1/14. Inflyttat på Sege Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/14. Inflyttat på Sege Park"

Transkript

1 1/14 37:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Våren är här 3 Pensionärsföreningen TAB 3 Årsmöte i TAB:s konstklubb 4 Vinstförteckning vid dragning 5 PERSONALINFO 6 Nya Jobb 6 Gillis Cullin 70 år 7 Jan-Erik Andersson 60 år 8 Jörgen Knutsson 50 år 8 2 x = 145 år 9 Betongavdelningen grattar 9 Sven Jonasson 50 år 10 Ingemar Jönsson 50 år 10 Arbetskamraterna uppvaktar 10 Mikael Mårtensson 50 år 11 Lökplanteringen som gav silver 11 Hej på er Johan Magnusson 12 Hej! Emma Stjernberg 12 Hej! Daniel Grahn 12 Hej! Tobias Lellky 13 Hej! Ronny Andreasen 13 Hej! Jimmy Christensen 13 Arbetsmiljöutbildning 14 Previa 15 Thage Anderssons Byggnads AB V-Huset LTH i Lund 16 Uppföljningsrevision nr 3 17 Lägesrapport från HQ 17 Rapport från MB-gruppen på TAB 18 Industrihotellet på Näsby byggs om 21 Niagara - Malmö Högskola 22 Mobilia Bostäder 23 TAB Håltagning rapporterar 24 Ett par dagar med lastbil: 26 Fastighetsmässa i Kristianstad 27 På rundtur med Betongavdelningen 28 Kulturkvarteret i Kristianstad 29 Rapport från Betongavdelningen 30 Karstorpsskolan 33 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 34 Kv Koggen 1 i Västra Hamnen i Malmö 35 Nedraby vattenverk 36 Carl-Gustafs Förskola i Malmö 37 Slutrapport från Sege Park 38 Kv Brandstationen 39 Kv Getingen Veberöd 40 Idrottshuset Revinge 41 Spolhallen Revinge 41 Kv Åkerblom 2 i Ystad 42 Saltsjöbaden Ystad 43 Rapport från NEP byggservice 44 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 46 Faktaruta:Certifiering o CE-märkning 47 Rapport från Östra Vrams Smide 48 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 50 Här och där med Kranexpressen 51 Tunggodsavdelningen 52 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 54 AXIS - jobb 55 En vårhälsningen från Snickeriet 56 Inflyttat på Sege Park Den 17 november 2011 sattes spaden i marken på Segeparksgatan 16 i Malmö. Drygt två år och tre månader senare, den 28 februari 2014 satte vi åter tillbaka spaden i containern. Det har varit ett intressant projekt och härliga 27 månader tillsammans med trevliga människor på bygget. Tack allesamman för ett gott samarbete!

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Det har nu gått ett år sedan vi skrev avtal med AkkaFRAKT gällande av - fallshantering. Själv var jag faktiskt lite spänd på att se hur årsresultatet skulle bli. Hade vi blivit bättre på att sortera vårt avfall? Och i så fall - hur mycket bättre? Hur låg vi till i förhållande till de tidigare siffrorna som plockats fram? Ja, frågorna var många... Visst har vi blivit bättre. Vårt mål som vi satt till att nå ner till 10 % blandat avfall - har vi inte nått ännu, men siffrorna har sjunkit avsevärt. Totalt sett för alla byggbolagen har det blandade avfallet under året utgjort 37 % av totalen. En statistiskt säkerställd minskning. För de olika bolagen såg det ut enligt följande: TAB 43,8 %, NEP 30,8 % och August Lundbergs 36 %. Ett annat mål som är uppsatt är, att vi ska minska den totala mängden avfall från i genomsnitt 30 kg/ m² BTA till 20 kg/ m² fram till och med Jag trodde tidigare, att detta mål skulle vara omöjligt att nå, men jag har fått backa lite där. Det är möjligt! Det är fortfarande svårt men ändå uppnåeligt. Det som är viktigt här är, att alla som är inblandade i projektet är med på tåget. Vad ska vi då fokusera på under 2014? Jo Vi fortsätter med att inte ha fraktionen blandat på våra byggarbetsplatser. Mer information ut till våra medarbetare om sorteringsgrad, incitament och avtal. Kontera rätt beträffande bygg- och rivningsavfall. Få ner totala avfallskostnaderna mätt i kronor/ ton. Får vi i koncernen godkänt för vårt första avfallsår? Ja det tycker jag. Vi har börjat bra med att fokusera på frågorna gällande avfall och dess hantering och vi kommer säkert under resans gång att komma på bättre sätt och vägar att bli ännu bättre på att sortera avfall. Men det går trots framgångarna inte att slå sig för brösten ännu. Vi har ännu en bit kvar och tillsammans ska vi lyckas. Sven N Vi ser att konjunkturen stärks och därför behöver vi förstärka vår kapacitet ytterligare. Därför söker vi nu KALKYLATORER och PROJEKTINGENJÖRER och INSTALLATIONSSAMORDNARE till koncernen. Du kommer att få ett omväxlande arbete, där du aktivt kommer att få delta i hela byggprocessen. Du kommer att syssla med projektkalkylering och inköpsarbete beroende på vilken roll du får. Kontakta oss för utförligare beskrivning av vad rollerna innebär. Placering i Kristianstad, Sjöbo, Lund eller Malmö. I THAGE ANDERSSONS- KONCERNEN ingår Thage Anderssons Byggnads AB, N-E Persson Byggnads AB samt August Lundbergs Byggnads AB. I koncernen ingår även plåtslageri, smide, mobilkransarbeten, fastighetsförvaltning m.m. Vi är ca 430 medarbetare som omsätter över 1 miljard. Vår vision är: Vi ska vara den bästa byggaren på vår marknad. Det blir vi genom att bygga förtroende, ständig utveckling, vara flexibla, påverka och göra glada affärer med glimten i ögat. Vi är certifierade enligt kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001 och ISO Vi söker Dig, som redan i dag jobbar med liknande arbetsuppgifter, har kunskaper och erfarenheter som Du vill vidareutveckla. Med Dig har Du byggteknisk utbildning på gymnasial eller högskolenivå. Låter det intressant? hör av Dig till Magnus Emilsson eller Lars-Eric Nyström, tel eller Anders Nilsson, eller sänd oss Er ansökan. Ansökningshandlingar hanteras fortlöpande och kan sändas under adress Lars-Eric Nyström, Thage Anderssons Byggnads AB, Box 515, Kristianstad. Du kan också skicka Din ansökan via mail till Besök gärna vår hemsida Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Våren är här Vintern denna gång varade i tre veckor mot att de tre tidigare årens i fyra fem månader. Det känns därför lätt, och tiden har gått fort. Vintergäck och snödroppar har redan visat sig i vår trädgård sedan några veckor tillbaka. Det är ljusare såväl på morgnar som på kvällar. Det blir också ljusare i byggbranschen - fast det går långsamt. Vårt bokslut på fyra månader är mycket bättre än i fjor. Vi arbetar hårt med att sänka våra kostnader för att bli mera konkurrenskraftiga. Inom koncernen jobbar vi energiskt med frågor som rör ekonomi, inköp, avfallshantering, reklamationer och kundrelationer. Vi förfinar hela tiden för att vi skall vara den bästa byggaren på vår marknad. Mina medarbetare i hela koncernen jobbar hårt och kommer hela tiden upp med nya idéer som vi kan utveckla. Vi försöker skapa en stimulerande koncern, som tar tillvara på medarbetarna och låter dem växa. Den milda vintern gör det också lättare ute på byggarbetsplatserna. Stille stånden blir färre och därmed minskar alla vinterkostnader. Detta visar sig direkt i resultaträkningen. För närvarande går specialföretagen i koncernen bättre är bygg. Detta är en tendens inför en uppgång i konjunkturen. Jag hoppas att denna trend håller i sig och att vi får en bättre byggkonjunktur. Det känns som om vi aldrig varit mera vässade för att möta en konjunkturuppgång än nu. Vi bygger kompetens Pensionärsföreningen TAB I TAB-koncernen har vi nu bildat en pensionärsförening. Det har skickats ut förfrågningar för intresseanmälan till åttio pensionärer inom koncernen. Av dessa har fyrtio svarat att de är intresserade av att vara med i pensionärsföreningen. Första träffen skall äga rum den 9 april 2014 med arbetsplatsbesök och rundvandring på Kulturkvarteret i Kristianstad. Efter denna rundvandring blir det lunch på någon restaurang i Kristianstad. När vi avnjutit lunchen, skall vi besöka företagets huvudkontor, Haganderska Palatset i Kristianstad, för en information om företaget och om husets historia av Anders Andersson. Om Du inte har anmält Ditt intresse att vara med i föreningen, gör det till: Ann-Christin Olsson, Tel Åke Krantz, Tel Lennart Wihlborg, Tel Ann-Christin PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Årsmöte i TAB:s konstklubb Protokoll fört vid TAB:s konstklubbs årsmöte Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 2. Beslutades att mötet var behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkändes. 4. Till ordförande för årsmötet valdes Viggo Elofsson och till sekr. valdes Ann-Christin Olsson. 5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tom Häggblom och Peter Fahlby. 6. Klubbens årsberättelse med ekonomisk rapport upplästes och godkändes. 7. Klubbens revisionsberättelse upplästes och godkändes. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 9. Årsavgiften för kommande år fastställdes vara oförändrad 300:-/medlem. 10. Till ordförande 1 år omvaldes Viggo Elofsson. Till vice ordförande 2 år omvaldes Christer Allsten. 11. Till sekreterare 2 år omvaldes Ann-Christin Olsson. Kvarstående kassör i 1 år Elisabeth Johannesson som får disponera vårt konto i Sparbanken 1826 med kontonummer Till styrelsesuppleanter 1 år omvaldes Lennart Wihlborg, Gunilla Andersson och Tom Häggblom. 13. Till revisorer 1 år omvaldes Marianne Stedt och Åke Krantz. Till revisorsuppleanter 1 år omvaldes Anne Byrhult och Anders Andersson. 14. Till valberedning 1 år omvaldes Susanne Marklin och Lars Hult. 15. Till inköpsgrupper till kommande dragning 2015 valdes Elisabeth Johannesson och Ronny Persson, Tom och Helena Häggblom samt Gun Hult och Jan-Bertil Olsson 16. Anders Andersson: Tacksamhet från mig och företaget att ni engagerar er och sköter konstklubben på bästa sätt. Viktigt för sammanhållningen i koncernen mellan anställda och företaget. Mycket tack. 17. Ordförande tackade för visat intresse och önskade företaget lycka till framöver samt avslutade mötet. Vid protokollet: Ann-Christin Olsson Justeras: Tom Häggblom Peter Fahlby Mötesdeltagare Ordförande Viggo i centrum 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB Vinstförteckning vid dragning TAB:s konstklubb Anna Hörnqvist Vinst nr Ann Nordin Vinst nr Pernilla Kleinschmidt Vinst nr Tom Häggblom Vinst nr Liam Anderberg Vinst nr Ann-Christin Christiansson Vinst nr Claes-Göran Lundahl Vinst nr Ingvar Olsson Vinst nr Olle Sandqvist Vinst nr Gillis Cullin Vinst nr Marcus Dahlén Vinst nr Gun Hult Vinst nr Emma Ferlesjö Vinst nr Mattias Göransson Vinst nr Martin Axelsson Vinst nr Lars Persson Vinst nr Robin Kathy Vinst nr Anders Ternblad Vinst nr Mikael Johnsson Vinst nr Joakim Lundqvist Vinst nr Jan-Åke Jönsson Vinst nr Margareta Andersson Vinst nr Lars Hult Vinst nr Ingvar Nilsson Vinst nr Magdalena Fahlby Vinst nr Birgitta Krantz Vinst nr. 24 Glada vinnare PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på min 60-årsdag Bertil Malmqvist TACK Hjärtligt TACK för uppvaktningen i samband med min födelsedag. Ingemar Jönsson TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på min högtidsdag. Jörgen Knutsson TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning I samband med min 60-årsdag. Ronny Jönsson TACK Hjärtligt TACK till företaget och till arbetskamraterna för uppvaktningen på min födelsedag. Sven Jonasson TACK Ett stort TACK för uppvaktning och guldklocka i samband med 25-årsdagen. Magnus Östberg TACK Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI Hjärtligt TACK till företaget och till arbetskamraterna för all uppvaktning i samband med min 60-årsdag. Jan-Erik Andersson Ombyggnad av entré Greenland i Lund åt Vasakronan /TAB/ Ombyggnad av Östra Kommunhuset i Kristianstad (f.d. Skånehuset) åt Kristianstads Kommun /TAB/ Ny- om och tillbyggnad av sommarhus med biutrymmen i Yngsjö åt Sören Skanse /TAB/ Tillbyggnad av hotell och Spa i Ystad åt AB Ystad Saltsjöbad /NEP/ 6 PI nr

7 Personalinformation Gillis Cullin 70 år Gillis och jag har känt varandra i nästan 40 år. Vi träffades första gången 1975 i Trollhättan. Det var fars förtjänst. Han hade träffat en annan företagare, som ville sälja sitt mobilkransföretag Kranexpressen AB. Den familjen var också adlad och hette Andersson. Jag var då 21 år och var inte helt positiv till investeringen. Far och hans medarbetare på mobilkranssidan var det. Det blev inte lättare för mig, då den andra familjen Andersson dök upp med sin rådgivare. En ung, snygg och fräck kille klädd i vit skjorta med olikfärgad krage och manschetter. Han övertygade och var övertygande och charmade far och hans rådgivare. Den unge mannen var Gillis Cullin. Mina motargument försvann i djupet av Trollhätte kanal. Gillis, Du charmade oss alla med Ditt kunnande och affärsmässighet. Och jag tror att far charmade Dig också. Helt plötsligt var Du vår auktoriserade revisor, för vår dåvarande hade ingen auktorisation. I knappa 15 år var Du därefter vår auktoriserade revisor och lärde känna koncernen utan- och innan-till. Trots att Du senare blev VD på Reveko behöll Du oss som klient. Under den här perioden flyttade Din familj till Stockholm och Täby. Det gjorde jag själv också efter avlagd examen på Väg o Vatten på LTH i Lund. Jag minns att jag 1984 uppvaktade Dig på Din 40-års-dag med en vit bordslampa från Ateljé Lyktan i Åhus flyttade jag hem och började arbeta i koncernen. På Anders-dagen 1990 dog far, och min företrädare och fars trotjänare, Gösta Nilsson, tog över. Far hade redan utsett honom till VD och koncernchef. Jag hade då sedan en tid varit vice VD. Den 29/ dog Gösta Nilsson, och jag fick ta över. Jag hade många duktiga medarbetare och trotjänare som stöttade. Byggkonjunkturen dog 1992 och byggbranschen halverades. Vi var 330 medarbetare då var vi 170 då vi fick en stor vändning i koncernen med ett stort projekt åt Ericsson Fastigheter i Lund, ritat av Gert Wingård. Far var ordförande fram till kort före sin bortgång. Efter hans död kontaktade jag vår gamla bankkontakt Agne Jönsson från SEB. Han kände koncernen väl och tog över stafetten. När Agne i slutet av 1993 avgick på grund av åldersskäl, kontaktade jag Dig Gillis och förhörde mig om Du var intresserad. Du tackade ja omgående. Hur kunde Du göra det? Tänkte Du att - Det kan inte bli värre. Nyckeltal 93/94 12/13 Antal företag 8 st 13 st Antal medarbetare 184 st 419 st Balansomslutning 228 MSEK 497 MSEK Eget kapital 7 MSEK 114 MSEK Soliditet 3 % 23 % Likviditet 11 MSEK 123 MSEK Jämförelsetalen talar sitt eget språk. Det blev ordning och reda när Du tillträdde som ordförande. Ekonomiska rapporter och nytt upplägg på styrelsemötena. Ständiga frågor om ekonomin och speciellt om likviditeten. När jag numera ser, att det är Du som ringer, svarar jag direkt med - Likviditeten. Med Din hjälp har vi gått framåt hela tiden, sakta men säkert. I år kommer vi att omsätta cirka 1 miljard och med ett resultat på MSEK. Skönt efter två mycket tuffa år. Du har också infört strategimöten. Dessa tyckte jag, att vi kunde ha i vårt nyförvärvade sommarhus på Brantevik Vi flyttade dubbelsängen i vardagsrummet så att det förvandlades till ett styrelserum. I pauserna under mötena brukar Du ringa intensivt på Din mobiltelefon. Men det gick inte första tiden vi var på Brantevik. Där fanns ingen täckning. Du sa då: Jag förstår varför VD:n valt Brantevik som sommarställe, för här är ingen täckning. Idag finns det täckning. Det har varit en lång väg med många minnen. Efter Ditt första styrelsemöte som ordförande var det tyst i bilen mellan Tollarp och Kristianstad. Vi sa inget till varandra. Du tänkte nog: Hur fan skall det här sluta??. Det tänkte jag nog också. Hur det går vet vi inte idag heller, för vi är fortfarande på väg. Du är en nära vän till mig och ett stort stöd för mig. Du är ett stöd för hela familjen. Du är otroligt engagerad och alltid väl förberedd. Vi är proffsiga och har proffsiga styrelsemöten. Du leder dessa på ett mycket bra sätt och är omtyckt av mina medarbetare. Det har varit en lång väg, men det har gått framåt, och det har hänt mycket. Nu håller vi på att vända koncernen på rätt köl, vilket Du har stor del i. Det känns bra ett år när vi båda två nollar. Du tog också över fars tradition att avsluta styrelsemöten med ett visdomsord. Ditt första löd Vi fäster ofta för stor vikt vid vad andra säger om oss, och för lite vikt vid vad vi säger om andra. På senaste styrelsemötet valde Du Tänk på många saker men gör en sak i taget. Ibland känner jag som följande ord från Hjalmar Söderberg. Jag vill mycket som jag helst skulle vilja att jag inte ville. Det gäller säkert Dig också. Tack för allt Ditt stöd och Din vänskap. Vi har haft en lång resa och den fortsätter. Tavlan är skapad på Brantevik av Gittan Jönsson och heter Den långa resan. Stort Grattis på födelsedagen från hela Thage-koncernen. Anders PI nr

8 Personalinformation Jan-Erik Andersson 60 år Min bästa barndomskamrat var Per-Arne Nilsson från Kårestad. Hans far hette Nils-Erik Nilsson och var murare i TAB. Vi gick i småskolan i Kristianstad Län tillsammans. Per- Arne hade en annan bästa vän i Malmöhus Län och som bodde lite längre upp på Linderödsåsen, i Maa. Den vännen var Du. Jag tror jag var c:a 10 år när jag började cykla upp till Per- Arne och bo hos honom över helgerna. Det var då jag träffade Dig. Vi hade mycket roligt tillsammans. Vi cyklade som galningar. Särskilt på kvällarna och då med stora femstavs ficklampor på cykelstyret. Skogen var vår lekplats med stenkastning och pilbågsskytte. Vi har nu känt varandra i c:a 50 år. Du började jobba på TAB i vår mekaniska verkstad den 5 juli 1976, samma år som jag började på Väg och Vatten på LTH i Lund. Du har jobbat här i fantastiska 38 år. De senaste åren har Du varit på interna serviceavdelningen hos Tony. Du är ett tekniskt geni. Det märkte jag inte minst då jag delade ut guldklockan till Dig efter 25 års anställning. Vi var i en trädgård på studiebesök, och där fanns massor av äldre jordbruksredskap. Du kunde mera om dessa än guiden. Du kombinerar idag arbetet här på TAB med arbetet på Din släktgård, där jag ibland hälsar på. Din kunskap och skicklighet att reparera och serva maskiner är mycket viktig för Interna Serviceavdelningen och därmed koncernen. Våra maskiner är alltid i bästa skick. Din lojalitet är också ovärderlig. Du är ett ankare för mig, och vår gemensamma historia har också stor betydelse för mig. Jag hoppas, att vi får kriga tillsammans i ytterligare minst fem år och att vi får ha hälsan i behåll. Du kanske vill jobba till 67? Ja, varsågod. Gärna Grattis på 60-årsdagen Anders Jörgen Knutsson 50 år Du blev klok söndagen den 16 februari Du fyllde då 50 år. Du började Din första anställning i Thages den 7 juni 1982 som snickare och var kvar på företaget fram till den 20 oktober Du var bland annat med och byggde Ericsson etapp 1 och etapp 2 i Lund. Det var här Du lärde känna Per-Åke Isacsson, som var platschef. Sedan försvann Du till bl.a. LB-hus och PEAB. Där monterade Du småhus m.m var det högkonjunktur och vi hade fått projektet SonyEricsson i Lund åt Vasakronan. Per-Åke var arbetschef och hade byggt upp vår byggserviceverksamhet i Lund, och hade fått mycket jobb för denna avdelning. Vi sökte därför en arbetsledare, som var praktisk och framåt. Du sökte jobbet och lotten föll på Dig och Du började 29 januari Du har sedan dess varit med och utvecklat byggser- Artikeln fortsätter på nästa sida 8 PI nr

9 Personalinformation viceverksamheten i Lund. Avdelningen som gör små jobb upp till 30 MSEK - på ombyggnader av kontor m.m..du avlastade Per-Åke, som i stället kunde ägna sig helt åt arbetschefsjobbet. Du har varit framgångsrik här och omtyckt av våra kunder. När jag under 2011 hade gått in som VD i August Lundbergs Byggnads AB, men inte kunde lägga den tid som behövdes och därför behövde ha hjälp. Men av vem?? Plötsligt slog det mig - av Jörgen Knutsson så klart. Och nu har Du varit produktionschef sedan början av 2012 och samtidigt chef för TAB:s Serviceavdelning i Lund. Du har gjort ett bra arbete och jobbat hårt. Du har vänt skutan från röda till svarta ( blå enligt Gillis ) siffror. Ett långt och ihärdigt arbete, som gett resultat. Du är en arbetsför, orädd och glad person. Du gör ett mycket bra jobb och har dragit lasset i August. Jag är tacksam för Ditt stöd. Att vi kan visa positiva resultat i August är mycket viktigt för bolaget och koncernen. Hjärtliga gratulationer på 50-årsdagen Anders 2 x = 145 år Vid NEP:s sammankomst den 20 december 2013 på Sjöbo Gästis passade vi på att hylla två medarbetare, som fyllt jämnt samt en medarbetare, som uppnått 25 års anställningstid. Från vänster på bilden ser vi jubilarerna Ronny Jönsson, som fyllde 60 år, Magnus Östberg, som fick sin guldklocka för uppnådda 25 anställningsår på NEP och Bertil Malmqvist, som även han fyllde 60 år. Med på bilden fick även koncernchefen Anders A vara. STORT GRATTIS säger vi till jubilarerna Anders N Betongavdelningen grattar På Betongavdelningen har vi haft två 50-åringar att fira - Göran Rylander och Sven Jonasson. Båda är för närvarande i Åhus och arbetar. Alla vi på avdelningen hoppas att vi får många goda och trevliga år ytterligare tillsammans. Christer M PI nr

10 Personalinformation Ingemar Jönsson 50 år Du fyllde 50 år den 27 februari, en klok ålder. Du har varit träarbetare hos oss sedan den 2 januari 1998 förutom en kort period på cirka 9 månader, då Du var hos en annan arbetsgivare. Det är en lång tid Du har varit här - i nästan 16 år. Du är en skicklig, engagerad och framåt yrkesman, som alltid gör bra jobb. Vi är glada att få ha Dig i vårt gäng och vi trivs med varandra efter 16 år. Sven Jonasson 50 år Ett STORT GRATTIS Anders Arbetskamraterna uppvaktar Den 14 februari fyller Du 50 år klok. Du är andra generationen i koncernen precis som jag. Din far - min morbror Yngve - var också betongarbetare hos far. Därmed är släktskapet avslöjat, något som Du får stå ut med. Du började hos oss den 7 juni 1982, och Du har alltså jobbat på TAB i 32 år, och är en av trotjänarna som gjort koncernen så framgångsrik. Du har tillhört Allstens betonggäng länge. Det är en bravad att kunna göra det, då han ställer stora krav på sina killar. Du är en engagerad, yrkeskunnig och glad medarbetare. Med Din kunskap kan vi utveckla betongavdelningen och ta allt mer komplicerade projekt. Vi på Thages tackar Dig för alla års stöd och engagemang och gratulerar Dig till de 50 åren Grattis Anders En av våra duktiga chauf förer, Marcus Nilsson, fyllde 30 år den 12 januari och uppvaktades av arbetskamraterna. På bilden ses Marcus flankerad av Tony R och Per-Åke, som också fanns på plats i Tollarp vid tillfället. Tony R 10 PI nr

11 Thage Anderssons Byggnads AB Mikael Mårtensson 50 år Den 11 mars fyllde Du en aktningsvärd ålder 50 år. Då har man hunnit vara med om mycket och fått stor erfarenhet. Du började på Thages för snart 14 år sedan. Du är en av underborrarna på vår Håltagnings avdelning. Du har säkert blivit hårt sko lad av Per-Åke Strömbäck och Göran Oscarsson. För Du borrar också, så att det inte syns att Du varit där - förutom hålet naturligtvis. Dina kunder är mycket nöjda och det bidrar till vårt goda rykte på marknaden. Tack för Ditt engagemang och för Din yrkesstolthet. Grattis i efterhand på Din 50-årsdag Anders Lökplanteringen som gav silver Det var en lördagsmorgon det började. Mor hade väckt sina pojkar ovanligt tidigt. Det knakade i dragsoffans botten, när de båda halvvuxna sönerna sträckte på sig för att tänja ut musklerna efter nattens vila. De gäspade och kröp åter ihop. Men mor kallade igen, och efter en stund hade de kommit i kläderna och satt vid den ångande grötgrytan, ur vilken alla i familjen öste direkt i sig av den goda havregrynsgröten. Nu ska du Jöns sätta lök borta vid gärdsgårn, där det är så snårigt och skräpigt. Du får först röja undan och sen gräva ordentligt, så att löken trivs, sa mor. Så hjälpte Jöns och Olof mor att packa ägg och ost i den lilla fjädervagnen, medan far spände för hästarna. Mor och far skulle åka till marknaden i Kristianstad. Det var en sträcka på mer än fem mil fram och tillbaka. De skulle sälja av gårdens produkter och köpa med hem nyttiga saker och kanske något lite onyttigt och gott. När Olof hade gått till skolan i Skättilljunga, hämtade Jöns en odlingshacka på logen och gick långsamt bort mot den stora stenhällen vid gärdsgården. Han suckade och ställde lökspan- nen på stenen och började långsamt bearbeta jorden. Då klang det till och krasade. Upp flög lerskärvor och runda tingestar, som såg ut som pengar. Och det var pengar. Fast inte sådana, som då användes, utan helt annorlunda med främmande bilder på. Inte ett enda mynt bar Oskars bild, det såg Jöns, där han låg på knä och rotade i jorden. Snart hade han en stor hög av silvermynt på den stora stenen. Hans händer darrade av iver och spänning. Jag är rik! ropade han. Aldrig mer behöver jag arbeta och slita. Jag har hittat den största skatt som någonsin funnits. Men efter en stund började han fundera på löken igen. Var det ändå inte bäst att göra arbetet klart? Han kände, att det var detta mor väntade sig av honom. Denna händelse inträffade en lördagsmorgon i april 1894 på gården Buddahus i v.vrams socken. Gården ligger på andra sidan ån vid Årröd. Silverskatten, som Jöns hittade den där morgonen, låg i ett lerkärl. Det fanns över tvåtusen silvermynt i lerkrukan. De var av många olika slag och hade präglats under tiden Det är en av de största silverskatter, som har hittats i svensk jord. Jöns fick 275 kronor av staten för hela fyndet, men han lär ha smugit undan några få mynt för att ha som minne. Rik blev inte pojken på fyndet, men ett museum i Stockholm fick ännu ett nummer i sin katalog, och i ett litet fack i källaren ligger fortfarande mer än tvåtusen silvermynt, som Jöns fann en gång på Buddahus, då han skulle plantera lök åt mor. Efterskrift Det finns olika teorier om hur pengarna hade hamnat, där de återfanns. Det mest troliga är att dessa pengar insmugglats från Danmark för att användas till att köpa handgångna män och partisaner, vilka man behövde för den stundande återerövringen av Skåne. Just där Jöns fann pengarna hade förr stått en byggnad med en gårdsport. Troligen var det i denna portgång man hade grävt ner krukan med pengarna, där de sedan låg i över tvåhundra år och väntade på att bli funna. Sigvard Jönsson PI nr

12 Personalinformation Hej på er alla läsare! Emma Stjernberg heter jag, som är ny projektingenjör på TAB. Jag är 33 år och bor utanför Öllsjö med min sambo och våra två barn. Fritiden ägnar jag åt min familj, och förutom barnens idrotter, lägger vi mycket av vår gemensamma tid på våra hundar. Vi bedriven en liten kennel, som ingår i ett europeiskt samarbete för att bevara och utveckla den gamla tidens Bulldoggar, vilket är ett oerhört spännande projekt! Jag har arbetat i byggbranschen de senaste elva åren, inom försäljning, kalkyl, inköp, och projektering. Tidigare har mina arbetsområden främst berört kalkyl, inköp och projektering av stålbyggnadsentreprenader inom industri, handel och lantbruk. Närmast kommer jag ifrån en kalkyl- och inköpstjänst på ett byggföretag, som har sin inriktning på byggservice och försäkringsarbeten. Hej! Det är jag som är Johan Magnusson, och jag började min anställning på NEP i vecka 3 i år. Kommer närmast från NIMAB Entreprenad, där jag den senaste tiden sysslade med projektet Malmö Nya Latinskola som bitr. platschef. Jag bor i Sjöbo tillsammans med fru Cecilia och våra två barn, Sam och Jack. Fritiden domineras av familjen och våra vänner, vilket ger mig fullt upp. Ser nu fram emot nya spännande uppdrag och utmaningar här på NEP, inte minst för min fortsatta utveckling på det personliga planet. Johan M Jag ser nu fram emot att förena dessa erfarenheter här på TAB! Jag passar på att önska alla en härlig vår! Emma Hej! Jag heter Daniel Grahn och är nyanställd på Plåtexpressen i Malmö. Är 30 år ung och kommer ursprungligen från Malmö, men valde för några år sen att flytta till Höllviken, där jag bor tillsammans med min fru, som väntar vårt första barn. Fritiden ägnar jag gärna på havet med avkopplande fiske eller varför inte trevligt umgänge med nära och kära. Jag kommer närmast från en av Plåtexpressens leverantörer och har därför, av vissa, fått smeknamnet Ruukki-Daniel. Vet i och för sig inte om det skall vara Rookie-Daniel? På Ruukki jobbade jag som säljare och projektingenjör för dimensionering av konstruktioner i tunnplåt. Jag kommer att fortsätta utstakat spår med dimensionering av tunnplåtskonstruktioner men även med smide. Ser fram emot de nya utmaningarna som väntar i min nya roll på denna sida av byggprocessen. Daniel 12 PI nr

13 Personalinformation Hej! Mitt namn är Tobias Lellky och jag fyller 29 år i år. Född och uppvuxen med mina föräldrar och min syster i staan, dvs. Ystad. Jag bor nu i hus i Källesjö, Hej! Ystad tillsammans med min sambo, Lee, och vår 6-månaders son, Abbe. Jag har jobbat på NEP som snickare i drygt sju år, innan jag tog klivet in i finrummet ( beror nog på vem man frågar ) och började som arbetsledare i december Innan jag började på NEP, jobbade jag två år på Skanska i Ystad På fritiden umgås jag mycket med familj och vänner, och reser även så ofta det ges tillfälle. Jag ser fram emot nya utmaningar som arbetsledare och hoppas på fortsatt vidareutveckling i företaget. Må väl Tobias Mitt namn är Ronny Andreasen. Jag är 49 år och jag bor i Lund med fru, två barn, en katt och en hund. Jag är nyanställld på Kranexpressens Lundadepå som transportledare. Jag har tidigare varit anställd på Kranexpressen under fyra år som kranförare, och sammanlagt har jag 12 års erfarenhet från kranbranschen. På fritiden spenderar jag en hel del tid med att träna såväl löpning som på gym. Nu ser jag fram emot att åter arbeta på Kranexpressen, där jag först började köra kran. Hej! Jimmy Christensen heter jag, 47,5 år ung. Har en bostadsrätt i Ystad. Efter att ha jobbat som snickare under nästan 30 år (därav hos NEP i 15 år) har jag nu fått möjligheten att arbeta som arbetsledare på kv. Koggen. Ser med stor glädje fram emot att fortsätta jobba i lag med såväl nya som gamla kollegor, så att vi tillsammans kan utveckla allt det, som vi är bra på och förbättra det, som vi har mindre erfarenhet av. Vi hörs o ses Jimmy Ronny Andreasen PI nr

14 Personalinformation Arbetsmiljöutbildning Vi har under vintern, med Previas hjälp, genomfört utbildning i arbetsmiljö - en utbildning för samtliga medarbetare i företaget. Uppslutningen har varit i stort sett total. Endast något enstaka sjukdomsfall, som ju är svårt att planera för, har orsakat frånvaro. Utbildningen startade med de första gr4upperna i början av november och avslutades i slutet av januari. Och självklart har våra utbildningslokaler på Thages Kunskapscenter i Tollarp använts. Utbildningen har omfattat allmänkännedom om arbetsmiljölagen, om systematiskt arbetsmiljöarbete och om byggnads- och anläggningsarbeten. Tyngdpunkt och fokusering har lagts på frågor rörande riskbedömningar, åtgärdsplaner och arbetsberedning. Programmet har anpassats så mycket som möjligt att passa den typ av arbete man har. De som emellanåt blir BAS-U och även BAS-P någon enstaka gång, har dessutom fått en extradags utbildning, där man gått lite djupare in i vad dessa uppdrag handlar om. Nämnas bör att på tjänstemannasidan inom den tekniska grenen är denna typ av utbildning ingen nyhet. Det förekommer förhållandevis ofta. Under teck nad har deltagit de flesta av utbildningsdagarna, bland annat för att snappa upp frågeställningar men även för att guida i våra ledningssystemsystem, Byggsamordnaren mm. Med glädje har jag kunnat konstatera, att den rådande kunskapsnivån bland medarbetarna var långt högre an vad jag hade förväntat mig och att nivån på utbildningen därför kunde hållas något snäpp högre än som från början antagits. Vi vill ju alla må bra på jobbet, inte skadas eller att något ännu värre inträffar. Därför hoppas vi att någon liten klocka ringt hos var och en för att vi ska arbeta i och verka för den bästa tänkbara och säkraste arbetsmiljö vi kan skapa. Vi ska göra det vi tidigare gjort - och helst lite mera. Vi kan också med hjälp av de olycks- o tillbudsrapporter som kommer in konstatera, att den mänskliga faktorn nästan alltid spelar den största rollen i sammanhanget. Mycket beror på slarv eller jag Redogörelser på svarta tavlan ska bara-attityder. Tid, eller kanske sna r are brist på tid, är också en betydande faktor och hänger sannolikt ihop med den mänskliga faktorn. Vi tackar Carina från Previa för många dagar med rikt innehåll - intresset var på topp, och ingen av deltagarna var i närheten av att knoppa in. Vi ska också tacka Malin som lärde oss mycket om ergonomi och vår förståelse för vad våra kroppar klarar av och klarar mindre bra. L-E Nyström Deltagare Gympa med Malin Grupparbete Carina leder utbildningen 14 PI nr

15 Personalinformation PI nr

16 Thage Anderssons Byggnads AB V-Huset LTH i Lund en lägesrapport Sedan årsskiftet har det hänt en hel del på V-huset i Lund. Det gipsas, muras, borras, sågas, slipas golv, målas, monteras ventilation, svetsas värmerör, sätts upp elstegar samt en hel del annat som hör ett bygge till. Fantastiska håltagare Snart är vi klara med all rivning och håltagning. Håltagarna har gjort en fantastiskt jobb med rivning/håltagning i alla möjliga material. Vi är nu även färdiga med alla innerväggar på plan 1, 2 och 3 och målaren har i stort sett också spacklat allt! I veckan som kommer börjar arbetena med tillbyggnaderna på innergården samt bytet av de 300 fönstren. Taken ska därefter också tilläggsisoleras och få nya ytskikt. Snart femtio år Lunds Universitet har sitt betonglaboratorium i källaren men får numera bo i tillfälliga lokaler i huset under tiden som vi river det gamla och bygger ett nytt lab. Husen är snart femtio år gamla, och de har använts väl under årens gång. Efter renoveringen kommer det att bli ett nytt High-tech-lab med helt nya installationer. Universitetet lyckades genomföra alla sina disputationer och tentamina i huset som omfattar etapp 2 utan alltför stora störningar. Alla på bygget berömdes för att vi respekterade de tysta dagarna då vi inte fick föra oljud, vilket som vi alla vet att man gör, när man renoverar och håller på med håltagning. Vi är idag trettiofem man på bygget, varav elva egna - sex träarbetare, två betongarbetare och tre murare. Killarna kämpar på bra och har mycket spring i benen vilket behövs då det är svårt att få bra flyt i en renovering med stora 16 PI nr

17 Thage Anderssons Byggnads AB ytor och många aktörer inblandade. Lite kuriosa i sammanhanget: en del av den äldre generationen som nu är med här var med även när huset byggdes. Alf Nordkvist Benjamin Ulfgard Fredrik Rasmusson Uppföljningsrevision nr 3 Vi har alldeles nyss reviderats, den tredje uppföljningsrevisionen sedan ny certi fieringen för ett och ett halvt år sedan. Det var som vanligt LRQA som granskade, och denna gång var det våra resurser, som huvudtemat. Men som alltid nagelfars även ledning och dokumenthantering m.m. En uppföljningsrevision sker över två dagar, vanligtvis med en dag i projekt och en dag som till stor del upptages av att gå igenom dokument beträffande mål, uppföljningar och åtgärder. Revisionen avslutas med ett möte med genomgång av vad som observerats och om eventuella avvikelser ska noteras. Från föregående revision fanns en mindre avvikelse, som vi denna gång skulle släcka. Men så blev icke fallet, eftersom ett dokument, som till en del styrker släckningen av avvikelsen saknades. I skrivande stund är dokumentet på plats, vilket innebär att det blir s.k. eftersläckning vid nästa tillfälle. Inga nya avvikelser noterades vid denna revision, vilket är bra och vittnar om att vi arbetar som vi säger att vi ska göra. Att vi blir granskade av en (ibland mer än en) extern revisor är bra. Det innebär att vi är tvungna att göra vårt bästa för att följa våra processer, sätta mål och verkligen försöka uppnå dessa. Vi följer vårt mallsystem, och att alla gör likadant är en styrka. L-E Nyström Lägesrapport från HQ Här är det full fart med olika projekt som avlöser varandra. På Ericsson har vi en del olika uppdrag. Bl.a. installerar vi två testburar. Dessa projekt sköter Kenneth tillsammans med Oskar, projektledare från COOR. Glasgow Vi håller även på att färdigställa om - byggnaden i Glasgow (= det svart o vita huset vid Lunds norra). Det som återstår är ombyggnad av omklädningsrummen på första planet, demonteringen av en del väggar på plan sex samt lite klimatåtgärder på plan fyra. Detta har varit ett lite speciellt projekt - framför allt att flytta och installe- Artikeln fortsätter på nästa sida PI nr

18 Thage Anderssons Byggnads AB Forts från föregående sida Lägesrapport från HQ Daniel och Alexander från NEP, som hjälper oss på Vasakronans jobb. Här diskuterar de "Alles" fantastiska resa till Spanien. Här demonteras undertaket inför en ombyggnad på "Greenland". Det var en endagsutbildning och denna dag deltog ett tjugotal yrkesarbetare. Sammanlagt fyra grupper med yrkesarbetare gick utbildningen. Två grupper gick en tvådagars utbildning i Bas P och Bas U. Här gick vi igenom ordnings- och skyddsregler, fysiska arbetsmiljörisker arbetsberedning lyftredskap kemikalier såsom asbest och härdplaster buller vibrationer ergora tjugo testburar från Greenland (=grannhuset) under pågående verksamhet. Här har också gjorts nya installationer för kyla, kraft, ventilation och fiber m.m. i testburarna. Vi har även byggt nya utbildningssalar på första planet. Här har alla inblandade gjort ett mycket bra jobb - ett stort tack, ingen nämnd och ingen glömd som man brukar säga. Men här måste jag ändå speciellt nämna Kenneth från Thages samt Anders, projektledare från ISS, som båda gjort ett fantastisk jobb. Vasakronan När nu Sony har flyttat en del av sin verksamhet från Greenland, blir det en del tomma lokaler, där det står nya hyresgäster som vill flytta in. Inte direkt, utan efter en del anpassningar förstås. Vi har därför byggt om entrén och håller även på att anpassa några andra ytor åt fastighetsägaren, Vasakronan. Även här är Kenneth inblandad och från Vasakronan är det Greger Nilsson och Katarina Lindberg som håller i trådarna. Wihlborgs Fastigheter m.m. Vi har också en hel del arbete åt Wihlborgs Fastigheter på Ideon området i Lund. Bl.a. håller på med hyresgästanpassningar i Betahusen samt dessutom den vanliga servicen som Affe hanterar. Affe är också på Michael Hansens kollegium och byter tre kök. I Anderslöv gör vi en mindre om - byggnad åt Swedbank, och i Malmö har vi en del mindre projekt åt Newsec. Som sagt, full fart med många projekt igång. Och det är oftast med kort framförhållning. Detta får vi dock god hjälp från övriga i koncernen att hantera och tillsammans är vi starka. Glad Påsk önskar vi på HQ Jörgen Rapport från MB-gruppen på TAB Arbetsmiljöutbildning - Kunskapscenter i Tollarp 28/ Carina Wennerberg, arbetsmiljöingenjör på Previa, höll i utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljölagen, Bygg- och anläggningsföreskrifter, Bas P byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och Bas U byggarbets-miljösamordnare för utförande. 18 PI nr

19 Thage Anderssons Byggnads AB nomi statistik och rättsfall. Praktiska övningar genomfördes i AMP och riskbedömningar. Rutiner och checklistor för tillbudsrapportering/olycksfall gicks igenom Malin Hansson, sjukgymnast på Previa, informerade om ergonomi, rätt lyft- och vridteknik. Viktigt att man förebygger skador genom att utföra arbetsmomenten på rätt sätt. Även här fick vi genomföra praktiska övningar. Sista dagen var det grupparbete och redovisningar. Både Carina och Malin är goda pedagoger så det var både intressanta och givande dagar. Studieplaneringsträff på Haganderska Palatset 9/ Lars-Eric Nyström, Marcus Eriksson från Byggnads och Dan Ohlsson genomförde en studieplaneringsträff för De som har uppdrag och har visat sitt intresse för utbildning lades in i planen. Denna uppdatering görs två gånger per år. Nästa blir i september Lagbas-, Skyddsombuds- och UVA-träff på Fulltofta 17/ Ett tjugotal medverkade tillsammans med Andreas Sjögren, Robert Nilsson och Magnus Alm från Byggnads deltog på lagbas- och skyddsombudsträffen på förmiddagen denna dag. Representanterna från Byggnads redovisade omorganisationen inom Byggnads. Diskuterades sedan kring fördelar med att vara fackansluten såsom gemenskap, solidaritet, styrka i organisationen, kollektivavtalets betydelse för löner, arbetstid, semester, försäkringar och utbildningar. Förhandlingar mellan BI och Byggnads när det gäller huvudentreprenörsansvaret skall vara klart den 15 februari. Asbest och hanteringen av detta diskuterades flitigt. Här är kontrollerna väldigt viktiga, det gäller att analysera både före och efter, titta på byggår och eventuell renovering. Riskanalyser, arbetsberedning, arbetsmiljöplaner, tillbudsrapportering och AFS:ar var andra viktiga frågor som diskuterades. Som alltid kom skyddsombudets roll upp till diskussion om att de måste vara med från byggstart vid skyddsronder och veckoplanering. Viktigt att veta att Arbetsmiljölagen 6 kap 6 a behandlar tillfälligt stopp på arbetsplats tills åtgärd vidtagits samt 6 kapitel 7 behandlar definitivt stopp på arbetsplats. Vi blev även informerade om Arbetsmiljöverkets roll. Lagbasarna diskuterade avstämningar, tidlistor, ackordslistor, avvikelser, tilläggs-beställningar, mätbara objekt och prissättning på extraarbeten. UVA-möte På eftermiddagen fortsatte sammankomsten med ett UVAmöte. Deltagarantalet var då c:a sextio. Lars-Eric Nyström informerade om dagsläget och visade ett bildspel med månadsvis redovisning av händelser i företaget. Undertecknad rapporterade om vad som hänt sedan senaste UVA-träffen i maj 2013: - MB-möten 11/6 och 10/10 - Lagbas- och Skyddsombudsträff 3/10 - Överläggning och förhandling om uppsägning Interna Service 25/9, 2/10 och 3/10. - Studieplanering 30/9 och 9/12 samt ett antal möten med Arbetslivsresurs, som handlagt omställningsstödet för de uppsagda, den senaste 16/ TAB:s arbetsmiljöutbildning är klar. - Nästa MB-möte äger rum den 30/1-14 i Sjöbo gemensamt med NEP och August Lundbergs. - Val till huvudskyddsombud och ledamot i bolagsstyrelsen samt MB - sammankal-lande, då mandattiden löper ut under januari De tre sittande på dessa positioner blev omvalda, d.v.s.: Göran Sundholm, huvudskyddsombud Bengt Nilsson, ledamot i Bolagsstyrelsen samt Dan Ohlsson, MB-sammankallande. Mandatperioden för samtliga varar t o m Under eftermiddagen handlade det vidare om skyddsombudens och lagbasarnas roller, om studier och om verksamheten för övrigt i företaget. Senare samma eftermiddag var det information på Kunskapscenter i Tollarp för alla TAB-anställda, där Anders Andersson informerade om det aktuella läget på byggmarknaden. Dagen avslutades med ett välsmakande julbord. MB-möte i Sjöbo för TAB, NEP och August Lundbergs 30/ För första gången hade vi det gemensamma MB-mötet i Sjöbo. Varje bolag hade separata möten först för att sedan ha ett gemensamt möte på eftermiddagen. Artikeln fortsätter på nästa sida PI nr

20 Thage Anderssons Byggnads AB Forts från föregående sida Rapport från MB-gruppen Lars-Eric Nyström presenterade nya och gamla arbeten och vilka UE som varit aktuella. Beträffande sysselsättningsläget är det stabilt för TAB. Vi har sexton yrkesarbetare inlånade från NEP. Läget är bra fram till mars månad sedan behövs det mer jobb. Nu till våren avslutas flera projekt bl.a. Mobilia i Malmö. Vi har ingen utlåning av personal i dagsläget. NEP har haft uppsägningar men merparten av dessa har återgått i arbete. August Lundbergs är i nuläget stabilt vad gäller sysselsättningen. I december 2013 är sysselsättningsläget ganska positivt enligt Konjunkturinstitutet. Antal yrkesarbetare i TAB är i dagsläget 79 varav 2 lärlingar. En medarbetare på Interna Serviceavdelningen är uppsagd till 5/2 14. Ny medarbetare, Henrik Andersson, har anställts på Håltagningen från oktober och Marcus Gyllin är ny träarbetarlärling. Enligt turordningslistan finns det några lärlingar som blivit fullbetalda och ska därför in på respektive lista. De kommer att få ett personligt brev där de får markera vilket turordningsområde de vill tillhöra. Lars-Eric Nyström kommer att uppdatera turordningslistan. Detta ska vara klart senast den 28 februari. Överenskommelse om förlängning av in- och utlåning av personal mellan företagen TAB, NEP och August Lundbergs har träffats och den gäller mellan 1/ / Detta innebär att vi kan låna medarbetare mellan varandra upp till tio dagar i första skedet, och om vederbörande så vill upp till och med 8 veckor. Därefter äger lokalavdelningen frågan. MB-gruppen ska alltid informeras när det sker och uppföljning ska alltid genomföras. Övrigt Utbildning: Ställningsutbildning för c:a 20 yrkesarbetare kommer att genomföras. TAB:s interna miljöutbildning är klar. Tillbudsrapportering: Tyvärr rapporteras inte alla tillbud. Här måste vi bli bättre. Utvecklingssamtal är genomförda med yrkesarbetarna. Undertecknad redogjorde för lagbas-,skyddsombuds- och UVA-träffen i Fulltofta Arbetsplatsbesök har påbörjats av undertecknad och vårt huvudskyddsombud Göran Sundholm. Vi konstaterade att det finns en del brister i skyddet ute på arbetsplatserna. Respektive besökta arbetsplatser kommer få brev där vi delger våra synpunkter. Alla vill ju komma hem välbehållna, och därför är det av yttersta vikt, att skyddet fungerar. På eftermiddagen hade vi ett gemensamt möte där NEP hade frågor kring hur det fungerar ute på de olika arbetsplatserna och vad som gäller beträffande in- och utlåning av personal. Det mesta upplevdes positivt härvidlag. Vi diskuterade även hur de olika MB-grupperna arbetar ute på arbetsplatserna och konstaterade att det inte var någon större skillnad mellan NEP och TAB. NEP:s MB-grupp planerar att resa till Köpenhamn i vår för att träffa Danska Byggarbetsförbundet och samtidigt ha ett väl genomarbetat MB-möte. Detta är kanske något även för TAB och August Lundbergs MB-grupp att ta efter. Vi i TAB:s MB-grupp tackar för NEP:s gästfrihet och ett väl genomfört möte, som avslutades med god förplägnad på Sjöbo Gästis. Inplanerade möten våren Lagbas- och Skyddsombudsträff på Thages Kunskapscenter i Tollarp fredagen 14/ Lagbas-, Skydds- och UVA-träff i Fulltofta tisdagen den 6/ MB-möte TAB på Thages Kunskapscenter i Tollarp fredagen 16/ Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp 20 PI nr

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 1 Stämmans öppnande Bo Arne Nilsson öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Välkommen. Årsmöte Tisdag 28 februari kl 18.30

Välkommen. Årsmöte Tisdag 28 februari kl 18.30 Välkommen Årsmöte 2017 Tisdag 28 februari kl 18.30 IF Friskis&Svettis Malmö Årsmöte Tisdag 28 feb 2017 kl 18.30 på Heleneholm Innehåll årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Föregående års protokoll Årsredovisning/förvaltningsberättelse

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop och

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Bärby Hage egnahemsförening

Bärby Hage egnahemsförening Bärby Hage egnahemsförening Årsmötesprotokoll 2009-03-31 1 Årsmötet öppnas Ordförande Anders Lindblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Det konstateras, att

Läs mer

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen.

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen. HÖSTMÖTE måndagen den 29 november 2010 klockan 18.30 på klubblokalen. Detta är både ett val- och budgetmöte. 9/11 En tidning med klubbnyheter för alla OL-vänner! Klubben håller ordinarie höstmöte måndagen

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014

Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014 1 Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 16 deltagarna välkommen. 2. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 3. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION

MEDLEMSINFORMATION MEDLEMSINFORMATION 5 2016 Eftersom juni har varit en månad späckad med aktiviteter vill vi i styrelsen informera om dem medan informationen är färsk. Månaden inleddes för vår ordförandes del med Riksförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar LUNDSKOLAN LUNDBLADET NR 3 / Sommar LUNDBLADET Sommar 1 REGNBÅGEN Förskoleklass A jobbar med teknik. Vi pratar kring luftmotstånd och tyngd och konstruerar sen fallskärmar. Internationella modersmålsdagen

Läs mer

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Tidplaner Upprätta alltid en strukturplan - och ställ alternativ - innan Du börjar att rita tidplanen. När Du har börjat att rita minskar viljan att ändra.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer