Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010"

Transkript

1 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart Österlund, Eric Alexandersson, Jan Johansson, Lennart Lundgren, Torbjörn Claesson, Thommy Ottosson, Kurt-Olov Sjöström, Eva Lind Johansson, Stina Johansson, Jonna Weinelid Forss, Karin Ingelhag, Svante Boström, André Essebro, Karl-Johan Höjer, Lars Lind, Lars Josefsson, Boye Johansson, Pernilla Börjesson, Gösta Lindvall, Maria Lissmatz, Anders Bergius, Linda Skår Almqvist, Björn Winblad Minnesanteckningar 1. Ny ordförande och vice ordförande presentation nya deltagare Lennart Ö. Lennart öppnar mötet och hälsar alla välkomna, särskilt de nya medlemmarna Eva Lind Johansson (Molekylverkstan) och Lennart Lundgren (Chalmers). Presentationsrunda genomförs. Eric Alexandersson föreslås av AU som ny ordförande. Någon däremot? Nej. Eric Alexandersson vald till ny ordförande Val av vice ordförande skjuts upp till nästa möte. 2. Återkoppling till ordförandeträffen i Blekinge Eric A. Ordförandeträff genomförs två gånger per år och under det senaste mötet pratade Riksföreningen Teknikcollege Sverige styrelseordförande bl.a. om kompetensplattformar och detta är något vi i regionen bör tänka på. Demografin och söktrycket är oroande i många delar av landet. Gruppen diskuterade hur man kan lyfta Teknikcollege på företagsagendan. Det anses viktigt att få in det i det dagliga arbetet så att Teknikcollege inte blir ett sidoprojekt. Centrala pålagor, förfrågningar och annat ska hanteras med försiktighet för att regionerna ska orka med. Lennart Ö: Industriavtalet är uppsagt och bakgrunden är att motparten i många fall blev LO snarare än IF Metall och det påverkade förhandlingarna negativt. Teknikcollege är fortfarande ett samverkansprojekt och man har redan tidigare tänkt på att industriavtalet skulle kunna sägas upp och med anledning av det skapade man Riksföreningen Teknikcollege Sverige. 1

2 Eric: Det är viktigt att lyfta fram nyttan med Teknikcollege för företagen, så som att de anställda kan få kompetenslyft genom att man samverkar med utbildningsanordnare som kan skapar möjligheter genom att man ställer tomma platser på delkurser till förfogande för de samverkande företagen. 3. Föregående mötesanteckningar Arbetet med AUs förslag kommer att initieras nu när vi har en ny ordförande på plats. I övrigt inga synpunkter, anteckningarna läggs därför till handlingarna. 4. Kompetensbehovet just nu Bengt F. Hur ser det ut nu när det vänder och vad har vi lärt oss? För en tid sedan hade Bengt en dragning om kompetensbehovet och hur man genom Teknikcollegearbetet kan rusta för att möta behovet för 150 arbetsförmedlare från hela landet. Det blev mycket nyheter för många av arbetsförmedlarna, som inte kände till Teknikcollegekonceptet tidigare. Just nu står KFY i fokus lämnar arbetsmarknaden, lämnar industrin, behöver omställning, är nya på arbetsmarknaden. Vilket innebär att det finns ett underskott av arbetskraft. Omställningsbolagen har inte alltid bilden av nyansskillnaderna i ett jobb till ett annat med samma titel. Det är därför viktigt att precisera kompetensbehoven inom olika yrkesområden och titulaturer. AF vill prata om det yrkesår man lanserat som ett pilotprojekt i Gnosjö. Yrkesåret går ut på att om en fd. Teknikcollegeelev inte fått jobb sex månader efter slutförd Teknikcollegeutbildning går hon/han in i ett sk. yrkesår för att höja sin kompetens och på så vis ges möjlighet till bättre villkor. Om deltagarna inte gått en Teknikcollegecertifierad utbildning på gymnasiet erbjuds de en preparandutbildning under v. och först därefter yrkesåret. I de fall deltagarna inte slutfört en gymnasieutbildning är tanken att de ska lotsas de via yrkesvux och preparandutbildningen till yrkesåret. En erfarenhet man dragit från arbetet med VästKraft är att många företag saknar kompetenskartläggning för sina anställda och meritportföljer skulle kunna vara potentiell lösning. Därför har man under ledning av VGR skickat in en ESF-ansökan kring detta. Ambitionen är att fånga upp deltagare i hela Västra Götalandsregionen och Halland. Vinsterna skulle vara bättre omställningsförutsättningar för företagen och för individen samt legitimiteten i att man kan det man kan och har intyg som bevisar det. De regionala kompetensplattformarna måste göras i samverkan med collegen, så att man inte gör dubbelt arbete och det ligger som en grund i ansökan. Lennart Ö redovisar ekonominytt för augusti och det ser generellt mycket positivt ut. Man tror inte att det blir en dubbeldipp. 5. Laget runt kompetensbehov och konjunkturläge Avnämarerepresentanterna Jonna: Det ser ljusare ut. Man har nått otroligt låga nivåer och i landet ligger man lite olika, men det är totalt sett volymtillväxt överallt. Vad gäller kompetensutvecklingsbehovet är det så att bemanningen är mindre och man arbetar därför för att behålla och 2

3 satsa på de som är kvar. Fokus kommer dock att ligga på produktion just nu och inte så mycket på KFY. Thommy: Heka är jämförelsevis litet och har som konsekvens av lågkonjunkturen minskat personalstyrkan med 30 % (man gick från 20 anställda till 14/15personer) var ett mycket tufft år och företaget tvingades låna 2 miljoner för att täcka upp till lönerna, när inte det räckte sålde man av sina pensionsförsäkringar. Ett av de värsta scenarierna är att säga upp någon i en så liten trupp. Sedan företaget köptes 2002 har man amorterat för att bli av med skulden, samtidigt som man har investerat för att hänga med i teknikutvecklingen. Strategin inför nästa lågkonjunktur ser annorlunda ut. Erfarenheten från det gångna året är att det hade varit något lättare med ett reservkapital, eftersom det visat sig att det inte är hållbart att gå till banken och be om pengar i ett sådant läge. Branschen är en av de sämst betalda och är både kostsam och krävande. Man kan hela tiden bara blicka två veckor framåt och just nu ser de närmsta veckorna bra ut då man har fullt upp. Kunderna har oftast inte möjlighet att vänta och även om förfrågningarna haglar in kräver kunden svar inom 24h och väntar inte längre än 3 veckor på leverans, så mycket tid och energi läggs ner på planering och logistik. Heka mekaniska har sysslat med prototyper i 50 år. Systerbolagets styrka är svåra detaljer, man har bra maskiner, verktyg, personal, logistik, flexibilitet och mätverktyg. Volymen för de flesta beställningar ligger på 1-20 detaljer och de anställda måste ha bred kompetens. Kompetensbehovet tillgodoses genom att den anställda och arbetsledaren inför medarbetarsamtalet fyller i samma blankett och utifrån de behov man lyckats ringa in på detta sätt diskuterar KFY. Kompetensen hos de anställda är så specifik och mångfacetterad att det inte finns en enda arbetssökande idag som har rätt kompetens för att jobba på företaget. Att låna pengar till maskiner under lågkonjunkturen har gått alldeles utmärkt, men att hitta någon som kan sköta utrustningen har visat sig vara en utmaning. Lärlingsutbildning är det man tillämpar och för att behålla de i företaget satsar man på arbetsmiljön. Man anställer huvudsakligen individer som gått ut KTP, där eleverna redan har varit inne på företaget under studietiden anställda är det ultimata för företaget. I dagsläget består personalstyrkan till 100 % av män, men man se flera vinster med att ha kvinnliga anställda, inte minst då man upplever det som att pappaledigheten ställer till det idag. Men det är ont om kompetenta tjejer. Man har iakttagit att Lindholmen och Elof Lindälv inte håller den nivå man kräver. Man har aldrig nekat någon som är vass nog att kvala in anställning, oberoende av låg- eller högkonjunktur. Eric: Volvo har en ny ägare. Belgien har hög omsättning och svårt att hitta folk. Just nu satsar man i Göteborg på kompetensutveckling för några av de anställda genom en konstruktionsutbildning via GRvux. Detta kompletteras av och med utbildningar inom GTCs ESF projekt IKIV. Man nyanställer inte riktigt än, men är på gränsen. Eva: Industrin i Stenungsund rekryterar framförallt ifrån TUNA, som man ser som sitt program. Huvudkontoren ligger inte i Stenungsund, utan där är det produktionsdelarna av bolagen sitter. Det går bättre ur konjunkturläget och det som är stort just nu är den hållbara utvecklingen. 3

4 Margaretha: Nu när man byggt ut, är det svårt att få tag i folk? Eva: Nej, man har redan anställt dessa för ett par år sedan, så att de ska vara klara när det drar igång, samtliga har man rekryterat från TUNA. 6. Tidplan återcertifiering Margaretha A. Margaretha ställde frågan till UC om man ska ha Teknikcollege framöver och då gjorde man en återblick över det senaste året. I samband med detta tryckte man på ansvarsfördelningen och på att även UC kan och bör ta på sig Teknikcollegehatten i olika sammanhang. En fråga som dök upp var vad man fått ut av att vara certifierat Teknikcollege och detta besvarade Raymond Vaske som var på plats. Margaretha presenterar tidplanen och poängterar hur viktigt det är att alla lämnar in det som ska in i rätt tid för att vi ska kunna gå framåt i processen. Internrevisionsunderlag från de lokala collegen rapporteras till processledare Regional återansökan skickas till IK februari Granskningsbesök beräknas kunna genomföras under mars månad. Om GK har krav på kompletteringar beräknas dessa åtgärdas och rapporteras snarast, så att regionen kan återcertifieras i april månad. Göteborgsregionen anses som en stor och viktig spelare nationellt och TCGR-rådet ställer sig bakom att man skriver en motion till Riksföreningen Teknikcollege Sverige beträffande förslaget att förlänga certifieringsperioderna till fem år efter den första godkända återcertifieringen. 7. Opinionsbildning/marknadsföring Dagens Industri Bengt F. och Margaretha A. Margaretha: Riksföreningen Teknikcollege Sverige har initierat produktionen av en Teknikcollegetidning som kommer att samdistribueras med Dagens Industris riksupplaga om tidningar, torsdagen den 7 oktober. Tidningen är 20 sidor lång, varav 7 sidor är annonser från företag som är engagerade i Teknikcollege och resterande 13 sidor utgörs av redaktionellt material. Under hösten blev TCGR tillfrågade om man ville medverka i ett redaktionellt material kring integration av vuxenutbildning och en telefonintervju genomfördes med Margaretha Allen och Josefin Grahn i förra veckan och går för tryck idag. Margaretha redovisar artikeln och tidningen kommer även att finnas på plats under rikskonferensen den 14/10. Bengt: Det är viktigt att vi tänker på hur vi marknadsför de insatser vi gör på bästa sätt. 20 tjejer som blev uppsagda, kanske kan bli ett missförstånd. 20 tjejer fick möjlighet till utbildning. Vi gör så mycket bra, men lyfter sällan fram det faktum att det är inom ramen för Teknikcollege. Varför blåser man inte upp det mer?! Tipsa media, tipsa processledningen, tipsa Riksföreningen Teknikcollege Sverige, tipsa parterna för att lyfta fram och sprida det som görs så att vi kan hjälpas åt att sprida det. IF Metalls ungdomskommitté har lanserat en hemsida och har nu följt upp det med en facebooksida. Skulle vi kunna starta en sådan för TCGR? När de certifierade utbildningsanordnarna annonserar i samband med sina utbildningsstarter är det viktigt att ha med Teknikcollegeloggan. 4

5 8. Intagningen TE IN utbud 2011 Margaretha A. Att öka andelen ungdomar som läser teknik- och industriprogrammen i regionen är ett av målen för TCGR och nu är slutintagningen gjord och finns på Indra för de som är intresserade av att ta del av den senaste statistiken. Se bifogad fil för en jämförelse mellan detta och förra årets slutintag. GTG ökade sina platser och har högre antagningsbetyg. 71 % av dem som börjar läsa på GTG har syskon eller släkt på GTG/GTC eller Volvo. SKF har inte en enda tjej bland de antagna i år. Man kommer att öka antalet platser. Många av de studerande har föräldrar som jobbar på SKF. Att man har beslutat att inte längre tillämpa automatisk anställning påverkar säkert söktrycket, men de studerande utgör ändå rekryteringsunderlaget för SKF utifrån rådande behov och därför är chanserna att få anställning ändå stora. Tjörn har minskat från tre till två platser och antagningsbetyget har sänkts. Nösnäsgymnasiet har gått ner i antalet platser och antagningspoängen har sjunkit, undantaget TUNA och Datorteknikprogrammet. Mimers Hus färre sökande och lägre antagningspoäng. Två nya lärare av tre. Jan: Detta är jätteallvarligt. Vi måste arbeta med det här. Bengt: Den mediala bilden har påverkat antagningen och det är viktigt att vi arbetar för att motverka denna bild. Jonna: Spelar ingen roll att utbildningen är kvalitetssäkrad om vi inte har kvalificerade sökande till utbildningarna. Kurt-Olov: tekniksidan är inte efterfrågad bland de sökande och vägledarna är en nyckel i detta. Svante: Teknikföretagen måste ta tag i detta så att folk söker framförallt i lågkonjunktur. Lennart L: När de går ut går de ju ut i en högkonjunktur! Lennart Ö: Teknikföretagen satsar på 5:e klassarna för att marknadsföra teknikindustrin så att det finns ett teknikintresse med under hela studietiden. Vi måste på sikt göra någonting åt hur vi behandlar våra anställda. Vi kan inte sparka ut folk och hoppas att de kommer tillbaks när vi behöver dem. Lagstiftningen måste anpassas efter konjunkturerna. Om man dubblar eller tredubblar uppsägningstiden så att man kan utbilda och höja kompetensen gör de anställda under en lågkonjunktur istället för att man bara har ett alternativ som idag, att säga upp folk. Att IF Metall tillvaratog möjligheterna under det gångna året fick till följd att blev kvar i anställning. Jonna: MaTeNa måste också lyftas. Man måste hitta en lösning så att arbetsgivarna inte direkt efter en nyanställning måste sätta de rekryterade i utbildning. Man måste leta bredare och satsa på omställning. Eva: Bilden i media är ensidig och man glömmer alla dessa som jobbar, det är ju de som ska vara förebilderna och deras kompetens måste lyftas fram så att statusen höjs. Bengt: I samband med tekniktraineeintervjuerna har jag pratat med många som inte har några positiva förebilder i anställning, flera känner inga alls som har jobb. Samhällsproblemet är stort eftersom unga omges av människor utan anställning. 5

6 Margaretha: Inom GR pågår det ett Darwinprojekt, som går ut på survival of the fittest bland gymnasieskolorna. Just nu tittar gymnasierektorsgruppen tillsammans med friskolorna på vem som ska erbjuda vilka utbildningar framöver och hur dimensionerna ska se ut i samband med att elevkullarna blir mindre. GR:s uppgift att informera oberoende om utbudet i regionen har resulterat i foldern Vad ska jag välja? Däri kommer helt annorlunda teknik- och industriprogram att presenteras. De nya programmen tilltalar förhoppningsvis framtida elever. 9. GY 2011 och det 4:e året Vilka behov på arbetsmarknaden skulle T4 kunna möta? Margaretha A. Det fjärde året följer direkt efter de första tre åren på Teknikprogrammet och tanken är att man hakar på någon av de inriktningar man redan valt. Försöksverksamhetsinnehållet håller på att formas och man är väldigt sent ute eftersom utbildningsanordnarna inte vågar budgetera förrän man har ett beslut. Detta är Skolverket högst medvetna om. Fjärde året beräknas vara igång som ordinär verksamhet från och med Utredaren har pratat med företrädare för stora och små branscher, samt arbetsmarknadens parter och hittills har man fått ett positivt mottagande, som visar på att det finns ett tryck bakom det fjärde året. Gruvindustrin i Kiruna kommer t.ex. inte att ge sig förrän det finns ett 4:e år som passar just deras kompetensbehov och frågan är om det inte är så att man i TCGR kan verka för ett gemensamt kompetensbehov. Lärmiljön ska vara direkt kopplat till arbetsplatsen och det krävs ett bransch- /programråd som skulle kunna bestå i det regionala eller de lokala Teknikcollegeråden. En årsplats kan komma att kosta :- men man får kanske bara :-, hur ska man då verka för att få till stånd ett fjärde år i regionen? Man kan ej vara riksrekryterande eftersom utbildningen kan komma att innebära merkostnader för kommunerna. I samverkansavtalet för Göteborgsregionen, som gäller 4 år framåt, finns det fjärde året med i beräkningarna, så det kommer att vara fritt sök i regionen, i det fall det blir ett fjärde år hos någon eller några av utbildningsanordnarna. Jan: GTC och SKF håller med om att det finns ett behov av ett utökat program, men pratar hellre om kompetensen än antalet år. T4 måste ligga varvat under hela resan, men man är medvetna att man nationellt kommer att betrakta det som ett fjärde år. Karl Johan: Inte heller på Lindholmen finns det en målsättning i sig att ha ett fjärde år, utan det är the learning outcome som är intressant. GTG, SKF, Nösnäs och Lindholmen kommer sannolikt att ansöka om att medverka under försöksverksamheten. Man hoppas att ett antal skolor med integrerat koncept skall jämföras med de som tillämpar ett fjärde år efter de tre ordinarie. 10. Tekniktrainee på Lindholmen (El och automation) Karl-Johan H. MTG och Lindholmen fick 2 respektive 4 miljoner för att skapa 60 platser. På Lindholmen gjordes 26 intervjuer ihop med parterna, varpå 6 personer fick jobb och 20 har arbetat utifrån individuella studieplaner där de har möjlighet att förkovra sig 6

7 och vidareutbilda sig inom olika områden, inbakat i sin tekniktrainee. På MTG blev det totalt 8 pers som kom igång. Politiken ämnar fullfölja detta och förhandlingar pågår för att hitta en gemensam lösning och nå en långsiktighet som innebär att intresset för teknik och industri bibehålls. De som sökt till gymnasiet nu säger att det är extra intressant (även för föräldrarna) eftersom man har möjlighet att läsa en påbyggnad, vilket visar på att man månar om de studerande även i lågkonjunktur. Problematiken är att inte konkurrera ut sig själva på APU eftersom det i många fall är så att företag som hoppas kunna anställa och när de inte kan det tar emot 4:e års studenterna före de ordinarie gymnasiestudenterna. De som lämnar tekniktraineeperioden nu har klart bättre förutsättningar att komma i arbete än tidigare eftersom de höjt sin kompetens. 11. KY-Akademien nya YH-utbildningar Svante B. KY-Akademien byter under hösten namn till Yrkeshögskolan Göteborg. De som slutade i julas har nu följts upp och det är en markant ökning av de som har kommit i anställning. CAD och Maskinkonstruktörerna har allihopa fått jobb, varav 85 % inom det område de studerat. Mycket omvärldsanalyser tas fram och samtliga branscher med eftergymnasiala utbildningar täcks upp nationellt. Nystarterna har gått igenom, men det är hämmande att bara får två starter godkända åt gången. Se utdrag från hemsidan nedan beträffande utbudet inom teknikområdet. Teknik Tekniken spelar en allt större roll i våra liv. Är du intresserad av att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom teknikområdet har vi en rad utbildningar att välja mellan. Alla med syfte att förse dig med den kompetens som efterfrågas av företagen. KY och Yh-utbildningar Anläggningsdykning (Lärdomsgat) Avancerad CAD- och konstruktionsprocesser (Lärdomsgat) Automationsingenjör (Lärdomsgat) Byggingenjör (Lärdomsgat) CAD-konstruktion (Lärdomsgat) Computer Graphics Design (Lärdomsgat) Designteknik (Lärdomsgat) Elektronikingenjör (Lärdomsgat) Installationsingenjör (Lärdomsgat) Logistik och terminalledning (Lärdomsgat) Logistik och transportledning (Lärdomsgat) System- och nätverkstekniker (Lärdomsgat) Teknisk ljuddesign (Lärdomsgat) Teknisk projektledning (Lärdomsgat) 12. Laget runt 7

8 Norra nodens avnämarerepresentanter och Eric har haft ett möte så här långt. Eric fortsätter arbetet med att forma en arbetsgrupp för näringslivsrepresentanterna. 13. RTS remissvar betr. diplom/intyg Josefin G. Remissvar angående diplom och intyg för studerande vid certifierade Teknikcollege På årsmötet i februari presenterades en inkommen remiss från Teknikcollege Göteborgsregionen där frågeställningen var vilka krav som ställdes på de studerande som skulle få ett diplom/intyg efter genomgången Teknikcollegecertifierad utbildning. Remissen gick sedan vidare till styrelsen som beslutade följande: Det är ett krav att Teknikcollegecertifierade regioner och utbildningsanordnare inför diplom/intyg för studerande som genomgått en Teknikcollegecertifierad utbildning. Utrymme ges för regional anpassning av bilagan till diplom/intyg. En bilaga med Teknikcollegekriterierna bör bifogas diplomet/intyget. Riktlinjer gällande gymnasieutbildningar: Studerande som fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 poäng ska kunna få ett DIPLOM där det står att han/hon på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning. Studerande som saknar godkänt betyg i en eller flera kurser men har allmän högskolebehörighet ska kunna få ett INTYG där det framgår att de genomgått Teknikcollegecertifierad utbildning. Studerande som saknar godkänd APL ska varken få diplom eller intyg. Riktlinjer gällande vuxenutbildning: Ett INTYG för genomgången Teknikcollegecertifierad utbildning för vuxenstuderande har tagits fram enligt förslag i remissen. Beslutet togs av Riksföreningens styrelse 14 juni 2010 och gäller läsåret 2010/ Nyhetsbrevet Josefin G. Nyhetsbrevet kommer att ges ut mellan rådsmötena och den skissade strukturen ser ut som nedan. Korta nyheter kommer att sammanställas i nyhetsbrevet och länkas för mer information, så att nyhetsbrevet går att sprida till mottagare inom och utanför det regionala och de lokala råden. Alla delar ansvaret att rapportera in intressanta notiser och nyheter som sammanställs i nyhetsbrevet. Jonna: Till VästKrafts nyhetsbrev bestämde man tidigt vem som skulle ha ordet när och det är viktigt att göra detsamma här, att spika ett körschema och vad man vill uppnå med det. Till det första nyhetsbrevet har Erik, som nybliven ordförande, ordet. 8

9 Xxx har ordet Nytt i regionen TCGR i media Riksföreningen Teknikcollege Sverige informerar Det händer i andra TC-regioner GY 2011 Kuriosa 15. Övrigt Annonsering i Skolverkets GP-bilaga Eftersom inte alla utbildningsanordnare är närvarande under mötet kommer den gamla annonsen att skickas ut som förslag och beslut fattas via mail. Inbjudan SYV-nätverk Ingen av utbildningsanordnarna har förslag på lämplig representant. Margaretha tipsar om Sandra Ström. Inbjudan Rikskonferens 14/10 Inbjudan har tidigare spridits mailvägen och under mötet delades den även ut i pappersform. 16. Kommande möten 4/10 Arbetsutskott TCGR , GR 15/10 Inrapportering nationell statistik 18/10 TCGR-råd /11 Inrapportering regional kvalitetssäkring/internrevisionsunderlag 24/11 Arbetsutskott TCGR , GR 7/12 TCGR-råd , GTC 2011 Återgranskning TCGR Frågeställningar till kommande möten rapporteras in till projektassistenten, liksom förslag till notiser i nyhetsbrevet. Anteckningar Josefin Grahn 9

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer