Månadsbladet. Falskt alarm om Förbifarten. KALENDER 9 juni Möte innan riksstämman 10 juni Styrelsemöte juni Riksstämma i Örebro.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbladet. Falskt alarm om Förbifarten. KALENDER 9 juni Möte innan riksstämman 10 juni Styrelsemöte 14-15 juni Riksstämma i Örebro."

Transkript

1 Ge oss kraft Juni 2014 Månadsbladet Falskt alarm om Förbifarten Den 15 maj kom ett pressmeddelande från regeringen. Det basunerade ut att nu äntligen kan Förbifart Stockholm byggas. Anledningen, ansåg regeringen, var att regeringen hade avvisat samtliga överklaganden av arbetsplanen. Nu är det som tur är inte så enkelt som regeringen vill påskina. Visst har man genom att avvisa överklaganden undanröjt ett hinder, och beslutet var i och för sig ganska väntat. Men mycket, mycket återstår och regeringen säger också att man kan börja i de delar av projektet där vägbygget ( ) inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen. Javisst kan man börja bygga vissa delar av vägen men det är fortfarande många detaljplaner i Stockholm och Ekerö som ska tas samt ett antal miljödomar. Just det sista är något som Trafikverket också har sagt än så länge lägger hinder i vägen för att starta bygget. Det som nu händer på Trafikverket är att man nu kan börja skicka ut förfrågningar på huvudentreprenader. Då ska marknaden börja anbudsräkna på dem under hösten - under den tid som miljödomsförhandlingarna pågår. De stora tunnelentreprenader och ombyggnaderna av trafikplatsen i Kungens Kurva som kräver miljödom kan påbörjas när en dom med verkställighet givits, vilket Trafikverket hoppas ska ha skett i början av Alltså en bra bit efter höstens val.! KALENDER 9 juni Möte innan riksstämman 10 juni Styrelsemöte juni Riksstämma i Örebro Man kan ju bara spekulera i varför regeringen gått ut så hårt med detta vargen-kommer-budskap men det finns flera tänkbara anledningar. Ett kan vara att det är ren politisk taktik. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd säger i pressmeddelandet att det är nu hög tid för Stefan Löfven att lämna ett klart och gemensamt besked för de rödgröna hur de ser på Förbifarten. Det kan tyda på att regeringen redan har inlett valdebatten och att man dels vill övertrumfa de rödgröna, dels visa på att de är splittrade och därigenom stärka alliansen. Det har dykt upp fler exempel på det de senaste veckorna, bl.a. om försvaret och Bromma flygplats. En annan anledning kan vara att man vill få gemene man att tro att nu är det definitivt att Förbifart Stockholm ska byggas så att de som inte vet riktigt vad de anser om projektet helt ska ta bort det från den politiska dagordningen. I vilket fall bör nog Trafikverkets ledning inse att förutsättningarna kan förändras vid ett regeringsskifte och att man bör ta det lugnt. Vi hoppas såklart bl.a. på att ett regeringsskifte kan stoppa planerna på att bygga Förbifart Stockholm. Naturskyddsföreningen och våra samarbetspartners kommer vad som än händer att göra allt för att projektet stoppas. Det kan ske juridiskt, pga finansieringen, genom opinionen eller genom klimatet. Själv tror jag fortfarande benhårt på att Förbifart Stockholm inte kommer att se dagens ljus. It ain t over til the fat lady sings som man säger. Mårten Wallberg Ordförande

2 Ge oss kraft Vad styr bostadsbyggandet? Debatten pågår för fullt kring varför det inte byggs tillräckligt i regionen. Trots att många söker sig till Stockholms län finns ett underskott på bostäder. Miljörörelsen får sig ofta en känga och anklagas för att fördröja byggnadsplaner genom överklaganden av detaljplaner. En myt som inte stämmer. En av orsakerna som tagits upp på sistone är långa handläggningstider som drar ut på processen. En annan orsak är att marknaden har styrt bostadsbyggandet de senaste 20 åren. En paradox kan tyckas eftersom regionens befolkningsökning skapar behov av fler bostäder och därför borde fungera som incitament för ökad bebyggelse. Men behov är inte detsamma som efterfrågan. Efterfrågan i ett stockholmsperspektiv bör nämligen mätas i möjligheten att betala för nyproduktioner. Detta menar marknadsanalytikern Ted Lindqvist som talade på ett frukostseminarium på Stockholms läns landsting 23 april i år. Den största delen av dem som står för befolkningsökningen har inte möjlighet att betala för nyproduktioner. Ökningen består av nyfödda som inte kommer behöva egen bostad på ett tag framöver. Av ekonomiskt svaga personer som flyttar in från andra länder (flyktingar, anhöriginvandring) och från andra delar av Sverige (unga som kommer för plugg eller första jobbet). Hur många av dem har förutsättningar att efterfråga dyra nyproducerade bostäder? Det är istället köpstarka personer som redan bor i Stockholm som köper eller hyr de dyra nyproduktionerna. Men de utgör en begränsad grupp vilket leder till begränsad efterfrågan. Viket i sin tur leder till att byggbolagen inte vågar satsa på nyproduktion ens i attraktiva områden. Men, hävdar några, om vi bygger mycket så sjunker priserna på bostäder. Detta blir svårt eftersom kostnaden för att bygga är högre idag än för 20 år sedan. Tidigare kunde byggherrarna låna 100 % av kostnaden för den nya byggnaden, medan de idag måste gå in med eget kapital. Och här uppstår stora kostnader som hushållen i slutänden får betala. Boendeutgifterna för nyproducerade bostäder blir på så sätt högre än betalningsviljan det gäller både för nya hyresrätter och för nya bostadsrätter. Även i mindre attraktiva områden är efterfrågan liten på nya bostäder även om kostnaden för dem skulle bli mindre. Och om efterfrågan är liten vågar inte byggherrarna satsa på nyproduktioner eftersom de riskerar att stå med tomma lägenheter och förlora pengar. Så Stockholm är i lite av en motsägelse trots att så många vill bo här är efterfrågan (mätt i betalningsvilja) liten. Katrin Jones Hammarlund Se Ted Lindqvists presentation på: domning-2013/tematiska-frukostseminarier/23-april- Darfor/film / Under 2013 ökade länets befolkning med drygt och ungefär där beräknas ökningen ligga på de kommande åren enligt Stockholms läns landstings prognoser. Månadsbladet Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad. Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg. Länskansli: Norrbackagatan 80, Stockholm. Tfn E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Mårten Wallberg UBNR: (c) Copyright 2009

3 Många besökare i tältet på cykelmässan I slutet av april var Naturskyddsföreningens cykelgrupp med på Cyklistens dagar i Kungsträdgården. Med strålande vårsol mötte vi många besökare. Diskussionerna om bättre cykling och ger oss inspiration att jobba vidare med fler cyklister på gatorna och bättre cykling för ung som gammal, långsam som snabb. Många var nyfikna på lastcykeln. Barnfamiljer som ungdomar. Även äldre som har svårt med balansen testade cykeln för att den har tre hjul. Utrop som en sån vill ja ha hördes bland besökarna. Allt som fanns med till mässan transporterades ned på cykeln som vi visade upp. Behovet av bättre cykelbanor med färre skarpa kurvor blir tydligt. Bort med bilister som använder cykelfälten som extra fil och parkerar precis i anslutning till cykelbanorna. De politiska partierna avgav vallöften om cyklingens framtid. Cykelgruppen ser framemot fler säkra cykelbanor, cykel i kollektivtrafiken och på tåg. Fler parkeringsplatser och gärna cykelparkeringsnorm vid nybyggnation av bostäder och andra fastigheter. Givetvis vill vi att barn ska cyklar till skolan och fritidsaktiviteter. Cécile Everett, Cykelgruppen Ge oss kraft Nötvivel, larven lever i hasselnötter, den fullbildade skalbaggen på knoppar och blad. Foto: Ronny Fors Skogsgruppen vandrade på Gröna Kilarnas Dag Den 18 maj vandrade Skogsgruppen ut i Järvakilen, och firade Gröna Kilarnas Dag. Välkommen till Naturnatten den 5 juni - Samling Skarpnäcks t-bana kl då hänger vi på Ekudden och grillar korv - vi ses! Sandra Olofsson, Skogsgruppen Gullsparv. Foto: Ronny Fors Vi besöker det re-uppförda fågeltornet. Foto: Sandra Olofsson "Vild" ko. Foto: Ingrid Heldt

4 Ge oss kraft Juni 2014 Månadsbladet Storstockholms naturguider tipsar; SÖNDAG 1 JUNI Lindholmen i Vallentuna En tur med Margareta Lysell genom detta rika naturoch kulturlandskapet där ädellövskog, sumpskog, sjö och hagmarker ständigt blandas. Här bodde Gustav Vasas mormor och kanske var det här i eklandskapet den lille pojken lärde sig att tycka särskilt mycket om ek, något som i många sekel skulle komma att sätta sin prägel på landskapet i framförallt Mellansverige. Samling kl vid Lindholmens station (tåg från Östra station kl 9.50* mot Kårsta). Ca 5 km, 3½ timmar TISDAG 3 JUNI - Lättvandrat Gammelström Tyresö-Flaten Tyresö-Flaten har kallats en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Martina Kiibus leder en vandring längs norra stranden till Gammelströms porlande vatten och vidare genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Samling kl busshpl Nyfors (buss 873* fr Gullmarsplan 9.30). Ingen avgift TORSDAG 5 JUNI - Barnvagn Vårblommor och fågelsång i Nackareservaten Nu surrar humlorna och myrorna har brått. Flyttfåglarna har kommit och hela naturen är en enda barn-kammare. Följ med Michaela Lundell på en nyfiken vandring från bagarens prinsesstårta till hagen med björk. Fikarast vid Söderbysjön.Samling kl utanför T-bane-station Bagarmossen, avslut vid Björkhagens T-banestation. Ca 5 km, 3 timmar SÖNDAG 8 JUNI - Långtur Försommar på Järvafältet Vandra med Margareta Lysell från Jakobsberg till Häggvik genom ett omväxlande skogs- och kulturlandskap med höga naturvärden och en stor mångfald av arter. Bebyggt sedan minst 500 f Kr av människor med kreatur på skogen, som slåttrade på sankmarkerna och bedrev åkerbruk på de bördiga sedimentjordarna ända fram till 1900-talets början. Då tog militären över och därigenom bevarades området oexploaterat. Samling kl vid Jakobsbergs station (nedanför trapporna utanför spärrarna). Avslut vid Häggviks pendeltågsstation. Ca 9 km, 5 timmar SÖNDAG 15 JUNI De vilda blommornas dag Sandemar Denna dag firas med blomster-vandringar runt om i hela Norden, inklusive Färöarna och Grönland. Kristin Lundvall leder just vår vandring i Sandemar och dess blommande lundar och strand-ängar. Samling på naturreservatets parkering (buss 839* från Handenterminalen kl 9.39 till busshpl Svärdsnäsviken). Ta gärna med en flora. Ca 3 km, 4 timmar. Ingen avgift SÖNDAG 22 JUNI - Långtur Bornsjön Martina Kiibus guidar och berättar om den omväxlande naturen runt Stockholms stads reservvatten-täkt. En sjö med vildmarkskänsla och oexploaterade stränder alldeles i storstadens närhet. I sjön häckar storlom, på rull-stensåsen har vildsvin lämnat spår och med lite tur får vi se nattviol som blommar just vid denna tid. Samling kl utanför T-bane-station Norsborg, övre uppgången.ca 7 km, 4 timmar TORSDAG 26 JUNI - Kväll Älvsjöskogen på kvällen Genomkorsad av stambanan från norr till söder, har denna skog en för stockholmsförhållanden ovanlig vildmarkskaraktär med tallskogs-klädda hällmarkshöjder och smala dalgångar med högvuxen gran-skog. Rik på våtmarker både i dalarna och uppe på hällarna ger detta sammantaget utrymme för en stor mångfald av såväl olika arter som naturtyper. Bosse Rosén leder denna tur genom det föreslagna natur-resevatsområdet. Samling kl vid Älvsjö station i hallen utanför spärrarna. Ca 3 km, 2 timmar Ingen avgift SÖNDAG 29 JUNI Trehörningen, Tärnan Här möter oss en gammal gran-skog i ett småbrutet mosaikland-skap med tallbevuxna höjder, stup, dalar, våtmarker och sjöar. En skog med stor mångfald av växter och djur - allt ovanligare i all den skog som nu utsätts för modernt skogsbruk. Maria Bergström leder denna tur upp till och runt sjön som fått ge namn åt hela reservatet. Samling kl vid Domarud-dens friluftsgård (ta badbussen som går kl från Åkersberga station). Badbussturer tillbaka går kl 14 och kl 16. Ca 5-6 km, 3½ timme Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Läs mer på

5 Naturkalendern i Stockholms län Juni 2014 Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län. Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida Söndag 1 juni Hagmarksdag - Droppsta Vi medverkar på hagmarksdagen som arrangeras av Sigtuna kommun. Kom och se hur djur och växter lever på en gård! Vad finns i hagmarkerna? Se hur tovning av ull går till. Ta med barn och barnbarn! Se annons i Sigtunabygden för vidare info. Kontakt: Gunnel Petersson, tel Sigtuna Pollinering av bin och andra kryp Ta chansen att lära dig lite om ekosystemtjänsten pollinering. Vi kommer att titta på honungsbin och prata om pollinering och biodling. Men även visa vad du själv kan göra för att hjälpa de insekter som pollinerar våra växter. Samling kl i Edsbergsparken på gräsmattorna (där det finns gamla äppelträd) norr om Edsviken. Buss 607, 520 kliv av vid Edsvik. Sollentuna Vandring i Erstavik en del av Tyresökilen Vi gör en vandring från Tyresö strand via Slumnäs, Lindskär och Skomakartorp och avslutar vid golfbanan. Här finns ett varierat landskap med gamla skogar och naturbetesmarker med ett rikt växtoch djurliv, men även trista granplanteringar och utdikade marker. Vi tar också upp frågan om den gröna kilen som här har mycket svaga samband. Hur ska vi kunna förbättra dessa för både djur, växter och människor? Medtag matsäck! Samling vid Tyresö strand busshållplats kl 10. Buss 816 från Gullmarsplan. Ca 5 tim. Kontakt: Ronny Fors, Tyresö Söndag 1,8 och 15 juni Cikadadagar på Sundby gård Visning av en av Sveriges mest sällsynta insekter, den rödlistade bergscikadan, Cicadetta montana. I Huddinge uppträder den spelande insekten i alla former och allmänheten får tillfälle, om vi har tur, att se och höra den. Ett LONA-projekt med syfte att utöka habitatet, bevara och sprida kunskap om arten pågår. Vid regn inställes guidningen. Tid: Plats: Torpet Stensberg på Sundby gård, intill parkeringen. Kontakt: Roland Hansson, tel Huddinge Tisdag 3 juni Vattensalamandrar på Skogskyrkogården Tillsammans med Söderorts-kretsen i Stockholm besöker vi Världsarvet Skogskyrkogården med den mäktiga och unika tallskogen. Vi ska bl.a. titta på den större vattensalamandern som finns i Spegeldammen. Mats Lundqvist från Kyrkogårdförvaltningen guidar oss i Världarvets intressanta natur. Samling kl vid Spegeldammen invid begravningkapellen. Kostnad: 40:- för medlemmar och 80:- för de som ännu ej är medlemmar. Anmälan till Ulf Zetterstedt eller com senast den 2 juni. Haninge, Stockholm & Söderort Torsdag 5 juni Naturnatt på Ekudden Följ med till en trivsam försommarkväll vid Flatensjöns strand där vi har ett antal natur- och kulturaktiviteter: fågelskådning, ruinguidning, fladdermusspaning, korvgrillning. Kvällen startar med en guidad naturvandring från Skarpnäcks T-banestation till Ekudden. Väl på plats kommer Emmelie Golabiewski att guida oss genom de spännande ruinerna av Ekuddens gård och berätta om dess historia. I övrigt kan vi njuta av försommarens fåglar, och kanske får vi se bävrar och fladdermöss om vi har tur. Ta med matsäck och gärna något att grilla på lägerelden. Samling: Utanför Skarpnäcks T-bana kl för dig som vill följa med på guidningen. Det går bra att på egen hand ansluta sig till Ekudden (intill Listuddens gård) under kvällen. Vi håller på så länge vi orkar, kanske hela natten! Info och anmälan: Lasse Lidgren: eller Sandra Olofsson, eller Ronny Fors, naturskyddsforeningen.se, Stockholm, Söderort & Nacka Fågelkväll vid Säbysjön Vi vandrar från Säby Gård via strandängen mot Säbysjöns södra del. Efter en fikarast går vi mot 30-meterskärret. Har vi tur kanske vi kan besöka det nya fågeltornet om det då är färdigbyggt. Välj lämpliga kläder och skor/stövlar samt ta med egen matsäck. Samling på parkeringen vid Säby allé kl Ca 2,5 h. Kontakt: Kennet Andersson, tel Järfälla Lördag 7 juni Nattsångare Vi beger oss ut i juninatten för att lyssna på nattsjungande fåglar. Rejäl matsäck, varma kläder och kikare är bra att ha. Ca 7 tim. Samling kl på parkeringsplatsen framför Tibble gymnasium för samåkning i egna bilar. Avgift 5:-/mil till bilförarna. Anmälan till Hasse Nordin, tel eller maila hasse. senast 4 juni! Täby Söndag 8 juni De vilda blommornas dag vid Edsviken och Sätra ängar Danderyd I den vackra försommaren botaniserar vi under ledning av kunnig fackbotanist längs med Edsviken och Sätra ängars ekdungar. Samling kl 9.00 vid bron över kanalen där Nora träsk rinner ut i i Borgenviken. Ca 4 tim. Medtag matsäck. Kontakt: Eivor Niklasson, tel Danderyd Månadsbladet Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr (Juni)

6 Torsdag 12 juni Kvällsutflykt till Tärnanområdet Vi samåker ut till Tärnan där vi tar en promenad och stannar och fikar någonstans samtidigt som vi lyssnar till kvällskören av fåglar. När den tystnat spetsar vi öronen ännu mer för att höra Nattskärrans mycket speciella ljud. Vi kommer att stanna på flera platser i området för att få denna upplevelse. Till vår hjälp med att känna igen de fåglar vi hör har vi med oss Anders Barkengren. Ta med fika. Regnar det försöker vi hitta en annan kväll i juni. Samling på parkeringen mellan Statoil och Söraskolan kl för samåkning. Cirka 3,5 timma Anmälan till Ann Sjölander, tel , Österåker Lördag 14 juni Fågelsång för nybörjare Vill du lära dig några av våra vanligaste småfåglars sång? Följ med tidningen Lands naturreporter Håkan Steen på en morgonpromenad söder om Ösbyträsk i Gustavsberg. Vi är ute ungefär två timmar. Bra skor och litet fika rekommenderas. Samling vid Ösbyskolans sporthall kl 8.00, avslutning på samma plats. Kontakt: Håkan Steen, hakan. Värmdö juni Fjärilarnas helg i Stora Vika 2007 invigdes Fjärilsstigen, en natur- och kulturstig som löper runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Sedan dess har vi årligen firat Fjärilarnas Dag på försommaren. Publiksuccén har gjort att vi nu utvidgar detta till Fjärilarnas Helg. På programmet bl a Guidning runt Fjärilsstigen av fjärilsexperten Göran Palmqvist och kommunantikvarie Maria Landin sker båda dagarna med start Medtag matsäck. Aktiviteter för barn anordnas också båda dagarna med start Medtag matsäck. Samling sker båda dagarna vid Fjärilsstigens start vid flaggstängerna vid vägen till gamla cementfabriken. Om du åker buss kan du ta 848 med avgångstid från Nynäshamns station. Upplysningar: Tore Söderqvist, com, tel Läs mer på kretsens hemsida! Nynäshamn Söndag 15 juni De vilda blommornas dag Under några timmar gör vi en botanisk exkursion i området kring Görvälns slott under ledning av botanisten Eva Grönlund. Vi väljer lämpliga områden där vi får del av aktuell flora. Välj lämplig klädsel beroende på väder. Ta med flora och lupp om du har, och glöm inte en god matsäck. Samling på parkeringen vid Görvälns slott kl Ca 2,5 tim. Kontakt: Eva Grönlund, net, tel Järfälla De vilda blommornas dag Eldgarnsö/Färingsö Svensk botanisk förening arrangerar varje år en dag med exkursion till en botaniskt intressant lokal. Samling kl vid Eldgarnsös reservatsparkering. Miljösamåkning från kommunhuset Tappström kl Under sakkunnig ledning av vår förnämlige botaniker Sture Nordmark går färden till det blomsterrika reservatet Eldgarnsö vid Färingsös nordspets. Ta gärna med flora, lupp och en smaklig matsäck. Kontakt: Sture Nordmark, tel Mälaröarna Natursnokarna (för barnfamiljer): Tur till blomsterängen Inför midsommar beger vi oss ut i det öppna kulturlandskapet kring Alby och Uddby gård. Vi försöker hitta sju sorters blommor, pysslar lite och äter medhavd matsäck i hagen. Samlingsplats: Uddby gård kl 14. Ca 2 tim. Kontaktpersoner: Anna-Mia Bergkvist, , alt. Helena Hartzell, , helena. Tyresö De vilda blommornas dag - Skogen vid Lillsjön och Örnässjön Vi besöker några skogsområden vid Lillsjön och Örnässjön, som pekats ut som värdefulla objekt i Skogsstyrelsens inventering år Delar av skogen visar också spår av tidigare jordbruk med växter som hassel, nattviol, jungfrulin, prästkragar, liten blåklocka med mera. Vad händer med dessa växter när skogen sluter sig? Ta med flora, (lupp, om du har) och matsäck. Samling kl. 10 vid parkeringen vid Granhammarsvägen vid infarten till Lillsjöbadet. OBS! Anmäl till någon av kontaktpersonerna Michael Åkerberg , eller Christina Lindahl så vi kan planera gemensam transport. Upplands-Bro Måndag 16 juni Bäversafari i Trehörningen Bävern sprider sig allt mera och finns nu faktiskt även ute i vår skärgård. Bävern är huvudsakligen nattaktiv. Vi försöker få en glimt av det mycket skygga djuret i sommarnatten. Samling vid Golfklubbens parkering kl Tag gärna med kikare om du har. Samarrangemang med Svenska Turistföreningens lokala krets. Anmälan senast 13 juni till Björn Strehlenert, com eller tel Saltsjöbaden Lördag 28 juni Källtorpssjön och Orrmossen - vildmark i Nackareservatet Vi gör en vandring runt Källtorpssjön och Orrmossen med sitt spännande brandfält. Orrmossen är ett av Stockholmsområdets större sammanhängande mossekomplex. I Källtorpssjön finns storlom och vid Orrmossen finns trädlärka och många andra fåglar. Insektslivet är rikt och kanske ser vi den svavelgula höfjärilen flyga. Vid fint väder kommer vi även få se trollsländor. Ronny Fors är vår guide. Ta med fika. Samling: Hellasgården kl 10. Ca 5 tim. Info: Ronny Fors: ronny Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr. Stockholm Månadsbladet Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr (Juni)

Välkommen till Naturskyddsföreningens rådslag i Södertälje 7 december!

Välkommen till Naturskyddsföreningens rådslag i Södertälje 7 december! Månadsbladet Välkommen till Naturskyddsföreningens rådslag i Södertälje 7 december! - Vilken är Naturskyddsföreningens viktigaste utmaning? Alla Naturskyddsföreningens medlemmar är varmt välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Presentation av Naturcentrum Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i Linköping. Naturcentrum är öppet måndag till fredag från 12.00 till 16.00,

Läs mer

Guideprogram till Linköpings natur

Guideprogram till Linköpings natur Guideprogram till Linköpings natur 2015 Linköpings kommun linkoping.se 1 Innehåll Viktigt om guidningarna... 4 Föreningen Linköpings ekopark... 4 Eklandskapsfonden... 4 Naturguidningar 2015 - översiktskarta...

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 MAJ 2008 NR 9 ÅRGÅNG 59 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Alliansen vill sälja Ekerö Bostäder Den politiska majoriteten vill sälja samtliga aktier i Ekerö Bostäder för

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 INNEHÅLL Att göra... 3 Bytesmarknad... 3 Annons skridskoskola... 4 Långfärdsskridsko - information... 6 BESÖK MUSEET BIOTOPIA I UPPSALA... 7 GEOCACHING... 8 AKTIVITETSGUIDE

Läs mer

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter.

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

handelskammartidningen

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 handelskammartidningen 01 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala bygg ett till stockholm lösningen på bostadskrisen: lätta på restriktionerna så ska arlanda

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

idag BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+?

idag BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+? Haninge idag en tidning från din kommun nr 1 2015 BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA matsvinnet BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N + Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+?

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 Rullstolstaxi i detta nummer Rullstolstaxi är det bekväma och smidiga sättet för Dig som är rullstolsburen att ta dig från A till B. Den

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna #1 2014 v eriet Ha Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Casimir och Cassandra utvecklar Stegeborg

Casimir och Cassandra utvecklar Stegeborg lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Casimir och Cassandra utvecklar Stegeborg Sommaren 2015 1000 kvm MODENYHETER MED SKOR & KLÄDER! Här får du ALLTID Personlig service. Bra kvalité.

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer