Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret till

2 Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är länken mellan arbetsgrupperna och styrelsen. Därefter presenteras suppleanterna vid namn. Ordförande Niklas Edvinsson Sponsorer och anläggning Vice Ordförande Lenitha Ryymin Personal och privatuppstallade Sekreterare Caroline Rönnberg Tävling/träning och ridskola Kassör Gunilla Hay Ekonomi Ledamot Marika Åberg (fd. Sundberg) Ridskola och SISU Ledamot Camilla Bernhardtz Cafeteria och LOK-stödsansvarig US representant Alice Gustafsson Ungdomssektionen Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant US suppleant Alexandra Lindberg Camilla Palm Christina Andersson Ingemar Ringström Peter Nilsson Olivia Brändström Under året har ett engagerat och glatt styrelsegäng arbetat för att bibehålla och stabilisera klubbens ekonomi, anläggning och medlemsantal. Styrelsen har haft tio sammankomster under året. Utöver detta har det varit många träffar där vi i mindre arbetsgrupper jobbat med bland annat anläggningsfrågor, ekonomi, ridskolan och utvecklingsarbete för både styrelsen och ridklubben. Tillsammans med personalen och några av arbetsgruppernas medlemmar var styrelsen på planeringshelg i september på Lilla Brattön. Där utgick vi ifrån den självskattning som genomförts av styrelsemedlemmarna via SISU och Susanne Eriksson, och fick många intressanta diskussioner och tankar om det fortsatta arbetet för att utveckla klubben inom olika områden. Styrelsearbetet har sedan dess i stor utsträckning grundats på de punkter som arbetades fram under planeringshelgen, som i stora drag innefattar en satsning på ett större föräldraengagemang, fler engagerade ungdomar i klubben, mer utbildning inom hälsa, kost och motion, samt en tydligare helhetsidé och vision för klubbens medlemmar. Vår förhoppning är att styrelsearbetet ska fortsätta i samma riktning även under kommande år. Övriga förtroendeposter Valberedning Lenita Svedberg Carina Mattsson Malin Thorén Revisor Örjan Hagel Eftersom ingen valberedning kunde utses under årsmötet i februari fick styrelsen i uppdrag att sätta samman en valberedning under året, vilket resulterade i ovanstående personer. Deras arbete har med hjälp av styrelsens stöttning resulterat i att vi har namnförslag till alla styrelseposter inför årsmötet Sedan ett år tillbaka har Örjan Hagel varit vår revisor och gjort vårt bokslut. Samarbetet har varit gott och därför fortsatte vi med samma revisor även under detta år. 1

3 Personal Under året har klubben haft 5 anställda personer, som alla gör ett ovärderligt arbete för vår klubb. De representerar alltid föreningen på ett trevligt och professionellt sätt både mot våra medlemmar, sponsorer och andra besökare på vår anläggning. Våra anställda innefattar även våra duktiga och ambitiösa vikarier som ställer upp när det behöver fyllas på med resurser under året, både i stallet och i lektionsverksamheten. De som arbetat under året är: Ridinstruktör och admin. Cayenne Röhrich Ridinstruktör (timanställd) Alexandra Lindberg Stallskötare Tomas Gustavsson Stallskötare Simon Lundgren Stallmamma Ewa Hjälte Vikarier Tomas Birkshöj, Jessika Ung, Zoe Hay, Caroline Rönnberg, Alice Gustafsson & Olivia Brändström. Året inleddes dessvärre med att styrelsen i januari var tvungna att varsla vår kontorissa Maria Johansson. Därefter tog Cayenne över de administrativa bitarna på kontoret och vår kassör har skött den fortlöpande ekonomibiten. Styrelsens personalansvarige Lenitha Ryymin har tillsammans med personalen haft 8 träffar under året där diskussionerna främst handlat om anläggnings- och hästskötsel samt det vardagliga arbetet på Solberg. Personalen trivs med sina arbetsuppgifter och känner ett gott förtroende för styrelsen. Styrelsemedlemmarna försöker ha kontakt med de anställda och närvara så ofta det ges möjlighet i det dagliga arbetet på klubben, för att få en god inblick i verksamheten och för att stötta personalen i deras arbetsuppgifter. I slutet av året genomfördes dessutom enskilda medarbetarsamtal som ska bearbetas och ligga som grund för vidare utveckling av personalens uppgifter och utveckling på Solberg. Viktiga händelser under året Medlemsantalet för året landade på 399 medlemmar. Dessa medlemmar har tillsammans sammanstrålat 8941 gånger under året vid olika aktiviteter. Ryttarfest. Flera väl omtyckta klubbhoppningar för alla nivåer. Arbetsdag på anläggningen. Familjedag med hästshow av ungdomssektionen. Uppstart av jordbruks-/markskötsel. Sommarridläger. Planeringshelg för styrelse, personal och arbetsgruppsledare. Gott samarbete med SISU. Lokala tävlingsdagar. Cirka 90 ridande per vecka i ridskoleverksamheten. Fler träningstillfällen i hoppning och NH, utanför ridskoleverksamheten. 2

4 Arbetsgrupper Förutom vår aktiva ungdomssektion har Munkedals Ridklubb inga andra sektioner, utan har istället valt att dela in föreningen i olika arbetsgrupper med ansvar för att sköta och organisera olika delar av verksamheten. Arbetsgrupperna som varit verksamma under året är anläggningsgruppen, cafeteriagruppen, ekonomigruppen, ridskolegruppen, sponsorgruppen samt tävlings- och träningsgruppen. Vidare presenteras deras och ungdomssektionens arbete under året. Ungdomssektionen Vid ungdomssektionens årsmöte 2 februari 2013 samlades många engagerade ungdomar för att prata om året som gått samt om året som komma skall. Det diskuterades om gemensamma mål inför 2013 där ytterligare en resa till Falsterbo stod högt upp på mångas önskelista. Den nya styrelsen fastställdes även där Olivia Brändström valdes till ordförande, under årets gång skedde dock ett byte av ordförande och i juli månad hade vi ett extra årsmöte för att bytet skulle kunna ske. Alice Gustafsson intog då posten som ny ordförande för Ungdomssektionen. Vi valde att ta bort aktivitetsgrupperna för att testa på ett nytt system gällande planerandet av US aktiviteter, för att vi skulle fördela ansvaret bättre över fler ungdomar. Detta var tyvärr inte något som har fungerat så bra, vi planerar nu att införa detta system igen inför Ungdomssektionen har under året i genomsnitt haft ett möte i månaden blev det sammanlagt 8 sammankomster med uppehåll under sommarlovet. Antalet närvarande varierar men det är alltid positiva och glada medlemmar som kommer och deltar på mötena. Vi har även försökt att ha en fika vid varje möte för att öka trivseln och för att främja samt stärka gemenskapen i gruppen. Mötesdatum har gemensamt bestämts under första mötet för terminen, kallelser har sedan kommit ut i form av uppsatta lappa på vår anläggning samt påminnelser i vår Facebookgrupp. Vårterminen avslutades med en mysig grillkväll på klubben då det även spelades brännboll samt bjöds på många skratt av samtliga deltagare. Arrangerade aktiviteter Knattehoppning en aktivitet som samordnas med klubbens Clear Rounder i samarbete med tävlingsgruppen. En populär aktivitet för klubbens yngre medlemmar. Under året har det varit 5 stycken knattehoppningar, 2 på vårterminen samt 3 på höstterminen. Ponnyridning Ungdomssektionen har under året deltagit på flertalet ponnyridningar. Det har varit många förfrågningar från platser och arrangemang vi tidigare har besökt och ett fortsatt samarbete uppskattas av båda parter. Vi har även besökt nya platser och hoppas på att få återkomma under Barnkalas Ett av de mer populära valen som Ungdomssektionen har att erbjuda. Barnen får testa på att rida, äta våfflor, korv med bröd och glass. Det brukar även vara en spännande skattjakt efter godispåsar vilket brukar uppskattas av både föräldrar och barn. Disco under vårterminen valde vi att arrangera en aktivitet utanför stallets dörrar vilket resulterade i ett Disco. Vi fick låna lokalen Hôlan vid Kungsmarksskolan, vilket uppskattades mycket. Det arrangerades olika tävlingar och lekar för att liva upp stämningen lite extra. Vi hade försäljning av godis, dricka och popcorn. Det var en aktivitet som var rolig och enkel att planera, så det är något vi kan tänka oss att arrangera igen under

5 Köp av ponny Under våren fick vi förfrågan av stora styrelsen att köpa en ponny till ridskolan, detta var något som vi tackade ja till och idag står Ungdomssektionens egen ponny Beauty S (Stella) inne i stallet med de andra ridskolehästarna. Familjedag I maj arrangerade klubben en familjedag och Ungdomssektionen stod för underhållningen i form av en show inne i ridhuset, med både hästar och människor. Det bjöds på en tur bak i tiden och vi visade hur hästarna har används genom tiderna, vi fick se hur en vanlig dag på Solberg såg ut samt uppvisande av ridsportens grenar. Detta var uppskattat av publiken och vi tyckte att det var roligt att genomföra. Falsterbo Horse Show Som vi gjort flera år tillbaka så kom vi iväg till Falsterbo Horse Show även i år. Vi valde att köra bil själva ner och det var mer av en självkostnadsresa, då US endast betalade ut bensinpengar till de som körde. Vi spenderade två nätter på Näsets islandshästar och hade två härliga dagar bestående av häst, kompisar, shopping och många skratt. Vi var nöjda med vår resa och hoppas kunna genomföra den igen under Filmtävling Vi fick ett tips om en tävling som SVEA (Svenska spel) anordnade, där man skulle skicka in en film om en sektion i sin förening för att kamma hem förstapriset som var kr. En film gjordes med hjälp av Zoe Hay och den skickades in. Tyvärr gick vi inte vidare till final men filmen betyder mycket för oss och den piggar alltid upp en tråkig stund. K.R.A.M. Mot slutet av året startade vi upp ett gammalt projekt, K.R.A.M., som jobbar för att främja gemenskapen och sammanhållningen bland klubbens ungdomar. Detta är något vi arbetar med tillsammans med stora styrelsen. Första träffen planerade vi till början av januari 2014 och vi kommer under våren hålla i fler träffar där vi bland annat kommer träna på gymmet med Sofia Brändström och få en lektion i kost för ryttare av Jessika Ung, samt ha brandövning och HLR-kurs. Framtidsförhoppningar 2014 kommer inte bara att innebära ett nytt år för Ungdomssektionen utan även nya mål att gemensamt arbeta för, dels med hjälp av K.R.A.M.-träffarna men även med hjälp av alla goa ungdomar som finns ute på klubben. Det kommer att bildas en ny styrelse med förhoppningsvis nya ungdomar som kan utvecklas och engagera sig i US. Något som jag som nuvarande ordförande tror kommer att fungera bra. Det finns många duktiga, engagerade och ambitiösa ungdomar på Munkedals ridklubb som är redo att utvecklas lite till för att kunna hjälpa andra att göra samma sak. Förhoppningsvis kommer även 2014 att bli ett år att minnas med många härliga skratt, hårt slit och ytterligare en populär resa till Falsterbo Horse Show. Anläggningsgruppen Anläggningsgruppen leds av Bengt Mattsson, som under året hjälpt styrelsen med att organisera fixardagar och hålla koll på diverse anläggningsskötsel som behöver tas om hand. Investeringar och anläggningsskötsel Under året har det legat störst fokus på att underhålla och sköta om vår fina anläggning och våra 4

6 marker. Arbetet med markerna har ansetts nödvändiga under en längre tid och det har varit av stor vikt att kunna prioritera dessa i år. Sedan tidigare har det dessutom funnits en skötselplan där det framgått hur jordbruket ska skötas på bästa sätt, vilken till viss del inte följts under de senaste åren. Därför har arbetet 2013 varit att få igång växeljordbruket igen genom att plöja upp ett par av hagarna på anläggningen. Dessa ska under 2014 sås spannmål på, och åren därefter tas vall på, för att sedan bli välfungerande beteshagar till våra hästar igen. Vi har anlitat Christoffer Mattsson för att genomföra arbetet kring markerna och han fick dessutom i uppdrag att under året röja sly och träd i utkanterna av våra betesmarker eftersom det växt upp mycket och dragit sig in över åkrarna. Efter röjningen blev det stora rishögar liggandes i beteshagarna som ännu inte eldats upp, men som kommer bli prioritet vid nästa arbetsdag. Arbetsdag Under våren hade vi en fantastisk städ- och fixardag på Solberg med god uppslutning av medlemmarna. Bland annat stängslades hagar, städades anläggningen och det målades köksluckor i huset. Ett stort tack till alla som var med den dagen, och tack till alla ideella krafter som håller vår anläggning fin och gemytlig. Ridhusets underlag Ridhusunderlaget är i stort underhållsbehov, kanske så stort att behöver bytas ut, och under året har vi gjort allt vi kunnat för att försöka bibehålla en fungerande ridhusbotten så att verksamheten kunnat fortlöpa. Dock är investeringsbehovet stort och arbetet med att söka bidrag och fonder för att underhålla eller byta ut underlaget kommer fortsätta även nästa år. I och med denna stora omkostnad vad gäller anläggningsskötsel och underlaget i ridhuset kommer den påbörjade investeringen till en ny paddock att läggas på is en stund. Framtidsförhoppningar Inför 2014 är tanken att kunna ha minst två städ- och fixardagar på klubben, en under våren och en under hösten, för att fortlöpande kunna underhålla och förbättra Solbergs Hästgård. Större underhåll såsom markskötsel kommer vi att få leja bort, lite i taget, när ekonomin tillåter. Vi hoppas också att få fler engagerade medlemmar att delta i anläggningsgruppen eftersom det är mycket jobb, både små och stora insatser, med en så stor och välbesökt gård. Cafeteriagruppen Denna arbetsgrupp består av ett gäng ideella tjejer och vår anställda stallmamma Ewa Hjälte. De har ansvaret för organisationen kring serveringen under klubbens aktiviteter, vilka har planerats vid gruppens 12 sammankomster under året. Under loven erbjuds medlemmarna ofta deltagande i lägeraktiviteter där lunch och mellanmål serveras. När vi haft skolklasser på besök med hjälp av idrottslyftet och SISU har Ewa Hjälte serverat lunch under dessa dagar. På våra omtyckta tävlingar är cafeterian alltid fylld av läckerheter och god hemlagad mat, vilket har krävt stor förberedelse dagarna innan tävlingarna. På städ- och fixardagar erbjuder cafeterian fika och lättare mellanmål för de medlemmar som sluter upp och hjälper till. Det anordnades en familjedag den 8 juni i strålande sol. Det bjöds på hästsshow med uppvisning av fodervärdarna med sina hästar och några privata ekipage, maskeradhoppning och ponnygalopp. Ute på gården var det loppis och bingopromenad, korvgrillning i tipi, och i stugan bakades det tunnbröd. En härlig och uppskattad dag som lockade både gamla och nya ansikten till Solberg. 5

7 Första veckan efter sommaruppehållet bjöds alla föräldrar på fika i klubbstugan när deras barn kom för sin första lektion, och fick då information från styrelsemedlemmar om klubben och ridskoleverksamheten samt vad det innebär att vara medlem i en ideell förening. Vi firade Lucia på Solberg den 14 dec då det bjöds på glögg och pepparkakor. Dessutom arrangerade vi grötfrukost och vi hade också två sittningar till vårt populära julbord under dagen. I den dagliga cafeterian är godis m.m. bara framplockat när Ewa är på plats. Det har satts lås på kyl/frys och godisskåp och det har gett resultat med att inget försvinner. Några fodervärdar och privatisar har tidigare blivit av med sin mat i den olåsta kylen/frysen, men även det har blivit bättre. Vi välkomnar fler personer, gärna med nya idéer, som kan tänka sig vara med i vår grupp. Ekonomigruppen Vi kämpar ständigt för att få ekonomin att gå ihop, 2013 var inget undantag. Efter några tuffa år börjar dock ekonomin stabilisera sig. Våra fasta kostnader är höga och i många fall omöjliga att påverka i någon större utsträckning. Vi har trots det lyckats sänka några kostnader och gjort förändringar som på sikt kommer att ge utdelning. Bland annat har vi blivit av med ett dyrt skrivaravtal, fått ordning på vårt markbestånd samt minskat våra personalkostnader. Vi har också minskat hästbeståndet med två hästar vilket på sikt innebär besparingar i strö-, foder-, veterinäroch hovslagarkostnader. Samtidigt äger vi nu fler av våra hästar och slipper hyrkostnader framöver. Inköpen av hästarna har medfört en kostnad som vi ser som en god investering inför framtiden då hyresavtalen ofta har varit dyra och inte gett oss tillgång till hästarna under hela terminerna. Vi har satsat mycket på underhåll under året som gått och låtit nyinvesteringar stå tillbaka tills vi har en stabilare ekonomisk grund att stå på. Allt som allt känner vi att vi går en ljusare framtid till mötes. Antalet ridande i ridskolan ökade något i höstas, alla våra privatboxar är uthyrda och vi har stort stöd av Munkedals kommun som tror på vår klubb och vår föreningsidé. Vi har många trogna sponsorer som trots det svåra samhällsekonomiska läget fortsätter att stödja klubben och det har under året tillkommit nya sponsorer som vi ser fram emot ett långt samarbete med. Ridskolegruppen Antalet ridande har varit drygt 90 stycken per vecka och de flesta grupperna har varit fulla. Klubben har haft, och har fortfarande, en efterfrågan för nybörjarlektioner för både vuxna och barn och vi arbetar kontinuerligt med att de i kön ska få en plats i lämplig grupp. Organisation Cayenne Röhrich har i samarbete med Alexandra Lindberg varit ansvariga för ridskoleverksamheten på Munkedals Ridklubb. Under måndagar och tisdagar har Cayenne haft lektionerna och under onsdagar och torsdagar är det Alexandra som hållit i lektionsverksamheten. Skolpraktikanter från både grundskola och naturbruksgymnasiet har under året i olika perioder varit med i verksamheten och handletts av våra ridinstruktörer och vår stallpersonal. Stallvärdinnor För att underlätta ridinstruktörernas arbete finns på vardagskvällarna stallvärdinnor på plats och 6

8 hjälper barn och föräldrar som kommer till stallet att hitta rätt och göra iordning hästarna inför lektionerna. När de yngsta barnen och nybörjarna rider finns stallvärdinnorna även till hands i ridhuset och leder hästarna, vilken är en mycket uppskattad hjälp. Stallvärdinnorna kommer ofta direkt från skolan till ridklubben där de får lagad mat av vår stallmamma Ewa innan de ger sig ut i stallet. Som ytterligare uppmuntran har de under året vid några tillfällen själva fått delta på dagridläger. Grönt Kort-kurs Cayenne har under året arrangerat Grönt kort-kurs för våra klubbmedlemmar, men också för medlemmar ifrån andra ridklubbar, för att de ska kunna delta i tävlingsverksamhet, både på klubbtävlingar och högre nivå. Sommarridläger Under vecka 25 anordnades ett dagridläger för både ridskoleelever och privatryttare, med en övernattning i vårt ridhus. Detta är ett årligt återkommande arrangemang som brukar vara väldigt populärt. Minskning av antalet ridskolehästar Från hösten 2013 minskades antalet ridskolehästar ner från 16 till 14 stycken. Orsaken har varit ett minskat behov av antalet hästar för att kunna bedriva vår ridskoleverksamhet samt ett behov av att strama åt kostnaderna kring verksamhetens hästutgifter. Vi har även förstärkt vårt hästmaterial med mer välfungerande hästar utifrån vårt behov. Fodervärdar Med hjälp av vårt fodervärdssystem har lektionshästarna fått den skötsel och motion de behöver såväl under lektionsfria veckodagar som under helger och lov. De flesta av våra ridskolehästar har haft var sin fodervärd under året, medan några hästar har delats på två personer. Under alla helger, lov och över sommaren har stallskötseln för ridskolehästarna skötts av grupper bestående av fodervärdar och privatryttare i samarbete med vår personal. Några av våra ridskolehästar har dessutom under året tävlats av sina fodervärdar. Sponsorgruppen Under 2013 har det inte blivit så många tillskott bland våra sponsorer, men de flesta som vi haft tidigare är fortfarande med och sponsrar klubben. De sponsorer vi har tappat är bland annat företagsledare som haft barn som ridit på Solberg, men som inte gör det längre och då väljer de ibland att plocka ner sina skyltar. Även om vi inte fått så många nya sponsorer under året så är nya kontakter tagna och vi hoppas kunna få till bra samarbete med vissa företag på sikt. Vi har äntligen lyckats bryta ett gammalt och dyrt leasingavtal på skrivaren på kontoret och inlett ett nytt, markant mycket billigare, avtal med en ny sponsringspartner. Stolt samarbetspartner Ett oerhört viktigt samarbete med Håby Entreprenad är vi otroligt glada över att ha, eftersom ägaren Christoffer Mattsson är den person som vi kan rådfråga och har anlitat när det gäller skötsel av anläggningen och markerna på gården. Dessutom har vår oerhört viktiga sponsor fått en väl synlig skyltplats på ladugårdsgaveln mot parkeringen. 7

9 Framtidsförhoppningar Sponsorarbetet är ett tidskrävande och tungt jobb som under året legat på en person i styrelsen, med lite assistans från ett par andra hjälpsamma medlemmar. Sponsorintäkterna är en viktig inkomstkälla för klubben och vi behöver inför nästa år vara fler personer som arbetar med att få olika företag knutna till oss. Tidigare år har en stor del av detta legat på en kanslisttjänst, som idag inte finns att tillgå på klubben, vilket innebär att det i dagsläget vilar på ideella personer. Dessutom har bidrags- och fondansökningar kommit lite i skymundan, något som vi till kommande år måste lägga mer tid och energi på. Tävlings- och träningsgruppen Under 2013 har tävlings- och träningsgruppen bestått av Caroline Rönnberg, Micaela Rauner, Camilla Palm, Lenita Svedberg och Katarina Johansson. Vi har haft 5 sammankomster under året. Ryttarfest Året inleddes likt det föregående med en ryttarfest på Munkedals Herrgård. Under trettondagshelgen samlades alla ryttare under 18 år och umgicks och åt pizza. Några timmar senare slöt även deras föräldrar och ryttare över 18 år upp för en gemensam informationsstund inför tävlingssäsongen Tillsammans lade vi en plan för säsongens lagtävlingar och delade ut pris i fyra olika kategorier; Årets ponnyryttare, Årets hästryttare, Årets funktionär och Årets förebild. Inför ryttarfesten fick medlemmarna nominera olika personer till de olika priserna och tävlingsgruppen utsåg följande vinnare: Årets ponnyryttare: Louise Johansson Årets hästryttare: Jessika Ung Årets funktionär: Johan Davidsson och Pia Hübinette Årets förebild: Alexandra Lindberg. Ryttarna över 18 år fick sedan fortsätta kvällen med middag och en hel del spex och upptåg. Årets ryttarfest blev återigen en uppskattad och glädjefylld tillställning. Våra ryttare och funktionärer Under året har vi haft 47 licensierade ryttare som representerat Munkedals Ridklubb på tävlingsbanorna runt om i landet, vilket är 8 fler än föregående år. På vår hemsida har tävlingsresultat från året kontinuerligt presenterats då ryttarna skickat in dem till tävlingsgruppen. Bland annat har två av våra ryttare deltagit i SM 2013, Louise Johansson och Marianne Höglind Björk, och Gustaf Johansson har deltagit i unghästchampionaten på Flyinge med bra resultat. Caroline Rönnberg blev examinerad A-domare i hoppning under året och har nu behörighet att döma nationella hopptävlingar i hela Sverige. Hon fick dessutom ett fritidsstipendium av Munkedals kommun för unga domare. Träningar Under 2013 har Munkedals Ridklubb haft nöjet att anordna flertalet träningar för våra duktiga tränare i olika discipliner. Kenth Björk har haft hoppträningar på onsdagar varannan vecka, och varannan vecka har Marianne Höglind Björk haft dressyrträningar. Vi har även haft täta besök av Emmeli Selander som är NH/Westerntränare. Gustaf Johansson har haft dressyrträningar och i slutet av året fick vi den stora förmånen att få Lotta Wahlborg från Stenungsund att träna våra ryttare i 8

10 hoppning. Lottas träningar har vi som förhoppning att fortsätta även under nästkommande år som komplement till de andra befintliga tränarna på klubben. Klubbtävlingar Vi har under året anordnat 5st klubbtävlingar i hoppning i form av Clear Rounder. Dessutom utsågs årets klubbmästare i hoppning under Halloweenhoppet i november där Josefin Hansén var stildomare. Josefin startade sin karriär i Munkedals Ridklubb och driver idag ett hästföretag inriktat på tävling (hoppning) och utbildning och försäljning av hästar. Hon har bland annat tagit SM-silver, varit med i Unghäst-VM och deltagit i Nationshoppningar med svenska landslaget. Lokala/Regionala tävlingar Vi har arrangerat 3 tävlingsdagar, alla under våren 2013 och på vår egen anläggning. Under Solbergsdressyren blev många av våra hemmaryttare placerade och visade fina resultat. Dessutom utsågs klubbmästare i dressyr under den helgen. 21 april Bohus Cupen hoppning Häst omg starter maj Solbergsdressyren Häst och ponny 69 starter och 38 starter Lagtävlingar Under året har Munkedals Ridklubb representerats i olika lagtävlingar. Vi hade hästlag i Bohus Cupen hoppning (division 3) och ett lag i division 1 ponnydressyr i samarbete med Stenungsunds Hoppryttarförening. Vi anmälde ett lag i division 1 hästdressyr också, vilket tyvärr inte kom till start på grund av skador. Dessutom deltog Marianne Höglind Björk i Göteborg- och Bohusläns distrikts SM-lag i dressyr. Klubbmästare dressyr 1a Kat C Jasmine Johansson & Thunder Star 1a Kat D Natalie Mattsson & Banjer 1a Häst Kristina Berggren & Hot Light 2a Häst Cayenne Röhrich & Raita 3a Häst Sofia Björk & Credo Klubbmästare hoppning 1a Kat B Maja Jonasson & Ipsylon 2a Kat B Matilda Davidsson & Cristalls Jarad 1a Kat C Rebecca Borg & Piccolo 2a Kat C Louise Johansson & Tinker Bell 1a Kat D Natalie Mattsson & Banjer 1a Häst Jessika Ung & Sam Wise Framtidsförhoppningar Tävlings- och träningsgruppen är inne i ett skifte där det i slutet av året fallit bort många ur gruppen. Förhoppningen inför 2014 är i första hand att fylla på gruppen med fler engagerade och drivna personer som kan fortsätta att arrangera våra oerhört omtyckta och trevliga tävlingar under kommande år. Tävlings- och träningsverksamheten på Munkedals Ridklubb är en viktig del i verksamheten och vi har som mål att erbjuda klubbens alla ryttare möjlighet att träna för duktiga och utbildade tränare i de grenar som idag finns representerade. Tävlingarna är en viktig inkomstbringande källa och vår förhoppning är att utveckla dessa och kunna arrangera fler tävlingar på Solbergs Hästgård framöver. Övriga viktiga delar i verksamheten Det finns många delar i vår förening som måste samarbeta och fungera tillsammans. Några exempel som inte är utpräglade arbetsgrupper men som ändå har en stor betydelse för klubbens välbefinnande och utveckling är bland annat våra privatuppstallade och SISU. 9

11 Privatuppstallade På vår anläggning finns det möjlighet att stalla upp mellan 8-10 privata hästar. Under året har vi haft 9 platser uthyrda till ett glatt gäng privatryttare. De uppstallade samlas ungefär varannan månad för att bland annat diskutera förändringar och förbättringar som kan göras på anläggningen. Tillsammans är de en stor tillgång för klubben och anläggningen genom att finnas på plats varje dag och sköta om stallarna i samarbete med personalen. Under året har vår skötselplan kommit igång på allvar vilket innebär att privathästarna nu fått flytta sina gräshagar till baksidan av ridskolestallet, nedanför den påbörjade paddocken. Där har nu stolpats och förberetts inför nästkommande sommar och bete för privatisarnas hästar. SISU Munkedals Ridklubb ett väldigt gott samarbete med SISU idrottsutbildarna och deras konsulent Susanne Eriksson. All vår verksamhetsutveckling eller utbildning sker i samband med SISU och antalet utbildningstimmar har under 2013 uppgått till 641st. Genom Idrottslyftet som genomförs via SISU har ca 200 barn och ungdomar fått möjligheten att rida och lära sig om häst- och stallskötsel. Dessa barn och ungdomar kommer främst från skolor i Munkedals kommun men vi har även haft skolor från andra kommuner på besök. Idrottslyftet har varit uppskattat ifrån både skolornas håll och från klubben, då det eventuellt skulle kunna leda till fler medlemmar. Klubben har även fortsatt sitt samarbete med Munkedals IF under 2013, där vi under en dag på MIFs anläggning erbjudit alla barn och ungdomar på Munkedalsskolan att prova på att rida och spela fotboll under en friluftsdag. 10

12 Slutord Styrelsen vid Munkedals Ridklubb under 2013 vill tacka alla fantastiska medlemmar för de många ovärderliga ideella timmar som genomförts under året. Stort tack till vår underbara personalstyrka som får allt på vår anläggning Solbergs Hästgård att fungera i alla väder. Tack till våra sponsorer och bidragsgivare som stöttar våra barn och ungdomar att syssla med deras stora fritidsintresse ridsporten. Vi ser fram emot att möta 2014 med lika stor entusiasm som vi avslutar 2013 med. Ordförande Niklas Edvinsson Vice Ordförande Lenitha Ryymin Sekreterare Caroline Rönnberg Kassör Gunilla Hay Ledamot Marika Åberg (fd. Sundberg) Ledamot Camilla Bernhardtz US representant Alice Gustafsson 11

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen som valdes på årsmötet 2013-02-22 har bestått av:

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen som valdes på årsmötet 2014-03- 07 har bestått av:

Läs mer

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se Stort Tack till er som sponsrat vår nya fina hinder park Coop Forum REAL Gymnasiet KRAFFT Q&T Steel Consulting Natur och Fritid J-O Björk Konsult AB Höstterminen 2015 Höstterminen

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

2) Föregående protokoll. Carina gick igenom föregående protokoll från möte 2012-03-11.

2) Föregående protokoll. Carina gick igenom föregående protokoll från möte 2012-03-11. Ärende Subject Protokoll styrelsemöte 1 (7) Datum: 2012-04-15 Plats: Gula Villan, Sörsjö Närvarande: Kurt Sjöberg Felicia Stigsson Viktoria Bergman Gunilla Grimståhl Manestam Angelika Lang Raimo Hänninen

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica Wigren (JW), Malin Stigenberg(MS)

Läs mer

Viarps Kör och Ridklubb Julen 2014

Viarps Kör och Ridklubb Julen 2014 Viarps Kör och Ridklubb Julen 2014 Välkomna på Julbazar Julstämningen infinner sig inte riktigt på Viarp förrän stallet är julpyntat och vi har haft vår traditionsenliga Julbazar. På Viarps Julbazar finns

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

www.stjarnholmsrf.se

www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se "...Ryttarföreningens och Ridskolans målsättning är att ge bra utbildning i och hästkännedom samtidigt som vi strävar efter en god föreningsanda så att alla känner sig välkomna till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT INLEDNING Detta dokument är en fortsättning/uppdatering av tidigare målbeskrivningar. NRS styrelse har arbetat med detta vid två konferenser

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap?

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap? Ledstjärnorna är en satsning som genomförs här på Varbergs Ridskola. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper, vilket kommer till nytta både i och utanför stallet.

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012 Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till Rimboritten med LAG-SM 2012 Program 20-21 juli 2012 Program Rimboritten 2012 Fredagen den 20 juli - Veterinärbesiktning, Lag-SM middag etc. 16.00-17.00 Veterinärbesiktning

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete. Valberedningen har bestått av Andreas Dahlander (sammankallande), Birgitta Kihl, Louise Ribbing

Läs mer

Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte. Tid: Söndagen den 29 mars, 2015, klockan 17.00

Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte. Tid: Söndagen den 29 mars, 2015, klockan 17.00 Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte. Tid: Söndagen den 29 mars, 2015, klockan 17.00 Plats: Oasen, Jägersro FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

www.stjarnholmsrf.se Välkommen till Höstterminen 2012 Höstterminens ridlektioner börjar måndag 6 augusti

www.stjarnholmsrf.se Välkommen till Höstterminen 2012 Höstterminens ridlektioner börjar måndag 6 augusti www.stjarnholmsrf.se Välkommen till Höstterminen 2012 Höstterminens ridlektioner börjar måndag 6 augusti Ideellt arbete SRF är en ideell förening som är beroende av medlemmarnas insatser. Vi behöver fler

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

sluttid senast Att göra/tänka på Extra att tänka på/ansvara för Samling i cafeterian för de som jobbar med dressyr och hoppning

sluttid senast Att göra/tänka på Extra att tänka på/ansvara för Samling i cafeterian för de som jobbar med dressyr och hoppning Schema över tävlingsdagen och momenten STARTFÄLTTÄVLAN Beräknad tidsåtgång Start tid sluttid senast Att göra/tänka på Extra att tänka på/ansvara för Bygga dressyr och hoppbana, samt Förberedelser Lördag

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU.

Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU. Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU. Där bor jag tillsammans med min häst Pilot. När vi inte går i skolan bor

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

Vårterminen 2013. www.stjarnholmsrf.se. Årsmöte söndag 17 feb kl. 15.00 i Cafeterian Alla varmt välkomna. Välkommen till

Vårterminen 2013. www.stjarnholmsrf.se. Årsmöte söndag 17 feb kl. 15.00 i Cafeterian Alla varmt välkomna. Välkommen till www.stjarnholmsrf.se Välkommen till Vårterminen 2013 Vårterminens ridlektioner börjar onsdag 2 januari Årsmöte söndag 17 feb kl. 15.00 i Cafeterian Alla varmt välkomna Ideellt arbete SRF är en ideell förening

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Jönköpings fältrittklubb

Verksamhetsberättelse 2014 Jönköpings fältrittklubb Verksamhetsberättelse 2014 Jönköpings fältrittklubb Årets som gått tankar från ordförande Att komma in som ordförande i en klubb som man varken suttit med i någon styrelse eller arbetat på, har både sina

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört årets första klubbhoppning.

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört årets första klubbhoppning. Veckorapport från ridskolan Vecka 10 Oskarshamns Ridklubb har hållit årsmöte och det blev några personer som byttes ut i både styrelse, tävlingssektion och valberedning. I samband med årsmötet höll Maria

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt.

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. Kungsör juni 2004 Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. På Klämsbo strax utanför Kungsör har det bedrivits ridskoleverksamhet sedan mitten av 1970 talet, 1977 startade Kungsörs Ridklubb.

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer