Referat från styrelsens möte 14 juni Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank Lotta Friberg, ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande"

Transkript

1 Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Bo Ander, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant Roland Norberg, personalrepresentant Hampus Nilsson, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Strax efter att underlagen hade gått ut till styrelsen meddelade Nordea att de säger upp clearingen. Det innebär att vi själva måste ansöka om och betala för egna clearingnummer. Det kommer vi med viss möda att klara men det påverkar både projektlistan och budgeten. Det finns fördelar att ha egen clearing eftersom vi kommer att kunna erbjuda fler tjänster (bl.a. Swish) till våra medlemmar. Budgetuppföljning per april 2014 med prognos för året indikerar att verksamheten kommer att gå med förlust. Om det blir så och om vi inte kan visa att vi kommer att generera kontinuerliga vinster framöver blir vår bevisbörda svårare beträffande att få behålla vår uppskjutna skattefordran utan att behöva återföra den. Det skulle medföra en negativ resultatpåverkan på i dagsläget 7,8 mkr. Avgörande och viktigast är att om vi inte ökar lånestocken blir det svårt att trovärdigt beskriva hur vi ska klara av att åstadkomma de vinster som krävs. En viktig hållpunkt är delårsbokslutet per

2 (som ska vara påskrivet och lämnas in per sista oktober). Då bör vi föreslagit åtgärder och visa på strategi för de kommande åren för att vara trovärdiga gentemot revisorer och FI. Fråga ställdes om läget är så allvarligt att styrelsen idag måste vidta åtgärder för att revidera årets budget. Svaret blev att det är en operativ fråga att klara budgeten. Ett problem är att vi nu har lång handläggningstid på lån. Den situationen kommer att hanteras genom extra övertid efter semestrarna. I år har det varit svårare än vanligt att planera semestrarna. Till stor del beror detta på den nya rapporteringen till FI och den ökade arbetsbörda det medför för ekonomi och IT. Men även för bankdelen med en fortsatt positivt högt antal förfrågningar men även med avseende på bemanning av banken ex. på konto så att mer erfarna medarbetar arbetar jämsides våra vikarier. Vi räknar även med att vår nya responsiva hemsida är i full funktion till styrelsemötet den 14/6. Den internationella delen av vår hemsida släpps också inom det närmaste, främst på engelska. Därefter övergår fokus för vår webbansvarig på att implementera en första chatt-version på hemsidan som stödjer både frivilliga ideella insatser såväl som våra medlemmars behov av rådgivning utifrån en lånehandläggarsituation. Planeringen för fortsatt utveckling av vår Compliance -funktion (Regel & Risk) skedde tillsammans med Karin Frejarö och Johan Oppmark måndag 2/6. Karin kommer tillbaka som styrelsens administratör i oktober och går parallellt med KarinMalin till 10/10. Under hösten och beroende på internrevisionen av funktionen samt eventuella samordningseffekter med Ekobanken i samverkansföreningen, kan funktionens innehåll och ansvarsområden ändras inför Mikrofonden har haft årsmöte (3/6) där tilldelas en plats i styrelsen JAK och VD är invald för verksamhetsåret 14/15. Tillsammans med Högskolan i Skövde kommer ett forskningsprojekt kring öppen källkod, utveckling, förvaltning mm att startas upp. För JAK s del innebär det en god inblick i moderna öppen källkodstrategier tillsammans med Högskolan och åtta andra deltagande företag/organisationer. Ett bra utbyte, insikt och nätverkande för vår IT-avdelning. Se kapitlet IT-verksamheten. Samtalen med Ekobanken kring bildandet av småbankernas förbund fortgår. Nu diskuteras verksamhet, inriktning, stadgar, mötesfrekvens mm. Vecka 21 hade vi besök av ifis som ville diskutera olika typer av islamska placeringar bl.a. obligationer i grön energi i Turkiet, fonder för att värdesäkra sparandet i guld mm. Innan avtalet med Watercircle skrivs på och fastställs kommer en riskanalys i form av en workshop att genomföras enligt de nya regelverk som började gälla vid årsskiftet och som vi gradvis anpassat oss till. I vår ambition att täcka vårt energibehov med förnybar energi kommer vi att köpa in nya andelar I vindkraft (OBV/2). Det är inte en resultatpåverkande åtgärd utan en balanspåverkande då det blir nya tillgångar vi investerar delar av vår likvid i. Nyckeltalen rapporteras i särskild bilaga. Synpunkt framfördes att det är positivt att det ser ut som ett trendbrott i utlåningen. Vi har under våren sett en större tillströmning av låneansökningar. Fråga

3 ställdes hur mycket eget kapital som kommer att betalas ut i månadskiftet. Svaret blev att det är ca 5,6 miljoner och vi kommer att hamna under 85 miljoner i eget kapital. Bankverksamheten En ny kreditrapportering håller på att tas fram. Den är under utveckling och syftet är att ge bättre överblick. Synpunkt framfördes att det skulle vara bra med en överblick på obestånden över tid. Det kanske hellre ska vara ett nyckeltal än finnas med i kreditrapporteringen. Synpunkt framfördes att förlustrisken inte syns i kreditrapporteringen. Den rapporteras till styrelsen halvårsvis i särskild rapport. Utlåning och låneansökningar Vecka Vecka Ansökningar totalt 847 st 699 st Snitt per vecka 39 st 32 st Utlåning under året 69 milj kr 64 milj kr Total utlåning 853 milj kr 878 milj kr Vi har per den 2 juni skickat ut 270 kort till våra medlemmar med en sammanlagt kreditgräns på 4,3 milj kr. Ca 30 kort är beställda men ännu inte skickade till medlemmarna. Det kommer förnärvarande in ca 5-10 ansökningar per dag. Idé- och medlemsstöd Det gick ut en första påminnelse för att betala medlemsavgiften i mitten av maj. Därför var det ca 200 medlemmar som tog ställning till sitt medlemskap och valde att utträda. Den 1 juni var det medlemmar. Det har kommit nya medlemmar hittills i år och ökningen har varit En sådan tillströmning har vi inte sett sedan På de frågor vi ställer till medlemmar som slutar har det hittills i år kommit in ca 140 svar. De allra flesta av de som lämnar oss ser inte nyttan av ett medlemskap i JAK (36 %). Vi har inte nått fram till dessa medlemmar med våra tjänster eller ideologi. Dessa medlemmar har antingen inte börjat använda oss och därmed ser de inte nyttan av att vara med eller fått en klar bild av vad JAK är förutom en banktjänst. Det andra viktigaste skälet (12 %) till att lämna JAK är att man anför ekonomiska bekymmer. Dessa medlemmar ser över sina utgifter och kan inte motivera ett medlemskap till JAK, en del härför att de kommer att återvända om situationen vänder

4 Vi har en del medlemmar som lämnar oss för flytt utomlands (6 %). Styrelsereferat JAK Medlemsbank På delad tredje plats (6 %) hamnar pensionärer som inte kan motivera ett medlemskap i JAK längre. Dessa skulle kunna ingå i första gruppen, medlemskapet förknippas med att låna och på ålderns höst så lämnar man JAK, ofta med glada tillrop. Vi har fortsatt en utmaning som består i att tydliggöra varför man ska/kan vara med i JAK och att det finns fler skäl än de strikt ekonomiska. Boden-Luleå deltog i Framtidsveckan i Norrbotten maj. De hade tre aktiviteter under veckan. Onsdagen höll de räknestuga i Älvens hus i Niemisel. Torsdag var det invigning av JAK-hörnan i Nordansmaks lokal i Luleå. Fredag fanns JAK vid Enter Galleria i Boden. Umeå finns med i olika sammanhang. De stod vid bokbord vid festivalen i Vännäsby. Tillsammans med Jordens Vänner finns de med på Världsmiljödagen. De bjöd in till grillfest vid Kärleksviken vid Nydalasjön. Slutligen kommer en gammal medlem berätta om hur hon med hjälp av JAK gick från fullständig ekonomisk loser till fullstädning ekonomisk vinnare. Västerås ingår i Omställning Västerås. Där arrangeras gemensamma aktiviteter flera gånger i månaden och JAK finns alltid på plats. Under juni syns JAK på Världsmiljödagen samt vid naturvandringen vid Asköviken. Flera lokalavdelningar, bland annat Uppsala, Stockholm och Södra Halland, bjuder in till månadskafé och juni månad hålls de sista träffarna före sommaren. Grundkurs har hållits i Göteborg och Östersund. Göteborg har alltid fullt tryck på sina kurser och behöver inte annonsera dem speciellt. Kursen i Östersund hölls ena dagen av JAKs konsulent Sofia Hamrin och andra dagen av ideella resurspersoner från lokalavdelningen. Det är 20 medlemmar som anmält sitt intresse att delta i processen för att uppdatera JAK-boken. Ann-Marie Svensson håller i processen och skriver texterna som skickas ut för synpunkter. Det är ca en fjärdedel av textmassan som har skickats ut. Det nya kapitlet om hur pengar skapas är ännu inte formulerat, dock påverkas övriga texter en del av vad som kommer att stå i det avsnittet. Samtidigt jobbar Sofia Hamrin med en kursledarhandledning samt särtryck om sparlånesystemet. Ungkursen i Halmstad juni blir full med 22 deltagare. Kursledare är Miguel Ganzo och Sofia Falk från lokalavdelningen i Umeå. Som representant för de förtroendevalda deltar Marcus Brafors från Etikrådet. På Klimatriksdagen 6-8 juni är JAK på plats med informationsbord och deltar i motionsarbetet. En grupp medlemmar från Linköping tillsammans med tillresta ungdomar representerar JAK, 7 informatörer totalt. Under politiska veckan i Almedalen är Ungdomskonsulenten och 8 tillresta ungdomar på plats och ordnar ett informationstält och deltar i andras seminarier för att påverka. På fredagen den 4 juli ordnas ett eget seminarium tillsammans med Ekobanken, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Mikrofonden. Seminariet heter Hur arbetar vi med hållbart kapital till lokal utveckling och sociala entreprenörer? och JAK representeras av Sammy Almedal. Moderator är Alexander Ingster Hofgren (JAK Stockholm & Coompanion)

5 På Urkultfestivalen i Ångermaland 31 juli-3 augusti ordnar en grupp ungdomar tillsammans med JAK Höga Kusten Sollefteå informationsbord och aktiviteter. Det har påbörjats processer både i Varberg och i Skaraborg för att starta lokalavdelningar i JAK. IT-verksamheten JAK har inlett ett samarbete med IT-forskare som är intresserade av att forska och utveckla goda praktiker för IT-förvaltning som inkluderar upphandlingsstrategier, användande av öppna standarder och långsiktigt underhållsarbete. Högskolan har redan kontakt med flera industriföretag och offentliga organisationer. JAK kommer att samarbete, om projektet blir beviljat finansiering, med Högskolan och dessa företag där vi länkar samman projekt som JAK vill driva, in i den gemensamma ansökningen och att JAK på så sätt kan få ta del av forskarstöd och andra organisationers ITförvaltningars erfarenheter. Högskolan kommer skicka in en ansökan nu i juni till KK-stiftelsen där de söker ca 12 miljoner kronor i stöd, vilket motsvarar de 6-9 företag och organisationers planerade nedlagda tid och kostnader de kommande åren. Detta projekt planeras att löpa under fyra år. JAKs administration kommer att lägga ca 2000 timmar på öppen källkod inom JAK de kommande åren till ett uppskattat timpris på 700 kr/h. JAK kommer därmed att bidra med 1,4 mkr till högskolans forskning under fyra år genom nedlagt arbete. Detta är timmar som vi oavsett detta samarbete skulle ha lagt ned på öppen källkod. Skillnaden blir att om detta projekt sätter igång våren 2015 kommer vi att behöva timredovisa det vi gör som gäller öppen källkod inom JAK. Så det är inget extra arbete, eller pengar som krävs från JAK, förutom tidsrapportering och att vara med på ca 3-4 möten per år tillsammans med Högskolan. I utbyte får vi ett internationellt kontaktnät inom öppen källkod och inom den akademiska världen gällande denna fråga. Vi kommer även kunna sprida kunskap om vad JAK är och står för bland de inblandade. Om detta samarbete blir av och styrelsen antar den föreslagna strategin för öppen källkod, har JAK avsevärt förbättrat möjligheterna att lyckas med att bygga ett öppenkällkod-system som hanterar JAKs sparlånesystem både i Sverige och internationellt de kommande 5-8 åren. IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet Fram till och med beslut är klart vecka. o Registrera kortkredit i banksystemet Klart. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart o Förändringar av gällande medlemmars kort och supportärenden - Påbörjat TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. Testning pågår

6 Flexibla låneprodukter kravinsamlingen har påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI inlämnad. Sammanställning av krav pågår. Dokumentera befintliga processer Pågår mest inom kortprojektet Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Inom support har vi infört ett enklare och mer användarvänligt anmälningsformulär för att få support. Vi hanterar ca 150 ärenden per månad, både stora som små ärenden. Vi provar just nu det nya Intranät inom IT först. Vi testar hur en kunskapsdatabas kan se ut samt hur den automatiska hjälpen till användaren tas emot när de skriver in ett supportärende i anmälningsformuläret. Delar av JAKs medarbetare har genomgått en introduktion till SCRUM under maj månad. Denna introduktion kommer att hållas i höst för de som inte kunde vara med denna gång. Inom administrationen håller vi nu på med att strukturera upp arbetet i, och SCRUM är en av pusselbitarna i detta arbete, de övrig är PEJL, och processer/anvisningar. Blancolån till företag och föreningar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Styrelsen har under det senaste året vid flera tillfällen diskuterat hur vi kan öka utlåningen till våra medlemmar. Ett sätt är att på olika sätt öka blancokrediterna, d v s krediterna utan säkerhet. Blancokrediterna är populära hos oss och har en relativt enkel handläggning då det enbart är betalningsförmågan som bedöms. Vi slipper all administration kring säkerheterna. På styrelsemötet i mars tog vi beslut om att öka blancoutrymmet för fysiska personer från kr per medlem till kr. I samband med det beslutet fick VD uppdrag att komma med ett underlag för diskussion om vi ska erbjuda blancolån till företag och föreningar. På styrelsemötet i april hade vi uppe detta som ett diskussionsärende. Kreditrisken för ett blancolån till företag är större än för en privatperson då företaget kan upphöra att finnas efter en konkurs. För en privatperson finns skulden kvar även efter ett obestånd. Vilket gör att lånekostnaden bör vara större för ett företagsblancolån då risken också är större. Målgruppen är framförallt föreningar och företag som redan har krediter hos oss med säkerhet och behöver ett tillskott samt som kredit i väntan på bidrag (t.ex. från EU) där bidraget med säkerhet kommer in men inte kan pantsättas. Synpunkt framfördes att det här är en viktig satsning och att vi måste vara beredda att ta risken det innebär. Fråga ställdes hur vi kommit fram till lånekostnaden. Svaret blev att den inte är exakt uträknad och att vi måste följa upp kreditförlusten framöver för att se om vi måste justera för att täcka upp risken. Synpunkt framfördes att det finns risk att lånen på kr blir olönsamma för oss. Vi måste följa upp och se om vi ska höja den nedre beloppsgränsen. Synpunkt framfördes att vi ska överväga att ha en uppläggningskostnad på 1000 kr

7 - att bevilja blancolån till företag och föreningar enligt nedanstående villkor: Kredittid från minst 6 månader och upp till max 7 år. Lånebelopp mellan kr till kr. Lån över kr beviljas av Kreditutskottet. En fast uppläggningsavgift som fastställs i administrationen Lånekostnad 6 % Lånet beviljas som ett vanligt JAK-lån med bundet sparande Det totala beloppet på samtliga blancolån efter avdrag av det bundna sparandet får maximalt uppgå till 10 milj kr vid varje enskilt tillfälle. D v s vi kan låna ut mer pengar allteftersom lånen återbetalas. Sparfria lån för privatpersoner Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet stående. Styrelsen har under det senaste året vid flera tillfällen diskuterat hur vi kan öka utlåningen till våra medlemmar. Projektet med att erbjuda företag och föreningar sparfria lån till vissa investeringar har fallit väl ut och bidragit till att kunskapen om JAK har ökat bland vissa grupper. Vi har nu diskuterat att kunna erbjuda privatpersoner Sparfria lån till vissa typer av investeringar. Det behov som vi märker är miljöinvesteringar som både är efterfrågade och stämmer väl överens med vår ideologi och värdegrund om ett hållbart samhälle. Det skulle svara upp bra gentemot tre av 2014 års stämmobeslut gällande olika grader och typer av sparfria låneprodukter. Synpunkt framfördes att kriterierna skulle kunna vara lite mindre detaljerade för att inte exkludera andra typer av förnyelsebar energi. Synpunkt framfördes att vi måste kunna motivera tydligt varför vi erbjuder det här till privatpersoner. Synpunkt framfördes att vi motiverar sparfria lån med att vi möter ett behov som finns när det nu finns möjlighet i systemet. Synpunkt framfördes att det är viktigt att komma ihåg att vi inte testar det här för att se om det blir populärt, det kan vi räkna med att det blir. Vi testar om det här är möjligt i ljuset av balans i systemet. Vi kan erbjuda det här nu för att det finns många som redan har gjort sparinsatser som möjliggör detta och vi måste noga följa upp hur försöken med sparfria lån påverkar vår likviditet i framtiden. Det kommer därutöver att ge oss flera positiva effekter, vi blir tydligare en aktör för omställning och fler hållbara investeringar kommer bli möjliga. Potten borde vara fast, på samma sätt som för juridiska personer. Synpunkt framfördes att vi borde skicka ut en enkät till de som bara sparar för att få koll på deras framtida lånebehov. Synpunkt framfördes att vi måste starta någon slags fond för att möjliggöra en fortsättning på den här satsningen. Synpunkt framfördes att lånen även bör beviljas för köp av andelar i lokal matproduktion. Synpunkt framfördes att vi bör ha en maximal löptid på 10 år. Synpunkt framfördes att vi inte bör ha vidare kriterier, det blir en tydligare satsning om vi är specifika. Framkommer fler tydliga behov kan vi istället göra fler satsningar. - att bevilja privatpersoner (fysiska personer) sparfria lån enligt villkoren nedan:

8 - Ändamålet för lånen ska vara något av följande: o Förnyelsebar energi o Energieffektiviseringar o Bredband o Vatten och avlopp o Gas- och elbilar o Alternativa byggmetoder. - Lånen ska vara på maximalt kr för andelar och miljöanpassningar - Löptiden ska vara minst 2 år och max 10 år - Lånen ska vara på maximalt 1 milj kr för miljövänligt och miljöeffektivt byggande. - Lånekostnad 4,5 % - Det totala beloppet på samtliga lån efter avdrag av det bundna sparandet får maximalt uppgå till 25 milj kr - att uppdra åt VD att inrätta ett fondförfarande för att säkerställa att den här satsningen blir långsiktigt hållbar för sparlånesystemet Idé och projektlistan VD Sammy Almedal föredrog ärendet. På grund av flera oförutsedda händelser har sluttiden för flera projekt skjutits framåt. Beskedet från Nordea att säga upp clearingen påverkar främst projekt 2013:02. Synpunkt framfördes att det blir svårt för styrelsen att styra när så många projekt har prioritering 1. Fråga ställdes om styrelsen med anledning av det förväntade negativa resultatet för 2014 ska göra några åtgärder. Synpunkt framfördes att det finns några mindre åtgärder administrationen kan göra för att minska förlusten. Synpunkt framfördes att det inte är något större problem att gå med förlust något år om vi gör det på grund av satsningar som ger oss bättre resultat på lång sikt. - att fastställa idé- och projektlistan med följande ändringar: - Att avsluta projekt 2013:01 JAKort i juni. - Göra förstabankprojektet till ett paraplyprojekt (2013:05), där alla kvarstående delar ingår, ge det prioritet 1 och fokusgrad 15 %. - Göra flexiblare låneprodukter till ett paraplyprojekt samt ändra datum på delprojekten. Amorteringsfrihet i max ett år flyttas fram till aug och variabelt efterspar till nov. - Projekt 2013:03, nytt ekonomisystem ska vara klart efter projekt 2013:02, modernisering av banksystemet. Nytt slut datum för 2013:03 blir då december

9 - Att ta fram ett eget system för clearingen läggs in som delprojekt i projektet 2013:02 och får högsta prioritet. - att uppdra åt VD att återkomma med förslag på projektlista där det tydligare framgår att projektet flexibla låneprodukter är prioriterat framför allt annat - att uppdra åt VD att vidta nödvändiga åtgärder för att minska årets underskott Kort till förtroendevalda Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Personalen har blivit erbjudna avgiftsfritt kreditkort på JAK. Frågan om att förtroendevalda ska erbjudas detsamma anhängiggjordes av Miguel Ganzo vid styrelsens möte i mars. Styrelsen diskuterade frågan på sitt möte 25 april. Fördelarna med att flera personer i organisationen blir erbjuden avgiftsfritt kort är att systemet och rutinerna kan testas samt att de kan hjälpa till med marknadsföringen. En nackdel är att JAK förlorar inkomster som så väl behövs, speciellt nu i lanseringsfasen då volymerna på kortet är små. Det är också svårt att göra avgränsningen för vilka som ska erbjudas detta och administrationen bedöms bli orimlig i proportion till den positiva effekten. - att inte erbjuda förtroendevalda avgiftsfria kort Pensionssparande i JAK Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Pensionssparande i JAK (främst IPS) är en fråga som kommer upp då och då, nu senast i en motion till stämman. Motionärens förslag var att göra eftersparandet till ett IPS-konto på JAK med möjlighet till skatteavdrag. Administrationen har en modell för hur det skulle kunna fungera. En viktig del av ett särskilt pensionssparande är avdragsrätten. Just nu är den kr/år men regeringen la i sin vårbudget förslag om att inom 2 år helt ta bort avdragsrätten. Vissa av de förmånliga effekterna kan alltså komma att försvinna. Vår internrevisor har utrett vilka externa regelverk som är relevanta samt vilka kostnader en pensionslösning/ips kan medföra. Utredningen visar att det skulle kosta 450 tkr och innebära en del utveckling internt. Att uppställa krav på att medlemmarna tar ett lån för att kunna ta del av IPS (t.ex. genom att produkterna paketeras tillsammans) kan dessutom strida mot sundhetskravet eftersom medlemmen binder upp sitt sparande samtidigt som denne ikläder sig en förpliktelse att återbetala ett lån. Synpunkt framfördes att vi i dagsläget inte har råd att bli värdepappersrörelse, även om avdragsrätten skulle bli kvar. Vi kan lägga det på väntelistan och följa utvecklingen. Stämmobeslutet är till viss del redan genomfört i och med att utredning är gjord. Det bör kompletteras med ett pass på JAK-skolan. Ärendet återkommer till styrelsen. Höstseminariet Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Vid JAKs höstseminarium lyfter vi stora frågor som är aktuella i organisationen för att fördjupa oss i dessa. Det finns plats för ca 60 medlemmar att delta vid seminariet. Det är möjligt att behandla ett eller två ämnen under seminariet. Ett förslag är att ha ett bankfokus, hur vi når upp till vårt mål att bli våra

10 medlemmars första bank. Ett annat förslag är att fördjupa oss i vår grundläggande analys om räntan, hur vi utvecklar den och hur lever vi upp till den. Synpunkt framfördes att det känns angeläget att diskutera - att temat på höstseminariet 2014 ska vara lokalavdelningarnas roll i organisationen, hur det lokala arbetet kan utvecklas samt hur lokalavdelningarna kan stödja satsningen på att JAK ska vara medlemmarnas första bank. JAKs IT-strategi VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Det har anhängiggjorts ett par saker som har kopplingar till varandra och därför bör tas upp samtidigt till diskussion. Dessa två delar är 1) att administrationen ska undersöka möjligheterna till lägga ut arbetet med banksystemet till extern leverantör samt 2) att JAK bör ha en strategi för öppen källkod. Administrationen har undersökt möjligheten att lägga ut banksystemet på entreprenad till SDC i Danmark för att minska kostnaderna för IT-driften. Uppskattningen av kostnaden är att det blir väsentligt högre kostnad än att behålla verksamheten. Idag har vi riktlinjer för att använda öppen källkod i så stor omfattning som möjligt, vilket administrationen gör. Förslaget är att gå vidare och ta fram en strategi för öppen källkod som innebär att JAKs sparlånesystem ska utvecklas tillsammans med andra länders utvecklare för att på serversidan möjliggöra för fler länder att starta ett JAK med ett IT-system som är anpassat för det. Synpunkt framfördes att det vore bra om målet på sikt är att övergå till öppen källkod på alla områden, alltså inte bara på banksystemet. Synpunkt framfördes att det finns många faktorer som hindrar oss från att helt gå ifrån Windows, bland annat kräver Finansinspektionens nya system för rapportering att vi använder Windows. Synpunkt framfördes att vi bör ha en IT-strategi där öppen källkod ingår. Synpunkt framfördes att öppen källkod passar bra in i vår ambition att vara en transparent organisation och därför bör den långsiktiga målsättningen bör vara att i så stor grad som möjligt använda öppen källkod. Synpunkt framfördes att det är mycket ideologi i öppen källkod. Det viktigaste är att IT-systemet tillgodoser våra behov av service, det ska vara billigt och välfungerande. Tar vi fram en egen strategi för IT får det för stor betydelse i organisationen. Det skulle vara bättre om det tas fram som ett styrande dokument på lägre nivå. Dagens IT-system har stora brister och lägger vi ut det får vi en fungerande produkt. Synpunkt framfördes att ITavdelningen gör mycket annat viktigt arbete än ren systemhantering. IT tar fram rapportering till FI, stödjer staben och jobbar med verksamhetsutveckling på olika områden. Ärendet återkommer till styrelsen. Styrelsens kommittéer Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Styrelsen har möjligheten att dela upp sitt arbete i kommittéer. Det innebär att en mindre grupp ledamöter får i uppdrag att fokusera på en fråga under en tid framåt. Vid styrelsens möten ska särskild tid avsättas då kommittéerna kan jobba. Synpunkt framfördes att utvecklingen av sparlånesystemet är ett område som kan lämpa sig för en kommitté

11 - att utse en kommitté bestående av Jonas Löhnn, Nuria Albet Torres, Johannes Kretschmer för arbetet med demokratiuppdraget - att demokratikommittéen får i uppdrag att finnas tillhands för avstämning, planering för testning och implementering av VoteIT - att utse en kommitté bestående av Ali Hamidian, Petra Modée, Cicci Andersson och Stephen Hinton för arbetet med JAK strategi, sammankallande är Stephen Hinton - att strategikommittéen får i uppdrag att gå igenom nuvarande strategier och återkomma med ett underlag för diskussion i styrelsen Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Listan över styrelsens anhängiggöranden skapades som ett stöd till styrelseadministratören för att få struktur och överblick. Listan har återigen växt och ärenden blivit liggande. Ambitionen är att ärendena ska behandlas successivt vid kommande styrelsemöten men i takt med att allt fler ärenden anhängiggörs är det svårt att hinna med allt. Syftet med punkten anhängiggöranden är att styrelsens ledamöter, främst de som inte sitter i AU, ska ha en chans att lyfta frågor för behandling (diskussion och beslut) i styrelsen. Syftet är inte att efterfråga information eller lufta allmänna funderingar. När en fråga är anhängiggjord ska den behandlas enligt styrelsens arbetsordning, vilket innebär en del administration. Liggande anhängiggöranden rapporterades och listan lades till handlingarna

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer