Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010"

Transkript

1 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart Österlund, Eric Alexandersson, Jan Johansson, Lennart Lundgren, Torbjörn Claesson, Thommy Ottosson, Kurt-Olov Sjöström, Eva Lind Johansson, Stina Johansson, Jonna Weinelid Forss, Karin Ingelhag, Svante Boström, André Essebro, Karl-Johan Höjer, Lars Lind, Lars Josefsson, Boye Johansson, Pernilla Börjesson, Gösta Lindvall, Maria Lissmatz, Anders Bergius, Linda Skår Almqvist, Björn Winblad Minnesanteckningar 1. Ny ordförande och vice ordförande presentation nya deltagare Lennart Ö. Lennart öppnar mötet och hälsar alla välkomna, särskilt de nya medlemmarna Eva Lind Johansson (Molekylverkstan) och Lennart Lundgren (Chalmers). Presentationsrunda genomförs. Eric Alexandersson föreslås av AU som ny ordförande. Någon däremot? Nej. Eric Alexandersson vald till ny ordförande Val av vice ordförande skjuts upp till nästa möte. 2. Återkoppling till ordförandeträffen i Blekinge Eric A. Ordförandeträff genomförs två gånger per år och under det senaste mötet pratade Riksföreningen Teknikcollege Sverige styrelseordförande bl.a. om kompetensplattformar och detta är något vi i regionen bör tänka på. Demografin och söktrycket är oroande i många delar av landet. Gruppen diskuterade hur man kan lyfta Teknikcollege på företagsagendan. Det anses viktigt att få in det i det dagliga arbetet så att Teknikcollege inte blir ett sidoprojekt. Centrala pålagor, förfrågningar och annat ska hanteras med försiktighet för att regionerna ska orka med. Lennart Ö: Industriavtalet är uppsagt och bakgrunden är att motparten i många fall blev LO snarare än IF Metall och det påverkade förhandlingarna negativt. Teknikcollege är fortfarande ett samverkansprojekt och man har redan tidigare tänkt på att industriavtalet skulle kunna sägas upp och med anledning av det skapade man Riksföreningen Teknikcollege Sverige. 1

2 Eric: Det är viktigt att lyfta fram nyttan med Teknikcollege för företagen, så som att de anställda kan få kompetenslyft genom att man samverkar med utbildningsanordnare som kan skapar möjligheter genom att man ställer tomma platser på delkurser till förfogande för de samverkande företagen. 3. Föregående mötesanteckningar Arbetet med AUs förslag kommer att initieras nu när vi har en ny ordförande på plats. I övrigt inga synpunkter, anteckningarna läggs därför till handlingarna. 4. Kompetensbehovet just nu Bengt F. Hur ser det ut nu när det vänder och vad har vi lärt oss? För en tid sedan hade Bengt en dragning om kompetensbehovet och hur man genom Teknikcollegearbetet kan rusta för att möta behovet för 150 arbetsförmedlare från hela landet. Det blev mycket nyheter för många av arbetsförmedlarna, som inte kände till Teknikcollegekonceptet tidigare. Just nu står KFY i fokus lämnar arbetsmarknaden, lämnar industrin, behöver omställning, är nya på arbetsmarknaden. Vilket innebär att det finns ett underskott av arbetskraft. Omställningsbolagen har inte alltid bilden av nyansskillnaderna i ett jobb till ett annat med samma titel. Det är därför viktigt att precisera kompetensbehoven inom olika yrkesområden och titulaturer. AF vill prata om det yrkesår man lanserat som ett pilotprojekt i Gnosjö. Yrkesåret går ut på att om en fd. Teknikcollegeelev inte fått jobb sex månader efter slutförd Teknikcollegeutbildning går hon/han in i ett sk. yrkesår för att höja sin kompetens och på så vis ges möjlighet till bättre villkor. Om deltagarna inte gått en Teknikcollegecertifierad utbildning på gymnasiet erbjuds de en preparandutbildning under v. och först därefter yrkesåret. I de fall deltagarna inte slutfört en gymnasieutbildning är tanken att de ska lotsas de via yrkesvux och preparandutbildningen till yrkesåret. En erfarenhet man dragit från arbetet med VästKraft är att många företag saknar kompetenskartläggning för sina anställda och meritportföljer skulle kunna vara potentiell lösning. Därför har man under ledning av VGR skickat in en ESF-ansökan kring detta. Ambitionen är att fånga upp deltagare i hela Västra Götalandsregionen och Halland. Vinsterna skulle vara bättre omställningsförutsättningar för företagen och för individen samt legitimiteten i att man kan det man kan och har intyg som bevisar det. De regionala kompetensplattformarna måste göras i samverkan med collegen, så att man inte gör dubbelt arbete och det ligger som en grund i ansökan. Lennart Ö redovisar ekonominytt för augusti och det ser generellt mycket positivt ut. Man tror inte att det blir en dubbeldipp. 5. Laget runt kompetensbehov och konjunkturläge Avnämarerepresentanterna Jonna: Det ser ljusare ut. Man har nått otroligt låga nivåer och i landet ligger man lite olika, men det är totalt sett volymtillväxt överallt. Vad gäller kompetensutvecklingsbehovet är det så att bemanningen är mindre och man arbetar därför för att behålla och 2

3 satsa på de som är kvar. Fokus kommer dock att ligga på produktion just nu och inte så mycket på KFY. Thommy: Heka är jämförelsevis litet och har som konsekvens av lågkonjunkturen minskat personalstyrkan med 30 % (man gick från 20 anställda till 14/15personer) var ett mycket tufft år och företaget tvingades låna 2 miljoner för att täcka upp till lönerna, när inte det räckte sålde man av sina pensionsförsäkringar. Ett av de värsta scenarierna är att säga upp någon i en så liten trupp. Sedan företaget köptes 2002 har man amorterat för att bli av med skulden, samtidigt som man har investerat för att hänga med i teknikutvecklingen. Strategin inför nästa lågkonjunktur ser annorlunda ut. Erfarenheten från det gångna året är att det hade varit något lättare med ett reservkapital, eftersom det visat sig att det inte är hållbart att gå till banken och be om pengar i ett sådant läge. Branschen är en av de sämst betalda och är både kostsam och krävande. Man kan hela tiden bara blicka två veckor framåt och just nu ser de närmsta veckorna bra ut då man har fullt upp. Kunderna har oftast inte möjlighet att vänta och även om förfrågningarna haglar in kräver kunden svar inom 24h och väntar inte längre än 3 veckor på leverans, så mycket tid och energi läggs ner på planering och logistik. Heka mekaniska har sysslat med prototyper i 50 år. Systerbolagets styrka är svåra detaljer, man har bra maskiner, verktyg, personal, logistik, flexibilitet och mätverktyg. Volymen för de flesta beställningar ligger på 1-20 detaljer och de anställda måste ha bred kompetens. Kompetensbehovet tillgodoses genom att den anställda och arbetsledaren inför medarbetarsamtalet fyller i samma blankett och utifrån de behov man lyckats ringa in på detta sätt diskuterar KFY. Kompetensen hos de anställda är så specifik och mångfacetterad att det inte finns en enda arbetssökande idag som har rätt kompetens för att jobba på företaget. Att låna pengar till maskiner under lågkonjunkturen har gått alldeles utmärkt, men att hitta någon som kan sköta utrustningen har visat sig vara en utmaning. Lärlingsutbildning är det man tillämpar och för att behålla de i företaget satsar man på arbetsmiljön. Man anställer huvudsakligen individer som gått ut KTP, där eleverna redan har varit inne på företaget under studietiden anställda är det ultimata för företaget. I dagsläget består personalstyrkan till 100 % av män, men man se flera vinster med att ha kvinnliga anställda, inte minst då man upplever det som att pappaledigheten ställer till det idag. Men det är ont om kompetenta tjejer. Man har iakttagit att Lindholmen och Elof Lindälv inte håller den nivå man kräver. Man har aldrig nekat någon som är vass nog att kvala in anställning, oberoende av låg- eller högkonjunktur. Eric: Volvo har en ny ägare. Belgien har hög omsättning och svårt att hitta folk. Just nu satsar man i Göteborg på kompetensutveckling för några av de anställda genom en konstruktionsutbildning via GRvux. Detta kompletteras av och med utbildningar inom GTCs ESF projekt IKIV. Man nyanställer inte riktigt än, men är på gränsen. Eva: Industrin i Stenungsund rekryterar framförallt ifrån TUNA, som man ser som sitt program. Huvudkontoren ligger inte i Stenungsund, utan där är det produktionsdelarna av bolagen sitter. Det går bättre ur konjunkturläget och det som är stort just nu är den hållbara utvecklingen. 3

4 Margaretha: Nu när man byggt ut, är det svårt att få tag i folk? Eva: Nej, man har redan anställt dessa för ett par år sedan, så att de ska vara klara när det drar igång, samtliga har man rekryterat från TUNA. 6. Tidplan återcertifiering Margaretha A. Margaretha ställde frågan till UC om man ska ha Teknikcollege framöver och då gjorde man en återblick över det senaste året. I samband med detta tryckte man på ansvarsfördelningen och på att även UC kan och bör ta på sig Teknikcollegehatten i olika sammanhang. En fråga som dök upp var vad man fått ut av att vara certifierat Teknikcollege och detta besvarade Raymond Vaske som var på plats. Margaretha presenterar tidplanen och poängterar hur viktigt det är att alla lämnar in det som ska in i rätt tid för att vi ska kunna gå framåt i processen. Internrevisionsunderlag från de lokala collegen rapporteras till processledare Regional återansökan skickas till IK februari Granskningsbesök beräknas kunna genomföras under mars månad. Om GK har krav på kompletteringar beräknas dessa åtgärdas och rapporteras snarast, så att regionen kan återcertifieras i april månad. Göteborgsregionen anses som en stor och viktig spelare nationellt och TCGR-rådet ställer sig bakom att man skriver en motion till Riksföreningen Teknikcollege Sverige beträffande förslaget att förlänga certifieringsperioderna till fem år efter den första godkända återcertifieringen. 7. Opinionsbildning/marknadsföring Dagens Industri Bengt F. och Margaretha A. Margaretha: Riksföreningen Teknikcollege Sverige har initierat produktionen av en Teknikcollegetidning som kommer att samdistribueras med Dagens Industris riksupplaga om tidningar, torsdagen den 7 oktober. Tidningen är 20 sidor lång, varav 7 sidor är annonser från företag som är engagerade i Teknikcollege och resterande 13 sidor utgörs av redaktionellt material. Under hösten blev TCGR tillfrågade om man ville medverka i ett redaktionellt material kring integration av vuxenutbildning och en telefonintervju genomfördes med Margaretha Allen och Josefin Grahn i förra veckan och går för tryck idag. Margaretha redovisar artikeln och tidningen kommer även att finnas på plats under rikskonferensen den 14/10. Bengt: Det är viktigt att vi tänker på hur vi marknadsför de insatser vi gör på bästa sätt. 20 tjejer som blev uppsagda, kanske kan bli ett missförstånd. 20 tjejer fick möjlighet till utbildning. Vi gör så mycket bra, men lyfter sällan fram det faktum att det är inom ramen för Teknikcollege. Varför blåser man inte upp det mer?! Tipsa media, tipsa processledningen, tipsa Riksföreningen Teknikcollege Sverige, tipsa parterna för att lyfta fram och sprida det som görs så att vi kan hjälpas åt att sprida det. IF Metalls ungdomskommitté har lanserat en hemsida och har nu följt upp det med en facebooksida. Skulle vi kunna starta en sådan för TCGR? När de certifierade utbildningsanordnarna annonserar i samband med sina utbildningsstarter är det viktigt att ha med Teknikcollegeloggan. 4

5 8. Intagningen TE IN utbud 2011 Margaretha A. Att öka andelen ungdomar som läser teknik- och industriprogrammen i regionen är ett av målen för TCGR och nu är slutintagningen gjord och finns på Indra för de som är intresserade av att ta del av den senaste statistiken. Se bifogad fil för en jämförelse mellan detta och förra årets slutintag. GTG ökade sina platser och har högre antagningsbetyg. 71 % av dem som börjar läsa på GTG har syskon eller släkt på GTG/GTC eller Volvo. SKF har inte en enda tjej bland de antagna i år. Man kommer att öka antalet platser. Många av de studerande har föräldrar som jobbar på SKF. Att man har beslutat att inte längre tillämpa automatisk anställning påverkar säkert söktrycket, men de studerande utgör ändå rekryteringsunderlaget för SKF utifrån rådande behov och därför är chanserna att få anställning ändå stora. Tjörn har minskat från tre till två platser och antagningsbetyget har sänkts. Nösnäsgymnasiet har gått ner i antalet platser och antagningspoängen har sjunkit, undantaget TUNA och Datorteknikprogrammet. Mimers Hus färre sökande och lägre antagningspoäng. Två nya lärare av tre. Jan: Detta är jätteallvarligt. Vi måste arbeta med det här. Bengt: Den mediala bilden har påverkat antagningen och det är viktigt att vi arbetar för att motverka denna bild. Jonna: Spelar ingen roll att utbildningen är kvalitetssäkrad om vi inte har kvalificerade sökande till utbildningarna. Kurt-Olov: tekniksidan är inte efterfrågad bland de sökande och vägledarna är en nyckel i detta. Svante: Teknikföretagen måste ta tag i detta så att folk söker framförallt i lågkonjunktur. Lennart L: När de går ut går de ju ut i en högkonjunktur! Lennart Ö: Teknikföretagen satsar på 5:e klassarna för att marknadsföra teknikindustrin så att det finns ett teknikintresse med under hela studietiden. Vi måste på sikt göra någonting åt hur vi behandlar våra anställda. Vi kan inte sparka ut folk och hoppas att de kommer tillbaks när vi behöver dem. Lagstiftningen måste anpassas efter konjunkturerna. Om man dubblar eller tredubblar uppsägningstiden så att man kan utbilda och höja kompetensen gör de anställda under en lågkonjunktur istället för att man bara har ett alternativ som idag, att säga upp folk. Att IF Metall tillvaratog möjligheterna under det gångna året fick till följd att blev kvar i anställning. Jonna: MaTeNa måste också lyftas. Man måste hitta en lösning så att arbetsgivarna inte direkt efter en nyanställning måste sätta de rekryterade i utbildning. Man måste leta bredare och satsa på omställning. Eva: Bilden i media är ensidig och man glömmer alla dessa som jobbar, det är ju de som ska vara förebilderna och deras kompetens måste lyftas fram så att statusen höjs. Bengt: I samband med tekniktraineeintervjuerna har jag pratat med många som inte har några positiva förebilder i anställning, flera känner inga alls som har jobb. Samhällsproblemet är stort eftersom unga omges av människor utan anställning. 5

6 Margaretha: Inom GR pågår det ett Darwinprojekt, som går ut på survival of the fittest bland gymnasieskolorna. Just nu tittar gymnasierektorsgruppen tillsammans med friskolorna på vem som ska erbjuda vilka utbildningar framöver och hur dimensionerna ska se ut i samband med att elevkullarna blir mindre. GR:s uppgift att informera oberoende om utbudet i regionen har resulterat i foldern Vad ska jag välja? Däri kommer helt annorlunda teknik- och industriprogram att presenteras. De nya programmen tilltalar förhoppningsvis framtida elever. 9. GY 2011 och det 4:e året Vilka behov på arbetsmarknaden skulle T4 kunna möta? Margaretha A. Det fjärde året följer direkt efter de första tre åren på Teknikprogrammet och tanken är att man hakar på någon av de inriktningar man redan valt. Försöksverksamhetsinnehållet håller på att formas och man är väldigt sent ute eftersom utbildningsanordnarna inte vågar budgetera förrän man har ett beslut. Detta är Skolverket högst medvetna om. Fjärde året beräknas vara igång som ordinär verksamhet från och med Utredaren har pratat med företrädare för stora och små branscher, samt arbetsmarknadens parter och hittills har man fått ett positivt mottagande, som visar på att det finns ett tryck bakom det fjärde året. Gruvindustrin i Kiruna kommer t.ex. inte att ge sig förrän det finns ett 4:e år som passar just deras kompetensbehov och frågan är om det inte är så att man i TCGR kan verka för ett gemensamt kompetensbehov. Lärmiljön ska vara direkt kopplat till arbetsplatsen och det krävs ett bransch- /programråd som skulle kunna bestå i det regionala eller de lokala Teknikcollegeråden. En årsplats kan komma att kosta :- men man får kanske bara :-, hur ska man då verka för att få till stånd ett fjärde år i regionen? Man kan ej vara riksrekryterande eftersom utbildningen kan komma att innebära merkostnader för kommunerna. I samverkansavtalet för Göteborgsregionen, som gäller 4 år framåt, finns det fjärde året med i beräkningarna, så det kommer att vara fritt sök i regionen, i det fall det blir ett fjärde år hos någon eller några av utbildningsanordnarna. Jan: GTC och SKF håller med om att det finns ett behov av ett utökat program, men pratar hellre om kompetensen än antalet år. T4 måste ligga varvat under hela resan, men man är medvetna att man nationellt kommer att betrakta det som ett fjärde år. Karl Johan: Inte heller på Lindholmen finns det en målsättning i sig att ha ett fjärde år, utan det är the learning outcome som är intressant. GTG, SKF, Nösnäs och Lindholmen kommer sannolikt att ansöka om att medverka under försöksverksamheten. Man hoppas att ett antal skolor med integrerat koncept skall jämföras med de som tillämpar ett fjärde år efter de tre ordinarie. 10. Tekniktrainee på Lindholmen (El och automation) Karl-Johan H. MTG och Lindholmen fick 2 respektive 4 miljoner för att skapa 60 platser. På Lindholmen gjordes 26 intervjuer ihop med parterna, varpå 6 personer fick jobb och 20 har arbetat utifrån individuella studieplaner där de har möjlighet att förkovra sig 6

7 och vidareutbilda sig inom olika områden, inbakat i sin tekniktrainee. På MTG blev det totalt 8 pers som kom igång. Politiken ämnar fullfölja detta och förhandlingar pågår för att hitta en gemensam lösning och nå en långsiktighet som innebär att intresset för teknik och industri bibehålls. De som sökt till gymnasiet nu säger att det är extra intressant (även för föräldrarna) eftersom man har möjlighet att läsa en påbyggnad, vilket visar på att man månar om de studerande även i lågkonjunktur. Problematiken är att inte konkurrera ut sig själva på APU eftersom det i många fall är så att företag som hoppas kunna anställa och när de inte kan det tar emot 4:e års studenterna före de ordinarie gymnasiestudenterna. De som lämnar tekniktraineeperioden nu har klart bättre förutsättningar att komma i arbete än tidigare eftersom de höjt sin kompetens. 11. KY-Akademien nya YH-utbildningar Svante B. KY-Akademien byter under hösten namn till Yrkeshögskolan Göteborg. De som slutade i julas har nu följts upp och det är en markant ökning av de som har kommit i anställning. CAD och Maskinkonstruktörerna har allihopa fått jobb, varav 85 % inom det område de studerat. Mycket omvärldsanalyser tas fram och samtliga branscher med eftergymnasiala utbildningar täcks upp nationellt. Nystarterna har gått igenom, men det är hämmande att bara får två starter godkända åt gången. Se utdrag från hemsidan nedan beträffande utbudet inom teknikområdet. Teknik Tekniken spelar en allt större roll i våra liv. Är du intresserad av att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom teknikområdet har vi en rad utbildningar att välja mellan. Alla med syfte att förse dig med den kompetens som efterfrågas av företagen. KY och Yh-utbildningar Anläggningsdykning (Lärdomsgat) Avancerad CAD- och konstruktionsprocesser (Lärdomsgat) Automationsingenjör (Lärdomsgat) Byggingenjör (Lärdomsgat) CAD-konstruktion (Lärdomsgat) Computer Graphics Design (Lärdomsgat) Designteknik (Lärdomsgat) Elektronikingenjör (Lärdomsgat) Installationsingenjör (Lärdomsgat) Logistik och terminalledning (Lärdomsgat) Logistik och transportledning (Lärdomsgat) System- och nätverkstekniker (Lärdomsgat) Teknisk ljuddesign (Lärdomsgat) Teknisk projektledning (Lärdomsgat) 12. Laget runt 7

8 Norra nodens avnämarerepresentanter och Eric har haft ett möte så här långt. Eric fortsätter arbetet med att forma en arbetsgrupp för näringslivsrepresentanterna. 13. RTS remissvar betr. diplom/intyg Josefin G. Remissvar angående diplom och intyg för studerande vid certifierade Teknikcollege På årsmötet i februari presenterades en inkommen remiss från Teknikcollege Göteborgsregionen där frågeställningen var vilka krav som ställdes på de studerande som skulle få ett diplom/intyg efter genomgången Teknikcollegecertifierad utbildning. Remissen gick sedan vidare till styrelsen som beslutade följande: Det är ett krav att Teknikcollegecertifierade regioner och utbildningsanordnare inför diplom/intyg för studerande som genomgått en Teknikcollegecertifierad utbildning. Utrymme ges för regional anpassning av bilagan till diplom/intyg. En bilaga med Teknikcollegekriterierna bör bifogas diplomet/intyget. Riktlinjer gällande gymnasieutbildningar: Studerande som fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 poäng ska kunna få ett DIPLOM där det står att han/hon på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning. Studerande som saknar godkänt betyg i en eller flera kurser men har allmän högskolebehörighet ska kunna få ett INTYG där det framgår att de genomgått Teknikcollegecertifierad utbildning. Studerande som saknar godkänd APL ska varken få diplom eller intyg. Riktlinjer gällande vuxenutbildning: Ett INTYG för genomgången Teknikcollegecertifierad utbildning för vuxenstuderande har tagits fram enligt förslag i remissen. Beslutet togs av Riksföreningens styrelse 14 juni 2010 och gäller läsåret 2010/ Nyhetsbrevet Josefin G. Nyhetsbrevet kommer att ges ut mellan rådsmötena och den skissade strukturen ser ut som nedan. Korta nyheter kommer att sammanställas i nyhetsbrevet och länkas för mer information, så att nyhetsbrevet går att sprida till mottagare inom och utanför det regionala och de lokala råden. Alla delar ansvaret att rapportera in intressanta notiser och nyheter som sammanställs i nyhetsbrevet. Jonna: Till VästKrafts nyhetsbrev bestämde man tidigt vem som skulle ha ordet när och det är viktigt att göra detsamma här, att spika ett körschema och vad man vill uppnå med det. Till det första nyhetsbrevet har Erik, som nybliven ordförande, ordet. 8

9 Xxx har ordet Nytt i regionen TCGR i media Riksföreningen Teknikcollege Sverige informerar Det händer i andra TC-regioner GY 2011 Kuriosa 15. Övrigt Annonsering i Skolverkets GP-bilaga Eftersom inte alla utbildningsanordnare är närvarande under mötet kommer den gamla annonsen att skickas ut som förslag och beslut fattas via mail. Inbjudan SYV-nätverk Ingen av utbildningsanordnarna har förslag på lämplig representant. Margaretha tipsar om Sandra Ström. Inbjudan Rikskonferens 14/10 Inbjudan har tidigare spridits mailvägen och under mötet delades den även ut i pappersform. 16. Kommande möten 4/10 Arbetsutskott TCGR , GR 15/10 Inrapportering nationell statistik 18/10 TCGR-råd /11 Inrapportering regional kvalitetssäkring/internrevisionsunderlag 24/11 Arbetsutskott TCGR , GR 7/12 TCGR-råd , GTC 2011 Återgranskning TCGR Frågeställningar till kommande möten rapporteras in till projektassistenten, liksom förslag till notiser i nyhetsbrevet. Anteckningar Josefin Grahn 9

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Närvarande Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Jan Johansson GTG/GTC, Karl- Johan Höjer YTC Lindholmen, Björn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning 130916 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Måndag 9 september 13.00-17.00 Plats: Volvo Personvagnar, Torslanda och Teknikcollege GTG/GTC Deltagare: Utbildning: Jan Johansson Teknikcollege

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 140110 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl. 9.00-13.00 Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 19 maj 21 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Adjungerade: Onsdag 19 maj GR, Göteborg Lennart Österlund, Pernilla Börjesson, Bengt Forsling, Eric Alexandersson, Jan

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer

Datum: Deltagare: mnasiet, TC TCGR. Olle Ludvigsson är

Datum: Deltagare: mnasiet, TC TCGR. Olle Ludvigsson är 120302 Datum: Anteckningar från regionalt TCGR-råd Måndag 30 januari Deltagare: Avnämare arbetsliv och högskola: Anders Thelander Borealiss AB TC Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Boye Johanssonn BRG, Göteborg,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

2014-05-28. Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

2014-05-28. Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Promemoria 2014-05-28 Yrkesprogramsutredningen U 2014:01 Minnesanteckningar från hearing den 22 maj 2014 Konferenslokalen Makrillen Centralposthuset Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Hearingen inleddes

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC LEDLJUS FÖR APU-HANDLEDARE, MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR VID APU Hur skall jag uppträda som en god förebild? Hur känns det

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Riktlinjer inom Teknikcollege

Riktlinjer inom Teknikcollege Riktlinjer inom Teknikcollege För beskrivning av Teknikcollegekonceptet läs gärna Tc- broschyren via nedanstående länk. Teknikcollege informationsbroschyr www.teknikcollege.se Innehåll... 1 Riktlinjer

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Datum: 18 april 2007 Närvarande: Jan Friman, GTU Göteborg, Gösta Lindvall SKFs Tekniska Gymnasium Göteborg, Svein

Läs mer

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör RINMANGYMNASIET T4 Teknikprogrammet fjärde året Bli gymnasieingenjör Spännande skolår ger efterfrågad examen Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning kan nu söka ett fj ärde år knutet till

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat Lena Palmen, kommunalråd i Borås, Andrea Gröndahl som utbildar sig till CNC-tekniker, näringslivschef Per Florén i Herrljunga och bygglärarna

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer