Impact report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Impact report 2011-2012"

Transkript

1 1 Impact report

2 Sammanfattning Jag, Ida Östensson driver Crossing Boarders (CB) vars vision är att genom inkluderande metoder öppna upp olika fritidsaktiviteter för ett jämställt deltagande. Under de 9 månader som rapporten gäller har CB exploderat och kommit ut i landet. Från att ha varit ensam anställd i CB är vi nu tre anställda. Vi har skapat en tydlig struktur för dokumentation och utvärdering. Vi har intervjuat unga tjejer som står utanför en aktiv och meningsfull fritid som har bidragit till nya metoder samt till inspiration i våra föreläsningar. Pilotmaterialet är färdigt och sedan maj 2011 har vi haft 18 föreläsningar för 552 personer i 242 olika verksamheter. Vi har haft 7 utbildningar som har nått 34 verksamheter med 114 personer. Vi har skaffat oss en testverksamhet där vi utvärderar utfallet och resultatet av användningen av materialet. Vi har skapat stora meningsfulla samarbeten på lokal och nationell nivå som gett oss ingångar i helt nya fält. För att bevara gräsrötterna i de vi jobbar med har vi även arrangerat 12 stora och små event/arrangemang där vi nått 652 unga. Vi har nått alla de uppsatta målen som kan få oss att ders röda tråd ser ut och har därför fått prioritera om vissa uppsatta mål. Crossing Boarders har tydligt avgränsat de områden och målgrupper som vår verksamhet riktar sig till. Då inkubatoråret bara var 9 månader detta år är vi väldigt nöjda med att ha nått det resultat vi har. Fokus framöver är: - Kvalitativa ambassadörer - Nationell spridning via jämställdhetstest samt konferensturné - Fortsatt metodutveckling och utvärdering av materialet, att gå från pilotmaterial till färdigt material - Tydliggöra organisationsform 2012 blir det år då vi bygger en stabil organisation samtidigt som kännedomen om Crossing Boarders och våra metoder får en större nationell spridning. Jag och CB har haft 31 mediepublikationer (radio, tv, tidningar) under året. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Crossing Boarders utvecklingsrapport och sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Förändringsteorikarta 5 Vision 6 Effektmål 6 Förklaring av byte 6 Resultatmål 6 Utfallsmål 6 6 Målgrupper 6 Aktiviteter 6 Mätmetoder 6 3. Resultat och måluppfyllelse 7 Effektmål 7 Resultatmål 8 Utfallsmål Analys av resultat och måluppfyllelse Bilagor 15 Bilaga 1: Granskarens kommentarer 16 Bilaga 2: Dokumentation från Live Review 17 Bilaga 3: Resultat- och balansräkning 18 Bilaga 4: Affärsplan 20 3

4 1 Inledning 1.1 Entreprenören Jag heter Ida Östensson och är 26 år. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för jämställdhetsfrågor och jobbat med dessa frågor aktivt sen högstadiet då jag startade upp en jämställdhetsgrupp. I snart sju år har jag jobbat ideellt med att integrera tjejer i skateboardkulturen lokalt och nationellt. Min vision är att våra kön inte ska begränsa våra livsval. Det är jag som har grundat CB. 1.2 Bakrund och drivkrafter ställen, väldigt könsstereotyp uppdelning på vad tjejer och killar sysslade med på sin fritid. Tjejer skulle gå i gymnastik och killar i fotboll. Gymnastikens press och kroppsideal gav mig träningsanorexi. Parallellt spelade jag fotboll i killaget, det fanns inget tjejlag just då. Tränaren som inte ville ha tjejer i laget såg till att omöjliggöra deltagande för tjejer. Vid sidan av allt detta längtade jag efter andra arenor för att få utlopp för min energi. Min största dröm var att hålla på med brädsporter. Det var en omöjlighet som tjej i mitt lilla samhälle. När jag var skateboard. Som en av de få skateboardåkande tjejerna i hela staden, och en av de få aktiva i hela Sverige, var det ingen lätt match. Jag startade föreningen You Skate Girl, där jag började arrangera skateläger för tjejer och ordnade egna skatetider för tjejer i skatelokalen, som en väg för tjejer att hitta skateboardkulturen. Bara efter fem träffar var det runt 30 tjejer i lokalen. Jag förstod då att behovet var stort men att ingen hade vetat vilka metoder som behövdes för att nå tjejerna. Jag startade strax efter detta en nationell förening för tjejer som åker skateboard, No Limit. Vi har sedan 2007 jobbat på nationell och internationell front med att uppmuntra tjejer skateboardkulturen. Jag har jobbat inom förvaltning, förening, fritidsgård/ ungdomens hus, nämnd, riksorganisation och studieförbund. På samtliga ställen har det saknats riktlinjer och metoder för hur vi ska jobba konkret med jämställdhets och inkluderingsfrågor. Jag förstod att det fanns ett behov av metoder för hur man praktiskt tar sig an frågan. Hur går man från vision till praktiskt jämställdhetsarbete? Hur får vi tjejer att bli delaktiga och känna sig inkluderade i vår verksamhet? Måste det vara så svårt att jobba jämställt? 1.3 Behovet 1) Tjejer har idag en mindre aktiv fritid än killar och de mår sämre ) Många verksamheter når bara killar och det gör att urvalen för tjejers aktiviteter är begränsade Crossing9boarders Här kommer CB in i bilden. Vi tar fram ett aktionsmaterial som kallas Crossing9boarders, ett stöd som erbjuder konkreta metoder för den som vill bryta normer och öppna upp sin verksamhet för ett jämställt deltagande. Tankarna kring CB:s verksamhet har funnits länge men tid och resurser för att gå från idé till handling har inte funnits tidigare. Tack vare Playing for Change har jag fått chansen att jobba med att förverkliga detta. På mindre än två år har CB omvandlats från en idé till en kraft att räkna med inom jämställdhetsområdet med ett stort kontaktnät. 4 1 Folkhälsoenkäten & SOU 2006:77 2 Benson, P. C. (1997). All kids are our kids: What communities must do to raise caring and responsible children and adolescents. San Fransisco, CIRKA: Jossey-Bass.Refererad i Prop. 2007/08:110 3 Riksidrottsförbundet kvinnor och män inom idrotten

5 2 Förändringsteorikarta med att ta fram en förändringsteorikarta. Kartan beskriver den önskade effekten av verksamheten på två år. Kartan/visionen består av fyra delar som leder över till varandra: Aktiviteter, Utfall, Resultat (1 år), Effekt (2 år). Se förändringsteorikartan nedan. Resten av rapporten är uppbygd från samma modell där jag först beskriver resultatet till de olika målen, vilka mätmetoder jag har använt samt en analys kring varje resultat. De aktiviteter vi gör resulterar i ett utfall som skapar resultat på och på två års sikt en effekt. 5

6 Vision och bibehålla fritidsintressen oavsett kön. Effektmål Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Resultatmål Utfallsmål Målgrupper Aktiviteter Mätmetoder och dokumentation 6

7 3 Resultat och måluppfyllelse 3.1 Effektmål Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Resultat: Aktionsmaterialet är färdigt i pilotform och används hos de vi utbildat. Vi har kontakter på nationell och sprida materialet nationellt inom studieförbunden. Vi mäter nuläget hos de vi utbildar (vilka de når) och följer upp efteråt för att se om utbildningen gett resultat. Detta gör vi dels genom direkt feedback efter utbildningen samt genom enkäter, uppföljningsträffar och/ eller djupintervjuer. Våra utbildningar och föreläsningar efterfrågas. Vi har även valt ut en testverksamhet där vi på ett mer fördjupat sätt analyserar effekten av vårt material. Vi håller oss uppdaterade kring behovet genom att besöka skolor, göra enkäter och genom att intervjua målgruppen. Vi har skapat ett nätverk med proffs inom fältet likabehandlingsfrågor som vi träffar 2 ggr/termin. Genom våra mediala utspel har vi fått mycket kontakter och inspirerat andra organisationer, företag och personer att jobba för jämställdhetsfrågan. Vi implementerar även vårt material i egna arrangemang där vi når tjejer. Genom våra egna arrangemang har vi på ett direkt sätt och tillgång till fritidsaktiviteter. Mätmetod: Mailkonversationer, deltagarlistor, utvärdering och kunskapsskattning efter genomgången utbild- ringar samt frågat externa aktörer har fått utvärdera oss/ vårt arbete m.m. Statstik på: föreläsningar, utbildningar, nätverksmöten, intervjuer med målgruppen, referensmöten, praktikanter, testverksamhet, samarbeten, CB- Fans, Cb deltar/arrangerar, mediepublikationer och antal blogginlägg. Analys av måluppfyllelsen: Mycket har hänt sedan Maj 2010 när jag blev vald som en av de 8 sociala entreprenörerna i Playing for Change. Det har inte ens gått 2 år. Den största faktorn som kan påvisa att vi nått detta mål är att vårt material är så pass efterfrågat som det är. Utvärderingarna är positiva och ryktet om oss har nått ut till Sveriges norraste topp till vår södraste spets. När vi startade hade vi ingen aning om vilket tomrum vi hade att fylla Beprövade metoder i form av ett aktionsma- och samarbetspartners Resultat i PDF:format som kunderna får efter genomgången utbildning/längre föreläsning. Eventuella samarbetspartners får även ta del av materialet för att ta ställning till om det är något de vill köpa in till sina organisationer. Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Efter två olika tryckta pilotmaterial är vi nu väldigt nöjda med det vi har. Vi har lyckats med det uppsatta målet och efterfrågan på materialet är större än vad vi någonsin vågat hoppas på. 7

8 verksamheter har deltagit i föreläsningar eller tagit del av information på liknande sätt Resultat med våra föreläsningar via 18 olika tillfällen. Vi Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, blogginlägg och utvärderingar. Analys av måluppfyllelse: Vi har kunnat nå så pass nisationer och verksamheter vid samma tillfälle vid ett tacka för. Förutom att vi är extremt nöjda med att ha med bredden av de verksamheter vi har nått. Allt från fritidsgårdar, politiker, studieförbund, företag, chefer, unga människor osv. Enligt våra utvärderingar så passar materialet inom alla dessa fält. Vi ser inget problem med att nå målet på 300 verksamheter innan 1 januari ning Resultat Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, blogginlägg och utvärderingar. Analys av måluppfyllelse: Vi började att hålla endagsutbildningar men har insett att det krävs två dagar för att få ut maximalt av utbildningen. Endags-utbildningar tenderar det att bli korvstoppning och energin är borta när vi kommer till den interaktiva delen där deltagarna ska göra egna handlingsplaner. Vi har redan nått det uppsatta målet för Resultat: Vi har i dagsläget tre anställda personer i CB som utbildar i materialet. Vi för just nu en dialog med bundens musikverksamheter) om att utbilda ambassadörer inom deras nätverk. Vi har även gått en annan väg när det gäller detta som vi kallar FANS där vi väljer ut offentliga personer som vi vill ska förespråka oss för att öka kännedomen samt vår legitimitet. I dagsläget har vi 7 fans, bland annat Jenny Strömstedt Östergren riksorganisationen Män för jämställdhet samt initiativtagare till Machofabriken), Lars Ohly (fd. partiledare V) och Nasteho Osman (spoken word artist och Sveriges första kvinnliga battle-mc). Mätmetod sammanställda på hemsidan ders.se/kontakt/ Analys av måluppfyllelse: Vi trodde att materialet skulle vara enkelt att släppa till externa utbildare men efter att vår nyanställda, Jenny Persson, har börjat utbilda i det märker vi att det krävs en del bakgrundsförståelse och egna kopplingar till frågan för att materialet ska komma till sin rätt. Vi går på kvalité före kvantitet. Detta är ett svårt mål att analysera måluppfyllelsen på då vi i dagsläget funderar över vilken väg som är mest hållbar, ekonomiskt samt ur kvalitetssyfte. Förmodligen kommer vår strategi framöver vara att utbilda experter inom organisationer vi vill nå. Vi är väldigt nöjd med vår satsning på FANS som nått ut väldigt brett. 3.2 Resultatmål CB har uppmärksammat jämställdhetsfrågor i samhällsdebatten Resultat: Crossing Boarders jobbar aktivt mot olika medier men lägger främst fokus på de sociala medierna. Vi har gjort 27 mediala utspel inom de traditionella medi- 7 krönikor på ledarsidan i Västerbottens folkblad Norrlandsturné Brudar brädar normen i NSD, Kamratposten, LO-tidningen, Intervju på bloggen Ungt entre- systrar peppar varandra! (tre helsidor+ framsida där CB gav tips i Umeås lokaltidning om hur vi kan praktisera systerskap i vardagen). Företagens ansvar för barn och skolgång (artikel i VK tillsammans med tre andra företag och organisationer), två helsidor+framsida i VK i Kristinehamnsposten Våga tänka utanför ramarna (från Crossing Boarders föreläsning för elevråden, politiker, lärare och fritidsledare). Tre sidor i det nystartade magasinet Tjejliv. Andra sätt vi har uppmärksammat jämställdhetsfrågorna i samhällsdebatten är deltagande i paneldiskussioner. Vi satt i en panel som Diskrimineringsombudsmannen ar- blev efter det inbjudna till att sitta i panelen på nationell nivå på deras årliga stora konferens i Stockholm. Vi har även suttit i en paneldebatt Att våga sticka ut, utan att ta stryk som arrangerades av Magma Västerbotten. Magma engagerar sig inom områden som företagande, kultur, integration och jämställdhet. Mätmetod: All media ligger upp på Deltagandet på konferenser och paneler Analys av måluppfyllelse: Vi har gjort färre arrange- 8

9 mang under detta år än förra vilket har medfört mindre medial exponering av CB. Eftersom vårt fokus i dagsläget ligger på att utbilda verksamheter och sprida material så minskar de mediala intresset. Vi är dock väldigt nöjda med den publicitet vi lyckats uppnå verksamheter deltar i föreläsningar Resultat pel för de vi föreläst för är: Freja ätstörningsklinik, Rydebäcksskolan, Midgårdsskolan, Rotary, Sportscamp, Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun, Vänsterpartiet Gävleborg, Länsbildningsförbundet, mina advisors från Korsnäs och Comviq, FIA-konferens i Malmö, Sveriges Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, inbjudningar, deltagarlistor, utvärderingar, statis Fem verksamheter har valts ut, utbildats och följts upp för utveckling av pilotmaterialet Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att vi nått det uppsatta målet med över det dubbla. Vi har även nått en väldigt bred målgrupp inom olika samhällssektorer. Resultat - Umeå Fritid Unga, Uppsala Ungdomens Hus, Limhamn/ Mariehemsgården och Sensus. Mätmetod: Sammanställt dokument med alla verksamheter, deltagarlistor, bilder, utvärderingar och skattningar. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att ta period. Det har varit ett stort tryck på utbildningsinsat- efter genomförd utbildning. Vi följer vår testverksamhet veckovis för att se vart hinder kan uppstå samt framgångsexempel. Vid varje utbildningstillfälle har vi bett deltagarna skatta de 9 stegen utifrån frågan Har du lärt dig något nytt kopplat till de 9 stegen. Man kan värdera hur mycket man har lärt sig på en skala mellan utbildade verksamheter Resultat: Se svar från Mätmetod: Se svar från Analys av måluppfyllelse: Se svar från & AA Resultat siärer med sju olika ansökningar. Vi har fått avslag på fem ansökningar och inväntar svar från två ansökningar ar och föreläsningar för ca kr. Vi har fått mindre bidrag från Vi unga, Region Västerbotten, Påse pengar, ca kr. Vi har fått in annat ekonomiskt stöd samt har ekonomi till minst en anställd om vi ej skulle få fort- Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Ansökningar kan vi inte råda över men är besvikna över att vi fått så många avslag under detta år. Vi är dock väldigt nöjda med den inkomst vi fått in från försäljning av utbildningar/föreläsningar samt bidrag till arrangemang och andra satsningar Verksamheter kan testa sig själva på interaktiv hemsida Resultat: Vi har en överenskommelse med en kommunikationsbyrå som via ett subventionerat pris, ska ta fram ett interaktivt jämställdhetstest med oss. Vi har en budget för detta samt en anställd person från och med 1 februari som projektleder detta tillsammans med byrån. Vi har haft en heldag tillsammans med Pondus Kommunikation och Comviqs VD Magnus Larsson där vi drog upp riktlinjerna för testet. Testet ska vara klart 27 april Mätmetod: Offert från Pondus Kommunikation. Blogg, bilder samt arbetsmaterial. Analys av måluppfyllelse: Vi har inte hunnit ta fram testet men har en gedigen plan, bra samarbetspartners och förutsättningar för att göra något väldigt bra. hemsida Resultat Norrland tillsammans med tre tjejer från en gymnasieskola i Umeå. En bok om kvinnliga förebilder i Norrland håller på att tas fram. En logga, hemsida, fb-grupp och kring varför boken behövs. Ett stort arrangemang med - ska säljas och spridas till fritidsgårdar, skolor och andra mötesplatser för unga med syfte att peppa unga tjejer 9

10 att gå sin egen väg. Ett stort fokus i boken är förebilder och att gå sin egen väg och våga bryta normer inom fritidsfältet. Mätmetod: twitter.com/queensnorr- Analys av måluppfyllelse: Vi ändrade konceptet för att vi hittade samarbetet med gymnasietjejerna som brann för just boken. Vi har inte lagt ner ursprungstanken kring ken Har fattat beslut om verksamhet i Palestina & Jordanien Resultat: Efter ett utbyte som arrangerades av Svenska Institutet i Dubai där 30 kvinnliga sociala entreprenörer från Sverige och MENA-länderna samlades fattade vi beslutet att inte satsa internationellt under detta år då vi vill börja med den svenska marknaden först. Däremot så har vi mailkontakt och stöttar organisationer från dessa länder med våra metoder och tankar. Mätmetod kumenterat från utbytet i Dubai. Analys av måluppfyllelse: Vi känner att vi måste etablera oss mer i Sverige innan vi ger oss ut på den internationella marknaden. Även om problembilden ser liknande ut i hela världen så är förutsättningarna totalt olika. Det krävs en gedigen förstudie för att klara av att ge sig utanför Sveriges ramar Tre CB-ambassadörer Resultat Mätmetod Analys av måluppfyllelse: 3.3 Utfallsmål Har gjort mediala utspel Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se Nyckelaktörer inom ungas fritid har deltagit i CB-konferens Resultat: Vi har anställt en person på halvtid i 6 månader från och med 1 februari för att jobba med bland annat CB-konferensen. Ett upplägg med ekonomi, tidsplan och logi håller på att tas fram. Mätmetod: Ej relevant. Analys av måluppfyllelse ta år så låg konferensen lägre fram än denna rapport. Jämställdhetstestet måste vara klart innan vi genomför konferensen. har fått information om CB Resultat: Vi har utbildat Umeå Fritid unga vilket gav oss ingång till alla fritidsgårdar i Umeå kommun. Vi har föreläst för Länsbildningsförbundet Västerbotten och arrangerat ett frukostmöte med Umeås alla studieförbund för att få en bild av hur behovet ser ut 10

11 när det gäller jämställdhetsarbete inom studieförbundens musikverksamheter. Här har vi även föreläst för samarbete. Vi har redan börjat med att utbilda de olika studieförbunden, Sensus var först ut. Vårt nära samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten, Diskrimineringsombudsmannen samt FIA-projektet (föreningarnas interna diskrimineringsarbete) skapar ingångar till lika- föreläsning inför satsningen Sportscamp i Umeå gav föreläsning för Jämställdhetsutskottet i Umeå gav oss en politiskt förankring lokalt. Vår nya satsning på Crossing Boarders FANS skapar ingångar till områden som vi nämnt under CB-ambassadörer. Genom våra inspirationsföreläsningar på Rydebäcks högstadieskola, på Sveriges Ungdomsråds nationella konferens och för elevråden i Kristinehamn märkte vi att materialet gick hem såväl i skolvärlden bland personal samt bland unga. Utanför detta har vi även föreläst för bland annat ätstörningskliniker, Rotary och diverse mansdominerade fritid- och kulturorganisationer. Mätmetod: Deltagarlistor, utvärderingar, bilder, blogginlägg, statistik. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med att vårt nätverkande och fokus på samarbete har börjat ge konkreta resultat och att materialet fungerar så pass brett som det gör. framtaget och tillämpas Resultat: Vi har skapat en grund för vår egen statistikinsamling och gjort mallar för våra kunder för utvärdering av vårt material samt helheten för utbildningar och föreläsningar som vi tillämpar. Vi har också jobbat fram en modell för hur vi ska kunna mäta den sociala påverkan av vårt material på längre sikt. Vi för statistik när det gäller antal personer/ verksamheter som tar del av CB s material. Samtliga verksamheter som genomgått utbildning får ge direkt feedback på hur man upplever materialet. Detta görs genom att de får göra en kunskapsskattning och svara på frågeställningar kring hur de upplever relevansen i materialet samt vad de behöver för att jobba vidare. Den sociala påverkan mäter vi genom att varje verksamhet innan utbildning får inkomma med statistik på antal tjejer och killar i verksamhet. Efter genomgången utbildning görs en uppföljning då verksamheten ytterligare får inkomma med statistik. Vi gör också kvalitativa intervjuer innan utbildning och 6 månader efter utbildningsinsats. Vi har också skaffat en testverksamhet, Mariehems fritidsgård, som vi utbildat och följer dess utveckling på nära håll under 6 material och verksamheten. I de interna analyserna låter vi praktikanter och personer som jobbat nära inpå och inom verksamheten svara på frågeställningarna och i den externa låter vi viktiga samarbetspartners inom olika fält svara. Vi har utvecklat vår press-sida på hemsidan samt att vi aktivt använder och uppdaterar blogg, hemsida, facebook och twitter. Vi har också ett yout- och föreläsningar. En form av dokumentation är också det nyhetsbrev som vi skickar ut varannan månad till viktiga samarbetspartners, nyckelpersoner och alla som skriver upp sig som prenumeranter. Där uppdaterar och sammanfattar vi kort vad som är på gång inom vår verksamhet. Mätmetod: Utvärderingar, statistikdokument, intervjuer, skattningspapper, press-sida, blogg, hemsida, fb, twitter, youtube-konto, nyhetsbrev, bilder. Analys av måluppfyllelse: Vi har i dagsläget en gedigen bank med dokumentation, utvärderingar och statistik att utgå från när vi fortsatt ska bygga en än mer stabilare och starkare verksamhet. Den feedback vi får från verksamheter är till största del överväldigande positiv. Vi ser dock att när det gäller att utvärdera materialet på längre sikt behöver vi dock ha ett längre tidsperspektiv än 6 månader. Att jobba med inkludering och jämställdhet kräver långsiktigt arbete. Vår ambition är att hitta en verksamhet att följa under en längre tidsperiod samt att kunna koppla in en extern utvärderare för att följa processen. 11

12 Exempel på feedback från utbildningar/föreläsningar 12

13 Resultat: Vi har tagit fram former för; föreläsning, en heldagsutbildning alt. två halvdagar. Vi skräddarsyr även former för mellanting mellan föreläsning och utbildning. Vi har kontakt med fritidsforskare som gett feedback på vårt material och grunderna vi bygger det på. Vi har intervjuat tjejerna som står utanför en aktiv fritid och inleder nu våra utbildningar med deras egna berättelser. Vi har testat vår utbildningsmodell och låtit verksamheterna utvärdera den. Mätmetod de och utvärderingarna dokumenterade. Se också svar Analys av måluppfyllelse: Vi har tagit fram en utbildningsmodell som vi hela tiden utvärderar och utvecklar. Vi håller på med ett arbete där vi undersöker på vilket sätt vi kan korta ner utbildningen utan att ta bort kvali- som man skulle kunna bygga och utveckla vår utbildningsmodell. Varje steg i vår modell skulle egentligen kunna broderas ut och bli till ett enda utbildningstillfälle i sig. Detta är ett spännande utvecklingsarbete där vi har goda förutsättningar att hitta bra former. Inte minst för att samtliga medarbetare i CB har enbakgrund som pedagoger och erfarenheter av just detta Utbildning har paketerats Resultat: Utbildningen är i ständig utveckling men ett genomförande samt uppföljning. En offert med beskriv- förfrågningar. Mätmetod Analys av måluppfyllelse: Vi har en fungerande men dock tidskrävande modell för förarbete, genomförande och uppföljning. Detta kommer att förenklas med det kommande jämställdhetstestet som vi ska ta fram under våren Resultat Mätmetod Analys av måluppfyllelse Tillräckliga resurser för att utveckla interaktiv hemsida Resultat: För att kunna utveckla och ta fram det interaktiva jämställdhetstestet har vi initierat ett samarbete med en kommunikationsbyrå. Detta samarbete ger oss fördelar när det gäller subventionerat pris för framtagande av webbsidan och testet samt att vi får tillgång till deras expertis. Vi har själva gått in med kr som kommer att läggas för att utveckla den interaktiva en helhetsbild av våra olika verksamheter. Vi har lagt av kr från främst arvsfondspengarna till detta. Mätmetod: Offerter och budget från arvsfonden. Analys av måluppfyllelse: Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med Pondus Kommunikation som har möjliggjort det för att att kunna ta fram testet till detta rejält subventionerade priset. Feedback från första pilotföreläsningen. 13

14 och hemsida Resultat Tillsammans med tre gymnasietjejer har vi tagit fram dig utveckling. Mätmetod: Analys av måluppfyllelse: Som vi beskrivit tidigare har vi ändrat inriktning på detta mål men vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med tjejerna som tar fram boken tillsammans med oss Genomfört förstudie i Jordanien och Palestina Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se Utbildning och kvalitetssäkring av CB-ambassadörer Resultat: Se Mätmetod: Se Analys av måluppfyllelse: Se

15 4 Analys av resultat och måluppfyllelse Under detta år har vi börjat se effekten av det övergripande målet som är att Skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få tillgång till nya kulturyttringar. Vi har nått alla de uppsatta målen som kan få oss att växa röda tråd ser ut och har därför fått prioritera om vissa uppsatta mål. Crossing Boarders har tydligt avgränsat de områden och målgrupper som vår verksamhet riktar sig till. Vi fokuserar nu främst på fritidsgårdar/mötesplatser för unga, studieförbund och mansdominerade kulturyttringar. Då inkubatoråret var 9 månader detta år är vi väldigt nöjda med att ha nått det resultat vi har. Vi har utvecklat våra tre ben: 1. Utbildningar/föreläsningar 2. Egna arrangemang 3. Opinionsbildning/debatt De mål som vi valt att omformulera: - Ambassadörer har blivit fans och de tre anställda i CB fungerar i dagsläget som ambassadörer/utbildare. De mål vi anser behöver ta längre tid: - CB konferens - Verksamheter kan testa sig själva på interaktiv hemsida De mål vi valt att inte genomföra: - Verksamhet i Jordanien och Palestina Utvecklingsmöjligheter Enligt vår SWOT-analys som vi gjorde med externa samarbetspartners så är är den största utvecklingsmöjligheten att efterfrågan är oändlig och att våra metoder bestämma när, var och hur mycket vi ska expandera. De unga som deltog på mötet poängterade att CB:s föreläsningar även behövs direkt till unga, vilket vi kommer att satsa mer på under det kommande året. Deltagarna pekade även på att jämställdhetstestet även är en faktor som på kort tid kan öka kännedomen om varumärket. Vi håller med alla kloka deltagare. Vi ska även förbättra arbetet med att få till långsiktiga samarbetsavtal som ger direkta pengar. Här har vi lyckats bra på arrangemangen som vi har gjort men inte i ett långsiktigt tänk för CB:s räkning. Detta hoppas vi råda bot på under Vi hoppas även på ett fortsatt stöd från Allmänna Arvsfonden då vi har nått de uppsatta målen för vårt första år inom arvsfondsprojektet. Framgångsfaktor Enligt vår SWOT-analys som vi gjorde med externa samarbetspartners så är vår styrka och framgångsfaktor främst vår unika idé. Vår idé samt vårt aktionsmaterial fyller ett stort hål vilket skapar en stor efterfrågan. Det som kom på andra och tredje plats från vår workshop var vårt stora nätverk samt personalens humankapital och driv. Vi kan inte annat än att hålla med våra samarbetspartners. Vi är väldigt stolta över över är att vårt material, våra utbildningar och föreläsningar är så passa efterfrågade. Detta tror vi har att göra med att vi jobbat mycket med nätverkande och för att skapa hållbara samarbeten inom många olika samhällssektorer. Några områden vi lyckats extra bra inom är kulturföreningar, studieförbund, fritidsgårdar samt nätverk med fokus på jämställdhetsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Dessa samarbeten har gynnat våra samtliga tre ben. 5 Bilagor Bilaga 1: Granskarens kommentarer Bilaga 2: Dokumentation från Live Review Bilaga 3: Resultat- och balansräkning Bilaga 4: Affärsplan 15

16 Granskning av Crossing Boarders utvecklingsrapport Det övergripande syftet med föreliggande granskning är att utvärdera de sociala effekterna av arbetet inom Playing for Change-projektet Crossing Boarders. Dokumentation och täckning För att bedöma trovärdigheten i föreliggande utvecklingsrapport har jag haft tillgång till ett omfattande publicerat text- och bildmaterial på nätet om projektet och dess samarbetspartners (Crossing Boarders egen hemsida, blogg och facebook-grupp; det nationella nätverket of Norrlands hemsida, Live Review noteringar, mm). Dessa material och min forskningserfarenhet inom området är tillräcklig för att kunna göra granskingen. De publicerade materialen har tillräckligt god kvalitet enligt de stickprov som jag har genomfört. Resultat, mål och visioner Crossing Boarders vision är att öppna upp olika kulturyttringar för jämställt deltagande genom normbrytande arbete. Effektmålet är att skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att få ett bredare urval och tillgång till fritidsaktiviteter. Konkret har det innevarande år framförallt inneburit föreläsnings- och kursverksamhet, en del utspel i medierna, en förstudie i Jordanien och Palestina, arbete med bok om kvinnliga förebilder i Norrland, arbete med dokumentations- och utvärderingssystem med mera. Arbetet inkluderar att skapa ekonomiska förutsättningar för detta arbete. Min uppfattning är att det är rimligt att anta riktigheten i de resultat- och utfallsmål som utvecklingsrapporten redogör för, samt de sätt på vilka de uppfyllts, tillika den utsträckning de omfattar. Värdering av analys av resultat och måluppfyllelse röda tråd. Jag tycker det syns också i den struktur som rapporten visar. Det som i förra årets rapport och arbete (första året) framstod som avstickare, är nu borttaget. Projektet är betydligt klarare och mer avgränsat, verksamheten rör internationell verksamhet i Jordanien och Palestina. Det framstår som mycket klokt i sammanhanget. Att sträva efter internationell utsträckning behöver inte avslås för all framtid, men som rapporten framhåller, behövs mer regional kunskap tillika en större nationell bas för att ett sådant arbete ska bli lyckosamt. land framstår som en god idé då detta är förankrat hos dem som genomför projektet. Det stärker även den regionala kopplingen, vilket jag anser är av godo. Dessutom har ambassadörer blivit fans, vilket jag tror går hem hos en yngre målgrupp. Här litar jag på kompetensen hos dem som driver projektet. Min bedömning är att entreprenörens beskrivning är sund och trovärdig. Avslutningsvis vill jag nämna att svårigheterna i arbetet med att utvärdera och mäta effekter av utbildning på intet sätt är unika för detta projekt utan snarare utmaningar som hela utbildningsväsendet arbetar med på alla nivåer. Inom utbildningsvetenskaplig forskning handlar den frågan ofta om reliabilitet, det vill säga om man mäter det man avser att mäta. Fil. dr. Åsa Bäckstöm, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 16 BILAGA

Crossing Boarders För en jämställd fritid! Impact report 2012

Crossing Boarders För en jämställd fritid! Impact report 2012 Tillsammans förändrar vi världen! TACK till alla som gjort detta möjligt: Vår fantastiska personal och styrelse, Reach for Change, Comviq, Pondus Kommunikation, Deportivo, Kulturhuvudstad 2014, Allmänna

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

FILK resultat och fortsatt verksamhet. Innehåll

FILK resultat och fortsatt verksamhet. Innehåll FILK resultat och fortsatt verksamhet Innehåll Bakgrund...2 Resultat - Detta har vi fokuserat på genom åren...2 Kommunens vision för skolan i Lerum har ändrats i linje med FILKs formulering...2 De politiska

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100 Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2008-01-01 Förändring 2008-12-31 1689 Övriga kortfristiga

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Jämställdhet behövs Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Bakgrund INTRESSE Forskning, intresse och offentliga diskussioner kring ojämställdhet och utbildning har ökat

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Skate och inspiration

Skate och inspiration Skate och inspiration Skating vid besök hos en mjölkbonde. Projektägare: Dalarnas Vi Unga, ideell förening Projektledare: Niklas Persson Kommun: Avesta Dnr: 11 Jnr: 2009 788 Projekttid: 2009-02-12 2011-10-30

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Dokumentation från workshop med Götabiblioteken

Dokumentation från workshop med Götabiblioteken Dokumentation från workshop med Götabiblioteken 160415 Kerstin Olsson inledde med att göra en tillbakablick kring det gemensamma arbete som skett ett par år tillbaka, vad förstudien visat och de förslag

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Make Equal Jämlikhetseffekten Processen på Åland Nästa steg Bilaga 1 - Effektfilmsbilder Bilaga 2 - Intyg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Make Equal Jämlikhetseffekten Processen på Åland Nästa steg Bilaga 1 - Effektfilmsbilder Bilaga 2 - Intyg LANDSKAPSREGERINGENS SATSNING PÅ JÄMSTÄLLD FRITID - En rapport av Make Equals arbete på Åland under 2014-2015 Rapporten är skriven av Malin Helldorff, Ida Östensson och Armina Etminan 2016-02-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge bildades 21 juni 2011. Verksamhetsåret 2015 lyckades föreningen genomföra väldigt många bra arrangemang och vi är stolta

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer