Philip Morris Internationals uppförandekod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Philip Morris Internationals uppförandekod"

Transkript

1 PMI:s uppförandekod

2 Philip Morris Internationals uppförandekod

3 Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas av personer utanför företaget? Hur skulle det till exempel uppfattas av våra kunder, av människorna i området där vi arbetar, eller av allmänheten? Lägg dessa regler på minnet Lär dig juridiska och företagsspecifika normer som gäller ditt arbete. Följ dessa normer alltid. Fråga om du någonsin är osäker på vad som är rätt. Fortsätt fråga tills du får svar. Philip Morris Internationals uppförandekod gäller för Philip Morris International Inc. och direkta eller indirekta dotterbolag, som kollektivt kallas för Philip Morris International, PMI eller Företaget.

4 Brev från styrelseordförande Till Philip Morris Internationals anställda: Jag är väldigt stolt över att vara anställd av Philip Morris International. Under min karriär har jag lärt mig att de som arbetar för PMI är bra människor. Jag skriver för att påminna om de förväntningar som styrelsen och jag har när det gäller efterlevnad av den här koden. Det finns en enkel tanke bakom allt vi gör: Vi försöker uppnå verksamhetsmålen med integritet och fullständig laglydighet. Det är rätt att göra så och det är vettigt ur verksamhetens synpunkt. Genom att agera med integritet får vi förtroende av kunder, konsumenter, aktieägare, medarbetare, lagstiftare, leverantörer och samhället som vi lever och verkar i de vars förtroende vi måste få för att lyckas. Philip Morris International har en Chief Compliance Officer som ansvarar för att se till att programmet för korrekt uppträdande införs inom hela PMI, med hjälp av linjechefer och centrala funktioner. Philip Morris Internationals uppförandekod är en viktig resurs i vårt engagemang för integritet. Koden förklarar många av de grundläggande regler som gäller vår verksamhet och det personliga ansvar var och en av oss har att agera om vi i god tro anser att något inte verkar rätt. Läs koden noggrant. Det hjälper dig att se till att dina handlingar aldrig riskerar att inte följa PMI:s åtagande att göra det rätta. Inget är viktigare än vårt engagemang för korrekt uppträdande och integritet inga ekonomiska mål, inga marknadsföringsmål, och inga försök att överträffa konkurrenterna. Ingen önskan att behaga chefen är viktigare än det engagemanget. Vårt engagemang för korrekt uppträdande och integritet måste alltid komma först. Koden handlar om vilka vi är och vilka vi väljer att vara. Det handlar om hur vi bedriver vår verksamhet överallt och hela tiden. Genom att ordagrant följa koden och dess andemening så kan vi tillsammans se till att man känner sig stolt över att arbeta för Philip Morris International. Vänliga hälsningar, Louis C. Camilleri Styrelseordförande Philip Morris International Inc. Mars 2008

5 Innehållsförteckning Vad du bör veta om PMI:s uppförandekod 2 Vad är koden till för? 2 Vem ska följa koden? 3 Ditt personliga engagemang för att göra det rätta 3 Vad gäller för den som är chef? 3 Förklarar koden alla normer jag behöver känna till? 4 Hur är det med olika lagar i olika länder? Ställa frågor och ta upp funderingar 4 Din plikt att säga till Var man söker hjälp 5 Vem ska jag kontakta för att få hjälp? 5 Vi tolererar inte vedergällning 6 Compliance HelpLine 6 Vad händer när jag ringer HelpLine? 7 Kan jag ta upp en fråga anonymt? PMI:s program för korrekt uppträdande och integritet vad är de till för? 7 Struktur Arbetsmiljö 8 Vad vi siktar mot 8 Lika villkor och mångfald 8 En arbetsmiljö fri från övergrepp 9 Anställdas hälsa, trygghet och säkerhet 9 Tystnadsplikt 10 Droger och alkohol på arbetsplatsen Intressekonflikter, gåvor och underhållning 11 Vad vi siktar mot 11 Intressekonflikter 13 Motta gåvor och underhållning 16 Ge gåvor och underhållning Bedriva verksamhet 18 Vad vi siktar mot 18 Konkurrenslagar 21 Information om konkurrenter 22 Pengatvätt och smuggelgods 23 Handelsrestriktioner, exportkontroll och bojkottlagar 25 Tull och indirekt skatt 25 Staten som kund 27 Internationella mutor och korruption 28 Konfidentiell information, immaterialrätt och upphovsrätt 29 Ohederlig verksamhet

6 Hantera konsumenter 30 Vad vi siktar mot 30 Produktkvalitet 31 Reklam och marknadsföring av produkter 32 Skydda minderåriga 33 Tystnadsplikt gällande kund- eller konsumentinformation Företagsinformation, tillgångar och ekonomisk öppenhet 34 Vad vi siktar mot 34 Korrekt bokföring och ekonomisk öppenhet 35 Företagstid 35 Företagets egendom och tillgångar 36 Företagsägd information 37 Möjligheter för företaget 37 Datoranvändning och nätverkssäkerhet 38 Företagets medel 38 Insider-handel 39 Relationer till investerare och media 39 Dokumenthantering 40 Ovälkomna idéer Samhället 41 Vad vi siktar mot 41 Efterlevnad och överträffande av miljöregler 42 Politisk aktivitet och kontakt med statliga tjänstemän och anställda 43 Barnarbete och tvångsarbete 43 Statliga förfrågningar eller utredningar 44 Öppenhet gällande sponsring/bidrag 45 Utbildning och erkännande av anställda 46 Nummer till Compliance HelpLine och interna kontakter Alla anställda förväntas kunna och följa koden, vilket beskrivs mer ingående i nedanstående avsnitt och PMI:s principer och förfaranden. Koden är inte avsedd att skapa, och skapar inga kontraktsbundna rättigheter som anställda, aktieägare, kunder, leverantörer eller konkurrenter kan hävda gentemot företaget. Det underlättar för alla om man vet vad som förväntas av en som anställd för att se till att vi alltid agerar med integritet. Aktuell version av koden och PMI:s principer och förfaranden återfinns på PMI:s intranät.

7 Vad du bör veta om PMI:s uppförandekod Vad är koden till för? PMI är fast beslutna att bedriva verksamhet i enlighet med lagens bokstav och anda, samt andra accepterade verksamhetsnormer som återges i företagets principer och förfaranden. Det är felaktigt att inte motsvara normen och det kan utsätta företaget och dess anställda för allvarlig skada. Integritet innebär att leva efter lagen och de egna interna normer som vi beslutar oss för. Inget är viktigare på PMI. PMI:s uppförandekod ger en introduktion till viktiga lagar och policyer som alla som arbetar för PMI måste följa. Koden är till för att hjälpa oss: Förstå och följa grundläggande uppföranderegler som gäller arbetet; samt Veta när och var man ber om råd eller tar upp problem. Koden sammanför och sammanfattar viktiga företagspolicys i en praktisk guide. Som förklaras nedan, är det bara en utgångspunkt PMI:s principer och förfaranden, kompletterar koden och kan gälla dina arbetsuppgifter. Vem ska följa koden? Alla anställda och personer som arbetare för PMI i hela världen måste följa de etiska riktlinjer som koden innehåller och bör använda koden som en vägledning när de agerar å PMI:s vägnar. Anställda som anlitar tredje part för att agera å PMI:s vägnar, såsom konsulter, måste i rimlig mån anstränga sig för att övervaka deras arbete, så att de agerar i enlighet med kodens principer. Den som kommer i kontakt med underleverantörer eller andra som arbetar tillfälligt från PMI:s eller ett dotterbolags lokaler bör kontakta sin chef, Compliance-avdelningen eller den juridiska avdelningen för vägledning om så behövs. Om du misstänker (eller vet) att en tredje part som agerar å PMI:s vägnar, eller att en underleverantör eller någon annan person som tillfälligt arbetar från våra lokaler, agerar på ett sätt som inte följer de principer som beskrivs i koden medan de arbetar för PMI eller ett dotterbolag, bör du genast meddela din chef, Compliance-avdelningen, den juridiska avdelningen eller Compliance HelpLine. Ditt personliga engagemang för att göra det rätta Koden visar ett engagemang för att göra det rätta. Genom att jobba för PMI samtycker du till att upprätthålla detta engagemang. Förstå normerna i koden och PMI:s principer och förfaranden gällande dina arbetsuppgifter och följ dem hela tiden. Den som inte följer normerna utsätter sig själv, sina medarbetare och PMI för risk. Personen i fråga kan också drabbas av disciplinära åtgärder, i värsta fall uppsägning. PMI:s uppförandekod 2

8 Vad gäller för den som är chef? Den som är chef över andra har enligt koden ytterligare ansvar att: Föregå med gott exempel visa vad det innebär att agera med integritet; Se till att de som han/hon är chef över har tillräcklig kunskap och utbildning samt resurser för att följa lagen, kodens normer och PMI:s principer och förfaranden gällande efterlevnad; Kontrollera de underställdas uppträdande, inklusive tillfälligt anlitade personer och projektanställda; Upprätthålla och driva igenom normerna i koden och alla PMI:s principer och förfaranden gällande efterlevnad; Ge stöd till anställda som i god tro tar upp en fråga eller fundering gällande efterlevnad och integritet. Det får aldrig förekomma någon form av vedergällning mot en anställd som tar upp sådana frågor eller funderingar; samt Rapportera eventuella situationer då efterlevnad inte sker till lämplig person inom ledningen, den juridiska avdelningen, personalavdelningen, Complianceavdelningen eller via Compliance HelpLine. Om PMI:s uppförandekod Förklarar koden alla normer jag behöver känna till? Koden är hörnstenen i vårt engagemang för integritet. Men koden är inte avsedd att beskriva varje lag eller policy som kan gälla dig. Var noga med att lära dig de regler som gäller dig. Exempelvis: PMI:s principer och förfaranden gällande efterlevnad, som identifieras av suffixet C, vidareutvecklar normerna i koden, och tillsammans med koden sätter de en enhetlig, världsomspännande standard för PMI. Det land du arbetar i kan ha ytterligare lagar, regler eller policyer som gäller dig. För att få veta mer om lagar, principer och förfaranden gällande efterlevnad som gäller dig, se ytterligare information i koden som markerats med i symbol, fråga din chef, en lämplig ansvarig, eller kontakta Compliance-avdelningen eller den juridiska avdelningen. PMI:s uppförandekod 3

9 Hur är det med olika lagar i olika länder? PMI bedriver verksamhet i många länder, och det innebär att anställda kan beröras av lagar i olika länder och organisationer, såsom Europeiska unionen. Var och en av oss har ett viktigt ansvar för att lära oss och följa lagarna som gäller där vi arbetar. Philip Morris International Inc., moderbolaget till alla PMI:s dotterbolag, är ett företag som drivs i USA. Av bland annat den anledningen kan amerikansk lag gälla även då verksamheten bedrivs utanför USA. Andra länder kan också göra sina lagar gällande utanför landsgränserna. i Om du har frågor gällande de lagar som tillämpas på dina aktiviteter ska du alltid kontakta den juridiska avdelningen där du arbetar för att få råd. Ställa frågor och ta upp funderingar Din plikt att säga till Vårt företag kan inte leva upp till vårt engagemang att agera med integritet om vi som individer inte säger till när vi borde. Förutom att känna till det juridiska och etiska ansvar du har i arbetet, ska du därför också säga till om: Du är osäker på lämpligt agerande och behöver råd. Du tror att någon som agerar å PMI:s vägnar gör eller har gjort eller kan stå i begrepp att göra något som bryter mot lagen, PMI:s principer och förfaranden gällande efterlevnad eller denna uppförandekod. Du tror att du kan ha varit inblandad i en felaktig handling. Du tror att någon som har tagit upp sådana frågor eller funderingar i god tro har blivit utsatt för vedergällningar. PMI:s uppförandekod 4

10 Var man söker hjälp Vem ska jag kontakta för att få hjälp? Vad ska du göra om du har en fråga eller fundering kring normerna för korrekt uppträdande och integritet? Vi arbetar hårt för att främja en omgivning med öppen, ärlig kommunikation. Om du har en fundering kring en juridisk eller verksamhetsmässig händelse så finns det flera handlingsalternativ. Det viktigaste är att du ställer frågan eller tar upp funderingen. Tystnadsplikt tillämpas i den mån det är möjligt med tanke på företagets behov att utreda och lösa frågan och följa lagen. Det är bra att börja med chefen när det gäller frågor om korrekt uppträdande eller integritet. Du kan också få hjälp eller råd från: Din chefs chef. Ansvarig för ditt dotterbolag, din funktion eller din avdelning. Compliance-avdelningen. Den juridiska avdelningen. Personalavdelningen. Chief Compliance Officer. I slutet av denna kod finner du allmän kontaktinformation. Dessutom innehåller den här koden hänvisningar eller ytterligare information om var du kan få hjälp eller vägledning gällande det som tas upp i ett visst avsnitt. Dessa markeras med en i -symbol. Vi tolererar inte vedergällning En anställd som i god tro söker råd, tar upp en fundering kring eventuell brist på efterlevnad eller rapporterar misstänkt felaktigt beteende följer denna kod och gör det som är rätt. PMI tillåter inte vedergällning mot denna person. Disciplinära åtgärder, såsom uppsägning, kommer att vidtas mot den som försöker delta i vedergällning. Om du misstänker att du eller någon som du känner har blivit utsatt för vedergällning för att ha tagit upp en fråga kring korrekt uppträdande eller integritet, ska du genast kontakta Compliance-avdelningen. Vi tar påstådda vedergällning på fullt allvar. Anklagelser om vedergällning kommer att utredas, och lämpliga åtgärder att vidtas. PMI:s uppförandekod 5

11 Compliance HelpLine De flesta problem kan lösas via direkt kommunikation mellan de berörda parterna eller genom att göra en av ovan listade personer uppmärksam på detta. Om du inte känner dig bekväm med att använda de möjligheter som anges ovan, eller om du vill ta upp ett misstänkt eller eventuellt felaktigt beteende anonymt, kan du kontakta Compliance HelpLine. Compliance HelpLine drivs av ett oberoende företag som rapporterar samtalet till PMI så att vi kan vidta åtgärder kring dina funderingar kring korrekt uppträdande och integritet. Linjen är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan i form av en telefonlinje och webblina. Man kan ringa HelpLine från alla länder där våra företag har anställda, och webblinjen kan nås överallt där det finns Internetuppkoppling. Det finns översättningsmöjligheter för drygt 100 språk. I vissa länder kan HelpLine styras av regler, och operatörerna kanske endast kan ta emot samtal gällande vissa problemområden. Ditt företag upplyser dig om så är fallet. i Titta i slutet på denna kod för kontaktinformation gällande hur man når Compliance HelpLine via telefon eller Internet. Vad händer när jag kontaktar HelpLine?? F: Jag tror att min chef gör något som enligt koden är fel. Jag vågar inte rapportera det, eftersom jag är rädd att hon kan försvåra mitt arbete. Vad ska jag göra? HelpLines rapporter översätts och vidarebefordras till företaget för vidare åtgärder. Lämplig avdelning, såsom personalavdelningen, avdelningen Internal Controls eller den juridiska avdelningen, kan ombedas att bidra till utredningen och problemets lösning. Dessutom kontrollerar Chief Compliance Officer rapporter och vidtagna åtgärder regelbundet, och när så är lämpligt rapporterar denne till sina chefer och granskningskommittén i styrelsen. Vi gör allt vi kan för att ge dig ett snabbt svar efter tagen kontakt, särskilt då omständigheterna kräver det. Om en utredning inleds ska vi undersöka saken snabbt, och när så är lämpligt, se till att korrekt åtgärd vidtas. S: Om du inte känner dig bekväm med att tala med din chef om det direkt, kan du försöka med en av de andra möjligheterna som anges under avsnittet Vem ska jag kontakta för att få hjälp i denna kod, där Compliance HelpLine är ett alternativ. PMI tolererar inte vedergällningar i någon form mot personer som tar upp ett problem i god tro. PMI:s uppförandekod 6

12 Kan jag ta upp en fråga anonymt? PMI ser helst att den som väcker en fråga identifierar sig, men via Compliance HelpLine kan man ta upp frågor anonymt. Man tilldelas ett spårnummer så att anställda som inte vill uppge sina namn ändå kan återkomma för att få ett svar eller tillhandahålla mer information. PMI ser helst att du identifierar dig när du kontaktar HelpLine. Bland annat kan det underlätta vår utredning om du uppger ditt namn. Dessutom, såsom förklarats ovan, har PMI en bestämd policy mot vedergällning för att man i god tro har tagit upp en fråga med hjälp av denna kod. PMI:s program för korrekt uppträdande och integritet vad är de till för? Struktur Denna kod är mer än en beskrivning av våra normer. Den är fokus i ett utbrett program för korrekt uppträdande och integritet som stöttas av ledningen och högre chefer, samt cheferna för alla PMI:s dotterbolag och ledarna för olika funktioner. Programmet administreras av PMI:s Chief Compliance Officer. Chief Compliance Officer går igenom företagets program för korrekt uppträdande med PMI:s chefer och med styrelsens granskningskommitté. Tillsammans övervakar Chief Compliance Officer och företagsledningen PMI:s program för korrekt uppträdande och integritet. Ansvarsområden innefattar: Tilldela roller och ansvarsområden inom programmet; Handha utbildning och kommunikation gällande efterlevnad; Handha kontroll av efterlevnad; Samordna interna efterlevnadsutredningar; Granska disciplinära rutiner vid brott mot koden eller andra normer; samt Övervaka de möjligheter som finns för att ta upp en fråga gällande efterlevnad och rapportera funderingar. PMI:s uppförandekod 7

13 Arbetsmiljö Vad vi siktar mot PMI främjar arbetsplatser som är trygga och professionella och som främjar samarbete, mångfald och förtroende. Detta innefattar ett starkt engagemang för att ge alla människor samma anställningsmöjligheter. Vi respekterar våra anställdas rätt att välja om de vill ansluta sig till en fackförening eller inte. Lika villkor och mångfald PMI har länge haft kulturell mångfald och varit en bra plats att arbeta på. Vi rekryterar, anlitar, utvecklar, främjar, tillrättavisar samt utför andra arbetsåtgärder utan hänsyn till en persons ras, hudfärg, religion, kön (sidentitet), ålder, ursprung, sexuella läggning, handikapp, medborgarstatus, civila status, eller annan juridiskt skyddad status. Det innefattar att tillhandahålla rimlig anpassning till anställdas handikapp eller religiösa tro eller utövande av sådan tro. Anställda kan ha ytterligare rättigheter baserat på lokala lagar eller regelverk. i Om du har ytterligare frågor om lika anställningsvillkor eller rättigheter kan du kontakta din lokala eller regionala representant för personalavdelningen. En arbetsmiljö fri från övergrepp? F: Jag är en kvinnlig anställd. En manlig medarbetare fäller ofta personliga kommentarer om mitt utseende som får mig att känna mig illa till mods. Jag har bett honom att sluta, men inget händer. Vad kan jag göra åt det? Att ha en professionell arbetsmiljö innebär också att vi inte tolererar någon form av övergrepp. Övergrepp kan ske verbalt, fysiskt eller visuellt där syftet eller effekten blir att skapa en stötande, fientlig eller skrämmande omgivning. Sexuella trakasserier kan i synnerhet innefatta sexuella närmanden, krav på sexuella tjänster, oönskad fysisk kontakt eller upprepade och ovälkomna sexuella förslag. Övrigt förbjudet beteende kan vara: stötande rasistiska, etniska, religiösa, åldersrelaterade eller sexuella skämt eller förolämpningar, utdelning eller uppvisning av stötande bilder eller teckningar, samt användning av röstbrevlåda, e-post eller annan elektronisk utrustning för att skicka nedsättande eller diskriminerande information. Sådant beteende hör inte hemma på PMI. i Du bör känna till och följa PMI:s O2-C Anställning. S: Du kan och bör påpeka saken. Det finns många sätt att säga till på. Titta i avsnittet Vem ska jag kontakta för att få hjälp i denna kod för att ta reda på var du kan få hjälp. PMI:s uppförandekod 8

14 Anställdas hälsa, trygghet och säkerhet? F: Våra normer för arbetstrygghet är utförligare än det som krävs i landet där jag är anställd, och våra konkurrenter följer bara lokala krav. Borde vi inte göra samma sak? S: Nej. Vi måste följa företagets säkerhetskrav. PMI åtar sig att tillhandahålla en säker och trygg miljö för de anställda var vi än jobbar, även om det innebär att vi överträffar de lokala kraven. PMI åtar sig att tillhandahålla en trygg och säker arbetsmiljö för de anställda. Säkerheten är särskilt viktig vid tillverkning, som styrs av säkerhetsföreskrifter, samt för anställda som tillbringar en stor del av arbetsdagen med att köra fordon i företagsrelaterade ärenden. Varje arbetsplats har säkerhetsföreskrifter som måste följas. Vi följer alla hälso- och säkerhetslagar, liksom våra egna hälso- och säkerhetskrav, som ofta är utförligare än lagkraven. Men det räcker inte med säkerhetsregler. Vårt företags engagemang i säkerheten innebär att var och en av oss måste vara uppmärksamma på säkerhetsrisker när vi utför vårt arbete. Alla anställda, samt övriga som arbetar i våra lokaler, måste känna till de hälso- och säkerhetskrav som gäller deras arbetsuppgifter. En trygg och säker arbetsmiljö innebär också en arbetsplats fri från våld. Hot (underförstådda eller uttalade), hotelser och våld hör inte hemma på PMI och kommer inte att tolereras. i Du bör känna till och följa PMI:s 08-C Miljö, hälsa, trygghet och säkerhet samt andra krav rörande hälsa, säkerhet och trygghet. Anställda uppmanas att påpeka otrygga situationer däribland hotelser för sin chef eller ledningen, den lokala säkerhetsansvarige eller personalavdelningen. Tystnadsplikt PMI respekterar tystnadsplikten gällande våra anställdas personliga information. Det innebär att åtkomst till personlig information bör begränsas till den personal på företaget som är auktoriserad och har ett tydligt, verksamhetsanknutet behov av informationen. Anställda som har tillgång till personlig information måste behandla den på ett korrekt och konfidentiellt sätt. Arbetsmiljö Tillhandahåll aldrig personlig information om anställda till någon utanför PMI utan godkännande. Vårt företags engagemang för tystnadsplikten innebär inte att man får syssla med olämpliga personliga aktiviteter på arbetet. Företagets datorer är till exempel endast avsedda för officiell användning och begränsad personlig användning, inte för verksamhet utan anknytning till företaget. Företaget förbehåller sig rätten, under gällande juridiska restriktioner, att komma åt, granska och använda all kommunikation, alla dokument och all information som skapas på arbetet eller med företagets resurser. Det kan innefatta saker som aktiviteter på intranät eller Internet, e-post, röstbrevlåda, telefonsamtal och datafiler. i Tystnadsplikt i förhållande till anställda regleras av lagar och regler hos ett antal myndigheter och beskrivs i PMI:s 03-C Skydd av personlig information. Om du har frågor kan du kontakta den juridiska avdelningen. PMI:s uppförandekod 9

15 Droger och alkohol på arbetet? F: Jag har märkt att min chefs andedräkt ofta luktar alkohol, även tidigt på morgonen, och han verkar påverkad. Jag är rädd att om jag konfronterar honom eller talar om det för någon så kan jag ställa till med problem, eller så ger han mig sparken. Vad ska jag göra? Arbete kräver klartänkthet och ofta en förmåga att reagera snabbt kollegors och konsumenters säkerhet är beroende av det. Om man är påverkad av alkohol eller droger, eller använder läkemedel på fel sätt, minskar man sin möjlighet att prestera enligt bästa förmåga. Därför har PMI regler som strängt förbjuder drog- och alkoholmissbruk under arbetet. Överträdelser tas på största allvar. i Om du ser drog- eller alkoholmissbruk, ska du rapportera detta. S: Det finns bevis nog att misstänka att han har problem, så det är din plikt att säga till direkt. Se avsnittet Var man söker hjälp i koden för att se var du kan vända dig. En säker och trygg arbetsmiljö är viktigt för vårt företag. PMI tolererar inte vedergällning mot dig, och vidtar åtgärder för att skydda dig mot detta. PMI:s uppförandekod 10

16 Intressekonflikter, gåvor och underhållning Vad vi siktar mot Som anställda på PMI jobbar vi tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål med lojalitet och objektivitet fattar vi beslut som påverkar företaget baserat på dess intressen oberoende av personliga eller andra utomstående influenser. Intressekonflikter? F: Vi behöver anlita en firma som tillhandahåller städtjänster lokalt, och lägger ner mycket tid på att hitta den rätta. Kan vi inte bespara företaget mycket möda genom att anlita min brors städfirma, eftersom jag vet att de kan utföra arbetet på ett bra sätt? S: Nej. Att anlita en firma för att du litar på din bror är inget affärsmässigt tillvägagångssätt och det strider mot våra inköpsregler. Dessutom skapar det en intressekonflikt mellan din önskan att hjälpa din bror och syftet att välja den mest konkurrenskraftiga leverantören. Men om du är öppen och avlägsnar dig från urvalsprocessen (och ingen som är underställd dig är inblandad), så kan din brors företag konkurrera om uppdraget med andra kvalificerade leverantörer. Våra anställda har många aktiviteter i livet utanför företaget. En intressekonflikt uppstår när en anställds personliga, sociala, ekonomiska eller politiska aktiviteter inkräktar på hans eller hennes lojalitet eller objektivitet gentemot företaget. Din förpliktelse att bedriva företagets verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt inbegriper korrekt hantering av faktiska och troliga intressekonflikter. Det kräver ibland att konflikter undviks helt och hållet, och det kräver alltid total öppenhet med alla faktiska eller troliga intressekonflikter. Vanliga sätt som intressekonflikter kan uppstå på Sidoinkomster och samröre med andra bolag. Om du har ett extrajobb hos, utför tjänster åt eller fungerar som chef eller konsult för en organisation som är en konkurrent, kund eller leverantör av varor eller tjänster, uppstår en faktisk eller möjlig intressekonflikt. (Samma sak gäller om du arbetar för en organisation som vill bli konkurrent, kund eller leverantör.) Vissa arrangemang av denna typ är aldrig tillåtna om du exempelvis arbetar för eller tillhandahåller tjänster till någon som du har att göra med via dina arbetsuppgifter i företaget. Inget utomstående samröre med konkurrenter, kunder eller leverantörer är tillåtet, såvida inte du: Får skriftligt godkännande av din chef; samt Tillsammans med din chef får skriftligt godkännande av Complianceavdelningen. Nära släktingars arbete och samröre. Nära släktingars arbete kan också skapa intressekonflikter. Om du får reda på att en nära släkting (definierat under Övriga överväganden gällande intressekonflikter) arbetar eller utför tjänster åt en konkurrent, kund eller leverantör, eller om du har en nära släkting på PMI och det kan uppstå en faktisk eller eventuell intressekonflikt från era respektive befattningar, ska du genast meddela din chef och Compliance-avdelningen. Complianceavdelningen avgör då om någon åtgärd krävs för att ta itu med situationen. I allmänhet bör ingen släkting ha affärsrelationer med dig, med någon som arbetar inom din avdelning, eller med någon som är underställd dig, och du bör inte heller ha något direkt eller indirekt chefsförhållande till någon annan anställd som är en nära PMI:s uppförandekod 11 Intressekonflikter, gåvor och underhållning

17 Intressekonflikter (fortsättning) släkting. Undantag kräver särskilt tillstånd från Compliance-avdelningen. Du måste även vara noga med att inte avslöja konfidentiell, företagsägd information till släktingar. Styrelser. Ibland kan en anställd ombedjas att ingå i en annan organisations styrelse. Det kan i vissa fall leda till en faktisk eller trolig intressekonflikt, eller till och med en juridisk fråga. Innan man accepterar ett uppdrag i styrelsen för en organisation som på något sätt har med våra verksamheter att göra (däribland välgörenhetsorganisationer) måste man alltid få skriftligt godkännande från Chief Compliance Officer, som rådgör med den juridiska avdelningen. Investeringar. Anställda och deras nära släktingar måste vara noga med att se till att deras investeringar inte skapar intressekonflikter, som motverkar den anställdes förmåga att fatta objektiva beslut å PMI:s vägnar. Konflikter kan uppstå om investeringar görs i konkurrenter, leverantörer eller kunder. Ett avsevärt intresse för en konkurrent, leverantör eller kund kräver skriftligt tillstånd i förväg från din chef och Chief Compliance Officer. Ett avsevärt intresse innebär ett ekonomiskt intresse som kan påverka eller troligen påverka ditt omdöme. Offentlig handel med fonder, indexfonder eller värdepapper, när den enskilde investeraren inte kan påverka vilka investeringar som görs, utgör ingen konflikt. Vissa investeringar är alltid fel: Investera aldrig i en leverantör om du är inblandad i urval eller bedömning av, eller förhandlingar med, leverantören, eller om du är chef över någon med ett sådant ansvar; samt Investera aldrig i en kund om du ansvarar för relationerna med den kunden eller är chef över någon med ett sådant ansvar. Ofta är det dock en fråga om sunt förnuft om en investering utgör en intressekonflikt eller ej. När du ska avgöra om en investering utgör en konflikt ska du ställa dig dessa frågor: Kan investeringen påverka beslut jag fattar för företaget? Hur kan investeringen framstå för andra i företaget, såsom mina medarbetare kan de tro att det påverkar hur jag utför mitt arbete i företaget? Hur framstår det för en utomstående, såsom en kund, leverantör, aktieägare eller till och med media? PMI:s uppförandekod 12

18 Intressekonflikter (fortsättning) Övriga överväganden gällande intressekonflikter Nära släktingar. Som föregående avsnitt visade, kan en nära släktings aktiviteter skapa en faktisk eller trolig intressekonflikt. Det sker när en anställds lojalitet blir delad eller kan framstå som delad mellan lojalitet gentemot den nära släktingen (som har en uppsättning intressen) och lojalitet gentemot PMI (som kan ha andra intressen). En nära släkting kan vara en make eller maka, föräldrar och styvföräldrar, barn och styvbarn, syskon, styvsyskon, brorsbarn, föräldrars syskon, far- och morföräldrar, barnbarn och ingifta släktingar. Dessutom gäller regeln med nära släktingar de som är sambo (oavsett om de anses vara det enligt lokal lag), den person man bor hos eller den person som man har en nära personlig eller romantisk relation med. När det gäller konfliktfrågor bär du inte ansvar för att ta reda på aktiviteter som familjemedlemmar som inte bor hos dig företar sig. För familjemedlemmar som inte bor i ditt hem behöver du bara beakta de förhållanden som du känner till. Eventuella leverantörer, kunder och konkurrenter. Gällande intressekonflikter innefattar leverantör, kund och konkurrent även både faktiska och eventuella leverantörer, kunder och konkurrenter. Om du tror att du kan ha en intressekonflikt, eller om andra kan anse att en aktivitet eller en relation som du upprätthåller är en intressekonflikt, måste du genast meddela situationen skriftligen till Compliance-avdelningen. i Elektronisk rapportering av intressekonflikter är möjlig på intranätet under PMI Compliance. Om du har frågor om hur man rapporterar, eller kring annat rörande intressekonflikter, bör du kontakta Compliance-avdelningen. Motta gåvor och underhållning PMI har många leverantörer, och de är viktiga för företagets framgångar. Därför måste relationen med leverantörer och andra tredje parter som vi gör affärer med baseras enbart på sunda verksamhetsbeslut och regelmässigt uppträdande. Gåvor och underhållning inom ramen för verksamheten kan skapa välvilja, men det kan också göra det svårare att vara objektiv gentemot den person som tillhandahåller detta. Kort sagt kan gåvor och underhållning skapa egna intressekonflikter. Gåvor och underhållning innefattar allt av värde, såsom rabatter, lån, kontanter, gynnsamma villkor gällande produkter eller tjänster, priser, transport, användning av fordon eller semesterhus, aktier eller andra värdepapper, deltagande i aktieutdelning, husrenovering, biljetter och presentkort. Listan på möjligheter är oändlig det här är bara exempel. OBS: Inom vissa dotterbolag kan mer restriktiva normer kring gåvor och underhållning gälla. Anställda på dessa dotterbolag får inte ta emot gåvor eller underhållning som bryter mot dessa normer. PMI:s uppförandekod 13

19 Motta gåvor och underhållning (fortsättning)? F: En leverantörs säljare erbjuder dig en smart utformad penna som hans företag använder för att skriva under kontrakt, men erbjudandet har en hake. Han säger att du bara kan få pennan om du talar gott om honom inför resten av inköpsteamet. Kan du ta emot pennan, eftersom den troligen är värd mindre än 250 dollar? S: Nej, eftersom det finns en uttalad begäran om motprestation, att få något i utbyte mot något. Han ger dig bara pennan om han får något i utbyte. Det kan verka obetydligt, men begäran om motprestationer finns med under listan över gåvor och underhållning som alltid är fel. Gåvor och underhållning som erbjuds PMI:s anställda och deras nära släktingar hamnar inom tre kategorier: SÅDANT SOM VANLIGEN ÄR OK Vissa gåvor och underhållning är av så litet värde att de inte behöver godkännas. Gåvor eller underhållning med ett sammantaget marknadsvärde på 250 dollar eller mindre från en och samma källa inom ett kalenderår faller i den kategorin (såvida de inte hör till kategorin Alltid fel nedan). Det innebär att så länge följande inte överstiger totalt 250 dollar från samma källa inom ett kalenderår, kräver de inget godkännande: Tillfälliga måltider med en affärsbekant. Vanliga sport-, teater- eller andra kulturevenemang. Andra lämpliga och allmänt förekommande gåvor och underhållning. På samma sätt krävs inget godkännande om man tar emot reklamvaror av nominellt värde, såsom pennor, kalendrar och muggar, som ges till kunder i allmänhet. ALLTID FEL Andra typer av gåvor och underhållning är helt enkelt fel, faktiskt eller synbart, så de är aldrig acceptabla, och ingen kan godkänna dem. Anställda får aldrig: Ta emot en gåva eller underhållning som är olaglig eller skulle resultera i ett lagbrott. Ta emot kontanta gåvor eller motsvarande (såsom presentkort som kan tas ut mot kontanter), checkar, postanvisningar, värdepapper, betalningsmedel, lån, aktier eller aktieoptioner. Ta emot eller begära något som motprestation eller som en del av en överenskommelse att göra något i utbyte mot en gåva eller underhållning. Delta i underhållning som är osmaklig, sexuellt inriktad eller på andra sätt bryter mot vårt engagemang för ömsesidig respekt. Delta i en aktivitet som du vet kan få personen som erbjuder gåvan eller underhållningen att bryta mot sin egen arbetsgivares normer. PMI:s uppförandekod 14

20 Motta gåvor och underhållning (fortsättning) FRÅGA ALLTID För sådant som inte faller under de andra kategorierna är det inte säkert att man får gå vidare. Du måste få skriftligt godkännande i enlighet med PMI:s 14-C Interaktion med statliga tjänstemän och affärspartners. Politisk aktivitet". Exempel inom denna kategori inkluderar följande, när en nuvarande eller eventuell leverantör eller kund betalar: Gåvor och underhållning från en och samma källa med ett sammantaget marknadsvärde på över 250 dollar inom samma kalenderår. Särskilda tillställningar som en VM-match. (De har ofta ett värde på över 250 dollar.) Resor eller underhållning som varar längre än en dag. När man avgör om man ska godkänna något inom kategorin Fråga alltid, bör man använda sunt förnuft och överväga följande: Om gåvan eller underhållningen kan påverka din objektivitet. Om det finns ett verksamhetssyfte (om man exempelvis kommer att diskutera affärer under tillställningen). Vilket föredöme det skulle ge övriga anställda. Hur det skulle framstå för andra anställda eller personer utanför företaget. Andra överväganden gällande gåvor och underhållning: Meddela leverantörer och kunder. Du bör informera alla personer som du bedriver verksamhet med, eller vill driva verksamhet med, om dessa företagskrav. Vad man gör om man får en otillåten gåva. Du måste genast återlämna kontanta gåvor eller motsvarande (såsom presentkort som kan tas ut mot kontanter), checkar, postanvisningar, värdepapper, betalningsmedel, lån, aktier eller aktieoptioner. För andra typer av gåvor över 250 dollar bör du överlämna gåvorna till Chief Compliance Officer för användning, försäljning eller donation, såvida Chief Compliance Officer anser att det är opraktiskt eller icke önskvärt att gåvan återlämnas. Gåvor i form av bilder, skrivbordsmaterial, eller liknande får användas på företagets kontor efter skriftligt godkännande från Chief Compliance Officer eller i enlighet med fastställda rutiner på ditt dotterbolag, men de förblir företagets egendom. Om så är lämpligt bör ett brev skickas till donatorn, där företagskraven gällande gåvor förklaras. i Om du har frågor eller funderingar gällande gåvor och underhållning ska du kontakta din chef eller Compliance-avdelningen. Om du arbetar på ett dotterbolag kan det finnas ytterligare bestämmelser. Var noga med att lära dig dem. PMI:s uppförandekod 15

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Wihlborgs affärsetik

Wihlborgs affärsetik Wihlborgs affärsetik En stor del av vår framgång beror på våra långsiktiga relationer och vårt arbetssätt. Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; kunskap, ärlighet, handlingskraft

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier HÄLLEFORS KOMMUN Policy: A-P-2300 Policy / Handlingsplan för sexuella trakasserier Antagen december 2004 Mål Det är en viktig målsättning att ingen, oavsett

Läs mer

Uppförandekod. s. 1 (5)

Uppförandekod. s. 1 (5) Sammanställt av: Ingrid Olsson, HR-chef Dokumentnamn: Uppförandekod Dokumenttyp: Policy Godkänt av: Generalsekreteraren Dokumentnr: Utfärdat datum: 2014-06-18 Senaste revision: 2016-05-25 Publicerat: IM-webben

Läs mer

Uppförandekod November 2017

Uppförandekod November 2017 Uppförandekod November 2017 1 kingdesign.no / 1117 /1000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no AF Gruppen Sverige AB Telefon +46 31 762 40 00 afgruppen.se 2

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer