Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna"

Transkript

1 TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. Nummer 5 November 2009 Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna Engagerade samtal om framtidens Botkyrka 4 5

2 2 November 2009 Botkyrka Tidning Möjligheternas land Under de sista dagarna i oktober genomförde Socialdemokraterna sin 36:e partikongress. Stockholmsmässan fylldes av 350 ombud, 250 volontärer och drygt 1300 besökande. Givetvis är politiken i fokus. Det är på kongressen som socialdemokratin bestämmer den politiska inriktningen för de kommande fyra åren. Viljan att diskutera vår politik var stor både bland jobbkongressombuden och runt fi kaborden på kulturtorget. Tiden i opposition har använts till att lägga grunden för en förnyad politik. En av de frågor borgarna hoppades att vi skulle vara splittrade i handlade om hur S ställer sig till vinsten för privata företag som bedriver exempelvis skolor eller vårdcentraler. Jobbkongressens besked var tydligt. Vi ska ställa höga kvalitetskrav på all verksamhet oberoende vem som driver den och vi ska kräva att även privata företag öppet redovisar att de uppfyller kraven. Som en klok medlem sa; om privata aktörer uppfyller de höga kvalitetskraven och genom att de är väldigt skickliga lyckas få en vinst så måste det vara okej. För det är inte frågan om vinsten utan istället hur vi ska utveckla och höja kvaliteten inom skolan och vården som är i fokus med en socialdemokratisk politik. Foto: Margaretha Holmqvist Ungdomsjobb och bättre miljö i kommunen nästa år Mona Sahlins inledningstal drog upp riktningen för möjligheternas land. Och just där och då blir det så tydligt. Jobben är nyckeln. Klarar vi jobben, växer ekonomin igen och då fi xar vi även kvaliteten i välfärden. Då krävs det en socialdemokratisk ledd regering som inser sambanden. Borgarna sa att de skulle göra något åt utanförskapet och att nya jobb skulle skapas. I stället har de kört på med traditionell högerpolitik och sänkt skatterna för dem som redan tjänar mest. För att citera Henrik Schyffert; Nu räcker det! Den 19 september nästa år är det val men valrörelsen har redan börjat. Mitt löfte till dig är att vi Socialdemokrater i Botkyrka kommer att göra allt som står i vår makt för att visa att möjligheternas land är en vision som bär hela vägen fram. Ebba Jansson Ordförande för socialdemokraterna i Botkyrka EBBAS LEDARE PS Om du vill se hela Henrik Schyfferts tal till jobbkongressen gå in på socialdemokraterna.se I stället för att göra något åt utanförskapet har borgarna kört på med traditionell högerpolitik och sänkt skatterna för dem som redan tjänar mest. Ebba Jansson Katarina Berggren är stolt över 2010 års budget. Text: Milyon Tekle-Haile Det är en ettårsplan som sätter jobben, unga och klimatförbättringar i centrum, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. I den rödgröna majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) förslag till ettårsplan 2010 ges Botkyrkas 16-åringar möjlighet till sommarjobb. Den rödgröna majoriteten utökar gymnasiet med ytterligare 250 platser och fortsätter införandet av heltidsförskola för alla genom att 2010 erbjuda samtliga 4-åringar heltid. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet där unga drabbas extra hårt. Inför 2010 har den borgerliga regeringen aviserat en engångssumma till kommunerna. Detta tillskott kan framstå som en ökning av statens ekonomiska stöd till kommunerna, men regeringens politik har under mandatperioden totalt sett inneburit en kraftig begränsning av kommunernas ekonomiska ramar. Nämnderna och förvaltningarna i Botkyrka har genomfört ett stort arbete med att effektivisera sin verksamhet och det arbetet kommer att fortsätta. Mötesplatser Den rödgröna majoriteten anser att det är viktigt med lokala mötesplatser, speciellt för ungdomar. Under 2010 ska man hitta en permanent lösning för fritidsgården i Alby och samtidigt se över lokalsituationen för föreningslivet. Områdessekreterarna gör ett viktigt förebyggande arbete och är länken mellan ungdomarna, polisen och kommunen i övrigt. Deras arbete bygger på förtroende och personliga kontakter. Därför är det av yttersta vikt att deras arbete fortsätter anser majoriteten. Det är glädjande att vi i ettårsplanen för 2010 har möjlighet att leva upp till den målsättning som Lärarförbundet har slagit fast gällande skolrelevant forskning och att vi genomför en unik språksatsning som stärker barnens språk och möjligheter att tillgodogöra sig kunskap genom att barnen får läsa alla ämnena på sitt hemspråk, säger Katarina Berggren. Hållbart Botkyrka I 2010 års budget fortsätter också arbetet med ett hållbart Botkyrka. Bland annat påbörjas bytet av samtliga kvicksilverarmaturer utmed gator och gång- och cykelvägar för en mer energieffektiv offentlig belysning. Det finns tankar kring energisparande projekt med t.ex. sol- eller vindkraft på någon av våra energikrävande idrottsanläggningar. Pengar avsätts för förnyelsen av kommunens egna fordon till bilar som drivs av biogas. För att få igång ett strategiskt klimatarbete i kommunen projektanställs en klimatsamordnare. Jämställdhet ska integreras i all kommunal verksamhet. Botkyrkaborna skall ha lika förutsättningar och lika tillgång till makt och inflytande oberoende av kön. Som första kommun i Sverige antar Botkyrka också en interkulturell strategi för att motverka de stereotypa föreställningar som baserar på människors ursprung och som leder till inlåsningar och diskriminering, berättar Katarina Berggren. ot yr a TIDNING Ansvarig utgivare: Ebba Jansson E-post: Internet: från Socialdemokraterna i Botkyrka. Botkyrka Tidning ges ut av socialdemokraterna i Botkyrka Telefon: Adress: Nedergårdsvägen 24, Tumba Redaktion: Fredrika Engqvist (redaktör), L-E Carlberg, Ebba Jansson, Serkan Köse, Leif Backström, Tuva Lund, Anna-Maria Engqvist, Milyon Tekle-Haile och Susanne Stangenberg (ombudsman). Omslag: Från grupparbetet med Botkyrkas nya översiktsplan. Foto: Peter Nyberg. Upplaga: ex. ANNONSERA i Botkyrka Tidning! Kontakta da media AB, tel , E-post: Grafisk produktion: Sjöstedt Information AB Tryck: Mediehuset/Södertörns Tryck 2009

3 Botkyrka Tidning November Inger Ros, heltidspolitiker för Socialdemokraterna, i Stockholms läns landsting: Jag vill förbättra kvaliteten i sjukvården Inger Ros jobbar framför allt med sjukvårdsfrågor. Om socialdemokraterna vinner valet i landstinget nästa höst så finns det flera saker hon skulle vilja förbättra inom sjukvården. Efter valet 2006 blev det borgerlig majoritet i Stockholms läns landsting, som bland annat fattar beslut om kollektivtrafiken och sjukvården i länet. För Inger Ros, som bor i Tumba, är det viktigt att sjukvården utgår från patientens behov. Sjukvården måste vara rättvis. Med det menar jag till exempel att det ska vara lika stor tillgång till sjukvård oavsett vilken kommun i länet man bor i. Den fria etableringsrätten som råder nu innebär att vi har fått en överetablering av vårdcentraler i innerstaden. Men inte en enda ny vårdcentral har öppnats i Botkyrka. Jag anser att vårdcentralernas placering ska utgå från befolkningens behov och då måste vi styra det politiskt, säger Inger Ros. Vården ska se hela människan Socialdemokraterna tycker också att det är viktigt att sjukvården ser till hela människan. Även om man har flera olika symptom ska det räcka med ett läkarbesök. Dels för att det är mest praktiskt för patienten om läkaren kan ta sig an alla frågeställningar på en gång, dels så kan det finnas samband mellan symtomen. Därför vill vi att vårdcentralerna ska få betalt per behandlad diagnos istället för som det är nu när de får betalt per läkarbesök, berättar Inger Ros. Inger Ros ser en tendens att läkarbesöken nu hålls extremt korta så att man ska hinna med så många patienter som möjligt, och att varje symptom leder till ett nytt inbokat läkarbesök med en ny åtgärd. Det är ett ersättningssystem som inte tar hänsyn till hela människan, tycker Inger Ros. Investera i rätt vård Hon anser också att det finns en uppenbar risk att läkarnas tider upptas av sådant som borde vara en sköterskas jobb. Som exempel kan nämnas den oro distriktssköterskorna ger uttryck för nämligen att deras kompetens utarmas och att undersköterskorna sägs upp. Inger Ros tycker att man ska kunna välja vilken vårdcentral man vill gå till, men poängterar att det har man kunnat göra sedan För att få verklig valfrihet och mångfald kan hon tänka sig att vårdcentralerna profilerar sig med olika inriktningar. Någon kan specialisera sig på exempelvis hudsjukdomar medan en annan har expertis gällande öron- och halssjukdomar. Huvudsaken är att vårdcentralerna följer ett grundkoncept med allmänläkare som kan ta emot alla sorters patienter i ett första skede. Och sedan krävs det ett bra samarbete mellan vårdcentralerna och sjukhusen för att patienterna ska få rätt hjälp och den bästa vården, säger Inger Ros. Investera i förebyggande vård Förebyggande sjukvård är viktigt för Socialdemokraterna. Det bästa vi kan göra för att bli friskare är att investera resurser i förebyggande arbete, menar Inger Ros. Socialdemokraterna vill ha ett större samarbete mellan landstingets vård och kommunernas verksamhet där exempelvis vårdcentraler, socialtjänsten, skolor och förskolor deltar. Vi startade ett sådant arbete i norra Botkyrka. Men trots positiva effekter så lade den borgerliga majoriteten i landstinget ner det. Det tycker jag var synd, säger Inger Ros. Investera i kvalitet Socialdemokraterna vill också införa kvalitetsinspektörer som med jämna mellanrum kollar kvaliteten på vårdcentralerna efter uppsatta krav. Socialdemokraternas valfrihet handlar om att ge ökad kvaliteten i vården och att sjukvården ska finnas tillgänglig för alla, avslutar Inger Ros. Text och foto: Anna-Maria Engqvist Katarina Berggren fortsätter leda S Socialdemokraterna i Botkyrka arbetar just nu med att ta fram ett förslag till fullmäktigelista för perioden I det arbetet har man beslutat nominera Katarina Berggren som gruppledare. Jag är glad över den stora enighet som finns bakom Katarinas namn, säger Ebba Jansson, ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka och tillägger: Det var ett enhälligt beslut att nominera henne. Katarina har lett socialdemokraterna i Botkyrka kommun sedan Övriga nomineringar beslutas av Socialdemokraterna i Botkyrka den 2 december och därefter kan man se resultatet på

4 4 November 2009 Botkyrka Tidning Botkyrka kommun ska ta fram en ny översiktsplan Framtidens stad finns i Botkyrka Den nya översiktsplanen ska bättre fånga kommunens ambition att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i, säger Peter Nyberg, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Nyligen fattade kommunstyrelsen ett beslut för arbetet med översiktsplanen. I beslutet sägs att översiktsplanen ska bidra till att man ska kunna leva klimatsmart: Det ska finnas plats att växa med fler bostäder och arbetsplatser. Det ska vara nära till storstadsnatur och finnas utrymme för kreativitet. Översiktsplanen ska också bidra till en ökad social sammanhållning och hemkänsla. Översiktsplanen ska bidra till hela Botkyrkas utveckling. Alla stadsdelar har sina speciella förutsättningar. Det är viktigt med en blandad bebyggelse i alla stadsdelar. Jubileum I Grödinge finns goda möjligheter att vidareutveckla en aktiv glesbygd. I Tullinge och delar av Tumba behövs nya hyresrätter och i norra Botkyrka behövs villor och radhus. Stadsdelarna i norra Botkyrka Botkyrkastaden står inför särskilda utmaningar. En rad utvecklingsprojekt pågår i Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg. För områdets helhet måste en överdäckning av motorvägen lyftas fram. Ny- och ombyggnation ska ske med bästa möjliga miljö- och energiteknik. Miljonprogrammet behöver en miljardsatsning, säger Peter Nyberg ALBY FEJM scenskolan 25 år Biljettsläpp idag! Boka biljett nu! Premiär 28 nov kl 18 Föreställning 4 dec kl 18 Föreställning 5 dec kl 15 och fortsätter: vi vill bygga om miljonprogrammets förorter till attraktiva och levande stadsdelar. Vi vill kraftsamla kring Botkyrkastaden som Stockholms mest innovativa plats för konst, arkitektur och entreprenörskap. Goda förutsättningar Botkyrka är en spännande kommun, med ett intressant läge i Stockholm. Om 20 år kan Botkyrka ha invånare (i dag ). Kommunens geografiska läge ger många förfrågningar om företagsetableringar. Framtidens jobb har goda förutsättningar att skapas här, inte minst med tanke på befolkningens mångfald. Det finns emellertid ett starkt behov av bättre förbindelser inom kommunen och med övriga Stockholm. En utbyggd infrastruktur och Tumbascenen,Tumba (Tumba gymnasium) Biljett 100 kr, barn under 12 år 60 kr Endast förbokning, tel: e-post: bättre kollektivtrafik är ett måste! Uppger Peter Nyberg. Delta i samtal om framtiden Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument för långsiktig styrning av den fysiska samhällsplaneringen. Den politiska majoriteten vill därför bjuda in alla Botkyrkas invånare till ett samtal om hur Botkyrka ska utvecklas i framtiden. Peter Nyberg berättar att man vill utveckla nya former för en kreativ dialog med alla boende i Botkyrka, inte minst för att locka dagens unga att delta i dialogen. Under våren 2010 ska ett samrådsförslag vara färdigt. Beslut om den nya översiktsplanen ska fattas under Välkommen att delta i samtalet om framtiden, avslutar Peter Nyberg. Milyon Tekle-Haile Detta är en översiktsplan I översiktsplanen uttrycks den politiska viljan för hur mark och vatten i kommunen ska användas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är ett viktigt beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör plan- och bygglovhantering. För företag och privatpersoner som vill flytta till kommunen ger översiktsplanen vägledning om kommunens framtidsplaner. Möt två unga k Nyligen har två nya politiska sekreterare tillträtt för den socialdemokratiska majoriteten i Botkyrka kommun. Botkyrka Tidning undrar vad en politisk sekreterare egentligen gör och om man har tid för någon fritid när man har ett sådant arbete?

5 Botkyrka Tidning November Socialdemokrater från Fittja, Alby och Norsborg diskuterar hur Botkyrkastaden ska se ut i framtiden. vinnor i politiken: Tuva Lund och Milyon Tekle-Haile Botkyrka Tidning träffar Tuva Lund och Milyon Tekle-Haile. Det är två sprudlande, varma och glada kvinnor som jag träffar i novembermörkret innan styrelsemötet för Socialdemokraterna i Botkyrka börjar. De är varandras jämlikar och skrattar om vartannat inför fotograferingen. Vad gör du som politisk sekreterare? Tuva: Det svårt att fånga allt i några meningar. Jag skriver mycket; svarar på Botkyrkabornas synpunkter, gör flygblad och politiska texter. Jag ordnar konferenser, möten och verksamhetsbesök i kommunen. Jag håller på med partiarbete i form av utåtriktad verksamhet. Jag är sekreterare i partiets grupp som jobbar med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet och leder den politiska aftonskolan tillsammans med Bo Johansson, som är heltidspolitiker i Botkyrka. Jag reser mycket och spelar fotboll. Milyon: Jag är kommunikationsansvarig, vilket innebär att jag gör medieutspel, pressmeddelande, skriver artiklar och bevakar media. Jag planerar och utför möten, seminarium, pressträffar, svarar på medborgarförslag, och mycket annat. Hur länge har du varit politisk sekreterare? Tuva: Jag började i mitten av maj Milyon: I en och en halv vecka! Kul va! Men jag har jobbat med politik sedan Vilken politisk fråga tycker du är mest intressant? Tuva: Demokratifrågan och människors rätt till frihet. Den omfattar jämlikhet, jämställdhet och strävan efter ett interkulturellt samhälle. Det omfattar också alla människors lika värde, självklart i teorin men inte alltid i praktiken. Milyon: Jag tycker att internationella frågor, utbildning och arbetsmarknad samt miljöfrågor är mest intressanta. Vad sysslar du med på fritiden? Milyon: Hmmm, vad gör jag inte på fritiden? Jag reser mycket, spelar fotboll, tränar, umgås med min familj och leker med de små i familjen och är aktiv i min S-förening. Tuva: Jag läser och skriver en hel del. Jag har en liten kolonistuga där jag pysslar om växter och odlar lite grönsaker. Jag har en stor familj och jag har många vänner som jag umgås med så mycket jag kan. Jag har en liten kolonistuga. Vilken bok läste du sist? Tuva: Mäster av Coelho- Ahndoril. Den handlar om August Palm och hans liv. Milyon: - The estate of Africa. Vilken film (bio) såg du sist? Tuva: Flickan som lekte med elden. En mycket bra film. Milyon: Che, filmen om Ernesto Che Guevara. Text och foto: Susanne Stangenberg

6 6 November 2009 Botkyrka Tidning Ankomst: Fredagar fram till 25/ Extra dygn med frukost 549:-. Endast per person i dubbelrum Ankomst: Fredagar under perioderna 15/1-12/2, 12/3-26/3, 16/4-11/6, 27/8-29/10 & 12/11-17/ Extra dygn med frukost 499:-. Endast per person i dubbelrum När Tumba fick ett kulturhus Lördagen den 24 oktober kl var det stor återinvigning av Botkyrka kulturskola, fritidsgården Southside och Tumbascenen. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Gökinan invigningstalade. Det är självklart för en upplevelsekommun som Botkyrka att kultur och fritid hör till kärnverksamheterna, sa Katarina Berggren, som dagen till ära var klädd i botkyrkadräkten. Maximal användning Tumbascenen har, efter en totalrenovering, blivit som ny och fungerar som ett äkta kulturhus. En väl genomtänkt samordning med fritidsgården Southside och gymnasiet gör att lokalerna kan användas maximalt. Kulturskolan har äntligen fått en samlad plats för alla sina aktiviteter. Här ska man ha kurser i dans, bild, animation, teater, men framför allt musik. Det finns specialanpassade lokaler och en rejäl danssal. Tumbascenens stolthet är förstås salongen där allt är nytt vad gäller såväl scen- och ljusteknik som interiören med sina sköna scharlakansröda biostolar. Opera live! Vi kommer inte bara att göra egna arrangemang på Tumbascenen, säger intendenten Peter Edsbrant och fortsätter: Vi är väldigt stolta över att kunna sända live från Metropolitanoperan under vintern och våren, med hd-kvalitet och surroundljud. Sedan kommer vi också att erbjuda teaterklubben Repliken, Alby fejm och andra att hyra salongen. Livet skulle nog vara ganska torftigt utan biblioteken, föreningslivet Samarbeta med ABF Botkyrka-Salem du också! ABF samarbetar med närmare 90 föreningar i Botkyrka och Salem. Tillsammans arrangerar vi studiecirklar, kurser, kulturverksamhet och mycket annat. Är er förening i behov av stöd från ett studieförbund är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Studiecirklar går också bra att bedriva utan att ha en förening. Är ni ett gäng som spelar musik, lagar mat eller gör något annat ihop så hjälper vi gärna till att forma det till en studiecirkel. Då får ni hjälp och stöd och kan koncentrera er på det ni tycker är roligast. Vi hörs! På gång i S-föreningarna och kulturskolan. Kort sagt; vi behöver lite kultur i livet och det får vi av kulturskolan och på Tumbascenen. Under invigningen gavs tid för en rundvandring i lokalerna varvid vi bjöds på kulturkarameller i form av godis och uppträdanden av barn och ungdomar från kulturskolan och Cirkus Cirkör. Salem al Fakir en smällkaramell Sedan kom dagens smällkara- vid återinvigningen. mell, Salem al Fakir med band, inför en knökfull salong. Dagen avslutades med en föreställning, live från Metropolitanoperan i New York. 200 personer avnjöt operan Aida. En långt ifrån lagom dag, i en långt ifrån lagom kommun. Lars-Erik Carlberg BOTKYRKA SALEM ABF Botkyrka-Salem Box NORSBORG Sparbeloppet är i förhållande till hotellets ord. riktpris med reservation för specialerbjudanden. Endast slutstädning, transport ingår inte. Erbjudandena kan beställas fram till åtta dagar före ankomst. Expeditionsavgift max. 99:-. Med reservation för utsålda datum samt tryckfel. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr Boka och få fler erbjudanden på eller Uppge eller fyll i annonskoden: Botkyrka Ibrahim Baylan, pub och levande musik Norsborgs s-förening inbjuder alla intresserade att lyssna på socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan som talar på föreningens julpub i Hallunda Folkets Hus, kl onsdag den 9 december. Påls band uppträder. Ingen föranmälan krävs. Foto: Toby Maudsley Julfirande Tumba S-förening har medlemsmöte och julavslutning onsdagen den 9 december kl. 19 på partiexpeditionen i Tuna. Riksdagskvinna Christina Zedell och julavslutning Tullinge S-förening kommer att ha julavslutning onsdagen den 9 december kl på Kvällsvägen 12. Då kommer Christina Zedell att prata om sitt arbete i riksda- gen och om valet Den 12 december kommer S-föreningen att vara med på Tullinge marknad. Bli medlem Vill du bli medlem ring till expeditionen eller maila Det går också bra att titta in på vår expedition som ligger på Nedergårdsvägen 24 bv. Säkrast träffar du oss där på måndagar mellan och

7 Botkyrka Tidning November TÄVLA! Var i Botkyrka finns det här konstverket? Svar: Namn: Adress: 5 personer vinner två Glädjelotter var! Sänd talongen senast den 31 december till Socialdemokraterna i Botkyrka, Nedergårdsvägen 24, TUMBA eller e-posta till: Rätt svar på bildgåtan i Botkyrka Tidning nummer 4/2009: Ljusets kyrka i Hallunda. Vinner två glädjelotter var gör: Lisbeth Andersson, Norsborg. Jinit Jakob, Norsborg. Anja Kaukosalo, Tullinge. Hans Jonby, Norsborg och Wiveca Petersson, Norsborg. Serkan Köse DEBATTredaktör Människor kläms åt för ideologisk övertygelse Försäkringskassan presenterade nyligen en ny dyster prognos om sjukfallen. I prognosen skrivs antalet sjukfall upp markant för 2011 och 2012 eftersom de som snart utförsäkras till stor del antas sjukskrivas igen. Enligt den borgerliga regeringen skulle de utförsäkrade lotsas till ett introduktionsprogram hos arbetsförmedlingen. Tanken var att bryta det utanförskap som lång sjukskrivning medför samt betona att arbetslinjen gäller. Sjukpenningdagarna ökar Försäkringskassan har tidigare uttryckt tvivel om hur många av de utförsäkrade som verkligen kommer att ta klivet ut i arbetslivet. I rapporten konstateras att antalet utbetalda sjukpenningdagar, som stadigt gått ned, nu istället ökar 2011 och 2012 på grund av gruppen utförsäkrade. Ja, vad ska man säga? Den borgerliga regeringens försök att hitta nya vägar har misslyckats kapitalt. Som vanligt hade de inte utrett Den borgerliga regeringens försök att hitta nya vägar för att bryta utanförskapet har misslyckats människor far illa. konsekvenserna ordentligt utan lät sig styras av sin ideologiska övertygelse. Detta får nu till resultat att människor far illa. Ideologin har än en gång visat sig vara viktigare än människorna. Serkan Köse DET tycker jag! Skattesänkningarna har gynnat männen I stället för att satsa på att bekämpa arbetslösheten har Reinfeldt och hans kompisar nämligen valt att sänka skatterna. Sedan högerregeringen tillträdde har de sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Anders Borg påstår gärna att det är låg- och medelinkomsttagarna som har tjänat på detta. Men så är det inte. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Den fjärdedel med de högsta inkomsterna har fått ungefär hälften av skattesänkningarna medan den fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomster bara har fått drygt 6 procent av skattesänkningarna. I den gruppen finner vi de lågavlönade kvinnorna inom offentlig sektor. Det är de människorna, som för att låna Fredrik Reinfeldts egna ord, som gömdes, glömdes och dömdes. Men inte nog med det. Skattesänkningarna har dessutom gynnat männen mer än kvinnorna. Männen fick nästan 60 procent av sänkningarna, medan kvinnorna fick nöja sig med drygt 40 procent. Som vanligt, när moderaterna får bestämma, är det de lågavlönade kvinnorna som blir förlorarna! En som förlorar på Reinfeldts politik Vad har hänt med utanförskapet? Innan valet 2006 lovade borgarna att jobben skulle bli fler. Utanförskapet, ett ord som borgarna älskade att använda före valet, men som de idag knappt använder alls, skulle bli mindre. Deras problemanalys var kristallklar: arbetslösheten var de arbetslösas fel. De sökte inte tillräckligt många jobb, de ansträngde sig helt enkelt inte tillräckligt. I konsekvens med den analysen gav man sig därför på arbetslöshetsförsäkringen. Avgifterna höjdes och ersättningsnivåerna sänktes. Samtidigt har de lagt om, ja nästan lagt ner den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Aktiva åtgärder har blivit passiva. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen har till exempel skurits ner med 50 procent. Min fråga till Reinfeldt, Littorin och Borg är: Vad har hänt med utanförskapet? Anders Har du också en åsikt? Tycker du till om saker som sker i din omgivning? Vill du ha din åsikt publicerad i Botkyrka tidning? Vill du kommentera åsikterna i detta nummer? Mejla din åsikt till Redaktionen förbehåller sig rätten att korta materialet och publicera i mån av plats.

8 ot yr a TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. E-post: Internet: Välkommen till Advantage juristbyrå Vi erbjuder privatpersoner och företag juridisk rådgivning och för talan vid domstol och inför myndigheter. Vårt mål är att finna bästa tänkbara lösningar på våra klienters juridiska problem. Vi är specialister inom familjerätt asylrätt avtalsrätt köprätt samt skadeståndsrätt. Ring eller maila oss redan idag så berättar vi mer om våra tjänster. Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning. Tel: Hammarby fabriksväg 23.

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Familjeparken i Hågelby 3 TIDNING. Seniorhuset tar form Hur går det med löftena från valet? Fullsatt möte om plan för Tullinge. Nummer 2 April 2010

Familjeparken i Hågelby 3 TIDNING. Seniorhuset tar form Hur går det med löftena från valet? Fullsatt möte om plan för Tullinge. Nummer 2 April 2010 TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se Nummer 2 April 2010 Seniorhuset tar form Hur går det med löftena från valet? Fullsatt möte om plan för Tullinge 2 5 6 Familjeparken i Hågelby

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Mona Sahlin tar sig an framtidens utmaningar

Mona Sahlin tar sig an framtidens utmaningar BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 2/07 APRIL Mona Sahlin tar sig an framtidens utmaningar SIDAN 6 Mycket på

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Mötesdeltagare! Gustav Möllers princip endast det bästa är gott nog åt folket bär in i framtiden.

Mötesdeltagare! Gustav Möllers princip endast det bästa är gott nog åt folket bär in i framtiden. ! Nu är vi samlade igen. De flesta av oss har firat första maj många gånger. För någon är det kanske första gången. Men visst är det så att det inte spelar någon roll hur många gånger man deltagit i ett

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Sommarjobb för 16-åringar TIDNING. Botkyrka i våra hjärtan Förskola för alla 4-åringar. Nummer 1 Mars 2010. Socialdemokraterna. i Botkyrka.

Sommarjobb för 16-åringar TIDNING. Botkyrka i våra hjärtan Förskola för alla 4-åringar. Nummer 1 Mars 2010. Socialdemokraterna. i Botkyrka. TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se Sommarjobb för 16-åringar 5 Nummer 1 Mars 2010 Botkyrka i våra hjärtan Förskola för alla 4-åringar Socialdemokraterna 100 år 2 5 7 2 Mars

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Dina politiker i Botkyrka 2 TIDNING. Ung politiker bred erfarenhet Botkyrka början på huvudstaden Tumba får ny attraktiv park

Dina politiker i Botkyrka 2 TIDNING. Ung politiker bred erfarenhet Botkyrka början på huvudstaden Tumba får ny attraktiv park TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se Nummer 6 December 2010 Ung politiker bred erfarenhet Botkyrka början på huvudstaden Tumba får ny attraktiv park 2 3 4 Dina politiker i Botkyrka

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR.

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. ATLAS Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. Ofärdsland Kent Werne och Bokförlaget Atlas, 2014 Omslag och grafisk form: Conny Lindström Författarporträtt: Jessica Segerberg Tryck: Nørhaven,

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Barnen är vår framtid

Barnen är vår framtid BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 2/06 APRIL Barnen är vår framtid MITTEN Småföretagen bra för Botkyrka SIDAN

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

från Social- demokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se T I D N I N G Nummer 5 Oktober 2010 Ledaren: Vi måste lyssna ännu mer

från Social- demokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se T I D N I N G Nummer 5 Oktober 2010 Ledaren: Vi måste lyssna ännu mer TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se Mötesplatser Nummer 5 Oktober 2010 Ledaren: Vi måste 2 lyssna ännu mer Frisk natur och ett 4 sunt klimat Fortsatt kommunal 6 rödgrön majoritet

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetarekommuner 4 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 8 kandidater som kandiderar

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer