Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret till

2 Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är länken mellan arbetsgrupperna och styrelsen. Därefter presenteras suppleanterna vid namn. Ordförande Niklas Edvinsson Sponsorer och anläggning Vice Ordförande Lenitha Ryymin Personal och privatuppstallade Sekreterare Caroline Rönnberg Tävling/träning och ridskola Kassör Gunilla Hay Ekonomi Ledamot Marika Åberg (fd. Sundberg) Ridskola och SISU Ledamot Camilla Bernhardtz Cafeteria och LOK-stödsansvarig US representant Alice Gustafsson Ungdomssektionen Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant US suppleant Alexandra Lindberg Camilla Palm Christina Andersson Ingemar Ringström Peter Nilsson Olivia Brändström Under året har ett engagerat och glatt styrelsegäng arbetat för att bibehålla och stabilisera klubbens ekonomi, anläggning och medlemsantal. Styrelsen har haft tio sammankomster under året. Utöver detta har det varit många träffar där vi i mindre arbetsgrupper jobbat med bland annat anläggningsfrågor, ekonomi, ridskolan och utvecklingsarbete för både styrelsen och ridklubben. Tillsammans med personalen och några av arbetsgruppernas medlemmar var styrelsen på planeringshelg i september på Lilla Brattön. Där utgick vi ifrån den självskattning som genomförts av styrelsemedlemmarna via SISU och Susanne Eriksson, och fick många intressanta diskussioner och tankar om det fortsatta arbetet för att utveckla klubben inom olika områden. Styrelsearbetet har sedan dess i stor utsträckning grundats på de punkter som arbetades fram under planeringshelgen, som i stora drag innefattar en satsning på ett större föräldraengagemang, fler engagerade ungdomar i klubben, mer utbildning inom hälsa, kost och motion, samt en tydligare helhetsidé och vision för klubbens medlemmar. Vår förhoppning är att styrelsearbetet ska fortsätta i samma riktning även under kommande år. Övriga förtroendeposter Valberedning Lenita Svedberg Carina Mattsson Malin Thorén Revisor Örjan Hagel Eftersom ingen valberedning kunde utses under årsmötet i februari fick styrelsen i uppdrag att sätta samman en valberedning under året, vilket resulterade i ovanstående personer. Deras arbete har med hjälp av styrelsens stöttning resulterat i att vi har namnförslag till alla styrelseposter inför årsmötet Sedan ett år tillbaka har Örjan Hagel varit vår revisor och gjort vårt bokslut. Samarbetet har varit gott och därför fortsatte vi med samma revisor även under detta år. 1

3 Personal Under året har klubben haft 5 anställda personer, som alla gör ett ovärderligt arbete för vår klubb. De representerar alltid föreningen på ett trevligt och professionellt sätt både mot våra medlemmar, sponsorer och andra besökare på vår anläggning. Våra anställda innefattar även våra duktiga och ambitiösa vikarier som ställer upp när det behöver fyllas på med resurser under året, både i stallet och i lektionsverksamheten. De som arbetat under året är: Ridinstruktör och admin. Cayenne Röhrich Ridinstruktör (timanställd) Alexandra Lindberg Stallskötare Tomas Gustavsson Stallskötare Simon Lundgren Stallmamma Ewa Hjälte Vikarier Tomas Birkshöj, Jessika Ung, Zoe Hay, Caroline Rönnberg, Alice Gustafsson & Olivia Brändström. Året inleddes dessvärre med att styrelsen i januari var tvungna att varsla vår kontorissa Maria Johansson. Därefter tog Cayenne över de administrativa bitarna på kontoret och vår kassör har skött den fortlöpande ekonomibiten. Styrelsens personalansvarige Lenitha Ryymin har tillsammans med personalen haft 8 träffar under året där diskussionerna främst handlat om anläggnings- och hästskötsel samt det vardagliga arbetet på Solberg. Personalen trivs med sina arbetsuppgifter och känner ett gott förtroende för styrelsen. Styrelsemedlemmarna försöker ha kontakt med de anställda och närvara så ofta det ges möjlighet i det dagliga arbetet på klubben, för att få en god inblick i verksamheten och för att stötta personalen i deras arbetsuppgifter. I slutet av året genomfördes dessutom enskilda medarbetarsamtal som ska bearbetas och ligga som grund för vidare utveckling av personalens uppgifter och utveckling på Solberg. Viktiga händelser under året Medlemsantalet för året landade på 399 medlemmar. Dessa medlemmar har tillsammans sammanstrålat 8941 gånger under året vid olika aktiviteter. Ryttarfest. Flera väl omtyckta klubbhoppningar för alla nivåer. Arbetsdag på anläggningen. Familjedag med hästshow av ungdomssektionen. Uppstart av jordbruks-/markskötsel. Sommarridläger. Planeringshelg för styrelse, personal och arbetsgruppsledare. Gott samarbete med SISU. Lokala tävlingsdagar. Cirka 90 ridande per vecka i ridskoleverksamheten. Fler träningstillfällen i hoppning och NH, utanför ridskoleverksamheten. 2

4 Arbetsgrupper Förutom vår aktiva ungdomssektion har Munkedals Ridklubb inga andra sektioner, utan har istället valt att dela in föreningen i olika arbetsgrupper med ansvar för att sköta och organisera olika delar av verksamheten. Arbetsgrupperna som varit verksamma under året är anläggningsgruppen, cafeteriagruppen, ekonomigruppen, ridskolegruppen, sponsorgruppen samt tävlings- och träningsgruppen. Vidare presenteras deras och ungdomssektionens arbete under året. Ungdomssektionen Vid ungdomssektionens årsmöte 2 februari 2013 samlades många engagerade ungdomar för att prata om året som gått samt om året som komma skall. Det diskuterades om gemensamma mål inför 2013 där ytterligare en resa till Falsterbo stod högt upp på mångas önskelista. Den nya styrelsen fastställdes även där Olivia Brändström valdes till ordförande, under årets gång skedde dock ett byte av ordförande och i juli månad hade vi ett extra årsmöte för att bytet skulle kunna ske. Alice Gustafsson intog då posten som ny ordförande för Ungdomssektionen. Vi valde att ta bort aktivitetsgrupperna för att testa på ett nytt system gällande planerandet av US aktiviteter, för att vi skulle fördela ansvaret bättre över fler ungdomar. Detta var tyvärr inte något som har fungerat så bra, vi planerar nu att införa detta system igen inför Ungdomssektionen har under året i genomsnitt haft ett möte i månaden blev det sammanlagt 8 sammankomster med uppehåll under sommarlovet. Antalet närvarande varierar men det är alltid positiva och glada medlemmar som kommer och deltar på mötena. Vi har även försökt att ha en fika vid varje möte för att öka trivseln och för att främja samt stärka gemenskapen i gruppen. Mötesdatum har gemensamt bestämts under första mötet för terminen, kallelser har sedan kommit ut i form av uppsatta lappa på vår anläggning samt påminnelser i vår Facebookgrupp. Vårterminen avslutades med en mysig grillkväll på klubben då det även spelades brännboll samt bjöds på många skratt av samtliga deltagare. Arrangerade aktiviteter Knattehoppning en aktivitet som samordnas med klubbens Clear Rounder i samarbete med tävlingsgruppen. En populär aktivitet för klubbens yngre medlemmar. Under året har det varit 5 stycken knattehoppningar, 2 på vårterminen samt 3 på höstterminen. Ponnyridning Ungdomssektionen har under året deltagit på flertalet ponnyridningar. Det har varit många förfrågningar från platser och arrangemang vi tidigare har besökt och ett fortsatt samarbete uppskattas av båda parter. Vi har även besökt nya platser och hoppas på att få återkomma under Barnkalas Ett av de mer populära valen som Ungdomssektionen har att erbjuda. Barnen får testa på att rida, äta våfflor, korv med bröd och glass. Det brukar även vara en spännande skattjakt efter godispåsar vilket brukar uppskattas av både föräldrar och barn. Disco under vårterminen valde vi att arrangera en aktivitet utanför stallets dörrar vilket resulterade i ett Disco. Vi fick låna lokalen Hôlan vid Kungsmarksskolan, vilket uppskattades mycket. Det arrangerades olika tävlingar och lekar för att liva upp stämningen lite extra. Vi hade försäljning av godis, dricka och popcorn. Det var en aktivitet som var rolig och enkel att planera, så det är något vi kan tänka oss att arrangera igen under

5 Köp av ponny Under våren fick vi förfrågan av stora styrelsen att köpa en ponny till ridskolan, detta var något som vi tackade ja till och idag står Ungdomssektionens egen ponny Beauty S (Stella) inne i stallet med de andra ridskolehästarna. Familjedag I maj arrangerade klubben en familjedag och Ungdomssektionen stod för underhållningen i form av en show inne i ridhuset, med både hästar och människor. Det bjöds på en tur bak i tiden och vi visade hur hästarna har används genom tiderna, vi fick se hur en vanlig dag på Solberg såg ut samt uppvisande av ridsportens grenar. Detta var uppskattat av publiken och vi tyckte att det var roligt att genomföra. Falsterbo Horse Show Som vi gjort flera år tillbaka så kom vi iväg till Falsterbo Horse Show även i år. Vi valde att köra bil själva ner och det var mer av en självkostnadsresa, då US endast betalade ut bensinpengar till de som körde. Vi spenderade två nätter på Näsets islandshästar och hade två härliga dagar bestående av häst, kompisar, shopping och många skratt. Vi var nöjda med vår resa och hoppas kunna genomföra den igen under Filmtävling Vi fick ett tips om en tävling som SVEA (Svenska spel) anordnade, där man skulle skicka in en film om en sektion i sin förening för att kamma hem förstapriset som var kr. En film gjordes med hjälp av Zoe Hay och den skickades in. Tyvärr gick vi inte vidare till final men filmen betyder mycket för oss och den piggar alltid upp en tråkig stund. K.R.A.M. Mot slutet av året startade vi upp ett gammalt projekt, K.R.A.M., som jobbar för att främja gemenskapen och sammanhållningen bland klubbens ungdomar. Detta är något vi arbetar med tillsammans med stora styrelsen. Första träffen planerade vi till början av januari 2014 och vi kommer under våren hålla i fler träffar där vi bland annat kommer träna på gymmet med Sofia Brändström och få en lektion i kost för ryttare av Jessika Ung, samt ha brandövning och HLR-kurs. Framtidsförhoppningar 2014 kommer inte bara att innebära ett nytt år för Ungdomssektionen utan även nya mål att gemensamt arbeta för, dels med hjälp av K.R.A.M.-träffarna men även med hjälp av alla goa ungdomar som finns ute på klubben. Det kommer att bildas en ny styrelse med förhoppningsvis nya ungdomar som kan utvecklas och engagera sig i US. Något som jag som nuvarande ordförande tror kommer att fungera bra. Det finns många duktiga, engagerade och ambitiösa ungdomar på Munkedals ridklubb som är redo att utvecklas lite till för att kunna hjälpa andra att göra samma sak. Förhoppningsvis kommer även 2014 att bli ett år att minnas med många härliga skratt, hårt slit och ytterligare en populär resa till Falsterbo Horse Show. Anläggningsgruppen Anläggningsgruppen leds av Bengt Mattsson, som under året hjälpt styrelsen med att organisera fixardagar och hålla koll på diverse anläggningsskötsel som behöver tas om hand. Investeringar och anläggningsskötsel Under året har det legat störst fokus på att underhålla och sköta om vår fina anläggning och våra 4

6 marker. Arbetet med markerna har ansetts nödvändiga under en längre tid och det har varit av stor vikt att kunna prioritera dessa i år. Sedan tidigare har det dessutom funnits en skötselplan där det framgått hur jordbruket ska skötas på bästa sätt, vilken till viss del inte följts under de senaste åren. Därför har arbetet 2013 varit att få igång växeljordbruket igen genom att plöja upp ett par av hagarna på anläggningen. Dessa ska under 2014 sås spannmål på, och åren därefter tas vall på, för att sedan bli välfungerande beteshagar till våra hästar igen. Vi har anlitat Christoffer Mattsson för att genomföra arbetet kring markerna och han fick dessutom i uppdrag att under året röja sly och träd i utkanterna av våra betesmarker eftersom det växt upp mycket och dragit sig in över åkrarna. Efter röjningen blev det stora rishögar liggandes i beteshagarna som ännu inte eldats upp, men som kommer bli prioritet vid nästa arbetsdag. Arbetsdag Under våren hade vi en fantastisk städ- och fixardag på Solberg med god uppslutning av medlemmarna. Bland annat stängslades hagar, städades anläggningen och det målades köksluckor i huset. Ett stort tack till alla som var med den dagen, och tack till alla ideella krafter som håller vår anläggning fin och gemytlig. Ridhusets underlag Ridhusunderlaget är i stort underhållsbehov, kanske så stort att behöver bytas ut, och under året har vi gjort allt vi kunnat för att försöka bibehålla en fungerande ridhusbotten så att verksamheten kunnat fortlöpa. Dock är investeringsbehovet stort och arbetet med att söka bidrag och fonder för att underhålla eller byta ut underlaget kommer fortsätta även nästa år. I och med denna stora omkostnad vad gäller anläggningsskötsel och underlaget i ridhuset kommer den påbörjade investeringen till en ny paddock att läggas på is en stund. Framtidsförhoppningar Inför 2014 är tanken att kunna ha minst två städ- och fixardagar på klubben, en under våren och en under hösten, för att fortlöpande kunna underhålla och förbättra Solbergs Hästgård. Större underhåll såsom markskötsel kommer vi att få leja bort, lite i taget, när ekonomin tillåter. Vi hoppas också att få fler engagerade medlemmar att delta i anläggningsgruppen eftersom det är mycket jobb, både små och stora insatser, med en så stor och välbesökt gård. Cafeteriagruppen Denna arbetsgrupp består av ett gäng ideella tjejer och vår anställda stallmamma Ewa Hjälte. De har ansvaret för organisationen kring serveringen under klubbens aktiviteter, vilka har planerats vid gruppens 12 sammankomster under året. Under loven erbjuds medlemmarna ofta deltagande i lägeraktiviteter där lunch och mellanmål serveras. När vi haft skolklasser på besök med hjälp av idrottslyftet och SISU har Ewa Hjälte serverat lunch under dessa dagar. På våra omtyckta tävlingar är cafeterian alltid fylld av läckerheter och god hemlagad mat, vilket har krävt stor förberedelse dagarna innan tävlingarna. På städ- och fixardagar erbjuder cafeterian fika och lättare mellanmål för de medlemmar som sluter upp och hjälper till. Det anordnades en familjedag den 8 juni i strålande sol. Det bjöds på hästsshow med uppvisning av fodervärdarna med sina hästar och några privata ekipage, maskeradhoppning och ponnygalopp. Ute på gården var det loppis och bingopromenad, korvgrillning i tipi, och i stugan bakades det tunnbröd. En härlig och uppskattad dag som lockade både gamla och nya ansikten till Solberg. 5

7 Första veckan efter sommaruppehållet bjöds alla föräldrar på fika i klubbstugan när deras barn kom för sin första lektion, och fick då information från styrelsemedlemmar om klubben och ridskoleverksamheten samt vad det innebär att vara medlem i en ideell förening. Vi firade Lucia på Solberg den 14 dec då det bjöds på glögg och pepparkakor. Dessutom arrangerade vi grötfrukost och vi hade också två sittningar till vårt populära julbord under dagen. I den dagliga cafeterian är godis m.m. bara framplockat när Ewa är på plats. Det har satts lås på kyl/frys och godisskåp och det har gett resultat med att inget försvinner. Några fodervärdar och privatisar har tidigare blivit av med sin mat i den olåsta kylen/frysen, men även det har blivit bättre. Vi välkomnar fler personer, gärna med nya idéer, som kan tänka sig vara med i vår grupp. Ekonomigruppen Vi kämpar ständigt för att få ekonomin att gå ihop, 2013 var inget undantag. Efter några tuffa år börjar dock ekonomin stabilisera sig. Våra fasta kostnader är höga och i många fall omöjliga att påverka i någon större utsträckning. Vi har trots det lyckats sänka några kostnader och gjort förändringar som på sikt kommer att ge utdelning. Bland annat har vi blivit av med ett dyrt skrivaravtal, fått ordning på vårt markbestånd samt minskat våra personalkostnader. Vi har också minskat hästbeståndet med två hästar vilket på sikt innebär besparingar i strö-, foder-, veterinäroch hovslagarkostnader. Samtidigt äger vi nu fler av våra hästar och slipper hyrkostnader framöver. Inköpen av hästarna har medfört en kostnad som vi ser som en god investering inför framtiden då hyresavtalen ofta har varit dyra och inte gett oss tillgång till hästarna under hela terminerna. Vi har satsat mycket på underhåll under året som gått och låtit nyinvesteringar stå tillbaka tills vi har en stabilare ekonomisk grund att stå på. Allt som allt känner vi att vi går en ljusare framtid till mötes. Antalet ridande i ridskolan ökade något i höstas, alla våra privatboxar är uthyrda och vi har stort stöd av Munkedals kommun som tror på vår klubb och vår föreningsidé. Vi har många trogna sponsorer som trots det svåra samhällsekonomiska läget fortsätter att stödja klubben och det har under året tillkommit nya sponsorer som vi ser fram emot ett långt samarbete med. Ridskolegruppen Antalet ridande har varit drygt 90 stycken per vecka och de flesta grupperna har varit fulla. Klubben har haft, och har fortfarande, en efterfrågan för nybörjarlektioner för både vuxna och barn och vi arbetar kontinuerligt med att de i kön ska få en plats i lämplig grupp. Organisation Cayenne Röhrich har i samarbete med Alexandra Lindberg varit ansvariga för ridskoleverksamheten på Munkedals Ridklubb. Under måndagar och tisdagar har Cayenne haft lektionerna och under onsdagar och torsdagar är det Alexandra som hållit i lektionsverksamheten. Skolpraktikanter från både grundskola och naturbruksgymnasiet har under året i olika perioder varit med i verksamheten och handletts av våra ridinstruktörer och vår stallpersonal. Stallvärdinnor För att underlätta ridinstruktörernas arbete finns på vardagskvällarna stallvärdinnor på plats och 6

8 hjälper barn och föräldrar som kommer till stallet att hitta rätt och göra iordning hästarna inför lektionerna. När de yngsta barnen och nybörjarna rider finns stallvärdinnorna även till hands i ridhuset och leder hästarna, vilken är en mycket uppskattad hjälp. Stallvärdinnorna kommer ofta direkt från skolan till ridklubben där de får lagad mat av vår stallmamma Ewa innan de ger sig ut i stallet. Som ytterligare uppmuntran har de under året vid några tillfällen själva fått delta på dagridläger. Grönt Kort-kurs Cayenne har under året arrangerat Grönt kort-kurs för våra klubbmedlemmar, men också för medlemmar ifrån andra ridklubbar, för att de ska kunna delta i tävlingsverksamhet, både på klubbtävlingar och högre nivå. Sommarridläger Under vecka 25 anordnades ett dagridläger för både ridskoleelever och privatryttare, med en övernattning i vårt ridhus. Detta är ett årligt återkommande arrangemang som brukar vara väldigt populärt. Minskning av antalet ridskolehästar Från hösten 2013 minskades antalet ridskolehästar ner från 16 till 14 stycken. Orsaken har varit ett minskat behov av antalet hästar för att kunna bedriva vår ridskoleverksamhet samt ett behov av att strama åt kostnaderna kring verksamhetens hästutgifter. Vi har även förstärkt vårt hästmaterial med mer välfungerande hästar utifrån vårt behov. Fodervärdar Med hjälp av vårt fodervärdssystem har lektionshästarna fått den skötsel och motion de behöver såväl under lektionsfria veckodagar som under helger och lov. De flesta av våra ridskolehästar har haft var sin fodervärd under året, medan några hästar har delats på två personer. Under alla helger, lov och över sommaren har stallskötseln för ridskolehästarna skötts av grupper bestående av fodervärdar och privatryttare i samarbete med vår personal. Några av våra ridskolehästar har dessutom under året tävlats av sina fodervärdar. Sponsorgruppen Under 2013 har det inte blivit så många tillskott bland våra sponsorer, men de flesta som vi haft tidigare är fortfarande med och sponsrar klubben. De sponsorer vi har tappat är bland annat företagsledare som haft barn som ridit på Solberg, men som inte gör det längre och då väljer de ibland att plocka ner sina skyltar. Även om vi inte fått så många nya sponsorer under året så är nya kontakter tagna och vi hoppas kunna få till bra samarbete med vissa företag på sikt. Vi har äntligen lyckats bryta ett gammalt och dyrt leasingavtal på skrivaren på kontoret och inlett ett nytt, markant mycket billigare, avtal med en ny sponsringspartner. Stolt samarbetspartner Ett oerhört viktigt samarbete med Håby Entreprenad är vi otroligt glada över att ha, eftersom ägaren Christoffer Mattsson är den person som vi kan rådfråga och har anlitat när det gäller skötsel av anläggningen och markerna på gården. Dessutom har vår oerhört viktiga sponsor fått en väl synlig skyltplats på ladugårdsgaveln mot parkeringen. 7

9 Framtidsförhoppningar Sponsorarbetet är ett tidskrävande och tungt jobb som under året legat på en person i styrelsen, med lite assistans från ett par andra hjälpsamma medlemmar. Sponsorintäkterna är en viktig inkomstkälla för klubben och vi behöver inför nästa år vara fler personer som arbetar med att få olika företag knutna till oss. Tidigare år har en stor del av detta legat på en kanslisttjänst, som idag inte finns att tillgå på klubben, vilket innebär att det i dagsläget vilar på ideella personer. Dessutom har bidrags- och fondansökningar kommit lite i skymundan, något som vi till kommande år måste lägga mer tid och energi på. Tävlings- och träningsgruppen Under 2013 har tävlings- och träningsgruppen bestått av Caroline Rönnberg, Micaela Rauner, Camilla Palm, Lenita Svedberg och Katarina Johansson. Vi har haft 5 sammankomster under året. Ryttarfest Året inleddes likt det föregående med en ryttarfest på Munkedals Herrgård. Under trettondagshelgen samlades alla ryttare under 18 år och umgicks och åt pizza. Några timmar senare slöt även deras föräldrar och ryttare över 18 år upp för en gemensam informationsstund inför tävlingssäsongen Tillsammans lade vi en plan för säsongens lagtävlingar och delade ut pris i fyra olika kategorier; Årets ponnyryttare, Årets hästryttare, Årets funktionär och Årets förebild. Inför ryttarfesten fick medlemmarna nominera olika personer till de olika priserna och tävlingsgruppen utsåg följande vinnare: Årets ponnyryttare: Louise Johansson Årets hästryttare: Jessika Ung Årets funktionär: Johan Davidsson och Pia Hübinette Årets förebild: Alexandra Lindberg. Ryttarna över 18 år fick sedan fortsätta kvällen med middag och en hel del spex och upptåg. Årets ryttarfest blev återigen en uppskattad och glädjefylld tillställning. Våra ryttare och funktionärer Under året har vi haft 47 licensierade ryttare som representerat Munkedals Ridklubb på tävlingsbanorna runt om i landet, vilket är 8 fler än föregående år. På vår hemsida har tävlingsresultat från året kontinuerligt presenterats då ryttarna skickat in dem till tävlingsgruppen. Bland annat har två av våra ryttare deltagit i SM 2013, Louise Johansson och Marianne Höglind Björk, och Gustaf Johansson har deltagit i unghästchampionaten på Flyinge med bra resultat. Caroline Rönnberg blev examinerad A-domare i hoppning under året och har nu behörighet att döma nationella hopptävlingar i hela Sverige. Hon fick dessutom ett fritidsstipendium av Munkedals kommun för unga domare. Träningar Under 2013 har Munkedals Ridklubb haft nöjet att anordna flertalet träningar för våra duktiga tränare i olika discipliner. Kenth Björk har haft hoppträningar på onsdagar varannan vecka, och varannan vecka har Marianne Höglind Björk haft dressyrträningar. Vi har även haft täta besök av Emmeli Selander som är NH/Westerntränare. Gustaf Johansson har haft dressyrträningar och i slutet av året fick vi den stora förmånen att få Lotta Wahlborg från Stenungsund att träna våra ryttare i 8

10 hoppning. Lottas träningar har vi som förhoppning att fortsätta även under nästkommande år som komplement till de andra befintliga tränarna på klubben. Klubbtävlingar Vi har under året anordnat 5st klubbtävlingar i hoppning i form av Clear Rounder. Dessutom utsågs årets klubbmästare i hoppning under Halloweenhoppet i november där Josefin Hansén var stildomare. Josefin startade sin karriär i Munkedals Ridklubb och driver idag ett hästföretag inriktat på tävling (hoppning) och utbildning och försäljning av hästar. Hon har bland annat tagit SM-silver, varit med i Unghäst-VM och deltagit i Nationshoppningar med svenska landslaget. Lokala/Regionala tävlingar Vi har arrangerat 3 tävlingsdagar, alla under våren 2013 och på vår egen anläggning. Under Solbergsdressyren blev många av våra hemmaryttare placerade och visade fina resultat. Dessutom utsågs klubbmästare i dressyr under den helgen. 21 april Bohus Cupen hoppning Häst omg starter maj Solbergsdressyren Häst och ponny 69 starter och 38 starter Lagtävlingar Under året har Munkedals Ridklubb representerats i olika lagtävlingar. Vi hade hästlag i Bohus Cupen hoppning (division 3) och ett lag i division 1 ponnydressyr i samarbete med Stenungsunds Hoppryttarförening. Vi anmälde ett lag i division 1 hästdressyr också, vilket tyvärr inte kom till start på grund av skador. Dessutom deltog Marianne Höglind Björk i Göteborg- och Bohusläns distrikts SM-lag i dressyr. Klubbmästare dressyr 1a Kat C Jasmine Johansson & Thunder Star 1a Kat D Natalie Mattsson & Banjer 1a Häst Kristina Berggren & Hot Light 2a Häst Cayenne Röhrich & Raita 3a Häst Sofia Björk & Credo Klubbmästare hoppning 1a Kat B Maja Jonasson & Ipsylon 2a Kat B Matilda Davidsson & Cristalls Jarad 1a Kat C Rebecca Borg & Piccolo 2a Kat C Louise Johansson & Tinker Bell 1a Kat D Natalie Mattsson & Banjer 1a Häst Jessika Ung & Sam Wise Framtidsförhoppningar Tävlings- och träningsgruppen är inne i ett skifte där det i slutet av året fallit bort många ur gruppen. Förhoppningen inför 2014 är i första hand att fylla på gruppen med fler engagerade och drivna personer som kan fortsätta att arrangera våra oerhört omtyckta och trevliga tävlingar under kommande år. Tävlings- och träningsverksamheten på Munkedals Ridklubb är en viktig del i verksamheten och vi har som mål att erbjuda klubbens alla ryttare möjlighet att träna för duktiga och utbildade tränare i de grenar som idag finns representerade. Tävlingarna är en viktig inkomstbringande källa och vår förhoppning är att utveckla dessa och kunna arrangera fler tävlingar på Solbergs Hästgård framöver. Övriga viktiga delar i verksamheten Det finns många delar i vår förening som måste samarbeta och fungera tillsammans. Några exempel som inte är utpräglade arbetsgrupper men som ändå har en stor betydelse för klubbens välbefinnande och utveckling är bland annat våra privatuppstallade och SISU. 9

11 Privatuppstallade På vår anläggning finns det möjlighet att stalla upp mellan 8-10 privata hästar. Under året har vi haft 9 platser uthyrda till ett glatt gäng privatryttare. De uppstallade samlas ungefär varannan månad för att bland annat diskutera förändringar och förbättringar som kan göras på anläggningen. Tillsammans är de en stor tillgång för klubben och anläggningen genom att finnas på plats varje dag och sköta om stallarna i samarbete med personalen. Under året har vår skötselplan kommit igång på allvar vilket innebär att privathästarna nu fått flytta sina gräshagar till baksidan av ridskolestallet, nedanför den påbörjade paddocken. Där har nu stolpats och förberetts inför nästkommande sommar och bete för privatisarnas hästar. SISU Munkedals Ridklubb ett väldigt gott samarbete med SISU idrottsutbildarna och deras konsulent Susanne Eriksson. All vår verksamhetsutveckling eller utbildning sker i samband med SISU och antalet utbildningstimmar har under 2013 uppgått till 641st. Genom Idrottslyftet som genomförs via SISU har ca 200 barn och ungdomar fått möjligheten att rida och lära sig om häst- och stallskötsel. Dessa barn och ungdomar kommer främst från skolor i Munkedals kommun men vi har även haft skolor från andra kommuner på besök. Idrottslyftet har varit uppskattat ifrån både skolornas håll och från klubben, då det eventuellt skulle kunna leda till fler medlemmar. Klubben har även fortsatt sitt samarbete med Munkedals IF under 2013, där vi under en dag på MIFs anläggning erbjudit alla barn och ungdomar på Munkedalsskolan att prova på att rida och spela fotboll under en friluftsdag. 10

12 Slutord Styrelsen vid Munkedals Ridklubb under 2013 vill tacka alla fantastiska medlemmar för de många ovärderliga ideella timmar som genomförts under året. Stort tack till vår underbara personalstyrka som får allt på vår anläggning Solbergs Hästgård att fungera i alla väder. Tack till våra sponsorer och bidragsgivare som stöttar våra barn och ungdomar att syssla med deras stora fritidsintresse ridsporten. Vi ser fram emot att möta 2014 med lika stor entusiasm som vi avslutar 2013 med. Ordförande Niklas Edvinsson Vice Ordförande Lenitha Ryymin Sekreterare Caroline Rönnberg Kassör Gunilla Hay Ledamot Marika Åberg (fd. Sundberg) Ledamot Camilla Bernhardtz US representant Alice Gustafsson 11

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887 Verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2009 Stora Ekeby Ridklubb Styrelse får härmed avge sin berättelse för verksamheten under 2009 Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer