Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna"

Transkript

1 TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. Nummer 5 November 2009 Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna Engagerade samtal om framtidens Botkyrka 4 5

2 2 November 2009 Botkyrka Tidning Möjligheternas land Under de sista dagarna i oktober genomförde Socialdemokraterna sin 36:e partikongress. Stockholmsmässan fylldes av 350 ombud, 250 volontärer och drygt 1300 besökande. Givetvis är politiken i fokus. Det är på kongressen som socialdemokratin bestämmer den politiska inriktningen för de kommande fyra åren. Viljan att diskutera vår politik var stor både bland jobbkongressombuden och runt fi kaborden på kulturtorget. Tiden i opposition har använts till att lägga grunden för en förnyad politik. En av de frågor borgarna hoppades att vi skulle vara splittrade i handlade om hur S ställer sig till vinsten för privata företag som bedriver exempelvis skolor eller vårdcentraler. Jobbkongressens besked var tydligt. Vi ska ställa höga kvalitetskrav på all verksamhet oberoende vem som driver den och vi ska kräva att även privata företag öppet redovisar att de uppfyller kraven. Som en klok medlem sa; om privata aktörer uppfyller de höga kvalitetskraven och genom att de är väldigt skickliga lyckas få en vinst så måste det vara okej. För det är inte frågan om vinsten utan istället hur vi ska utveckla och höja kvaliteten inom skolan och vården som är i fokus med en socialdemokratisk politik. Foto: Margaretha Holmqvist Ungdomsjobb och bättre miljö i kommunen nästa år Mona Sahlins inledningstal drog upp riktningen för möjligheternas land. Och just där och då blir det så tydligt. Jobben är nyckeln. Klarar vi jobben, växer ekonomin igen och då fi xar vi även kvaliteten i välfärden. Då krävs det en socialdemokratisk ledd regering som inser sambanden. Borgarna sa att de skulle göra något åt utanförskapet och att nya jobb skulle skapas. I stället har de kört på med traditionell högerpolitik och sänkt skatterna för dem som redan tjänar mest. För att citera Henrik Schyffert; Nu räcker det! Den 19 september nästa år är det val men valrörelsen har redan börjat. Mitt löfte till dig är att vi Socialdemokrater i Botkyrka kommer att göra allt som står i vår makt för att visa att möjligheternas land är en vision som bär hela vägen fram. Ebba Jansson Ordförande för socialdemokraterna i Botkyrka EBBAS LEDARE PS Om du vill se hela Henrik Schyfferts tal till jobbkongressen gå in på socialdemokraterna.se I stället för att göra något åt utanförskapet har borgarna kört på med traditionell högerpolitik och sänkt skatterna för dem som redan tjänar mest. Ebba Jansson Katarina Berggren är stolt över 2010 års budget. Text: Milyon Tekle-Haile Det är en ettårsplan som sätter jobben, unga och klimatförbättringar i centrum, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. I den rödgröna majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) förslag till ettårsplan 2010 ges Botkyrkas 16-åringar möjlighet till sommarjobb. Den rödgröna majoriteten utökar gymnasiet med ytterligare 250 platser och fortsätter införandet av heltidsförskola för alla genom att 2010 erbjuda samtliga 4-åringar heltid. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet där unga drabbas extra hårt. Inför 2010 har den borgerliga regeringen aviserat en engångssumma till kommunerna. Detta tillskott kan framstå som en ökning av statens ekonomiska stöd till kommunerna, men regeringens politik har under mandatperioden totalt sett inneburit en kraftig begränsning av kommunernas ekonomiska ramar. Nämnderna och förvaltningarna i Botkyrka har genomfört ett stort arbete med att effektivisera sin verksamhet och det arbetet kommer att fortsätta. Mötesplatser Den rödgröna majoriteten anser att det är viktigt med lokala mötesplatser, speciellt för ungdomar. Under 2010 ska man hitta en permanent lösning för fritidsgården i Alby och samtidigt se över lokalsituationen för föreningslivet. Områdessekreterarna gör ett viktigt förebyggande arbete och är länken mellan ungdomarna, polisen och kommunen i övrigt. Deras arbete bygger på förtroende och personliga kontakter. Därför är det av yttersta vikt att deras arbete fortsätter anser majoriteten. Det är glädjande att vi i ettårsplanen för 2010 har möjlighet att leva upp till den målsättning som Lärarförbundet har slagit fast gällande skolrelevant forskning och att vi genomför en unik språksatsning som stärker barnens språk och möjligheter att tillgodogöra sig kunskap genom att barnen får läsa alla ämnena på sitt hemspråk, säger Katarina Berggren. Hållbart Botkyrka I 2010 års budget fortsätter också arbetet med ett hållbart Botkyrka. Bland annat påbörjas bytet av samtliga kvicksilverarmaturer utmed gator och gång- och cykelvägar för en mer energieffektiv offentlig belysning. Det finns tankar kring energisparande projekt med t.ex. sol- eller vindkraft på någon av våra energikrävande idrottsanläggningar. Pengar avsätts för förnyelsen av kommunens egna fordon till bilar som drivs av biogas. För att få igång ett strategiskt klimatarbete i kommunen projektanställs en klimatsamordnare. Jämställdhet ska integreras i all kommunal verksamhet. Botkyrkaborna skall ha lika förutsättningar och lika tillgång till makt och inflytande oberoende av kön. Som första kommun i Sverige antar Botkyrka också en interkulturell strategi för att motverka de stereotypa föreställningar som baserar på människors ursprung och som leder till inlåsningar och diskriminering, berättar Katarina Berggren. ot yr a TIDNING Ansvarig utgivare: Ebba Jansson E-post: Internet: från Socialdemokraterna i Botkyrka. Botkyrka Tidning ges ut av socialdemokraterna i Botkyrka Telefon: Adress: Nedergårdsvägen 24, Tumba Redaktion: Fredrika Engqvist (redaktör), L-E Carlberg, Ebba Jansson, Serkan Köse, Leif Backström, Tuva Lund, Anna-Maria Engqvist, Milyon Tekle-Haile och Susanne Stangenberg (ombudsman). Omslag: Från grupparbetet med Botkyrkas nya översiktsplan. Foto: Peter Nyberg. Upplaga: ex. ANNONSERA i Botkyrka Tidning! Kontakta da media AB, tel , E-post: Grafisk produktion: Sjöstedt Information AB Tryck: Mediehuset/Södertörns Tryck 2009

3 Botkyrka Tidning November Inger Ros, heltidspolitiker för Socialdemokraterna, i Stockholms läns landsting: Jag vill förbättra kvaliteten i sjukvården Inger Ros jobbar framför allt med sjukvårdsfrågor. Om socialdemokraterna vinner valet i landstinget nästa höst så finns det flera saker hon skulle vilja förbättra inom sjukvården. Efter valet 2006 blev det borgerlig majoritet i Stockholms läns landsting, som bland annat fattar beslut om kollektivtrafiken och sjukvården i länet. För Inger Ros, som bor i Tumba, är det viktigt att sjukvården utgår från patientens behov. Sjukvården måste vara rättvis. Med det menar jag till exempel att det ska vara lika stor tillgång till sjukvård oavsett vilken kommun i länet man bor i. Den fria etableringsrätten som råder nu innebär att vi har fått en överetablering av vårdcentraler i innerstaden. Men inte en enda ny vårdcentral har öppnats i Botkyrka. Jag anser att vårdcentralernas placering ska utgå från befolkningens behov och då måste vi styra det politiskt, säger Inger Ros. Vården ska se hela människan Socialdemokraterna tycker också att det är viktigt att sjukvården ser till hela människan. Även om man har flera olika symptom ska det räcka med ett läkarbesök. Dels för att det är mest praktiskt för patienten om läkaren kan ta sig an alla frågeställningar på en gång, dels så kan det finnas samband mellan symtomen. Därför vill vi att vårdcentralerna ska få betalt per behandlad diagnos istället för som det är nu när de får betalt per läkarbesök, berättar Inger Ros. Inger Ros ser en tendens att läkarbesöken nu hålls extremt korta så att man ska hinna med så många patienter som möjligt, och att varje symptom leder till ett nytt inbokat läkarbesök med en ny åtgärd. Det är ett ersättningssystem som inte tar hänsyn till hela människan, tycker Inger Ros. Investera i rätt vård Hon anser också att det finns en uppenbar risk att läkarnas tider upptas av sådant som borde vara en sköterskas jobb. Som exempel kan nämnas den oro distriktssköterskorna ger uttryck för nämligen att deras kompetens utarmas och att undersköterskorna sägs upp. Inger Ros tycker att man ska kunna välja vilken vårdcentral man vill gå till, men poängterar att det har man kunnat göra sedan För att få verklig valfrihet och mångfald kan hon tänka sig att vårdcentralerna profilerar sig med olika inriktningar. Någon kan specialisera sig på exempelvis hudsjukdomar medan en annan har expertis gällande öron- och halssjukdomar. Huvudsaken är att vårdcentralerna följer ett grundkoncept med allmänläkare som kan ta emot alla sorters patienter i ett första skede. Och sedan krävs det ett bra samarbete mellan vårdcentralerna och sjukhusen för att patienterna ska få rätt hjälp och den bästa vården, säger Inger Ros. Investera i förebyggande vård Förebyggande sjukvård är viktigt för Socialdemokraterna. Det bästa vi kan göra för att bli friskare är att investera resurser i förebyggande arbete, menar Inger Ros. Socialdemokraterna vill ha ett större samarbete mellan landstingets vård och kommunernas verksamhet där exempelvis vårdcentraler, socialtjänsten, skolor och förskolor deltar. Vi startade ett sådant arbete i norra Botkyrka. Men trots positiva effekter så lade den borgerliga majoriteten i landstinget ner det. Det tycker jag var synd, säger Inger Ros. Investera i kvalitet Socialdemokraterna vill också införa kvalitetsinspektörer som med jämna mellanrum kollar kvaliteten på vårdcentralerna efter uppsatta krav. Socialdemokraternas valfrihet handlar om att ge ökad kvaliteten i vården och att sjukvården ska finnas tillgänglig för alla, avslutar Inger Ros. Text och foto: Anna-Maria Engqvist Katarina Berggren fortsätter leda S Socialdemokraterna i Botkyrka arbetar just nu med att ta fram ett förslag till fullmäktigelista för perioden I det arbetet har man beslutat nominera Katarina Berggren som gruppledare. Jag är glad över den stora enighet som finns bakom Katarinas namn, säger Ebba Jansson, ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka och tillägger: Det var ett enhälligt beslut att nominera henne. Katarina har lett socialdemokraterna i Botkyrka kommun sedan Övriga nomineringar beslutas av Socialdemokraterna i Botkyrka den 2 december och därefter kan man se resultatet på

4 4 November 2009 Botkyrka Tidning Botkyrka kommun ska ta fram en ny översiktsplan Framtidens stad finns i Botkyrka Den nya översiktsplanen ska bättre fånga kommunens ambition att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i, säger Peter Nyberg, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Nyligen fattade kommunstyrelsen ett beslut för arbetet med översiktsplanen. I beslutet sägs att översiktsplanen ska bidra till att man ska kunna leva klimatsmart: Det ska finnas plats att växa med fler bostäder och arbetsplatser. Det ska vara nära till storstadsnatur och finnas utrymme för kreativitet. Översiktsplanen ska också bidra till en ökad social sammanhållning och hemkänsla. Översiktsplanen ska bidra till hela Botkyrkas utveckling. Alla stadsdelar har sina speciella förutsättningar. Det är viktigt med en blandad bebyggelse i alla stadsdelar. Jubileum I Grödinge finns goda möjligheter att vidareutveckla en aktiv glesbygd. I Tullinge och delar av Tumba behövs nya hyresrätter och i norra Botkyrka behövs villor och radhus. Stadsdelarna i norra Botkyrka Botkyrkastaden står inför särskilda utmaningar. En rad utvecklingsprojekt pågår i Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg. För områdets helhet måste en överdäckning av motorvägen lyftas fram. Ny- och ombyggnation ska ske med bästa möjliga miljö- och energiteknik. Miljonprogrammet behöver en miljardsatsning, säger Peter Nyberg ALBY FEJM scenskolan 25 år Biljettsläpp idag! Boka biljett nu! Premiär 28 nov kl 18 Föreställning 4 dec kl 18 Föreställning 5 dec kl 15 och fortsätter: vi vill bygga om miljonprogrammets förorter till attraktiva och levande stadsdelar. Vi vill kraftsamla kring Botkyrkastaden som Stockholms mest innovativa plats för konst, arkitektur och entreprenörskap. Goda förutsättningar Botkyrka är en spännande kommun, med ett intressant läge i Stockholm. Om 20 år kan Botkyrka ha invånare (i dag ). Kommunens geografiska läge ger många förfrågningar om företagsetableringar. Framtidens jobb har goda förutsättningar att skapas här, inte minst med tanke på befolkningens mångfald. Det finns emellertid ett starkt behov av bättre förbindelser inom kommunen och med övriga Stockholm. En utbyggd infrastruktur och Tumbascenen,Tumba (Tumba gymnasium) Biljett 100 kr, barn under 12 år 60 kr Endast förbokning, tel: e-post: bättre kollektivtrafik är ett måste! Uppger Peter Nyberg. Delta i samtal om framtiden Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument för långsiktig styrning av den fysiska samhällsplaneringen. Den politiska majoriteten vill därför bjuda in alla Botkyrkas invånare till ett samtal om hur Botkyrka ska utvecklas i framtiden. Peter Nyberg berättar att man vill utveckla nya former för en kreativ dialog med alla boende i Botkyrka, inte minst för att locka dagens unga att delta i dialogen. Under våren 2010 ska ett samrådsförslag vara färdigt. Beslut om den nya översiktsplanen ska fattas under Välkommen att delta i samtalet om framtiden, avslutar Peter Nyberg. Milyon Tekle-Haile Detta är en översiktsplan I översiktsplanen uttrycks den politiska viljan för hur mark och vatten i kommunen ska användas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är ett viktigt beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör plan- och bygglovhantering. För företag och privatpersoner som vill flytta till kommunen ger översiktsplanen vägledning om kommunens framtidsplaner. Möt två unga k Nyligen har två nya politiska sekreterare tillträtt för den socialdemokratiska majoriteten i Botkyrka kommun. Botkyrka Tidning undrar vad en politisk sekreterare egentligen gör och om man har tid för någon fritid när man har ett sådant arbete?

5 Botkyrka Tidning November Socialdemokrater från Fittja, Alby och Norsborg diskuterar hur Botkyrkastaden ska se ut i framtiden. vinnor i politiken: Tuva Lund och Milyon Tekle-Haile Botkyrka Tidning träffar Tuva Lund och Milyon Tekle-Haile. Det är två sprudlande, varma och glada kvinnor som jag träffar i novembermörkret innan styrelsemötet för Socialdemokraterna i Botkyrka börjar. De är varandras jämlikar och skrattar om vartannat inför fotograferingen. Vad gör du som politisk sekreterare? Tuva: Det svårt att fånga allt i några meningar. Jag skriver mycket; svarar på Botkyrkabornas synpunkter, gör flygblad och politiska texter. Jag ordnar konferenser, möten och verksamhetsbesök i kommunen. Jag håller på med partiarbete i form av utåtriktad verksamhet. Jag är sekreterare i partiets grupp som jobbar med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet och leder den politiska aftonskolan tillsammans med Bo Johansson, som är heltidspolitiker i Botkyrka. Jag reser mycket och spelar fotboll. Milyon: Jag är kommunikationsansvarig, vilket innebär att jag gör medieutspel, pressmeddelande, skriver artiklar och bevakar media. Jag planerar och utför möten, seminarium, pressträffar, svarar på medborgarförslag, och mycket annat. Hur länge har du varit politisk sekreterare? Tuva: Jag började i mitten av maj Milyon: I en och en halv vecka! Kul va! Men jag har jobbat med politik sedan Vilken politisk fråga tycker du är mest intressant? Tuva: Demokratifrågan och människors rätt till frihet. Den omfattar jämlikhet, jämställdhet och strävan efter ett interkulturellt samhälle. Det omfattar också alla människors lika värde, självklart i teorin men inte alltid i praktiken. Milyon: Jag tycker att internationella frågor, utbildning och arbetsmarknad samt miljöfrågor är mest intressanta. Vad sysslar du med på fritiden? Milyon: Hmmm, vad gör jag inte på fritiden? Jag reser mycket, spelar fotboll, tränar, umgås med min familj och leker med de små i familjen och är aktiv i min S-förening. Tuva: Jag läser och skriver en hel del. Jag har en liten kolonistuga där jag pysslar om växter och odlar lite grönsaker. Jag har en stor familj och jag har många vänner som jag umgås med så mycket jag kan. Jag har en liten kolonistuga. Vilken bok läste du sist? Tuva: Mäster av Coelho- Ahndoril. Den handlar om August Palm och hans liv. Milyon: - The estate of Africa. Vilken film (bio) såg du sist? Tuva: Flickan som lekte med elden. En mycket bra film. Milyon: Che, filmen om Ernesto Che Guevara. Text och foto: Susanne Stangenberg

6 6 November 2009 Botkyrka Tidning Ankomst: Fredagar fram till 25/ Extra dygn med frukost 549:-. Endast per person i dubbelrum Ankomst: Fredagar under perioderna 15/1-12/2, 12/3-26/3, 16/4-11/6, 27/8-29/10 & 12/11-17/ Extra dygn med frukost 499:-. Endast per person i dubbelrum När Tumba fick ett kulturhus Lördagen den 24 oktober kl var det stor återinvigning av Botkyrka kulturskola, fritidsgården Southside och Tumbascenen. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Gökinan invigningstalade. Det är självklart för en upplevelsekommun som Botkyrka att kultur och fritid hör till kärnverksamheterna, sa Katarina Berggren, som dagen till ära var klädd i botkyrkadräkten. Maximal användning Tumbascenen har, efter en totalrenovering, blivit som ny och fungerar som ett äkta kulturhus. En väl genomtänkt samordning med fritidsgården Southside och gymnasiet gör att lokalerna kan användas maximalt. Kulturskolan har äntligen fått en samlad plats för alla sina aktiviteter. Här ska man ha kurser i dans, bild, animation, teater, men framför allt musik. Det finns specialanpassade lokaler och en rejäl danssal. Tumbascenens stolthet är förstås salongen där allt är nytt vad gäller såväl scen- och ljusteknik som interiören med sina sköna scharlakansröda biostolar. Opera live! Vi kommer inte bara att göra egna arrangemang på Tumbascenen, säger intendenten Peter Edsbrant och fortsätter: Vi är väldigt stolta över att kunna sända live från Metropolitanoperan under vintern och våren, med hd-kvalitet och surroundljud. Sedan kommer vi också att erbjuda teaterklubben Repliken, Alby fejm och andra att hyra salongen. Livet skulle nog vara ganska torftigt utan biblioteken, föreningslivet Samarbeta med ABF Botkyrka-Salem du också! ABF samarbetar med närmare 90 föreningar i Botkyrka och Salem. Tillsammans arrangerar vi studiecirklar, kurser, kulturverksamhet och mycket annat. Är er förening i behov av stöd från ett studieförbund är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Studiecirklar går också bra att bedriva utan att ha en förening. Är ni ett gäng som spelar musik, lagar mat eller gör något annat ihop så hjälper vi gärna till att forma det till en studiecirkel. Då får ni hjälp och stöd och kan koncentrera er på det ni tycker är roligast. Vi hörs! På gång i S-föreningarna och kulturskolan. Kort sagt; vi behöver lite kultur i livet och det får vi av kulturskolan och på Tumbascenen. Under invigningen gavs tid för en rundvandring i lokalerna varvid vi bjöds på kulturkarameller i form av godis och uppträdanden av barn och ungdomar från kulturskolan och Cirkus Cirkör. Salem al Fakir en smällkaramell Sedan kom dagens smällkara- vid återinvigningen. mell, Salem al Fakir med band, inför en knökfull salong. Dagen avslutades med en föreställning, live från Metropolitanoperan i New York. 200 personer avnjöt operan Aida. En långt ifrån lagom dag, i en långt ifrån lagom kommun. Lars-Erik Carlberg BOTKYRKA SALEM ABF Botkyrka-Salem Box NORSBORG Sparbeloppet är i förhållande till hotellets ord. riktpris med reservation för specialerbjudanden. Endast slutstädning, transport ingår inte. Erbjudandena kan beställas fram till åtta dagar före ankomst. Expeditionsavgift max. 99:-. Med reservation för utsålda datum samt tryckfel. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr Boka och få fler erbjudanden på eller Uppge eller fyll i annonskoden: Botkyrka Ibrahim Baylan, pub och levande musik Norsborgs s-förening inbjuder alla intresserade att lyssna på socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan som talar på föreningens julpub i Hallunda Folkets Hus, kl onsdag den 9 december. Påls band uppträder. Ingen föranmälan krävs. Foto: Toby Maudsley Julfirande Tumba S-förening har medlemsmöte och julavslutning onsdagen den 9 december kl. 19 på partiexpeditionen i Tuna. Riksdagskvinna Christina Zedell och julavslutning Tullinge S-förening kommer att ha julavslutning onsdagen den 9 december kl på Kvällsvägen 12. Då kommer Christina Zedell att prata om sitt arbete i riksda- gen och om valet Den 12 december kommer S-föreningen att vara med på Tullinge marknad. Bli medlem Vill du bli medlem ring till expeditionen eller maila Det går också bra att titta in på vår expedition som ligger på Nedergårdsvägen 24 bv. Säkrast träffar du oss där på måndagar mellan och

7 Botkyrka Tidning November TÄVLA! Var i Botkyrka finns det här konstverket? Svar: Namn: Adress: 5 personer vinner två Glädjelotter var! Sänd talongen senast den 31 december till Socialdemokraterna i Botkyrka, Nedergårdsvägen 24, TUMBA eller e-posta till: Rätt svar på bildgåtan i Botkyrka Tidning nummer 4/2009: Ljusets kyrka i Hallunda. Vinner två glädjelotter var gör: Lisbeth Andersson, Norsborg. Jinit Jakob, Norsborg. Anja Kaukosalo, Tullinge. Hans Jonby, Norsborg och Wiveca Petersson, Norsborg. Serkan Köse DEBATTredaktör Människor kläms åt för ideologisk övertygelse Försäkringskassan presenterade nyligen en ny dyster prognos om sjukfallen. I prognosen skrivs antalet sjukfall upp markant för 2011 och 2012 eftersom de som snart utförsäkras till stor del antas sjukskrivas igen. Enligt den borgerliga regeringen skulle de utförsäkrade lotsas till ett introduktionsprogram hos arbetsförmedlingen. Tanken var att bryta det utanförskap som lång sjukskrivning medför samt betona att arbetslinjen gäller. Sjukpenningdagarna ökar Försäkringskassan har tidigare uttryckt tvivel om hur många av de utförsäkrade som verkligen kommer att ta klivet ut i arbetslivet. I rapporten konstateras att antalet utbetalda sjukpenningdagar, som stadigt gått ned, nu istället ökar 2011 och 2012 på grund av gruppen utförsäkrade. Ja, vad ska man säga? Den borgerliga regeringens försök att hitta nya vägar har misslyckats kapitalt. Som vanligt hade de inte utrett Den borgerliga regeringens försök att hitta nya vägar för att bryta utanförskapet har misslyckats människor far illa. konsekvenserna ordentligt utan lät sig styras av sin ideologiska övertygelse. Detta får nu till resultat att människor far illa. Ideologin har än en gång visat sig vara viktigare än människorna. Serkan Köse DET tycker jag! Skattesänkningarna har gynnat männen I stället för att satsa på att bekämpa arbetslösheten har Reinfeldt och hans kompisar nämligen valt att sänka skatterna. Sedan högerregeringen tillträdde har de sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Anders Borg påstår gärna att det är låg- och medelinkomsttagarna som har tjänat på detta. Men så är det inte. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Den fjärdedel med de högsta inkomsterna har fått ungefär hälften av skattesänkningarna medan den fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomster bara har fått drygt 6 procent av skattesänkningarna. I den gruppen finner vi de lågavlönade kvinnorna inom offentlig sektor. Det är de människorna, som för att låna Fredrik Reinfeldts egna ord, som gömdes, glömdes och dömdes. Men inte nog med det. Skattesänkningarna har dessutom gynnat männen mer än kvinnorna. Männen fick nästan 60 procent av sänkningarna, medan kvinnorna fick nöja sig med drygt 40 procent. Som vanligt, när moderaterna får bestämma, är det de lågavlönade kvinnorna som blir förlorarna! En som förlorar på Reinfeldts politik Vad har hänt med utanförskapet? Innan valet 2006 lovade borgarna att jobben skulle bli fler. Utanförskapet, ett ord som borgarna älskade att använda före valet, men som de idag knappt använder alls, skulle bli mindre. Deras problemanalys var kristallklar: arbetslösheten var de arbetslösas fel. De sökte inte tillräckligt många jobb, de ansträngde sig helt enkelt inte tillräckligt. I konsekvens med den analysen gav man sig därför på arbetslöshetsförsäkringen. Avgifterna höjdes och ersättningsnivåerna sänktes. Samtidigt har de lagt om, ja nästan lagt ner den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Aktiva åtgärder har blivit passiva. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen har till exempel skurits ner med 50 procent. Min fråga till Reinfeldt, Littorin och Borg är: Vad har hänt med utanförskapet? Anders Har du också en åsikt? Tycker du till om saker som sker i din omgivning? Vill du ha din åsikt publicerad i Botkyrka tidning? Vill du kommentera åsikterna i detta nummer? Mejla din åsikt till Redaktionen förbehåller sig rätten att korta materialet och publicera i mån av plats.

8 ot yr a TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. E-post: Internet: Välkommen till Advantage juristbyrå Vi erbjuder privatpersoner och företag juridisk rådgivning och för talan vid domstol och inför myndigheter. Vårt mål är att finna bästa tänkbara lösningar på våra klienters juridiska problem. Vi är specialister inom familjerätt asylrätt avtalsrätt köprätt samt skadeståndsrätt. Ring eller maila oss redan idag så berättar vi mer om våra tjänster. Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning. Tel: Hammarby fabriksväg 23.

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Möjligheternas Botkyrka bygger vi tillsammans 1. Framtidens jobb i Botkyrka 2. Kvalitet i välfärden i Botkyrka 3. Grönare livsmiljöer i Botkyrka 4.

Möjligheternas Botkyrka bygger vi tillsammans 1. Framtidens jobb i Botkyrka 2. Kvalitet i välfärden i Botkyrka 3. Grönare livsmiljöer i Botkyrka 4. Möjligheternas Botkyrka bygger vi tillsammans 1. Framtidens jobb i Botkyrka 2. Kvalitet i välfärden i Botkyrka 3. Grönare livsmiljöer i Botkyrka 4. Kultur ger kraft i Botkyrka 1 Möjligheternas Botkyrka

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Näringslivsforum 10/4

Näringslivsforum 10/4 Näringslivsforum 10/4 Översiktsplanen Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka! Näringslivsforum 10/4 - Agenda - 12.40-12.50 Välkomna Erik Nilsson, Tf. Kommundirektör 12.50-13.00 Näringslivsplanen 1.0 Ellen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Kultur

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Kultur MÖJLIGHETERNAS TÄBY Kultur Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby är kulturperspektivet sällan integrerat i den kommunala planeringen och kulturen står ofta först i tur när Moderaterna

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 1a. Bor du i Botkyrka kommun? Om NEJ Intervjun avslutas Om JA: 1b. I vilket område bor du? Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Grödinge 2a. Har du

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Wermeeffekten. Se filmen, läs mer och lägg upp egna filmer och synpunkter på bokslutwerme.wordpress.com. Socialdemokraterna i Örebro

Wermeeffekten. Se filmen, läs mer och lägg upp egna filmer och synpunkter på bokslutwerme.wordpress.com. Socialdemokraterna i Örebro Socialdemokraterna i Örebro Wermeeffekten En rapport om fyra år av högerstyre i Örebro Se filmen, läs mer och lägg upp egna filmer och synpunkter på bokslutwerme.wordpress.com Socialdemokraterna i Örebro

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Interkulturell kommunikation. Botkyrka kommun

Interkulturell kommunikation. Botkyrka kommun Interkulturell kommunikation Botkyrka kommun Agenda Information om Botkyrka kommun Vad är interkultur? Mediearbetet Exempel på storytelling: - Bilbränder i Stockholm - Sveriges första och enda böneutrop

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer