KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA."

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 1 Nr: 9-10 December Besök från Järvsö Som ett yrväder kom hon genom snöstormen till Torsåker och tog hela bygden i famn. Har man stått på scenen i femtio år orkar man inte längre spela teater. Då är man sig själv. Och det var hon, undret från Järvsö allas vår Lill-Babs. Sidorna: Från Fors till USA Anders Olsson lämnade Torsåker för Amerika. Han kom att leva ett rastlöst liv. Hemma i Fors blev pappan mördad och på ålderns höst längtade Anders hem. Det framgår av en omfattande brevväxling med hembygden. Sidan 24 Smygtitt hos tomten Sidan 8 Tors hammare dånar Hoforsbor är vi allihopa, sjunger våra kommunföreträdare i dansen kring granen i år. Men i kommunens södra delar bankar Tor i protest med sin hammare så att det dånar ända till kommunhuset på Granvägen. Kommunens försök till tidningsutgivning blev ingen succé. I alla fall inte i Torsåker. Sidorna 4-5 Hagaskolan i filmtävling Hagaskolans nionde klass har deltagit i en frågetävling i filmkunskap. Finalen, dit klassen tog sig, avgjordes i Filmstaden i Gävle. Det blev en spännande kamp om andraplatsen, där Hagaskolan till slut stod som segrare. Priset blev kronor och biobesök för hela klassen. Sidan 23 Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14

2 2 KORPÖGAT Ledare Ulv och får Julen ljusets högtid, glädje. Bortom julen väntar ett nytt år med nya föresatser och framtidstro. Tidningen Korpögat fyller ett år. När Torsåker fick sin egen tidning i januari detta anno 2003 var det nog en och annan som trodde att det bara var en dagslända. Men Korpögat lever och går snart in på sin andra årgång. Tidningen har också blivit erkänd, artiklar i Korpögat citeras allt oftare av drakarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Korpögat blev till och med av riksintresse då SVTs Mediemagasinet i veckan uppmärksammade tillkomsten av en tidning, gjord av invånarna för invånarna i Torsåker. Ytterst är det en fråga om demokrati, att ge den information invånarna behöver för att ta ställning i politiska frågor som rör den egna kommundelen. Det handlar också om att granska kommunledningens förslag innan de definitiva besluten är fattade. När grävskopan står på tomten är det för sent att protestera. I detta nummer av Korpögat uppmärksammar vi Hofors kommuns egna försök till tidningsutgivning. Vi ska inte recensera utan bara kort konstatera att försöket inte blev så lyckat. Bakgrunden är att Hofors kommun kontaktades av ett Göteborgsföretag. Erbjudandet var att om kommunen ställde sig bakom utgivningen av en reklamtidning så skulle kommunen få disponera ett visst utrymme i tidningen. Tidningens reportrar skrev sen positiva artiklar om ortens företag till en kostnad av kronor per styck. Trovärdigheten hos en sån tidning kan starkt ifrågasättas. Anmärkningsvärt är också att kommunen ställer sig bakom en tidning som på sida efter sida bryter mot reglerna för textreklam som är fastställda i Etiska regler för press, radio och TV. I de artiklar som handlar om Hofors finns också en del direkta felaktigheter. I ett försök att ge en positiv bild av utvecklingen i Hofors nämns inte med en rad att Ovako nyligen varslat 170 anställda om uppsägning. Kommunen påstår också att befolkningen kom-mer att öka nästa år. Detta påstående motsägs av en prognos från Svenskt Näringsliv som talar om att den arbetsföra befolkningen nästa år kommer att minska med 27 procent. Sanningen kan minsann vara tung att bära och kan inte förträngas genom reklam. Men inför ljusets högtid ska vi inte kverulera och göra bördan än tyngre. Mörker kan aldrig bekämpas med mörker utan endast med ljus. I den södra delen av kommunen, i Torsåker, finns framtidstron och idéerna. Här finns de resurser som krävs för att göra 2004 till ett gott år för alla invånare. Det är bara att ta emot den utsträckta handen, fånga ögonblicket i juletid då ulv och får sover i samma säng. KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening T.f. ansvarig utgivare Lars Pettersson Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Layout: Katarina Berglund Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Tryck: Sandvikens Tryckeri AB 2003 Ansvar för värdeminskningar: 1. Säg att vi har Ericsson-aktier som vi har köpt för 50kr. Nu rasar kursen ner till 10kr men vi säljer dom ändå med 40kr förlust. Kan vi då skicka räkning till Ericsson på de 40kr som kursen minskat? Tydligen inte. 2. Vi har köpt ett hus för kr, banken har låtit värdera huset och innehar pantbrev som säkerhet för huslånet. Om vi tvingas att sälja huset för dagsvärdet kr så kommer ju banken att jaga oss tills vi har ersatt banken för marknadens prisnedgång. Hur kan vi då i detta fall tvingas hålla banken skadeslös för marknadens prissättning, när vi själva inte kan göra samma sak tillbaka? Är det alltid privatpersoner som skall hålla näringsidkare skadeslösa, och aldrig tvärt om? Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker /Korpulenten Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel fax KORPÖGAT är inget EU-projekt

3 KORPÖGAT 3 DEBATT Information ingen häxjakt I förra numret av Korpögat rapporterade vi om den debatt som uppkommit mellan Folkhemmet i Hofors- Torsåker (fht) och Barn- och ungdomsnämnden, BUN, rörande förhållandena på Hagaskolan. En som reagerat över artikeln är Hagaskolans rektor, som ber att få göra följande inlägg: I Korpögat nr 8 skriver Staffan Berglind att Hagaskolan inte uppfyller kraven för en svensk högstadieskola. Om Staffan Berglind tog sig tid att besöka skolan och vara med på ett antal lektioner skulle han finna att Hagaskolan mycket väl uppfyller kraven för en svensk högstadieskola. Problemet är bland annat att Staffan Berglind har valt fel fokus. Personalen på Hagaskolan har i flera år skrivit till BUN om sin oro för att åk 7 varje år har sämre och sämre förutsättningar med sig från sin tid i åk 1-6. Gemensamt för de skolor som har haft åk 1-6 är att man sedan mitten av nittiotalet monterat ner en stor del av sin speciallärarundervisning för elever med behov av stöd. Dessutom har resurserna för grupptimmar reducerats kraftigt eller tagits bort helt. Detta har i sin tur lett till att elevernas problem vuxit med tiden för att sedan, när eleverna kommer till åk 7, vara mycket stora. Var och en kan ju förstå att lärarna i åk 7-9 inte har en sportslig chans att hjälpa dessa elever fram till godkända betyg i alla ämnen. Särskilt som antalet elever med behov av stöd har vuxit år från år. Antalet barn med behov av stöd är ungefär lika stort både från Torsåker och Hagaskolans upptagningsområde i Hofors. Därför kan vi med ganska stor säkerhet centrera var problemet till stor del legat hittills. Nu, höstterminen 2003, har åk 1-3 på Lillåskolan fått tillbaka en speciallärare på heltid. Det innebär att skolans möjligheter att ge hjälp till de barn som behöver stöd tidigt kan få det. Detta kommer också att påverka resultaten från åk 7-9 när barnen kommer dit. Sedan kan vi alltid bli bättre på att hjälpa barn med behov av stöd och vi arbetar hårt på det. Vårt mål, som vi lägger ner stor möda på att komma närmare, är att bli mycket bättre på att se till varje elevs speciella behov och utveckling. Skolorna i Hofors är dock inte betjänta av en häxjakt, byggd på undermåligt inhämtande av information och bristande vilja att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Per Rostgaard Evald Rektor Hagaskolan Svar direkt: Det bor många barnfamiljer i Torsåker. Därför brukar Korpögat ibland rapportera om de Torsåkersrelaterade ärenden som hamnar hos BUN. Vi tror att den rapporteringen kan vara av intresse för dem som är föräldrar. Därvid lägger vi aldrig in några egna värderingar i nyhetsartiklar. Vår uppgift är endast att till våra läsare förmedla vad som står i kommunens handlingar och vad som framkommer i ärendeberedningen. Så har även skett den här gången. I stora stycken har det skett ordagrant från källmaterialet. Materialet till artikeln är hämtat från två olika handlingar som är registrerade hos Hofors kommun och som således är offentliga. Vi har berättat om vad (fht) framfört till kommunen rörande förhållandena på Hagaskolan och vi har berättat om vad kommunens företrädare svarat. Vi har även kontaktat (fht) för några kompletterande upplysningar för att säkerställa en saklig rapportering. Så enkelt är det och ordet häxjakt tycks vara lite främmande i sammanhanget. Att problemet bottnar i nedskärningarna inom skolan är vi nog alla överens om. Men sådana problem kan Korpögat inte göra något åt. Vi kan bara rapportera om dem, och det tänker vi fortsätta med. Staffan Berglind BREV TILL KORPÖGAT Träffade ett barn igår. Ett barn som alla andra. Trodde jag. Eller? Inte ett barn som när jag var ett barn. När jag var ett barn styrdes vi av nyfikenhet. Detta barn av brutalitet. En liten spindel kom gåendes. När jag var liten stannade jag upp och funderade vart spindeln var på väg. Detta barn ville avsluta spindelns promenad genom att mosa den under sitt finger. Varför? Barnet visste inte själv. Det verkade som det mest naturliga att göra när man såg en spindel. Vem har lärt barnet det? Föräldrarna? Skolan? Var går gränsen? En spindel? En mus? En katt? En människa? Vem bestämmer det? Ha en riktigt god jul! Dunja Kalk en torsåkersbo

4 4 KORPÖGAT När Hofors kommun gör reklam Kommunledningen i Hofors vill ge en positiv bild av sin kommun. Därför gav Hofors ett Göteborgsföretag i uppdrag att ge ut en tidning kring kommunen och dess näringsliv. I ett brev från kommunen uppmanas ortens näringsliv att annonsera i tidningen. Annonserna publicerades i form av artiklar som skulle ge en positiv bild av företaget, där de även kunde få med en bild och sin logotype. Kostnaden för en halvsida var kronor. De sidor som inte fylldes med företagarnas artiklar fick kommunen disponera utan kostnad. Nu har tidningen distribuerats dock med en del felaktigheter och utelämnad information. Nu har Hofors kommun gett sig in i tidningsbranschen. Kraftfullt i Hofors heter ett informationsblad producerat av ett Göteborgsföretag i exemplar som delats ut till alla kommunens hushåll, grannkommunernas arbetsförmedlingar och andra intressenter ute i landet. Syftet med informationsbladet är att med bilder och artiklar presentera Hofors kommun för att eventuellt locka till inflyttning och företagsetableringar. Tidningen innehåller 33 bilder. Ingen av dessa har tagits i Torsåker. Av tidningens 23 redaktionella artiklar finns ingen som handlar om Torsåker. Den information som ges om Torsåker säger att det finns ett skoldistrikt med det namnet, det finns järnvägsstation och fjärrvärmeverk, och där spelas teater på somrarna. I ett reportage om en duktig idrottstjej från Torsåker skriver man att hon är från Råbacka söder om Hofors. I ett På Korpögats fråga på vilken grund kommunen kan säga att befolkningen i Hofors kommer att öka under 2004 fick vi följande skriftliga svar: När verbet står i preteritum eller presens trots att årtalet anger futurum tror jag att de flesta läsarna inser att tryckfelsnisse varit framme, även om det inte kan skada med lite optimism ibland. Synpunkten är i och för sig rätt eftersom kommunen förfogar inte heller över någon kristallkula där vi kan se in i Tommy Nilsen Turismansvarig, Hofors kommun Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel annat sammanhang skriver man södra delen av kommunen istället för att använda ortsnamnet Torsåker. Hur framställer man då Hofors? Ortsnamnet Hofors nämns i tidningen 239 gånger mot fem gånger för Torsåker. Hofors beskrivs som en ort i stark utveckling. Invånarantalet Hoforsborna uppges vara till antalet och därmed har alla Torsåkersbor konverterats till Hoforsbor. Vidare säger man att befolkningen i Hofors kommer att öka under 2004 utan anvisning om hur man kan veta det. Man beskriver också samarbetet mellan Ovako och Hofors kommun och hävdar att det resulterar i en fruktbar samverkan som leder till att den fortsatta utvecklingen stärks. De lagda varslen vid Ovako om 170 arbetstillfällen nämns inte alls. För att markera den historiska kopplingen till järnet sägs att järn tillverkades i Hofors redan på 1500-talet. Bevisen för att man tillverkade järn i Torsåker redan för tvåtusen år sedan nonchaleras helt. Världssensationen Kråknäsjärnet från Torsåker nämns inte alls. Annonsplats Bakom tidningen ligger K Ahlkvist Grafisk Konsult AB i Göteborg som ger ut sådana här tidningar över hela Sverige. Affärsidén byg-

5 KORPÖGAT 5 ger på att lokala företagare köper annonsplats i tidningen. Ställer sig sedan kommunen bakom tidningen, får kommunen några sidor gratis till sitt förfogande. På så sätt bidrar ortens företagare till att finansiera kommunens egen marknadsföring. Hofors kommun har ställt sig bakom tidningen och det är Tommy Nielsen som är kommunens kontaktperson i ärendet. Preteritum Korpögat har ställt några skriftliga frågor till honom med anledning av innehållet. Tommy Nielsen svarar ingenting beträffande vår fråga om varför Kråknäsjärnet inte har omnämnts. I övrigt svarar han att han inte kan se något fel i att kalla kommunens alla invånare för Hoforsbor. Beträffande idrottstjejen svarar han att man använt uttrycket Råbacka söder om Hofors för att det kan vara mer upplysande att beskriva en plats utifrån geografiskt läge än vilken församling som avses. På frågan om hur man kan veta att Hofors befolkning ökar under år 2004 svarar han med en kryptisk formulering om preteritum, presens, kristallkula och tryckfelsnisse som vi inte riktigt kan tyda. Torsåker kan Korpögat bad också att få träffa kommunalrådet Marie-Louise Dangardt för att höra hennes kommentarer kring tidningen och kring de frågor som Korpögat ställt till Tommy Nielsen. Vi frågar bland annat om hon kan tyda svaret från Tommy Nielsen om den påstådda befolkningsökningen under Nej, det kan jag inte. Men Korpögats läsare kan nog tyda det, svarar kommunalrådet. Marie-Louise Dangart berättar att hon enbart fått positiva reaktioner på tidningen Kraftfullt i Hofors. Hon tycker att affärsidén kring tidningen är bra. På vår Hofors kommunalråd Marie-Louise Dangardt fråga om det är lämpligt att låta ortens företagare bekosta kommunens marknadsföring, svarar hon: Företagen marknadsför sig själva. Därigenom marknadsför man även den kommun där man är verksam. Kråkspark Vidare kan hon inte kan tänka i termer som Hofors och Torsåker utan vill helst se kommunen som en enhet. På frågorna kring begreppen Torsåkersbor och Hoforsbor säger hon att hon inte kan se något direkt fel i att benämna alla kommuninvånare som Hoforsbor. Vi bor ju alla i Hofors kommun, påpekar hon men tillägger att det nog var en miss att inte berätta om Kråknäsjärnet. Men jag kan försäkra att i Hofors kommun är vi stolta över Kråknäsjärnet, säger hon vidare. Vi berör också frågan om det inte är att ta i lite då man i tidningen använder ord som stadskärna och trädgårdsstad i beskrivningen av Hofors centrum: Begreppet trädgårdsstad är myntat av kommunarkitekten som namn på ett projekt. Och då jag säger stadskärna menar jag Hofors centrala delar. Det tror jag folk begriper. Jag är inte mycket för ordklyverier, svarar kommunalrådet. Avslutningsvis påpekar vi att de vackraste vyerna i kommunen finns i Torsåker. Kunde ingen av dessa få komma med i tidningen? Vi har mycket fint att visa upp från vår kommun. Men allt kan inte komma med i en sådan här tidning, avslutar kommunalrådet. Text & Foto: Staffan Berglind

6 6 KORPÖGAT Följetong i två delar: Lindska stiftelsen, del I 1956 donerade två ensamma människor sin förmögenhet till Torsåkers församling. Fondens avkastning skulle gå till ungdomarna i Torsåker. Tillgångarna i fonden var vid instiftandet cirka en kvarts miljon i kontanter samt en stor aktieportfölj i svenska börsbolag. Till detta kom också värdet av två jordbruksfastigheter. Uppdraget att förvalta fonden gick till Svenska Handelsbanken. Idag vet ingen hur mycket pengar som finns i fonden eller hur stor den årliga avkastningen är. Torsåkers församling, som står som ägare till fonden, har ingen insyn längre. Under 1900-talet fick Torsåkers församling ta emot flera större donationer. Den största av alla kallas idag för Lindska stiftelsen. Sagan bakom stiftelsens tillkomst skulle kunna utgöra grunden till en roman. Där finns alla ingredienser som vi lärt känna genom TV-serier som Dallas, Rederiet, Törnfåglarna och Varuhuset. Människors fördomar blandas med olyckor, personliga tragedier och känslan för tidigare generationers verk. Där finns även de viktigaste beståndsdelarna för att en historia skall bli riktigt bra kärlek och pengar. Hilda Maria Den 14 mars 1896 föddes ett flickebarn på gården Olas i Kalvsnäs. Hon döptes till Hilda Maria. Gården var ett välskött jordbruksföretag med tillhörande skogsskifte som betingade ett stort ekonomiskt värde. Gårdens ägare Erik Olsson och hans hustru Anna hade dessutom en omfattande förmögenhet i form av kontanter och värdepapper. Dottern Hilda blev makarnas enda barn. Redan då hon var i tonåren stod det klart att hon genom förestående arv skulle komma att bli Torsåkersbygdens mest förmögna person. Som ung var Hilda glad och utåtriktad och tyckte om att delta i sällskapslivet. Då hon dessutom hade ett fördelaktigt utseende började det lite till mans spekuleras om vem som skulle kunna vara fin nog att få gifta sig med henne. Simon Man utgick ifrån att det knappast kunde bli en Torsåkersbo. Det spekulerades kring grevar och baroner, kanske en stilig löjtnant i karriären eller möjligen någon grosshandlarson från Stockholm eller någon landshövdingekandidat. På gården där hon växte upp fanns drängen Simon. Han var sex år äldre än Hilda och skilde sig inte mycket från andra drängar i byn. Han var plikttrogen och skötsam och hade goda möjligheter att försörja sig på sina kunskaper om hur man svingar en dynggrep. Så småningom började det gå rykten i Torsåker om att drängen Simon och Hilda börjat visa sig ute tillsammans. Till en början tog man för givet att det hade en naturlig förklaring att Simon fått order av sin husbonde att med häst och vagn skjutsa Hilda till de olika evenemang i Solbergaleden 15, Torsåker Tel vi tål att jämföras har Julklapparna till de rätta priserna Karesuandokniv från 262:- Ryggsäckar med stol från 99:- Varma västar & vantar från 39:50:- Vi har det mesta inom Jakt & Fiske! Ammunition, Vinterfiske, Pimpelspön Isborrar, Motorborrar mm Simon och Hilda Lind på lustresa till Gefle 1922 Mörtstuga 250:- Pimpelskrylla med bärremmar 449:- Flytoverall 995:- Lämplig vid tex. fiske eller skoteråkning

7 KORPÖGAT 7 Hilda Maria bygden som hon önskade besöka. Men den som hade ögon att se med kunde notera att det nog inte enbart var i egenskap av kusk som Simon delade Hildas sällskap. I bygden talades det allmänt om hur bonden Olsson kunde tillåta något sådant. Visste han över huvud taget om vad som skedde? Och hur var det med Simon? Inte kunde han väl gå och inbilla sig att det var han som skulle få sätta vigselringen på Hildas finger? Kärlekslycka Men så blev det. Efter att Hildas föräldrar gått ur tiden blev Simon och Hilda ensamma kvar på gården. Att deras förhållande grundades på kärlek var det ingen tvekan om. Dock blev kärleken aldrig fullkomlig. Simon och Hilda fick inte några barn. Genom en tragisk dödsolycka i samband med skogsarbete skulle de sedan komma att ärva ytterligare en jordbruksfastighet vilket gjorde att Hildas förmögenhet växte till nya höjder. Olyckan ledde också till att den ende arvtagaren efter Simon och Hilda försvann. Simon och Hilda började nu bli gamla. Livet hade haft sin blomstringstid. Nu satt de ensamma på sin gård med sin enorma förmögenhet som bara växte och växte. Själva hade de ingen användning för den. Och det fanns inga barn att ge den till. Ödesdigert beslut Då fattade de sitt gemensamma beslut: Förmögenheten skulle doneras till Torsåkers församling i en fond vars avkastning skulle tillfalla Torsåkersbygdens barn. Då fonden officiellt bildades den 20 december 1974 utgjordes dess tillgångar av reverser rörande två stora jordbruksfastigheter i Torsåker, kontanta medel om kr samt olika aktier och obli- När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/fax Simon gationer av varierande slag och valörer. Därmed var den största donation som någonsin utförts i Torsåker slutförd. Men hur blev det egentligen? Blev det som Hilda hade tänkt? I nästa nummer av Korpögat ställer vi frågan: Hur kunde Hildas gåva till Torsåkers barn hamna på ett hemligt konto i Stockholm? Text: Staffan Berglind Foto: Anders Ohlsson Centralgatan 13 Hofors Tel

8 8 KORPÖGAT När barnen kom till tomten Det säljs lotter med priser som är skänkta av privatpersoner och företag. De pengar som kommer in finansierar nästa aktivitet. Tomtesmyg skulle inte kunna genomföras utan alla ideella krafter, säger Inger Kindlund, en av grundarna av Tomtesmyg. Det var full aktivitet i gamla affären, smedjan, stallet, lillstuga och på logen fanns det en fiskdamm. Nysnön kom med besked under natten och inramade Tomtesmyg Ser du tomten? För femte året i rad har det varit Tomtesmyg i Torsåker. Tomtesmyg startade den 29 november för funktionshindrade. Det var första gången, men inte den sista, för detta har varit en dröm av de som Isak med lillebror Olof fanns en uppbyggd ramp så det blev lättare att titta in till tomten. Andra advent var det dags för det sedvanliga Tomtesmyget. Då kom det cirka 900 besökare. Det var långa köer på vägen upp till tomten. Man går med vägvisare så att det inte kommer för många samtidigt. På vägen upp till tomten passerar man trollfar med sina trollungar. Hans trumma ekar genom den mörka kvällen. Det är inte alla som tycker att det är roligt Dunja vid spinnrocken och förhöjde stämningen och känslan av den annalkande julen. Nu ser alla fram emot nästa års Tomtesmyg. en gång startade Tomtesmyg, att kunna erbjuda funktionshindrade barn chansen att träffa tomten. Det kom inte så många barn, men med facit i hand så kom det inte många första året heller när Tomtesmyg startade. Alla barn kan inte träffa tomten ute i skogen, därför hade tomten flyttat ner från skogen och bosatt sig i Gammelgårdens lillstuga, där det Rytmisk trollgubbe att träffa tomten som sitter i stugan och förbereder julen. En del är lite rädda för tomten, medan andra lägger sina önskelistor i tomtens brevlåda. Alla bjuds på grillad korv, Festis och varm glögg. Rickard Nilsson med följe Text: MAH Foto: Eva-Lotta P.

9 TV:s mediemagasin granskar Korpögat Korpögat har uppmärksammats av Mediemagasinet från SVT Göteborg. Vår tidning hade väckt deras nyfikenhet. Inslaget handlar om att dagstidningar lägger ner sina lokalkontor på löpande band i hela vårt avlånga land. Ett exempel från vår bygd är att Gefle Dagblad lagt ner sin lokalredaktion i Hofors. Det skedde ungefär samtidigt som Korpögat startade sin utgivning för Tyngre problematik kring talsvårigheter Inför Barn- och ungdomsnämnden har kommunens talpedagoger Ulla Styf och Liz Johansson redogjort för sitt arbete där de säger att lika många barn med talsvårigheter upptäcks varje år. Dock har problemen blivit allt svårare och mer komplexa. Problem som ökar är dålig språkförståelse och dåligt ordförråd. Exempel på andra problem som ökar är svårigheter med r- och s-ljuden samt stamning. Varje år görs tester på alla sexåringar och i mån av resurser även på fyra- och femåringar. att ge invånarna information och nyheter. Korpögat är egentligen en liten sensation i tidningsvärlden. Mediemagasinet ville veta vad som drev oss att göra en tidning helt ideellt, där ingen fick betalt. Vi tycker att responsen från våra läsare är tillräcklig betalning och att Korpögat känns viktig. Mediemagasinet sänds den 11 december i TV 2 med repris i helgen. Inget behov av äldreskyddsombud Eskil Säll (fp) har inför kommunstyrelsen väckt frågan om behov av ett äldreskyddsombud i Hofors kommun. Omvårdnadsnämndens verksamhetschef Gun-Britt Groph har i ett yttrande svarat att hon inte kan se något sådant behov. Redan idag finns olika system inom kommunen där både kommuninnevånare och anhöriga kan lämna synpunkter på äldrevården. Dessutom har Länsstyrelsen kraftigt utökat sin tillsyn över kommunernas äldreomsorg, menar Gun-Britt Groph. KORPÖGAT 9 Skydd för förtroendevalda Ingemar Karlén (kd) är illa berörd av mordet på Anna Lindh. Till kommunstyrelsen har han ställt en interpellation där han frågar om kommunens rutiner vid eventuella hot mot någon förtroendevald. Kalén hänvisar till en av Kommunförbundet gjord undersökning som visar att hela 17 procent av dem som satt ordförande i en kommunal nämnd, hade under tiden utsatts för någon form av hot. Kalén frågar vem det är inom kommunen som är ansvarig för de förtroendevaldas säkerhet. Svar lämnas vid nästa fullmäktigesammanträde. Nedsatt hastighet i Berg Hastigheten genom Bergs by har sänkts till 30 km/tim. Det är Ing- Marie Löfgren boende i Berg som slagit larm till Länsstyrelsen om trafiksituationen i byn. Äldre som promenerar med sina hundar, barn som rider och ungdomar som cyklar har ingenstans att ta vägen då bilar kommer farande med hög fart. Företrädare för Vägverket och Länsstyrelsen har studerat förhållandena på plats och beslutat om hastighetsnedsättning. po.ferm datorservice Service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen Torsåker

10 10 KORPÖGAT Lärarna på Solberga: Rädda vårt bibliotek Nu växer kritiken mot den planerade nedläggningen av Torsåkersbiblioteket. Lärarkåren på Solberga skola har i en skrivelse till kommunen påpekat att Torsåker, till skillnad från Hofors, ökar sin befolkning med inflyttning även från andra kommuner. Nya vigselförrättare På biblioteket lånas inte enbart böcker. Skolan samarbetar även med bibliotekspersonalen kring olika projekt i undervisningen. Bibliotekets internettjänst utnyttjas flitigt av eleverna. Från lärarkåren pekar man också på de larmrapporter som talar om barns allt sämre läs- och skrivförmåga. På Solberga skola jobbar vi nu intensivt med att försöka förbättra elevernas läsförmåga genom olika slags projekt och insatser. Vi behöver biblioteket för att kunna genomföra detta säger lärarna och fortsätter: Vi finner det mycket märkligt att man då från kommunens sida ytterligare vill begränsa möjligheterna att komma till rätta med problemen genom att plocka bort en så viktig resurs som biblioteket är. Man borde egentligen göra tvärt om, så att alla vackra mål som finns nedskrivna i kommunala dokument har en möjlighet att bli verklighet, säger man från lärarkåren. Även länsbibliotekarien Jan Boman har skrivit till kommunen och uttryckt sin förvåning över den planerade nedläggningen. Under de senaste åren har biblioteken genomgått betydande förändringar. Ny teknik och ökade möjligheter till nätbaserad information medför möjligheter att på den mest avlägsna filial erbjuda samma utbud som ett huvudbibliotek, säger Jan Boman och påpekar att spridning och tillämpning av kunskap är idag den kanske viktigaste värdeskapande faktorn vi har. Till Länsstyrelsen har inkommit en begäran från Hofors kommun om att Eira Källgren och Raimo Pärssinen skall förordnas som borgerliga vigselförrättare samt registreringsförrättare. Bakgrunden är att de tidigare förrättarna Lars Westin och Inger Gustafsson har sagt upp sig från sina uppdrag. Eira Källgren och Raimo Pärssinen har efter tillfrågan förklarat sig villiga att åta sig uppgifterna. Text: Staffan Berglind Är det viktigt att ha ett bibliotek i Torsåker? Sofia Holmgren: Ja, med tanke på att det finns folk som inte kan ta sig till tätorten. Siv Jansson: Ja, det är viktigt eftersom förbindelserna med Hofors är dåliga. Gun-Marie Lundgren: Att lägga ned biblioteket är inte bra för dom som inte har möjlighet att ta sig till andra orter. Linda Blomgren: Ja, det vore synd för alla kan ju inte köpa böcker. Själv lånar jag gärna böcker på bibliotek. Ing-Marie Möller- Andersen: Jag har själv jobbat inom som bibliotekarie i 30 år och det vore inte bra om biblioteket lades ner. Text &foto: MA.H & Staffan Berglind 13 DEC ROCKABILLY med RUSTY BUMPER 31 JAN RACEWAY Vi önskar alla en riktig God Jul och Gott Nytt År

11 KORPÖGAT 11 PRO lär sig surfa Nu har bygdens pensionärer siktet inställt på nätet. Det är ABF som via PRO lockat sex pensionärer som under sakkunnig ledning av Nils-Erik Sahlström tagit sina första steg in i datavärlden. Några av deltagarna Ungdomsgården Lyan har utrustats med nya datorer för ungdomarna, datorer som mellan varven nu nyttjas även av pensionärer. De första lektionerna har handlat om att bli vän med tangentbordet. De flesta av oss har aldrig ens suttit framför en skrivmaskin, säger Karin Hedlund som är en av deltagarna. På frågan om varför man går kursen svarar alla nästan unisont: Det är roligt att lära sig något nytt trots att man blivit lite äldre. Mona Kjettselberg har gått en datautbildning på sitt tidigare arbete: Det gick lite för fort. Jag kunde inte hänga med riktigt. Här är tempot i utbildningen lite mer anpassat till oss som inte är ungdomar, säger Mona. Målet är att man till sommaren på egen hand skall kunna ta sig ut på Internet för att surfa, skicka e- post och betala räkningar. Det kommer dom säkert att klara allesammans, säger kursledaren Nils-Erik Sahlström. Text & foto: Staffan Berglind Din lokala leverantör av villaolja & diesel Ren och välordnad industrimiljö en framgångsfaktor GR SANERING AB Pumpverksgatan Box Hofors Tel Fax God Jul & Gott Nytt År till alla kunder Beställ olja nu! Innan prishöjningen vid årsskiftet Lars Lindroths Åkeri Tel ,

12 12 KORPÖGAT Nytt avtal för lokaltrafiken Ingvar i föreläsar tagen Kulturpris till Dandanell Ingvar Dandanell kom till Torsåkers bygdegård för att föreläsa om försvunna idyller i Hofors. Ingvar Dandanell hade mer eller mindre lurats till Torsåker för att i samband med sin föreläsning få ta emot Gästriklands kulturhistoriska sällskaps kulturpris för 2003, något som han själv var helt ovetande om och som gladde honom mycket. Priset på femtusen kronor överlämnades av kulturföreningens ordförande Göran Severin med motiveringen att Dandanell på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att dokumentera bergsmanslivet och dess historia. Text & foto: Staffan Berglind Förhandlingar pågår om trafikavtal för nästa år med tidtabellskifte i mitten av juni Önskemål finns om utökad trafik med linje 46 Hofors Torsåker. Främst högre turtäthet dagtid önskas samt flera kvällsturer och återinförande av nattturer. Antalet gymnasie- och högstadieelever från Torsåker ökar. Resandestatistiken visar en svag ökning jämfört med föregående trafikår. Kommunstyrelsen föreslår dock beslut om trafik på linje 46 i oförändrad omfattning. Vidare uppmanas skolorna att anpassa sina start- och sluttider till linjetrafikens tider. Att julklappar välja är inte så lätt, det enklaste blir då en biobiljett Julklappstips... Badrock i tjock frotté 595:- Canon, S,M,L Toalettsits 295:- Kandre, vitlackad Massagedusch 175:- Arrow, 3 olika strålfunktioner Butiken är laddad med frotté, tvålar, badskum, badoljor mm Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År! Eiler, Risto, Fredrik, Daniel, Christer, Lena, Lisa Magasinsgatan 20, Storvik Tel , Fax

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Adventstid När vi har som mörkast känns det fint att tända första ljuset i adventsljusstaken och räkna ner till jul.

Adventstid När vi har som mörkast känns det fint att tända första ljuset i adventsljusstaken och räkna ner till jul. Adventstid När vi har som mörkast känns det fint att tända första ljuset i adventsljusstaken och räkna ner till jul. V 48 Planeringsdag Tor 15/1 januari Då är förskolan stängd! Tänk på kläder efter väder!

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer