Referat från styrelsens möte 14 juni Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank Lotta Friberg, ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande"

Transkript

1 Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Bo Ander, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant Roland Norberg, personalrepresentant Hampus Nilsson, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Strax efter att underlagen hade gått ut till styrelsen meddelade Nordea att de säger upp clearingen. Det innebär att vi själva måste ansöka om och betala för egna clearingnummer. Det kommer vi med viss möda att klara men det påverkar både projektlistan och budgeten. Det finns fördelar att ha egen clearing eftersom vi kommer att kunna erbjuda fler tjänster (bl.a. Swish) till våra medlemmar. Budgetuppföljning per april 2014 med prognos för året indikerar att verksamheten kommer att gå med förlust. Om det blir så och om vi inte kan visa att vi kommer att generera kontinuerliga vinster framöver blir vår bevisbörda svårare beträffande att få behålla vår uppskjutna skattefordran utan att behöva återföra den. Det skulle medföra en negativ resultatpåverkan på i dagsläget 7,8 mkr. Avgörande och viktigast är att om vi inte ökar lånestocken blir det svårt att trovärdigt beskriva hur vi ska klara av att åstadkomma de vinster som krävs. En viktig hållpunkt är delårsbokslutet per

2 (som ska vara påskrivet och lämnas in per sista oktober). Då bör vi föreslagit åtgärder och visa på strategi för de kommande åren för att vara trovärdiga gentemot revisorer och FI. Fråga ställdes om läget är så allvarligt att styrelsen idag måste vidta åtgärder för att revidera årets budget. Svaret blev att det är en operativ fråga att klara budgeten. Ett problem är att vi nu har lång handläggningstid på lån. Den situationen kommer att hanteras genom extra övertid efter semestrarna. I år har det varit svårare än vanligt att planera semestrarna. Till stor del beror detta på den nya rapporteringen till FI och den ökade arbetsbörda det medför för ekonomi och IT. Men även för bankdelen med en fortsatt positivt högt antal förfrågningar men även med avseende på bemanning av banken ex. på konto så att mer erfarna medarbetar arbetar jämsides våra vikarier. Vi räknar även med att vår nya responsiva hemsida är i full funktion till styrelsemötet den 14/6. Den internationella delen av vår hemsida släpps också inom det närmaste, främst på engelska. Därefter övergår fokus för vår webbansvarig på att implementera en första chatt-version på hemsidan som stödjer både frivilliga ideella insatser såväl som våra medlemmars behov av rådgivning utifrån en lånehandläggarsituation. Planeringen för fortsatt utveckling av vår Compliance -funktion (Regel & Risk) skedde tillsammans med Karin Frejarö och Johan Oppmark måndag 2/6. Karin kommer tillbaka som styrelsens administratör i oktober och går parallellt med KarinMalin till 10/10. Under hösten och beroende på internrevisionen av funktionen samt eventuella samordningseffekter med Ekobanken i samverkansföreningen, kan funktionens innehåll och ansvarsområden ändras inför Mikrofonden har haft årsmöte (3/6) där tilldelas en plats i styrelsen JAK och VD är invald för verksamhetsåret 14/15. Tillsammans med Högskolan i Skövde kommer ett forskningsprojekt kring öppen källkod, utveckling, förvaltning mm att startas upp. För JAK s del innebär det en god inblick i moderna öppen källkodstrategier tillsammans med Högskolan och åtta andra deltagande företag/organisationer. Ett bra utbyte, insikt och nätverkande för vår IT-avdelning. Se kapitlet IT-verksamheten. Samtalen med Ekobanken kring bildandet av småbankernas förbund fortgår. Nu diskuteras verksamhet, inriktning, stadgar, mötesfrekvens mm. Vecka 21 hade vi besök av ifis som ville diskutera olika typer av islamska placeringar bl.a. obligationer i grön energi i Turkiet, fonder för att värdesäkra sparandet i guld mm. Innan avtalet med Watercircle skrivs på och fastställs kommer en riskanalys i form av en workshop att genomföras enligt de nya regelverk som började gälla vid årsskiftet och som vi gradvis anpassat oss till. I vår ambition att täcka vårt energibehov med förnybar energi kommer vi att köpa in nya andelar I vindkraft (OBV/2). Det är inte en resultatpåverkande åtgärd utan en balanspåverkande då det blir nya tillgångar vi investerar delar av vår likvid i. Nyckeltalen rapporteras i särskild bilaga. Synpunkt framfördes att det är positivt att det ser ut som ett trendbrott i utlåningen. Vi har under våren sett en större tillströmning av låneansökningar. Fråga

3 ställdes hur mycket eget kapital som kommer att betalas ut i månadskiftet. Svaret blev att det är ca 5,6 miljoner och vi kommer att hamna under 85 miljoner i eget kapital. Bankverksamheten En ny kreditrapportering håller på att tas fram. Den är under utveckling och syftet är att ge bättre överblick. Synpunkt framfördes att det skulle vara bra med en överblick på obestånden över tid. Det kanske hellre ska vara ett nyckeltal än finnas med i kreditrapporteringen. Synpunkt framfördes att förlustrisken inte syns i kreditrapporteringen. Den rapporteras till styrelsen halvårsvis i särskild rapport. Utlåning och låneansökningar Vecka Vecka Ansökningar totalt 847 st 699 st Snitt per vecka 39 st 32 st Utlåning under året 69 milj kr 64 milj kr Total utlåning 853 milj kr 878 milj kr Vi har per den 2 juni skickat ut 270 kort till våra medlemmar med en sammanlagt kreditgräns på 4,3 milj kr. Ca 30 kort är beställda men ännu inte skickade till medlemmarna. Det kommer förnärvarande in ca 5-10 ansökningar per dag. Idé- och medlemsstöd Det gick ut en första påminnelse för att betala medlemsavgiften i mitten av maj. Därför var det ca 200 medlemmar som tog ställning till sitt medlemskap och valde att utträda. Den 1 juni var det medlemmar. Det har kommit nya medlemmar hittills i år och ökningen har varit En sådan tillströmning har vi inte sett sedan På de frågor vi ställer till medlemmar som slutar har det hittills i år kommit in ca 140 svar. De allra flesta av de som lämnar oss ser inte nyttan av ett medlemskap i JAK (36 %). Vi har inte nått fram till dessa medlemmar med våra tjänster eller ideologi. Dessa medlemmar har antingen inte börjat använda oss och därmed ser de inte nyttan av att vara med eller fått en klar bild av vad JAK är förutom en banktjänst. Det andra viktigaste skälet (12 %) till att lämna JAK är att man anför ekonomiska bekymmer. Dessa medlemmar ser över sina utgifter och kan inte motivera ett medlemskap till JAK, en del härför att de kommer att återvända om situationen vänder

4 Vi har en del medlemmar som lämnar oss för flytt utomlands (6 %). Styrelsereferat JAK Medlemsbank På delad tredje plats (6 %) hamnar pensionärer som inte kan motivera ett medlemskap i JAK längre. Dessa skulle kunna ingå i första gruppen, medlemskapet förknippas med att låna och på ålderns höst så lämnar man JAK, ofta med glada tillrop. Vi har fortsatt en utmaning som består i att tydliggöra varför man ska/kan vara med i JAK och att det finns fler skäl än de strikt ekonomiska. Boden-Luleå deltog i Framtidsveckan i Norrbotten maj. De hade tre aktiviteter under veckan. Onsdagen höll de räknestuga i Älvens hus i Niemisel. Torsdag var det invigning av JAK-hörnan i Nordansmaks lokal i Luleå. Fredag fanns JAK vid Enter Galleria i Boden. Umeå finns med i olika sammanhang. De stod vid bokbord vid festivalen i Vännäsby. Tillsammans med Jordens Vänner finns de med på Världsmiljödagen. De bjöd in till grillfest vid Kärleksviken vid Nydalasjön. Slutligen kommer en gammal medlem berätta om hur hon med hjälp av JAK gick från fullständig ekonomisk loser till fullstädning ekonomisk vinnare. Västerås ingår i Omställning Västerås. Där arrangeras gemensamma aktiviteter flera gånger i månaden och JAK finns alltid på plats. Under juni syns JAK på Världsmiljödagen samt vid naturvandringen vid Asköviken. Flera lokalavdelningar, bland annat Uppsala, Stockholm och Södra Halland, bjuder in till månadskafé och juni månad hålls de sista träffarna före sommaren. Grundkurs har hållits i Göteborg och Östersund. Göteborg har alltid fullt tryck på sina kurser och behöver inte annonsera dem speciellt. Kursen i Östersund hölls ena dagen av JAKs konsulent Sofia Hamrin och andra dagen av ideella resurspersoner från lokalavdelningen. Det är 20 medlemmar som anmält sitt intresse att delta i processen för att uppdatera JAK-boken. Ann-Marie Svensson håller i processen och skriver texterna som skickas ut för synpunkter. Det är ca en fjärdedel av textmassan som har skickats ut. Det nya kapitlet om hur pengar skapas är ännu inte formulerat, dock påverkas övriga texter en del av vad som kommer att stå i det avsnittet. Samtidigt jobbar Sofia Hamrin med en kursledarhandledning samt särtryck om sparlånesystemet. Ungkursen i Halmstad juni blir full med 22 deltagare. Kursledare är Miguel Ganzo och Sofia Falk från lokalavdelningen i Umeå. Som representant för de förtroendevalda deltar Marcus Brafors från Etikrådet. På Klimatriksdagen 6-8 juni är JAK på plats med informationsbord och deltar i motionsarbetet. En grupp medlemmar från Linköping tillsammans med tillresta ungdomar representerar JAK, 7 informatörer totalt. Under politiska veckan i Almedalen är Ungdomskonsulenten och 8 tillresta ungdomar på plats och ordnar ett informationstält och deltar i andras seminarier för att påverka. På fredagen den 4 juli ordnas ett eget seminarium tillsammans med Ekobanken, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Mikrofonden. Seminariet heter Hur arbetar vi med hållbart kapital till lokal utveckling och sociala entreprenörer? och JAK representeras av Sammy Almedal. Moderator är Alexander Ingster Hofgren (JAK Stockholm & Coompanion)

5 På Urkultfestivalen i Ångermaland 31 juli-3 augusti ordnar en grupp ungdomar tillsammans med JAK Höga Kusten Sollefteå informationsbord och aktiviteter. Det har påbörjats processer både i Varberg och i Skaraborg för att starta lokalavdelningar i JAK. IT-verksamheten JAK har inlett ett samarbete med IT-forskare som är intresserade av att forska och utveckla goda praktiker för IT-förvaltning som inkluderar upphandlingsstrategier, användande av öppna standarder och långsiktigt underhållsarbete. Högskolan har redan kontakt med flera industriföretag och offentliga organisationer. JAK kommer att samarbete, om projektet blir beviljat finansiering, med Högskolan och dessa företag där vi länkar samman projekt som JAK vill driva, in i den gemensamma ansökningen och att JAK på så sätt kan få ta del av forskarstöd och andra organisationers ITförvaltningars erfarenheter. Högskolan kommer skicka in en ansökan nu i juni till KK-stiftelsen där de söker ca 12 miljoner kronor i stöd, vilket motsvarar de 6-9 företag och organisationers planerade nedlagda tid och kostnader de kommande åren. Detta projekt planeras att löpa under fyra år. JAKs administration kommer att lägga ca 2000 timmar på öppen källkod inom JAK de kommande åren till ett uppskattat timpris på 700 kr/h. JAK kommer därmed att bidra med 1,4 mkr till högskolans forskning under fyra år genom nedlagt arbete. Detta är timmar som vi oavsett detta samarbete skulle ha lagt ned på öppen källkod. Skillnaden blir att om detta projekt sätter igång våren 2015 kommer vi att behöva timredovisa det vi gör som gäller öppen källkod inom JAK. Så det är inget extra arbete, eller pengar som krävs från JAK, förutom tidsrapportering och att vara med på ca 3-4 möten per år tillsammans med Högskolan. I utbyte får vi ett internationellt kontaktnät inom öppen källkod och inom den akademiska världen gällande denna fråga. Vi kommer även kunna sprida kunskap om vad JAK är och står för bland de inblandade. Om detta samarbete blir av och styrelsen antar den föreslagna strategin för öppen källkod, har JAK avsevärt förbättrat möjligheterna att lyckas med att bygga ett öppenkällkod-system som hanterar JAKs sparlånesystem både i Sverige och internationellt de kommande 5-8 åren. IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet Fram till och med beslut är klart vecka. o Registrera kortkredit i banksystemet Klart. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart o Förändringar av gällande medlemmars kort och supportärenden - Påbörjat TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. Testning pågår

6 Flexibla låneprodukter kravinsamlingen har påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI inlämnad. Sammanställning av krav pågår. Dokumentera befintliga processer Pågår mest inom kortprojektet Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Inom support har vi infört ett enklare och mer användarvänligt anmälningsformulär för att få support. Vi hanterar ca 150 ärenden per månad, både stora som små ärenden. Vi provar just nu det nya Intranät inom IT först. Vi testar hur en kunskapsdatabas kan se ut samt hur den automatiska hjälpen till användaren tas emot när de skriver in ett supportärende i anmälningsformuläret. Delar av JAKs medarbetare har genomgått en introduktion till SCRUM under maj månad. Denna introduktion kommer att hållas i höst för de som inte kunde vara med denna gång. Inom administrationen håller vi nu på med att strukturera upp arbetet i, och SCRUM är en av pusselbitarna i detta arbete, de övrig är PEJL, och processer/anvisningar. Blancolån till företag och föreningar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Styrelsen har under det senaste året vid flera tillfällen diskuterat hur vi kan öka utlåningen till våra medlemmar. Ett sätt är att på olika sätt öka blancokrediterna, d v s krediterna utan säkerhet. Blancokrediterna är populära hos oss och har en relativt enkel handläggning då det enbart är betalningsförmågan som bedöms. Vi slipper all administration kring säkerheterna. På styrelsemötet i mars tog vi beslut om att öka blancoutrymmet för fysiska personer från kr per medlem till kr. I samband med det beslutet fick VD uppdrag att komma med ett underlag för diskussion om vi ska erbjuda blancolån till företag och föreningar. På styrelsemötet i april hade vi uppe detta som ett diskussionsärende. Kreditrisken för ett blancolån till företag är större än för en privatperson då företaget kan upphöra att finnas efter en konkurs. För en privatperson finns skulden kvar även efter ett obestånd. Vilket gör att lånekostnaden bör vara större för ett företagsblancolån då risken också är större. Målgruppen är framförallt föreningar och företag som redan har krediter hos oss med säkerhet och behöver ett tillskott samt som kredit i väntan på bidrag (t.ex. från EU) där bidraget med säkerhet kommer in men inte kan pantsättas. Synpunkt framfördes att det här är en viktig satsning och att vi måste vara beredda att ta risken det innebär. Fråga ställdes hur vi kommit fram till lånekostnaden. Svaret blev att den inte är exakt uträknad och att vi måste följa upp kreditförlusten framöver för att se om vi måste justera för att täcka upp risken. Synpunkt framfördes att det finns risk att lånen på kr blir olönsamma för oss. Vi måste följa upp och se om vi ska höja den nedre beloppsgränsen. Synpunkt framfördes att vi ska överväga att ha en uppläggningskostnad på 1000 kr

7 - att bevilja blancolån till företag och föreningar enligt nedanstående villkor: Kredittid från minst 6 månader och upp till max 7 år. Lånebelopp mellan kr till kr. Lån över kr beviljas av Kreditutskottet. En fast uppläggningsavgift som fastställs i administrationen Lånekostnad 6 % Lånet beviljas som ett vanligt JAK-lån med bundet sparande Det totala beloppet på samtliga blancolån efter avdrag av det bundna sparandet får maximalt uppgå till 10 milj kr vid varje enskilt tillfälle. D v s vi kan låna ut mer pengar allteftersom lånen återbetalas. Sparfria lån för privatpersoner Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet stående. Styrelsen har under det senaste året vid flera tillfällen diskuterat hur vi kan öka utlåningen till våra medlemmar. Projektet med att erbjuda företag och föreningar sparfria lån till vissa investeringar har fallit väl ut och bidragit till att kunskapen om JAK har ökat bland vissa grupper. Vi har nu diskuterat att kunna erbjuda privatpersoner Sparfria lån till vissa typer av investeringar. Det behov som vi märker är miljöinvesteringar som både är efterfrågade och stämmer väl överens med vår ideologi och värdegrund om ett hållbart samhälle. Det skulle svara upp bra gentemot tre av 2014 års stämmobeslut gällande olika grader och typer av sparfria låneprodukter. Synpunkt framfördes att kriterierna skulle kunna vara lite mindre detaljerade för att inte exkludera andra typer av förnyelsebar energi. Synpunkt framfördes att vi måste kunna motivera tydligt varför vi erbjuder det här till privatpersoner. Synpunkt framfördes att vi motiverar sparfria lån med att vi möter ett behov som finns när det nu finns möjlighet i systemet. Synpunkt framfördes att det är viktigt att komma ihåg att vi inte testar det här för att se om det blir populärt, det kan vi räkna med att det blir. Vi testar om det här är möjligt i ljuset av balans i systemet. Vi kan erbjuda det här nu för att det finns många som redan har gjort sparinsatser som möjliggör detta och vi måste noga följa upp hur försöken med sparfria lån påverkar vår likviditet i framtiden. Det kommer därutöver att ge oss flera positiva effekter, vi blir tydligare en aktör för omställning och fler hållbara investeringar kommer bli möjliga. Potten borde vara fast, på samma sätt som för juridiska personer. Synpunkt framfördes att vi borde skicka ut en enkät till de som bara sparar för att få koll på deras framtida lånebehov. Synpunkt framfördes att vi måste starta någon slags fond för att möjliggöra en fortsättning på den här satsningen. Synpunkt framfördes att lånen även bör beviljas för köp av andelar i lokal matproduktion. Synpunkt framfördes att vi bör ha en maximal löptid på 10 år. Synpunkt framfördes att vi inte bör ha vidare kriterier, det blir en tydligare satsning om vi är specifika. Framkommer fler tydliga behov kan vi istället göra fler satsningar. - att bevilja privatpersoner (fysiska personer) sparfria lån enligt villkoren nedan:

8 - Ändamålet för lånen ska vara något av följande: o Förnyelsebar energi o Energieffektiviseringar o Bredband o Vatten och avlopp o Gas- och elbilar o Alternativa byggmetoder. - Lånen ska vara på maximalt kr för andelar och miljöanpassningar - Löptiden ska vara minst 2 år och max 10 år - Lånen ska vara på maximalt 1 milj kr för miljövänligt och miljöeffektivt byggande. - Lånekostnad 4,5 % - Det totala beloppet på samtliga lån efter avdrag av det bundna sparandet får maximalt uppgå till 25 milj kr - att uppdra åt VD att inrätta ett fondförfarande för att säkerställa att den här satsningen blir långsiktigt hållbar för sparlånesystemet Idé och projektlistan VD Sammy Almedal föredrog ärendet. På grund av flera oförutsedda händelser har sluttiden för flera projekt skjutits framåt. Beskedet från Nordea att säga upp clearingen påverkar främst projekt 2013:02. Synpunkt framfördes att det blir svårt för styrelsen att styra när så många projekt har prioritering 1. Fråga ställdes om styrelsen med anledning av det förväntade negativa resultatet för 2014 ska göra några åtgärder. Synpunkt framfördes att det finns några mindre åtgärder administrationen kan göra för att minska förlusten. Synpunkt framfördes att det inte är något större problem att gå med förlust något år om vi gör det på grund av satsningar som ger oss bättre resultat på lång sikt. - att fastställa idé- och projektlistan med följande ändringar: - Att avsluta projekt 2013:01 JAKort i juni. - Göra förstabankprojektet till ett paraplyprojekt (2013:05), där alla kvarstående delar ingår, ge det prioritet 1 och fokusgrad 15 %. - Göra flexiblare låneprodukter till ett paraplyprojekt samt ändra datum på delprojekten. Amorteringsfrihet i max ett år flyttas fram till aug och variabelt efterspar till nov. - Projekt 2013:03, nytt ekonomisystem ska vara klart efter projekt 2013:02, modernisering av banksystemet. Nytt slut datum för 2013:03 blir då december

9 - Att ta fram ett eget system för clearingen läggs in som delprojekt i projektet 2013:02 och får högsta prioritet. - att uppdra åt VD att återkomma med förslag på projektlista där det tydligare framgår att projektet flexibla låneprodukter är prioriterat framför allt annat - att uppdra åt VD att vidta nödvändiga åtgärder för att minska årets underskott Kort till förtroendevalda Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Personalen har blivit erbjudna avgiftsfritt kreditkort på JAK. Frågan om att förtroendevalda ska erbjudas detsamma anhängiggjordes av Miguel Ganzo vid styrelsens möte i mars. Styrelsen diskuterade frågan på sitt möte 25 april. Fördelarna med att flera personer i organisationen blir erbjuden avgiftsfritt kort är att systemet och rutinerna kan testas samt att de kan hjälpa till med marknadsföringen. En nackdel är att JAK förlorar inkomster som så väl behövs, speciellt nu i lanseringsfasen då volymerna på kortet är små. Det är också svårt att göra avgränsningen för vilka som ska erbjudas detta och administrationen bedöms bli orimlig i proportion till den positiva effekten. - att inte erbjuda förtroendevalda avgiftsfria kort Pensionssparande i JAK Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Pensionssparande i JAK (främst IPS) är en fråga som kommer upp då och då, nu senast i en motion till stämman. Motionärens förslag var att göra eftersparandet till ett IPS-konto på JAK med möjlighet till skatteavdrag. Administrationen har en modell för hur det skulle kunna fungera. En viktig del av ett särskilt pensionssparande är avdragsrätten. Just nu är den kr/år men regeringen la i sin vårbudget förslag om att inom 2 år helt ta bort avdragsrätten. Vissa av de förmånliga effekterna kan alltså komma att försvinna. Vår internrevisor har utrett vilka externa regelverk som är relevanta samt vilka kostnader en pensionslösning/ips kan medföra. Utredningen visar att det skulle kosta 450 tkr och innebära en del utveckling internt. Att uppställa krav på att medlemmarna tar ett lån för att kunna ta del av IPS (t.ex. genom att produkterna paketeras tillsammans) kan dessutom strida mot sundhetskravet eftersom medlemmen binder upp sitt sparande samtidigt som denne ikläder sig en förpliktelse att återbetala ett lån. Synpunkt framfördes att vi i dagsläget inte har råd att bli värdepappersrörelse, även om avdragsrätten skulle bli kvar. Vi kan lägga det på väntelistan och följa utvecklingen. Stämmobeslutet är till viss del redan genomfört i och med att utredning är gjord. Det bör kompletteras med ett pass på JAK-skolan. Ärendet återkommer till styrelsen. Höstseminariet Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Vid JAKs höstseminarium lyfter vi stora frågor som är aktuella i organisationen för att fördjupa oss i dessa. Det finns plats för ca 60 medlemmar att delta vid seminariet. Det är möjligt att behandla ett eller två ämnen under seminariet. Ett förslag är att ha ett bankfokus, hur vi når upp till vårt mål att bli våra

10 medlemmars första bank. Ett annat förslag är att fördjupa oss i vår grundläggande analys om räntan, hur vi utvecklar den och hur lever vi upp till den. Synpunkt framfördes att det känns angeläget att diskutera - att temat på höstseminariet 2014 ska vara lokalavdelningarnas roll i organisationen, hur det lokala arbetet kan utvecklas samt hur lokalavdelningarna kan stödja satsningen på att JAK ska vara medlemmarnas första bank. JAKs IT-strategi VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Det har anhängiggjorts ett par saker som har kopplingar till varandra och därför bör tas upp samtidigt till diskussion. Dessa två delar är 1) att administrationen ska undersöka möjligheterna till lägga ut arbetet med banksystemet till extern leverantör samt 2) att JAK bör ha en strategi för öppen källkod. Administrationen har undersökt möjligheten att lägga ut banksystemet på entreprenad till SDC i Danmark för att minska kostnaderna för IT-driften. Uppskattningen av kostnaden är att det blir väsentligt högre kostnad än att behålla verksamheten. Idag har vi riktlinjer för att använda öppen källkod i så stor omfattning som möjligt, vilket administrationen gör. Förslaget är att gå vidare och ta fram en strategi för öppen källkod som innebär att JAKs sparlånesystem ska utvecklas tillsammans med andra länders utvecklare för att på serversidan möjliggöra för fler länder att starta ett JAK med ett IT-system som är anpassat för det. Synpunkt framfördes att det vore bra om målet på sikt är att övergå till öppen källkod på alla områden, alltså inte bara på banksystemet. Synpunkt framfördes att det finns många faktorer som hindrar oss från att helt gå ifrån Windows, bland annat kräver Finansinspektionens nya system för rapportering att vi använder Windows. Synpunkt framfördes att vi bör ha en IT-strategi där öppen källkod ingår. Synpunkt framfördes att öppen källkod passar bra in i vår ambition att vara en transparent organisation och därför bör den långsiktiga målsättningen bör vara att i så stor grad som möjligt använda öppen källkod. Synpunkt framfördes att det är mycket ideologi i öppen källkod. Det viktigaste är att IT-systemet tillgodoser våra behov av service, det ska vara billigt och välfungerande. Tar vi fram en egen strategi för IT får det för stor betydelse i organisationen. Det skulle vara bättre om det tas fram som ett styrande dokument på lägre nivå. Dagens IT-system har stora brister och lägger vi ut det får vi en fungerande produkt. Synpunkt framfördes att ITavdelningen gör mycket annat viktigt arbete än ren systemhantering. IT tar fram rapportering till FI, stödjer staben och jobbar med verksamhetsutveckling på olika områden. Ärendet återkommer till styrelsen. Styrelsens kommittéer Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Styrelsen har möjligheten att dela upp sitt arbete i kommittéer. Det innebär att en mindre grupp ledamöter får i uppdrag att fokusera på en fråga under en tid framåt. Vid styrelsens möten ska särskild tid avsättas då kommittéerna kan jobba. Synpunkt framfördes att utvecklingen av sparlånesystemet är ett område som kan lämpa sig för en kommitté

11 - att utse en kommitté bestående av Jonas Löhnn, Nuria Albet Torres, Johannes Kretschmer för arbetet med demokratiuppdraget - att demokratikommittéen får i uppdrag att finnas tillhands för avstämning, planering för testning och implementering av VoteIT - att utse en kommitté bestående av Ali Hamidian, Petra Modée, Cicci Andersson och Stephen Hinton för arbetet med JAK strategi, sammankallande är Stephen Hinton - att strategikommittéen får i uppdrag att gå igenom nuvarande strategier och återkomma med ett underlag för diskussion i styrelsen Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Listan över styrelsens anhängiggöranden skapades som ett stöd till styrelseadministratören för att få struktur och överblick. Listan har återigen växt och ärenden blivit liggande. Ambitionen är att ärendena ska behandlas successivt vid kommande styrelsemöten men i takt med att allt fler ärenden anhängiggörs är det svårt att hinna med allt. Syftet med punkten anhängiggöranden är att styrelsens ledamöter, främst de som inte sitter i AU, ska ha en chans att lyfta frågor för behandling (diskussion och beslut) i styrelsen. Syftet är inte att efterfråga information eller lufta allmänna funderingar. När en fråga är anhängiggjord ska den behandlas enligt styrelsens arbetsordning, vilket innebär en del administration. Liggande anhängiggöranden rapporterades och listan lades till handlingarna

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Styrelsemöte den januari 2016

Styrelsemöte den januari 2016 Styrelsemöte den 22-23 januari 2016 Tid: Fredagen den 22 januari 2016 kl. 18.15 20.00 och lördagen den 23 januari kl. 08.00 13.40. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Frivilliga kapitalinsatser

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Godkänt protokoll. Godkänt protokoll på Styrelsemöte Styrelsemöte nr Thomas Marmefelt. Rengman

Godkänt protokoll. Godkänt protokoll på Styrelsemöte Styrelsemöte nr Thomas Marmefelt. Rengman Protokoll Styrelsemöte nr 5 2016-04-23 Plats: Uddevalla, Studiefrämjandet Tid: Lördag 2016-04-23 Kl.10:00 16:00 Kallade: Styrelsen och Verksamhetsledare Närvarande på hela mötet Erik Eva Lennerstedt Lundell

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

GG Styrelsemöte

GG Styrelsemöte Styrelsemöte den 11 12 mars 2016 - referat Tid: Fredag den 11 mars 2016 kl. 18.00 20.00 och lördag den 12 mars kl. 08.00 14.15. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Närvarande: Ordförande Lotta

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. 1 Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. (Reviderat inlägg av Björn Gate) Stadgarma skall beslutas om på extra stämman den 13 dec 2012 1 Firma Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer