Marknadsnytt NORDEANYHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt NORDEANYHETER"

Transkript

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår strategiska tillgångsfördelning. Även de allt större obalanserna i världsekonomin har påverkat. Den största förändringen är att vi har ökat andelen räntepapper från neutral till övervikt, samtidigt som vi minskat andelen aktier från neutral till undervikt. Vi har också gått till en övervikt i dollar. ÖVERSIKT Det har gungat rejält på marknaden de senaste veckorna. Starka tvivel om euroländernas vilja och förmåga att genomföra räddningsplanen för Grekland och skeptiska röster om eurosamarbetets effektivitet har skapat viss osäkerhet om huruvida planen kanske utformats för att spricka. Som en följd har euron försvagats markant. Samtidigt har de positiva resultatrapporterna för första kvartalet knappt gjort något avtryck alls på börsen. Stämningen har istället påverkats av svängningarna på valutamarknaden, och på senare tid även Tysklands försök att minska spekulationen. VALUTOR Efter en kort tid av övervikt i dollar återgick vi tillfälligt till en neutral andel, innan vi återigen ökade innehavet till övervikt. Vi har också tagit bort vår övervikt i brittiska pund, och har nu på nytt en neutral andel i valutan. För placerare med euro som basvaluta rekommenderar vi euron som lånevaluta. OBLIGATIONER Efter att ha varit neutrala sedan december har vi ökat andelen räntepapper till övervikt genom att köpa tyska statspapper. Löptiden är nu,5 år, något längre än för jämförelseindex som är,3 år. Trots detta har vi kvar vår undervikt i statsobligationer och vår övervikt i företagsobligationer och konvertibler. Andelen danska bostadsobligationer har minskat till undervikt. Andelen aktier har minskat från neutral till undervikt efter ett antal förändringar, och vår position är nu mer defensiv än tidigare. Geografiskt sett har vi ökat vår undervikt i Europa och börjat gå mot undervikt både i och på tillväxtmarknaderna, från en neutral andel respektive övervikt. Samtidigt har vi, delvis av valutaskäl, rört oss från neutral till övervikt i A. I fråga om sektorer har vi nu övervikt i främst dagligvaror, hälsovård, IT och råvaror, och undervikt i energi, sällanköpsvaror, finans, samt el, gas och vatten. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. FÅ INVESTMENT NEWS SNABBARE MED E-POST: ANMÄL DIG PÅ ELLER KONTAKTA DIN ACCOUNT MANAGER NORDEANYHETER Valuta som tillgångsslag Ny tjänst skatterapporter Kundenkät OECD:S LEDANDE INDIKATORER OECD leading & indicator OECD-TILLVÄXT & growth OECD leading indicator; y/y change - OECD GDP, y/y change Leading indicator, % Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 1

2 ledare Kära läsare! Vi lever i en intressant tid, och du håller nog med mig om att den nästan är lite för intressant. I förra numret nämnde jag att landrisken började bli ett verkligt orosmoln, samtidigt som vi ändå trodde att problemen i Grekland, och på andra håll, skulle få en lösning. Så verkar också vara fallet, men jag underskattade verkligen styrkan i svängningarna och oron på marknaden. Det tycks vara en allmän trend att rörelserna både upp- eller nedgångar, men kanske främst nedgångarna blivit kraftigare än de var förr. Hur som helst tror vi att EU:s räddningspaket så småningom kommer att lugna marknaden, även om framför allt Grekland får det tufft på sikt, om de ska undvika att ställa in betalningarna. På det hela taget tror vi fortfarande att den ömtåliga ekonomiska återhämtningen består, vilket bådar gott för aktier på medellång sikt. I dagsläget har vi dock kraftiga svängningar och en nervös marknad, och eventuellt får vi se en större korrigering. Det är skälet till att vi valt att minska andelen aktier i våra portföljer. Detta innebär något vi också nämnde i förra numret av Investment News att fördelningen av tillgångar mellan olika valutor kan vara en lika viktig faktor som fördelningen mellan aktier och obligationer. Nordea har en stark ställning inom valutaförvaltning och valutahandel, något som beskrivs på sidan sju. Jag vill också passa på att nämna vår kundenkät. En del av er fyllde i den enkät som vi skickade ut i november/december förra året. Jag kan inte lova att vi tar hänsyn till alla era förslag, men många av dem kommer vi att införa. Vi uppskattar verkligen era synpunkter. Läs mer på sidan åtta. Till sist vill jag puffa lite för vår nya tjänst, skatterapportering, som ger dig de uppgifter du behöver för att fylla i din deklarationsblankett. Kontakta din rådgivare om du vill veta mer. I förra numret avslutade jag med att önska er en trevlig vår efter en lång och kall vinter. Även våren har varit riktigt kall här i Luxemburg, så jag hoppas på och tycker att vi alla förtjänar en varm och skön sommar. Vänliga hälsningar Men det är inte bara på aktiemarknaden vi ser kraftiga svängningar. Euron har varit under press, och för många valutor har kurserna förändrats rejält. Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-215 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-83 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

3 EN FRÅGA OM BALANS Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change översikt Growth, % 99 Det är oroligt på världens finansmarknader igen. Orsaken är i hög grad obalanser i världsekonomin till följd av en kraftig förändring i hur kapitalflödena rör sig. Obalanserna har funnits en längre tid men har eskalerat efter finanskrisen. Om de inte åtgärdas kan de hota den begynnande globala återhämtningen En titt på var den globala tillväxten finns i dag avslöjar en utveckling som ställer de ekonomiska erfarenheterna från efterkrigstiden på ända. Många tillväxtländer expanderar kraftigt medan deras mer utvecklade handelspartners hankar sig fram med minimal tillväxt samtidigt som de knäar under massiva skulder. Den här spirande trenden har inget att göra med den relativa immunitet som tillväxtländerna hade under finanskrisen, och inte heller beror den på en bättre finans- och penningpolitik. Det handlar istället om kapitalströmmarna världen över. Samtidigt som de säkerligen är tacksamma för den tillväxt som kapitalinflödet skapar, är de flesta tillväxtländer medvetna om det inflationshot som detta på sikt för med sig. Kina, Indien och Indonesien har redan vidtagit inflationsdämpande åtgärder och stramat åt penningpolitiken. Men eftersom västländerna sannolikt fortsätter ännu en tid med sin mycket expansiva penningpolitik, lockar tillväxtländernas gynnsamma räntor bara ytterligare kapitalinflöden. På sista tiden har också rädslan för att den grekiska sjukan ska sprida sig i Europa ökat inflödet ännu mer. Situationen har förvärrats ytterligare av att tillväxtmarknadernas valutor är relativt trögrörliga. De har inte stärkts nämnvärt, trots att de berörda ländernas valutareserver har vuxit enormt, och är därför fortsatt attraktiva för utländska placerare. KINA ÄR NYCKELN Nyckeln för att lösa den här svåra frågan är Kinas fasta växelkurs. Eftersom det råder stenhård konkurrens om handeln i regionen är det otänkbart för de flesta asiatiska länder att låta sin valuta stärkas, och om ett land försöker reglera kapitalinflödet styrs det bara över till ett annat. Kina säger att man inser omfattningen av det problem som de globala obalanserna ger upphov till, och har meddelat att man ska göra renminbin mer flexibel. Någon specifik tidpunkt för detta har emellertid inte angetts. Utan någon officiell, överstatlig myndighet som % BNP-TILLVÄXT GDP growth Germany A övervakar och samordnar detta, kommer troligen hemliga förhandlingar mellan Kina och andra asiatiska regeringar och centralbanker att leda till att andra länder följer efter, så att konkurrenssituationen till följd av växelkursförändringar störs så lite som möjligt. Men med tanke på Kinas ovilja att agera snabbt och beslutsamt är risken stor att situationen blir okontrollerbar. Små, successiva justeringar S&P 5 av P/E de ratio asiatiska 22 räntorna får liten effekt på växelkurserna, och effekten på de globala obalanserna blir därför 2 små och tillfälliga. Det krävs krafttag från Kina för att 18 åtgärderna ska ge resultat i tid. 16 FARA OCH MÖJLIGHET Ironiskt 1 nog består det kinesiska tecknet för kris av två delar: fara och möjlighet. Under tiden som 12 S&P 5, 12 month forward P/E Kina fortsätter att fundera över sin nyckelroll för att lösa problemet med de globala obalanserna Apr-1 finns det de som Mar-3 gynnas av den Mar-5 pågående växelkursturbulensen. Eurons försvagning efter händelserna i Grekland, till exempel, kunde inte ha kommit lägligare för exportföretagen i euroområdet, framför allt de tyska exportföretagen, vars framgångar bidragit till att rida ut många ekonomiska stormar. Mar-7 Feb-9 P/E NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 3

4 OBLIGATIONER OCH VALUTOR OPEISKT RÄDDNINGSPAKET Det sätt på vilket europeiska politiker slutligen gick till gemensam aktion under veckoslutet den 8-9 maj var riktigt imponerande. Räddningspaketet som euroländerna enades om under helgen är värt 75 md euro och består av md euro i lånegarantier för stater som drabbats av allvarliga likviditetsproblem, 6 md euro till EU:s nödfond (som därmed uppgår till 1 md euro) och upp till 25 md euro i IMF-lån. Bonds 13% % 57% 2 Dessutom kommer Europeiska centralbanken att intervenera på marknaden för stats- och företagsobligationer om den inte fungerar korrekt, samt öka tillgången på nödlikviditet för banker genom att erbjuda nya 3- och 6-månadersrepor. Detta sker i samarbete med Federal Reserve i A och andra centralbanker. Samtidigt har Spanien och Portugal insett att de gör bäst i att se över sina statsfinanser för att undvika samma öde som Grekland. Vi anser att räddningspaketet inte bara är trovärdigt det kommer också att skapa stabilitet på kreditmarknaden i Portugal, Irland, Italien och Spanien, Bonds och framför allt för statsobligationer med kort löptid. Marknaden följer emellertid utvecklingen noga. Papper med kortare löptid än två år är därför 57% ett bra alternativ 2 för den som vill placera i dessa länders räntepapper. Europe Europe Emerging Markets 8% Vi har ökat andelen räntepapper från undervikt 3% till övervikt i våra diskretionära portföljer, 51% och samtidigt ökat 38% löptiden med cirka,7 år till,5 år, vilket är längre än jämförelseindex. Vad gäller fördelningen på räntemarknaden har vi en undervikt i statsobligationer, övervikt i företagsobligationer och undervikt i danska bostadsobligationer, där vi i första hand väljer långa papper med en ränta på 5 procent. Growth Markets VALUTA Vi har ökat övervikten i dollar rejält i våra diskretionära portföljer. Pressen på euron består sannolikt tills marknaden återfår sitt förtroende för politikerna. Bland de nordiska valutorna ser den norska och den svenska kronan mest lovande ut, i synnerhet den svenska. I Storbritannien har koalitionen mellan de konservativa och liberaldemokraterna fått en bra start men den nya regeringen, som måste få bukt med landets ekonomi, står inför en oerhört tuff uppgift. Tills vidare har vi ändå valt att tro på den nya regeringen och har ökat andelen brittiska pund från undervikt till neutral i de diskretionära portföljerna. Sedan vår senaste rapport har den schweiziska centralbanken (SNB) gett vika för pressen på / -kursen, som i början av maj sjönk från 1,32 till 1,12 och därmed bröt igenom den tidigare lägstanivån 1,15 från 1 april. Kursen har i över en månad rört sig inom snäva dagliga intervaller på drygt 1,32, och det råder knappast några tvivel om att SNB intervenerat kraftfullt för att få stopp på sin valutas kursuppgång gentemot den sjunkande euron. Vi tror att schweizerfrancen kan stärkas ytterligare gentemot euron från dagens nivå. FINANSIERING Vi har ändrat sammansättningen i valutakorgen för finansiering sedan förra numret av Investment News och rekommenderar nu en korg bestående av uteslutande euro. LÅNEFINANSIERING TENDENSPROGNOS JÄMFÖRELSEINDEX AVKASTNING & FÖRVÄNTNINGAR % Per den 21 maj 2 nu /D 1,252 /,869 / 1, /JPY 112,7 /DKK 7, /NOK 8,16 /SEK 9,89 D/JPY 9, 3 månaders prognos nu usa år 3,2 3 månader,8 tyskland år 2,68 3 månader,69 uk år 3,57 3 månader,7 3 månaders prognos nu sverige år 2,57 3 månader,62 danmark år 2,77 3 månader 1.23 norge år 3,21 3 månader 2,55 3 månaders prognos NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

5 -6-8 STÖRRE SVÄNGNINGAR % AKTIER Germany A Under de två första veckorna i april var svängningarna enligt index som amerikanska VIX de lägsta på flera år, vilket tyder på att de flesta aktörer slappnade av och räknade med relativt stabila marknader framöver. Detta visade sig emellertid vara lugnet före stormen. Runt månadsskiftet april/maj blev marknaden återigen väldigt skakig i samband med att statsskuldkrisen i Sydeuropa förvärrades. Svängningarna ökade och börskurserna föll rejält. Exempelvis rasade Eurostoxx 5-indexet med 11 procent under första veckan i maj. STARKA RESULTAT En positiv sak är att bolagens resultat fortsätter att överträffa förväntningarna. I A lyckades cirka 8 procent av bolagen överträffa analytikernas förväntningar, och nog så viktigt är att vissa bolag nu inte bara redovisar starkare resultat, utan också ökade intäkter. FÖRSIKTIG HÅLLNING Stämningen på marknaden påverkas alltjämt av två motstridiga krafter: å ena sidan den starka återhämtningen i bolagens resultat, å andra sidan en oro för hur den ekonomiska tillväxten eventuellt påverkas av de sparprogram som ska minska risken för stats konkurser. Just nu tycker vi att en något försiktig hållning är befogad, och vi behåller därför en liten undervikt i aktier. MER DAGLIGVAROR Vi behåller också en generellt sett neutral sektorfördelning. Bland de mer defensiva sektorerna har vi ökat vårt innehav i konsument dagligvaror till övervikt, eftersom vi tror att den här sektorn ger relativt säker tillväxt. Skälet är framför allt en ökad konsumtion i tillväxtländerna, en utveckling som väntas bestå i många år. De flesta bolag i sektorn har också mycket stabila balansräkningar, vilket möjliggör tillväxt genom förvärv eller utdelning av överskott till aktieägarna. Våra favoriter i sektorn just nu är branschjätten Nestlé, med marknadsledande varumärken i flera segment, och Diageo, världens största sprittillverkare, som båda skulle gynnas mest av ökad konsumtion av kända märken i tillväxtländerna. Vi gillar också Swedish Match, en nischaktör inom tobaksindustrin som har en mycket stark marknadsposition inom rökfri tobak och cigarrer. P/E UPPSKATTNINGAR AV S&P 5 S&P EPS 5 P/E ratio S&P 5, 12 month forward P/E Apr-1 Mar-3 Mar-5 Mar-7 Feb-9 GULD FORTSATT ATTRAKTIVT Guldet har stärkts rejält på sistone, framför allt gentemot valutor såsom euron och pundet, men vi anser alltjämt att guld förtjänar en plats i de flesta portföljer. Vi räknar med att ädelmetallen fortsätter att ge riskspridning i ett läge där ytterligare valutaturbulens eventuellt står för dörren. Vi håller inte med de som hävdar att guld är en sprickfärdig bubbla, eftersom de flesta placerare saknar guldinnehav och därför är potentiella köpare av ädelmetallen. Om dessa placerare skulle byta ut endast en liten andel av sina tillgångar mot guld, skulle guldpriset sannolikt stiga ordentligt. NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 5

6 tillgångsfördelning Nordamerika Europa MEDELRISKPORTFÖLJ 5% NEUTRALA NIVÅER Aktier 5% Obligationer % Kontanter % % % Bonds % % REKOMMENDATIONER Norden Tillväxtmarknader Bonds 57% 57% 2 2 AKTIEPORTFÖLJ 8% 8% 3% 3% % 13% 51% 38% % 38% Bonds Obligationer Bonds 5% Aktier Kontanter 57% 2 Europe Europe Emerging MarketsEmerging Markets NEUTRALA NIVÅER Europe Growth Markets Europa (inkl. Norden) 6% A 2 Tillväxtmarknader % Vi har minskat andelen aktier till undervikt och har nu övervikt i obligationer. Inom vårt aktieinnehav har vi gått tillbaka till undervikt på tillväxtmarknaderna genom att ta hem vinsten på kinesiska aktier. Vi behåller vår övervikt i amerikanska bolag, och därmed vår undervikt i europeiska. Samtidigt är vi fortfarande positiva till utsikterna för europeiska länder med stor exportindustri, såsom Tyskland och länderna i Norden. I fråga om räntepapper har vi kvar vår övervikt i företagsobligationer med hög kreditkvalitet, på bekostnad av statsobligationer, och har en övervikt i obligationer som tillgångsslag. Vi har en övervikt i dollar gentemot euron och är neutrala i alla övriga jämförelsevalutor. 13% 51% 57% 2 Europa Europe Growth Markets A Tillväxtmarknader MER DEFENSIV TILLGÅNGS FÖRDELNING Aktiemarknaden fortsatte att stiga under större delen av april, trots Greklandsoron. Men den tilltagande krisen på marknaden för sydeuropeiska statsobligationer blev till slut för allvarlig mot slutet av månaden, och aktiemarknaden började därför svaja. Rapportsäsongen var emellertid stark, vilket är positivt, och de flesta bolag överträffade förväntningarna. Även om resultatförbättringarna fortfarande huvudsakligen kom från benhård kostnadskontroll, började också försäljningen äntligen att öka. Det ekonomiska läget fortsätter att lova gott för börsen. BNP-prognoserna runtom i världen justeras upp, och tillverkningssektorn visar styrka. Även den privata konsumtionen är på väg upp, trots svaga arbetsmarknader. Det är fortfarande främst politiska risker vi oroar oss för, och det faktum att hushållen och företagen minskar sina skulder gagnar inte marknaden som helhet. I Asien skapar samtidigt Kinas penningpolitik och ökade reglering av finanssektorn osäkerhet om börsutvecklingen i regionen. Vi har i vår övergripande tillgångsfördelning rört oss mot en liten undervikt i aktier, och samtidigt varit mer defensiva genom att öka innehaven i enskilda värdepapper med lägre risk. Vår undervikt i europeiska aktier beror på att vi för närvarande i stort sett inte har några innehav i sydeuropeiska bolag. När det gäller räntepapper är fördelningen fortfarande en övervikt i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, på bekostnad av statsobligationer, men vi vill samtidigt lyfta fram statsobligationerna som säkra papper i portföljen, i synnerhet under dessa turbulenta tider. Vi har på sistone gått mot en övervikt i obligationer genom att öka vårt innehav i statsobligationer. 6 NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

7 NORDEANYHETER VALUTA SOM TILLGÅNGSSLAG En modern definition av ordet tillgångsslag skulle kunna formuleras ungefär så här: Om värdet självständigt rör sig upp och ner då är det ett tillgångsslag. Valutor kan verkligen röra sig upp och ner en hel del, men de utmärker sig också på andra sätt. Den globala valutamarknaden kan sägas vara världens största marknad, inte bara geografiskt sett utan också sett till handelsvolymen. Valutorna påverkar vår vardag på många olika sätt. De påverkar priset på alla möjliga varor, aktieoch obligationskurserna, ränteutvecklingen och mycket, mycket mer. Varje dag omsätter den globala valutahandeln över 3 biljoner dollar, och omsättningen bara ökar. Jämfört med andra marknader har valutamarknaden ett viktigt särdrag: man kan analysera reciproka värden. Om euron försvagas mot dollarn innebär är det ju samtidigt att dollarn förstärks mot euron, eftersom euron kan uttryckas i dollar och dollarn i euro. Därför förekommer det inte heller någon blankning i valutor på det sätt som sker med aktier. Att blanka en valuta skulle ju i praktiken innebära att man köper en annan valuta. Valutamarknaden kan inte heller krascha på samma sätt som börsen gjorde 1929 och 1987, då värdet på aktieägarnas innehav rasade. Om en valuta går ner så går ju en annan valuta upp med lika mycket. Valutamarknaden är också speciell på så sätt att handeln pågår dygnet runt och den är den mest likvida av alla finansmarknader. Skillnaden mellan köp- och säljkursen är vanligtvis mycket liten, även under marknadsturbulens. VALUTA UR ETT PLACERINGSPERSPEKTIV Valutamarknadens särskilda egenskaper gör att professionella placerare gärna handlar här i oroliga tider. Men ändå är det många som förbiser möjligheten att höja avkastningen och minska värdesvängningarna i sin värdepappersportfölj genom att placera i valutor. Eftersom valutakurserna ofta saknar samvariation med aktie- och obligationskurserna är valutor ett utmärkt sätt att sprida risken i portföljen och dessutom få avkastning. Många professionella placerare använder sig i dag av valutaprogram. Och i dessa dagar med osäkra aktie- och obligationsmarknader, när alla letar efter andra tillgångsslag vars värdeutveckling är oberoende av dessa marknader, är valutor lika intressanta för privatpersoner som institutionella investerare. Nordea har lång erfarenhet av valutahandel. Valutaexponeringen är en central komponent i våra modeller för tillgångsfördelning och är avgörande för den samlade utvecklingen i de portföljer som vi förvaltar. Dessutom erbjuder Nordea Fonder också en rad ränte- och aktiefonder i olika valutor såsom euro, dollar, pund samt danska, norska och svenska kronor. NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2 7

8 cover for Tax report2.indd /25/ 3:3:32 PM UK Tax UK Report Tax Report 1/ 16 Page UK Tax Report 1/ 16 Page LU385553/25 LU385553/25 Report Report ID ID 1/ 16 Page 6 April 629 April April - 52 April 2 Period Period LU385553/25 Report ID 6 April 29-5 April 2 Period Capital Capital Gains Gains Tax Summary Tax Summary Capital Gains Tax Summary Summary Summary of enclosed of enclosed calculations calculations Summary of enclosed calculations Total gains Total in gains the year, in the before year, before losses losses CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, Total gains in the year, before losses CG1:3 Losses available to be carried forward to later years CG1: 83, Total losses Total losses of the year of the year CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 Total losses of the year CG1: 82,95.36 Losses used against an earlier year's gain CG1:11 Losses Losses brought brought forward forward and used and in used the year in the year CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 Losses brought forward and used in the year CG1:5 Losses used against current year's income CG1:12 Total gains, Total after gains, losses after losses but before but before annual annual exempt exempt amount amount CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 Total gains, after losses but before annual exempt amount CG1:6 (82,95.36) Losses used against last year's income CG1:13 Net chargeable Net chargeable gains (after gains exemption) (after exemption) CG1:8 CG1:8 Net chargeable gains (after exemption) CG1:8 Additional Additional liability liability in respect in respect of non of or non dual or resident dual resident trusts trusts CG1:9 CG1:9 Additional liability in respect of non or dual resident trusts CG1:9 Listed Listed shares shares and securities and securities Listed shares and securities Number Number of disposals of disposals CG1:16 3 Gains in the year before losses CG1:16 3 Gains the year before losses CG1:19 CG1:19 Number of disposals CG1:16 3 Gains in the year before losses CG1:19 Disposal Disposal proceeds proceeds CG1:17 CG1:17 17,78. 17,78. Claims Claims or elections or elections made made CG1:2 CG1:2 Disposal proceeds CG1:17 17,78. Claims or elections made CG1:2 Allowable Allowable costs (including costs (including purchase purchase price) price) CG1:18, Estimates or valuations included CG1:18, Estimates or valuations included CG1:21 CG1:21 Allowable costs (including purchase price) CG1:18, Estimates or valuations included CG1:21 Unlisted Unlisted shares shares and securities and securities Unlisted shares and securities Number Number of disposals of disposals CG2:22 Gains in the year before losses CG2:25 CG2:22 Gains the year before losses CG2:25 Number of disposals CG2:22 Gains in the year before losses CG2:25 Disposal Disposal proceeds proceeds CG2:23 CG2:23 Claims Claims or elections or elections made made CG2:26 CG2:26 Disposal proceeds CG2:23 Claims or elections made CG2:26 Allowable Allowable costs (including costs (including purchase purchase price) price) CG2:2 CG2:2 Estimates Estimates or valuations or valuations included included CG2:27 CG2:27 Allowable costs (including purchase price) CG2:2 Estimates or valuations included CG2:27 NORDEANYHETER NY TJÄNST SKATTERAPPORTER Nordea Bank S.A. kan nu erbjuda skatterapporter som är särskilt anpassade för vissa länder Att deklarera kan vara mycket tidskrävande. Det tar tid att samla ihop alla nödvändiga handlingar, sortera dem rätt och räkna ihop siffrorna. Det kan också vara dyrt om man anlitar en revisor eller en skatterådgivare att göra deklarationen. Oavsett om du gör din egen deklaration eller anlitar en yrkesman så kan du spara tid och pengar genom att ha alla nödvändiga uppgifter lätt till hands. Med vår nya tjänst får du just det. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Om du har fler än ett konto hos oss, eller står som medkontohavare för gemensamma konton, tas dina samtliga proportionella innehav med i sammanställningen. tax report Capital Gains and Income FULL TÄCKNING Rapporten innehåller alla viktiga uppgifter såsom reavinster/reaförluster, inkomst av kapital och annan information som du behöver för din deklaration. Vi specificerar alla belopp i de kategorier som det aktuella landets skattemyndighet kräver. DETALJERAD INFORMATION Rapporten innehåller sammanställningar som ger dig enkel översikt över de viktigaste uppgifterna och detaljerade listor där du kan se exakt hur vi tagit fram sammanställningarna. Med våra skatterapporter får du alltså en fullständig översikt över alla dina inkomster, reavinster och transaktioner som gör det lättare att fylla i deklarationen. Kontakta din rådgivare om du vill beställa tjänsten eller om du vill ha mer information om den. Your name Summary of your enclosed computations Capital gains summary Tax year 6 April 29 to 5 April 2 Your unique taxpayer reference (UTR) You must enclose your computations, as well as filling in the boxes read pages CGN 8 and CGN 9 of the notes. Total gains in the year, before losses Losses available to be carried forward to later years Total losses of the year enter if there are none Losses brought forward and used in the year Total gains, after losses but before the annual exempt amount Annual exempt amount Net chargeable gains (box 6 minus box 7) but if box 7 is more than box 6, leave blank Additional liability in respect of non-resident or dual resident trusts Losses used against an earlier year's gain (special circumstances apply read the notes on page CGN 12) Losses used against income amount claimed against 29 income Losses used against income amount claimed against 28 9 income Income losses of 29 set against gains Entrepreneurs relief read the notes on pages CGN 7 and CGN 8 Listed shares and securities Number of disposals Gains in the year, before losses Disposal proceeds If you are making any claim or election, put 'X' in the box Allowable costs (including purchase price) If your computations include any estimates or valuations, put 'X' in the box SA8 2 Tax return: Capital gains summary: Page CG 1 HMRC 12/9 net KUNDENKÄT De senaste två åren har Nordea Bank S.A. genomfört en kundenkät som ett led i vårt förbättringsarbete I enkäten får våra kunder berätta vad de tycker om sin bankrelation och säga sin mening om våra tjänster och produkter. Alla svar är anonyma och enkäten kan fyllas i antingen på internet eller i ett tryckt formulär. Enkäterna visar att våra kunder generellt sett är nöjda med oss och det är vi mycket glada för. Vi sätter emellertid lika stort värde på de förslag på förbättringar eller nya produkter/tjänster som vi får in från kunderna. Skatterapporterna är ett exempel. Vi har nu tagit fram sådana rapporter för vissa länder och tjänsten kommer att vidareutvecklas. Förenklad posthantering är ett annat exempel. Nu kan samtliga kunder få sin post varje kvartal, en gång i halvåret eller en gång per år. Vi vill tacka alla kunder som deltog i fjolårets enkät. Alla svar utvärderas och det är vår ambition att införa så många av era förslag som möjligt. Nästa kundenkät genomförs i slutet av året. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS MAJ / JUNI 2

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012 Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 2011-12-07, 4 Beslut DATUM: 2011-12-07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer