsbladet. Hållbar stadsutveckling 2.0 KALENDER. September 2015. 12 september Styrelseinternat 19 september Cykelkarneval 10 oktober Kretskonferens September 2015 Månadsbladet Hållbar stadsutveckling 2.0 När länsförbundet gjorde sin första policy för hållbar stadsutveckling för runt 6 år sen var prognosen från dåvarande Regionplane- och trafikkontoret

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Täby Naturskyddsförening

Täby Naturskyddsförening Täby Naturskyddsförening ÅRSPROGRAM augusti 2009 augusti 2010 Boka i din kalender redan nu det du tycker verkar intressant. Vi påminner dig gärna om våra aktiviteter via mejl. Skicka din e-postadress till

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

LÄR KÄNNA UPPLANDS NATUR - APRIL

LÄR KÄNNA UPPLANDS NATUR - APRIL LÄR KÄNNA UPPLANDS NATUR - APRIL Söndag 12 april, Uppsala CYKELUTFLYKT TILL LINNÉS SÄVJA OCH HAMMARBY Vi cyklar längs med Linnéstigen så mycket som det går genom Kungsängen och Djurgårdsskogen till Hammarby

Läs mer

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Skellefteå kommun Fotboll - Norrlångträsk Var: fotbollsplanen Norrlångträsk När: Måndagar Tid: 19.00 Ungefär När barnen får sommarlov till och med cirka 15 augusti Kontaktperson:

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla Höstprogram 2015 Sockertoppen vid Degeberga backar Ordföranden har ordet Under senare år har vi försökt att ha åtminstone någon aktivitet varje halvår

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Månadsbladet. Laglöst land. KALENDER 13 mars Styrelsemöte 5 april Länsstämma. Mars 2014

Månadsbladet. Laglöst land. KALENDER 13 mars Styrelsemöte 5 april Länsstämma. Mars 2014 Mars 2014 Månadsbladet Laglöst land Det är bara att inse. Demokratin och naturen, främst i våra storstadsområden, står under kraftigt angrepp. Från flera håll. I månadsbladet 9/13 berättade jag om de planer

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26. Svenska Naturskyddsföreningen

Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26. Svenska Naturskyddsföreningen Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26 Svenska Naturskyddsföreningen Natur och miljövänner! Nu stundar ännu en fin vår. I skrivande stund är det fortfarande snö och is ute

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Månadsbladet. Dags igen för ny RUFS KALENDER. Maj 2015

Månadsbladet. Dags igen för ny RUFS KALENDER. Maj 2015 Maj 2015 Månadsbladet Dags igen för ny RUFS De gröna kilarna ska bevaras, utvecklas och göras tillgängliga för invånarna. Tydligare än så går det inte att beskriva den önskade framtiden för kilarna. Det

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

På gång i Falköping. Juni 2010. Underhållning på Åsle Tå Café & Kök med Tom Svensson. Kl 20.00

På gång i Falköping. Juni 2010. Underhållning på Åsle Tå Café & Kök med Tom Svensson. Kl 20.00 2010 06 03 2010 06 03 2010 06 05 På gång i Falköping Juni 2010 Underhållning på Café & Kök med Tom Svensson. Kl 20.00 Föredrag "Energispar i vardagen" på. Föreläsning Sömn på Mösseberg. Tips och råd hur

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

Program januari juni 2012. I vått & torrt. på naturum Vattenriket. Vattenstaden Kristianstad

Program januari juni 2012. I vått & torrt. på naturum Vattenriket. Vattenstaden Kristianstad Program januari juni 2012 I vått & torrt på naturum Vattenriket Vattenstaden Kristianstad Musik i redet Bussar till örnar och tranor Åhus - torrast i Vattenriket Örnar inleder året Tranor tar över i mars

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Stockholms Natur. Bevara Stockholms naturpärlor för mångfald och hälsa!

Stockholms Natur. Bevara Stockholms naturpärlor för mångfald och hälsa! Bevara Stockholms naturpärlor för mångfald och hälsa! Rågsveds friområde, Stockholm Stockholms Natur PROGRAMBLADET FEBRUARI OKTOBER 2014 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Inget parti värnar

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Foto: Beatrice Sundberg. Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR

Foto: Beatrice Sundberg. Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Foto: Beatrice Sundberg Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Engagemangets tid! Vi påminns hela tiden klimatet förändras runt om i

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2014

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2014 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2014 FRISKIS PÅ GÅNG Lördagen 18 Januari, Vintervandring i vilda Skrylle med Eva H Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Guideprogram 2013. Guidningar och utflykter i natur- och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2013. Guidningar och utflykter i natur- och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2013 Guidningar och utflykter i natur- och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i det gröna! Styvmorsvioler. I årets guideprogram hittar du många olika spännande och intressanta guidningar

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Naturguidningar på Gotland juli-september 2015. Välkommen ut i naturen!

Naturguidningar på Gotland juli-september 2015. Välkommen ut i naturen! Naturguidningar på Gotland juli-september 2015 I det här programmet har naturum Gotland sammanställt naturguidningar och naturvandringar som arrangeras av olika organisationer med naturanknytning. Arrangörerna

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET Jakt- och naturarrangemang 2015 Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer