1/14. Inflyttat på Sege Park

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/14. Inflyttat på Sege Park"

Transkript

1 1/14 37:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Våren är här 3 Pensionärsföreningen TAB 3 Årsmöte i TAB:s konstklubb 4 Vinstförteckning vid dragning 5 PERSONALINFO 6 Nya Jobb 6 Gillis Cullin 70 år 7 Jan-Erik Andersson 60 år 8 Jörgen Knutsson 50 år 8 2 x = 145 år 9 Betongavdelningen grattar 9 Sven Jonasson 50 år 10 Ingemar Jönsson 50 år 10 Arbetskamraterna uppvaktar 10 Mikael Mårtensson 50 år 11 Lökplanteringen som gav silver 11 Hej på er Johan Magnusson 12 Hej! Emma Stjernberg 12 Hej! Daniel Grahn 12 Hej! Tobias Lellky 13 Hej! Ronny Andreasen 13 Hej! Jimmy Christensen 13 Arbetsmiljöutbildning 14 Previa 15 Thage Anderssons Byggnads AB V-Huset LTH i Lund 16 Uppföljningsrevision nr 3 17 Lägesrapport från HQ 17 Rapport från MB-gruppen på TAB 18 Industrihotellet på Näsby byggs om 21 Niagara - Malmö Högskola 22 Mobilia Bostäder 23 TAB Håltagning rapporterar 24 Ett par dagar med lastbil: 26 Fastighetsmässa i Kristianstad 27 På rundtur med Betongavdelningen 28 Kulturkvarteret i Kristianstad 29 Rapport från Betongavdelningen 30 Karstorpsskolan 33 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 34 Kv Koggen 1 i Västra Hamnen i Malmö 35 Nedraby vattenverk 36 Carl-Gustafs Förskola i Malmö 37 Slutrapport från Sege Park 38 Kv Brandstationen 39 Kv Getingen Veberöd 40 Idrottshuset Revinge 41 Spolhallen Revinge 41 Kv Åkerblom 2 i Ystad 42 Saltsjöbaden Ystad 43 Rapport från NEP byggservice 44 Plåtexpressen, Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 46 Faktaruta:Certifiering o CE-märkning 47 Rapport från Östra Vrams Smide 48 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 50 Här och där med Kranexpressen 51 Tunggodsavdelningen 52 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från produktionschefen: 54 AXIS - jobb 55 En vårhälsningen från Snickeriet 56 Inflyttat på Sege Park Den 17 november 2011 sattes spaden i marken på Segeparksgatan 16 i Malmö. Drygt två år och tre månader senare, den 28 februari 2014 satte vi åter tillbaka spaden i containern. Det har varit ett intressant projekt och härliga 27 månader tillsammans med trevliga människor på bygget. Tack allesamman för ett gott samarbete!

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Det har nu gått ett år sedan vi skrev avtal med AkkaFRAKT gällande av - fallshantering. Själv var jag faktiskt lite spänd på att se hur årsresultatet skulle bli. Hade vi blivit bättre på att sortera vårt avfall? Och i så fall - hur mycket bättre? Hur låg vi till i förhållande till de tidigare siffrorna som plockats fram? Ja, frågorna var många... Visst har vi blivit bättre. Vårt mål som vi satt till att nå ner till 10 % blandat avfall - har vi inte nått ännu, men siffrorna har sjunkit avsevärt. Totalt sett för alla byggbolagen har det blandade avfallet under året utgjort 37 % av totalen. En statistiskt säkerställd minskning. För de olika bolagen såg det ut enligt följande: TAB 43,8 %, NEP 30,8 % och August Lundbergs 36 %. Ett annat mål som är uppsatt är, att vi ska minska den totala mängden avfall från i genomsnitt 30 kg/ m² BTA till 20 kg/ m² fram till och med Jag trodde tidigare, att detta mål skulle vara omöjligt att nå, men jag har fått backa lite där. Det är möjligt! Det är fortfarande svårt men ändå uppnåeligt. Det som är viktigt här är, att alla som är inblandade i projektet är med på tåget. Vad ska vi då fokusera på under 2014? Jo Vi fortsätter med att inte ha fraktionen blandat på våra byggarbetsplatser. Mer information ut till våra medarbetare om sorteringsgrad, incitament och avtal. Kontera rätt beträffande bygg- och rivningsavfall. Få ner totala avfallskostnaderna mätt i kronor/ ton. Får vi i koncernen godkänt för vårt första avfallsår? Ja det tycker jag. Vi har börjat bra med att fokusera på frågorna gällande avfall och dess hantering och vi kommer säkert under resans gång att komma på bättre sätt och vägar att bli ännu bättre på att sortera avfall. Men det går trots framgångarna inte att slå sig för brösten ännu. Vi har ännu en bit kvar och tillsammans ska vi lyckas. Sven N Vi ser att konjunkturen stärks och därför behöver vi förstärka vår kapacitet ytterligare. Därför söker vi nu KALKYLATORER och PROJEKTINGENJÖRER och INSTALLATIONSSAMORDNARE till koncernen. Du kommer att få ett omväxlande arbete, där du aktivt kommer att få delta i hela byggprocessen. Du kommer att syssla med projektkalkylering och inköpsarbete beroende på vilken roll du får. Kontakta oss för utförligare beskrivning av vad rollerna innebär. Placering i Kristianstad, Sjöbo, Lund eller Malmö. I THAGE ANDERSSONS- KONCERNEN ingår Thage Anderssons Byggnads AB, N-E Persson Byggnads AB samt August Lundbergs Byggnads AB. I koncernen ingår även plåtslageri, smide, mobilkransarbeten, fastighetsförvaltning m.m. Vi är ca 430 medarbetare som omsätter över 1 miljard. Vår vision är: Vi ska vara den bästa byggaren på vår marknad. Det blir vi genom att bygga förtroende, ständig utveckling, vara flexibla, påverka och göra glada affärer med glimten i ögat. Vi är certifierade enligt kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001 och ISO Vi söker Dig, som redan i dag jobbar med liknande arbetsuppgifter, har kunskaper och erfarenheter som Du vill vidareutveckla. Med Dig har Du byggteknisk utbildning på gymnasial eller högskolenivå. Låter det intressant? hör av Dig till Magnus Emilsson eller Lars-Eric Nyström, tel eller Anders Nilsson, eller sänd oss Er ansökan. Ansökningshandlingar hanteras fortlöpande och kan sändas under adress Lars-Eric Nyström, Thage Anderssons Byggnads AB, Box 515, Kristianstad. Du kan också skicka Din ansökan via mail till Besök gärna vår hemsida Personal Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Våren är här Vintern denna gång varade i tre veckor mot att de tre tidigare årens i fyra fem månader. Det känns därför lätt, och tiden har gått fort. Vintergäck och snödroppar har redan visat sig i vår trädgård sedan några veckor tillbaka. Det är ljusare såväl på morgnar som på kvällar. Det blir också ljusare i byggbranschen - fast det går långsamt. Vårt bokslut på fyra månader är mycket bättre än i fjor. Vi arbetar hårt med att sänka våra kostnader för att bli mera konkurrenskraftiga. Inom koncernen jobbar vi energiskt med frågor som rör ekonomi, inköp, avfallshantering, reklamationer och kundrelationer. Vi förfinar hela tiden för att vi skall vara den bästa byggaren på vår marknad. Mina medarbetare i hela koncernen jobbar hårt och kommer hela tiden upp med nya idéer som vi kan utveckla. Vi försöker skapa en stimulerande koncern, som tar tillvara på medarbetarna och låter dem växa. Den milda vintern gör det också lättare ute på byggarbetsplatserna. Stille stånden blir färre och därmed minskar alla vinterkostnader. Detta visar sig direkt i resultaträkningen. För närvarande går specialföretagen i koncernen bättre är bygg. Detta är en tendens inför en uppgång i konjunkturen. Jag hoppas att denna trend håller i sig och att vi får en bättre byggkonjunktur. Det känns som om vi aldrig varit mera vässade för att möta en konjunkturuppgång än nu. Vi bygger kompetens Pensionärsföreningen TAB I TAB-koncernen har vi nu bildat en pensionärsförening. Det har skickats ut förfrågningar för intresseanmälan till åttio pensionärer inom koncernen. Av dessa har fyrtio svarat att de är intresserade av att vara med i pensionärsföreningen. Första träffen skall äga rum den 9 april 2014 med arbetsplatsbesök och rundvandring på Kulturkvarteret i Kristianstad. Efter denna rundvandring blir det lunch på någon restaurang i Kristianstad. När vi avnjutit lunchen, skall vi besöka företagets huvudkontor, Haganderska Palatset i Kristianstad, för en information om företaget och om husets historia av Anders Andersson. Om Du inte har anmält Ditt intresse att vara med i föreningen, gör det till: Ann-Christin Olsson, Tel Åke Krantz, Tel Lennart Wihlborg, Tel Ann-Christin PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Årsmöte i TAB:s konstklubb Protokoll fört vid TAB:s konstklubbs årsmöte Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 2. Beslutades att mötet var behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkändes. 4. Till ordförande för årsmötet valdes Viggo Elofsson och till sekr. valdes Ann-Christin Olsson. 5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tom Häggblom och Peter Fahlby. 6. Klubbens årsberättelse med ekonomisk rapport upplästes och godkändes. 7. Klubbens revisionsberättelse upplästes och godkändes. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 9. Årsavgiften för kommande år fastställdes vara oförändrad 300:-/medlem. 10. Till ordförande 1 år omvaldes Viggo Elofsson. Till vice ordförande 2 år omvaldes Christer Allsten. 11. Till sekreterare 2 år omvaldes Ann-Christin Olsson. Kvarstående kassör i 1 år Elisabeth Johannesson som får disponera vårt konto i Sparbanken 1826 med kontonummer Till styrelsesuppleanter 1 år omvaldes Lennart Wihlborg, Gunilla Andersson och Tom Häggblom. 13. Till revisorer 1 år omvaldes Marianne Stedt och Åke Krantz. Till revisorsuppleanter 1 år omvaldes Anne Byrhult och Anders Andersson. 14. Till valberedning 1 år omvaldes Susanne Marklin och Lars Hult. 15. Till inköpsgrupper till kommande dragning 2015 valdes Elisabeth Johannesson och Ronny Persson, Tom och Helena Häggblom samt Gun Hult och Jan-Bertil Olsson 16. Anders Andersson: Tacksamhet från mig och företaget att ni engagerar er och sköter konstklubben på bästa sätt. Viktigt för sammanhållningen i koncernen mellan anställda och företaget. Mycket tack. 17. Ordförande tackade för visat intresse och önskade företaget lycka till framöver samt avslutade mötet. Vid protokollet: Ann-Christin Olsson Justeras: Tom Häggblom Peter Fahlby Mötesdeltagare Ordförande Viggo i centrum 4 PI nr

5 Thage Anderssons Byggnads AB Vinstförteckning vid dragning TAB:s konstklubb Anna Hörnqvist Vinst nr Ann Nordin Vinst nr Pernilla Kleinschmidt Vinst nr Tom Häggblom Vinst nr Liam Anderberg Vinst nr Ann-Christin Christiansson Vinst nr Claes-Göran Lundahl Vinst nr Ingvar Olsson Vinst nr Olle Sandqvist Vinst nr Gillis Cullin Vinst nr Marcus Dahlén Vinst nr Gun Hult Vinst nr Emma Ferlesjö Vinst nr Mattias Göransson Vinst nr Martin Axelsson Vinst nr Lars Persson Vinst nr Robin Kathy Vinst nr Anders Ternblad Vinst nr Mikael Johnsson Vinst nr Joakim Lundqvist Vinst nr Jan-Åke Jönsson Vinst nr Margareta Andersson Vinst nr Lars Hult Vinst nr Ingvar Nilsson Vinst nr Magdalena Fahlby Vinst nr Birgitta Krantz Vinst nr. 24 Glada vinnare PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på min 60-årsdag Bertil Malmqvist TACK Hjärtligt TACK för uppvaktningen i samband med min födelsedag. Ingemar Jönsson TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning på min högtidsdag. Jörgen Knutsson TACK Hjärtligt TACK för all uppvaktning I samband med min 60-årsdag. Ronny Jönsson TACK Hjärtligt TACK till företaget och till arbetskamraterna för uppvaktningen på min födelsedag. Sven Jonasson TACK Ett stort TACK för uppvaktning och guldklocka i samband med 25-årsdagen. Magnus Östberg TACK Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI Hjärtligt TACK till företaget och till arbetskamraterna för all uppvaktning i samband med min 60-årsdag. Jan-Erik Andersson Ombyggnad av entré Greenland i Lund åt Vasakronan /TAB/ Ombyggnad av Östra Kommunhuset i Kristianstad (f.d. Skånehuset) åt Kristianstads Kommun /TAB/ Ny- om och tillbyggnad av sommarhus med biutrymmen i Yngsjö åt Sören Skanse /TAB/ Tillbyggnad av hotell och Spa i Ystad åt AB Ystad Saltsjöbad /NEP/ 6 PI nr

7 Personalinformation Gillis Cullin 70 år Gillis och jag har känt varandra i nästan 40 år. Vi träffades första gången 1975 i Trollhättan. Det var fars förtjänst. Han hade träffat en annan företagare, som ville sälja sitt mobilkransföretag Kranexpressen AB. Den familjen var också adlad och hette Andersson. Jag var då 21 år och var inte helt positiv till investeringen. Far och hans medarbetare på mobilkranssidan var det. Det blev inte lättare för mig, då den andra familjen Andersson dök upp med sin rådgivare. En ung, snygg och fräck kille klädd i vit skjorta med olikfärgad krage och manschetter. Han övertygade och var övertygande och charmade far och hans rådgivare. Den unge mannen var Gillis Cullin. Mina motargument försvann i djupet av Trollhätte kanal. Gillis, Du charmade oss alla med Ditt kunnande och affärsmässighet. Och jag tror att far charmade Dig också. Helt plötsligt var Du vår auktoriserade revisor, för vår dåvarande hade ingen auktorisation. I knappa 15 år var Du därefter vår auktoriserade revisor och lärde känna koncernen utan- och innan-till. Trots att Du senare blev VD på Reveko behöll Du oss som klient. Under den här perioden flyttade Din familj till Stockholm och Täby. Det gjorde jag själv också efter avlagd examen på Väg o Vatten på LTH i Lund. Jag minns att jag 1984 uppvaktade Dig på Din 40-års-dag med en vit bordslampa från Ateljé Lyktan i Åhus flyttade jag hem och började arbeta i koncernen. På Anders-dagen 1990 dog far, och min företrädare och fars trotjänare, Gösta Nilsson, tog över. Far hade redan utsett honom till VD och koncernchef. Jag hade då sedan en tid varit vice VD. Den 29/ dog Gösta Nilsson, och jag fick ta över. Jag hade många duktiga medarbetare och trotjänare som stöttade. Byggkonjunkturen dog 1992 och byggbranschen halverades. Vi var 330 medarbetare då var vi 170 då vi fick en stor vändning i koncernen med ett stort projekt åt Ericsson Fastigheter i Lund, ritat av Gert Wingård. Far var ordförande fram till kort före sin bortgång. Efter hans död kontaktade jag vår gamla bankkontakt Agne Jönsson från SEB. Han kände koncernen väl och tog över stafetten. När Agne i slutet av 1993 avgick på grund av åldersskäl, kontaktade jag Dig Gillis och förhörde mig om Du var intresserad. Du tackade ja omgående. Hur kunde Du göra det? Tänkte Du att - Det kan inte bli värre. Nyckeltal 93/94 12/13 Antal företag 8 st 13 st Antal medarbetare 184 st 419 st Balansomslutning 228 MSEK 497 MSEK Eget kapital 7 MSEK 114 MSEK Soliditet 3 % 23 % Likviditet 11 MSEK 123 MSEK Jämförelsetalen talar sitt eget språk. Det blev ordning och reda när Du tillträdde som ordförande. Ekonomiska rapporter och nytt upplägg på styrelsemötena. Ständiga frågor om ekonomin och speciellt om likviditeten. När jag numera ser, att det är Du som ringer, svarar jag direkt med - Likviditeten. Med Din hjälp har vi gått framåt hela tiden, sakta men säkert. I år kommer vi att omsätta cirka 1 miljard och med ett resultat på MSEK. Skönt efter två mycket tuffa år. Du har också infört strategimöten. Dessa tyckte jag, att vi kunde ha i vårt nyförvärvade sommarhus på Brantevik Vi flyttade dubbelsängen i vardagsrummet så att det förvandlades till ett styrelserum. I pauserna under mötena brukar Du ringa intensivt på Din mobiltelefon. Men det gick inte första tiden vi var på Brantevik. Där fanns ingen täckning. Du sa då: Jag förstår varför VD:n valt Brantevik som sommarställe, för här är ingen täckning. Idag finns det täckning. Det har varit en lång väg med många minnen. Efter Ditt första styrelsemöte som ordförande var det tyst i bilen mellan Tollarp och Kristianstad. Vi sa inget till varandra. Du tänkte nog: Hur fan skall det här sluta??. Det tänkte jag nog också. Hur det går vet vi inte idag heller, för vi är fortfarande på väg. Du är en nära vän till mig och ett stort stöd för mig. Du är ett stöd för hela familjen. Du är otroligt engagerad och alltid väl förberedd. Vi är proffsiga och har proffsiga styrelsemöten. Du leder dessa på ett mycket bra sätt och är omtyckt av mina medarbetare. Det har varit en lång väg, men det har gått framåt, och det har hänt mycket. Nu håller vi på att vända koncernen på rätt köl, vilket Du har stor del i. Det känns bra ett år när vi båda två nollar. Du tog också över fars tradition att avsluta styrelsemöten med ett visdomsord. Ditt första löd Vi fäster ofta för stor vikt vid vad andra säger om oss, och för lite vikt vid vad vi säger om andra. På senaste styrelsemötet valde Du Tänk på många saker men gör en sak i taget. Ibland känner jag som följande ord från Hjalmar Söderberg. Jag vill mycket som jag helst skulle vilja att jag inte ville. Det gäller säkert Dig också. Tack för allt Ditt stöd och Din vänskap. Vi har haft en lång resa och den fortsätter. Tavlan är skapad på Brantevik av Gittan Jönsson och heter Den långa resan. Stort Grattis på födelsedagen från hela Thage-koncernen. Anders PI nr

8 Personalinformation Jan-Erik Andersson 60 år Min bästa barndomskamrat var Per-Arne Nilsson från Kårestad. Hans far hette Nils-Erik Nilsson och var murare i TAB. Vi gick i småskolan i Kristianstad Län tillsammans. Per- Arne hade en annan bästa vän i Malmöhus Län och som bodde lite längre upp på Linderödsåsen, i Maa. Den vännen var Du. Jag tror jag var c:a 10 år när jag började cykla upp till Per- Arne och bo hos honom över helgerna. Det var då jag träffade Dig. Vi hade mycket roligt tillsammans. Vi cyklade som galningar. Särskilt på kvällarna och då med stora femstavs ficklampor på cykelstyret. Skogen var vår lekplats med stenkastning och pilbågsskytte. Vi har nu känt varandra i c:a 50 år. Du började jobba på TAB i vår mekaniska verkstad den 5 juli 1976, samma år som jag började på Väg och Vatten på LTH i Lund. Du har jobbat här i fantastiska 38 år. De senaste åren har Du varit på interna serviceavdelningen hos Tony. Du är ett tekniskt geni. Det märkte jag inte minst då jag delade ut guldklockan till Dig efter 25 års anställning. Vi var i en trädgård på studiebesök, och där fanns massor av äldre jordbruksredskap. Du kunde mera om dessa än guiden. Du kombinerar idag arbetet här på TAB med arbetet på Din släktgård, där jag ibland hälsar på. Din kunskap och skicklighet att reparera och serva maskiner är mycket viktig för Interna Serviceavdelningen och därmed koncernen. Våra maskiner är alltid i bästa skick. Din lojalitet är också ovärderlig. Du är ett ankare för mig, och vår gemensamma historia har också stor betydelse för mig. Jag hoppas, att vi får kriga tillsammans i ytterligare minst fem år och att vi får ha hälsan i behåll. Du kanske vill jobba till 67? Ja, varsågod. Gärna Grattis på 60-årsdagen Anders Jörgen Knutsson 50 år Du blev klok söndagen den 16 februari Du fyllde då 50 år. Du började Din första anställning i Thages den 7 juni 1982 som snickare och var kvar på företaget fram till den 20 oktober Du var bland annat med och byggde Ericsson etapp 1 och etapp 2 i Lund. Det var här Du lärde känna Per-Åke Isacsson, som var platschef. Sedan försvann Du till bl.a. LB-hus och PEAB. Där monterade Du småhus m.m var det högkonjunktur och vi hade fått projektet SonyEricsson i Lund åt Vasakronan. Per-Åke var arbetschef och hade byggt upp vår byggserviceverksamhet i Lund, och hade fått mycket jobb för denna avdelning. Vi sökte därför en arbetsledare, som var praktisk och framåt. Du sökte jobbet och lotten föll på Dig och Du började 29 januari Du har sedan dess varit med och utvecklat byggser- Artikeln fortsätter på nästa sida 8 PI nr

9 Personalinformation viceverksamheten i Lund. Avdelningen som gör små jobb upp till 30 MSEK - på ombyggnader av kontor m.m..du avlastade Per-Åke, som i stället kunde ägna sig helt åt arbetschefsjobbet. Du har varit framgångsrik här och omtyckt av våra kunder. När jag under 2011 hade gått in som VD i August Lundbergs Byggnads AB, men inte kunde lägga den tid som behövdes och därför behövde ha hjälp. Men av vem?? Plötsligt slog det mig - av Jörgen Knutsson så klart. Och nu har Du varit produktionschef sedan början av 2012 och samtidigt chef för TAB:s Serviceavdelning i Lund. Du har gjort ett bra arbete och jobbat hårt. Du har vänt skutan från röda till svarta ( blå enligt Gillis ) siffror. Ett långt och ihärdigt arbete, som gett resultat. Du är en arbetsför, orädd och glad person. Du gör ett mycket bra jobb och har dragit lasset i August. Jag är tacksam för Ditt stöd. Att vi kan visa positiva resultat i August är mycket viktigt för bolaget och koncernen. Hjärtliga gratulationer på 50-årsdagen Anders 2 x = 145 år Vid NEP:s sammankomst den 20 december 2013 på Sjöbo Gästis passade vi på att hylla två medarbetare, som fyllt jämnt samt en medarbetare, som uppnått 25 års anställningstid. Från vänster på bilden ser vi jubilarerna Ronny Jönsson, som fyllde 60 år, Magnus Östberg, som fick sin guldklocka för uppnådda 25 anställningsår på NEP och Bertil Malmqvist, som även han fyllde 60 år. Med på bilden fick även koncernchefen Anders A vara. STORT GRATTIS säger vi till jubilarerna Anders N Betongavdelningen grattar På Betongavdelningen har vi haft två 50-åringar att fira - Göran Rylander och Sven Jonasson. Båda är för närvarande i Åhus och arbetar. Alla vi på avdelningen hoppas att vi får många goda och trevliga år ytterligare tillsammans. Christer M PI nr

10 Personalinformation Ingemar Jönsson 50 år Du fyllde 50 år den 27 februari, en klok ålder. Du har varit träarbetare hos oss sedan den 2 januari 1998 förutom en kort period på cirka 9 månader, då Du var hos en annan arbetsgivare. Det är en lång tid Du har varit här - i nästan 16 år. Du är en skicklig, engagerad och framåt yrkesman, som alltid gör bra jobb. Vi är glada att få ha Dig i vårt gäng och vi trivs med varandra efter 16 år. Sven Jonasson 50 år Ett STORT GRATTIS Anders Arbetskamraterna uppvaktar Den 14 februari fyller Du 50 år klok. Du är andra generationen i koncernen precis som jag. Din far - min morbror Yngve - var också betongarbetare hos far. Därmed är släktskapet avslöjat, något som Du får stå ut med. Du började hos oss den 7 juni 1982, och Du har alltså jobbat på TAB i 32 år, och är en av trotjänarna som gjort koncernen så framgångsrik. Du har tillhört Allstens betonggäng länge. Det är en bravad att kunna göra det, då han ställer stora krav på sina killar. Du är en engagerad, yrkeskunnig och glad medarbetare. Med Din kunskap kan vi utveckla betongavdelningen och ta allt mer komplicerade projekt. Vi på Thages tackar Dig för alla års stöd och engagemang och gratulerar Dig till de 50 åren Grattis Anders En av våra duktiga chauf förer, Marcus Nilsson, fyllde 30 år den 12 januari och uppvaktades av arbetskamraterna. På bilden ses Marcus flankerad av Tony R och Per-Åke, som också fanns på plats i Tollarp vid tillfället. Tony R 10 PI nr

11 Thage Anderssons Byggnads AB Mikael Mårtensson 50 år Den 11 mars fyllde Du en aktningsvärd ålder 50 år. Då har man hunnit vara med om mycket och fått stor erfarenhet. Du började på Thages för snart 14 år sedan. Du är en av underborrarna på vår Håltagnings avdelning. Du har säkert blivit hårt sko lad av Per-Åke Strömbäck och Göran Oscarsson. För Du borrar också, så att det inte syns att Du varit där - förutom hålet naturligtvis. Dina kunder är mycket nöjda och det bidrar till vårt goda rykte på marknaden. Tack för Ditt engagemang och för Din yrkesstolthet. Grattis i efterhand på Din 50-årsdag Anders Lökplanteringen som gav silver Det var en lördagsmorgon det började. Mor hade väckt sina pojkar ovanligt tidigt. Det knakade i dragsoffans botten, när de båda halvvuxna sönerna sträckte på sig för att tänja ut musklerna efter nattens vila. De gäspade och kröp åter ihop. Men mor kallade igen, och efter en stund hade de kommit i kläderna och satt vid den ångande grötgrytan, ur vilken alla i familjen öste direkt i sig av den goda havregrynsgröten. Nu ska du Jöns sätta lök borta vid gärdsgårn, där det är så snårigt och skräpigt. Du får först röja undan och sen gräva ordentligt, så att löken trivs, sa mor. Så hjälpte Jöns och Olof mor att packa ägg och ost i den lilla fjädervagnen, medan far spände för hästarna. Mor och far skulle åka till marknaden i Kristianstad. Det var en sträcka på mer än fem mil fram och tillbaka. De skulle sälja av gårdens produkter och köpa med hem nyttiga saker och kanske något lite onyttigt och gott. När Olof hade gått till skolan i Skättilljunga, hämtade Jöns en odlingshacka på logen och gick långsamt bort mot den stora stenhällen vid gärdsgården. Han suckade och ställde lökspan- nen på stenen och började långsamt bearbeta jorden. Då klang det till och krasade. Upp flög lerskärvor och runda tingestar, som såg ut som pengar. Och det var pengar. Fast inte sådana, som då användes, utan helt annorlunda med främmande bilder på. Inte ett enda mynt bar Oskars bild, det såg Jöns, där han låg på knä och rotade i jorden. Snart hade han en stor hög av silvermynt på den stora stenen. Hans händer darrade av iver och spänning. Jag är rik! ropade han. Aldrig mer behöver jag arbeta och slita. Jag har hittat den största skatt som någonsin funnits. Men efter en stund började han fundera på löken igen. Var det ändå inte bäst att göra arbetet klart? Han kände, att det var detta mor väntade sig av honom. Denna händelse inträffade en lördagsmorgon i april 1894 på gården Buddahus i v.vrams socken. Gården ligger på andra sidan ån vid Årröd. Silverskatten, som Jöns hittade den där morgonen, låg i ett lerkärl. Det fanns över tvåtusen silvermynt i lerkrukan. De var av många olika slag och hade präglats under tiden Det är en av de största silverskatter, som har hittats i svensk jord. Jöns fick 275 kronor av staten för hela fyndet, men han lär ha smugit undan några få mynt för att ha som minne. Rik blev inte pojken på fyndet, men ett museum i Stockholm fick ännu ett nummer i sin katalog, och i ett litet fack i källaren ligger fortfarande mer än tvåtusen silvermynt, som Jöns fann en gång på Buddahus, då han skulle plantera lök åt mor. Efterskrift Det finns olika teorier om hur pengarna hade hamnat, där de återfanns. Det mest troliga är att dessa pengar insmugglats från Danmark för att användas till att köpa handgångna män och partisaner, vilka man behövde för den stundande återerövringen av Skåne. Just där Jöns fann pengarna hade förr stått en byggnad med en gårdsport. Troligen var det i denna portgång man hade grävt ner krukan med pengarna, där de sedan låg i över tvåhundra år och väntade på att bli funna. Sigvard Jönsson PI nr

12 Personalinformation Hej på er alla läsare! Emma Stjernberg heter jag, som är ny projektingenjör på TAB. Jag är 33 år och bor utanför Öllsjö med min sambo och våra två barn. Fritiden ägnar jag åt min familj, och förutom barnens idrotter, lägger vi mycket av vår gemensamma tid på våra hundar. Vi bedriven en liten kennel, som ingår i ett europeiskt samarbete för att bevara och utveckla den gamla tidens Bulldoggar, vilket är ett oerhört spännande projekt! Jag har arbetat i byggbranschen de senaste elva åren, inom försäljning, kalkyl, inköp, och projektering. Tidigare har mina arbetsområden främst berört kalkyl, inköp och projektering av stålbyggnadsentreprenader inom industri, handel och lantbruk. Närmast kommer jag ifrån en kalkyl- och inköpstjänst på ett byggföretag, som har sin inriktning på byggservice och försäkringsarbeten. Hej! Det är jag som är Johan Magnusson, och jag började min anställning på NEP i vecka 3 i år. Kommer närmast från NIMAB Entreprenad, där jag den senaste tiden sysslade med projektet Malmö Nya Latinskola som bitr. platschef. Jag bor i Sjöbo tillsammans med fru Cecilia och våra två barn, Sam och Jack. Fritiden domineras av familjen och våra vänner, vilket ger mig fullt upp. Ser nu fram emot nya spännande uppdrag och utmaningar här på NEP, inte minst för min fortsatta utveckling på det personliga planet. Johan M Jag ser nu fram emot att förena dessa erfarenheter här på TAB! Jag passar på att önska alla en härlig vår! Emma Hej! Jag heter Daniel Grahn och är nyanställd på Plåtexpressen i Malmö. Är 30 år ung och kommer ursprungligen från Malmö, men valde för några år sen att flytta till Höllviken, där jag bor tillsammans med min fru, som väntar vårt första barn. Fritiden ägnar jag gärna på havet med avkopplande fiske eller varför inte trevligt umgänge med nära och kära. Jag kommer närmast från en av Plåtexpressens leverantörer och har därför, av vissa, fått smeknamnet Ruukki-Daniel. Vet i och för sig inte om det skall vara Rookie-Daniel? På Ruukki jobbade jag som säljare och projektingenjör för dimensionering av konstruktioner i tunnplåt. Jag kommer att fortsätta utstakat spår med dimensionering av tunnplåtskonstruktioner men även med smide. Ser fram emot de nya utmaningarna som väntar i min nya roll på denna sida av byggprocessen. Daniel 12 PI nr

13 Personalinformation Hej! Mitt namn är Tobias Lellky och jag fyller 29 år i år. Född och uppvuxen med mina föräldrar och min syster i staan, dvs. Ystad. Jag bor nu i hus i Källesjö, Hej! Ystad tillsammans med min sambo, Lee, och vår 6-månaders son, Abbe. Jag har jobbat på NEP som snickare i drygt sju år, innan jag tog klivet in i finrummet ( beror nog på vem man frågar ) och började som arbetsledare i december Innan jag började på NEP, jobbade jag två år på Skanska i Ystad På fritiden umgås jag mycket med familj och vänner, och reser även så ofta det ges tillfälle. Jag ser fram emot nya utmaningar som arbetsledare och hoppas på fortsatt vidareutveckling i företaget. Må väl Tobias Mitt namn är Ronny Andreasen. Jag är 49 år och jag bor i Lund med fru, två barn, en katt och en hund. Jag är nyanställld på Kranexpressens Lundadepå som transportledare. Jag har tidigare varit anställd på Kranexpressen under fyra år som kranförare, och sammanlagt har jag 12 års erfarenhet från kranbranschen. På fritiden spenderar jag en hel del tid med att träna såväl löpning som på gym. Nu ser jag fram emot att åter arbeta på Kranexpressen, där jag först började köra kran. Hej! Jimmy Christensen heter jag, 47,5 år ung. Har en bostadsrätt i Ystad. Efter att ha jobbat som snickare under nästan 30 år (därav hos NEP i 15 år) har jag nu fått möjligheten att arbeta som arbetsledare på kv. Koggen. Ser med stor glädje fram emot att fortsätta jobba i lag med såväl nya som gamla kollegor, så att vi tillsammans kan utveckla allt det, som vi är bra på och förbättra det, som vi har mindre erfarenhet av. Vi hörs o ses Jimmy Ronny Andreasen PI nr

14 Personalinformation Arbetsmiljöutbildning Vi har under vintern, med Previas hjälp, genomfört utbildning i arbetsmiljö - en utbildning för samtliga medarbetare i företaget. Uppslutningen har varit i stort sett total. Endast något enstaka sjukdomsfall, som ju är svårt att planera för, har orsakat frånvaro. Utbildningen startade med de första gr4upperna i början av november och avslutades i slutet av januari. Och självklart har våra utbildningslokaler på Thages Kunskapscenter i Tollarp använts. Utbildningen har omfattat allmänkännedom om arbetsmiljölagen, om systematiskt arbetsmiljöarbete och om byggnads- och anläggningsarbeten. Tyngdpunkt och fokusering har lagts på frågor rörande riskbedömningar, åtgärdsplaner och arbetsberedning. Programmet har anpassats så mycket som möjligt att passa den typ av arbete man har. De som emellanåt blir BAS-U och även BAS-P någon enstaka gång, har dessutom fått en extradags utbildning, där man gått lite djupare in i vad dessa uppdrag handlar om. Nämnas bör att på tjänstemannasidan inom den tekniska grenen är denna typ av utbildning ingen nyhet. Det förekommer förhållandevis ofta. Under teck nad har deltagit de flesta av utbildningsdagarna, bland annat för att snappa upp frågeställningar men även för att guida i våra ledningssystemsystem, Byggsamordnaren mm. Med glädje har jag kunnat konstatera, att den rådande kunskapsnivån bland medarbetarna var långt högre an vad jag hade förväntat mig och att nivån på utbildningen därför kunde hållas något snäpp högre än som från början antagits. Vi vill ju alla må bra på jobbet, inte skadas eller att något ännu värre inträffar. Därför hoppas vi att någon liten klocka ringt hos var och en för att vi ska arbeta i och verka för den bästa tänkbara och säkraste arbetsmiljö vi kan skapa. Vi ska göra det vi tidigare gjort - och helst lite mera. Vi kan också med hjälp av de olycks- o tillbudsrapporter som kommer in konstatera, att den mänskliga faktorn nästan alltid spelar den största rollen i sammanhanget. Mycket beror på slarv eller jag Redogörelser på svarta tavlan ska bara-attityder. Tid, eller kanske sna r are brist på tid, är också en betydande faktor och hänger sannolikt ihop med den mänskliga faktorn. Vi tackar Carina från Previa för många dagar med rikt innehåll - intresset var på topp, och ingen av deltagarna var i närheten av att knoppa in. Vi ska också tacka Malin som lärde oss mycket om ergonomi och vår förståelse för vad våra kroppar klarar av och klarar mindre bra. L-E Nyström Deltagare Gympa med Malin Grupparbete Carina leder utbildningen 14 PI nr

15 Personalinformation PI nr

16 Thage Anderssons Byggnads AB V-Huset LTH i Lund en lägesrapport Sedan årsskiftet har det hänt en hel del på V-huset i Lund. Det gipsas, muras, borras, sågas, slipas golv, målas, monteras ventilation, svetsas värmerör, sätts upp elstegar samt en hel del annat som hör ett bygge till. Fantastiska håltagare Snart är vi klara med all rivning och håltagning. Håltagarna har gjort en fantastiskt jobb med rivning/håltagning i alla möjliga material. Vi är nu även färdiga med alla innerväggar på plan 1, 2 och 3 och målaren har i stort sett också spacklat allt! I veckan som kommer börjar arbetena med tillbyggnaderna på innergården samt bytet av de 300 fönstren. Taken ska därefter också tilläggsisoleras och få nya ytskikt. Snart femtio år Lunds Universitet har sitt betonglaboratorium i källaren men får numera bo i tillfälliga lokaler i huset under tiden som vi river det gamla och bygger ett nytt lab. Husen är snart femtio år gamla, och de har använts väl under årens gång. Efter renoveringen kommer det att bli ett nytt High-tech-lab med helt nya installationer. Universitetet lyckades genomföra alla sina disputationer och tentamina i huset som omfattar etapp 2 utan alltför stora störningar. Alla på bygget berömdes för att vi respekterade de tysta dagarna då vi inte fick föra oljud, vilket som vi alla vet att man gör, när man renoverar och håller på med håltagning. Vi är idag trettiofem man på bygget, varav elva egna - sex träarbetare, två betongarbetare och tre murare. Killarna kämpar på bra och har mycket spring i benen vilket behövs då det är svårt att få bra flyt i en renovering med stora 16 PI nr

17 Thage Anderssons Byggnads AB ytor och många aktörer inblandade. Lite kuriosa i sammanhanget: en del av den äldre generationen som nu är med här var med även när huset byggdes. Alf Nordkvist Benjamin Ulfgard Fredrik Rasmusson Uppföljningsrevision nr 3 Vi har alldeles nyss reviderats, den tredje uppföljningsrevisionen sedan ny certi fieringen för ett och ett halvt år sedan. Det var som vanligt LRQA som granskade, och denna gång var det våra resurser, som huvudtemat. Men som alltid nagelfars även ledning och dokumenthantering m.m. En uppföljningsrevision sker över två dagar, vanligtvis med en dag i projekt och en dag som till stor del upptages av att gå igenom dokument beträffande mål, uppföljningar och åtgärder. Revisionen avslutas med ett möte med genomgång av vad som observerats och om eventuella avvikelser ska noteras. Från föregående revision fanns en mindre avvikelse, som vi denna gång skulle släcka. Men så blev icke fallet, eftersom ett dokument, som till en del styrker släckningen av avvikelsen saknades. I skrivande stund är dokumentet på plats, vilket innebär att det blir s.k. eftersläckning vid nästa tillfälle. Inga nya avvikelser noterades vid denna revision, vilket är bra och vittnar om att vi arbetar som vi säger att vi ska göra. Att vi blir granskade av en (ibland mer än en) extern revisor är bra. Det innebär att vi är tvungna att göra vårt bästa för att följa våra processer, sätta mål och verkligen försöka uppnå dessa. Vi följer vårt mallsystem, och att alla gör likadant är en styrka. L-E Nyström Lägesrapport från HQ Här är det full fart med olika projekt som avlöser varandra. På Ericsson har vi en del olika uppdrag. Bl.a. installerar vi två testburar. Dessa projekt sköter Kenneth tillsammans med Oskar, projektledare från COOR. Glasgow Vi håller även på att färdigställa om - byggnaden i Glasgow (= det svart o vita huset vid Lunds norra). Det som återstår är ombyggnad av omklädningsrummen på första planet, demonteringen av en del väggar på plan sex samt lite klimatåtgärder på plan fyra. Detta har varit ett lite speciellt projekt - framför allt att flytta och installe- Artikeln fortsätter på nästa sida PI nr

18 Thage Anderssons Byggnads AB Forts från föregående sida Lägesrapport från HQ Daniel och Alexander från NEP, som hjälper oss på Vasakronans jobb. Här diskuterar de "Alles" fantastiska resa till Spanien. Här demonteras undertaket inför en ombyggnad på "Greenland". Det var en endagsutbildning och denna dag deltog ett tjugotal yrkesarbetare. Sammanlagt fyra grupper med yrkesarbetare gick utbildningen. Två grupper gick en tvådagars utbildning i Bas P och Bas U. Här gick vi igenom ordnings- och skyddsregler, fysiska arbetsmiljörisker arbetsberedning lyftredskap kemikalier såsom asbest och härdplaster buller vibrationer ergora tjugo testburar från Greenland (=grannhuset) under pågående verksamhet. Här har också gjorts nya installationer för kyla, kraft, ventilation och fiber m.m. i testburarna. Vi har även byggt nya utbildningssalar på första planet. Här har alla inblandade gjort ett mycket bra jobb - ett stort tack, ingen nämnd och ingen glömd som man brukar säga. Men här måste jag ändå speciellt nämna Kenneth från Thages samt Anders, projektledare från ISS, som båda gjort ett fantastisk jobb. Vasakronan När nu Sony har flyttat en del av sin verksamhet från Greenland, blir det en del tomma lokaler, där det står nya hyresgäster som vill flytta in. Inte direkt, utan efter en del anpassningar förstås. Vi har därför byggt om entrén och håller även på att anpassa några andra ytor åt fastighetsägaren, Vasakronan. Även här är Kenneth inblandad och från Vasakronan är det Greger Nilsson och Katarina Lindberg som håller i trådarna. Wihlborgs Fastigheter m.m. Vi har också en hel del arbete åt Wihlborgs Fastigheter på Ideon området i Lund. Bl.a. håller på med hyresgästanpassningar i Betahusen samt dessutom den vanliga servicen som Affe hanterar. Affe är också på Michael Hansens kollegium och byter tre kök. I Anderslöv gör vi en mindre om - byggnad åt Swedbank, och i Malmö har vi en del mindre projekt åt Newsec. Som sagt, full fart med många projekt igång. Och det är oftast med kort framförhållning. Detta får vi dock god hjälp från övriga i koncernen att hantera och tillsammans är vi starka. Glad Påsk önskar vi på HQ Jörgen Rapport från MB-gruppen på TAB Arbetsmiljöutbildning - Kunskapscenter i Tollarp 28/ Carina Wennerberg, arbetsmiljöingenjör på Previa, höll i utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljölagen, Bygg- och anläggningsföreskrifter, Bas P byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och Bas U byggarbets-miljösamordnare för utförande. 18 PI nr

19 Thage Anderssons Byggnads AB nomi statistik och rättsfall. Praktiska övningar genomfördes i AMP och riskbedömningar. Rutiner och checklistor för tillbudsrapportering/olycksfall gicks igenom Malin Hansson, sjukgymnast på Previa, informerade om ergonomi, rätt lyft- och vridteknik. Viktigt att man förebygger skador genom att utföra arbetsmomenten på rätt sätt. Även här fick vi genomföra praktiska övningar. Sista dagen var det grupparbete och redovisningar. Både Carina och Malin är goda pedagoger så det var både intressanta och givande dagar. Studieplaneringsträff på Haganderska Palatset 9/ Lars-Eric Nyström, Marcus Eriksson från Byggnads och Dan Ohlsson genomförde en studieplaneringsträff för De som har uppdrag och har visat sitt intresse för utbildning lades in i planen. Denna uppdatering görs två gånger per år. Nästa blir i september Lagbas-, Skyddsombuds- och UVA-träff på Fulltofta 17/ Ett tjugotal medverkade tillsammans med Andreas Sjögren, Robert Nilsson och Magnus Alm från Byggnads deltog på lagbas- och skyddsombudsträffen på förmiddagen denna dag. Representanterna från Byggnads redovisade omorganisationen inom Byggnads. Diskuterades sedan kring fördelar med att vara fackansluten såsom gemenskap, solidaritet, styrka i organisationen, kollektivavtalets betydelse för löner, arbetstid, semester, försäkringar och utbildningar. Förhandlingar mellan BI och Byggnads när det gäller huvudentreprenörsansvaret skall vara klart den 15 februari. Asbest och hanteringen av detta diskuterades flitigt. Här är kontrollerna väldigt viktiga, det gäller att analysera både före och efter, titta på byggår och eventuell renovering. Riskanalyser, arbetsberedning, arbetsmiljöplaner, tillbudsrapportering och AFS:ar var andra viktiga frågor som diskuterades. Som alltid kom skyddsombudets roll upp till diskussion om att de måste vara med från byggstart vid skyddsronder och veckoplanering. Viktigt att veta att Arbetsmiljölagen 6 kap 6 a behandlar tillfälligt stopp på arbetsplats tills åtgärd vidtagits samt 6 kapitel 7 behandlar definitivt stopp på arbetsplats. Vi blev även informerade om Arbetsmiljöverkets roll. Lagbasarna diskuterade avstämningar, tidlistor, ackordslistor, avvikelser, tilläggs-beställningar, mätbara objekt och prissättning på extraarbeten. UVA-möte På eftermiddagen fortsatte sammankomsten med ett UVAmöte. Deltagarantalet var då c:a sextio. Lars-Eric Nyström informerade om dagsläget och visade ett bildspel med månadsvis redovisning av händelser i företaget. Undertecknad rapporterade om vad som hänt sedan senaste UVA-träffen i maj 2013: - MB-möten 11/6 och 10/10 - Lagbas- och Skyddsombudsträff 3/10 - Överläggning och förhandling om uppsägning Interna Service 25/9, 2/10 och 3/10. - Studieplanering 30/9 och 9/12 samt ett antal möten med Arbetslivsresurs, som handlagt omställningsstödet för de uppsagda, den senaste 16/ TAB:s arbetsmiljöutbildning är klar. - Nästa MB-möte äger rum den 30/1-14 i Sjöbo gemensamt med NEP och August Lundbergs. - Val till huvudskyddsombud och ledamot i bolagsstyrelsen samt MB - sammankal-lande, då mandattiden löper ut under januari De tre sittande på dessa positioner blev omvalda, d.v.s.: Göran Sundholm, huvudskyddsombud Bengt Nilsson, ledamot i Bolagsstyrelsen samt Dan Ohlsson, MB-sammankallande. Mandatperioden för samtliga varar t o m Under eftermiddagen handlade det vidare om skyddsombudens och lagbasarnas roller, om studier och om verksamheten för övrigt i företaget. Senare samma eftermiddag var det information på Kunskapscenter i Tollarp för alla TAB-anställda, där Anders Andersson informerade om det aktuella läget på byggmarknaden. Dagen avslutades med ett välsmakande julbord. MB-möte i Sjöbo för TAB, NEP och August Lundbergs 30/ För första gången hade vi det gemensamma MB-mötet i Sjöbo. Varje bolag hade separata möten först för att sedan ha ett gemensamt möte på eftermiddagen. Artikeln fortsätter på nästa sida PI nr

20 Thage Anderssons Byggnads AB Forts från föregående sida Rapport från MB-gruppen Lars-Eric Nyström presenterade nya och gamla arbeten och vilka UE som varit aktuella. Beträffande sysselsättningsläget är det stabilt för TAB. Vi har sexton yrkesarbetare inlånade från NEP. Läget är bra fram till mars månad sedan behövs det mer jobb. Nu till våren avslutas flera projekt bl.a. Mobilia i Malmö. Vi har ingen utlåning av personal i dagsläget. NEP har haft uppsägningar men merparten av dessa har återgått i arbete. August Lundbergs är i nuläget stabilt vad gäller sysselsättningen. I december 2013 är sysselsättningsläget ganska positivt enligt Konjunkturinstitutet. Antal yrkesarbetare i TAB är i dagsläget 79 varav 2 lärlingar. En medarbetare på Interna Serviceavdelningen är uppsagd till 5/2 14. Ny medarbetare, Henrik Andersson, har anställts på Håltagningen från oktober och Marcus Gyllin är ny träarbetarlärling. Enligt turordningslistan finns det några lärlingar som blivit fullbetalda och ska därför in på respektive lista. De kommer att få ett personligt brev där de får markera vilket turordningsområde de vill tillhöra. Lars-Eric Nyström kommer att uppdatera turordningslistan. Detta ska vara klart senast den 28 februari. Överenskommelse om förlängning av in- och utlåning av personal mellan företagen TAB, NEP och August Lundbergs har träffats och den gäller mellan 1/ / Detta innebär att vi kan låna medarbetare mellan varandra upp till tio dagar i första skedet, och om vederbörande så vill upp till och med 8 veckor. Därefter äger lokalavdelningen frågan. MB-gruppen ska alltid informeras när det sker och uppföljning ska alltid genomföras. Övrigt Utbildning: Ställningsutbildning för c:a 20 yrkesarbetare kommer att genomföras. TAB:s interna miljöutbildning är klar. Tillbudsrapportering: Tyvärr rapporteras inte alla tillbud. Här måste vi bli bättre. Utvecklingssamtal är genomförda med yrkesarbetarna. Undertecknad redogjorde för lagbas-,skyddsombuds- och UVA-träffen i Fulltofta Arbetsplatsbesök har påbörjats av undertecknad och vårt huvudskyddsombud Göran Sundholm. Vi konstaterade att det finns en del brister i skyddet ute på arbetsplatserna. Respektive besökta arbetsplatser kommer få brev där vi delger våra synpunkter. Alla vill ju komma hem välbehållna, och därför är det av yttersta vikt, att skyddet fungerar. På eftermiddagen hade vi ett gemensamt möte där NEP hade frågor kring hur det fungerar ute på de olika arbetsplatserna och vad som gäller beträffande in- och utlåning av personal. Det mesta upplevdes positivt härvidlag. Vi diskuterade även hur de olika MB-grupperna arbetar ute på arbetsplatserna och konstaterade att det inte var någon större skillnad mellan NEP och TAB. NEP:s MB-grupp planerar att resa till Köpenhamn i vår för att träffa Danska Byggarbetsförbundet och samtidigt ha ett väl genomarbetat MB-möte. Detta är kanske något även för TAB och August Lundbergs MB-grupp att ta efter. Vi i TAB:s MB-grupp tackar för NEP:s gästfrihet och ett väl genomfört möte, som avslutades med god förplägnad på Sjöbo Gästis. Inplanerade möten våren Lagbas- och Skyddsombudsträff på Thages Kunskapscenter i Tollarp fredagen 14/ Lagbas-, Skydds- och UVA-träff i Fulltofta tisdagen den 6/ MB-möte TAB på Thages Kunskapscenter i Tollarp fredagen 16/ Vid pennan Dan Ohlsson TAB:s MB-grupp 20 PI nr

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 1 Stämmans öppnande Bo Arne Nilsson öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15

Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Att tänka på vid produktionsplanering Flik 15 Tidplaner Upprätta alltid en strukturplan - och ställ alternativ - innan Du börjar att rita tidplanen. När Du har börjat att rita minskar viljan att ändra.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012.

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. 1 Stämmans öppnande Ordförande Domingo Paine hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Protokoll från årsmöte i Tordyvelns samfällighetsförening, Täby den 28 april 2014.

Protokoll från årsmöte i Tordyvelns samfällighetsförening, Täby den 28 april 2014. Protokoll från årsmöte i Tordyvelns samfällighetsförening, Täby den 28 april 2014. 1. Årsmötet hade utlysts enligt stadgarna 2. Dagordningen godkändes. 3. Årsmötet valde Ulf Kuttainen till mötesordförande.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma Program - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma - Intresseanmälningar, medlemsantal - läget i dag - Avtal om grävning, kanalisation, blåsning. Grov tidsplan - Uppskattning

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer