AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen. Fler vita jobb med permanent ROT-avdrag. Och eio:s medlemsföretag vittnar om att ROT-avdraget är efterlängtat. Räntesänkningen och ROT-avdraget är positiva signaler som gör att man ser lite ljusare på tillvaron, säger jan ejebjörk, jihå el & automation i landskrona. Läs mer på sidan 3 Grattis Owe Persson på JN Elinstallatörer AB! eio-företagaren Owe Persson, jn elinstallatörer ab, har utsetts till årets företagare i södertälje. Jag har haft turen att ha många skickliga medarbetare, så för mig är det här årets företag, inte årets företagare, säger Owe Persson till Länstidningen Södertälje (LT). I motiveringen står att JN Elinstallatörer är ett mycket etablerat och lönsamt företag i Södertälje och kan väl mäta sig med de stora nationella drakarna i sin bransch. Det här har jag aldrig kunnat drömma om, särskilt inte i mitten av 80-talet när man startade, säger en glad Owe Persson vidare till LT. Årets företagare i södertälje 2008! NEA-gruppen inleder offensiv tekniksatsning NEA-gruppen har förvärvat automationsföretaget Geamatic Styr AB med 75 anställda och huvudkontor i Västra Frölunda. Geamatic utgör med sina 75 anställda tekniker Thomas Carlsson och specialister en värdefull kompetensförstärkning till NEA-gruppen. Geamatic, som beräknas omsätta 100 miljoner kronor i år, är en ledande aktör inom fastighetsautomation och industriell styrteknik. Verksamhet bedrivs över hela landet. I samband med förvärvet bildas ett nytt bolag, NEA Teknik. Det nya bolaget kommer tillsammans med Geamatic att utgöra stommen till en offensiv tekniksatsning inom NEA. Vd blir NEA Västs nuvarande vd Thomas Carlsson, som samtidigt blir vice vd i NEA:s moderbolag, med speciellt ansvar för affärsutveckling. Thomas Carlsson är även ordförande i EIO. Anmäl dig till temadag om energieffektivisering Den 12 februari anordnar eio, tillsammans med flera aktörer inom belysningsbranschen, ett seminarium kring ämnet energieffektivisering, i stockholm. en fråga som kommer att diskuteras är hur vi som elteknikbransch kan ta marknadsandelar. Läs mer på sid 8 Vi finns även på EIO-AKTUELLT nr Foto: Lise Gagne/iStockphoto

2 INLEDAREN Offentliga upphand lare utbildas i ID06 #4565 Jan Siezing, vd, tel , Intressant besked från Laval-utredaren Efter några veckor på jobbet skriver jag nu min första ledare i EIO-Aktuellt. Det är att viktigt att kommunicera med medlemsföretagen, speciellt påtagligt blir det för mig som ny vd i EIO. I många år har EIO:s vd fört fram sin talan i krönikor i branschtidningen Elinstallatören. Nu kommer jag endast att skriva på denna plats i EIO-Aktuellt, direkt till medlemsföretagen. Den så kallade Laval-utredningen blev klar i dagarna. Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet, har nu överlämnat sitt förslag till lagändring till regeringen. Förslaget är avsett att innebära att parterna på arbetsmarknaden inom ramen för den svenska modellen får ansvaret att reglera förutsättningarna för utstationerade arbetstagares villkor vid arbete i Sverige. Det innebär att ett stort ansvar läggs på parterna. Eller enklare uttryckt, de utländska (exempelvis) byggnadsjobbare som kommer till Sverige för att arbeta på byggen, ska arbeta på de villkor som Sveriges Byggindustrier och Byggnads kommer överens om i kollektivavtal. EIO:s intresse för det här förslaget är bland annat det faktum att Svenska Elektrikerförbundet varslade om sympatiåtgärder i form av blockad mot Laval, då det lettiska byggföretaget jobbade i Vaxholm Elektrikerna blockerade då allt arbete med elinstallationer vid bygget. Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att lagändringar som Sverige vidtar måste vara förenliga med EG-rätten, och att den förutsättningen inte är uppfylld med Laval-utredningens förslag. Det är oroande för den fria rörligheten för tjänster, säger han. Han konstaterar dock att upp draget har varit svårt, men att det är välgörande att utredningen inte har anammat de förslag om mycket långtgående fackliga rättigheter som de fackliga organisationerna framställt. Villkoren för arbetet är alltså A och O här. Men det är svårt för den utländska arbetsgivaren att i den föreslagna lösningen kunna förutse kostnaderna. Hur ska arbetsgivaren veta vilket avtal som gäller och därmed vilken lön han ska betala? Vi följer med spänt intresse hur lagändringen slutligen utformas. EIO-AKTUELLT ansvarig utgivare: Hans Enström Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , eio-aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset adressändringar: Åsa Anderberg, , Foto: Peter Hoelstad Personal med ID06-brickor blir en allt vanligare syn på byggarbetsplatser runt om i landet. För att påskynda utvecklingen vill Byggbranschen i samverkan att offentliga beställare kräver ID06 i sina upphandlingsunderlag. Om de offentliga beställarna kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, säger Björn Wellhagen. Byggbranschen i samverkan beräknar att det idag finns cirka ID06-brickor ute på marknaden. Byggbranschen i samverkan gör nu en samlad insats tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarförbund, Skatteverket, Sveriges offentliga inköpare, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket för att betona vikten av konkurrens på lika villkor. Insatsen är riktad till offentliga upphandlare och består av utbildning i ID06 obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna. Syftet är att ge de offentliga upphandlarna kunskap om ID06, branschens eget system för att motverka svartarbete och skapa sundare konkurrens. Om de offentliga beställarna i sina upphandlingsunderlag kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Till våren fortsätter vi med en liknande informationskampanj riktad mot andra beställare. Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg var först i landet med att ställa krav på att alla anställda och externa entreprenörer ska bära synliga ID06-brickor. Även Skanska, NCC, Peab och JM har kommit långt med implementeringen av systemet. Byggbranschen i samverkan beräknar att det idag finns cirka ID06-brickor ute på marknaden. FleR ÅTgäRDeR Behövs För att ID06 ska få full genomslagskraft vill Byggbranschen i samverkan att skatteinbetalningarna ska specificeras på individnivå via en individuell skattedeklaration, samt att Skatteverket ska få göra oanmälda arbetsplatsbesök. Byggbranschen i samverkan ser även positivt på regeringens initiativ att utreda en utvidgning av systemet med personalliggare till byggbranschen. I dessa frågor finns en stor politisk samstämmighet mellan alla riksdagspartier. Därför har vi goda förhoppningar om att lagändringarna ska träda i kraft inom en inte alltför avlägsen framtid, avslutar Björn Wellhagen. Läs mer om Byggbranschen i samverkan på, Kontakta Peter Löfgren, projektledare för ID , På beställer du enkelt ID06-kort. Tänk på att eio har ett förmånligt avtal med korttillverkaren XPon Card ab. 2 EIO-AKTUELLT nr

3 PÅveRkaT DeBaTTen Sedan 2005 har Byggbranschen i samverkan påverkat debatten och den politiska viljan att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag, bland annat under politikerveckan i Almedalen. Det nya ROT-avdraget, som gäller från och med den 8 denyheter från Byggbranschen i samverkan krafttag mot svartarbete ger resultat Under flera år har eio genom Byggbranschen i samverkan arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen. Fler vita jobb med permanent ROT-avdrag. Tidigare erfarenheter av ROTavdrag har gett goda resultat för branschen. Konkurrensen från oseriösa aktörer har minskat och för statens del har det inneburit att svarta tjänster till ett värde av 2 miljarder årligen har blivit vita, vilket i sin tur genererat cirka 850 miljoner i ökade skatteintäkter. För medarbetarna har ett ROT-avdrag inneburit säkrare arbeten och anställningsförhållanden. Nu när avdraget permanentas kommer det att ge goda effekter på både kort och lång sikt, anser Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. cember, omfattar underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, dock max kronor per person och år. När Maud Olofsson presenterade förslaget så nämnde hon att en viktig effekt av ROT-avdraget blir att komma åt svartarbete i byggbranschen. Det är ett kvitto på att hon har tagit till sig vårt budskap, säger Björn Wellhagen. EIO:s vd Jan Siezing välkomnar också ROT-avdraget men poängterar att bankerna måste bidra med bättre lånevillkor till privata renoveringsarbeten. Vi vet att ROT-avdraget ger vita pengar in till statskassan och att det försvårar svartjobben i byggbranschen. Men vem finansierar investeringen när finanssektorn har kollapsat? Det finns ju inga pengar att låna i bankerna, konstaterar Jan Siezing. Olika skatteavdrag för konsumenter EIO Eltest är avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad. Mäklarprovision, värdering, besiktning, annonser, juridisk hjälp och tillfällig magasinering vid försäljning av en bostad är också avdragsgillt i deklarationen. Däremot är inte städning, packning och flyttransport avdragsgillt, utan räknas som levnadskostnader av Skatteverket. ROT-avDRageT gäller även Fel som UPPTäCkTs vid en eio eltest Om en elinstallatör har genomfört en EIO Eltest och upptäckt fel eller brister i elanläggning kan kunden göra avdrag om det är renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Elinstallatören måste inneha F- krafttag mot svartarbete Svartarbetet inom byggsektorn kostar staten miljardbelopp i uteblivna skatteintäkter varje år. För skattsedel. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, dock max kronor per person och år. Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x kr = kr och då blir skattesubventionen kr. Det nya ROT-avdraget, som gäller från och med den 8 december, omfattar underhåll, reparationer samt omoch tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Foto: George Peters/iStockphoto att försvåra för oseriösa aktörer har Byggbranschen i samverkan lagt fast ett åtgärdsprogram Krafttag mot svartarbete. Kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, , På finns mer information om det nya ROT-avdraget och dess betydelse för dig som elinstallatör! Ingen inkassering för oorganiserade som inte arbetar på ackord EIO står fast vid rekommendationen att medlemsföretagen inte ska inkassera kontrollavgifter för montörer som inte tillhör Svenska Elektrikerförbundet och inte arbetar på ackord. Inkasseringsavtalet gäller på samma sätt som tidigare. Denna påpekas med anledning av Elektrikernas brev om ändrade administrativa rutiner. Läs mer om Inkasseringsavtalet och EIO:s rekommendation till medlemsföretagen i Cirkulär på medlemssidan. Vid ytterligare frågor med anledning av detta, kontakta EIO:s huvudkontor eller din företagsrådgivare. NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Användning av företags- och servicebilar ur skattemässig synpunkt Rubricerade ärende är alltid aktuellt och fordrar därför en uppdatering. EIO gav ut ett cirkulär , nr 11/03 flik 5. Skatteverket meddelar att inga förändringar har skett för dessa regler. För nytillkomna medlemmar finns en utskrift i cirkuläret av vad som gäller. I cirkuläret finns även en bilaga på avtalsförslag gällande företags- eller servicebil Olika skatteavdrag för konsumenter EIO Eltest, som testar att din elanläggning och ditt hus är elsäkert, är avdragsgillt i deklarationen vid flytt och privatpersoner får numera göra ROTavdrag för elinstallationsarbeten och energibesparande åtgärder. Alla cirkulär finns att hämta i sin helhet på EIO-AKTUELLT nr

4 ROT-avdraget har redan gett effekt Det råder stor ovisshet kring utvecklingen på elteknikmarknaden. Finanskrisen och den allmänna konjunkturförsvagningen kullkastar gamla prognoser. Rolf Persson, vd på Industrifakta, menar att kreditförsörjningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen och att det finns positiva signaler trots allt. Bygg- och underhållsmarknaden beräknas minska med upp emot fem procent 2008 vilket nästan enbart beror på minskat bostadsbyggande kan nedgången bli i samma storleksordning men då påverkas den även av nedskärningar i industrin och minskat byggande av kommersiella lokaler som hotell och köpcentra. Det råder osäkerhet kring hur industrins nedskärningar påverkar elteknikföretagen. Det skulle kunna ge positiva effekter i form av satsningar på ökad automation och annan effektivisering. Beställaren vill ha ett samlat ansvarstagande från en leverantör som kan erbjuda integrerade helhetslösningar, säger Rolf Persson, vd på Industrifakta. Tips till elinstallatörer Den avgörande frågan just nu är kreditförsörjningen, konstaterar Rolf Persson, vd på Industrifakta. Det hjälper inte med noll procent ränta om man inte får låna några pengar. Problemet är bankernas höga kostnader för att förnya sin befintliga lånestock. Att svenska staten skjuter till pengar ger bara marginell effekt. För att åstadkomma en förändring krävs att förtroendet för interbanksystemet, som reglerar upplåning mellan bankerna på den internationella marknaden, återställs. Vi ser signaler som tyder på att utlåningen ökar. Upprustning av miljonprogrammet Flera stora bostadsbolag, bland annat i Stockholm, kommer att sätta igång stora renoveringsprojekt i miljonprogramsområden under Det gäller både teknisk upprustning och energieffektivisering. Om inte elteknikföretagen breddar sin kompetens är risken överhängande att byggföretagen tar hand om en stor del av energieffektiviseringsåtgärderna, säger Rolf Persson. Beställaren vill ha ett samlat ansvarstagande från en leverantör som kan samordna tekniska funktioner och erbjuda integrerade helhetslösningar. Behovet av förnyade elinstallationer är enormt och kan be- Den mest motståndskraftiga sektorn, som kan vara värd att prioritera, är offentlig ny- och ombyggnad. Var noggrann med bevaka dina kreditrisker, för antalet företag som hamnar på obestånd ökar snabbt. Det kan vara smart att satsa på mindre renoveringsprojekt som är kopplade till energieffektivisering. ROT-avdraget skapar bättre förutsättningar för förnyelse av installationer i privata bostäder. Lågkonjunkturen kan öppna möjligheter för att knyta till sig specialistkompetens som friställs från andra företag och branscher. röra lägenheter enbart i flerbostadshus. Tyvärr prioriterar fastighetsägarna andra åtgärder vilket sannolikt beror på att osynliga elledningar inte observeras i samma utsträckning som exempelvis fuktskadade våtrum. Därför är det väldigt viktigt att landets elinstallatörer uppmärksammar fastighetsägarna på behovet av att besiktiga elinstallationerna. Försämrade rekryteringsmöjligheter Den största negativa konsekvensen av finanskrisen kan bli att rekryteringsmöjligheterna försämras i hela byggbranschen under lång tid framöver om uppsagd personal söker sig till andra branscher vilket skedde på 90-talet. Regionala skillnader förstärks De regionala skillnaderna blir större i en lågkonjunktur. Nedgången på bostadsmarknaden blir särskilt kännbar i storstadsområden medan mindre orter kan drabbas hårt av nedskärningar inom industrin. Det som påverkar alla negativt är den försvagade framtidstron hos både hushåll och företag. Historiskt sett återhämtar sig storstäder snabbare från en lågkonjunktur än mindre orter. Foto: Rich Vintage/iStockphoto Den mest motståndskraftiga sektorn, som kan vara värd att prioritera för elinstallatörer är offentlig ny- och ombyggnad av till exempel sjukhus, förskolor och skolor. Positiva signaler Ökat intresse för bostadsköp efter senaste räntesänkningen. Införandet av ROT-avdrag verkar ha gett omgående effekt i form av ökad efterfrågan på hantverkstjänster. Kommuner och andra offentliga upphandlare ökar sina investeringar till följd av sjunkande anbudspriser. Elteknikföretagen har förhållandevis låga fasta kostnader vilket är en styrka i lågkonjunktur. Flera stora bostadsbolag, bland annat i Stockholm, kommer sätta igång stora upprustningsprojekt i miljonprogramsområden under Flera allmännyttiga bostadsbolag planerar nyproduktion av bostäder. Sverige är ett av få europeiska länder som har byggt för lite bostäder de senaste tio åren. Därför finns det ett strukturellt underskott som bromsar inflyttningen till tillväxtkommuner och försvårar rörelsen på arbetsmarknaden. Utbyggnaden av vindkraft fortsätter i stor skala och solenergi börjar få genomslag på allvar. Nästa konjunkturrapport från EIO kommer den 15 mars EIO-AKTUELLT nr

5 eio vill locka flera ingenjörer till branschen en av samhällsbyggnadssektorns utmaningar är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Tillsammans med ett antal organisationer i nätverket samhällsbyggarna satsar eio på att gemensamt marknadsföra sektorns yrken och utbildning genom bland annat en gemensam monter på studentmässor. eio-aktuellt besökte saco:s studentmässa i älvsjö. Text och bild: Sofia Pettersson Mässbesökarna gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare med flera får på mässan veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och jobbmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn. samhällsbyggarna Samhällsbyggarna samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad. De består av organisationerna Banverket, EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, STD Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket. Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis samhällsplanerare, högskoleingenjör eller elektriker. Vi måste också bredda vår rekryteringsbas, det är viktigt att fler unga kvinnor och ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Ulf Pettersson utbildningsansvarig på EIO. svårt TäCka RekRyTeRIngsBehOveT Många spännande arbeten finns inom samhällsbyggnadssektorn, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning, säger han vidare. Även om det allmänna konjunkturläget är osäkert just nu hotar personalbrist på sikt. Jörgen Hultkranz, studerande inom data- och elektroteknik på högskoleingenjörsutbildningen i Norrköping (Linköpings Universitet) var en av de som representerade områdena el-, tele- och data under mässan i Älvsjö. många valmöjligheter Min utbildning ger många valmöjligheter, man kan hålla på med allt från kraftelektronik till programmering och elkonstruktion. Jag gick elprogrammet på gymnasiet, och läste sedan in en bastermin innan högskolestudierna. Angående frågan om besökarna visar intresse för samhällsbyggarbranschen svarar Jörgen Hultkranz: Det gäller för oss i montern att förklara vad man kan arbeta med om man utbildar sig inom något av våra områden. Många är till exempel intresserade av att jobba med data, och det är ju Jörgen Hultkranz från högskoleingenjörsutbildningen i Norrköping marknadsför sin och andra högskoleutbildningar under mässan i Älvsjö. absolut en möjlighet efter ingenjörsutbildningen. Det är viktigt att vi visar de olika alternativen. viktigt att synas En annan representant på plats var Mattias Ahnlund, verksamhetsutvecklare på Bravida Sverige AB. Jag är här för att jag är en av de unga ingenjörerna inom Bravida. Det är viktigt att synas och försöka inspirera andra unga till yrket. Samhällsbyggare är väldigt brett och det är många som inte vet vad arbetet innebär, säger han. Här får de möjlighet att se helheten där elsidan är en del. Det krävs samarbeten av det här slaget för att kunna visa hur allt hänger ihop, säger Mattias Ahnlund. ytterligare tolv eioföretag IsO-certifierade De tolv företag som under året deltagit i EIO-Q-utbildning har nu nått målet och blivit ISO-certifierade. I och med de nya certifieringarna har EIO-Q Intressegrupp fått en god etablering och förankring. Sedan starten har nu totalt nitton EIO-företag certifierats med hjälp av EIO-Q Ledningssystem. Många av företagen som har varit med tycker att det har varit givande att införa ett ledningssystem, inte bara när det gäller kvalitetsarbetet utan även när det gäller att driva och leda företaget, säger Pär Lanner, kvalitetschef på EIO. Ytterligare ett tjugotal EIO-företag har visat intresse för certifiering under Gå in på eller kontakta Pär Lanner, , De tolv certifierade företagen: jass elektriska ab, Kungens kurva; edsvikens el ab, Stockholm; s.g. Westin elcenter ab, Älvsjö, Upplands Väsby; mjäryds elmontage ab, Strömsnäsbruk; Teknikservice i katrineholm-vingåker ab, Katrineholm; Odells el-service i stockholm ab, Farsta; smimab, Göteborg; elcenter jk i Borås ab, Borås, Göteborg; jio eltjänst ab, Älvängen; aqt elservice ab, Mölndal; a W elteam ab, Kungälv; Roslagens styrinstallation ab, Norrtälje Kontakta Ulf Pettersson, , juridisk medlemsservice eio:s entreprenadjurist lars engell slutade den 15 december. Till dess en efterträdare är utsedd (rekrytering pågår) så kommer Per Ossmer, f.d förbundsjurist hos vvs-företagen, att ge eio:s medlemmar råd per telefon eller via mejl. Per Ossmer har i många år sysslat med frågor som rör leveranser och installationer inom olika installatörsbranscher. Per Ossmer nås på mobiltelefon och e-post I mån av tid kommer också eio-juristen Dennis ahlgren att stå till tjänst med råd. Telefon: , och e-post: EIO-AKTUELLT nr

6 AKTUELLA FRÅGAN Hur påverkar konjunkturen ditt företag? Kent Pettersson, Fagersta Industri-El & Maskin, Fagersta. Företaget har 20 anställda. Det är väldigt kännbart eftersom vi hyr ut mycket personal till industrin. Våra sex största kunder är lokala industrier och nu skickar de tillbaka vår personal. Tyvärr har vi tvingats varsla 5-7 personer (förhandlingar med SEF pågår). Det har pratats om att Outokumpu ska investera 8 miljarder i ett nytt stålverk i Avesta men just nu är det osäkert om det blir av. Vi får ställa om verksamheten till byggmarknaden där det fortfarande finns förfrågningar, exempelvis ska Systembolaget bygga om två butiker. Omställningen innebär troligen att vi behöver vidareutbilda några av våra medarbetare. Jan Ejebjörk, JiHå El & Automation, Landskrona. Företaget har 50 anställda. Vi har alltid mycket att göra i december, oavsett konjunktur. Man får nog vänta till februarimars för att bättre kunna urskilja effekterna. Hittills är det bostadsentreprenaderna som drabbats hårdast. Det är någon industrikund som har dragit ner på produktionen och stoppat investeringarna. Bankerna måste agera på ett förtroendegivande sätt så att industrin vågar satsa. Vi har väldigt svårt att få tag på nya medarbetare så lågkonjunkturen kan bli ett tillfälle att stärka sin kompetens. Räntesänkningen och ROT-avdraget är positiva signaler som gör att man ser lite ljusare på tillvaron. Lars Jonasson, Sejfa, Östersund. Företaget har 44 anställda. Det märks att antalet förfrågningar minskar och att priserna rasar. Som väl är har vi flera långvariga projekt som sträcker sig en bit in på 2009 och än så länge har vi inte behövt varsla någon personal. Östersund har ingen industri att tala om så vi drabbas knappt av nedskärningar i den sektorn. Det är ett par större nybyggnadsprojekt på gång här uppe, exempelvis bostäder och ett fängelse, men planerna har överklagats. Vi arbetar även mot konsumenter så ROT-avdraget kommer lägligt. Christer Antbro, Skandia Elmontage, Göteborg. Företaget har 55 anställda. Vi påverkas på många olika sätt, inte minst genom en negativ omgivning. Det blir som en självuppfyllande profetia och den globala ekonomin spär på problemen. Det finns mycket pengar men det är svårt med kreditgivningen. En av våra större kunder är Volvo Lastvagnar. Deras kunder får inte loss pengar för att köpa lastbilar vilket leder till att Volvos investeringar minskar. Redan nu ser vi en kraftigt fallande prisbild. Elteknikföretagen har olika sätt att definiera nollresultat. Vissa bortser från osynliga kostnader och tar jobbet så länge det täcker montörslöner och materiel. I det här läget tycker jag att EIO borde intensifiera sina insatser för att upplysa medlemsföretagen om vilka kostnader som man ska ta med i sina kalkyler. Peter Westerlund, Flemingsbergs Elektriska, Stockholm. Företaget har 41 anställda. Vi märker att det är fler installatörer och byggare som räknar på samma projekt så konkurrensen om jobben hårdnar. Beställarna är lite försiktiga med att starta nya projekt och en del planerade åtgärder dras tillbaka. Förfrågningarna om nyproduktion av bostäder har upphört. Men det påverkar inte oss särskilt mycket eftersom vi mest arbetar med renovering, ombyggnad och datainstallationer i kontor och offentliga lokaler. Flemingsbergs Elektriska fyller 40 nästa år och i dessa tider är erfarenhet extra viktigt. Under 2009 kommer vi vara mer aktiva mot slutkund och inte förlita oss på byggarna i samma utsträckning. Vi anställde nyligen sex elektriker och har aldrig behövt varsla personal på grund av en lågkonjunktur ÅRS AVGIFTER TILL EIO OCH SVENSKT NÄRINGSLIV Inträdesavgift (engångs) kronor. Avgiften avser tillskott till EIO:s konfliktfond och är därmed i sin helhet avdragsgill. medlemsavgift till eio 0 % på total lönesumma. Avsätts till konfliktfond, avdragsgill, ej momsbelagd. serviceavgifter till ema Fast avgift...0 anställda 700 kr per medlem anställda kr per medlem...> 3 anställda kr per medlem Rörlig avgift (minimilönesumma 2008 = kr) Fullservice...0,74 % på total lönesumma. Minimiavgift kr/ år ( ) Grundservice...0,43 % på total lönesumma. Minimiavgift kr/ år ( ) Samtliga serviceavgifter är avdragsgilla och momsbelagda avgift till eio lokalt Förutom ovanstående avgifter tillkommer en lokal medlemsavgift. Resp distriktsförening meddelar sina medlemmar storleken på den lokala avgiften avgifter till svenskt näringsliv Företag och koncerner med högst 249 anställda inklusive VD och ägare 0,09 % x lönesumman minskad med ett grundavdrag på kr Svenskt Näringsliv...0,048 % föreningsavgift, ej moms, ej avdragsgill Svenskt Näringsliv Service AB...0,042 % serviceavgift, momsbelagd och avdragsgill Företag och koncerner med > 249 anställda inklusive VD och ägare 0,07 % x summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) Svenskt Näringsliv...0,037 % föreningsavgift, ej moms, ej avdragsgill Svenskt Näringsliv Service AB...0,033 % serviceavgift, momsbelagd och avdragsgill Minimiavgift till Svenskt Näringsliv är 500 kr 6 Kontakta Åsa Anderberg, Angående Fora-avgifter 2009: Särskilt tillägg El Medel för yrkesutbildning, montörsfortbildning, försäkringspremie GF 3100 samt avseende 2009 ett särskilt bidrag till Svenska Elektrikerförbundet kommer under 2009 att debiteras med 0,80 % (0,82 % under 2008) av lönesumman för montörer. Av avgiften utgör 9,33 % avdragsgill moms. Debitering av särskilt tillägg El görs via Fora tillsammans med övriga AFA (Fora)-avgifter. Försäkringen avser GF 3100 gruppliv, trygghetsförsäkring med mera, vilken Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har tecknat i Folksam till förmån för montörer som arbetar under installationsavtalet. Notera speciellt att denna försäkring även gäller för oorganiserade montörer. Kontakta Lars Törnberg, , EIO-AKTUELLT nr

7 nyheter i afs 2008:16 Bygg och anläggningsarbete Föreskriften afs 2008:16 inför två nya begrepp, byggarbetsmiljösamordnare och uppdragstagare. Föreskriften förtydligar ansvaret för den som låter utföra ett byggnadsoch anläggningsarbete. Den som utför byggnads- och anläggningsarbete ska i varje skede av planering, projektering och utförande se till att arbetsmiljön uppmärksammas. Några exempel är val av konstruktion, installation, inredning, byggtider och transporter. Även kravet på dokumentation ökar. Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat ha kontroll av tekniska anordningar, besiktningspliktig utrustning samt att förare har tillräcklig kompetens eller i förekommande fall tillstånd. Kravet på byggarbetsmiljösamordnarens kunskaper förtydligas och ska kunna styrkas genom dokumentation. En annan viktig uppgift för byggarbetsmiljösamordnaren bli att se till att byggarbetsplatsen hålls städad och att god ordning råder. Under våren 2009 kommer EIO att anordna cirka 25 informationsseminarium i samarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete med andra branschorganisationer. Den första träffen hålls den 28 januari i Göteborg, planering för övriga orter pågår. Kontakta ditt lokala EIO-kontor för mer information. Ett mer omfattande cirkulär kommer inom kort. Läs mer om arbetsmiljöverkets regler på Kontakta Rickard Lindberg, , EU fasar ut glödlamporna Nu fasas glödlamporna ut inom EU och elbesparingen blir 2 TWh, eller 10 procent av användningen av hushållsel i Sverige, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Inom hela EU är besparingen cirka 40 TWh. Det är resultatet av ekodesignkommitténs beslut i Bryssel på måndagen. Fullt genomfört kommer åtgärden att halvera användningen av el för hembelysning i Sverige. Reflektorlampor omfattas däremot inte. Det här ger oss nu ytterligare en anledning och möjlighet att ta upp diskussionen om belysningslösningar med fastighetsägarna. Tänk på att det bästa alternativet för kunden kanske inte enbart är att byta ljuskällan, utan även byta armatur och ljusstyrning. elbesparingen vid utfasning av glödlamporna beräknas bli 2 TWh. Att byta armatur och ljusstyrning är i mänga fall den enda lösningen, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert på EIO FöljanDe TIDPUnkTeR gäller: September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor September 2016 Skärpta krav på halogenlampor Läs mer på Kontakta Tord Martinsen, , Var med och skriv boken som ska påverka Sverige att få fler entreprenörer! Du gör det på: Läs mer på www. eio.se Information om arbetsbristuppsägningar Grattis, Sven-Åke! För tionde året i rad har stf Ingenjörsutbildning delat ut årets elsäkerhetspris på elsäkerhetsdagen, elsäk 08, i början av december. Priset gick till sven-åke Polfjärd. Ur motiveringen: Sven-Åke Polfjärd har under flera decennier arbetat aktivt med elsäkerhetsarbete. Att arbeta med elsäkerhetsfrågor inom pappersindustrin är inte alltid det lättaste. Det finns många säkerhetsfrågor som pockar på ledningens intresse. El är bara en av dessa. Sven-Åke Polfjärd har som ordförande inom FIE (Föreningen för industriell elteknik) arbetat för att förse elindustribranschen med bra teknisk litteratur. Han har även varit aktiv inom ESA industri-projektet, TK 64 på Svenska Elektriska Kommittén (SEK) och i Elforsks projekt om riskanalys för nät. Magnus Olofsson (t v), generaldirektör på Elsäkerhetsverket, Kenth Ryeskog (i mitten), projektledare på STF Ingenjörsutbildning AB och elsäkerhetsvinnaren själv Sven-Åke Polfjärd. Foto: STF I cirkulär , som finns på medlemssidan på kan du läsa om de rättsregler som aktualiseras när personal sägs upp på grund av arbetsbrist. På EIO:s digitala version av IS-avtalet, hittar du avtalskommentarer, checklistor, olika mallar och annat stöd för dig som arbetsgivare vid en arbetsbristsituation, se 3 kap Anställnings upphörande med tillhörande underrubriker. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B ReTURaDRess: elektriska Installatörsorganisationen eio Box stockholm Temadag om Energi effektivisering ett känt faktum är att samhället måste energieffektiviseras. Den 12 februari anordnar eio tillsammans med flera aktörer inom belysningsbranschen ett seminarium kring ämnet i stockholm. en fråga som kommer att diskuteras är hur vi som elteknikbransch kan ta marknadsandelar i spåren av detta. vi kommer att visa möjligheter och diskutera hur vi kan bli en vinnande bransch. en av talarna är Frank johansson från siemens som ska prata om Performance Contracting. alla entreprenörer inom el- och vvs jobbar idag mer eller mindre med energieffektivisering i byggnader som solister med var sin melodi, säger Frank johansson som menar att entreprenörer som arbetar med Performance Contracting samlar de olika solisterna till en entreprenadorkester bäst samverkan. På så sätt Frank Johansson, Siemens. nås optimal effekt. Dagen avslutas med en paneldebatt där eio:s vd jan siezing medverkar. Kontakta Johan Lysholm, , Programmet för temadagen ser du nedan. anmälan senast den 2 februari via energieffektivisering en lönsam marknad för elbranschen Temadag den 12 februari 2009 i Stockholm Programmet innehåller: InleDnIng konjunktur OCh PROgnOs Föreläsare: Rolf Persson, Industrifakta, Helsingborg. Konjunkturen utfall och prognoser. varför effektivisera energianvändningen? Föreläsare: erik johansson, Svenska Bostäder. SB:s erfarenheter av individuell mätning av värme, varmvatten och el. mäta, analysera OCh FöReslÅ ÅTgäRDeR Föreläsare: lennart edéus, Energikonsult, EnergoRetea. EnergoRetea har under snart två års tid utbildat närmare 400 blivande certifierade energiexperter. PeRFORmanCe COnTRaCTIng, FRÅn ax TIll limpa Föreläsare: Frank johansson, Siemens AB. Alla entreprenörer inom El och VVS jobbar idag mer eller mindre med energieffektivisering i byggnader som solister med var sin melodi. Performance Contracting entreprenören, samlar solisterna till en entreprenadorkester för att spela samma melodi samtidigt och i samma takt. PanelDeBaTT hur kan energieffektivisering BlI en lönsam marknad FöR elbranschen? Föredragshållarna och Jan Siezing, EIO deltar i paneldebatten. För mer information och anmälan, KRÖNIKAN svenskt näringsliv välkomnar regeringens stimulanspaket Det är välkommet att regeringen nu har lagt fram ett stimulanspaket som kompletterar budgeten från tidigare i höst. Regeringen har inte fallit i fällan att föreslå tillfälliga konsumtionsstimulanser utan väljer åtgärder som mer direkt är riktade till arbetsmarknaden. Regeringen satsar 8,3 miljarder kronor nästa år för att mildra den ekonomiska krisens effekter. Bland satsningarna finns förstärkt stöd till nya arbetslösa, förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning, satsningar på infrastruktur och skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader, så kallade ROT-tjänster. Mer pengar till infrastruktur, att ROT-avdraget blir permanent och att man kommer att upphandla mer av arbetsförmedlingstjänsterna är saker som vi ser som positiva. Exportkreditnämnden får utvidgade ramar för sina exportgarantier på 150 miljarder kronor och Svensk Exportkredit får en utökad låneram på 100 miljarder kronor. Det är viktiga åtgärder eftersom kreditkrisen har gjort det svårt för företagen att finansiera sina affärer. Det som saknas är kraftfulla åtgärder Signhild Arnegård Hansen för att få det finansiella systemet att fungera. Men trots det anser vi att regeringen är rätt ute. Vi ser regeringens kraftfulla paket som ett viktigt steg framåt. Vi har tidigare visat att det kan behövas ännu mer omfattande åtgärder. Regeringens besked visar att det uppenbarligen finns en beredskap att agera snabbt. Det ser vi inom Svenskt Näringsliv som hoppingivande. Läs mer på Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv välkommen till eio! nya medlemsföretag i november 2008 EIO Örebro-Värmland Mikael Folkesson Service AB, Degerfors EIO Skåne JiHå Automation AB, Landskrona Palle & Martin Elinstallation AB, Ljungbyhed EIO Göteborg Profitek Göteborg AB, Hisings Backa EIO Östgöta Sörmland Ställverksgrabbarna i Norrköping AB, Norrköping Allmänna El Motala AB, filial, Linköping EIO Sydöstra Sverige Böda El AB, Löttorp Böda El AB, filial, Borgholm 8 EIO-AKTUELLT nr

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009 Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

BYGG- STOPP. Dennis i rafflande bandydrama SIDOR SPECIAL! OM KRISEN

BYGG- STOPP. Dennis i rafflande bandydrama SIDOR SPECIAL! OM KRISEN NUMMER 2 / 12 FEBRUARI 2009 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE SPECIAL! SIDOR OM KRISEN BYGG- STOPP Nybyggandet i fritt fall Arbetslösheten ökar snabbt Konkurs drabbade Robert två gånger DESSUTOM: Om du blir arbetslös

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 9 december 2014 Pris: 60 kronor FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch SOCIAL HÅLLBARHET NÄSTA STORA STEG #åsikten: Bengt Wånggren,

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

RED UT STORMEN. Det här händer. ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

RED UT STORMEN. Det här händer. ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 februari 2015 Pris: 60 kronor Det här händer 2015 Alla nya lagar som påverkar dig ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka,

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer