AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen. Fler vita jobb med permanent ROT-avdrag. Och eio:s medlemsföretag vittnar om att ROT-avdraget är efterlängtat. Räntesänkningen och ROT-avdraget är positiva signaler som gör att man ser lite ljusare på tillvaron, säger jan ejebjörk, jihå el & automation i landskrona. Läs mer på sidan 3 Grattis Owe Persson på JN Elinstallatörer AB! eio-företagaren Owe Persson, jn elinstallatörer ab, har utsetts till årets företagare i södertälje. Jag har haft turen att ha många skickliga medarbetare, så för mig är det här årets företag, inte årets företagare, säger Owe Persson till Länstidningen Södertälje (LT). I motiveringen står att JN Elinstallatörer är ett mycket etablerat och lönsamt företag i Södertälje och kan väl mäta sig med de stora nationella drakarna i sin bransch. Det här har jag aldrig kunnat drömma om, särskilt inte i mitten av 80-talet när man startade, säger en glad Owe Persson vidare till LT. Årets företagare i södertälje 2008! NEA-gruppen inleder offensiv tekniksatsning NEA-gruppen har förvärvat automationsföretaget Geamatic Styr AB med 75 anställda och huvudkontor i Västra Frölunda. Geamatic utgör med sina 75 anställda tekniker Thomas Carlsson och specialister en värdefull kompetensförstärkning till NEA-gruppen. Geamatic, som beräknas omsätta 100 miljoner kronor i år, är en ledande aktör inom fastighetsautomation och industriell styrteknik. Verksamhet bedrivs över hela landet. I samband med förvärvet bildas ett nytt bolag, NEA Teknik. Det nya bolaget kommer tillsammans med Geamatic att utgöra stommen till en offensiv tekniksatsning inom NEA. Vd blir NEA Västs nuvarande vd Thomas Carlsson, som samtidigt blir vice vd i NEA:s moderbolag, med speciellt ansvar för affärsutveckling. Thomas Carlsson är även ordförande i EIO. Anmäl dig till temadag om energieffektivisering Den 12 februari anordnar eio, tillsammans med flera aktörer inom belysningsbranschen, ett seminarium kring ämnet energieffektivisering, i stockholm. en fråga som kommer att diskuteras är hur vi som elteknikbransch kan ta marknadsandelar. Läs mer på sid 8 Vi finns även på EIO-AKTUELLT nr Foto: Lise Gagne/iStockphoto

2 INLEDAREN Offentliga upphand lare utbildas i ID06 #4565 Jan Siezing, vd, tel , Intressant besked från Laval-utredaren Efter några veckor på jobbet skriver jag nu min första ledare i EIO-Aktuellt. Det är att viktigt att kommunicera med medlemsföretagen, speciellt påtagligt blir det för mig som ny vd i EIO. I många år har EIO:s vd fört fram sin talan i krönikor i branschtidningen Elinstallatören. Nu kommer jag endast att skriva på denna plats i EIO-Aktuellt, direkt till medlemsföretagen. Den så kallade Laval-utredningen blev klar i dagarna. Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet, har nu överlämnat sitt förslag till lagändring till regeringen. Förslaget är avsett att innebära att parterna på arbetsmarknaden inom ramen för den svenska modellen får ansvaret att reglera förutsättningarna för utstationerade arbetstagares villkor vid arbete i Sverige. Det innebär att ett stort ansvar läggs på parterna. Eller enklare uttryckt, de utländska (exempelvis) byggnadsjobbare som kommer till Sverige för att arbeta på byggen, ska arbeta på de villkor som Sveriges Byggindustrier och Byggnads kommer överens om i kollektivavtal. EIO:s intresse för det här förslaget är bland annat det faktum att Svenska Elektrikerförbundet varslade om sympatiåtgärder i form av blockad mot Laval, då det lettiska byggföretaget jobbade i Vaxholm Elektrikerna blockerade då allt arbete med elinstallationer vid bygget. Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att lagändringar som Sverige vidtar måste vara förenliga med EG-rätten, och att den förutsättningen inte är uppfylld med Laval-utredningens förslag. Det är oroande för den fria rörligheten för tjänster, säger han. Han konstaterar dock att upp draget har varit svårt, men att det är välgörande att utredningen inte har anammat de förslag om mycket långtgående fackliga rättigheter som de fackliga organisationerna framställt. Villkoren för arbetet är alltså A och O här. Men det är svårt för den utländska arbetsgivaren att i den föreslagna lösningen kunna förutse kostnaderna. Hur ska arbetsgivaren veta vilket avtal som gäller och därmed vilken lön han ska betala? Vi följer med spänt intresse hur lagändringen slutligen utformas. EIO-AKTUELLT ansvarig utgivare: Hans Enström Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , eio-aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset adressändringar: Åsa Anderberg, , Foto: Peter Hoelstad Personal med ID06-brickor blir en allt vanligare syn på byggarbetsplatser runt om i landet. För att påskynda utvecklingen vill Byggbranschen i samverkan att offentliga beställare kräver ID06 i sina upphandlingsunderlag. Om de offentliga beställarna kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, säger Björn Wellhagen. Byggbranschen i samverkan beräknar att det idag finns cirka ID06-brickor ute på marknaden. Byggbranschen i samverkan gör nu en samlad insats tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarförbund, Skatteverket, Sveriges offentliga inköpare, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket för att betona vikten av konkurrens på lika villkor. Insatsen är riktad till offentliga upphandlare och består av utbildning i ID06 obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna. Syftet är att ge de offentliga upphandlarna kunskap om ID06, branschens eget system för att motverka svartarbete och skapa sundare konkurrens. Om de offentliga beställarna i sina upphandlingsunderlag kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Till våren fortsätter vi med en liknande informationskampanj riktad mot andra beställare. Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg var först i landet med att ställa krav på att alla anställda och externa entreprenörer ska bära synliga ID06-brickor. Även Skanska, NCC, Peab och JM har kommit långt med implementeringen av systemet. Byggbranschen i samverkan beräknar att det idag finns cirka ID06-brickor ute på marknaden. FleR ÅTgäRDeR Behövs För att ID06 ska få full genomslagskraft vill Byggbranschen i samverkan att skatteinbetalningarna ska specificeras på individnivå via en individuell skattedeklaration, samt att Skatteverket ska få göra oanmälda arbetsplatsbesök. Byggbranschen i samverkan ser även positivt på regeringens initiativ att utreda en utvidgning av systemet med personalliggare till byggbranschen. I dessa frågor finns en stor politisk samstämmighet mellan alla riksdagspartier. Därför har vi goda förhoppningar om att lagändringarna ska träda i kraft inom en inte alltför avlägsen framtid, avslutar Björn Wellhagen. Läs mer om Byggbranschen i samverkan på, Kontakta Peter Löfgren, projektledare för ID , På beställer du enkelt ID06-kort. Tänk på att eio har ett förmånligt avtal med korttillverkaren XPon Card ab. 2 EIO-AKTUELLT nr

3 PÅveRkaT DeBaTTen Sedan 2005 har Byggbranschen i samverkan påverkat debatten och den politiska viljan att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag, bland annat under politikerveckan i Almedalen. Det nya ROT-avdraget, som gäller från och med den 8 denyheter från Byggbranschen i samverkan krafttag mot svartarbete ger resultat Under flera år har eio genom Byggbranschen i samverkan arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen. Fler vita jobb med permanent ROT-avdrag. Tidigare erfarenheter av ROTavdrag har gett goda resultat för branschen. Konkurrensen från oseriösa aktörer har minskat och för statens del har det inneburit att svarta tjänster till ett värde av 2 miljarder årligen har blivit vita, vilket i sin tur genererat cirka 850 miljoner i ökade skatteintäkter. För medarbetarna har ett ROT-avdrag inneburit säkrare arbeten och anställningsförhållanden. Nu när avdraget permanentas kommer det att ge goda effekter på både kort och lång sikt, anser Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. cember, omfattar underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, dock max kronor per person och år. När Maud Olofsson presenterade förslaget så nämnde hon att en viktig effekt av ROT-avdraget blir att komma åt svartarbete i byggbranschen. Det är ett kvitto på att hon har tagit till sig vårt budskap, säger Björn Wellhagen. EIO:s vd Jan Siezing välkomnar också ROT-avdraget men poängterar att bankerna måste bidra med bättre lånevillkor till privata renoveringsarbeten. Vi vet att ROT-avdraget ger vita pengar in till statskassan och att det försvårar svartjobben i byggbranschen. Men vem finansierar investeringen när finanssektorn har kollapsat? Det finns ju inga pengar att låna i bankerna, konstaterar Jan Siezing. Olika skatteavdrag för konsumenter EIO Eltest är avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad. Mäklarprovision, värdering, besiktning, annonser, juridisk hjälp och tillfällig magasinering vid försäljning av en bostad är också avdragsgillt i deklarationen. Däremot är inte städning, packning och flyttransport avdragsgillt, utan räknas som levnadskostnader av Skatteverket. ROT-avDRageT gäller även Fel som UPPTäCkTs vid en eio eltest Om en elinstallatör har genomfört en EIO Eltest och upptäckt fel eller brister i elanläggning kan kunden göra avdrag om det är renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Elinstallatören måste inneha F- krafttag mot svartarbete Svartarbetet inom byggsektorn kostar staten miljardbelopp i uteblivna skatteintäkter varje år. För skattsedel. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, dock max kronor per person och år. Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x kr = kr och då blir skattesubventionen kr. Det nya ROT-avdraget, som gäller från och med den 8 december, omfattar underhåll, reparationer samt omoch tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Foto: George Peters/iStockphoto att försvåra för oseriösa aktörer har Byggbranschen i samverkan lagt fast ett åtgärdsprogram Krafttag mot svartarbete. Kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, , På finns mer information om det nya ROT-avdraget och dess betydelse för dig som elinstallatör! Ingen inkassering för oorganiserade som inte arbetar på ackord EIO står fast vid rekommendationen att medlemsföretagen inte ska inkassera kontrollavgifter för montörer som inte tillhör Svenska Elektrikerförbundet och inte arbetar på ackord. Inkasseringsavtalet gäller på samma sätt som tidigare. Denna påpekas med anledning av Elektrikernas brev om ändrade administrativa rutiner. Läs mer om Inkasseringsavtalet och EIO:s rekommendation till medlemsföretagen i Cirkulär på medlemssidan. Vid ytterligare frågor med anledning av detta, kontakta EIO:s huvudkontor eller din företagsrådgivare. NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Användning av företags- och servicebilar ur skattemässig synpunkt Rubricerade ärende är alltid aktuellt och fordrar därför en uppdatering. EIO gav ut ett cirkulär , nr 11/03 flik 5. Skatteverket meddelar att inga förändringar har skett för dessa regler. För nytillkomna medlemmar finns en utskrift i cirkuläret av vad som gäller. I cirkuläret finns även en bilaga på avtalsförslag gällande företags- eller servicebil Olika skatteavdrag för konsumenter EIO Eltest, som testar att din elanläggning och ditt hus är elsäkert, är avdragsgillt i deklarationen vid flytt och privatpersoner får numera göra ROTavdrag för elinstallationsarbeten och energibesparande åtgärder. Alla cirkulär finns att hämta i sin helhet på EIO-AKTUELLT nr

4 ROT-avdraget har redan gett effekt Det råder stor ovisshet kring utvecklingen på elteknikmarknaden. Finanskrisen och den allmänna konjunkturförsvagningen kullkastar gamla prognoser. Rolf Persson, vd på Industrifakta, menar att kreditförsörjningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen och att det finns positiva signaler trots allt. Bygg- och underhållsmarknaden beräknas minska med upp emot fem procent 2008 vilket nästan enbart beror på minskat bostadsbyggande kan nedgången bli i samma storleksordning men då påverkas den även av nedskärningar i industrin och minskat byggande av kommersiella lokaler som hotell och köpcentra. Det råder osäkerhet kring hur industrins nedskärningar påverkar elteknikföretagen. Det skulle kunna ge positiva effekter i form av satsningar på ökad automation och annan effektivisering. Beställaren vill ha ett samlat ansvarstagande från en leverantör som kan erbjuda integrerade helhetslösningar, säger Rolf Persson, vd på Industrifakta. Tips till elinstallatörer Den avgörande frågan just nu är kreditförsörjningen, konstaterar Rolf Persson, vd på Industrifakta. Det hjälper inte med noll procent ränta om man inte får låna några pengar. Problemet är bankernas höga kostnader för att förnya sin befintliga lånestock. Att svenska staten skjuter till pengar ger bara marginell effekt. För att åstadkomma en förändring krävs att förtroendet för interbanksystemet, som reglerar upplåning mellan bankerna på den internationella marknaden, återställs. Vi ser signaler som tyder på att utlåningen ökar. Upprustning av miljonprogrammet Flera stora bostadsbolag, bland annat i Stockholm, kommer att sätta igång stora renoveringsprojekt i miljonprogramsområden under Det gäller både teknisk upprustning och energieffektivisering. Om inte elteknikföretagen breddar sin kompetens är risken överhängande att byggföretagen tar hand om en stor del av energieffektiviseringsåtgärderna, säger Rolf Persson. Beställaren vill ha ett samlat ansvarstagande från en leverantör som kan samordna tekniska funktioner och erbjuda integrerade helhetslösningar. Behovet av förnyade elinstallationer är enormt och kan be- Den mest motståndskraftiga sektorn, som kan vara värd att prioritera, är offentlig ny- och ombyggnad. Var noggrann med bevaka dina kreditrisker, för antalet företag som hamnar på obestånd ökar snabbt. Det kan vara smart att satsa på mindre renoveringsprojekt som är kopplade till energieffektivisering. ROT-avdraget skapar bättre förutsättningar för förnyelse av installationer i privata bostäder. Lågkonjunkturen kan öppna möjligheter för att knyta till sig specialistkompetens som friställs från andra företag och branscher. röra lägenheter enbart i flerbostadshus. Tyvärr prioriterar fastighetsägarna andra åtgärder vilket sannolikt beror på att osynliga elledningar inte observeras i samma utsträckning som exempelvis fuktskadade våtrum. Därför är det väldigt viktigt att landets elinstallatörer uppmärksammar fastighetsägarna på behovet av att besiktiga elinstallationerna. Försämrade rekryteringsmöjligheter Den största negativa konsekvensen av finanskrisen kan bli att rekryteringsmöjligheterna försämras i hela byggbranschen under lång tid framöver om uppsagd personal söker sig till andra branscher vilket skedde på 90-talet. Regionala skillnader förstärks De regionala skillnaderna blir större i en lågkonjunktur. Nedgången på bostadsmarknaden blir särskilt kännbar i storstadsområden medan mindre orter kan drabbas hårt av nedskärningar inom industrin. Det som påverkar alla negativt är den försvagade framtidstron hos både hushåll och företag. Historiskt sett återhämtar sig storstäder snabbare från en lågkonjunktur än mindre orter. Foto: Rich Vintage/iStockphoto Den mest motståndskraftiga sektorn, som kan vara värd att prioritera för elinstallatörer är offentlig ny- och ombyggnad av till exempel sjukhus, förskolor och skolor. Positiva signaler Ökat intresse för bostadsköp efter senaste räntesänkningen. Införandet av ROT-avdrag verkar ha gett omgående effekt i form av ökad efterfrågan på hantverkstjänster. Kommuner och andra offentliga upphandlare ökar sina investeringar till följd av sjunkande anbudspriser. Elteknikföretagen har förhållandevis låga fasta kostnader vilket är en styrka i lågkonjunktur. Flera stora bostadsbolag, bland annat i Stockholm, kommer sätta igång stora upprustningsprojekt i miljonprogramsområden under Flera allmännyttiga bostadsbolag planerar nyproduktion av bostäder. Sverige är ett av få europeiska länder som har byggt för lite bostäder de senaste tio åren. Därför finns det ett strukturellt underskott som bromsar inflyttningen till tillväxtkommuner och försvårar rörelsen på arbetsmarknaden. Utbyggnaden av vindkraft fortsätter i stor skala och solenergi börjar få genomslag på allvar. Nästa konjunkturrapport från EIO kommer den 15 mars EIO-AKTUELLT nr

5 eio vill locka flera ingenjörer till branschen en av samhällsbyggnadssektorns utmaningar är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Tillsammans med ett antal organisationer i nätverket samhällsbyggarna satsar eio på att gemensamt marknadsföra sektorns yrken och utbildning genom bland annat en gemensam monter på studentmässor. eio-aktuellt besökte saco:s studentmässa i älvsjö. Text och bild: Sofia Pettersson Mässbesökarna gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare med flera får på mässan veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och jobbmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn. samhällsbyggarna Samhällsbyggarna samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad. De består av organisationerna Banverket, EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, STD Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket. Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis samhällsplanerare, högskoleingenjör eller elektriker. Vi måste också bredda vår rekryteringsbas, det är viktigt att fler unga kvinnor och ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Ulf Pettersson utbildningsansvarig på EIO. svårt TäCka RekRyTeRIngsBehOveT Många spännande arbeten finns inom samhällsbyggnadssektorn, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning, säger han vidare. Även om det allmänna konjunkturläget är osäkert just nu hotar personalbrist på sikt. Jörgen Hultkranz, studerande inom data- och elektroteknik på högskoleingenjörsutbildningen i Norrköping (Linköpings Universitet) var en av de som representerade områdena el-, tele- och data under mässan i Älvsjö. många valmöjligheter Min utbildning ger många valmöjligheter, man kan hålla på med allt från kraftelektronik till programmering och elkonstruktion. Jag gick elprogrammet på gymnasiet, och läste sedan in en bastermin innan högskolestudierna. Angående frågan om besökarna visar intresse för samhällsbyggarbranschen svarar Jörgen Hultkranz: Det gäller för oss i montern att förklara vad man kan arbeta med om man utbildar sig inom något av våra områden. Många är till exempel intresserade av att jobba med data, och det är ju Jörgen Hultkranz från högskoleingenjörsutbildningen i Norrköping marknadsför sin och andra högskoleutbildningar under mässan i Älvsjö. absolut en möjlighet efter ingenjörsutbildningen. Det är viktigt att vi visar de olika alternativen. viktigt att synas En annan representant på plats var Mattias Ahnlund, verksamhetsutvecklare på Bravida Sverige AB. Jag är här för att jag är en av de unga ingenjörerna inom Bravida. Det är viktigt att synas och försöka inspirera andra unga till yrket. Samhällsbyggare är väldigt brett och det är många som inte vet vad arbetet innebär, säger han. Här får de möjlighet att se helheten där elsidan är en del. Det krävs samarbeten av det här slaget för att kunna visa hur allt hänger ihop, säger Mattias Ahnlund. ytterligare tolv eioföretag IsO-certifierade De tolv företag som under året deltagit i EIO-Q-utbildning har nu nått målet och blivit ISO-certifierade. I och med de nya certifieringarna har EIO-Q Intressegrupp fått en god etablering och förankring. Sedan starten har nu totalt nitton EIO-företag certifierats med hjälp av EIO-Q Ledningssystem. Många av företagen som har varit med tycker att det har varit givande att införa ett ledningssystem, inte bara när det gäller kvalitetsarbetet utan även när det gäller att driva och leda företaget, säger Pär Lanner, kvalitetschef på EIO. Ytterligare ett tjugotal EIO-företag har visat intresse för certifiering under Gå in på eller kontakta Pär Lanner, , De tolv certifierade företagen: jass elektriska ab, Kungens kurva; edsvikens el ab, Stockholm; s.g. Westin elcenter ab, Älvsjö, Upplands Väsby; mjäryds elmontage ab, Strömsnäsbruk; Teknikservice i katrineholm-vingåker ab, Katrineholm; Odells el-service i stockholm ab, Farsta; smimab, Göteborg; elcenter jk i Borås ab, Borås, Göteborg; jio eltjänst ab, Älvängen; aqt elservice ab, Mölndal; a W elteam ab, Kungälv; Roslagens styrinstallation ab, Norrtälje Kontakta Ulf Pettersson, , juridisk medlemsservice eio:s entreprenadjurist lars engell slutade den 15 december. Till dess en efterträdare är utsedd (rekrytering pågår) så kommer Per Ossmer, f.d förbundsjurist hos vvs-företagen, att ge eio:s medlemmar råd per telefon eller via mejl. Per Ossmer har i många år sysslat med frågor som rör leveranser och installationer inom olika installatörsbranscher. Per Ossmer nås på mobiltelefon och e-post I mån av tid kommer också eio-juristen Dennis ahlgren att stå till tjänst med råd. Telefon: , och e-post: EIO-AKTUELLT nr

6 AKTUELLA FRÅGAN Hur påverkar konjunkturen ditt företag? Kent Pettersson, Fagersta Industri-El & Maskin, Fagersta. Företaget har 20 anställda. Det är väldigt kännbart eftersom vi hyr ut mycket personal till industrin. Våra sex största kunder är lokala industrier och nu skickar de tillbaka vår personal. Tyvärr har vi tvingats varsla 5-7 personer (förhandlingar med SEF pågår). Det har pratats om att Outokumpu ska investera 8 miljarder i ett nytt stålverk i Avesta men just nu är det osäkert om det blir av. Vi får ställa om verksamheten till byggmarknaden där det fortfarande finns förfrågningar, exempelvis ska Systembolaget bygga om två butiker. Omställningen innebär troligen att vi behöver vidareutbilda några av våra medarbetare. Jan Ejebjörk, JiHå El & Automation, Landskrona. Företaget har 50 anställda. Vi har alltid mycket att göra i december, oavsett konjunktur. Man får nog vänta till februarimars för att bättre kunna urskilja effekterna. Hittills är det bostadsentreprenaderna som drabbats hårdast. Det är någon industrikund som har dragit ner på produktionen och stoppat investeringarna. Bankerna måste agera på ett förtroendegivande sätt så att industrin vågar satsa. Vi har väldigt svårt att få tag på nya medarbetare så lågkonjunkturen kan bli ett tillfälle att stärka sin kompetens. Räntesänkningen och ROT-avdraget är positiva signaler som gör att man ser lite ljusare på tillvaron. Lars Jonasson, Sejfa, Östersund. Företaget har 44 anställda. Det märks att antalet förfrågningar minskar och att priserna rasar. Som väl är har vi flera långvariga projekt som sträcker sig en bit in på 2009 och än så länge har vi inte behövt varsla någon personal. Östersund har ingen industri att tala om så vi drabbas knappt av nedskärningar i den sektorn. Det är ett par större nybyggnadsprojekt på gång här uppe, exempelvis bostäder och ett fängelse, men planerna har överklagats. Vi arbetar även mot konsumenter så ROT-avdraget kommer lägligt. Christer Antbro, Skandia Elmontage, Göteborg. Företaget har 55 anställda. Vi påverkas på många olika sätt, inte minst genom en negativ omgivning. Det blir som en självuppfyllande profetia och den globala ekonomin spär på problemen. Det finns mycket pengar men det är svårt med kreditgivningen. En av våra större kunder är Volvo Lastvagnar. Deras kunder får inte loss pengar för att köpa lastbilar vilket leder till att Volvos investeringar minskar. Redan nu ser vi en kraftigt fallande prisbild. Elteknikföretagen har olika sätt att definiera nollresultat. Vissa bortser från osynliga kostnader och tar jobbet så länge det täcker montörslöner och materiel. I det här läget tycker jag att EIO borde intensifiera sina insatser för att upplysa medlemsföretagen om vilka kostnader som man ska ta med i sina kalkyler. Peter Westerlund, Flemingsbergs Elektriska, Stockholm. Företaget har 41 anställda. Vi märker att det är fler installatörer och byggare som räknar på samma projekt så konkurrensen om jobben hårdnar. Beställarna är lite försiktiga med att starta nya projekt och en del planerade åtgärder dras tillbaka. Förfrågningarna om nyproduktion av bostäder har upphört. Men det påverkar inte oss särskilt mycket eftersom vi mest arbetar med renovering, ombyggnad och datainstallationer i kontor och offentliga lokaler. Flemingsbergs Elektriska fyller 40 nästa år och i dessa tider är erfarenhet extra viktigt. Under 2009 kommer vi vara mer aktiva mot slutkund och inte förlita oss på byggarna i samma utsträckning. Vi anställde nyligen sex elektriker och har aldrig behövt varsla personal på grund av en lågkonjunktur ÅRS AVGIFTER TILL EIO OCH SVENSKT NÄRINGSLIV Inträdesavgift (engångs) kronor. Avgiften avser tillskott till EIO:s konfliktfond och är därmed i sin helhet avdragsgill. medlemsavgift till eio 0 % på total lönesumma. Avsätts till konfliktfond, avdragsgill, ej momsbelagd. serviceavgifter till ema Fast avgift...0 anställda 700 kr per medlem anställda kr per medlem...> 3 anställda kr per medlem Rörlig avgift (minimilönesumma 2008 = kr) Fullservice...0,74 % på total lönesumma. Minimiavgift kr/ år ( ) Grundservice...0,43 % på total lönesumma. Minimiavgift kr/ år ( ) Samtliga serviceavgifter är avdragsgilla och momsbelagda avgift till eio lokalt Förutom ovanstående avgifter tillkommer en lokal medlemsavgift. Resp distriktsförening meddelar sina medlemmar storleken på den lokala avgiften avgifter till svenskt näringsliv Företag och koncerner med högst 249 anställda inklusive VD och ägare 0,09 % x lönesumman minskad med ett grundavdrag på kr Svenskt Näringsliv...0,048 % föreningsavgift, ej moms, ej avdragsgill Svenskt Näringsliv Service AB...0,042 % serviceavgift, momsbelagd och avdragsgill Företag och koncerner med > 249 anställda inklusive VD och ägare 0,07 % x summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) Svenskt Näringsliv...0,037 % föreningsavgift, ej moms, ej avdragsgill Svenskt Näringsliv Service AB...0,033 % serviceavgift, momsbelagd och avdragsgill Minimiavgift till Svenskt Näringsliv är 500 kr 6 Kontakta Åsa Anderberg, Angående Fora-avgifter 2009: Särskilt tillägg El Medel för yrkesutbildning, montörsfortbildning, försäkringspremie GF 3100 samt avseende 2009 ett särskilt bidrag till Svenska Elektrikerförbundet kommer under 2009 att debiteras med 0,80 % (0,82 % under 2008) av lönesumman för montörer. Av avgiften utgör 9,33 % avdragsgill moms. Debitering av särskilt tillägg El görs via Fora tillsammans med övriga AFA (Fora)-avgifter. Försäkringen avser GF 3100 gruppliv, trygghetsförsäkring med mera, vilken Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har tecknat i Folksam till förmån för montörer som arbetar under installationsavtalet. Notera speciellt att denna försäkring även gäller för oorganiserade montörer. Kontakta Lars Törnberg, , EIO-AKTUELLT nr

7 nyheter i afs 2008:16 Bygg och anläggningsarbete Föreskriften afs 2008:16 inför två nya begrepp, byggarbetsmiljösamordnare och uppdragstagare. Föreskriften förtydligar ansvaret för den som låter utföra ett byggnadsoch anläggningsarbete. Den som utför byggnads- och anläggningsarbete ska i varje skede av planering, projektering och utförande se till att arbetsmiljön uppmärksammas. Några exempel är val av konstruktion, installation, inredning, byggtider och transporter. Även kravet på dokumentation ökar. Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat ha kontroll av tekniska anordningar, besiktningspliktig utrustning samt att förare har tillräcklig kompetens eller i förekommande fall tillstånd. Kravet på byggarbetsmiljösamordnarens kunskaper förtydligas och ska kunna styrkas genom dokumentation. En annan viktig uppgift för byggarbetsmiljösamordnaren bli att se till att byggarbetsplatsen hålls städad och att god ordning råder. Under våren 2009 kommer EIO att anordna cirka 25 informationsseminarium i samarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete med andra branschorganisationer. Den första träffen hålls den 28 januari i Göteborg, planering för övriga orter pågår. Kontakta ditt lokala EIO-kontor för mer information. Ett mer omfattande cirkulär kommer inom kort. Läs mer om arbetsmiljöverkets regler på Kontakta Rickard Lindberg, , EU fasar ut glödlamporna Nu fasas glödlamporna ut inom EU och elbesparingen blir 2 TWh, eller 10 procent av användningen av hushållsel i Sverige, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Inom hela EU är besparingen cirka 40 TWh. Det är resultatet av ekodesignkommitténs beslut i Bryssel på måndagen. Fullt genomfört kommer åtgärden att halvera användningen av el för hembelysning i Sverige. Reflektorlampor omfattas däremot inte. Det här ger oss nu ytterligare en anledning och möjlighet att ta upp diskussionen om belysningslösningar med fastighetsägarna. Tänk på att det bästa alternativet för kunden kanske inte enbart är att byta ljuskällan, utan även byta armatur och ljusstyrning. elbesparingen vid utfasning av glödlamporna beräknas bli 2 TWh. Att byta armatur och ljusstyrning är i mänga fall den enda lösningen, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert på EIO FöljanDe TIDPUnkTeR gäller: September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor September 2016 Skärpta krav på halogenlampor Läs mer på Kontakta Tord Martinsen, , Var med och skriv boken som ska påverka Sverige att få fler entreprenörer! Du gör det på: Läs mer på www. eio.se Information om arbetsbristuppsägningar Grattis, Sven-Åke! För tionde året i rad har stf Ingenjörsutbildning delat ut årets elsäkerhetspris på elsäkerhetsdagen, elsäk 08, i början av december. Priset gick till sven-åke Polfjärd. Ur motiveringen: Sven-Åke Polfjärd har under flera decennier arbetat aktivt med elsäkerhetsarbete. Att arbeta med elsäkerhetsfrågor inom pappersindustrin är inte alltid det lättaste. Det finns många säkerhetsfrågor som pockar på ledningens intresse. El är bara en av dessa. Sven-Åke Polfjärd har som ordförande inom FIE (Föreningen för industriell elteknik) arbetat för att förse elindustribranschen med bra teknisk litteratur. Han har även varit aktiv inom ESA industri-projektet, TK 64 på Svenska Elektriska Kommittén (SEK) och i Elforsks projekt om riskanalys för nät. Magnus Olofsson (t v), generaldirektör på Elsäkerhetsverket, Kenth Ryeskog (i mitten), projektledare på STF Ingenjörsutbildning AB och elsäkerhetsvinnaren själv Sven-Åke Polfjärd. Foto: STF I cirkulär , som finns på medlemssidan på kan du läsa om de rättsregler som aktualiseras när personal sägs upp på grund av arbetsbrist. På EIO:s digitala version av IS-avtalet, hittar du avtalskommentarer, checklistor, olika mallar och annat stöd för dig som arbetsgivare vid en arbetsbristsituation, se 3 kap Anställnings upphörande med tillhörande underrubriker. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B ReTURaDRess: elektriska Installatörsorganisationen eio Box stockholm Temadag om Energi effektivisering ett känt faktum är att samhället måste energieffektiviseras. Den 12 februari anordnar eio tillsammans med flera aktörer inom belysningsbranschen ett seminarium kring ämnet i stockholm. en fråga som kommer att diskuteras är hur vi som elteknikbransch kan ta marknadsandelar i spåren av detta. vi kommer att visa möjligheter och diskutera hur vi kan bli en vinnande bransch. en av talarna är Frank johansson från siemens som ska prata om Performance Contracting. alla entreprenörer inom el- och vvs jobbar idag mer eller mindre med energieffektivisering i byggnader som solister med var sin melodi, säger Frank johansson som menar att entreprenörer som arbetar med Performance Contracting samlar de olika solisterna till en entreprenadorkester bäst samverkan. På så sätt Frank Johansson, Siemens. nås optimal effekt. Dagen avslutas med en paneldebatt där eio:s vd jan siezing medverkar. Kontakta Johan Lysholm, , Programmet för temadagen ser du nedan. anmälan senast den 2 februari via energieffektivisering en lönsam marknad för elbranschen Temadag den 12 februari 2009 i Stockholm Programmet innehåller: InleDnIng konjunktur OCh PROgnOs Föreläsare: Rolf Persson, Industrifakta, Helsingborg. Konjunkturen utfall och prognoser. varför effektivisera energianvändningen? Föreläsare: erik johansson, Svenska Bostäder. SB:s erfarenheter av individuell mätning av värme, varmvatten och el. mäta, analysera OCh FöReslÅ ÅTgäRDeR Föreläsare: lennart edéus, Energikonsult, EnergoRetea. EnergoRetea har under snart två års tid utbildat närmare 400 blivande certifierade energiexperter. PeRFORmanCe COnTRaCTIng, FRÅn ax TIll limpa Föreläsare: Frank johansson, Siemens AB. Alla entreprenörer inom El och VVS jobbar idag mer eller mindre med energieffektivisering i byggnader som solister med var sin melodi. Performance Contracting entreprenören, samlar solisterna till en entreprenadorkester för att spela samma melodi samtidigt och i samma takt. PanelDeBaTT hur kan energieffektivisering BlI en lönsam marknad FöR elbranschen? Föredragshållarna och Jan Siezing, EIO deltar i paneldebatten. För mer information och anmälan, KRÖNIKAN svenskt näringsliv välkomnar regeringens stimulanspaket Det är välkommet att regeringen nu har lagt fram ett stimulanspaket som kompletterar budgeten från tidigare i höst. Regeringen har inte fallit i fällan att föreslå tillfälliga konsumtionsstimulanser utan väljer åtgärder som mer direkt är riktade till arbetsmarknaden. Regeringen satsar 8,3 miljarder kronor nästa år för att mildra den ekonomiska krisens effekter. Bland satsningarna finns förstärkt stöd till nya arbetslösa, förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning, satsningar på infrastruktur och skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader, så kallade ROT-tjänster. Mer pengar till infrastruktur, att ROT-avdraget blir permanent och att man kommer att upphandla mer av arbetsförmedlingstjänsterna är saker som vi ser som positiva. Exportkreditnämnden får utvidgade ramar för sina exportgarantier på 150 miljarder kronor och Svensk Exportkredit får en utökad låneram på 100 miljarder kronor. Det är viktiga åtgärder eftersom kreditkrisen har gjort det svårt för företagen att finansiera sina affärer. Det som saknas är kraftfulla åtgärder Signhild Arnegård Hansen för att få det finansiella systemet att fungera. Men trots det anser vi att regeringen är rätt ute. Vi ser regeringens kraftfulla paket som ett viktigt steg framåt. Vi har tidigare visat att det kan behövas ännu mer omfattande åtgärder. Regeringens besked visar att det uppenbarligen finns en beredskap att agera snabbt. Det ser vi inom Svenskt Näringsliv som hoppingivande. Läs mer på Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv välkommen till eio! nya medlemsföretag i november 2008 EIO Örebro-Värmland Mikael Folkesson Service AB, Degerfors EIO Skåne JiHå Automation AB, Landskrona Palle & Martin Elinstallation AB, Ljungbyhed EIO Göteborg Profitek Göteborg AB, Hisings Backa EIO Östgöta Sörmland Ställverksgrabbarna i Norrköping AB, Norrköping Allmänna El Motala AB, filial, Linköping EIO Sydöstra Sverige Böda El AB, Löttorp Böda El AB, filial, Borgholm 8 EIO-AKTUELLT nr

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Viktigt se till företagens

Viktigt se till företagens Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 12 DEC 2009 Inför avtalsrörelsen 2010: Viktigt se till företagens Foto: Sofia Pettersson Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Byggbranschen i samverkan; Tre projekt under 2016

Byggbranschen i samverkan; Tre projekt under 2016 Byggbranschen i samverkan; Tre projekt under 2016 Under 2016 har vi verkat i 10 år och inriktar oss nu på tre huvudspår ; Politisk påverkan, Attitydprojektet Ren Byggbransch samt kommunikationssamordning

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen Personalliggare i byggbranschen LAG FRÅN 1 JANUARI 2016 FÖR EN SUND OCH SÄKER BYGGBRANSCH ID06 OBLIGATORISK ID- OCH NÄRVAROREDOVISNING 2 ID06-systemet Att försvåra svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Remiss av Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)

Remiss av Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7) Remissvar Dnr 2014/3.2.2/43 Sid. 1 (12) 2014-03-10 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758 Till Finansroteln Remiss av Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7) Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 2 BBR-krav Lågenergi Nära nollenergi (=?) Energianvändning (kwh/m 2,år) 3 Nationella mål för energieffektivisering i byggnader

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Bankekind Lerboga Linköpings kommun

Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bo i Bankekind, sydost om Linköping. Älvsbyhus erbjuder 12 attraktiva tomter med 1-planshus eller 1,5-planshus till ett mycket fördelaktigt pris. Fakta om Lerboga,

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

By ggfelsrapporten Q2 2014

By ggfelsrapporten Q2 2014 B y g g fe ls r ap po rt en Q 2 2 0 14 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Vilken skillnad vill just du göra? Energieffektivitet

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-01- 28 Elteknikbranschens möjligheter

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer