KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA."

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 1 Nr: 9-10 December Besök från Järvsö Som ett yrväder kom hon genom snöstormen till Torsåker och tog hela bygden i famn. Har man stått på scenen i femtio år orkar man inte längre spela teater. Då är man sig själv. Och det var hon, undret från Järvsö allas vår Lill-Babs. Sidorna: Från Fors till USA Anders Olsson lämnade Torsåker för Amerika. Han kom att leva ett rastlöst liv. Hemma i Fors blev pappan mördad och på ålderns höst längtade Anders hem. Det framgår av en omfattande brevväxling med hembygden. Sidan 24 Smygtitt hos tomten Sidan 8 Tors hammare dånar Hoforsbor är vi allihopa, sjunger våra kommunföreträdare i dansen kring granen i år. Men i kommunens södra delar bankar Tor i protest med sin hammare så att det dånar ända till kommunhuset på Granvägen. Kommunens försök till tidningsutgivning blev ingen succé. I alla fall inte i Torsåker. Sidorna 4-5 Hagaskolan i filmtävling Hagaskolans nionde klass har deltagit i en frågetävling i filmkunskap. Finalen, dit klassen tog sig, avgjordes i Filmstaden i Gävle. Det blev en spännande kamp om andraplatsen, där Hagaskolan till slut stod som segrare. Priset blev kronor och biobesök för hela klassen. Sidan 23 Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14

2 2 KORPÖGAT Ledare Ulv och får Julen ljusets högtid, glädje. Bortom julen väntar ett nytt år med nya föresatser och framtidstro. Tidningen Korpögat fyller ett år. När Torsåker fick sin egen tidning i januari detta anno 2003 var det nog en och annan som trodde att det bara var en dagslända. Men Korpögat lever och går snart in på sin andra årgång. Tidningen har också blivit erkänd, artiklar i Korpögat citeras allt oftare av drakarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Korpögat blev till och med av riksintresse då SVTs Mediemagasinet i veckan uppmärksammade tillkomsten av en tidning, gjord av invånarna för invånarna i Torsåker. Ytterst är det en fråga om demokrati, att ge den information invånarna behöver för att ta ställning i politiska frågor som rör den egna kommundelen. Det handlar också om att granska kommunledningens förslag innan de definitiva besluten är fattade. När grävskopan står på tomten är det för sent att protestera. I detta nummer av Korpögat uppmärksammar vi Hofors kommuns egna försök till tidningsutgivning. Vi ska inte recensera utan bara kort konstatera att försöket inte blev så lyckat. Bakgrunden är att Hofors kommun kontaktades av ett Göteborgsföretag. Erbjudandet var att om kommunen ställde sig bakom utgivningen av en reklamtidning så skulle kommunen få disponera ett visst utrymme i tidningen. Tidningens reportrar skrev sen positiva artiklar om ortens företag till en kostnad av kronor per styck. Trovärdigheten hos en sån tidning kan starkt ifrågasättas. Anmärkningsvärt är också att kommunen ställer sig bakom en tidning som på sida efter sida bryter mot reglerna för textreklam som är fastställda i Etiska regler för press, radio och TV. I de artiklar som handlar om Hofors finns också en del direkta felaktigheter. I ett försök att ge en positiv bild av utvecklingen i Hofors nämns inte med en rad att Ovako nyligen varslat 170 anställda om uppsägning. Kommunen påstår också att befolkningen kom-mer att öka nästa år. Detta påstående motsägs av en prognos från Svenskt Näringsliv som talar om att den arbetsföra befolkningen nästa år kommer att minska med 27 procent. Sanningen kan minsann vara tung att bära och kan inte förträngas genom reklam. Men inför ljusets högtid ska vi inte kverulera och göra bördan än tyngre. Mörker kan aldrig bekämpas med mörker utan endast med ljus. I den södra delen av kommunen, i Torsåker, finns framtidstron och idéerna. Här finns de resurser som krävs för att göra 2004 till ett gott år för alla invånare. Det är bara att ta emot den utsträckta handen, fånga ögonblicket i juletid då ulv och får sover i samma säng. KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening T.f. ansvarig utgivare Lars Pettersson Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Layout: Katarina Berglund Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Tryck: Sandvikens Tryckeri AB 2003 Ansvar för värdeminskningar: 1. Säg att vi har Ericsson-aktier som vi har köpt för 50kr. Nu rasar kursen ner till 10kr men vi säljer dom ändå med 40kr förlust. Kan vi då skicka räkning till Ericsson på de 40kr som kursen minskat? Tydligen inte. 2. Vi har köpt ett hus för kr, banken har låtit värdera huset och innehar pantbrev som säkerhet för huslånet. Om vi tvingas att sälja huset för dagsvärdet kr så kommer ju banken att jaga oss tills vi har ersatt banken för marknadens prisnedgång. Hur kan vi då i detta fall tvingas hålla banken skadeslös för marknadens prissättning, när vi själva inte kan göra samma sak tillbaka? Är det alltid privatpersoner som skall hålla näringsidkare skadeslösa, och aldrig tvärt om? Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker /Korpulenten Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel fax KORPÖGAT är inget EU-projekt

3 KORPÖGAT 3 DEBATT Information ingen häxjakt I förra numret av Korpögat rapporterade vi om den debatt som uppkommit mellan Folkhemmet i Hofors- Torsåker (fht) och Barn- och ungdomsnämnden, BUN, rörande förhållandena på Hagaskolan. En som reagerat över artikeln är Hagaskolans rektor, som ber att få göra följande inlägg: I Korpögat nr 8 skriver Staffan Berglind att Hagaskolan inte uppfyller kraven för en svensk högstadieskola. Om Staffan Berglind tog sig tid att besöka skolan och vara med på ett antal lektioner skulle han finna att Hagaskolan mycket väl uppfyller kraven för en svensk högstadieskola. Problemet är bland annat att Staffan Berglind har valt fel fokus. Personalen på Hagaskolan har i flera år skrivit till BUN om sin oro för att åk 7 varje år har sämre och sämre förutsättningar med sig från sin tid i åk 1-6. Gemensamt för de skolor som har haft åk 1-6 är att man sedan mitten av nittiotalet monterat ner en stor del av sin speciallärarundervisning för elever med behov av stöd. Dessutom har resurserna för grupptimmar reducerats kraftigt eller tagits bort helt. Detta har i sin tur lett till att elevernas problem vuxit med tiden för att sedan, när eleverna kommer till åk 7, vara mycket stora. Var och en kan ju förstå att lärarna i åk 7-9 inte har en sportslig chans att hjälpa dessa elever fram till godkända betyg i alla ämnen. Särskilt som antalet elever med behov av stöd har vuxit år från år. Antalet barn med behov av stöd är ungefär lika stort både från Torsåker och Hagaskolans upptagningsområde i Hofors. Därför kan vi med ganska stor säkerhet centrera var problemet till stor del legat hittills. Nu, höstterminen 2003, har åk 1-3 på Lillåskolan fått tillbaka en speciallärare på heltid. Det innebär att skolans möjligheter att ge hjälp till de barn som behöver stöd tidigt kan få det. Detta kommer också att påverka resultaten från åk 7-9 när barnen kommer dit. Sedan kan vi alltid bli bättre på att hjälpa barn med behov av stöd och vi arbetar hårt på det. Vårt mål, som vi lägger ner stor möda på att komma närmare, är att bli mycket bättre på att se till varje elevs speciella behov och utveckling. Skolorna i Hofors är dock inte betjänta av en häxjakt, byggd på undermåligt inhämtande av information och bristande vilja att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Per Rostgaard Evald Rektor Hagaskolan Svar direkt: Det bor många barnfamiljer i Torsåker. Därför brukar Korpögat ibland rapportera om de Torsåkersrelaterade ärenden som hamnar hos BUN. Vi tror att den rapporteringen kan vara av intresse för dem som är föräldrar. Därvid lägger vi aldrig in några egna värderingar i nyhetsartiklar. Vår uppgift är endast att till våra läsare förmedla vad som står i kommunens handlingar och vad som framkommer i ärendeberedningen. Så har även skett den här gången. I stora stycken har det skett ordagrant från källmaterialet. Materialet till artikeln är hämtat från två olika handlingar som är registrerade hos Hofors kommun och som således är offentliga. Vi har berättat om vad (fht) framfört till kommunen rörande förhållandena på Hagaskolan och vi har berättat om vad kommunens företrädare svarat. Vi har även kontaktat (fht) för några kompletterande upplysningar för att säkerställa en saklig rapportering. Så enkelt är det och ordet häxjakt tycks vara lite främmande i sammanhanget. Att problemet bottnar i nedskärningarna inom skolan är vi nog alla överens om. Men sådana problem kan Korpögat inte göra något åt. Vi kan bara rapportera om dem, och det tänker vi fortsätta med. Staffan Berglind BREV TILL KORPÖGAT Träffade ett barn igår. Ett barn som alla andra. Trodde jag. Eller? Inte ett barn som när jag var ett barn. När jag var ett barn styrdes vi av nyfikenhet. Detta barn av brutalitet. En liten spindel kom gåendes. När jag var liten stannade jag upp och funderade vart spindeln var på väg. Detta barn ville avsluta spindelns promenad genom att mosa den under sitt finger. Varför? Barnet visste inte själv. Det verkade som det mest naturliga att göra när man såg en spindel. Vem har lärt barnet det? Föräldrarna? Skolan? Var går gränsen? En spindel? En mus? En katt? En människa? Vem bestämmer det? Ha en riktigt god jul! Dunja Kalk en torsåkersbo

4 4 KORPÖGAT När Hofors kommun gör reklam Kommunledningen i Hofors vill ge en positiv bild av sin kommun. Därför gav Hofors ett Göteborgsföretag i uppdrag att ge ut en tidning kring kommunen och dess näringsliv. I ett brev från kommunen uppmanas ortens näringsliv att annonsera i tidningen. Annonserna publicerades i form av artiklar som skulle ge en positiv bild av företaget, där de även kunde få med en bild och sin logotype. Kostnaden för en halvsida var kronor. De sidor som inte fylldes med företagarnas artiklar fick kommunen disponera utan kostnad. Nu har tidningen distribuerats dock med en del felaktigheter och utelämnad information. Nu har Hofors kommun gett sig in i tidningsbranschen. Kraftfullt i Hofors heter ett informationsblad producerat av ett Göteborgsföretag i exemplar som delats ut till alla kommunens hushåll, grannkommunernas arbetsförmedlingar och andra intressenter ute i landet. Syftet med informationsbladet är att med bilder och artiklar presentera Hofors kommun för att eventuellt locka till inflyttning och företagsetableringar. Tidningen innehåller 33 bilder. Ingen av dessa har tagits i Torsåker. Av tidningens 23 redaktionella artiklar finns ingen som handlar om Torsåker. Den information som ges om Torsåker säger att det finns ett skoldistrikt med det namnet, det finns järnvägsstation och fjärrvärmeverk, och där spelas teater på somrarna. I ett reportage om en duktig idrottstjej från Torsåker skriver man att hon är från Råbacka söder om Hofors. I ett På Korpögats fråga på vilken grund kommunen kan säga att befolkningen i Hofors kommer att öka under 2004 fick vi följande skriftliga svar: När verbet står i preteritum eller presens trots att årtalet anger futurum tror jag att de flesta läsarna inser att tryckfelsnisse varit framme, även om det inte kan skada med lite optimism ibland. Synpunkten är i och för sig rätt eftersom kommunen förfogar inte heller över någon kristallkula där vi kan se in i Tommy Nilsen Turismansvarig, Hofors kommun Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel annat sammanhang skriver man södra delen av kommunen istället för att använda ortsnamnet Torsåker. Hur framställer man då Hofors? Ortsnamnet Hofors nämns i tidningen 239 gånger mot fem gånger för Torsåker. Hofors beskrivs som en ort i stark utveckling. Invånarantalet Hoforsborna uppges vara till antalet och därmed har alla Torsåkersbor konverterats till Hoforsbor. Vidare säger man att befolkningen i Hofors kommer att öka under 2004 utan anvisning om hur man kan veta det. Man beskriver också samarbetet mellan Ovako och Hofors kommun och hävdar att det resulterar i en fruktbar samverkan som leder till att den fortsatta utvecklingen stärks. De lagda varslen vid Ovako om 170 arbetstillfällen nämns inte alls. För att markera den historiska kopplingen till järnet sägs att järn tillverkades i Hofors redan på 1500-talet. Bevisen för att man tillverkade järn i Torsåker redan för tvåtusen år sedan nonchaleras helt. Världssensationen Kråknäsjärnet från Torsåker nämns inte alls. Annonsplats Bakom tidningen ligger K Ahlkvist Grafisk Konsult AB i Göteborg som ger ut sådana här tidningar över hela Sverige. Affärsidén byg-

5 KORPÖGAT 5 ger på att lokala företagare köper annonsplats i tidningen. Ställer sig sedan kommunen bakom tidningen, får kommunen några sidor gratis till sitt förfogande. På så sätt bidrar ortens företagare till att finansiera kommunens egen marknadsföring. Hofors kommun har ställt sig bakom tidningen och det är Tommy Nielsen som är kommunens kontaktperson i ärendet. Preteritum Korpögat har ställt några skriftliga frågor till honom med anledning av innehållet. Tommy Nielsen svarar ingenting beträffande vår fråga om varför Kråknäsjärnet inte har omnämnts. I övrigt svarar han att han inte kan se något fel i att kalla kommunens alla invånare för Hoforsbor. Beträffande idrottstjejen svarar han att man använt uttrycket Råbacka söder om Hofors för att det kan vara mer upplysande att beskriva en plats utifrån geografiskt läge än vilken församling som avses. På frågan om hur man kan veta att Hofors befolkning ökar under år 2004 svarar han med en kryptisk formulering om preteritum, presens, kristallkula och tryckfelsnisse som vi inte riktigt kan tyda. Torsåker kan Korpögat bad också att få träffa kommunalrådet Marie-Louise Dangardt för att höra hennes kommentarer kring tidningen och kring de frågor som Korpögat ställt till Tommy Nielsen. Vi frågar bland annat om hon kan tyda svaret från Tommy Nielsen om den påstådda befolkningsökningen under Nej, det kan jag inte. Men Korpögats läsare kan nog tyda det, svarar kommunalrådet. Marie-Louise Dangart berättar att hon enbart fått positiva reaktioner på tidningen Kraftfullt i Hofors. Hon tycker att affärsidén kring tidningen är bra. På vår Hofors kommunalråd Marie-Louise Dangardt fråga om det är lämpligt att låta ortens företagare bekosta kommunens marknadsföring, svarar hon: Företagen marknadsför sig själva. Därigenom marknadsför man även den kommun där man är verksam. Kråkspark Vidare kan hon inte kan tänka i termer som Hofors och Torsåker utan vill helst se kommunen som en enhet. På frågorna kring begreppen Torsåkersbor och Hoforsbor säger hon att hon inte kan se något direkt fel i att benämna alla kommuninvånare som Hoforsbor. Vi bor ju alla i Hofors kommun, påpekar hon men tillägger att det nog var en miss att inte berätta om Kråknäsjärnet. Men jag kan försäkra att i Hofors kommun är vi stolta över Kråknäsjärnet, säger hon vidare. Vi berör också frågan om det inte är att ta i lite då man i tidningen använder ord som stadskärna och trädgårdsstad i beskrivningen av Hofors centrum: Begreppet trädgårdsstad är myntat av kommunarkitekten som namn på ett projekt. Och då jag säger stadskärna menar jag Hofors centrala delar. Det tror jag folk begriper. Jag är inte mycket för ordklyverier, svarar kommunalrådet. Avslutningsvis påpekar vi att de vackraste vyerna i kommunen finns i Torsåker. Kunde ingen av dessa få komma med i tidningen? Vi har mycket fint att visa upp från vår kommun. Men allt kan inte komma med i en sådan här tidning, avslutar kommunalrådet. Text & Foto: Staffan Berglind

6 6 KORPÖGAT Följetong i två delar: Lindska stiftelsen, del I 1956 donerade två ensamma människor sin förmögenhet till Torsåkers församling. Fondens avkastning skulle gå till ungdomarna i Torsåker. Tillgångarna i fonden var vid instiftandet cirka en kvarts miljon i kontanter samt en stor aktieportfölj i svenska börsbolag. Till detta kom också värdet av två jordbruksfastigheter. Uppdraget att förvalta fonden gick till Svenska Handelsbanken. Idag vet ingen hur mycket pengar som finns i fonden eller hur stor den årliga avkastningen är. Torsåkers församling, som står som ägare till fonden, har ingen insyn längre. Under 1900-talet fick Torsåkers församling ta emot flera större donationer. Den största av alla kallas idag för Lindska stiftelsen. Sagan bakom stiftelsens tillkomst skulle kunna utgöra grunden till en roman. Där finns alla ingredienser som vi lärt känna genom TV-serier som Dallas, Rederiet, Törnfåglarna och Varuhuset. Människors fördomar blandas med olyckor, personliga tragedier och känslan för tidigare generationers verk. Där finns även de viktigaste beståndsdelarna för att en historia skall bli riktigt bra kärlek och pengar. Hilda Maria Den 14 mars 1896 föddes ett flickebarn på gården Olas i Kalvsnäs. Hon döptes till Hilda Maria. Gården var ett välskött jordbruksföretag med tillhörande skogsskifte som betingade ett stort ekonomiskt värde. Gårdens ägare Erik Olsson och hans hustru Anna hade dessutom en omfattande förmögenhet i form av kontanter och värdepapper. Dottern Hilda blev makarnas enda barn. Redan då hon var i tonåren stod det klart att hon genom förestående arv skulle komma att bli Torsåkersbygdens mest förmögna person. Som ung var Hilda glad och utåtriktad och tyckte om att delta i sällskapslivet. Då hon dessutom hade ett fördelaktigt utseende började det lite till mans spekuleras om vem som skulle kunna vara fin nog att få gifta sig med henne. Simon Man utgick ifrån att det knappast kunde bli en Torsåkersbo. Det spekulerades kring grevar och baroner, kanske en stilig löjtnant i karriären eller möjligen någon grosshandlarson från Stockholm eller någon landshövdingekandidat. På gården där hon växte upp fanns drängen Simon. Han var sex år äldre än Hilda och skilde sig inte mycket från andra drängar i byn. Han var plikttrogen och skötsam och hade goda möjligheter att försörja sig på sina kunskaper om hur man svingar en dynggrep. Så småningom började det gå rykten i Torsåker om att drängen Simon och Hilda börjat visa sig ute tillsammans. Till en början tog man för givet att det hade en naturlig förklaring att Simon fått order av sin husbonde att med häst och vagn skjutsa Hilda till de olika evenemang i Solbergaleden 15, Torsåker Tel vi tål att jämföras har Julklapparna till de rätta priserna Karesuandokniv från 262:- Ryggsäckar med stol från 99:- Varma västar & vantar från 39:50:- Vi har det mesta inom Jakt & Fiske! Ammunition, Vinterfiske, Pimpelspön Isborrar, Motorborrar mm Simon och Hilda Lind på lustresa till Gefle 1922 Mörtstuga 250:- Pimpelskrylla med bärremmar 449:- Flytoverall 995:- Lämplig vid tex. fiske eller skoteråkning

7 KORPÖGAT 7 Hilda Maria bygden som hon önskade besöka. Men den som hade ögon att se med kunde notera att det nog inte enbart var i egenskap av kusk som Simon delade Hildas sällskap. I bygden talades det allmänt om hur bonden Olsson kunde tillåta något sådant. Visste han över huvud taget om vad som skedde? Och hur var det med Simon? Inte kunde han väl gå och inbilla sig att det var han som skulle få sätta vigselringen på Hildas finger? Kärlekslycka Men så blev det. Efter att Hildas föräldrar gått ur tiden blev Simon och Hilda ensamma kvar på gården. Att deras förhållande grundades på kärlek var det ingen tvekan om. Dock blev kärleken aldrig fullkomlig. Simon och Hilda fick inte några barn. Genom en tragisk dödsolycka i samband med skogsarbete skulle de sedan komma att ärva ytterligare en jordbruksfastighet vilket gjorde att Hildas förmögenhet växte till nya höjder. Olyckan ledde också till att den ende arvtagaren efter Simon och Hilda försvann. Simon och Hilda började nu bli gamla. Livet hade haft sin blomstringstid. Nu satt de ensamma på sin gård med sin enorma förmögenhet som bara växte och växte. Själva hade de ingen användning för den. Och det fanns inga barn att ge den till. Ödesdigert beslut Då fattade de sitt gemensamma beslut: Förmögenheten skulle doneras till Torsåkers församling i en fond vars avkastning skulle tillfalla Torsåkersbygdens barn. Då fonden officiellt bildades den 20 december 1974 utgjordes dess tillgångar av reverser rörande två stora jordbruksfastigheter i Torsåker, kontanta medel om kr samt olika aktier och obli- När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/fax Simon gationer av varierande slag och valörer. Därmed var den största donation som någonsin utförts i Torsåker slutförd. Men hur blev det egentligen? Blev det som Hilda hade tänkt? I nästa nummer av Korpögat ställer vi frågan: Hur kunde Hildas gåva till Torsåkers barn hamna på ett hemligt konto i Stockholm? Text: Staffan Berglind Foto: Anders Ohlsson Centralgatan 13 Hofors Tel

8 8 KORPÖGAT När barnen kom till tomten Det säljs lotter med priser som är skänkta av privatpersoner och företag. De pengar som kommer in finansierar nästa aktivitet. Tomtesmyg skulle inte kunna genomföras utan alla ideella krafter, säger Inger Kindlund, en av grundarna av Tomtesmyg. Det var full aktivitet i gamla affären, smedjan, stallet, lillstuga och på logen fanns det en fiskdamm. Nysnön kom med besked under natten och inramade Tomtesmyg Ser du tomten? För femte året i rad har det varit Tomtesmyg i Torsåker. Tomtesmyg startade den 29 november för funktionshindrade. Det var första gången, men inte den sista, för detta har varit en dröm av de som Isak med lillebror Olof fanns en uppbyggd ramp så det blev lättare att titta in till tomten. Andra advent var det dags för det sedvanliga Tomtesmyget. Då kom det cirka 900 besökare. Det var långa köer på vägen upp till tomten. Man går med vägvisare så att det inte kommer för många samtidigt. På vägen upp till tomten passerar man trollfar med sina trollungar. Hans trumma ekar genom den mörka kvällen. Det är inte alla som tycker att det är roligt Dunja vid spinnrocken och förhöjde stämningen och känslan av den annalkande julen. Nu ser alla fram emot nästa års Tomtesmyg. en gång startade Tomtesmyg, att kunna erbjuda funktionshindrade barn chansen att träffa tomten. Det kom inte så många barn, men med facit i hand så kom det inte många första året heller när Tomtesmyg startade. Alla barn kan inte träffa tomten ute i skogen, därför hade tomten flyttat ner från skogen och bosatt sig i Gammelgårdens lillstuga, där det Rytmisk trollgubbe att träffa tomten som sitter i stugan och förbereder julen. En del är lite rädda för tomten, medan andra lägger sina önskelistor i tomtens brevlåda. Alla bjuds på grillad korv, Festis och varm glögg. Rickard Nilsson med följe Text: MAH Foto: Eva-Lotta P.

9 TV:s mediemagasin granskar Korpögat Korpögat har uppmärksammats av Mediemagasinet från SVT Göteborg. Vår tidning hade väckt deras nyfikenhet. Inslaget handlar om att dagstidningar lägger ner sina lokalkontor på löpande band i hela vårt avlånga land. Ett exempel från vår bygd är att Gefle Dagblad lagt ner sin lokalredaktion i Hofors. Det skedde ungefär samtidigt som Korpögat startade sin utgivning för Tyngre problematik kring talsvårigheter Inför Barn- och ungdomsnämnden har kommunens talpedagoger Ulla Styf och Liz Johansson redogjort för sitt arbete där de säger att lika många barn med talsvårigheter upptäcks varje år. Dock har problemen blivit allt svårare och mer komplexa. Problem som ökar är dålig språkförståelse och dåligt ordförråd. Exempel på andra problem som ökar är svårigheter med r- och s-ljuden samt stamning. Varje år görs tester på alla sexåringar och i mån av resurser även på fyra- och femåringar. att ge invånarna information och nyheter. Korpögat är egentligen en liten sensation i tidningsvärlden. Mediemagasinet ville veta vad som drev oss att göra en tidning helt ideellt, där ingen fick betalt. Vi tycker att responsen från våra läsare är tillräcklig betalning och att Korpögat känns viktig. Mediemagasinet sänds den 11 december i TV 2 med repris i helgen. Inget behov av äldreskyddsombud Eskil Säll (fp) har inför kommunstyrelsen väckt frågan om behov av ett äldreskyddsombud i Hofors kommun. Omvårdnadsnämndens verksamhetschef Gun-Britt Groph har i ett yttrande svarat att hon inte kan se något sådant behov. Redan idag finns olika system inom kommunen där både kommuninnevånare och anhöriga kan lämna synpunkter på äldrevården. Dessutom har Länsstyrelsen kraftigt utökat sin tillsyn över kommunernas äldreomsorg, menar Gun-Britt Groph. KORPÖGAT 9 Skydd för förtroendevalda Ingemar Karlén (kd) är illa berörd av mordet på Anna Lindh. Till kommunstyrelsen har han ställt en interpellation där han frågar om kommunens rutiner vid eventuella hot mot någon förtroendevald. Kalén hänvisar till en av Kommunförbundet gjord undersökning som visar att hela 17 procent av dem som satt ordförande i en kommunal nämnd, hade under tiden utsatts för någon form av hot. Kalén frågar vem det är inom kommunen som är ansvarig för de förtroendevaldas säkerhet. Svar lämnas vid nästa fullmäktigesammanträde. Nedsatt hastighet i Berg Hastigheten genom Bergs by har sänkts till 30 km/tim. Det är Ing- Marie Löfgren boende i Berg som slagit larm till Länsstyrelsen om trafiksituationen i byn. Äldre som promenerar med sina hundar, barn som rider och ungdomar som cyklar har ingenstans att ta vägen då bilar kommer farande med hög fart. Företrädare för Vägverket och Länsstyrelsen har studerat förhållandena på plats och beslutat om hastighetsnedsättning. po.ferm datorservice Service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen Torsåker

10 10 KORPÖGAT Lärarna på Solberga: Rädda vårt bibliotek Nu växer kritiken mot den planerade nedläggningen av Torsåkersbiblioteket. Lärarkåren på Solberga skola har i en skrivelse till kommunen påpekat att Torsåker, till skillnad från Hofors, ökar sin befolkning med inflyttning även från andra kommuner. Nya vigselförrättare På biblioteket lånas inte enbart böcker. Skolan samarbetar även med bibliotekspersonalen kring olika projekt i undervisningen. Bibliotekets internettjänst utnyttjas flitigt av eleverna. Från lärarkåren pekar man också på de larmrapporter som talar om barns allt sämre läs- och skrivförmåga. På Solberga skola jobbar vi nu intensivt med att försöka förbättra elevernas läsförmåga genom olika slags projekt och insatser. Vi behöver biblioteket för att kunna genomföra detta säger lärarna och fortsätter: Vi finner det mycket märkligt att man då från kommunens sida ytterligare vill begränsa möjligheterna att komma till rätta med problemen genom att plocka bort en så viktig resurs som biblioteket är. Man borde egentligen göra tvärt om, så att alla vackra mål som finns nedskrivna i kommunala dokument har en möjlighet att bli verklighet, säger man från lärarkåren. Även länsbibliotekarien Jan Boman har skrivit till kommunen och uttryckt sin förvåning över den planerade nedläggningen. Under de senaste åren har biblioteken genomgått betydande förändringar. Ny teknik och ökade möjligheter till nätbaserad information medför möjligheter att på den mest avlägsna filial erbjuda samma utbud som ett huvudbibliotek, säger Jan Boman och påpekar att spridning och tillämpning av kunskap är idag den kanske viktigaste värdeskapande faktorn vi har. Till Länsstyrelsen har inkommit en begäran från Hofors kommun om att Eira Källgren och Raimo Pärssinen skall förordnas som borgerliga vigselförrättare samt registreringsförrättare. Bakgrunden är att de tidigare förrättarna Lars Westin och Inger Gustafsson har sagt upp sig från sina uppdrag. Eira Källgren och Raimo Pärssinen har efter tillfrågan förklarat sig villiga att åta sig uppgifterna. Text: Staffan Berglind Är det viktigt att ha ett bibliotek i Torsåker? Sofia Holmgren: Ja, med tanke på att det finns folk som inte kan ta sig till tätorten. Siv Jansson: Ja, det är viktigt eftersom förbindelserna med Hofors är dåliga. Gun-Marie Lundgren: Att lägga ned biblioteket är inte bra för dom som inte har möjlighet att ta sig till andra orter. Linda Blomgren: Ja, det vore synd för alla kan ju inte köpa böcker. Själv lånar jag gärna böcker på bibliotek. Ing-Marie Möller- Andersen: Jag har själv jobbat inom som bibliotekarie i 30 år och det vore inte bra om biblioteket lades ner. Text &foto: MA.H & Staffan Berglind 13 DEC ROCKABILLY med RUSTY BUMPER 31 JAN RACEWAY Vi önskar alla en riktig God Jul och Gott Nytt År

11 KORPÖGAT 11 PRO lär sig surfa Nu har bygdens pensionärer siktet inställt på nätet. Det är ABF som via PRO lockat sex pensionärer som under sakkunnig ledning av Nils-Erik Sahlström tagit sina första steg in i datavärlden. Några av deltagarna Ungdomsgården Lyan har utrustats med nya datorer för ungdomarna, datorer som mellan varven nu nyttjas även av pensionärer. De första lektionerna har handlat om att bli vän med tangentbordet. De flesta av oss har aldrig ens suttit framför en skrivmaskin, säger Karin Hedlund som är en av deltagarna. På frågan om varför man går kursen svarar alla nästan unisont: Det är roligt att lära sig något nytt trots att man blivit lite äldre. Mona Kjettselberg har gått en datautbildning på sitt tidigare arbete: Det gick lite för fort. Jag kunde inte hänga med riktigt. Här är tempot i utbildningen lite mer anpassat till oss som inte är ungdomar, säger Mona. Målet är att man till sommaren på egen hand skall kunna ta sig ut på Internet för att surfa, skicka e- post och betala räkningar. Det kommer dom säkert att klara allesammans, säger kursledaren Nils-Erik Sahlström. Text & foto: Staffan Berglind Din lokala leverantör av villaolja & diesel Ren och välordnad industrimiljö en framgångsfaktor GR SANERING AB Pumpverksgatan Box Hofors Tel Fax God Jul & Gott Nytt År till alla kunder Beställ olja nu! Innan prishöjningen vid årsskiftet Lars Lindroths Åkeri Tel ,

12 12 KORPÖGAT Nytt avtal för lokaltrafiken Ingvar i föreläsar tagen Kulturpris till Dandanell Ingvar Dandanell kom till Torsåkers bygdegård för att föreläsa om försvunna idyller i Hofors. Ingvar Dandanell hade mer eller mindre lurats till Torsåker för att i samband med sin föreläsning få ta emot Gästriklands kulturhistoriska sällskaps kulturpris för 2003, något som han själv var helt ovetande om och som gladde honom mycket. Priset på femtusen kronor överlämnades av kulturföreningens ordförande Göran Severin med motiveringen att Dandanell på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att dokumentera bergsmanslivet och dess historia. Text & foto: Staffan Berglind Förhandlingar pågår om trafikavtal för nästa år med tidtabellskifte i mitten av juni Önskemål finns om utökad trafik med linje 46 Hofors Torsåker. Främst högre turtäthet dagtid önskas samt flera kvällsturer och återinförande av nattturer. Antalet gymnasie- och högstadieelever från Torsåker ökar. Resandestatistiken visar en svag ökning jämfört med föregående trafikår. Kommunstyrelsen föreslår dock beslut om trafik på linje 46 i oförändrad omfattning. Vidare uppmanas skolorna att anpassa sina start- och sluttider till linjetrafikens tider. Att julklappar välja är inte så lätt, det enklaste blir då en biobiljett Julklappstips... Badrock i tjock frotté 595:- Canon, S,M,L Toalettsits 295:- Kandre, vitlackad Massagedusch 175:- Arrow, 3 olika strålfunktioner Butiken är laddad med frotté, tvålar, badskum, badoljor mm Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År! Eiler, Risto, Fredrik, Daniel, Christer, Lena, Lisa Magasinsgatan 20, Storvik Tel , Fax

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak

Läs mer

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Oktober 2004 Pris 10:- Förfäderna återuppstår Att rekonstruera Torsåkers sockendräkt är ett sätt att bevara traditioner och lära sig hur förfäderna

Läs mer

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand.

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand. K T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Augusti 2004 Pris 10 kronor Ett fall i EU-sand Barn har i alla tider gillat att gunga och leka med sand. Men efter EU-inträdet är allt inte lika enkelt

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rätt ska vara rätt, sa rätten

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rätt ska vara rätt, sa rätten KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 4 April 2006 Pris 10:- Ja må han leva Många firar sina större bemärkelsedagar på annan ort. Det gjorde även slaktaren Viktor Lindfors då han

Läs mer

Hetsande brännvinsost

Hetsande brännvinsost Årgång 7 Oktober 2009 Pris 10:- Med kunden i centrum De flesta företag månar om sina kunder, men det finns också företag som inte har någon större anledning att göra det. Kunderna kommer ändå. Det gäller

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Båtgåta

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Båtgåta KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 7 April 2009 Pris 10:- Härmed efterlyses Som kanske alla vet är det gratis att i Korpögat efterlysa saknade föremål samt saknade hundar och katter.

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Reaktioner efter avslöjande om dementa VÄRMDÖ Efter NVP:s artikel i förra veckan om dementa Iréne som inte har varit ute sen 2008, har politiker

Reaktioner efter avslöjande om dementa VÄRMDÖ Efter NVP:s artikel i förra veckan om dementa Iréne som inte har varit ute sen 2008, har politiker 2 FEBRUARI 2010 ÅRG 21, NR 5 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 16 Lokalt derby i Vi i femman FAMILJE 28 Pigg 102-åring

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013 Våren 2013 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Foto Inger Jansson Fira Påsk på Husby Säteri!

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009 Bilen stannade försäkringen löste det Roberth Landers har hittat flytet i bankens gamla lokaler Stiftelsen utrustade

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Mars - April 2006 RAPPORTEN. Mode Mingel Nöjesliv Krönikor Reportage. Koll på Kalmar...

Mars - April 2006 RAPPORTEN. Mode Mingel Nöjesliv Krönikor Reportage. Koll på Kalmar... RAPPORTEN Mars - April 2006 Mode Mingel Nöjesliv Krönikor Reportage Koll på Kalmar... Äntligen dags för andra numret av CityRapporten! Vi är jätteglada för all positiv respons vi fått av läsare och annonsörer.

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer