Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag. Årsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag. Årsstämma 8.5.2014"

Transkript

1 Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma Lappböle vattenandelslag årsstämma

2 Fjärde verksamhetsåret, 2013 Medlemmar och uppburna avgifter Vid slutet av året var Lapvoks medlemsantal 124 medlemmar (127 anslutningar och ca. 130 hushåll), varav ökning 23 medlemmar under året Under år 2013 har av medlemmarna fakturerats anslutningsavgifter 3500 /anslutning Av nya medlemmar har dessutom fakturerats reserveringsavgifter 300 (år 2010) 400 (år 2011) och 3000 (år 2012). Information till medlemmarna Via pressen samt brev till medlemmarna och områdets innevånare Anhållan om understöd Andelslaget har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen över NTM-centralens avslag år 2010, angående Lapvoks understödsanhållan till Pomovest. Högsta förvaltningsdomstolen har enligt beslut nekat andelslagets besvärsrätt. Understödsanhållan var Kyrkslätt kommun; Beslut Beviljade medel är 18% av godkännda kostnader högst Avräkning av de totala godkända kostnaderna hänförda till år 2013 är 1,4 M varav 18% är Kommunens understöd är således mindre än beviljat maksimivärde. Nylands NTM- central; Beslut Beviljade medel är 25% av godkända kostnader maksimalt Avräkning av kostnaderna har presenterats till NTM-centralen sålunda att det totala understödet har utbetalats i två delar, en i september och en i december Lappböle vattenandelslag årsstämma

3 Fjärde verksamhetsåret, 2013 Möten Styrelsemöten (7 st) Entreprenadavtalets byggnadsplatsmöten Nio möten alla protokollförda Kyrkslätt vattenförsörjningsverks representanter inbjudna och protokoll tillsända Representanter för NTM-centralen inbjudna och protokoll tillsända Underhandlingar om förlängning av ackordavtalet till våren 2014 Underhandlingar Fortum Espoo Distribution Oy Visma Aleatus Oy YIT (granskning av borrade vägundergångar) Kyrkslätt kommun Underhandlingar med Kyrkslätt vattenförsörjningsverk Försening av förbindelserören mellan Veikkola-Lappböle samt Lappböle vattenreningsstation Betalning av beviljat understöd från Kyrkslätt kommun Förslag till verksamhetsområde; Kyrkslätt kommun har i december 2012 föreslagit att Lapvoks vattenförsörjningsområde fastställs som verksamhetsområde. Eftersom besvär har inlämnats mot kommunens förslag kommer fastställandet av verksmhetsområdet att dröja tills besvären har behandlats i vederböriga domstolar.. Tredje årsstämman Lappböle vattenandelslag årsstämma

4 Händelser under vintern & våren 2014 Avslutandet av byggnadsackordet 5/2014 Tryckgranskning av nätet för utgången av april 2014 Borrning av vägundergång av Lappbölevägen för medlemmarna Hedberg/Grönros anslutning april 2014 Utförning av ackordes slutförings- och miljöåterställningsarbete mars-maj 2014 Analysering av vattenkvaliteten från prov tagna på olika platser i nätet. Anslutning av fastigher till nätet Infobrev till medlemmarna samt anslutningsavtalen. Lapvoks kontor vid Evitskogintien 101 upprätthålls till sommaren 2014 (ti/to ) Kyrkslätt vattenförsörjningsverks åtgärder som berör Lapvoks projekt Kirkkonummen : Sanering av vattentäkten samt byggande av vattenrenigsverket i Lappböle blev färdigt i januari 2014 Förbindelselinjen från Veikkola blev färdig i januari 2014 Medlemsantalet är 124 medlemmar och ca.130 hushåll Lappböle vattenandelslag årsstämma

5 Andelslagets bokslut, sammandrag per (2012) Tase vastattavaa ,13 (400716,91) Oma pääoma ,77 (-5052,86) Vieras pääoma ,90 (405769,77) Tase vastaavaa ,13 (400716,91) Pysyvät ,58 (90705,15) Vaihtuvat ,55 (310011,76) Kassa vuoden lopussa ,93 (276796,38) Tulos (tappio) ,91 ( ,60) Lappböle vattenandelslag årsstämma

6 Egna kapitalet i bokslutet Enligt bokslutet per är andelslagets egna kapital ,77 euroa. Det negativa egna kapitalet beror av att andelslaget inte ännu haft fakturerbar verksamhet d.v.s försäljning av vatten. Anskaffning och försäljning av vatten beräknas påbörjas under år Lappböle vattenandelslag årsstämma

7 Specifikation över utgifter år 2013 (resultat) Lappböle vattenandelslag årsstämma

8 Vattenförsörjningsnätets värde i bokföringen vs Fakturerade fastighetslinjer Understöd (MVS 0%) EUR (Pysyvät vastaavat) Vattenlednings rör & pumpstationer EUR Lappböle vattenandelslag årsstämma

9 Investerings- och kassaflödesberäkning Lappböle vattenandelslag årsstämma

10 Budget för 2013 vs förverkliga kostnader Understöd från Kyrkslätt kommun: EUR Debitering av fastighetslkinjerna flyttat till år 2014 (förverkliga 0 EUR) Lyft banklån EUR Av byggnadsentreprenadkostnaderna flyttas ca EUR till år 2014 Av fastighetslinjerna och pumpstationernas kostnader flyttas ca EUR till år 2014 Av övriga kostnader har ca EUR inte förverkligats under år 2013 Kassan i slutet av år 2013 är EUR Lappböle vattenandelslag årsstämma

11 Budget för år 2014 Budgeterat 5 nya medlemmar Kobbnet betalar avtalad andel av byggnadsprojektet Försäljning av vatten under 6 mån enligt fastställda pris vilket är samma pris som Kyrkslätt vattenförsörjningsverk debiterar Fastigheterna betalar av Lapvok grävda fastighetslinjer (inkl. MVS) Betalning av fastighetspumpstationernas pumpar Anskaffning av vatten: Försälningspris -20% Andel som återbetalas av banklån beslutes hösten 2014 Budgetperiodens överskott Lappböle vattenandelslag årsstämma

12 Understöd och anslutningsavgift till LAPVOKs centrala vattenförsörjningsnät Kyrkslätt kommun Investeringsunderstöd18% av godkända kostnader max , verifierat och erhållits Borgen för lån maksimalt av vilket lyft Nylands NTM - central Investeringsunderstöd, 25% av godkända kostnader max , verifierat och erhållits Anslutnings & vissa övriga kostnader Anslutningsavgift 7200 (10000 f.o.m. 7/2013) Grundavgift 120 (inkl. MVS 24%) mätarstorlek 19 m3/h. Vattenmätarens installationsavgift 117,92 /mätare (mätarstorlek19m3/h) För nya anslutningar Avgift för kontroll av vattenmätare 156,05 /gång (inkl. MVS24%) Avläsning av vattenmätare 31,38 eller 46,96 (inkl MVS 24%) om mätaern är installerad i brunnen Stängning och öppnande av anslutningen 128,66 /gång (inkl MVS 24%) Installation av fastighetsanslutning (när verksamhetsområdet är fastställt) Hushålsvatten 693,49 (inkl MVS 24%) inkluderande fastighetsventilen Avfallsvatten 660,44 (inkl MVS 24%) inkluderande fastighetsventilen Lappböle vattenandelslag årsstämma

13 Principbild av anslutningspunkten mellan LAPVOKs nät och fastighetslinjen Lappböle vattenandelslag årsstämma

14 Förslag till Lapvoks verksamhetsområde Lappböle vattenandelslag årsstämma

15 LAPVOK projektets historia och tidtabell Enkät om grundandet av ett vattenandelslag Bildandet av vattenandelslaget II/2011 Beslut om byggandet av ett centralt vattenförsörjningsnät II/2011 Presentation av byggnadsplanen II/2011 Anmälan till Kyrkslätt kommun i enlighet med föravtalet Markanvändningsavtalen Utökandet av medlemsantalet Inbjudan till ackordofferter och val av byggnadsfirma Avtal med Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy Avtal med pumpleverantör Xylem Suomi Oy Påbörjandet av byggnadsarbetet I/2013 Slutförande av byggnadssarbetet för stamlinjen XI/ III-IV/2014 Trycktest av vattenförsörjningsnätet & analys av vattnet IV/2014 Mottagandet av vattenförsörjningsnätet V/2014 Anslutning av fastigheter till nätet V/2014 Anm. om försäljning av hushållsvatten till Esbo nejdens miljö V/2014 Avtal för upprätthållandet av verksamheten & övervakning Lappböle vattenandelslag årsstämma

16 Lapvoks uppgift nu och de närmaste åren Målsättning Central vattenförsörjning för Lappböle vattenförsörjnings område Möjlighet för byborna att ansluta sig till ljuskabel nät på verksamhetsområdet Andelslaget skuldfritt Central vattenförsörjning på hela delgeneralplaneområdet i Lappböle-Kauhala Metoder Bildandet av vattenandelslaget 2010 och ibruktagning av nätet 2014 Kobbnets ljuskabelnät som byggts och tas i bruk år Nya medlemmar till Lapvok 5 st/år = ca. 5 år Förutsätter Kyrkslätts och/eller andelslagets beslut Lappböle vattenandelslag årsstämma

17 KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag Lappböle vattenandelslag årsstämma

Presentation av byggnadsplan

Presentation av byggnadsplan Presentation av byggnadsplan för Lappböle 1 Bakgrunds information & Plan 2008 Kyrkslätt kommun beställde vattenförsörjningsplan av SITO 2009 Enkät för grundande av vattenadelslag i Lappböle 2010 Grundande

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Landsrapport 2009-2011 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt kommissionens SGEI-beslut

Landsrapport 2009-2011 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt kommissionens SGEI-beslut Landsrapport 2009-2011 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt kommissionens SGEI-beslut Underlag från Ålands landskapsregering: Rapport 1) enligt kommissionens beslut 2205/842/EG Rapport

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Agenda för årsmötet. byts mot:

Agenda för årsmötet. byts mot: Agenda för årsmötet 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter 4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer