Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna"

Transkript

1 TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. Nummer 5 November 2009 Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna Engagerade samtal om framtidens Botkyrka 4 5

2 2 November 2009 Botkyrka Tidning Möjligheternas land Under de sista dagarna i oktober genomförde Socialdemokraterna sin 36:e partikongress. Stockholmsmässan fylldes av 350 ombud, 250 volontärer och drygt 1300 besökande. Givetvis är politiken i fokus. Det är på kongressen som socialdemokratin bestämmer den politiska inriktningen för de kommande fyra åren. Viljan att diskutera vår politik var stor både bland jobbkongressombuden och runt fi kaborden på kulturtorget. Tiden i opposition har använts till att lägga grunden för en förnyad politik. En av de frågor borgarna hoppades att vi skulle vara splittrade i handlade om hur S ställer sig till vinsten för privata företag som bedriver exempelvis skolor eller vårdcentraler. Jobbkongressens besked var tydligt. Vi ska ställa höga kvalitetskrav på all verksamhet oberoende vem som driver den och vi ska kräva att även privata företag öppet redovisar att de uppfyller kraven. Som en klok medlem sa; om privata aktörer uppfyller de höga kvalitetskraven och genom att de är väldigt skickliga lyckas få en vinst så måste det vara okej. För det är inte frågan om vinsten utan istället hur vi ska utveckla och höja kvaliteten inom skolan och vården som är i fokus med en socialdemokratisk politik. Foto: Margaretha Holmqvist Ungdomsjobb och bättre miljö i kommunen nästa år Mona Sahlins inledningstal drog upp riktningen för möjligheternas land. Och just där och då blir det så tydligt. Jobben är nyckeln. Klarar vi jobben, växer ekonomin igen och då fi xar vi även kvaliteten i välfärden. Då krävs det en socialdemokratisk ledd regering som inser sambanden. Borgarna sa att de skulle göra något åt utanförskapet och att nya jobb skulle skapas. I stället har de kört på med traditionell högerpolitik och sänkt skatterna för dem som redan tjänar mest. För att citera Henrik Schyffert; Nu räcker det! Den 19 september nästa år är det val men valrörelsen har redan börjat. Mitt löfte till dig är att vi Socialdemokrater i Botkyrka kommer att göra allt som står i vår makt för att visa att möjligheternas land är en vision som bär hela vägen fram. Ebba Jansson Ordförande för socialdemokraterna i Botkyrka EBBAS LEDARE PS Om du vill se hela Henrik Schyfferts tal till jobbkongressen gå in på socialdemokraterna.se I stället för att göra något åt utanförskapet har borgarna kört på med traditionell högerpolitik och sänkt skatterna för dem som redan tjänar mest. Ebba Jansson Katarina Berggren är stolt över 2010 års budget. Text: Milyon Tekle-Haile Det är en ettårsplan som sätter jobben, unga och klimatförbättringar i centrum, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. I den rödgröna majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) förslag till ettårsplan 2010 ges Botkyrkas 16-åringar möjlighet till sommarjobb. Den rödgröna majoriteten utökar gymnasiet med ytterligare 250 platser och fortsätter införandet av heltidsförskola för alla genom att 2010 erbjuda samtliga 4-åringar heltid. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet där unga drabbas extra hårt. Inför 2010 har den borgerliga regeringen aviserat en engångssumma till kommunerna. Detta tillskott kan framstå som en ökning av statens ekonomiska stöd till kommunerna, men regeringens politik har under mandatperioden totalt sett inneburit en kraftig begränsning av kommunernas ekonomiska ramar. Nämnderna och förvaltningarna i Botkyrka har genomfört ett stort arbete med att effektivisera sin verksamhet och det arbetet kommer att fortsätta. Mötesplatser Den rödgröna majoriteten anser att det är viktigt med lokala mötesplatser, speciellt för ungdomar. Under 2010 ska man hitta en permanent lösning för fritidsgården i Alby och samtidigt se över lokalsituationen för föreningslivet. Områdessekreterarna gör ett viktigt förebyggande arbete och är länken mellan ungdomarna, polisen och kommunen i övrigt. Deras arbete bygger på förtroende och personliga kontakter. Därför är det av yttersta vikt att deras arbete fortsätter anser majoriteten. Det är glädjande att vi i ettårsplanen för 2010 har möjlighet att leva upp till den målsättning som Lärarförbundet har slagit fast gällande skolrelevant forskning och att vi genomför en unik språksatsning som stärker barnens språk och möjligheter att tillgodogöra sig kunskap genom att barnen får läsa alla ämnena på sitt hemspråk, säger Katarina Berggren. Hållbart Botkyrka I 2010 års budget fortsätter också arbetet med ett hållbart Botkyrka. Bland annat påbörjas bytet av samtliga kvicksilverarmaturer utmed gator och gång- och cykelvägar för en mer energieffektiv offentlig belysning. Det finns tankar kring energisparande projekt med t.ex. sol- eller vindkraft på någon av våra energikrävande idrottsanläggningar. Pengar avsätts för förnyelsen av kommunens egna fordon till bilar som drivs av biogas. För att få igång ett strategiskt klimatarbete i kommunen projektanställs en klimatsamordnare. Jämställdhet ska integreras i all kommunal verksamhet. Botkyrkaborna skall ha lika förutsättningar och lika tillgång till makt och inflytande oberoende av kön. Som första kommun i Sverige antar Botkyrka också en interkulturell strategi för att motverka de stereotypa föreställningar som baserar på människors ursprung och som leder till inlåsningar och diskriminering, berättar Katarina Berggren. ot yr a TIDNING Ansvarig utgivare: Ebba Jansson E-post: Internet: från Socialdemokraterna i Botkyrka. Botkyrka Tidning ges ut av socialdemokraterna i Botkyrka Telefon: Adress: Nedergårdsvägen 24, Tumba Redaktion: Fredrika Engqvist (redaktör), L-E Carlberg, Ebba Jansson, Serkan Köse, Leif Backström, Tuva Lund, Anna-Maria Engqvist, Milyon Tekle-Haile och Susanne Stangenberg (ombudsman). Omslag: Från grupparbetet med Botkyrkas nya översiktsplan. Foto: Peter Nyberg. Upplaga: ex. ANNONSERA i Botkyrka Tidning! Kontakta da media AB, tel , E-post: Grafisk produktion: Sjöstedt Information AB Tryck: Mediehuset/Södertörns Tryck 2009

3 Botkyrka Tidning November Inger Ros, heltidspolitiker för Socialdemokraterna, i Stockholms läns landsting: Jag vill förbättra kvaliteten i sjukvården Inger Ros jobbar framför allt med sjukvårdsfrågor. Om socialdemokraterna vinner valet i landstinget nästa höst så finns det flera saker hon skulle vilja förbättra inom sjukvården. Efter valet 2006 blev det borgerlig majoritet i Stockholms läns landsting, som bland annat fattar beslut om kollektivtrafiken och sjukvården i länet. För Inger Ros, som bor i Tumba, är det viktigt att sjukvården utgår från patientens behov. Sjukvården måste vara rättvis. Med det menar jag till exempel att det ska vara lika stor tillgång till sjukvård oavsett vilken kommun i länet man bor i. Den fria etableringsrätten som råder nu innebär att vi har fått en överetablering av vårdcentraler i innerstaden. Men inte en enda ny vårdcentral har öppnats i Botkyrka. Jag anser att vårdcentralernas placering ska utgå från befolkningens behov och då måste vi styra det politiskt, säger Inger Ros. Vården ska se hela människan Socialdemokraterna tycker också att det är viktigt att sjukvården ser till hela människan. Även om man har flera olika symptom ska det räcka med ett läkarbesök. Dels för att det är mest praktiskt för patienten om läkaren kan ta sig an alla frågeställningar på en gång, dels så kan det finnas samband mellan symtomen. Därför vill vi att vårdcentralerna ska få betalt per behandlad diagnos istället för som det är nu när de får betalt per läkarbesök, berättar Inger Ros. Inger Ros ser en tendens att läkarbesöken nu hålls extremt korta så att man ska hinna med så många patienter som möjligt, och att varje symptom leder till ett nytt inbokat läkarbesök med en ny åtgärd. Det är ett ersättningssystem som inte tar hänsyn till hela människan, tycker Inger Ros. Investera i rätt vård Hon anser också att det finns en uppenbar risk att läkarnas tider upptas av sådant som borde vara en sköterskas jobb. Som exempel kan nämnas den oro distriktssköterskorna ger uttryck för nämligen att deras kompetens utarmas och att undersköterskorna sägs upp. Inger Ros tycker att man ska kunna välja vilken vårdcentral man vill gå till, men poängterar att det har man kunnat göra sedan För att få verklig valfrihet och mångfald kan hon tänka sig att vårdcentralerna profilerar sig med olika inriktningar. Någon kan specialisera sig på exempelvis hudsjukdomar medan en annan har expertis gällande öron- och halssjukdomar. Huvudsaken är att vårdcentralerna följer ett grundkoncept med allmänläkare som kan ta emot alla sorters patienter i ett första skede. Och sedan krävs det ett bra samarbete mellan vårdcentralerna och sjukhusen för att patienterna ska få rätt hjälp och den bästa vården, säger Inger Ros. Investera i förebyggande vård Förebyggande sjukvård är viktigt för Socialdemokraterna. Det bästa vi kan göra för att bli friskare är att investera resurser i förebyggande arbete, menar Inger Ros. Socialdemokraterna vill ha ett större samarbete mellan landstingets vård och kommunernas verksamhet där exempelvis vårdcentraler, socialtjänsten, skolor och förskolor deltar. Vi startade ett sådant arbete i norra Botkyrka. Men trots positiva effekter så lade den borgerliga majoriteten i landstinget ner det. Det tycker jag var synd, säger Inger Ros. Investera i kvalitet Socialdemokraterna vill också införa kvalitetsinspektörer som med jämna mellanrum kollar kvaliteten på vårdcentralerna efter uppsatta krav. Socialdemokraternas valfrihet handlar om att ge ökad kvaliteten i vården och att sjukvården ska finnas tillgänglig för alla, avslutar Inger Ros. Text och foto: Anna-Maria Engqvist Katarina Berggren fortsätter leda S Socialdemokraterna i Botkyrka arbetar just nu med att ta fram ett förslag till fullmäktigelista för perioden I det arbetet har man beslutat nominera Katarina Berggren som gruppledare. Jag är glad över den stora enighet som finns bakom Katarinas namn, säger Ebba Jansson, ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka och tillägger: Det var ett enhälligt beslut att nominera henne. Katarina har lett socialdemokraterna i Botkyrka kommun sedan Övriga nomineringar beslutas av Socialdemokraterna i Botkyrka den 2 december och därefter kan man se resultatet på

4 4 November 2009 Botkyrka Tidning Botkyrka kommun ska ta fram en ny översiktsplan Framtidens stad finns i Botkyrka Den nya översiktsplanen ska bättre fånga kommunens ambition att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i, säger Peter Nyberg, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Nyligen fattade kommunstyrelsen ett beslut för arbetet med översiktsplanen. I beslutet sägs att översiktsplanen ska bidra till att man ska kunna leva klimatsmart: Det ska finnas plats att växa med fler bostäder och arbetsplatser. Det ska vara nära till storstadsnatur och finnas utrymme för kreativitet. Översiktsplanen ska också bidra till en ökad social sammanhållning och hemkänsla. Översiktsplanen ska bidra till hela Botkyrkas utveckling. Alla stadsdelar har sina speciella förutsättningar. Det är viktigt med en blandad bebyggelse i alla stadsdelar. Jubileum I Grödinge finns goda möjligheter att vidareutveckla en aktiv glesbygd. I Tullinge och delar av Tumba behövs nya hyresrätter och i norra Botkyrka behövs villor och radhus. Stadsdelarna i norra Botkyrka Botkyrkastaden står inför särskilda utmaningar. En rad utvecklingsprojekt pågår i Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg. För områdets helhet måste en överdäckning av motorvägen lyftas fram. Ny- och ombyggnation ska ske med bästa möjliga miljö- och energiteknik. Miljonprogrammet behöver en miljardsatsning, säger Peter Nyberg ALBY FEJM scenskolan 25 år Biljettsläpp idag! Boka biljett nu! Premiär 28 nov kl 18 Föreställning 4 dec kl 18 Föreställning 5 dec kl 15 och fortsätter: vi vill bygga om miljonprogrammets förorter till attraktiva och levande stadsdelar. Vi vill kraftsamla kring Botkyrkastaden som Stockholms mest innovativa plats för konst, arkitektur och entreprenörskap. Goda förutsättningar Botkyrka är en spännande kommun, med ett intressant läge i Stockholm. Om 20 år kan Botkyrka ha invånare (i dag ). Kommunens geografiska läge ger många förfrågningar om företagsetableringar. Framtidens jobb har goda förutsättningar att skapas här, inte minst med tanke på befolkningens mångfald. Det finns emellertid ett starkt behov av bättre förbindelser inom kommunen och med övriga Stockholm. En utbyggd infrastruktur och Tumbascenen,Tumba (Tumba gymnasium) Biljett 100 kr, barn under 12 år 60 kr Endast förbokning, tel: e-post: bättre kollektivtrafik är ett måste! Uppger Peter Nyberg. Delta i samtal om framtiden Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument för långsiktig styrning av den fysiska samhällsplaneringen. Den politiska majoriteten vill därför bjuda in alla Botkyrkas invånare till ett samtal om hur Botkyrka ska utvecklas i framtiden. Peter Nyberg berättar att man vill utveckla nya former för en kreativ dialog med alla boende i Botkyrka, inte minst för att locka dagens unga att delta i dialogen. Under våren 2010 ska ett samrådsförslag vara färdigt. Beslut om den nya översiktsplanen ska fattas under Välkommen att delta i samtalet om framtiden, avslutar Peter Nyberg. Milyon Tekle-Haile Detta är en översiktsplan I översiktsplanen uttrycks den politiska viljan för hur mark och vatten i kommunen ska användas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är ett viktigt beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör plan- och bygglovhantering. För företag och privatpersoner som vill flytta till kommunen ger översiktsplanen vägledning om kommunens framtidsplaner. Möt två unga k Nyligen har två nya politiska sekreterare tillträtt för den socialdemokratiska majoriteten i Botkyrka kommun. Botkyrka Tidning undrar vad en politisk sekreterare egentligen gör och om man har tid för någon fritid när man har ett sådant arbete?

5 Botkyrka Tidning November Socialdemokrater från Fittja, Alby och Norsborg diskuterar hur Botkyrkastaden ska se ut i framtiden. vinnor i politiken: Tuva Lund och Milyon Tekle-Haile Botkyrka Tidning träffar Tuva Lund och Milyon Tekle-Haile. Det är två sprudlande, varma och glada kvinnor som jag träffar i novembermörkret innan styrelsemötet för Socialdemokraterna i Botkyrka börjar. De är varandras jämlikar och skrattar om vartannat inför fotograferingen. Vad gör du som politisk sekreterare? Tuva: Det svårt att fånga allt i några meningar. Jag skriver mycket; svarar på Botkyrkabornas synpunkter, gör flygblad och politiska texter. Jag ordnar konferenser, möten och verksamhetsbesök i kommunen. Jag håller på med partiarbete i form av utåtriktad verksamhet. Jag är sekreterare i partiets grupp som jobbar med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet och leder den politiska aftonskolan tillsammans med Bo Johansson, som är heltidspolitiker i Botkyrka. Jag reser mycket och spelar fotboll. Milyon: Jag är kommunikationsansvarig, vilket innebär att jag gör medieutspel, pressmeddelande, skriver artiklar och bevakar media. Jag planerar och utför möten, seminarium, pressträffar, svarar på medborgarförslag, och mycket annat. Hur länge har du varit politisk sekreterare? Tuva: Jag började i mitten av maj Milyon: I en och en halv vecka! Kul va! Men jag har jobbat med politik sedan Vilken politisk fråga tycker du är mest intressant? Tuva: Demokratifrågan och människors rätt till frihet. Den omfattar jämlikhet, jämställdhet och strävan efter ett interkulturellt samhälle. Det omfattar också alla människors lika värde, självklart i teorin men inte alltid i praktiken. Milyon: Jag tycker att internationella frågor, utbildning och arbetsmarknad samt miljöfrågor är mest intressanta. Vad sysslar du med på fritiden? Milyon: Hmmm, vad gör jag inte på fritiden? Jag reser mycket, spelar fotboll, tränar, umgås med min familj och leker med de små i familjen och är aktiv i min S-förening. Tuva: Jag läser och skriver en hel del. Jag har en liten kolonistuga där jag pysslar om växter och odlar lite grönsaker. Jag har en stor familj och jag har många vänner som jag umgås med så mycket jag kan. Jag har en liten kolonistuga. Vilken bok läste du sist? Tuva: Mäster av Coelho- Ahndoril. Den handlar om August Palm och hans liv. Milyon: - The estate of Africa. Vilken film (bio) såg du sist? Tuva: Flickan som lekte med elden. En mycket bra film. Milyon: Che, filmen om Ernesto Che Guevara. Text och foto: Susanne Stangenberg

6 6 November 2009 Botkyrka Tidning Ankomst: Fredagar fram till 25/ Extra dygn med frukost 549:-. Endast per person i dubbelrum Ankomst: Fredagar under perioderna 15/1-12/2, 12/3-26/3, 16/4-11/6, 27/8-29/10 & 12/11-17/ Extra dygn med frukost 499:-. Endast per person i dubbelrum När Tumba fick ett kulturhus Lördagen den 24 oktober kl var det stor återinvigning av Botkyrka kulturskola, fritidsgården Southside och Tumbascenen. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Gökinan invigningstalade. Det är självklart för en upplevelsekommun som Botkyrka att kultur och fritid hör till kärnverksamheterna, sa Katarina Berggren, som dagen till ära var klädd i botkyrkadräkten. Maximal användning Tumbascenen har, efter en totalrenovering, blivit som ny och fungerar som ett äkta kulturhus. En väl genomtänkt samordning med fritidsgården Southside och gymnasiet gör att lokalerna kan användas maximalt. Kulturskolan har äntligen fått en samlad plats för alla sina aktiviteter. Här ska man ha kurser i dans, bild, animation, teater, men framför allt musik. Det finns specialanpassade lokaler och en rejäl danssal. Tumbascenens stolthet är förstås salongen där allt är nytt vad gäller såväl scen- och ljusteknik som interiören med sina sköna scharlakansröda biostolar. Opera live! Vi kommer inte bara att göra egna arrangemang på Tumbascenen, säger intendenten Peter Edsbrant och fortsätter: Vi är väldigt stolta över att kunna sända live från Metropolitanoperan under vintern och våren, med hd-kvalitet och surroundljud. Sedan kommer vi också att erbjuda teaterklubben Repliken, Alby fejm och andra att hyra salongen. Livet skulle nog vara ganska torftigt utan biblioteken, föreningslivet Samarbeta med ABF Botkyrka-Salem du också! ABF samarbetar med närmare 90 föreningar i Botkyrka och Salem. Tillsammans arrangerar vi studiecirklar, kurser, kulturverksamhet och mycket annat. Är er förening i behov av stöd från ett studieförbund är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Studiecirklar går också bra att bedriva utan att ha en förening. Är ni ett gäng som spelar musik, lagar mat eller gör något annat ihop så hjälper vi gärna till att forma det till en studiecirkel. Då får ni hjälp och stöd och kan koncentrera er på det ni tycker är roligast. Vi hörs! På gång i S-föreningarna och kulturskolan. Kort sagt; vi behöver lite kultur i livet och det får vi av kulturskolan och på Tumbascenen. Under invigningen gavs tid för en rundvandring i lokalerna varvid vi bjöds på kulturkarameller i form av godis och uppträdanden av barn och ungdomar från kulturskolan och Cirkus Cirkör. Salem al Fakir en smällkaramell Sedan kom dagens smällkara- vid återinvigningen. mell, Salem al Fakir med band, inför en knökfull salong. Dagen avslutades med en föreställning, live från Metropolitanoperan i New York. 200 personer avnjöt operan Aida. En långt ifrån lagom dag, i en långt ifrån lagom kommun. Lars-Erik Carlberg BOTKYRKA SALEM ABF Botkyrka-Salem Box NORSBORG Sparbeloppet är i förhållande till hotellets ord. riktpris med reservation för specialerbjudanden. Endast slutstädning, transport ingår inte. Erbjudandena kan beställas fram till åtta dagar före ankomst. Expeditionsavgift max. 99:-. Med reservation för utsålda datum samt tryckfel. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr Boka och få fler erbjudanden på eller Uppge eller fyll i annonskoden: Botkyrka Ibrahim Baylan, pub och levande musik Norsborgs s-förening inbjuder alla intresserade att lyssna på socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan som talar på föreningens julpub i Hallunda Folkets Hus, kl onsdag den 9 december. Påls band uppträder. Ingen föranmälan krävs. Foto: Toby Maudsley Julfirande Tumba S-förening har medlemsmöte och julavslutning onsdagen den 9 december kl. 19 på partiexpeditionen i Tuna. Riksdagskvinna Christina Zedell och julavslutning Tullinge S-förening kommer att ha julavslutning onsdagen den 9 december kl på Kvällsvägen 12. Då kommer Christina Zedell att prata om sitt arbete i riksda- gen och om valet Den 12 december kommer S-föreningen att vara med på Tullinge marknad. Bli medlem Vill du bli medlem ring till expeditionen eller maila Det går också bra att titta in på vår expedition som ligger på Nedergårdsvägen 24 bv. Säkrast träffar du oss där på måndagar mellan och

7 Botkyrka Tidning November TÄVLA! Var i Botkyrka finns det här konstverket? Svar: Namn: Adress: 5 personer vinner två Glädjelotter var! Sänd talongen senast den 31 december till Socialdemokraterna i Botkyrka, Nedergårdsvägen 24, TUMBA eller e-posta till: Rätt svar på bildgåtan i Botkyrka Tidning nummer 4/2009: Ljusets kyrka i Hallunda. Vinner två glädjelotter var gör: Lisbeth Andersson, Norsborg. Jinit Jakob, Norsborg. Anja Kaukosalo, Tullinge. Hans Jonby, Norsborg och Wiveca Petersson, Norsborg. Serkan Köse DEBATTredaktör Människor kläms åt för ideologisk övertygelse Försäkringskassan presenterade nyligen en ny dyster prognos om sjukfallen. I prognosen skrivs antalet sjukfall upp markant för 2011 och 2012 eftersom de som snart utförsäkras till stor del antas sjukskrivas igen. Enligt den borgerliga regeringen skulle de utförsäkrade lotsas till ett introduktionsprogram hos arbetsförmedlingen. Tanken var att bryta det utanförskap som lång sjukskrivning medför samt betona att arbetslinjen gäller. Sjukpenningdagarna ökar Försäkringskassan har tidigare uttryckt tvivel om hur många av de utförsäkrade som verkligen kommer att ta klivet ut i arbetslivet. I rapporten konstateras att antalet utbetalda sjukpenningdagar, som stadigt gått ned, nu istället ökar 2011 och 2012 på grund av gruppen utförsäkrade. Ja, vad ska man säga? Den borgerliga regeringens försök att hitta nya vägar har misslyckats kapitalt. Som vanligt hade de inte utrett Den borgerliga regeringens försök att hitta nya vägar för att bryta utanförskapet har misslyckats människor far illa. konsekvenserna ordentligt utan lät sig styras av sin ideologiska övertygelse. Detta får nu till resultat att människor far illa. Ideologin har än en gång visat sig vara viktigare än människorna. Serkan Köse DET tycker jag! Skattesänkningarna har gynnat männen I stället för att satsa på att bekämpa arbetslösheten har Reinfeldt och hans kompisar nämligen valt att sänka skatterna. Sedan högerregeringen tillträdde har de sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Anders Borg påstår gärna att det är låg- och medelinkomsttagarna som har tjänat på detta. Men så är det inte. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Den fjärdedel med de högsta inkomsterna har fått ungefär hälften av skattesänkningarna medan den fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomster bara har fått drygt 6 procent av skattesänkningarna. I den gruppen finner vi de lågavlönade kvinnorna inom offentlig sektor. Det är de människorna, som för att låna Fredrik Reinfeldts egna ord, som gömdes, glömdes och dömdes. Men inte nog med det. Skattesänkningarna har dessutom gynnat männen mer än kvinnorna. Männen fick nästan 60 procent av sänkningarna, medan kvinnorna fick nöja sig med drygt 40 procent. Som vanligt, när moderaterna får bestämma, är det de lågavlönade kvinnorna som blir förlorarna! En som förlorar på Reinfeldts politik Vad har hänt med utanförskapet? Innan valet 2006 lovade borgarna att jobben skulle bli fler. Utanförskapet, ett ord som borgarna älskade att använda före valet, men som de idag knappt använder alls, skulle bli mindre. Deras problemanalys var kristallklar: arbetslösheten var de arbetslösas fel. De sökte inte tillräckligt många jobb, de ansträngde sig helt enkelt inte tillräckligt. I konsekvens med den analysen gav man sig därför på arbetslöshetsförsäkringen. Avgifterna höjdes och ersättningsnivåerna sänktes. Samtidigt har de lagt om, ja nästan lagt ner den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Aktiva åtgärder har blivit passiva. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen har till exempel skurits ner med 50 procent. Min fråga till Reinfeldt, Littorin och Borg är: Vad har hänt med utanförskapet? Anders Har du också en åsikt? Tycker du till om saker som sker i din omgivning? Vill du ha din åsikt publicerad i Botkyrka tidning? Vill du kommentera åsikterna i detta nummer? Mejla din åsikt till Redaktionen förbehåller sig rätten att korta materialet och publicera i mån av plats.

8 ot yr a TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. E-post: Internet: Välkommen till Advantage juristbyrå Vi erbjuder privatpersoner och företag juridisk rådgivning och för talan vid domstol och inför myndigheter. Vårt mål är att finna bästa tänkbara lösningar på våra klienters juridiska problem. Vi är specialister inom familjerätt asylrätt avtalsrätt köprätt samt skadeståndsrätt. Ring eller maila oss redan idag så berättar vi mer om våra tjänster. Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning. Tel: Hammarby fabriksväg 23.

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer