EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES"

Transkript

1 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SÅ SKAPAR DU DITT EGET VARUMÄRKE sidan 8 STÖD I KARRIÄREN läs om mentorskap och nätverkande sidorna 4 och 16 Medföljer som bilaga i Dagens Industri december 2008

2 sidan 9 sidan 6 SÅ SKAPAR DU DITT EGET VARUMÄRKE sidan 8 STÖD I KARRIÄREN läs om mentorskap och nätverkande sidorna 4 och 16 2 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons LEDARE Benny Johansson Förbundsdirektör Civilekonomerna V i upplever just nu en finanskris som ingen kunnat drömma om och en annalkande lågkonjunktur. Medlemmarna i Civilekonomerna är bra indikatorer på vad som händer på arbetsmarknaden och vår medlemsjour får nu, för första gången på länge, ler frågor som handlar om att vara på väg ut ur arbete än att vara på väg in i arbete. Arbetsgivare och arbetstagares inbördes positioner på arbetsmarknaden förändras med konjunkturen och det sätt man gör sig attraktiv på skiftar beroende på läget. I lågkonjunktur minskar företagens rekryteringsbehov. Men det inns arbetsgivare som konkurrerar om framförallt unga, akademikers uppmärksamhet även i sämre tider, så kallad Employer Branding. Det är en medveten satsning på marknadsföring och bibehållen styrka i sitt varumärke som en top of the line arbetsgivare med de bästa karriärmöjligheter. På sida nio kan du få tips kring Employer Branding avjorge Vasquez från Jobbguiden. Civilekonomer har historiskt sett haft en mycket bra arbetsmarknad. Men även efterfrågade civilekonomer behöver få en skjuts i karriären. Det inns mycket man kan göra själv för att förädla sitt eget varumärke. Varför inte delta i ett mentorprogram för att få en erfaren person att diskutera sitt arbete och sin karriär med?»civilekonomer har historiskt sett haft en mycket bra arbetsmarknad«eller utnyttja alla möjligheter som inns att tillgå i ett nätverk. Nina Forssblad, som arbetar med nätverken inom Civilekonomerna, berättar om sin verksamhet i en artikel på sida sexton. Du kan även läsa om mentorskap och hur en mentor och hennes adept upplevde sin gemensamma resa på sida åtta. Även om det ekonomiska läget inte är det bästa nu så vet vi att konjunkturen så småningom vänder. Civilekonomer är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden men påverkas naturligtvis också av konjunktursvängningarna. För att dämpa svängningarna i den personliga ekonomin, som uppstår om man drabbas av arbetslöshet, har Civilekonomerna och andra fackförbund inkomstförsäkringar som ger betydligt bättre ekonomisk kompensation än vad enbart a-kassan ger. Civilekonomer har dock en bra utbildning i bagaget och bedömningen av den framtida arbetsmarknaden, som görs av Alexander Beck, utred ningschef på Civilekonomerna, i en krönika på sida 15, är positiv. Trevlig läsning! Benny Johansson Förbundsdirektör Civilekonomerna SVERIGES EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar kommunikation Producerad av Strandvägen 19, Stockholm Tel Ett samarbete med Civilekonomerna Projektledare Åsa Wanberg Redaktionell projektledare Sara Schröder Formgivning Primaform Produktion AB, Omslagsfoto Victoria Carlqvist Repro Primaform Produktion AB Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Har du tips eller synpunkter? skriv till Sanningen om inkomstförsäkringen Med en lågkonjunktur följer uppsägningar. Förlorar du jobbet och har en högre lön säkerställer inkomstförsäkringen din ekonomiska trygghet. TEXT: CINDY AHRNEWALD Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan och stabiliserar ekonomin vid en arbetslöshet. A-kassan betalar visserligen upp till 80 procent av lönen, men bara upp till kronor i månaden. Detta innebär en maximal nettoersättning på cirka kronor. För civilekonomer, som ofta tjänar över maxtaket, inns en risk att de ekonomiska konsekvenserna bli stora. I en arbetslöshetssituation skulle många av våra medlemmars ekonomi haverera. Inkomstförsäkringen ger ett drägligt liv mellan två anställningar och möjlighet att i lugn ro söka jobb, säger Jan Lidström, förbundssekreterare på Civilekonomerna. I dag är cirka 300 stycken av Civilekonomernas medlemmar arbetslösa. Jan Lidström är övertygad om att sifran kommer att öka. Arbetslöshet är inte ett personligt misslyckande utan ett resultat av en marknad som förändras eller ett företag som får problem. Du kan vara hur duktig som helst och ändå bli arbetslös. Det vanligaste argumentet till varför man inte går med i a-kassan är att det är för dyrt. Jan Lidström ser ingen anledning till att inte vara medlem. Medlemskap hos oss inklusive a-kassan är långt billigare än en bilförsäkring! A-kassor kostar utefter hur mycket de används, och eftersom akademiker mer sällan är arbetslösa längre än ett par månader är avgiften inte speciellt hög. CIVILEKONOMERNAS INKOMSTFÖRSÄKRING a Ingår i medlemskapet a Från 1 januari 2009 ersätts 80 procent av månadslöner upp till kronor a Är ett komplement till A-kassan Finansmarknadens skarpaste ögon Då passar du som granskare av den snabbrörliga finansbranschen. På Finansinspektionen är du med och formar utvecklingen och din analytiska förmåga ställs ständigt inför nya utmaningar. Välkommen att mäta krafterna på finansmarknadens viktigaste uppdrag!

3 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons 3 Foto: Victoria Carlqvist KOM TILL OSS OM DU DRIVS AV UTMANINGAR Bakom rekommendationen står Lars Torstensson som för två år sedan blev IR-chef på Tele2. Han menar att Tele2 är platsen för kreativa individer med stark drivkraft och som vill utvecklas och förverkliga idéer i en flexibel miljö fri från byråkrati. TEXT: HANS HJELMSTAD Det verkar inte vara så länge sedan Jan Stenbeck utmanade monopolet genom att starta Tele2. I snart 14 år har Tele2 varit uppstickaren och utmanaren som pressat priser och lanserat nya tjänster. Det en gång så lilla företaget har vuxit och har nu 24 miljoner kunder i 11 länder. Av företagets 5000 anställda jobbar 1100 i Sverige. Idag erbjuds produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, Internet, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Attraherades av företagskulturen Under åren som analytiker lärde Lars Torstensson känna bolaget och dess ledning väl. När han för två år sedan ick en förfrågan att börja på Tele2 som ansvarig för IR (investor relations) tvekade han inte. Det var Lars-Johan Jarnheimer (tidigare koncernchef) som undrade om jag inte ville ha ett riktigt jobb. Jag kände ju till företaget och attraherades av ägarbilden, entrepenörskapet och det ständiga drivet att bryta konventioner och se möjligheter. Företaget har ju också hela tiden haft starka och karismatiska ledare, säger Lars Torstensson. Som IR-chef ick Lars Torstensson ansvar för bilden av Tele2 utåt mot aktiemarknaden, ekonomijournalister och industrifolk. Ett viktigt inslag var att ge en korrekt bild av verksamheten, så att inga missförstånd eller rena felaktigheter uppstod. Nu ansvarar Lars Torstensson även för all intern och extern kommunikation. Två otroligt dynamiska år Förr tolkade jag information. Nu är jag istället en givare av information. Det är ett mycket spännande och intressant arbete. Jag sitter med i den utökande ledningsgruppen och informerar även styrelsen om saker som rör den publika externa kommunikationen. Det har varit två otroligt dynamiska år i ett bolag präglat av entreprenörskap och starka ägare. Att få uppleva hela processen med hur beslut fattas och sedan genomförs är fascinerande. Lars Torstensson vill gärna lyfta fram företagets syn på att människor är intelligenta och ansvarsfulla. På Tele2 inns ingen byråkrati och strikta regelverk som hämmar. Anställda uppmanas att ta initiativ och driva idéer så att vi kontinuerligt blir bättre. Samtidigt inns ett ramverk för etik och moral samt hur man ska»anställda uppmanas att ta initiativ och driva idéer så att vi kontinuerligt blir bättre«bete sig mot varandra och i möten med kunder och leverantörer. Tele2s värderingarna eller he Tele2 Way, utgör stommen i företaget och ledorden är öppenhet, lexibilitet och kostnadsmedvetenhet. Alla anställda utbildas i detta och mätningar sker regelbundet för att ta reda på att värderingarna följs. Kan driva egna idéer hela vägen På mina tidigare arbetsplatser har det varit en mer rigid beslutsgång. Här finns inte en byråkrati med en massa hindrande lager. Det är mer upp till varje individs initiativförmåga vad som är möjligt. Det krävs dock att du är trygg och stark och att du har en egen drivkraft. Företaget har också en internationell mångkulturell miljö och vill man arbeta utomlands finns det möjligheter, som i Ryssland, Kroatien, Baltikum eller i länder i Västeuropa. För unga nyutexaminerade har Tele2 ett traineeprogram. Traineerna utvecklas under programtiden till att ta ett operativt ansvar och får arbeta inom lera av företagets olika enheter och i projekt både i Sverige och utomlands. Programmet har utpräglat fokus på learning-by-doing och ställer höga krav på engagemang. Varje deltagare har även en mentor från ledningsgruppen som fungerar som bollplank och följer utvecklingen. Vi har ett framgångsrikt traineeprogram där vi tar in nyutexaminerade personer som har stark drivkraft och är prestigelösa, lexibla och kostnadsmedvetna eldsjälar. Både vd för Tele2 Sverige och Tele2 Norge började en gång i traineeprogrammet. Stark ställning och fortsatt expansion Tele2 är idag ett stort, stabilt och moget företag som inns på många marknader. Tele2 är fortfarande ett entreprenörsbolag som vill lytta gränser. Även nu under den ekonomiska krisen jobbar Tele2 mycket aktivt på alla marknader. Bolaget fortsätter rekrytera både Young- och Senior Professionals till den dynamiska och växande verksamheten, avslutar Lars Torstensson.

4 4 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons Foto: Victoria Carlqvist Adepten Louise Stephan och hennes mentor Lena Strömgren träffades med jämna mellanrum under de två år mentorskapet pågick. Möten som gav dem båda mycket och som ingen av dem hade velat vara utan. MÖTE MED MENTORSKAP Vi ses på ett café i centrala Stockholm. Louise Stephan kommer precis från sitt jobb och Lena Strömgren har tagit upp sin båt under dagen. Det är som att träffa ett par gamla vänner. I själva verket är det en adept och hennes mentor. TEXT: SARA SCHRÖDER Louise Stephan tycker att den vänskapliga stämningen är given. Lena har varit ett otroligt stöd som mentor. Jag kan inte hitta något negativt med att vara med i en mentorsgrupp och få vägledning av en erfaren person. Lena Strömgren har varit mentor sedan Den senaste gruppen, där Louise Stephan ingick som en av fem adepter, träfades mellan sommaren 2006 och sommaren Vi började med att ha en genomgång av vad alla förväntade sig av mentorskapet och av varandra. Det mynnade ut i ett ramverk som vi alla kunde rätta oss efter och använde som riktlinjer under resans gång, berättar Lena. Det var skönt att det inte fanns något måste när det gällde egna samtal, utan var kravlöst. Man kunde höra av sig när det fanns behov och då tog sig Lena alltid tid för att träfas, berättar Louise. Lena fyller i: Ibland inns det behov av att prata, exempelvis när situationer uppstår i arbetslivet där man inte vet hur man ska agera. Då fanns jag där för att bolla lösningar och idéer. Men om allt är bra och vardagen lyter på så kanske man inte har samma behov och då ska det inte innas något måste. Vidgar vyer och ger inblick Gruppen valde själva de teman som träfarna hade. En gång var det konlikthantering som stod på schemat, en annan gång var det karriär. Eftersom träffarna ofta ägde rum på adepternas olika arbetsplatser gav det en insyn i olika arbetsmiljöer. Det har varit otroligt givande att få höra andra människors syn på ens egna tankar. Att dessutom få en inblick i olika arbetsuppgifter har gett mycket. Här ick vi till exempel chansen att få en bild av vad som ingår i en produktchefs arbetsdag, menar Louise.»Våra möten skapar en möjlighet till reflektion och tankar som man sedan kan bära med sig i vardagen«information Civilekonomerna driver ett mentorprogram för medlemmar under 40 år och med 2 års yrkesverksamhet efter examen. Syftet är att stödja medlemmarnas utvecklings- och karriärambitioner. Mentorerna har huvudsakligen sina erfarenheter från näringslivet. Varje mentor har en grupp om normalt 5 adepter. Mentorprojektet startade hösten 1994 och har i dag ca 40 mentorer och ca 150 adepter. EXPERTPANEL Varför ska man vara med i ett fackförbund SOM ANSTÄLLD? Medlemskapet är ett karriärverktyg: man ges förutsättningen att vässa både lön och anställningsavtal. Samtidigt får man en engagerad partner genom den support och rådgivning som förbundens specialiserade ombudsmän ger. Det är särskilt viktigt när det är sämre tider. Kollektivavtal är ett tråkigt ord men kan höja din pension med nära kr i månaden. Sist men inte minst så ingår en inkomstförsäkring i flera förbunds medlemskap, något som kan innebära en kompensation på upp till en kvarts miljon kronor om man skulle bli arbetslös. Robert Lundin Marknadsansvarig, Civilekonomerna SOM CHEF? Ett fackförbund är ett bra stöd i en utsatt roll som chefstjänsten ändå innebär. Ibland kan det behövas ett neutralt bollplank utanför den egna organisationen. Det kan handla om frågor som att ärva en massa problem från den tidigare chefen och hur man på bästa sätt ska kunna handskas med dessa. Det är heller inte ovanligt att man blir chef över tidigare kollegor, vilket kan vara en ny situation att förhålla sig till. Vårt fackförbund anordnar både seminarier och kurser för chefer. Vi finns även där som stöd i löneförhandlingar eller vid påskrift av anställningsavtal. Det är viktigt att chefer har bra villkor för att en bra arbetsmiljö ska uppstå för alla. Ing-Marie Svensson Ombudsman, ansvarig för Civilekonomernas service till chefer Sedan träfades hela gruppen med ungefär två och en halv månads mellanrum. Varje gång var det en deltagare som var ansvarig för träfens tema och lokal. Där emellan var det upp till adepterna att boka tid för eget, personligt samtal med mentorn. Det som driver Lena är chansen att få dela med sig av sina erfarenheter till unga människor och se dem växa. Lena har haft en chefsposition mellan åren 1979 och 2002, vilket innebär mycket kunskap som Louise, som jobbat sedan 1999, inte har hunnit samla på sig. Våra möten skapar en möjlighet till relektion och tankar som man sedan kan bära med sig i vardagen, förklarar Lena. Att det varit två givande år är de båda överens om. Det är ett fantastiskt erbjudande som vi medlemmar får. Alla borde ta chansen att få en mentor, menar Louise. SOM EGENFÖRETAGARE? Många civilekonomer väljer i dag att starta eget. Inför ett sådant beslut väcks mycket frågor och det kan finnas behov av rådgivning och vägledning. Via medlemsjouren får man som egen företagare tillgång till rådgivning, där man bland annat kan få svar på frågor om att starta eget, avtalsrätt, arvodesberäkningar, bolagsform, arbetsrätt, hyres- och fastighetsrätt och a-kassa. Som medlem har man även tillgång till en förmånlig företagsförsäkring, Kontorsplus, och en särskild försäkringsmäklare som kan hjälpa till att se över försäkringssituationen som egen företagare. Inkomstförsäkringen är relevant även för egenföretagare. Det kan vara så att det egna företaget går mindre bra och man blir tvungen att lägga ner eller vilandeförklara det. Då kan inkomstförsäkringen falla ut som ett komplement till den arbetslöshetsersättning man kan komma att få. Victoria Lindström Ombudsman, ansvarig för civilekonom ernas service till egenföretagare

5 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons 5 Foto: Nikki Donatova»Jag kan se att det inom Nordea finns otaliga karriärvägar och möjligheter att byta mellan positioner, affärsområden och länder«ständig UTVECKLING OCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR KORT OM NORDEA Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, känd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Allt har gått rasande snabbt för John Pramgård. Efter civilekonomexamen började han förra sommaren jobba på Nordea Markets i Malmö. I februari 2008 började han sitt år som trainee i Nordeas Graduate Programme och sedan några veckor är han i London för att under sju månader vikariera som Sales Manager på Nordea Markets. TEXT: HANS HJELMSTAD När denna intervju görs har John Pramgård bara några dagar tidigare börjat sitt jobb på Nordea Markets kontor i centrala London. Redan innan Johns ankomst hade Nordea ordnat med allt det praktiska kring boende, arbetsmiljö och datorer. När jag kom var det bara att logga in och börja jobba. Nordea har även ordnat med kurser jag som Sales Manager behöver gå, inte minst då en kurs i afärsengelska, säger John Pramgård och skrattar. Intensivt och givande första år Det har varit ett intensivt första år präglat av arbete i högt tempo varvat med kurser, utbildningar och deltagande som trainee i Nordeas Graduate Programme. Allt började när John lyssnade på en presentation av en chef från Nordea på en arbetsmarknadsdag. Han blev intresserad, sökte och ick jobb som valutahandlare på Nordea Markets i Malmö. Nordea Markets passar mig väldigt bra. Jag är tävlingsinriktad och gillar när det är högt tempo. Jag kom snabbt igång från första dagen tack vare bra coachning från min chef. Jag har fria händer och är ute och träfar kunder och gör afärer, säger John Pramgård. Jag gillar verkligen den stora variationen i jobbet. Vissa dagar reser jag runt och träfar företagskunder, stora som små. Andra dagar sitter jag på kontoret och jobbar med bevakning, analys, rådgivning och valutahandel, säger John Pramgård. Traineeprogram för kontaktnät, kunskap och karriärvägar Enligt företaget Universums senaste ranking är Nordeas traineeprogram ett av de mest eftertraktade i Sverige. John Pramgård började på Nordeas Graduate Programme i februari I hans grupp är de 30 unga akademiker från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid gruppträfarna kommer personer från olika avdelningar på Nordea och berättar om sin verksamhet för att ge en helhetsbild av koncernen. En graduate får case och uppgifter att lösa, deltar i grupparbeten och lär sig presentationsteknik och gruppdynamik samt hur man bygger och underhåller samarbeten och sociala nätverk. Programmet besöks även av karriärcoacher som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Deltagarna tränar också på att coacha varandra. En nyhet från och med hösten 2008 är införandet av mentorskap. Varje graduate får intervjua och välja en mentor inom Nordeakoncernen. De två följs sedan åt under en begränsad tid. Nordea Graduate Programme är ett till två år, beroende på vald business-inriktning. Det första året är gemensamt för alla och man ses vid fyra tillfällen i Sverige, Danmark, Norge respektive Finland. Gruppträfarna består av seminarier där fokus ligger på professionell och personlig utveckling. Vid varje träf bor man tillsammans på en kursgård i anslutning till en av de nordiska huvudstäderna. Byte av positioner, affärsområden och länder Nordeas Graduate Programme är väldigt bra. Jag lär mig mer om alla möjligheter som inns och vilka val jag kan göra. Vidare lär jag mig analysera vad jag är bra på och vad jag behöver utveckla. Vi får insikt om våra egna styrkor och svagheter samt vad som driver och motiverar, vilket underlättar valet av karriärväg. Intressant är att förstå gruppdynamik, öva gruppsamverkan och presentation samt lära sig lägga upp en egen karriärplan. Jag har också kunnat utveckla mitt kontaktnät, dels med andra i gruppen och dels med alla som besökt oss i programmet, säger John Pramgård nöjt. Jag kan se att det inom Nordea inns otaliga karriärvägar och möjligheter att byta mellan positioner, afärsområden och länder. Möjligheterna att få jobba utomlands är goda eftersom Nordea är en stor organisation som inns i alla nordiska länder samt i storstäder som New York, London och Singapore, avslutar John Pramgård.

6 6 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons Från vårdinstallation till Kommunikationsfabrik Foto: Victoria Carlqvist Hon är en före detta undersköterska med känsla för affärer. Möt civilekonomen Katarina Widoff i en intervju om att välja rätt. TEXT: CINDY AHRNEWALD Sköterska, försäkringsassistent, banktjänsteman. En civilekonomexamen med inansiell inriktning och marknadsföring och sedan en egen kommunikationsfabrik. Det är lätt att missa den röda tråden i Katarina Widofs CV, men den inns där. Redan när jag var liten ville jag hjälpa andra att hålla ihop, så initialt valde jag vårdyrket. Efter ett tag insåg jag att det inte var något för mig och sökte mig till försäkringsbranschen. Några år senare utannonserades en tjänst som banktjänsteman på Handelsbanken. Med de egna aktierna som enda erfarenhet från inansvärlden anställdes Katarina. Där blev hon kvar tills hon tog tjänstledigt för att utbilda sig till civilekonom. Mina studier gav mig ett helt nytt språk och en möjlighet att kunna förklara för andra. Själva civilekonomexamen blev ett kvitto på att jag är lärbar; jag kan tänka, granska och vara kritisk. Våga vara bussig År 2004 sa Katarina upp sig från banken och startade Kommunikationsfabriken AB som arbetar med kommunikation, projektledning, marknadsföring och event. Folk blev väldigt förskräckta över att jag lämnade en anställning med en fast inkomst för något så annorlunda. Men jag ville göra något nytt. Kommunikation och mingel blev en naturlig inriktning eftersom jag redan arbetat med det. Katarinas afärsidé bygger på att inspirera sina kunder till att våga mötas. Vårt största problem är att vi är trygghetsnarkomaner. Att konversera om ingenting är obehagligt. Jag pratar därför mycket om det jag kallar Bussigheten ; att våga rekommendera, mingla, nätverka och om att ta hand om sig själv. Är det svårt att våga? Nej, det tycker inte jag. Men många tycker att det är svårt och åker hellre till alptoppar än rekommenderar andra människor. Vad är du rädd för? För höga höjder och för att misslyckas. Hårt jobb Förutom Kommunikationsfabriken har Katarina skrivit två böcker och arbetar även med Afärskontakten, en mötesportal för företag. De varierande uppdragen skulle kunna vara tillfälligheter, men det är tydligt att hårt jobb ligger bakom framgångarna. Vad drivs du av? Pengar, att utvecklas och att ha roligt. Vilka är dina tre bästa tips till en lyckad karriär... Först och främst, bestäm dig för vad du vill och var ärlig mot dig själv i dina val. Ta sedan hjälp, hitta någon som kan stötta och pusha dig, och som har rätt kontakter. Till sist, ge inte upp. Du måste våga för att vinna!..och för att utvecklas på sin nuvarande arbetsplats? Gör annorlunda, tänk till och se andra vägar. Kreativiteten försvinner lätt. För att komma någonstans måste man visa något som andra inte kan eller tänker på. Detta gäller nog i synnerhet ekonomer. Existerar begränsningar? Bara inom oss själva. Är du beredd på att gå lera vägar för att nå dina mål och bearbeta dem med idoghet och mod så lyckas du. SPECIALERBJUDANDE KARRIÄRCOACHING Satsa på din egen utveckling och ge dig själv en present en inspirerande karriär och ett inspirerande liv 2009! Katarina Widoff, grundare av Kommunikationsfabriken AB, menar att man måste våga för att vinna. Om Katarina Widoff ÅLDER: 42 FAMILJ: Maken Mats BOR: Lilla Essingen/Rönnskär Södra Norrland INTRESSEN: Vi tycker mycket om att segla, åka skidor och vara i naturen. STUDIEORT: Lund och Stockholms universitet TYCKER INTE OM: Att bada. Jag är hellre på vattnet än i det. SÅ BESKRIVER HON SIG SJÄLV: Modig och social OM HON INTE VAR EGEN FÖRETAGARE: Då skulle jag varit kvar på banken i någon påverkningsbar, kreativ roll. Det är jag helt övertygad om. DET UPPSKATTAR HON MEST MED LIVET: Mina nära och kära, familj och vänner. Jag har fantastiska vänner. AKTUELL MED: Böckerna Må BÄST orka mer inspiration till ett optimalt och roligare liv, och Bli en skicklig nätverkare mingla dig till framgång Boka Karriärpaketet Coachingtillfällen 3 Karriärverktyg 3 Karriärseminarier CV-boken av Charlotte Hågård Pris: 5000 kr Läs mer på vår hemsida under Karriärpaketet. Maila ditt intresse till eller ring PS: I februari 2009 lanserar vi Sveriges första karriärcoach på nätet håll utkik.! career life en inspirerande karriär. ett inspirerande liv.

7 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons 7 SNABBVÄXARE BRINNER FÖR ÄGARLEDDA FÖRETAG Grant Thornton växer snabbast av landets stora revisionsbyråer. Framgångarna förklarar företaget med sitt tydliga kundfokus och brinnande engagemang för ägarledda företag. Andra faktorer som nämns är ett brett tjänsteutbud, god lönsamhet, platt organisation och målmedveten utveckling av ledarskap och kompetens. TEXT: HANS HJELMSTAD Det gångna verksamhetsåret ökade omsättningen med 20 procent och 220 nya medarbetare anställdes. Allt fler erfarna revisorer och konsulter lockas av bolagets inriktning på ägarledda företag och nyutexaminerade civilekonomer känner allt oftare till bolagets varma företagskultur och satsning på kompetensutveckling. Tillväxten är ett kvitto på vårt tydliga fokus på ägarledda företag. Idag vet kunder, medarbetare, studenter samt erfarna konsulter i branschen vad vi står för och vad vi gör, säger Barbro Bolander, personalchef på Grant hornton. Engagerade partners Det svenska bolaget är ett medlemsföretag i Grant hornton International Ltd, en paraplyorganisation av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbyråer. Cirka 120 partners är ägare och aktiva i det svenska bolaget. Nästan var sjunde medarbetare är därmed ägare, vilket är den största andelen hos någon av landets stora revisionsbyråer. Våra partners starka engagemang är något som attraherar våra kunder. Partners är väldigt engagerade i kundernas verksamheter och kan lyssna, ge råd och hjälpa till i alla slags ärenden som rör både kundens företag och privatekonomin. Man kan likna våra konsulter lite vid gamla tiders husläkare, säger Barbro Bolander. Är målet att utmana de fyra stora? Nej, vi står för något alldeles eget med vårt brinnande engagemang för och fokus på ägarledda företag. Där är vi också ledande. Förutom nyutexaminerade civilekonomer, rekryterar vi också många erfarna konsulter som attraheras av vårt kundfokus och partnerengagemang, säger Barbro Bolander. Grant hornton har ett brett tjänsteutbud för att täcka alla frågor som kan komma upp i ägarledda företag. Revision, Redovisning, Business Consulting, Corporate Finance och Skatt är exempel på tjänsteområden. Redovisning är ett område som det senaste verksamhetsåret växte med hela»bredden är en styrka. Våra konsulter kan vara rådgivare och bollplank i alla slags frågor, till exempel för företag som växer kraftigt«30 procent. Redovisningskonsulterna hjälper kunder med bokföring, bokslut, löneadministration, årsredovisning och elektronisk fakturering, ett område där Grant hornton är störst i landet. Allt oftare tar också Grant horntons redovisningskonsulter hand om hela ekonomifunktionen för företag. Styrka i tjänsteutbud och lönsamhet Bredden är en styrka. Våra konsulter kan vara rådgivare och bollplank i alla slags frågor, till exempel för företag som växer kraftigt. De kan hjälpa till i frågor om rapportering, verksamhetsstyrning, köp, Barbro Bolander, personalchef försäljningar, omorganisationer, Due Diligence, ägarförändringar, värderingar och finansiering, berättar Barbro Bolander. Företaget har en god lönsamhet. Barbro Bolander menar att lönsamheten är en förutsättning för att bolaget ska kunna växa, attrahera bra medarbetare och kunder samt inte minst för att ge marknaden en signal om att alla kan lita på byråns långsiktiga stabilitet. Engagemang och närvarande ledare I Konsultguiden hamnar Grant hornton i eller nära toppen vad gäller andel och antal delägare, antal auktoriserade revisorer och antal auktoriserade redovisningskonsulter. I Universums Företagsbarometer har Grant hornton klättrat tolv platser upp till 22: a plats över Sveriges mest populära arbetsgivare för ekonomistudenter. Vi är kända för vår varma företagskultur där det är lätt för alla att känna sig hemma. När medarbetare får beskriva hur de upplever kulturen nämns alltid sådant som öppenhet, engagemang, kundfokus, närvarande ledare och en platt organisation där alla blir hörda och tillåts pröva sina idéer. Utvecklar ledare och kompetenser Sedan många år arbetar Grant Thornton mycket med både ledarförsörjning och utveckling av befintliga chefer och ledare. Företaget satsar också stort på kompetensutveckling med i snitt 60 timmar per år och anställd. Alla medarbetare har träffat vår vd. Nya medarbetare får två dagars introduktion där vår vd första förmiddagen berättar om verksamheten. Han besöker dessutom regelbundet landets alla kontor.

8 8 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons VÄGEN TILL EN LYCKAD KARRIÄR Förvirrad, likgiltig eller outnyttjad resurs på jobbet? Alla kan vi någon gång känna oss vilse i karriären. Karriärcoachen Charlotte Hågård har genom personliga samtal och sina böcker hjälpt över människor med att hitta mål i livet. TEXT: SARA SCHRÖDER Alla kan bli bättre på personlig marknadsföring. Allt handlar om kommunikation, säger hon bestämt. Charlotte Hågård är grundaren av Newstart, ett företag som bland annat erbjuder karriärvägledning. Sedan 1992 har hon hjälpt människor att hitta rätt i livets djungel. Livs- och karriärplanering är en livslång process där du vid olika tidpunkter inventerar var du beinner dig i karriären, vad och vart du vill i framtiden samt utvecklar planer hur du ska nå dina mål, berättar hon. Ta fram det unika Personlig proilering, eller utveckling av det personliga varumärket, är ett sätt att klargöra samt kommunicera vad som gör dig annorlunda och unik och sedan använda dessa kvaliteter för att fatta rätt beslut. Det är även ett sätt att förstå dina unika attribut, dina styrkor, färdigheter, värderingar och passion, och sedan använda dem för att utskilja dig från dina konkurrenter. Det inns tre frågor som är viktiga att ställa till sig själv. Hur ser jag på mig själv? Hur ser andra på mig? Hur uppfattas jag på riktigt av andra? Om svaren på dessa tre frågor stämmer överens har du ett bra personligt varumärke, förklarar Charlotte Handlar om vem du är Ditt varumärke byggs inifrån och ut. Känner du dig osäker på vem du är och är osäker så lyser det igenom. Du använder dina styrkor, värderingar och passion som plattform. Ett framgångsrikt personligt varumärke skapas inte, det skalas fram, upptäcks, stärks och vårdas. Det handlar om vem du är, säger Charlotte. Titta inåt för att bestämma vad du vill ha ut av ditt arbetsliv och vad du har att erbjuda den interna samt externa arbetsmarknaden. När det är gjort är det dags att titta utåt och identiiera samt inventera nuvarande och framtida interna utvecklingsmöjligheter. Det sista steget är att se framåt. När du har satt upp kort- och långsiktiga mål, satt upp en strategi och handlingsplan samt paketerat det bra och har ett CV färdigt är det dags att fråga dig själv hur du ska komma fram till ditt mål. För att uppnå målen är det viktigt att planera och implementera en realistisk utvecklingsprocess. Viktigt med egenvärde Det är viktigt att veta om sitt värde på marknaden. Annars riskerar man att bli underbetald, underutnyttjad och undervärderad av dem Charlotte Hågård, grundare av Newstart»Ett framgångsrikt personligt varumärke skapas inte, det skalas fram, upptäcks, stärks och vårdas«runt omkring. Charlotte Hågård är klar över hur det ska undvikas. Det är viktigt att bygga på sina styrkor och jobba på sina svagheter, men framför allt att veta vad man står för och vem man är. För att nå framgång måste man ha en strukturerad modell för utveckling, sammanfattar hon. Företaget bakom världsledande varumärken För kunder som letar varor på butikshyllorna är SCA ganska obekant under sitt företagsnamn. Men nämn några av företagets varumärken, så vet alla genast bättre. Libero, Libresse, TENA, Edet, Tork är kända märken med stark koppling till livskvalitet i vardagen. Produkter som vi inte köper för vårt höga nöjes skull, utan för att de verkligen underlättar våra liv. Ta barnblöjor till exempel: tillsammans med tvättmaskinen har de lyfts fram som en av de stora tidsbespararna i den moderna familjens vardag, tid som kan användas till umgänge och gemensamma aktiviteter. Barnblöjor är ett område där utvecklingen går fort. Nya material och ny design förbättrar komfort och funktion och vi driver en intensiv produktutveckling. Tack vare den, är vi med och konkurrerar framgångsrikt, säger Gunnar Preifors, vd och ansvarig för produktutveckling inom SCA Hygiene Products AB. Hållbar utveckling viktigt Vi värnar vår innovationsförmåga och ett bra mått på detta är de cirka 90 nya patent som vi registrerar årligen. Ett annat är att lera av våra varumärken är så kallade billion dollar brands, både TENA och Tork omsätter årligen mer än en miljard dollar. TENA är dessutom världsledande med 26 procent av den globala marknaden för inkontinensskydd, säger Gunnar Preifors. SCA har en framskjuten position även inom Gunnar Preifors, vd och produktutvecklingschef på SCA, är stolt över företagets produktportfölj. miljöarbetet och har sedan lång tid haft fokus på det som i dag kallas hållbar utveckling. Företaget har sedan början av 90-talet arbetat med livscykelanalyser, LCA, det vill säga produktens totala miljö påverkan från vaggan till graven. Livscykelanalysen är grunden i miljöarbetet. Den hjälper att hitta förbättringsområden och göra bra miljöval i hela livscykeln. Nyligen ick SCA EU bidrag för att i samarbete med andra företag och Chalmers utveckla en modell för hållbart arbete i värdekedjan.»en viktig faktor är att vi producerar meningsfulla produkter produkter som förbättrar vardagen för människor i hela världen«attraktiv arbetsplats I takt med marknadsframgångarna blir SCA Hygiene Products AB en allt populärare plats att arbeta på. I Universums stora arbetsplatsundersökning som gjordes 2007 kom SCA delad tvåa i rankingen av Sveriges bästa arbetsgivare. SCA är en attraktiv arbetsplats, det får vi ofta kvitto på, säger Gunnar Preifors. En viktig faktor är förmodligen att vi producerar meningsfulla produkter produkter som förbättrar vardagen för människor i hela världen.

9 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons 9 ATT SKAPA EN EFTERTRAKTAD ARBETSPLATS Employer Branding innebär att man som arbetsgivare bygger ett starkt varumärke för att kunna rekrytera rätt kompetens och behålla bra medarbetare. Dessutom sänker det kostnaderna för företaget. TEXT: CINDY AHRNEWALD Att som arbetsgivare ha ett starkt varumärke ökar företagets långsiktiga konkurrenskraft, proilerar företaget mot arbetsmarknaden och ger större möjligheter till en lyckad rekrytering. Genom interna och externa marknadsföringsåtgärder tydliggörs företagets budskap vilket skapar stolthet, motivation och engagemang hos medarbetarna. En fast förankrad vision hos de anställda är det första och det viktigaste steget inom Employer Branding, säger Jorge Vasquez som är afärsområdeschef på Jobbguiden och expert inom området. Kommande stora pensionsavgångar, den stundande lågkonjunkturen och vår generations ovilja att stanna länge på en arbetsplats är en utmaning, speciellt för de företag som inte har den sexigaste produkten, fortsätter han. Analysera mera Jorge Vasquez, som hjälper tvåhundra av Sveriges största arbets givare att proilera sig mot unga akademiker, berättar hur viktigt det är att anställa rätt personer. Det ger en lägre personalomsättning och sänker utbildnings- samt rekryteringskostnaderna. På sikt kan skillnaden mellan kompetenserna spela en ännu större roll. Rätt kandidater inom exempelvis försäljning kan vara avgörande för företagets framtid. Även om man inte har några tjänster att erbjuda just nu, så kan ett väl upparbetat kontaktnät och ett kontinuerligt rekryteringsarbete vara guld värt. Det mest efektiva och minst kostsamma sättet att arbeta med Employer Jorge Vasquez, affärsområdeschef på Jobbguiden Branding är att rekrytera online. Genom att lägga upp en proil öppnas arbets marknaden upp och företaget får tillgång till och blir tillgängligt för arbetstagarna. Till grund för en lyckad rekrytering ligger en noggrann analys. Vad har de nuvarande duktiga medarbetarna gemensamt? Ta först reda på vilken proil ni verkligen söker. Därefter handlar det om att placera sig rätt och på de sajter målgruppen regelbundet besöker, avslutar Jorge Vasquez. SÅ BYGGER DU UPP DITT VARUMÄRKE SOM ARBETSGIVARE Lågkonjunktur inget hinder för unga civilekonomer - Företag startade av civilekonomer ger flest nya jobb Trycket ökar i huvud avtals förhandlingarna - - ROI = HANDELSDAGARNA läs mer på

10 10 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons Med lönen under luppen Det här med lön är inte alltid så lätt. Det kan vara svårt att veta vad normala lönen ligger på och hur mycket man själv kan begära. Då kan det vara bra att ta hjälp av Civilekonomernas lönestatistik. Men vad säger den egentligen? Jan Lidström, ombudsman på förbundet, reder ut begreppen. KRÖNIKA TEXT: SARA SCHRÖDER Vad är en normal månadslön? För unga, nyutbildade civilekonomer är ingångslönerna runt Det skiljer sig inte så mycket mellan privat och ofentlig sektor. Däremot är normal lön för Jan Lidström, ombudsman hos Civilekonomerna en civilekonom som närmar sig 40 år cirka inom privat sektor och drygt inom kommun, landsting och staten. Samtidigt tjänar var tionde ofentliganställd medlem över så det inns möjlighet att göra lönekarriär även inom ofentlig sektor. Hur påverkar det geografiska läget lönen? Geografin märks mest inom privat sektor och visar högsta löner i Stockholm följda av andra storstäder och med lägsta löner i östra Småland och norr om Dalälven. Hela gruppen privatanställdas medianlön, utan hänsyn taget till befattningar och erfarenhet, är i Stockholm och runt i de lägst lönade regionerna. Bland branscher är lönerna högst inom IT och Telecom med löner runt och lägst inom revision, bemanning och ideella organisationer. Hur får jag den lön jag förtjänar? Att få rätt lön för ett jobb är inte alltid enkelt. Arbetsgivaren har ibland önskan att göra det billigt samtidigt som insiktsfulla arbetsgivare inser att det medför risk för onödig personalomsättning. Lönen måste också ställas i relation till mängden övertidsarbete och om det i anställningsförmånerna ingår en rimlig tjänstepension. Med löner över så är det ganska ovanligt att man har övertidsersättningen kvar men arbetar mycket övertid. Faktisk månadslön räknat på normal arbetstid kan då bli mycket lägre än man anar. För tjänstepension kan man räkna på 5 procent på del av lönen under , ger konor per månad, och 30 procent på lön däröver. Då är tjänstepensionen i jämförbar nivå med privata kollektivavtal. Med lön ger alltså ett kollektivavtal ett pensionssparande på över kronor per månad. Det här gör förbundet Civilekonomerna presenteras som databas på hemsidan årligen i december nivåer och med förberedelsestöd inför lönerevisionen varje år i januari medlemmar kan ta del av på hemsidan per telefon av ombudsman i jouren eller för lera på en gång på löneseminarier rådgivning till medlem inför nytt jobb. Claes Oldin, Förhandlingschef Civilekonomerna Många associerar kollektivavtal med kollektivism och en inskränkning i individens frihet. I verkligheten är det precis tvärt om. Kollektivavtalen ger individen en bottenplatta av anställningsförmåner som i praktiken är omöjliga att uppnå på egen hand, exempelvis årlig löne revision, ersättning vid sjukdom, semester och övertid. Därutöver öppnar de ofta för ännu förmånligare överenskommelser på individ- eller företagsnivå. Kollektivavtalen garanterar alltså alla som omfattas av dem betydligt bättre löne- och anställningsvillkor än vad som gäller för dem som arbetar i företag som inte har avtal.»för arbetsgivare medför kollektivavtalet visserligen en ökad kostnad men samtidigt en förenkling«de svenska arbetsrättsliga lagarna utgör en bra plattform. Men det inns mycket som inte regleras i lag eller där lagen inte är särskilt förmånlig. Hur många känner till exempel till att en arbetsgivare enligt arbetstidslagen kan ta ut 200 timmar övertid per år utan att arbetstagaren har rätt till någon ersättning för extraarbetet? Till skillnad från större delen av övriga Europa regleras i Sverige bland annat rätten till ersättning för övertidsarbete inte i lagstiftningen utan följer av kollektivavtalet. Den kanske viktigaste skillnaden för anställda i företag med respektive utan kollektivavtal gäller tjänstepensionen. En privatanställd med en månadslön på kronor i ett företag med kollektivavtal får cirka kronor mer i månaden i ålderspension jämfört med en anställd utan avtalade pensionsförmåner. Varje månad betalar arbetsgivare med kollektivavtal in en inkomstrelaterad premie för medarbetarnas kommande pension. I företag utan kollektivavtal måste man själv komma överens om detta med arbetsgivaren, eller själv spara ihop motsvarande belopp. Samma gäller vid sjuklön, sjukersättning, föräldraledighet och ledighet för vård av barn. Fördelen med kollektivavtalen kan knappast bli tydligare. Den kompensation som individen får måste, för dem vars arbetsgivare inte följer kollektivavtalen, alltså betalas ur egen icka. För arbetsgivare medför kollektivavtalen visserligen en ökad kostnad men samtidigt en förenkling. Genom avtalen blir spelreglerna tydliga och man slipper förhandla om pensioner, semestrar, försäkringar etcetera med varje enskild anställd. För att förmånerna enligt kollektivavtalen ska innas kvar och förbättras måste de anställda vara medlemmar i ett fackförbund. Att stå utanför en facklig organisation i syfte att spara pengar motverkar starkt den enskilde individens ekonomiska intressen! Claes Oldin Förhandlingschef Civilekonomerna

11 Länsförsäkringar är en bolagsgrupp som består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag, alla med stark lokal förankring och närhet till sina kunder.

12 12 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons CIVILEKONOMEN SOM STRÄVAR FRAMÅT Henrik Nilsson ser fram emot nya utmaningar Henrik Nilsson halkade in på ett bananskal i branschen och skapade sig en lång karriär på sin civilekonomexamen. I dag jobbar han som avdelningschef på SEB: s Test Centre och har fortfarande nytta av det han lärde sig under utbildningen. Man lärde sig ett sätt att tänka som jag använder mig av än i dag, säger han. TEXT: SARA SCHRÖDER Henrik Nilsson visste redan direkt efter gymnasiet att han ville ha en akademisk utbildning. Under en tjänstledighet från SEB som Account Manager valde han att studera till civilekonom på Stockholms universitet, med inriktning redovisning och ekonomistyrning. Under studietiden var han med och anordnade en fest som hölls i Stockholm. Ekonomstudenter från hela landet var inbjudna samt representanter från samarbetsparters till Föreningen Ekonomerna. Festen fungerade som en dörröppnare för Henrik. Jag hade en otrolig tur. SEB var där och måste ha blivit imponerade av arrangemanget, för en tid efter festen ringde NAMN: Henrik Nilsson ÅLDER: 40 BOR: Stockholm ARBETAR: SEB FAMILJ: Gift, 3 barn (3, 5 och 7 år) HEMLIG LAST: Walkers Salt and Vinegar Crisps MOTTO: Bemöt människor på det sätt som du själv önskar bli bemött. ÖVRIGT: Var med och startade Akademikerföreningen i SEB 1997 och var dess första ordförande. Satt i SEB: s styrelse december 1997 till bolagsstämman i april de och erbjöd mig jobb hos dem som projektledare på deras marknadsavdelning, berättar han. Henrik tackade ja till tjänsten och det blev början på en karriär inom företaget. Efter att ha jobbar på företagssidan i tio år bytte Henrik till att jobba med IT. Ett val han inte ångrar i dag. Jag har fått chansen att pröva på väldigt olika yrkesroller. Sällan har det varit befattningar av traditionell civilekonomkaraktär, men jag har alltid haft nytta av det ekonomiska tänket. Ny utmanande tjänst I dag är Henrik avdelningschef på SEB: s Test Centre, Application Process & Resources inom Group IT. Hans tjänst innebär bland annat personal- och budgetansvar, strategisk resursplanering samt afärsutveckling inom testområdet. Jag har alltid haft ett intresse för IT-området och ick chansen att nyttja det jag kunde om SEB och samtidigt lära mig mer om IT. Efter att ha jobbat ett antal år med årsredovisningar, kassa lödesanalyser och nyckeltal ville jag göra något nytt och utmanande, vilket den här tjänsten innebar. Fortfarande hjälp av utbildningen Den största utmaningen enligt Henrik ligger i att vinna medarbetarnas förtroende och att lära sig mer om test. Även om han i dag inte jobbar med ekonomi hela dagarna, har han aldrig ångrat sitt val av utbildning eller yrkesbana. Min resa har tagit mig dit jag är i dag. Utbildningen har givit mig en bred bas att stå på. Det är inte kurserna med tentor i sig som i dag har någon avgörande betydelse. Det var mer ett förhållningssätt och vidgade vyer som jag upplever var viktigt att ta med sig från studietiden. Min ekonombakgrund hjälper mig dessutom i mitt budgetansvar samt att förstå hur konjunkturförändringar påverkar oss på kort och lång sikt samt vilka prioriteringar vi måste göra inom företaget, säger han. Hon formar spelplanen för finansmarknaden Suzanna Zeitoun Eckerhall arbetar som analytiker på Finansinspektionen. För henne är det full fart hela tiden, allt från varierande och utmanande analysuppdrag till kontakter med finansmarknadens aktörer och deltagande i internationella arbetsgrupper i EU. TEXT: HANS HJELMSTAD Det är spännande att jobba på den här sidan av inansmarknaden. Frågorna som kommer upp är intressanta och det är häftigt att få vara med och forma spelplanen för marknadens aktörer, säger Suzanna Zeitoun Eckerhall. Det var en slump att Suzanna såg platsannonsen där Finansinspektionen sökte en regelanalytiker. Hon tyckte att hennes proil passade bra, sökte jobbet och anställdes i december På Finansinspektionen jobbar hon i en stabsfunktion på Generaldirektörskansliet, GD-kansliet, som bland annat jobbar med övergripande analyser av inansmarknadens stabilitet och konsumentskyddet. Suzanna har ekonomexamen med nationalekonomi som huvudämne och dessutom en Masters-utbildning i rättsekonomi. Innan jobbet på Finansinspektionen hann hon jobba som inansanalytiker på ett försäkringsbolag och undervisa i nationalekonomi på Linköpings universitet. Foto: Victoria Carlqvist högt i tak. Alla blir hörda och du behandlas inte som junior bara för att du är ung eller nyanställd.»finansmarknadens snabba utveckling gör att man hela tiden analyserar nya frågor och lär sig nytt«uppdrag för EU Hon berättar att det även inns möjlighet att jobba internationellt. Själv sitter hon i två arbetsgrupper i EU. Den ena gruppen gör ekonomiska analyser av marknadsläget och den andra arbetar med konsekvensanalyser av regler på EU-nivå. Jag ser oerhörda fördelar med att arbeta på Finansinspektionen. Arbetsuppgifterna är varierande och utmanande. Finansmarknadens snabba utveckling gör att man hela tiden analyserar nya frågor och lär sig nytt. Det är också kul att kunna påverka utvecklingen, säger Suzanna Zeitoun Eckerhall. Helhetsgrepp om finansmarknaden I mina analyser kan jag ta ett helhetsgrepp och bedöma ekonomiska konsekvenser av regler för hela finansmarknaden. Vad händer om vi inför nya regler eller förenklar eller tar bort beintliga? Vi måste kunna rättfärdiga regler och visa att det inns behov av dem. Jag jobbar även med många andra typer av analysfrågor, berättar Suzanna Zeitoun Eckerhall. Här inns möjligheter att bredda sig genom att engagera sig i nya frågor. Jag är glad för att det på Finansinspektionen är så För Suzanna Zeiton Eckerhall, analytiker på FI, är det full fart på dagarna

13 Vi hyr ut en ny chef eller specialist inom ekonomi om dagen. STOCKHOLM: GÖTEBORG: MALMÖ:

14 14 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons Foto: Victoria Carlqvist Emelie Öhrstig och Danko Maras älskar båda sitt jobb och tycker att företagets värdegrund är en stor anledning till att de båda trivs. EMELIE OCH DANKO ÄLSKAR SIN FÖRETAGSVÄRLD Det är inte bara Magnum, Dove, Lätta eller Slotts senap som får Emelie Öhrstig och Danko Maras att älska Unilever. Emelie har jobbat två år och Danko sexton år på företaget och båda stortrivs i Unilever-världen med dess företagskultur, starka varumärken, bredd i tjänster och nästan oändliga möjligheter till karriär. TEXT: HANS HJELMSTAD Danko Maras började 1992 på Unilevers Management Trainee-program och är efter en rad toppjobb inom Unilever nu Vice President Finance för Unilever i Norden. Sedan första juli är han dessutom chef för Supply Chain i regionen. Emelie Öhrstig blev Emelie med hela svenska folket när hon 2005 tog VM-guld i skidor i sprint. För två år sedan började hon på Unilever som Finance Business Partner och är sedan i februari Key Account Manager inom afärsområdet Glass. Varför blev det Unilever? Danko Maras: Jag hade hört att deras trainee-program var väldigt bra och så ville jag gärna jobba internationellt i ett så stort och spännande företag. I trainee-programmet hann jag under knappt två år med att pröva fyra olika jobb, allt från försäljning till att jobba med marknadsföring och ren inans. Emelie Öhrstig: Under studietiden hade jag hört mycket gott om Unilever, så när jag var klar civilekonom ringde jag helt enkelt upp och sa att jag var intresserad. Efter att ha skickat cv och varit på intervjuer ick jag jobb som Finance Business Partner. Berätta lite om jobben på Unilever! Danko Maras: År 1994 jobbade jag inom Corporate Audit på Unilever i Hamburg, Tyskland. Jag gjorde revisioner för Norden och många länder i Österuropa. Därefter blev det Geneve som International Business Controller för Elisabeth Ardens alla varumärken. Det gick tydligen bra eftersom ett erbjudande kom om att jobba på huvudkontoret som Personal Assistant till vår Group Treasurer och Corporate Finance Manager för Europa. Det var en intressant tid där jag lärde mig skrået inom Corporate Finance och var bland annat med om att ordna köpet av Bestfoods för $24 miljarder kontant. I USA behövde Unilever en inansdirektör till Supply Chain för hela Nordamerika. Efter tuf prövning i konkurrens med andra kandidater, ick jag jobbet och lyttade till New York. Där ansvarade jag för value creation inom plan, source, make and deliver. USA var fantastiskt intressant. Avslutningsvis återkom jag för två år sedan tillbaka hem till jobbet som Vice President Finance för Norden. Sedan i somras ansvarar jag också för Supply Chain Management här.»vi står för goda värden och integritet. Som ett globalt företag jobbar vi mycket genom vår vitality mission för samhället och världen, bland annat i World Food Program«Emelie Öhrstig: I mitt första jobb på Finans på afärsområdet HPC, Home and Personal Care, arbetade jag tätt tillsammans med marknadsteamet. Jag gjorde bland annat kalkyler av kommande kampanjer och lanseringar samt följde upp resultaten av dem. Det var mitt jobb att öka medvetenheten om vad som bidrog till lönsamheten. I februari i år började jag på afärsområdet Glass där jag blev Key Account Manager för en av våra nyckelkunder. Mitt arbete är att vårda och stärka relationen med kunden samt ansvara för försäljningen. Mitt arbete som Key Account Manager kan delas upp i förhandling, kampanjarbete och kategoriarbete. Kampanjarbetet innebär att jag lägger planer för årets kampanjer tillsammans med kunden. Kategoriarbetet sker både internt och externt och handlar om att optimera kategorin glass genom produktlanseringar och projekt för att öka synligheten för glasskategorin i butik. Vad skulle du vilja säga om Unilever? Danko Maras: Unilever är verkligen ett fantastiskt bolag. Här inns en oerhörd samlad kunskap. Vi står för goda värden och integritet. Som ett globalt företag jobbar vi också mycket genom vår vitality mission för samhället och världen, bland annat i World for Food Program. Inom Unilever möter jag människor från hela världen där bakgrund som etnicitet eller religion inte spelar någon roll. För mig inns inget bättre än att möta väldigt drivna och duktiga kollegor med ett winning mindset och som jobbar med integritet och nyikenhet för vad du tycker. Emelie Öhrstig: Här har man stora möjligheter att byta funktion och afärsområden. Det är ett väldigt trivsamt företag att jobba på och en härlig företagskultur där man jobbar nära varandra. Alla är professionella, ambitiösa och drivande, men också trevliga, så klimatet är snarare varmt och trivsamt än hårt och kallt. Det är också häftigt att få jobba med så stora varumärken. Här utvecklas man fort. Man får ta eget ansvar, kan fritt prova egna idéer och är fri att själv sätta gränserna.

15

16 16 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons NÄTVERK SOM GÖR NYTTA Inom Civilekonomerna finns i dag omkring sextio olika nätverk. Medlemmar träffas inom dem och diskuterar vardagsproblem, jobbfrågor och oväntade situationer. Eller bara tar en öl. Det finns ett stort behov av att få prata av sig och höra andras synpunkter, säger Nina Forssblad, projektledare för bland annat nätverk och karriärseminarier på Civilekonomerna. TEXT: SARA SCHRÖDER Civilekonomerna är ett förbund som har omkring sextio egna nätverk i sin verksamhet och ett 30-tal nätverk för kvinnor tillsammans med Sveriges Ingenjörer. Dessa startade i början av 1990-talet. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. I dag startas nätverk med alla möjliga olika beröringspunkter, allt från nätverk för revisorer till nätverk för medlemmar i samma geograiska område. Det inns alla möjliga anledningar till att nätverksgrupper startas. Oftast handlar det om att man vill utbyta erfarenhet och prata med människor i samma arbetssituation eller som har samma utbildningsbakgrund som en själv. Ett nätverk ger många nya kontaktytor, berättar Nina Forssblad. Ett givande och ett tagande Att starta eller gå med i ett nätverk har många fördelar. Du får möjlighet att diskutera frågor och situationer i ett slutet forum samt kan få hjälp att se på saker ur en annan synvinkel. Dessutom utvidgar du ditt kontaktnät och kan få en inblick i hur andras jobbsituation är. Att få ta upp problem och få respons på frågeställningar kan hjälpa otroligt. Ibland kanske inte den möjligheten inns på jobbet och vänner kan ha svårt att förstå. Då kan det vara skönt att få höra vad människor med liknande yrkesvardag anser, förklarar Nina Forssblad.»Meningen är att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten«många nätverk hittar på aktiviteter tillsammans, så som föreläsningar eller en öl på närmsta pub, men hur man väljer att lägga upp planeringen är upp till gruppen. Viktigt är att alla får komma till tals och att det inns ett givande och ett tagande. När man startar ett nätverk är det viktigt att komma överens om frågor som hur ofta man ska ses, vad gruppens syfte är och vad som krävs av medlemmarna, säger Nina Forssblad. Hjälp från förbundet Civilekonomerna kan hjälpa den som vill starta ett nätverk. När Nina Forssblad får in ett sådant önskemål skickar hon en inbjudan till medlemmar i ett visst geograiskt område eller inmo en viss yrkesgrupp. Om så behövs hjälper förbundet även till med lokal och riktlinjer för nätverket. Det inns även mindre ekonomiska bidrag att söka, om en föreläsare kostar pengar eller en lokal behöver betalas. Första gången som gruppen ses är alltid någon från förbundet med och håller i mötet och ger tips samt redskap för att nätverket ska fungera så bra som möjligt. Meningen är att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten, berättar Nina Forssblad. Men det allra viktigaste för att det ska fungera är att man själv anstränger sig samt ger verksamheten tid att växa. Och en överenskommelse om tystnadsplikt kan ge ökad trygghet. Då kan det bli till något riktigt givande som man har stor glädje av, både yrkesmässigt och personligen, lovar Nina Forssblad. FRÅGOR ATT STÄLLA INNAN MAN STARTAR NÄTVERK: - Vad vill du uppnå? Det allra viktigaste enligt Nina Forssblad är att det ska vara roligt och givande. - Vilka ska vara med? Folk i samma yrkessituation eller annan gemensam nämnare? - Vad ska nätverket jobba för? Ska det vara ett nätverk inriktat på diskussion eller stöd? Vi är granskade och godkända För oss som arbetar med att utveckla försäkringar och banktjänster är varje dag en utmaning. Vi ska kunna erbjuda våra kunder rätt lösning till en rimlig kostnad, utan att tumma på sådant som vi vet är viktigt för tryggheten. Precis det har blivit vår specialitet. Fördelen med att vara en i mängden... I över 100 år har vi samarbetat med ett flertal av Sveriges organisationer, förbund och företag för att utveckla individanpassade lösningar till deras medlemmar och anställda. Något vi tillsammans har lyckats riktigt bra med. Dessutom till mycket förmånliga villkor och priser. Som kund hos SalusAnsvar kan du därför känna dig trygg eftersom vi som företag, och det vi erbjuder, är granskat och godkänt av någon som har förhandlat för dig. För mer information besök eller ring

17

18 18 Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons KRÖNIKA Framtidens arbetsmarknad för ekonomer år 2015 Alexander Beck Utredningschef Civilekonomerna Ett lands välstånd bygger på att det sker en ständig tillväxt. Denna tillväxt är bland annat avhängig av hur många som är sysselsatta på arbetsmarknaden. Vi är på väg bort från industrisamhället och på väg in i service- och tjänstesamhället. Det inns branscher som i dag har väldigt glest med akademiker, till exempel detaljhandeln. Samtidigt finns det en rädsla för att anställa akademiker, i synnerhet disputerade, i den privata sektorn. Jag är övertygad om att den rädslan kommer att ge sig och på sikt kommer efterfrågan att växa starkast inom den privata sektorn. I den stundande lågkonjunkturen är det relevant att fundera över eventuell arbetslöshet för civilekonomer. De senaste åren har arbetslösheten bland civilekonomer och ekonomer varit väldigt låg. Min bedömning är att utsikterna på arbetsmarknaden om fem till tio år är goda trots den nuvarande inanskrisen och den lågkonjunktur som nu råder. De lesta nya jobben inns fortfarande inom tillverkningsindustri, service-, tjänste- och IT-företag. Små företag rekryterar allt ler akademiker, och civilekonomer/ekonomer har en utbildning och kunskap som efterfrågas. Det inns en stor potential för framtida jobb inom kommun och landsting, som i dag sysselsätter jämförelsevis få civilekonomer. När gymnasieutbildade ekonomer går i pension kommer man att ersätta dem med civilekonomer/ ekonomer.»utsikterna på arbetsmarknaden om fem till tio år är goda trots den nuvarande fi nanskrisen«om man påbörjar en längre utbildning, hur säker kan man då vara på att få jobb efter examen? Kan man göra någonting under studietiden som förstärker ens möjligheter? I framtiden kommer jobbsökandet via annonser vara undantag istället för regel. Jobb kommer istället att erbjudas via kontakter och nätverk. Under studietiden är det därför viktigt att bygga nätverk och odla sina kontakter. Att göra något vid sidan av studierna är klart meriterande vid jobbsökeriet. Kårarbete, idrottsengagemang, deltagande i facklig verksamhet är exempel på aktiviteter som bidrar till att man blir attraktiv på arbetsmarknaden både under låg- och högkonjunktur. Även utlandsstudier är meriterande. Det är självklart viktigt att fullfölja sin examen. Det inns tyvärr en tendens att inte göra det i högkonjunktur, vilket är en belastning när arbetsmarknaden blir sämre. Det viktiga är att det är du själv som kan påverka om du kommer att bli attraktiv på arbetsmarknaden eller inte. Använd både hjärna och hjärta och ha rätt attityd så är det du som kommer att bli efterfrågad. Alexander Beck Utredningschef Civilekonomerna NÖJDASTE KUNDERNA ÄR MÅLET Foto: Victoria Carlqvist Ulrika Bragg upplever just nu en spännande tid på Skandia. Från årsskiftet sjösätter divisionen Skandia Nordic en ny kundorienterad organisation. Allt blir samlat i ett affärsområde mot företag och ett mot privatpersoner. TEXT: HANS HJELMSTAD - Det är mycket på gång och mycket kommer att hända. Skandia går från produktorientering till att bli en mer kundorienterad organisation som möter kunden där hon eller han vill bli mött, säger Ulrika Bragg, afärsutvecklingschef på Skandia Liv. Verksamheten kommer att drivas utifrån två afärsområden, ett mot företag och ett mot privatpersoner. Med styrning från afärsområdet kan vi med rådgivning, administration och produkter ta fram paket anpassade för varje kundsegments behov. Inom afärsområde Företag har vi bland annat tagit fram paket för företagare, ledningsgrupper, kollektivanställda och icke kollektivanställda. I den nya organisationen försvinner min nuvarande tjänst, så det ska bli spännande att se vad det blir istället, berättar Ulrika och skrattar gott. Från trainee till affärsutvecklingschef Ulrika Bragg behöver säkert inte vara orolig. Tvärtom lär hon säkert fortsätta att utvecklas inom Skandia. För hennes resa är imponerande. Hon tog sin civilekonomexamen vid Linköpings universitet i januari år Hon kom ut på en glödhet arbetsmarknad där det gick många jobb på varje student. Skandia var en av de mest attraktiva arbetsgivarna och Ulrika började där som trainee. Under ett år hann hon med att jobba på fyra olika enheter varav tre månader i USA. Därefter ick hon jobb inom Skandia Netline, ett bolag som administrerade pensioner och förmåner både för Skandia och för externa företag. Jag blev sedan avdelningschef för 12 personer och år 2005 vd för hela Skandia Netline. Efter 14 månaders mammaledighet var jag tillbaka på Skandia i april i år och ick då jobb som afärsutvecklingschef på Skandia Liv. Här ansvarar jag för såväl Skandia Livs produktutveckling som för afärs utveckling av tjänster och paket mot företag, berättar Ulrika Bragg. Mål om nöjdaste kunderna Ulrika Bragg är mycket positiv till utvecklingen på Skandia. Hon menar att det inns en bra ledning, en stark kundorienterad organisation på gång och inte minst en tilltagande stark tro och stolthet internt bland medarbetarna. Både hennes och hela företagets mål är att ha branschens nöjdaste kunder. Hon understryker också att det går mycket bra att kombinera jobb med privatliv. För mig och andra inom Skandia är det naturligt att alla måste kunna ha tid för ett liv vid sidan av jobbet. Så länge du utför ditt uppdrag och levererar det som förväntas, har du stor frihet att själv bestämma hur du använder din tid, avslutar Ulrika Bragg. Red.anm: vid publiceringstillfället står det klart att Ulrika Bragg tillträder som affärsutvecklingschef inom Affärsområde Företag på Skandia den 1 januari 2009.

19 Pimp my grades. Pimp my grades är projektet som mottog priset Deloitte Student Excellence Award Handelshögskolans snällaste projekt. Tack vare projektets engagemang skapas idag en framtida generation på Hässelbyskolan som kommer att förstå och se värdet i utbildningen. Projektets mål är att göra läxor till något roligt och det har man lyckats med. Inte bara har projektet skapat ett engagemang hos högstadiestudenterna, man har även fött ett engagemang hos studenterna på Handels där den framtida generationen ligger i fokus. Deloitte Student Excellence Awards är en nationell tävling som riktar sig till alla studenter i Sverige. Priset syftar till att uppmärksamma framtida initiativtagare som skapar, driver och utvecklar sina idéer. Vinnarna av Årets Studentprojekt 2008! Stående från vänster Anna Syrén, Estelle Joubert Westling. Sittande från vänster Philip Gunnstam, Gustav Uddhammar och Sofie Bengtsson.

20 Stora frågor tar aldrig paus. Var kan jag bli mitt bästa? Fullt fokus på ägarledda företag På Grant Thornton jobbar vi med att stötta ägar- entreprenörer som brinner för att se sina företag att hjälpa dem. Individuell utvecklingsplan Snabbast växande i vår bransch - medarbetare partners i företaget. Vill du veta mer om oss? - - berättelser från våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer