Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010"

Transkript

1 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart Österlund, Eric Alexandersson, Jan Johansson, Lennart Lundgren, Torbjörn Claesson, Thommy Ottosson, Kurt-Olov Sjöström, Eva Lind Johansson, Stina Johansson, Jonna Weinelid Forss, Karin Ingelhag, Svante Boström, André Essebro, Karl-Johan Höjer, Lars Lind, Lars Josefsson, Boye Johansson, Pernilla Börjesson, Gösta Lindvall, Maria Lissmatz, Anders Bergius, Linda Skår Almqvist, Björn Winblad Minnesanteckningar 1. Ny ordförande och vice ordförande presentation nya deltagare Lennart Ö. Lennart öppnar mötet och hälsar alla välkomna, särskilt de nya medlemmarna Eva Lind Johansson (Molekylverkstan) och Lennart Lundgren (Chalmers). Presentationsrunda genomförs. Eric Alexandersson föreslås av AU som ny ordförande. Någon däremot? Nej. Eric Alexandersson vald till ny ordförande Val av vice ordförande skjuts upp till nästa möte. 2. Återkoppling till ordförandeträffen i Blekinge Eric A. Ordförandeträff genomförs två gånger per år och under det senaste mötet pratade Riksföreningen Teknikcollege Sverige styrelseordförande bl.a. om kompetensplattformar och detta är något vi i regionen bör tänka på. Demografin och söktrycket är oroande i många delar av landet. Gruppen diskuterade hur man kan lyfta Teknikcollege på företagsagendan. Det anses viktigt att få in det i det dagliga arbetet så att Teknikcollege inte blir ett sidoprojekt. Centrala pålagor, förfrågningar och annat ska hanteras med försiktighet för att regionerna ska orka med. Lennart Ö: Industriavtalet är uppsagt och bakgrunden är att motparten i många fall blev LO snarare än IF Metall och det påverkade förhandlingarna negativt. Teknikcollege är fortfarande ett samverkansprojekt och man har redan tidigare tänkt på att industriavtalet skulle kunna sägas upp och med anledning av det skapade man Riksföreningen Teknikcollege Sverige. 1

2 Eric: Det är viktigt att lyfta fram nyttan med Teknikcollege för företagen, så som att de anställda kan få kompetenslyft genom att man samverkar med utbildningsanordnare som kan skapar möjligheter genom att man ställer tomma platser på delkurser till förfogande för de samverkande företagen. 3. Föregående mötesanteckningar Arbetet med AUs förslag kommer att initieras nu när vi har en ny ordförande på plats. I övrigt inga synpunkter, anteckningarna läggs därför till handlingarna. 4. Kompetensbehovet just nu Bengt F. Hur ser det ut nu när det vänder och vad har vi lärt oss? För en tid sedan hade Bengt en dragning om kompetensbehovet och hur man genom Teknikcollegearbetet kan rusta för att möta behovet för 150 arbetsförmedlare från hela landet. Det blev mycket nyheter för många av arbetsförmedlarna, som inte kände till Teknikcollegekonceptet tidigare. Just nu står KFY i fokus lämnar arbetsmarknaden, lämnar industrin, behöver omställning, är nya på arbetsmarknaden. Vilket innebär att det finns ett underskott av arbetskraft. Omställningsbolagen har inte alltid bilden av nyansskillnaderna i ett jobb till ett annat med samma titel. Det är därför viktigt att precisera kompetensbehoven inom olika yrkesområden och titulaturer. AF vill prata om det yrkesår man lanserat som ett pilotprojekt i Gnosjö. Yrkesåret går ut på att om en fd. Teknikcollegeelev inte fått jobb sex månader efter slutförd Teknikcollegeutbildning går hon/han in i ett sk. yrkesår för att höja sin kompetens och på så vis ges möjlighet till bättre villkor. Om deltagarna inte gått en Teknikcollegecertifierad utbildning på gymnasiet erbjuds de en preparandutbildning under v. och först därefter yrkesåret. I de fall deltagarna inte slutfört en gymnasieutbildning är tanken att de ska lotsas de via yrkesvux och preparandutbildningen till yrkesåret. En erfarenhet man dragit från arbetet med VästKraft är att många företag saknar kompetenskartläggning för sina anställda och meritportföljer skulle kunna vara potentiell lösning. Därför har man under ledning av VGR skickat in en ESF-ansökan kring detta. Ambitionen är att fånga upp deltagare i hela Västra Götalandsregionen och Halland. Vinsterna skulle vara bättre omställningsförutsättningar för företagen och för individen samt legitimiteten i att man kan det man kan och har intyg som bevisar det. De regionala kompetensplattformarna måste göras i samverkan med collegen, så att man inte gör dubbelt arbete och det ligger som en grund i ansökan. Lennart Ö redovisar ekonominytt för augusti och det ser generellt mycket positivt ut. Man tror inte att det blir en dubbeldipp. 5. Laget runt kompetensbehov och konjunkturläge Avnämarerepresentanterna Jonna: Det ser ljusare ut. Man har nått otroligt låga nivåer och i landet ligger man lite olika, men det är totalt sett volymtillväxt överallt. Vad gäller kompetensutvecklingsbehovet är det så att bemanningen är mindre och man arbetar därför för att behålla och 2

3 satsa på de som är kvar. Fokus kommer dock att ligga på produktion just nu och inte så mycket på KFY. Thommy: Heka är jämförelsevis litet och har som konsekvens av lågkonjunkturen minskat personalstyrkan med 30 % (man gick från 20 anställda till 14/15personer) var ett mycket tufft år och företaget tvingades låna 2 miljoner för att täcka upp till lönerna, när inte det räckte sålde man av sina pensionsförsäkringar. Ett av de värsta scenarierna är att säga upp någon i en så liten trupp. Sedan företaget köptes 2002 har man amorterat för att bli av med skulden, samtidigt som man har investerat för att hänga med i teknikutvecklingen. Strategin inför nästa lågkonjunktur ser annorlunda ut. Erfarenheten från det gångna året är att det hade varit något lättare med ett reservkapital, eftersom det visat sig att det inte är hållbart att gå till banken och be om pengar i ett sådant läge. Branschen är en av de sämst betalda och är både kostsam och krävande. Man kan hela tiden bara blicka två veckor framåt och just nu ser de närmsta veckorna bra ut då man har fullt upp. Kunderna har oftast inte möjlighet att vänta och även om förfrågningarna haglar in kräver kunden svar inom 24h och väntar inte längre än 3 veckor på leverans, så mycket tid och energi läggs ner på planering och logistik. Heka mekaniska har sysslat med prototyper i 50 år. Systerbolagets styrka är svåra detaljer, man har bra maskiner, verktyg, personal, logistik, flexibilitet och mätverktyg. Volymen för de flesta beställningar ligger på 1-20 detaljer och de anställda måste ha bred kompetens. Kompetensbehovet tillgodoses genom att den anställda och arbetsledaren inför medarbetarsamtalet fyller i samma blankett och utifrån de behov man lyckats ringa in på detta sätt diskuterar KFY. Kompetensen hos de anställda är så specifik och mångfacetterad att det inte finns en enda arbetssökande idag som har rätt kompetens för att jobba på företaget. Att låna pengar till maskiner under lågkonjunkturen har gått alldeles utmärkt, men att hitta någon som kan sköta utrustningen har visat sig vara en utmaning. Lärlingsutbildning är det man tillämpar och för att behålla de i företaget satsar man på arbetsmiljön. Man anställer huvudsakligen individer som gått ut KTP, där eleverna redan har varit inne på företaget under studietiden anställda är det ultimata för företaget. I dagsläget består personalstyrkan till 100 % av män, men man se flera vinster med att ha kvinnliga anställda, inte minst då man upplever det som att pappaledigheten ställer till det idag. Men det är ont om kompetenta tjejer. Man har iakttagit att Lindholmen och Elof Lindälv inte håller den nivå man kräver. Man har aldrig nekat någon som är vass nog att kvala in anställning, oberoende av låg- eller högkonjunktur. Eric: Volvo har en ny ägare. Belgien har hög omsättning och svårt att hitta folk. Just nu satsar man i Göteborg på kompetensutveckling för några av de anställda genom en konstruktionsutbildning via GRvux. Detta kompletteras av och med utbildningar inom GTCs ESF projekt IKIV. Man nyanställer inte riktigt än, men är på gränsen. Eva: Industrin i Stenungsund rekryterar framförallt ifrån TUNA, som man ser som sitt program. Huvudkontoren ligger inte i Stenungsund, utan där är det produktionsdelarna av bolagen sitter. Det går bättre ur konjunkturläget och det som är stort just nu är den hållbara utvecklingen. 3

4 Margaretha: Nu när man byggt ut, är det svårt att få tag i folk? Eva: Nej, man har redan anställt dessa för ett par år sedan, så att de ska vara klara när det drar igång, samtliga har man rekryterat från TUNA. 6. Tidplan återcertifiering Margaretha A. Margaretha ställde frågan till UC om man ska ha Teknikcollege framöver och då gjorde man en återblick över det senaste året. I samband med detta tryckte man på ansvarsfördelningen och på att även UC kan och bör ta på sig Teknikcollegehatten i olika sammanhang. En fråga som dök upp var vad man fått ut av att vara certifierat Teknikcollege och detta besvarade Raymond Vaske som var på plats. Margaretha presenterar tidplanen och poängterar hur viktigt det är att alla lämnar in det som ska in i rätt tid för att vi ska kunna gå framåt i processen. Internrevisionsunderlag från de lokala collegen rapporteras till processledare Regional återansökan skickas till IK februari Granskningsbesök beräknas kunna genomföras under mars månad. Om GK har krav på kompletteringar beräknas dessa åtgärdas och rapporteras snarast, så att regionen kan återcertifieras i april månad. Göteborgsregionen anses som en stor och viktig spelare nationellt och TCGR-rådet ställer sig bakom att man skriver en motion till Riksföreningen Teknikcollege Sverige beträffande förslaget att förlänga certifieringsperioderna till fem år efter den första godkända återcertifieringen. 7. Opinionsbildning/marknadsföring Dagens Industri Bengt F. och Margaretha A. Margaretha: Riksföreningen Teknikcollege Sverige har initierat produktionen av en Teknikcollegetidning som kommer att samdistribueras med Dagens Industris riksupplaga om tidningar, torsdagen den 7 oktober. Tidningen är 20 sidor lång, varav 7 sidor är annonser från företag som är engagerade i Teknikcollege och resterande 13 sidor utgörs av redaktionellt material. Under hösten blev TCGR tillfrågade om man ville medverka i ett redaktionellt material kring integration av vuxenutbildning och en telefonintervju genomfördes med Margaretha Allen och Josefin Grahn i förra veckan och går för tryck idag. Margaretha redovisar artikeln och tidningen kommer även att finnas på plats under rikskonferensen den 14/10. Bengt: Det är viktigt att vi tänker på hur vi marknadsför de insatser vi gör på bästa sätt. 20 tjejer som blev uppsagda, kanske kan bli ett missförstånd. 20 tjejer fick möjlighet till utbildning. Vi gör så mycket bra, men lyfter sällan fram det faktum att det är inom ramen för Teknikcollege. Varför blåser man inte upp det mer?! Tipsa media, tipsa processledningen, tipsa Riksföreningen Teknikcollege Sverige, tipsa parterna för att lyfta fram och sprida det som görs så att vi kan hjälpas åt att sprida det. IF Metalls ungdomskommitté har lanserat en hemsida och har nu följt upp det med en facebooksida. Skulle vi kunna starta en sådan för TCGR? När de certifierade utbildningsanordnarna annonserar i samband med sina utbildningsstarter är det viktigt att ha med Teknikcollegeloggan. 4

5 8. Intagningen TE IN utbud 2011 Margaretha A. Att öka andelen ungdomar som läser teknik- och industriprogrammen i regionen är ett av målen för TCGR och nu är slutintagningen gjord och finns på Indra för de som är intresserade av att ta del av den senaste statistiken. Se bifogad fil för en jämförelse mellan detta och förra årets slutintag. GTG ökade sina platser och har högre antagningsbetyg. 71 % av dem som börjar läsa på GTG har syskon eller släkt på GTG/GTC eller Volvo. SKF har inte en enda tjej bland de antagna i år. Man kommer att öka antalet platser. Många av de studerande har föräldrar som jobbar på SKF. Att man har beslutat att inte längre tillämpa automatisk anställning påverkar säkert söktrycket, men de studerande utgör ändå rekryteringsunderlaget för SKF utifrån rådande behov och därför är chanserna att få anställning ändå stora. Tjörn har minskat från tre till två platser och antagningsbetyget har sänkts. Nösnäsgymnasiet har gått ner i antalet platser och antagningspoängen har sjunkit, undantaget TUNA och Datorteknikprogrammet. Mimers Hus färre sökande och lägre antagningspoäng. Två nya lärare av tre. Jan: Detta är jätteallvarligt. Vi måste arbeta med det här. Bengt: Den mediala bilden har påverkat antagningen och det är viktigt att vi arbetar för att motverka denna bild. Jonna: Spelar ingen roll att utbildningen är kvalitetssäkrad om vi inte har kvalificerade sökande till utbildningarna. Kurt-Olov: tekniksidan är inte efterfrågad bland de sökande och vägledarna är en nyckel i detta. Svante: Teknikföretagen måste ta tag i detta så att folk söker framförallt i lågkonjunktur. Lennart L: När de går ut går de ju ut i en högkonjunktur! Lennart Ö: Teknikföretagen satsar på 5:e klassarna för att marknadsföra teknikindustrin så att det finns ett teknikintresse med under hela studietiden. Vi måste på sikt göra någonting åt hur vi behandlar våra anställda. Vi kan inte sparka ut folk och hoppas att de kommer tillbaks när vi behöver dem. Lagstiftningen måste anpassas efter konjunkturerna. Om man dubblar eller tredubblar uppsägningstiden så att man kan utbilda och höja kompetensen gör de anställda under en lågkonjunktur istället för att man bara har ett alternativ som idag, att säga upp folk. Att IF Metall tillvaratog möjligheterna under det gångna året fick till följd att blev kvar i anställning. Jonna: MaTeNa måste också lyftas. Man måste hitta en lösning så att arbetsgivarna inte direkt efter en nyanställning måste sätta de rekryterade i utbildning. Man måste leta bredare och satsa på omställning. Eva: Bilden i media är ensidig och man glömmer alla dessa som jobbar, det är ju de som ska vara förebilderna och deras kompetens måste lyftas fram så att statusen höjs. Bengt: I samband med tekniktraineeintervjuerna har jag pratat med många som inte har några positiva förebilder i anställning, flera känner inga alls som har jobb. Samhällsproblemet är stort eftersom unga omges av människor utan anställning. 5

6 Margaretha: Inom GR pågår det ett Darwinprojekt, som går ut på survival of the fittest bland gymnasieskolorna. Just nu tittar gymnasierektorsgruppen tillsammans med friskolorna på vem som ska erbjuda vilka utbildningar framöver och hur dimensionerna ska se ut i samband med att elevkullarna blir mindre. GR:s uppgift att informera oberoende om utbudet i regionen har resulterat i foldern Vad ska jag välja? Däri kommer helt annorlunda teknik- och industriprogram att presenteras. De nya programmen tilltalar förhoppningsvis framtida elever. 9. GY 2011 och det 4:e året Vilka behov på arbetsmarknaden skulle T4 kunna möta? Margaretha A. Det fjärde året följer direkt efter de första tre åren på Teknikprogrammet och tanken är att man hakar på någon av de inriktningar man redan valt. Försöksverksamhetsinnehållet håller på att formas och man är väldigt sent ute eftersom utbildningsanordnarna inte vågar budgetera förrän man har ett beslut. Detta är Skolverket högst medvetna om. Fjärde året beräknas vara igång som ordinär verksamhet från och med Utredaren har pratat med företrädare för stora och små branscher, samt arbetsmarknadens parter och hittills har man fått ett positivt mottagande, som visar på att det finns ett tryck bakom det fjärde året. Gruvindustrin i Kiruna kommer t.ex. inte att ge sig förrän det finns ett 4:e år som passar just deras kompetensbehov och frågan är om det inte är så att man i TCGR kan verka för ett gemensamt kompetensbehov. Lärmiljön ska vara direkt kopplat till arbetsplatsen och det krävs ett bransch- /programråd som skulle kunna bestå i det regionala eller de lokala Teknikcollegeråden. En årsplats kan komma att kosta :- men man får kanske bara :-, hur ska man då verka för att få till stånd ett fjärde år i regionen? Man kan ej vara riksrekryterande eftersom utbildningen kan komma att innebära merkostnader för kommunerna. I samverkansavtalet för Göteborgsregionen, som gäller 4 år framåt, finns det fjärde året med i beräkningarna, så det kommer att vara fritt sök i regionen, i det fall det blir ett fjärde år hos någon eller några av utbildningsanordnarna. Jan: GTC och SKF håller med om att det finns ett behov av ett utökat program, men pratar hellre om kompetensen än antalet år. T4 måste ligga varvat under hela resan, men man är medvetna att man nationellt kommer att betrakta det som ett fjärde år. Karl Johan: Inte heller på Lindholmen finns det en målsättning i sig att ha ett fjärde år, utan det är the learning outcome som är intressant. GTG, SKF, Nösnäs och Lindholmen kommer sannolikt att ansöka om att medverka under försöksverksamheten. Man hoppas att ett antal skolor med integrerat koncept skall jämföras med de som tillämpar ett fjärde år efter de tre ordinarie. 10. Tekniktrainee på Lindholmen (El och automation) Karl-Johan H. MTG och Lindholmen fick 2 respektive 4 miljoner för att skapa 60 platser. På Lindholmen gjordes 26 intervjuer ihop med parterna, varpå 6 personer fick jobb och 20 har arbetat utifrån individuella studieplaner där de har möjlighet att förkovra sig 6

7 och vidareutbilda sig inom olika områden, inbakat i sin tekniktrainee. På MTG blev det totalt 8 pers som kom igång. Politiken ämnar fullfölja detta och förhandlingar pågår för att hitta en gemensam lösning och nå en långsiktighet som innebär att intresset för teknik och industri bibehålls. De som sökt till gymnasiet nu säger att det är extra intressant (även för föräldrarna) eftersom man har möjlighet att läsa en påbyggnad, vilket visar på att man månar om de studerande även i lågkonjunktur. Problematiken är att inte konkurrera ut sig själva på APU eftersom det i många fall är så att företag som hoppas kunna anställa och när de inte kan det tar emot 4:e års studenterna före de ordinarie gymnasiestudenterna. De som lämnar tekniktraineeperioden nu har klart bättre förutsättningar att komma i arbete än tidigare eftersom de höjt sin kompetens. 11. KY-Akademien nya YH-utbildningar Svante B. KY-Akademien byter under hösten namn till Yrkeshögskolan Göteborg. De som slutade i julas har nu följts upp och det är en markant ökning av de som har kommit i anställning. CAD och Maskinkonstruktörerna har allihopa fått jobb, varav 85 % inom det område de studerat. Mycket omvärldsanalyser tas fram och samtliga branscher med eftergymnasiala utbildningar täcks upp nationellt. Nystarterna har gått igenom, men det är hämmande att bara får två starter godkända åt gången. Se utdrag från hemsidan nedan beträffande utbudet inom teknikområdet. Teknik Tekniken spelar en allt större roll i våra liv. Är du intresserad av att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom teknikområdet har vi en rad utbildningar att välja mellan. Alla med syfte att förse dig med den kompetens som efterfrågas av företagen. KY och Yh-utbildningar Anläggningsdykning (Lärdomsgat) Avancerad CAD- och konstruktionsprocesser (Lärdomsgat) Automationsingenjör (Lärdomsgat) Byggingenjör (Lärdomsgat) CAD-konstruktion (Lärdomsgat) Computer Graphics Design (Lärdomsgat) Designteknik (Lärdomsgat) Elektronikingenjör (Lärdomsgat) Installationsingenjör (Lärdomsgat) Logistik och terminalledning (Lärdomsgat) Logistik och transportledning (Lärdomsgat) System- och nätverkstekniker (Lärdomsgat) Teknisk ljuddesign (Lärdomsgat) Teknisk projektledning (Lärdomsgat) 12. Laget runt 7

8 Norra nodens avnämarerepresentanter och Eric har haft ett möte så här långt. Eric fortsätter arbetet med att forma en arbetsgrupp för näringslivsrepresentanterna. 13. RTS remissvar betr. diplom/intyg Josefin G. Remissvar angående diplom och intyg för studerande vid certifierade Teknikcollege På årsmötet i februari presenterades en inkommen remiss från Teknikcollege Göteborgsregionen där frågeställningen var vilka krav som ställdes på de studerande som skulle få ett diplom/intyg efter genomgången Teknikcollegecertifierad utbildning. Remissen gick sedan vidare till styrelsen som beslutade följande: Det är ett krav att Teknikcollegecertifierade regioner och utbildningsanordnare inför diplom/intyg för studerande som genomgått en Teknikcollegecertifierad utbildning. Utrymme ges för regional anpassning av bilagan till diplom/intyg. En bilaga med Teknikcollegekriterierna bör bifogas diplomet/intyget. Riktlinjer gällande gymnasieutbildningar: Studerande som fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 poäng ska kunna få ett DIPLOM där det står att han/hon på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning. Studerande som saknar godkänt betyg i en eller flera kurser men har allmän högskolebehörighet ska kunna få ett INTYG där det framgår att de genomgått Teknikcollegecertifierad utbildning. Studerande som saknar godkänd APL ska varken få diplom eller intyg. Riktlinjer gällande vuxenutbildning: Ett INTYG för genomgången Teknikcollegecertifierad utbildning för vuxenstuderande har tagits fram enligt förslag i remissen. Beslutet togs av Riksföreningens styrelse 14 juni 2010 och gäller läsåret 2010/ Nyhetsbrevet Josefin G. Nyhetsbrevet kommer att ges ut mellan rådsmötena och den skissade strukturen ser ut som nedan. Korta nyheter kommer att sammanställas i nyhetsbrevet och länkas för mer information, så att nyhetsbrevet går att sprida till mottagare inom och utanför det regionala och de lokala råden. Alla delar ansvaret att rapportera in intressanta notiser och nyheter som sammanställs i nyhetsbrevet. Jonna: Till VästKrafts nyhetsbrev bestämde man tidigt vem som skulle ha ordet när och det är viktigt att göra detsamma här, att spika ett körschema och vad man vill uppnå med det. Till det första nyhetsbrevet har Erik, som nybliven ordförande, ordet. 8

9 Xxx har ordet Nytt i regionen TCGR i media Riksföreningen Teknikcollege Sverige informerar Det händer i andra TC-regioner GY 2011 Kuriosa 15. Övrigt Annonsering i Skolverkets GP-bilaga Eftersom inte alla utbildningsanordnare är närvarande under mötet kommer den gamla annonsen att skickas ut som förslag och beslut fattas via mail. Inbjudan SYV-nätverk Ingen av utbildningsanordnarna har förslag på lämplig representant. Margaretha tipsar om Sandra Ström. Inbjudan Rikskonferens 14/10 Inbjudan har tidigare spridits mailvägen och under mötet delades den även ut i pappersform. 16. Kommande möten 4/10 Arbetsutskott TCGR , GR 15/10 Inrapportering nationell statistik 18/10 TCGR-råd /11 Inrapportering regional kvalitetssäkring/internrevisionsunderlag 24/11 Arbetsutskott TCGR , GR 7/12 TCGR-råd , GTC 2011 Återgranskning TCGR Frågeställningar till kommande möten rapporteras in till projektassistenten, liksom förslag till notiser i nyhetsbrevet. Anteckningar Josefin Grahn 9

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 29/1 Plats: GTC Närvarande: Gunilla Forssell,Nösnäsgymnasiet Jens Kultje - Lindholmen Susanne Samuelsson, Ericsson

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Närvarande Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Jan Johansson GTG/GTC, Karl- Johan Höjer YTC Lindholmen, Björn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

April 2011. Sverige! Nyhetsbrev. kanske är. agera för. för att bedriva en

April 2011. Sverige! Nyhetsbrev. kanske är. agera för. för att bedriva en Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige April 2011 Här kommer årets första nyhetsbrev från Riksföreningen Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR 080613 Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR Datum: tisdag 3 juni Tid: 13.30-16.30 Plats: GTG/GTC Volvo Torslanda Deltagare: Lennart Österlund Teknikföretagen, Svein Holm GTC, Gösta Lindvall

Läs mer

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405 110517 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405 1. Välkommen till Teknikföretagen Lennart Österlund, Teknikföretagen hälsade välkommen 2. Minnesanteckningar Föregående anteckningar lades till handlingarna.

Läs mer

Svante Boström Lindholmens teknikcollege, Lennart

Svante Boström Lindholmens teknikcollege, Lennart 1110100 Anteckningar från regionalt TCGR-råd Datum: Måndag 26 september Deltagare: Eric Alexanderssonn ordf., Jan Johansson GTG/GTC, Svante Boström Lindholmens teknikcollege (Yrkeshögskolan Göteborg),

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Datum: 9 december 13.00-16.00 på Ericsson Närvarande: Ewa Ekman GTC, Katarina Boric Volvo, Mona Ericsson, Jens Kultje Lindholmen,

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E VÄLKOMNA! Teknikcollege företagsfilm Programmet 09.00 09.30 Inledning TCGR 09.30 10.00 Bengt Forsling, Informationschef IF Metall 10.00 10.40 Kajsa Dahlsten, Projektledare Industripolitik Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 27 maj 13.00-16.00 Nösnäsgymnasiet C konferens, Stenungsund Närvarande: Leif Alman och Pernilla Öhberg och Cecilia Ericsson -

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 3 september 13.00-16.00 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Närvarande: Anders Thelander, ordförnade, Borealis, Johanna Redelius, processleare

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 7 december 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 7 december 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 7 december 2010 Datum: Plats: Närvarande: Ej närvarande: Tisdag 7 december GTG, Göteborgsregionens tekniska gymnasium Eric Alexandersson, Jan Johansson, Lennart Österlund,

Läs mer

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE VÄLKOMNA! Dagordningen Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda (5 min) Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten Presentationsrunda kvalitetskriterier 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen. Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00

Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen. Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00 1 (6) Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00 Närvarande på mötet: Ordförande, Anders Thelander, Processledare, Johanna

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp (OLG)

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp (OLG) Vuxenutbildningsnätverket operativa ledningsgrupp Göteborg 20160518 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp (OLG) Tid: Onsdag 18 maj, 2016, kl 12.30-15.30 Plats: GR,

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-08-26 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Tid: Onsdag 26 augusti 2015, kl 08.30-11.30 Plats:

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Agenda Presentation Industrin i Östergötland Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Östergötlands län, PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Industri-

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Anteckningar från TCGR-rådets möte

Anteckningar från TCGR-rådets möte 110325 Anteckningar från TCGR-rådets möte Datum: 22 februari, 8.30-12.00 Plats: Business Region Göteborg Rum: Sparre Adress: Norra Hamngatan 14, Göteborg Deltagare: Camilla Lagerqvist Lernia Utbildning,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009

Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009 090511 Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009 Datum: Måndag 11 maj Tid: Möte 9.00-11.30 Certifieringsceremoni Plats: Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Närvarande: Deltagare: Boye Johansson BRG, Lennart

Läs mer

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning 130916 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Måndag 9 september 13.00-17.00 Plats: Volvo Personvagnar, Torslanda och Teknikcollege GTG/GTC Deltagare: Utbildning: Jan Johansson Teknikcollege

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 16 december 2013 28 januari 2014 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 16 december 11.30-16.00 Plats: Hotell Tidblom, Olskroksgatan 23 Göteborg Ledamöter Gymnasienätverket

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 140110 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl. 9.00-13.00 Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet

Läs mer

Adela Martinovic, kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige adela.martinovic@teknikcollege.se

Adela Martinovic, kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige adela.martinovic@teknikcollege.se Adela Martinovic, kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige adela.martinovic@teknikcollege.se Ägare -Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Syfte Bidra till att säkra tekniskt inriktade företags

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Ulrica Furby Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Datum: torsdag 2 maj Tid: 8.30-11.30 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Arbetsliv: Sirpa Niemi FH Ale kommun, Åsa Holmstrand

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 21 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Adjungerade: Onsdag 19 maj GR, Göteborg Lennart Österlund, Pernilla Börjesson, Bengt Forsling, Eric Alexandersson, Jan

Läs mer

Anteckningar från Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Anteckningar från Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Vuxenutbildningsnätverket operativa ledningsgrupp Göteborg 20160309 Anteckningar från Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Tid: Onsdag 9 mars, 2016, kl 12.30-15.30 Plats: GR, Anders Personsgatan

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Teknikcollege Gästrikland

Teknikcollege Gästrikland Teknikcollege Gästrikland Rikskonferensen 2012 Lagarbete och ämnesintegration Teknikcollege-paket Eva Aronsson, Calle Carlsson, Christina Flank Elffors Teknikcollege Gästrikland Certifierat september 2012

Läs mer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer Anteckningar Teknikcollege den 25 februari 2016, Volvo Cars Närvarande på mötet: Johan Bengtsson, GTC; Katarina Borcic, Volvo Cars; Svante Boström YRGO; Niklas Sällström, Nösnäsgymnasiet; Ewa Ekman GTC;

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 080930 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte Datum: Plats: måndag 25 augusti GR, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare: Eric Alexandersson, VCC, Marianne Brismar Atlet/Nissan, Bengt Forsling IF Metall, Svein

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring Karin Thapper Teknikföretagen Varför Teknikcollege? Mismatch mellan skola och industri http://www.teknikcollege.se Kriterier Regionalt perspektiv Samverkan med

Läs mer

2014-05-28. Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

2014-05-28. Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Promemoria 2014-05-28 Yrkesprogramsutredningen U 2014:01 Minnesanteckningar från hearing den 22 maj 2014 Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Hearingen inleddes

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff med regionala samordnare 7-8/10 2015

Minnesanteckningar Nätverksträff med regionala samordnare 7-8/10 2015 Minnesanteckningar Nätverksträff med regionala samordnare 7-8/10 2015 Onsdag 7/10 Välkommen! Presentationsrunda av alla deltagare. YH-myndigheten Se bifogad fil nr 1. Yrkeshögskolan är eftergymnasial utbildning

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 121112 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Onsdag 10 oktober 2012 Plats: Svenska Mässan för besök på Möjligheternas värld och Gymnasiemässan efter mötet. Närvarande: Karin Ingelhag

Läs mer